Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:"

Transkript

1 Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett hållbart och resurssnålt lokal samhälle, och en rättvis värld. Framtidsveckan är ett lokalt initiativ för att skapa samarbete över kommun gränserna vilket i sin tur förhoppningsvis ger ringar på vattnet över ett större område. Omställningen börjar i Gävleborg och den börjar nu! Huvudarrangörer:

2 2 Varje vecka en Framtidsvecka TEXT: ANDERS PERSSON Det är högt i tak och i sann omställningsanda. Och det mest fantastiska, allting är frukten av ett otroligt engagemang av väldigt många och väldigt duktiga människor. Framtidsveckan vill visa på goda exempel och väcka djupt engagemang för en snabb omställning till ett hållbart och motståndskraftigt lokalsamhälle. Men det kan inte stanna vid den här veckan! Varje vecka framöver måste bli en framtidsvecka i våra liv, och varje handling och beslut måste fyllas med visionen om en annorlunda, resurssnål och rättvis värld. Vi står inför enorma hotbilder, i form av klimatförändringar, oljetoppar och social oro och det finns ingen tid att förlora. Den förändring av vårt livsmönster som måste I en framtid där oljan blir dyrare är det i sektorer som dessa som många av de nya jobben kommer att skapas, säger Annika Thornton, Omställning Gästrikland. Tillsammans med flera andra har hon ingått i den samordningsgrupp som jobbat intensivt med Framtidsveckan i Gävleborg. Resultatet av det arbetet ligger nu framför er i denna bilaga. Responsen har varit fantastisk och det har varit otroligt inspirerande att få möta så många människor med så mycket kunskap och engagemang. Veckan blir kanon! Det säger Sandra Söderqvist i Gävle som arbetat med samordning av Framtidsveckan sedan i december. Det viktiga för oss är att Framtidsveckan blir en inspiration för fortsatt arbete för en Framtidsveckan växer! Det som startade som ett lokalt samarbetsprojekt i lilla Söderhamn har tagit steget från landskapsnivån i Hälsingland till att nu omfatta hela Gävleborgs län. Evenemangskalendariet är omfattande och härligt skiftande till karaktär. Här samsas pannrumssafari med omfattande seminariedagar, sociala forum med kulturevenemang. ske, måste ske NU! Imorgon är det tyvärr för sent. Om inte den här Framtidsveckan följs av konkreta förändringar hos mig och dig som individer, på kommunal och politisk nivå så är målet, dessvärre, långtifrån nått. Pojken på omslaget är min son Edwin. Han fyller fem den här veckan och det är för honom jag väljer att kämpa. Vi har alla barn i vår närhet som förtjänar vårt fulla engagemang. De flesta av oss idag har en livsstil som spelar högt, med deras liv som insats. Vår dagliga överkonsumtion äventyrar på ett skrämmande och nära sätt våra barns framtid på den här planeten. Den insikten ger mig dagligen rysningar av obehag. Att blunda för det tjänar dock inget till. Jag vet inte hur det är för dig, men för min hållbar klimatomställning. Vi kommer att gå vidare med att bilda fler arbetsgrupper, ordna studiebesök hos lokala matproducenter och miljöprojekt och vi planerar att söka upp föreningslivet för att prata om hur vi kan fortsätta samarbeta. Lars Igeland är också aktiv i samordningsgruppen för Omställning Gästrikland, som tillsammans med motsvarande grupp i Hälsingland bjudit in till Framtidsveckan. Han tror att veckan kan bli ett återkommande evenemang där kommuner, företag och föreningar samarbetar. Och han hoppas att veckan skall ge klimatomställningen högre status i länet. Det ska inte vara ett tillfälligt jippo en vecka, utan är tänkt som en arena där olika aktörer kan mötas och inspirera varandra till egen del vill jag att min son någon gång ska kunna känna stolthet över mina gärningar. Jag är absolut inget föredöme idag men jag lovar att mina försök till förändring inte stannar vid den här Framtidsveckan. Framtidsveckan har växt och blivit större än vi någonsin kunde föreställa oss. Det är mycket glädjande och samtidigt utmanande. Mycket kan hända och allt kanske inte blir som man tänkt sig. Ingen kan dock klandra någon av alla oss som deltar för att vi försöker göra gott. Framtidsveckan är sprungen ur en minimal budget men istället finns massor av ideellt engagemang från enormt många människor, föreningar och företag. Det är stort att få ta del av! Välkommen tillbaka till framtiden! De arbetar för en omställning En målsättning med Framtidsveckan är att synliggöra de goda exempel som pågår i vårt län. Här fi nns privatpersoner och företagare som till exempel odlar ekologiskt, bygger solfångare, startar bilpooler och satsar på förnyelsebar energi. Omställning Gästrikland och Hälsingland. Omställningsgrupper fi nns över hela Gävleborg på olika orter och har plats för alla som vill vara en resurs i omställningsarbetet. Det kan handla om företag, föreningar, kommuner och enskilda som tror på t ex mer lokal mat, förnybar energi, hållbart skogsbruk, samåkning, stadsodling eller ett spirande kulturliv. Vill ni vara med? Veta mer? Kontakta oss! Kontaktperson Omställning Gästrikland Tel. Sandra Söderqvist Facebook Omställning Gästrikland Kontaktperson Omställning Hälsingland Anders Persson, Studiefrämjandet Var med i Omställningsarbetet för en hållbar framtid! fortsatt arbete. Vi ska lyfta fram det omställningsarbete som verkligen leder till minskade utsläpp, och undvika det som bara försöker sätta en grön stämpel på det fossila samhället. I Hälsingland har många människor arbetat tillsammans med två tidigare Framtidsveckor och flera Omställninggrupper i alla kommuner har även i år tagit fram ett brett program inför veckan. Framtidsveckan är sprungen ur ett gräsrotsengagemang och det märks i den breda mobilisering som vi varje år kan visa upp, säger Petra Modée, aktiv i Omställning Nordanstig och en av de drivande i landskapet, och hon avslutar: - Det här är en injektion för oss alla att förändra vår framtid till något positivt. Tillsammans fixar vi det! Om Framtidsveckan Framtidsveckan startade i Söderhamns kommun 2009 av Omställning Söderhamn och Studiefrämjandet och spred sig till hela Hälsingland I år är hela Gävleborg med! Konceptet har spridit sig och 2011 kommer även Dalarna, Småland och Örebro Län att arrangera Framtidsveckor. Aktiviteterna samordnas av Omställning Hälsingland och Omställning Gästrikland i samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Samtliga kommuner i länet bidrar på olika vis, liksom Länsstyrelsen, GävleDala Energikontor, Landstinget m fl. Men framför allt byggs och genomförs hela veckan utifrån ett fantastiskt engagemang från en rad privatpersoner, ideella organisationer och företag som inser allvaret och vill vara med och skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn -det är för dem Framtidsveckan behövs! Naturskyddsföreningen och omställningen Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län har sammanlagt medlemmar fördelat på 14 kretsar som alla arbetar hårt för att värna om en rad frågor som rör vår natur. Det enskilt största området som Naturskyddsföreningen är engagerad i är strandskyddet. Sedan många år är Naturskyddsföreningen en av de viktigaste remissinstanserna i strandskyddsfrågor och i inte mindre än 75 procent av de remisser som har överklagats har resulterat i att förenigens överklagan har bifallits. Vår roll är att värna den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet. Som det ser ut i dag är det många kommuner som försöker kringgå de lagar som rör strandskyddet och vi bevakar att lagarna följs, säger Per-Olof Erickson ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund. I Gävleborg är naturskyddsföreningen väldigt framgångsrik och som ett bevis på det har till exempel Sven Norman på Naturskyddsföreningen i Nordanstig tilldelats Naturskyddsföreningens silvermedalj bland annat för sitt lyckade arbete med strandskyddsfrågor i länet. Vid sidan av strandskyddsfrågor är Naturskyddsföreningen även hårt engagerad i frågor som rör skogen, vindkraften, rovdjuren och klimatet. Framtidsveckan är en mycket viktig manifestation. Under veckan lyfts en rad goda exempel på engagemang i frågor som rör vår gemensamma framtid upp på dagordningen. Frågor om hur vi ska tackla alla de stora och svåra frågor som vi kommer att ställas inför och även i viss mån redan ställts inför. Vi som är engagerade inom Naturskyddsföreningen stödjer alla goda exempel och vill vara med och lyfta fram dem, säger Per-Olof Erickson. En viktig del av Naturskyddsföreningens engagemang är att skapa förståelse för vad vi måste göra för att anpassa oss till en framtid som kommer att förändras på ett sätt som vi inte riktigt kan greppa i dag. Det är viktigt att vi diskuterar tillväxt och uthållighet utifrån nya perspektiv. Till exempel måste vi visa vilka processer som kommer att styra samhället när resurserna tryter, säger Per-Olof Erickson. Naturskyddsföreningen lägger redan ner mycket arbete på att informera, debattera och att anordna studiecirklar och kurser i hållbar livsstil och utveckling. Text & Foto: Gunnar Lidén (om inget annat anges) Annonsförsäljning: Gävletidningar och Hälsingetidningar Produktion/layout: MittMedia Annonsproduktion Tryck: Mittmedia Print Upplaga: ex

3 3 Peakoil vår lycka eller förbannelse TEXT: MARTIN SAAR Vi har byggt upp våra samhällen och utvecklat vår välfärd tack vara god tillgång på billig energi, främst olja, den senaste 60 åren. Oljan har blivit samhällets lycka och samtidigt vår förbannelse. Av den energi vi använder i Sverige är 37 % olja. Över 70 % är icke förnybar. Utan olja stannar samhället. Inga livsmedel, inga transporter, inga läkemedel och ingen fungerande infrastruktur. Peakoil (PO) beskrivs ofta som att oljan håller på att ta slut. Inget kan vara felaktigare. Oljan tar aldrig slut! Den bli bara dyrare och dyrare ända tills utvinningen av ny olja kräver mer energi än den ger tillbaka. Då upphör utvinningen, men vi vet inte när. Begreppet peakoil (PO) betyder endast att maximal produktion av olja inträffat. I en oljekälla, i ett land, globalt eller för en viss oljekvalitet. Redan har över 80 länder nått peakoil och närmar sig eller passerat tidpunkten, då de inte längre kan exportera olja, utan behöver den själva. Och utsikterna att hitta mer olja och gas på land är små. Endast riskabel och dyr djuphavsborrning i Arktis återstår. Oroväckande För Sveriges del är det oroväckande att två av våra tre stora oljeleverantörer Danmark och Norge nått peakoil, redan för 10 år sen. Och att produktionen minskar med 4 % per år. Tillsammans med Ryssland står de för 80 % av vår import av olja. Saken blir ju inte bättre av att myndigheterna i både Danmark och Norge har varnat Sverige att deras export kommer att minska efter Och hur reagerar Energimyndigheten. Man tiger Är det dags att stanna upp och refl ektera över vart vårt samhälle är på väg? 2006 insåg Rob Hopkins allvaret i Peak oil och en kommande brist på energi och skrev sin bok Transition Towns. Varför ska vi ställa om? TEXT: JAN FORSMARK Jan Forsmark still och förlitar sig på att marknaden ska lösa kommande oljebrist. Globalt inträffade peakoil för den finaste och viktigaste oljan (crued oil) redan Enligt IEA, november Just nu försöker vi få fram ny olja från så kallade icke konventionella källor som tjärsand, oljeskiffer etc. Energiutbytet från dessa är låg. Den så kalllade nettoenergin (EROEI) blir allt sämre och är nu nere i 1:4. Peakoil - brutal realitet Det betyder att det knappast är försvarbart att producera energi från tjärsand och oljeskiffer. Energibristen lär komma som ett brev på posten. Det troliga är att produktionen faller brant. Konsekvenserna av peakoil blir en brutal realitet. Klarar vårt ränte- och skuldbaserade ekonomiska system detta? Oljan och de fossila bränslena som vi nu fortfarande har kvar och kan utvinna måste därför användas för att ställa om till ett hållbart resilient samhälle. Som inte är beroende av olja för att fungera. Vår stora utmaning är att skapa detta annorlunda samhället med hjälp av den olja vi fortfarande har kvar. Vi har kanske 5-10 år på oss. Och vi måste starta nu och ta fram en plan B! Han lever i Totnes i södra England och orten blev den första som organiserade omställningsgrupper. Bland annat med en lokal valuta för att markera den lokala ekonomins betydelse och för att stimulera lokal produktion. Cirka 500 lokalgrupper har anslutit sig till den globala rörelsen i Storbritanien och den sprider sig just nu globalt. I Gävleborgs län finns många som under de senaste två åren organiserat soppluncher, filmvisningar, seminarier, kurser och studiecirklar för att skapa ökad insikt och samtal för lokal omställning. Men framför allt göra nåt konkret tillsammans! Många andra ser omställningsgrupperna i Hälsingland och Gästrikland som förebilder för sitt eget lokala arbete och Framtidsveckan, 11 till 17 april, är ett bra sätt att samla företrädare från omställnings- och miljögrupper, andra föreningar och kommunala företrädare inklusive Länstryrelsen Gävleborg. Omställningsgrupperna har insett allvaret och vill skapa ett samhälle i balans med det omgivande och globala ekosystemet, men framför allt verka tillsammans för ett resilent samälle. Hur stor energikonsumtion kan vi ha och varifrån skall den komma? Hur kan vi organisera vår matproduktion när oljan tryter och priserna stiger? Hur kan vi vi skapa en större gemenskap mellan människor då vi plötslit måste vänja oss vid en lägre materiell standard? Och framförallt hur ska vi klara och möta utmaningar från moderna människor som har helt andra krav på bekvömlighet och vad samhället kan ge? Martin Saar Peakoil har inträffat och världens oljeproduktion ligger på en platå. Vad ska vi ersätta oljan med? Omställningsrörelsen menar att det är dags att ställa om och skapa en lokal plan B en plan för ett hållbart och resilient samhälle. Omställningsrörelsen står på fem ben: Peak oil och konsekvenserna av brist på energi Tillväxt- och skuldekonomins negativa effekter för samhället Miljö- och klimateffekter av vår produktion och konsumtion Vår egen mentala omställning, den inre resan Att tillsammans med andra medborgare göra något konkret och bestående för att möta pågående samhällsförändringar. Att börja förbereda sig för det hållbara samhället. Hela Sverige ska leva har sedan 2003 jobbat med projekt för att synliggöra och verka för hållbara bygder. Under Hållbara bygder 2 ( ) kom ett ökat fokus på de större lokala frågorna kring klimat och peak oil. I den senaste fasen arbetade 26 bygder med att skapa hållbarhet utifrån sina unika förutsättningar. Omställningsrörelsen har sin grund i dessa projekt och Hela Sverige skall leva är en nationell bas för Omställning Sverige. Sverige har hittills klarat sig lindrigt undan den globala fi nansiella krisen. Bostads-priserna är fortfarande stabila till skillnad mot många andra länder. Sveriges beredskap är god? TEXT: OSCAR KJELLBERG Hushållen är optimistiska om framtiden och sin ekonomi. De konsumerar med lånade pengar. Många menar att storleken på hushållens skulder börjar närma sig smärtgränsen, för vad man klarar av. Men det är stor skillnad mellan äldre och yngre hushåll. En fjärdedel av äldre hushåll är skuldfria men unga hushåll har stora skulder. De skuldsätter sig för resten av sitt liv och lever mycket farligt om bostadspriser och värdepapper faller, det blir arbetslöshet eller kostnaden för boräntor stiger. Kan detta inträffa? Och hur skulle i så fall ett sådant scenario se ut? Dubbla budskap Om inte finanskrisen är över, utan endast bromsats upp av räddningsaktioner från våra länders centralbanker, är risken stor att bostadspriser, aktier och andra värdepapper sjunker i värde och att arbetslösheten tar fart rejält. Under den pågående finanskrisen har, inte regeringen men väl Riksbanken och andra inblandade, alltid haft dubbla budskap. Först en utförlig och positiv tolkning av de tecken på en vändning som de kan se, och sedan en kort varning - man får inte glömma att det faktiskt kan bli ett bakslag. Ständigt nya lån har varit patentmedicinen till stater som hamnat i ekonomisk kris. Som till exempel Irland, Grekland och Portugal. En del av dessa lån ska omsättas under 2011 och då kommer finanskrisen upp till ytan igen. Vem ska låna dem pengar och till vilken ränta? Det finns en gräns för hur långt man kan gå. Är den gränsen nådd? Högre boräntor oundvikliga En annan tänkbar utveckling är ökade kostnader för våra boräntor. Stigande oljepriser ger stigande priser på livsmedel och råvaror. Och centralbankerna höjer de korta räntorna så fort de tror att inflationsförväntningar håller på att slå rot hos allmänheten, vilket i sin tur driver upp boräntorna. Händelserna i Mellanöstern och Nordafrika kan mycket väl innebära att de senaste två årens prisstegringar fortsätter. Det är egentligen allt som behövs för att scenariot med ökade boräntor ska inträffa. En kommande brist på energi, främst olja, innebär att scenariot är oundvikligt. Unga människor med stora skulder bör därför omedelbart se över sin ekonomi och överväga om det inte är dags för en omställning till ett liv där man inte är beroende av fossila bränslen som olja.

4 4 Nordanstig Fotograf: Sara Gottvall. Oljepriset påverkar Nordanstig Nordanstigs kommun har antagit en klimat- och energistrategi. Slutsatsen i dokumentet är att en av kommunens svaga sidor är just transporterna. Nordanstig har få innevånare och som bor spridda över en stor yta. Kommunen är utan en egentlig centralort, vilket gör transporterna till ett problem som verkar olösligt. Människorna måste transportera sig till och från arbetet, fritidssysselsättningar och hemmet. Det som företagen producerar måste också transporteras långa sträckor. I Nordanstig finns industrispåret i Tjärnvik som gett en viss avlastning och tågstationen Kommunen vill involvera alla i Nordanstig genom att titta utanför kommunen som organisation, säger Mona Franzén- Lundin, projektsamordnare. När visionsarbetet startade avsatte kommunen samtidigt en pott pengar, utvecklingsmedel, som ska delas ut till föreningar med bra idéer i samklang med visionen. Under förra året delades cirka 1,3 miljoner kronor ut vilket har bidragit till en enorm aktivitet ute i byarna. Visionen som förenar Nordanstigs kommun påbörjade under 2009 ett visionsarbete med målet att bygga framtidens kommun. Tron på den egna kraften Syftet med visionsarbetet har varit att få fler att tro på sin egen kraft att förändra. Det sociala samspelet ute i byarna ger en livskvalitet som inte kan köpas för pengar, säger Mona Franzén-Lundin, projektsamordnare, entusiastiskt. En följd av det sociala samarbetet är att ungdomsprojektet Kickar utan droger fått en rivstart. Föreningar runt om i kommunen öppnar ungdomsgårdar på nio orter i kommunen. De turas också om att ha öppet för alla kommunens ungdomar en gång i månaden. Utvecklingsmedlen som kommunen har satsat har betytt mycket, säger Ulf Sundblad, Förenings-rådet. Han säger också att föreningslivet fått mer uppmärksamhet vilket ökat respekten för det ideella arbete som läggs ner i föreningarna. Visionsarbetet ledde till bildandet av Föreningsrådet, som är en sammanslutning av ideella föreningar i Nordanstig. Det har lett till ett ökat samarbete mellan föreningarna. Via Föreningsrådet har föreningarna också fått hjälp med att bland annat söka projektpengar. Många bra förslag I visionsarbetet har det kommit upp idéer om gemensamhetsboenden för äldre, så kallade 50+boenden och det finns nu planer på att bygga dem som kretsloppsanpassade hus. Bland annat har flera från kommunen i Gnarp, som fått många pendlare sedan den byggdes. Enligt Nordeas expert kommer bensinpriset att nå nya höjder. Anledningarna är flera. Oroligheterna i bland annat Nordafrika har lett till höjda oljepriser. Det kan ta flera år innan priserna stabiliserar sig. Efterfrågan på olja har också ökat. I Kina säljs fler bilar än någonsin vilket ökar pressen på oljeföretagen att klara av att producera tillräckligt med olja för att få bilarna att rulla. För kommunens företag är inte järnväg något realistiskt alternativ i dagsläget, tror Anders Nordén, kommunens näringslivschef. Ostkustbanan som går rakt genom kommunen är en viktig del av infrastrukturen. Det krävs bättre logistik mellan tågoch vägtrafiken för att företagen ska välja järnvägen som ett transportmedel. Ett dubbelspår längs Ostkustbanan är ett måste för att det ska bli verklighet, säger Anders Nordén. varit på kurs och även på studiebesök för att se hur det kan se ut i verkligheten. Alla kommunmedborgare blev inbjudna till visionsmöten när arbetet startade och många har sedan dess aktiverat sig och det har varit ett stort engagemang ute i bygderna. Nu har arbetet pågått under flera år och Mona Franzén-Lundin är nöjd. Medborgarna har varit aktiva och lämnat in många förslag på hur man vill att kommunen ska utvecklas. Många förslag är också av konkret natur och handlar bland annat om att utveckla företagen i kommunen. Vad händer nu? För tillfället kan det verka som om visionsarbetet har avstannat, men det är bara på ytan. Just nu pågår många saker som en följd av arbetet med visionen. Det är viktigt att visa att de hör ihop eftersom det ger tillförsikt till visionen som sådan, säger Mona Franzén-Lundin. Hon tipsar om att man på kommunens hemsida kan hitta alla enskilda förslag som kommit in via visionsarbetet. Visionsarbetet ska fortsätta fram till år 2020 och det är meningen att arbetet ska utvärderas omkring 2015 och nya mål sättas upp. Lokalt slakteri i Gnarp Farmens Ekovaror, ett ekologiskt lantbruksföretag i Gnarp, har nyligen byggt ett lokalt charkuteri och har planer för att bygga även ekoslakteri. Ska man få någon lönsamhet på ekologiskt kött så måste man förädla det själv. Slakterierna betalar alldeles för dåligt, säger Björn Englund, en av delägarna. Byamackarna en överlevnadsfråga Under de senaste åren har flera bensinmackar lagts ner. Byborna har dock tagit saken i egna händer och i både Jättendal och Stocka har byborna samlat ihop pengar för att driva en egen bymack. Tillgång till bil och närhet till bensinmack är en viktig infrastrukturfråga så länge inte så många andra transportmöjligheter finns. GMO-fri mat i kommunens kök Nordanstigs kommun har tagit ett beslut på att servera GMO-fri mat på kommunens skolor och boenden i kommunen. GMO-fri mat är inte genetiskt förändrad av oss människor. Kostchefen har arbetat intensivt med frågan under det senaste året och alla kommunens kök som lagar mat har nu GMO-fria livsmedel. Beslutet innebär en ökad kostnad, men också en mer medveten inköpspolicy för att i möjligaste mån använda säsongens grönsaker och lokalodlat kött. Grön flagg för Ilsbo Till våren kommer man i Ilsbo att plantera tomater och sätta potatis. På Ilsbo skola och förskola har personal och barn startat ett gemensamt miljöråd som jobbar för en bättre miljö. Så småningom är målet att bli miljöcertifierade genom Håll Sverige Rent. Man har i Ilsbo valt att arbeta särskilt med kompostering, återanvändning, återvinning, jordbruk/odling och vad naturen ger. Miljöarbetet genomsyrar hela den dagliga verksamheten.

5 5 I över 100 år har studieförbunden erbjudit folkbildning i Sverige, och har under årens lopp ökat kunskapsnivån hos miljontals svenskar. I dag finns det tio studieförbund som arrangerar studie cirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet och är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska folksjälen. I folkbildningens natur ligger att den är fri från offentlig styrning och frivillig för människor att delta i. I detta faktum ligger en betydande samhällskraft. Studieförbunden har tydliga profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med och av att de har sin tillhörighet i skilda delar av det civila samhället. Samverkar för vår framtid Miljö- och klimatfrågorna är avgörande framtidsfrågor. De måste upp på dagordningen både hos politiker, i media och hos allmänheten. Studieförbunden erbjuder Nils Westling, Studieförbundet Vuxenskolan. Folkbildningens roll mötesplatser där människor kan diskutera den framtid de vill ha, skaffa sig kunskap, tolka den tillsammans med andra, utöva tryck på politiker och lära sig att ändra sitt eget beteende. Frågorna som rör vår framtid är så pass viktiga att alla studieförbund tar dem på stort allvar. Det har även inneburit att vi samverkar mellan studieförbunden på ett sätt som tidigare inte har varit särskilt vanligt, säger Nils Westling, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet vuxenskolan. För att få till stånd en kraftsamling för en hållbar framtid samarbetar folkbildningen även med andra aktörer, såsom andra organisationer i civilsamhället, företag och institutioner. Konstens betydelse Vad har konst och kultur med miljöarbetet att göra? Mer än vad de flesta av oss kanske är medvetna om. Konsten har i alla tider hjälpt oss att bearbeta svåra frågor. Samtidigt har den gett exempel på hur framtiden kan se ut, säger Yngve Gunnarsson, konstnär och lärare i design på trädgårdsmästarutbildningen som Högskolan i Gävle driver på Wij Trädgårdar. Det kan vara svårt att förstå och ta till sig stora frågor och komplicerade skeenden. Därför har konst och kultur alltid haft en central roll i vår strävan efter kunskap och ett sätt för oss att närma oss existentiella frågor från ett nytt håll. Stora historiska skeenden har alltid påverkats av en allt starkare opinion. I konst och litteratur kan vi bearbeta svåra frågor som vi annars kanske flyr från, och det är lika applicerbart i våra tiders problem, säger Yngve. I dag är miljöfrågan en av de viktigaste frågor som vi har att lösa och genom konsten kommer vi att få många av frågorna åskådliggjorda, oavsett om det sker via dikter, målningar, sånger eller skulpturer. Men konsten har ytterligare en roll i miljöarbetet. Med dess hjälp kan vi komma närmare naturen och förstå samklangen mellan oss och allt annat levande. Genom att använda naturmaterial och även naturmiljöer i vårt konstnärliga skapande, så skapar vi även en större förståelse för sammanhangen, säger Yngve. På Wij trädgårdar vill man av den anledningen skapa ett centrum för grön Yngve har i sitt konstnärskap ofta arbetat med naturmaterial. konst som ett sätt att närma oss naturen. Det ska bli ett konstcentrum där alla kan vara med, antingen genom att själv vara med och skapa eller som betraktare, säger Yngve.

6 6 Strategi för minskad energiförbrukning Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi som ska leda till att kommunens förvaltningar och bolag minskar sin energiförbrukning med 10 % till Till detta besparingsarbete har kommunen fått ett ekonomiskt stöd på kronor från Energimyndigheten. Pengarna kommer fram till år 2014 att användas till strategiskt arbete, utredningar av fastigheter och utbildningar med inriktning på energibesparingar och beteendeförändringar inom energi- och miljöområdet. Även Energi har förnybar energiproduktion. Här syns Ivantjärn vattenkraftstation och det delägda bolaget Samkrafts vindkraftverk på Vettåsen strax norr om Järbo. Energi + Bixia=Sant Från och med den 1 januari 2011 är Bixia Energis elhandelsbolag. Planerade åtgärder Energi- och miljöutredning av kommunens fastigheter Utbildning i sparsam körning för personalen Allmän utbildning i energioch miljöfrågor Utredning kring omlastningscentral Utbildning för inköpare Tekniska kontoret är projektägare och kommunens miljösamordnare projektledare. För att bidra till utvecklingen av mer förnybar energi startades Bixia Miljöfond våren Hittills har fonden stöttat ett sjuttiotal projekt och fl era av dem har redan börjat producera eller ökat sin produktion av förnybar el från sol, vind, vatten eller biomassa. Bixia Miljöfond Energirådgivning i s kommun Energirådgivningen är objektiv och kostnadsfri och vänder sig till hushåll, mindre företag och industrier i kommunen. Här får du svar på frågor om hur du minskar din energianvändning, vilka olika uppvärmningsalternativ som finns, vilka bidrag som finns samt andra frågor som har med energi att göra. Du hittar oss på telefon 026/ För att vi vill medverka till mer förnybar el. Inte bara sälja den som redan fi nns. Som läget ser ut idag, så finns bara en viss mängd förnybar el och den räcker inte till alla. Det försöker Bixia att ändra på, och miljöfonden är ett av flera sätt. Tanken med vår miljöfond är att hjälpa elproducenter i ett tidigt skede. Att starta vattenkraftsproduktion eller sätta upp ett vindkraftverk innebär stora investeringar och är långsiktiga projekt. Med miljöfonden kan vi både bidra ekonomiskt och visa att vi tror på projekten. På så vis hjälper vi personer att våga ta steget och satsa på småskalig elproduktion, säger Arne Andersson, ordförande Bixia miljöfond. Ger bort en miljon Varje månad avsätter Bixia en liten del av den fasta avgift du som privatkund betalar, utan att det kostar dig något extra. Pengarna går rakt in i Bixia Miljöfond där privatpersoner, företag, organisationer och föreningar kan ansöka om stöd. Bixia avsätter cirka en miljon kronor per år. Projektpengar till Anders i Anders Berglund från har fått ett stöd ur Bixia Miljöfond. Hans projekt syftar till att väcka intresse för att starta en kraftförening i Nordanstig där han växte upp. Min tanke är att en sådan förening sedan skulle kunna investera i egen förnybar elproduktion så som vattenkraft, vindkraft och värmekraft, berättar Anders har jobbat med projektet sedan i höstas. Vill du veta mer om hur du ansöker om stöd eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Bixia på i Ekomatligan I s kommun fi nns politiska beslut angående mål för hur stor andel av inköpta livsmedel som ska vara ekologiska. Av den totala inköpskostnaden för livsmedel till s kommun användes 18,7 % till ekologiskt producerade livsmedel år Den höga andelen gör att vår kommun, som enda kommun i länet, har en plats bland de 31 i Ekomatsligan för kommuner och landsting i Sverige. Resultatet för 2010 blev 16%. Varje dag serveras matportioner i kommunens verksamheter. Maten lagas i fyra produktionskök som förser förskola, skola och våra seniorer med näringsriktig mat. Skolmaten som serveras ska ge eleverna 33 % av näringsbehovet under en vardag och sett över året ca 20 %. I Centrala finns dessutom 13 förskolor och en skola med egen matlagning. Vår satsning på Smarta matdagar, ekologiska mejeriprodukter och MSC-märkt fisk har givit ett bra resultat. Vi är stolt över resultatet och kommer att arbeta vidare för att nå målet 25% ekologiska livsmedel år S = Större andel vegetabilier M = mindre tomma kalorier A = Andel ekologiskt ökar R = Rätt kött och grönsaker T = Transportsnålt Mål i Mål Resultat ,7% % 16% % % Vision 2025 s kommuns Vision 2025 består av åtta övergripande mål, framtagna i en öppen process med kommuninvånarna. Röster från över personer har bidragit till formuleringarna. Ett av målen handlar om miljö och långsiktig hållbarhet. Vår miljö - vårt ansvar Hållbar utveckling handlar i hög grad om vår livsstil. Alla behöver vi leva resurssnålare i vår vardag för att kunna skapa goda förutsättningar för kommande generationer. Det långsiktiga målet är att leva och verka inom naturens ramar.

7 7 Mativalen på besök under framtidsveckan Representanter från hela den Latinamerikanska kontinenten hade samlats på ett enda ställe för att demonstrera, slagorden och sångerna ljöd på gatorna. Detta blev startgnistan för projektet Mativalen Detta var en kongress för bonderörelsen som vi fem praktikanter från Färnebo folkhögskola var med på. I förra året for vi till Ecuador för att lära oss om ursprungsfolk- och bonderörelsernas rättigheter och bevittnade kampen. Vi har nu återvänt med en stor portion inspiration och tänkte delge våra lärdomar om kampen för maten samt knyta an till ett lokalt perspektiv. Besöker olika platser Idag saknas kontakten mellan producenter och konsumenter, samt information om hur och vart maten produceras. Därför skapade vi projektet Mativalen som presenterar alternativen som finns här i Sverige och informerar om hur våra konsumtionsval påverkar oss alla. Vår önskan är att bidra till att ett större engagemang för en ekologisk och hållbarare livsmedelskonsumtion skapas. Mativalen kommer bland annat att bjuda på föredrag och fotoutställningar med berättelser från Ecuador under hela våren på olika platser, och nu närmast kommer vi till Framtidsveckan i Gästrikland. Mativalen för ett medvetet matval. Här på Mat- och miljömässan i Gävle den 26 februari. Planerade evenemang där Mativalen kommer att medverka: Kulturhuset i Lättings 9 april på klädbytardag. Föreläsningskväll i Gävle 14 april med tema hållbar utveckling för framtiden. Storviks ekobasar 15 april. Mativalen kommer även att besöka några skolor under veckan. För kontakt och mer info: mativalen.blogg.se

8 8 Ovanåker Det finns många skogsleder, vägar, stigar och andra lämningar i skogarna som behöver skötas om. RättvisAlfta i samband med en lokal manifestation. Runt om i länet startar små omställningsgrupper. Vissa har kommit en bit på vägen, andra ligger fortfarande i sin linda, men en sak är säker, de växer upp nya hela tiden. Vem som helst kan starta en omställningsgrupp och det spelar ingen roll om det sker på landsbygden eller i en stad, av en enskild person eller en organisation. Det enda som krävs är att man känner ett engagemang. Så här gick det till när man startade i Alfta. De har startat en omställngsgrupp I höstas inför valet började en omställningsgrupp ta form i Alfta samband med en debatt med rättvisa som tema där politiker, folk från Amnesty, Naturskyddsföreningen, JAK-banken och kyrkorna deltog. Initiativet kom från kyrkfolk i Alfta och intresset för rättvisefrågan var så stor att vi beslöt oss för att fortsätta med bland annat soppluncher med föredrag på hållbarhetstema, säger Sven Jansson, en av initiativtagarna till RättvisAlfta. Folkbildning I början av året formaliserades nätverket och under namnet RättvisAlfta. Utgångspunkten i vårt sätt att resonera är att en hållbar utveckling innefattar ett rättvisetänk. Det måste alltid finnas en rättvisedimension i våra beslut och handlingar, eftersom vårt levnadssätt lokalt har en påverkan globalt, säger Sven Jansson. Olars Handelsträdgård i Knåda är ett av de 30-talet lokala företag som är med i projektet. I dag är nätverket engagerat i en rad omställningsfrågor och vid sidan av att arrangera aktiviteter, skriver medlemmarna insändare och har även startat en facebookgrupp. Folkbildningstanken är väldigt viktig. Vi vill att det ska vara högt tak där olika åsikter och tankar får brytas och vi har ett folkbildningsperspektiv, säger Sven Jansson. Alla är välkomna Öppenheten i RättvisAlfta är total och alla som vill vara med på arrangemang, styrgruppsmöten och i nätverket är välkomna att delta. Alla som vill bidra helt enkelt och det spelar ingen roll om det är som privatperson eller som representant för en förening, organisation eller ett företag. Många av oss som är med har länge varit engagerade i olika frågor som rör miljö och rättvisa, men vi vill nå nya grupper och gärna ungdomarna, säger Sven Jansson. Inom kort kommer RättvisAlfta att anordna studiecirklar i odling där deltagarna får prova olika sätt att själv odla sina grönsaker. Och till sommaren planerar vi ett större sommarevent på Forsparken och det kan bli stort, men om det återkommer vi till våren, säger Sven Jansson. Ett bra exempel Exemplet med RättvisAlfta är bara ett exempel, men ett bra sådant, på hur det kan gå till när en omställningsgrupp bildas. På andra platser kan de ha bildats på ett helt annat sätt och sammansättningen på medlemmarna kan se helt annorlunda ut. Men det spelar ingen roll, det viktiga är att engagerade personer hittar varandra och gör något bra utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. När en omställningsgrupp som den i Alfta väl är igång kommer andra att följa efter. Projekt ska lyfta trädgårdsturism Turismen är en näring som är sysselsättningsintensiv samtidigt som den i hög grad är platsbunden på ett sätt som andra näringar inte är. Reseanledningarna hos dem som besöker Hälsingland under sommaren varierar i hög utsträckning.men en anledning som växer sig starkare och har potential att bli än viktigare i framtiden är trädgårdsturism. Projektet Trädgård Hälsingland kommer att skapa en marknadsföringsplats för regionens företag och föreningar med anknytning till trädgård. Visningsplatsen kommer att ligga vid Träslottet, Arbrå. Platsen kommer förutom visningsdelen även ha en del för barn där de kan experimentera kring biologi. I ytan ska växter och miljöer som är typiska för Hälsingland visas upp med fokus på att marknadsföra de företag och föreningar som finns i Hälsingland och som har anknytning till trädgård. I dagsläget har ett 30-tal företag och föreningar anmält intresse av att vara med i projektet som startar upp under våren Förhoppningen är att projektet ska bidra till att marknadsföra Hälsingland och framför allt våra företag och föreningar hos potentiellt nya kunder bland sommarens gäster som letar efter skönhetsupplevelser bland pioner, rhododendron och rosor. Ersättning och stöd till vård av lämningar i skogen Spår från äldre tider eller områden i skogen som är viktiga för växter och djur, dessa kan du nu få ersättning för att sköta. Ja, det stämmer, säger skogskonsulent Kristina Thureson på Skogsstyrelsen i Bollnäs. Det kan röra sig om allt från gamla torplämningar, stigar, kolarkojor eller andra typer av spår från de som levde och brukade Hälsingland tidigare. Det kan även handla om att skapa lövskog eller en lummig björkbacke intill huset eller kanske ett bryn mot åkern, fortsätter Kristina. Stödet är uppdelat i arealstöd eller schablonersättning, där det senare passar de som är intresserade av att göra åtgärden själv. Ersättningsnivåerna för arealstöd är högst 7000 kr/ha och schablonersättningen ligger mellan 80 kr/träd för att skapa död ved till över kr/objekt för naturvårdsbränning. På skogen i Alfta håller skoterklubbar och till viss del turistnäringen på med en förstudie som planerar att använda LBU stödet till att återuppta gamla leder och vintervägar för att möta dagens och morgondagens friluftsliv. Flera längre leder har ansökt om stöd inom Landsbygdsprogrammet bland annat en gammal led I Voxna. Vi håller tummarna att alla blir beviljad ersättning, säger Kristina som även ger kostnadsfri rådgivning kring stödet och viss hjälp med ansökningsförfarandet. Landsbygdsprogrammet skapar möjligheter till en hållbar utveckling Det ska vara attraktivt att leva och bo på den svenska landsbygden. Landsbygdsprogrammet (LBU) är till för att främja tillväxt och företagande. Nuvarande programperiod omfattar åren 2007 till Från början avsattes sju miljarder kronor per år via jordbruksstödet inom EU, men Sverige har valt att satsa ytterligare medel i programmet, bland annat för Matlandet och biogasutveckling. I Gävleborgs län har vi ca 200 miljoner kronor per år för att satsningar inom lantbrukets konkurrenskraft, miljöåtgärder och ett diversifierat företagande på landsbygden. Leaderområdena och stöd man kan få via dem är också en del i LBU-programmet I den här tidningen finns tre exempel där LBU-programmet i allra högsta grad är med och finansierar projekt och verksamhet. Hälsinglands trädgårdar som är ett Leaderprojekt Vilka delar inom LBU där man kan vända sig till Skogsstyrelsen för att få hjälp och stöd. Vilket skoter-klubbarna i Alfta funderar på hur man kan utveckla. Hållbar ekologisk mjölkproduktion hos familjen Bratt i Rengsjö, ett exempel på till vad jordbruksstöden används till.

9 10 Bollnäs Bollnäs nya kraftvärmeverk kommer att ge dubbel effekt. Bollnäs kommun arbetar just nu intensivt med att omforma sitt strategiska miljöarbete. Kommunen var bland de första i länet att anta lokala miljömål på kommunnivå. Arbetet med att ta fram målen var omfattande och involverade många olika aktörer i samhället. Många perspektiv i Bollnäs miljöarbete Nu har Bollnäs passerat slutåret för miljömålen (2010) och målen ska revideras och uppdateras. Samtidigt har flera strategiska dokument tillkommit för kommunens miljöarbete och därför väljer nu Bollnäs kommun att ta ett helhetsgrepp om frågorna för att skapa en tydlighet i kommunens miljöarbete. Bollnäs kommun har, liksom många andra offentliga verksamheter, många strategiska dokument att förhålla sig till. För att lyfta miljöperspektivet och hållbar utveckling väljer nu kommunen att väva ihop sina olika dokument för att få en bättre överblick och göra det hela lite mer greppbart. Arbetet kommer förhoppningsvis också att visa att allt hänger ihop. Lokala miljömål De lokala miljömålen för Bollnäs kommun är mycket omfattande med 58 mål och cirka 80 åtgärder. Arbetet med att uppnå miljömålen har inte gått lika smidigt som förväntat så därför kommer Bollnäs nu att använda andra arbetssätt för att arbeta in de lokala miljömålen i kommunens verksamheter. Vid den kommande revideringen av miljömålen kommer antalet mål dock att begränsas något, men målen kommer också att delas upp, så att ett par mål gäller kommunen som organisation och ett par mål gäller kommunen som geografiskt område (dvs alla som bor eller verkar i kommunen). Vi hoppas och tror att denna uppdelning ska göra det lättare att se kopplingen mellan miljömålen och den kommunala verksamheten. Målen för kommunen som organisation ska harmonisera med kommunens styrmodell. Modellen har dock sina begränsningar när det gäller antal mål, så istället för att arbeta in miljömålen i styrmodellen, kommer Bollnäs kommun istället att utforma miljömålen på ett sätt som stämmer överens med styrmodellen när miljömålen revideras. Energi- och klimatstrategi Alla kommuner är skyldiga att upprätta en energiplan (enligt lagen om kommunal energiplanering). Energiplanen ska enligt lagen uppfylla följande krav: hushållning med energi ska främjas, verkan för en säker och tillräcklig tillförsel, samverkan i energifrågor, tillhandahållande av en plan för tillförsel, distribution och användning av energi samt en analys av planens inverkan på miljön, hälsan och hushållning av resurser. Energifrågorna utgör en stor del av kommunernas klimatarbete och därför faller det sig naturligt att göra en kombinerad energi- och klimatstrategi. Målen som ställs i denna strategi ska harmonisera med övriga mål inom miljöområdet. Energi- och klimatstrategin kommer att innefatta tre områden; kommunen som organisation, hushållens energianvändning och klimatpåverkan samt näringslivets energianvändning och klimatpåverkan. Arbetet kommer i det första skedet att inriktas på delen som gäller kommunen som organisation, och när dessa mål har formulerats/antagits kommer arbetet med att formulera mål för hushåll och näringsliv att intensifieras. Nationella och regionala miljömål Miljömål finns även på nationell nivå, vilka har beslutats av riksdagen. På det regionala planet är det Länsstyrelsen Gävleborg som har ansvar för miljömålsarbetet, dels för att formulera regionala mål och dels för att stötta kommunerna i det lokala arbetet. Ur samverkanssynpunkt är det viktigt att de mål som tas på lokal nivå även harmoniserar med regionala och nationella mål. Som sagt, det finns många perspektiv som ska vävas samman och tas hänsyn till men Bollnäs kommun är inne i en positiv process som underlättar vår strävan att uppnå en hållbar utveckling, för alla, i Bollnäs kommun. Rekordinvestering ger dubbel effekt Den största investeringen i Bollnäs genom tiderna görs nu vid Säverstaverket. Bollnäs Energi AB lägger 400 miljoner kronor i en ny panna som fördubblar effekten och kan producera elektricitet förutom fjärrvärme till abonnenter. Julafton 2011 ska allt vara helt klart och fungera. Redan när Säverstaverket började byggas för snart 30 år sedan var det en betydande investering, 76 miljoner kronor på ett bräde. Nu satsas i ett klubbslag hela 400 miljoner kronor i en ny panna, en turbin och tillhörande rökgasrening. Investeringen är den enskilt största någonsin i Bollnäs och den beräknas betala av sig själv på tolv år. Ännu mer fjärvärme och möjligheter till lokal el från våra egna sopor blir resultatet, förutom att vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Bränsleoberoende Vår styrelse har uttalat att vi ska komma bort från oljeberoendet i Bollnäs och satsa på fossilfri produktion. Vi eldar ju redan i dag huvudsakligen med avfall och den nya pannan ska kunna eldas med alla typer av fasta bränslen avfall och biobränslen i olika former, förklarar VD Mikael Strandberg vid kommunägda Bollnäs Energi AB. Vi strävar efter bränsleflexibel produktion och vill inte vara beroende av en viss typ av bränsle. Tillgången på avfall varierar och biobränslepriserna drar iväg uppåt. Vi vill kunna välja det som ger bäst ekonomi för tillfället. Bolaget är också delägare i regionala vindkraftbolaget Samkraft AB. Avfall och biobränsle Säverstaverket har i dag två pannor som eldas med avfall och biobränsle på tillsammans 24 megawatt. Den tredje pannan som nu byggs kommer ensam att ge 28 MW. En fjärdedel, 25 %, av effekten kommer att gå till den nya turbinen som ger elektricitet. Elen säljer vi på marknaden till för dagen rådande pris. Alternativt kommer vi att driva elhandel själva tillsammans med någon aktör som redan finns på marknaden. I så fall skulle vi kunna erbjuda Bollnäsborna lokal el från det egna verket, förklarar Mikael Strandberg. Elproduktionen i den nya pannan motsvarar hela årskonsumtionen hos eluppvärmda villor. Det är alltså ett betydande tillskott till elmarknaden.

10 11 Utrota hungern FN har satt upp åtta millenniummål till Ett av målen är att halvera världens fattigdom och hunger. Sedan målen sattes har en del positiva förändringar skett: Andelen hungrande i världen har minskat, men genom befolkningsökningen har ändå antalet ökat. Svenska Kyrkan har i sin aktuella fastekampanj satt målet än högre med kampanjslogan: Allt för att utrota hungern. I dagens samhälle är det många människor som lever långt från naturen. Som en reaktion har en ny rörelse tagit form, där personer på eget bevåg odlar upp oanvända ytor, framför allt i våra större städer, för att skapa en bättre livsmiljö och få tillgång till egna grönsaker. Det här sättet att odla kallas för gerillaodlingar och börjar bli accepterat hos såväl politiker som en bredare allmänhet. Intresset för gerillaodlingar växer och det kan ske var som helst där det går att odla, säger Tove Lindström, trädgårdsmästare i Ockelbo. De som hungrar i världen är till 50 procent jordbrukare. Majoriteten jordbrukare i världen har fått det tuffare genom att klimatförändringen ofta orsakar katastrofala skördar. Men världens många jordbrukare är också lösningen. Genom kunskap om hållbart jordbruk som förs ut genom Svenska Kyrkans samarbetspartners i ACT (Action Inte en enda människa ska behöva gå hungrig. Foto: Margareta Sidenvall. Churches Together) ser man framgång utan stora materiella investeringar som tär på miljön. Investeringen ligger kunskapsöverföring om hållbar jordbruksutveckling med trädplantering, kompostering, jordvallar och handhavande av regnvatten. Det får vi ta Vad har det med oss att göra? Jo, orsaken till klimatförändringen ligger till stora delar i Västvärlden och det är dags att vi inser att vi är en del av en stor helhet. Framställning av konstgödning tär på resurserna och omställning till ekologiskt jordbruk behövs i hela världen. I i-världen skulle produktiviteten minska med 10 procent, men är inte det något vi får ta? I kampanjen Allt för att utrota hungern vill Svenska Kyrkan få oss att inse det. Globalt ansvar Lösningen ligger också i rimliga handelsavtal. Nästa år skall EU besluta om en ny jordbrukspolitik. Svenska Kyrkan vill påverka till ett globalt ansvar och inte främjande av lokala intressen på bekostnad av den afrikanske bonden, som inte kan sälja sina varor på den egna marknaden på grund av konkurens från subventionerade jordbruksprodukter från Europa. Gerillaodlingar OCKELBO Att odla i stadsmiljö innebär inte bara att vi får fler grönområden och små trädgårdar där folk kan odla egna grönsaker i miljöer som annars är fattiga på grönska. Viktigare är kanske att det ger en förståelse för naturen, för kretsloppets funktioner och värdet av den biologiska mångfalden, något som allt för få stadsmiljöer erbjuder oss. I dag är det allt för många människor som inte har tillgång till naturen och alla kopplingar som vi har med naturen. Genom att odla i städer tar vi tillbaka den kopplingen, och det är viktigt, säger Tove Lindström. Odlingar i stadsmiljö kan ta sig alla tänkbara uttryck och det är snarare de lokala förutsättningarna än själva fenomenet som avgör hur det utformas. Dessutom fyller odlingarna en viktig social funktion eftersom det för samman människor kring viktiga frågor som rör vårt sätt att förhålla oss till naturen. Det här kan egentligen göras var som helst och av vem som helst och behöver inte begränsas till en stadsmiljö. Under våren ska vi här i Ockelbo kommun starta upp ett kolonilottsområde för att ge fler ortsbor möjlighet att odla och visa att det finns förutsättningar även i landsbygdorter för att stärka vår koppling till naturen, säger Tove Lindström. Tove Lindström, trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar.

11 12 Miljoner att spara på husdrift Energieffektivisering. Det är ordet som betyder något i Söderhamn. Vi kan spara mångmiljonbelopp i sänkta driftskostnader och utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle, säger kommunens tekniske chef Lars Stål och bostadsbolaget Faxeholmens Vd Petri Berg. Söderhamn Miljöutvecklare Margareta Örn Liljedahl. Sex frågor om Klimatstrategi Sex frågor till Miljöutvecklare Margareta Örn Liljedahl som leder processen med ett nytt styrdokumentet - Klimatstrategi med energiplan - som bland annat innehåller projekten Matavfall till biogas och energieffektivisering. Vilken funktion fyller kommunens klimatstrategi/energiplan? Den kommer att ge oss vägledning i hur kommunen ska göra som organisation och geografiskt område i energiomställningen. Den talar om vad vi gör för att minska oljeberoendet och vad vi ska göra för att minska elanvändningen genom att energieffektivisera. Vad vinner vi på energieffektivisering? Vi spar både pengar och miljö! Vi minskar klimatpåverkan! Vi skapar nya jobb inom näring smarta lösningar för energieffektivisering och förnyelsebar energi inom sol och vindsektorn. Så det är nödvändigt en strategi och plan? Ja, i den lägger vi fast vad kommunen behöver göra mer för att underlätta varje kommuninnevånares omställning till en energismartare vardag med mindre bilåkning, miljövänligare energianvändning och energieffektivare lösningar inom energiområdet. Hur ska vi göra då? Vi kan till exempel använda mindre el, värme och vatten. Minska transporterna och hämta vår energiförsörjning via förnyelsebar energi. Får vi något bidrag? Ja, Söderhamn har fått 1,4 miljoner kronor beviljat från energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering inom kommunens organisation. Samtidigt gör vi hela arbetet med en heltäckande övergripande energiplan för kommunen som geografiskt område.. Vad önskar du nu? Jag önskar att alla blir med i målarbetet och åtgärderna vid kommer att genomföra för att få ett långsiktigt hållbart samhälle: Kommunens personal, föreningar, företag och allmänheten. text Torbjörn Nordvall Kommunstyrelsen har sedan flera år tillbaka pekat på behovet av att ställa om Söderhamn till en miljövänligare kommun att bo och leva i. En klimatstrategi med energiplan ligger till grund för omställningsarbetet. Nu har tidernas projekt startat. Bostadsbolaget Faxeholmen och kommunens tekniska avdelning samverkar och tillsammans jagar man nu onödiga energikostnader. Den långsiktiga planen är att göra en total översyn av belysning, värme, ventilation, fönster, tak och väggar i samtliga lägenheter och fastigheter. Aquarena, stadsbiblioteket, konferenslokaler, skolor och servicehus är några av objekten vid sidan av Faxeholmens lägenheter. Nu ska det bli källsortering enligt framtidens melodi i Söderhamn. Åtminstone om politikerna och Söderhamn NÄRA får bestämma. Valet är slutligen ditt, men förhoppningar finns att 90 procent av de ca hushållen i kommunen på sikt ansluter sig till Projekt Matavfall till biogas. Söderhamn NÄRAs mål är att utveckla en miljöriktig och effektiv avfallshantering som omvandlar avfall till resurser. Vi vill att matavfall blir till biogas och att den i förlängningen förädlas till drivmedel för sopbilar. Dessutom vill vi använda rötrest som gödning och jordförbättring till jordbruk, berättar Christina Åström. Informationskampanj En massiv informationskampanj för projektet drar igång redan under våren och försommaren: Områdesvis, med början i de centrala delarna av Söderhamn, kommer vi att erbjuda hushåll/fastighetsägare att vara med i projektet för utsortering av matavfall, säger Christina Åström engagerat. Den som svarar ja får påshållare för papperspåsar som sätts på insidan av dörren på 40 fotbollsplaner Totalt spänner projektet över kvadratmeter, eller 40 fullstora fotbollsplaner. Tyvärr är det så att vi för dagen eldar allt för mycket åt kråkorna, säger Lars Stål. Driftskostnaderna har med åren skjutit i höjden för såväl kommunen som Faxeholmen. Det är inte försvarbart att drifta fastigheter som läcker mer och mer energi för varje år. Med projektet vinner vi också en bättre miljö, förklarar Lars Stål. Dagsläget är att en förstudie gjorts kring några av husen i de olika bestånden. Grönt från politiken Politiken har gett klartecken till den Matavfall blir biogas Om ett år kan ditt matavfall bli till biogas och du en bidragande orsak till ett långsiktigt hållbarare samhälle. Det känns spännande att få vara med och leda det här projektet, säger renhållningschef Christina Åström på Söderhamn NÄRA. text Torbjörn Nordvall Lars Stål, teknisk chef i Söderhamns kommun välkomnar samarbetet med bostadsbolaget Faxeholmen och dess Vd Petri Berg. Tillsammans driver de energieffektiviseringsprojektet som kan spara miljonbelopp i sänkta driftskostnader. diskbänken. Den kan också ställas på golvet. I soprummet, eller på gatan, placeras ett särskilt kärl i färgen brun för matavfall. Vid sidan av den finns den gröna som tidigare fått ta emot allt hushållsavfall. Ny omlastningshall Planeringen för storsatsningen är i full gång. En ny omlastningshall börjar byggas på Långtå i höst och beräknas vara färdig att tas i bruk våren Från den nya omlastningshallen transporteras sedan matavfallet till i första hand Forsbacka utanför Gävle där Gästrike återvinnare och Gävle Energi har en komposteringsanläggning som planeras att omvandlas till en biogasanläggning. Vi vet inte när biogasanläggningen är färdig att tas i bruk, men vi hoppas att våra olika satsningar länkas ihop ungefär samtidigt, säger Christina Åström. Samtliga kommuner i Gästrikland har infört separat matavfallssortering. I Gävle ligger man i linje med målet för inkörningstiden. 70 procent av villahushållen är med redan nu, berättar Christina Åström. För Söderhamn NÄRA innebär projektet första analysen. Steg tre är att sätta in åtgärder. Där är vi nu. Vi får ta det här steg för steg utifrån vilka brister som upptäcks i de kommande stickprovsundersökningarna, säger Lars Stål. Projektet kan i slutändan komma att kosta upp emot 100 miljoner kronor. Kommunen och Faxeholmen tar hälften var av kostnaderna. Det är stora pengar, men pengar som vi vinner tillbaka under en tioårsperiod i form av sänkta energikostnader. På köpet får vi ett hållbare samhälle, säger Lars Stål. Christina Åström på Söderhamn NÄRA. investeringar i bland annat sopbilar och omlastningshall. En projektledare/kommunikatör är redan anställd för att förankra miljösatsningen bland medborgarna. Vi har inte alla detaljer klara, men vi vet att vi ska igång och att vi ska göra någonting bra av det här. Söderhamn blir först ut av hälsingekommunerna, säger Christina Åström. Responsen från allmänheten hon varit i kontakt med är också odelat positiv: Folk tycker det är bra, rätt och riktigt. Medvetenheten är stor om att det är på oss själva det hänger i vilket samhälle vi vill leva och överlämna till kommande generationer.

12 14 Familjen Axelson jobbar hårt på att vara hållbar och klimatsmart. Ekologisk och helst närproducerad mat ska det vara tycker Svante, Lars, Åsa, Axel och Alva. Ändra enkla vanor genom att tänka till ett varv extra. Så lätt är det att bli mer klimatsmart. Det tycker familjen Axelson i Gävle som är ett av 17 hushåll som deltar i Hållbara familjer. Ingen kan göra allt men alla kan göra något De som sitter i kökssoffan är jättebra kravställare, konstaterar mamma Åsa Axelson och nickar i riktning mot 13-åriga tvillingarna Alva och Axel. Lillbrorsan Svante är sex år och en liten kille med bus i blicken. Han har varit hållbar hela livet utan att veta om det. Den här familjen har varit och är nämligen duktiga på återbruk. I klartext betyder det bland annat att barnen byter kläder och prylar inte bara med varandra utan även kusiner emellan. Faktiskt är de stolta över att ärva av kusinerna, säger pappa Lars som tycker att allihop har blivit ännu mer medvetna om vikten av att bara köpa det de faktiskt behöver. Redan innan de gick med i projektet var familjen Axelson en rätt så hyfsat miljömedveten familj. Men både föräldrar och barn är överens om att de har skärpt till sig rejält även om just tvillingarna har en lite tuffare attityd är mamma och pappa. Jag tycker att vi åker för mycket bil. Vi borde kunna cykla mer och samåka oftare med kompisarna till träningarna, säger Alva som spelar innebandy och orienterar. En ny platt-tv i vardagsrummet har bidragit till att alla bemödar sig om att knipsa en lurande energitjuv. Från början var vi halvdåliga men nu använder vi avstängningsknappen på tv:n, säger Axel. En annan tydlig förbättring gäller sopsorteringen. Tidigare kunde det slarvas med källsorteringen. Man tänkte metall som metall. Men Fakta: Hållbara familjer Syftet är att familjerna i sin vardag ska göra fler medvetna val som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Utvalda familjer i Gävle träffas cirka en gång i månaden under ett år. Genom bland annat föreläsningar, aktiviteter, kurs i miljökörning och studiebesök får de inspiration till hur det går att leva mer miljö- och klimatsmart. Projektet fokuserar på: energi, mat, resor och återvinning. Under året utför familjerna uppdrag som att väga sina sopor, mäta energiförbrukningen, se över sina resor och konsumtionsstopp under två veckor. systemet bygger på återvinning av förpackningar, inte på material. Tandborstar till exempel ska ju slängas i hushållssoporna i stället för i kärlen för plast, säger Åsa som tycker att projektet Hållbara familjer är både spännande och lärorikt. Vi insåg att det fanns mer att göra på miljöområdet än vi tänkt på. Därför ville vi vara med. Dessutom är det ett gemensamt projekt som engagerar hela familjen, säger hon. Upplägget med konkreta uppgifter, uppföljningar, gemensamma föreläsningar och träffar med de andra familjerna är positivt och inspirerande. Vi får tips och råd om hur andra gör. Men också tillfälle att påverka olika aktörer som till exempel kommunen, säger Lars som numer oftast prioriterar närproducerade, ekologiska och säsongsbetonade varor i livsmedelsbutiken. Samtidigt säger han att prisnivån kan påverka inköpen när det gäller till exempel kött. Och visst kan man tycka att det är något väldigt fel när dansk fläskfilé kostar mindre än falukorv. Men den största och dyraste förändringen för familjen Axelson ligger i boendet. Villan från 50-talet värms upp genom luftburen golvvärme kompletterad med en luftvärmepump. För att få ner energikostnaden krävs bättre isolering, främst av taket. Hustypen har sina begränsningar och det kostar en hel del om man vill påverka energiåtgången. Men det är ett projekt som vi får ta på sikt, säger Åsa Axelson. Gävle kommun driver projektet i tre omgångar med start hösten 2008 och avslut hösten Familjerna som medverkade i projektet åstadkom bland annat: Minskade sin totala elförbrukning med 7% Minskade uppvärmningen med 10% Minskade förbrukningen av hushållsel med 10% Ökade inköpen av ekologiska och närproducerade produkter med 35% Minskade antalet körda mil med bil med 15% Minskade bränsleförbrukningen med 21% Gävle kommun satsar målmedvetet på att öka andelen inköp av ekologiskt producerade matvaror. Redan nu ligger kravet på 25 procent. Det är viktigt att jobba mot långsiktiga mål och att satsa klimatsmart när det gäller all verksamhet, säger kommunalrådet Per Johansson, S. På kommunala Bönans förskola finns varken halvfabrikat eller fabriksbakat matbröd på barnens meny. Inte så länge kocken Lisa Rydbäck styr över både inköp och matsedlar. Hon dammsuger leverantörerna aktivt efter ekologiska och säsongsanpassade råvaror. I köket jäser ofta bröddegar. Baljväxter som linser, bönor och ärtor läggs i blöt för att antingen bli stommen i olika rätter eller serveras som tillbehör. Ekonomiskt håller vi oss inom ramarna. Men det är klart att man får planera tiden bättre, säger hon. Lokalproducerat Sodexo levererar mat till kommunens verksamheter, nästan portioner per dag. Var fjortonde dag finns alltid en eko-rätt på menyn. Under 2010 nådde man upp till kravet om att minst 25 procent av den totala mängden råvaror ska vara ekologiska. Inom kommunen serveras bara ekologisk mjölk. Just mejeriprodukter liksom baljväxter Du får: Dubbdäck Cykeldator Lysdioder Sadelskydd H Å L L B A R T R E S A N D E P R E S E N T E R A R 10 CYKLISTER SÖKES. ANTAR DU UTMANINGEN? C Y K L A T I L L O C H F R Å N J O B B E T FÖR MER INFORMATION: hallbartresande.blogspot.com Utmaningen pågår 17 jan - 17 april Kick Off med däckbyte den 17 jan kl Vintercyklisten Åldersgräns 15 år rabatt på Cykelhjälm VADDÅ SNÖ OCH IS? BLI EN VINTERCYKLARE DU OCKSÅ Cykla till och från jobbet 3 dagar i veckan Heimer & Company Foto: Krister Halvars Kampanjidé: Falu kommun Gävle Allt mer ekologisk mat i Gävle och rotfrukter är en stor del av det alternativa sortimentet. Köttbullar och pannkakor är alltid ekologiska. Den totala andelen ska bli större. Lokalt producerad mat är en annan viktig komponent ur miljöhänsyn. Men för en stor aktör som Sodexo är det svårt att få tag på tillräckliga volymer. Småskaliga producenter tror att vi inte är intresserade av mindre kvantiteter. Inget kunde vara mer fel, hellre små volymer än inga alls, säger Susanne Öberg, distriktschef för Sodexo. Affärsnätverk Lena Hisved är näringslivsutvecklare för Gröna näringar inom kommunen. Hon stöttar bildandet av ett affärsnätverk för lokala och regionala matproducenter. Syftet med föreningen är att underlätta samverkan, kompetensutveckling, logistik och inte minst kontakterna med kunderna. Tanken är att bilda en paraplyorganisation som ska drivas av företagarna själva. Projekt Vintercyklisten Syftet är att uppmuntra människor att cykla till och från jobbet även på vintern. Enligt kontraktet ska deltagarna cykla minst tre dagar i veckan. Undantag görs vid temperaturer lägre än -15 grader och i samband med busväder. Pågår 17 januari-17 april. Samarbetsprojekt mellan bland annat Gävle kommun och Landstinget Gävleborg. Jag litar på mina dubbdäck, säger Anneli Oderstad som deltar i projektet Vintercyklisten. Sommartid tar hon vanligtvis cykeln till jobbet. Resten av året åker hon buss eller bil, men inte under den gångna vintern. Trots snömassor och bitvis ishala vägar har det fungerat galant att cykla till och från jobbet, en sträcka på drygt fem kilometer enkel väg. Vardagsmotion, frisk luft, en piggare start på dagen, sparade busspengar, lägre bensinkonto och snabbare transporter är några av bonuseffekterna. Monterade dubbdäck, reflexväst, sadelskydd, cykeldator och lampor är tillbehör som delats ut för att underlätta för deltagarna. Ett jättekul projekt. Man märker att det inspirerar andra. Jag själv behövde en morot, en spark där bak för att komma igång, säger hon.

13 15 Gävle Energi mot nya miljömål Källmärkt el, biogasproduktion och ett välutbyggt fjärrvärmenät är några av Gävle Energis satsningar på förnybara energikällor. Alla projekt betyder mycket för att skapa ett hållbart energisystem i hela kedjan, från produktion via distribution till konsumtion, säger Per-Arne Vahlund, vice vd och marknadschef för Gävle Energi. Sedan 2005 har det kommunala bolaget enbart sålt Källmärkt el, det vill säga ursprungsmärkt el från biobränsle, vind- och vattenkraft. Sju egna vattenkraftstationer är några av pusselbitarna när det gäller elproduktion. Kraftvärmeverket Johannes står för en betydande del av fjärrvärmeleveranserna medan lite mer än hälften är spillvärme från Korsnäs pappers- och kartongbruk i Gävle. Nybildade Bomhus Energi ägs till hälften var av Gävle Energi och Korsnäs. Om ett par år ska ett nytt kraftvärmeverk stå färdigt att tas i drift. Det innebär att andelen förnybart bränsle i fjärrvärmeproduktionen stiger till 98 procent, en oljebesparing motsvarande årsförbrukningen för villor. Förra året invigdes ett nytt värmesystem för hamnen i Fredrikskans. Via en 1,3 kilometer lång fjärrvärmekulvert tvärs över havsbukten värms oljecisternerna nu med fjärrvärme. Tankstation för biogas I höstas lanserade Gävle Energi en tankstation för biogas. Än så länge finns bara inköpt naturgas till försäljning. Men en egen anläggning för förädling av biogas ska byggas i anslutning till Duvbackens reningsverk i Gävle. De producerar biogas för eget bruk. Men vi ska köpa, rena och uppgradera gasen för att kunna sälja den vidare som fordonsbränsle. Kapaciteten blir normalkubik per år. Förhoppningsvis är vi redo till hösten. Miljöfokus har också satsningen på fjärrkyla, omvänd fjärrvärme, där byggnader kyls med kallvatten. Ett annat klimatsmart engagemang var i nu avslutade elbilsprojektet som utvärderas i samarbete med Högskolan i Gävle. Den övergripande slutsatsen är att det går lika bra med elbil. Driftformen innebär ingen begräsning i människors vardag, säger Per-Arne Vahlund. Kommunövergripande mål för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet: - År 2025 ska Gävle vara koldioxidneutralt och 2050 klimatneutralt. - Med koldioxidneutralt menas att direkt användning av fossila bränslen har upphört. - Klimatneutralt innebär att all direkt och indirekt användning av varor och tjänster som leder till utsläpp av växthusgaser har upphört.

14 16

15 17 Aktiviteter i Gävleborg i Dalarna under Framtidsveckan 9-17 april Lördag 9/4 Söderhamn Musikal Walk a mile in my shoes Söderhamns teater, Teaterelever från Studiefrämjandet bjuder in till en musical. Kostnad 50:- Hudiksvall Swishing, byte av kvalitetskläder Hälsinglands museum, Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening, Forsa folkhögskola Vi tillverkar groddar MP/FNlokalen, Storgatan 48. Ta med dig några glasburkar. Vi har fröer. Hudiksvalls FN-förening. Bollnäs Första Hjälpen utbildning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Anmälan krävs. Studiefrämjandet/ Röda Korset. Gävle Möt Framtiden på Kulturhus Lätting i Gävle Kulturhus Lätting Hamiltongatan 1. Lätting Kulturburen, Utställning om Västsaharas flyktingläger och redesign Gävle Biståndsgrupp, redesign ABF-Redo, Eko-tema i kafeet, Fotoutställning Färnebo folkhögskola, Gästrike Återvinnare Klädbytardag Naturskyddsföreningen och Gävle Biståndsgrupp Loppis Playbackteater för familjen, tema framtid Textiliers miljöpåverkan och konsumentmakt Föredrag av Emma Alm Naturskyddsföreningen Stockholm Våra val spelar roll, vi kan verka för en bättre värld! och Mativalen Färnebo Folkhögskola Modevisning-kläder av gammalt och kastat Återvinning med Gävleborgs Biståndsgrupp Återvinningen Sörby Urfjäll. Vi är på plats hela veckan för att ta emot saker och informera om vår verksamhet Folkhögskolans dag Västerbergs folkhögskola, Ovansjövägen 333 i Storvik Öppet hus, Lerbyggen i verkligheten Gullsjövägen 27, Järbo , Gullsjövägen 27, Järbo. Susanne Fogelberg & Jan van der Heyden prova-på-workshop Marjo Marthin berättar om ekobygg med lera, Studiefrämjandet Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar Söndag 10/4 Söderhamn Från lamm till tröja öppen gård Vad 462, Sandarne (åk in under Vadporten), kom gärna på cykel. Ta med fika och ha stövlar på, Vadare Grön rehabilitering & rekreation Musikal Walk a mile in my shoes Söderhamns teater, Teaterelever från Studiefrämjandet Kostnad 50:- Hudiksvall Delsbo lockar fram det bästa ur de flesta! Bygdegården i Delsbo. Delsbo Hembygdsförening, Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening. Nordanstig Seminarium om Lokal mat; produktion och lokal marknad Bergsjögården, Bergsjö. Samtal med lantbruksrådgivare Ulf Sundblad. Studieförbundet Vuxenskolan, Sundblads Lantbrukskonsult AB och Länsstyrelsen/EU. Filmkurs med omställningstema - Att berätta med film Bergsjögården. Föreningen Bergsjögården/ Projekt Kulturutveckling 250 kr/pers (150 för ungdom t o m 19 år och senior 65+) Kurs, fika fm/em samt lättare lunch ingår i priset. Gävle Studiebesök på Knaper boden, Mårdängs Rapsolja och Källviks gård Start på Knaperboden, Norra Åbyggeby. LRF lokalavdelning i Hille. anmälan till Denise Fahlander, Kryddodlarnas villkor i Pakkamregionen i Indien Cafe Purpur, Hedvigs Trädgård, Hedvigslund. Shaji K Joseph, Örebro berättar och visar bilder. Cafe Purpur och Lyktan i Gävle Loppis med konsttema Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Kostnad per bord 20kr. Boka bord tel Öppet hus, Lerbyggen i verkligheten Gullsjövägen 27, Järbo , Gullsjövägen 27, Järbo. Susanne Fogelberg & Jan van der Heyden prova-påworkshop Marjo Marthin berättar om eko-bygg med lera, Studiefrämjandet Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar Måndag 11/4 Söderhamn Lunchseminarium för företagare med Pär Holmgren och Jan Forsmark CFL. Näringslivsenheten/ Studiefrämjandet Vi bjuder på Rättvisemärkt fika medan ni titta på utställning ABF lokalen Nyplan i Sandarne. ABF Hälsingekusten Energisparkväll med energi- och klimatrådgivare Östen Östman Gröna rummet i kul turens hus. Söderhamns kommun Landsbygdsprogrammets möjligheter vid omställning Biblioteket Söderhamn. Information och frågestund med Länsstyrelsen och Leader Hälsingebygden. LRF och Kommunbygderådet Allis. ALU-Center Marmaverken på Långtå Långtå avfallsanläggning och återvinningscentral. Vi finns vid återvinningscontainern under hela veckan. Mulleskola, skogslekar, plantering av frön, återvinning mm Vågbrogläntan. Söderhamns Friskola och Fritids, Vågbrogläntan Hudiksvall Alternativ ekonomi För ett rättvist och hållbart samhälle? Forsa folkhögsskola, Hörsalen. JAKs ungdomskonsulent Per Erik Person. Anmäl deltagande senast 8 april. Vart är vädret på väg? Vart är världen på väg? Hörsalen, Bromangymnasiet. Föredrag av meteorologen Pär Holmgren. Bromangymnasiet Bernt Persson visar sina två nyaste naturfilmer Patricia (Lokal vid Stallets äldreboende) En vintersaga och Kring uvberget visas, med fika emellan Inträde 20 kr. Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening Dacapo på Ulvbergets återvinningsstation Ulvbergets återvinningsstation. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på kaffe och har loppis Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Hudiksvall Nordanstig Dialogcafé, Klimatförändringarna - finns de och hur påverkar de oss? Stocka Folkets Hus. Servering. Vänsterpartiet Nordanstig Ljusdal Kooperativ som en riktig folkrörelse finns det? Solhuset Ljusdal. Per-Erik Persson, Malmö berättar från sina erfarenheter från kooperativ i Argentina och Sverige. JAK norra Hälsingland Bollnäs Verksta på Röda Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Öppet hus. Vi bjuder på kaffe! Studiefrämjandet, Röda Korset Pannrumssafari, intro Studieförbundet Vuxenskolan, Nygatan 16. Energirådgivare Olle Berglund. Studieförbundet Vuxenskolan och Villaägarföreningen. Filmvisning av filmen Home Kilafors. Det blå guldet Studiefrämjandet, Långgatan 26. Limnolog Tommy Vestersund, ekologiskt fiske. Fri entré. Studiefrämjandet Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Ovanåker Föreläsning och filmvisning om Alkohol som utvecklingshinder IOGT-NTO, Godtemplargården, Alfta. Föreläsare Sven Persson. NBV Gävleborg Hur kan jag ställa om? - Kom igång med odling! Samling vid Sörängs kvarn. Studiecirkel för nybörjare och rutinerade. Nätverket RättvisAlfta, Studiefrämjandet Gävle Förmiddagsträff med SV Arena om Skogen och klimatet Kafé Kajutan, Musikhuset, Stora Esplanadgatan 1. Per- Olov Stål, Skogsstyrelsen. Studieförbundet Vuxenskolan Jens Holm, riksdagsledamot för (V), besöker skolor/företag och pratar klimatfrågor Gävle. Vänsterpartiet Gävle Info om förebyggande verksamhet inom Gävle kommun Träffpunkter för Seniorer, Brunnsgat. 59 Bildspel och muntlig information Vårrensning i butiken! Kom och fynda! ReDo-butiken Brynäs, Ö Islandsgatan 25. Vi bjuder alla som handlar på tilltugg. Tipspromenad för hela familjen Naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Gratis! Teckningsutställning Naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Utställning: Återvinning Av Förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar Filmvisning: Home Biografen Roxy,. Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Ockelbo Gratis och öppen visning av filmen HOME Perslundaskolans filmsal, innanför datasalen, Skolvägen 6, Vi bjuder på gott fika och diskussion efteråt. Naturskyddsföreningen/Omställning Gästrikland, Bioriofilmklubb Mellanstadieelever provar på skogen som klassrum Ockelbo kommun Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Tisdag 12/4 Söderhamn Vi bjuder på Rättvisemärkt fika medan ni titta på utställning ABF lokalen Nyplan i Sandarne, ABF lokalen Götgatan 11 Söderhamn. ABF Hälsingekusten Visionsgruppsmöte med Janne Forsmark, Hela Sverige ska Leva CFL. Lunchseminarium med workshops för visionsgruppens deltagare och andra intresserade. Studiefrämjandet Workshop om social hållbarhet, att tillsammans diskutera frågor CFL, Södra Järnvägsgatan 7 Lokal: Omega. När verkligheten inte stämmer med kartan sociala och kulturella förutsättningar för landsbygders hållbara utveckling Evelinas Ekologiska Hudvård Studiefrämjandet. Prova på en kortare ekologisk ansiktsbehandling. Evelinas Ekologiska Hudvård Pannrumssafari, intro Bygdegården Vargen, Söderhamn. Energirådgivare Olle Berglund, Studieförbundet Vuxenskolan Hållbarhet ur ett landsbygdsperspektiv Föredrag med Tina Enh, tid och plats kommer på www. framtidsveckan.se ALU-Center Marmaverken på Långtå Långtå avfallsanläggning och återvinningscentral. Vi finns vid återvinningscontainern under hela veckan. Hudiksvall Information om bl a lågenergilampor, energilösningar Biblioteket, Energi- och klimatrådgivare Östen Östman, Hudiksvalls kommun energi och klimatrådgivningen Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Dacapo på Ulvbergets återvinningsstation Ulvbergets återvinningsstation. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på kaffe och har loppis Fortsättning på nästa sida

16 18 Aktiviteter i Gävleborg under Framtidsveckan 9-17 april Öppet hus om miljö, klimat och energi, Underhållning av bandet Foggis MP/ FN-lokalen, Storgatan 48. Emma Stonegård och Viggo Sten, Miljöpartiet de gröna/ Studiefrämjandet Ett hållbart Hudiksvall Foajen Folkets Hus. Elever från Teknikprogramet, årskurs 3, presenterar och visar sina visioner, Bromangymnasiet Hur kan vi minska vår energikonsumtion? Folkets Hus, Delsbo. Energi- och klimatrådgivare Östen Östman Nordanstig Kvällseminarium om havsmiljö Hamnlyckans Café i Mellanfjärden. Hans Östbom, välkänd filmare och engagerad i havsmiljön. Naturskyddsföreningen i Nordanstig Bollnäs Språkcafé samarbete mellan Röda Korset och Studiefrämjandet Röda Korset, Fabriksgatan 8 c. Invandrare och svenskar träffas och pratar kring temat hållbar utveckling. Fri entré. Studiefrämjandet, Röda Korset Filmvisning av filmen Home Kulturhuset, Stora scen. ABF Gratisvisning av filmen HOME Saga bio, Arbrå. Arbrå-Undersviks Kristna råd i samverkan med Studiefrämjandet Med sikte på ett friskare liv Studiefrämjandet, Långgatan 26. Föreläsning av Boel Brodin, Fri entré. Studiefrämjandet Uppbyggande av ekologisk trädgård RSMH Vintervägen 5, Bollnäs. Med personer med funktionsnedsättning, RSMH och ABF i Bollnäs Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Gävle Hållbar livsmiljö - din, min, vår Högskolan Rävhallen. Köp/ sälj beg. studentlitteratur, visning av läsplatta, tävlingar, loppis, information/visning av forskning och utbildning. Högskolan Gävle Framtidsveckan för Landstinget Gävleborg Gävle sjukhus. Brömssalen, hus 38 Hilton, ingång 11. Utställning, bildspel, avfallsspel, tävlingar med priser, testa dina kunskaper i Landstingets webbaserade miljöutbildning. Info om förebyggande verksamhet inom Gävle kommun Träffpunkter för Seniorer, Brunnsgat. 59. Bildspel och muntlig information Öppet hus hos Hyres gästföreningens bostadspolitiska grupp Hyresgästföreningen Gävle, Slottstorget 3 Hållbar VarDag i Gävle Duvbacken, Gästrike Vatten. Hållbara familjer besöker Gävles reningsverk, Gävle kommun Politiskt samtal om den nya boken Slutkörd Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, Lars Henriksson, författare till boken Slutkörd lokala och nationella politiker ABF Gävle i samarbete med s, v och mp i Gävle, Miljöförbundet Jordens Vänner(MJV) Teckningsutställning Naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Tipspromenad för hela familjen Naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar Filmvisning: Underkastelsen, av Stefan Jarl Biografen Roxy,. Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet. Bygga hus med lera i Sverige Studiefrämjandet, Barrsätragatan 25. Föredrag och bildvisning med Michael Bergman, Studefrämjandet Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Ockelbo Mellanstadieelever provar på skogen som klassrum Ockelbo kommun Värme från trädgårdsavfall eller hästgödsel? Wij Trädgårdar. Bygget av den första biomilan startar, Wij Trädgårdar, projektet Gästrike Gemensamma Marknad, Insitu AB, Högskolan i Gävle, Gävle Dala Energikontor, Bionär närvärme AB Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Energi- och klimatrådgivning Uppvärmning och Transporter Hofors bibliotek. Tillfälle att möta våra energi- och klimatrådgivare, Hofors kommun Matupproret - Föreläsning med Camilla Sparring Församlingshemmet, Torsåker. Studiecirkeln Prata om mat kommer att finnas på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Studieförbundet Vuxenskolan Onsdag 13/4 Söderhamn Utbildningsdag i Omställning för Politiker och tjänstemän Gröna Rummet. Seminarium med workshops för politiker och tjänstemän, Martin Saar, Oscar Kjellberg och Janne Forsmark leder dagen. Söderhamns Kommun/ Kommunstyrelsen Vi bjuder på Rättvisemärkt fika medan ni titta på utställning ALU-Center i Marmaverken Sopplunch med föreläsning och filmvisning om Alkohol som utvecklingshinder IOGT-NTO Söderhamn, Gotan Åsgatan 9, Föreläsare är Sven Persson. IOGT-NTO Söderhamn NBV Gävleborg Ekologisk hållbar träning Vad 462, Sandarne (åk in under Vadporten), kom gärna på cykel. Ta med fika och ha stövlar på. Kostnad 100 kr. Vadare Grön rehabilitering & rekreation Utviksvägen - en del av det hållbara samhället Klapparviks samlingslokal. Framtidsvisioner med Jan Forsmark. Utviksvägens Intresseförening ALU-Center Marmaverken på Långtå Långtå avfallsanläggning och återvinningscentral. Vi finns vid återvinningscontainern under hela veckan. Ekocafé med klimartmart buffé Växhuset i Mobodarne visas filmen Home i Växhusbion. Fri entré. Ralf Palmpers Hudiksvall Filmvisning: Home Forsa folkhögskola, Hörsalen. Anmäl deltagande senast 8 april till Forsa folkhögskola Föreläsning, samtal om Mikrokosmos, kärnkraft och vårt sätt att bedöma risker Hörsalen, Forsa folkhögskola. László Gönzi, politiker m.m. Anmäl deltagande senast 8 april till Forsa folkhögskola Dacapo på Ulvbergets återvinningsstation Ulvbergets återvinningsstation. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på kaffe och har loppis Sopplunch St Jakobsgården. Energirådgivare Östen Östman och konsumentvägledare Gunilla Hallberg Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Ekologisk mat i skolan Folkets Hus, biblioteket Hur kan vi minska vår energikonsumtion? Biblioteket. Energirådgivare Östen Östman Arbete med att öka andelen ekologisk mat på skolorna Folkets Hus, biblioteket Pedal-Power Egenproducerad småskalig elkraft Foajén Folkets Hus. 4 elever ur Teknikprogrammet, årskurs 3, demonstrerar sitt projekt. Bromagymnasiet Musikesteternas slutkonsert Idål Aulan Bromangymnasiet Nordanstig Skräpplockardag i Ilsbo Förskolan och skolan plockar skräp och gör Ilsbo vårfint Nallarna Ilsbo förskola visar collage i kommunhuset Kommunhusets entré. Ilsbo förskolas Nallar har gjort ett collage som de visar Föredrag och samtal med Stellan Tengroth, Tillväxt till döds Gröna Huset, Harmånger. Nordanstigd FN-förening Bollnäs SPA för själen Forsbrokyrkan, Forsbrovägen 4, Arbrå. Enkel sopplunch och tid för personlig eftertanke och omställning under stilla musik i kyrkans ljusa rum. Forsbrokyrkan i Arbrå Uppbyggande av ekologisk trädgård RSMH Vintervägen 5, Bollnäs. Med personer med funktionsnedsättning, RSMH och ABF i Bollnäs Filmvisning av filmen Home Runemo. Visning av filmen Underkastelsen av Stefan Jarl Studiefrämjandet Långgatan 26. Efter filmen är alla välkomna att delta i samtal. Naturskyddsföreningen Bollnäs Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Gävle Världsbokdagen Kafé Edbom, Stadsbiblioteket Gefle Vapen Bokkafé Readcycling - ett kretslopp för dina böcker, Möt Gösta Carlestam Charlotte Engblom, talar om begreppet multimodalitet Biblioteksforum/Stadsbibliotekets Vänner Världsbokdagen Barnbiblioteket/Stadsbiblioteket. Start för försäljning av gallrade barn- och ungdomsböcker 5 kr/bok Världsbokdagen Andersbergs bibliotek. Vi säljer gallrade böcker och tidskrifter! Världsbokdagen ReDo-butiken Brynäs, Ö Islandsgatan 25 Alla böcker och VHSfilmer 1:- Workshop i Scrapbooking och Reuse the Word. Förbokning krävs. 60:- för mtrl. Betalas på plats Tillgänglighet Nätverkskonferens Teknikparken, Nobelvägen 2. En dag som lyfter tillgänglighet på olika platser i samhället. Gävle kommun Ta makten över maten Föreläsning med Camilla Sparring. Fri entré Spegeln, N Köpmangatan 11.. Studiefrämjandet Info om förebyggande verksamhet inom Gävle kommun Träffpunkter för Seniorer, Brunnsgat. 59. Bildspel och muntlig information Besök kollektivhuset Blomstret Kollektivhuset Blomstret. Soppmiddag, information och husvisning. 30 kr/person Anmälan per telefon/ sms till Sandra Söderqvist Max 20 personer. Kollektivhuset Blomstret, Gävle Kick-off för Gävles nya Cykelråd Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22. Kick-off för Gävles nya Cykelråd, Gävle kommun Ta makten över maten Föreläsning med Camilla Sparring. Fri entré Spegeln, N Köpmangatan 11. För allmänheten. Studiefrämjandet Teckningsutställning Naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Tipspromenad för hela familjen Naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar - ett växthus för mångfald Folkets Hus, Lokal Slaggsten. Seminarium öppet för alla. Barnkedjan; föreningsnätverk som arbetar efter barnkonventionen Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Ockelbo Per-Erik Persson, ungdomskonsulent, JAK Biblioteket, Centrumhuset, S Åsgatan 30. JAKs syn på rättvis ekonomi, JAK medlemsbank Mellanstadieelever provar på skogen som klassrum Ockelbo kommun Handla nygammalt! Missionskyrkan N. Åsgatan 26. Välkommen in till Missionskyrkans Second Hand. Ockelbo Missionskyrka Värme från trädgårdsavfall eller hästgödsel? Wij Trädgårdar. Bygget av den första biomilan fortsätter, Wij Trädgårdar, projektet Gästrike Gemensamma Marknad, Insitu AB, Högskolan i Gävle, Gävle Dala Energikontor, Bionär närvärme AB Hofors Hur ska vi säkra att det finns vatten av god kvalitet även i framtiden? Mats Dahlström föreläser och inleder till en diskussion om Vattendirektiven, Studieförbundet Vuxenskolan Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Per-Erik Persson från JAK föreläser Björkhagsskolan. För gymnasiets Natur- och Samhällselever i åk 2 och 3

17 19 Torsdag 14/4 Söderhamn Vår skärgårds framtid...hur kommer den att se ut? Kulturens Hus, Gröna rummet. Söderhamns Kust&Skärgårdsförening ALU-Center Marmaverken på Långtå Långtå avfallsanläggning och återvinningscentral. Vi finns vid återvinningscontainern under hela veckan. Hudiksvall Filmvisning Home Biblioteket Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Vi bjuder på Rättvisemärkt fika medan ni titta på utställning ABF lokalen Trädgårdsgatan 11 Musikesteternas slutkonsert Idål Aulan Bromangymnasiet. Bromagymnasiet Tillväxt till döds Forsa folkhögsskola, lärosal Klångsta. Föredrag och samtal med Stellan Tengroth, författare/civilingengör. Fika serveras. Forsa folkhögskola Ekologisk, närproducerad lunch Restaurangskolan CULhuset plan 5. Lagad och serveras av elever på Hotell och resaurangprogrammet. Restaurangskolan GH, Bromangymnasiet Dacapo på Ulvbergets återvinningsstation Ulvbergets återvinningsstation. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på kaffe och har loppis Nordanstig Förskolan Trollfågeln inbjuder till öppen dag i baslägret i skogen Ilsbo, (200 m ovanför Ilsbo fotbollsplan, skyltat från skolan) Vi bjuder på fika. Ta gärna med korv för grillning. Ilsbo skola/förskola avd. Trollfågeln Bollnäs Uppbyggande av ekologisk trädgård RSMH Vintervägen 5, Bollnäs. Med personer med funktionsnedsättning, RSMH och ABF i Bollnäs Återvinning av skräp och secondhandvaror Röda Korset, Fabriksgatan 8 c. Hanna Zetterlund från Söderhamn. Fri entré. Studiefrämjandet, Röda Korset Andelsägd vindkraft, med koppling till klimatfrågan Aulan, Bollnäs folkhögskola. Per Ribbing från SVIF, Svensk Vindkraftförening. Studieförbundet Vuxenskolan och Hälsinge Vindkraft Plan B 4.0, Workshop och Framtidsverkstad Studiefrämjandet, Långgatan 26 Lars och Doris Almström leder en spännande workshop, Studiefrämjandet Plan B 4.0: Uppdrag Rädda Civilisationen! Studiefrämjandet, Långgatan 26 Lars och Doris Almström presenterar tankar kring klimatfrågan och boken Plan B 4.0 av Lester B Brown, Studiefrämjandet Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Ovanåker Visning av filmen Home, fri entré IOGT-lokalen, Vestmansv. 23 Alfta. Nätverket RättvisAlfta Gävle Jan Forsmark Omställning Sverige Länsstyrelsen Gävleborg. Jan Forsmark informerar om Omställning Sverige Info om förebyggande verksamhet inom Gävle kommun Träffpunkter för Seniorer, Brunnsgat. 59. Bildspel och muntlig information Föreläsning, Konst och Hållbar utveckling Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Föreläsning av Jan van Boeckel, Bistro Silvanum har öppet för servering. Gävle Konstcentrum Föreläsning med Per-Erik Persson, JAK Medlemsbank Epi Bageri, Norra Kungsgatan 11. Möjlighet finns att köpa ekologisk soppa och bröd eller fika. JAK Gävle, Epi Bageri Ungdomarna som vill, kan och vågar! Fri entré Vi bjuder på tilltugg! Förvaltningshuset i Gävle, Kyrkogatan 2 Gävle kommun SV Arena: Allas lika värde Kafé Kajutan, Musikhuset, Stora Esplanadgatan 1. Maud Lindgren, Asylkommittén, Anders Johnson, författare, Petter Hojem, Tankesmedjan FORES, Samtalsledare: Emelie Lundin och Niels Hebert. De svenska språken en ny språkatlas Kafé Edbom, Stadsbiblioteket Gefle Vapen. Professor Lars-Erik Edlund, Umeå, föreläser om boken Språken i Sverige Entré: 80 kr. Medl. i För. Norden 60 kr. Stud. 20 kr. Föreningen Norden, Stadsbiblioteket, Kultur & Föreningsstöd ReDesign Workshop ReDo-butiken Brynäs, Ö Islandsgatan 25 Skapa smycken av skrot och skräp och gamla ting! Förbokning krävs. 60:- för mtrl. Betalas på plats. ABF ReDo, Dissa Design Emma Sörensen Jan Forsmark Omställning Sverige 9.30 Kom munhuset. Jan Forsmark informerar om Omställning Sverige Teckningsutställning naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Tipspromenad för hela familjen naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar naturum Färne bofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar. Föreläsning av omställningsrörelsens Jan Forsmark Studiefrämjandet i. Afterwork med försäljning av vegetarisk mat, underhållning. Studiefrämjandet i Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Ockelbo SV Arena: Energioch klimatfrågor i ett Jordbruksperspektiv Mobygården, Ockelbo. Håkan Johansson, LRF. Studieförbundet Vuxenskolan och LRF Mellanstadieelever provar på skogen som klassrum Ockelbo kommun Handla nygammalt! Missionskyrkan N. Åsgatan 26. Ockelbo Missionskyrka Framtidens gröna Ockelbo Biblioteket, Södra Åsgatan 30. Utställning på biblioteket med lågstadieelevers teckningar, Ockelbo kommun Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Vill du medverka till Omställning? Kom med i Omställning Gästrikland. Du når oss via vår hemsida Hela länet Res 2 betala för 1 Gäller hela länet utom stadsbussarna i Gävle. X-trafik AB Fredag 15/4 Söderhamn ALU-Center Marmaverken på Långtå Långtå avfallsanläggning och återvinningscentral. Vi finns vid återvinningscontainern under hela veckan. Sopplunch med föreläsning IOGT-NTO Söderhamn, Gotan Åsgatan 9, Live story av Lennart Adolphi, nykter alkoholist och narkoman sedan 3,5 år. IOGT- NTO Söderhamn NBV Gävleborg Globalt hållbarhetsperspektiv Föredrag med Bodil Ceballos, tid och plats kommer på Hudiksvall Tillväxt till döds Forsa folkhögskola, Hörsalen. Föredrag, diskussion och samtal med Stellan Tengroth och våra politiker. Boka gärna lunch och ta möjligheten till eftersnack. Tillväxt till döds, Lunch Forsa folkhögskola, Anmäl deltagande senast 8 april till lars. Framtidsveckan för Landstinget Gävleborg Hudiksvalls sjukhus. Pelarsalen, huvudentrén. Landstinget Gävleborg presenterar delar av sitt proaktiva arbete för en omställning till att möta framtiden. Ekologisk, närproducerad lunch Restaurangskolan CUL-huset plan 5. Bricklunch lagad och serveras av elever på Hotell och restaurangprogrammet. Restaurangskolan GH, Bromangymnasiet Ekologisk, närproducerad affärslunch Restaurangskolan CUL-huset plan 5. Lagad och serveras av elever på Hotell och restaurangprogrammet, OBS Bordsbeställning! Restaurangskolan GH, Bromangymnasiet, Anki Flodin, Dacapo på Ulvbergets återvinningsstation Ulvbergets återvinningsstation. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på kaffe och har loppis Hållbar mat, klimat och hälsa vad innebär det? MP/ FN-lokalen, Storgatan 48. Samtal under ledning av Eva Bovin, Lovisa LRC och Studieförbundet Vuxenskolan Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Ljusdal Omställningsdagar för hela familjen på Hembygdsgården, Utställning och informationsbord Hembygdsgården, Ljusdal. Jörgen Brink som visar och berättar om alla goda svampar som finns mm. Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet Bollnäs En unik butik med ekologiskt sortiment; bra smak och näring Bybon i Fjäle. från väg 50 åk mot Sörbo, ta höger vid skylt Fjäle 1, höger efter bron, upp för backen, Välkommen till Michael och Frida. Studieförbundet Vuxenskolan och Bybon i Fjäle Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Gävle Info om förebyggande verksamhet inom Gävle kommun Träffpunkter för Seniorer, Brunnsgat. 59. Bildspel och muntlig information Huset Hushålla med clownen Ludmilla Folkets Hus, Köpmangatan 5-7, Slaggsten. Musik/Teaterföreställning för 4-5 åringar i. Kommunal Energirådgivning med skolan Butiksvandring för alla konsumenter Coop Extra Wega Västerled. Hjälp dig själv till mer miljömedvetna val. Studiefrämjandet i, ValboStreet- FoodClub. Teckningsutställning naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Tipspromenad för hela familjen naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar Eko-Bazar med lokala producenter Logården i Storvik, Tingsgatan 5. Hedängsskolan F-6 inviger Bazaren Ekonära. Stora Lunån Gårdsmejeri, Valbo Street, Loppis, Malin s Blommor Föreningen visar film ReDo-butiken Brynäs, Ö Islandsgatan 25. ABF ReDo, föreningen Gatubarnen i Nepal Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Ockelbo Mellanstadieelever provar på skogen som klassrum Ockelbo kommun Framtidens gröna Ockelbo Biblioteket, Södra Åsgatan 30 Utställning på biblioteket med lågstadieelevers teckningar. Ockelbo kommun Handla nygammalt! Missionskyrkan N. Åsgatan 26. Välkommen in till Missionskyrkans Second Hand Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Hela länet Res 2 betala för 1 Gäller hela länet utom stadsbussarna i Gävle. X-trafik AB Fortsättning på nästa sida

18 20 Aktiviteter i Gävleborg under Framtidsveckan 9-17 april Lördag 16/4 Söderhamn Återbruk Studieförbundet Vuxenskolan Norrtullsgatan 7. Kom och prova på att göra Nytt av Gammalt Hudiksvall Bokutställning och Fair trade information Biblioteket Nordanstig Hasseladagen Hasselagården, Hassela. Bokbytardag. Naturskyddsföreningen informerar. Biblioteket har öppet. Utställning om Omställning Nordanstig. Medverkan från skola och förskola. Ekologiskt kafé. Artur Engbergsskolan och linblommans förskola deltar, Närproducerat kött, Ekologiskt Cafe, Hassela äventyrsland, Naturskyddsföreningen i Nordanstig Ljusdal Omställningsdagar för hela familjen på Hembygdsgården, Utställning och informationsbord Hembygdsgården, Ljusdal. Jörgen Brink som visar och berättar om alla goda svampar som finns mm. Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet Bollnäs Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Gävle Gävle Social Forum 2011 Musikhuset, Sjömanskyrkan Socialt Forum på Musikhuset i samarbete med Gävle Social Forum och Omställning Gästrikland. Allmän Loppmarknad Spelsalen. Biståndsprojekt i Bolivia och El Salvador, ABF ReDo Bokbord Kajutan. Naturskyddsföreningen, RFSL, Omställning Gästrikland, Ungdom mot rasism, Folkkampanjen mot kärnvapen/kärnkraft och Djurrättsalliansen Veggo-Café Kajutan. Djurrättsalliansen, Djurens rätt Snabbkurs i feministiskt självförsvar Pegasus. Feministiskt självförsvar Asylkommittén berättar om sitt arbete med flyktingfrågor Kajutan. Informerar om Manifestationen på Stortorget kl 12, Asylkommittén Diskussion om deras arbete och vad man kan uppnå med aktivism Gula Kabyssen. Folkrörelsen Klimataktion En föreläsning om ett samhällssystem för ett hållbart samhälle Gula Kabyssen. Lasse Ekstrand Manifestation på Stortorget Stortorget. Asylkommittén Kort föreläsning om Verdandis verksamhet och info om eftermiddagens aktivitet Kajutan. Verdandi Birgitta Öberg Green Wash Grönmålning av svarta miljösamveten Kajutan. Karin Nielsen författare. Omställning Gästrikland Föreläsning om sveriges roll i den internationella krigsföringen Gula Kabyssen. Ofog. Föreläsare; Erik Thor Visning av den nya filmen Sex på kartan Pegasus. Efterföljande diskussion om filmen och sex i allmänhet. RFSU Pepp-talk och diskussion inför uppstart av lokalklubb i Gävle Gula Kabyssen. Fältbiologerna Apell om ETC och om etableringen av tidningen i Gävle Kajutan ETC Det är upp till dig Spelsalen. Filmvisning, diskussion. Maj Wechselmann Andreas har trots förlamning byggt upp ett stort vårdföretag Pegasus.Andreas Obenius Aktiviteter kring viktiga frågor Gula Kabyssen. Verdandi. Föreläsare; Birgitta Öberg Kärnkraft eller omställning? Pegasus. Föreläsare; Gunilla Meurling och Jonathan Korsar. Miljöförbundet Jordens Vänner Bilen, biffen och Thailandsresan så ställer vi om samhället. Lars Igeland Gula Kabyssen. Naturskyddsföreningen i Gävle Musik Kajutan Lars Igeland berättar om det landsomfattade Tågupproret Kajutan. För satsningar på järnvägen och stopp för avregleringen. Musik Kajutan Sammanfattning av dagen och tankar inför framtiden Kajutan. Gävle Social Forum, ABF ReDo Musik Kajutan Mat-Expo Smaka på regionens mat Maxim Gävle, Muréngatan1. Avsmakningsmenyer, matförsäljning från lokala producenter, föreläsningar och utställningar ValboStreetFoodClub, Gävle Kommun Hållbara Familjer Barn i Naturen. Vi skådar fåglar samt lär oss vad vi ska göra om vi går vilse Samling vid Milles änglar i Boulognerskogen. Barn ca 5-12 år tills.med vuxen. Medtag gärna kikare och matsäck. Anmälan/frågor till Naturskyddsföreningen, Civilförsvarsförbundet, Fågelklubben Barnen & Det trådlösa samhällets hälsorisker Vasaskolans aula, Norra Kungsgatan 15. Gunilla Ladberg, föreläsare, Fil Dr. FEB elöverkänsligas förbund, Gästrikland, TF Tandvårdsskadeförbundet, Vågbrytaren & Studiefrämjandet Gävle Intresserad av Vindkraft? Styrmansgatan 2 (östra delen av byggnaden). Begränsat antal platser! Anmäl er senast 14/4. Gästrike Gemensamma Marknad i samarbete med Högskolan. Sven-Olov Holm, , Öppet hus i torpet, café Vi berättar om och visar upp Brukarsamverkan Nyösterrtorpet, Sätra (vid vattentornet). Tipspromenad, Café med hembakt mm. Öppet Forum Sätra och bostadsrättsföreningen på Stenbärsvägen, Gävle kommun. Mat och miljödagar vid Dalälven Café Nyfiket vid Dalälven i Gysinge. Med lokala producenter av mat, hantverk och grön energi, naturaktiviteter för barn, musikunderhållning, servering. Jenny och Maud, Kafe Nyfiket, Naturum Färnebofjärden, Österfärnebo Utvecklingsgrupp m fl. Hela dagen i Gysinge Föreläsningar: Gysingebiosfärområde Kristina Eriksson Turstam, Dina miljöval påverkar globalt Lars Igeland, Modevisning med ecokläder, Naturfotoutställning, Vi i Gysinge Öppen kolonistuga Koloniområdet Södra Björksätra. s odlingsförening firar 40 år, fika finns till försäljning! Studiefrämjandet i Öppet hus, Lerbyggen i verkligheten Gullsjövägen 27, Järbo , Gullsjövägen 27, Järbo. Susanne Fogelberg & Jan van der Heyden prova-påworkshop Marjo Marthin berättar om eko-bygg med lera, Studiefrämjandet Teckningsutställning Naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Tipspromenad för hela familjen Naturum Färnebofjärden. Tipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningar. Bokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Hela länet Res 2 betala för 1 Gäller hela länet utom stadsbussarna i Gävle X- trafik AB Söndag 17/4 Hudiksvall Konsert arrangemang - Allt för att utrota hungern S:t Jacobs kyrka ( stora kyrkan i Hudik). Inträde 120 kronor, med HT-kort: 100 kr, Förköp på församlingsexp. vardagar Svenska Kyrkan Vandring mellan kyrkor Pilgrimstid Bollnäs Hela veckan Miniutställning Röda Korset, Mötesplats Kupan, Fabriksgatan 8c. Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korsets Systuga Ovanåker Tillsammans mot framtiden för en rättvisare värld Alfta kyrka/ Johannesgården. Vi-gudstjänst Pannrumssafari Öppet hus Olanders Edsbyn Bygatan 19. Visning av ny modern flisanläggning. Enkelt fika. Parkera gärna vid Norra Torget. Studieförbundet Vuxenskolan och Ovanåkers kommun Final för kampanjen Utrota hungern Alfta kyrka/ Johannesgården. Moa Beak m fl. Knytkalas Världens mat ta med det du vill äta eller fika. Medv. Av invandrargrupper. Musik. Ponnyridning för barnen. Alfta församling Gävle En skogsvandring med andra värden Bomhus. För samlingsplats se eller kontakta Kristina Tureson, Skogsstyrelsen Internationellt smörgåsbord Sätra centrum. Barnens Smakskola bjuder på provsmakning. En hållbar Mini-Basar, ValboStreetFoodClub, Rapatac International Network Hantverksdag för barn och vuxna provapå-verksamhet med ledare Andreassalen, Andersberg. Pyssel, målning och hantverk. Fri entré, fika finns till självkostnadspris. Slöjdare visar olika tekniker, utställning med konst och hantverk. Helges, Hyresgästföreningen, Gavlegårdarna, Gävle kommun och Studiefrämjandet. Ylva Larsson Vintercyklisterna går i mål Gävleborg. Under tre månaders tid har 40 deltagare i det regionala projektet Vintercyklisten cyklat till och från arbetet minst tre gånger i veckan. Bodil Dürebrandt, Gävle kommun och Region Gävleborg Öppet hus, Lerbyggen i verkligheten Gullsjövägen 27, Järbo , Gullsjövägen 27, Järbo. Susanne Fogelberg & Jan van der Heyden prova-påworkshop Marjo Marthin berättar om eko-bygg med lera, Studiefrämjandet Mat och miljödagar vid Dalälven Café Nyfiket vid Dalälven i Gysinge. Med lokala producenter av mat, hantverk och grön energi, naturaktiviteter för barn, musikunderhållning, servering. Jenny och Maud, Kafe Nyfiket, Naturum Färnebofjärden, Österfärnebo Utvecklingsgrupp m fl. Hela dagen i Gysinge Föreläsningar: Gysingebiosfärområde Kristina Eriksson Turstam, Dina miljöval påverkar globalt Lars Igeland, Modevisning med ecokläder, Naturfotoutställning, Vi i Gysinge Fågelmorgon Samling på Granön i Gysingeforsen. Stig Holmstedt. Ta med stövlar och fika. Kostnad: Vuxen 50 kr barn tom 12 år 25 kr. Anmäl dig senast 14/4 begränsat antal platser. Naturum Färnebofjärden, , lansstyrelsen.se Tipspromenad för hela familjen Naturum FärnebofjärdenTipspromenad i bruksmiljö, tema Vår. Fina priser! Gratis! Utställning: återvinning av förpackningar Naturum Färnebofjärden. Gästrike Återvinnares utställning om återvinning av förpackningarbokbord med tema miljö och omställning s bibliotek Teckningsutställning Naturum Färnebofjärden. Finalisternas teckningar från tävlingen Vinteraktiviteter Ockelbo Hur tar vi hand om gåvan vi fått? Missionskyrkan N. Åsgatan 26. Temagudstjänst om miljö. Sång av Buketten. Ockelbo Missionskyrka Invigning av Ockelbos nya kolonilottsområde! Området mellan Pålsgården och Campingen. Invigningen avslutar Framtidsveckan och det bjuds på stämningsfull musik utmed Bysjöns strand. Kommunalråd Magnus Jonsson invigningstalar. Ockelbo kolonilottsförening Hofors Bokbord med tema miljö och omställning Hofors bibliotek Hela länet Res 2 betala för 1 Gäller hela länet utom stadsbussarna i Gävle, X-trafik AB

19 Framtidsveckan för Landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg kommer att presentera delar av sitt proaktiva arbete för en omställning till att möta framtiden. Under dagen kan du besöka vår utställning med bland annat montrar, bildspel, avfallsspel, tävlingar med priser, testa dina kunskaper i Landstingets webbaserade miljöutbildning. Du kan även prova på att lära dig sparsam körning i en simulator. På plats utanför finns också en av landstingets bilar som drivs med biogas. 21 Datum och plats: 12 april Gävle sjukhus Brömssalen, hus 38 Hilton, ingång 11. Utställningen är öppen kl Föreläsningar enligt schema. 15 april Hudiksvalls sjukhus Pelarsalen, huvudentrén. Utställningen är öppen kl Föreläsningar enligt schema. Dagsschema Gävle Kemikaliehantering för en grönare vård i Landstinget Gävleborg Minimering och källsortering avfallshantering. Avfallshantering i Landstinget Gävleborg och vårt arbete för att minimera miljöpåverkan.philip Näslund avfallscontroller Landstinget Gävleborg Vardagsresandet var hittar man information om smart resande. Goda exempel på internetsidor, portaler och appar mm. Cecilia Carlqvist miljöcontroller Landstinget Gävleborg. Christine Sisell, Region Gävleborg Sjukvårdsavfall, vad är det? Vad har sjukvården för avfall, hur hanteras det och vad händer med det? Philip Näslund avfallscontroller Landstinget Gävleborg Källsortera dina resor för bättre miljö och hälsa! Vinster, hinder och möjligheter? Vad innebär det och hur gör man? Hur reser man utan bilen till sjukhuset? Cecilia Carlqvist miljöcontroller Landstinget Gävleborgs och Christine Sisell, Region Gävleborg Heta stolen med Maria Aspers (mp) landstingsråd (ansvarig för miljöfrågor). Maria får svara på frågor från Landstingets miljöcontroller Cecilia Carlqvist och du som besökare får också möjlighet att ställa dina frågor. Även Landstingets miljöchef, Henrik Numelin, medverkar och kan svara på dina frågor Underkastelsen en dokumentär film om kemikalierna runt omkring oss (OBS! Endast för medarbetare Landstinget Gävleborg). Har du sett filmer om vår miljöförstöring, som ex En obekväm sanning av Al Gore eller The 11th hour av Leonardo DiCaprio så ska du se denna. Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan Andra Världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss. Dagsschema Hudiksvall Kemikaliehantering för en grönare vård i Landstinget Gävleborg Minimering och källsortering avfallshantering. Avfallshantering i Landstinget Gävleborg och vårt arbete för att minimera miljöpåverkan. Philip Näslund avfallscontroller Landstinget Gävleborg Vardagsresandet var hittar man information om smart resande. Goda exempel på internetsidor, portaler och appar mm. Kent Jonelind miljöcontroller Landstinget Gävleborg Heta stolen med Maria Aspers (mp) landstingsråd (ansvarig för miljöfrågor). Maria får svara på frågor från Landstingets miljöcontroller Kent Jonelind och du som besökare får också möjlighet att ställa dina frågor. Även Landstingets miljöchef, Henrik Numelin, medverkar och kan svara på dina frågor Källsortera dina resor för bättre miljö och hälsa! Vinster, hinder och möjligheter? Vad innebär det och hur gör man? Hur reser man utan bilen till sjukhuset? Kent Jonelind miljöcontroller Landstinget Gävleborg Sjukvårdsavfall, vad är det? Vad har sjukvården för avfall, hur hanteras det och vad händer med det? Philip Näslund avfallscontroller Landstinget Gävleborg Underkastelsen en dokumentär film om kemikalierna runt omkring oss (OBS! Endast för medarbetare Landstinget Gävleborg). Har du sett filmer om vår miljöförstöring, som ex En obekväm sanning av Al Gore eller The 11th hour av Leonardo DiCaprio så ska du se denna. Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan Andra Världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss. Vi är en stor del av Framtidsveckan!

20 22 Hofors Hofors nya centrum ska få orten att blomstra Hofors centrum genomgår just nu en förvandlig till en modern mötesplats för kommuninnevånare, besökare och näringslivet. Målet är att fler ska hitta till centrum och ta del av utbudet. Hofors är en liten kommun som har mycket att erbjuda dem som hittat hit. Därför görs en satsning för att få fler att upptäcka vårt centrum. Delar av centrum har redan genomgått en förvandlig och nu kommer de sista etapperna inledas. Genom en mängd dialoger under våren arbetar kommunen för att tillsammans med medborgare, näringsliv, fastighetsägare, skolan och föreningar skapa ett centrum som tilltalar och är tillgängligt för de allra flesta. Målsättningen är att genom detta helhetsgrepp sätta Hofors på allas karta på ett positivt sätt. Genom att skapa ett vackert och funktionellt centrum kan det fungera som det vardagsrum som vi önskat oss. Det ska bli den självklara mötesplatsen, och där är näringslivet med sitt utbud av service en viktig pusselbit. I Hofors är allt nära och bemötandet personligt. Tillsammans kan vi få Hofors att blomstra, säger Lena Wigren på Hofors kommun som är projektledare för centrumförnyelsen. Hofors nya centrum tar form steg för steg. Foto: Albin Bogren, KarlAlbin AB Clean Production Center är basen Världsunik miljöomställning inom processindustrin Det globala behovet av nya lösningar och kunskap kring energieffektivisering och hantering av restprodukter inom processindustrin är både stort och snabbt växande i takt med att belastningen på vår jord blir allt kraftigare. Clean Production Center (CPC) i Hofors är basen för uppbyggnaden av ett omfattande företagskluster där man bedriver omställningsprojekt som är att betrakta som världsunika. Clean Production Center arbetar med att utveckla ett kraftfullt regionalt företagskluster som ska tillverka och sälja lösningar för en minskad resursbelastning vid tillverkning av främst stål och papper. Inom klustret arbetar i nuläget ett tjugotal industriföretag med att utveckla teknik, kunskaper och samarbetsformer för hur man ska kunna utveckla en mer miljöeffektiv produktion inom processindustrin. Visionen är att klustret ska knyta samman den traditionellt tunga basen inom processindustrin med en ny, angelägen och globalt snabbt växande marknad. Restvärme tas tillvara genom ny teknik Inom ramen för CPC pågår just nu ett energiomställningsarbete i Hofors som kan komma att bli världsunikt. Idag hämtar Hofors Energi AB en del av sin energi ur restvärme från stålverket men den allra största delen kommer från biobränsle i form av exempelvis flis. Ingvar Lind, som är VD för Hofors Energi, berättar att tanken om en energiomställning väcktes när det stod klart för dem att hur liten del av stålverkets energi som faktiskt tas till vara och återanvänds. Hofors Energi AB har nu Vilmas knäckebröd AB har sin tillverkning i Hofors och producerar varje dag delikatessknäckebröd som säljs runt om i Sverige och världen. Ingredienserna i Vilmas produkter ska vara ekologiska, något som Vilmas VD Alex Cartwright ser som självklart: Från och med i sommar kommer alla våra produkter att ha ekologisk märkning. För oss är det ett naturligt val. Vi tillåter inga som helst onaturliga tillsatser. Det skrivs och talas mycket om symboler kring ekologi och mat just nu och det är bra. Vi älskar att samarbeta med lokala leverantörer av ekologiska råvaror och vi hoppas på att hitta bra sådana i vårt närområde. satt upp målet att all energi som produceras i Hofors framöver ska komma från stålverkets restvärme. Inom ramen av de utvecklingsprojekt vi driver tillsammans med CPC kommer vi att få fram den mer avancerade teknik som krävs för att kunna återanvända all energi som används i stålverket. Då kommer vi att kunna energiförsörja hela samhället Hofors och stålverket med bara återvunnen energi. Inom fem år har vi lyckats med det, säger Ingvar Lind som är VD på Hofors Energi AB. Vilmas knäckebröd bakar ekologiskt Den ekologiska degen blandas på Vilmas Knäckebröd i Hofors Foto: Albin Bogren, KarlAlbin AB

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer.

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer. Samverkansavtal Samverkansavtal Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Hela Sverige ska leva!

Hela Sverige ska leva! Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer Hela Sverige ska leva! Sprida

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med fokus kompetensutveckling Anna Hagerberg Rådgivningsenheten söder Alnarp Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer