Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården"

Transkript

1 vågkraft Världens största vågkraftspark ska byggas på västkusten med början sidan 7 eltrygghet»fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.«elnätsföretagen fortsätter satsa miljarder för att trygga din elleverans. sidan 14 sidan 12 Tidningen El En tidning från ditt lokala elföretag. Nummer 1:2012 Årgång 66 Klättrare på hög höjd Repklättring är ett yrke på frammarsch. Allt fler jobb görs på landets vindkraftverk. Facebook bygger i Luleå Jobben finns här Sverige älskas för elskoter Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården

2 Foto: göteborgs hamn Eiffeltornet ska drivas med sol och vind Det mer än hundra år gamla Eiffeltornet i Paris ska byggas om för att bli mer turistvänligt. Samtidigt ska det producera sin egen el med solceller, vertikala vindkraftverk och vattenturbiner Fyra vertikala vindkraftverk, tio kvadratmeter solfångare och en vattenkraftsan läggning ska svara för 30 procent av Eiffeltornets elanvändning. Källa: Ny teknik Paris stora turstattraktion kommer att ses i nytt ljus. miljöpris till Göteborgs hamn Göteborgs Hamn kammade hem det prestigefyllda miljöpriset Energy Globe Awards 2011 för sitt arbete med elanslutning av fartyg. Vinsten, euro och en 17 kilo tung bronsstaty, delades ut på en gala i Österrike. Under ett tio-timmars hamnstopp kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. Att stänga av motorerna och i stället använda sig av landel innebär betydande miljövinster. Göteborgs Hamn är Nordens största hamn med fartygsanlöp om året och år 2000 var man först i världen med att erbjuda elanslutning med högspänning. Det året anslöt Stora Enso sina fartyg till landel. Totalt har i dag var tredje fartygsanlöp i Göteborgs Hamn möjlighet att stänga av dieselmotorerna vid kaj och använda el från land för strömförsörjningen ombord. Energy Globe World Awards främjar rena och förnyelsebara energikällor. Priset har delats ut sedan 1999 och är i dag ett av världens mest prestigefyllda miljöpris. Marielles graffiti vann elskåpspris Trista, grå elskåp kan bli konstverk. Tolv kabelskåp i centrala Jönköping har efter en tävling smyckats med graffiti. Jnytts webbesökare fick rösta design på de bidrag de tyckte var bäst. Temat var Framtidens energi. Vann gjorde Marielle Bodin med ett månlandskap med ett futuristiskt kraftverk. Marielle får, tillsammans med tvåan och trean, presentkort på konstnärsmaterial och erbjudande om att måla en 15 meter lång vägg inuti kraftvärmeverket Torsvik. Graffiti på elskåp är ett samarbete mellan Jönköping Energi och abf. Det vinnande bidraget står i Hamnparken. Idén med konstnärligt utsmyckade kabelskåp sprider sig runt om i landet, på initiativ av lokala elnätsföretag. Trollhättan, Gislaved, Ystad, Malmö och Stockholm är några orter som fått förskönade elskåp. Sveriges nya höghastighetståg SJ 3000 är ett av världens mest miljövänliga. I tåget finns energisnål LED-belysning och i varje vagn finns återvinnings stationer. Driften av sj 3000 kräver transport minimalt med energi och 12 procent av den använda energin går tillbaka till elnätet (genom återmatande system vid inbromsningar). sj 3000 är 30 procent mer energieffektivt än befintliga tåg. Tåget har snabb acceleration och inbromsning, vilket ger kortare restid även Marielle Bodin vann graffititävlingen med sitt bidrag Månkraftverk. LED på SJ 3000 på sträckor med många stopp. Maxhastigheten ligger på över 250 km/tim men begränsas till 200 km/tim, som är den högsta hastighet som tillåts på det svenska järnvägsnätet. sj 3000 ska köras i trafik på linjerna från Stockholm till Östersund, Sundsvall, Gävle, Falun och Karlstad. På sikt ska tåget även kunna trafikera linjerna till Umeå, Jönköping och Uddevalla. Totalt har sj beställt 20 nya tågsätt med plats för 245 passagerare i varje för sammanlagt två miljarder kronor. Foto: johan lindh Foto: stefan nilsson 2 nummer 1:2012

3 Energilexikon 1 kwh (kilowattimme, 1000 Wh) kostar ungefär 1,30 kr och räcker för att driva en TV i 10 timmar eller en brödrost i 1 timme. 1 MWh (megawattimme) Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år. 1 MWh = kwh. 1 GWh (gigawattimme) Motsvarar ungefär elanvändningen för 40 elvärmda normal villor under ett år. 1 GWh = kwh. 1 TWh (terawattimme) Motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = kwh. Ampere Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A. Energi Effekt x tid. Energi kan varken produceras eller förbrukas, utan endast övergå från en form till en annan. Exempel på energi råvaror är olja, kol, gas och bio bränslen. Effekt Den mängd arbete som kan utföras tillfälligt, till exempel under en sekund. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. 90 minuter sol täcker ett års behov Under 90 minuter träffas jorden av så mycket solljus så att energin skulle täcka hela jordens behov under ett år om vi hade haft tekniken att kunna tillvarata den energi som solen ger. Trots liten miljöoch klimatpåverkan utgör solenergi i dag ett mycket litet bidrag till den totala»forskningen är det stora hoppet för att komma ifrån beroendet av de fossila bränslena.«el- och bränsleproduktionen. Men detta är i förändring och allt fler spår solenergin en strålande framtid i takt med att forskningen går framåt och innovationerna blir fler. Och det är just forskningen som det stora hoppet står till vad gäller att komma ifrån beroendet av de miljöförstörande, fossila bränslena. Hoppas ni får en behaglig läsning av detta nummer av tidningen, som har fått en ny lite mer modern form. Lars Abelin Chefredaktör Källa: Svensk Energi W (Watt) Enhet för effekt. Den inter nationella standar denheten är uppkallad efter James Watt ( ), brittisk instrument makare och uppfinnare. Wh (Wattimme) Den energi som förbrukas då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme. omslagsfoto Petter Gellerstam Tidningen El produceras av Svensk Energi, bransch- och intresse organisation för landets elförsörjningsföretag. chefredaktör Lars Abelin, , ansvarig utgivare Eva Elfgren, Form The Factory of Design, projektledare Marie Wiklund, administratör Jenny Åkerberg, tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm, 2012 Upplaga ca ex. Tryckt på miljövänligt papper. Distribueras till dig via ditt lokala elföretag. nummer 1:2012 3

4 Repklättring i toppen på ett vindkraftverk 120 meter över mark, är en normal arbetsplats för Petter Gellerstam. Inget för höjdrädda, antar man. Jodå, jag är och har alltid varit en fegis, säger Petter. Och det är faktiskt vanligt att man börjar klättra för att man är lite höjdrädd, det är ett sätt att bli av med fobin. text Lars abelin foto petter gellerstam Toppjobb me Det heter egentligen inte repklättring när proffsen är i farten. Även i Sverige har det engelska namnet följt med: rope access. För att försöka förklara vad det egentligen handlar om kallar man det på svenska också för industriell repklättring. Rope access är en arbetsmetod som möjliggör säkert arbete på höga höjder och svåråtkomliga platser. De vanligaste uppdragen är inspektion, underhåll och montage på byggnader, broar, vindkraftverk och inom industrin. Utöver dessa arbetsuppgifter kan reparbetare även svetsa, skära och utföra tunga lyft och riggningar. De är en slags ingenjörer på hög höjd. Petter Gellerstam startade 1997 företaget Rope Acess Sverige och kan sägas vara den som startade reparbetesbranschen i landet. Petter är företagets vd och siktar verkligen mot toppen. Sedan han tog uppheåll från sina ingenjörsstudier på Chalmers i Göteborg och flyttade till Stockholm har repklättrandet tagit honom till toppen på så Att jobba med vindkraftverk och broar är de finaste jobben, säger Petter Gellerstam. olika platser som Ringhals reaktorer, Öresundsbron och Stora Bältbrons pyloner, vindkraftverk både på land och till havs, Malmö Arena och Skanskaskrapan i Göteborg. Egentligen tänker jag inte så mycket på höjden, mer än att man har underbar utsikt och fina naturupplevelser på jobbet, säger Petter. Ett snabbt växande område inom rope access är vindkraftsindustrin. Rope Acess Sverige erbjuder tjänster både vid installation av ny vindkraft och vid underhåll och inspektion av befintlig vindkraft. Företaget har också uppdrag på havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön åt abb och eon. Det kan exempelvis röra sig om kabeldragningar, rördragningar och målningsarbeten, säger Petter. Genom att vi snabbt kan vara på plats och utföra arbetet utan framkörning av kran minimerar vi driftstoppen på vindkraftverken. Mindre skador på rotorblad fordrar inte nedmontering utan kan repareras av våra tekniker i samband med inspektion. 4 nummer 1:2012

5 Visste du att... Den första industriella användningen av reparbete uppkom under 1980-talet på oljeplattformarna i Nordsjön? Annorlunda arbetsplats, med milsvid utsikt över naturen. Vindkraftverkets generator är 120 meter ovan mark. d utsikt Även om rope access-branschen lockar sådana som, liksom Petter, tidigare hållit på med bergsklättring på fritiden, så poängterar han att det även krävs tekniska yrkesfärdigheter. Bland de 14 anställda inom företaget finns rotorbladstekniker, mekaniker, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, snickare och murare. Industriell repklättring är ett arbete, säger han. Det viktiga är förstås, som på andra arbetsplatser, att inte utsätta sig för sådana risker att man kan skadas. Det handlar om ett helt annat tankesätt än hobbyklättring. Vårt företag är ackrediterat enligt det internationella irata-systemet, vilket betyder att hela säkerhetssystemet är detaljstyrt. Vi har ett 100 -procentigt säkert system. På de 20 år som irata-systemet använts har det inte inträffat någon dödsolycka i hela världen utfördes nio miljoner arbetstimmar globalt. Olycksfrekvensen var 0,62 på arbetstimmar. detta är IRATA IRATA, Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisationen för reparbete och är sedan över 20 år internationell standard. Inom den internationella olje- och gasindustrin är IRATA ett krav för att jobba offshore. IRATA är en oberoende kvalitetsstämpel för höghöjdsarbete. Rope Access Sverige AB är det första och enda företaget i Sverige som lyckats genomgå IRATA -ackreditering.» nummer 1:2012 5

6 » Inom Rope Access används alltid två av varandra oberoende rep; arbetsrepet och back-uprepet. Arbetsrepet används för att klättra upp och ned. Back-up-repet är förbundet med repteknikern som säkerhet i den osannolika händelsen att arbetsrepet skulle gå av. Och då var det frågan om enklare skador som stukningar. Olyckorna är ungefär åtta gånger högre i tillverkningsindustrin. När jag undrar över vilka de största utmaningarna är med att jobba på hög höjd sitter Petter tyst en lång stund och säger till slut: Jag kommer inte på något speciellt. Ja, en sak kan ju vara att man är tvungen att planera sitt arbete väl, hela vägen från riskbedömningar till utförande. Har man inte med sig rätt grejer kan det bli besvärligt. Petter har lättare att svara på frågan vad som är det roligaste med arbetet: Att jobba med vindkraftverk och broar tycker jag är de finaste jobben, broar är jätteläckra. Man är ett litet team, jobbar stenhårt hela dagen, har ont i varje muskel och somnar direkt på kvällarna. Vindkraftverk är också roliga att arbeta med, oavsett om det är på land eller till havs. Upplevelsen att flyga med helikopter rätt in i en vindkraftsfarm mitt ute på öppna havet och landa på en liten plattform är mycket läcker. Överhuvudtaget älskar jag klättring. Det ger en stor naturupplevelse. För äventyret friklättrar jag på fritiden. Men jag skulle aldrig våga soloklättra, alltså klättra utan rep, jag tycker inte om när det är farligt. Jag vill att det ska vara säker klättring som på jobbet. De rotorbladsjobb som Rope Access Sverige utför på vindkraftverk i Sverige görs i samarbete med Vestas Northern Europe. repklättring Repklättring startade på oljeplattformar. Industriellt reparbete, eller på engelska rope access, är en arbetsmetod som möjliggör säkert arbete på höga höjder och svåråtkomliga platser. En auktoriserad reptekniker når sin arbetsplats via två rep, ett arbetsrep och ett back-uprep, som vardera är förankrade i minst två av varandra oberoende infästningspunkter. Genom att fira sig ner för repen kan repteknikern positionera sig, inte bara på vertikala ytor utan även på hörn och under överhäng med hjälp av speciella klättrings- och reptekniker. Den första industriella användningen av reparbete uppkom under 1980-talet. Oljeplattformarna i Nordsjön hade behov av metoder för att snabbt, säkert och flexibelt kunna utföra jobb. Uppfinningsrika arbetare ifrågasatte logiken i att bygga ställningar för att utföra arbeten på svårtåtkomliga platser. Lösningen blev att i stället ta sig till platserna med hjälp av rep. Sedan utvecklandet av tekniken från 1980-talet har reparbete kommit att användas inom allt fler olika branscher på land. Reparbete används i dag till allt från fönsterputs och annat underhåll på höghus till avancerade inspektioner på världens högsta och mest kända byggnader. I och med utbyggnaden av vindkraft har reparbete utvecklats ännu mer och i dag förvandlats till en egen yrkeskår, där flera företag nu finns i Sverige. Branschen är också i stark tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen. Ofta har reparbetarna sin bakgrund som bergsklättrare. 6 nummer 1:2012

7 Jättelik vågkraftspark byggs på västkusten En vågkraftspark, som uppges vara världens största, ska byggas på västkusten med början under Satsningen på 250 miljoner kronor ska ge en installerad effekt på 10 MW när parken är färdig I början av november vågkraft godkände eu-kommissionen det stöd Energimyndigheten beslutat om till projektet, som därmed kunde sättas i gång. Energimyndigheten står för hälften av investeringarna och Fortum för den andra hälften. Under första halvåret 2012 kommer produktionen av bojar, generatorer, ställverk och transformatorer att sätta i gång och under hösten/vintern 2012 kommer den första etappen om 42 bojar att sjösättas och utrustningen installeras. När hela parken är installerad omfattar den cirka 420 bojar och täcker en yta på en halv kvadratkilometer. Det rekordstora vågkraftverket är en försöksanläggning som ska kopplas till det svenska stamnätet. Om resultaten bekräftar Vågkraftsbojar från ett tidigare projekt, i Lysekil på västkusten. tidigare mätningar på testaggregat kan en helt ny industri skapas med start i Sverige. Företaget Seabased, som utvecklat och ska tillverka utrustningen, kommer att bygga en fabrik för serieproduktion av vågkraftverk i Lysekils kommun. Själva vågkraftsparken placeras i grannkommunen Sotenäs. Grunden till den teknik som nu ska testas i full skala har tagits fram vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och företaget Seabased är en avknoppning därifrån. Foto: Stefan Sjödin, Fortum En elfaktura i stället får två Alla elkunder ska i framtiden få hela sin elkostnad samlad på en faktura i stället för som i dag då många får två fakturor från elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Det beslutade de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG) under ett möte i december. Konkret innebär beslutet att fakturan från elhandlaren i framtiden ska innehålla både kostnaden för elhandeln (själva användningen) och kostnaden för elnätet (distributionen av el). Det innebär också att det för elkunderna i de flesta fall ska räcka att ha kontakt med elhandlaren. I dag finns elkunder som redan får en samlad faktura; det är de som anlitar det lokala energiföretaget för både elhandel och elnät. Kunder som är aktiva och byter elhandlare får däremot två fakturor. Energimarknadsinspektionen arbetar tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter på uppdrag av de nordiska energiministrarna med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Beslutet om att rekommendera en faktura i stället för två är ytterligare ett steg mot målet att ha en gemensam marknad till Foto: istockphoto Så får du ersättning efter elavbrottet Du kan få ersättning om du haft ett längre elavbrott. Du får exempelvis minst 900 kronor om du varit utan el i mer än 12 timmar. Vid längre elavbrott har elavbrott du som kund rätt att få ersättning från ditt elnätsföretag. Om du haft ström oavbrutet i minst två timmar Mörkt hemma? Du kan få ersättning! anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. Ersättningarna ska normalt betalas ut auto matiskt av ditt elnätsföretag senast sex månader från utgången av den månad elnäts före taget fick kännedom om avbrottet. Om er sättning inte utbetalas kan du som elkund själv kräva ersättning inom två år efter avbrottet. För privatkunder inkluderas momsen i den beräknade årliga elnätskostnaden. Som konsument kan du också ersättas för utgifter, bortfall av inkomst eller annan förlust som elavbrottet orsakat. Det kan röra sig om exempelvis förstörda livsmedel eller extra resekostnader. Ställ ditt krav skriftligt till ditt elnätsföretag som utreder om ersättning ska utbetalas. Glöm inte att bifoga kvitton och annat som styrker att kostnaderna varit nödvändiga. Skadeståndet avräknas från avbrottsersättningen. Din hem- eller villahemförsäkring kan ge skydd mot skador på grund av elavbrott. Det kan röra som om exempelvis förstörda livsmedel, förstörda kläder i tvättmaskin eller apparater som gått sönder. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller. detta gäller för ersättningen Elavbrott timmar: 12,5 % av din årliga nätkostnad (lägst 900 kr). Elavbrott timmar: 37,5 % av din årliga nätkostnad (lägst kr). Elavbrott timmar: 62,5 % av din årliga nätkostnad (lägst kr). Elavbrott timmar: 87,5 % av din årliga nätkostnad (lägst kr). nummer 1:2012 7

8 illustration: sweco Visste du att... Facebook har över 800 miljoner användare, över hälften av dessa använder sajten varje dag? Skiss på Facebooks stora serverhall i Luleå. Facebook bygger i Luleå Naturlig kylning, tillgång till ren energi, bra mark och välutbildad arbetskraft. Det var de viktigaste anledningarna till att Facebook förlade sitt jättelika datacenter den första i Europa i Luleå. Datacentret blir lika stort som tio fotbollsplaner och drar lika mycket el som villor använder på ett år. Facebooks nya etablering i Luleå har fått medier världen över att rikta sina blickar norrut. Flera stora internationella nyhetsbyråer har uppmärksammat att Facebook nu bygger sitt första europeiska datacenter i Luleå. Datacentret, med tre serverhallar, kommer att serva över 800 miljoner Facebookanvändare. Vi har undersökt alternativ i hela Europa och efter en omfattande process kom vi fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen, med ett klimat väl lämpat för naturlig kylning, tillgång till ren energi, bra mark, välutbildad arbetskraft och ett skickligt och engagerat företagsklimat, säger Tom Furlong, globalt ansvarig för Facebooks datacentersatsningar. Luleå ligger på samma breddgrad som Fairbanks i Alaska och tillhör den kallaste delen av Sverige. Kylan har varit en nyckel - faktor bakom Facebooks val av plats. I regionen finns lättill gänglig naturlig kyla i luften som behövs för att minska behovet av el för att kyla serverhallen. Datorerna i serverhallarna kommer att använda mycket el. Man uppskattar det till cirka 473 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsanvändningen av el hos villor. Den värme som servrarna alstrar ska delvis användas via en luft/ vatten-värmepump för uppvärmning av de kontorslokaler som byggs intill. Den värme som blir över efter att kontors lokalerna värmts upp ska kylas bort med hjälp av kall uteluft och så kallad evaporativ kyla, som bygger på samma princip som däggdjurs svettning. När vatten avdunstar från en fuktig yta tas värmen som krävs för ångbildning från luften. Samtidigt som vattnet avdunstar sänks alltså den omgivande luftens temperatur. Evaporativ kyla används i stora serverhallar i bland annat usa. Datacentret i Luleå kommer bestå av tre serverhallar med en area på kvadratmeter vardera. Den första serverhallen ska vara i drift under 2012 och hela anläggningen väntas vara klar Datacentrat kommer då att vara totalt kvadratmeter stort, tio gånger större än dagens största datacenter i Sverige och det nordligaste i världen av den här storleken. Facebooks etablering i Luleå är den största som staden haft sedan stålverket bildades Omkring 300 årsarbetstillfällen kommer att skapas de första tre åren. Källa: Byggindustrin, Sweco, Luleå Näringsliv och ICT Invest Sweden. facebook Facebook är den största sociala mediesajten i världen, med över 800 miljoner användare. Folk spenderar över 700 billioner minuter per månad på Facebook Facebook har över 690 billioner sidvisningar per månad Det finns över 900 millioner sidor, grupper, event och community-sidor på Facebook Användare laddar upp 100 miljoner foton varje dag Varje månad delas över 30 biljoner inlägg med information 700 statusuppdateringar görs varje sekund Mer än hälften av alla Facbookanvändare återvänder till sidan varje dag Facebook har över 200 miljoner mobilanvändare varje månad 8 nummer 1:2012

9 Foto: istockphoto Svenskar fick sol-oscar Härnösandsföretaget Absolicon har tilldelats Intersolar Award, solenergibranschens egen Oscar. Det prestigefyllda priset delades ut i München på världens största solenergimässa, Intersolar Europe. Absolicons solfångare solkraft genererar både el och solvärme samtidigt och är utvecklad för stora byggnader som hotell, sjukhus och industrier en marknad som växer snabbt i Europa och övriga världen. Priset delades ut vid en ceremoni som kallats solenergibranschens egen Oscarsgala. Utmärkelsen delas ut inom tre kategorier och uppmärksammar banbrytande produkter inom solenergiindustrin. Svensk solfångare gör succé. Blåsigt 2011 rekordår på Gotland 2011 blev ett rekordår för den gotländska vindkraften. Vindkraften producerade 340 miljoner kilowattimmar. Rekordåret beror på vindkraft mycket bra vindförhållanden; under december var medelvinden nästan två meter per sekund mer än normalt. Den stora ökningen beror också på utbyggnad och effektivisering av vindkraften på ön. Vindkraften på Gotland har utvecklats till en stor näringsgren med ett omfattande lokalt ägande. En stor del av intäkterna på Gotland är den kommun i Sverige som har mest vindkraft. sammanlagt 110 miljoner kronor för 2011 går tillbaka till de cirka gotlänningar som i dag äger andelar i vindkraften. Att vindkraften spelar stor roll på Gotland visar också uppgiften att hela 38 procent av all el som förbrukades på Gotland under 2011 bestod av vindkraftsel. Motsvarande siffra för hela landet är mer blygsamma 4 procent. Följ elpriset minut för minut Hur mycket skiljer elpriset i södra och norra Sverige? Hur mycket vindkraft producerar danskarna just nu? En ny karta på nätet ger svaren. Bakom kartan står de nordiska kraftnätsoperatörerna inklusive Svenska Kraftnät. Kartan visar driftläget i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland och hur kraftflödet ser ut mellan länderna och mellan de olika elprisområdena. Genom att klicka på Pris längst upp till höger på kartan visas i stället elpriserna i de olika områdena räknat i euro per MWh (megawattimme). Det går också att se vilken typ av elproduktion som pågår i de olika länderna och vilka länder som för tillfället är nettorespektive nettoimportörer. Kartan uppdateras varje minut. MER INFO: El/Kraftsystemet Gotland har mest vindkraft Gotland är den kommun i Sverige som har mest vindkraft. Tvåa på Vindkraftslistan är Malmö och trea Strömsund. I Sverige i dag finns det drygt vindkraftverk. Det finns enligt Energimyndigheten vindkraft (anslutna till elcertifikatsystemet) i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls. Branschorganisationen Svensk Vindkraft har rankat samtliga kommuner i Vindkraftlistan, baserat på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Malmö hamnar på medaljplats tack vare den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund. Andrarankade Strömsund har 54 vindkraftverk medan ettan Gotland har 158 vindkraftverk. Utöver de kommuner som kommer allra högst upp i rankingen förtjänar också Eslöv, Åsele, Laholm, Hammarö, Landskrona, Håbo, Skara och Svalöv att lyftas fram som positiva föredömen, säger Annika Helker Lundström, VD Svensk Vindenergi. Foto: Baldur Bragason Utbyggnaden av vindkraft bidrar till loka la arbetstillfällen, säger Annika Helker Lundström, VD, Svensk Vindkraft. nummer 1:2012 9

10 Högtalare drar ofta sin el genom förstärkaren de är anslutna till. Stora, effektfulla ljud på hög volym kostar mer energi än en lägre ljudnivå. Micropopcorn kostar inte mycket att tillreda en påse bidrar med ungefär 0,04 kronor till elräkningen. Fredagsmys så mycket får du för pengarna 10 nummer 1:2012

11 Elkostnader (Elkostnad 1 kr/kwh) Micro för popcorn 800 W x 2 x 3 min 0,08 kr Glaskeramikhäll 1500 W x 10 min 0,25 kr Spisfläkt 120 W x 10 min 0,02 kr Ugn 1500 W x 20 min 0,07 kr Lågenergilampor 5 x 11 W x 5 h 0,28 kr Tv: LCD-tv, W x 5 h 0,90 kr Hemmabioförstärkare 300 W x 5 h 1,50 kr Playstation 3/dvd 180 W x 5 h 0,90 kr Totalt 4 kr Matkostnader Två tacopajer (Köttfärs, tomat, creme fraîche, pajdeg, kryddmix, riven ost, grönsaker till sallad) Micropopcorn, 3-pack Läsk, 2 x 2 liter Ostbågar Lösviktsgodis, 0,325 g x 7,9 kr/hg Chokladask Kombinationen tv, förstärkare och dvd kostar ca 3,20 kr för fem timmars användning. Det motsvarar kronor på ett år. 249 kr 17 kr 20 kr 18 kr 28 kr 29 kr Totalt 361 kr Källa: Energirådgivningen Arbetsveckan är slut och hela familjen samlas i soffan det är dags för fredagsmys. Men vad kostar en helkväll med kompisarna eller familjen? En sak är klar: för bara några kronor får du el som räcker till hela kalaset. text madelene wikberg foto malin swanström Fredagsmys har blivit synonymt med en lyxig avrundning av arbetsveckan. Det ska vara god mat antingen snabbt fixad hemma eller kanske hemkörd från den lokala pizzerian. Några extra smarriga hekton i godispåsarna. Och mysbelysning ihop med bästa möjliga underhållning på tv:n. Själva uttrycket fredagsmys växte fram i slutet av 90-talet, då både Kronfågel och olw lanserade reklamfilmer med ljuset på fredagar, kvalitetstid och umgänge. Med minst sagt medryckande musik lyckades företagen få stora delar av svenska folket att nynna med, och anamma den blivande traditionen. Ja, så gick det till, och nu rullar det på. Fredag. Handla. Matlagning. Mys. Varje vecka, ett nytt kvitto på gottigheterna. Men hur stor del av en all-inclusive-kväll i soffan står elanvändningen för, när slutnotan räknats ihop? Har kanske ökade elpriser gjort familjekvällen till en förlustaffär? Nej, det kan man nog inte säga. I vårt exempel på fem fredagstimmar, som innefattade allt från matlagning till tv-spelsdueller, landade den totala elkostnaden på precis fyra kronor (se tabell). Det utgör 1,1 % av kvällens prislapp och motsvarar sisådär 14 geléhallon (lösvikt, 7,9 kr/hg) mycket el för pengarna med andra ord. I just det här vardagsrummet har lågenergilampor dragit ned elkostnaden. Hyfsat snåla vitvaror hjälper också till för att hålla förbrukningen låg. Den största energianvändningen under kvällen är tv- och playstationduon, som tillsammans kostar 1,80 kronor. Men så är de ju också tillställningens huvudnummer och troligtvis inte det första som ryker, när fårskinnstofflorna åker på och tacooset lägger sig som en dimma över köksbänken. Korta frågor: Erik Dahlquist Forskare inom energiteknik, Mälardalens Högskola Läs mer: Hur fördelar sig din elräkning? Räkna ut här: www/kalkyler/hushall/hushall.aspx Hur ser du på dagens elpriser? Elen är värdefull och genom ett Erik Dahlquist inte alltför lågt pris stimuleras vi att köpa lågenergiapparater och försöka minska konsumtionen. Det driver utvecklingen i en långsiktigt hållbar riktning. Har energianvändningen påverkats av lågenergilampor och energisnåla vitvaror? Energianvändningen de senaste tio åren har minskat på individuell nivå. Lågenergilampor och bättre vitvaror har absolut påverkat. Samtidigt drar våra många tv-appa rater och datorer mer el än tidigare. Hur gör man för att själv ta reda på hur mycket el enskilda apparater använder? Man kan skaffa mätare som visar effekten just nu, och vad det innebär att slå på spisen eller torktumlaren. Det kan ge oss en uppfattning om vad olika apparater använder. nummer 1:

12 inom energibranschen finns jobben! Svenska energibranschen söker närmare nya medarbetare fram till Det visar en enkät som gjorts hos landets elnätsföretag. Branschorganisationen Svensk Energi har frågat sina cirka 170 medlemmar bland elnätsföretagen om behovet av nya medarbetare med elkrafts- eller energikompetens. Man har även frågat andra aktörer som inte är medlemmar men som konkurrerar om motsvarande kompetens. Resultat visar att efterfrågan är mycket stor efter ingenjörer, civilingenjörer, tekniker och elektriker/montörer. Sammanlagt är behovet nästan nya medarbetare inom den närmaste femårsperioden. Elmacchina väcker uppmärksamhet i utlandet. Foto: Pontus Sandell/Elmacchina AB Enklare köpa grön tv Nu är det enklare för dig som vill köpa en energisnål tv. Sedan december 2011 är energi märkning på alla tv-apparater obliga torisk i Sverige och hela EU. Energianvändningen skiljer stort mellan olika tvapparater. En tv kan använda hälften så mycket energi som en annan, trots att de har samma bildkvalitet. För att konsumenten lättare ska kunna göra ett energieffektivt val, har nu energimärkning införts på samma sätt som redan finns för lampor och kyl- och frys. Grönast färg på etiketten visar vilken som är mest energieffektiv. Fram till nu har en energimedveten köpare själv fått jämföra siffror från tillverkarna och olika tester. Nu behöver man bara läsa av märkningsetiketten, säger Karolina Petersson, handläggare på Energimyndigheten kom en EU-förordning om ekodesign som förbjöd de tv-apparater som använde mest el. Marknaden har snabbt anpassat sig till de nya kraven och genom Energimyndighetens många tv-tester går det att tydligt följa de senaste årens utveckling när det gäller energianvändning kunde en 40-tums tv dra 500 kwh per år. I dag går det att få en tv i samma storlek som drar mindre än 70 kwh. MER INFO: Jämför energiförbrukningen hos olika tv-apparater på webben: och Sverige älskas för elskoter Den jämtländska elskotern Elmacchina är en orsak att älska Sverige. Det menar det internationella mode- och designmagasinet Wallpaper. I novembernumret 2011 elskoter ägnar sig Wallpaper åt att lista sina favoritländer. Sverige hyllas på fem uppslag och elskotern Elmacchina beskrivs som det miljövänliga alternativet som snart borde ta över. Elskotern är en av 20 anledningar att älska Sverige, menar Wallpaper som också lyfter fram andra unga uppstickare inom design, formgivning och innovativ teknologi. Det är fantastiskt roligt att elskotern uppmärksammas internationellt och i ett sammanhang där Sverige lyfts fram som ett föregångsland. Det stärker oss i vår tro att Nordisk värmekompetens heter nya utbildningar med fokus på bioenergi och fjärrvärme. Första kursen började i höstas vid Karlstads universitet. Det finns ett stort behov av energi teknisk fjärrvärme kompetens. Därför har nu Sverige och Norge startat ett samarbete kring energiteknisk kompetensutveckling med fokus på bioenergi och fjärrvärme. elskotern och andra elmotoriserade fordon kommer att spela en avgörande roll för miljö- och hållbarhetsutvecklingen, inte minst inom turismen, säger Pontus Sandell, vd, Elmacchina ab i Östersund. Utvändigt ser Elmacchina ut som vilken modern snöskoter som helst, men lyfter man på huven upphör likheterna. Här finns ingen bensinmotor. Den drivs i stället av ett mycket potent elmotorkit inklusive drivlina, batterier, styrning och display. Inget buller, inga oljeosande avgaser och noll koldioxidutsläpp. Elmacchina premiärvisades i Åre 2010 och uppmärksammades för sin teknologi. Elskotern är resultat av ett samarbete mellan Peak Innovation och vtc i Östersund. Fjärrvärme i fokus på ny utbildning Utbildningarna samlas under namnet Nordisk värmekompetens och är ett eu-finansierat Interregprojekt, där Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och de norska högskolorna i Akershus, Gjövik och Hedmark ingår. Bland de företag som medverkar hör Karstads Energi, Borlänge Energi och Stora Enso Skoghalls bruk. Kurserna vänder sig både till yrkesverksamma och till studenter som läser till civilingenjörer. Källa: Fjärrvärmetidningen 12 nummer 1:2012

13 Kusken Håkan B Svensson känner sig tryggare nu när elförsörjningen har stärkts. Eltryggare på hästgården Det är verkligen viktigt att hästarna får vatten, säger Kicki Svensson på hästgården Grevekällan strax utanför Eskilstuna. Sedan ledningarna är nedgrävda har vi sluppit längre störningar. text Lars abelin foto per sandberg Ett strömavbrott, eller kanske bara ett kortvarigt spänningsfall, kan förorsaka kostsamma driftstörningar i industrin. Stormen Gudrun 2005 visade tydligt hur elberoende samhället är. Elavbrottet drabbade både företag, sjukhus, kommuner och hushåll. Ett par som vet att elavbrott kan störa yrkesverksamheten är Håkan B Svensson och hans fru Kicki. Håkan B är en av Sveriges knappt 400 professionella hästtränare. Han och Kicki driver hästgården Grevekällan, vid Kjulaåsen strax utanför Eskilstuna. Grevekällan ligger lantligt, trots att det inte är långt till motorvägen. Vägen dit är en slingrig skogsväg. I stallarna finns ett 20-tal hästar. Håkan kör travtävlingar i genomsnitt en gång i veckan, främst på hemmabanan Sundbyholm men även på andra banor som Solvalla och Färjestad. Gården fick tidigare sin el via luftledningar som lätt drabbas av avbrott när en kraftig storm blåser ned träd på dem och bryter strömmen. Men nu har det Vattenförsörjningen är livsviktig på en hästgård. fakta Gårdens namn: Grevekällan (Styvsmossen i folkmun) Förbrukning el/ år: Ca kwh lokala elnätsföretaget sevab Strängnäs energi ab i området tagit bort 7,1 km luftledningar och ersatt dem med 6,5 km högspänningskablar och 0,7 km lågspänningsledning alla nedgrävda i marken och dessutom satt upp fem nya transformatorstationer. I vissa delar av området är det kärrliknande förhållanden, så här fick personal från sevab först patrullera till fots och sedan använda bandgående maskiner för att ta sig fram med material. SEVAB:s åtgärder är ett led i den miljardsatsning som landets elnätsföretag gjort de senaste åren och ska göra de närmaste åren allt för att vädersäkra elleveranserna.och visst har det blivit tryggare elförsörjning på hästgården hos Håkan och Kicki Svensson: Det är stor skillnad nu när ledningarna är nedgrävda, säger Kicki. Tidigare när det var blåsväder på gång så brukade vi bunkra upp vatten åt hästarna för säkerhets skull. Det blir ruskig kris om hästarna inte har fri tillgång till vatten. Det behövs inte bara för att de ska dricka utan vi använder också vatten för att tvätta de svettiga hästarna efter träningar. Vattenverken och vattenpumparna längs vattennätet behöver el för att fungera och slås helt enkelt ut vid ett elavbrott. Just gårdar med djur är extra känsliga för längre elavbrott. För alla som har djur är det mycket viktigt att ha tillgång till el, säger Kicki. Och så är det förstås också svårt att jobba i stallet när det är mörkt. nummer 1:

14 Färre elavbrott och ett utökat stamnät. Det ska ge dig och industrin en ännu tryggare elförsörjning. Du, tillsammans med Sveriges övriga fem miljoner elkunder, är med och betalar via räkningen för elnätsavgiften. Visste du att % av din elfaktura går till eldistribution % går till elhandeln (produktion av el) % går till skatter och avgifter. text lars abelin foto fortum Miljarder investeras för att trygga din elleverans Senaste vintrarnas stormar har lamslagit delar av Sverige. Investeringsprogram för miljarder ska vädersäkra elledningarna. Från norra till södra Sverige slingrar sig kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt elnät. Det är en väl utvecklad infrastruktur, som har betytt lika mycket för Sveriges välstånd som våra vägar och järnvägar. Elektrifieringen av Sverige började tidigt; redan i slutet av 1800-talet fick vissa städer elektrisk belysning. När sedan vattenkraften började byggas en bit in på 1900-talet växte ett stamnät fram för den el som skulle transporteras från kraftverken. I dag är det svenska elnätet totalt cirka mil (13,2 varv runt jorden). Av dessa är mil jordkabel och mil luftledning. En övervägande del av mellanspänningsnäten på landsbygden i Sverige består av luftledning med oisolerade faslinor både i öppen terräng och i skogstrakter. Sverige har ett bra och stabilt elnät. Allt fler av lokalnätsledningarna har på senare år isolerats eller grävts ned i marken, något som ökar leveranssäkerheten och minskar risken för störningar vid hårt väder. Men att vädersäkra elnäten kostar pengar. De senaste drygt tio åren har de svenska elnätsföretagen satsat cirka 40 miljarder kronor. Arbetet påskyndades efter stormen Gudrun 2005 och stormen Per två år senare. De största elnätsföretagen (eon, Vattenfall och Fortum) äger större delen av regionnäten och det är också de som investerar mest för att vädersäkra elnäten. Exempelvis Fortum har de senaste åren vädersäkrat 500 mil ledning. Vattenfall har isolerat och grävt ner cirka mil ledningsnät. Eon har vädersäkrat cirka mil ledning sedan orkanen Gudrun. Elnätsföretagens miljardinvesteringar fortsätter också de närmaste åren. Allt för att göra våra elnät ännu säkrare. Det är ytterst sällan som vi råkar ut för elavbrott i tätorter. Däremot kan landsbygden drabbas vid kraftiga stormar och snöoväder om träd faller över luftledningar. Det finns delar på landsbygden i Sverige där det är svårt att motivera en övergång till isolerade ledningar, exempelvis för långa luftledningar i fjällområden där skogen inte är så hög att den kan förorsaka störningar genom fallande träd. En hundraprocentig leveranssäkerhet går alltså inte att uppnå sett till de kostnader det skulle medföra. Elnätsföretagens miljardinvesteringar gör att elnätsavgiften på din elräkning kommer att öka något under de närmaste åren dock från en tämligen låg nivå. Sverige har historiskt sett bland de lägsta elnätspriserna i västvärlden. Branschen räknar med att elnätsavgifterna i genomsnitt kommer att öka 3 4 procent per år under perioden Svenska Kraftnät (det statliga affärsverk som är ansvarigt för stamnätet) har i sin sveriges elnät Elnätet är livsnerven i vårt moderna samhälle. El kommer hem till dig via elnät. Elnätet finns på tre nivåer: Stamnätet (kraftsystemets Europavägar ). Det är den viktiga transportlänken från produktionsanläggningarna i norra Sverige ned till Sydsverige, där de flesta bor och där användningen av el är störst. Elen transporteras i mil högspänningsledningar. Här har elen en mycket hög spänning, volt (400 kv). Regionnätet (kraftsystemets riksvägar ) är mellanledet mellan stamnätet och lokalnätet. Elintensiva industrier som smältverk och pappersbruk får oftast sin el direkt från regionnätet. Lokala elnätet får sin el från regionnätet och levereras hem till dig. Innan elen når våra vägguttag har den stegvis transformerats till 230 volt, vilket är den spänning vi har i våra hem. 14 nummer 1:2012

15 Foto: fortum»leveranssäkerheten av el i Sverige är ca 99,98 %.«strategi- och investeringsplan för de kommande åren aviserat kraftiga prishöjningar för utbyggnad av stamnätet. Målet är att få bort de överföringsbegränsningar ( flaskhalsar ) som finns i dag i södra Sverige. Det kommer att innebära kostnadsökningar för regionnäten och i nästa led även för lokalnäten. Dessa kostnader bidrar också till den höjda elnätsavgiften. Är det då ett rimligt pris som du får betala för ditt elnät? Ja, anser staten som genom Energimarknadsinspektionen (ei) är en garant för att din räkning står i rimlig proportion sett till elnätsföretagens investeringar för att bland annat vädersäkra elleveranserna och till storleken på de nätavgifter de vill ta ut. Från 2012 förhandsgranskar ei samtliga cirka 170 elnätsföretags prissättningar och avgör om de är rimliga eller inte. Om ei anser att de inte är rimliga, så godkänns inte prissättningen. Redan våren 2011 lämnade företagen in sina prissättningar för de närmaste fem åren, Staten ställer också andra krav på säkerheten vad gäller överföring av el. Det så kallade Funktionskravet innebär att från och med 2012 får inga avbrott överstiga 24 timmar. Som kund får du så kallad avbrottsersättning av ditt elnätsföretag om avbrottet pågått mer än 12 timmar. Hur denna ersättning regleras hittar du på ditt elnätsföretags hemsida, se sid 7. Källa: Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi Stormen Dagmar och Elin drabbade Sverige i vintras. Mest skada gjorde Dagmar, som bland annat förstörde stora skogsområden i södra Norrland. Bilden är från områdena runt Hudiksvall och Ljusdal. Har du frågor om el? Ställ din fråga genom att ringa Elrådgivningsbyrån, tel mån fre 9 12, eller skicka din fråga via hemsidan Konsumenternas elrådgivningsbyrå, är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Är det rätt att elnätsföretaget kan minska avbrottsersättningen? Ellagens bestämmelser om avbrottsersättning inne håller jämkningsregler. Företaget kan exempelvis jämka avbrottsersättningen eftersom personalen på grund av arbetsmiljöregler inte får påbörja röjningsarbetet i skogen när det är mörkt. Personalen ska inte heller behöva påbörja röjningsarbetet i skogen under pågående storm. Företaget bestämmer självt om jämkningsregeln ska åberopas. Det finns inga detaljerade regler för hur jämkningen ska utformas. Jämkningen ska dock vara skälig. Om du är missnöjd med hur elnätsföretaget har jämkat din avbrottsersättning ska du i första hand kontakta elnätsföretaget. Du kan också begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Jag band mitt elpris 2009 i fem år. Nu har elhandelsföretaget höjt mitt elpris med hänvisning frågor & svar om: ELRÅDGIVNING till elområden. Kan de göra så? Huvudregeln är att det avtalade fasta priset ska gälla under hela bindningstiden. För att företaget ska ha rätt att ändra det avtalade elpriset under bindningstiden måste det finnas en tydlig bestämmelse om detta i avtalsvillkoren. I marknadsföringen av avtalet ska företaget informera om bestämmelsen på ett tydligt sätt så att du förstår innebörden och konsekvenserna, samt använda ett namn som tydliggör skillnaden mot både fastprisavtal och avtal om rörligt pris. Vid varje prisuppgift ska företaget dessutom ange lättläst information om att priset kan komma att påverkas av områdestillägget. Tillägget ska även tydligt framgå på fakturan. Hur lång tid tar ett elhandelsbyte? Numera går det lite snabbare att byta elhandelsföretag. Detta efter en ändring av ellagen. Det är kundens elnätsföretag som registrerar vilket elhandelsföretag kunden har samt administrerar byten. Tidigare har det tagit mellan 15 och 45 dagar att byta eftersom byten endast kunde registreras vid månadsskiften. De nya reglerna innebär att kundens nya elhandelsföretag vid anmälan om byte kan begära att det genomförs inom 14 dagar. Byten kan nu genomföras vilken dag som helst under månaden. Nämnda regler avser krav på elnätsföretaget efter att elhandelsföretaget begärt ett byte. I praktiken kan många elhandelsföretag välja att fortsatt ha månadsskiften som startdatum. Vidare innebär kundens ångerrätt vid distansavtal att ångerfristen måste gå ut innan bytet genomförs, vilket gör att hanteringstiden hos elhandelsföretaget blir längre än 14 dagar. nummer 1:

16 Ny ljusdesign LED i gigantiskt köpcentrum Emporia är namnet på det som är tänkt att bli Skandinaviens främsta shoppingcentrum. Det ligger vid Öresundsbron utanför Malmö och planeras stå klart i slutet av Emporia består av fyra våningar, fem olika torg, parkeringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning samt en grön park på taket för rekreation och annorlunda upplevelser. I shoppingcentrumet planeras för drygt 200 butiker samt ett 30-tal restauranger och kaféer. Emporia kommer också att rymma plats för dagligvaruhandel, banker, apotek och andra serviceverksamheter. Arktiekturen, butiksutbudet och inredningen är annorlunda och inspirerande. Mycket av belysningen bygger på LED-teknik. Formgivare för projektet är Wingårdh Arkitekt kontor. 3,7 miljoner människor beräknas ha tillgång till Emporia inom 45 minuters resväg. Det tar bara sex minuter att åka från Malmö C med tåg och 27 minuter från Köpenhamn. Bygget av Emporia började 2009 och planerad in vigning är den 25 oktober Illustration: Wingårdh Arkitektkontor Kulturhus Jönköpings nya landmärke Sextusen kvadratmeter fasadglas är vad som nu blivit det nya landmärket i Jönköping: kulturhuset Spira vid Munksjön. Gert Wingårdh är en av de arkitekter som har gett Kulturhuset Spira dess uttryck och unika form: Vi ville knyta an till den småländska glasblåsartraditionen, och det gjorde att det blev ett glashus, säger han. Därefter tänkte vi på elden och värmen och då kom de orange och gula linjerna till i glaset. Kulturhuset Spira bygger på ett miljövänligt grundtänk. Förnyelsebar energi (fjärrvärme och fjärrkyla), förberedelse för solceller, LED-belysning och i foajén kan allmänheten följa husets energianvändning via en digital tavla. Kulturhuset Spira invigdes i november 2011 och rymmer bland annat fyra moderna scener för musik, dans och teater, café och restaurang, repetitionslokaler, verkstäder, kontor och förråd. Huset drivs av Smålands musik & teater. Foto: Bridgeman/IBL K-märkt bro i boden fick ljuspris Svedjebron över Lule älv i Boden har utsetts till vinnare av Svenska Ljuspriset Tack vare den nya ljussättningen har den 70 år gamla bron blivit ett populärt besöksmål. Den K-märkta bron från 1941 fick 2010 en rejäl ansiktslyftning efter flera års eftersatt underhåll. Ljusdesigner Jan Forsmarks vision var att skapa en dämpad men dramatisk ljussättning och samtidigt göra bron tillgänglig för kommuninvånare med ett energieffektivt och bländfritt ljus på den gång- och cykelbana, som binder ihop två bostadsområden på var sin sida av älven. Att se bron resa sig i sin eleganta ljussättning mitt i det kompakta mörkret var en mäktig upplevelse! Ljussättningen är gjord med stor kreativitet och finess och förstärker konstruktionen i brons majestätiska pyloner, linor och stag hela brons tycks bäras av ljus, säger Anders Winell, juryordförande och lektor i ljusdesign vid Konstfack i Stockholm. Svenska Ljuspriset är en årlig tävling som syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och vill lyfta fram projekt där ljus använts på föredömligt sätt för att förstärka anläggningens funktion och arkitektur. Foto: Johan Jansson/Souvenirfilm 16 nummer 1:2012

17 Moderna snökanoner kan halvera energianvändningen Att tillverka konstsnö kräver mycket energi. Men moderna snökanoner kan minska energianvändningen med så mycket som 70 procent, visar en studie som Energimyndigheten har gjort tillsammans med Svenska skidförbundet och Länsstyrelsen i Dalarna. Påsken är snöproduktion för många säsongens sista skidhelg. Just de senaste åren har många kunnat komma ut i naturliga snöspår, men annars sker mycket av skidandet i landets hundra längdskidspår med konstsnö. För att ta reda på hur mycket energi som används för att tillverka snö, har Svenska skidförbundet, Länsstyrelsen i Dalarna och Energimyndigheten tillsammans låtit göra en fältstudie och tester av moderna snökanoner. Fältstudien visar att de snökanoner som i dag står i längdskidanläggningar i genomsnitt använder 3,5 4,3 kwh (kilowattimmar) för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Motsvarande siffra för de moderna snökanonerna i testet är 1,1 kwh. Omräknat till alla landets snökanoner skulle de moderna ge en energibesparing på 1,8 2,4 miljoner kwh varje år. Ett medvetet val vid en nyinvestering kan alltså minska energianvändningen med så mycket som 70 procent, säger Lara Kruse, handläggare på Energimyndigheten. Att det går att minska energianvänd- Foto: Lenko Snow Längdspåren ska bli mer energivänliga tack vare en ny sorts snökanoner. ningen radikalt är en särskilt viktig signal till kommuner som nu tänker nysatsa eller göra om sina längdskidspår, säger Per-Åke Yttergård, nationell chef på Svenska Skidförbundet Längd. Dalarna är ett av regeringen utsedda pilotlän som ska leda den gröna utvecklingen när det gäller energi- och klimatarbete. Arbetet leds av länsstyrelsen, liksom green projektet Gränslöst energisamarbete, som syftar till att effektivisera elanvändningen bland skidanläggningar i Dalarna och Hedmark fylke i Norge. Nu får du reda på var elen kommer ifrån En ny regel gör att elhandlare måste redovisa var elen kommer ifrån genom ursprungsgarantier. ursprungsmärkning Syftet med ursprungs märkning av el är att du som konsument ska få mer information om varifrån elen kommer. Du kan då göra aktiva val på andra grunder än vad elen kostar. Elhandelsföre taget är skyldigt att på din faktura visa ursprunget till företagets totala mängd såld el. Företaget ska också visa vilken miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall som produktionen av den sålda elen har haft. Energimarknadsinspektionen (ei) är den myndighet som fastställt de föreskrifter som ska gälla kring ursprungsmärkning för elhandlare. Östersund elbilsmästare Östersund är 2011 års bästa elbilskommun. Det har föreningen Gröna bilister slagit fast. Motiveringen till utmärkelsen är att Östersund blivit ett centrum för eltrafik genom sin samlade, genomtänkta och ambitiösa elbilssatsning tillsammans med elföretaget Jämtkraft. Jämtkraft har byggt eller bidragit till 33 publika Tanka grönt, laddplatser i Östersund tanka med el! med omnejd. Kommunen och Jämtkraft har även, med Energimyndighetens hjälp, möjliggjort en elbilspremie på kronor som är tillgänglig för alla. Världens första serietillverkade elhybridsopbil Världens första serietillverkade elhybridsopbil är här. Den drivs med dieselmotor och elmotor, var för sig eller tillsammans. Elhybridsopbilen lastar och komprimerar avfall utan att dieselmotorn är i gång med el från ett separat batteri som laddas med plug in-teknik. Detta minskar utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell diesellastbil. Elhybridsopbilen har tagits fram i samarbete med avfallsföretaget Renova, Volvo och Norba. Den första bilen, som kommer att följas av fler, sätts nu i ordinarie drift för att hämta sopor i centrala Göteborg. Sophämtning med eldrift. foto: Anders Örtegren/Renova Foto:Nils Kjellson nummer 1:

18 Krysset 1:2012 nyttiga länkar Vill du veta mer om din el och om energi? Det finns flera myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Här får du några användbara tips: Svensk Energi Energiportal med fakta om el och elmarknaden. Konsumentverket Fakta om alla slags uppvärmnings system och hur du med enkla åtgärder spar energi. korsord: Lasse Widlund FOTO: pertter gellerstam Lösningen sänds senast den 4/ till: Elkrysset nr 1-12, Tidningen EL, Stockholm eller e-posta orden i färgade rutorna till namn adress Priser: 1:a pris LED ficklampa/nödbelysning 2:a 10:e pris En lågenergilampa Pristagare & lösning Krysset 3:2011 1:a pris Eltandborste Ingrid Moberg, Bispgården 2:a 10:e pris En lågenergi lampa Åke Nilsson, Kalmar Anita Ström, Enviken Nils-Gunnar Engborg, Landskrona Anna Skogsfors Jacobsson, Fornåsa Ann Sjöberg, Vikarbyn Tomas Dabolins, Fellingsbro Sture Johansson, Herrljunga Ingrid Nilsson, Falun Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vägledning i frågor som rör elmarknaden, kostnadsfri information och rådgivning. Elsäkerhetsverket Lär dig undvika elolyckor och elbränder. Tips och information. Energimyndigheten Tips om hur du kan påverka din energianvändning och sänka energi kostnaderna. Här finns också en lista som kommunvis presenterar din energirådgivare. Energilexikon En skattkista fylld med energirelaterade ord. Här kan du söka på ord och begrepp. Nord Pool Vill du få mer information om hur den nordiska elbörsen fungerar, så kan du läsa här. 18 nummer 1:2012

19 Pris till energifond för fotbollsklubbar EON och Svenska Fotbollförbundet har vunnit UEFA:s marknadsföringstävlig för bästa sponsringsaktivitet. De fick det internationella priset för Energifonden som hjälper små klubbar att sänka sina energikostnader. energbesparing Energifonden vänder sig till landsbygdsklubbar som har ont om pengar och fortfarande använder direktverkande el. eon och Svenska Fotbollförbundet riktar sig till klubbar i samhällen med mindre än invånare som äger eller driver sina anläggningar. Bidragen från fonden ska minska elanvändningen och uppmuntra installation av alternativa energikällor. Man brukar räkna med att en tredjedel av kostnaderna i många fotbollsklubbar härrör sig till energi. Ur Energifonden kan fotbollsklubbar söka medel för energieffektivisering eller omställning till förnybara energikällor. Besparingarna ger klubbarna möjlighet att fortsätta sin verksamhet, som är så viktig för den lokala bygden där klubben ofta är en knutpunkt. Några exempel på fotbollsklubbar som an vänt sig av Energifonden: Bygdeå GIF. Har installerat ny luftvärmepump. Halverade elkostnader, årlig besparing på ca kronor. Stovreta IK. Har installerat en solfångaranläggning. Minskad totalanvändning på ca kwh. Bua IF. Gamla elpannan har ersatts av bergvärme. Beräknad besparing på ca kronor/år. Prisutdelningen ägde rum vid en uefautställning i Paris. uefa (Union of European Football Associations) är högsta organ för den europeiska fotbollen. I motiveringen till vinnande Energifonden säger juryn bland annat: Det mest innovativa sponsringsaktivitet vi sett, som på ett helt nytt sätt stödjer fotbollsklubbarnas behov. I våra ögon ett långsiktigt projekt som kan kopieras av andra förbund i Europa. Fotbollskklubbar sänker sin energianvändning. Foto: istockphoto Tower Bridge får LED Den över 240 meter höga bron Tower Bridge i London kommer att genomgå en uppgradering till LED-belysning som ska vara klar när OS 2012 startar den 27 juli. Lysdioder i olika färger med varierande intensitet ska belysa brons viktorianska gotiska torn och granit- och stenkonstruktion, gångvägen och kedjorna som bron hänger i. Handla och ladda elbilen Sätt elbilen på laddning medan du är på affären och handlar! Det börjar nu bli möjligt genom ett sam arbete mellan Ica och Vattenfall. Först ut att kunna ladda är elbilsägare i Stockholm, Söderköping och Härnösand. På sikt kommer det finnas laddstolpar utanför större Ica-butiker även i andra städer. Elbilsägaren kopplar in sladden från laddstolpen på samma sätt som en motorvärmare och startar laddningen med hjälp av en pekskärm inne i butiken. Laddningsskärmen får man själv ha med sig, men strömmen är gratis. Foto: istockphoto Foto: fortum Här kan elbilen laddas på 5 10 minuter. Ultrasnabb laddning av elbilar Fortum har öppnat ett showroom för världens mest avancerade laddning av elbilar utanför företagets huvudkontor i Keilaniemi i Finland. Bland annat visas ultrasnabb laddning kommer att bli elbil året då elbilen introduceras i Norden på bred front. Genom vårt samarbete med Helsinki Metropolia University har vi visat att det redan i dag går att ladda en elbil på 5 10 minuter, säger Johan Ander, an svarig för Charge & Drive på Fortum. Svenskarnas intresse för elbilar är fortsatt stort, visar en undersökning som tns Sifo gjort på uppdrag av Fortum. Enligt undersökningen är körsträckan per laddning och priset det som framförallt påverkar viljan att köpa en elbil. Med hjälp av den snabbladdning som Fortum nu visar i Finland kan laddningstiden kortas från 6 8 timmar till cirka minuter och med den ultrasnabba laddningen till 5 minuter. Fler laddningsmöjligheter är också ett viktigt skäl som påverkar svenskarnas elbilsköp och är därför en av de vik tigaste åtgärderna för utvecklingen av elbilsmarknaden. Fortum har fram till i dag installerat över 100 publika laddstationer i Norden. nummer 1:

20 EL gör livet bekvämare

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris Tidningen:el tidning från Nummer 1-2011 årgång 65 10 Kraftvärmen ökar i Sverige ta hjälp i frågor om energi 8 Olika områden ger olika elpris 14 LASER Strålskadorna ökar Tunnelbanan levererar el i USA 4

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

VM-yra. »Elen förtjänar verkligen att ha en egen dag.« Elsäkra din skidresa Vi ger dig tipsen för semestern. Skid-VM i Falun körs på smarta elnät

VM-yra. »Elen förtjänar verkligen att ha en egen dag.« Elsäkra din skidresa Vi ger dig tipsen för semestern. Skid-VM i Falun körs på smarta elnät ENERGISK Elingenjören Peter Siepen sprider sin personliga energi på flera sätt. sidan 10 BELYSNING»Elen förtjänar verkligen att ha en egen dag.«300 ljuskällor får den spektakulära Sölvesbrogsbron att lysa

Läs mer

åkning El ger mer 11 Designade prylar för ditt hem Snökanoner ger flyt i backen Maximum security Elegant elradiator Elbilen som går med racerfart

åkning El ger mer 11 Designade prylar för ditt hem Snökanoner ger flyt i backen Maximum security Elegant elradiator Elbilen som går med racerfart Tidningen:el Nummer 3-2010 årgång 64 en tidning från 9 Maximum security ta hjälp i frågor om energi 17 Elegant elradiator El ger mer åkning 14 Elbilen som går med racerfart Snökanoner ger flyt i backen

Läs mer

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt 25 000 besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset

Läs mer

Laddat möte på Kolmården

Laddat möte på Kolmården Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n d i t t l o k a l a e l f ö r e t a g N u m m e r 2-2 0 1 0 å r g å n g 6 4 8 Kunglig start på värmeverk Laddat möte på Kolmården energibok för unga s 7 12 Unga spelar

Läs mer

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan hej då, nummer glödlampan! 3:2009 säkrare elnät SKIPPA STANDBY

Läs mer

Tidningen:el. Sweden rocks! Laddat med festivaler i sommar ELSÄKRA FÖR BARNEN FILMISKT LJUS VAD KOSTAR ALLSÅNG PÅ SKANSEN?

Tidningen:el. Sweden rocks! Laddat med festivaler i sommar ELSÄKRA FÖR BARNEN FILMISKT LJUS VAD KOSTAR ALLSÅNG PÅ SKANSEN? Tidningen:el EN TIDNING FRÅN NUMMER 2-2008 ÅRGÅNG 62 Sweden rocks! Laddat med festivaler i sommar ELSÄKRA FÖR BARNEN FILMISKT LJUS VAD KOSTAR ALLSÅNG PÅ SKANSEN? Ljuspris till Alingsås I konkurrens med

Läs mer

Tidningen:el. Glitter i vintermörkret. Utebelysning en ökande trend MEDVIND FÖR VINDKRAFT SÅ KLARAR DU ELAVBROTTET ELYSEUM

Tidningen:el. Glitter i vintermörkret. Utebelysning en ökande trend MEDVIND FÖR VINDKRAFT SÅ KLARAR DU ELAVBROTTET ELYSEUM Tidningen:el EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG NUMMER 3-2006 ÅRGÅNG 60 Glitter i vintermörkret Utebelysning en ökande trend MEDVIND FÖR VINDKRAFT SÅ KLARAR DU ELAVBROTTET ELYSEUM FOTO: JOCHEN GÜNTHER

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 1-2009 årgång 63 Samla elavfall Här hamnar ditt elskrot nummer 1:2009 1 fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! Foto: Stefan

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer