Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1

2 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs udde undrade man oroligt står huset fortfarande? Nåja, kanske var det inte riktigt så illa men visst har förfallet på vårt hus i Sand internt gemenligen kallat Pettsons hak fått pågå ostört alltför länge. Men så, denna sommar har det äntligen hänt, huset kommer att leva vidare. För 60 år sedan sålde Augusta Pettersson sitt hus till Per Danielsson. Han var morfar till Bertil Johansson som idag, tillsammans med sina barn Helena och Christian, äger huset. Augusta skötte Nämdös post i huset från 1903 till Hon var, enligt säkra källor, mycket nyfiken och öppnade inte postluckan förrän hon läst alla vykort som skulle delas ut till dem som väntade på verandan. Det har hittats dokument i huset från 1909, då stod det bevisligen på samma plats. Nu när hela huset har skalats av ser man att det sannolikt har byggts till i omgångar och att delar av byggnaden kan vara från betydligt äldre datum. Övervåningen byggdes förmodligen på i slutet av 1800-talet. Det har också framkommit att en del timmerstockar i huset kan vara från 1700-talet. Vi fann fyra lager med golv i garderoben under trappan. De tre understa lagren var mycket slitna och har inte använts sedan 1800-talet. Hur gamla kan de vara? Fascinerande! Hantverkarna Per Winkler och Per Frohm är vana att arbeta med mycket gamla hus. De hjälper oss med sakkunskap, stor erfarenhet och genom ett fantastiskt arbete har de bl.a. bytt ut timmer och lagt nya golv. Nu har de färdigställt arbetet för i år. Grävlingarnas och hästmyrornas idoga arbeten är utplånade. Fortsättning följer de kommande åren och om tre fyra år (!) är ni alla som kommit med glada tillrop och lyckönskningar välkomna att se hur det till slut blev. text och bilder bertil johansson Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantals-skriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare Christina Krook Hemsida: I redaktionen: Camilla Strandman Inga Winroth, Nilla Söderqvist, Carina Öhman Redigering & layout: Olle Strandman Tidningens postadress: Pl 11, Nämdö 2

3 Ledare Förändring Tema för detta nummer av tidningen är förändring, eller change om vi ska travestera ett budskap som hördes från det stora landet i väster. Och som avgående redaktör för Nämdö Nu tar jag mig här friheten att skriva en lite mer personlig betraktelse Det är faktiskt en hel del som förändras i vår lilla Nämdö-värld, både stort och smått. Till stort och positivt måste vi räkna att fibernätet för bredband med mera är så gott som klart i etapp 1, och ett hundratal hushåll kan börja använda det runt årsskiftet. När vi startade förstudieprojektet för ett par år sedan var det nog ganska många som trodde att det aldrig skulle bli på riktigt. Men med hjälp av massor av ideellt arbete, en hel del stödpengar och för all del också egna insatser från medlemmar/kunder i fiberföreningen, så kan vi nu visa att det lönar sig att ha stora visioner. Och självklart ska arbetet att dra fiber även till övriga områden fortsätta, även om stödvillkor, programperioder och diverse byråkratiska krumbukter orsakar merarbete och extra kostnader för de hårt arbetande byalagen. Man kan verkligen undra om det är vettigt att på detta sätt hänskjuta byggande av grundläggande infrastruktur till massor av små föreningar i hela Sveriges landsbygder. Ju längre arbetet fortskrider desto mer framkommer behov av samordning och stordriftsfördelar. Det har sitt pris att bo och verka i områden där marknaden inte intresserar sig. Tyvärr gäller det här med marknaden inte bara för bredband utan även annan grundläggande service. Skärgårdsföreningarna kämpar fort- farande med bristande post- och paketdistribution. Sjötrafikupphandlingen stoppades efter lång och kraftig opinionsstorm och även om inriktning och öppenhet nu är betydligt bättre så återstår mycket innan bra båtkommunikationer är säkrade. Men låt oss hoppas på change även där! En annan viktig förändring i vårt område är det nya samtalsklimat som äntligen kommit till stånd i vårt lokala föreningsliv. Läs om sommarens bygdemöte längre fram i bladet. Att Nämdöskärgården har representerats av två olika föreningar har ofta förundrat utomstående betraktare, och det har gett upphov till en hel del frågor. Vi ser nu hur gränserna mellan heltidsoch deltidsboende blir allt suddigare, många som förr var sommargäster tillbringar mycket mer tid härute och får på så sätt en inblick i viktiga vardagsfrågor för skärgården. Ungdomar som är uppväxta på öarna flyttar iland men behåller ändå sina skärgårdsrötter. Min förhoppning är att det inom några år finns en stark och vital Nämdöförening där alla positiva krafter samverkar för att utveckla bygden. Nu finns de flesta pusselbitarna på plats; SIKO:s stadgar har förändrats så att det blir lättare med sammanslagna föreningar, personkemin i föreningarnas ledningar verkar stämma fint (och även bland medlemmarna förstås), samsynen när det gäller vad som är viktiga frågor är också stor. Och så då den förändring som påverkar såväl Nämdöskärgården som vår och en annan familj rätt rejält: Byte av arrendator på Östanviks gård och även byte på tillsynsmannaposten på Nämdö- Uvö. Vid nyår flyttar Albert och undertecknad våra bopålar till gården Örvik i byn Norrskedika gruvor strax norr om Östhammar. In i huset på Östanvik flyttar Per Fjärdhäll och Stina Molander från Gillinge och Jon Fjärdhäll byter sin tillsynsmanntjänst på Grinda mot den på Nämdö. Bostad får han på Boskapsön, i Hasse Björns gamla hus. Vad som händer med Pers gamla jobb som tillsynsman på Gillinge-Villinge är i skrivande stund inte klart, men förhoppningsvis kommer en ny familj att ta över där. Vi, som efter 33 höbärgningar nu slutar som Nämdöbönder, kan inte tänka oss bättre efterträdare, men för säkerhets skull kommer vi och hjälper till lite under kommande säsong- så lätt blir ni inte av med oss! Detta är alltså mitt sista tidningsnummer där jag fungerar som redaktör, hur arbetet ska läggas upp i fortsättningen diskuteras i föreningens styrelse. Kanske blir det en redaktionsgrupp som delar på jobbet. Det har varit väldigt roligt att utveckla vår tidning, från ett dubbelvikt A4-blad gjort i kopieringsmaskin till den fina och uppskattade riktiga tidning vi har idag. En mycket viktig person i det arbetet har varit Olle Strandman, som proffsigt gjort layout, fixat dåliga bilder och satt samman alla bidrag till en snygg helhet. Och så förstås ett stort tack till alla som bidragit med texter, bilder och allmänt uppmuntrande tillrop! Kanske får jag återkomma med bidrag från norra Roslagen, det finns ju skärgård och öbor värda att beskriva även på vår nya bosättningsort Camilla Strandman Omslagsbild: Övandring. Foto: Lars-Ingmar Karlsson Nästa nummer utkommer i April Manusstopp 2 Mars 3

4 Höstmöte 13/9, Nilla som valdes till mötessekreterare rapporterar: 24 medlemmar, varav 9 stödjande, deltog på mötet som varade ca två timmar. Vi bjöds på kaffe och goda bullar som Christina och Doris hade bakat. Den enda beslutspunkten på dagordningen var att rösta om medlemsavgiften och det blev enligt styrelsens förslag oförändrat, 150 kr per år och person. Frågan kom upp att stödjande medlemmar (ej mantalsskrivna i Nämdöskärgården) ska få fullvärdigt medlemsskap i Nämdö Hembygdsförening nu när SIKO:s stadgar ändrats. Vi diskuterade för (medlemmarna kan känna en större delaktighet i föreningens verksamhet och aktiverar sig mer, exempelvis på våra arbets- och städhelger) och emot (de bofasta hamnar i minoritetsställning gentemot fritidsboende), frågan lever vidare... Styrelsen berättade att antal medlemmar är ca 370 och att styrelsen hade sitt första uppstartsmöte efter sommaren en heldag i slutet av augusti hemma hos Conny Mattsson (suppleant)på Ladhomen med lunch samt när mötet avslutats middag tillsammans med ledamöternas respektive. Under dagen lades planerna upp för resten av 2014 samt första halvåret av Föreningen stod för mat och dryck, tack Conny & Kicki för allt fix och en mycket trevlig dag, och det betonades särskilt att föreningens styrelsemöten under övriga året inte kostar föreningen något. Övriga beslut som togs under mötet: Julmarknad blir det INTE i år, julbordspub blir det dock (nästan) som vanligt. Ett julbordknytis som Camilla styr upp. Mer om vårens pubar: Januaripub 2015 beslutades att ställas in, första lördagen är bara ett par dar efter nyårsafton. Aprilpuben infaller på själva påskafton nästa år men det var inga problem för någon på mötet så det blir alltså en påskaftonspub. Ev blir det allsång på majpuben tillsammans med Möjakören. Junipuben landar på nationaldagen och den tar Ladisgänget Conny & Kicki och Stefan & Ingegerd hand om. I skrivande stund saknar vi alltså pubgäng för 7/2 (sammanfaller med föreningens årsmöte), 7/3, 4/4 (påskafton) samt 2/5 (ev allsång). Ny pubkurs för nya och gamla pubmedarbetare planeras till hösten Camilla berättade också att föreningar och liknande organisationer, som bara har ett fåtal serveringstillfällen per år, inte längre behöver livsmedelstillstånd och alltså kan slippa betala den avgiften framöver. Samma hygienkrav, egenkontroll mm ställs förstås ändå. Styrelsen undersöker saken närmare. Under året har föreningen investerat i en ny och effektivare luftvärmepump som klarar uppvärmningen av den stora salen mycket bättre än den gamla. Föreningen har också betalat för två bredbandsanslutningar, en för själva hembygdsgården och en för lägenheten. Ekonomin är trots dessa utgifter mycket god, delvis tack vare att Nämdödagen i år fick ett mycket bra resultat. Stort tack till Nämdödagsgruppen som bestod av Carina Öhman, Bosse Holmberg och Petter Öhman. Gruppen fick också god hjälp av Stefan Walden och som alltid ett stort antal frivilliga. Nämdödagsgruppen meddelade på mötet att de inte ställer upp nästa år men att de gärna hjälper till med support och råd. På utvärderingsmötet och festen för Nämdödagsmedarbetarna, ett par veckor efter höstmötet, tas frågan upp om en ny Nämdödagsgrupp. Styrelsen redogör för framtida utgifter. Hembygdsgårdens källare blev i somras drypande fuktig, likt många byggnader i Sverige med torpargrund denna varma sommar. En offert på kr har styrelsen fått in från ett ventilationsföretag. Styrelsen tar in ytterligare några offerter samt tittar på alternativa lösningar att ventilera hembygdsgårdens källare. Hydroforen behöver bytas ut, även det en betydande kostnad. Varje år besiktas hembygdsgårdens brandsläckningsutrustning och i år är ett nytt brandskåp till verandan inköpt. Hembygdsgårdens fönsterbågar behöver ses över: slipas och oljas. Kostnad för att jobbet utförs externt ligger på ca kr. Styrelsen har beslutat att man ska försöka få jobbet gjort på ideell basis med start under städhelgen i oktober. Arbetet med att se över bryggorna i Sand fortgår. De fasta bryggorna i Sand, som en gång i tiden var kommunala, behöver repareras. Samtal pågår också med Landstinget och Trafikverket gällande bidrag till nya pontoner som ska ersätta de gamla gästpontonerna vid fd helikopterlandningsplattan. Flera av föreningens medlemmar har frikostigt bidragit till medfinansiering av de nya pontonerna vilket styrelsen tackar för. Inför den kommande städhelgen 11-12/10 redovisades således en mängd åtgärder som behöver genomföras. Städa ur källaren/grunden, slipa och olja fönsterbågar, trava ihop uteborden, täcka golfbanorna, elda skräp, rensa hängrännor och tak, räfsa löv och slya av buskar, städa verandan, röja i köksskåp och skafferi och mycket mer. Båda städdagarna ordnar Doris med lunch som föreningen bjuder på. Föreningens övernattningsbodar bakom dansbanan ska förses med grund. En bygglovsansökan är inlämnad till kommunen på föreningens samtliga bodar. Medlem Toomas Vaks har ställt upp som kontrollansvarig, ideellt vilket styrelsen tackar för. Camilla berättar att det ringer folk varje Valdagen 14/9 52 röstande (41 tillhörande Nämdös valkrets / 11 tillhörande andra valkretsar). Solen sken, flaggan i topp (det är allmän flaggdag vid riksdagsval). Ingas valkaka och Stinas havreflarn, som förstås var försvinnande goda, serverades till kaffet på hembygdsgårdens veranda och det räckte till nästan alla. Efter att Stina Inga och Nilla, som tjänstgjorde som röstmottagare, redovisat samtliga röstkortkuvert på valnämndens listor samlades allt ihop och lämnades till taxibåten Hemta i Sand för vidare transport till valnämnden för rösträkning. 4

5 vecka för enstaka övernattningar. Behovet är alltså stort på uthyrningsstugor tipsar hon. Camilla påminner också om textoch bildbidrag till höstnumret av Nämdö Nu och tipsar också om Skärgårdarnas Riksförbunds tidning Skärgårdsborna som man kan prenumerare på men även finns gratis på nätet. I senaste numret fanns en valspecial där SRF ställt skärgårdsfrågor till samtliga riksdagspartier. I samma nummer finns även en artikel om Kosternämnden. En variant på skärgårdsråd där man vid andra val passar på att välja personer att representera Kosteröarna vid olika sammanhang. Att jämföra med våra råd i Stockholms skärgård där ö-föreningarna utser representanter. Nilla informerar också (såhär dan före valdagen) att SIKO ställt ett antal skärgårdsfrågor till Landstingspolitikerna som redovisats på SIKO:s hemsida. Tidningen Skärgården hade även de ställt relevanta skärgårdsfrågor på både kommunal som landsting- och riksnivå och numrena fanns utlagda i lokalen. Christina redogör kort för det välbesökta bygdemötet i hembygdsgården den 1/7 som Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening bjudit in till. Styrelserna ska någon gång under hösten träffas för att prata om gemensamma frågor. Christina, som även är medlem i NSI, kommer att delta för Nämdö hembygdsförening på NSI:s möte och kräftfest i Solvik. Christina berättar också att NSI gått igenom sitt arkiv och funnit att en del dokument hör till Nämdö hembygdsförening. De skall snarast överlämnas till Christina. Christina, som valts till mötesordförande, avslutar mötet. Nilla Söderqvist Från Ulla Olsson Nämdö bibliotek har fått brev samt en omfattande samling datafiler med historik gällande Nämdöskärgården. Wordoch pdf-filerna finns på en CD-skiva och det är Ulla Olsson, Sofiehill Uvö som delar med sig av sin forskning (främst 1700-tal och 1800-tal). Ulla har lämnat sin mejladress till biblioteket för den som är intresserad och vill ställa frågor i anslutning till materialet Hej Nilla Du skrev för lite sen att ni fått eller skulle få en samling Nämdölitteratur till biblioteket. Glädjande. Så jag tänkte att ni kanske vill ha en skiva med filer med torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård en sammanställning av sådant jag tagit fram ur framför allt kyrkböcker de senaste åren. Jag tänkte du kunde lägga in det i bibliotekets dator och att vem som vill sedan kan få använda det som hen vill. Gärna kopiera. Jag kan inte tänka mej att där finns något där någon kan ta illa upp. Nästan alla som omnämns har varit döda i allra minst 100 år. Du och vem som som helst mer är välkommen att höra av er. Med bästa hälsningar Ulla Olsson Så här skriver Ulla själv om materialet: Det här är ett sammanfattat och nerkortat material från min forskning de senaste åren om torp och gårdar och människor i Nämdö skärgård. Materialet är huvudsakligen hämtat från kyrkböcker och en del annat som finns tillgängligt på Internet. Materialet är tänkt att kunna användas av andra som släktforskar i Nämdö skärgård. Det är tillåtet att kopiera och använda för eget bruk, men det finns ingen garanti för att uppgifterna är korrekta. Filen Namn och årtal har byggts upp under arbetets gång från anteckningar ur kyrkböckerna. Med hjälp av födelsedag/år/namn kan man plocka fram flera uppgifter om de personer som nämns på olika ställen i kyrkböckerna och på så vis ibland få en ganska bra bild av deras liv. Jag svarar gärna på frågor på mail. Nilla svarar: Hej Ulla, och tack så mycket! Vilket arbete ligger inte bakom allt detta insamlande? CD-skivan finns på Nämdö bibliotek. Innehållet är även inlagt i biblioteksdatorn (och på ett USBminne för säkerhets skull). 5

6 Orgelafton i Nämdö Kyrka Vad har Sveriges kronprinsessa Victoria och Nämdö kyrka gemensamt? Jo bägge har anlitat hovorganist Mattias Wager, prinsessan gjorde det vid sitt bröllop i Storkyrkan och Nämdö kyrka vid den allra första solistkonserten på sin nya riktiga orgel. Evenemanget ägde rum den 29 juli Att konserten blev av beror på att orgelbyggaren som restaurerat instrumentet (den halvsekelgamla orgeln stod tidigare i Hälleforsnäs kyrka), var bekant med hovorganisten och absolut tyckte att Mattias Wager borde framträda i den skira och djupt himmelsblå Nämdö kyrka. Det var en varm solig kväll när publiken flanerade till kyrkan. Man såg en brokig blandning av besökare från alla tänkbara yrkesläger som alla hade musiken som gemensam nämnare. Och nyfikenhet. Kyrkan var i det närmaste fullsatt. Det bådade gott redan när organisten ställde sig och talade inför åhörarskaran. Akustiken brukar vara torr i en träkyrka, men här ljuder det, sa han Mattias Wager inledde med den främste kyrkotonsättaren av dem alla, Johann Sebastian Bach och hans Toccata, adagio och fuga i C-dur. Han lodade vidare i 1500-talsmusik, och spelade sedan verk av flera äldre organistkolleger som Gustav Bjarnegård, engelsmannen Alfred Hollins och fransmannen Jehan Alain, men också nyskrivet som Anna Cederberg-Orrtegs fantasifulla I tid. Orgeln lät vackert ljus uppe på höjderna, fyllig i basen och distinkt i mellanregistret som också kändes ovanligt mjukt. Sista delen av evenemanget blev en påtaglig kyrkvärmare. När psalmen Härlig är jorden sjöngs, ja man hade smugit in en minigudstjänst också, ackompanjerade Mattias Wager så rundsmörjande att menighetens sång flöt fram utan motstånd och fick många att klämma i så mycket de kunde. Final blev organistens egen improvisation. Man hade frågat honom om han kunde ta Evert Taubes Här, Rose-Marie, syns blåa Nämdöfjärden. Mattias Wager tog med sig notbladet upp på orgelläktaren. Sinnrikt slog han sedan ihop Taubes finkänsliga melodi med Härlig är jorden och sina egna kontrastrika improvisationer. Flera gånger registrerade han om instrumentet så att klangbilden förändrades tvärt för att hämta ut alla tänkbara klanger. Och Nämdö kyrkas orgel besvarade hans intentioner och bevisade med råge hur bra den klarade sin stora premiäruppgift. Marcus Boldemann Till vänster: Erland Wennerberg, Mattias Wager och vår kantor Dan Enberg i samspråk Nytt reningsverk i Sand Under hösten har den gamla infiltrationsbädden nedanför skolan i Sand grävts upp och ersatts av en modernare variant. Till denna avloppsanläggning, som är en sammfällighet, är bl a skolan, hembygdsgården och kringliggande privathus anslutna. 6

7 Nya tag för Nämdös framtid! En pubkväll föddes tankar på att ordna en gemensam bygdedag för att ventilera tankar om hur vi tillsammans kan utveckal Nämdö skärgård. Den 1 juli samlades vi i en nästan fullsatt hembygdsgård, deltidsbor och heltidsbor, medlemmar från såväl Hembygdsföreningen som Intresseföreningen. Göran Görsson, Sand, hade åtagit sig det viktiga uppdraget som moderator och samtalsledare. Under några synnerligen aktiva timmar bollades idéer, utbyttes erfarenheter och konstaterades att samsynen på vilka frågor som är viktiga för vår bygds utveckling är ganska stor. Fortsättning kommer förhoppningsvis! Här följer några personliga reflexioner skrivna av styrelseledamöter i de två föreningarna. Det var nervöst att sätta sig i båten för färd mot Hembygdsgården, hur många kommer, hur kommer dagen att bli? Clare, Semanta och Christina hade handlat hos Kerstin och förberett lunchen.vi såg att det kom betydligt fler än vi räknat med men Clare och Semanta trollade i köket, alla blev mätta och fick Också en god kaka bakad av Doris till kaffet. Dagen tillsammans med Görsson gav oss många idéer och en önskan att få träffas igen. Hemfärden gick på vågor ( moln) och tankarna snurrade runt. De båda styrelserna kommer att träffas och gå genom Görssons sammanställning. Vi har också fått så fin respons från deltagare som vill ha fler Bygdedagar. Mina tankar som sagt snurrar och jag håller med om att alla krafter behövs för att förvalta det vi har både vad gäller vår vackra natur och den kunskap, erfarenhet vi besitter. "En levande skärgård" kräver ett gott samarbete oss alla emellan. Christina Krook, ordf i Nämdö Hembygdsförening Jesper Magnusson, ordf i Nämdö Skärgårds Intresseförening Det är med förväntan i stegen som jag och min styrelsekollega Leila i Nämdö Skärgårds Intresseförening vandrar den långa och lite oländiga stigen som leder oss genom skogen från Tjusvik. Målet är hembygdsgården i Sand. Vid Sands brygga möter vi upp ytterligare två femtedelar av vår styrelse och vandrar tillsammans vägen genom samhället. Idag (läs 1 juli) är det nämligen Bygdedag - ett heldagsmöte i samregi mellan Nämdö Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening. Kul och spännande! Vad kommer att hända? Vad ska vi göra? Väl framme tas vi emot och välkomnas av ett femtiotal glada miner. Vi får precis plats i stora salen där extrabord och stolar sätts fram så vi alla kan sitta. Nu börjar dagen! Föreningarnas respektive ordförande Christina Krook och Jesper Magnusson hälsar oss varmt välkomna samt informerar om dagens agenda, som är tvådelad. Före och efter lunch. Göran Görsson heter mannen som ska leda oss rätt och få oss att tänka till om Nämdö som bygd och turistattraktion. Den stora frågan är nu: hur vill vi att folk ska se på vår ö? Vad ska vi bjuda turister på? Vad tror vi folk förväntar sig? I den eventuella reklambroschyren om ön, vad ska där stå? Kort och slagfärdig slogan? Ja, det var många frågor som sökte svar och vi jobbade på i ett antal grupper. Görsson handledde oss med proffsig teknik och fick fram ett härligt samspel mellan grupperna. Stämningen var varm och vi kände oss eniga och kärleksfullt inställda inför Nämdös framtid och bästa! Mötet avslutades i förhoppningens tecken och det var med ännu större förväntan i stegen vi vandrade samma oländiga stig över ön tillbaka mot Tjusvik. Birgitta Forsberg, sekreterare i Nämdö Skärgårds Intresseförening Uppmärksamma deltagare Görson sammanfattar läget för Nämdö med en enkel skiss 7

8 Övandring 13 juli 2014 Ta in den lilla stigen strax norr om stora vägen vid Hembygdsgården och gå mot fotbollsplanen. Det är inte mycket till väg med dagens mått mätt men det är början på gamla vägen mot Västerby. Det berättade Inga Winroth när hon och Camilla Strandman guidade en stor skara nyfikna över sjuttio (?) - på sommarens övandring en vacker söndagseftermiddag i juli. Som många vet är Inga uppväxt på gården Västerängen en halv kilometer söder om hembygdsgården och känner nästan varje sten och rot sen barnsben. Det dröjde inte länge förrän de båda guiderna stannade vid Linderna. Idag är det inte mycket som skvallrar om att man här på femtiotalet kunde se en fullastad höskrinda förspänd med en eller ibland två hästar dra hem vindterfoder till korna och hästarna på Västerängen. För att inte utarma jorden odlade man olika grödor varje år. Sedan följde vi kanten på åkern och kom fram till skiljevägen vid Brakkärret som inte är ett kärr utan en gammal åker. Fram till 1870-talet tillhörde hela Brakkärret gamla Östanviks säteri. Men då delades säteriets ägor upp mellan de fyra gårdarna Västerängen. Västerby, Västerängen och Östanvik och marken här tillföll Västerängen och Västerby. -Det var en stor åker när jag var liten. Det tog jättelång tid att slå åkern och här odlades också potatis som plockades upp efter årdret som hästen drog, berättade Inga. (Årder är ett gammalt jordbruksredskap som drogs av oxar eller en häst och som man använde när man ville dra upp en fåra i jorden.) Hennes äldre systrar fick hjälpa till mycket här. Rena slavarbetet, tyckte de, medan yngsta systern Inga hade det lite lättsammare. Den långa skaran övandrare ringlade vidare genom skogen som en jättelång men mycket fredlig orm och nådde så småningom fram till den vackra vägen mot Västerby. Vi tog oss över vägen och stannade till på en liten bergknalle strax intill. En gång i tiden låg här den gamla bosättningen som hette Västerbyn. Här fanns flera hus, källare och ladugård. Nedför berget mot Västerby träsk -Här kan man fortfarande se narcisser av en speciell sort. De är antagligen förvildade och är mycket vackra med säregen doft, fick vi veta av Inga. Vandringen tog nu sikte på Västerby träsk. På vägen dit passerade vi ett vidsträckt, underjordiskt bostadsområde som är flera hundra kvadratmeter stort. Här bor grävlingarna. Ingångarna till gryten är många och man ser grävlingar nästan varje gång om man går i närheten under skymningstiden, berättade Inga. Efter en kort paus vid träsket, ändrade vi riktning och vandrade nu mot norr förbi Västerby gård. Nästa stopp var Whiskeyudden. Det är en högst lokal benämning och känd av ytterst få. Den vackra udden har fått sitt namn av att min fru och jag ibland tog vänner och bekanta hit för en liten drink före maten när vi hyrde på Västerby. Inga kallade udden Båtse och det är både ett mycket vackrare och lämpligare namn. Här skeppade en gång i tiden Hjalmar Bengtsson på Västerby ut virke, minns Inga. För dem som ville fortsatte denna trevliga och mycket uppskattade vandrin genom skogen tillbaka till hembygdsgården. Fast en av vandrarna ångrade nog vägvalet när hon två gånger blev stucken av en jordgeting. Lyckligtvis fick sticket inga allvarliga följder. Lars-Ingemar Karlsson (copyright text och övandringsbilder) Inga och Camilla studerar kartan i Nämdö Nu 8

9 Nämdö Runt - nu en tradition! I strålande sol och med lätta nordostliga vindar blev årets Nämdö Runt den 21 augusti åter igen en succé! Starten gick hur fint som helst utan incidenter och ett stort antal åskådare fick se de nio tävlande försvinna utanför Nordkap för några timmars segling medsols runt Nämdö. De flesta båtarna hade sina hemmahamnar på Nämdö, som Lilla Marn, Snackudden, Solvik, Krokvik och Långvik. Den Nordiska Familjebåten var undantaget från Saltsjö Duvnäs Efter 2 timmar och 18 minuter kom den också först i mål med Ola Barthelsson och Björn Kjellman ombord. Handicapreglerna fastställer sluttiden så att den seglade tiden multipliceras med ett för varje båttyp känt SRStal, vilket innebar att segrartiden blev 152 minuter, i stället för 138. Hans och Claes Kjellman ombord på en Rapid, kom på silverplats (161 minuter), och Torsten och Siv Egerö i sin Shipman 28 på bronsplats. Tre besättningar i segeljollar deltog: Lotta o Christian Svanfeldt (i sin 4 20 ), seglade över mållinjen på delad bronsplasts. Love Östlund seglade ensam i sin Laser-jolle och kom på en hedersam 4:e plats. Peter Kjellman som också seglade ensam kom på delad 5:e plats i en R4. Sven-Åke Johansson ( Dehler 33 ) med många glada ungdomar ombord, delade 5:e placering med R 4:an. Övriga entusiastiska deltagare var Per Magnusson och Peter Lundberg ( S 30 ) och besättningen från Krokvik i en Ballad med Lasse Rudling som skeppare. Efter avslutad tävling samlades deltagare och åskådare på Lilla Marns brygga i den varma och sköna eftermiddagssolen för prisutdelning, mingel, eftersnack och picknick. Bröderna Peter och Hans Kjellman blev avtackade för det utmärkta arrangemanget och de utlovade ny tävling nästa år med förhoppningar om ytterligare fler deltagare! Cecilia von Bahr Båtbottentvätt Familjen Hahne på Mörtö passade på att tvätta botten på sin lilla båt och konstaterade att bränsleförbrukningen sjönk radikalt! Ett utmärkt sätt att slippa giftig bottenmålning och spara bränsle. Och därmed förstås också spara pengar och även minska sina klimatbelastande utsläpp. Den som inte har tillgång till sådan här fin automattvätt kan ta sig ett bad medförande rotborste 9

10 En ömklig seglats. Det hände sig någon gång på 50-talet och jag var 15 år. Jag hade lånat vännen Mickes segelbåt några dagar. Det var en kappad pojkbåt på kanske 6 meter. När jag hämtade den på Lidingö varnade mig Mickes pappa för att rorkulten satt lös. Jaha, tänkte jag, och seglade ut till Nämdö. Dagen därpå skulle jag hämta en söt flicka (Lena) på Östanviks brygga. Det är en hög brygga för Waxholmsbåtar och består av ett betongdäck som hänger ut från en berg-sida. Det blåste måttligt och jag kom in med halvvind med god fart och avsåg att lova upp och stryka bryggan så att jäntan kunde hoppa ombord i farten. När det var dags att lova lossnade rorkulten. Frenetiskt försökte jag få den på plats men hann inte utan båten gick med god fart in under bryggan. Jag blev förvånad över att det inte small till ordentligt utan båten bromsade upp ganska mjukt. Jag blev ännu mer förvånad när både storsegel och fock rasade ner i båten. Hela sittbrunnen blev full med segel. Så småningom förstod jag att förstaget hade träffat den utstickande bryggan och då hade masttoppen brustit och då brukar seglen trilla ner. Jag drev ur från bryggan (utan söt flicka) och lyckades i förvirringen få igång utom-bordsmotorn och började puttra hemåt. Då kommer en sjötaxi förbi och drar upp svall. Jag står till rors och styr och ser plötsligt hur resten av masten faller rakt mot mig. Jag får en smäll i huvudet och sedan bangar masten ner och träffar snurran som stannar. Då kändes det inget kul längre. (Först hade förstaget träffat bryggan och brutit av masttoppen. Sen hade båten fortsatt in under bryggan, som träffat masten som knäckts men utan att falla. Det krävdes svall från taxibåten för att få masten att falla.) Efter att fått ordning på skalle och snurra puttar jag hemåt och ringer och berättar för Mickes pappa. Han blev inte arg. På morgonen går jag ner till båten och då har rodret försvunnit. Jag visste inte om det flöt eller sjönk så först dyker jag vid bryggan och sen ror jag efter stränderna men jag hittade aldrig rodret. Och jag förstår än idag inte varför det försvann. Ja, det var en ömklig seglats. Hans Kjellman När hunden morrar Jag har nog skrivit om det förut men vill gärna ta upp det igen. Eftersom jag är hundspråksnörd och för att jag tycker det är viktigt. Ofta hör jag folk säga saker som tex; Min hund får absolut inte morra åt mig eller om hunden morrar åt dig måste du visa vem som bestämmer eller en hund som morrar är knäpp och inte att lita på. Ibland tror jag att hundens morr nog är den mest missförstådda signalen av alla. Vi människor kopplar lätt ljudet till aggression och elakhet. Men vad det egentligen handlar om är att hunden vill skapa avstånd till det den morrar på, den talar om att den inte är bekväm i situationen och säger ifrån just för att undvika bråk! Varför hunden inte är bekväm i en viss situation kan bero på många olika saker, den kan tex ha ont någonstans, den kan känna sig trängd, den kanske inte har förtroende för vissa människor i vissa situationer osv. När hunden morrar betyder det helt enkelt att den inte vill vara med om det du just nu utsätter den för. Jag kan dra ett enkelt exempel: min äldsta hund Storm har sedan flera år en skada i handleden i vänster framben. För det mesta är den ok men ibland när han sprungit och busat får han ont. Det här innebär att han är lite olika känslig vid kloklippningsdax. Han säger ifrån ordentligt med ett rejält morr om han har ont när jag vill klippa klorna på just den tassen. Vad gör jag då? Jo, jag respekterar det och provar en annan gång. Morret är ju där för att tala om för dig att nu är den här situationen inte ok, morret finns där för att hunden vill undvika situationen. En del människor straffar sin morrande hund för att de inte gillar beteendet, de människorna löper stor risk att bli bitna av sin egen hund. För vad händer om du straffar bort ett beteende som är en signal om att något känns fel för hunden, eller om du väljer att ignorera signalen och framhärdar eftersom du inte tycker att hunden har rätt att morra åt dig. Jo, hunden känner att den inte kan göra sig förstådd inför dig, signalen fungerar helt enkelt inte som det var tänkt. Det gör i sin tur att hunden också tappar förtroendet för dig. Om inte morret fungerar vad står då på tur för hunden att göra? Morret är ju som sagt en signal för att undvika bråk och att något är fel, om du struntar i det och hunden inte kan fly då står hunden inför nästa handling, att bita. Om man straffat bort morret är det stor risk att man får en hund som biter utan förvarning. Ett beteende som man då själv skapat genom att ta bort hundens möjlighet att säga ifrån, att varna för att den inte gillar situationen. Så slutsatsen är enkel. Om din hund morrar åt dig i en viss situation, respektera det! Fråga dig varför hunden morrar och hur du kan göra så att den känner sig bekväm i situationen igen. Carina Öhman www. hundkompass.se 10

11 Nämdödagen 2014 och 2015 Sista lördagen i september samlades ett tjugofemtal av alla som arbetat med årets Nämdödag i hembygdgården. Utvärdering av Nämdödagen stod på schemat men också att avnjuta goda räkor med tillbehör. Årets vinst har beräknats till kronor. Men kostnaderna för den här träffen landade på ca 3600 kronor och sålunda resultatet på kronor. Ett mycket bra resultat och ett varmt tack till alla inblandade! Att införskaffa kortläsare för betalning har varit på tapeten i flera år och nu kommer man att titta på lite olika lösningar för att försöka förverkliga det till nästa år. Diskussion om framtida lösningar av Nämdödagen tog upp mesta delen av tiden då nuvarande kommitté bestående av Bosse, Petter, Carina med hjälp av Stefan och Bibi Walden tackar för sig. Det känns viktigt att fördela ansvaret på flera så det inte blir så tungrott för själva kommittén. En lösning kan vara att varje kommittémedlem ansvarar för ett eget område med allt vad det innebär att rekrytera folk och fördela jobb. Det finns många områden att ta hand om tex, loppis, servering dag, servering kväll, insamling, städning mm mm. Glädjande nog utkristalliserades en helt ny kommitté som kommer att utgöra grunden för Nämdödagen Göran och Eva Görsson, Clare och Axel Lindstrand anmälde sig frivilligt att med understöd av oss i den avgåen- de gruppen ta hand om evenemanget. Dessutom var det flera stycken som antecknade sig på olika arbetsposter redan nu och det känns gott och hoppfullt inför framtiden. Flera frivilliga är naturligtvis välkomna att anmäla sitt intresse att hjälpa till. Kommittén kommer att göra utskick som vanligt när det närmar sig. Nu hoppas vi att alla ger det här nya gänget sitt stöd och sin hjälp så att nästa års Nämdödag blir en lyckad tillställning. Vi vill också passa på att tacka för oss och framföra ett stort tack till alla som på något sätt varit med och arbetat med Nämdödagen. Vi kommer säkert att ses nästa år igen även om vi då kanske har en lite mindre roll i sammanhanget. Bosse Holmberg, Carina Öhman, Petter Öhman, Stefan Walden och Bibi Walden Rikt och varierat utbud i Nämdödagens marknadsstånd: Från fågelholkar till grekisk olivolja. 11

12 Nya Vyer Camilla tyckte att jag skulle skriva något om nya vyer. Camilla och Albert har ju hittat hem till Örvik en bit norrut och super nu in nya intryck. Min lilla familj har också lyft blicken och förälskat sig i Lofsdalen uppe i Härjedalen. I stället för 1timme och 40 minuter på Waxholmsbåten till Nämdö blir det nu allt som oftast i stället 6 timmar och 40 minuter på vägarna norrut. Men skärgården och fjällen har så mycket gemensamt. Här sticker topparna upp över molnen medan topparna i skärgården sticker upp över vattenytan. Här är man liten som en nanopartikel när vädret växlar på ingen tid alls, precis som på havet. Lofssjön är smal men flera mil lång med massor av luriga toppar som sticker upp lite var som helst ur den på sina ställen över 40 meter djupa sjön. Här bor 131 personer permanent. En liten ökning de senaste åren inte minst tack vare bybornas påhittighet. De har gått samman och driver stugby och bygger nya liftar. I Karins sportbod kan man hitta allt från fiskeutrustning till senaste mode får vi veta och det visar sig vara alldeles sant och boden är öppen trots att vi turister ryms i två personbilar. Det är ingen trängsel direkt så här års, mitt emellan vandrings- och skidsäsong. Ingen bil utanför ICA på fredagseftermiddagen och jag blir jättestressad när jag upptäcker att klockan passerat stängningsdags. Jag rusar runt i butiken och ber om ursäkt när jag river ner ställ och får med mig en låda toarullar på golvet. Men personalen bara skrattar och säger åt mig att ta det lugnt och ta den tid jag behöver. De behöver ju mig som kund. Sen blir jag lite full i skratt när jag på nätet kan läsa att Mia Öhman med personal hälsar kunderna välkomna. Jag känner mig redan som hemma. En liten ort med glest mellan husen men nära mellan människorna. Så mycket bättre kan det knappast bli. Men vi ska ju ha en skoter också. Det måste man om man bor nära skoterleden och ska åka på tomtesafari i jul. Jag vänder mig till en driftig kvinna som ser efter en massa hus i byn. Jo, hennes man Bubbas kan allt om skotrar. Ja han heter verkligen Bubbas. Men det hette ju min första älsklingshäst, en svart trind shetlandsponnie som jag älskade över allt annat. Och nu möter jag nästa Bubbas i form av en hjälpsam skoterexpert. Jag tror nästan att tomten redan är här. Text och bild Gunilla Hansen Bering Ekholmen runt Hej Jag undrar om ni är intresserad av att skriva i er tidning att vår blivande svärdotter Zan Armstrong fick för sig att hon skulle simma Ekholmen runt i sommar. Vi paddlade med kajak bredvid för att hor inte skulle bli påkörd av nån båt. Det tog 1 timme och 15 min. Visserligen inget jämfört med ö till ö men i alla fall Jag skickar med en bild som jag tycker är rätt fin Med vänlig hälsning Lisbeth Sicking Ekholmen 12

13 Ett sätt att tala om böcker Bokbåten hade på sin höstturné plockat ihop några läsecirkelkassar med handledning. Till Nämdö valdes Birgitta Stenbergs Eldar och is och vi fick 5 exemplar varav en är pocket. I skrivande stund har vi inte startat upp bokcirkeln än. Hör av dig om intresse finns att delta under vintern. I vår åker bokbåten åter på sin skärgårdsturné från norr till söder april. Nya böcker på Nämdö bibliotek Saltkråkan Race 2-3/ Skutor som deltog: Ariel Anna-Sofia Constantia Deodar Brixham S/Y Ellen Shamrock Lova Jens Kiil K&M Sofia Linnea Kajsa-Lisa Bifogar en bild på tävlingsbanan, som rundade Rögrund. Varje år får Värmdös ö-bibliotek beställa böcker för en summa pengar som fördelas jämnt mellan de fem biblioteken belägna på Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Möja och Svartsö. Det brukar vara två inköpstillfällen per år (vår och höst) men i år fick vi vänta länge på leveransen inför sommaren. När den väl kom i mitten av augusti visade sig att det blev så många böcker att hela årets beställning gick åt. I april 2015 är det alltså dags för nästa beställning. Vi har ingen titel av årets Nobelpristagare i litteratur - än. Men några av årets Augustprisnomineringarna har vi: Lars Lerins praktverk Naturlära samt Jakob Wegelius uppföljare till bilderboken Legenden om Sally Jones ; Mördarens apa en illustrerad kapitelbok (båda barnböckerna kan varmt rekomenderas alla åldrar). Nyskriven skärgårdslitteratur har vi också som exempelvis Historien om en ö skriven och illustrerad av Claes Kruckenberg. Här handlar det främst om Aspö men mycket av Nämdö och Runmarös historia kommer av naturliga skäl med. Även det historiska släktskapet med Kyrkögårdsö i Kökars skärgård, Åland skildras i boken. Filmtajm! 5/1 Den norska dokumentären Optimisterna visas igen i Nämdö Hembygdsgård kl Direkt efter bibblan som alltid är öppen på måndagar kl Annons 13

14 Kort rapport om Nämdö Fiber Alldeles nu i dagarna tänder operatören IP-Only upp fibernätet i etapp 1 (omfattar södra Nämdö, Orrö, Ekholmen, Uvö, Mörtö) och drygt hundra abonnenter kan ta klivet in i en ny tidsålder. Självklart är det installerat och klart i hembygdsgården, se bilden. Och teknikhuset utanför är fullt av alla viktiga komponenter som ska ge stabil och snabb uppkoppling till såväl etapp 1:s kunder som senare tillkommande områden. Till årsskiftet ska etapp 1 vara slutbesiktat och klart. När det gäller den fortsatta utbyggnaden är det lite vänteläge innan nya landsbygdsprogrammets stödpengar kan börja beslutas i vår. Den som vill ha mer färsk information kan googla på Nämdö fiber, då kommer diverse notiser från olika sammanhang upp, bl a föreningens Facebook-sida. Infoträff Lördagen den 1 november har Nämdö Fiber en informationsträff tillsammans med en representant från operatören IP-Only för dem som nu får sin fastighet uppkopplad mot fibernätet. Inkopplat i Hembygdsgården Höstmöte Nämdö Fiber ekonomisk förening Medlemmarna är kallade till ett höstmöte 6/12 kl i Nämdö Hembygdsgård Nederbördsobservationer från Ewa Dahlgren, Västanvik Maj 59mm Juni 42,5mm Juli 35mm Aug 60mm Sept 62,5mm Okt 70,5mm ( t o m 20/10) Annons SVÄVARTRAFIK vintertid, taxi, utflykter, evenemang Upp till 6 passagerare Bokning och info: Conny Mattsson , Strömskär Transport & Konsult AB 14

15 Kalendarium Nya spår av vildsvinsbök upptäcktes runt Östanvik i vecka 43. Förhoppningsvis är det bara ett eller få djur då bökspåren inte är så utbredda Pubmedarbetare! Ring Stina om du vill ta hand om eller hjälpa till/praktisera på någon av vårens pubar. Julbordspub! Lördagen den 6 december kl 18-23, julbordsknytis. Samordnare: Camilla Strandman, Hör av dig om du kan bidra med någon julig maträtt. Puben är som vanligt öppen för alla! Dags att betala medlemsavgift för 2015! Sätt in 150 kr per medlem på Nämdö Hembygdsförening Pg: Ange tydligt avsändare och vad inbetalningen avser så blir kassören glad! NOVEMBER Lördag 1/11 Lör-sön 8-9/11 Lördag 29/11 DECEMBER Torsdag 4/12 Lördag 6/12 Lördag 13/12 Torsdag 25/12 Onsdag 31/12 JANUARI Måndag 5/1 FEBRUARI Söndag 1/2 Lördag 7/2 Söndag 15/2 Måndag 16/2 MARS Lördag 7/3 APRIL Lördag 4/4 Torsdag 23/4 MAJ Lördag 2/5 Alla helgons dag kl 11 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Pub kl i Nämdö Hembygdsgård. SRF Representantskapsmöte, Djurönäset. Första adventsgudstjänst i Nämdö kyrka kl 13, Nämdökören medverkar. Värmdö kommuns skärgårdsråd i kommunhuset. Nämdö Fiber höstmöte kl i Nämdö Hembygdsgård. Julpub från kl 16 i Nämdö hembygdsgård, julbordsknytis kl Julkonsert i Möja kyrka kl 15. Nämdökören medverkar tillsammans med Möjakören. Julotta kl 07 i Nämdö kyrka, kantor Eva Brink. Nyårsbön kl 15 i Nämdö kyrka, Nämdökören medverkar. Filmtajm kl visas Optimisterna igen Ev samtalsgudstjänst i Nämdö kyrka. Årsmöte Nämdö Hembygdsförening kl 14 i hembygdsgården. Pub kl i hembygdsgården. Årsmöte SIKO på Nässlingen konferensanläggning. Seminarium SIKO med inbjudna politiker, Nässlingen. Pub kl Nämdö Hembygdsgård. Påskaftonspub kl Nämdö Hembygdsgård. Bokbåten Sands brygga kl Pub, ev allsång, kl i hembygdsgården. Kallelse till årsmöte i Nämdö Hembygdsförening Lördag 7 februari kl 14 i Nämdö Hembygdsgård. Sedvanliga årsmötesärenden. Kaffe serveras, alla hälsas hjärtligt välkomna! 15

16 16 Avsändare: Nämdö Hembygdsförening, NÄMDÖ

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna.

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. I slaskhinken intill dörren mellan köket och verandan hade man glömt att lägga locket

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna.

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Efter Egina stad så tar vi os söder ut på ön o kommer till Perdika, en mycket

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

1 En olycka kommer sa " llan ensam

1 En olycka kommer sa  llan ensam 1 En olycka kommer sa " llan ensam Ewa Christina Johansson Illustrationer Johan Egerkrans Axel! Där är du ju! Axels hjärta hoppade till i bröstet. Fast på ett bra sätt. Det var ju söta Rut som ropade på

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARTIN PALMQVIST ORD tvillingar (s 5, rad 1), syskon födda samtidigt änkor (s 5, rad 3), gifta kvinnor med döda män. (En änka) En gift man meden död fru är en änkling. pumpas

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Det femte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009 Första dagen på sommarlovet ska Olle åka på fotbollsläger. Det är två lag från Söderkamraterna som ska träna ihop: Olles lag och ett tjejlag. Varför ska vi träna med tjejer? undrar några killar i Olles

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014

Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014 Namn: Tina Jansson Resa: Lobez, Polen Datum: 28.6-5.7.2014 Kommentar mottagande: -Värdinnan Nadja möte oss vid ankomsten till Herrgården. Hon var mycket trevlig, glad och vänlig och berättade om vårt boende,

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Piero packar. Bitte njuter i solen

Piero packar. Bitte njuter i solen Gräsöturen 2010 Vi skulle paddla 9 kajaker på en 4-dagarstur utanför norra Gräsö där massor med små öar gör skärgården omväxlande. Där är väldigt fint och lugnt, på turen skulle vi se endast c:a 5 båtar

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Bouleturnering vid Westerqwarn

Bouleturnering vid Westerqwarn Bouleturnering vid Westerqwarn Westerqwarn i slutet av maj månad, bedövande vackert i försommarskrud och med Kolbäcksån porlande i bakgrunden. Och de historiska berömda vingslagen känns faktiskt påtagliga.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping.

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Solen! Men sedan har det mest småsnöat. På jobbet har det gått i full fart idag. Kameran har inte hängt med i farten. Årsmöte med Snapphanarna

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Mars, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Klassiker. Lärarhandledningen är utarbetad av Lena Pettersson.

Mars, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Klassiker. Lärarhandledningen är utarbetad av Lena Pettersson. Mars, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Klassiker. Lärarhandledningen är utarbetad av Lena Pettersson. Lektionen innehåller bakgrundsinformation till dig som lärare ett textutdrag ur Trollkarlen

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014.

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. 4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. Här följer en liten sammanställning om vad som kan hända under en 4,5 dagars vistelse som värd på lotsutkiken. Utfärd med båt vid 11-tiden på söndag. Hade tänkt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer