Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping"

Transkript

1 Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

2 Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan 42, Enköping Telefon: Tryck: Reprocentralen Grafisk produktion: Sara Eklund Text: Sara Eklund Enköpings kommun reserverar sig för eventuella tryckfel i guiden samt för ändringar som har uppkommit efter pressläggning.

3 INNEHÅLL 5. Förord 6. Behöver du ett bollplank? 8. Är du arbetslös? Välkommen som företagare i Enköpings kommun! 10. Behöver du information om hur du ska gå tillväga för att starta eget? 12. Är du företagare och vill påverka företagsklimatet i Sverige? 14. Är du mellan år? 16. Vill du veta mer om skatter och bokföring? 18. Behöver du kompetensutveckling? 20. Är du en driftig kvinna? 22. Har du en affärsidé som du vill förverkliga? 24. Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller teknik som du vill kommersialisera? 26. Funderar du på att starta företag och saknar rätt produkt? eller, söker du nya samarbetspartners för att få ut din produkt på marknaden? 29. Andra organisationer & nätverk i Enköping 31. Kontakta oss!

4 Det finns många frågor som ska besvaras när du ska starta ett företag. Då kan det kännas skönt att veta vart man ska vända sig i olika situationer för vägledning och råd. I den här broschyren har vi samlat organisationer och nätverk i Enköping som hjälper blivande och nystartade företag. På vår hemsida hittar du mer information om nätverk och pågående händelser i vår kommun.

5 Etablera och utveckla ditt företag i Enköping Sveriges närmaste stad! Eftersom företagandet är i högsta grad en gemensam angelägenhet gör vi vårt bästa för att samverka och stödja företagarna. Tillväxten i näringslivet är beroende av att nya företag ständigt startas och utvecklas. Därför arbetar vi aktivt för att tillgodose och förbättra förutsättningarna för dig som satsar på att driva en verksamhet. Vi försöker personligen träffa företagarna och vi satsar också på att marknadsföra kommunen som etableringsort. Du som har planer på att etablera dig i Enköping kontakta Arne Wåhlstedt på , Välkommen och lycka till! Åsa Byman Falk Kommundirektör Arne Wåhlstedt Marknadschef -5- Staffan Viberg Utvecklingschef

6 Behöver du ett bollplank? ALMI erbjuder dig som företagare coaching eller mentorskap som ett sätt att stödja Dig och ditt företag. Du är medveten om problem och brister hos både dig själv och företaget och du har outnyttjade möjligheter och egna idéer som inte blir genomförda. Du hittar bara aldrig den här tiden som du skulle behöva... Varför inte skaffa dig en coach/bollplank att diskutera med och som hjälper dig att få struktur på utvecklingen av ditt företag. -6-

7 Vad kan ALMI göra för dig som är nyföretagare? ALMI hälper företag med finansiering och affärsutveckling. Du som funderar på att starta eget eller nyligen har startat ett företag kan vända dig till ALMI. Vi och våra samarbetspartners hjälper dig med affärsutveckling, finansiering och kontakter. Med ALMI som partner kan du undvika fallgroparna som alltid finns när man startar eget företag. Förutsättningarna och möjligheterna att hålla ut och att lyckas blir så mycket större. ALMIs mål är att fler nya livskraftiga företag startas i länet. Finansiering Du kan behöva låna pengar till att utveckla din idé, starta företag eller till utveckling av ditt företag. Genom att lyssna på dig och bedöma din idé eller ditt företags möjligheter, kan ALMI tillsammans med banken tillgodose ditt kapitalbehov. ALMI har ett stort nätverk och samarbetar centralt och regionalt med olika aktörer. Om du inte kan låna allt du behöver från din bank eller motsvarande finns ALMI till för dig. Våra lån skräddarsys efter ditt behov. Vision ALMIs vision är hög tillväxt genom ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv. Övergripande mål är tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI Företagspartner Uppsala Kristallen Uppsala Växel Mobil: E-post: -7-

8 Är du arbetslös? Arbetsförmedlingen erbjuder starta eget-kurser inom exempelvis bokföring och administration. Deltar du i programmet får du ett aktivitetsstöd. Beloppet på starta eget-bidraget är detsamma som din arbetslöshetskassa eller alfakassa. Arbetsförmedlingens program Stöd till start av näringsverksamhet riktar sig till dig som har en genomtänkt verksamhetsplan eller affärsidé. För att kunna delta i programmet krävs att du har fyllt 20 år, är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt har prövats och bedömts ha goda förutsättningar att driva företag. Även du som riskerar att bli arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen kan delta i programmet. -8-

9 Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig? Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är att matcha arbetssökande mot lediga arbeten eller mot strategiska arbetsmarknadsutbildningar. Programmet Stöd till start av näringsverksamhet är en del av detta. Vision En väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt. Om din handläggare på Arbetsförmedlingen bedömer att Stöd till start av näringsverksamhet kan vara ett alternativ för dig, blir du erbjuden att närvara vid ett informationsmöte. Vid detta möte erbjuds du en personlig genomgång av din affärsidé. Om du kommer överens med din handläggare om att gå vidare är nästa steg kurser i att starta eget. Detta är ett erbjudande och inget måste. Den som inte uppfyller villkoren för arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Stödet betalas ut av Försäkringskassan. Bidraget är en trygghet under den tid det tar för dig att bygga upp din verksamhet och betalas vanligtvis ut under sex månader. Stöd medges inte i fall som kan snedvrida konkurrensen och hindra annan verksamhet. Arbetsförmedlingen Enköping Kungsgatan 39 Box Enköping Telefon kontoret: Fax kontoret: Kundservice för arbetsgivare: Kundtjänst: E-post: -9-

10 Behöver du information om hur du ska gå tillväga för att starta eget? Nutek är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet. Genom finansiering, information och rådgivning och stöd till program och processer arbetar de för att stärka förutsättningarna för tillväxt i näringsliv och regioner. Nutek styrs av regeringen genom bland annat regleringsbrevet och olika förordningar. Deras verksamhetsområde tillhör Näringsdepartementet -10-

11 Vad gör Nutek för dig? Startlinjen finns för Dig som ska starta företag och du som nyligen har gjort det. Vi erbjuder kostnadsfri information och vägledning om hur du går tillväga vid start av företag. Du kan få lagar och regler förklarade för dig. Vi guidar om vem som gör vad av alla aktörer som kan vara inblandade vid en företagsstart. Vision Enklare för företagare. Företagarguiden, finns till för Dig som vill ha information om att starta, driva och utveckla företag. Här samlar vi och sorterar informationen du behöver från i första hand myndigheterna i Sverige. Tillsammans med ett sjuttiotal andra myndigheter och aktörer driver vi en samlad ingång till information för nyföretagare och företagare. Nutek Startlinjen Företagarguiden -11-

12 Är du företagare och vill påverka företagsklimatet i Sverige? Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Deras arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Deras uppdrag är att arbeta för att det ska vara enkelt, lönsamt och roligt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Våra produkter är opinionsbildning, affärsnätverk och medlemstjänster. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens. Företagarnas mål är att Sverige ska återta positionen som ett av världens mest entreprenörvänliga länder. -12-

13 Vad gör Företagarna för dig? Företagarna driver opinionsbildning i företagarpolitiska frågor nationellt (regering, riksdag, myndigheter) regionalt (regionförbund, länsstyrelse och landsting) och lokalt (kommuner och andra beslutande verksamheter) Vision Företagarnas vision är att Sverige ska vara ett föredöme för företagande i Europa. Affärsnätverk tillhandahålls genom lokala företagarföreningar som i Enköping heter Företagarna Enköping. Medlemstjänster är: - Fri telefonrådgivning i juridiska och ekonomiska frågor - Anpassade försäkringslösningar för företagaren, anställda och företaget - Finansiella tjänster (leasing och fakturabelåning), rabattavtal på nationell, regional och lokal basis (drivmedel, telefoni, kontorsmateriel mm) Välkommen att kontakta Företagarna! Företagarna Enköping Webbplats: Kontaktperson: Anita Andersson Telefon: E-post: -13-

14 Är du mellan 16 och 20 år? Ung Företagsamhet arbetar, genom utbildningskoncept för skolan, för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma medborgare. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Sedan starten 1980 har verksamheten utvecklats och efterfrågan från utbildningssystemet ökat varje år. -14-

15 Vad gör Ung Företagsamhet för dig? Ung Företagsamhet erbjuder ett utbildningskoncept som ger ungdomar möjlighet att driva så kallade UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. Ungdomarna övar sig praktiskt i företagande och får nyttiga erfarenheter inför sitt kommande arbetsliv, oavsett om det blir som entreprenör eller som anställd. Vision Ung Företagsamhet ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Ung Företagsamhet vill ge ungdomar möjlighet att genom ett stimulerande arbete få utlopp för sin kreativitet och samtidigt skaffa sig nyttiga erfarenheter inför deras kommande arbetsliv. Ung Företagsamhet i Uppsala län Bangårdsgatan Uppsala Tfn: Tfn2: Fax: UF-företagen bygger på ungdomars egna affärsidéer och de erbjuder verkliga varor och tjänster. Under ett år går ungdomarna igenom ett företags livscykel, från start av UF-företaget till dess avveckling. -15-

16 Vill du veta mer om skatter och bokföring? Skatteverket vill gärna dela med sig av sin erfarenhet. De erbjuder kostnadsfria informationsträffar för nya företagare. -16-

17 Hur kan skatteverket hjälpa Dig? Som företagare ställs du inför många utmaningar. En del av utmaningarna handlar om skatter, bokföring och mycket annat som måste skötas i ett företag. Kontakter med Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan blir därför många gånger en nödvändighet. Vision Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Genom olika informationsinsatser vill Skatteverket underlätta för dig och ditt företag att göra rätt från början. Mer information om Skatteverkets informationsträffar hittar du på deras webbplats, Anmälan görr Alla informationsträffar är kostnadsfria. Växel Servicetelefon Fax: Postadress Box Enköping Besöksadress Korsängsgatan

18 Behöver du kompetensutveckling? Vuxenutbildningscenter i Enköping vänder sig till alla som har ett utbildningsbehov; arbetsgivare i privat- och kommunal verksamhet, Försvaret och enskilda. Hit kan man höra av sig närsomhelst - man är inte begränsad till att starta bara vid höst eller vår. -18-

19 Vad erbjuder Vuxenutbildningscentrum? Vuxenutbildnigscentrum kan erbjuda det mesta inom utbildning från kärnämnen till specifika kurser inom högskolevärden via videokonferens. Vision Vuxenutbildningscentrum, den självklara vägen för all utbildning, för alla medborgare i Enköpings Kommun Hos oss på VUC kan du hitta många intressanta studievägar, här kan du bl a: - läsa in högstadiekompetens - läsa in ett gymnasieprogram - komplettera gymnasiebetyg - gå kurser i svenska för invandrare - läsa KY-utbildningar (Kvalificerad Yrkesutbildning) - läsa enstaka kurser - läsa på högskola/universitet på hemmaplan (distansutbildning) Våra studie- och yrkesvägledare på VUC kan lotsa dig till rätt yrkes- eller utbildningsval och råda dig om vilka studier som kan vara lämpliga. Lycka till med dina framtida studier och hjärtligt välkommen till oss på Vuxenutbildningscentrum! Vuxenutbildningscenter Enköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Box Enköping Tfn

20 Är du en driftig kvinna? Enacom är en ideell förening för Företagsamma Kvinnor i Enköping/Håbo. Föreningen anordnar utbildningar och förmedlar affärsnätverk. Enacom ger även individuellt stöd och coaching -20-

21 Vad kan Enacom göra för dig? Föreningen Enacom vänder sig till blivande och etablerade företagare, alla kvinnor som vill få tillgång till ett affärsnätverk, företagare som vill nå ut med sina produkter eller tjänster. Enacom förmedlar affärskontakter på lokal nivå så väl som globalt. Enacom ordnar utbildningar för företagare som vill växa på ett personligt och affärsmässigt plan, sköter omvärldsbevakning och arrangerar kontakter mellan företagarna och/eller med andra näringslivsaktörer som exempelvis ALMI, ESF, Företagarna, banker, utbildningsaktörer. Vision Att vara en etablerad och accepterad aktör i det lokala och regionala näringslivet. Föreningen är godkänd av Nutek som Lokalt ResursCentrum för kvinnor (LRC), är ansluten till Nationellt ResursCentrum (NRC) och samarbetar med det Regionala ResursCentrat på Länsstyrelsen (RRC). Enacom Telefon: Hemsida: -21-

22 Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Enköpings Nyföretagar Center har till uppgift att vara ett bollplank för nya presumtiva entreprenörer och företagare. Hos oss får du hjälp och råd. Vi har stor erfarenhet av de frågor och svårigheter som varje ny företagare ställs inför. Vi har de kunskaper och kontakter du behöver för att komma vidare - och för att förverkliga din idé. Ring och boka ett möte hos oss. Tillsammans gör vi en första analys av din affärsidé. Med den som grund hjälper vi dig sedan att upprätta en handlingsplan, för att du snabbt ska komma igång med ditt arbete. -22-

23 Vad kan Enköpings NyföretagarCentrum göra för dig? Vi sysslar med rådgivning till personer som planerar att starta egen rörelse. Till oss kan man vända sig när man har kommit en bit på väg. Det innebär att personen i fråga rimligen har en affärsidé och sedan behöver komma vidare. Vision Vår vision är att främja tillkomsten och utveckligen av nya företag inom alla branscher, verka för en breddning av det lokala näringslivet samt medverka i nätverk för att stödja och stimulera företagandet. Vi hjälper till med en genomgång av verksamhetsform (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag), går igenom vad man skall tänka på när det gäller eventuella myndighetskontakter, bankkontakter, försäkringskontakter, redovisningskontakter etc. Vi är två rådgivare Bo Leijon och Göran Holgermyr. Vår rådgivning är kostnadsfri, konfidentiell och professionell. Enköpings NyföretagarCentrum Postadress: Box 833, Enköping Besöksadress: Gesällgatan 2c Telefon Telefax

24 Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller teknik som du vill kommersialisera? För att underlätta för dig som är innovatör och/eller uppfinnare att förverkliga dina idéer finns Innovation Enköping. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter

25 Vad kan Innovation Enköping göra för dig? Om du har en stark vilja och drivkraft att förverkliga din idé kan vi hjälpa dig på vägen. Innovation är en affärsenhet inom ALMI Företagspartner. I Enköping går vi under namnet Innovation Enköping. Vision Tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. Vi är specialiserade på att hantera idéer på ett tidigt stadium. Vi har lång erfarenhet inom detta område och till oss kan du vända dig i förvissning om att din idé behandlas med sekretess. Rådgivning, bedömning av idén och hjälp att söka ekonomiskt stöd och finansiering är några av de saker du kan få hjälp med. Två viktiga grundförutsättningar krävs dock; din egen drivkraft och en marknad som efterfrågar resultatet av din idé. Innovatörer som drivit sina idéer vidare till kommersialiserade innovationer framhåller gärna nyttan av det stöd och hjälp de fått från ALMI. Innovation Enköping - Almi Företagspartner Kontaktperson: Rune Wahlund Telefon arbete: Mobil: E-post: -25-

26 Funderar du på att starta företag och saknar rätt produkt? eller, Söker du nya samarbetspartners för att få ut din produkt på marknaden? För att ge dig ett bra matchningsverktyg och hålla nere en del av dina kostnader när du vill skapa nya affärsmöjligheter så har Enköpings kommun, anslutits till Nätverket Inventor Focus. Det innebär att alla företag i Enköping också kan ansluta sig helt gratis (normalkostnad kr per företag och år). Passa på att utnyttja möjligheten nu! -26-

27 Vad kan Inventor Focus göra för dig? Genom Inventor Focus får du en bra möjlighet till en ökad affärsutveckling - Helt Gratis. Här kan du snabbt och effektivt matcha företag och uppfinnares uttryckliga produkt- och samarbetsbehov. Anslut dig på Här får du löpande information direkt via din e-post om nya idéer och patenterade färdigutvecklade produkter som passar just din bransch och verksamhet. Vision Vår vision är att hela tiden ligga i den tekniska utvecklingens framkant, när det gäller att skapa ett mätbart genomtänkt innovations och matchningssystem, som effektiviserar en bred samverkan mellan alla anslutna, genom att snabbt och enkelt förmedlar rätt information till rätt mottagare och därigenom skapa en kostnadseffektivare Och framgångsrikare affärsutveckling - för alla som är anslutna till innovationssystemet Inventorfocus.nu Telefon: E-post: -27-

28 Prenumerara på vårt nyhetsbrev för företagare

29 Andra nätverk & organisationer Exportrådet Enköpings Cityförening Länsstyrelsen Uppsala NÄRINGSLIVSHUSET Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Uppsala län STUNS Föreningen Norr Mälarstrand Handelskammaren

30 Nya företag ger tillväxt Du är viktig för oss. -30-

31 Vi som arbeter med näringslivsfrågor vill skapa goda förutsättningar för ett bra företagsklimat och en hållbar utveckling. Eftersom företagandet är en i högsta grad gemensam angelägenhet gör vi vårt bästa för att samverka med Er. Du är viktig för oss! Arne Wåhlstedt Marknadschef Staffan Viberg Utvecklingschef Sara Eklund Lars Hedbom Projektadministratör Projektadministratör

32 Just nu är Enköping en av Sveriges snabbast växande kommuner. De senaste fem åren har det tillkommit 2400 invånare till Enköping. Det har dessutom skapats 600 nya arbetsplatser och 1600 nya arbetstillfällen i kommunen. I Enköping har vi väl utvecklade kommunikationer - du tar dig hit på 38 minuter från Stockholm, eller från Uppsala och Västerås på mindre än 45 minuter. Enköping har precis som London och New York 3 internationella flygplatser inom 60 minuters restid. Ingen annan stad i landet har 1/3 av Sveriges befolkning inom 60 minuters radie. Enköping - framgångsrikt företagande Näringslivet domineras av handel och små-medelstora företag inom tjänste- och serviceföretag. Sedan länge finns en väl utvecklad kompetens inom ventilationsteknik vilket avspeglar sig på industrinäringen. En näringsgren som har särskilt stor betydelse för vårt näringsliv är företag knutna till jordbruk. Det finns fler än 650 företag inom denna näringsgren i kommunen. Den här broschyren guidar dig till viktiga organisationer och nätverk i Enköping.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft

FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft Regionförbundet 2009. Omslagsbild: Fortish Dreamstime.com Produktion: Östhammars Media AB (bild, text, form) Tryck: Trycksaken i Uppsala Uppsala län En region

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer