Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar"

Transkript

1 Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar

2 2

3 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3

4 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag som är specialiserat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av elsystem och eltillbehör. Enstos system och produkter spelar en avgörande roll för distribution av elenergi och energieffektiv elanvändning. Vi värnar om en hållbar utveckling och vårt mål är att vara världens ledande företag inom grön energieffektivitet. Våra produkter tillverkas i sju olika länder. De är miljövänliga och energieffektiva med låga kolutsläpp. 30 år med en tydlig vision Ensto Enervent Oy har utvecklat, tillverkat och marknadsfört Enervent-ventilationsaggregat med värmeåtervinning för privatbostäder och andra fastigheter i över 30 år. Företagets verksamhetsfilosofi har ända sedan starten varit tydlig och unik: att utveckla teknik och aggregat som garanterar en bättre värmeåtervinning än vad traditionella metoder ger. Enervent förvärvades av Ensto 2009 och blev en del av företaget. Enervent är en stark länk i kedjan som främjar en hållbar utveckling. Tillsammans kan företagen i framtiden lansera lösningar utan like på marknaden och med fördelar som särskiljer dem från konkurrenternas produkter. Framtiden är ljus och positiv, eftersom Ensto Enervent förenar 30 års erfarenhet med ett nystartat företags nyskapande och iver! Innehållsförteckning Ventilation...5 Energieffektiv ventilation...6 Ventilationens abc...8 Ventilationslösningar...10 Produkter...11 Svalt inomhusklimat...12 Case Case Case Case Enstos Hybridhus

5 Ventilation När du har kontroll över ditt hem har du även kontroll över din hälsa och ekonomi Mekanisk ventilation: Frisk tilluft Använd frånluft Att andas Över liter luft passerar människans lungor varje dag. Volymen motsvarar ungefär en tankbil. Dålig inomhusluft kan orsaka trötthet och öka risken för att drabbas av olika sjukdomar i andningsorganen. Att andas är en av människans grundfunktioner. Via andningen får vi en stor mängd frisk luft i våra lungor eller i värsta fall en enorm mängd orenheter. Ensto vill säkerställa att inomhusklimatet i ditt hem är så hälsosamt, tyst och dragfritt som möjligt. Inomhusluften ska dessutom vara luktfri och hålla rätt temperatur. Att vädra och få in utomhusluft är förstås fräscht, men särskilt på vintern höjer det värmekostnaderna. Mekanisk ventilation är lämpligt för bostadshus, kontor och affärsutrymmen. Den kan även installeras i äldre fastigheter i samband med en renovering. Enervent-ventilationsaggregaten är kompakta och ryms även i utrymmen som är trängre än vanligt, till exempel i saneringsobjekt. Det finns en ventilationslösning också för de allra minsta bostäderna. Aggregatet kan till exempel installeras ovanför köksspisen. Ventilation rent och fräscht En fungerande ventilation utgör grunden för ett trivsamt boende. Mekanisk ventilation betyder att det blåses in frisk utomhusluft i byggnaden medan den använda luften blåses ut. Ventilationens uppgift är att föra in ren, filtrerad luft som människorna eller djuren i byggnaden kan andas in, och att avlägsna orenheter som ansamlats i luften. Ventilationens grundprincip är att tillföra frisk luft till sov- och vardagsrummen och föra ut den använda luften via köket och våtutrymmena. Tack vare mekanisk ventilation förblir luften i rummet ren och fräsch. Även byggnaden mår bättre och dess livslängd förlängs. Trivseln i hemmet förbättras betydligt när man satsar på en bra ventilation. Energieffektivitet Ventilationen i en fastighet fungerar energieffektivt när den förbrukar så lite energi som möjligt för att värma upp tilluften. På marknaden finns aggregat med flera olika tekniker för värmeåtervinning. Med deras hjälp kommer man upp i årliga verkningsgrader på %. Det är i första hand aggregatets värmeåtervinningsteknik som påverkar den årliga verkningsgraden. Enervent-ventilationsaggregaten har en roterande värmeväxlare som återvinner och lagrar värme (eller kyla) ur luften som blåses ut, för att sedan överföra värmen i tilluften som blåses in. Därmed kan man återvinna större delen av den värme som produceras och sänka ener- gikostnaderna. Fördelarna med en roterande värmeväxlare jämfört med andra värmeåtervinningslösningar är bland annat en mycket hög verkningsgrad för värmeåtervinning, upp till 85 %, unik fuktåtervinning under vintern, vilket förhindrar att inomhusluften blir för torr och den roterande värmeväxlarens förmåga att återvinna sval luft under sommaren när utomhustemperaturen är hög. Värmeåtervinningens verkningsgrad beskriver hur mycket av värmen i frånluften som kan tas tillvara innan den blåses ut. Värmeåtervinningens verkningsgrad anges som tillfällig eller som årlig verkningsgrad. Enervent-ventilationsaggregatens årliga verkningsgrad är över 70 %. Kontrollera ventilationen i ditt hem Ett fel kan ha uppstått i ventilationen om du upplever en unken luft i bostaden det bildas ånga på badrumsspegeln efter att någon har duschat som inte försvinner inom 5 10 minuter ett pappersark inte fastnar på den mekaniska ventilationens frånluftsventil inomhusluftens relativa fuktighetsnivå är över 45 % under uppvärmningsperioden. 5

6 Energieffektiv ventilation Beprövat bra och bevisligen grön Energisnålt byggande bromsar klimatförändringarna De pågående klimatförändringarna har sedan länge gett upphov till en debatt. Vissa klimatexperter anser att naturen själv står bakom fenomenet, medan andra menar att det är människan som har orsakat det. Användningen av fossila bränslen som olja, kol och gas ger upphov till växthusgaser som driver på växthuseffekten, som i sin tur värmer upp jordens atmosfär och yta. Oberoende av vad det är som orsakar uppvärmningen av jorden, så är de negativa effekterna av klimatförändringarna ödesdigra. Havsytan stiger, översvämningarna ökar och torka tvingar människor att flytta. Man uppskattar även att klimatet i länderna kring Östersjön kommer att bli kallare på grund av att golfströmmen blir långsammare. Sällan har dock beslutsfattarna varit så eniga om något som rör hela jordklotet som nu: något måste göras för att bromsa klimatförändringarna. I Europa förbrukar byggnader 40 % av energin, så det är uppenbart att energisnåla byggnader spelar en avgörande roll. På basis av Kyotoprotokollet om klimatet har man utarbetat en så kallad energipyramid, som innehåller de fem viktigaste sätten för att minska byggnaders värmekostnader. Pyramidmallen har godkänts internationellt. 1 Tät och isolerande yttermantel och ett ventilationsaggregat som återvinner största delen av värmen i frånluften. 2 Energieffektiva hushållsmaskiner, elektroniska apparater och lampor. Standby-läget förbrukar mer energi, så apparaterna bör alltid stängas av efter användning. 3 Användning av solenergi. Placeringen av byggnader i förhållande till solen ska noggrant övervägas så att värmen som solen avger kan utnyttjas på bästa sätt. 4 Energiförbrukningen bör övervakas. 5 Ändamålsenliga energikällor bör väljas: värmepumpar, biobränsle, fjärrvärme, el eller gas. Ensto satsar på energibesparing. Vi erbjuder många olika energisparande ventilationssystem för lågenergibyggnader. Alla system återvinner energi med hög verkningsgrad: de kan återvinna upp till 85 % av värmen i frånluften. Det betyder att istället för att varm, ca + 20 gradig använd luft blåses ut, tas värmeenergin i frånluften tillvara. När utomhusluften är 20 grader håller luften som blåses ut ur huset 14 grader. Det här möjliggör en högre energiverkningsgrad och minskar värmekostnaderna. Förutom att systemen tar tillvara värmen i frånluften utnyttjar de även den svala nattluften och kyler tilluften utan att använda någon extra energi överhuvudtaget. Ventilationen är en del av Hybridhuslösningen Ensto Hybridhus är en samling hustekniska lösningar för energieffektivt byggande och renoverande. I helheten ingår ventilation, värme, uppföljning av energiförbrukningen, ett system för hemstyrning, allmänbelysning, elcentraler och laddning av elbil. Lösningarna i Enstos Hybridhus kan genomföras som en helhet eller i flexibla delar. Lösningarna garanterar en låg initial investering för värmesystemet i ditt hem och låga driftskostnader med förbättrad boendekomfort. 6

7 Undersökningens resultat Värmeåtervinnings förmåga (%) Genomsnittlig elförbrukning (kw) Bevisat energieffektiv Det finska företaget Bionova Consulting har undersökt hur mycket kol Enervent-ventilationsaggregaten släpper ut under sin livstid. I undersökningen jämfördes Enervent-aggregaten med fem andra certifierade ventilationsaggregat. Aggregaten användes under två år. Tack vare energibesparingen minskade koldioxidutsläppen med en större volym än den volym som skapades vid produktionen av aggregaten. Som slutsats kan man konstatera att användningen av aggregaten har en positiv inverkan på klimatet. CO 2 -utsläpp (%) *) 100 kg mindre utsläpp än konkurrenterna. Kvaliteten avgör I Rakennustutkimus RTS Oy:s årliga undersökning konstateras att Enervent är branschledande på marknaden för ventilationsaggregat i nya enfamiljshus. Kvaliteten på produkterna var ett mycket viktigt urvalskriterium. Enligt rapporten väljer kunderna Enervent-ventilationsaggregat för att experter rekommenderar dem och för att de är moderna, driftsäkra, energiekonomiska och håller hög kvalitet. Vid utformningen av aggregaten satsar man på användarvänlighet och enkelt underhåll. Ett bevis på det här är bland annat snabbkopplingarna på de delar som behöver underhållas PINGVIN KONKURRENT 1,3 1,6 PINGVIN KONKURRENT 0,76 1,0 PINGVIN* KONKURRENT 7

8 Frisk inomhusluft i ditt hem En fungerande och energieffektiv ventilation börjar med en bra planering Ett välbyggt hus ska ha en professionellt dimensionerad ventilation, vilket garanterar bra inomhusluft. Ventilationen bör dimensioneras efter antalet boende och användningsområdena för byggnadens olika utrymmen. Olika utrymmen har olika krav och en professionell ventilationsplanerare kan utforma den bästa ventilationslösningen för utrymmena. Ett välplanerat ventilationssystem är nästan ljudlöst och det kan även vara påslaget på önskad nivå nattetid, då även låga ljud kan vara störande. En bra planering sparar pengar Det behövs alltid en fackman för planering och utformning av en ändamålsenlig ventilation. Enervent ger proffsen mervärde med dimensioneringsprogrammet Energy Optimizer. Valet av modell och Energy Optimizer ger friska fakta vid planeringen av ventilationen. Det lättanvända Energy Optimizer är ett dimensioneringsprogram för ventilationsaggregaten. Beräkning av årsverkningsgrad för till exempel bygglovsdokument Tre olika väderzoner i Finland Ljuduppgifter Måttbilder Batteriinformation Åtta språk Utskrift av rapporten i PDF-format Du hittar sökmotorn och andra verktyg på 8

9 Svalt inomhusklimat Sommarhettan är underbar utomhus Nuförtiden håller allt fler sitt hem svalt under sommarens hetaste dagar. Moderna hus kyls ner som en del av ventilationen, och då fördelas den svala luften jämnt i hela huset utan störande inomhusenheter. Med Enervent-ventilationsaggregat är det möjligt att kyla tilluften antingen genom att använda jordvärmepumpens lösning som kylämne (CG) eller genom att ansluta en värmepump till ventilationsaggregatet (HP och EDX). Tilluften kan även kylas med kallt vatten. Ekologisk svalka CG-jordkyla I hus med jordvärme som uppvärmningsform kan man använda jordkretsens svala lösning för att kyla tilluften. Genom att använda den svala lösningen på sommaren får man en nästan gratis kylning av tilluften, eftersom kylan redan finns i borrbrunnen eller berggrunden. CG-jordkyla är en ekologisk metod för att kyla hemmet utan extra energiförbrukning. Berggrunden och borrbrunnen lagrar även värme från huset inför vintern, vilket samtidigt höjer värmepumpens verkningsgrad vid uppvärmning. EDX både värme och svalka EDX-systemet är en kombination av den energieffektivaste mekaniska värmeåtervinningen, dvs. en roterande värmeväxlare, och en inverterstyrd värmepump. Tack vare den steglösa styrningen av värmepumpen kan du enkelt reglera inomhusluftens temperatur. Luft av bra kvalitet fördelas jämnt och ljudlöst till olika rum längs ventilationskanaler, och inga fula och bullriga aggregat för inblåsning av luft behövs. I sommarvärmen kyls tilluften energieffektivt och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. Den roterande värmeväxlaren återvinner den svala luften och utnyttjar även den svala nattluften. Enervent PRO Greenair HP sparar energi och är miljövänlig PRO Greenair HP är ett ventilationsaggregat med inbyggd frånluftsvärmepump. Aggregatet lämpar sig både för renoveringsobjekt och nybyggen, eftersom värmepumpsenheten är inbyggd i ventilationsaggregatet. Aggregatet har inga separata utomhusenheter, vilket gör att det även passar för byggnader där det finns bestämda eller begränsande föreskrifter för fasaderna. I sommarvärmen kyls tilluften energieffektivt och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. 9

10 Ventilationens abc Enervent-ventilationsaggregatens egenskaper Frisk luft Ventilationen tillför frisk luft till sov- och vardagsrummen och för ut den använda luften via köket och våtutrymmena. Värmeåtervinning Enervent-ventilationsaggregaten har en roterande värmeväxlare som till och med är dubbelt så energieffektiv som en vanlig plattvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren tillverkas av en veckad aluminiumskiva och har en verkningsgrad på upp till 85 %. Den fryser heller inte i sträng kyla. Den roterande värmeväxlarens återbetlaningstid är kort tack vare värmeenergin som sparas. Styrsystem En kvalitativ styrenhet ingår i alla leveranser av Enervent-ventilationsaggregat. Uppvärmning av tilluft Tack vare den roterande värmeväxlaren behöver inte tilluften värmas upp. Vid behov värmer ventilationsaggregatets el- eller vattenbatteri tilluften under årets kallaste månader. Kylning av tilluft I hus med jordvärme som uppvärmningsform kan man använda den svala lösningen i jordvärmepumpen för att kyla tilluften. Det är en nästan gratis metod för att kyla tilluften. Värme och kylning med luftvärmepump Enervent tillverkar två aggregatserier där ventilation och värmeåtervinning kombineras med en luftvärmepump: PRO greenair HP och EDX. Värmen som värmepumpen producerar fördelas jämnt i hela huset via ventilationskanaler. Du kan sköta en del av husets värmebehov med dessa aggregat och dessutom får du en behaglig svalka på sommaren. Varmt bruksvatten Spillenergin som stundtals bildas under ventilationsaggregatens värmepumpsprocess och som man får på köpet utnyttjas för uppvärmning av bruksvatten i aggregaten i serien Aqua. En del av fastighetens varma bruksvatten produceras således med energi som annars skulle gå till spillo. Att tänka på vid planeringen av kylning Nuförtiden vill allt fler hålla sitt hem svalt också under de varmaste sommardagarna. Av energiekonomiska orsaker är det lönt att planera ett system med vilket man utöver kylningen även får en grundventilation. Luftvolymerna för grundventilationen i en bostad ska följa anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2. Valet av ventilationsaggregat ska göras med beaktande av att grundventilationen ska ske med en blåshastighet på % och intensifieringen av kylningen med en blåshastighet på %. Kanalerna ska planeras så att intensifieringsluftvolymen som används vid kylning kan cirkulera utan höga kanalhastigheter och de störande ljud som det orsakar. Ett lämpligt slutdon är en som fungerar med två funktionslägen: grundventilation och intensifiering. Kanalerna ska isoleras på lämpligt sätt. Betydelsen av isolering förstärks när ventilationsaggregatet har en kylfunktion. Med en sådan planering och utformning får man en balanserad och tyst lösning med både grundventilation och intensifiering. 10

11 Enervent-ventilationslösningar Välj en lösning enligt egenskaperna I Enervent-sortimentet finns den rätta ventilationslösningen för varje hem och utrymme. Ett brett sortiment Objektet och den ventilationslösning som de boende önskar bestämmer den slutgiltiga aggregatmodellen. Personer som bor i Norden bör välja tilluftsvärme, eftersom det ökar boendetrivseln under de kalla vinterdagarna. Man behöver inte vara rädd för energispill, eftersom uppvärmningen av tilluften endast slås på vid behov. Superior Aggregat: HP DHW Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Värme med luftvärmepump Kylning med luftvärmepump Varmt bruksvatten Premium Aggregat: PRO greenair HP EDX Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Värme med luftvärmepump Kylning med luftvärmepump Dynamic Aggregat: eco EDE-CG eco EDW-CG Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Uppvärmning av tilluften Kylning av tilluft Classic Aggregat: eco EDE eco EDW eco ECE Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Uppvärmning av tilluften Standard Aggregat: eco ED eco EC Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem 11

12 Enervent-aggregatmodeller Planeraren väljer modell enligt den lösning som du har valt Lätt montering Alla Enervent-ventilationsaggregat är monteringsfärdiga när de lämnar fabriken. Flera arbetsmoment kräver särskilda verktyg eller särskild kunskap. Enervent rekommenderar att en yrkesman specialiserad på ventilation monterar aggregatet. Plaza Luftmängd +74/-74 l/s Montering på väggen eller i taket Pingvin Luftmängd +87/-95 l/s Montering på väggen eller i taket Pandion Luftmängd +140/-140 l/s Montering på väggen eller golvet Pelican Luftmängd +170/-180 l/s Montering på golvet Pegasos Luftmängd +390/-390 l/s Montering på golvet Piccolo Luftmängd +74/-74 l/s Montering ovanför köksspisen, på väggen eller i taket Liggolo Luftmängd +74/-74 l/s Montering i taket LTR-2 Luftmängd +75/-70 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-3 Luftmängd +110/-110 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-6 Luftmängd +190/-190 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-7 Luftmängd +390/-390 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering 12

13 Framtidens ventilation Enkel och exakt styrning Enervent eair, trådlöst styrsystem Freeway WEB-fjärrstyrsystem Vägledning i rätt riktning Alla Enervent-ventilationsaggregat har en tydlig och lättanvänd styrautomatik. Enervent eair revolutionerar ventilationen eair är en trådlös, väggmonterad panel med pekskärm och ett operativsystem som är både intelligent och enkelt! Ett användningssätt som är bekant från smarttelefonerna och surfplattorna, en färggrann grafisk display och en så kallad intuitiv logik gör användarupplevelsen trevlig och till och med rolig. Med hjälp av styrautomatikens ecoläge gör man huset än mer energieffektivt genom att utnyttja andra värmekällor som t.ex. öppen spis och på så vis minska behovet av uppvärmning av tilluften. eair utför mätningar och sparar uppgifterna för framtida behov. Tack vare användningshistoriken är det lätt att hitta de bästa och mest energieffektiva alternativen för olika tillfällen. eair-styrenhetens Setup Wizard -program gör installationen enkel. Alla installationssteg visas behändigt på skärmen. eair ersätter Enervent EDA-automatiken. Freeway WEB Ventilationen kan fjärrstyras via Internet med användargränssnittet Freeway WEB. Den har nästan samma funktioner som eair-panelen och anslutningen skyddas med ett lösenord. Eventuella larm kan till exempel förmedlas via e-post. Det finns inget lättare än ECC-styrning ECC-styrningen är det enkla alternativet för styrning av ventilationen. Några av de viktigaste egenskaperna är: Fyra fläkthastigheter Styrning av eluppvärmningen av tilluften i fyra steg På-/avslagning av värmeåtervinning Påminnelse om byte av filter och servicelampa Potentialfria kontakter för extern styrning 13

14 Case: Tervakukka Energieffektivitet utan like Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Laddning av elbil Bostadsmässan ordnades sommaren 2012 i området Vuores i Tammerfors. Mässans tema var ekologi och energieffektivitet, och Enstos energieffektiva hustekniska lösningar användes i många av husen på området. Ett av dem var Tervakukka, ett passivhus med ekofunktioner på 198 m 2. Med ekologi som mål Den största önskan som paret som låtit bygga huset hade var att det skulle respektera naturen och värna om miljön. Det skulle alltså vara så ekologiskt som möjligt. Vid bygget och inredningen betonades återvinning, låg energiintensitet, koleffektivitet och säkerhet. De huvudsakliga målen var med andra ord de samma som Ensto har för sin egen verksamhet. Finlands naturskyddsförbund var med och gav råd i miljöfrågor under projektet. Toppmodern teknik Som ventilationsaggregat för Tervakukka-huset valdes Enervent Pelican PRO greenair HP, som har en inbyggd värmepump och en intelligent EDA-styrning. Aggregatet förenar innovativt värmepumpsteknik med värmeåtervinning, och den har en årlig verkningsgrad på otroliga 84 %. Aggregatet utnämndes till Highlights-produkt under mässan FinnBuild Kostnadseffektiv värme Det innovativa Enervent-ventilationsaggregatet med integrerad luftvärmepump fungerar även som byggnadens kostnadseffektiva energi- och värmeanordning. I det nordiska klimatet är behovet av värme stort och därmed finns även de största potentiella besparingarna i värmekostnaderna. Enervent-ventilationsaggregatens roterande värmeväxlare återvinner effektivt värmen i frånluften. Dessutom realiseras en del av uppvärmningsbehovet med elvärme, t.ex. golvvärmen. Lätt uppföljning av funktioner Enstos esmart tar hand om styrningen av funktionerna i huset, och med den kan man även följa hemmets energiförbrukning i realtid. Aggregaten är lätta att reglera för tre olika tillstånd: hemma, borta och borta länge. De minskar luftutbytet och sänker temperaturen i hemmet när de som bor i huset är borta. Lägre energikostnader utan att du märker det. Ren, frisk luft I husets våtutrymmen installerades ett Enervents Pingvin eco EDA-aggregat. Den tar hand om ventilationen i dessa utrymmen. En bra ventilation, särskilt i våtutrymmen, är en grundförutsättning för ren inomhusluft och därmed även för ett hälsosamt liv. I täta passivhus är betydelsen av inomhusluftens kvalitet mycket stor. 14

15 Case: Piccolo-ventilation Tyst och lätt att dölja Ventilation I samband med renoveringen av köket beslöt man att även förnya bostadens ventilationssystem. Det gamla ventilationsaggregatet hade gjort sitt. Kunden rekommenderades ett Enervent-ventilationsaggregat, eftersom monteringsföretaget kände till produkterna och visste att de var av hög kvalitet. Dessutom fick Enervent pluspoäng för att aggregatet var lätt att dölja bakom köksinredningen och för att den inte störde rummets harmoniska helhetsintryck. Enervent flyttade in Ventilationsaggregatet Piccolo ON installerades i köket. Aggregatet har en roterande värmeväxlare och det har utformats för att anslutas till spiskåpan och monteras ovanför spisen. Aggregatet har en automatisk funktion för avfrostning av värmeväxlaren och ett kondensavlopp. All luft från spiskåpan leds förbi värmeväxlaren. Ett färdigt, lättanvänt paket Enervent Piccolo är särskilt utformad för små utrymmen. Piccolo ansluts alltid till spiskåpan. Aggregat fås i både höger och vänster utförande. Piccolo är ett färdigt paket med styrenhet. Fläkthastigheten styrs från spiskåpan. Standardleveransen innehåller dessutom fästlister för köksskåpets integrationsskiva, vilket underlättar monteringen ytterligare. Ett modernare kök Piccolo är inte bara en energiekonomisk lösning, utan även ett utmärkt ventilationsaggregat för det moderna köket. Tack vare sin storlek kräver Piccolo inte mycket utrymme och den kan döljas med till exempel en skåpdörr som passar in i köksinredningen. Dessutom har aggregatet ett behagligt tyst ljud. Värmeåtervinning I ventilationsaggregatet Piccolo leds den varma frånluften genom en roterande värmeväxlare som återvinner värmen. När värmeväxlaren roterar flyttas den varma luftmassan till tilluftssidan och värmer effektivt upp utomhusluften. Den årliga värmeåtervinningen är över 70 %, vilket är betydligt högre än med traditionella värmeväxlare. 15

16 Case: EDX-systemet Energieffektiva lösningar Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer har finansierat ett utvecklingsprojekt, där man letade efter lösningar för hur energieffektiviteten i småhus kunde förbättras till rimliga kostnader. Projektet EEMontti startade med ett anbudsförfarande, där en expertjury sållade fram den bästa lösningen som halverade energikostnaderna för olika objekt. Enstos lösning utsågs till den bästa för tävlingsobjekt nr 2 ett enfamiljshus på 139 m 2 byggt En familj på fem personer bor i envåningshuset. Före renoveringen Före EEMontti-projektet uppgick husets årliga energiförbrukning till ca kwh. Familjen använde en värmelagrande brasugn ett par gånger i veckan. Därtill använde de gamla elvärmeelement och golvvärme. En toppventilator som kopplats till spisfläkten i köket användes dagligen då någon hade duschat eller lagat mat. Man vädrade flitigt. I samband med EEMontti-tävlingen mätte man inomhusluftens koldioxidhalt i olika rum i huset. I ett av sovrummen var koldioxidhalten över ppm, dvs. extremt hög. Halten överskred i hög grad kraven i hälsoskyddslagen, där det fastställs att koldioxidhalten i inomhusluften inte får överskrida ppm. Hög koldioxidhalt orsakar symptom som trötthet, huvudvärk och nedsatt arbetsförmåga. Enervent flyttade in Fastighetens ventilation byttes ut mot mekanisk ventilation. Enervents ventilationsaggregat LTR-3 Eco EDX-E har både en roterande värmeväxlare och en inverterstyrd luftvärmepump. Tack vare den steglösa styrningen av värmepumpen kan inomhusluftens temperatur enkelt regleras. Luft av bra kvalitet fördelas jämnt och ljudlöst till olika rum längs ventilationskanaler, och inga fula och bullriga aggregat för inblåsning av luft behövs. Energiförbrukningen i huset minskade och trivseln och inomhusluftens kvalitet förbättrades genast. Efter renoveringen är koldioxidhalten i huset under ppm. Dessutom övervakas husets totala energiförbrukning med Enstos energimätare esmart mini. Värme på vintern På vintern tas ventilationsenergin tillvara med en roterande värmeväxlare, som återvinner upp till 85 % av värmen i frånluften. Behovet av extra värme sköts med en effektiv värmepump, som även kan användas för att sköta en del av husets värmebehov på ett energieffektivt sätt. Vid minusgrader tar EDX-systemet tillvara fukten i frånluften, vilket förhindrar att inomhusluften blir för torr samtidigt som energiåtervinningen förbättras. Förutom energibesparingar får du en frisk inomhusluft som är lätt att andas. Svalka under sommaren I sommarvärmen sköts kylningen av tilluften energieffektivt med en värmepump och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. Den roterande värmeväxlaren återvinner den svala luften och utnyttjar även den svala nattluften. Huvudsakliga resultat Energiförbrukningen minskade med 30 % jämfört med utgångsläget, vilket ledde till att elräkningarna minskade med ca på ett år. Samtidigt steg marknadspriset för bostaden med euro. Livskvaliteten förbättrades betydligt, eftersom kvaliteten på inomhusluften klart förbättrades. 16

17 Case: Delivent, Sverige Frisk luft i butiken kan öka försäljningen Ventilation Det svenska företaget Delivent är återförsäljare av ventilationssystem, och i deras sortiment ingår även Enervents högkvalitativa produkter. Företaget grundades 2003 och flyttade 2009 till nya utrymmen på 300 kvadratmeter. Man beslöt att installera Enervents innovativa ventilationsaggregat i den nya byggnaden, så att företagets energikostnader skulle hållas nere. Sänkta energikostnader med Enervent Aggregatet Pelican eco Greenair HP installerades hos Delivent och två Plaza-ventilationsaggregat i fastighetens två mindre butiker. Med dessa lösningar sjönk energiförbrukningen i utrymmena drastiskt och kvaliteten på inomhusluften förbättrades betydligt. Aggregaten är lätta att använda då det kvalitativa EDA-styrsystemet är mycket användarvänligt. Innovativ lösning I Pelican eco Greenair HP som Delivent valde förenas för första gången två olika metoder för värmeåtervinning: en roterande värmeväxlare och en värmepump, vilket gör att spillvärmen effektivt tas tillvara. Plaza-aggregaten placerades i utrymmena på nedre våningen eftersom man inte ville att utrymmena skulle vara för kalla, och aggregaten var precis rätt storlek för utrymmet. Återvinning av spillvärme Det finska miljöministeriet har utfärdat en förordning om ventilationens frånluft, enligt vilken minst 45 % av den värmemängd som behövs för uppvärmning av tilluften ska återvinnas från frånluften. Enervent-aggregatens årliga värmeåtervinningsförmåga överskrider den här gränsen rejält. Verkningsgraden för värmeväxlaren i Plaza-ventilationsaggregaten är t.ex. så hög som 85 %. Rätt val året om Enervent-ventilationsaggregaten har en funktion för fuktöverföring som håller fukten i inneluften på en bra nivå om vintern. Luftvärmepumpen sparar å sin sida värme, energi och el, och på så sätt både pengar och miljön. I sommarvärmen är det lätt att energieffektivt kyla inneluften med hjälp av värmepumpen. Det är alltså lätt att få en kvalitativ och hälsosam inneluft oberoende av årstiden. Monteringen utfördes av Tuve Ventilation från Göteborg. 17

18 Hustekniska lösningar Helheten byggs upp med smarta val Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Hemstyrning Ensto Hybridhus Belysning Elcentral Laddning av elbil Enstos Hybridhus kombinerar de hustekniska lösningarna i ditt hem till ett kostnadseffektivt paket som sparar energi och ökar trivseln. Hybridhuslösningarna är lämpliga för både nybyggen och renoveringsobjekt. Ventilation Ventilation säkerställer en bra och hälsosam inomhusluft. Effektiv värmeåtervinning omvandlar spillvärmen till energi. En luftvärmepump som integreras i ventilationen producerar kostnadseffektivt värme och minskar behovet av annan uppvärmning. Enligt byggnadsföreskrifterna ska ventilationssystemets årliga verkningsgrad vara minst 45 %. Den årliga verkningsgraden för Enstos Enervent-ventilationsaggregat är över 70 %. I ventilationslösningar med en integrerad luftvärmepump stiger verkningsgraden till över 90 %. Ventilationsaggregatets roterande värmeväxlare återvinner en del av fuktigheten i frånluften till tilluften, vilket håller inomhusluftens fukthalt i balans. Det här är särskilt praktiskt på vintern, när inomhusluften ofta är torr. Uppvärmning Fördelarna med elvärme är en låg initial investering, litet energispill samt snabb och noggrann anpassning till förändrade värmebehov. Det mest kostnadseffektiva alternativet för nya hus som byggs med tät struktur enligt byggnadsföreskrifterna är elvärme i kombination med ventilation som klarar av att återvinna värme. Elvärme realiseras via elvärmeelement eller elgolvvärme med antingen matta eller kablar. 18

19 Energiuppföljning Ensto esmart mini berättar hur mycket el hushållet förbrukar och styr mot energieffektiva bruksvanor. esmart mini mäter el- och vattenförbrukningen samt energiförbrukningen för fjärrvärme. Hemstyrning Reglerar elförbrukningen, uppvärmningen, ventilationen, eluttagen, vattenflödet och larmsystemet i ditt hem. Styr ditt hem så att det fungerar energieffektivt. Säkerställer ett trivsamt och tryggt boende och larmar vid behov. Belysning Enstos sortiment med allmänbelysning för hemmet innehåller energieffektiv belysning för både utom- och inomhusbruk. Belysning med rörelsedetektorer ger el- och kostnadsbesparingar på upp till 60 % samt ökar boendekomforten och trivseln. eled-lampor är mer än tio gånger så energieffektiva som glödlampor. De mångdubblar lampornas livslängd och minskar underhållskostnaderna. Elcentral Trygg och elegant eldistribution och dataanslutning. En lätthanterad och anpassningsbar helhet som flexibelt anpassas efter dina behov. Laddning av elbil Förbered dig på att åka energieffektivt i framtiden och utrusta ditt hem med en lättanvänd och trygg laddningsenhet för en elbil. Nya täta hus som byggs enligt byggnadsföreskrifterna kräver inga omfattande värmesystem. Som värmelösning räcker det med ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och en integrerad luftvärmepump. Elvärme som snabbt kan regleras exakt är lämpligt som tilläggsvärmekälla. 19

20 Ensto Enervent Oy Gnistvägen 1 FI BORGÅ CMP MZT/09/2012/5000 kpl/os/g Ezpa/Hämeen Kirjapaino Oy

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Nytt Pingvin Kotilämpö-aggregat HÖJER ENERGIEFFEKTIVITETEN I DITT HEM AVSEVÄRT Förnya ditt luftvärmesystem Ett luftvärmeaggregat som nått

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Enervent Premium och Superior Ventilationssystem med integrerade värmepumpar

Enervent Premium och Superior Ventilationssystem med integrerade värmepumpar Enervent Premium och Superior Ventilationssystem med integrerade värmepumpar Fresh, hot and cool 1 En ny era inom luftkonditionering En ny era inom luftkonditionering Frisk luft Styrsystem Värmeåtervinning

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Vi vet att Fujitsus Arctic-serie levererar komfort och ger dig bättre ekonomi i alla väder Därför är det bara Fujitsu

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Swegon CASA spiskåpor

Swegon CASA spiskåpor Swegon Home Solutions Swegon CASA spiskåpor HOME VENTILATION Swegon CASA spiskåpor DEN NYA TAKTEN NÄR DET GÄLLER OSUPPFÅNGNING Spiskåpan spelar en central roll i hemmets ventilationssystem. Swegon CASA

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Schiedel Absolut. Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft

Schiedel Absolut. Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft Schiedel Absolut Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft Absolut oberoende Du väljer fritt bland bränslen och värmepannor Det går att planera in frihet. Redan från början. Förutsatt att du planerar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER

Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER Enervent Pinion Enervent Pinion är ett litet aggregat som går mycket tyst och är lämpligt för lägenheter och andra mindre utrymmen. Aggregatet erbjuder

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

ECo takfläkt. En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset

ECo takfläkt. En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset VILPE ECo takfläkt Takfläktarna i VILPE ECo-serien har effektiva regleringsfunktioner

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer HERU EC Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer Ren luft inomhus! HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön www.ostberg.com Innehåll REDUCERA ENERGIANVÄNDNINGEN ÄNNU MER.....................3

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer