Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1

2 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs udde undrade man oroligt står huset fortfarande? Nåja, kanske var det inte riktigt så illa men visst har förfallet på vårt hus i Sand internt gemenligen kallat Pettsons hak fått pågå ostört alltför länge. Men så, denna sommar har det äntligen hänt, huset kommer att leva vidare. För 60 år sedan sålde Augusta Pettersson sitt hus till Per Danielsson. Han var morfar till Bertil Johansson som idag, tillsammans med sina barn Helena och Christian, äger huset. Augusta skötte Nämdös post i huset från 1903 till Hon var, enligt säkra källor, mycket nyfiken och öppnade inte postluckan förrän hon läst alla vykort som skulle delas ut till dem som väntade på verandan. Det har hittats dokument i huset från 1909, då stod det bevisligen på samma plats. Nu när hela huset har skalats av ser man att det sannolikt har byggts till i omgångar och att delar av byggnaden kan vara från betydligt äldre datum. Övervåningen byggdes förmodligen på i slutet av 1800-talet. Det har också framkommit att en del timmerstockar i huset kan vara från 1700-talet. Vi fann fyra lager med golv i garderoben under trappan. De tre understa lagren var mycket slitna och har inte använts sedan 1800-talet. Hur gamla kan de vara? Fascinerande! Hantverkarna Per Winkler och Per Frohm är vana att arbeta med mycket gamla hus. De hjälper oss med sakkunskap, stor erfarenhet och genom ett fantastiskt arbete har de bl.a. bytt ut timmer och lagt nya golv. Nu har de färdigställt arbetet för i år. Grävlingarnas och hästmyrornas idoga arbeten är utplånade. Fortsättning följer de kommande åren och om tre fyra år (!) är ni alla som kommit med glada tillrop och lyckönskningar välkomna att se hur det till slut blev. text och bilder bertil johansson Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantals-skriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare Christina Krook Hemsida: I redaktionen: Camilla Strandman Inga Winroth, Nilla Söderqvist, Carina Öhman Redigering & layout: Olle Strandman Tidningens postadress: Pl 11, Nämdö 2

3 Ledare Förändring Tema för detta nummer av tidningen är förändring, eller change om vi ska travestera ett budskap som hördes från det stora landet i väster. Och som avgående redaktör för Nämdö Nu tar jag mig här friheten att skriva en lite mer personlig betraktelse Det är faktiskt en hel del som förändras i vår lilla Nämdö-värld, både stort och smått. Till stort och positivt måste vi räkna att fibernätet för bredband med mera är så gott som klart i etapp 1, och ett hundratal hushåll kan börja använda det runt årsskiftet. När vi startade förstudieprojektet för ett par år sedan var det nog ganska många som trodde att det aldrig skulle bli på riktigt. Men med hjälp av massor av ideellt arbete, en hel del stödpengar och för all del också egna insatser från medlemmar/kunder i fiberföreningen, så kan vi nu visa att det lönar sig att ha stora visioner. Och självklart ska arbetet att dra fiber även till övriga områden fortsätta, även om stödvillkor, programperioder och diverse byråkratiska krumbukter orsakar merarbete och extra kostnader för de hårt arbetande byalagen. Man kan verkligen undra om det är vettigt att på detta sätt hänskjuta byggande av grundläggande infrastruktur till massor av små föreningar i hela Sveriges landsbygder. Ju längre arbetet fortskrider desto mer framkommer behov av samordning och stordriftsfördelar. Det har sitt pris att bo och verka i områden där marknaden inte intresserar sig. Tyvärr gäller det här med marknaden inte bara för bredband utan även annan grundläggande service. Skärgårdsföreningarna kämpar fort- farande med bristande post- och paketdistribution. Sjötrafikupphandlingen stoppades efter lång och kraftig opinionsstorm och även om inriktning och öppenhet nu är betydligt bättre så återstår mycket innan bra båtkommunikationer är säkrade. Men låt oss hoppas på change även där! En annan viktig förändring i vårt område är det nya samtalsklimat som äntligen kommit till stånd i vårt lokala föreningsliv. Läs om sommarens bygdemöte längre fram i bladet. Att Nämdöskärgården har representerats av två olika föreningar har ofta förundrat utomstående betraktare, och det har gett upphov till en hel del frågor. Vi ser nu hur gränserna mellan heltidsoch deltidsboende blir allt suddigare, många som förr var sommargäster tillbringar mycket mer tid härute och får på så sätt en inblick i viktiga vardagsfrågor för skärgården. Ungdomar som är uppväxta på öarna flyttar iland men behåller ändå sina skärgårdsrötter. Min förhoppning är att det inom några år finns en stark och vital Nämdöförening där alla positiva krafter samverkar för att utveckla bygden. Nu finns de flesta pusselbitarna på plats; SIKO:s stadgar har förändrats så att det blir lättare med sammanslagna föreningar, personkemin i föreningarnas ledningar verkar stämma fint (och även bland medlemmarna förstås), samsynen när det gäller vad som är viktiga frågor är också stor. Och så då den förändring som påverkar såväl Nämdöskärgården som vår och en annan familj rätt rejält: Byte av arrendator på Östanviks gård och även byte på tillsynsmannaposten på Nämdö- Uvö. Vid nyår flyttar Albert och undertecknad våra bopålar till gården Örvik i byn Norrskedika gruvor strax norr om Östhammar. In i huset på Östanvik flyttar Per Fjärdhäll och Stina Molander från Gillinge och Jon Fjärdhäll byter sin tillsynsmanntjänst på Grinda mot den på Nämdö. Bostad får han på Boskapsön, i Hasse Björns gamla hus. Vad som händer med Pers gamla jobb som tillsynsman på Gillinge-Villinge är i skrivande stund inte klart, men förhoppningsvis kommer en ny familj att ta över där. Vi, som efter 33 höbärgningar nu slutar som Nämdöbönder, kan inte tänka oss bättre efterträdare, men för säkerhets skull kommer vi och hjälper till lite under kommande säsong- så lätt blir ni inte av med oss! Detta är alltså mitt sista tidningsnummer där jag fungerar som redaktör, hur arbetet ska läggas upp i fortsättningen diskuteras i föreningens styrelse. Kanske blir det en redaktionsgrupp som delar på jobbet. Det har varit väldigt roligt att utveckla vår tidning, från ett dubbelvikt A4-blad gjort i kopieringsmaskin till den fina och uppskattade riktiga tidning vi har idag. En mycket viktig person i det arbetet har varit Olle Strandman, som proffsigt gjort layout, fixat dåliga bilder och satt samman alla bidrag till en snygg helhet. Och så förstås ett stort tack till alla som bidragit med texter, bilder och allmänt uppmuntrande tillrop! Kanske får jag återkomma med bidrag från norra Roslagen, det finns ju skärgård och öbor värda att beskriva även på vår nya bosättningsort Camilla Strandman Omslagsbild: Övandring. Foto: Lars-Ingmar Karlsson Nästa nummer utkommer i April Manusstopp 2 Mars 3

4 Höstmöte 13/9, Nilla som valdes till mötessekreterare rapporterar: 24 medlemmar, varav 9 stödjande, deltog på mötet som varade ca två timmar. Vi bjöds på kaffe och goda bullar som Christina och Doris hade bakat. Den enda beslutspunkten på dagordningen var att rösta om medlemsavgiften och det blev enligt styrelsens förslag oförändrat, 150 kr per år och person. Frågan kom upp att stödjande medlemmar (ej mantalsskrivna i Nämdöskärgården) ska få fullvärdigt medlemsskap i Nämdö Hembygdsförening nu när SIKO:s stadgar ändrats. Vi diskuterade för (medlemmarna kan känna en större delaktighet i föreningens verksamhet och aktiverar sig mer, exempelvis på våra arbets- och städhelger) och emot (de bofasta hamnar i minoritetsställning gentemot fritidsboende), frågan lever vidare... Styrelsen berättade att antal medlemmar är ca 370 och att styrelsen hade sitt första uppstartsmöte efter sommaren en heldag i slutet av augusti hemma hos Conny Mattsson (suppleant)på Ladhomen med lunch samt när mötet avslutats middag tillsammans med ledamöternas respektive. Under dagen lades planerna upp för resten av 2014 samt första halvåret av Föreningen stod för mat och dryck, tack Conny & Kicki för allt fix och en mycket trevlig dag, och det betonades särskilt att föreningens styrelsemöten under övriga året inte kostar föreningen något. Övriga beslut som togs under mötet: Julmarknad blir det INTE i år, julbordspub blir det dock (nästan) som vanligt. Ett julbordknytis som Camilla styr upp. Mer om vårens pubar: Januaripub 2015 beslutades att ställas in, första lördagen är bara ett par dar efter nyårsafton. Aprilpuben infaller på själva påskafton nästa år men det var inga problem för någon på mötet så det blir alltså en påskaftonspub. Ev blir det allsång på majpuben tillsammans med Möjakören. Junipuben landar på nationaldagen och den tar Ladisgänget Conny & Kicki och Stefan & Ingegerd hand om. I skrivande stund saknar vi alltså pubgäng för 7/2 (sammanfaller med föreningens årsmöte), 7/3, 4/4 (påskafton) samt 2/5 (ev allsång). Ny pubkurs för nya och gamla pubmedarbetare planeras till hösten Camilla berättade också att föreningar och liknande organisationer, som bara har ett fåtal serveringstillfällen per år, inte längre behöver livsmedelstillstånd och alltså kan slippa betala den avgiften framöver. Samma hygienkrav, egenkontroll mm ställs förstås ändå. Styrelsen undersöker saken närmare. Under året har föreningen investerat i en ny och effektivare luftvärmepump som klarar uppvärmningen av den stora salen mycket bättre än den gamla. Föreningen har också betalat för två bredbandsanslutningar, en för själva hembygdsgården och en för lägenheten. Ekonomin är trots dessa utgifter mycket god, delvis tack vare att Nämdödagen i år fick ett mycket bra resultat. Stort tack till Nämdödagsgruppen som bestod av Carina Öhman, Bosse Holmberg och Petter Öhman. Gruppen fick också god hjälp av Stefan Walden och som alltid ett stort antal frivilliga. Nämdödagsgruppen meddelade på mötet att de inte ställer upp nästa år men att de gärna hjälper till med support och råd. På utvärderingsmötet och festen för Nämdödagsmedarbetarna, ett par veckor efter höstmötet, tas frågan upp om en ny Nämdödagsgrupp. Styrelsen redogör för framtida utgifter. Hembygdsgårdens källare blev i somras drypande fuktig, likt många byggnader i Sverige med torpargrund denna varma sommar. En offert på kr har styrelsen fått in från ett ventilationsföretag. Styrelsen tar in ytterligare några offerter samt tittar på alternativa lösningar att ventilera hembygdsgårdens källare. Hydroforen behöver bytas ut, även det en betydande kostnad. Varje år besiktas hembygdsgårdens brandsläckningsutrustning och i år är ett nytt brandskåp till verandan inköpt. Hembygdsgårdens fönsterbågar behöver ses över: slipas och oljas. Kostnad för att jobbet utförs externt ligger på ca kr. Styrelsen har beslutat att man ska försöka få jobbet gjort på ideell basis med start under städhelgen i oktober. Arbetet med att se över bryggorna i Sand fortgår. De fasta bryggorna i Sand, som en gång i tiden var kommunala, behöver repareras. Samtal pågår också med Landstinget och Trafikverket gällande bidrag till nya pontoner som ska ersätta de gamla gästpontonerna vid fd helikopterlandningsplattan. Flera av föreningens medlemmar har frikostigt bidragit till medfinansiering av de nya pontonerna vilket styrelsen tackar för. Inför den kommande städhelgen 11-12/10 redovisades således en mängd åtgärder som behöver genomföras. Städa ur källaren/grunden, slipa och olja fönsterbågar, trava ihop uteborden, täcka golfbanorna, elda skräp, rensa hängrännor och tak, räfsa löv och slya av buskar, städa verandan, röja i köksskåp och skafferi och mycket mer. Båda städdagarna ordnar Doris med lunch som föreningen bjuder på. Föreningens övernattningsbodar bakom dansbanan ska förses med grund. En bygglovsansökan är inlämnad till kommunen på föreningens samtliga bodar. Medlem Toomas Vaks har ställt upp som kontrollansvarig, ideellt vilket styrelsen tackar för. Camilla berättar att det ringer folk varje Valdagen 14/9 52 röstande (41 tillhörande Nämdös valkrets / 11 tillhörande andra valkretsar). Solen sken, flaggan i topp (det är allmän flaggdag vid riksdagsval). Ingas valkaka och Stinas havreflarn, som förstås var försvinnande goda, serverades till kaffet på hembygdsgårdens veranda och det räckte till nästan alla. Efter att Stina Inga och Nilla, som tjänstgjorde som röstmottagare, redovisat samtliga röstkortkuvert på valnämndens listor samlades allt ihop och lämnades till taxibåten Hemta i Sand för vidare transport till valnämnden för rösträkning. 4

5 vecka för enstaka övernattningar. Behovet är alltså stort på uthyrningsstugor tipsar hon. Camilla påminner också om textoch bildbidrag till höstnumret av Nämdö Nu och tipsar också om Skärgårdarnas Riksförbunds tidning Skärgårdsborna som man kan prenumerare på men även finns gratis på nätet. I senaste numret fanns en valspecial där SRF ställt skärgårdsfrågor till samtliga riksdagspartier. I samma nummer finns även en artikel om Kosternämnden. En variant på skärgårdsråd där man vid andra val passar på att välja personer att representera Kosteröarna vid olika sammanhang. Att jämföra med våra råd i Stockholms skärgård där ö-föreningarna utser representanter. Nilla informerar också (såhär dan före valdagen) att SIKO ställt ett antal skärgårdsfrågor till Landstingspolitikerna som redovisats på SIKO:s hemsida. Tidningen Skärgården hade även de ställt relevanta skärgårdsfrågor på både kommunal som landsting- och riksnivå och numrena fanns utlagda i lokalen. Christina redogör kort för det välbesökta bygdemötet i hembygdsgården den 1/7 som Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening bjudit in till. Styrelserna ska någon gång under hösten träffas för att prata om gemensamma frågor. Christina, som även är medlem i NSI, kommer att delta för Nämdö hembygdsförening på NSI:s möte och kräftfest i Solvik. Christina berättar också att NSI gått igenom sitt arkiv och funnit att en del dokument hör till Nämdö hembygdsförening. De skall snarast överlämnas till Christina. Christina, som valts till mötesordförande, avslutar mötet. Nilla Söderqvist Från Ulla Olsson Nämdö bibliotek har fått brev samt en omfattande samling datafiler med historik gällande Nämdöskärgården. Wordoch pdf-filerna finns på en CD-skiva och det är Ulla Olsson, Sofiehill Uvö som delar med sig av sin forskning (främst 1700-tal och 1800-tal). Ulla har lämnat sin mejladress till biblioteket för den som är intresserad och vill ställa frågor i anslutning till materialet Hej Nilla Du skrev för lite sen att ni fått eller skulle få en samling Nämdölitteratur till biblioteket. Glädjande. Så jag tänkte att ni kanske vill ha en skiva med filer med torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård en sammanställning av sådant jag tagit fram ur framför allt kyrkböcker de senaste åren. Jag tänkte du kunde lägga in det i bibliotekets dator och att vem som vill sedan kan få använda det som hen vill. Gärna kopiera. Jag kan inte tänka mej att där finns något där någon kan ta illa upp. Nästan alla som omnämns har varit döda i allra minst 100 år. Du och vem som som helst mer är välkommen att höra av er. Med bästa hälsningar Ulla Olsson Så här skriver Ulla själv om materialet: Det här är ett sammanfattat och nerkortat material från min forskning de senaste åren om torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård. Materialet är huvudsakligen hämtat från kyrkböcker och en del annat som finns tillgängligt på Internet. Materialet är tänkt att kunna användas av andra som släktforskar i Nämdö skärgård. Det är tillåtet att kopiera och använda för eget bruk, men det finns ingen garanti för att uppgifterna är korrekta. Filen Namn och årtal har byggts upp under arbetets gång från anteckningar ur kyrkböckerna. Med hjälp av födelsedag/år/namn kan man plocka fram flera uppgifter om de personer som nämns på olika ställen i kyrkböckerna och på så vis ibland få en ganska bra bild av deras liv. Jag svarar gärna på frågor på mail. Nilla svarar: Hej Ulla, och tack så mycket! Vilket arbete ligger inte bakom allt detta insamlande? CD-skivan finns på Nämdö bibliotek. Innehållet är även inlagt i biblioteksdatorn (och på ett USBminne för säkerhets skull). 5

6 Orgelafton i Nämdö Kyrka Vad har Sveriges kronprinsessa Victoria och Nämdö kyrka gemensamt? Jo bägge har anlitat hovorganist Mattias Wager, prinsessan gjorde det vid sitt bröllop i Storkyrkan och Nämdö kyrka vid den allra första solistkonserten på sin nya riktiga orgel. Evenemanget ägde rum den 29 juli Att konserten blev av beror på att orgelbyggaren som restaurerat instrumentet (den halvsekelgamla orgeln stod tidigare i Hälleforsnäs kyrka), var bekant med hovorganisten och absolut tyckte att Mattias Wager borde framträda i den skira och djupt himmelsblå Nämdö kyrka. Det var en varm solig kväll när publiken flanerade till kyrkan. Man såg en brokig blandning av besökare från alla tänkbara yrkesläger som alla hade musiken som gemensam nämnare. Och nyfikenhet. Kyrkan var i det närmaste fullsatt. Det bådade gott redan när organisten ställde sig och talade inför åhörarskaran. Akustiken brukar vara torr i en träkyrka, men här ljuder det, sa han Mattias Wager inledde med den främste kyrkotonsättaren av dem alla, Johann Sebastian Bach och hans Toccata, adagio och fuga i C-dur. Han lodade vidare i 1500-talsmusik, och spelade sedan verk av flera äldre organistkolleger som Gustav Bjarnegård, engelsmannen Alfred Hollins och fransmannen Jehan Alain, men också nyskrivet som Anna Cederberg-Orrtegs fantasifulla I tid. Orgeln lät vackert ljus uppe på höjderna, fyllig i basen och distinkt i mellanregistret som också kändes ovanligt mjukt. Sista delen av evenemanget blev en påtaglig kyrkvärmare. När psalmen Härlig är jorden sjöngs, ja man hade smugit in en minigudstjänst också, ackompanjerade Mattias Wager så rundsmörjande att menighetens sång flöt fram utan motstånd och fick många att klämma i så mycket de kunde. Final blev organistens egen improvisation. Man hade frågat honom om han kunde ta Evert Taubes Här, Rose-Marie, syns blåa Nämdöfjärden. Mattias Wager tog med sig notbladet upp på orgelläktaren. Sinnrikt slog han sedan ihop Taubes finkänsliga melodi med Härlig är jorden och sina egna kontrastrika improvisationer. Flera gånger registrerade han om instrumentet så att klangbilden förändrades tvärt för att hämta ut alla tänkbara klanger. Och Nämdö kyrkas orgel besvarade hans intentioner och bevisade med råge hur bra den klarade sin stora premiäruppgift. Marcus Boldemann Till vänster: Erland Wennerberg, Mattias Wager och vår kantor Dan Enberg i samspråk Nytt reningsverk i Sand Under hösten har den gamla infiltrationsbädden nedanför skolan i Sand grävts upp och ersatts av en modernare variant. Till denna avloppsanläggning, som är en sammfällighet, är bl a skolan, hembygdsgården och kringliggande privathus anslutna. 6

7 Nya tag för Nämdös framtid! En pubkväll föddes tankar på att ordna en gemensam bygdedag för att ventilera tankar om hur vi tillsammans kan utveckal Nämdö skärgård. Den 1 juli samlades vi i en nästan fullsatt hembygdsgård, deltidsbor och heltidsbor, medlemmar från såväl Hembygdsföreningen som Intresseföreningen. Göran Görsson, Sand, hade åtagit sig det viktiga uppdraget som moderator och samtalsledare. Under några synnerligen aktiva timmar bollades idéer, utbyttes erfarenheter och konstaterades att samsynen på vilka frågor som är viktiga för vår bygds utveckling är ganska stor. Fortsättning kommer förhoppningsvis! Här följer några personliga reflexioner skrivna av styrelseledamöter i de två föreningarna. Det var nervöst att sätta sig i båten för färd mot Hembygdsgården, hur många kommer, hur kommer dagen att bli? Clare, Semanta och Christina hade handlat hos Kerstin och förberett lunchen.vi såg att det kom betydligt fler än vi räknat med men Clare och Semanta trollade i köket, alla blev mätta och fick Också en god kaka bakad av Doris till kaffet. Dagen tillsammans med Görsson gav oss många idéer och en önskan att få träffas igen. Hemfärden gick på vågor ( moln) och tankarna snurrade runt. De båda styrelserna kommer att träffas och gå genom Görssons sammanställning. Vi har också fått så fin respons från deltagare som vill ha fler Bygdedagar. Mina tankar som sagt snurrar och jag håller med om att alla krafter behövs för att förvalta det vi har både vad gäller vår vackra natur och den kunskap, erfarenhet vi besitter. "En levande skärgård" kräver ett gott samarbete oss alla emellan. Christina Krook, ordf i Nämdö Hembygdsförening Jesper Magnusson, ordf i Nämdö Skärgårds Intresseförening Det är med förväntan i stegen som jag och min styrelsekollega Leila i Nämdö Skärgårds Intresseförening vandrar den långa och lite oländiga stigen som leder oss genom skogen från Tjusvik. Målet är hembygdsgården i Sand. Vid Sands brygga möter vi upp ytterligare två femtedelar av vår styrelse och vandrar tillsammans vägen genom samhället. Idag (läs 1 juli) är det nämligen Bygdedag - ett heldagsmöte i samregi mellan Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening. Kul och spännande! Vad kommer att hända? Vad ska vi göra? Väl framme tas vi emot och välkomnas av ett femtiotal glada miner. Vi får precis plats i stora salen där extrabord och stolar sätts fram så vi alla kan sitta. Nu börjar dagen! Föreningarnas respektive ordförande Christina Krook och Jesper Magnusson hälsar oss varmt välkomna samt informerar om dagens agenda, som är tvådelad. Före och efter lunch. Göran Görsson heter mannen som ska leda oss rätt och få oss att tänka till om Nämdö som bygd och turistattraktion. Den stora frågan är nu: hur vill vi att folk ska se på vår ö? Vad ska vi bjuda turister på? Vad tror vi folk förväntar sig? I den eventuella reklambroschyren om ön, vad ska där stå? Kort och slagfärdig slogan? Ja, det var många frågor som sökte svar och vi jobbade på i ett antal grupper. Görsson handledde oss med proffsig teknik och fick fram ett härligt samspel mellan grupperna. Stämningen var varm och vi kände oss eniga och kärleksfullt inställda inför Nämdös framtid och bästa! Mötet avslutades i förhoppningens tecken och det var med ännu större förväntan i stegen vi vandrade samma oländiga stig över ön tillbaka mot Tjusvik. Birgitta Forsberg, sekreterare i Nämdö Skärgårds Intresseförening Uppmärksamma deltagare Görson sammanfattar läget för Nämdö med en enkel skiss 7

8 Övandring 13 juli 2014 Ta in den lilla stigen strax norr om stora vägen vid Hembygdsgården och gå mot fotbollsplanen. Det är inte mycket till väg med dagens mått mätt men det är början på gamla vägen mot Västerby. Det berättade Inga Winroth när hon och Camilla Strandman guidade en stor skara nyfikna över sjuttio (?) - på sommarens övandring en vacker söndagseftermiddag i juli. Som många vet är Inga uppväxt på gården Västerängen en halv kilometer söder om hembygdsgården och känner nästan varje sten och rot sen barnsben. Det dröjde inte länge förrän de båda guiderna stannade vid Linderna. Idag är det inte mycket som skvallrar om att man här på femtiotalet kunde se en fullastad höskrinda förspänd med en eller ibland två hästar dra hem vindterfoder till korna och hästarna på Västerängen. För att inte utarma jorden odlade man olika grödor varje år. Sedan följde vi kanten på åkern och kom fram till skiljevägen vid Brakkärret som inte är ett kärr utan en gammal åker. Fram till 1870-talet tillhörde hela Brakkärret gamla Östanviks säteri. Men då delades säteriets ägor upp mellan de fyra gårdarna Västerängen. Västerby, Västerängen och Östanvik och marken här tillföll Västerängen och Västerby. -Det var en stor åker när jag var liten. Det tog jättelång tid att slå åkern och här odlades också potatis som plockades upp efter årdret som hästen drog, berättade Inga. (Årder är ett gammalt jordbruksredskap som drogs av oxar eller en häst och som man använde när man ville dra upp en fåra i jorden.) Hennes äldre systrar fick hjälpa till mycket här. Rena slavarbetet, tyckte de, medan yngsta systern Inga hade det lite lättsammare. Den långa skaran övandrare ringlade vidare genom skogen som en jättelång men mycket fredlig orm och nådde så småningom fram till den vackra vägen mot Västerby. Vi tog oss över vägen och stannade till på en liten bergknalle strax intill. En gång i tiden låg här den gamla bosättningen som hette Västerbyn. Här fanns flera hus, källare och ladugård. Nedför berget mot Västerby träsk -Här kan man fortfarande se narcisser av en speciell sort. De är antagligen förvildade och är mycket vackra med säregen doft, fick vi veta av Inga. Vandringen tog nu sikte på Västerby träsk. På vägen dit passerade vi ett vidsträckt, underjordiskt bostadsområde som är flera hundra kvadratmeter stort. Här bor grävlingarna. Ingångarna till gryten är många och man ser grävlingar nästan varje gång om man går i närheten under skymningstiden, berättade Inga. Efter en kort paus vid träsket, ändrade vi riktning och vandrade nu mot norr förbi Västerby gård. Nästa stopp var Whiskeyudden. Det är en högst lokal benämning och känd av ytterst få. Den vackra udden har fått sitt namn av att min fru och jag ibland tog vänner och bekanta hit för en liten drink före maten när vi hyrde på Västerby. Inga kallade udden Båtse och det är både ett mycket vackrare och lämpligare namn. Här skeppade en gång i tiden Hjalmar Bengtsson på Västerby ut virke, minns Inga. För dem som ville fortsatte denna trevliga och mycket uppskattade vandrin genom skogen tillbaka till hembygdsgården. Fast en av vandrarna ångrade nog vägvalet när hon två gånger blev stucken av en jordgeting. Lyckligtvis fick sticket inga allvarliga följder. Lars-Ingemar Karlsson (copyright text och övandringsbilder) Inga och Camilla studerar kartan i Nämdö Nu 8

9 Nämdö Runt - nu en tradition! I strålande sol och med lätta nordostliga vindar blev årets Nämdö Runt den 21 augusti åter igen en succé! Starten gick hur fint som helst utan incidenter och ett stort antal åskådare fick se de nio tävlande försvinna utanför Nordkap för några timmars segling medsols runt Nämdö. De flesta båtarna hade sina hemmahamnar på Nämdö, som Lilla Marn, Snackudden, Solvik, Krokvik och Långvik. Den Nordiska Familjebåten var undantaget från Saltsjö Duvnäs Efter 2 timmar och 18 minuter kom den också först i mål med Ola Barthelsson och Björn Kjellman ombord. Handicapreglerna fastställer sluttiden så att den seglade tiden multipliceras med ett för varje båttyp känt SRStal, vilket innebar att segrartiden blev 152 minuter, i stället för 138. Hans och Claes Kjellman ombord på en Rapid, kom på silverplats (161 minuter), och Torsten och Siv Egerö i sin Shipman 28 på bronsplats. Tre besättningar i segeljollar deltog: Lotta o Christian Svanfeldt (i sin 4 20 ), seglade över mållinjen på delad bronsplasts. Love Östlund seglade ensam i sin Laser-jolle och kom på en hedersam 4:e plats. Peter Kjellman som också seglade ensam kom på delad 5:e plats i en R4. Sven-Åke Johansson ( Dehler 33 ) med många glada ungdomar ombord, delade 5:e placering med R 4:an. Övriga entusiastiska deltagare var Per Magnusson och Peter Lundberg ( S 30 ) och besättningen från Krokvik i en Ballad med Lasse Rudling som skeppare. Efter avslutad tävling samlades deltagare och åskådare på Lilla Marns brygga i den varma och sköna eftermiddagssolen för prisutdelning, mingel, eftersnack och picknick. Bröderna Peter och Hans Kjellman blev avtackade för det utmärkta arrangemanget och de utlovade ny tävling nästa år med förhoppningar om ytterligare fler deltagare! Cecilia von Bahr Båtbottentvätt Familjen Hahne på Mörtö passade på att tvätta botten på sin lilla båt och konstaterade att bränsleförbrukningen sjönk radikalt! Ett utmärkt sätt att slippa giftig bottenmålning och spara bränsle. Och därmed förstås också spara pengar och även minska sina klimatbelastande utsläpp. Den som inte har tillgång till sådan här fin automattvätt kan ta sig ett bad medförande rotborste 9

10 En ömklig seglats. Det hände sig någon gång på 50-talet och jag var 15 år. Jag hade lånat vännen Mickes segelbåt några dagar. Det var en kappad pojkbåt på kanske 6 meter. När jag hämtade den på Lidingö varnade mig Mickes pappa för att rorkulten satt lös. Jaha, tänkte jag, och seglade ut till Nämdö. Dagen därpå skulle jag hämta en söt flicka (Lena) på Östanviks brygga. Det är en hög brygga för Waxholmsbåtar och består av ett betongdäck som hänger ut från en berg-sida. Det blåste måttligt och jag kom in med halvvind med god fart och avsåg att lova upp och stryka bryggan så att jäntan kunde hoppa ombord i farten. När det var dags att lova lossnade rorkulten. Frenetiskt försökte jag få den på plats men hann inte utan båten gick med god fart in under bryggan. Jag blev förvånad över att det inte small till ordentligt utan båten bromsade upp ganska mjukt. Jag blev ännu mer förvånad när både storsegel och fock rasade ner i båten. Hela sittbrunnen blev full med segel. Så småningom förstod jag att förstaget hade träffat den utstickande bryggan och då hade masttoppen brustit och då brukar seglen trilla ner. Jag drev ur från bryggan (utan söt flicka) och lyckades i förvirringen få igång utom-bordsmotorn och började puttra hemåt. Då kommer en sjötaxi förbi och drar upp svall. Jag står till rors och styr och ser plötsligt hur resten av masten faller rakt mot mig. Jag får en smäll i huvudet och sedan bangar masten ner och träffar snurran som stannar. Då kändes det inget kul längre. (Först hade förstaget träffat bryggan och brutit av masttoppen. Sen hade båten fortsatt in under bryggan, som träffat masten som knäckts men utan att falla. Det krävdes svall från taxibåten för att få masten att falla.) Efter att fått ordning på skalle och snurra puttar jag hemåt och ringer och berättar för Mickes pappa. Han blev inte arg. På morgonen går jag ner till båten och då har rodret försvunnit. Jag visste inte om det flöt eller sjönk så först dyker jag vid bryggan och sen ror jag efter stränderna men jag hittade aldrig rodret. Och jag förstår än idag inte varför det försvann. Ja, det var en ömklig seglats. Hans Kjellman När hunden morrar Jag har nog skrivit om det förut men vill gärna ta upp det igen. Eftersom jag är hundspråksnörd och för att jag tycker det är viktigt. Ofta hör jag folk säga saker som tex; Min hund får absolut inte morra åt mig eller om hunden morrar åt dig måste du visa vem som bestämmer eller en hund som morrar är knäpp och inte att lita på. Ibland tror jag att hundens morr nog är den mest missförstådda signalen av alla. Vi människor kopplar lätt ljudet till aggression och elakhet. Men vad det egentligen handlar om är att hunden vill skapa avstånd till det den morrar på, den talar om att den inte är bekväm i situationen och säger ifrån just för att undvika bråk! Varför hunden inte är bekväm i en viss situation kan bero på många olika saker, den kan tex ha ont någonstans, den kan känna sig trängd, den kanske inte har förtroende för vissa människor i vissa situationer osv. När hunden morrar betyder det helt enkelt att den inte vill vara med om det du just nu utsätter den för. Jag kan dra ett enkelt exempel: min äldsta hund Storm har sedan flera år en skada i handleden i vänster framben. För det mesta är den ok men ibland när han sprungit och busat får han ont. Det här innebär att han är lite olika känslig vid kloklippningsdax. Han säger ifrån ordentligt med ett rejält morr om han har ont när jag vill klippa klorna på just den tassen. Vad gör jag då? Jo, jag respekterar det och provar en annan gång. Morret är ju där för att tala om för dig att nu är den här situationen inte ok, morret finns där för att hunden vill undvika situationen. En del människor straffar sin morrande hund för att de inte gillar beteendet, de människorna löper stor risk att bli bitna av sin egen hund. För vad händer om du straffar bort ett beteende som är en signal om att något känns fel för hunden, eller om du väljer att ignorera signalen och framhärdar eftersom du inte tycker att hunden har rätt att morra åt dig. Jo, hunden känner att den inte kan göra sig förstådd inför dig, signalen fungerar helt enkelt inte som det var tänkt. Det gör i sin tur att hunden också tappar förtroendet för dig. Om inte morret fungerar vad står då på tur för hunden att göra? Morret är ju som sagt en signal för att undvika bråk och att något är fel, om du struntar i det och hunden inte kan fly då står hunden inför nästa handling, att bita. Om man straffat bort morret är det stor risk att man får en hund som biter utan förvarning. Ett beteende som man då själv skapat genom att ta bort hundens möjlighet att säga ifrån, att varna för att den inte gillar situationen. Så slutsatsen är enkel. Om din hund morrar åt dig i en viss situation, respektera det! Fråga dig varför hunden morrar och hur du kan göra så att den känner sig bekväm i situationen igen. Carina Öhman www. hundkompass.se 10

11 Nämdödagen 2014 och 2015 Sista lördagen i september samlades ett tjugofemtal av alla som arbetat med årets Nämdödag i hembygdgården. Utvärdering av Nämdödagen stod på schemat men också att avnjuta goda räkor med tillbehör. Årets vinst har beräknats till kronor. Men kostnaderna för den här träffen landade på ca 3600 kronor och sålunda resultatet på kronor. Ett mycket bra resultat och ett varmt tack till alla inblandade! Att införskaffa kortläsare för betalning har varit på tapeten i flera år och nu kommer man att titta på lite olika lösningar för att försöka förverkliga det till nästa år. Diskussion om framtida lösningar av Nämdödagen tog upp mesta delen av tiden då nuvarande kommitté bestående av Bosse, Petter, Carina med hjälp av Stefan och Bibi Walden tackar för sig. Det känns viktigt att fördela ansvaret på flera så det inte blir så tungrott för själva kommittén. En lösning kan vara att varje kommittémedlem ansvarar för ett eget område med allt vad det innebär att rekrytera folk och fördela jobb. Det finns många områden att ta hand om tex, loppis, servering dag, servering kväll, insamling, städning mm mm. Glädjande nog utkristalliserades en helt ny kommitté som kommer att utgöra grunden för Nämdödagen Göran och Eva Görsson, Clare och Axel Lindstrand anmälde sig frivilligt att med understöd av oss i den avgåen- de gruppen ta hand om evenemanget. Dessutom var det flera stycken som antecknade sig på olika arbetsposter redan nu och det känns gott och hoppfullt inför framtiden. Flera frivilliga är naturligtvis välkomna att anmäla sitt intresse att hjälpa till. Kommittén kommer att göra utskick som vanligt när det närmar sig. Nu hoppas vi att alla ger det här nya gänget sitt stöd och sin hjälp så att nästa års Nämdödag blir en lyckad tillställning. Vi vill också passa på att tacka för oss och framföra ett stort tack till alla som på något sätt varit med och arbetat med Nämdödagen. Vi kommer säkert att ses nästa år igen även om vi då kanske har en lite mindre roll i sammanhanget. Bosse Holmberg, Carina Öhman, Petter Öhman, Stefan Walden och Bibi Walden Rikt och varierat utbud i Nämdödagens marknadsstånd: Från fågelholkar till grekisk olivolja. 11

12 Nya Vyer Camilla tyckte att jag skulle skriva något om nya vyer. Camilla och Albert har ju hittat hem till Örvik en bit norrut och super nu in nya intryck. Min lilla familj har också lyft blicken och förälskat sig i Lofsdalen uppe i Härjedalen. I stället för 1timme och 40 minuter på Waxholmsbåten till Nämdö blir det nu allt som oftast i stället 6 timmar och 40 minuter på vägarna norrut. Men skärgården och fjällen har så mycket gemensamt. Här sticker topparna upp över molnen medan topparna i skärgården sticker upp över vattenytan. Här är man liten som en nanopartikel när vädret växlar på ingen tid alls, precis som på havet. Lofssjön är smal men flera mil lång med massor av luriga toppar som sticker upp lite var som helst ur den på sina ställen över 40 meter djupa sjön. Här bor 131 personer permanent. En liten ökning de senaste åren inte minst tack vare bybornas påhittighet. De har gått samman och driver stugby och bygger nya liftar. I Karins sportbod kan man hitta allt från fiskeutrustning till senaste mode får vi veta och det visar sig vara alldeles sant och boden är öppen trots att vi turister ryms i två personbilar. Det är ingen trängsel direkt så här års, mitt emellan vandrings- och skidsäsong. Ingen bil utanför ICA på fredagseftermiddagen och jag blir jättestressad när jag upptäcker att klockan passerat stängningsdags. Jag rusar runt i butiken och ber om ursäkt när jag river ner ställ och får med mig en låda toarullar på golvet. Men personalen bara skrattar och säger åt mig att ta det lugnt och ta den tid jag behöver. De behöver ju mig som kund. Sen blir jag lite full i skratt när jag på nätet kan läsa att Mia Öhman med personal hälsar kunderna välkomna. Jag känner mig redan som hemma. En liten ort med glest mellan husen men nära mellan människorna. Så mycket bättre kan det knappast bli. Men vi ska ju ha en skoter också. Det måste man om man bor nära skoterleden och ska åka på tomtesafari i jul. Jag vänder mig till en driftig kvinna som ser efter en massa hus i byn. Jo, hennes man Bubbas kan allt om skotrar. Ja han heter verkligen Bubbas. Men det hette ju min första älsklingshäst, en svart trind shetlandsponnie som jag älskade över allt annat. Och nu möter jag nästa Bubbas i form av en hjälpsam skoterexpert. Jag tror nästan att tomten redan är här. Text och bild Gunilla Hansen Bering Ekholmen runt Hej Jag undrar om ni är intresserad av att skriva i er tidning att vår blivande svärdotter Zan Armstrong fick för sig att hon skulle simma Ekholmen runt i sommar. Vi paddlade med kajak bredvid för att hor inte skulle bli påkörd av nån båt. Det tog 1 timme och 15 min. Visserligen inget jämfört med ö till ö men i alla fall Jag skickar med en bild som jag tycker är rätt fin Med vänlig hälsning Lisbeth Sicking Ekholmen 12

13 Ett sätt att tala om böcker Bokbåten hade på sin höstturné plockat ihop några läsecirkelkassar med handledning. Till Nämdö valdes Birgitta Stenbergs Eldar och is och vi fick 5 exemplar varav en är pocket. I skrivande stund har vi inte startat upp bokcirkeln än. Hör av dig om intresse finns att delta under vintern. I vår åker bokbåten åter på sin skärgårdsturné från norr till söder april. Nya böcker på Nämdö bibliotek Saltkråkan Race 2-3/ Skutor som deltog: Ariel Anna-Sofia Constantia Deodar Brixham S/Y Ellen Shamrock Lova Jens Kiil K&M Sofia Linnea Kajsa-Lisa Bifogar en bild på tävlingsbanan, som rundade Rögrund. Varje år får Värmdös ö-bibliotek beställa böcker för en summa pengar som fördelas jämnt mellan de fem biblioteken belägna på Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Möja och Svartsö. Det brukar vara två inköpstillfällen per år (vår och höst) men i år fick vi vänta länge på leveransen inför sommaren. När den väl kom i mitten av augusti visade sig att det blev så många böcker att hela årets beställning gick åt. I april 2015 är det alltså dags för nästa beställning. Vi har ingen titel av årets Nobelpristagare i litteratur - än. Men några av årets Augustprisnomineringarna har vi: Lars Lerins praktverk Naturlära samt Jakob Wegelius uppföljare till bilderboken Legenden om Sally Jones ; Mördarens apa en illustrerad kapitelbok (båda barnböckerna kan varmt rekomenderas alla åldrar). Nyskriven skärgårdslitteratur har vi också som exempelvis Historien om en ö skriven och illustrerad av Claes Kruckenberg. Här handlar det främst om Aspö men mycket av Nämdö och Runmarös historia kommer av naturliga skäl med. Även det historiska släktskapet med Kyrkögårdsö i Kökars skärgård, Åland skildras i boken. Filmtajm! 5/1 Den norska dokumentären Optimisterna visas igen i Nämdö Hembygdsgård kl Direkt efter bibblan som alltid är öppen på måndagar kl Annons 13

14 Kort rapport om Nämdö Fiber Alldeles nu i dagarna tänder operatören IP-Only upp fibernätet i etapp 1 (omfattar södra Nämdö, Orrö, Ekholmen, Uvö, Mörtö) och drygt hundra abonnenter kan ta klivet in i en ny tidsålder. Självklart är det installerat och klart i hembygdsgården, se bilden. Och teknikhuset utanför är fullt av alla viktiga komponenter som ska ge stabil och snabb uppkoppling till såväl etapp 1:s kunder som senare tillkommande områden. Till årsskiftet ska etapp 1 vara slutbesiktat och klart. När det gäller den fortsatta utbyggnaden är det lite vänteläge innan nya landsbygdsprogrammets stödpengar kan börja beslutas i vår. Den som vill ha mer färsk information kan googla på Nämdö fiber, då kommer diverse notiser från olika sammanhang upp, bl a föreningens Facebook-sida. Infoträff Lördagen den 1 november har Nämdö Fiber en informationsträff tillsammans med en representant från operatören IP-Only för dem som nu får sin fastighet uppkopplad mot fibernätet. Inkopplat i Hembygdsgården Höstmöte Nämdö Fiber ekonomisk förening Medlemmarna är kallade till ett höstmöte 6/12 kl i Nämdö Hembygdsgård Nederbördsobservationer från Ewa Dahlgren, Västanvik Maj 59mm Juni 42,5mm Juli 35mm Aug 60mm Sept 62,5mm Okt 70,5mm ( t o m 20/10) Annons SVÄVARTRAFIK vintertid, taxi, utflykter, evenemang Upp till 6 passagerare Bokning och info: Conny Mattsson , Strömskär Transport & Konsult AB 14

15 Kalendarium Nya spår av vildsvinsbök upptäcktes runt Östanvik i vecka 43. Förhoppningsvis är det bara ett eller få djur då bökspåren inte är så utbredda Pubmedarbetare! Ring Stina om du vill ta hand om eller hjälpa till/praktisera på någon av vårens pubar. Julbordspub! Lördagen den 6 december kl 18-23, julbordsknytis. Samordnare: Camilla Strandman, Hör av dig om du kan bidra med någon julig maträtt. Puben är som vanligt öppen för alla! Dags att betala medlemsavgift för 2015! Sätt in 150 kr per medlem på Nämdö Hembygdsförening Pg: Ange tydligt avsändare och vad inbetalningen avser så blir kassören glad! NOVEMBER Lördag 1/11 Lör-sön 8-9/11 Lördag 29/11 DECEMBER Torsdag 4/12 Lördag 6/12 Lördag 13/12 Torsdag 25/12 Onsdag 31/12 JANUARI Måndag 5/1 FEBRUARI Söndag 1/2 Lördag 7/2 Söndag 15/2 Måndag 16/2 MARS Lördag 7/3 APRIL Lördag 4/4 Torsdag 23/4 MAJ Lördag 2/5 Alla helgons dag kl 11 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Pub kl i Nämdö Hembygdsgård. SRF Representantskapsmöte, Djurönäset. Första adventsgudstjänst i Nämdö kyrka kl 13, Nämdökören medverkar. Värmdö kommuns skärgårdsråd i kommunhuset. Nämdö Fiber höstmöte kl i Nämdö Hembygdsgård. Julpub från kl 16 i Nämdö hembygdsgård, julbordsknytis kl Julkonsert i Möja kyrka kl 15. Nämdökören medverkar tillsammans med Möjakören. Julotta kl 07 i Nämdö kyrka, kantor Eva Brink. Nyårsbön kl 15 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Filmtajm kl visas Optimisterna igen Ev samtalsgudstjänst i Nämdö kyrka. Årsmöte Nämdö Hembygdsförening kl 14 i hembygdsgården. Pub kl i hembygdsgården. Årsmöte SIKO på Nässlingen konferensanläggning. Seminarium SIKO med inbjudna politiker, Nässlingen. Pub kl Nämdö Hembygdsgård. Påskaftonspub kl Nämdö Hembygdsgård. Bokbåten Sands brygga kl Pub, ev allsång, kl i hembygdsgården. Kallelse till årsmöte i Nämdö Hembygdsförening Lördag 7 februari kl 14 i Nämdö Hembygdsgård. Sedvanliga årsmötesärenden. Kaffe serveras, alla hälsas hjärtligt välkomna! 15

16 16 Avsändare: Nämdö Hembygdsförening, NÄMDÖ

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

November NYTT NR: 3. SAN FRANCISCO www.swea.org/sanfrancisco

November NYTT NR: 3. SAN FRANCISCO www.swea.org/sanfrancisco NYTT SAN FRANCISCO www.swea.org/sanfrancisco November 2008 NR: 3 ÅR SAN FRANCISCO www.swea.org/sanfrancisco ANSVARIG UTGIVARE Inger Skogström Tel: 707.939.3836 Fax: 415.898.1013 president@sweasanfrancisco.org

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Det lackar mot jul... Jag undrar hur många gånger den lilla meningen används så här månaden före. Ett par dagar före jul byts den ut mot»dan före dan«och sedan används den inte

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

HEDENBLADET. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt Eriksson. En föraning om den kommande hösten och vintern. Se sidan 3.

HEDENBLADET. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt Eriksson. En föraning om den kommande hösten och vintern. Se sidan 3. NR 3 I 2009 I ÅRGÅNG 11 HEDENBLADET För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Därför är Nackaborna sopiga på återvinning

Därför är Nackaborna sopiga på återvinning 3 JULI 2012 ÅRG 22, NR 27 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Sommarupplaga Nu 78 000 ex! Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 6 Facket kritiserar Värmdövaruhus

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer