Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län"

Transkript

1 Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

2 Kommunerna i Jönköpings län Jönköping

3 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor och skolor. Projektets syfte var att inventera hanteringen av specialkost/allergener i förskolor och skolor. Projektet har genomförts med provtagning av mjölkprotein (kasein), laktos och gluten samt kontroll av rutiner vid hantering av specialkost/allergikost. Resultatet visar på brister i rutinerna vid hantering av allergikosten. Resultatet av provtagningen av laktos och gluten visar också att risken för överkänslighetsreaktioner av dessa ämnen är liten. Mjölkproteinet kasein påvisades i 36 % av alla prover. Vid genomförandet av länsprojektet uppmärksammades att det finns vissa brister vid hantering av allergi- och specialkost som skulle kunna innebära en risk att maten som serveras kan innehålla otillåtna eller oönskade ämnen eller ingredienser. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Bakgrund...5 Syfte...5 Mål...5 Avgränsningar och genomförande...5 Teori och fakta...5 Allergi...5 Mjölkproteinallergi...6 Överkänslighet...6 Glutenintolerans...6 Laktosintolerans...6 Gräns- och riktvärden:...6 Gluten...6 Laktos...7 Kasein...7 Resultat...7 Provtagning...7 Gluten...7 Laktos...7 Kasein...8 Intervju...8 Hantering...8 Utbildning...9 Diskussion...9 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 4

5 Bakgrund Kommunerna i Jönköpings län beslutade vid länsmötet den 23 oktober 2008 att genomföra projektet Allergener/specialkost i förskolor och skolor. För att bättre kunna genomföra projektet bjöds föreläsaren Margareta Andersson, Fomaco AB till en utbildningsdag i specialkost och allergener. Syfte Projektets syfte var att genom stickprov inventera hanteringen av specialkost/allergener i förskolor och skolor så att man kan säkerställa att inga allergiska/överkänsliga barn blir sjuka av maten de äter. Mål Målet var att länets samtliga kommuner skulle delta i projektet och ta prover där det finns anledning att misstänka förekomst av gluten, laktos och mjölkproteiner. Avgränsningar och genomförande Projektet inriktades på maträtter som inte får innehålla gluten, laktos och/eller mjölkprotein. Gluten, laktos och mjölkprotein valdes eftersom allergi och överkänslighet mot dessa ämnen är vanligt förekommande. I projektet undersöktes förekomsten av mjölkprotein i form av det vanligaste proteinet kasein. Eftersom kasein är värmestabilt 1 lämpar de sig väl för analys av mjölkprotein. I mjölkproteinfria livsmedel ska inte kasein påvisas. Projektet genomfördes under perioden maj augusti Prover togs på maträtter som var avsedda att serveras till barn allergiska/överkänsliga mot kasein, gluten och/eller laktos. Provtagningen utfördes när hantering av mjöl och/eller mjölk skedde i lokalerna. Intervjuer med kökspersonal enligt checklista (bilaga 3) samt inspektion av köken genomfördes vid ett separat tillfälle. Projektet avgränsades till: Tillagningskök och mottagningskök på förskolor och skolor Kommunala och privata kök Minst 5 provtagningsställen per kommun Provtagning på de ställen där allergikost hanteras Hela kedjan från tillagning till servering Analys av gluten, laktos och mjölkproteinet kasein Viss undersökning av hur hantering av etisk/etnisk specialkost sker Eventuella brister som fordrar uppföljning sker utanför projektet. Teori och fakta 2 Allergi Med allergi menas reaktioner som har med immunsystemet att göra. I livsmedelssammanhang brukar den IgE-relaterade eller atopiska allergin 3 ha störst betydelse. Allergiska symtom kommer 1 Förändras inte vid tillagning som kokning och stekning 2 Källor Livsmedelsverkets hemsida, 5

6 från i stort sett alla delar av kroppen. Vanligast är symtom från magtarmkanalen, huden och luftvägarna. Även klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva förekommer. Matallergi kan även utlösa en anafylaktisk eller allergisk chock. Det är ett tillstånd som är livshotande och kan i värsta fall leda till döden om personen i fråga inte omedelbart kommer under läkarvård. Endast ett fåtal personer med livsmedelsallergi riskerar sådana allvarliga reaktioner. Mjölkproteinallergi Vid allergi mot mjölk reagerar man på proteiner till skillnad mot laktosintolerans, då det är mjölksockret, laktosen, som ger besvär. Det finns flera olika proteiner i mjölk, vanligast är kasein, laktoglobulin och laktalbumin. Allergiker kan reagera mot ett eller flera av dessa mjölkproteiner. Mjölkproteinallergi är ett allvarligt tillstånd, där även små mängder mjölkprotein kan ge en svår allergisk reaktion. Överkänslighet Överkänslighet och intolerans har många olika orsaker och oftast vet man inte varför reaktionen sker. Till skillnad mot allergier har de oftast inte med immunsystemet att göra. Symtomen är olika och uppträder på många olika sätt. Intolerans omfattar även brister och defekter i enzymsystemen till exempel laktasbrist 4, som orsakar laktosintolerans. Glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans innebär en överkänslighet mot gluten som är proteiner som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen. Skadan gör att man inte kan tillgodogöra sig maten på normalt sätt, vilket leder bland annat till försämrat näringsupptag. Vid glutenintolerans måste gluten uteslutas i kosten. Som ersättning kan produkter baserade på glutenreducerade spannmål, som till exempel vetestärkelse eller produkter baserade på majs, ris, hirs eller bovete. Laktosintolerans Laktos (mjölksocker) finns naturligt i all mjölk. Den som är laktosintolerant har brist på enzymet laktas, som behövs för att bryta ned laktos i tarmen. Laktasbristen leder till att laktosen jäser, vilket orsakar magsmärtor, gasbildning och diarré. Känsligheten för laktos är individuell, men de flesta tål små mängder laktos, cirka 1 dl per dag. Gräns- och riktvärden: Livsmedel ska enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel märkas om de innehåller mjölk- och mjölkprodukter eller glutenhaltiga spannmål. Gluten Glutenreducerat livsmedel får innehålla max 100 mg gluten/kg Glutenfritt livsmedel får innehålla max 20 mg gluten/kg (Kommissionens (EG) förordning 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans.) 3 IgE är en antikropp, immunglobulin av klass E, som ökar vid allergi, och därför används för att konstatera att en viss reaktion är allergisk. 4 Laktas är ett enzym som hjälper till vid nedbrytning av mjölksocker, laktos. 6

7 Laktos Låg halt laktoshaltigt livsmedel ska innehålla < 1 g/100 g Laktosfritt livsmedel ska innehålla < 0,01 g /100g (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557.) Kasein Kasein är ett mjölkprotein och ska inte finnas i mjölkproteinfria produkter. Resultat Samtliga kommuner i länet utom Vaggeryd och Gnosjö deltog i projektet. Totalt besöktes 51 anläggningar varav 42 skolor och 9 förskolor. På de 51 anläggningarna som slumpmässigt valts ut för provtagning tillagades det totalt 1579 portioner allergi/specialkost samt 2490 portioner etisk/etnisk special kost. En sammanställning av undersökningarna finns i bilaga 1. Provtagning Halterna av gluten och laktos var med några undantag tillfredställande, under detektionsgräns eller under gränsvärdet för att få kallas gluten- respektive laktosfria. Det stora antalet prover med påvisad kasein är inte acceptabla och en uppföljning kommer att ske utanför projektet. Gluten Gluten påvisades i 2 av 49 prover (diagram 1). De maträtter som gluten påvisats i var korvgryta och pannkaka. Tabell 1. Provtagning av gluten Gluten Inte påvisad Påvisad 4% 96% Diagram 1. Förekomst av gluten i % av proverna Laktos Laktos påvisades i 3 av 55 prover (diagram 2). De maträtter som det påvisades laktos i var potatismos, fiskgratäng och fisk med sås. Prover med påvisad laktos var inom gränsvärdet för låglaktos (1g/100g) 7

8 Tabell 2. Provtagning av laktos Laktos Inte påvisad Påvisad 5% 95% Diagram 2. Förekomst av laktos i % av proverna Kasein Kasein som inte ska förekomma i någon maträtt som är avsedd för mjölkproteinallergiker har påvisats i 36 % av proverna (diagram 3). De maträtter som det har påvisats kasein i är fiskgryta, fiskgratäng, kycklinggryta, fisksås, skinksås och korv stroganoff. Kasein Inte påvisad Påvisad 36% 64% Diagram 3. Förekomst av kasein i % av proverna. Intervju På samtliga 51 köken har en intervju med personalen genomförts. De frågor som har besvarats har sammanställt i bilaga 1. Hantering Endast 3 av de köken där projektet har genomförts har separata utrymmen för tillagning av allergikost. Övriga skiljer tillagning av allergikost från övrig tillagning genom att använda separata arbetsytor eller genom att skilja det i tid med den ordinarie matlagningen med rengöring mellan. Vid hanteringen av allergikost/specialkost använder de flesta särskild utrustning däremot använder endast ett fåtal särskilda skyddskläder. I 11 av köken förvarades inte allergikosten åtskild från övriga livsmedel. Specialkosten märks på alla provtagningsplatser med allergin samt på de flesta 8

9 platser även med namnet på barnet som ska äta den. Hantering av etisk/etnisk specialkost sker i de flesta fall i samma utrymme som övrig mat tillagas. En sammanställning av undersökningarna finns i bilaga 1. Utbildning De flesta av köken har personal som har genomgått någon form av utbildning om allergener och överkänslighetsreaktioner. Några arbetsgivare har dock inte erbjudit personalen någon utbildning. Personalen upplever att det finns ett behov av mer utbildning. Även i köken där utbildning har skett upplevs ett behov av ytterligare utbildning. Diskussion Resultatet av provtagningen på förekomsten av gluten och laktos visar att de kontrollerade kökens hantering av specialkost i detta avseende är tillfredställande. Provtagningen av laktos visar på två värden som är över gränsvärdet för laktosfritt men dessa prover ligger under gränsvärdet för laktosreducerad mat. Eftersom laktosintoleranta kan äta laktosreducerad mat är det resultatet helt tillfredsställande. Förekomst av mjölkproteinet kasein i drygt en tredjedel av de provtagna maträtterna, som inte ska innehålla kasein, kan däremot inte anses godtagbart. Misstanken finns att kasein kan finnas i råvaror eller liknande samt att det inte deklarerats i ingrediensförteckningarna. Andra orsaker kan dock finnas. Varje enskilt fall följs upp inom den normala offentliga livsmedelskontrollen. Vid genomförandet av länsprojektet uppmärksammades att det finns vissa brister vid hantering av allergi- och specialkost som skulle kunna innebära en risk att maten som serveras kan innehålla otillåtna eller oönskade ämnen eller ingredienser. Särskild utrustning och arbetskläder enbart avsedda för hantering av allergi- och specialkost bör användas. Projektet visar att endast ett fåtal verksamheter använder sig av separat utrymme medan större delen använder för ändamålet särskilt avsedd utrustning och arbetsytor. Ett alternativ är att inte tillaga allergi- och specialkost utan att köpa in och servera färdiglagade rätter. Det sistnämnda eliminerar dock inte risken helt, vilket resultaten från provtagningen tyder på. Ett annat alternativ skulle kunna vara att hitta andra råvaror. Till exempel använda majsmjöl istället för vetemjöl vid beredning av sås. En viktig del för att öka medvetenheten och möjligheten att rätta till rutinerna är att all personal får relevant utbildning. Enligt vad som framkommit i projektet tyder det på att personalen både önskar och behöver det. Viktiga förutsättningar för att kunna tillaga och servera allergi- och/eller annan specialkost utan risk för den som blir serverad är: Kunskap om rätt hantering av sådana livsmedel och kunskap om risker vid hanteringen. Rutiner som minimerar riskerna, till exempel städ- och rengöring, mottagning, märkning. Separata utrymmen och utrustning. 9

10 BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING Objekt: Skola: 42 Förskola: 9+3 komb Vad tillagas? Lunchrätter 41 Salladsbuffé 41 Frukost 37 Mellanmål 37 Endast kokning av potatis, ris och pasta 8 Övrigt 3 (bakning främst) Antalet portioner allergi- och överkänslighetskost : Gluten 251 Laktos 398 Mjölkprotein 204 Övriga 726 (oklar) Antalet portioner etisk specialkost : Vegetariskt 867 Övrigt (inget fläskkött etc) 1623 Var sker beredning av allergikost? I separat utrymme 45 N + 3 J Inköp delvis Om samma utrymme som övrig mat: Separata arbetsytor finns 29 Skilt i tid 20 Rengöringsrutin finns 15 Separat utrustning delvis Inget vetemjöl 6 Var sker beredning av etnisk specialkost : I samma utrymme som övrig mat bereds 41 I separat utrymme 0 I samma utrymme som allergikosten bereds 1 Köps in färdigt delvis Utbildning: Har de som bereder allergikosten utbildning i allergier och överkänslighetsreaktioner? Ja 43 Nej 10 Utbildning planeras 4 Tycker personalen att utbildningen är tillräcklig? Ja 32 Nej 5 Vet ej 8 Övrigt 8 (svårtolkat)

11 BILAGA 1 Hantering Förvaras råvaror till allergikosten åtskilt från allergener? Ja ? Nej 11 Finns skriftliga rutiner för hanteringen av allergikost? Ja 32 Nej 17 Delvis 5 + 1? Ca % Kommentar 1 muntliga rutiner, 2 egna rutiner Följs rutinerna? Ja 21 Nej 1 Är de tillräckligt omfattande? Svårtolkade svar, ofta inget Om inte separat utrustning används för beredning av allergikost, hur har det säkerställts att det kan ske utan risk? Ett flertal olika, svårt att dra slutsatser Separata skyddskläder vid beredning av allergikost? Ja 7 Nej 46 Är separeringen av färdig allergikost godtagbar under leverans och servering? Ja 49 Nej 4 Märks den färdiga allergikosten och i så fall med vad? I samtliga fall sker märkning, oftast med namn och allergi ibland endast allergi

12 BILAGA 2 RESULTAT AV PROVTAGNING Gluten Laktos Kasein Antal prov under detektionsgräns 53 under detektionsgräns 23 ej påv 1 påvisad, mycket stor halt 1 0,92 g/100g 13 påv mg/kg 1 0,77 g/100g 1 0,035 g/100g 1 otillräcklig mängd Detektionsgränser: Gluten: < 10 mg/kg Laktos: < 0,001g/100g Kommentar: Glutenhalter är acceptabla utom i två fall. Laktoshalter underskrider vad som får kallas laktosfritt utom i tre fall, där halten istället anses vara låg. Kasein har hittats i en alltför stor andel, 36 % av analyserade prov. Kasein ska inte förkomma i någon maträtt, som är avsedd för mjölproteinallergiker, uppföljning behöver ske. Maträtter där kasein påvisats är: fiskgryta, fiskgratäng, kycklinggryta, fisksås, skinksås och korv stroganoff. Följande gräns- och riktvärden gäller: Gluten Glutenreducerat livsmedel får innehålla max 100 mg gluten/kg Glutenfritt livsmedel får innehålla max 20 mg gluten/kg (Kommissionens (EG) förordning 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans.) Laktos Låg halt laktoshaltigt livsmedel ska innehålla < 1 g/100 g Laktosfritt livsmedel ska innehålla < 0,01 g /100 g (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557.) Kasein Kasein är ett mjölkprotein och ska inte finnas i mjölkproteinfria produkter.

13 BILAGA 3 Checklista projekt specialkost/allergener i förskolor och skolor Närvarande vid inspektionen: Inspektör: Kommun:.... Från verksamheten: Köksansvarig Tillagar maten Från verksamheten:,,.... Köksansvarig Tillagar maten Kommentar:... Objektet: Namn.. Skola Förskola Totalt antal portioner Frukost: Lunch:.. Mellanmål: Vad tillagas i köket? Lunchrätten Salladsbuffé Frukost Mellanmål Endast kokning av potatis, ris och pasta Övrigt. Antalet portioner allergi- och överkänslighetskost Gluten:.. mjölkprotein. laktos:... övriga:. Antalet portioner etisk specialkost Vegetariskt:.... övrigt (inget fläskkött etc.). Var sker beredning av allergikost? I separat utrymme Köps in färdigt I samma utrymme som övrig mat bereds. Separata arbetsytor finns Skilt i tid rengöringsrutin finns Använder inget vetemjöl Använder separat utrustning. Var sker beredning av Etniskspecialkost I samma utrymme som övrig mat bereds I separat utrymme I samma utrymme som allergikosten bereds Köps in färdigt Kommentar:......

14 BILAGA 3 Utbildning: Har de som bereder allergikosten fått speciell utbildning i allergier och överkänslighetsreaktioner? Ja, Nej, Utbildning planeras, Övrigt. Tycker personalen som bereder allergikosten att utbildningen är tillräcklig? Ja Nej Vet ej Övrigt.. Kommentar:... Hantering Förvaras råvaror till allergikosten åtskilt från allergener? Ja Nej Finns skriftliga rutiner för hanteringen av allergikost? Ja Nej Delvis Ca % Följs rutinerna? Ja Nej Är de tillräckligt omfattande? Ja Nej Om inte separat utrustning används för beredning av allergikost, hur har det säkerställts att det kan ske utan risk?... Används separata skyddskläder vid beredning av allergikost? Ja Nej Är separeringen av färdig allergikost godtagbar under leverans och servering? Ja Nej Märks den färdiga allergikosten och i så fall med vad? Nej Ja, med Kommentar:

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Rapport av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Fouad Maroof och Malin Löwbom 2) Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Allergiprojekt Tillagningskök 2009 Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Rapport för tillsynsprojekt om allergi och överkänslighet Sammanfattning Miljö- och byggavdelningen har genomfört projektinriktad

Läs mer

Hantering av allergikost

Hantering av allergikost 1 (5) Miljökontoret 2011-01-11 Dnr Hantering av allergikost Hösten 2010 Kalle Tegnestedt Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00,

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna Miljö- och Byggnadsavdelningen 2014-09-01 Anna Moldovani Dnr 2014/1954 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 - Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4

Läs mer

Provtagning av allergikost och "fri från produkter

Provtagning av allergikost och fri från produkter MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Provtagning av allergikost och "fri från produkter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Tobias Johansson Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr 2017-3432 Utgivningsdatum 2017-05-16 Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholms stad Kontaktperson: Helena Rosén och

Läs mer

Allergikost - Skolkök Våren 2012

Allergikost - Skolkök Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Skolkök Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-27 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Datum: 2011-10-19 Antaget av/ansvarig Livsmedelsteamet Dokumentbeteckning 1. Projekt-, utvärderingsrapport: Förvaltning Miljöförvaltningen Dnr/Dokument

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Guiden är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen?

Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen? Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen? Utförd av miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun Skriven av Maria Kjellander och Maria Sandquist,

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 SPECIALKOSTER Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Skolmåltid och Födoämnesöverkänslighet Januari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg Om projektet Rätt mat inom äldreomsorgen En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner Utredare: Christina Sollenberg I projektet Rätt mat inom äldreomsorgen har de gluten- och

Läs mer

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Allergiprojekt 2014 Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge kommun Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Kost för allergiker - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Ulrika

Läs mer

Procordia Foods satsning på SärNär

Procordia Foods satsning på SärNär Procordia Foods satsning på SärNär Sex nya färsrätter under varumärket Liva Liva är ett nytt varumärke, där goda lösningar för speciella kostbehov samlas. Procordia Food har tagit fram sex färsrätter till

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelsinköpen säkrare. Att minimera riskerna för misstag. Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten förväntar

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2011 besökt sjutton tillagningskök

Läs mer

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande Airi Rintamäki 1(5) SPCIALDITR OCH TISKA ÖVRTYGLSR I SKOLAN 1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande 1.1. Specialdieter

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist Specialkost för skola Therese Lindh, leg dietist Allergiutbildning för kökspersonal Februari 2015 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012-06-25 Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012:1 Kontroll av verksamheter som tillagar kost till känsliga konsumentgrupper Projektet är utfört av Bygg- och miljökontoret, livsmedelsenheten i Norrköpings

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2012 besökt sjutton

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Laktos Laktos: som är ett mjölksocker - ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-,

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B RAPPORT Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B Antagen av Miljönämnden 2010-01-25 Rapportnr 02/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006 Livsmedelstillsyn

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Mjölkfri kost Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Allergikost - Pizzerior Våren 2012

Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-29 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri?

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri? Version 1, 2015 BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Glutenprojekt 2015 Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun Är glutenfri pizza glutenfri? Sammanfattning Ett tillsynsprojekt har utförts av miljö- och hälsoenheten

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Att göra livsmedelsinköpen säkrare ur allergisynpunkt. Att minimera riskerna för misstag. Förutsättningar: Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten

Läs mer

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas Glutenfri kost Glutenintolerans, celiaki, är en tarmsjukdom som innebär att slemhinnan i tarmen blir skadad av gluten. Gluten är ett protein som finns naturligt i sädesslagen vete, råg och korn. Celiaki

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Uppdaterad: Hanna Liedgren, 2016-04-29 Rapporten

Läs mer

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2016-10-24 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16 -DJKDUHQVRQVRPlU GHWKDGHMDJDOGULJK UWWDODVRP YDUVnNQDSSKlQGLJRFKPDQILFNV ND NXQGHJHPLJHWWEUDVYDU'lUI UYLOOH SnHWWRFKVDPPDVWlOOH ODNWRVLQWROHUDQWLQQDQYLkomXQGHUIXQGPHG

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Ansvariga för projektplan samt sammanställning av rapport: Helena Wistrand, Mjölby/Boxholms

Läs mer

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll 7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare och följa lagstiftningen. Att underlätta för allergiska och överkänsliga

Läs mer

Offentliga måltiden och allergikost

Offentliga måltiden och allergikost Offentliga måltiden och allergikost Sala och Heby kommun - 2014 Angelica Nyqvist 2014-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Syfte och frågeställningar... 2 2. Avgränsningar... 2 2.1. Geografiskt...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun.

Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun. Laktosintolerans Frågor och svar från skolöverläkare Kristina Georgiev, Kristianstads kommun. Vad är laktosintolerans? Laktosintolerans är ingen sjukdom! Mjölksockret (laktos) bryts ner i tarmen av ett

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet.

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Specialkoster Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Att lägga om sin kost kan innebära en stor förändring i personens dagliga

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

SPECIALDIETER SAMT ETISKA ÖVERTYGELSER VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTER

SPECIALDIETER SAMT ETISKA ÖVERTYGELSER VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTER Airi Rintamäki 1(5) SPCIALDITR SAMT TISKA ÖVRTYGLSR VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTR 1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande

Läs mer

Laktosintolerans, frågor och svar. Allt man behöver veta. Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun.

Laktosintolerans, frågor och svar. Allt man behöver veta. Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun. Laktosintolerans, frågor och svar Allt man behöver veta Frågor och svar från skolläkare Anna-Carin Kinhult, Östra Göinge kommun. Vad är laktosintolerans? Laktosintolerans är ingen sjukdom! Mjölksockret

Läs mer

Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd

Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:1 Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2014 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun Storgatan

Läs mer

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Allergiutbildning för kökspersonal Våren 2012 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0191/1. Ändringsförslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi för EFD-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0191/1. Ändringsförslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi för EFD-gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titeln EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2014-12-01 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll

Läs mer

Projekt Bacillus cereus

Projekt Bacillus cereus Projekt Bacillus cereus - provtagning av nedkylda/varmhållna livsmedel i Haninge, Tyresö och Nynäshamn 30 januari 2015 Eva Baggström Luis Carvajal Jytte Gard Timmerfors Sammanfattning Bacillus cereus är

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi Matallergi hos vuxna Kuva: Shutterstock www.allergia.fi 1 2 Innehåll 4 Matallergi hos vuxna 4 Mekanismerna bakom matallergin 4 Symptom 5 Problem i matsmältningskanalen 5 Hudproblem 6 Svullnad 6 Anafylaxi

Läs mer

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande AVTAL mellan Astma- och Allergiförbundet, Stockholm, org.nr 802005-7512, nedan kallat "Förbundet" och xxxxxxxx, org.nr xxxxxx-xxxx nedan kallat "Företaget" avseende rätten för Företaget att använda Förbundets

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0199(COD) 12 februari 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

Reaktioner på mjölk. Centrala Barnhälsovården Leg. Dietist Julia Backlund 2008-04-09

Reaktioner på mjölk. Centrala Barnhälsovården Leg. Dietist Julia Backlund 2008-04-09 Reaktioner på mjölk Centrala Barnhälsovården Leg. Dietist Julia Backlund 2008-04-09 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

En undersökning av tillagningskökens kunskapsnivå vid förskolor och grundskolor i Halmstad kommun

En undersökning av tillagningskökens kunskapsnivå vid förskolor och grundskolor i Halmstad kommun Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik 2008-07-07 SÄKER MAT I SKOLAN? En undersökning av tillagningskökens kunskapsnivå vid förskolor och grundskolor i Halmstad kommun Emelie Jakobsson Linda

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Senast uppdaterad 140902 (IM) Innehåll: Ansvarsfördelning Registreringsblanketten allergi- och specialkost Information till elev Information till matsalskök

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Utlåtande 2013:118 RI (Dnr 329-384/2013) Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Rätt mat inom äldreomsorgen

Rätt mat inom äldreomsorgen 2010-10-26 Projektrapport: Rätt mat inom äldreomsorgen Mat för äldre med celiaki och/eller överkänslighet mot mjölk Av: Åsa Nordlander Celiakiföreningen i Uppsala län För överkänsliga mot gluten, laktos,

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster

Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster Hösten 2011 Innehåll Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster Grundkoster SNR-kost Kost för friska A-kost Allmän kost för sjuka E-kost Energi-

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer