Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll"

Transkript

1 Electrolux HemProdukter AB Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present och tänkt Men hur visste de att det var just detta jag ville ha? Det är precis den känslan som vi på Electrolux vill åstadkomma hos alla som köper eller använder någon av våra produkter Vi lägger mycket tid, kunskap och tankearbete på att förutse och utveckla produkter som du som konsument verkligen vill ha och vill använda Vi kallar det för Design med Omtanke, eller på engelska Thoughtful Design Den här sortens omtanke handlar om insiktsfull produktutveckling Om design för användarens behov, i stället för design för designens egen skull Vi menar att design ska göras med omtanke om användaren, så att produkterna blir lättare och roligare att använda På så vis vill vi ge dig mer av det kanske värdefullaste som finns idag känslan av tillfredsställelse och avkoppling Vårt mål är att kunna förmedla denna känsla till allt fler, och vid allt fler tillfällen varje dag Så när vi säger att vi tänker på dig, så vet du att vi menar just det Electrolux Thinking of You Se mer av hur vi tänker på wwwelectroluxcom Gratulerar Gratulerar till valet av en Oxyheatpump Vi är övertygade om att Du får stor glädje av den nya luftvärmepumpen och vet att den kommer ge ett behagligare och rikare liv Vi rekommenderar att Du läser hela användarmanualen om säkerhetsinstruktioner samt beskrivningen av aggregatet och dess funktioner För att undvika onödiga risker vid användning av detta elektriska aggregat, är det viktigt att luftvärmepumpen installeras av en auktoriserad serviceinstallatör och att Du läser instruktionerna Spara manualen på ett lättillgängligt ställe för framtida användning Innehåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner Driftsinformation Fjärrkontroll Användning av luftvärmepump 4 Tips för AUTO-läget 4 Inställning av luftflöde 5 Indirekt luftflöde 6 Turbodrift 6 Plasmaklusterdrift 7 Automatisk rengöring 7 Timer av efter en timme 8 Timer av 8 Timer-funktioner 9 Timer på 9 Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt 0 Underhåll 0 Garanti Innan du kontaktar service Teknisk specifikation TINSEA49JBRZ ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESDHRA Plasmacluster is a trademark of SHARP Corporation

2 electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA teknisk specifikation Inomhusdel Fjärrkontroll Teknisk specifikation Utomhusdel Öppningsbar panel (stängd) Luftintag OBS: Aggregatens utseende kan variera något jämfört med de som visas ovan PLASMAKLUSTER-lampa Lukthämmande kolfilter (inte tvättbart) 4 Öppningsbar panel 5 Luftfilter 6 Reservknapp 7 Indikator 8 Nätsladd 9 Luftriktare, höjdled 0 Luftriktare, sidled Luftutlopp IR-mottagarfönster Fjärrkontroll 4 -lampa 5 ON-OFF indikator (driftlampa) 6 Luftintag 7 Köldmedierör och förbindelsesladd 8 Dräneringsslang 9 Luftutlopp PLASMA CLUSTER MODE FAN SWING COLD HOT ON OFF AIR TURBO OFF HR CLEAN CLOCK SET TEMP ON OFF TIME ADJUST TIME ADJUST SET/C Fjärrkontroll display indirekt luftflödessymbol 0 automatisk rengöringssymbol auto PLASMA CLUSTER MODE plasmaklustersymbol värme COLD HOT OFF MODE HR lägessymboler PLASMA CLUSTER ON OFF TEMP avfuktning ON kylning OFF COLD AIR TURBO HOT AIR TURBO OFF HR ON TEMP ON sändare display (flytande kristall, lcd) PLASMAKLUSTER-knapp 4 på/av-knapp 5 thermo-knapp (termostat) 6 turbo-knapp 7 indirekt luftflöde 8 funktionsväljare 9 timer på (för inställning av timer) 0 timer av efter en timme timer av (för inställning av timer) automatisk rengöring justera tid framåt 4 fläkthastighet 5 justera tid bakåt 6 swing-knapp (för inställning av luftriktning) 7 bekräfta/ångra tidsinställning 8 klocka (inställning av tid) 9 batterifacket finns under denna symbol 4 termostatinställning för automat och avfuktningsläge 5 temperaturindikator 6 sändningssymbol 7 turbosymbol 8 symboler för fläkthastighet auto hög medium låg 9 indikator för timer på/klocka anger den förinställda starttiden eller det aktuella klockslaget 0 indikator för timer av anger den förinställda tiden för avstängning, eller av efter en timme ITEMS MODEL ESD09HRA MODEL ESDHRA Heating capacity(min Max) kw 6 (09-50) 46 (09-60) Cooling capacity(min Max) kw 6 (09-0) 5 (09-40) Moisture removal(at cooling) Liters/h 06 Electrical data Phase Single Single Rated frequency Hz Rated voltage V Rated current* (Min - Max) Rated input* (Min - Max) Cool A (08-46) 46 (08-60) Heat A 4 (07-60) 55 (07-65) Cool W 650 (50-900) 960 (50-00) Heat W 900 (0-00) 90 (0-400) Power factor* Cool % 86 9 Heat % Compressor Type Hermetically sealed rotary type Hermetically sealed rotary type Model 5RS09XDF 5RS09XDF Oil charge 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) Refrigerant system Evaporator Louver Fin and Grooved tube type Louver Fin and Grooved tube type Noise level (cooling/heating) Fan system Condenser Corrugate Fin and Grooved tube type Corrugate Fin and Grooved tube type Control Expansion valve Expansion valve Refrigerant (R40A) 000g 000g De-lce system Micro computer controled reversed systems Micro computer controled reversed systems Indoor unit Outdoor unit Indoor unit Outdoor unit High db(a) 4/44 48/49 45/46 49/5 Low db(a) 4/8-8/4 - Soft db(a) 8/5 - /6 - Drive Direct drive Direct drive Air flow quantity (cooling/heating) High m /min 96/4 / /8 0/0 Low m /min 8/9-9/05 - Soft m /min 6/78-69/84 - Fan Cross flow fan Propeller fan Cross flow fan Propeller fan Connections Refrigerant coupling Flare type Flare type Refrigerant tube size Gas, Liquid /8, /4 /, /4 Drain piping mm OD ø8 OD ø8 Others Safety device Compressor: Thermal protector Compressor: Thermal protector Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Air filters Polypropylene net (Washable) Polypropylene net (Washable) Net dimensions Width mm Height mm Depth mm Net weight kg 6 8 NOTE: The conditions of asterisk(*) marked items are EN45 TEMP TEMP CLEAN CLEAN OFF OFF

3 electrolux ESD09HRA & ESDHRA viktiga säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs igenom instruktionerna noggrant Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder din luftvärmepump så kommer ditt aggregat att fungera till full belåtenhet I manualen finns många tips på hur du ska använda och underhålla aggregatet ordentligt Du finner många svar på vanliga problem i avsnittet innan du kontaktar service Spara manualen på ett lättillgängligt ställe Viktiga anmärkningar Installera, demontera eller reparera inte aggregatet själv Felaktig installation kan medföra skador på fastigheten och risk för de boende Var aktsam med händer när den horisontella luftriktaren justeras Kontakta återförsäljaren eller annan kvalificerad servicepersonal för hjälp Följ instruktioner för service vid normalt underhåll av aggregatet 4 Utrustningen följer kraven i direktiv 89/6/EEG och 7//EEG enligt revisioner i 9/68/EEG Källsortering Materialvalet är av mycket hög kvalitet Produkterna får inte hanteras som hushållsavfall De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för källsortering Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall Säkerhetsinstruktioner För att undvika skador för användaren eller andra individer eller på egendom, måste följande instruktioner följas Symbolen nedan indikerar möjligheten till skada på individ eller egendom viktigt Enheten skall installeras i enlighet med nationella regler och säkerhetskrav Använd dig alltid av auktoriserad servicepersonal för installation, demontering eller reparation Om aggregatet kommer till skada, tillkalla servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika skaderisker Uppehåll dig inte direkt vid luftutsläppet en längre tid, extrema temperaturer kan påverka din hälsa Stoppa aldrig in föremål i aggregatet Täck aldrig över enheter vid användning eller direkt efter användning Använd inte aggregatet utan luftfilter Vid avstängning över en längre period, stäng av strömbrytaren och töm aggregatet på kondens Tänk vid användning på att inte röra knapparna med blöta händer aggregatet endast är avsett för bostadsändamål slå ifrån strömbrytaren och stänga av aggregatet före underhåll eller rengöring För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 driftsinformation electrolux ESD09HRA & ESDHRA Driftsinformation Temperatur-intervaller Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Kyla Övre gräns C 4 C Undre gräns C -0 C Värme Övre gräns 7 C 4 C Undre gräns 5 C 0 C Inbyggda skyddande delar förhindrar att aggregatet fungerar dåligt eller stannar vid användning utanför angivna intervall Kondens uppstår vid kontinuerlig användning i VÄRMEeller KYL-läge samtidigt som luftfuktigheten överstiger 80 procent Effekt vid uppvärmning Luftvärmepumpen tar värme från utomhusluften och överför den till inomhusluften Utomhustemperaturen styr således hur effektiv uppvärmingen blir Skulle det bli alldeles för låg utomhustemperatur, använd kompletterande värmekälla eller köp ytterligare en värmepump 4 Uppvärmning tar tid eftersom luftflödet skall cirkulera i hela rummet före fullständig uppvärmning 5 Vid uppstart I VÄRME-läge står inomhusfläkten still och värmer kall luft i tre till fem minuter Avisning Om is bildas på utomhusenheten i VÄRME-läget, avisas den via en inbyggd avisare i fem till tio minuter Under tiden stannar fläktarna Luftvärmepumpen sätter igång med uppvärmningen så fort avisningen är klar Strömavbrott Aggregatet kommer ihåg och lagrar inställningar vid ett eventuellt strömavbrott och startar om med samma inställningar som vid stoppet Tidsinställningarna måste ställas om på nytt Hög energibesparing Nedan beskrivs några enkla sätt att spara energi när du använder aggregatet Rätt temperatur C högre i KYL-läge och C lägre i VÄRME-läge sparar 5-0 procent av energiförbrukningen Dra ur kontakten om luftvärmepumpen inte är i drift under en längre period Utnyttja timer-funktionen använd pumpen när den verkligen behövs, t ex dagtid Undvik solljus och luftdrag luftdrag i värmeläge ökar på energiförbrukningen Optimera luftcirkulation genom korrekt luftriktning luftriktning ut mot öppna ytor Rengör filter smuts och damm kan reducera aggregatets kapacitet Inställning av klocka Det finns två tidsvisningslägen: - och 4-timmarsläge Exempel: klockan 5 på eftermiddagen Klocka Display -timmarsläge PM 5:00 4-timmarsläge 7:00 För att ställa in -timmarsläget, tryck på CLOCK SETknappen en gång För att ställa in 4-timmarsläget, tryck på CLOCK SET-knappen två gånger Tryck på knappen för att ändra TID FRAMÅT eller TID BAKÅT och rätt klockslag ställs in Håll knappen nedtryckt för att ändra klockslaget framåt eller bakåt Tryck på SET/C-knappen Kolon (:) blinkar och visar att klockan fungerar det inte går att ställa klockan när timerfunktionen är påslagen

5 electrolux ESD09HRA & ESDHRA fjärrkontroll Fjärrkontroll Isättning av två AAA-batterier (,5V) Ta bort lucka Sätt i välfungerande batterier i facket Se till att batterierna ligger åt rätt håll Det står AM 6:00 i displayen om batterier är korrekt isatta Sätt fast luckan igen Fjärrkontrollucka Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen riktas direkt mot aggregatets - signalmottagarfönster Tryck på önskad knapp Aggregatet bekräftar genom att avge ett ljud när det tar emot signalen Se alltid till att ett ljud avges av aggregatet vid användning av fjärrkontrollen sikten är fri mellan fjärrkontroll och aggregat räckvidd uppgår till maximalt 7 meter - batterierna håller i cirka ett år om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt efter byte av batterier, ta ut batterierna och sätt tillbaka dem efter minut byta samtliga batterier vid en och samma gång 4 ta ut batterierna om du inte tänker använda aggregatet under en längre tid för att minimera risk för läckage från batterierna viktigt Signalmottagarfönstret är fritt från direkt solljus Mörka ljusinsläppet om signalmottagarfönstret utsätts för direkt solljus Signal påverkas av lysrör närliggande apparater som mikrovågsugn, fjärrkontroll till en TV-apparat, videobandspelare eller annan utrustning Fjärrkontrollen får inte utsättas för direkt solljus eller en värmekälla Skydda utrustning mot stötar och fukt

6 4 användning av luftvärmepump electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av luftvärmepump COOL/HEAT MODE C 4 4 Tryck på knappen FAN för att ställa in önskad fläkthastighet I AVFUKTNINGSLÄGET är fläkthastigheten förinställd på AUTO och kan inte ändras AUTO LÅG MEDIUM HÖG 5 Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av aggregatet Aggregatets röda driftlampa släcks 5 5 Tips för AUTO-läget I AUTO-läget väljs temperaturinställning och driftläge automatiskt Inställning beror på inomhus- och utomhustemperaturen I tabellen nedan visas hur temperaturinställningarna i drift anpassar sig till förändringar i utomhustemperaturen Lägen och temperaturinställningar VÄRME (4 C) 0 VÄRME ( C) KYLNING (4 C) AVFUKTNING (room temp - C) VÄRME ( C) KYLNING (5 C) Utomhustemp ( C) Inomhustemp ( C) Tryck på MODE-knappen för att välja driftsätt AUTO VÄRME KYLNING AVFUKTNING Siffrorna inom ( ) är temperaturinställningar I AVFUKTNINGSLÄGET och vid utomhustemperatur mellan 8-8 C ställs aggregatets temperatur på C under inomhustemperaturen Starta luftvärmepumpen genom att trycka på knappen PÅ/AV Den röda driftlampan på aggregatet tänds Ställ in önskad temperatur genom att trycka på THERMO-knappen I lägena KYLNING och VÄRME kan temperaturen ställas in mellan 8 och C I AUTO och AVFUKTNINGSLÄGE kan temperaturen ändras i steg om C inom intervallet C under och över den temperatur som ställs in automatiskt av värmepumpen AUTO/DRY MODE C COOL/HEAT MODE C

7 Läge KYLNING VÄRME-läge och AVFUKTNING electrolux ESD09HRA & ESDHRA inställning av luftflöde 5 Inställning av luftflöde Luftriktningen ställs in automatiskt och kan avläsas för respektive driftssätt i tabellen nedan VÄRME-läge KYL-läge och AVFUKTNING Vertikal luftriktning Horisontell luftriktning Horisontell luftriktning Justera luftriktningen genom att hålla i den horisontella luftriktaren på det sätt som visas på bilden Undvik att få fingrarna på fläkten bakom Vertikal luftriktning Tryck på SWING-knappen på fjärrkontrollen en gång och den vertikala luftriktarens vinkel ändras Tryck på SWING-knappen igen när den vertikala luftriktaren befinner sig i önskat läge Luftriktaren stannar inom det område som visas på bilden Läget lagras och ställs automatiskt in vid nästa användning aldrig ändra den vertikala luftriktaren manuellt inte låta den horisontella luftriktaren stå i ytterlägena en längre tid medan den är på Fukt kan samlas på luftriktaren inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge

8 6 indirekt luftflöde och turbodrift electrolux ESD09HRA & ESDHRA Indirekt luftflöde Turbodrift Start I VÄRME-läge och om du vill undvika direkt varm luft: Tryck på INDIRECT AIR under användning Den horisontella luftriktaren ställs då in nedåt för att föra varm luft till golvet I KYL-läge och om du vill undvika direkt kall luft: Tryck på knappen INDIRECT AIR under användning Den AM horisontella luftriktaren rör sig uppåt för att föra kall luft till taket På fjärrkontrollens display visas Avbryt Tryck på knappen INDIRECT AIR igen Värmepumpen arbetar i maximal prestanda för att kyla ned eller värma upp rummet, vilket kan vara lämpligt i behov av direkt tillämpning ENGL Start Tryck på knappen TURBO under användning för att aktivera läget På fjärrkontrollens display visas Temperaturdisplayen släcks AM Avbryt Tryck på TURBO-knappen TO CANCEL igen Driftläget avbryts när inställningar ändras eller när aggregatet stängs av OBS: INDIRECT AIR är inte möjlig om uppvärmning aktiverats automatiskt i läge AUTO Vill du få indirekt luft i TURBO-läget, ställ först in TURBO och tryck därefter INDIRECT AIR-knappen du inte kan ställa in temperatur eller fläkthastighet samtidigt som TURBO-läge är igång inställningen TURBO-kylläge och -värmeläge innebär att fläkten arbetar i fem minuter och anpassar sig därefter till grundinställningen

9 electrolux ESD09HRA & ESDHRA plasmaklusterdrift och automatisk rengöring 7 Plasmaklusterdrift Automatisk rengöring Generatorn i värmepumpen släpper positiva och negativa plasmaklusterjoner direkt ut i rummet Plasmaklusterjonerna reducerar antalet luftburna partiklar Start Under användning - tryck på knappen PLASMAKLUSTER Fjärrkontrollen visar symbolen ION PLASMAKLUSTER Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet lyser upp Avbryt Tryck på PLASMAKLUSTER-knappen en gång till PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks Plasmaklusterdrift minskar tillökningen av luftburna partiklar Drift kan ske i lägena FLÄKT eller VÄRME och håller värmepumpen torr invändigt Använd den här funktionen särskild vid växlingar av årstider Befintliga luftburna partiklar kan inte elimineras med den här funktionen Tryck på rengöringsknappen när aggregatet inte är igång På fjärrkontrollen visas Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet tänds Aggregatet stannar efter cirka 40 minuter Avbryt Tryck på rengöringsknappen Alternativt stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AVknappen Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks inställningen för PLASMAKLUSTER-drift lagras Nästa gång värmepumpen sätts på, fortsätter aggregatet arbeta vidare i samma läge PLASMAKLUSTER kan användas i fläkt-läge, vilket görs genom att enkelt trycka på PLASMAKLUSTERknappen när aggregatet är avstängt Detta innebär att PLASMAKLUSTER-drift kan användas utan att VÄRMEeller KYL-läge är på det inte går att ställa in temperatur, fläkthastighet, luftflödesriktning eller timer under automatisk rengöring

10 8 timer-inställning electrolux ESD09HRA & ESDHRA Timer av efter en timme Timer av När av efter en timme ställts in, stannar aggregatet efter en timme Tryck på knappen OFF HR På fjärrkontrollens display visas ( ) -lampan på aggregatet tänds i orange färg Aggregatet stannar efter en timme Avbryt Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen -lampan på aggregatet släcks Alternativt, stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AV-knappen Den röda driftlampan och den orangea -lampan på aggregatet släcks se till att korrekt klockslag är inställt före timer ställs in Timer av Tryck på AV-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för AV blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt eller tid bakåt (Tiden ställs in i 0- minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen Orange -lampa på aggregatet tänds Aggregatet ger ett ljud av sig när det tar emot signalen Timer av efter en timme har prioritet över manuell -inställning det går att aktivera Timer av efter en timme genom att på nytt trycka på knappen om PÅ och/eller AV ställts in, ångras dessa tidsinställningar med SET/C-knappen

11 electrolux ESD09HRA & ESDHRA timer-inställning 9 Timer-funktioner Timer på Det finns en nattfunktion när läget för Av ställts in, som justerar temperaturinställningen automatiskt så att rummet inte blir extremt varmt eller kallt på natten Värmeläge En timme efter att timern aktiverats, sjunker temperaturinställningen med C jämfört med den ursprungliga termostatinställningen Aggregatet stannar sedan på programmerad tid Aggregatet startar inte förrän PÅ ställts in eller vid omstart Kontakta auktoriserad serviceinstallatör för ytterligare upplysningar Tryck på PÅ-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för PÅ blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt och tid bakåt (Tiden kan ändras i 0-minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen -lampan på aggregatet tänds i orange Aggregatet bekräftar att signalen tagits mot med ett pip Kyl-/avfuktningsläge En timme efter att timern aktiverats, ökar temperaturinställningen med C högre än den ursprungliga termostatinställningen Ångra tidsinställing Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen Orange -lampa på aggregatet släcks Aktuellt klockslag visas på fjärrkontrollen om PÅ, AV eller av efter en timme ställts in, kan du ångra dessa inställningar med SET/C-knappen Ändra tidsinställning Avbryt först timer-inställningen och ställ därefter om tiden igen aggregatet startar några minuter innan den inställda tiden för att rummet skall hinna nå önskad temperatur vid den programmerade tiden

12 0 underhåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt Det går att kombinera båda tidsinställningarna för PÅ och AV Exempel: Du vill stänga av aggregatet kl :00 och återuppta driften (med samma läge och temperaturinställningar) vid kl 07:00 Ställ in AV på :00 PM vid användning Ställ in PÅ på 7:00 AM Pilen ( eller ) mellan PÅ och AV anger den tidsinställning som aktiveras först Underhåll Dra ut sladden eller slå ifrån strömbrytaren innan underhåll utförs på aggregatet Rengöring av filter Rengör luftfiltren vid behov Partikelhalten i inomhusluften kan variera kraftigt mellan olika hushåll beroende på värmesystem, husets läge, antal familjemedlemmar och förekomsten av husdjur Behovet att rengöra kan variera mellan -6 månader beroende på egna förutsättningar Stäng av aggregatet Ta ut filtren () lyft den öppningsbara panelen () tryck luftfiltren något uppåt för att låsa upp dem () dra luftfiltren nedåt och ta bort dem Bild A det inte går att kombinera programmering av timern för att aktivera luftpumpen vid olika temperaturer eller andra inställningar du väljer själv vilken tidsinställning som aktiveras först inte använda denna funktion i VÄRME-läge, då värmepumpen står på dygnet runt Reservläge 4 Avlägsna luktfiltret från luftfiltren Rengör filtren Ta bort dammet med en dammsugare Om filtren är smutsiga, tvätta dem med varmvatten och rengöringsmedel Låt filtren torka i skugga innan du sätter tillbaka dem Använd läge endast när fjärrkontrollen inte är till hands Start Öppna den öppningsbara panelen på inomhusdelen och tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet tänds och aggregatet startar i AUTO-läge Fläkthastighet och temperaturinställning ställs in på AUTO Avbryt Tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet släcks 5 6 Sätt tillbaka luktfiltren Sätt upp luftfiltren () Sätt tillbaka filtren i de ursprungliga lägena () Stäng den öppningsbara panelen () tryck i pilarnas riktning för att låsa panelen Bild B om du trycker på AUX-knappen under drift, stannar aggregatet Rengöring av aggregat och fjärrkontroll Torka med en mjuk trasa Använd inte varmvatten eller starkt lösningsmedel

13 electrolux ESD09HRA & ESDHRA underhåll Underhåll av värmepumpen efter avslutad säsong Sätt igång en automatisk rengöring Stoppa aggregatet och dra ur kontakten Rengör filtren och sätt sedan tillbaka dem Underhåll av värmepumpen före ny säsong Kontrollera att luftfiltren är rena Kontrollera att inga luftintag eller luftutlopp är blockerade Kontrollera regelbundet utomhusdelens montering för slitage, osv Sätta fast det lukthämmande filtret (grönt) Avlägsna luftfiltret enligt Bild A på föregående sida Placera det lukthämmande filtret under filterstopparna som sitter på luftfiltret Filterstopp Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Mottagare Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Vals Byt ut luftfiltret enligt Bild B på föregående sida Rengöring av aggregatets insida Luftfilter Luktfilter av specialpapper (grönt) Säkerställ att strömsladden dragits ur väggkontakten eller att huvudstömbrytaren slagits av Avlägsna det vertikala luftriktargallret () Öppna vänster skyddskåpa () Öppna undre gallret en aning och rotera övre gallret tills det tar stopp () Ta tag i vänstra sidan av nedre gallret och dra det framåt Tag loss det i riktning nedåt, åt vänster endast det nedre gallret kan tas bort Vals Rengör insidan av Vals aggregatet Mottagare Säkerställ att fläkten inuti inte roterar och avlägsna dammet med dammsugare eller genom torkning Vals Skyddskåpa Mottagare Hål 4 Sätt tillbaka det vertikala luftriktargallret () Sätt in piggen till höger på gallret i hålet på aggregatet () Sätt in valsen till vänster på gallret i mottagaren på aggregatet Säkertställ att valsen på gallrets mitt är placerad i luftutsläppets centrala mottagare Hål () Stäng vänster skyddskåpa till det klickar Mottagare Skyddskåpa

14 garanti och innan du kontaktar service electrolux ESD09HRA & ESDHRA Luktfiltret skyddas i en plastpåse som inte bör öppnas före montering Filtrets livslängd förkortas om det öppnas före användning Säkerställ att filter inte förvaras i direkt solljus Byte av luktfilter Filtret skall bytas med -6 månaders intervall Ta bort luftfiltret, byt det lukthämmande filtret och sätt tillbaka luftfiltret använda luktfilter kan sköljas av skonsamt och återanvändas upp till tre gånger Du kan köpa ett nytt filter från din närmaste återförsäljare Släng använda filter på ställen så att nationella regler och lokala direktiv efterlevs Garanti viktigt Reklamation Vid försäljning till konsument gäller den svenska konsumentlagstiftningen Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation Garanti Produktens garanti gäller enligt rådande lagstiftning och de lokala bestämmelserna Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet Konsumentkontakt / värmepumpar Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt tel Service Vill du beställa service ber vi dig kontakta Electrolux Service tel Du kan även söka hjälp via din återförsäljare Innan du kontaktar service Följande avser inte fel på utrustningen: Aggregatet startar inte Aggregatet fungerar inte direkt vid start Vänta i 5 minuter Kontrollera säkring eller strömbrytaren Kontrollera fjärrkontrollens batterier Aggregatet avger inte någon varm luft Aggregatet värms upp eller avisar Förekomst av lukter Lukter från mattor och möbler har strömmat in i aggregatet Rengör filter 4 Knakande ljud Aggregatet ger ljud orsakat av friktion då den öppningsbara panelen och övriga komponenter expanderas 5 Ett lågt surrande ljud hörs Detta ljud avges när aggregatet skapar Plasmaklusterjoner 6 Susande ljud Det mjuka, susande ljudet orsakas av köldmediet som flyter inuti aggregatet 7 Vattenånga Ånga kan bildas vid extremväder 8 Utomhusenheten stannar inte Utomhusdelens fläkt kan rotera i cirka en minut från avstängning för att kyla ned aggregatet 9 Lukt från plasmaklusterluftutloppet Detta är lukten av ozon som genereras av plasmaklusterjongeneratorn Lukten av ozon kan uppfattas av vissa människor, men ozonmängden är liten och har ingen negativ hälsoeffekt stänga av aggregatet och slå ifrån strömbrytaren om du misstänkter något fel på aggregatet PROFESSIONELL INSTALLATION SERVICE

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING

LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING De fyra enheterna nedan kan endast användas med samma aggregat och kan inte användas tillsammans med någon annan produkt. INOMHUSENHET UTOMHUSENHET EHP5.0 AA/I EHP5.0

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Invertermodell (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida bruk.

Invertermodell (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida bruk. Invertermodell (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-E9CKP CS-E12CKP CS-E15CKP Utomhusdel CU-E9CKP5 CU-E12CKP5 CU-E15CKP5 Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N9379143004-05

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N9379143004-05 TM BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) Fjärrkontroll UTY-LNH BEHÅLL HANDBOKEN FÖR FRAMTIDA BRUK FUJITSU GENERAL LIMITED P/N937943004-05 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... EGENSKAPER

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren

CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren MANUAL Clair International AB Propellervägen 12, 183 62 Täby; Tel: 08-446 39 80; info@clair.se; www.clair.se INTRODUKTION CLAIR C-1001 är en luftrenare avsedd enbart

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062

B R U K S A N V I S N I N G. Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 B R U K S A N V I S N I N G Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 1 Portabel luftkonditionering Artikelnummer 9075-1062 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 4 Tillbehör... 5 Diagram

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MITSUBISHI VÄRMEPUMPAR - Hemmets varma själ - MITSUBISHI ELECTRIC INVERTERSTYRDA VÄRMEPUMPAR Låt en pålitlig värmepump från Mitsubishi Electric värma upp ditt hus förmånligt Mitsubishis värmepumpar är

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem InNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva.

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva. Flyttbar luftkonditionering S Bruksanvisning raktorgatan Enköping el: 0-0 Fax: 0-9 E-post: info@egiva.se Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Aggregatdelar, tillbehör... anöverpanel... Fjärrkontroll... Drift...

Läs mer