Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att 89 ledamöter var närvarande och 60 ledamöter var frånvarande. Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 juni Bordlagd interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för forsknings- och personalfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 1. Landstingsrådet Peter Carpelan hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Peter Carpelan, Michel Silvestri, Ninos Maraha, landstingsrådet Jens Sjöström, Rickard Wessman samt Kerstin Burman. 77 Bordlagd interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda Södersjukhuset LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 2. Landstingsrådet Kristoffer Tamsons hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Rickard Wall, landstingsrådet Kristoffer Tamsons, Lukas Forslund samt Karl Henriksson.

2 PROTOKOLL 2 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 3. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Robert Johansson, landstingsrådet Anna Starbrink samt Karin Michal. 79 Bordlagd interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 4. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Ortiz-Venegas, landstingsråden Anna Starbrink och Dag Larsson, Karin Michal, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Isabell Flygare samt Jessica Ericsson. 80 Bordlagd interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för barn-, äldre och rehabiliteringsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Ella Bohlin hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Freddie Lundqvist, landstingsrådet Ella Bohlin, Shadi Larsson, Nina Unesi, Ninos Maraha samt landstingsrådet Anna Starbrink.

3 PROTOKOLL 3 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 82 Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 83 Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 84 Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 85 Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 86 Frågestund LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick ställas.

4 PROTOKOLL 4 (137) Landstingsfullmäktige ) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart? 2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar? 3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården? 4) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem? 5) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen? 6) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset? 7) Fråga av Tove Sander (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval specialiserad gynekologi undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det? 8) Fråga av Tomas Magnusson (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter? Frågorna antecknades som besvarade. Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att den återstående frågan på den utdelade förteckningen inte skulle besvaras. Landstingets miljöpris 2015 Anf Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming inledde med att redogöra för kriterierna för att få de tre priserna. Först delades Miljöprisets hederspris, folkets röst ut till Heidi Swietlik, miljösamordnare vid Danderyds sjukhus, priset togs emot av Frida Hemmingsson, miljöansvarig för Danderyds sjukhus. Sedan delades priset Årets eldsjäl ut till Jan Rapp, läkare vid Sophiahemmet. Landstingets miljöpris 2015, juryns pris gick till E/S Sjövägen, ett batteridrivet elfartyg i SL-trafik från rederiet AB Ballerina, som representerades av Gustav Myrsten, Jonas Leffler och Fredrik Leffler. Landstingsrådet Gustav Hemming läste för var och av pristagarna upp motiveringen varför de fått pris. Föredragning Anf. 104 Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landstings Internfinans landstingets internbank med ansvar för finansiering av Stockholms läns landstings investeringar, informerade om verksamheten.

5 PROTOKOLL 5 (137) Landstingsfullmäktige Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden konstaterade att 146 ledamöter var närvarande och att 3 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A. 88 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 7 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 12 maj 2015 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 13 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 89 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C) LS , Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna. 90 Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I överläggningen yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Anna Starbrink, Susanne Nordling, Håkan Jörnehed, Ella Bohlin, Gustav Hemming och Daniel Forslund, Ninos Maraha, Fredrik Wallén, Michel Silvestri, landstingsråden Dag Larsson och Paul Lindquist, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Marie Ljungberg Schött och Nanna Wikholm, Thomas Magnusson, landstingsråden Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons, Anna Sehlin, landstingsrådet Jens Sjöström, Malin Karlsson samt Pia Ortiz Venegas.

6 PROTOKOLL 6 (137) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2014 samt ansvarsprövning (förslag 30) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö och Gunilla Jerlinger. Därutöver yttrade sig Michel Silvestri. BESLUT Revisorsgrupp I Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och styrelser i revisorsgrupp I att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och styrelser inom revisorsgrupp I deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp II Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och Omsorg för verksamheten 2014 att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp III Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

7 PROTOKOLL 7 (137) Landstingsfullmäktige De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp III deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. 92 Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Inleddes kl och avslutades kl BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år 2014 att godkänna överföring av föregående års totala reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet till år för att täcka framtida omställningskostnader i samband med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet Resultatdispositioner år 2014 för resultatenheter inom förvaltningar att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks årsredovisning för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust för 2014 om kronor samt SL-koncernens förlust om kronor ska balanseras i ny räkning att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s årsredovisningar för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt Resultatdispositioner år 2014 för bolag inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB att Landstingshuset i Stockholm AB:s, inklusive dotterbolag styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i Underlag beräkning av aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB, ska lämna villkorade aktieägartillskott till S:t Eriks Ögonsjukhus AB med kronor, Folktandvården Stockholms län AB med kronor och till MediCarrier AB med kronor i enlighet med gällande sanktions- och resultatdispositionsregler

8 PROTOKOLL 8 (137) Landstingsfullmäktige att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje/Norrtälje kommun med anledning av landstingets del av nämndens resultat att under förutsättning att även Norrtälje kommun fattar ett motsvarande beslut, uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp att verksamheten under år 2014 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att verksamheten under år 2014 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB. Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att godkänna återrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2014 inklusive två bilagor med återrapportering av uppdrag. UTTALANDEN S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 6 93 Årsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2014 (förslag 31) LS Anf. 156 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna årsrapport för 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2014.

9 PROTOKOLL 9 (137) Landstingsfullmäktige Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 32) LS Anf. 157 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta ny kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting. 95 Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser (förslag 33) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Tomas Eriksson, Lars Harms- Ringdahl samt Vivianne Gunnarsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av gällande krishanteringsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta förslag till ny krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser. UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 96 Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer (förslag 34) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Rickard Wall, Freddie Lundquist, Anna Sehlin, Tomas Eriksson, landstingsrådet Erika Ullberg samt Karl Henriksson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till trafiknämnden att inventera vilka pendeltåg- och tunnelbanestationer som kan kompletteras med

10 PROTOKOLL 10 (137) Landstingsfullmäktige sekundäruppgång eller andra åtgärder i syfte att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktionskraft och därigenom öka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens förslag till beslut. Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna avtalet om pendeltågsstationer mellan Svenska Staten genom Trafikverket och Stockholms läns landsting genom Trafiknämnden att uppdra åt trafiknämnden att, inom ramen för gällande ansvars- och beslutsordning avseende landstingsverksamheternas investeringar, förvalta avtalet och träffa sådana tilläggsöverenskommelser rörande investeringar och drift som erfordras för avtalets förvaltning att de reinvesteringar och investeringar som följer av avtalet ska prioriteras och rymmas inom beslutat investeringsutrymme för trafiknämnden. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit S- och V-ledamöternas tilläggsyrkande. Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S och V-ledamöternas tilläggsförslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 66 jaröster, 59 nej-röster, att 7 ledamöter avstod och att 17 ledamöter var frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå S- och V-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 97 Patientnämndens årsrapport 2014 (förslag 35) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Eva Lannerö, Eleonor Eriksson, landstingsrådet Susanne Nordling, Karin Fälldin, Elisabeth Ulin Karlsson, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Jessica Ericsson, Lars Harms-Ringdahl, Vivianne Gunnarsson samt Pia Ortiz Venegas.

11 PROTOKOLL 11 (137) Landstingsfullmäktige YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att ge patientnämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys över de ökade klagomålen främst inom akutsjukhusen och primärvården samt inom cancervården och psykiatrin Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att lägga patientnämndens årsrapport 2014 till handlingarna. UTTALANDE S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit MP-ledamöternas tilläggsyrkande. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 98 Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed, Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist, Isabell Flygare samt landstingsrådet Erika Ullberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

12 PROTOKOLL 12 (137) Landstingsfullmäktige BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 99 Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Tomas Eriksson, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi, Mattias Lönnqvist, Michel Silvestri, Anna Sehlin samt Rebwar Hassan. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av S- och V-ledamöterna till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. 100 Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

13 PROTOKOLL 13 (137) Landstingsfullmäktige Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Michel Silvestri, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi samt Anna Sehlin. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 102 Valärenden (förslag 40) LS , , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Befrielser Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att medge befrielse för Jacob Hagnell (SD) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 5, för Sabina Ausfelt (FP) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets N, för Marita Lärnestad (M) från uppdragen som ledamot i kulturnämnden och ersättare i patientnämnden, för Madeleine Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i viltförvaltningsdelegationen samt för Edvin Alam (M) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

14 PROTOKOLL 14 (137) Landstingsfullmäktige Val Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter (M) Kristoffer Tamsons, tillika ordförande (FP) Sara Svanström, tillika 1:e vice ordförande (S) Nanna Wikholm, tillika 2:e vice ordförande Landstingshuset i Stockholm AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter Suppleanter (M) Torbjörn Rosdahl (M) Peter Carpelan (M) Marie Ljungberg Schött (M) Paul Lindquist (M) Kristoffer Tamsons (M) Pehr Granfalk (FP) Ninos Maraha (FP) Anna Starbrink (KD) Aram El Khoury (C) Gustav Hemming (S) Erika Ullberg (S) Nanna Wikholm (S) Tara Twana (S) Tove Sander (S) Anders Lönnberg (MP) Vivianne Gunnarsson (MP) Tomas Eriksson (V) Gunilla Roxby Cromvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande (M) Torbjörn Rosdahl (FP) Ninos Maraha (S) Erika Ullberg Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Rosdahl, Ljungberg Schött och Tamsons inträder ersättarna Carpelan, Lindquist, Granfalk, Starbrink och Hemming; För ledamoten Maraha inträder ersättarna Starbrink, Hemming, Carpelan, Lindquist och Granfalk; För ledamoten El Khoury inträder ersättarna Hemming, Carpelan, Lindquist, Granfalk och Starbrink; För ledamöterna Ullberg, Twana och Lönnberg inträder ersättarna Wikholm, Sander, Gunnarsson och Roxby Cromvall; För ledamoten Eriksson inträder Gunnarsson, Wikholm, Sander och Roxby Cromvall. Ägarrådet i Transitio AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamot M Torbjörn Rosdahl Patientnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ersättare (M) Björn Falkeblad (MP) Holger von Fircks (efter Marita Lärnestad)

15 PROTOKOLL 15 (137) Landstingsfullmäktige Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för tiden 19 maj december 2015 Ersättare S Anette Dahlgren (efter Ghodsi Zolfagarbegi) Kulturnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ledamot (M) Edvin Alam (efter Marita Lärnestad) Ersättare (M) Magnus Nilsson (efter Edvin Alam) Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 19 maj december 2018 Ledamot (S) Anton Landehag Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 19 maj december 2015 Nämndemän (M) Aaron Korewa (efter Gabriella Grufman) (M) Jackie Svensen (efter Katarina Lundin) (M) Monica Söderlund (efter Agneta Hagström) (M) Bordläggs (efter Margaretha Åkerhielm) (M) Bordläggs (efter Danuta Lisak) (M) Bordläggs (efter Jon Värja) (FP) Mimmi Romanus (efter Fredrik Skärheden) (FP) Roland Gustavsson (efter Sigrid Rydell Johnson) (KD) Johan Werner (efter Liisa Hendler-Landy) (KD) Dorota Österberg (efter Fredrik Risby) (C) Antra Johanssons-Rantins (C) Belinda Noyan (C) Stefan Wångstedt (C) Bordläggs (efter Erik Olandersson) (C) Bordläggs (efter Agneta Samfors) (S) Bordläggs (efter Anki Agneby) (S) Bordläggs (efter Nina Rung) (S) Bordläggs (efter Staffan Sohlman) (S) Bordläggs (efter Erik Halonstén Wikström) (S) Bordläggs (efter Sven Erik Larsson) (S) Bordläggs (efter Mårten Löfberg) (S) Bordläggs (efter Pia Friberg) (S) Bordläggs (efter Pablo Leiva) (S) Bordläggs (efter Bodil Bressler) (S) Bordläggs (efter Gudrun Büstrich) (S) Bordläggs (efter Karl John Mersha Kristiansson) (S) Bordläggs (efter Sara Nilsson) (S) Bordläggs (efter Karin Nilsson Eklöf)

16 PROTOKOLL 16 (137) Landstingsfullmäktige (S) Bordläggs (efter Angelica Teiffel) (S) Bordläggs (efter Lina Skärlund) (S) Bordläggs (efter Tove Tillenius) (MP) Barbro Ericsson (efter Berry Hassan) (MP) Siri Hedmalm (efter Savka Sixten Lasseson) (V) Bordläggs (SD) Thomas Stenrup (SD) 23 nämndemannaplatser vakanta Svea hovrätt för tiden 19 maj december 2015 (S) Bordläggs (efter Gunilla Lindberg) (S) Bordläggs (efter Henrik Persson) (S) Bordläggs (efter Göran Söderlund) (V) Bordläggs (efter Sonia Qureshi) (SD) Bordläggs (efter Linnea Cortés Åkerberg) Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 19 maj december 2018 Ersättare (S) Bordläggs Nomineringar Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ledamöter (M) Maria Elgstrand (KD) Thorbjörn Larsson (FP) Gunilla Thorsson (C) Bordläggs (S) Bordläggs (V) Bordläggs (SD) Jörgen Bengtsson Viltförvaltningsdelegationen Ersättare (M) Carl Nordblom (efter Madeleine Eriksson) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 103 Valärenden (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt Landstingshuset i Stockholm AB:s förslag

17 PROTOKOLL 17 (137) Landstingsfullmäktige att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja ledamöter och suppleanter i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB samt ledamöter för Stockholms läns landsting i Tiohundra AB. Vidare till Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB (dotterbolag till LISAB). Danderyds sjukhus AB Jan Nygren Katarina Mohlin Måns Rosén Helena Thunander Holmstedt Christel Wiman Södersjukhuset AB Kajsa Lindståhl Lars Andåker Jan Starrsjö Göran Stiernstedt Charlotte Wäreborn Schultz Södertälje sjukhus AB Johan Assarsson Johanna Adami Eva Dannert Lars Godner Magnus Lord S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hulting Per-Olof Karlsson Jan Liliemark Christina Torstensson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Folktandvården Stockholms län AB Irene Svenonius Ordförande Torbjörn Ekström Ledamot Eva Frunk Lind Ledamot Lennart Låftman Ledamot Barbro Sjölander Ledamot Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) Agneta Edberg Ordförande Anneli Hedman Ledamot Rolf Karlstén Ledamot KristinaWallentin Ledamot

18 PROTOKOLL 18 (137) Landstingsfullmäktige Medicarrier AB Leif Widmark Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Mikael Wickström Stockholm Care AB Mikael Forss Harald Blegen Nina Nelson TioHundra AB Leif Karnström Bo Krogvig Karin Persson Björn Zackrisson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag) Stefan Jacobson Ordförande Carl-Göran Ericsson Ledamot Hans Mirsch Ledamot Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Anders Nyström Ordförande Gunnel Forsberg Ledamot Eva-Karin Sennette Ledamot AB Terreno (dotterbolag Locum) Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten SLL Internfinans AB Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Lennart Låftman Hillevi Rosenquist Nils Wilborg Gunnel Forsberg Håkan Nilsson Locum AB Paul Lindquist (M) Lars Tunberg (FP) Rolf Lindell (S) Martina Mossberg (M) Christer Grunder (M) Aydin Yusuf (KD) Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Vice ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ledamot Ledamot Ledamot

19 PROTOKOLL 19 (137) Landstingsfullmäktige Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Mikael Igelström (M) Lena Hallerby (FP) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) Kafkas Yildiz (MP) Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (FP) Nanna Wikholm (S) Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 104 Valärenden (förslag 42) LS Inleddes kl och avslutades kl Ärendet avseende nomineringar från landstingsstyrelsens ägarutskott utgick. 105 Nya motioner LS , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Nr 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning. 106 Nya interpellationer LS , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios Nr 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet Nr 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

20 PROTOKOLL 20 (137) Landstingsfullmäktige Nr 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna Nr 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse Nr 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting Nr 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi Nr 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium Nr 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU Nr 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan Interpellationerna ska besvaras vid sammanträdet den 15 september Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Elisabeth Angard Levander Karin Mikaelsson

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN 2016-05-23 VD stab Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas 12016-06-03 - ÄRENDE 03 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0340 Styrelsen för Locum AB Informationssäkerhetsklass

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 interp datum sida 1 ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 Anmälan Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. 0217 3 den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 34-54 Landstingsfullmäktige 2014-03-18 Justerat tisdag den 1 april 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 34 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande:

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande: locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 8/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (155) Landstingsfullmäktige 2015-09-15 117-151 Justerat tisdag den 29 september 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 117 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (94) Landstingsfullmäktige 2015-03-17 42-74 Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 42 Inledning och justering

Läs mer

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) VÄRDEN FÖR VÄRDEN fört vid samrnanträde med styrelsen i Locum AB LOC 1601-0227 Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Sven Andersson Yusuf Aydin Christer

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 55-84 Landstingsfullmäktige 2014-05-06 Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 55 Inledning och justering

Läs mer

JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

JJ~ locum. 'IIAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7) locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN PROTOKOLL 9/15 1 (7) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson Suppleanter Maria Elgstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2014:77 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 62-97 Landstingsfullmäktige 2013-05-14 Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 62 Inledning och justering

Läs mer

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter

Läs mer

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 " N ärvarande: Ledamöter Paul Lindquist Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 09:00-11.30 51-63 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: Plats Mälarsalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Paul

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor FÖRSLAG 2016:95 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 34

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 136-147 Landstingsfullmäktige 2014-11-11 Justerat tisdagen den 11 november 2014 Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom 136 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (14) Landstingsfullmäktige 2015-01-20 1-20 Justerat tisdagen den 3 februari 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 170-207 Landstingsfullmäktige 2013-12-03 Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 170 Inledning

Läs mer

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen.

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen. Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39) LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1934, 1936, 1958, 0702-0128, 0187, 0196, 0197, 0244, 0247, 0703-0255, 0314, 0339, 0704-0378, 0379,

Läs mer

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-11 LS 1402-0225 Landstingsstyrelsen Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING 2015-06-16 1(2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl. 16.00-17.00 Plats Locum AB,

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 98-145 Landstingsfullmäktige 2012-09-18 Justerat tisdagen den 2 oktober 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 98 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012.

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. PROTOKOLL 178-216 Landstingsfullmäktige 2012-12-04 Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. Inger Linge

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios FÖRSLAG 2014:99 LS 1312-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Avsändare Ärende LOC-nr

Avsändare Ärende LOC-nr locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 18 VÄR DEN FÖR VÄRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-09-14 LOC 1501-0239 Styrelsen för Locum AB Övriga anmälningar Ärende I det här ärendet anmäls för kännedom övriga ärenden som inkommit

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-18 LS 1302-0273 LANDSTINGSSTYRELSEN 14-02- 0 4 0 0 0 1 9 Landstingsstyrelsen Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:80 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting 32 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:32 LS 2015-1516 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:53 av Anna Sehlin och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten Stockholms läns

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 98-145 Landstingsfullmäktige 2012-09-18 Justerat tisdagen den 2 oktober 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 98 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 Justerat tisdagen den 7 oktober beträffande 281 och 303 punkten val till patientnämnden, i övrigt tisdagen den 21 oktober 2003 Conny Andersson Inger Linge Tore

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-06-09 Justerat tisdagen den 23 juni 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordförandena delade före sammanträdet, utan rangordning av mottagarna, ut landstingets

Läs mer

Ledamöter i landstingsfullmäktige

Ledamöter i landstingsfullmäktige Ledamöter i landstingsfullmäktige 2015 2018 Så här sitter landstingets ledamöter i landstingssalen 148 Jessica Aftén Moback M 104 Inger Akalla M 155 Ahmed Ali Salad S 34 Talla Alkurdi S 51 Bosse Andersson

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 27 september 2010 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 27 september 2010 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 27 september 2010 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Länssjukhuset i Halmstad, måndagen den 27 september 2010. Ärenden

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 22 april 2015 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (7) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (S) Tuva Lund 2:

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0863 Landstingsstyrelsen Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd) 1 (11) Kulturnämnden 2015-05-11 Sammanträdesdag Måndagen den 11 maj 2015 Sammanträdestid 17.00 18.15 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Närvarande: Statsrådet Maria Larsson Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 107-141 Landstingsfullmäktige 2013-09-17 Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 107 Inledning och

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 7/2013 136 164 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.15 Datum för justering: 2013-09-16 Datum för justering av 147: Datum för anslag av 147 : Datum för anslag: 2013-09-17 Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (303) Landstingsfullmäktige 2014-12-16--17 170-182 Justerat torsdagen den 18 december 2014 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 170 Inledning, närvaro och beslutsförhet Ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:33 LS 2015-1509 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:46 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om Program för cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt landsting Stockholms

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer