Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1

2 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs udde undrade man oroligt står huset fortfarande? Nåja, kanske var det inte riktigt så illa men visst har förfallet på vårt hus i Sand internt gemenligen kallat Pettsons hak fått pågå ostört alltför länge. Men så, denna sommar har det äntligen hänt, huset kommer att leva vidare. För 60 år sedan sålde Augusta Pettersson sitt hus till Per Danielsson. Han var morfar till Bertil Johansson som idag, tillsammans med sina barn Helena och Christian, äger huset. Augusta skötte Nämdös post i huset från 1903 till Hon var, enligt säkra källor, mycket nyfiken och öppnade inte postluckan förrän hon läst alla vykort som skulle delas ut till dem som väntade på verandan. Det har hittats dokument i huset från 1909, då stod det bevisligen på samma plats. Nu när hela huset har skalats av ser man att det sannolikt har byggts till i omgångar och att delar av byggnaden kan vara från betydligt äldre datum. Övervåningen byggdes förmodligen på i slutet av 1800-talet. Det har också framkommit att en del timmerstockar i huset kan vara från 1700-talet. Vi fann fyra lager med golv i garderoben under trappan. De tre understa lagren var mycket slitna och har inte använts sedan 1800-talet. Hur gamla kan de vara? Fascinerande! Hantverkarna Per Winkler och Per Frohm är vana att arbeta med mycket gamla hus. De hjälper oss med sakkunskap, stor erfarenhet och genom ett fantastiskt arbete har de bl.a. bytt ut timmer och lagt nya golv. Nu har de färdigställt arbetet för i år. Grävlingarnas och hästmyrornas idoga arbeten är utplånade. Fortsättning följer de kommande åren och om tre fyra år (!) är ni alla som kommit med glada tillrop och lyckönskningar välkomna att se hur det till slut blev. text och bilder bertil johansson Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantals-skriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare Christina Krook Hemsida: I redaktionen: Camilla Strandman Inga Winroth, Nilla Söderqvist, Carina Öhman Redigering & layout: Olle Strandman Tidningens postadress: Pl 11, Nämdö 2

3 Ledare Förändring Tema för detta nummer av tidningen är förändring, eller change om vi ska travestera ett budskap som hördes från det stora landet i väster. Och som avgående redaktör för Nämdö Nu tar jag mig här friheten att skriva en lite mer personlig betraktelse Det är faktiskt en hel del som förändras i vår lilla Nämdö-värld, både stort och smått. Till stort och positivt måste vi räkna att fibernätet för bredband med mera är så gott som klart i etapp 1, och ett hundratal hushåll kan börja använda det runt årsskiftet. När vi startade förstudieprojektet för ett par år sedan var det nog ganska många som trodde att det aldrig skulle bli på riktigt. Men med hjälp av massor av ideellt arbete, en hel del stödpengar och för all del också egna insatser från medlemmar/kunder i fiberföreningen, så kan vi nu visa att det lönar sig att ha stora visioner. Och självklart ska arbetet att dra fiber även till övriga områden fortsätta, även om stödvillkor, programperioder och diverse byråkratiska krumbukter orsakar merarbete och extra kostnader för de hårt arbetande byalagen. Man kan verkligen undra om det är vettigt att på detta sätt hänskjuta byggande av grundläggande infrastruktur till massor av små föreningar i hela Sveriges landsbygder. Ju längre arbetet fortskrider desto mer framkommer behov av samordning och stordriftsfördelar. Det har sitt pris att bo och verka i områden där marknaden inte intresserar sig. Tyvärr gäller det här med marknaden inte bara för bredband utan även annan grundläggande service. Skärgårdsföreningarna kämpar fort- farande med bristande post- och paketdistribution. Sjötrafikupphandlingen stoppades efter lång och kraftig opinionsstorm och även om inriktning och öppenhet nu är betydligt bättre så återstår mycket innan bra båtkommunikationer är säkrade. Men låt oss hoppas på change även där! En annan viktig förändring i vårt område är det nya samtalsklimat som äntligen kommit till stånd i vårt lokala föreningsliv. Läs om sommarens bygdemöte längre fram i bladet. Att Nämdöskärgården har representerats av två olika föreningar har ofta förundrat utomstående betraktare, och det har gett upphov till en hel del frågor. Vi ser nu hur gränserna mellan heltidsoch deltidsboende blir allt suddigare, många som förr var sommargäster tillbringar mycket mer tid härute och får på så sätt en inblick i viktiga vardagsfrågor för skärgården. Ungdomar som är uppväxta på öarna flyttar iland men behåller ändå sina skärgårdsrötter. Min förhoppning är att det inom några år finns en stark och vital Nämdöförening där alla positiva krafter samverkar för att utveckla bygden. Nu finns de flesta pusselbitarna på plats; SIKO:s stadgar har förändrats så att det blir lättare med sammanslagna föreningar, personkemin i föreningarnas ledningar verkar stämma fint (och även bland medlemmarna förstås), samsynen när det gäller vad som är viktiga frågor är också stor. Och så då den förändring som påverkar såväl Nämdöskärgården som vår och en annan familj rätt rejält: Byte av arrendator på Östanviks gård och även byte på tillsynsmannaposten på Nämdö- Uvö. Vid nyår flyttar Albert och undertecknad våra bopålar till gården Örvik i byn Norrskedika gruvor strax norr om Östhammar. In i huset på Östanvik flyttar Per Fjärdhäll och Stina Molander från Gillinge och Jon Fjärdhäll byter sin tillsynsmanntjänst på Grinda mot den på Nämdö. Bostad får han på Boskapsön, i Hasse Björns gamla hus. Vad som händer med Pers gamla jobb som tillsynsman på Gillinge-Villinge är i skrivande stund inte klart, men förhoppningsvis kommer en ny familj att ta över där. Vi, som efter 33 höbärgningar nu slutar som Nämdöbönder, kan inte tänka oss bättre efterträdare, men för säkerhets skull kommer vi och hjälper till lite under kommande säsong- så lätt blir ni inte av med oss! Detta är alltså mitt sista tidningsnummer där jag fungerar som redaktör, hur arbetet ska läggas upp i fortsättningen diskuteras i föreningens styrelse. Kanske blir det en redaktionsgrupp som delar på jobbet. Det har varit väldigt roligt att utveckla vår tidning, från ett dubbelvikt A4-blad gjort i kopieringsmaskin till den fina och uppskattade riktiga tidning vi har idag. En mycket viktig person i det arbetet har varit Olle Strandman, som proffsigt gjort layout, fixat dåliga bilder och satt samman alla bidrag till en snygg helhet. Och så förstås ett stort tack till alla som bidragit med texter, bilder och allmänt uppmuntrande tillrop! Kanske får jag återkomma med bidrag från norra Roslagen, det finns ju skärgård och öbor värda att beskriva även på vår nya bosättningsort Camilla Strandman Omslagsbild: Övandring. Foto: Lars-Ingmar Karlsson Nästa nummer utkommer i April Manusstopp 2 Mars 3

4 Höstmöte 13/9, Nilla som valdes till mötessekreterare rapporterar: 24 medlemmar, varav 9 stödjande, deltog på mötet som varade ca två timmar. Vi bjöds på kaffe och goda bullar som Christina och Doris hade bakat. Den enda beslutspunkten på dagordningen var att rösta om medlemsavgiften och det blev enligt styrelsens förslag oförändrat, 150 kr per år och person. Frågan kom upp att stödjande medlemmar (ej mantalsskrivna i Nämdöskärgården) ska få fullvärdigt medlemsskap i Nämdö Hembygdsförening nu när SIKO:s stadgar ändrats. Vi diskuterade för (medlemmarna kan känna en större delaktighet i föreningens verksamhet och aktiverar sig mer, exempelvis på våra arbets- och städhelger) och emot (de bofasta hamnar i minoritetsställning gentemot fritidsboende), frågan lever vidare... Styrelsen berättade att antal medlemmar är ca 370 och att styrelsen hade sitt första uppstartsmöte efter sommaren en heldag i slutet av augusti hemma hos Conny Mattsson (suppleant)på Ladhomen med lunch samt när mötet avslutats middag tillsammans med ledamöternas respektive. Under dagen lades planerna upp för resten av 2014 samt första halvåret av Föreningen stod för mat och dryck, tack Conny & Kicki för allt fix och en mycket trevlig dag, och det betonades särskilt att föreningens styrelsemöten under övriga året inte kostar föreningen något. Övriga beslut som togs under mötet: Julmarknad blir det INTE i år, julbordspub blir det dock (nästan) som vanligt. Ett julbordknytis som Camilla styr upp. Mer om vårens pubar: Januaripub 2015 beslutades att ställas in, första lördagen är bara ett par dar efter nyårsafton. Aprilpuben infaller på själva påskafton nästa år men det var inga problem för någon på mötet så det blir alltså en påskaftonspub. Ev blir det allsång på majpuben tillsammans med Möjakören. Junipuben landar på nationaldagen och den tar Ladisgänget Conny & Kicki och Stefan & Ingegerd hand om. I skrivande stund saknar vi alltså pubgäng för 7/2 (sammanfaller med föreningens årsmöte), 7/3, 4/4 (påskafton) samt 2/5 (ev allsång). Ny pubkurs för nya och gamla pubmedarbetare planeras till hösten Camilla berättade också att föreningar och liknande organisationer, som bara har ett fåtal serveringstillfällen per år, inte längre behöver livsmedelstillstånd och alltså kan slippa betala den avgiften framöver. Samma hygienkrav, egenkontroll mm ställs förstås ändå. Styrelsen undersöker saken närmare. Under året har föreningen investerat i en ny och effektivare luftvärmepump som klarar uppvärmningen av den stora salen mycket bättre än den gamla. Föreningen har också betalat för två bredbandsanslutningar, en för själva hembygdsgården och en för lägenheten. Ekonomin är trots dessa utgifter mycket god, delvis tack vare att Nämdödagen i år fick ett mycket bra resultat. Stort tack till Nämdödagsgruppen som bestod av Carina Öhman, Bosse Holmberg och Petter Öhman. Gruppen fick också god hjälp av Stefan Walden och som alltid ett stort antal frivilliga. Nämdödagsgruppen meddelade på mötet att de inte ställer upp nästa år men att de gärna hjälper till med support och råd. På utvärderingsmötet och festen för Nämdödagsmedarbetarna, ett par veckor efter höstmötet, tas frågan upp om en ny Nämdödagsgrupp. Styrelsen redogör för framtida utgifter. Hembygdsgårdens källare blev i somras drypande fuktig, likt många byggnader i Sverige med torpargrund denna varma sommar. En offert på kr har styrelsen fått in från ett ventilationsföretag. Styrelsen tar in ytterligare några offerter samt tittar på alternativa lösningar att ventilera hembygdsgårdens källare. Hydroforen behöver bytas ut, även det en betydande kostnad. Varje år besiktas hembygdsgårdens brandsläckningsutrustning och i år är ett nytt brandskåp till verandan inköpt. Hembygdsgårdens fönsterbågar behöver ses över: slipas och oljas. Kostnad för att jobbet utförs externt ligger på ca kr. Styrelsen har beslutat att man ska försöka få jobbet gjort på ideell basis med start under städhelgen i oktober. Arbetet med att se över bryggorna i Sand fortgår. De fasta bryggorna i Sand, som en gång i tiden var kommunala, behöver repareras. Samtal pågår också med Landstinget och Trafikverket gällande bidrag till nya pontoner som ska ersätta de gamla gästpontonerna vid fd helikopterlandningsplattan. Flera av föreningens medlemmar har frikostigt bidragit till medfinansiering av de nya pontonerna vilket styrelsen tackar för. Inför den kommande städhelgen 11-12/10 redovisades således en mängd åtgärder som behöver genomföras. Städa ur källaren/grunden, slipa och olja fönsterbågar, trava ihop uteborden, täcka golfbanorna, elda skräp, rensa hängrännor och tak, räfsa löv och slya av buskar, städa verandan, röja i köksskåp och skafferi och mycket mer. Båda städdagarna ordnar Doris med lunch som föreningen bjuder på. Föreningens övernattningsbodar bakom dansbanan ska förses med grund. En bygglovsansökan är inlämnad till kommunen på föreningens samtliga bodar. Medlem Toomas Vaks har ställt upp som kontrollansvarig, ideellt vilket styrelsen tackar för. Camilla berättar att det ringer folk varje Valdagen 14/9 52 röstande (41 tillhörande Nämdös valkrets / 11 tillhörande andra valkretsar). Solen sken, flaggan i topp (det är allmän flaggdag vid riksdagsval). Ingas valkaka och Stinas havreflarn, som förstås var försvinnande goda, serverades till kaffet på hembygdsgårdens veranda och det räckte till nästan alla. Efter att Stina Inga och Nilla, som tjänstgjorde som röstmottagare, redovisat samtliga röstkortkuvert på valnämndens listor samlades allt ihop och lämnades till taxibåten Hemta i Sand för vidare transport till valnämnden för rösträkning. 4

5 vecka för enstaka övernattningar. Behovet är alltså stort på uthyrningsstugor tipsar hon. Camilla påminner också om textoch bildbidrag till höstnumret av Nämdö Nu och tipsar också om Skärgårdarnas Riksförbunds tidning Skärgårdsborna som man kan prenumerare på men även finns gratis på nätet. I senaste numret fanns en valspecial där SRF ställt skärgårdsfrågor till samtliga riksdagspartier. I samma nummer finns även en artikel om Kosternämnden. En variant på skärgårdsråd där man vid andra val passar på att välja personer att representera Kosteröarna vid olika sammanhang. Att jämföra med våra råd i Stockholms skärgård där ö-föreningarna utser representanter. Nilla informerar också (såhär dan före valdagen) att SIKO ställt ett antal skärgårdsfrågor till Landstingspolitikerna som redovisats på SIKO:s hemsida. Tidningen Skärgården hade även de ställt relevanta skärgårdsfrågor på både kommunal som landsting- och riksnivå och numrena fanns utlagda i lokalen. Christina redogör kort för det välbesökta bygdemötet i hembygdsgården den 1/7 som Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening bjudit in till. Styrelserna ska någon gång under hösten träffas för att prata om gemensamma frågor. Christina, som även är medlem i NSI, kommer att delta för Nämdö hembygdsförening på NSI:s möte och kräftfest i Solvik. Christina berättar också att NSI gått igenom sitt arkiv och funnit att en del dokument hör till Nämdö hembygdsförening. De skall snarast överlämnas till Christina. Christina, som valts till mötesordförande, avslutar mötet. Nilla Söderqvist Från Ulla Olsson Nämdö bibliotek har fått brev samt en omfattande samling datafiler med historik gällande Nämdöskärgården. Wordoch pdf-filerna finns på en CD-skiva och det är Ulla Olsson, Sofiehill Uvö som delar med sig av sin forskning (främst 1700-tal och 1800-tal). Ulla har lämnat sin mejladress till biblioteket för den som är intresserad och vill ställa frågor i anslutning till materialet Hej Nilla Du skrev för lite sen att ni fått eller skulle få en samling Nämdölitteratur till biblioteket. Glädjande. Så jag tänkte att ni kanske vill ha en skiva med filer med torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård en sammanställning av sådant jag tagit fram ur framför allt kyrkböcker de senaste åren. Jag tänkte du kunde lägga in det i bibliotekets dator och att vem som vill sedan kan få använda det som hen vill. Gärna kopiera. Jag kan inte tänka mej att där finns något där någon kan ta illa upp. Nästan alla som omnämns har varit döda i allra minst 100 år. Du och vem som som helst mer är välkommen att höra av er. Med bästa hälsningar Ulla Olsson Så här skriver Ulla själv om materialet: Det här är ett sammanfattat och nerkortat material från min forskning de senaste åren om torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård. Materialet är huvudsakligen hämtat från kyrkböcker och en del annat som finns tillgängligt på Internet. Materialet är tänkt att kunna användas av andra som släktforskar i Nämdö skärgård. Det är tillåtet att kopiera och använda för eget bruk, men det finns ingen garanti för att uppgifterna är korrekta. Filen Namn och årtal har byggts upp under arbetets gång från anteckningar ur kyrkböckerna. Med hjälp av födelsedag/år/namn kan man plocka fram flera uppgifter om de personer som nämns på olika ställen i kyrkböckerna och på så vis ibland få en ganska bra bild av deras liv. Jag svarar gärna på frågor på mail. Nilla svarar: Hej Ulla, och tack så mycket! Vilket arbete ligger inte bakom allt detta insamlande? CD-skivan finns på Nämdö bibliotek. Innehållet är även inlagt i biblioteksdatorn (och på ett USBminne för säkerhets skull). 5

6 Orgelafton i Nämdö Kyrka Vad har Sveriges kronprinsessa Victoria och Nämdö kyrka gemensamt? Jo bägge har anlitat hovorganist Mattias Wager, prinsessan gjorde det vid sitt bröllop i Storkyrkan och Nämdö kyrka vid den allra första solistkonserten på sin nya riktiga orgel. Evenemanget ägde rum den 29 juli Att konserten blev av beror på att orgelbyggaren som restaurerat instrumentet (den halvsekelgamla orgeln stod tidigare i Hälleforsnäs kyrka), var bekant med hovorganisten och absolut tyckte att Mattias Wager borde framträda i den skira och djupt himmelsblå Nämdö kyrka. Det var en varm solig kväll när publiken flanerade till kyrkan. Man såg en brokig blandning av besökare från alla tänkbara yrkesläger som alla hade musiken som gemensam nämnare. Och nyfikenhet. Kyrkan var i det närmaste fullsatt. Det bådade gott redan när organisten ställde sig och talade inför åhörarskaran. Akustiken brukar vara torr i en träkyrka, men här ljuder det, sa han Mattias Wager inledde med den främste kyrkotonsättaren av dem alla, Johann Sebastian Bach och hans Toccata, adagio och fuga i C-dur. Han lodade vidare i 1500-talsmusik, och spelade sedan verk av flera äldre organistkolleger som Gustav Bjarnegård, engelsmannen Alfred Hollins och fransmannen Jehan Alain, men också nyskrivet som Anna Cederberg-Orrtegs fantasifulla I tid. Orgeln lät vackert ljus uppe på höjderna, fyllig i basen och distinkt i mellanregistret som också kändes ovanligt mjukt. Sista delen av evenemanget blev en påtaglig kyrkvärmare. När psalmen Härlig är jorden sjöngs, ja man hade smugit in en minigudstjänst också, ackompanjerade Mattias Wager så rundsmörjande att menighetens sång flöt fram utan motstånd och fick många att klämma i så mycket de kunde. Final blev organistens egen improvisation. Man hade frågat honom om han kunde ta Evert Taubes Här, Rose-Marie, syns blåa Nämdöfjärden. Mattias Wager tog med sig notbladet upp på orgelläktaren. Sinnrikt slog han sedan ihop Taubes finkänsliga melodi med Härlig är jorden och sina egna kontrastrika improvisationer. Flera gånger registrerade han om instrumentet så att klangbilden förändrades tvärt för att hämta ut alla tänkbara klanger. Och Nämdö kyrkas orgel besvarade hans intentioner och bevisade med råge hur bra den klarade sin stora premiäruppgift. Marcus Boldemann Till vänster: Erland Wennerberg, Mattias Wager och vår kantor Dan Enberg i samspråk Nytt reningsverk i Sand Under hösten har den gamla infiltrationsbädden nedanför skolan i Sand grävts upp och ersatts av en modernare variant. Till denna avloppsanläggning, som är en sammfällighet, är bl a skolan, hembygdsgården och kringliggande privathus anslutna. 6

7 Nya tag för Nämdös framtid! En pubkväll föddes tankar på att ordna en gemensam bygdedag för att ventilera tankar om hur vi tillsammans kan utveckal Nämdö skärgård. Den 1 juli samlades vi i en nästan fullsatt hembygdsgård, deltidsbor och heltidsbor, medlemmar från såväl Hembygdsföreningen som Intresseföreningen. Göran Görsson, Sand, hade åtagit sig det viktiga uppdraget som moderator och samtalsledare. Under några synnerligen aktiva timmar bollades idéer, utbyttes erfarenheter och konstaterades att samsynen på vilka frågor som är viktiga för vår bygds utveckling är ganska stor. Fortsättning kommer förhoppningsvis! Här följer några personliga reflexioner skrivna av styrelseledamöter i de två föreningarna. Det var nervöst att sätta sig i båten för färd mot Hembygdsgården, hur många kommer, hur kommer dagen att bli? Clare, Semanta och Christina hade handlat hos Kerstin och förberett lunchen.vi såg att det kom betydligt fler än vi räknat med men Clare och Semanta trollade i köket, alla blev mätta och fick Också en god kaka bakad av Doris till kaffet. Dagen tillsammans med Görsson gav oss många idéer och en önskan att få träffas igen. Hemfärden gick på vågor ( moln) och tankarna snurrade runt. De båda styrelserna kommer att träffas och gå genom Görssons sammanställning. Vi har också fått så fin respons från deltagare som vill ha fler Bygdedagar. Mina tankar som sagt snurrar och jag håller med om att alla krafter behövs för att förvalta det vi har både vad gäller vår vackra natur och den kunskap, erfarenhet vi besitter. "En levande skärgård" kräver ett gott samarbete oss alla emellan. Christina Krook, ordf i Nämdö Hembygdsförening Jesper Magnusson, ordf i Nämdö Skärgårds Intresseförening Det är med förväntan i stegen som jag och min styrelsekollega Leila i Nämdö Skärgårds Intresseförening vandrar den långa och lite oländiga stigen som leder oss genom skogen från Tjusvik. Målet är hembygdsgården i Sand. Vid Sands brygga möter vi upp ytterligare två femtedelar av vår styrelse och vandrar tillsammans vägen genom samhället. Idag (läs 1 juli) är det nämligen Bygdedag - ett heldagsmöte i samregi mellan Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening. Kul och spännande! Vad kommer att hända? Vad ska vi göra? Väl framme tas vi emot och välkomnas av ett femtiotal glada miner. Vi får precis plats i stora salen där extrabord och stolar sätts fram så vi alla kan sitta. Nu börjar dagen! Föreningarnas respektive ordförande Christina Krook och Jesper Magnusson hälsar oss varmt välkomna samt informerar om dagens agenda, som är tvådelad. Före och efter lunch. Göran Görsson heter mannen som ska leda oss rätt och få oss att tänka till om Nämdö som bygd och turistattraktion. Den stora frågan är nu: hur vill vi att folk ska se på vår ö? Vad ska vi bjuda turister på? Vad tror vi folk förväntar sig? I den eventuella reklambroschyren om ön, vad ska där stå? Kort och slagfärdig slogan? Ja, det var många frågor som sökte svar och vi jobbade på i ett antal grupper. Görsson handledde oss med proffsig teknik och fick fram ett härligt samspel mellan grupperna. Stämningen var varm och vi kände oss eniga och kärleksfullt inställda inför Nämdös framtid och bästa! Mötet avslutades i förhoppningens tecken och det var med ännu större förväntan i stegen vi vandrade samma oländiga stig över ön tillbaka mot Tjusvik. Birgitta Forsberg, sekreterare i Nämdö Skärgårds Intresseförening Uppmärksamma deltagare Görson sammanfattar läget för Nämdö med en enkel skiss 7

8 Övandring 13 juli 2014 Ta in den lilla stigen strax norr om stora vägen vid Hembygdsgården och gå mot fotbollsplanen. Det är inte mycket till väg med dagens mått mätt men det är början på gamla vägen mot Västerby. Det berättade Inga Winroth när hon och Camilla Strandman guidade en stor skara nyfikna över sjuttio (?) - på sommarens övandring en vacker söndagseftermiddag i juli. Som många vet är Inga uppväxt på gården Västerängen en halv kilometer söder om hembygdsgården och känner nästan varje sten och rot sen barnsben. Det dröjde inte länge förrän de båda guiderna stannade vid Linderna. Idag är det inte mycket som skvallrar om att man här på femtiotalet kunde se en fullastad höskrinda förspänd med en eller ibland två hästar dra hem vindterfoder till korna och hästarna på Västerängen. För att inte utarma jorden odlade man olika grödor varje år. Sedan följde vi kanten på åkern och kom fram till skiljevägen vid Brakkärret som inte är ett kärr utan en gammal åker. Fram till 1870-talet tillhörde hela Brakkärret gamla Östanviks säteri. Men då delades säteriets ägor upp mellan de fyra gårdarna Västerängen. Västerby, Västerängen och Östanvik och marken här tillföll Västerängen och Västerby. -Det var en stor åker när jag var liten. Det tog jättelång tid att slå åkern och här odlades också potatis som plockades upp efter årdret som hästen drog, berättade Inga. (Årder är ett gammalt jordbruksredskap som drogs av oxar eller en häst och som man använde när man ville dra upp en fåra i jorden.) Hennes äldre systrar fick hjälpa till mycket här. Rena slavarbetet, tyckte de, medan yngsta systern Inga hade det lite lättsammare. Den långa skaran övandrare ringlade vidare genom skogen som en jättelång men mycket fredlig orm och nådde så småningom fram till den vackra vägen mot Västerby. Vi tog oss över vägen och stannade till på en liten bergknalle strax intill. En gång i tiden låg här den gamla bosättningen som hette Västerbyn. Här fanns flera hus, källare och ladugård. Nedför berget mot Västerby träsk -Här kan man fortfarande se narcisser av en speciell sort. De är antagligen förvildade och är mycket vackra med säregen doft, fick vi veta av Inga. Vandringen tog nu sikte på Västerby träsk. På vägen dit passerade vi ett vidsträckt, underjordiskt bostadsområde som är flera hundra kvadratmeter stort. Här bor grävlingarna. Ingångarna till gryten är många och man ser grävlingar nästan varje gång om man går i närheten under skymningstiden, berättade Inga. Efter en kort paus vid träsket, ändrade vi riktning och vandrade nu mot norr förbi Västerby gård. Nästa stopp var Whiskeyudden. Det är en högst lokal benämning och känd av ytterst få. Den vackra udden har fått sitt namn av att min fru och jag ibland tog vänner och bekanta hit för en liten drink före maten när vi hyrde på Västerby. Inga kallade udden Båtse och det är både ett mycket vackrare och lämpligare namn. Här skeppade en gång i tiden Hjalmar Bengtsson på Västerby ut virke, minns Inga. För dem som ville fortsatte denna trevliga och mycket uppskattade vandrin genom skogen tillbaka till hembygdsgården. Fast en av vandrarna ångrade nog vägvalet när hon två gånger blev stucken av en jordgeting. Lyckligtvis fick sticket inga allvarliga följder. Lars-Ingemar Karlsson (copyright text och övandringsbilder) Inga och Camilla studerar kartan i Nämdö Nu 8

9 Nämdö Runt - nu en tradition! I strålande sol och med lätta nordostliga vindar blev årets Nämdö Runt den 21 augusti åter igen en succé! Starten gick hur fint som helst utan incidenter och ett stort antal åskådare fick se de nio tävlande försvinna utanför Nordkap för några timmars segling medsols runt Nämdö. De flesta båtarna hade sina hemmahamnar på Nämdö, som Lilla Marn, Snackudden, Solvik, Krokvik och Långvik. Den Nordiska Familjebåten var undantaget från Saltsjö Duvnäs Efter 2 timmar och 18 minuter kom den också först i mål med Ola Barthelsson och Björn Kjellman ombord. Handicapreglerna fastställer sluttiden så att den seglade tiden multipliceras med ett för varje båttyp känt SRStal, vilket innebar att segrartiden blev 152 minuter, i stället för 138. Hans och Claes Kjellman ombord på en Rapid, kom på silverplats (161 minuter), och Torsten och Siv Egerö i sin Shipman 28 på bronsplats. Tre besättningar i segeljollar deltog: Lotta o Christian Svanfeldt (i sin 4 20 ), seglade över mållinjen på delad bronsplasts. Love Östlund seglade ensam i sin Laser-jolle och kom på en hedersam 4:e plats. Peter Kjellman som också seglade ensam kom på delad 5:e plats i en R4. Sven-Åke Johansson ( Dehler 33 ) med många glada ungdomar ombord, delade 5:e placering med R 4:an. Övriga entusiastiska deltagare var Per Magnusson och Peter Lundberg ( S 30 ) och besättningen från Krokvik i en Ballad med Lasse Rudling som skeppare. Efter avslutad tävling samlades deltagare och åskådare på Lilla Marns brygga i den varma och sköna eftermiddagssolen för prisutdelning, mingel, eftersnack och picknick. Bröderna Peter och Hans Kjellman blev avtackade för det utmärkta arrangemanget och de utlovade ny tävling nästa år med förhoppningar om ytterligare fler deltagare! Cecilia von Bahr Båtbottentvätt Familjen Hahne på Mörtö passade på att tvätta botten på sin lilla båt och konstaterade att bränsleförbrukningen sjönk radikalt! Ett utmärkt sätt att slippa giftig bottenmålning och spara bränsle. Och därmed förstås också spara pengar och även minska sina klimatbelastande utsläpp. Den som inte har tillgång till sådan här fin automattvätt kan ta sig ett bad medförande rotborste 9

10 En ömklig seglats. Det hände sig någon gång på 50-talet och jag var 15 år. Jag hade lånat vännen Mickes segelbåt några dagar. Det var en kappad pojkbåt på kanske 6 meter. När jag hämtade den på Lidingö varnade mig Mickes pappa för att rorkulten satt lös. Jaha, tänkte jag, och seglade ut till Nämdö. Dagen därpå skulle jag hämta en söt flicka (Lena) på Östanviks brygga. Det är en hög brygga för Waxholmsbåtar och består av ett betongdäck som hänger ut från en berg-sida. Det blåste måttligt och jag kom in med halvvind med god fart och avsåg att lova upp och stryka bryggan så att jäntan kunde hoppa ombord i farten. När det var dags att lova lossnade rorkulten. Frenetiskt försökte jag få den på plats men hann inte utan båten gick med god fart in under bryggan. Jag blev förvånad över att det inte small till ordentligt utan båten bromsade upp ganska mjukt. Jag blev ännu mer förvånad när både storsegel och fock rasade ner i båten. Hela sittbrunnen blev full med segel. Så småningom förstod jag att förstaget hade träffat den utstickande bryggan och då hade masttoppen brustit och då brukar seglen trilla ner. Jag drev ur från bryggan (utan söt flicka) och lyckades i förvirringen få igång utom-bordsmotorn och började puttra hemåt. Då kommer en sjötaxi förbi och drar upp svall. Jag står till rors och styr och ser plötsligt hur resten av masten faller rakt mot mig. Jag får en smäll i huvudet och sedan bangar masten ner och träffar snurran som stannar. Då kändes det inget kul längre. (Först hade förstaget träffat bryggan och brutit av masttoppen. Sen hade båten fortsatt in under bryggan, som träffat masten som knäckts men utan att falla. Det krävdes svall från taxibåten för att få masten att falla.) Efter att fått ordning på skalle och snurra puttar jag hemåt och ringer och berättar för Mickes pappa. Han blev inte arg. På morgonen går jag ner till båten och då har rodret försvunnit. Jag visste inte om det flöt eller sjönk så först dyker jag vid bryggan och sen ror jag efter stränderna men jag hittade aldrig rodret. Och jag förstår än idag inte varför det försvann. Ja, det var en ömklig seglats. Hans Kjellman När hunden morrar Jag har nog skrivit om det förut men vill gärna ta upp det igen. Eftersom jag är hundspråksnörd och för att jag tycker det är viktigt. Ofta hör jag folk säga saker som tex; Min hund får absolut inte morra åt mig eller om hunden morrar åt dig måste du visa vem som bestämmer eller en hund som morrar är knäpp och inte att lita på. Ibland tror jag att hundens morr nog är den mest missförstådda signalen av alla. Vi människor kopplar lätt ljudet till aggression och elakhet. Men vad det egentligen handlar om är att hunden vill skapa avstånd till det den morrar på, den talar om att den inte är bekväm i situationen och säger ifrån just för att undvika bråk! Varför hunden inte är bekväm i en viss situation kan bero på många olika saker, den kan tex ha ont någonstans, den kan känna sig trängd, den kanske inte har förtroende för vissa människor i vissa situationer osv. När hunden morrar betyder det helt enkelt att den inte vill vara med om det du just nu utsätter den för. Jag kan dra ett enkelt exempel: min äldsta hund Storm har sedan flera år en skada i handleden i vänster framben. För det mesta är den ok men ibland när han sprungit och busat får han ont. Det här innebär att han är lite olika känslig vid kloklippningsdax. Han säger ifrån ordentligt med ett rejält morr om han har ont när jag vill klippa klorna på just den tassen. Vad gör jag då? Jo, jag respekterar det och provar en annan gång. Morret är ju där för att tala om för dig att nu är den här situationen inte ok, morret finns där för att hunden vill undvika situationen. En del människor straffar sin morrande hund för att de inte gillar beteendet, de människorna löper stor risk att bli bitna av sin egen hund. För vad händer om du straffar bort ett beteende som är en signal om att något känns fel för hunden, eller om du väljer att ignorera signalen och framhärdar eftersom du inte tycker att hunden har rätt att morra åt dig. Jo, hunden känner att den inte kan göra sig förstådd inför dig, signalen fungerar helt enkelt inte som det var tänkt. Det gör i sin tur att hunden också tappar förtroendet för dig. Om inte morret fungerar vad står då på tur för hunden att göra? Morret är ju som sagt en signal för att undvika bråk och att något är fel, om du struntar i det och hunden inte kan fly då står hunden inför nästa handling, att bita. Om man straffat bort morret är det stor risk att man får en hund som biter utan förvarning. Ett beteende som man då själv skapat genom att ta bort hundens möjlighet att säga ifrån, att varna för att den inte gillar situationen. Så slutsatsen är enkel. Om din hund morrar åt dig i en viss situation, respektera det! Fråga dig varför hunden morrar och hur du kan göra så att den känner sig bekväm i situationen igen. Carina Öhman www. hundkompass.se 10

11 Nämdödagen 2014 och 2015 Sista lördagen i september samlades ett tjugofemtal av alla som arbetat med årets Nämdödag i hembygdgården. Utvärdering av Nämdödagen stod på schemat men också att avnjuta goda räkor med tillbehör. Årets vinst har beräknats till kronor. Men kostnaderna för den här träffen landade på ca 3600 kronor och sålunda resultatet på kronor. Ett mycket bra resultat och ett varmt tack till alla inblandade! Att införskaffa kortläsare för betalning har varit på tapeten i flera år och nu kommer man att titta på lite olika lösningar för att försöka förverkliga det till nästa år. Diskussion om framtida lösningar av Nämdödagen tog upp mesta delen av tiden då nuvarande kommitté bestående av Bosse, Petter, Carina med hjälp av Stefan och Bibi Walden tackar för sig. Det känns viktigt att fördela ansvaret på flera så det inte blir så tungrott för själva kommittén. En lösning kan vara att varje kommittémedlem ansvarar för ett eget område med allt vad det innebär att rekrytera folk och fördela jobb. Det finns många områden att ta hand om tex, loppis, servering dag, servering kväll, insamling, städning mm mm. Glädjande nog utkristalliserades en helt ny kommitté som kommer att utgöra grunden för Nämdödagen Göran och Eva Görsson, Clare och Axel Lindstrand anmälde sig frivilligt att med understöd av oss i den avgåen- de gruppen ta hand om evenemanget. Dessutom var det flera stycken som antecknade sig på olika arbetsposter redan nu och det känns gott och hoppfullt inför framtiden. Flera frivilliga är naturligtvis välkomna att anmäla sitt intresse att hjälpa till. Kommittén kommer att göra utskick som vanligt när det närmar sig. Nu hoppas vi att alla ger det här nya gänget sitt stöd och sin hjälp så att nästa års Nämdödag blir en lyckad tillställning. Vi vill också passa på att tacka för oss och framföra ett stort tack till alla som på något sätt varit med och arbetat med Nämdödagen. Vi kommer säkert att ses nästa år igen även om vi då kanske har en lite mindre roll i sammanhanget. Bosse Holmberg, Carina Öhman, Petter Öhman, Stefan Walden och Bibi Walden Rikt och varierat utbud i Nämdödagens marknadsstånd: Från fågelholkar till grekisk olivolja. 11

12 Nya Vyer Camilla tyckte att jag skulle skriva något om nya vyer. Camilla och Albert har ju hittat hem till Örvik en bit norrut och super nu in nya intryck. Min lilla familj har också lyft blicken och förälskat sig i Lofsdalen uppe i Härjedalen. I stället för 1timme och 40 minuter på Waxholmsbåten till Nämdö blir det nu allt som oftast i stället 6 timmar och 40 minuter på vägarna norrut. Men skärgården och fjällen har så mycket gemensamt. Här sticker topparna upp över molnen medan topparna i skärgården sticker upp över vattenytan. Här är man liten som en nanopartikel när vädret växlar på ingen tid alls, precis som på havet. Lofssjön är smal men flera mil lång med massor av luriga toppar som sticker upp lite var som helst ur den på sina ställen över 40 meter djupa sjön. Här bor 131 personer permanent. En liten ökning de senaste åren inte minst tack vare bybornas påhittighet. De har gått samman och driver stugby och bygger nya liftar. I Karins sportbod kan man hitta allt från fiskeutrustning till senaste mode får vi veta och det visar sig vara alldeles sant och boden är öppen trots att vi turister ryms i två personbilar. Det är ingen trängsel direkt så här års, mitt emellan vandrings- och skidsäsong. Ingen bil utanför ICA på fredagseftermiddagen och jag blir jättestressad när jag upptäcker att klockan passerat stängningsdags. Jag rusar runt i butiken och ber om ursäkt när jag river ner ställ och får med mig en låda toarullar på golvet. Men personalen bara skrattar och säger åt mig att ta det lugnt och ta den tid jag behöver. De behöver ju mig som kund. Sen blir jag lite full i skratt när jag på nätet kan läsa att Mia Öhman med personal hälsar kunderna välkomna. Jag känner mig redan som hemma. En liten ort med glest mellan husen men nära mellan människorna. Så mycket bättre kan det knappast bli. Men vi ska ju ha en skoter också. Det måste man om man bor nära skoterleden och ska åka på tomtesafari i jul. Jag vänder mig till en driftig kvinna som ser efter en massa hus i byn. Jo, hennes man Bubbas kan allt om skotrar. Ja han heter verkligen Bubbas. Men det hette ju min första älsklingshäst, en svart trind shetlandsponnie som jag älskade över allt annat. Och nu möter jag nästa Bubbas i form av en hjälpsam skoterexpert. Jag tror nästan att tomten redan är här. Text och bild Gunilla Hansen Bering Ekholmen runt Hej Jag undrar om ni är intresserad av att skriva i er tidning att vår blivande svärdotter Zan Armstrong fick för sig att hon skulle simma Ekholmen runt i sommar. Vi paddlade med kajak bredvid för att hor inte skulle bli påkörd av nån båt. Det tog 1 timme och 15 min. Visserligen inget jämfört med ö till ö men i alla fall Jag skickar med en bild som jag tycker är rätt fin Med vänlig hälsning Lisbeth Sicking Ekholmen 12

13 Ett sätt att tala om böcker Bokbåten hade på sin höstturné plockat ihop några läsecirkelkassar med handledning. Till Nämdö valdes Birgitta Stenbergs Eldar och is och vi fick 5 exemplar varav en är pocket. I skrivande stund har vi inte startat upp bokcirkeln än. Hör av dig om intresse finns att delta under vintern. I vår åker bokbåten åter på sin skärgårdsturné från norr till söder april. Nya böcker på Nämdö bibliotek Saltkråkan Race 2-3/ Skutor som deltog: Ariel Anna-Sofia Constantia Deodar Brixham S/Y Ellen Shamrock Lova Jens Kiil K&M Sofia Linnea Kajsa-Lisa Bifogar en bild på tävlingsbanan, som rundade Rögrund. Varje år får Värmdös ö-bibliotek beställa böcker för en summa pengar som fördelas jämnt mellan de fem biblioteken belägna på Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Möja och Svartsö. Det brukar vara två inköpstillfällen per år (vår och höst) men i år fick vi vänta länge på leveransen inför sommaren. När den väl kom i mitten av augusti visade sig att det blev så många böcker att hela årets beställning gick åt. I april 2015 är det alltså dags för nästa beställning. Vi har ingen titel av årets Nobelpristagare i litteratur - än. Men några av årets Augustprisnomineringarna har vi: Lars Lerins praktverk Naturlära samt Jakob Wegelius uppföljare till bilderboken Legenden om Sally Jones ; Mördarens apa en illustrerad kapitelbok (båda barnböckerna kan varmt rekomenderas alla åldrar). Nyskriven skärgårdslitteratur har vi också som exempelvis Historien om en ö skriven och illustrerad av Claes Kruckenberg. Här handlar det främst om Aspö men mycket av Nämdö och Runmarös historia kommer av naturliga skäl med. Även det historiska släktskapet med Kyrkögårdsö i Kökars skärgård, Åland skildras i boken. Filmtajm! 5/1 Den norska dokumentären Optimisterna visas igen i Nämdö Hembygdsgård kl Direkt efter bibblan som alltid är öppen på måndagar kl Annons 13

14 Kort rapport om Nämdö Fiber Alldeles nu i dagarna tänder operatören IP-Only upp fibernätet i etapp 1 (omfattar södra Nämdö, Orrö, Ekholmen, Uvö, Mörtö) och drygt hundra abonnenter kan ta klivet in i en ny tidsålder. Självklart är det installerat och klart i hembygdsgården, se bilden. Och teknikhuset utanför är fullt av alla viktiga komponenter som ska ge stabil och snabb uppkoppling till såväl etapp 1:s kunder som senare tillkommande områden. Till årsskiftet ska etapp 1 vara slutbesiktat och klart. När det gäller den fortsatta utbyggnaden är det lite vänteläge innan nya landsbygdsprogrammets stödpengar kan börja beslutas i vår. Den som vill ha mer färsk information kan googla på Nämdö fiber, då kommer diverse notiser från olika sammanhang upp, bl a föreningens Facebook-sida. Infoträff Lördagen den 1 november har Nämdö Fiber en informationsträff tillsammans med en representant från operatören IP-Only för dem som nu får sin fastighet uppkopplad mot fibernätet. Inkopplat i Hembygdsgården Höstmöte Nämdö Fiber ekonomisk förening Medlemmarna är kallade till ett höstmöte 6/12 kl i Nämdö Hembygdsgård Nederbördsobservationer från Ewa Dahlgren, Västanvik Maj 59mm Juni 42,5mm Juli 35mm Aug 60mm Sept 62,5mm Okt 70,5mm ( t o m 20/10) Annons SVÄVARTRAFIK vintertid, taxi, utflykter, evenemang Upp till 6 passagerare Bokning och info: Conny Mattsson , Strömskär Transport & Konsult AB 14

15 Kalendarium Nya spår av vildsvinsbök upptäcktes runt Östanvik i vecka 43. Förhoppningsvis är det bara ett eller få djur då bökspåren inte är så utbredda Pubmedarbetare! Ring Stina om du vill ta hand om eller hjälpa till/praktisera på någon av vårens pubar. Julbordspub! Lördagen den 6 december kl 18-23, julbordsknytis. Samordnare: Camilla Strandman, Hör av dig om du kan bidra med någon julig maträtt. Puben är som vanligt öppen för alla! Dags att betala medlemsavgift för 2015! Sätt in 150 kr per medlem på Nämdö Hembygdsförening Pg: Ange tydligt avsändare och vad inbetalningen avser så blir kassören glad! NOVEMBER Lördag 1/11 Lör-sön 8-9/11 Lördag 29/11 DECEMBER Torsdag 4/12 Lördag 6/12 Lördag 13/12 Torsdag 25/12 Onsdag 31/12 JANUARI Måndag 5/1 FEBRUARI Söndag 1/2 Lördag 7/2 Söndag 15/2 Måndag 16/2 MARS Lördag 7/3 APRIL Lördag 4/4 Torsdag 23/4 MAJ Lördag 2/5 Alla helgons dag kl 11 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Pub kl i Nämdö Hembygdsgård. SRF Representantskapsmöte, Djurönäset. Första adventsgudstjänst i Nämdö kyrka kl 13, Nämdökören medverkar. Värmdö kommuns skärgårdsråd i kommunhuset. Nämdö Fiber höstmöte kl i Nämdö Hembygdsgård. Julpub från kl 16 i Nämdö hembygdsgård, julbordsknytis kl Julkonsert i Möja kyrka kl 15. Nämdökören medverkar tillsammans med Möjakören. Julotta kl 07 i Nämdö kyrka, kantor Eva Brink. Nyårsbön kl 15 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Filmtajm kl visas Optimisterna igen Ev samtalsgudstjänst i Nämdö kyrka. Årsmöte Nämdö Hembygdsförening kl 14 i hembygdsgården. Pub kl i hembygdsgården. Årsmöte SIKO på Nässlingen konferensanläggning. Seminarium SIKO med inbjudna politiker, Nässlingen. Pub kl Nämdö Hembygdsgård. Påskaftonspub kl Nämdö Hembygdsgård. Bokbåten Sands brygga kl Pub, ev allsång, kl i hembygdsgården. Kallelse till årsmöte i Nämdö Hembygdsförening Lördag 7 februari kl 14 i Nämdö Hembygdsgård. Sedvanliga årsmötesärenden. Kaffe serveras, alla hälsas hjärtligt välkomna! 15

16 16 Avsändare: Nämdö Hembygdsförening, NÄMDÖ

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Ramsvik 2015 med klass 7 och Karin, Lena och Annika.

Ramsvik 2015 med klass 7 och Karin, Lena och Annika. Ramsvik 2015 med klass 7 och Karin, Lena och Annika. Dagen började med bussresa mot Nordens Ark. Karin och Lena var medföljande lärare och Annika kör minibussen med allt materiel + maten. Personalen på

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 Barnen är tillbaks och vi har blivit med fler små härliga busungar så tiden som gått har vi ägnat åt att få våra nya vänner att känna sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer