Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010"

Transkript

1 Magasinet NR Pilotprojekt inom ICA total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline

2 Frostskyddskabel Frostskyddskabel - Undvik frostskador - Självbegränsande - Förläggs inuti eller utanpå rör Vill du veta mer? Kontakta Onninen, tel ,

3 Ledare Magasinet nummer 4, 2010 Omslagsfoto Örjan Karlsson. Onninen och Euronova Refrigeration var samleverantörer till ICAs pilotbutik i Sannegårdshamnen. På bilden ses Thair Saheb från Butiksbyggarna som installerade kyl- och fryssystemen. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Fredrik Carlsson Redaktion Fredrik Carlsson, Linda Lövhammer, Staffan Zika. Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder. Gott nytt år! Just idag har vi en gråmulen höstdag, men visst har hösten varit fin med hög klar luft, vackra färger från höstlöven, kyliga nätter och klarblåa dagar! Vi går dock snabbt mot jul och helg och ett nytt spännande år. Vissa spår en riktig vargavinter. Jag själv hoppas på god tillgång på snö och några minusgrader! Det råder en febril aktivitet på marknaden tack vare alla Rot-projekt, men nu även med allt fler nystartade projekt av bostäder, vilket känns extra positivt. Boverkets senaste prognos säger att det totala bostadsbyggandet kommer att öka med närmare 40 procent i år. På infrasidan diskuteras Sveriges vindkraftsutbyggnad. På och runt Gotland finns en hel del vindsnurror och där planeras utbyggnad av ytterligare en kabel till fastlandet. Läs mer på sidan 10. I det här numret av Magasinet kan du också läsa om ett intressant pilotprojekt på Ica Kvantum Sannegården i Göteborg. Där har Euronova installerat ett kylsystem som innebär en väsentlig energibesparing jämfört med liknande äldre anläggningar. Det känns bra ur miljösynpunkt samtidigt som det sparar pengar. Även i våra hem kan vi spara pengar samtidigt som vi blir miljövänligare genom att byta blandare. Beröringsfria blandare blir allt vanligare att installera i våra hem. Att ha moderna duschset kan också minska vattenförbrukning och spara pengar. Läs mer i detta nummer. Vi vill också passa på att hälsa några nya medarbetare välkomna till oss på Onninen. Alltid trevligt med nya ansikten. Några medarbetare har också antagit nya utmaningar här hos oss och det känns bra att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter för vår personal. Du som kund kanske redan har fått ett nytt ansikte presenterat för dig men här i tidningen kan du läsa lite mer. Vi har onekligen upplevt en spännande och intensiv höst tillsammans med Dig som kund, som jag skrev om i förra ledaren. Onninen står väl rustade och ser fram emot ett lika spännande och intensivt 2011! Onninens julgåva blir i år precis som tidigare ett bidrag till organisationen Läkare Utan Gränser. Till julen vill man ge och därför känns det bra att stödja organisationen i dess arbete med att hjälpa nödställda människor över hela världen. Jag och all personal på Onninen önskar Dig en trevlig läsning och passar samtidigt på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, vd

4 Energieffektiv ICA-butik visar vägen framåt Mats Jernsand, Euronova Refrigeration, och Maria Johansson, innesäljare Kyla Onninen Mölndal, har ett nära samarbete vilket även avspeglades under byggnationen av ICA Kvantum Sannegården. 4 Onninen-magasinet 4, 2010

5 Genom ett pilotprojekt öppnades nyligen ICA Kvantum Sannegården i Göteborg med upp till 40 procents energibesparing jämfört med en fem år gammal motsvarande butik. Euronova Refrigeration med produkten Flexichiller och Onninen är samleverantörer inom kyla och värme. Text: Mats Lindberg Foto: örjan karlsson Hur är det möjligt att bygga en så energisnål dagligvarubutik, med en besparing på cirka 40 procent jämfört med för bara fem år sedan? Och då har ändå ICA under en längre tid arbetat med driftoptimering av sina fastigheter. Vad är hemligheten bakom framtidens ICA-butik där ICA Kvantum Sannegården i Göteborg är pilotbutik? Detta är en total satsning från ICA med en beslutsamhet redan från början att energieffektivisera driften i alla dess delar. Vi har i och för sig inte uppfunnit så mycket nytt, men vi har satt oss ned och systematiskt penetrerat alla möjligheter till energieffektivisering. Man kan därför säga att det är helheten som är outstanding. Det säger Magnus Rehnby, avdelningschef Energi, Miljö & Kyla hos Bengt Dahlgren Göteborg, ett stort och välrenommerat installationskonsultföretag. Magnus Rehnby har länge samarbetat med ICA Fastigheter Sverige och ingår i projektgruppen för att bygga energieffektivare ICA-butiker. En föregångare till pilotprojektet var förra året ICA Kvantum Välsviken i Karlstad. Inventerat alla möjligheter Vi har inventerat alla möjligheter. Det gäller förstås fastighetsdriften och butikskylan men även belysning, inredning och dessutom våra inköp gällande allt från ugnar till bildskärmar, säger Jan-Anders Börjesson, fastighetsutvecklare hos ICA Fastigheter och ordförande i den speciella projektgruppen. Pilotbutiken ligger i det nya bostadsområdet Sannegårdshamnen, ett miljöprofilerat område i skarp kontrast mot den gamla hamntiden när koldammet yrde i luften. Butiken invigdes i slutet av oktober och är som sagt noga projekterad i alla delar, stort som smått. Projektgruppen har tydliga beräkningar för energiförbrukningen inom respektive områden vilka givetvis ska följas upp på ett metodiskt sätt. Under projektets gång har besparingsprognosen till och med kunna höjas från 35 till cirka 40 procent. Installationen i maskinrummet är ett precisionsarbete. Här ses Oscar Andersson. Många åtgärder En betydande del av besparingen har uppnåtts via besparingar inom kylsystemet med en sänkt kondenseringstemperatur inklusive frekvensstyrda värmepumpar, underkylning och en behovsstyrd köldbärartemperatur i livsmedelsanläggningen. Några tydliga och för alla lättförståeliga profilåtgärder är annars solpaneler, karuselldörrar och Led-belysning för såväl fasadskyltar som parkeringen där det även finns laddstolpar för elbilar. Givetvis är det lock på kyl- och frysdiskar. Andra intressanta saker är behovsstyrd belysning med en dimmbar grundbelysning som närvarostyrs i zoner. Det innebär att belysningen sänks något när det inte är kunder i just den delen av butiken, för ögat knappt märkbart. En förvånansvärd stor besparing görs genom behovsstyrd sargvärme, vilken svarar för nästan en tiondel av den totala besparingen. Det handlar om den elvärme som är monterad i kanter och sarger på kyl- och frysdiskar där det annars skulle bildas kondens vid användning. Onninen-magasinet 4,

6 En jämnare gång Tillbaka till kyl- och värmesystemet: Genom att arbeta med värmepumpar för att utnyttja kondensorvärmen från kylanläggningen kan denna hela tiden arbeta på lägsta möjliga kondenseringstemperatur, något som sparar energi. Kylproduktionen effektiviseras dessutom av att köldbärartemperaturen är högre än normalt och hela tiden anpassas efter verkligt behov. Såväl värmepumparna som samtliga kyl- och fryskompressorer är frekvensstyrda. Det ger en jämnare gång och mindre svängningar i både kyl- och värmesystemet, säger Magnus Rehnby. Eftersom värmepumparna även betjänar intilliggande butiker ( Goda Grannar ) hämtas kompletterande värme till dem från åtta styck borrhål i berget. Berget ger även bidrag till komfortkylan samt ger underkylning av livsmedelskylkretsen. Värmepumparna i kombination med bergkyla används sommartid för komfortkyla till hela byggnaden. Onnline kulventiler användes vid installationen. Jonas Karlborg är projektledare för Butiksbyggarna som installerade kyl- och fryssystemen. I bakgrunden ses några av Flexichiller-modulerna. Prisvärd och smidig lösning Efter specifikation från ICAs projektgrupp har Euronova Refrigeration levererat tekniklösningen till entreprenörerna inom kyla och VVS, diskleverantören Arneg Nordic Wica respektive Högbergs Rör i Borås. För installationen av kyl- och fryssystemen svarar Butiksbyggarna. Byggentreprenör är Wäst-Bygg. ICA hade som funktionskrav att satsa på varvtalsreglerade värmepumpar och det finns inte så mycket på marknaden i denna storleken. Euronova har en prisvärd och smidig lösning med modulerna Flexichiller som är frekvensstyrbara med elektroniska expansionsventiler, berättar Magnus Rehnby. I maskinrummet på den nya butiken arbetar nu elva Flexichillermoduler, varav fem med kylan och sex som värmepumpar. Noterbart är att butiken har dubbla fryssystem ifall det ena skulle gå ned. Det används olika köldmedium för olika ändamål, varav kaskadkopplade CO2-aggregat med direktexpansion till fryssystemen. Tekniska innovationer Under slutförandet av butiksbygget träffar vi Mats Jernsand, grundare och delägare av Euronova Refrigeration som utvecklar vätskekylaggregatet Flexichiller med tillverkning i Sverige. Flexichiller ger en hög energieffektivitet som uppnås genom flera tekniska innovationer i den nya patenterade värmeväxlaren. Konceptet är uppbyggt i standardmoduler med små fyllnads- 6 Onninen-magasinet 4, 2010

7 Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare för kök och badrum. Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe TM på moraarmatur.se Onninen-magasinet 4,

8 mängder, utan anmälningsplikt, säger Mats Jernsand. Han berättar att produkten flexibelt kan användas till många olika ändamål. Det handlar om allt från butikskyla och isbanor till värmepumpar och komfortkyla. Intresset för Flexichiller växer och Euronova möter ett allt större intresse även utanför Sverige. Euronova Refrigeration har ett nära samarbete med Onninen som levererar delar till Flexichiller, i första hand kompressorer, pressostater och köldmedia. Samarbete på flera plan Ibland är Onninen även samleverantör med Euronova till de olika projekten, vilket är fallet i den aktuella pilotbutiken ICA Kvantum Sannegården. Här levererade Onninen kylmedelkylare för takmontering, fläktluftkylare, plaströr, ventiler och montagemateriel med mera. En intressant detalj i det sammanhanget är att för första gången används varvtalsreglerade EC-fläktar även till kylrummens fläktluftkylare. Onninen lyckades i samarbete med installationsföretaget påverka Alfa Laval att för första gången tillverka ECfläktar för detta ändamål. Detta nära samarbete mellan Euronova Refrigeration och Onninen är nu på väg att utvecklas ytterligare. Onninen kommer framöver att börja sälja och marknadsföra Flexichiller på den svenska marknaden, vilket ger intressanta möjligheter inför framtiden. n Fakta euronova refrigeration Teknikföretaget Euronova Refrigeration AB grundades 2005 av Mats Jernsand som har 25 års erfarenhet inom kylbranschen. Företaget har fyra medarbetare med kontor i Göteborg. Företaget arbetar inom kommersiell kyla med fokus på indirekta och energieffektiva kylsystem. Med lång erfarenhet erbjuds allt från vätskekylaggregatet Flexichiller till pumpgrupper och motorventiler. Förutom innovativa produkter för kyl- och värmesystem erbjuds projektering via ritningar i AutoCad, besiktningar, energikalkyler och projektledning. Mer information på Tillverkningen av moduluppbyggda Flexichiller sker hos specialiserade underleverantörer i Mjölby och Norrköping. Den patenterade värmeväxlaren i Flexichiller tillverkas av Multichannel i Malmö där Mats Jernsand är delägare. Nytt är att under slutet av 2010 kommer Onninen att börja sälja och marknadsföra Flexichiller i Sverige. BLÜCHER DRAIN FÖR BUTIKSMILJÖER BLÜCHER Drain för livsmedels- och butiksmiljöer BLÜCHERs nya golvbrunn är en variant av den bästsäljande golvbrunnen BLÜCHER Drain 206 MULTI, nu med ett utlopp på 110 mm. Kompletteras med fördel med det nya gallret Hygienic Pro, ett helgjutet galler speciellt anpassat för livsmedelsmiljöer, helt utan skarpa kanter där smuts kan samlas, för en hygienisk avvattningslösning. Den höga kvaliteten får Du på köpet. BLÜCHER Sweden AB Tel

9 Fler och fler gör som Onninen och använder Webservice till sin webshop! VVS Grossist AB När du som kund använder Onninens webshop, hämtas bilder och dokument från RSK-databasen. - Enkelt för dig, enkelt för Onninen! IDO Showerama 7-4 Finns i många olika storlekar IDO Renova Färdigmonterade möbelpaket IDO Showerama är svensktillverkade kvalitetsduschar med 10 års garanti på glas och profiler. Onninen-magasinet 4,

10 Vindkraft till fastlandet Gotland var ett tidigt område för de första försöken med vindkraft. I dag när vindkraften byggs ut storskaligt är Gotland i allra högsta grad med på banan. Om allt går i lås kommer vindkraften här att producera nästan tre gånger den nuvarande gotländska elkonsumtionen. Text: Mats Lindberg Foto: katarina grip höök Som projektledare hos Geab Elnät är Petter Lindblad en av de viktiga personerna i utbyggnaden av Gotland som en framtida exportör av el till fastlandet. 10 Onninen-magasinet 4, 2010

11 Just nu byts 30 kv-nätet på södra Gotland ut till ett 70 kv-nät som ska klara distributionen när 41 äldre kraftverk demonteras och byts ut till 21 större kraftverk. Här ses några av de äldre kraftverken på Näsudden. De gynnsamma förhållandena uppmärksammades redan under 1970-talet och Näsudden, på sydvästra sidan, växte under 1990-talet till Sveriges mest vindkraftstäta område. I dag är Näsudden ett område som genomgår ett generationsskifte till moderna vindkraftverk. Näsudden är också ett av de områden som i kommunens översiktsplan pekas ut som ett av basområdena för gotländsk vindbruk som annars inrymmer allt från gårdskraftverk till storskaliga vindkraftparker. Totalt har ca personer, bosatta på Gotland, ett ägarintresse i det gotländska vindbruket. Vindbruk är på flera sätt en viktig faktor för det gotländska näringslivet. Under en tioårsperiod kommer dessutom själva utbyggnaden att årligen kunna skapa ca 140 arbetstillfällen. Vid en full utbyggnad, i enlighet med översiktsplanen, innebär det även årligen 155 arbeten inom drift och underhåll. En fullt utbyggd produktion på 2,5 TWh el per år motsvarar en omsättning på miljoner kr vid en prisnivå på 80 öre/ kwh, vilket är mer än vad såväl turismen som de areella näringarna omsätter. Fakta kilowattimme För den oinvigde kan berättas att en fullt utbyggd produktion på Gotland i framtiden på 2,5 TWh (Terawatttimme) el per år motsvarar GWh (Gigawattimme). Detta motsvarar i sin tur 2,5 miljoner MWh (Megawatttimme) vilket i sin tur motsvarar miljoner kwh (Kilowattimme). En normal villa förbrukar i genomsnitt cirka kwh per år. De 2,5 TWh som enligt planerna kommer att produceras på Gotland motsvarar därmed villors årliga elförbrukning. Fakta gotlands energi ab, geab Mer information om Gotlands Energi AB, Geab, finns på Översiktsplanen Bygg Gotland finns som pdf på (sök på ByggGotland). Onninen-magasinet 4,

12 e Nytt produktionsnät krävs Men planer är en sak och verkligheten kan ibland vara en annan. Verkligheten är just nu att 150 vindkraftverk på ön har en installerad effekt på 110 MW, vilket täcker strax under 20 procent av Gotlands elförbrukning. Med pågående generationsskifte på Näsudden tillkommer ytterligare effekt, vilket totalt kommer att ge 160 MW installerad effekt till hösten Det motsvarar en produktion på ca 320 GWh per år. Här börjar vi närma oss gränsen för vad det nuvarande nätet på Gotland klarar av. Gotland elförsörjs nu till stor del via två sjöförlagda likströmskablar från fastlandet, men vissa gynnsamma vinddagar kan el exporteras till fastlandet samma väg. Men det finns en gräns för vad öns nuvarande nät kan mata och den ligger på en vindkraftsproduktion med en installerad effekt på 195 MW. Därefter måste ett nytt produktionsnät byggas, vilket blir en av de största investeringarna någonsin i öns historia. Kombinerade stolpar Den springande punkten är om, eller kanske snarare när, Svenska Kraftnät lägger ny kabel (HVDC-Light) mellan fastlandet och Gotland. Svenska Kraftnät som ansvarar för det svenska stamnätet har tagit ett inriktningsbeslut att anlägga sådan sjökabel. Detta kommer i så fall att ske i två etapper, där den första kabeln ska kunna tas i drift mellan 2016 och Den planerade vindkraftsutbyggnaden är en stor sak för Gotland och för oss som jobbar i branschen är det förstås roligt att vara med, säger Torbjörn Ihse, teknisk chef på Geab Elnät Teknik. Smartline ett snyggare och smartare avloppssystem TID ÖVER Mobilt ordersystem för användning i bärbar dator med trådlös kontakt till kontoret eller anslutning via LAN. Funktion och design här är hemligheten Order Kunder Faktura e life. 1 Hela sortimentet märks med BD och Nordic Poly Mark vilket ger trygga och pålitliga installationer. 2 Attraktiv klammer med både fix- och glidfunktion. Så diskreta att de knappast syns. 3 Dubbel läpp på tätningsringen ger en säkrare skarv och färre vattenskador. 4 Litet byggmått innebär stor fördel i bjälklag och vid genomföringar. 5 Nya starkare råmaterial minskar vikten och ökar konkurrenskraften. 6 Fastsittande tätningsringar innebär enkel montering och ökad säkerhet mot läckage. w w w. p ipelife.se w w w. p ipelife.se w w w. p ip elife.se w p p e life.se - Nu även med mini-pc Prislistor Offert Tidrapport w w w. p ipelife.se w w w. p ipelife.se Specialisten på plaströrssystem Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: 12 Onninen-magasinet 4, 2010

13 I avvaktan på ett slutligt beslut förbereder sig Geab genom att projektera för en lämplig lösning på hur öns nya produktionsnät ska utformas. Inte heller här har några beslut tagits, men bedömningen är att ett nytt 145 kv- eller 170 kv-nät i stor utsträckning ska följa samma ledningsstruktur som finns för det nuvarande regionnätet. Av ekonomiska skäl kommer det sannolikt att bli friledningar, till stor del längs befintliga ledningsgator för att inte göra så stora ingrepp i landskapet, säger Torbjörn Ihse, teknisk chef på Geab Elnät Teknik, och fortsätter: Vi tittar på lösningen att ha kombinerade stolpar med 70 kv på ena sidan och 145 kv eller 170 kv på den andra. Det finns sådana lösningar i dag. Avvaktar beslut Geab förbereder olika alternativa lösningar för hur det nya produktionsnätet ska utformas men avvaktar att länsstyrelsen, kommunen och försvaret ska komma överens om vilka ytor som det går att ha vindkraft på. Detta med anledning av att försvaret inte vill ha några vindkraftverk på en fyra mil lång sträcka i start- och landriktningen från en flygplats och inte heller i en omkrets på 1,5 mil åt något håll. På en begränsad yta som Gotland skapar detta förstås svårigheter för att projektera ett nytt nät. Geab arbetar efter kommunens översiktsplan, benämnd Bygg Gotland, för åren fram till En utgångspunkt är att den planerade sjökabeln är dimensionerad för en installerad effekt på ön med MW. Detta ger alltså en årlig produktion på 2,5 TWh vilket motsvarar ca 2,8 gånger den nuvarande elkonsumtionen. Om allt detta går i lås så kommer Gotland att bli en betydande exportör av el till fastlandet. Ja, detta är en stor sak för Gotland och för oss som jobbar i branschen är det förstås roligt att vara med, säger Torbjörn Ihse. Onninen är leverantör Gotlands Energi AB, Geab, ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Gotlands kommun. Företaget arbetar med elnät, elförsäljning, entreprenad, fjärrvärme och bredband. Däremot äger inte Geab någon kraftproduktion via vindkraften och kommer heller inte att göra. Geab Nät svarar för att vindkraftselen ansluts och distribueras. Ofta är det dotterbolaget Gotlands Energientreprenad som utför arbetet. Onninen är en viktig leverantör till Gotlands Energientreprenad och efter avtalet mellan Vattenfall och Onninen 2006 har detta samarbete intensifierats. Med den snabba utvecklingen inom vindkraften är det ofta nya projekt på gång, förutom det löpande driftoch underhållsarbetet. Just nu byts 30 kv-nätet på södra Gotland ut till ett 70 kv-nät som ska klara distributionen när 41 äldre kraftverk demonteras och byts ut till 21 större kraftverk med en effekt på 3 MW vardera. Även fiber för kommunikation med kraftverken förläggs. Onninen har i detta projekt levererat elnätsmateriel med bland annat stor volym av 12 kv-kabel. n Klädsamt elegant God design fyller en funktion. På ett elegant sätt. Som Purus Line. Diskret, vacker och praktisk gör den inte bara sitt jobb. Utan också ditt badrum lite skönare. Rentav lite roligare. Lite roligare i badrummet Onninen-magasinet 4,

14 Nysatsning på Express i Mölndal Andreas Ek och Bengt Bogren kan snart hälsa välkommen till en omgjord Expressbutik i Mölndal med ett utökat sortiment. 14 Onninen-magasinet 4, 2010

15 För fyra år sedan invigdes den nybyggda Onninen Expressbutiken i Mölndal. Med en rejäl utökning av butikssortimentet stärker nu Onninen sin position i den södra Göteborgsregionen. Text: Mats Lindberg Foto: hans wessberg Vi bygger om i butiken för att kunna ta in cirka nya artiklar och lyssnar hela tiden på våra kunder för att ha ett lokalt anpassat sortiment. Det blir lite av en nystart, säger Bengt Bogren, ansvarig för Expressbutiken i Mölndal. Bengt är ett välkänt ansikte bland kunderna. Han har varit i branschen sedan 1967 och var med när Onninen etablerades i Göteborg för 14 år sedan. De första tio åren med Onninen var i klassiska lokaler på Krokslätts fabriker. För fyra år sedan gick flytten till den då helt nybyggda anläggningen, med ett mycket bra läge nära Söderleden. Fastigheten är byggd efter Onninens önskemål. Humor med allvar Vi fick öppna och ljusa lokaler som är lättare att jobba i och våra kunder trivs bra här, säger Bengt och fortsätter: Personliga relationer är viktiga och vi har stamkunder som kommit i alla år. Vi har en bra stämning tillsammans som man kan kalla för humor med allvar. Tidig morgon är det ofta full fart. Materiel hämtas till dagens uppdrag, lastas i montörsbilarna, en kopp kaffe kanske och sedan iväg. Efter nedgången för två år sedan tar nu byggandet åter fart. Genom Rot-arbeten och energieffektiviseringar har många mindre installationsföretag fullt upp, och lite till, säger Bengt Bogren. Expressbutiken fyller en viktig funktion både för de mindre installationsföretagen och de större företagens servicebilar. Läget, servicen, sortimentet och kunskapen är viktiga faktorer. Föryngring Veteranen Bengt Bogren ser positivt även på den föryngring som nu sker i butiken. Sedan några månader har han hjälp av Andreas Ek, en yngre kille som visat framfötterna på annan plats hos Onninen och redan blivit uppskattad av de återkommande kunderna i Mölndal. PROFFSIG PUMPSTATION FRÅN SANIFLO! SANICOM är en högpresterande lyft- och pumpstation för gråvatten främst för kommersiella utrymmen som barer, restauranger, tvättinrättningar och storkök. SANICOM har en kraftfull motor på 1300 W som är försedd med rejäla kylflänsar för tuffa tag. Den automatiska nivåvakten startar och stoppar pumpen allt efter behov. Max. lyfthöjd 10 m, max. horisontell pumpning 100 m (eller en mindre kombination av båda). 2 inloppsanslutningar DN 40 mm. Tryckledning DN 32 mm. Temperatur max 90 C (kortare perioder). Möjlighet att ansluta externt larm. RSK Beställ vår katalog eller besök vår hemsida så får du veta mer. AB Tel: Fax: Onninen-magasinet 4,

16 Om det kniper finns det dessutom alltid någon annan på anläggningen som kan hoppa in och hjälpa till i butiken. Totalt arbetar 12 personer hos Onninen i Mölndal. Förutom de två i butiken är det fyra innesäljare och två utesäljare inom VVS samt medarbetare inom Kyla och VA. Även den nye säljchefen för VVS i Göteborg, Patrik Wallander, utgår härifrån. Och nu tar alltså Express i Mölndal nästa steg genom en satsning på utökat sortiment och tydligare exponeringar. En butiksombyggnad som pågår när denna tidning distribueras (slutet av november) och beräknas vara färdig i mitten av december. n Bengt Bogren är en välkänd profil hos kunderna i Mölndal. Flexichiller nu hos Onninen Nu kan du beställa vätskekylaggregat/värmepumpar av fabrikat Flexichiller hos Onninen. Kontakta Onninen för rådgivning, beställning och mer information. Telefon Onninen-magasinet 4, 2010

17 Uponor Control System DEM Just nu är det besparingstider på Uponor. Golvvärme är en energibesparing i sig och med Uponor Control System DEM spar du ytterligare 8%. Energismart golvvärme DEM står för Dynamic Energy Management. Ett begrepp som innefattar en rad olika besparingsfördelar för såväl husägare som installatör. Bakom skalet finns en ny, unik teknik som inte bara håller nere energiförbrukningen och fördelar värmen effektivt utan också låter sig installeras enkelt, utan manuell injustering och med minimal risk för tidsödande efterjusteringar funktioner som spar både tid och pengar. På uponor.se kan du läsa mer om golvvärmesystem för alla rumstyper och golvmaterial. Även våra andra lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där. Gängtätning med Loctite 55 Reliability at work Snabbt och lätt. Spara 50 % tid. Efterjustering med upp till 45 utan läckagerisk. Godkänt för gas, vatten, dricksvatten och gas. För kopplingar i plast och metall. Enkel och ren applicering. En rulle av Loctite 55, 150 m tätar: Gängstorlek 1/2 3/4 1 Antal Onninen-magasinet 4,

18 Stefan är nöjd med Onnline luftvärmepump För de flesta mindre hus runt 100 kvadratmeter, och kanske upp till 120 kvadratmeter, så kan jag rekommendera Onnline till kunden, säger Stefan Pennerud. 18 Onninen-magasinet 4, 2010

19 Att erbjuda och installera luftvärmepumpar är en återkommande arbetsuppgift för Stefan Pennerud, kyltekniker hos Köldmedieservice AB i Sollentuna. Och i många fall rekommenderar han gärna Onnline luftvärmepump. Text: Mats Lindberg Foto: dan larsson Jag har satt några Onnline luftvärmepumpar nu och de fungerar alldeles utmärkt med nöjda kunder. De är dessutom enkla för kunden att förstå med en enkelt utformad fjärrkontroll, vilket är en fördel för handhavandet, säger Stefan Pennerud. Vi pratar med honom en tidig morgon när Stefan sitter i bilen på väg till ett nytt uppdrag. Han har hämtat materiel på Onninen Express i Sollentuna och ska göra en lite större luftvärmepumpsinstallation på en skola i Strängnäs, det handlar om tre inomhusaggregat med en värmeeffekt på vardera 6 kw. Här räcker inte Onnlines luftvärmepump till i kapacitet. Men i många fall fungerar Onnline alldeles utmärkt, för mindre hus med öppna planlösningar. Likvärdig produkt I storleksnivån 3 kw värmeeffekt är Onnline en likvärdig produkt som jag kan erbjuda kunden till ett bättre pris. Den är inverterstyrd, anpassad för nordiska för-hållanden och har ett COP-värde som är helt okey, säger Stefan och fortsätter: När en kund kontaktar oss om en luftvärmepump så gör jag ett hembesök, kollar placeringen och går igenom alternativen med kunden. Kunden är ofta påläst, har jämfört olika pumpar på nätet och COP-värdet är en viktig faktor. För de flesta mindre hus runt 100 kvadratmeter, och kanske upp till 120 kvadratmeter, så kan jag rekommendera Onnline till kunden. Det är ett billigt sätt att snabbt sänka energikostnaden i hus med direktverkande elvärme. COP (coefficient of performance) är ett uttryck för hur mycket värmeenergi som avges i förhållande till tillförd energi vid bestämda temperaturförhållanden. Tillbehör och samarbete När det gäller Onninens eget varumärke Onnline så gillar Stefan dessutom sortimentet av tillbehör till luftvärmepumpar. Han använder markstativ, konsoler, vibrationsdämpare, slang och rör även vid installation av andra luftvärmepumpar. Stativ och konsoler är justerbara och montaget är enkelt. Det är verkligen Fakta onnline och opal Onninen har två egna varumärken; Onnline för professionella kunder samt OPAL för konsumenter. Onnline-produkterna utgör det största sortimentet och är framtagna för professionella användare. Med Onnline får Onninens kunder fler produkter att välja mellan. Fortfarande har Onninen kvar ett brett smidigt och konsolerna är också försedda med vattenpass, säger han. Stefan Pennerud och Köldmedieservice AB får de flesta uppdrag genom rekommendationer. Luftvärmepumpar är ingen stor verksamhet i företaget, men vid förfrågningar så hjälper man givetvis kunden med detta. Köldmedieservice har fyra medarbetare, varav tre kyltekniker, och arbetar huvudsakligen med nyinstallation, ombyggnation och service åt restauranger samt skolor och förskolor. Företaget har ett nära samarbete med Onninen. Jag har Onninen som huvudsaklig leverantör. Jag får bra priser, ett bra bemötande och det fungerar utmärkt att samarbeta med Henrik Wistrand som är kylsäljare hos Onninen i Sollentuna, säger Stefan Pennerud. n urval av andra märken och fortsätter att fördjupa samarbetet med marknadens ledande leverantörer för att erbjuda ett optimalt sortiment. Under året har Onnline-sortimentet utökats med bland annat expansionskärl, frostskyddskabel och värmepumpspaket. Onninen-magasinet 4,

20 Det är med stor branscherfarenhet i ryggen som Bengt Brock blivit segmentchef hos Onninen. 20 Onninen-magasinet 4, 2010

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte Magasinet3 2009 Kostnadseffektivt linbyte Komplett koncept för bergvärme i Vadstena Populär Onninen-mässa i början av 2010 Ny uppskattad tjänst i OnnShop Enkelt och tidlöst på samma gång Poco tvättställ

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA

KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA NR 5 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA Miele Bäst i test! Mieles dammsugare

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme nonstop Mälarenergi nr 1-09 Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Kunder vill tillbaka Tryggt med serviceavtal Mälarenergi Stadsnät trendspanar

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer