Vi är proffs på rörinstallationer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är proffs på rörinstallationer!"

Transkript

1 Allt vi vill är att du är utomordentligt nöjd! Öppna ochn! läs tidninge en Du kan vinneapump luft/luftvärmykel! eller en elc En informationstidning från Falkenbergs Värmeteknik AB 2014 Vi är proffs på rörinstallationer! ållet: h e n n i Ur Solen värmer gruppboendet De sparar pengar med bergvärme Så löstes villans värmeproblem Samarbete med Gekås i 35 år

2 Vi ser möjligheterna Välkomna till Falkenbergs Värmeteknik. Vi är ett anrikt företag som startade 1972 med traditionellt rörläggeri och sedan dess har utvecklats till ett komplett VVS-företag. Med vår breda kompetens kan vi åta oss små som stora uppdrag inom rörläggeri, värmepumps-, sol-, naturgas-, gas-, pelletsinstallationer och energibesparande åtgärder i Halland med omnejd. Ända sedan starten har vi satt våra kunder i centrum. Oavsett om man är privatperson, företag eller kommun är det viktiga för oss att kunden ska vara utomordentligt nöjd med vårt arbete. Falkenbergs Värmeteknik är en kompetent och juste samarbetspartner som jobbar hårt för att skapa de allra bästa lösningarna för både små och stora kunder. Hos oss är alla kunder lika viktiga och vi ser det som en självklarhet att vara flexibla och ge en god service. Med vår långa erfarenhet och kunnande inom VVS kan vi hjälpa våra kunder fram till just den lösningen som passar var och en bäst. Vi hjälper Ända sedan starten har vi satt våra kunder i centrum. till med allt från idéstadiet fram till fungerande installation. Och en grund för ett bra resultat är vår kompetenta och engagerade personal som inte ser problem utan möjligheter. Välkommen till oss på Falkenbergs Värmeteknik du också. Conny Wiberg Christoffer Jönsson Kamstrup AB Enhagsslingan 2 S Täby Tel: Vad du ser Vad du får av Ahlsell Produkten Tillgång till unik sortimentsbredd hos en leverantör Unikt logistiksystem som garanterar säker leverans Skräddarsydda faktureringsrutiner Cirka artiklar i lager Service dygnet runt Produkten gör det enklare att vara proffs 2

3 Över 40 års historia Bröderna Ulf, Kjell och Mats Jönsson startade 1972 Bröderna Jönssons Rörservice AB och började då med traditionellt rörläggeri. Bland annat villainstallationer, service på oljepannor, renoveringar av badrum, rensning av avlopp i Falkenberg med omnejd. Fyra år senare startades ett nytt bolag i Ullared med namnet Bröderna Jönssons Rörservice i Ullared AB. Det införlivades senare i Bröderna Jönssons Rörservice AB och är idag en filial till Falkenbergs Värmeteknik. Mats och Kjell jobbade då till största delen i Falkenberg medan Ulf fördelade sin tid mellan Ullared och Falkenberg. Det var under den här perioden de också började installera lite större pannanläggningar och de var tidigt på det klara över vikten av att spara energi. Därför började man installera alternativa energilösningar stället för oljepannor 1985 förändrades ägarförhållandena i företaget då Ulf och Kjell blev ensamma ägare. Samtidigt bytte företaget namn till Falkenbergs Värmeteknik AB, en markering för att tydligt visa inriktningen mot värmelösningar och energisparande. I mitten på 90-talet tog man ytterligare ett steg och började utföra jobb åt industrin och fortfarande är SCA en återkommande kund. När Kjell Jönsson bestämde sig för att varva ner gick Christoffer Jönsson in som ny delägare. Fyra år senare erbjöds Conny Wiberg, som arbetat inom branschen sen 1983, att lösa ut Ulf Jönssons ägarandel. Och idag ägs Falkenbergs Värmeteknik av Christoffer Jönsson och Conny Wiberg. Båda är erfarna projektledare med lång erfarenhet i branschen vilket innebär att man tagit ytterliggare steg i verksamheten genom att ta sig an allt större projekt. Effektivare kommunikation med IP-telefoni Med en fast växel baserad på IP-telefoni och mobila företagspaket med samma teknik kan vi se till att ni alltid finns tillgängliga. Oavsett var ni befinner er kan ni koppla er mobiltelefonen till företagets fasta växel och ta del av alla de funktioner som en traditionell växel erbjuder. Vill ni ha mer information? Ring Telefoni för framtiden 3

4 Solen ger energi i gruppboendet Nybyggda Slättens gruppboende är ett lågenergihus där bergvärme och solfångare är lösningen. Under sommarperioden ska vi vara helt självförsörjande, säger HansErik Wortmann som är byggnads ingenjör på Falkenbergs kommun. När kommunen planerade det nya gruppboendet Slätten i Falkenberg hade man ett annat gruppboende som referensbyggnad. Det syskon huset byggdes 2006 efter Boverkets dåvarande regler. Den fastigheten var energisnål för sin tid men reglerna har ändrats sedan dess. Och vi ville göra något ännu bättre nu. Därför har vi förbättrat de tekniska lösningarna och förfinat byggnadens utformning. Samma stil Planmässigt går det nya gruppboendet, som innehåller sex lägenheter och en personallokal, lite i samma stil som det andra huset men estetiskt är det annorlunda eftersom man bland annat höjt takhöjden och istället för putsad fasad har man nu valt tegel med träpanelinslag. Ur energisynpunkt gjordes också flera förändringar. Bland annat ökades isoleringen med 22 centimeter till en väggtjocklek på 61 centimeter, den tillkommande mängden isolering skulle fylla en hel lägenhet Det andra gruppboendet hade pelletsuppvärmning men här var vi Här har vi skapat ett effektivt lågenergihus, säger Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör på Falkenbergs kommun. 4 Nybyggda Slättens gruppboende i Falkenberg värms med bergvärme och solfångare. tidigt klara över att vi skulle testa bergvärme i kombination med solfångare. Självförsörjande Lösningen arbetades fram tillsammans med Falkenbergs Värmeteknik som fick uppdraget att installera anläggningen inklusive allt rörarbete. I vintras stod det nya gruppboendet klart och på taket finns en solpanel på cirka 10 kvadratmeter. Solpanelen är prioriterad i systemet och kopplad till en ackumulator tank. Efter hand som solfångaren alstrar energi minskar bergvärmen. Gruppboendet är idag ett låg energihus, så nära ett passivhus man kan komma. Vi ville ha kvar trivseln i huset och det innebär att det är för mycket vinklar och vrår i fastigheten för att vi ska klara av att nå fram till ett passiv hus. Men energimässigt har vi lyckats mycket bra. Det nya gruppboendet använder bara cirka 30 procent så mycket energi som det tidigare huset och då var det ändå ganska energisnålt. Och sommartid ska vi vara självförsörjande på energi för värme och tappvatten, berättar Hans-Erik.

5 Viessmann - Värmeprodukter av högsta kvalité! Er kompletta leverantör av värmeutrustning VÄRMEPUMPAR SOLVÄRMESYSTEM FASTBRÄNSLEPANNOR GAS/OLJEPANNOR Berg/jord/vatten - Luft/vatten Kompletta system för både villa & fastighet För ved, pellets, flis - Kompletta system Kontakta oss idag: Kontakta oss idag: Stolt sponsor av Skid-VM i Falun 2015 Kontakta oss idag: Plana solfångare - Vakuumrör - Kompletta system Även för Biogas/Bioolja - Kompletta system

6 Lars-Erik Lundin, byggprojektledare på Falkenbergs kommun, är nöjd med den nya miljövänliga värmeanläggningen på Söderskolan. Oljan byttes till modern miljövänlig uppvärmning Kommunen valde att bygga om den gamla värmecentralen Söderskolan och två mindre fastigheter fick sin värmeförsörjning via en gammal omodern värmeanläggning. Nu är den utbytt. Olja har ersatts av pellets och värme pumpar. Vi sparar åtskilliga hundra tusen kronor om året men framför allt är det en kraftig förbättring ur miljösynpunkt, säger Lars-Erik Lundin som är byggprojektledare på Falkenbergs kommun. Falkenbergs Värmeteknik har installerat de nya värmeanläggningarna men hade också det totala samordningsansvarat för hela ombyggnationen När man river ut gammalt och installerar nytt medför det mycket arbete runt omkring som bygge, el, måleri, plåtslageri, styr- och övervakningssystem. Och Falkenbergs Värmeteknik har sett till att allt har fungerat. Omodern värmecentral Den tidigare anläggningen bestod av en stor äldre värmecentral som innehöll tre oljepannor som för många år sen kompletterades med brikettvärme från det kommunala energiverket. Centralen skötte värmeförsörjningen för både Söderskolan och två mindre fastigheter som inrymde korttidsboendet Valhall och Hörselskolan. Vi ser kontinuerligt över våra värmeanläggningar och vår policy inom kommunen är att bli av med oljeberoendet. Men det här området ligger inte inom gas- eller fjärrvämeområdet och därför var vi tvingade hitta alternativa uppvärmningsformer. Lösningen, som utformades tillsammans med Falkenbergs Värme- teknik, blev en total ombyggnad av värmecentralen. Oljepannorna kastades ut och ersattes av pelletsvärme och värmepumpar. Vi gjorde om hela systemet och en pelletsanläggning installerades för att försörja Söderskolan och Hörsel skolan med värme. Samtidigt kapade vi den gemensamma värme kulverten till Valhall som nu får värme genom den värmepump som vi installerade där. Uppföljning Projektet stod helt klart hösten 2013 och i mars hade man en uppföljning av den nya anläggningen. Vi kontrollerade och hade återkoppling på vad som sedan behövde justeras och det var inga större saker som behövde ställas in och åtgärdas, mera normal finjustering. Det har fungerat bra. 6

7 Ifö - badrumsprodukter för hela badrummet Driften följs upp kontinuerligt. KOMPLETTA VÄRMESYSTEM VED - SOL - PELLETS Den gamla värmecentralen har bytts mot en modern anläggning. 5 ÅRS GARANTI Effecta AB tel: fax: e-post: VACKER PÅ UTSIDAN, SMART PÅ INSIDAN. Vi satsar på ny teknik för att bli av med oljeberoendet, säger Lars-Erik. Men det är viktigt att man följer upp och optimerar anlägg ningarna så man minskar energi förbrukningen maximalt. Att värmeförsörjningen i första hand skulle ske med pellets värme var man ganska tidigt klar över. Marknaden har med åren lärt sig pelletsanläggningar och de fungerar bra. Vi har också med tiden lärt oss mycket om pellets och vi har lärt oss ställa krav, här har vi till exempel en pellets panna som vi kan backa upp med en biooljepanna om något skulle hända, säger Lars- Erik. NIBE F1345 är utvecklad för större bostäder och kommersiella fastigheter och är både flexibel och riktigt kraftfull. På insidan är den uppbyggd i ett modulsystem. Därför kan varje detalj; kylmodul, slang och kabel, anslutas eller bytas på ett ögonblick. Värmepumpen är lätt att styra med en enkel intuitiv färgdisplay som talar ditt språk. Löstagbara kylmoduler är standard. Det innebär att du slipper släpa på c:a 350 kg, och istället får två betydligt mer lätthanterliga delar. Och den är så tyst att du inte ens märker att finns där. I själva verket är värmepumpen en av de tystaste värmepumpar som finns. Läs mer på Större pelletsanläggning och värmepump som Falkenbergs Värmeteknik har projekterat, installerat och varit samordnande installationsfirma i hela projektet. Anläggning: Viessmann pannor och värmepumpar. Wiessman tillverkar högeffektiva värmesystemen som ger stora besparingar, framför allt i projekt där efterfrågan på energi är stor. Som till exempel i bland annat offentliga byggnader eller industriella byggnader, kontorsbyggnader, hotell, sjukhus och skolor. 3 års å rs garant rs g garanti ara ti NIBE Energy Systems Box 14, Markaryd Tel

8 Foto: Gekås

9 35 års jobb på Gekås Ända sedan 1979 har Falkenbergs Värmeteknik varit med och byggt upp Gekås i Ullared. Vi har snabba beslutsvägar och projekten förändras ofta under hand så det gäller för oss att ha flexibla entreprenörer, säger Magnus Larsson som är driftansvarig på Gekås. Han fortsätter: Det underlättar också att Falkenbergs Värmeteknik varit med länge och kan vårt hus. De har lokalkännedomen, hittar rätt överallt och vet var saker finns och det är viktigt. Framgångsföretaget Gekås Ullared är ett hus i ständig förändring och växer hela tiden vidare. Växer ständigt De senaste utbyggnaderna är till exempel kaffebar med restaurangkök, lager, personalutrymmen och totalt har man byggt till med drygt kvadratmeter i fyra våningar. Totalt omfattar Gekås idag kvadratmeter butiksyta och kvadratmeter lager. Men vi har alltid nya byggplaner och fortsätter öka yta i snabb takt. Eftersom Gekås och Falkenbergs Värmeteknik samarbetat i 35 år har man skapat rutiner och smidiga arbetsformer som underlättar för båda parter i byggprojekten. Christoffer Jönsson på Falkenbergs Värmeteknik berättar: Vi har möte med Gekås var tredje vecka och då tas nya projekt upp. Utifrån det jobbar vi sen fram lösningar tillsammans med Gekås och andra inblandade entreprenörer. Vi är alltså med redan från start i projekten och det gör det lättare när vi sen konstruerar, projekterar och installerar projekten. Projekt ändras Men förutsättningarna för nya projekt som sätts igång är inte alltid statiska från idé till färdig installation. Nej, inte alls. När vi på byggavdelningen får besked om ett byggprojekt berättar vi för våra entreprenörer hur det är tänkt och ska se ut. Fast sen förändras det ofta under byggets gång och då gäller det att våra entreprenörer är flexibla. Det är Falkenbergs Värmeteknik och de tar Foto: Gekås fram lösningar och förslag efterhand, säger Gekås Magnus Larsson. Falkenbergs Värmeteknik installerar, och har installerat, bland annat alla rörinstallationer, en rad olika värme anläggningar med till exempel berg värme och gaspannor samt tryckluft system till transportlinjer, främst på lagret. I huvudfastigheten med butiken har vi installerat värmepumpar där samma maskin ger både kyla och värme efter behov. Eftersom Gekås har så många besökare är kylbehovet idag större än värmebehovet för att skapa en sval och behaglig innetemperatur, säger Christoffer Jönsson. Falkenbergs Värmeteknik sköter också service, reparationer och förändringar i befintliga röranläggningar och värmeanläggningar med gaspannor och värmepumpar. Även att rensa avlopp, montera handfat, blandare och WC-stolar står på listan över saker som Falkenbergs Värmeteknik utför åt Gekås. 9

10 De sparade tusenlappar på bytet till bergvärme Vi har dessutom fått bättre klimat i huset Det stora, stilfulla huset är naturskönt beläget och på tomten går berget upp i dagen på sina ställen. Det var en anledning till att vi bestämde oss för bergvärme, säger Conny Isaksson. Lösningen blev en ny CTCvärmepanna. Resultat: Jämnare värme och drastiskt sänkt uppvärmningskostnad. Conny Isaksson och hans sambo Bo Nilsson bor vid Heberg utanför Falkenberg. Deras hus, som de flyttade in i senhösten 2012, är i en och en halv plan med källare och boytan är 360 kvadratmeter. Uppvärmningen klarades genom vattenburen el. Pannan var gammal men framförallt hade vi extremt dyr värmekostnad första vintern som i och för sig var ganska kall. Elräkningarna var hiskeligt höga och vi insåg att vi måste göra något åt det. Bergvärme var klart Att de skulle byta till bergvärme bestämde de tidigt. Vi hade tittat runt på nätet innan vi tog kontakt med Falkenbergs Värme teknik och hade då hittat en panna som vi trodde kunde passa oss. Men den anläggningen bestod av tre Vi har sänkt värmekostnaderna betydligt, säger Conny Isaksson. Mikael Caspersson och Bo Nilsson framför värmepumpen CTC 412 Ecoheat. olika enheter och det visade sig att det var tveksamt om de skulle få plats i det utrymme där man skulle installera den. Men Falkenbergs Värmeteknik hjälpte oss med att ta fram andra alternativ och då hittade vi den som nu är installerad. Valet föll på en värmepanna från CTC, värmepump CTC 412 Ecoheat. Den hade precis kommit ut på marknaden och den passade oss perfekt. Den har ett smidigt format, är inte större än ett vanligt kylskåp, 10

11 Bo Nilsson upplever det som att man nu har en jämnare värme i huset. och den klara av att försörja vårt stora hus med värme. Bättre klimat inne Anläggningen installerades och togs i bruk november 2013 Installationen gick bra och det var inga konstigheter eller problem innan vi kom igång. Pannan fungerar mycket bra. Och huset har blivit behagligare. Det vi upplever är att vi har en jämnare värme i huset än med den gamla pannan. Klimatet i huset har blivit betydligt bättre. Samtidigt som elräkningarna har minskat drastiskt Ja, det kan man gott säga. När vi hade vattenburen el låg elräkningarna på drygt kronor i månaden under januari mars Nu, med den nya pannan, hade vi elräkningar på i månaden under samma period. Visserligen var det en mildare vinter men säger ändå en hel del om effektiviteten. CTC 412 Ecoheat CTC EcoHeat 412 är en ny värmepump för sjö-, berg- och jordvärme. Det är en effektiv värmepump, med pekskärm och Energyflex, som också är extremt tyst. Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat, ljudisolerad enhet och det ger ovanligt låg ljudnivå. Ecoheat 412 är med sin vinnande teknik också väldigt effektiv och producerar till exempel varmvatten efter hand som det används. Den ger upp till 80 procent lägre värmekostnader. För små proffs till riktigt stora Dahl är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Du hittar även verktyg och andra förbrukningsvaror hos oss. Vi kompletterar förstklassig logistik med smarta tjänster och lösningar. För att hitta ditt närmaste DahlCenter besök dahl.se Vi är stolt leverantör till Falkenbergs Värmeteknik AB. Välkommen till oss du också! 11

12 Vi utför Brunnsborrning Bergvärme / energiborrning Miljöborrning Entreprenad Hydraulsprängning Pumpinstallationer samt vattenprover Storgatan 25 Box 39, BURSERYD Tel Fax

13 Så löstes villans värmeproblem efter många år Villaägaren anlitade fem olika installationsfirmor för att få ordning på den krånglande värmeanläggningen. Men ingen av dem lyckades. Då kontaktades Falkenbergs Värmeteknik som installerat en anläggning som inte bara ger tillräcklig värme utan också lägre elkostnader. Det här är ett av de många projekt som Falkenbergs Värmeteknik med sin erfarenhet och kompetens löser varje år. I det här fallet hade villaägaren redan 2000 låtit installera en värmepump som skulle värma den drygt 300 kvadratmeter stora villan. Till en början blev effekten ganska bra men ganska snabbt blev problemen stora. Bara bekymmer Man hade bekymmer med värmen och elförbrukningen var onormalt hög. Dessutom hade man ett ständigt irriterande sus i elementen. Villaägaren försökte flera gånger under åren få hjälp med att åtgärda problemen för att hans värmeanläggning skulle fungera optimalt. Totalt anlitade han fem olika firmor som försökt hitta felet och åtgärda problemen. Men ingen av dem lyckades. Härom året fick han av en slump kontakt med Falkenbergs Värmeteknik via ett byggföretag som han anlitade för andra arbeten på huset. Conny Wiberg på Falkenbergs Värmeteknik tog sig an fallet och kontrollerade värmeanläggningen. Det visade sig att han hade en värmepump som inte höll måttet effektmässigt efter borrhålets längd, befintlig värmepump frös nere borrhålet. Det innebar att elpannan fick jobba mer eftersom man inte kunde utvinna någon energi från berget. Tyvärr är detta är ett vanligt fenomen, det är ett sätt få ner priset på offerten och då snålar man in på borrmetrarna, berättar Conny. Rätt dimension Han hjälpte villaägaren sen att välja en ny anläggning med rätt förutsättning- ar för husets storlek och de behov som fanns. Det blev en Nibe 1255, steglös mellan 4 16 kw, som installerades i våras samtidigt som ett nytt hål på 128 meter kompletteringsborrades. Direkt efter att anläggningen installerades kunde villaägaren konstatera att det var stor skillnad. Nu hade man en fungerande värme och behaglig inomhustemperatur i villan. Det irriterande suset i elementen försvann helt och hållet. Och elförbrukningen, som tidigare låg på upp till kw, minskades betydligt. Besparingen förväntas bli 60 procent mot tidigare förbrukning. 13

14 EN KOMPLETT MASKINPARTNER! Vi har branschens bredaste sortiment av de bästa yrkesmaskinerna för bygg, anläggning, hantverk och industri. Hos oss hyr du effektiva lösningar för varje objekt. Vi lyssnar på dig, så att våra förslag följer dina behov. Första värmepumpen med upp till 14 års trygghet och Energyflex. Vi erbjuder dig kompletta etableringar med system för logistik, säkerhet, el, värme och personal. Vi levererar allt du hyr till din arbetsplats, lossat och klart. Läs mera på stalhyrmaskiner.se! KANSLISTVÄGEN 1, FALKENBERG Telefon MÄCÉ NU ÄVEN I GÖTEBORG Hela Sveriges Sveriges mest sålda värmepump luft/vatten? Eller marknadens effektivaste bergvärmepump med pekskärm? Båda med upp till 14 års trygghetsförsäkring. Bara hos CTC. Precis som med Energyflex. Kontakta Falkenbergs Värmeteknik! De är CTC Partner, ger goda råd och besparingskalkyl. EL- och VVS-grossist Bäst på leveranser och personlig service Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Purus AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs. DITT NYA BADRUM BÖRJAR MED DEN HÄR Purus Line golvbrunn ger dig helt nya valmöjligheter. Placerar du den väggnära är du fri att välja badrumsklinker i vilken storlek som helst. Lite mer som du vill ha det. 14

15 Proffs på rörinstallationer! Falkenbergs Värmeteknik AB utför nyinstallation och VVS-service åt industri företag, fastighetsbolag, kommuner, villaägare och andra kunder. Uppdragen varierar från små till stora, mer omfattande projekt och Värmeteknik åtar sig alla upptänkliga arbeten i branschen. Här är några exempel på tjänster som vi utför: Alla former av rörinstallationer Installation och service av värmepannor Berg-mark värmepumpsanläggningar Luft/Vatten värmepumpsanläggningar Naturgaspannor Pelletspannor Solfångaranläggningar Stambyten Badrumsinstallationer Läcksökning i VA-system med spårgas Filmning i avlopps- och dagvattenrör (färgkamera) Tävla och vinn! Svara på dessa tre frågor, svaren finner du i tidningen, lägg samman resultatet till en summa och skriv en motivering till varför just du behöver en elcykel eller en luft/luftvärmepump. Den bästa motiveringen som har rätt summa vinner antingen en elcykel eller en luft/luftvärmepump exkl. installation. Valet är ditt! Värdet på elcykeln är ca. 7000:- och luft/luftvärmepumpen ca :-. 1. Vilket år startade Falkenbergs Värmeteknik? 2. Hur länge har samarbetet med Gekås pågått? 3. Hur stor är Conny och Bo:s boendeyta? Summera resultatet här: Mejla summan samt din motivering till varför just du behöver en elcykel eller en luft/luftvärmepump till Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den 20:e december Vi utser en vinnare som får den önskade produkten. Vinnaren meddelas personligen. Anställda hos Falkenbergs Värmeteknik och familj till dessa får tyvärr inte delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Företagsledningen hos Falkenbergs Värmeteknik utser vinnaren och deras beslut kan ej överklagas. 15

16 Här hittar du oss! Falkenbergs Värmeteknik På nätet: Telefon: Jobba hos oss? Är du en glad rörmokare som söker jobb? Vi söker ständigt kompetenta medarbetare, så tveka inte att kontakta oss! Postadress: Falkenbergs Värmeteknik AB Box Falkenberg Besöksadress: Porsevägen 19 Falkenberg Tryck: Larssons Offsettryck 2014 Mobil: Christoffer Jönsson Ulf Jönsson Conny Wiberg

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special [PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special LÅT SOLEN [PROVISA INFORMATION AB] [Uppslag] [430x280] [Icakuriren] [24188] VÄRLDSPREMIÄR! Bli energi- och miljösmart Nu behöver

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN

POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN K L I M AT S M A R TA V Ä R M E S Y S T E M F R Å N J A N F I R E 1 Företaget Janfire AB Vi som jobbar på Janfire AB Vi har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning Stockhorvan Magasin nyheter & information från stockhorvan i hultsfred Sveriges bekvämaste pelletsanläggning 100% nöjd kundgaranti Pelletsproduktion med kärlek och omtanke Ekonomisk och miljövänlig pellets

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer