reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma Effekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma Effekt"

Transkript

1 White Paper Forma Publishing Group / Egmont Publishing. December 2014 Fem insikter om reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma MEDFÖLJER ICAKURIREN NR sidor SERE special! ÅBO n Skärgår n Barnens Åbo n Maten & drycken n Historiska Åbo EN BILAGA I SAMARBETE MED ICAKURIREN 2011 RESESPECIAL 1 Äntligen blir disken ren på riktigt! WEBA Special du och bli en av tusentals nöjda konsumenter varje dag diskar vårt maskindiskel. Du kommer att uppleva hur din disk blir skinande ren på riktigt, samtidigt din diskmaskin blir grundligt rengjord inuti - varje gång du diskar. Det går att jämföra diskresultatet du får vanliga all-in-one maskindisktabletter - mot WEBA Special. ERBJUD ANDE 3 st för packninga r 395:- WEBA Special är ett äkta proffsdiskel dagligen används av livselsproducenter vilka är beroende av högsta hygien. Tävla Hus & Hem och Bosch! Vinn ett värmesystem till ditt hus! WEBA Special säljs genom ICA, COOP och City-Gross i Halland WEBA Kemi AB Eldsberga Tel: FOTO JOHNÉR Fraktfritt ino Sverige m En Enblivande blivande från frånfinland. Finland. Värde upp till kronor! Bergvärme Bosch Compress Värmepump för jord Kan ge upp emot 80 årsverkningsgrad. M poolvärme samt frik Räkna ut din besparing i 7 enkla steg på bosch-climate.se Levande Levandeoch ochvarm varminredningssten inredningssten Täljsten Täljsten ettett levande levande varmt varmt inredningsmaterial inredningsmaterial tåltål hårt hårt slitage slitage bättre bättre än än många många an-andradra ytor. ytor. Tulikivis Tulikivis ettett material material förför golv golv väggar väggar i fuktiga i fuktiga utrymmen utrymmen hallhall badrum, badrum, efter efter stenen stenen suger suger åt åt sigsig vatten vatten halhal närnär våt. våt. I kombination I kombination golvvärme golvvärme dessutom dessutom en en värmelagrare. värmelagrare. EttEtt ekologiskt ekologiskt naturmaterial naturmaterial höjer höjer värdet värdet på på dittditt boende. boende. LäsLäs mer mer inspireras inspireras på på skillna skillna Nyheten Nyheten detdet senaste senaste tillskottet tillskottet bland bland våra våra unika unika skaminer. skaminer. Med Med sinsin mattpomattpolerade lerade eller eller vita vita syta syta sinsin stilrena stilrena eldstadsinsats eldstadsinsats automatisk automatisk förbränningsluftförbränningsluftkontroll kontroll blirblir en en naturlig naturlig smakfull smakfull deldel i hemmet. i hemmet. Ger Ger snabb snabb värme, värme, värmelagring värmelagring mycket mycket lättskött. lättskött. Tänd Tänd låtlåt sköta sköta sigsig själv själv helt helt enkelt. enkelt. finns finns i tre i tre höjder, höjder, likalika vacker vacker runt runt omom kankan placeras placeras fristående fristående i rummet. i rummet. Genom Genom s s bågformade bågformade lucka lucka belybelysesses hela hela rummet rummet av av lågorna. lågorna. Drömmer du om bergvärme? Eller passar en luft/luftvärme- pump bättre till ditt hus? Hus & Hem, i samarbete Bosch, ger alla Hus & Hems läsare chansen att var och tävla om ett helt nytt värmesystem. Även en kostnadsfri installation ingår! TÄVLA SÅ HÄR: Läs mer om de olika värmesystemen på husochhem.se/bosch och välj det vore optimalt för just din villa. Här lämnar du också ditt tävlingsbidrag motivering. Senast 30 april vill vi ha ditt bidrag. En jury representanter från Hus & Hem samt Bosch utser en vinnare bästa motiveringen. Den kostnadsfria installationen sker i början av maren. Den vinnande husägaren måste vara beredd på att vara på text och bild i Hus & Hem under hösten! Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

2 White Paper Forma Publishing Group / Egmont Publishing. December 2014 Fem insikter om reklameffekt från totalt 152 case i tävlingen Forma På sajten finns tidigare års tävlingsbidrag lättillgängliga. Sajten gör det möjligt att söka på olika sorters kampanjer och deras effekter i syfte att göra det enkelt att inspireras och hitta effektiva strategier. Introduktion Forma är en årlig tävling för alla har annonserat i något av Formas varumärken Icakuriren, Hus & Hem, Scandinavian Retro, Hus & Hem Trädgård och Hälsa. Med hjälp av unika mätverktyg flyttar tävlingen Forma fokus från annonsen till konkreta effekten av samma. De deltagande företagen tävlar i kategorier hämtade från köpprocessen så ökad kännedom, driva trafik till butik och skapa rekommendationer. Vinnaren är det varumärke har skapat störst mätbara effekt. Vinsten, en halv miljon kronor i annonsutrymme i Formas titlar, har tidigare gått till varumärken bl a Arla Köket, STS Alpresor, Albatros, St Eriks, Bosch och Viking Line. Tävlingen startade 2011 och har hittills resulterat i ett casebibliotek fler än 150 exempel på lyckade kampanjer i print, webb och event. Tillsammans våra kunder har vi konstaterat att kreativ, grerad kommunikation är bra för affärerna. En väl genomförd kampanj ger bra avkastning på investerade pengar, tydliga och mätbara målsättningar förutsättning. Analys av 152 case några gamla sanningar och några nya rön iv marknadsföring handlar om att nå fram och att skapa konkret förändring. Men om du kan mäta effekten av dina marknadsinsatser - har du då skapat något värde? Efter att ha genomfört Forma under fyra års tid beslutade vi oss för att sätta oss ner och analysera alla 152 case kunde vi dra några övergripande slutsatser utifrån alla dessa case? Vad vi sökte var naturligtvis dels en bekräftelse av etablerade sanningar, men vi undrade också om det gick att lära sig något nytt. Vad vi framför allt har kunnat konstatera är hur oerhört värdefullt det är att läsaren engageras av annonsen och hur enkelt det faktiskt kan vara att inkludera olika element i annonsen aktiverar läsaren, vilket leder till ett högre engagemang för annonsen.

3 White Paper Forma Publishing Group / Egmont Publishing. December 2014 Vad är effekt? Reklam bidrar antingen genom en direkt reklameffekt: kun ser ett erbjudande eller liknande i reklamen och går och köper, eller genom indirekt effekt: reklamen skapar fördelaktiga associationer kring varumärket eller produkten, vilket senare omvandlas till en positiv attityd och preferens hos kun. Ju starkare preferens desto mer försäljning och högre pris kan tas ut. Erik Modig, Assistant professor, Stockholm School of Economics Köpprocessen Köpprocessen utvecklades ursprungligen i USA av Elias S:t Lewis 1898 modell för hur en kund förflyttar sig från att bli veten om en produkt till att köpa. Den används fortfarande i olika former när man vill räta ut sin marknadsföring och fundera igenom hur kun blir kund. Öka kännedom Att vara känd är en förutsättning för att kunna bli vald. En första fråga att ställa sig är vem du vill ska känna till dig. Är det alla i hela värl, eller är det alla livselskonsumenter i Sverige? Skapa attityd/preferens Det räcker att vara känd. Du vill förmodligen också vara omtyckt. Att ta reda på vad kunderna tycker om dig, vad de gillar, och ogillar, är viktigt. Fokusera på de egenskaper är viktiga för mottagaren så kan du bli omtyckt av såväl befintliga möjliga kunder. Driva trafik till butik I vissa fall besöker vi en butik utan att ens reflektera närmare över det, kylen måste fyllas eller bilen måste tankas. I andra fall måste besökaren ha en anledning att komma. Vad finns det för anledning att göra ett besök hos dig? Idag kan kun dessutom göra en omfattande research innan besöket i butik genom digitala och sociala ier. Då gäller det att alla aktiviteter är synkade så att kun väljer rätta vägen till butiken. Generera leads Leads får man, de skapar man själv genom aktivt arbete. Särskilt viktigt är det om det tar tid för kunderna att ta sig igenom köpprocessen. Då vill du vara säker på att en del av de blivande kunderna är på väg fram. Stimulera till köp Det finns många sätt att stimulera till köp. Det viktiga är att hitta rätt trigger för just din målgrupp. Öka lojalitet/konsumtion Lojala kunder har ett stort värde för nästan alla verksamheter. Det viktiga är att fundera vad kunderna är lojala mot och varför, och vad du kan göra för att vara lojal mot dem. Skapa rekommendationer Rekommendationer kan vara mycket viktiga för att få nya kunder att våga prova din produkt eller tjänst.

4 51. Formatet spelar allt större roll För mer information och aktuell För mer produktdata information och besök aktuell produktdata kontakta oss besök eller kontakta oss på För mer information och aktuell på produktdata besök eller kontakta oss på I samarbete I samarbete Annonsförslag4.indd :56:17 Annonsförslag4.indd :56:17 Fem insikter en sammanfattning 2. Konceptlösningar lönar sig 3. Utbudsannonsering ger resultat 4. Läsaren bör aktiveras och engageras Tävling en given vinnare Koder och kuponger ger enkel effekt Recept en ingrediens för gott resultat 5. Anpassa budskapet efter kanalen, men säkerställ igenkänning 1 Insikt nr 1: Formatet spelar allt större roll I arbetet Forma har vi kunnat se att en gammal sanning alltjämt gäller ju större format, desto högre observationsvärde. Detta har blivit allt tydligare under de år tävlingen löpt. De allra flesta av de lyckade kampanjerna i Forma har utgått från helsidor. Det går att använda helsidor på ett kreativt sätt och att gå upp i format betalar sig, något till exempel vinnarcasen för Eldabutikerna och Tulikivi visar. En En blivande från Finland. Ett annat format har visat sig vara mycket framgångsrikt är samproducerade bilagor, där både Fritidsresor och Viking Line är exempel på annonsörer premierats för hög effektivitet. Levande och varm inredningssten Täljsten ett ett levande och och varmt varmt inredningsmaterial tål tål hårt hårt slitage bättre bättre än än många andrdra ytor. ytor. Tulikivis ett ett material för för golv golv och och väggar i fuktiga i utrymmen hall hall an- och och badrum, efter stenen suger suger åt åt sig sig vatten och och hal hal när när våt. våt. I kombination I golvvärme dessutom en en värmelagrare. Ett Ett ekologiskt naturmaterial höjer höjer värdet på på ditt ditt boende. Läs Läs mer mer och och inspireras på på skillna Nyheten det det senaste tillskottet bland bland våra våra unika unika skaminer. Med Med sin sin mattpolerade eller eller vita vita syta och och sin sin stilrena eldstadsinsats automatisk förbränningsluftkontroll blir blir en naturlig och och smakfull del del i hemmet. i Ger Ger snabb snabb värme, värmelagring och och lerade mycket lättskött. Tänd Tänd och och låt låt sköta sköta sig sig själv själv helt helt enkelt. finns finns i tre i tre höjder, lika lika vacker runt runt om om och och kan kan placeras fristående i rummet. i Genom s s bågformade lucka lucka belyseses hela hela rummet av av lågorna. bely- 2 Insikt nr 2: Konceptlösningar lönar sig En väl genomförd helhetslösning flera olika delar i kampanjen ger nästan alltid en större effekt. I Forma har det kunnat konstateras att effekten även blir mer långvarig. Att man når konsumenten genom flera kanaler handlar bara om ökad frekvens. Minst lika viktigt är att man når konsumenten i olika situationer och tillgodoser de olika behov konsumenten har i dessa olika situationer. Av ovanstående följer att det är viktigt att annonsmaterialet i en konceptlöning anpassas för de olika kanalerna ingår i kampanjen. Samtidigt har det kunnat konstateras att det är mycket viktigt att läsaren kan koppla ihop olika annonsenheter till en och samma annonsör/varumärke, effekten blir så mycket starkare då. En avgörande framgångsfaktor för konceptlösningar är att läsaren aktiveras och engageras mer än för andra annonser. Därför innehåller framgångsrika konceptlösningar element lockar läsaren att agera på något sätt mer om detta under insikt 4. Har du Sveriges finaste trädgård? Vinn tillbaka pengarna för ditt marprojekt! Du kan vinna tillbaka upp till kr du har lagt ut på produkter från S:t Eriks. Vinnaren får chansen att vara i S:t Eriks kommande katalog och får visa upp sitt vinnande bidrag i Hus&Hem. Kanske har du gjort Sveriges finaste garageuppfart, trapp eller entré? Alla bidrag är välkomna! För mer info om regler och hur du deltar, besök Följ S:t Eriks på Instagram och dela dig av ditt projekt, tagga din bild #sverigesfinastetradgard. Tävlingen pågår fram till och 22 augusti Följ oss på Instagram, St Eriks, och tagga din bild #sverigesfinastetradgard I samarbete Tävla S:t Eriks och Hus&Hem!

5 Insikt nr 3: Utbudsannonsering ger resultat Läsarna är konsumenter och vill köpa saker. Detta till synes självklara faktum är till stor hjälp vid annonsutformning se till att vägleda konsumenterna så att de blir dina kunder. Det h något vi tydligt kunnat se i analysen av casen i Forma. Vad framstår ganska enkla (och kanske lite töntiga ) utbudsannonser har ofta en förbluffande god effekt. Annonser behöver alltså vara trendiga och imageskapande, utan genom en enkel och tydlig produktpresentation kan annonsen framstå en vänlig och omtänksam representant för varumärket. Läsaren blir positivt inställd, känner sig inkluderad och engageras i så stor utsträckning att försäljningseffekten blir mycket god. 4 blir disken ren på riktigt! WEBA Special du och bli en av tusentals nöjda konsumenter varje dag diskar vårt maskindiskel. Du kommer att uppleva hur din disk blir skinande ren på riktigt, samtidigt din diskmaskin blir grundligt rengjord inuti - varje gång du diskar. Det går att jämföra diskresultatet du får vanliga all-in-one maskindisktabletter - mot WEBA Special. ERBJUD 3 st förp ANDE ackning ar 395:Fraktfritt inom Sverige WEBA Special är ett äkta proffsdiskel dagligen används av livselsproducenter vilka är beroende av högsta hygien. WEBA Special säljs genom ICA, COOP och City-Gross i Halland WEBA Kemi AB Eldsberga Tel: Insikt nr 4: Läsaren bör aktiveras och engageras En avgörande framgångsfaktor för konceptlösningar är att konsumenten aktiveras och engageras. Utöver själva produkten eller erbjudandet krävs en mekanik för att aktivera läsaren och höja intresset. Framgångsrika konceptlösningar innehåller därför element lockar läsaren att agera, till exempel tävlingar, recept, responskoder, QR-koder, kuponger m.m. Tävling en given vinnare Några av de mest framgångsrika kampanjerna i Forma har innehållit en tävling, antingen delmoment eller bärande idé. Tävlingar fungerar genom att de engagerar och aktiverar. Naturligtvis förstår de flesta läsare att de kommer att vinna, men tycker ändå att det är roligt att försöka. Därför kan det vara av vikt att själva tävlingsmomentet är underhållande i sig själv, enbart att priserna är attraktiva nog. Recept en ingrediens för gott resultat Recept är en bra lösning när det bara handlar om att lansera en ny produkt, utan också om att utbilda eller inspirera läsarna om hur produkten kan användas. Recept i annonser eller bilagor aktiverar läsarna i flera steg. Först sparar läsaren receptet, därefter köps produkten, och slutligen engageras läsaren genom att hon receptet vägledning åstadkommer någonting själv. Med varumärket och produkten hjälp till ett lyckat resultat är chansen stor att annonsören en receptlösning har möjliggjort en stark lojalitet. Koder och kuponger ger enkel effekt Koder och kuponger har en enkel mekanik. Med hjälp av en kod skall matas in eller scannas av (QR-koder) aktiveras läsaren och där höjs engagemanget för annonsen. Informationen till läsaren eller vägledningen till köp kan dessutom användas av annonsören för att spåra och mäta olika annonslösningars effektivitet. 5 Äntligen Tävla Hus & Hem och Bosch! FOTO JOHNÉR 3 Vinn ett värmesystem till ditt hus! Värde upp till kronor! Bergvärme Bosch iv i hus m värmep ventilat Drömmer du om bergvärme? Eller passar en luft/luftvärme- pump bättre till ditt hus? Hus & Hem, i samarbete Bosch, ger alla Hus & Hems läsare chansen att var och tävla om ett helt nytt värmesystem. Även en kostnadsfri installation ingår! TÄVLA SÅ HÄR: Läs mer om de olika värmesystemen på husochhem.se/bosch och välj det vore optimalt för just din villa. Här lämnar du också ditt tävlingsbidrag motivering. Senast 30 april vill vi ha ditt bidrag. En jury representanter från Hus & Hem samt Bosch utser en vinnare bästa motiveringen. Den kostnadsfria installationen sker i början av maren. Den vinnande husägaren måste vara beredd på att vara på text och bild i Hus & Hem under hösten! Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. 32 sidor SERE special! ÅBO n Skärgår n Barnens Åbo n Maten & drycken n Historiska Åbo EN BILAGA I SAMARBETE MED ICAKURIREN 2011 RESESPECIAL 1 Värme bespa Extrem Ger hö bosch-climate.se MEDFÖLJER ICAKURIREN NR När de mest framgångsrika multikanal-kampanjerna i Forma analyseras så har de gemensamt att de anpassar budskapet efter kanalen. Oavsett kombination av kanalval Print, Web, Mobil, Event, Sponsring, edr, Nyhetsbrev eller Kundspecifika bilagor så varieras utformningen, men mer än att annons och varumärke känns igen och kopplas till kampanjen. Bosc Räkna ut din besparing i 7 enkla steg på Även kupongen är ett enkelt sätt att inkludera ett raktivt element i en annons. Läsaren avkrävs en enkel motprestation, vilket gör ne engagerad i annonsen och uppmärksamheten stärks. Insikt nr 5: Anpassa budskapet i olika kanaler, men säkerställ igenkänning Bosch Compress 5000 LW/M 6 17 kw Värmepump för jord-, sjö- och bergvärme. Kan ge upp emot 80% besparing hög årsverkningsgrad. Möjligheter till sol- och poolvärme samt frikyla.

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT

ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT ANNONSERING I TIDSKRIFTER GER EFFEKT INNEHÅLL 1. Tidskriftens själ 2. Vad är effekt? 3. Bevisad effekt 4. Vilken effekt? 5. Internationella effekter 6. Case riktiga kampanjer 7. Ekonometriska modeller

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. bra SÅ SKAPAR DU ETT

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE Kommittén för sökmarknadsföring, KSM, har som ambition att utveckla sökmedier som bransch för såväl annonsörer som leverantörer. Branschen omfattar

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN ATT TÄVLA I GULDNYCKELN Här hittar du all information du behöver för att tävla i Guldnyckeln 2013. Svårare än så är det inte. 1 INNEHÅLL 1. DETTA ÄR GULDNYCKELN.... 3 2. VAD ÄR DM?... 3 3. VARFÖR SKA DU

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer