Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden."

Transkript

1 12 Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden.

2 112 Elakingar och slarvepellar Avtalslagen anger också när ett avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas. Det ska ske när motparten har betett sig illa i någon mening, t.ex. genom att luras, genom att tvinga fram ett avtal eller genom att ha varit slarvig. Mot detta ska vägas vikten av att ingångna avtal faktiskt också genomförs. I en marknadsekonomi är det ju viktigt att det snurrar, och att alla kan lita på att ingångna avtal också genomförs många gånger till och med viktigare än att skydda den som har blivit lurad. Lagen skyddar dock aldrig den som själv har begått oegentligheten alla avtal är ogiltiga om den ena av avtalsparterna själv har hittat på skojeriet. Men den avtalspart som är i god tro, som inte visste att avtalet hade sin bakgrund i ett skojeri, är också värd att skydda. Därför skiljer vi mellan starka och svaga ogiltighetsgrunder. Den starka ogiltighetsgrunden kallas råntvång, och kan bara åberopas när det har varit överhängande fara för liv eller hälsa. De svaga ogiltighetsgrunderna är utpressning, svek och ocker, och kallas svaga just för att de inte gäller mot den avtalspart som varken förstod eller borde ha förstått att det låg något lurt bakom avtalet.

3 När avtal anses ogiltiga Det tredje och sista kapitlet av dem som vi går igenom i Avtalslagen berättar när avtal och andra rättshandlingar kan bli ogiltigförklarade. Det handlar alltså inte om när avtal blir nulliteter, något som vi talade om när någon, t.ex. en omyndig, har handlat utöver sin rättsliga handlingsförmåga (som du kunde läsa om i kapitel 7). De fall som behandlas i Avtalslagens tredje kapitel är de fall då det i och för sig föreligger avtalsbundenhet mellan parterna, men någon av parterna av något skäl vill slippa fullgöra sin del av avtalet. Grundregeln är ju Pacta sunt servanda, dvs. att ingångna avtal ska hållas, men allt emellanåt har det skett någon form av oegentlighet som gör att avtalet bör ogiltigförklaras. Det är ju inte meningen att lagen ska skydda dem jag har kallat elakingar och slarvepellar. Och därmed har vi också, om du kommer ihåg detta, grundregeln i Avtalslagens tredje kapitel klar. Ifall den ena av avtalsparterna själv har hotat, svindlat eller på annat sätt uppträtt otillbörligt vid avtalsslutet ska avtalet ogiltigförklaras. Sådant ska inte accepteras i marknadsekonomin. Eget slarv däremot är inte ogiltighetsgrundande. Så har man själv har varit lite (eller mycket) slarvig när man ingick avtalet, får man stå sitt kast förutsatt att den andra parten inte medvetet har utnyttjat detta slarv. Återigen, ni ser å ena sidan skyddandet av omsättningens intresse, som bygger på att man kan lita på ingångna avtal, å andra sidan inte skyddande av elakingar och slarvepellar. Starka ogiltighetsgrunder I avtalslagen skiljer vi mellan starka och svaga ogiltighetsgrunder. Råntvång, dvs. att vi har ingått avtalet under omedelbar och överhängande risk för att annars bli dödade eller allvarligt skadade, är den enda starka ogiltighetsgrunden. Den kallas stark för att den utesluter bundenhet till avtal, även om den andra parten i avtalet varken har förstått eller ens borde ha förstått att skälet till att vi ingick avtalet var att vi var utsatta för sådant hot. Om motparten däremot visste, eller borde ha förstått, att vi ingick avtalet bara för att vi annars riskerade att genast bli dödade eller lemlästade, är avtalet naturligtvis alltid ogiltigt. SPELARNA , även Brottsbalken kapitel 3 Oegentlighet = bedrägeri och liknande

4 114 Problemet uppstår när ingen av parterna i avtalet är elak, utan det är en utomstående person som av något skäl har tvingat fram avtalet. Jag ska försöka förklara med hjälp av ett exempel. Exempel på råntvång Låt oss säga att vi har en kille, Anders, som är jättekär i en tjej på skolan, Lisa. Anders vet att Lisa länge har försökt förmå en annan tjej på skolan, Agneta, att sälja ett vackert smycke som hon har till henne, Lisa. Agneta har emellertid hela tiden sagt att smycket inte är till salu. Nu älskar den här Anders Lisa så mycket att han har bestämt sig för att Lisa helt enkelt ska ha smycket. Det är meningslöst att stjäla det och ge det till den han älskar, för smycket är unikt, och eftersom Lisa kommer att bära det i skolan blir det hela genast upptäckt. Och då kommer Lisa att lämna tillbaka smycket till Agneta, och Anders möjligheter till chans på Lisa är i stort sett helt väck. Den planen är alltså kass. Istället bestämmer han sig för att tvinga Agneta att ringa Lisa och erbjuda henne att köpa smycket. Han tvingar sig in i Agnetas lägenhet och under vapenhot tvingar han Agneta att ringa upp Lisa och säga att hon har ångrat sig: Lisa får gärna köpa smycket om hon bara genast kommer och betalar. Priset är inte särskilt billigt, det är helt enkelt marknadsvärdet. Lisa kommer jättelycklig till lägenheten och betalar och får i gengäld smycket. Hela tiden står Anders bakom dörren, utan att Lisa kan se honom. Agneta vågar inte säga något, för Anders har vapnet riktat mot henne. Här har vi nu två lika oskyldiga avtalsparter, båda två schysta tjejer som inte har avsett att göra den andra något ont. Och vi vet att omsättningens intresse, dvs. att man ska kunna vara säker på att få behålla det man en gång har köpt, är väldigt starkt i marknadsekonomin. Lisa är i god tro, hon varken vet eller ens borde förstå att Agneta har sålt smycket till henne endast för att hon har utsatts för det vi kallar råntvång, dvs. allvarligt och omedelbart hot mot liv eller hälsa. Ändå ska köpet gå tillbaka. Råntvång är så allvarligt att även om Lisa har varit i god tro, och även om omsättningens intresse är jätteviktigt, får det finnas en gräns. Trots Lisas goda tro ska alltså köpet gå tillbaka, men bara om Agneta så fort tvånget upphör, dvs. så fort Anders har lämnat lägenheten och Agneta inte längre är omedelbart hotad, meddelar Lisa vad som har hänt. Gör inte Agneta genast det, utan väntar ett tag, blir omsättningens intresse starkare och Lisa får behålla smycket. Svaga ogiltighetsgrunder De tre andra ogiltighetsgrunderna kallar vi för svaga. De kallas svaga eftersom omsättningens intresse här anses så starkt att den förvärvare som varken har förstått eller ens borde ha förstått att skälet till att han fick köpa prylen var att en utomstående tredje person hade begått en oegentlighet mot säljaren. Han får behålla prylen trots vad som har skett. De svaga ogiltighetsgrunderna är utpressning, svek och ocker. Glöm inte att lagen aldrig skyddar elakingar och slarvepellar vet Lisa om att Agneta har sålt bara för att Anders har använt sig av en stark eller svag ogiltighetsgrund, ska avtalet alltid ogiltigförklaras!

5 115 Utpressning innebär att man tvingar någon att t.ex. sälja, eller genomföra en annan rättshandling, genom att hota om att man annars kommer att skada den personen på något sätt. Vid utpressningen är hotet inte akut och överhängande, utan det är mer ett påstående, som om Anders i fallet med smycket i stället hotar Agneta med att om hon inte säljer smycket till Lisa, så kommer Anders att tjalla något till Agnetas föräldrar eller polisen som Agneta vill hålla hemligt. Eller Anders ringer upp Agneta eller viskar till henne att om hon inte säljer, så kommer han att göra det ena eller det andra i framtiden. Hotet är alltså inte omedelbart och överhängande. Svek är när man lurar någon. Tyvärr har de allra flesta av oss någon gång blivit utsatta för svek, men oftast inte den form av svek som gör att Avtalslagens regler kan leda till ogiltigförklaring. Det kan den t.ex. när någon lurar på oss en pryl som personen lovar är jättebra, men som är värdelös. Det är klart att vi kanske har blivit svikna även på det sättet, men det är trots allt inte den formen av svek som gör mest ont. Det svek som bränner i själen, och kan göra det hela livet, är när kompisar, ens älskade eller samhället sviker. Och där hjälper tyvärr inte Avtalslagen. Ocker betyder att man utnyttjat annans trångmål, lättsinne, oförstånd eller beroendeställning för att själv få en förmån som står i uppenbar disproportion mot vederlaget. Det klassiska exemplet är när Hells Angels (eller en bank eller ett låneinstitut) lånar ut pengar till en, som man bara måste ha snabbt, mot en alldeles för hög ränta. Då kan avtalet ogiltigförklaras eller i vart fall jämkas. Det där funkar nog bra med banker, men kanske inte lika bra med Hells Angels. De är sällan särskilt imponerade av vad domstolar beslutar. Men det är inte bara för hög ränta som kallas ocker, och som kan leda till ogiltigförklaring. Avtalslagen tillåter inte att man gör alldeles för goda affärer åtminstone får man inte utnyttja den andre avtalspartnerns trångmål eller oförstånd hur långt som helst. 29, jämför Brottsbalken 9:4 30, jämför Brottsbalken kapitel 9 31, jämför Brottsbalken 9:5 Trångmål = svår eller omöjlig situation att hantera Lättsinne = obetänksamhet eller ansvarslöshet Disproportion = oproportionerligt Vederlag = ersättning

6 116 Den alltför billiga BMW:n Jag fick en gång ett telefonsamtal från en mamma, som sökte stöd för en affär som hennes son hade gjort. En möjligen något förståndshandikappad kille, eller kanske var det bara någon som behövde pengar snabbt, hade erbjudit hennes son att köpa en BMW för en spottstyver. Jag tror han hade bett att få kr för BMW:n, som definitivt var värd mer än det dubbla. Efter ett tag hade säljaren ångrat sig och ville ha tillbaka BMW:n. Hade han verkligen rätt att få avtalet ogiltigförklarat? undrade mamman. Svaret blev ja! Om sonen hade utnyttjat den andres trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning (han behövde pengar snabbt) för att kunna köpa en sak till mindre än halva priset av vad den egentligen var värd, så är det ocker. Och ocker kan alltså leda till att ett avtal ogiltigförklaras. Fel i anbud eller accept Nu har vi gått igenom hur Avtalslagen försöker se till att elakingar inte utnyttjar andra. Avtalslagen innehåller också regler som gäller dem som jag har kallat slarvepellar, nämligen i Avtalslagens 32. Detta stadgande handlar om när det blir något fel i ens anbud eller accept. Låt oss säga att vi vill skicka ett anbud till en person om att han kan få köpa vår bil för kr. När anbudet når den person vi vill sälja till, står det i anbudet att vi är beredda att sälja bilen till honom för kr. Att det blivit fel kan ha en av två olika orsaker. Det ena skälet kan vara att vi själva har slarvat när vi skrev anbudet. Vi råkade trycka på fel knapp, på ettan två gånger i rad, istället för först på ettan och därefter på tvåan på tangentbordet. Det här kallas förklaringsmisstag, och det är alltså vi själva som har slarvat. Är vi då enligt löftesprincipen bundna till vårt anbud? Kan vi med andra ord tvingas att sälja bilen för kr, om den som vi har erbjudit bilen accepterar inom acceptfristen? Svaret på den frågan är ja men naturligtvis bara om den andre varken förstod eller ens borde ha förstått att det hade blivit fel i vårt anbud. Lagen skyddar ju inte elakingar, och den andre är elak om han medvetet försöker utnyttja vad han vet är ett misstag. Men är acceptanten i god tro, ja då är det vi som har slarvat, och får skylla oss själva. Omsättningens intresse, ni minns. Det kan också ha blivit fel av något annat skäl, som varken vi eller mottagaren av anbudet kan hjälpa. Vi kanske har telegraferat, och på den mottagande telegrafstationen uppfattar man fel, och skriver kr i anbudet istället för kr. Eller så är det ett programvarufel, som omvandlar varannan tvåa till etta när man sänder iväg ett . Sådana där felaktigheter kallas befordringsmisstag, och då är regeln helt annorlunda. Vi är självklart inte bundna till vårt anbud om mottagaren förstod eller borde ha förstått att det hade blivit något fel lagen skyddar ju inte elakingar men vi är faktiskt inte bundna ens om mottagaren var i god tro, dvs. varken förstod eller ens borde ha förstått att det måste blivit något fel i det angivna begärda priset. Det enda som krävs av oss är då att vi genast reklamerar till motparten, så snart vi själva förstår att det blivit något fel i anbudet, dvs. meddelar

7 117 honom att det måste ha blivit något fel när anbudet har transporterats vidare till honom. Om vi struntar i att reklamera, ja då är vi bundna återigen, lagen skyddar ju inte elakingar, och det är naturligtvis taskigt att inte meddela motparten så fort som möjligt att det har blivit något fel. Avtalslagens generalklausul Jag har nu beskrivit de viktigaste reglerna när avtal, eller andra rättshandlingar (t.ex. föreningsstadgar), kan bli ogiltigförklarade, när Pacta sunt servanda får vika. Som ni märker är reglerna lite kantiga, såsom regler oftast är. För säkerhets skull finns det därför dessutom en s.k. generalklausul i Avtalslagen, 36, som säger att även om inte någon annan ogiltighetsregel är direkt tillämpbar, kan domstol ändå jämka eller helt ogiltigförklara en klausul i ett avtal eller till och med hela avtalet. Det där är en regel som i första hand ska användas när det varit en alltför stor obalans i parternas maktförhållande en med mycket makt och mycket kunskap har skaffat sig ett alldeles för bra avtal i förhållande till den andra, mycket svagare parten, utan att det för den sakens skull har varit fråga om tvång, utpressning, svek eller ens ocker. Framförallt blir denna regel ett hjälpmedel för konsumenter mot näringsidkare, eller för arbetstagare mot arbetsgivare. Det är viktigt att det finns sådana regler i juridiken i annat fall kan domstolarna komma att fatta beslut som upplevs så orättfärdiga att domstolarnas och resten av rättssystemets legitimitet kommer i gungning. Och det är viktigt att rättssystemet har hög legitimitet, särskilt i en demokrati. Ett rättssystem som inte i allt väsentligt efterlevs frivilligt är nämligen inte särskilt effektivt vi kan inte ha poliser i vartenda hörn precis hela tiden. Avtalslagen innehåller också några andra regler, som emellertid är så speciella att vi kan hoppa över dem i detta sammanhang. Två regler till måste jag dock nämna, för de är viktiga också i vardagen. Förverkande av pant som säkerhet För det första finns det en regel som säger att förbehåll att pant eller annan säkerhet ska vara förverkad / / är utan verkan. Det här tror jag de flesta människor inte känner till. Behålla panten i stället för pengarna? Låt oss säga att någon ber om att få låna 100 kr av dig. Du har i och för sig 100 kr och är beredd att låna ut dem, men du känner dig inte riktigt säker på att den som lånar kommer att betala tillbaka. Därför säger du OK, men bara om du får den personens klocka i pant. Så kan man göra, och det är vanligt att man försöker skaffa sig säkerhet i pant, t.ex. på detta sätt. Sedan inträffar det du har befarat. Personen du har lånat ut pengarna till betalar inte sin skuld. Jag tror att de flesta människor då tror att de kan ta panten, att de helt enkelt övertar äganderätten till det som har satts i pant. Det är fel, och det även om man har avtalat om detta. 37 Generalklausul = en regel som är så allmänt formulerad att den till både sitt innehåll och sitt tillämpningsområde tvingar fram öppna värdemässiga överväganden

8 118 Avtal om förverkande av pant eller annan säkerhet är ogiltiga säger Avtalslagen, punkt, slut! Panten får bara användas som säkerhet. I ett sådant här läge ska panten, dvs. klockan i vårt exempel, säljas på offentlig auktion. Om panten säljs för 250 kr Om då klockan säljs för 250 kr på auktion ska du först ha ersättning för vad det har kostat dig att få panten såld på en sådan auktion (låt oss säga 100 kr), sedan upplupen ränta på din fordran (låt oss säga 10 kronor) och slutligen ersättning för din kapitalfordran (100 kronor), dvs. det som du en gång lånade ut. Av de 250 kronorna som panten inbringade vid försäljningen ska du alltså i vårt exempel ha 210 kronor (varav 100 kronor är det som du har tvingats betala auktionsförrättaren). Resterande 40 kronor ska den killen eller tjejen ha som lämnade sin klocka som pant. Varken klockor, hus eller andra pantsäkerheter är skyldiga pengar det är fysiska eller juridiska personer som är det. Om vi ändrar exemplet jag nyss gav och säger att klockan såldes för bara 150 kr, vad händer då? Om panten säljs för 150 kr Jo, då ska du först ha ersättning för kostnaderna (100 kronor), varvid det återstår 50 kronor. Av de 50 kr ska du först få ersättning för upplupen ränta, som vi ju låtsades vara 10 kr. Kvar är 40 kr. Men din kapitalfordran var ju 100 kr, alltså fattas det 60 kr. Dessa 60 kr har du kvar som fordran på den du lånade ut pengarna till, och de pengarna får du försöka få in på annat sätt. Någon säkerhet i pant för dessa har du ju inte. Men din fordran har du kvar, och den som lånade pengarna har sannerligen gjort en dålig affär, genom att inte göra rätt för sig. En stor del av skulden finns fortfarande kvar, och totalskulden för att låna 100 kr blev till slut mer än det dubbla. Loser! Varför då, tänker du. Är inte båda parter losers? Nej, det är inte alls självklart. En skuld upphör nämligen (med några få undantag) aldrig. Många tror att en skuld preskriberas efter 10 år, men det är bara om den som har fordran inte gör ett preskriptionsavbrott inom denna tid, t.ex. genom en enkel begäran att få betalt. Så snart det sker, börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa, och även den kan brytas på samma sätt. Så kvarstår och växer skulden med dröjsmålsränta (som är mycket högre än bankräntan) för varje dag, och den som är skyldig pengarna kan aldrig tjäna mer än existensminimum (och aldrig vinna på lotto eller tipset, eller få ett arv) utan att kronofogden genast kan rusa in och hämta hem pengarna, så att skulden regleras! Upplupen ränta = ränta på det utlånade kapitalet (som man i stället hade kunnat haft placerat t.ex. på bankkonto) Kapitalfordran = själva skuldbeloppet när man bortser från ränta och kostnader

9 Konkurrensklausuler Jag skrev att det var ytterligare en regel i Avtalslagen som jag slutligen vill göra dig uppmärksam på. Det är en regel som handlar om s.k. konkurrensklausuler, något som har blivit allt vanligare. En konkurrensklausul är en klausul i ett avtal, ofta i ett anställningsavtal, som säger att om man slutar sin anställning hos arbetsgivaren vilket man alltid har rätt att göra får man inte börja jobba med liknande arbeten, åtminstone inte utan att betala ersättning, innan en viss tid har gått. Sådana avtal är giltiga, men de kan jämkas om de är allt för obalanserade, och domstol kan till och med helt ogiltigförklara dem om de saknar varje form av saklig anledning. Men många gånger finns det saklig anledning att ha sådana avtal. Det kan t.ex. vara fråga om en produktutvecklare på Volvo, som är väldigt väl insatt i företagshemligheter hos Volvo rörande produkters egenskaper och framtida program. I det läget är det rimligt att Volvo har en konkurrensklausul i avtalet som förbjuder arbetstagaren, om han lämnar Volvo, att börja jobba hos en annan bilproducent innan det har gått ett antal år. Trafikföretag har ofta motsvarande klausuler. Åtminstone förr hade t.ex. Göteborgs spårvägar ett slags konkurrensklausul i sina anställningsavtal, som t.ex. sa att du får gratis busskortsutbildning hos oss, men slutar du inom 2 år måste du betala tillbaka hela utbildningen. Detta kompletterades med en fallande skala som sa att om den anställde slutade efter det att 2 år hade gått, men innan han hade jobbat 3 år, fick han betala 75 %, om han slutade efter 3 års anställning 50 %, efter 4 år 25 % och efter 5 år ingenting. Motsvarande typ av avtal har för övrigt även flygvapnet använt sig av. Det blev helt enkelt för kostsamt att utbilda piloter på skattepengar, om de stack till det civila flyget så snart deras utbildning var klar. KOM IHÅG! Lagen skyddar aldrig elakingar och slarvepellar. Råntvång är en stark ogiltighetsgrund, utpressning, svek och ocker bara svaga. Endast starka ogiltighetsgrunder kan göras gällande mot godtroende motpart. 36 i Avtalslagen är en ventil, som kan och ska användas när andra regler, t.ex. starka eller svaga ogiltighetsgrunder, inte ger den möjligheten. ÖVNINGS- OCH DISKUSSIONSUPPGIFTER 1. Endast ett av de följande tre alternativen är rätt. Vilket? a Endast starka ogiltighetsgrunder kan göras gällande mot staten. b Starka ogiltighetsgrunder kan göras gällande även mot tredje man som är i god tro. c Starka ogiltighetsgrunder kan göras gällande om de har meddelas motparten inom acceptfristen. 2. Inför julen inser Nisse plötsligt att han har dåligt med pengar, och att detta kan leda till pinsamheter inför den stora släktmiddagen på julafton. Det är nämligen denna dag varje år SPELARNA och 36

10 120 som man har den efterlängtade möjligheten att bräcka sina släktingar genom att själv ge bort de mest extravaganta presenterna. Banken är för närvarande inte beredd att låna Nisse mer pengar, så han beslutar sig närmast i panik för att sätta in en annons i Göteborgs- Posten, där han säljer sin senaste statuspryl, en RIB gummibåt med 80 hk utombordsmotor. Nypriset är kr, men han är nu, som han skriver i annonsen, beredd att sälja den för kr vid snabb affär. Det är inte så många som letar efter gummibåtar så här i juletid, men en presumtiv köpare låter höra av sig. Han är lite tveksam, men Nisse beskriver situationen och förklarar att han måste ha stålar snabbt. Båten är välskött, vilket köparen inser, och betingar ett värde på kr på marknaden. Ett sådant klipp kan han helt enkelt inte motstå, och det blir affär. Julen blev inte riktigt vad Nisse hade tänkt sig: Släktingarna gav bort ännu finare saker än han hade lyckats köpa. Bitterheten parad med insikten om att det blir en vacker sommar utan snabba båtturer, när båten är såld och pengarna slut. Nisse ångrar nu försäljningen, och vill att köpet ska återgå. Vad säger Avtalslagen om detta? 3. Emil K, ordförande i Outlaws, försöker på ett, som han tycker, civiliserat sätt övertyga Sven S, ordförande i Hells Angels, att överlåta den fastighet Hells Angels äger till Outlaws. Eftersom Sven S förefaller ha svårt att förstå det samhälleligt korrekta i Emil K:s förslag, finner Emil sig nödgad att övertyga Sven lite mer påtagligt. Till stöd för sin argumentation använder sig Emil av ett baseballträ, där Sven ges tillfälle att väldigt tydligt uppleva hur ont det gör att vid upprepade tillfällen få ett sådant slaget med full kraft över knäna. Sven inser efter en kortare stund hur rätt Emil har, och överlåter därefter enligt alla formkrav fastigheten till Emil/Outlaws. Så snart Emil, efter ytterligare hedersbetygelser, lämnat Sven, ångrar Sven överlåtelsen. a Finns det någon möjlighet för Sven att få behålla fastigheten? b Spelar det någon roll om Emil istället hade övertygat Sven genom att visa ett antal filmer, där Sven figurerar i brottslig verksamhet, samtidigt som Emil hade förklarat att filmerna skulle överlämnas till polisen, för det fall Sven inte överlät fastigheten? c Ponera att en poliskonstapel, som anser att Outlaws är åtminstone godare medborgare än medlemmarna i Hells Angels, står utan att Emil vet om det för den övertygande användningen av baseballträt. Skulle det ändra något? 4. Gör Avtalslagen skillnad mellan juridik och moral?

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik TÖI RLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik rdlista personundersökning förordna 7-undersökning rättspsykiatrisk klinik försöksutskriven övergångshem gulsot knark olaga hot förundersökningsprotokoll underhållsbidrag

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Flytta hemifrån Lärarhandledning

Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån är en programserie bestående av 6 program som givits ut av UR. Programmen vänder sig främst till ungdomar i skolår 9 och gymnasiet och de behandlar olika

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Tips och råd Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Den här folderns syfte är att ge tips och råd om hur man kan göra för att i möjligaste mån undvika att bli bestulen, hemma i sin bostad eller ute

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Tentamen Juridik 7 hp Onsdagen den 24 mars 2010, klockan 9-12 Ugglevikssalen, Frescati Namn Personnummer. Klass Instruktioner

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Måttet rågat - när kan man avsluta ett avtal? * några exempel från SLL * en diskussionsfråga * gruppdiskussioner och återrapportering

Måttet rågat - när kan man avsluta ett avtal? * några exempel från SLL * en diskussionsfråga * gruppdiskussioner och återrapportering Måttet rågat - när kan man avsluta ett avtal? * några exempel från SLL * en diskussionsfråga * gruppdiskussioner och återrapportering Vad gör vi om leverantörer inte levererar det som står i avtalet? Teoretiskt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland Tips och råd - om hur du som är äldre kan undvika att bli utsatt för brott Polismyndigheten i Västra Götaland Foto: Informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland Den här trycksakens syfte är

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer