Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att 89 ledamöter var närvarande och 60 ledamöter var frånvarande. Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 juni Bordlagd interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för forsknings- och personalfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 1. Landstingsrådet Peter Carpelan hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Peter Carpelan, Michel Silvestri, Ninos Maraha, landstingsrådet Jens Sjöström, Rickard Wessman samt Kerstin Burman. 77 Bordlagd interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda Södersjukhuset LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 2. Landstingsrådet Kristoffer Tamsons hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Rickard Wall, landstingsrådet Kristoffer Tamsons, Lukas Forslund samt Karl Henriksson.

2 PROTOKOLL 2 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 3. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Robert Johansson, landstingsrådet Anna Starbrink samt Karin Michal. 79 Bordlagd interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 4. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Ortiz-Venegas, landstingsråden Anna Starbrink och Dag Larsson, Karin Michal, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Isabell Flygare samt Jessica Ericsson. 80 Bordlagd interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för barn-, äldre och rehabiliteringsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Ella Bohlin hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Freddie Lundqvist, landstingsrådet Ella Bohlin, Shadi Larsson, Nina Unesi, Ninos Maraha samt landstingsrådet Anna Starbrink.

3 PROTOKOLL 3 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 82 Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 83 Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 84 Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 85 Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 86 Frågestund LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick ställas.

4 PROTOKOLL 4 (137) Landstingsfullmäktige ) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart? 2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar? 3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården? 4) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem? 5) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen? 6) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset? 7) Fråga av Tove Sander (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval specialiserad gynekologi undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det? 8) Fråga av Tomas Magnusson (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter? Frågorna antecknades som besvarade. Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att den återstående frågan på den utdelade förteckningen inte skulle besvaras. Landstingets miljöpris 2015 Anf Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming inledde med att redogöra för kriterierna för att få de tre priserna. Först delades Miljöprisets hederspris, folkets röst ut till Heidi Swietlik, miljösamordnare vid Danderyds sjukhus, priset togs emot av Frida Hemmingsson, miljöansvarig för Danderyds sjukhus. Sedan delades priset Årets eldsjäl ut till Jan Rapp, läkare vid Sophiahemmet. Landstingets miljöpris 2015, juryns pris gick till E/S Sjövägen, ett batteridrivet elfartyg i SL-trafik från rederiet AB Ballerina, som representerades av Gustav Myrsten, Jonas Leffler och Fredrik Leffler. Landstingsrådet Gustav Hemming läste för var och av pristagarna upp motiveringen varför de fått pris. Föredragning Anf. 104 Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landstings Internfinans landstingets internbank med ansvar för finansiering av Stockholms läns landstings investeringar, informerade om verksamheten.

5 PROTOKOLL 5 (137) Landstingsfullmäktige Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden konstaterade att 146 ledamöter var närvarande och att 3 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A. 88 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 7 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 12 maj 2015 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 13 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 89 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C) LS , Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna. 90 Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I överläggningen yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Anna Starbrink, Susanne Nordling, Håkan Jörnehed, Ella Bohlin, Gustav Hemming och Daniel Forslund, Ninos Maraha, Fredrik Wallén, Michel Silvestri, landstingsråden Dag Larsson och Paul Lindquist, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Marie Ljungberg Schött och Nanna Wikholm, Thomas Magnusson, landstingsråden Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons, Anna Sehlin, landstingsrådet Jens Sjöström, Malin Karlsson samt Pia Ortiz Venegas.

6 PROTOKOLL 6 (137) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2014 samt ansvarsprövning (förslag 30) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö och Gunilla Jerlinger. Därutöver yttrade sig Michel Silvestri. BESLUT Revisorsgrupp I Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och styrelser i revisorsgrupp I att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och styrelser inom revisorsgrupp I deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp II Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och Omsorg för verksamheten 2014 att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp III Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

7 PROTOKOLL 7 (137) Landstingsfullmäktige De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp III deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. 92 Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Inleddes kl och avslutades kl BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år 2014 att godkänna överföring av föregående års totala reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet till år för att täcka framtida omställningskostnader i samband med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet Resultatdispositioner år 2014 för resultatenheter inom förvaltningar att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks årsredovisning för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust för 2014 om kronor samt SL-koncernens förlust om kronor ska balanseras i ny räkning att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s årsredovisningar för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt Resultatdispositioner år 2014 för bolag inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB att Landstingshuset i Stockholm AB:s, inklusive dotterbolag styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i Underlag beräkning av aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB, ska lämna villkorade aktieägartillskott till S:t Eriks Ögonsjukhus AB med kronor, Folktandvården Stockholms län AB med kronor och till MediCarrier AB med kronor i enlighet med gällande sanktions- och resultatdispositionsregler

8 PROTOKOLL 8 (137) Landstingsfullmäktige att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje/Norrtälje kommun med anledning av landstingets del av nämndens resultat att under förutsättning att även Norrtälje kommun fattar ett motsvarande beslut, uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp att verksamheten under år 2014 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att verksamheten under år 2014 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB. Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att godkänna återrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2014 inklusive två bilagor med återrapportering av uppdrag. UTTALANDEN S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 6 93 Årsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2014 (förslag 31) LS Anf. 156 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna årsrapport för 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2014.

9 PROTOKOLL 9 (137) Landstingsfullmäktige Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 32) LS Anf. 157 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta ny kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting. 95 Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser (förslag 33) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Tomas Eriksson, Lars Harms- Ringdahl samt Vivianne Gunnarsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av gällande krishanteringsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta förslag till ny krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser. UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 96 Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer (förslag 34) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Rickard Wall, Freddie Lundquist, Anna Sehlin, Tomas Eriksson, landstingsrådet Erika Ullberg samt Karl Henriksson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till trafiknämnden att inventera vilka pendeltåg- och tunnelbanestationer som kan kompletteras med

10 PROTOKOLL 10 (137) Landstingsfullmäktige sekundäruppgång eller andra åtgärder i syfte att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktionskraft och därigenom öka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens förslag till beslut. Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna avtalet om pendeltågsstationer mellan Svenska Staten genom Trafikverket och Stockholms läns landsting genom Trafiknämnden att uppdra åt trafiknämnden att, inom ramen för gällande ansvars- och beslutsordning avseende landstingsverksamheternas investeringar, förvalta avtalet och träffa sådana tilläggsöverenskommelser rörande investeringar och drift som erfordras för avtalets förvaltning att de reinvesteringar och investeringar som följer av avtalet ska prioriteras och rymmas inom beslutat investeringsutrymme för trafiknämnden. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit S- och V-ledamöternas tilläggsyrkande. Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S och V-ledamöternas tilläggsförslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 66 jaröster, 59 nej-röster, att 7 ledamöter avstod och att 17 ledamöter var frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå S- och V-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 97 Patientnämndens årsrapport 2014 (förslag 35) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Eva Lannerö, Eleonor Eriksson, landstingsrådet Susanne Nordling, Karin Fälldin, Elisabeth Ulin Karlsson, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Jessica Ericsson, Lars Harms-Ringdahl, Vivianne Gunnarsson samt Pia Ortiz Venegas.

11 PROTOKOLL 11 (137) Landstingsfullmäktige YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att ge patientnämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys över de ökade klagomålen främst inom akutsjukhusen och primärvården samt inom cancervården och psykiatrin Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att lägga patientnämndens årsrapport 2014 till handlingarna. UTTALANDE S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit MP-ledamöternas tilläggsyrkande. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 98 Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed, Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist, Isabell Flygare samt landstingsrådet Erika Ullberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

12 PROTOKOLL 12 (137) Landstingsfullmäktige BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 99 Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Tomas Eriksson, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi, Mattias Lönnqvist, Michel Silvestri, Anna Sehlin samt Rebwar Hassan. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av S- och V-ledamöterna till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. 100 Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

13 PROTOKOLL 13 (137) Landstingsfullmäktige Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Michel Silvestri, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi samt Anna Sehlin. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 102 Valärenden (förslag 40) LS , , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Befrielser Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att medge befrielse för Jacob Hagnell (SD) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 5, för Sabina Ausfelt (FP) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets N, för Marita Lärnestad (M) från uppdragen som ledamot i kulturnämnden och ersättare i patientnämnden, för Madeleine Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i viltförvaltningsdelegationen samt för Edvin Alam (M) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

14 PROTOKOLL 14 (137) Landstingsfullmäktige Val Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter (M) Kristoffer Tamsons, tillika ordförande (FP) Sara Svanström, tillika 1:e vice ordförande (S) Nanna Wikholm, tillika 2:e vice ordförande Landstingshuset i Stockholm AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter Suppleanter (M) Torbjörn Rosdahl (M) Peter Carpelan (M) Marie Ljungberg Schött (M) Paul Lindquist (M) Kristoffer Tamsons (M) Pehr Granfalk (FP) Ninos Maraha (FP) Anna Starbrink (KD) Aram El Khoury (C) Gustav Hemming (S) Erika Ullberg (S) Nanna Wikholm (S) Tara Twana (S) Tove Sander (S) Anders Lönnberg (MP) Vivianne Gunnarsson (MP) Tomas Eriksson (V) Gunilla Roxby Cromvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande (M) Torbjörn Rosdahl (FP) Ninos Maraha (S) Erika Ullberg Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Rosdahl, Ljungberg Schött och Tamsons inträder ersättarna Carpelan, Lindquist, Granfalk, Starbrink och Hemming; För ledamoten Maraha inträder ersättarna Starbrink, Hemming, Carpelan, Lindquist och Granfalk; För ledamoten El Khoury inträder ersättarna Hemming, Carpelan, Lindquist, Granfalk och Starbrink; För ledamöterna Ullberg, Twana och Lönnberg inträder ersättarna Wikholm, Sander, Gunnarsson och Roxby Cromvall; För ledamoten Eriksson inträder Gunnarsson, Wikholm, Sander och Roxby Cromvall. Ägarrådet i Transitio AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamot M Torbjörn Rosdahl Patientnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ersättare (M) Björn Falkeblad (MP) Holger von Fircks (efter Marita Lärnestad)

15 PROTOKOLL 15 (137) Landstingsfullmäktige Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för tiden 19 maj december 2015 Ersättare S Anette Dahlgren (efter Ghodsi Zolfagarbegi) Kulturnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ledamot (M) Edvin Alam (efter Marita Lärnestad) Ersättare (M) Magnus Nilsson (efter Edvin Alam) Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 19 maj december 2018 Ledamot (S) Anton Landehag Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 19 maj december 2015 Nämndemän (M) Aaron Korewa (efter Gabriella Grufman) (M) Jackie Svensen (efter Katarina Lundin) (M) Monica Söderlund (efter Agneta Hagström) (M) Bordläggs (efter Margaretha Åkerhielm) (M) Bordläggs (efter Danuta Lisak) (M) Bordläggs (efter Jon Värja) (FP) Mimmi Romanus (efter Fredrik Skärheden) (FP) Roland Gustavsson (efter Sigrid Rydell Johnson) (KD) Johan Werner (efter Liisa Hendler-Landy) (KD) Dorota Österberg (efter Fredrik Risby) (C) Antra Johanssons-Rantins (C) Belinda Noyan (C) Stefan Wångstedt (C) Bordläggs (efter Erik Olandersson) (C) Bordläggs (efter Agneta Samfors) (S) Bordläggs (efter Anki Agneby) (S) Bordläggs (efter Nina Rung) (S) Bordläggs (efter Staffan Sohlman) (S) Bordläggs (efter Erik Halonstén Wikström) (S) Bordläggs (efter Sven Erik Larsson) (S) Bordläggs (efter Mårten Löfberg) (S) Bordläggs (efter Pia Friberg) (S) Bordläggs (efter Pablo Leiva) (S) Bordläggs (efter Bodil Bressler) (S) Bordläggs (efter Gudrun Büstrich) (S) Bordläggs (efter Karl John Mersha Kristiansson) (S) Bordläggs (efter Sara Nilsson) (S) Bordläggs (efter Karin Nilsson Eklöf)

16 PROTOKOLL 16 (137) Landstingsfullmäktige (S) Bordläggs (efter Angelica Teiffel) (S) Bordläggs (efter Lina Skärlund) (S) Bordläggs (efter Tove Tillenius) (MP) Barbro Ericsson (efter Berry Hassan) (MP) Siri Hedmalm (efter Savka Sixten Lasseson) (V) Bordläggs (SD) Thomas Stenrup (SD) 23 nämndemannaplatser vakanta Svea hovrätt för tiden 19 maj december 2015 (S) Bordläggs (efter Gunilla Lindberg) (S) Bordläggs (efter Henrik Persson) (S) Bordläggs (efter Göran Söderlund) (V) Bordläggs (efter Sonia Qureshi) (SD) Bordläggs (efter Linnea Cortés Åkerberg) Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 19 maj december 2018 Ersättare (S) Bordläggs Nomineringar Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ledamöter (M) Maria Elgstrand (KD) Thorbjörn Larsson (FP) Gunilla Thorsson (C) Bordläggs (S) Bordläggs (V) Bordläggs (SD) Jörgen Bengtsson Viltförvaltningsdelegationen Ersättare (M) Carl Nordblom (efter Madeleine Eriksson) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 103 Valärenden (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt Landstingshuset i Stockholm AB:s förslag

17 PROTOKOLL 17 (137) Landstingsfullmäktige att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja ledamöter och suppleanter i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB samt ledamöter för Stockholms läns landsting i Tiohundra AB. Vidare till Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB (dotterbolag till LISAB). Danderyds sjukhus AB Jan Nygren Katarina Mohlin Måns Rosén Helena Thunander Holmstedt Christel Wiman Södersjukhuset AB Kajsa Lindståhl Lars Andåker Jan Starrsjö Göran Stiernstedt Charlotte Wäreborn Schultz Södertälje sjukhus AB Johan Assarsson Johanna Adami Eva Dannert Lars Godner Magnus Lord S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hulting Per-Olof Karlsson Jan Liliemark Christina Torstensson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Folktandvården Stockholms län AB Irene Svenonius Ordförande Torbjörn Ekström Ledamot Eva Frunk Lind Ledamot Lennart Låftman Ledamot Barbro Sjölander Ledamot Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) Agneta Edberg Ordförande Anneli Hedman Ledamot Rolf Karlstén Ledamot KristinaWallentin Ledamot

18 PROTOKOLL 18 (137) Landstingsfullmäktige Medicarrier AB Leif Widmark Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Mikael Wickström Stockholm Care AB Mikael Forss Harald Blegen Nina Nelson TioHundra AB Leif Karnström Bo Krogvig Karin Persson Björn Zackrisson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag) Stefan Jacobson Ordförande Carl-Göran Ericsson Ledamot Hans Mirsch Ledamot Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Anders Nyström Ordförande Gunnel Forsberg Ledamot Eva-Karin Sennette Ledamot AB Terreno (dotterbolag Locum) Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten SLL Internfinans AB Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Lennart Låftman Hillevi Rosenquist Nils Wilborg Gunnel Forsberg Håkan Nilsson Locum AB Paul Lindquist (M) Lars Tunberg (FP) Rolf Lindell (S) Martina Mossberg (M) Christer Grunder (M) Aydin Yusuf (KD) Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Vice ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ledamot Ledamot Ledamot

19 PROTOKOLL 19 (137) Landstingsfullmäktige Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Mikael Igelström (M) Lena Hallerby (FP) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) Kafkas Yildiz (MP) Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (FP) Nanna Wikholm (S) Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 104 Valärenden (förslag 42) LS Inleddes kl och avslutades kl Ärendet avseende nomineringar från landstingsstyrelsens ägarutskott utgick. 105 Nya motioner LS , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Nr 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning. 106 Nya interpellationer LS , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios Nr 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet Nr 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

20 PROTOKOLL 20 (137) Landstingsfullmäktige Nr 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna Nr 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse Nr 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting Nr 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi Nr 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium Nr 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU Nr 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan Interpellationerna ska besvaras vid sammanträdet den 15 september Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Elisabeth Angard Levander Karin Mikaelsson

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 interp datum sida 1 ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 Anmälan Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. 0217 3 den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (155) Landstingsfullmäktige 2015-09-15 117-151 Justerat tisdag den 29 september 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 117 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (14) Landstingsfullmäktige 2015-01-20 1-20 Justerat tisdagen den 3 februari 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING 2015-06-16 1(2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl. 16.00-17.00 Plats Locum AB,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 Justerat tisdagen den 7 oktober beträffande 281 och 303 punkten val till patientnämnden, i övrigt tisdagen den 21 oktober 2003 Conny Andersson Inger Linge Tore

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 107-141 Landstingsfullmäktige 2013-09-17 Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 107 Inledning och

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden.

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Valberedningen PROTOKOLL 1 (6) 2011-12-06 Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Val sgrupp III för tiden 6 december 2011 31

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd) 1 (11) Kulturnämnden 2015-05-11 Sammanträdesdag Måndagen den 11 maj 2015 Sammanträdestid 17.00 18.15 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 27-54 Landstingsfullmäktige 2012-03-20 Justerat tisdagen den 3 april 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 27 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Via fyllnadal amt bordlagda al (förlag 32) LS I ärendet yttrade ig Urban Ryadal. Fullmäktige belutade att medge befriele för Per Thullberg (-) från uppdraget om erättare i tyrelen för tiftelen Centrum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-09-09 Justerat tisdagen den 23 september 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 132 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer