Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll"

Transkript

1 Electrolux HemProdukter AB Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present och tänkt Men hur visste de att det var just detta jag ville ha? Det är precis den känslan som vi på Electrolux vill åstadkomma hos alla som köper eller använder någon av våra produkter Vi lägger mycket tid, kunskap och tankearbete på att förutse och utveckla produkter som du som konsument verkligen vill ha och vill använda Vi kallar det för Design med Omtanke, eller på engelska Thoughtful Design Den här sortens omtanke handlar om insiktsfull produktutveckling Om design för användarens behov, i stället för design för designens egen skull Vi menar att design ska göras med omtanke om användaren, så att produkterna blir lättare och roligare att använda På så vis vill vi ge dig mer av det kanske värdefullaste som finns idag känslan av tillfredsställelse och avkoppling Vårt mål är att kunna förmedla denna känsla till allt fler, och vid allt fler tillfällen varje dag Så när vi säger att vi tänker på dig, så vet du att vi menar just det Electrolux Thinking of You Se mer av hur vi tänker på wwwelectroluxcom Gratulerar Gratulerar till valet av en Oxyheatpump Vi är övertygade om att Du får stor glädje av den nya luftvärmepumpen och vet att den kommer ge ett behagligare och rikare liv Vi rekommenderar att Du läser hela användarmanualen om säkerhetsinstruktioner samt beskrivningen av aggregatet och dess funktioner För att undvika onödiga risker vid användning av detta elektriska aggregat, är det viktigt att luftvärmepumpen installeras av en auktoriserad serviceinstallatör och att Du läser instruktionerna Spara manualen på ett lättillgängligt ställe för framtida användning Innehåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner Driftsinformation Fjärrkontroll Användning av luftvärmepump 4 Tips för AUTO-läget 4 Inställning av luftflöde 5 Indirekt luftflöde 6 Turbodrift 6 Plasmaklusterdrift 7 Automatisk rengöring 7 Timer av efter en timme 8 Timer av 8 Timer-funktioner 9 Timer på 9 Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt 0 Underhåll 0 Garanti Innan du kontaktar service Teknisk specifikation TINSEA49JBRZ ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESDHRA Plasmacluster is a trademark of SHARP Corporation

2 electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA produktbeskrivning electrolux ESD09HRA & ESDHRA teknisk specifikation Inomhusdel Fjärrkontroll Teknisk specifikation Utomhusdel Öppningsbar panel (stängd) Luftintag OBS: Aggregatens utseende kan variera något jämfört med de som visas ovan PLASMAKLUSTER-lampa Lukthämmande kolfilter (inte tvättbart) 4 Öppningsbar panel 5 Luftfilter 6 Reservknapp 7 Indikator 8 Nätsladd 9 Luftriktare, höjdled 0 Luftriktare, sidled Luftutlopp IR-mottagarfönster Fjärrkontroll 4 -lampa 5 ON-OFF indikator (driftlampa) 6 Luftintag 7 Köldmedierör och förbindelsesladd 8 Dräneringsslang 9 Luftutlopp PLASMA CLUSTER MODE FAN SWING COLD HOT ON OFF AIR TURBO OFF HR CLEAN CLOCK SET TEMP ON OFF TIME ADJUST TIME ADJUST SET/C Fjärrkontroll display indirekt luftflödessymbol 0 automatisk rengöringssymbol auto PLASMA CLUSTER MODE plasmaklustersymbol värme COLD HOT OFF MODE HR lägessymboler PLASMA CLUSTER ON OFF TEMP avfuktning ON kylning OFF COLD AIR TURBO HOT AIR TURBO OFF HR ON TEMP ON sändare display (flytande kristall, lcd) PLASMAKLUSTER-knapp 4 på/av-knapp 5 thermo-knapp (termostat) 6 turbo-knapp 7 indirekt luftflöde 8 funktionsväljare 9 timer på (för inställning av timer) 0 timer av efter en timme timer av (för inställning av timer) automatisk rengöring justera tid framåt 4 fläkthastighet 5 justera tid bakåt 6 swing-knapp (för inställning av luftriktning) 7 bekräfta/ångra tidsinställning 8 klocka (inställning av tid) 9 batterifacket finns under denna symbol 4 termostatinställning för automat och avfuktningsläge 5 temperaturindikator 6 sändningssymbol 7 turbosymbol 8 symboler för fläkthastighet auto hög medium låg 9 indikator för timer på/klocka anger den förinställda starttiden eller det aktuella klockslaget 0 indikator för timer av anger den förinställda tiden för avstängning, eller av efter en timme ITEMS MODEL ESD09HRA MODEL ESDHRA Heating capacity(min Max) kw 6 (09-50) 46 (09-60) Cooling capacity(min Max) kw 6 (09-0) 5 (09-40) Moisture removal(at cooling) Liters/h 06 Electrical data Phase Single Single Rated frequency Hz Rated voltage V Rated current* (Min - Max) Rated input* (Min - Max) Cool A (08-46) 46 (08-60) Heat A 4 (07-60) 55 (07-65) Cool W 650 (50-900) 960 (50-00) Heat W 900 (0-00) 90 (0-400) Power factor* Cool % 86 9 Heat % Compressor Type Hermetically sealed rotary type Hermetically sealed rotary type Model 5RS09XDF 5RS09XDF Oil charge 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) 0cc (RB68A or Freol Alpha 68M) Refrigerant system Evaporator Louver Fin and Grooved tube type Louver Fin and Grooved tube type Noise level (cooling/heating) Fan system Condenser Corrugate Fin and Grooved tube type Corrugate Fin and Grooved tube type Control Expansion valve Expansion valve Refrigerant (R40A) 000g 000g De-lce system Micro computer controled reversed systems Micro computer controled reversed systems Indoor unit Outdoor unit Indoor unit Outdoor unit High db(a) 4/44 48/49 45/46 49/5 Low db(a) 4/8-8/4 - Soft db(a) 8/5 - /6 - Drive Direct drive Direct drive Air flow quantity (cooling/heating) High m /min 96/4 / /8 0/0 Low m /min 8/9-9/05 - Soft m /min 6/78-69/84 - Fan Cross flow fan Propeller fan Cross flow fan Propeller fan Connections Refrigerant coupling Flare type Flare type Refrigerant tube size Gas, Liquid /8, /4 /, /4 Drain piping mm OD ø8 OD ø8 Others Safety device Compressor: Thermal protector Compressor: Thermal protector Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Fan motors: Thermal fuse Fuse, Micro computer control Air filters Polypropylene net (Washable) Polypropylene net (Washable) Net dimensions Width mm Height mm Depth mm Net weight kg 6 8 NOTE: The conditions of asterisk(*) marked items are EN45 TEMP TEMP CLEAN CLEAN OFF OFF

3 electrolux ESD09HRA & ESDHRA viktiga säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs igenom instruktionerna noggrant Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder din luftvärmepump så kommer ditt aggregat att fungera till full belåtenhet I manualen finns många tips på hur du ska använda och underhålla aggregatet ordentligt Du finner många svar på vanliga problem i avsnittet innan du kontaktar service Spara manualen på ett lättillgängligt ställe Viktiga anmärkningar Installera, demontera eller reparera inte aggregatet själv Felaktig installation kan medföra skador på fastigheten och risk för de boende Var aktsam med händer när den horisontella luftriktaren justeras Kontakta återförsäljaren eller annan kvalificerad servicepersonal för hjälp Följ instruktioner för service vid normalt underhåll av aggregatet 4 Utrustningen följer kraven i direktiv 89/6/EEG och 7//EEG enligt revisioner i 9/68/EEG Källsortering Materialvalet är av mycket hög kvalitet Produkterna får inte hanteras som hushållsavfall De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för källsortering Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall Säkerhetsinstruktioner För att undvika skador för användaren eller andra individer eller på egendom, måste följande instruktioner följas Symbolen nedan indikerar möjligheten till skada på individ eller egendom viktigt Enheten skall installeras i enlighet med nationella regler och säkerhetskrav Använd dig alltid av auktoriserad servicepersonal för installation, demontering eller reparation Om aggregatet kommer till skada, tillkalla servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika skaderisker Uppehåll dig inte direkt vid luftutsläppet en längre tid, extrema temperaturer kan påverka din hälsa Stoppa aldrig in föremål i aggregatet Täck aldrig över enheter vid användning eller direkt efter användning Använd inte aggregatet utan luftfilter Vid avstängning över en längre period, stäng av strömbrytaren och töm aggregatet på kondens Tänk vid användning på att inte röra knapparna med blöta händer aggregatet endast är avsett för bostadsändamål slå ifrån strömbrytaren och stänga av aggregatet före underhåll eller rengöring För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

4 driftsinformation electrolux ESD09HRA & ESDHRA Driftsinformation Temperatur-intervaller Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Kyla Övre gräns C 4 C Undre gräns C -0 C Värme Övre gräns 7 C 4 C Undre gräns 5 C 0 C Inbyggda skyddande delar förhindrar att aggregatet fungerar dåligt eller stannar vid användning utanför angivna intervall Kondens uppstår vid kontinuerlig användning i VÄRMEeller KYL-läge samtidigt som luftfuktigheten överstiger 80 procent Effekt vid uppvärmning Luftvärmepumpen tar värme från utomhusluften och överför den till inomhusluften Utomhustemperaturen styr således hur effektiv uppvärmingen blir Skulle det bli alldeles för låg utomhustemperatur, använd kompletterande värmekälla eller köp ytterligare en värmepump 4 Uppvärmning tar tid eftersom luftflödet skall cirkulera i hela rummet före fullständig uppvärmning 5 Vid uppstart I VÄRME-läge står inomhusfläkten still och värmer kall luft i tre till fem minuter Avisning Om is bildas på utomhusenheten i VÄRME-läget, avisas den via en inbyggd avisare i fem till tio minuter Under tiden stannar fläktarna Luftvärmepumpen sätter igång med uppvärmningen så fort avisningen är klar Strömavbrott Aggregatet kommer ihåg och lagrar inställningar vid ett eventuellt strömavbrott och startar om med samma inställningar som vid stoppet Tidsinställningarna måste ställas om på nytt Hög energibesparing Nedan beskrivs några enkla sätt att spara energi när du använder aggregatet Rätt temperatur C högre i KYL-läge och C lägre i VÄRME-läge sparar 5-0 procent av energiförbrukningen Dra ur kontakten om luftvärmepumpen inte är i drift under en längre period Utnyttja timer-funktionen använd pumpen när den verkligen behövs, t ex dagtid Undvik solljus och luftdrag luftdrag i värmeläge ökar på energiförbrukningen Optimera luftcirkulation genom korrekt luftriktning luftriktning ut mot öppna ytor Rengör filter smuts och damm kan reducera aggregatets kapacitet Inställning av klocka Det finns två tidsvisningslägen: - och 4-timmarsläge Exempel: klockan 5 på eftermiddagen Klocka Display -timmarsläge PM 5:00 4-timmarsläge 7:00 För att ställa in -timmarsläget, tryck på CLOCK SETknappen en gång För att ställa in 4-timmarsläget, tryck på CLOCK SET-knappen två gånger Tryck på knappen för att ändra TID FRAMÅT eller TID BAKÅT och rätt klockslag ställs in Håll knappen nedtryckt för att ändra klockslaget framåt eller bakåt Tryck på SET/C-knappen Kolon (:) blinkar och visar att klockan fungerar det inte går att ställa klockan när timerfunktionen är påslagen

5 electrolux ESD09HRA & ESDHRA fjärrkontroll Fjärrkontroll Isättning av två AAA-batterier (,5V) Ta bort lucka Sätt i välfungerande batterier i facket Se till att batterierna ligger åt rätt håll Det står AM 6:00 i displayen om batterier är korrekt isatta Sätt fast luckan igen Fjärrkontrollucka Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen riktas direkt mot aggregatets - signalmottagarfönster Tryck på önskad knapp Aggregatet bekräftar genom att avge ett ljud när det tar emot signalen Se alltid till att ett ljud avges av aggregatet vid användning av fjärrkontrollen sikten är fri mellan fjärrkontroll och aggregat räckvidd uppgår till maximalt 7 meter - batterierna håller i cirka ett år om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt efter byte av batterier, ta ut batterierna och sätt tillbaka dem efter minut byta samtliga batterier vid en och samma gång 4 ta ut batterierna om du inte tänker använda aggregatet under en längre tid för att minimera risk för läckage från batterierna viktigt Signalmottagarfönstret är fritt från direkt solljus Mörka ljusinsläppet om signalmottagarfönstret utsätts för direkt solljus Signal påverkas av lysrör närliggande apparater som mikrovågsugn, fjärrkontroll till en TV-apparat, videobandspelare eller annan utrustning Fjärrkontrollen får inte utsättas för direkt solljus eller en värmekälla Skydda utrustning mot stötar och fukt

6 4 användning av luftvärmepump electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av luftvärmepump COOL/HEAT MODE C 4 4 Tryck på knappen FAN för att ställa in önskad fläkthastighet I AVFUKTNINGSLÄGET är fläkthastigheten förinställd på AUTO och kan inte ändras AUTO LÅG MEDIUM HÖG 5 Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av aggregatet Aggregatets röda driftlampa släcks 5 5 Tips för AUTO-läget I AUTO-läget väljs temperaturinställning och driftläge automatiskt Inställning beror på inomhus- och utomhustemperaturen I tabellen nedan visas hur temperaturinställningarna i drift anpassar sig till förändringar i utomhustemperaturen Lägen och temperaturinställningar VÄRME (4 C) 0 VÄRME ( C) KYLNING (4 C) AVFUKTNING (room temp - C) VÄRME ( C) KYLNING (5 C) Utomhustemp ( C) Inomhustemp ( C) Tryck på MODE-knappen för att välja driftsätt AUTO VÄRME KYLNING AVFUKTNING Siffrorna inom ( ) är temperaturinställningar I AVFUKTNINGSLÄGET och vid utomhustemperatur mellan 8-8 C ställs aggregatets temperatur på C under inomhustemperaturen Starta luftvärmepumpen genom att trycka på knappen PÅ/AV Den röda driftlampan på aggregatet tänds Ställ in önskad temperatur genom att trycka på THERMO-knappen I lägena KYLNING och VÄRME kan temperaturen ställas in mellan 8 och C I AUTO och AVFUKTNINGSLÄGE kan temperaturen ändras i steg om C inom intervallet C under och över den temperatur som ställs in automatiskt av värmepumpen AUTO/DRY MODE C COOL/HEAT MODE C

7 Läge KYLNING VÄRME-läge och AVFUKTNING electrolux ESD09HRA & ESDHRA inställning av luftflöde 5 Inställning av luftflöde Luftriktningen ställs in automatiskt och kan avläsas för respektive driftssätt i tabellen nedan VÄRME-läge KYL-läge och AVFUKTNING Vertikal luftriktning Horisontell luftriktning Horisontell luftriktning Justera luftriktningen genom att hålla i den horisontella luftriktaren på det sätt som visas på bilden Undvik att få fingrarna på fläkten bakom Vertikal luftriktning Tryck på SWING-knappen på fjärrkontrollen en gång och den vertikala luftriktarens vinkel ändras Tryck på SWING-knappen igen när den vertikala luftriktaren befinner sig i önskat läge Luftriktaren stannar inom det område som visas på bilden Läget lagras och ställs automatiskt in vid nästa användning aldrig ändra den vertikala luftriktaren manuellt inte låta den horisontella luftriktaren stå i ytterlägena en längre tid medan den är på Fukt kan samlas på luftriktaren inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge inställningsområde Läge KYLNING och AVFUKTNING VÄRME-läge

8 6 indirekt luftflöde och turbodrift electrolux ESD09HRA & ESDHRA Indirekt luftflöde Turbodrift Start I VÄRME-läge och om du vill undvika direkt varm luft: Tryck på INDIRECT AIR under användning Den horisontella luftriktaren ställs då in nedåt för att föra varm luft till golvet I KYL-läge och om du vill undvika direkt kall luft: Tryck på knappen INDIRECT AIR under användning Den AM horisontella luftriktaren rör sig uppåt för att föra kall luft till taket På fjärrkontrollens display visas Avbryt Tryck på knappen INDIRECT AIR igen Värmepumpen arbetar i maximal prestanda för att kyla ned eller värma upp rummet, vilket kan vara lämpligt i behov av direkt tillämpning ENGL Start Tryck på knappen TURBO under användning för att aktivera läget På fjärrkontrollens display visas Temperaturdisplayen släcks AM Avbryt Tryck på TURBO-knappen TO CANCEL igen Driftläget avbryts när inställningar ändras eller när aggregatet stängs av OBS: INDIRECT AIR är inte möjlig om uppvärmning aktiverats automatiskt i läge AUTO Vill du få indirekt luft i TURBO-läget, ställ först in TURBO och tryck därefter INDIRECT AIR-knappen du inte kan ställa in temperatur eller fläkthastighet samtidigt som TURBO-läge är igång inställningen TURBO-kylläge och -värmeläge innebär att fläkten arbetar i fem minuter och anpassar sig därefter till grundinställningen

9 electrolux ESD09HRA & ESDHRA plasmaklusterdrift och automatisk rengöring 7 Plasmaklusterdrift Automatisk rengöring Generatorn i värmepumpen släpper positiva och negativa plasmaklusterjoner direkt ut i rummet Plasmaklusterjonerna reducerar antalet luftburna partiklar Start Under användning - tryck på knappen PLASMAKLUSTER Fjärrkontrollen visar symbolen ION PLASMAKLUSTER Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet lyser upp Avbryt Tryck på PLASMAKLUSTER-knappen en gång till PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks Plasmaklusterdrift minskar tillökningen av luftburna partiklar Drift kan ske i lägena FLÄKT eller VÄRME och håller värmepumpen torr invändigt Använd den här funktionen särskild vid växlingar av årstider Befintliga luftburna partiklar kan inte elimineras med den här funktionen Tryck på rengöringsknappen när aggregatet inte är igång På fjärrkontrollen visas Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet tänds Aggregatet stannar efter cirka 40 minuter Avbryt Tryck på rengöringsknappen Alternativt stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AVknappen Den blå PLASMAKLUSTER-lampan på aggregatet släcks inställningen för PLASMAKLUSTER-drift lagras Nästa gång värmepumpen sätts på, fortsätter aggregatet arbeta vidare i samma läge PLASMAKLUSTER kan användas i fläkt-läge, vilket görs genom att enkelt trycka på PLASMAKLUSTERknappen när aggregatet är avstängt Detta innebär att PLASMAKLUSTER-drift kan användas utan att VÄRMEeller KYL-läge är på det inte går att ställa in temperatur, fläkthastighet, luftflödesriktning eller timer under automatisk rengöring

10 8 timer-inställning electrolux ESD09HRA & ESDHRA Timer av efter en timme Timer av När av efter en timme ställts in, stannar aggregatet efter en timme Tryck på knappen OFF HR På fjärrkontrollens display visas ( ) -lampan på aggregatet tänds i orange färg Aggregatet stannar efter en timme Avbryt Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen -lampan på aggregatet släcks Alternativt, stäng av aggregatet genom att trycka på PÅ/AV-knappen Den röda driftlampan och den orangea -lampan på aggregatet släcks se till att korrekt klockslag är inställt före timer ställs in Timer av Tryck på AV-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för AV blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt eller tid bakåt (Tiden ställs in i 0- minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen Orange -lampa på aggregatet tänds Aggregatet ger ett ljud av sig när det tar emot signalen Timer av efter en timme har prioritet över manuell -inställning det går att aktivera Timer av efter en timme genom att på nytt trycka på knappen om PÅ och/eller AV ställts in, ångras dessa tidsinställningar med SET/C-knappen

11 electrolux ESD09HRA & ESDHRA timer-inställning 9 Timer-funktioner Timer på Det finns en nattfunktion när läget för Av ställts in, som justerar temperaturinställningen automatiskt så att rummet inte blir extremt varmt eller kallt på natten Värmeläge En timme efter att timern aktiverats, sjunker temperaturinställningen med C jämfört med den ursprungliga termostatinställningen Aggregatet stannar sedan på programmerad tid Aggregatet startar inte förrän PÅ ställts in eller vid omstart Kontakta auktoriserad serviceinstallatör för ytterligare upplysningar Tryck på PÅ-knappen Displayen visar ( ) Indikatorn för PÅ blinkar Tryck på knappen för ändring av tid framåt och tid bakåt (Tiden kan ändras i 0-minuters intervall) Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets signalmottagarfönster och tryck på SET/C-knappen -lampan på aggregatet tänds i orange Aggregatet bekräftar att signalen tagits mot med ett pip Kyl-/avfuktningsläge En timme efter att timern aktiverats, ökar temperaturinställningen med C högre än den ursprungliga termostatinställningen Ångra tidsinställing Tryck på SET/C-knappen för att ångra inställningen Orange -lampa på aggregatet släcks Aktuellt klockslag visas på fjärrkontrollen om PÅ, AV eller av efter en timme ställts in, kan du ångra dessa inställningar med SET/C-knappen Ändra tidsinställning Avbryt först timer-inställningen och ställ därefter om tiden igen aggregatet startar några minuter innan den inställda tiden för att rummet skall hinna nå önskad temperatur vid den programmerade tiden

12 0 underhåll electrolux ESD09HRA & ESDHRA Användning av båda Timer-inställningarna samtidigt Det går att kombinera båda tidsinställningarna för PÅ och AV Exempel: Du vill stänga av aggregatet kl :00 och återuppta driften (med samma läge och temperaturinställningar) vid kl 07:00 Ställ in AV på :00 PM vid användning Ställ in PÅ på 7:00 AM Pilen ( eller ) mellan PÅ och AV anger den tidsinställning som aktiveras först Underhåll Dra ut sladden eller slå ifrån strömbrytaren innan underhåll utförs på aggregatet Rengöring av filter Rengör luftfiltren vid behov Partikelhalten i inomhusluften kan variera kraftigt mellan olika hushåll beroende på värmesystem, husets läge, antal familjemedlemmar och förekomsten av husdjur Behovet att rengöra kan variera mellan -6 månader beroende på egna förutsättningar Stäng av aggregatet Ta ut filtren () lyft den öppningsbara panelen () tryck luftfiltren något uppåt för att låsa upp dem () dra luftfiltren nedåt och ta bort dem Bild A det inte går att kombinera programmering av timern för att aktivera luftpumpen vid olika temperaturer eller andra inställningar du väljer själv vilken tidsinställning som aktiveras först inte använda denna funktion i VÄRME-läge, då värmepumpen står på dygnet runt Reservläge 4 Avlägsna luktfiltret från luftfiltren Rengör filtren Ta bort dammet med en dammsugare Om filtren är smutsiga, tvätta dem med varmvatten och rengöringsmedel Låt filtren torka i skugga innan du sätter tillbaka dem Använd läge endast när fjärrkontrollen inte är till hands Start Öppna den öppningsbara panelen på inomhusdelen och tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet tänds och aggregatet startar i AUTO-läge Fläkthastighet och temperaturinställning ställs in på AUTO Avbryt Tryck på AUX-knappen Den röda driftlampan på aggregatet släcks 5 6 Sätt tillbaka luktfiltren Sätt upp luftfiltren () Sätt tillbaka filtren i de ursprungliga lägena () Stäng den öppningsbara panelen () tryck i pilarnas riktning för att låsa panelen Bild B om du trycker på AUX-knappen under drift, stannar aggregatet Rengöring av aggregat och fjärrkontroll Torka med en mjuk trasa Använd inte varmvatten eller starkt lösningsmedel

13 electrolux ESD09HRA & ESDHRA underhåll Underhåll av värmepumpen efter avslutad säsong Sätt igång en automatisk rengöring Stoppa aggregatet och dra ur kontakten Rengör filtren och sätt sedan tillbaka dem Underhåll av värmepumpen före ny säsong Kontrollera att luftfiltren är rena Kontrollera att inga luftintag eller luftutlopp är blockerade Kontrollera regelbundet utomhusdelens montering för slitage, osv Sätta fast det lukthämmande filtret (grönt) Avlägsna luftfiltret enligt Bild A på föregående sida Placera det lukthämmande filtret under filterstopparna som sitter på luftfiltret Filterstopp Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Mottagare Vänster skyddskåpa Vertikala luftriktargallret (övre sidan) Vertikala luftriktargallret (nedre sidan) Vals Byt ut luftfiltret enligt Bild B på föregående sida Rengöring av aggregatets insida Luftfilter Luktfilter av specialpapper (grönt) Säkerställ att strömsladden dragits ur väggkontakten eller att huvudstömbrytaren slagits av Avlägsna det vertikala luftriktargallret () Öppna vänster skyddskåpa () Öppna undre gallret en aning och rotera övre gallret tills det tar stopp () Ta tag i vänstra sidan av nedre gallret och dra det framåt Tag loss det i riktning nedåt, åt vänster endast det nedre gallret kan tas bort Vals Rengör insidan av Vals aggregatet Mottagare Säkerställ att fläkten inuti inte roterar och avlägsna dammet med dammsugare eller genom torkning Vals Skyddskåpa Mottagare Hål 4 Sätt tillbaka det vertikala luftriktargallret () Sätt in piggen till höger på gallret i hålet på aggregatet () Sätt in valsen till vänster på gallret i mottagaren på aggregatet Säkertställ att valsen på gallrets mitt är placerad i luftutsläppets centrala mottagare Hål () Stäng vänster skyddskåpa till det klickar Mottagare Skyddskåpa

14 garanti och innan du kontaktar service electrolux ESD09HRA & ESDHRA Luktfiltret skyddas i en plastpåse som inte bör öppnas före montering Filtrets livslängd förkortas om det öppnas före användning Säkerställ att filter inte förvaras i direkt solljus Byte av luktfilter Filtret skall bytas med -6 månaders intervall Ta bort luftfiltret, byt det lukthämmande filtret och sätt tillbaka luftfiltret använda luktfilter kan sköljas av skonsamt och återanvändas upp till tre gånger Du kan köpa ett nytt filter från din närmaste återförsäljare Släng använda filter på ställen så att nationella regler och lokala direktiv efterlevs Garanti viktigt Reklamation Vid försäljning till konsument gäller den svenska konsumentlagstiftningen Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation Garanti Produktens garanti gäller enligt rådande lagstiftning och de lokala bestämmelserna Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet Konsumentkontakt / värmepumpar Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt tel Service Vill du beställa service ber vi dig kontakta Electrolux Service tel Du kan även söka hjälp via din återförsäljare Innan du kontaktar service Följande avser inte fel på utrustningen: Aggregatet startar inte Aggregatet fungerar inte direkt vid start Vänta i 5 minuter Kontrollera säkring eller strömbrytaren Kontrollera fjärrkontrollens batterier Aggregatet avger inte någon varm luft Aggregatet värms upp eller avisar Förekomst av lukter Lukter från mattor och möbler har strömmat in i aggregatet Rengör filter 4 Knakande ljud Aggregatet ger ljud orsakat av friktion då den öppningsbara panelen och övriga komponenter expanderas 5 Ett lågt surrande ljud hörs Detta ljud avges när aggregatet skapar Plasmaklusterjoner 6 Susande ljud Det mjuka, susande ljudet orsakas av köldmediet som flyter inuti aggregatet 7 Vattenånga Ånga kan bildas vid extremväder 8 Utomhusenheten stannar inte Utomhusdelens fläkt kan rotera i cirka en minut från avstängning för att kyla ned aggregatet 9 Lukt från plasmaklusterluftutloppet Detta är lukten av ozon som genereras av plasmaklusterjongeneratorn Lukten av ozon kan uppfattas av vissa människor, men ozonmängden är liten och har ingen negativ hälsoeffekt stänga av aggregatet och slå ifrån strömbrytaren om du misstänkter något fel på aggregatet PROFESSIONELL INSTALLATION SERVICE

IVT Nordic Inverter. Användarhandledning. Art. nr: 290598 Utgåva: 3.1. Använder ozonvänligt köldmedium R410A.

IVT Nordic Inverter. Användarhandledning. Art. nr: 290598 Utgåva: 3.1. Använder ozonvänligt köldmedium R410A. IVT Nordic Inverter Användarhandledning Art. nr: 90598 Utgåva:. Använder ozonvänligt köldmedium R40A. INOMHUSDEL UTOMHUSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INNEHÅLL INNEHÅLL... FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

12PHR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

12PHR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 70 808 464 (0/08) SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SVENSKA PHR-N "Plasmacluster"

Läs mer

Din manual IVT 12 KHR-N http://sv.yourpdfguides.com/dref/2814092

Din manual IVT 12 KHR-N http://sv.yourpdfguides.com/dref/2814092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för IVT 12 KHR- N. Du hittar svar på alla dina frågor i IVT 12 KHR-N instruktionsbok (information,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING

LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING De fyra enheterna nedan kan endast användas med samma aggregat och kan inte användas tillsammans med någon annan produkt. INOMHUSENHET UTOMHUSENHET EHP5.0 AA/I EHP5.0

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet Köldmedium R40A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Inomhusenhet ASYA4-0LCC Utomhusenhet AOYR4-0LCC FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

09PR-N 12PR-N LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING

09PR-N 12PR-N LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING 6 70 80 89 (0/04) LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... KOMPONENTNAMN... ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN... 4 OBSERVERA FÖLJANDE VID ANVÄNDNING... 5 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI... 5

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH DS060:0704 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer