Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll"

Transkript

1 Electrolux HemProdukter AB Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present och tänkt Men hur visste de att det var just detta jag ville ha? Det är precis den känslan som vi på Electrolux vill åstadkomma hos alla som köper eller använder någon av våra produkter Vi lägger mycket tid, kunskap och tankearbete på att förutse och utveckla produkter som du som konsument verkligen vill ha och vill använda Vi kallar det för Design med Omtanke, eller på engelska Thoughtful Design Den här sortens omtanke handlar om insiktsfull produktutveckling Om design för användarens behov, i stället för design för designens egen skull Vi menar att design ska göras med omtanke om användaren, så att produkterna blir lättare och roligare att använda På så vis vill vi ge dig mer av det kanske värdefullaste som finns idag känslan av tillfredsställelse och avkoppling Vårt mål är att kunna förmedla denna känsla till allt fler, och vid allt fler tillfällen varje dag Så när vi säger att vi tänker på dig, så vet du att vi menar just det Electrolux Thinking of You Se mer av hur vi tänker på wwwelectroluxcom Gratulerar Gratulerar till valet av en Oxyheatpump Vi är övertygade om att Du får stor glädje av den nya luftvärmepumpen och vet att den kommer ge ett behagligare och rikare liv Vi rekommenderar att Du läser hela användarmanualen om säkerhetsinstruktioner samt beskrivningen av aggregatet och dess funktioner För att undvika onödiga risker vid användning av detta elektriska aggregat, är det viktigt att luftvärmepumpen installeras av en auktoriserad serviceinstallatör och att Du läser instruktionerna Spara manualen på ett lättillgängligt ställe för framtida användning Innehåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner Driftsinformation Fjärrkontroll Användning av luftvärmepump 4 Tips för AUTO-läget 4 Inställning av luftflöde 5 Indirekt luftflöde 6 Turbodrift 6 Plasmaklusterdrift 7 Automatisk rengöring 7 Timer av efter en timme 8 Timer av 8 Timer-funktioner 9 Timer på 9 Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt 0 Underhåll 0 Garanti Innan du kontaktar service Teknisk specifikation TINSEA49JBRZ ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESDHRA Plasmacluster is a trademark of SHARP Corporation

2 electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA teknisk specifikation Inomhusdel Fjärrkontroll Teknisk specifikation Utomhusdel Öppningsbar panel (stängd) Luftintag OBS: Aggregatens utseende kan variera något jämfört med de som visas ovan PLASMAKLUSTER-lampa Lukthämmande kolfilter (inte tvättbart) 4 Öppningsbar panel 5 Luftfilter 6 Reservknapp 7 Indikator 8 Nätsladd 9 Luftriktare, höjdled 0 Luftriktare, sidled Luftutlopp IR-mottagarfönster Fjärrkontroll 4 -lampa 5 ON-OFF indikator (driftlampa) 6 Luftintag 7 Köldmedierör och förbindelsesladd 8 Dräneringsslang 9 Luftutlopp PLASMA CLUSTER MODE FAN SWING COLD HOT ON OFF AIR TURBO OFF HR CLEAN CLOCK SET TEMP ON OFF TIME ADJUST TIME ADJUST SET/C Fjärrkontroll display indirekt luftflödessymbol 0 automatisk rengöringssymbol auto PLASMA CLUSTER MODE plasmaklustersymbol värme COLD HOT OFF MODE HR lägessymboler PLASMA CLUSTER ON OFF TEMP avfuktning ON kylning OFF COLD AIR TURBO HOT AIR TURBO OFF HR ON TEMP ON sändare display (flytande kristall, lcd) PLASMAKLUSTER-knapp 4 på/av-knapp 5 thermo-knapp (termostat) 6 turbo-knapp 7 indirekt luftflöde 8 funktionsväljare 9 timer på (för inställning av timer) 0 timer av efter en timme timer av (för inställning av timer) automatisk rengöring justera tid framåt 4 fläkthastighet 5 justera tid bakåt 6 swing-knapp (för inställning av luftriktning) 7 bekräfta/ångra tidsinställning 8 klocka (inställning av tid) 9 batterifacket finns under denna symbol 4 termostatinställning för automat och avfuktningsläge 5 temperaturindikator 6 sändningssymbol 7 turbosymbol 8 symboler för fläkthastighet auto hög medium låg 9 indikator för timer på/klocka anger den förinställda starttiden eller det aktuella klockslaget 0 indikator för timer av anger den förinställda tiden för avstängning, eller av efter en timme ITEMS MODEL ESD09HRA MODEL ESDHRA Heating capacity(min Max) kw 6 (09-50) 46 (09-60) Cooling capacity(min Max) kw 6 (09-0) 5 (09-40) Moisture removal(at cooling) Liters/h 06 Electrical data Phase Single Single Rated frequency Hz Rated voltage V Rated current* (Min - Max) Rated input* (Min - Max) Cool A (08-46) 46 (08-60) Heat A 4 (07-60) 55 (07-65) Cool W 650 (50-900) 960 (50-00) Heat W 900 (0-00) 90 (0-400) Power factor* Cool % 86 9 Heat % Compressor Type Hermetically sealed rotary type Hermetically sealed rotary type Model 5RS09XDF 5RS09XDF Oil charge 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) Refrigerant system Evaporator Louver Fin and Grooved tube type Louver Fin and Grooved tube type Noise level (cooling/heating) Fan system Condenser Corrugate Fin and Grooved tube type Corrugate Fin and Grooved tube type Control Expansion valve Expansion valve Refrigerant (R40A) 000g 000g De-lce system Micro computer controled reversed systems Micro computer controled reversed systems Indoor unit Outdoor unit Indoor unit Outdoor unit High db(a) 4/44 48/49 45/46 49/5 Low db(a) 4/8-8/4 - Soft db(a) 8/5 - /6 - Drive Direct drive Direct drive Air flow quantity (cooling/heating) High m /min 96/4 / /8 0/0 Low m /min 8/9-9/05 - Soft m /min 6/78-69/84 - Fan Cross flow fan Propeller fan Cross flow fan Propeller fan Connections Refrigerant coupling Flare type Flare type Refrigerant tube size Gas, Liquid /8, /4 /, /4 Drain piping mm OD ø8 OD ø8 Others Safety device Compressor: Thermal protector Compressor: Thermal protector Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Air filters Polypropylene net (Washable) Polypropylene net (Washable) Net dimensions Width mm Height mm Depth mm Net weight kg 6 8 NOTE: The conditions of asterisk(*) marked items are EN45 TEMP TEMP CLEAN CLEAN OFF OFF

3 electrolux ESD09HRA & ESDHRA viktiga säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs igenom instruktionerna noggrant Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder din luftvärmepump så kommer ditt aggregat att fungera till full belåtenhet I manualen finns många tips på hur du ska använda och underhålla aggregatet ordentligt Du finner många svar på vanliga problem i avsnittet innan du kontaktar service Spara manualen på ett lättillgängligt ställe Viktiga anmärkningar Installera, demontera eller reparera inte aggregatet själv Felaktig installation kan medföra skador på fastigheten och risk för de boende Var aktsam med händer när den horisontella luftriktaren justeras Kontakta återförsäljaren eller annan kvalificerad servicepersonal för hjälp Följ instruktioner för service vid normalt underhåll av aggregatet 4 Utrustningen följer kraven i direktiv 89/6/EEG och 7//EEG enligt revisioner i 9/68/EEG Källsortering Materialvalet är av mycket hög kvalitet Produkterna får inte hanteras som hushållsavfall De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för källsortering Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall Säkerhetsinstruktioner För att undvika skador för användaren eller andra individer eller på egendom, måste följande instruktioner följas Symbolen nedan indikerar möjligheten till skada på individ eller egendom viktigt Enheten skall installeras i enlighet med nationella regler och säkerhetskrav Använd dig alltid av auktoriserad servicepersonal för installation, demontering eller reparation Om aggregatet kommer till skada, tillkalla servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika skaderisker Uppehåll dig inte direkt vid luftutsläppet en längre tid, extrema temperaturer kan påverka din hälsa Stoppa aldrig in föremål i aggregatet Täck aldrig över enheter vid användning eller direkt efter användning Använd inte aggregatet utan luftfilter Vid avstängning över en längre period, stäng av strömbrytaren och töm aggregatet på kondens Tänk vid användning på att inte röra knapparna med blöta händer aggregatet endast är avsett för bostadsändamål slå ifrån strömbrytaren och stänga av aggregatet före underhåll eller rengöring För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 driftsinformation electrolux ESD09HRA & ESDHRA Driftsinformation Temperatur-intervaller Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Kyla Övre gräns C 4 C Undre gräns C -0 C Värme Övre gräns 7 C 4 C Undre gräns 5 C 0 C Inbyggda skyddande delar förhindrar att aggregatet fungerar dåligt eller stannar vid användning utanför angivna intervall Kondens uppstår vid kontinuerlig användning i VÄRMEeller KYL-läge samtidigt som luftfuktigheten överstiger 80 procent Effekt vid uppvärmning Luftvärmepumpen tar värme från utomhusluften och överför den till inomhusluften Utomhustemperaturen styr således hur effektiv uppvärmingen blir Skulle det bli alldeles för låg utomhustemperatur, använd kompletterande värmekälla eller köp ytterligare en värmepump 4 Uppvärmning tar tid eftersom luftflödet skall cirkulera i hela rummet före fullständig uppvärmning 5 Vid uppstart I VÄRME-läge står inomhusfläkten still och värmer kall luft i tre till fem minuter Avisning Om is bildas på utomhusenheten i VÄRME-läget, avisas den via en inbyggd avisare i fem till tio minuter Under tiden stannar fläktarna Luftvärmepumpen sätter igång med uppvärmningen så fort avisningen är klar Strömavbrott Aggregatet kommer ihåg och lagrar inställningar vid ett eventuellt strömavbrott och startar om med samma inställningar som vid stoppet Tidsinställningarna måste ställas om på nytt Hög energibesparing Nedan beskrivs några enkla sätt att spara energi när du använder aggregatet Rätt temperatur C högre i KYL-läge och C lägre i VÄRME-läge sparar 5-0 procent av energiförbrukningen Dra ur kontakten om luftvärmepumpen inte är i drift under en längre period Utnyttja timer-funktionen använd pumpen när den verkligen behövs, t ex dagtid Undvik solljus och luftdrag luftdrag i värmeläge ökar på energiförbrukningen Optimera luftcirkulation genom korrekt luftriktning luftriktning ut mot öppna ytor Rengör filter smuts och damm kan reducera aggregatets kapacitet Inställning av klocka Det finns två tidsvisningslägen: - och 4-timmarsläge Exempel: klockan 5 på eftermiddagen Klocka Display -timmarsläge PM 5:00 4-timmarsläge 7:00 För att ställa in -timmarsläget, tryck på CLOCK SETknappen en gång För att ställa in 4-timmarsläget, tryck på CLOCK SET-knappen två gånger Tryck på knappen för att ändra TID FRAMÅT eller TID BAKÅT och rätt klockslag ställs in Håll knappen nedtryckt för att ändra klockslaget framåt eller bakåt Tryck på SET/C-knappen Kolon (:) blinkar och visar att klockan fungerar det inte går att ställa klockan när timerfunktionen är påslagen

5 electrolux ESD09HRA & ESDHRA fjärrkontroll Fjärrkontroll Isättning av två AAA-batterier (,5V) Ta bort lucka Sätt i välfungerande batterier i facket Se till att batterierna ligger åt rätt håll Det står AM 6:00 i displayen om batterier är korrekt isatta Sätt fast luckan igen Fjärrkontrollucka Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen riktas direkt mot aggregatets - signalmottagarfönster Tryck på önskad knapp Aggregatet bekräftar genom att avge ett ljud när det tar emot signalen Se alltid till att ett ljud avges av aggregatet vid användning av fjärrkontrollen sikten är fri mellan fjärrkontroll och aggregat räckvidd uppgår till maximalt 7 meter - batterierna håller i cirka ett år om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt efter byte av batterier, ta ut batterierna och sätt tillbaka dem efter minut byta samtliga batterier vid en och samma gång 4 ta ut batterierna om du inte tänker använda aggregatet under en längre tid för att minimera risk för läckage från batterierna viktigt Signalmottagarfönstret är fritt från direkt solljus Mörka ljusinsläppet om signalmottagarfönstret utsätts för direkt solljus Signal påverkas av lysrör närliggande apparater som mikrovågsugn, fjärrkontroll till en TV-apparat, videobandspelare eller annan utrustning Fjärrkontrollen får inte utsättas för direkt solljus eller en värmekälla Skydda utrustning mot stötar och fukt

6 4 användning av luftvärmepump electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av luftvärmepump COOL/HEAT MODE C 4 4 Tryck på knappen FAN för att ställa in önskad fläkthastighet I AVFUKTNINGSLÄGET är fläkthastigheten förinställd på AUTO och kan inte ändras AUTO LÅG MEDIUM HÖG 5 Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av aggregatet Aggregatets röda driftlampa släcks 5 5 Tips för AUTO-läget I AUTO-läget väljs temperaturinställning och driftläge automatiskt Inställning beror på inomhus- och utomhustemperaturen I tabellen nedan visas hur temperaturinställningarna i drift anpassar sig till förändringar i utomhustemperaturen Lägen och temperaturinställningar VÄRME (4 C) 0 VÄRME ( C) KYLNING (4 C) AVFUKTNING (room temp - C) VÄRME ( C) KYLNING (5 C) Utomhustemp ( C) Inomhustemp ( C) Tryck på MODE-knappen för att välja driftsätt AUTO VÄRME KYLNING AVFUKTNING Siffrorna inom ( ) är temperaturinställningar I AVFUKTNINGSLÄGET och vid utomhustemperatur mellan 8-8 C ställs aggregatets temperatur på C under inomhustemperaturen Starta luftvärmepumpen genom att trycka på knappen PÅ/AV Den röda driftlampan på aggregatet tänds Ställ in önskad temperatur genom att trycka på THERMO-knappen I lägena KYLNING och VÄRME kan temperaturen ställas in mellan 8 och C I AUTO och AVFUKTNINGSLÄGE kan temperaturen ändras i steg om C inom intervallet C under och över den temperatur som ställs in automatiskt av värmepumpen AUTO/DRY MODE C COOL/HEAT MODE C

7 Läge KYLNING VÄRME-läge och AVFUKTNING electrolux ESD09HRA & ESDHRA inställning av luftflöde 5 Inställning av luftflöde Luftriktningen ställs in automatiskt och kan avläsas för respektive driftssätt i tabellen nedan VÄRME-läge KYL-läge och AVFUKTNING Vertikal luftriktning Horisontell luftriktning Horisontell luftriktning Justera luftriktningen genom att hålla i den horisontella luftriktaren på det sätt som visas på bilden Undvik att få fingrarna på fläkten bakom Vertikal luftriktning Tryck på SWING-knappen på fjärrkontrollen en gång och den vertikala luftriktarens vinkel ändras Tryck på SWING-knappen igen när den vertikala luftriktaren befinner sig i önskat läge Luftriktaren stannar inom det område som visas på bilden Läget lagras och ställs automatiskt in vid nästa användning aldrig ändra den vertikala luftriktaren manuellt inte låta den horisontella luftriktaren stå i ytterlägena en längre tid medan den är på Fukt kan samlas på luftriktaren inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge

8 6 indirekt luftflöde och turbodrift electrolux ESD09HRA & ESDHRA Indirekt luftflöde Turbodrift Start I VÄRME-läge och om du vill undvika direkt varm luft: Tryck på INDIRECT AIR under användning Den horisontella luftriktaren ställs då in nedåt för att föra varm luft till golvet I KYL-läge och om du vill undvika direkt kall luft: Tryck på knappen INDIRECT AIR under användning Den AM horisontella luftriktaren rör sig uppåt för att föra kall luft till taket På fjärrkontrollens display visas Avbryt Tryck på knappen INDIRECT AIR igen Värmepumpen arbetar i maximal prestanda för att kyla ned eller värma upp rummet, vilket kan vara lämpligt i behov av direkt tillämpning ENGL Start Tryck på knappen TURBO under användning för att aktivera läget På fjärrkontrollens display visas Temperaturdisplayen släcks AM Avbryt Tryck på TURBO-knappen TO CANCEL igen Driftläget avbryts när inställningar ändras eller när aggregatet stängs av OBS: INDIRECT AIR är inte möjlig om uppvärmning aktiverats automatiskt i läge AUTO Vill du få indirekt luft i TURBO-läget, ställ först in TURBO och tryck därefter INDIRECT AIR-knappen du inte kan ställa in temperatur eller fläkthastighet samtidigt som TURBO-läge är igång inställningen TURBO-kylläge och -värmeläge innebär att fläkten arbetar i fem minuter och anpassar sig därefter till grundinställningen

9 electrolux ESD09HRA & ESDHRA plasmaklusterdrift och automatisk rengöring 7 Plasmaklusterdrift Automatisk rengöring Generatorn i värmepumpen släpper positiva och negativa plasmaklusterjoner direkt ut i rummet Plasmaklusterjonerna reducerar antalet luftburna partiklar Start Under användning - tryck på knappen PLASMAKLUSTER Fjärrkontrollen visar symbolen ION PLASMAKLUSTER Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet lyser upp Avbryt Tryck på PLASMAKLUSTER-knappen en gång till PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks Plasmaklusterdrift minskar tillökningen av luftburna partiklar Drift kan ske i lägena FLÄKT eller VÄRME och håller värmepumpen torr invändigt Använd den här funktionen särskild vid växlingar av årstider Befintliga luftburna partiklar kan inte elimineras med den här funktionen Tryck på rengöringsknappen när aggregatet inte är igång På fjärrkontrollen visas Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet tänds Aggregatet stannar efter cirka 40 minuter Avbryt Tryck på rengöringsknappen Alternativt stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AVknappen Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks inställningen för PLASMAKLUSTER-drift lagras Nästa gång värmepumpen sätts på, fortsätter aggregatet arbeta vidare i samma läge PLASMAKLUSTER kan användas i fläkt-läge, vilket görs genom att enkelt trycka på PLASMAKLUSTERknappen när aggregatet är avstängt Detta innebär att PLASMAKLUSTER-drift kan användas utan att VÄRMEeller KYL-läge är på det inte går att ställa in temperatur, fläkthastighet, luftflödesriktning eller timer under automatisk rengöring

10 8 timer-inställning electrolux ESD09HRA & ESDHRA Timer av efter en timme Timer av När av efter en timme ställts in, stannar aggregatet efter en timme Tryck på knappen OFF HR På fjärrkontrollens display visas ( ) -lampan på aggregatet tänds i orange färg Aggregatet stannar efter en timme Avbryt Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen -lampan på aggregatet släcks Alternativt, stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AV-knappen Den röda driftlampan och den orangea -lampan på aggregatet släcks se till att korrekt klockslag är inställt före timer ställs in Timer av Tryck på AV-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för AV blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt eller tid bakåt (Tiden ställs in i 0- minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen Orange -lampa på aggregatet tänds Aggregatet ger ett ljud av sig när det tar emot signalen Timer av efter en timme har prioritet över manuell -inställning det går att aktivera Timer av efter en timme genom att på nytt trycka på knappen om PÅ och/eller AV ställts in, ångras dessa tidsinställningar med SET/C-knappen

11 electrolux ESD09HRA & ESDHRA timer-inställning 9 Timer-funktioner Timer på Det finns en nattfunktion när läget för Av ställts in, som justerar temperaturinställningen automatiskt så att rummet inte blir extremt varmt eller kallt på natten Värmeläge En timme efter att timern aktiverats, sjunker temperaturinställningen med C jämfört med den ursprungliga termostatinställningen Aggregatet stannar sedan på programmerad tid Aggregatet startar inte förrän PÅ ställts in eller vid omstart Kontakta auktoriserad serviceinstallatör för ytterligare upplysningar Tryck på PÅ-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för PÅ blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt och tid bakåt (Tiden kan ändras i 0-minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen -lampan på aggregatet tänds i orange Aggregatet bekräftar att signalen tagits mot med ett pip Kyl-/avfuktningsläge En timme efter att timern aktiverats, ökar temperaturinställningen med C högre än den ursprungliga termostatinställningen Ångra tidsinställing Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen Orange -lampa på aggregatet släcks Aktuellt klockslag visas på fjärrkontrollen om PÅ, AV eller av efter en timme ställts in, kan du ångra dessa inställningar med SET/C-knappen Ändra tidsinställning Avbryt först timer-inställningen och ställ därefter om tiden igen aggregatet startar några minuter innan den inställda tiden för att rummet skall hinna nå önskad temperatur vid den programmerade tiden

12 0 underhåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt Det går att kombinera båda tidsinställningarna för PÅ och AV Exempel: Du vill stänga av aggregatet kl :00 och återuppta driften (med samma läge och temperaturinställningar) vid kl 07:00 Ställ in AV på :00 PM vid användning Ställ in PÅ på 7:00 AM Pilen ( eller ) mellan PÅ och AV anger den tidsinställning som aktiveras först Underhåll Dra ut sladden eller slå ifrån strömbrytaren innan underhåll utförs på aggregatet Rengöring av filter Rengör luftfiltren vid behov Partikelhalten i inomhusluften kan variera kraftigt mellan olika hushåll beroende på värmesystem, husets läge, antal familjemedlemmar och förekomsten av husdjur Behovet att rengöra kan variera mellan -6 månader beroende på egna förutsättningar Stäng av aggregatet Ta ut filtren () lyft den öppningsbara panelen () tryck luftfiltren något uppåt för att låsa upp dem () dra luftfiltren nedåt och ta bort dem Bild A det inte går att kombinera programmering av timern för att aktivera luftpumpen vid olika temperaturer eller andra inställningar du väljer själv vilken tidsinställning som aktiveras först inte använda denna funktion i VÄRME-läge, då värmepumpen står på dygnet runt Reservläge 4 Avlägsna luktfiltret från luftfiltren Rengör filtren Ta bort dammet med en dammsugare Om filtren är smutsiga, tvätta dem med varmvatten och rengöringsmedel Låt filtren torka i skugga innan du sätter tillbaka dem Använd läge endast när fjärrkontrollen inte är till hands Start Öppna den öppningsbara panelen på inomhusdelen och tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet tänds och aggregatet startar i AUTO-läge Fläkthastighet och temperaturinställning ställs in på AUTO Avbryt Tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet släcks 5 6 Sätt tillbaka luktfiltren Sätt upp luftfiltren () Sätt tillbaka filtren i de ursprungliga lägena () Stäng den öppningsbara panelen () tryck i pilarnas riktning för att låsa panelen Bild B om du trycker på AUX-knappen under drift, stannar aggregatet Rengöring av aggregat och fjärrkontroll Torka med en mjuk trasa Använd inte varmvatten eller starkt lösningsmedel

13 electrolux ESD09HRA & ESDHRA underhåll Underhåll av värmepumpen efter avslutad säsong Sätt igång en automatisk rengöring Stoppa aggregatet och dra ur kontakten Rengör filtren och sätt sedan tillbaka dem Underhåll av värmepumpen före ny säsong Kontrollera att luftfiltren är rena Kontrollera att inga luftintag eller luftutlopp är blockerade Kontrollera regelbundet utomhusdelens montering för slitage, osv Sätta fast det lukthämmande filtret (grönt) Avlägsna luftfiltret enligt Bild A på föregående sida Placera det lukthämmande filtret under filterstopparna som sitter på luftfiltret Filterstopp Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Mottagare Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Vals Byt ut luftfiltret enligt Bild B på föregående sida Rengöring av aggregatets insida Luftfilter Luktfilter av specialpapper (grönt) Säkerställ att strömsladden dragits ur väggkontakten eller att huvudstömbrytaren slagits av Avlägsna det vertikala luftriktargallret () Öppna vänster skyddskåpa () Öppna undre gallret en aning och rotera övre gallret tills det tar stopp () Ta tag i vänstra sidan av nedre gallret och dra det framåt Tag loss det i riktning nedåt, åt vänster endast det nedre gallret kan tas bort Vals Rengör insidan av Vals aggregatet Mottagare Säkerställ att fläkten inuti inte roterar och avlägsna dammet med dammsugare eller genom torkning Vals Skyddskåpa Mottagare Hål 4 Sätt tillbaka det vertikala luftriktargallret () Sätt in piggen till höger på gallret i hålet på aggregatet () Sätt in valsen till vänster på gallret i mottagaren på aggregatet Säkertställ att valsen på gallrets mitt är placerad i luftutsläppets centrala mottagare Hål () Stäng vänster skyddskåpa till det klickar Mottagare Skyddskåpa

14 garanti och innan du kontaktar service electrolux ESD09HRA & ESDHRA Luktfiltret skyddas i en plastpåse som inte bör öppnas före montering Filtrets livslängd förkortas om det öppnas före användning Säkerställ att filter inte förvaras i direkt solljus Byte av luktfilter Filtret skall bytas med -6 månaders intervall Ta bort luftfiltret, byt det lukthämmande filtret och sätt tillbaka luftfiltret använda luktfilter kan sköljas av skonsamt och återanvändas upp till tre gånger Du kan köpa ett nytt filter från din närmaste återförsäljare Släng använda filter på ställen så att nationella regler och lokala direktiv efterlevs Garanti viktigt Reklamation Vid försäljning till konsument gäller den svenska konsumentlagstiftningen Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation Garanti Produktens garanti gäller enligt rådande lagstiftning och de lokala bestämmelserna Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet Konsumentkontakt / värmepumpar Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt tel Service Vill du beställa service ber vi dig kontakta Electrolux Service tel Du kan även söka hjälp via din återförsäljare Innan du kontaktar service Följande avser inte fel på utrustningen: Aggregatet startar inte Aggregatet fungerar inte direkt vid start Vänta i 5 minuter Kontrollera säkring eller strömbrytaren Kontrollera fjärrkontrollens batterier Aggregatet avger inte någon varm luft Aggregatet värms upp eller avisar Förekomst av lukter Lukter från mattor och möbler har strömmat in i aggregatet Rengör filter 4 Knakande ljud Aggregatet ger ljud orsakat av friktion då den öppningsbara panelen och övriga komponenter expanderas 5 Ett lågt surrande ljud hörs Detta ljud avges när aggregatet skapar Plasmaklusterjoner 6 Susande ljud Det mjuka, susande ljudet orsakas av köldmediet som flyter inuti aggregatet 7 Vattenånga Ånga kan bildas vid extremväder 8 Utomhusenheten stannar inte Utomhusdelens fläkt kan rotera i cirka en minut från avstängning för att kyla ned aggregatet 9 Lukt från plasmaklusterluftutloppet Detta är lukten av ozon som genereras av plasmaklusterjongeneratorn Lukten av ozon kan uppfattas av vissa människor, men ozonmängden är liten och har ingen negativ hälsoeffekt stänga av aggregatet och slå ifrån strömbrytaren om du misstänkter något fel på aggregatet PROFESSIONELL INSTALLATION SERVICE

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande DS029:0511 - DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Kyl/ avfukt./ värme modell Innedel Utedel S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer