Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010"

Transkript

1 Magasinet NR Pilotprojekt inom ICA total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline

2 Frostskyddskabel Frostskyddskabel - Undvik frostskador - Självbegränsande - Förläggs inuti eller utanpå rör Vill du veta mer? Kontakta Onninen, tel ,

3 Ledare Magasinet nummer 4, 2010 Omslagsfoto Örjan Karlsson. Onninen och Euronova Refrigeration var samleverantörer till ICAs pilotbutik i Sannegårdshamnen. På bilden ses Thair Saheb från Butiksbyggarna som installerade kyl- och fryssystemen. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Fredrik Carlsson Redaktion Fredrik Carlsson, Linda Lövhammer, Staffan Zika. Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder. Gott nytt år! Just idag har vi en gråmulen höstdag, men visst har hösten varit fin med hög klar luft, vackra färger från höstlöven, kyliga nätter och klarblåa dagar! Vi går dock snabbt mot jul och helg och ett nytt spännande år. Vissa spår en riktig vargavinter. Jag själv hoppas på god tillgång på snö och några minusgrader! Det råder en febril aktivitet på marknaden tack vare alla Rot-projekt, men nu även med allt fler nystartade projekt av bostäder, vilket känns extra positivt. Boverkets senaste prognos säger att det totala bostadsbyggandet kommer att öka med närmare 40 procent i år. På infrasidan diskuteras Sveriges vindkraftsutbyggnad. På och runt Gotland finns en hel del vindsnurror och där planeras utbyggnad av ytterligare en kabel till fastlandet. Läs mer på sidan 10. I det här numret av Magasinet kan du också läsa om ett intressant pilotprojekt på Ica Kvantum Sannegården i Göteborg. Där har Euronova installerat ett kylsystem som innebär en väsentlig energibesparing jämfört med liknande äldre anläggningar. Det känns bra ur miljösynpunkt samtidigt som det sparar pengar. Även i våra hem kan vi spara pengar samtidigt som vi blir miljövänligare genom att byta blandare. Beröringsfria blandare blir allt vanligare att installera i våra hem. Att ha moderna duschset kan också minska vattenförbrukning och spara pengar. Läs mer i detta nummer. Vi vill också passa på att hälsa några nya medarbetare välkomna till oss på Onninen. Alltid trevligt med nya ansikten. Några medarbetare har också antagit nya utmaningar här hos oss och det känns bra att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter för vår personal. Du som kund kanske redan har fått ett nytt ansikte presenterat för dig men här i tidningen kan du läsa lite mer. Vi har onekligen upplevt en spännande och intensiv höst tillsammans med Dig som kund, som jag skrev om i förra ledaren. Onninen står väl rustade och ser fram emot ett lika spännande och intensivt 2011! Onninens julgåva blir i år precis som tidigare ett bidrag till organisationen Läkare Utan Gränser. Till julen vill man ge och därför känns det bra att stödja organisationen i dess arbete med att hjälpa nödställda människor över hela världen. Jag och all personal på Onninen önskar Dig en trevlig läsning och passar samtidigt på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, vd

4 Energieffektiv ICA-butik visar vägen framåt Mats Jernsand, Euronova Refrigeration, och Maria Johansson, innesäljare Kyla Onninen Mölndal, har ett nära samarbete vilket även avspeglades under byggnationen av ICA Kvantum Sannegården. 4 Onninen-magasinet 4, 2010

5 Genom ett pilotprojekt öppnades nyligen ICA Kvantum Sannegården i Göteborg med upp till 40 procents energibesparing jämfört med en fem år gammal motsvarande butik. Euronova Refrigeration med produkten Flexichiller och Onninen är samleverantörer inom kyla och värme. Text: Mats Lindberg Foto: örjan karlsson Hur är det möjligt att bygga en så energisnål dagligvarubutik, med en besparing på cirka 40 procent jämfört med för bara fem år sedan? Och då har ändå ICA under en längre tid arbetat med driftoptimering av sina fastigheter. Vad är hemligheten bakom framtidens ICA-butik där ICA Kvantum Sannegården i Göteborg är pilotbutik? Detta är en total satsning från ICA med en beslutsamhet redan från början att energieffektivisera driften i alla dess delar. Vi har i och för sig inte uppfunnit så mycket nytt, men vi har satt oss ned och systematiskt penetrerat alla möjligheter till energieffektivisering. Man kan därför säga att det är helheten som är outstanding. Det säger Magnus Rehnby, avdelningschef Energi, Miljö & Kyla hos Bengt Dahlgren Göteborg, ett stort och välrenommerat installationskonsultföretag. Magnus Rehnby har länge samarbetat med ICA Fastigheter Sverige och ingår i projektgruppen för att bygga energieffektivare ICA-butiker. En föregångare till pilotprojektet var förra året ICA Kvantum Välsviken i Karlstad. Inventerat alla möjligheter Vi har inventerat alla möjligheter. Det gäller förstås fastighetsdriften och butikskylan men även belysning, inredning och dessutom våra inköp gällande allt från ugnar till bildskärmar, säger Jan-Anders Börjesson, fastighetsutvecklare hos ICA Fastigheter och ordförande i den speciella projektgruppen. Pilotbutiken ligger i det nya bostadsområdet Sannegårdshamnen, ett miljöprofilerat område i skarp kontrast mot den gamla hamntiden när koldammet yrde i luften. Butiken invigdes i slutet av oktober och är som sagt noga projekterad i alla delar, stort som smått. Projektgruppen har tydliga beräkningar för energiförbrukningen inom respektive områden vilka givetvis ska följas upp på ett metodiskt sätt. Under projektets gång har besparingsprognosen till och med kunna höjas från 35 till cirka 40 procent. Installationen i maskinrummet är ett precisionsarbete. Här ses Oscar Andersson. Många åtgärder En betydande del av besparingen har uppnåtts via besparingar inom kylsystemet med en sänkt kondenseringstemperatur inklusive frekvensstyrda värmepumpar, underkylning och en behovsstyrd köldbärartemperatur i livsmedelsanläggningen. Några tydliga och för alla lättförståeliga profilåtgärder är annars solpaneler, karuselldörrar och Led-belysning för såväl fasadskyltar som parkeringen där det även finns laddstolpar för elbilar. Givetvis är det lock på kyl- och frysdiskar. Andra intressanta saker är behovsstyrd belysning med en dimmbar grundbelysning som närvarostyrs i zoner. Det innebär att belysningen sänks något när det inte är kunder i just den delen av butiken, för ögat knappt märkbart. En förvånansvärd stor besparing görs genom behovsstyrd sargvärme, vilken svarar för nästan en tiondel av den totala besparingen. Det handlar om den elvärme som är monterad i kanter och sarger på kyl- och frysdiskar där det annars skulle bildas kondens vid användning. Onninen-magasinet 4,

6 En jämnare gång Tillbaka till kyl- och värmesystemet: Genom att arbeta med värmepumpar för att utnyttja kondensorvärmen från kylanläggningen kan denna hela tiden arbeta på lägsta möjliga kondenseringstemperatur, något som sparar energi. Kylproduktionen effektiviseras dessutom av att köldbärartemperaturen är högre än normalt och hela tiden anpassas efter verkligt behov. Såväl värmepumparna som samtliga kyl- och fryskompressorer är frekvensstyrda. Det ger en jämnare gång och mindre svängningar i både kyl- och värmesystemet, säger Magnus Rehnby. Eftersom värmepumparna även betjänar intilliggande butiker ( Goda Grannar ) hämtas kompletterande värme till dem från åtta styck borrhål i berget. Berget ger även bidrag till komfortkylan samt ger underkylning av livsmedelskylkretsen. Värmepumparna i kombination med bergkyla används sommartid för komfortkyla till hela byggnaden. Onnline kulventiler användes vid installationen. Jonas Karlborg är projektledare för Butiksbyggarna som installerade kyl- och fryssystemen. I bakgrunden ses några av Flexichiller-modulerna. Prisvärd och smidig lösning Efter specifikation från ICAs projektgrupp har Euronova Refrigeration levererat tekniklösningen till entreprenörerna inom kyla och VVS, diskleverantören Arneg Nordic Wica respektive Högbergs Rör i Borås. För installationen av kyl- och fryssystemen svarar Butiksbyggarna. Byggentreprenör är Wäst-Bygg. ICA hade som funktionskrav att satsa på varvtalsreglerade värmepumpar och det finns inte så mycket på marknaden i denna storleken. Euronova har en prisvärd och smidig lösning med modulerna Flexichiller som är frekvensstyrbara med elektroniska expansionsventiler, berättar Magnus Rehnby. I maskinrummet på den nya butiken arbetar nu elva Flexichillermoduler, varav fem med kylan och sex som värmepumpar. Noterbart är att butiken har dubbla fryssystem ifall det ena skulle gå ned. Det används olika köldmedium för olika ändamål, varav kaskadkopplade CO2-aggregat med direktexpansion till fryssystemen. Tekniska innovationer Under slutförandet av butiksbygget träffar vi Mats Jernsand, grundare och delägare av Euronova Refrigeration som utvecklar vätskekylaggregatet Flexichiller med tillverkning i Sverige. Flexichiller ger en hög energieffektivitet som uppnås genom flera tekniska innovationer i den nya patenterade värmeväxlaren. Konceptet är uppbyggt i standardmoduler med små fyllnads- 6 Onninen-magasinet 4, 2010

7 Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare för kök och badrum. Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe TM på moraarmatur.se Onninen-magasinet 4,

8 mängder, utan anmälningsplikt, säger Mats Jernsand. Han berättar att produkten flexibelt kan användas till många olika ändamål. Det handlar om allt från butikskyla och isbanor till värmepumpar och komfortkyla. Intresset för Flexichiller växer och Euronova möter ett allt större intresse även utanför Sverige. Euronova Refrigeration har ett nära samarbete med Onninen som levererar delar till Flexichiller, i första hand kompressorer, pressostater och köldmedia. Samarbete på flera plan Ibland är Onninen även samleverantör med Euronova till de olika projekten, vilket är fallet i den aktuella pilotbutiken ICA Kvantum Sannegården. Här levererade Onninen kylmedelkylare för takmontering, fläktluftkylare, plaströr, ventiler och montagemateriel med mera. En intressant detalj i det sammanhanget är att för första gången används varvtalsreglerade EC-fläktar även till kylrummens fläktluftkylare. Onninen lyckades i samarbete med installationsföretaget påverka Alfa Laval att för första gången tillverka ECfläktar för detta ändamål. Detta nära samarbete mellan Euronova Refrigeration och Onninen är nu på väg att utvecklas ytterligare. Onninen kommer framöver att börja sälja och marknadsföra Flexichiller på den svenska marknaden, vilket ger intressanta möjligheter inför framtiden. n Fakta euronova refrigeration Teknikföretaget Euronova Refrigeration AB grundades 2005 av Mats Jernsand som har 25 års erfarenhet inom kylbranschen. Företaget har fyra medarbetare med kontor i Göteborg. Företaget arbetar inom kommersiell kyla med fokus på indirekta och energieffektiva kylsystem. Med lång erfarenhet erbjuds allt från vätskekylaggregatet Flexichiller till pumpgrupper och motorventiler. Förutom innovativa produkter för kyl- och värmesystem erbjuds projektering via ritningar i AutoCad, besiktningar, energikalkyler och projektledning. Mer information på Tillverkningen av moduluppbyggda Flexichiller sker hos specialiserade underleverantörer i Mjölby och Norrköping. Den patenterade värmeväxlaren i Flexichiller tillverkas av Multichannel i Malmö där Mats Jernsand är delägare. Nytt är att under slutet av 2010 kommer Onninen att börja sälja och marknadsföra Flexichiller i Sverige. BLÜCHER DRAIN FÖR BUTIKSMILJÖER BLÜCHER Drain för livsmedels- och butiksmiljöer BLÜCHERs nya golvbrunn är en variant av den bästsäljande golvbrunnen BLÜCHER Drain 206 MULTI, nu med ett utlopp på 110 mm. Kompletteras med fördel med det nya gallret Hygienic Pro, ett helgjutet galler speciellt anpassat för livsmedelsmiljöer, helt utan skarpa kanter där smuts kan samlas, för en hygienisk avvattningslösning. Den höga kvaliteten får Du på köpet. BLÜCHER Sweden AB Tel

9 Fler och fler gör som Onninen och använder Webservice till sin webshop! VVS Grossist AB När du som kund använder Onninens webshop, hämtas bilder och dokument från RSK-databasen. - Enkelt för dig, enkelt för Onninen! IDO Showerama 7-4 Finns i många olika storlekar IDO Renova Färdigmonterade möbelpaket IDO Showerama är svensktillverkade kvalitetsduschar med 10 års garanti på glas och profiler. Onninen-magasinet 4,

10 Vindkraft till fastlandet Gotland var ett tidigt område för de första försöken med vindkraft. I dag när vindkraften byggs ut storskaligt är Gotland i allra högsta grad med på banan. Om allt går i lås kommer vindkraften här att producera nästan tre gånger den nuvarande gotländska elkonsumtionen. Text: Mats Lindberg Foto: katarina grip höök Som projektledare hos Geab Elnät är Petter Lindblad en av de viktiga personerna i utbyggnaden av Gotland som en framtida exportör av el till fastlandet. 10 Onninen-magasinet 4, 2010

11 Just nu byts 30 kv-nätet på södra Gotland ut till ett 70 kv-nät som ska klara distributionen när 41 äldre kraftverk demonteras och byts ut till 21 större kraftverk. Här ses några av de äldre kraftverken på Näsudden. De gynnsamma förhållandena uppmärksammades redan under 1970-talet och Näsudden, på sydvästra sidan, växte under 1990-talet till Sveriges mest vindkraftstäta område. I dag är Näsudden ett område som genomgår ett generationsskifte till moderna vindkraftverk. Näsudden är också ett av de områden som i kommunens översiktsplan pekas ut som ett av basområdena för gotländsk vindbruk som annars inrymmer allt från gårdskraftverk till storskaliga vindkraftparker. Totalt har ca personer, bosatta på Gotland, ett ägarintresse i det gotländska vindbruket. Vindbruk är på flera sätt en viktig faktor för det gotländska näringslivet. Under en tioårsperiod kommer dessutom själva utbyggnaden att årligen kunna skapa ca 140 arbetstillfällen. Vid en full utbyggnad, i enlighet med översiktsplanen, innebär det även årligen 155 arbeten inom drift och underhåll. En fullt utbyggd produktion på 2,5 TWh el per år motsvarar en omsättning på miljoner kr vid en prisnivå på 80 öre/ kwh, vilket är mer än vad såväl turismen som de areella näringarna omsätter. Fakta kilowattimme För den oinvigde kan berättas att en fullt utbyggd produktion på Gotland i framtiden på 2,5 TWh (Terawatttimme) el per år motsvarar GWh (Gigawattimme). Detta motsvarar i sin tur 2,5 miljoner MWh (Megawatttimme) vilket i sin tur motsvarar miljoner kwh (Kilowattimme). En normal villa förbrukar i genomsnitt cirka kwh per år. De 2,5 TWh som enligt planerna kommer att produceras på Gotland motsvarar därmed villors årliga elförbrukning. Fakta gotlands energi ab, geab Mer information om Gotlands Energi AB, Geab, finns på Översiktsplanen Bygg Gotland finns som pdf på (sök på ByggGotland). Onninen-magasinet 4,

12 e Nytt produktionsnät krävs Men planer är en sak och verkligheten kan ibland vara en annan. Verkligheten är just nu att 150 vindkraftverk på ön har en installerad effekt på 110 MW, vilket täcker strax under 20 procent av Gotlands elförbrukning. Med pågående generationsskifte på Näsudden tillkommer ytterligare effekt, vilket totalt kommer att ge 160 MW installerad effekt till hösten Det motsvarar en produktion på ca 320 GWh per år. Här börjar vi närma oss gränsen för vad det nuvarande nätet på Gotland klarar av. Gotland elförsörjs nu till stor del via två sjöförlagda likströmskablar från fastlandet, men vissa gynnsamma vinddagar kan el exporteras till fastlandet samma väg. Men det finns en gräns för vad öns nuvarande nät kan mata och den ligger på en vindkraftsproduktion med en installerad effekt på 195 MW. Därefter måste ett nytt produktionsnät byggas, vilket blir en av de största investeringarna någonsin i öns historia. Kombinerade stolpar Den springande punkten är om, eller kanske snarare när, Svenska Kraftnät lägger ny kabel (HVDC-Light) mellan fastlandet och Gotland. Svenska Kraftnät som ansvarar för det svenska stamnätet har tagit ett inriktningsbeslut att anlägga sådan sjökabel. Detta kommer i så fall att ske i två etapper, där den första kabeln ska kunna tas i drift mellan 2016 och Den planerade vindkraftsutbyggnaden är en stor sak för Gotland och för oss som jobbar i branschen är det förstås roligt att vara med, säger Torbjörn Ihse, teknisk chef på Geab Elnät Teknik. Smartline ett snyggare och smartare avloppssystem TID ÖVER Mobilt ordersystem för användning i bärbar dator med trådlös kontakt till kontoret eller anslutning via LAN. Funktion och design här är hemligheten Order Kunder Faktura e life. 1 Hela sortimentet märks med BD och Nordic Poly Mark vilket ger trygga och pålitliga installationer. 2 Attraktiv klammer med både fix- och glidfunktion. Så diskreta att de knappast syns. 3 Dubbel läpp på tätningsringen ger en säkrare skarv och färre vattenskador. 4 Litet byggmått innebär stor fördel i bjälklag och vid genomföringar. 5 Nya starkare råmaterial minskar vikten och ökar konkurrenskraften. 6 Fastsittande tätningsringar innebär enkel montering och ökad säkerhet mot läckage. w w w. p ipelife.se w w w. p ipelife.se w w w. p ip elife.se w p p e life.se - Nu även med mini-pc Prislistor Offert Tidrapport w w w. p ipelife.se w w w. p ipelife.se Specialisten på plaströrssystem Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: 12 Onninen-magasinet 4, 2010

13 I avvaktan på ett slutligt beslut förbereder sig Geab genom att projektera för en lämplig lösning på hur öns nya produktionsnät ska utformas. Inte heller här har några beslut tagits, men bedömningen är att ett nytt 145 kv- eller 170 kv-nät i stor utsträckning ska följa samma ledningsstruktur som finns för det nuvarande regionnätet. Av ekonomiska skäl kommer det sannolikt att bli friledningar, till stor del längs befintliga ledningsgator för att inte göra så stora ingrepp i landskapet, säger Torbjörn Ihse, teknisk chef på Geab Elnät Teknik, och fortsätter: Vi tittar på lösningen att ha kombinerade stolpar med 70 kv på ena sidan och 145 kv eller 170 kv på den andra. Det finns sådana lösningar i dag. Avvaktar beslut Geab förbereder olika alternativa lösningar för hur det nya produktionsnätet ska utformas men avvaktar att länsstyrelsen, kommunen och försvaret ska komma överens om vilka ytor som det går att ha vindkraft på. Detta med anledning av att försvaret inte vill ha några vindkraftverk på en fyra mil lång sträcka i start- och landriktningen från en flygplats och inte heller i en omkrets på 1,5 mil åt något håll. På en begränsad yta som Gotland skapar detta förstås svårigheter för att projektera ett nytt nät. Geab arbetar efter kommunens översiktsplan, benämnd Bygg Gotland, för åren fram till En utgångspunkt är att den planerade sjökabeln är dimensionerad för en installerad effekt på ön med MW. Detta ger alltså en årlig produktion på 2,5 TWh vilket motsvarar ca 2,8 gånger den nuvarande elkonsumtionen. Om allt detta går i lås så kommer Gotland att bli en betydande exportör av el till fastlandet. Ja, detta är en stor sak för Gotland och för oss som jobbar i branschen är det förstås roligt att vara med, säger Torbjörn Ihse. Onninen är leverantör Gotlands Energi AB, Geab, ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Gotlands kommun. Företaget arbetar med elnät, elförsäljning, entreprenad, fjärrvärme och bredband. Däremot äger inte Geab någon kraftproduktion via vindkraften och kommer heller inte att göra. Geab Nät svarar för att vindkraftselen ansluts och distribueras. Ofta är det dotterbolaget Gotlands Energientreprenad som utför arbetet. Onninen är en viktig leverantör till Gotlands Energientreprenad och efter avtalet mellan Vattenfall och Onninen 2006 har detta samarbete intensifierats. Med den snabba utvecklingen inom vindkraften är det ofta nya projekt på gång, förutom det löpande driftoch underhållsarbetet. Just nu byts 30 kv-nätet på södra Gotland ut till ett 70 kv-nät som ska klara distributionen när 41 äldre kraftverk demonteras och byts ut till 21 större kraftverk med en effekt på 3 MW vardera. Även fiber för kommunikation med kraftverken förläggs. Onninen har i detta projekt levererat elnätsmateriel med bland annat stor volym av 12 kv-kabel. n Klädsamt elegant God design fyller en funktion. På ett elegant sätt. Som Purus Line. Diskret, vacker och praktisk gör den inte bara sitt jobb. Utan också ditt badrum lite skönare. Rentav lite roligare. Lite roligare i badrummet Onninen-magasinet 4,

14 Nysatsning på Express i Mölndal Andreas Ek och Bengt Bogren kan snart hälsa välkommen till en omgjord Expressbutik i Mölndal med ett utökat sortiment. 14 Onninen-magasinet 4, 2010

15 För fyra år sedan invigdes den nybyggda Onninen Expressbutiken i Mölndal. Med en rejäl utökning av butikssortimentet stärker nu Onninen sin position i den södra Göteborgsregionen. Text: Mats Lindberg Foto: hans wessberg Vi bygger om i butiken för att kunna ta in cirka nya artiklar och lyssnar hela tiden på våra kunder för att ha ett lokalt anpassat sortiment. Det blir lite av en nystart, säger Bengt Bogren, ansvarig för Expressbutiken i Mölndal. Bengt är ett välkänt ansikte bland kunderna. Han har varit i branschen sedan 1967 och var med när Onninen etablerades i Göteborg för 14 år sedan. De första tio åren med Onninen var i klassiska lokaler på Krokslätts fabriker. För fyra år sedan gick flytten till den då helt nybyggda anläggningen, med ett mycket bra läge nära Söderleden. Fastigheten är byggd efter Onninens önskemål. Humor med allvar Vi fick öppna och ljusa lokaler som är lättare att jobba i och våra kunder trivs bra här, säger Bengt och fortsätter: Personliga relationer är viktiga och vi har stamkunder som kommit i alla år. Vi har en bra stämning tillsammans som man kan kalla för humor med allvar. Tidig morgon är det ofta full fart. Materiel hämtas till dagens uppdrag, lastas i montörsbilarna, en kopp kaffe kanske och sedan iväg. Efter nedgången för två år sedan tar nu byggandet åter fart. Genom Rot-arbeten och energieffektiviseringar har många mindre installationsföretag fullt upp, och lite till, säger Bengt Bogren. Expressbutiken fyller en viktig funktion både för de mindre installationsföretagen och de större företagens servicebilar. Läget, servicen, sortimentet och kunskapen är viktiga faktorer. Föryngring Veteranen Bengt Bogren ser positivt även på den föryngring som nu sker i butiken. Sedan några månader har han hjälp av Andreas Ek, en yngre kille som visat framfötterna på annan plats hos Onninen och redan blivit uppskattad av de återkommande kunderna i Mölndal. PROFFSIG PUMPSTATION FRÅN SANIFLO! SANICOM är en högpresterande lyft- och pumpstation för gråvatten främst för kommersiella utrymmen som barer, restauranger, tvättinrättningar och storkök. SANICOM har en kraftfull motor på 1300 W som är försedd med rejäla kylflänsar för tuffa tag. Den automatiska nivåvakten startar och stoppar pumpen allt efter behov. Max. lyfthöjd 10 m, max. horisontell pumpning 100 m (eller en mindre kombination av båda). 2 inloppsanslutningar DN 40 mm. Tryckledning DN 32 mm. Temperatur max 90 C (kortare perioder). Möjlighet att ansluta externt larm. RSK Beställ vår katalog eller besök vår hemsida så får du veta mer. AB Tel: Fax: Onninen-magasinet 4,

16 Om det kniper finns det dessutom alltid någon annan på anläggningen som kan hoppa in och hjälpa till i butiken. Totalt arbetar 12 personer hos Onninen i Mölndal. Förutom de två i butiken är det fyra innesäljare och två utesäljare inom VVS samt medarbetare inom Kyla och VA. Även den nye säljchefen för VVS i Göteborg, Patrik Wallander, utgår härifrån. Och nu tar alltså Express i Mölndal nästa steg genom en satsning på utökat sortiment och tydligare exponeringar. En butiksombyggnad som pågår när denna tidning distribueras (slutet av november) och beräknas vara färdig i mitten av december. n Bengt Bogren är en välkänd profil hos kunderna i Mölndal. Flexichiller nu hos Onninen Nu kan du beställa vätskekylaggregat/värmepumpar av fabrikat Flexichiller hos Onninen. Kontakta Onninen för rådgivning, beställning och mer information. Telefon Onninen-magasinet 4, 2010

17 Uponor Control System DEM Just nu är det besparingstider på Uponor. Golvvärme är en energibesparing i sig och med Uponor Control System DEM spar du ytterligare 8%. Energismart golvvärme DEM står för Dynamic Energy Management. Ett begrepp som innefattar en rad olika besparingsfördelar för såväl husägare som installatör. Bakom skalet finns en ny, unik teknik som inte bara håller nere energiförbrukningen och fördelar värmen effektivt utan också låter sig installeras enkelt, utan manuell injustering och med minimal risk för tidsödande efterjusteringar funktioner som spar både tid och pengar. På uponor.se kan du läsa mer om golvvärmesystem för alla rumstyper och golvmaterial. Även våra andra lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där. Gängtätning med Loctite 55 Reliability at work Snabbt och lätt. Spara 50 % tid. Efterjustering med upp till 45 utan läckagerisk. Godkänt för gas, vatten, dricksvatten och gas. För kopplingar i plast och metall. Enkel och ren applicering. En rulle av Loctite 55, 150 m tätar: Gängstorlek 1/2 3/4 1 Antal Onninen-magasinet 4,

18 Stefan är nöjd med Onnline luftvärmepump För de flesta mindre hus runt 100 kvadratmeter, och kanske upp till 120 kvadratmeter, så kan jag rekommendera Onnline till kunden, säger Stefan Pennerud. 18 Onninen-magasinet 4, 2010

19 Att erbjuda och installera luftvärmepumpar är en återkommande arbetsuppgift för Stefan Pennerud, kyltekniker hos Köldmedieservice AB i Sollentuna. Och i många fall rekommenderar han gärna Onnline luftvärmepump. Text: Mats Lindberg Foto: dan larsson Jag har satt några Onnline luftvärmepumpar nu och de fungerar alldeles utmärkt med nöjda kunder. De är dessutom enkla för kunden att förstå med en enkelt utformad fjärrkontroll, vilket är en fördel för handhavandet, säger Stefan Pennerud. Vi pratar med honom en tidig morgon när Stefan sitter i bilen på väg till ett nytt uppdrag. Han har hämtat materiel på Onninen Express i Sollentuna och ska göra en lite större luftvärmepumpsinstallation på en skola i Strängnäs, det handlar om tre inomhusaggregat med en värmeeffekt på vardera 6 kw. Här räcker inte Onnlines luftvärmepump till i kapacitet. Men i många fall fungerar Onnline alldeles utmärkt, för mindre hus med öppna planlösningar. Likvärdig produkt I storleksnivån 3 kw värmeeffekt är Onnline en likvärdig produkt som jag kan erbjuda kunden till ett bättre pris. Den är inverterstyrd, anpassad för nordiska för-hållanden och har ett COP-värde som är helt okey, säger Stefan och fortsätter: När en kund kontaktar oss om en luftvärmepump så gör jag ett hembesök, kollar placeringen och går igenom alternativen med kunden. Kunden är ofta påläst, har jämfört olika pumpar på nätet och COP-värdet är en viktig faktor. För de flesta mindre hus runt 100 kvadratmeter, och kanske upp till 120 kvadratmeter, så kan jag rekommendera Onnline till kunden. Det är ett billigt sätt att snabbt sänka energikostnaden i hus med direktverkande elvärme. COP (coefficient of performance) är ett uttryck för hur mycket värmeenergi som avges i förhållande till tillförd energi vid bestämda temperaturförhållanden. Tillbehör och samarbete När det gäller Onninens eget varumärke Onnline så gillar Stefan dessutom sortimentet av tillbehör till luftvärmepumpar. Han använder markstativ, konsoler, vibrationsdämpare, slang och rör även vid installation av andra luftvärmepumpar. Stativ och konsoler är justerbara och montaget är enkelt. Det är verkligen Fakta onnline och opal Onninen har två egna varumärken; Onnline för professionella kunder samt OPAL för konsumenter. Onnline-produkterna utgör det största sortimentet och är framtagna för professionella användare. Med Onnline får Onninens kunder fler produkter att välja mellan. Fortfarande har Onninen kvar ett brett smidigt och konsolerna är också försedda med vattenpass, säger han. Stefan Pennerud och Köldmedieservice AB får de flesta uppdrag genom rekommendationer. Luftvärmepumpar är ingen stor verksamhet i företaget, men vid förfrågningar så hjälper man givetvis kunden med detta. Köldmedieservice har fyra medarbetare, varav tre kyltekniker, och arbetar huvudsakligen med nyinstallation, ombyggnation och service åt restauranger samt skolor och förskolor. Företaget har ett nära samarbete med Onninen. Jag har Onninen som huvudsaklig leverantör. Jag får bra priser, ett bra bemötande och det fungerar utmärkt att samarbeta med Henrik Wistrand som är kylsäljare hos Onninen i Sollentuna, säger Stefan Pennerud. n urval av andra märken och fortsätter att fördjupa samarbetet med marknadens ledande leverantörer för att erbjuda ett optimalt sortiment. Under året har Onnline-sortimentet utökats med bland annat expansionskärl, frostskyddskabel och värmepumpspaket. Onninen-magasinet 4,

20 Det är med stor branscherfarenhet i ryggen som Bengt Brock blivit segmentchef hos Onninen. 20 Onninen-magasinet 4, 2010

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

ROT-KAMPANJ. 11 kw Art nr: 173506. Ifö Sign möbelpaket 7322

ROT-KAMPANJ. 11 kw Art nr: 173506. Ifö Sign möbelpaket 7322 ROT-KAMPANJ Samtliga varor i kampanjen finns på vårt supportlager för leverans nästa dag. 16 AUGUSTI - 3 SEPTEMBER 2010 Köp Fighter 1226 till avtalspris och få med en komplett fläktkonvektor utan extra

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition

www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition Badex har valt ut ett omfattande program av vackra badrumsartiklar från flera olika europeiska kvalitetsleverantörer i olika priskategorier. Gemensamt

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

PRODUKTSORTIMENT 2012

PRODUKTSORTIMENT 2012 PRODUKTSORTIMENT 2012 Denna broschyr innehåller ett urval av vårt sortiment. Om ni saknar någon produkt, kontakta oss för komplett katalog. Energysmart.se Mörtgränd 17, 31233 LAHOLM Telefon 0709 82 24

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Vårkampanj 2014. 31 mars-25 maj

Vårkampanj 2014. 31 mars-25 maj Vårkampanj 2014 31 mars-25 maj Varmt välkommen till Folkpool Härligt med egen pool hemma, ett underbart badparadis och en naturlig samlingsplats där alla trivs. Poolen är en investering ni ska vara nöjda

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2 Energiprestanda Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök A ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 C D E F G > 1,6 2,2 > 2,2 2,8 > 2,8 3,4 > 3,4 4,0 > 4,0 4,6 > 4,6 3 bar

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

We deliver energysmart solutions

We deliver energysmart solutions PRODUKTSORTIMENT 2010 Denna broschyr innehåller ett urval av vårt sortiment. Om ni saknar någon produkt, kontakta oss för komplett katalog. Energysmart.se Mörtgränd 17, 31233 Laholm Telefon 0709 82 24

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Vi vet att Fujitsus Arctic-serie levererar komfort och ger dig bättre ekonomi i alla väder Därför är det bara Fujitsu

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö www.tylo.se Sköna duschar från Tylö B A S T U D U S C H Å N G B A D Tylö är allt som behövs i ett badrum nästan. Vi på Tylö har lång erfarenhet av att tillverka kvalitetsprodukter inom bastu, dusch och

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015

smakfullt Fokusvaror! Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 smakfullt Utgivningsplan och priser augusti - december 2015 Bästa köp! Utvalt med fokus på pris och kvalitet. Fokusvaror! Kampanjer som driver försäljning Våra kampanjtidningar är mycket uppskattade hos

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Handdukstorkar www.wosab.se

Handdukstorkar www.wosab.se Torkar och värmer Handdukstorkar www.wosab.se Linear Den elektriska handdukstorken Linear fi nns i 2 storlekar 300W och 600W. Handdukstorken Är försedd med en elektronisk termostat som dimmar temperaturen

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme När jag startade Klimatteknik i Östergötland AB 1993 jobbade jag mest med ventilation och luftbehandling. Sedan dess har jag

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Produktpresentation. Butiksinredningar för bagerier

Produktpresentation. Butiksinredningar för bagerier Produktpresentation Butiksinredningar för bagerier 2 Med fokus på säljande butiker Din butik är inte bara en försäljningsyta. Det är butiken som bygger ditt varumärke. Allt fler butiker och kedjor väljer

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer