Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar"

Transkript

1 Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar

2 2

3 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3

4 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag som är specialiserat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av elsystem och eltillbehör. Enstos system och produkter spelar en avgörande roll för distribution av elenergi och energieffektiv elanvändning. Vi värnar om en hållbar utveckling och vårt mål är att vara världens ledande företag inom grön energieffektivitet. Våra produkter tillverkas i sju olika länder. De är miljövänliga och energieffektiva med låga kolutsläpp. 30 år med en tydlig vision Ensto Enervent Oy har utvecklat, tillverkat och marknadsfört Enervent-ventilationsaggregat med värmeåtervinning för privatbostäder och andra fastigheter i över 30 år. Företagets verksamhetsfilosofi har ända sedan starten varit tydlig och unik: att utveckla teknik och aggregat som garanterar en bättre värmeåtervinning än vad traditionella metoder ger. Enervent förvärvades av Ensto 2009 och blev en del av företaget. Enervent är en stark länk i kedjan som främjar en hållbar utveckling. Tillsammans kan företagen i framtiden lansera lösningar utan like på marknaden och med fördelar som särskiljer dem från konkurrenternas produkter. Framtiden är ljus och positiv, eftersom Ensto Enervent förenar 30 års erfarenhet med ett nystartat företags nyskapande och iver! Innehållsförteckning Ventilation...5 Energieffektiv ventilation...6 Ventilationens abc...8 Ventilationslösningar...10 Produkter...11 Svalt inomhusklimat...12 Case Case Case Case Enstos Hybridhus

5 Ventilation När du har kontroll över ditt hem har du även kontroll över din hälsa och ekonomi Mekanisk ventilation: Frisk tilluft Använd frånluft Att andas Över liter luft passerar människans lungor varje dag. Volymen motsvarar ungefär en tankbil. Dålig inomhusluft kan orsaka trötthet och öka risken för att drabbas av olika sjukdomar i andningsorganen. Att andas är en av människans grundfunktioner. Via andningen får vi en stor mängd frisk luft i våra lungor eller i värsta fall en enorm mängd orenheter. Ensto vill säkerställa att inomhusklimatet i ditt hem är så hälsosamt, tyst och dragfritt som möjligt. Inomhusluften ska dessutom vara luktfri och hålla rätt temperatur. Att vädra och få in utomhusluft är förstås fräscht, men särskilt på vintern höjer det värmekostnaderna. Mekanisk ventilation är lämpligt för bostadshus, kontor och affärsutrymmen. Den kan även installeras i äldre fastigheter i samband med en renovering. Enervent-ventilationsaggregaten är kompakta och ryms även i utrymmen som är trängre än vanligt, till exempel i saneringsobjekt. Det finns en ventilationslösning också för de allra minsta bostäderna. Aggregatet kan till exempel installeras ovanför köksspisen. Ventilation rent och fräscht En fungerande ventilation utgör grunden för ett trivsamt boende. Mekanisk ventilation betyder att det blåses in frisk utomhusluft i byggnaden medan den använda luften blåses ut. Ventilationens uppgift är att föra in ren, filtrerad luft som människorna eller djuren i byggnaden kan andas in, och att avlägsna orenheter som ansamlats i luften. Ventilationens grundprincip är att tillföra frisk luft till sov- och vardagsrummen och föra ut den använda luften via köket och våtutrymmena. Tack vare mekanisk ventilation förblir luften i rummet ren och fräsch. Även byggnaden mår bättre och dess livslängd förlängs. Trivseln i hemmet förbättras betydligt när man satsar på en bra ventilation. Energieffektivitet Ventilationen i en fastighet fungerar energieffektivt när den förbrukar så lite energi som möjligt för att värma upp tilluften. På marknaden finns aggregat med flera olika tekniker för värmeåtervinning. Med deras hjälp kommer man upp i årliga verkningsgrader på %. Det är i första hand aggregatets värmeåtervinningsteknik som påverkar den årliga verkningsgraden. Enervent-ventilationsaggregaten har en roterande värmeväxlare som återvinner och lagrar värme (eller kyla) ur luften som blåses ut, för att sedan överföra värmen i tilluften som blåses in. Därmed kan man återvinna större delen av den värme som produceras och sänka ener- gikostnaderna. Fördelarna med en roterande värmeväxlare jämfört med andra värmeåtervinningslösningar är bland annat en mycket hög verkningsgrad för värmeåtervinning, upp till 85 %, unik fuktåtervinning under vintern, vilket förhindrar att inomhusluften blir för torr och den roterande värmeväxlarens förmåga att återvinna sval luft under sommaren när utomhustemperaturen är hög. Värmeåtervinningens verkningsgrad beskriver hur mycket av värmen i frånluften som kan tas tillvara innan den blåses ut. Värmeåtervinningens verkningsgrad anges som tillfällig eller som årlig verkningsgrad. Enervent-ventilationsaggregatens årliga verkningsgrad är över 70 %. Kontrollera ventilationen i ditt hem Ett fel kan ha uppstått i ventilationen om du upplever en unken luft i bostaden det bildas ånga på badrumsspegeln efter att någon har duschat som inte försvinner inom 5 10 minuter ett pappersark inte fastnar på den mekaniska ventilationens frånluftsventil inomhusluftens relativa fuktighetsnivå är över 45 % under uppvärmningsperioden. 5

6 Energieffektiv ventilation Beprövat bra och bevisligen grön Energisnålt byggande bromsar klimatförändringarna De pågående klimatförändringarna har sedan länge gett upphov till en debatt. Vissa klimatexperter anser att naturen själv står bakom fenomenet, medan andra menar att det är människan som har orsakat det. Användningen av fossila bränslen som olja, kol och gas ger upphov till växthusgaser som driver på växthuseffekten, som i sin tur värmer upp jordens atmosfär och yta. Oberoende av vad det är som orsakar uppvärmningen av jorden, så är de negativa effekterna av klimatförändringarna ödesdigra. Havsytan stiger, översvämningarna ökar och torka tvingar människor att flytta. Man uppskattar även att klimatet i länderna kring Östersjön kommer att bli kallare på grund av att golfströmmen blir långsammare. Sällan har dock beslutsfattarna varit så eniga om något som rör hela jordklotet som nu: något måste göras för att bromsa klimatförändringarna. I Europa förbrukar byggnader 40 % av energin, så det är uppenbart att energisnåla byggnader spelar en avgörande roll. På basis av Kyotoprotokollet om klimatet har man utarbetat en så kallad energipyramid, som innehåller de fem viktigaste sätten för att minska byggnaders värmekostnader. Pyramidmallen har godkänts internationellt. 1 Tät och isolerande yttermantel och ett ventilationsaggregat som återvinner största delen av värmen i frånluften. 2 Energieffektiva hushållsmaskiner, elektroniska apparater och lampor. Standby-läget förbrukar mer energi, så apparaterna bör alltid stängas av efter användning. 3 Användning av solenergi. Placeringen av byggnader i förhållande till solen ska noggrant övervägas så att värmen som solen avger kan utnyttjas på bästa sätt. 4 Energiförbrukningen bör övervakas. 5 Ändamålsenliga energikällor bör väljas: värmepumpar, biobränsle, fjärrvärme, el eller gas. Ensto satsar på energibesparing. Vi erbjuder många olika energisparande ventilationssystem för lågenergibyggnader. Alla system återvinner energi med hög verkningsgrad: de kan återvinna upp till 85 % av värmen i frånluften. Det betyder att istället för att varm, ca + 20 gradig använd luft blåses ut, tas värmeenergin i frånluften tillvara. När utomhusluften är 20 grader håller luften som blåses ut ur huset 14 grader. Det här möjliggör en högre energiverkningsgrad och minskar värmekostnaderna. Förutom att systemen tar tillvara värmen i frånluften utnyttjar de även den svala nattluften och kyler tilluften utan att använda någon extra energi överhuvudtaget. Ventilationen är en del av Hybridhuslösningen Ensto Hybridhus är en samling hustekniska lösningar för energieffektivt byggande och renoverande. I helheten ingår ventilation, värme, uppföljning av energiförbrukningen, ett system för hemstyrning, allmänbelysning, elcentraler och laddning av elbil. Lösningarna i Enstos Hybridhus kan genomföras som en helhet eller i flexibla delar. Lösningarna garanterar en låg initial investering för värmesystemet i ditt hem och låga driftskostnader med förbättrad boendekomfort. 6

7 Undersökningens resultat Värmeåtervinnings förmåga (%) Genomsnittlig elförbrukning (kw) Bevisat energieffektiv Det finska företaget Bionova Consulting har undersökt hur mycket kol Enervent-ventilationsaggregaten släpper ut under sin livstid. I undersökningen jämfördes Enervent-aggregaten med fem andra certifierade ventilationsaggregat. Aggregaten användes under två år. Tack vare energibesparingen minskade koldioxidutsläppen med en större volym än den volym som skapades vid produktionen av aggregaten. Som slutsats kan man konstatera att användningen av aggregaten har en positiv inverkan på klimatet. CO 2 -utsläpp (%) *) 100 kg mindre utsläpp än konkurrenterna. Kvaliteten avgör I Rakennustutkimus RTS Oy:s årliga undersökning konstateras att Enervent är branschledande på marknaden för ventilationsaggregat i nya enfamiljshus. Kvaliteten på produkterna var ett mycket viktigt urvalskriterium. Enligt rapporten väljer kunderna Enervent-ventilationsaggregat för att experter rekommenderar dem och för att de är moderna, driftsäkra, energiekonomiska och håller hög kvalitet. Vid utformningen av aggregaten satsar man på användarvänlighet och enkelt underhåll. Ett bevis på det här är bland annat snabbkopplingarna på de delar som behöver underhållas PINGVIN KONKURRENT 1,3 1,6 PINGVIN KONKURRENT 0,76 1,0 PINGVIN* KONKURRENT 7

8 Frisk inomhusluft i ditt hem En fungerande och energieffektiv ventilation börjar med en bra planering Ett välbyggt hus ska ha en professionellt dimensionerad ventilation, vilket garanterar bra inomhusluft. Ventilationen bör dimensioneras efter antalet boende och användningsområdena för byggnadens olika utrymmen. Olika utrymmen har olika krav och en professionell ventilationsplanerare kan utforma den bästa ventilationslösningen för utrymmena. Ett välplanerat ventilationssystem är nästan ljudlöst och det kan även vara påslaget på önskad nivå nattetid, då även låga ljud kan vara störande. En bra planering sparar pengar Det behövs alltid en fackman för planering och utformning av en ändamålsenlig ventilation. Enervent ger proffsen mervärde med dimensioneringsprogrammet Energy Optimizer. Valet av modell och Energy Optimizer ger friska fakta vid planeringen av ventilationen. Det lättanvända Energy Optimizer är ett dimensioneringsprogram för ventilationsaggregaten. Beräkning av årsverkningsgrad för till exempel bygglovsdokument Tre olika väderzoner i Finland Ljuduppgifter Måttbilder Batteriinformation Åtta språk Utskrift av rapporten i PDF-format Du hittar sökmotorn och andra verktyg på 8

9 Svalt inomhusklimat Sommarhettan är underbar utomhus Nuförtiden håller allt fler sitt hem svalt under sommarens hetaste dagar. Moderna hus kyls ner som en del av ventilationen, och då fördelas den svala luften jämnt i hela huset utan störande inomhusenheter. Med Enervent-ventilationsaggregat är det möjligt att kyla tilluften antingen genom att använda jordvärmepumpens lösning som kylämne (CG) eller genom att ansluta en värmepump till ventilationsaggregatet (HP och EDX). Tilluften kan även kylas med kallt vatten. Ekologisk svalka CG-jordkyla I hus med jordvärme som uppvärmningsform kan man använda jordkretsens svala lösning för att kyla tilluften. Genom att använda den svala lösningen på sommaren får man en nästan gratis kylning av tilluften, eftersom kylan redan finns i borrbrunnen eller berggrunden. CG-jordkyla är en ekologisk metod för att kyla hemmet utan extra energiförbrukning. Berggrunden och borrbrunnen lagrar även värme från huset inför vintern, vilket samtidigt höjer värmepumpens verkningsgrad vid uppvärmning. EDX både värme och svalka EDX-systemet är en kombination av den energieffektivaste mekaniska värmeåtervinningen, dvs. en roterande värmeväxlare, och en inverterstyrd värmepump. Tack vare den steglösa styrningen av värmepumpen kan du enkelt reglera inomhusluftens temperatur. Luft av bra kvalitet fördelas jämnt och ljudlöst till olika rum längs ventilationskanaler, och inga fula och bullriga aggregat för inblåsning av luft behövs. I sommarvärmen kyls tilluften energieffektivt och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. Den roterande värmeväxlaren återvinner den svala luften och utnyttjar även den svala nattluften. Enervent PRO Greenair HP sparar energi och är miljövänlig PRO Greenair HP är ett ventilationsaggregat med inbyggd frånluftsvärmepump. Aggregatet lämpar sig både för renoveringsobjekt och nybyggen, eftersom värmepumpsenheten är inbyggd i ventilationsaggregatet. Aggregatet har inga separata utomhusenheter, vilket gör att det även passar för byggnader där det finns bestämda eller begränsande föreskrifter för fasaderna. I sommarvärmen kyls tilluften energieffektivt och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. 9

10 Ventilationens abc Enervent-ventilationsaggregatens egenskaper Frisk luft Ventilationen tillför frisk luft till sov- och vardagsrummen och för ut den använda luften via köket och våtutrymmena. Värmeåtervinning Enervent-ventilationsaggregaten har en roterande värmeväxlare som till och med är dubbelt så energieffektiv som en vanlig plattvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren tillverkas av en veckad aluminiumskiva och har en verkningsgrad på upp till 85 %. Den fryser heller inte i sträng kyla. Den roterande värmeväxlarens återbetlaningstid är kort tack vare värmeenergin som sparas. Styrsystem En kvalitativ styrenhet ingår i alla leveranser av Enervent-ventilationsaggregat. Uppvärmning av tilluft Tack vare den roterande värmeväxlaren behöver inte tilluften värmas upp. Vid behov värmer ventilationsaggregatets el- eller vattenbatteri tilluften under årets kallaste månader. Kylning av tilluft I hus med jordvärme som uppvärmningsform kan man använda den svala lösningen i jordvärmepumpen för att kyla tilluften. Det är en nästan gratis metod för att kyla tilluften. Värme och kylning med luftvärmepump Enervent tillverkar två aggregatserier där ventilation och värmeåtervinning kombineras med en luftvärmepump: PRO greenair HP och EDX. Värmen som värmepumpen producerar fördelas jämnt i hela huset via ventilationskanaler. Du kan sköta en del av husets värmebehov med dessa aggregat och dessutom får du en behaglig svalka på sommaren. Varmt bruksvatten Spillenergin som stundtals bildas under ventilationsaggregatens värmepumpsprocess och som man får på köpet utnyttjas för uppvärmning av bruksvatten i aggregaten i serien Aqua. En del av fastighetens varma bruksvatten produceras således med energi som annars skulle gå till spillo. Att tänka på vid planeringen av kylning Nuförtiden vill allt fler hålla sitt hem svalt också under de varmaste sommardagarna. Av energiekonomiska orsaker är det lönt att planera ett system med vilket man utöver kylningen även får en grundventilation. Luftvolymerna för grundventilationen i en bostad ska följa anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2. Valet av ventilationsaggregat ska göras med beaktande av att grundventilationen ska ske med en blåshastighet på % och intensifieringen av kylningen med en blåshastighet på %. Kanalerna ska planeras så att intensifieringsluftvolymen som används vid kylning kan cirkulera utan höga kanalhastigheter och de störande ljud som det orsakar. Ett lämpligt slutdon är en som fungerar med två funktionslägen: grundventilation och intensifiering. Kanalerna ska isoleras på lämpligt sätt. Betydelsen av isolering förstärks när ventilationsaggregatet har en kylfunktion. Med en sådan planering och utformning får man en balanserad och tyst lösning med både grundventilation och intensifiering. 10

11 Enervent-ventilationslösningar Välj en lösning enligt egenskaperna I Enervent-sortimentet finns den rätta ventilationslösningen för varje hem och utrymme. Ett brett sortiment Objektet och den ventilationslösning som de boende önskar bestämmer den slutgiltiga aggregatmodellen. Personer som bor i Norden bör välja tilluftsvärme, eftersom det ökar boendetrivseln under de kalla vinterdagarna. Man behöver inte vara rädd för energispill, eftersom uppvärmningen av tilluften endast slås på vid behov. Superior Aggregat: HP DHW Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Värme med luftvärmepump Kylning med luftvärmepump Varmt bruksvatten Premium Aggregat: PRO greenair HP EDX Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Värme med luftvärmepump Kylning med luftvärmepump Dynamic Aggregat: eco EDE-CG eco EDW-CG Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Uppvärmning av tilluften Kylning av tilluft Classic Aggregat: eco EDE eco EDW eco ECE Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem Uppvärmning av tilluften Standard Aggregat: eco ED eco EC Frisk luft Värmeåtervinning Styrsystem 11

12 Enervent-aggregatmodeller Planeraren väljer modell enligt den lösning som du har valt Lätt montering Alla Enervent-ventilationsaggregat är monteringsfärdiga när de lämnar fabriken. Flera arbetsmoment kräver särskilda verktyg eller särskild kunskap. Enervent rekommenderar att en yrkesman specialiserad på ventilation monterar aggregatet. Plaza Luftmängd +74/-74 l/s Montering på väggen eller i taket Pingvin Luftmängd +87/-95 l/s Montering på väggen eller i taket Pandion Luftmängd +140/-140 l/s Montering på väggen eller golvet Pelican Luftmängd +170/-180 l/s Montering på golvet Pegasos Luftmängd +390/-390 l/s Montering på golvet Piccolo Luftmängd +74/-74 l/s Montering ovanför köksspisen, på väggen eller i taket Liggolo Luftmängd +74/-74 l/s Montering i taket LTR-2 Luftmängd +75/-70 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-3 Luftmängd +110/-110 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-6 Luftmängd +190/-190 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering LTR-7 Luftmängd +390/-390 l/s Kan även installeras i ett kallt utrymme med extra isolering 12

13 Framtidens ventilation Enkel och exakt styrning Enervent eair, trådlöst styrsystem Freeway WEB-fjärrstyrsystem Vägledning i rätt riktning Alla Enervent-ventilationsaggregat har en tydlig och lättanvänd styrautomatik. Enervent eair revolutionerar ventilationen eair är en trådlös, väggmonterad panel med pekskärm och ett operativsystem som är både intelligent och enkelt! Ett användningssätt som är bekant från smarttelefonerna och surfplattorna, en färggrann grafisk display och en så kallad intuitiv logik gör användarupplevelsen trevlig och till och med rolig. Med hjälp av styrautomatikens ecoläge gör man huset än mer energieffektivt genom att utnyttja andra värmekällor som t.ex. öppen spis och på så vis minska behovet av uppvärmning av tilluften. eair utför mätningar och sparar uppgifterna för framtida behov. Tack vare användningshistoriken är det lätt att hitta de bästa och mest energieffektiva alternativen för olika tillfällen. eair-styrenhetens Setup Wizard -program gör installationen enkel. Alla installationssteg visas behändigt på skärmen. eair ersätter Enervent EDA-automatiken. Freeway WEB Ventilationen kan fjärrstyras via Internet med användargränssnittet Freeway WEB. Den har nästan samma funktioner som eair-panelen och anslutningen skyddas med ett lösenord. Eventuella larm kan till exempel förmedlas via e-post. Det finns inget lättare än ECC-styrning ECC-styrningen är det enkla alternativet för styrning av ventilationen. Några av de viktigaste egenskaperna är: Fyra fläkthastigheter Styrning av eluppvärmningen av tilluften i fyra steg På-/avslagning av värmeåtervinning Påminnelse om byte av filter och servicelampa Potentialfria kontakter för extern styrning 13

14 Case: Tervakukka Energieffektivitet utan like Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Laddning av elbil Bostadsmässan ordnades sommaren 2012 i området Vuores i Tammerfors. Mässans tema var ekologi och energieffektivitet, och Enstos energieffektiva hustekniska lösningar användes i många av husen på området. Ett av dem var Tervakukka, ett passivhus med ekofunktioner på 198 m 2. Med ekologi som mål Den största önskan som paret som låtit bygga huset hade var att det skulle respektera naturen och värna om miljön. Det skulle alltså vara så ekologiskt som möjligt. Vid bygget och inredningen betonades återvinning, låg energiintensitet, koleffektivitet och säkerhet. De huvudsakliga målen var med andra ord de samma som Ensto har för sin egen verksamhet. Finlands naturskyddsförbund var med och gav råd i miljöfrågor under projektet. Toppmodern teknik Som ventilationsaggregat för Tervakukka-huset valdes Enervent Pelican PRO greenair HP, som har en inbyggd värmepump och en intelligent EDA-styrning. Aggregatet förenar innovativt värmepumpsteknik med värmeåtervinning, och den har en årlig verkningsgrad på otroliga 84 %. Aggregatet utnämndes till Highlights-produkt under mässan FinnBuild Kostnadseffektiv värme Det innovativa Enervent-ventilationsaggregatet med integrerad luftvärmepump fungerar även som byggnadens kostnadseffektiva energi- och värmeanordning. I det nordiska klimatet är behovet av värme stort och därmed finns även de största potentiella besparingarna i värmekostnaderna. Enervent-ventilationsaggregatens roterande värmeväxlare återvinner effektivt värmen i frånluften. Dessutom realiseras en del av uppvärmningsbehovet med elvärme, t.ex. golvvärmen. Lätt uppföljning av funktioner Enstos esmart tar hand om styrningen av funktionerna i huset, och med den kan man även följa hemmets energiförbrukning i realtid. Aggregaten är lätta att reglera för tre olika tillstånd: hemma, borta och borta länge. De minskar luftutbytet och sänker temperaturen i hemmet när de som bor i huset är borta. Lägre energikostnader utan att du märker det. Ren, frisk luft I husets våtutrymmen installerades ett Enervents Pingvin eco EDA-aggregat. Den tar hand om ventilationen i dessa utrymmen. En bra ventilation, särskilt i våtutrymmen, är en grundförutsättning för ren inomhusluft och därmed även för ett hälsosamt liv. I täta passivhus är betydelsen av inomhusluftens kvalitet mycket stor. 14

15 Case: Piccolo-ventilation Tyst och lätt att dölja Ventilation I samband med renoveringen av köket beslöt man att även förnya bostadens ventilationssystem. Det gamla ventilationsaggregatet hade gjort sitt. Kunden rekommenderades ett Enervent-ventilationsaggregat, eftersom monteringsföretaget kände till produkterna och visste att de var av hög kvalitet. Dessutom fick Enervent pluspoäng för att aggregatet var lätt att dölja bakom köksinredningen och för att den inte störde rummets harmoniska helhetsintryck. Enervent flyttade in Ventilationsaggregatet Piccolo ON installerades i köket. Aggregatet har en roterande värmeväxlare och det har utformats för att anslutas till spiskåpan och monteras ovanför spisen. Aggregatet har en automatisk funktion för avfrostning av värmeväxlaren och ett kondensavlopp. All luft från spiskåpan leds förbi värmeväxlaren. Ett färdigt, lättanvänt paket Enervent Piccolo är särskilt utformad för små utrymmen. Piccolo ansluts alltid till spiskåpan. Aggregat fås i både höger och vänster utförande. Piccolo är ett färdigt paket med styrenhet. Fläkthastigheten styrs från spiskåpan. Standardleveransen innehåller dessutom fästlister för köksskåpets integrationsskiva, vilket underlättar monteringen ytterligare. Ett modernare kök Piccolo är inte bara en energiekonomisk lösning, utan även ett utmärkt ventilationsaggregat för det moderna köket. Tack vare sin storlek kräver Piccolo inte mycket utrymme och den kan döljas med till exempel en skåpdörr som passar in i köksinredningen. Dessutom har aggregatet ett behagligt tyst ljud. Värmeåtervinning I ventilationsaggregatet Piccolo leds den varma frånluften genom en roterande värmeväxlare som återvinner värmen. När värmeväxlaren roterar flyttas den varma luftmassan till tilluftssidan och värmer effektivt upp utomhusluften. Den årliga värmeåtervinningen är över 70 %, vilket är betydligt högre än med traditionella värmeväxlare. 15

16 Case: EDX-systemet Energieffektiva lösningar Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer har finansierat ett utvecklingsprojekt, där man letade efter lösningar för hur energieffektiviteten i småhus kunde förbättras till rimliga kostnader. Projektet EEMontti startade med ett anbudsförfarande, där en expertjury sållade fram den bästa lösningen som halverade energikostnaderna för olika objekt. Enstos lösning utsågs till den bästa för tävlingsobjekt nr 2 ett enfamiljshus på 139 m 2 byggt En familj på fem personer bor i envåningshuset. Före renoveringen Före EEMontti-projektet uppgick husets årliga energiförbrukning till ca kwh. Familjen använde en värmelagrande brasugn ett par gånger i veckan. Därtill använde de gamla elvärmeelement och golvvärme. En toppventilator som kopplats till spisfläkten i köket användes dagligen då någon hade duschat eller lagat mat. Man vädrade flitigt. I samband med EEMontti-tävlingen mätte man inomhusluftens koldioxidhalt i olika rum i huset. I ett av sovrummen var koldioxidhalten över ppm, dvs. extremt hög. Halten överskred i hög grad kraven i hälsoskyddslagen, där det fastställs att koldioxidhalten i inomhusluften inte får överskrida ppm. Hög koldioxidhalt orsakar symptom som trötthet, huvudvärk och nedsatt arbetsförmåga. Enervent flyttade in Fastighetens ventilation byttes ut mot mekanisk ventilation. Enervents ventilationsaggregat LTR-3 Eco EDX-E har både en roterande värmeväxlare och en inverterstyrd luftvärmepump. Tack vare den steglösa styrningen av värmepumpen kan inomhusluftens temperatur enkelt regleras. Luft av bra kvalitet fördelas jämnt och ljudlöst till olika rum längs ventilationskanaler, och inga fula och bullriga aggregat för inblåsning av luft behövs. Energiförbrukningen i huset minskade och trivseln och inomhusluftens kvalitet förbättrades genast. Efter renoveringen är koldioxidhalten i huset under ppm. Dessutom övervakas husets totala energiförbrukning med Enstos energimätare esmart mini. Värme på vintern På vintern tas ventilationsenergin tillvara med en roterande värmeväxlare, som återvinner upp till 85 % av värmen i frånluften. Behovet av extra värme sköts med en effektiv värmepump, som även kan användas för att sköta en del av husets värmebehov på ett energieffektivt sätt. Vid minusgrader tar EDX-systemet tillvara fukten i frånluften, vilket förhindrar att inomhusluften blir för torr samtidigt som energiåtervinningen förbättras. Förutom energibesparingar får du en frisk inomhusluft som är lätt att andas. Svalka under sommaren I sommarvärmen sköts kylningen av tilluften energieffektivt med en värmepump och sprids jämnt i hela byggnaden tack vare att ventilationskanalerna uttnyttjas. Den roterande värmeväxlaren återvinner den svala luften och utnyttjar även den svala nattluften. Huvudsakliga resultat Energiförbrukningen minskade med 30 % jämfört med utgångsläget, vilket ledde till att elräkningarna minskade med ca på ett år. Samtidigt steg marknadspriset för bostaden med euro. Livskvaliteten förbättrades betydligt, eftersom kvaliteten på inomhusluften klart förbättrades. 16

17 Case: Delivent, Sverige Frisk luft i butiken kan öka försäljningen Ventilation Det svenska företaget Delivent är återförsäljare av ventilationssystem, och i deras sortiment ingår även Enervents högkvalitativa produkter. Företaget grundades 2003 och flyttade 2009 till nya utrymmen på 300 kvadratmeter. Man beslöt att installera Enervents innovativa ventilationsaggregat i den nya byggnaden, så att företagets energikostnader skulle hållas nere. Sänkta energikostnader med Enervent Aggregatet Pelican eco Greenair HP installerades hos Delivent och två Plaza-ventilationsaggregat i fastighetens två mindre butiker. Med dessa lösningar sjönk energiförbrukningen i utrymmena drastiskt och kvaliteten på inomhusluften förbättrades betydligt. Aggregaten är lätta att använda då det kvalitativa EDA-styrsystemet är mycket användarvänligt. Innovativ lösning I Pelican eco Greenair HP som Delivent valde förenas för första gången två olika metoder för värmeåtervinning: en roterande värmeväxlare och en värmepump, vilket gör att spillvärmen effektivt tas tillvara. Plaza-aggregaten placerades i utrymmena på nedre våningen eftersom man inte ville att utrymmena skulle vara för kalla, och aggregaten var precis rätt storlek för utrymmet. Återvinning av spillvärme Det finska miljöministeriet har utfärdat en förordning om ventilationens frånluft, enligt vilken minst 45 % av den värmemängd som behövs för uppvärmning av tilluften ska återvinnas från frånluften. Enervent-aggregatens årliga värmeåtervinningsförmåga överskrider den här gränsen rejält. Verkningsgraden för värmeväxlaren i Plaza-ventilationsaggregaten är t.ex. så hög som 85 %. Rätt val året om Enervent-ventilationsaggregaten har en funktion för fuktöverföring som håller fukten i inneluften på en bra nivå om vintern. Luftvärmepumpen sparar å sin sida värme, energi och el, och på så sätt både pengar och miljön. I sommarvärmen är det lätt att energieffektivt kyla inneluften med hjälp av värmepumpen. Det är alltså lätt att få en kvalitativ och hälsosam inneluft oberoende av årstiden. Monteringen utfördes av Tuve Ventilation från Göteborg. 17

18 Hustekniska lösningar Helheten byggs upp med smarta val Ventilation Uppvärmning Energiuppföljning Hemstyrning Ensto Hybridhus Belysning Elcentral Laddning av elbil Enstos Hybridhus kombinerar de hustekniska lösningarna i ditt hem till ett kostnadseffektivt paket som sparar energi och ökar trivseln. Hybridhuslösningarna är lämpliga för både nybyggen och renoveringsobjekt. Ventilation Ventilation säkerställer en bra och hälsosam inomhusluft. Effektiv värmeåtervinning omvandlar spillvärmen till energi. En luftvärmepump som integreras i ventilationen producerar kostnadseffektivt värme och minskar behovet av annan uppvärmning. Enligt byggnadsföreskrifterna ska ventilationssystemets årliga verkningsgrad vara minst 45 %. Den årliga verkningsgraden för Enstos Enervent-ventilationsaggregat är över 70 %. I ventilationslösningar med en integrerad luftvärmepump stiger verkningsgraden till över 90 %. Ventilationsaggregatets roterande värmeväxlare återvinner en del av fuktigheten i frånluften till tilluften, vilket håller inomhusluftens fukthalt i balans. Det här är särskilt praktiskt på vintern, när inomhusluften ofta är torr. Uppvärmning Fördelarna med elvärme är en låg initial investering, litet energispill samt snabb och noggrann anpassning till förändrade värmebehov. Det mest kostnadseffektiva alternativet för nya hus som byggs med tät struktur enligt byggnadsföreskrifterna är elvärme i kombination med ventilation som klarar av att återvinna värme. Elvärme realiseras via elvärmeelement eller elgolvvärme med antingen matta eller kablar. 18

19 Energiuppföljning Ensto esmart mini berättar hur mycket el hushållet förbrukar och styr mot energieffektiva bruksvanor. esmart mini mäter el- och vattenförbrukningen samt energiförbrukningen för fjärrvärme. Hemstyrning Reglerar elförbrukningen, uppvärmningen, ventilationen, eluttagen, vattenflödet och larmsystemet i ditt hem. Styr ditt hem så att det fungerar energieffektivt. Säkerställer ett trivsamt och tryggt boende och larmar vid behov. Belysning Enstos sortiment med allmänbelysning för hemmet innehåller energieffektiv belysning för både utom- och inomhusbruk. Belysning med rörelsedetektorer ger el- och kostnadsbesparingar på upp till 60 % samt ökar boendekomforten och trivseln. eled-lampor är mer än tio gånger så energieffektiva som glödlampor. De mångdubblar lampornas livslängd och minskar underhållskostnaderna. Elcentral Trygg och elegant eldistribution och dataanslutning. En lätthanterad och anpassningsbar helhet som flexibelt anpassas efter dina behov. Laddning av elbil Förbered dig på att åka energieffektivt i framtiden och utrusta ditt hem med en lättanvänd och trygg laddningsenhet för en elbil. Nya täta hus som byggs enligt byggnadsföreskrifterna kräver inga omfattande värmesystem. Som värmelösning räcker det med ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och en integrerad luftvärmepump. Elvärme som snabbt kan regleras exakt är lämpligt som tilläggsvärmekälla. 19

20 Ensto Enervent Oy Gnistvägen 1 FI BORGÅ CMP MZT/09/2012/5000 kpl/os/g Ezpa/Hämeen Kirjapaino Oy

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. IVT luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980.

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. renzero projektet Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. Pilotobjekt i Sverige: Skarpnäck, Stockholm renzero.se Utvecklingspartners: Samarbetspartners i

Läs mer