Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att 89 ledamöter var närvarande och 60 ledamöter var frånvarande. Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 juni Bordlagd interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för forsknings- och personalfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 1. Landstingsrådet Peter Carpelan hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Peter Carpelan, Michel Silvestri, Ninos Maraha, landstingsrådet Jens Sjöström, Rickard Wessman samt Kerstin Burman. 77 Bordlagd interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda Södersjukhuset LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 2. Landstingsrådet Kristoffer Tamsons hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Rickard Wall, landstingsrådet Kristoffer Tamsons, Lukas Forslund samt Karl Henriksson.

2 PROTOKOLL 2 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 3. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Robert Johansson, landstingsrådet Anna Starbrink samt Karin Michal. 79 Bordlagd interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 4. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Ortiz-Venegas, landstingsråden Anna Starbrink och Dag Larsson, Karin Michal, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Isabell Flygare samt Jessica Ericsson. 80 Bordlagd interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för barn-, äldre och rehabiliteringsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Ella Bohlin hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Freddie Lundqvist, landstingsrådet Ella Bohlin, Shadi Larsson, Nina Unesi, Ninos Maraha samt landstingsrådet Anna Starbrink.

3 PROTOKOLL 3 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 82 Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 83 Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 84 Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 85 Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 86 Frågestund LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick ställas.

4 PROTOKOLL 4 (137) Landstingsfullmäktige ) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart? 2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar? 3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården? 4) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem? 5) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen? 6) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset? 7) Fråga av Tove Sander (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval specialiserad gynekologi undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det? 8) Fråga av Tomas Magnusson (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter? Frågorna antecknades som besvarade. Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att den återstående frågan på den utdelade förteckningen inte skulle besvaras. Landstingets miljöpris 2015 Anf Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming inledde med att redogöra för kriterierna för att få de tre priserna. Först delades Miljöprisets hederspris, folkets röst ut till Heidi Swietlik, miljösamordnare vid Danderyds sjukhus, priset togs emot av Frida Hemmingsson, miljöansvarig för Danderyds sjukhus. Sedan delades priset Årets eldsjäl ut till Jan Rapp, läkare vid Sophiahemmet. Landstingets miljöpris 2015, juryns pris gick till E/S Sjövägen, ett batteridrivet elfartyg i SL-trafik från rederiet AB Ballerina, som representerades av Gustav Myrsten, Jonas Leffler och Fredrik Leffler. Landstingsrådet Gustav Hemming läste för var och av pristagarna upp motiveringen varför de fått pris. Föredragning Anf. 104 Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landstings Internfinans landstingets internbank med ansvar för finansiering av Stockholms läns landstings investeringar, informerade om verksamheten.

5 PROTOKOLL 5 (137) Landstingsfullmäktige Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden konstaterade att 146 ledamöter var närvarande och att 3 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A. 88 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 7 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 12 maj 2015 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 13 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 89 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C) LS , Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna. 90 Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I överläggningen yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Anna Starbrink, Susanne Nordling, Håkan Jörnehed, Ella Bohlin, Gustav Hemming och Daniel Forslund, Ninos Maraha, Fredrik Wallén, Michel Silvestri, landstingsråden Dag Larsson och Paul Lindquist, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Marie Ljungberg Schött och Nanna Wikholm, Thomas Magnusson, landstingsråden Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons, Anna Sehlin, landstingsrådet Jens Sjöström, Malin Karlsson samt Pia Ortiz Venegas.

6 PROTOKOLL 6 (137) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2014 samt ansvarsprövning (förslag 30) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö och Gunilla Jerlinger. Därutöver yttrade sig Michel Silvestri. BESLUT Revisorsgrupp I Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och styrelser i revisorsgrupp I att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och styrelser inom revisorsgrupp I deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp II Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och Omsorg för verksamheten 2014 att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp III Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

7 PROTOKOLL 7 (137) Landstingsfullmäktige De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp III deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. 92 Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Inleddes kl och avslutades kl BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år 2014 att godkänna överföring av föregående års totala reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet till år för att täcka framtida omställningskostnader i samband med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet Resultatdispositioner år 2014 för resultatenheter inom förvaltningar att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks årsredovisning för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust för 2014 om kronor samt SL-koncernens förlust om kronor ska balanseras i ny räkning att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s årsredovisningar för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt Resultatdispositioner år 2014 för bolag inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB att Landstingshuset i Stockholm AB:s, inklusive dotterbolag styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i Underlag beräkning av aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB, ska lämna villkorade aktieägartillskott till S:t Eriks Ögonsjukhus AB med kronor, Folktandvården Stockholms län AB med kronor och till MediCarrier AB med kronor i enlighet med gällande sanktions- och resultatdispositionsregler

8 PROTOKOLL 8 (137) Landstingsfullmäktige att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje/Norrtälje kommun med anledning av landstingets del av nämndens resultat att under förutsättning att även Norrtälje kommun fattar ett motsvarande beslut, uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp att verksamheten under år 2014 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att verksamheten under år 2014 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB. Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att godkänna återrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2014 inklusive två bilagor med återrapportering av uppdrag. UTTALANDEN S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 6 93 Årsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2014 (förslag 31) LS Anf. 156 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna årsrapport för 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2014.

9 PROTOKOLL 9 (137) Landstingsfullmäktige Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 32) LS Anf. 157 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta ny kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting. 95 Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser (förslag 33) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Tomas Eriksson, Lars Harms- Ringdahl samt Vivianne Gunnarsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av gällande krishanteringsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta förslag till ny krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser. UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 96 Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer (förslag 34) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Rickard Wall, Freddie Lundquist, Anna Sehlin, Tomas Eriksson, landstingsrådet Erika Ullberg samt Karl Henriksson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till trafiknämnden att inventera vilka pendeltåg- och tunnelbanestationer som kan kompletteras med

10 PROTOKOLL 10 (137) Landstingsfullmäktige sekundäruppgång eller andra åtgärder i syfte att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktionskraft och därigenom öka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens förslag till beslut. Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna avtalet om pendeltågsstationer mellan Svenska Staten genom Trafikverket och Stockholms läns landsting genom Trafiknämnden att uppdra åt trafiknämnden att, inom ramen för gällande ansvars- och beslutsordning avseende landstingsverksamheternas investeringar, förvalta avtalet och träffa sådana tilläggsöverenskommelser rörande investeringar och drift som erfordras för avtalets förvaltning att de reinvesteringar och investeringar som följer av avtalet ska prioriteras och rymmas inom beslutat investeringsutrymme för trafiknämnden. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit S- och V-ledamöternas tilläggsyrkande. Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S och V-ledamöternas tilläggsförslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 66 jaröster, 59 nej-röster, att 7 ledamöter avstod och att 17 ledamöter var frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå S- och V-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 97 Patientnämndens årsrapport 2014 (förslag 35) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Eva Lannerö, Eleonor Eriksson, landstingsrådet Susanne Nordling, Karin Fälldin, Elisabeth Ulin Karlsson, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Jessica Ericsson, Lars Harms-Ringdahl, Vivianne Gunnarsson samt Pia Ortiz Venegas.

11 PROTOKOLL 11 (137) Landstingsfullmäktige YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att ge patientnämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys över de ökade klagomålen främst inom akutsjukhusen och primärvården samt inom cancervården och psykiatrin Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att lägga patientnämndens årsrapport 2014 till handlingarna. UTTALANDE S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit MP-ledamöternas tilläggsyrkande. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 98 Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed, Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist, Isabell Flygare samt landstingsrådet Erika Ullberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

12 PROTOKOLL 12 (137) Landstingsfullmäktige BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 99 Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Tomas Eriksson, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi, Mattias Lönnqvist, Michel Silvestri, Anna Sehlin samt Rebwar Hassan. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av S- och V-ledamöterna till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. 100 Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

13 PROTOKOLL 13 (137) Landstingsfullmäktige Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Michel Silvestri, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi samt Anna Sehlin. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 102 Valärenden (förslag 40) LS , , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Befrielser Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att medge befrielse för Jacob Hagnell (SD) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 5, för Sabina Ausfelt (FP) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets N, för Marita Lärnestad (M) från uppdragen som ledamot i kulturnämnden och ersättare i patientnämnden, för Madeleine Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i viltförvaltningsdelegationen samt för Edvin Alam (M) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

14 PROTOKOLL 14 (137) Landstingsfullmäktige Val Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter (M) Kristoffer Tamsons, tillika ordförande (FP) Sara Svanström, tillika 1:e vice ordförande (S) Nanna Wikholm, tillika 2:e vice ordförande Landstingshuset i Stockholm AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter Suppleanter (M) Torbjörn Rosdahl (M) Peter Carpelan (M) Marie Ljungberg Schött (M) Paul Lindquist (M) Kristoffer Tamsons (M) Pehr Granfalk (FP) Ninos Maraha (FP) Anna Starbrink (KD) Aram El Khoury (C) Gustav Hemming (S) Erika Ullberg (S) Nanna Wikholm (S) Tara Twana (S) Tove Sander (S) Anders Lönnberg (MP) Vivianne Gunnarsson (MP) Tomas Eriksson (V) Gunilla Roxby Cromvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande (M) Torbjörn Rosdahl (FP) Ninos Maraha (S) Erika Ullberg Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Rosdahl, Ljungberg Schött och Tamsons inträder ersättarna Carpelan, Lindquist, Granfalk, Starbrink och Hemming; För ledamoten Maraha inträder ersättarna Starbrink, Hemming, Carpelan, Lindquist och Granfalk; För ledamoten El Khoury inträder ersättarna Hemming, Carpelan, Lindquist, Granfalk och Starbrink; För ledamöterna Ullberg, Twana och Lönnberg inträder ersättarna Wikholm, Sander, Gunnarsson och Roxby Cromvall; För ledamoten Eriksson inträder Gunnarsson, Wikholm, Sander och Roxby Cromvall. Ägarrådet i Transitio AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamot M Torbjörn Rosdahl Patientnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ersättare (M) Björn Falkeblad (MP) Holger von Fircks (efter Marita Lärnestad)

15 PROTOKOLL 15 (137) Landstingsfullmäktige Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för tiden 19 maj december 2015 Ersättare S Anette Dahlgren (efter Ghodsi Zolfagarbegi) Kulturnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ledamot (M) Edvin Alam (efter Marita Lärnestad) Ersättare (M) Magnus Nilsson (efter Edvin Alam) Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 19 maj december 2018 Ledamot (S) Anton Landehag Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 19 maj december 2015 Nämndemän (M) Aaron Korewa (efter Gabriella Grufman) (M) Jackie Svensen (efter Katarina Lundin) (M) Monica Söderlund (efter Agneta Hagström) (M) Bordläggs (efter Margaretha Åkerhielm) (M) Bordläggs (efter Danuta Lisak) (M) Bordläggs (efter Jon Värja) (FP) Mimmi Romanus (efter Fredrik Skärheden) (FP) Roland Gustavsson (efter Sigrid Rydell Johnson) (KD) Johan Werner (efter Liisa Hendler-Landy) (KD) Dorota Österberg (efter Fredrik Risby) (C) Antra Johanssons-Rantins (C) Belinda Noyan (C) Stefan Wångstedt (C) Bordläggs (efter Erik Olandersson) (C) Bordläggs (efter Agneta Samfors) (S) Bordläggs (efter Anki Agneby) (S) Bordläggs (efter Nina Rung) (S) Bordläggs (efter Staffan Sohlman) (S) Bordläggs (efter Erik Halonstén Wikström) (S) Bordläggs (efter Sven Erik Larsson) (S) Bordläggs (efter Mårten Löfberg) (S) Bordläggs (efter Pia Friberg) (S) Bordläggs (efter Pablo Leiva) (S) Bordläggs (efter Bodil Bressler) (S) Bordläggs (efter Gudrun Büstrich) (S) Bordläggs (efter Karl John Mersha Kristiansson) (S) Bordläggs (efter Sara Nilsson) (S) Bordläggs (efter Karin Nilsson Eklöf)

16 PROTOKOLL 16 (137) Landstingsfullmäktige (S) Bordläggs (efter Angelica Teiffel) (S) Bordläggs (efter Lina Skärlund) (S) Bordläggs (efter Tove Tillenius) (MP) Barbro Ericsson (efter Berry Hassan) (MP) Siri Hedmalm (efter Savka Sixten Lasseson) (V) Bordläggs (SD) Thomas Stenrup (SD) 23 nämndemannaplatser vakanta Svea hovrätt för tiden 19 maj december 2015 (S) Bordläggs (efter Gunilla Lindberg) (S) Bordläggs (efter Henrik Persson) (S) Bordläggs (efter Göran Söderlund) (V) Bordläggs (efter Sonia Qureshi) (SD) Bordläggs (efter Linnea Cortés Åkerberg) Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 19 maj december 2018 Ersättare (S) Bordläggs Nomineringar Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ledamöter (M) Maria Elgstrand (KD) Thorbjörn Larsson (FP) Gunilla Thorsson (C) Bordläggs (S) Bordläggs (V) Bordläggs (SD) Jörgen Bengtsson Viltförvaltningsdelegationen Ersättare (M) Carl Nordblom (efter Madeleine Eriksson) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 103 Valärenden (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt Landstingshuset i Stockholm AB:s förslag

17 PROTOKOLL 17 (137) Landstingsfullmäktige att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja ledamöter och suppleanter i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB samt ledamöter för Stockholms läns landsting i Tiohundra AB. Vidare till Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB (dotterbolag till LISAB). Danderyds sjukhus AB Jan Nygren Katarina Mohlin Måns Rosén Helena Thunander Holmstedt Christel Wiman Södersjukhuset AB Kajsa Lindståhl Lars Andåker Jan Starrsjö Göran Stiernstedt Charlotte Wäreborn Schultz Södertälje sjukhus AB Johan Assarsson Johanna Adami Eva Dannert Lars Godner Magnus Lord S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hulting Per-Olof Karlsson Jan Liliemark Christina Torstensson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Folktandvården Stockholms län AB Irene Svenonius Ordförande Torbjörn Ekström Ledamot Eva Frunk Lind Ledamot Lennart Låftman Ledamot Barbro Sjölander Ledamot Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) Agneta Edberg Ordförande Anneli Hedman Ledamot Rolf Karlstén Ledamot KristinaWallentin Ledamot

18 PROTOKOLL 18 (137) Landstingsfullmäktige Medicarrier AB Leif Widmark Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Mikael Wickström Stockholm Care AB Mikael Forss Harald Blegen Nina Nelson TioHundra AB Leif Karnström Bo Krogvig Karin Persson Björn Zackrisson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag) Stefan Jacobson Ordförande Carl-Göran Ericsson Ledamot Hans Mirsch Ledamot Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Anders Nyström Ordförande Gunnel Forsberg Ledamot Eva-Karin Sennette Ledamot AB Terreno (dotterbolag Locum) Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten SLL Internfinans AB Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Lennart Låftman Hillevi Rosenquist Nils Wilborg Gunnel Forsberg Håkan Nilsson Locum AB Paul Lindquist (M) Lars Tunberg (FP) Rolf Lindell (S) Martina Mossberg (M) Christer Grunder (M) Aydin Yusuf (KD) Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Vice ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ledamot Ledamot Ledamot

19 PROTOKOLL 19 (137) Landstingsfullmäktige Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Mikael Igelström (M) Lena Hallerby (FP) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) Kafkas Yildiz (MP) Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (FP) Nanna Wikholm (S) Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 104 Valärenden (förslag 42) LS Inleddes kl och avslutades kl Ärendet avseende nomineringar från landstingsstyrelsens ägarutskott utgick. 105 Nya motioner LS , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Nr 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning. 106 Nya interpellationer LS , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios Nr 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet Nr 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

20 PROTOKOLL 20 (137) Landstingsfullmäktige Nr 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna Nr 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse Nr 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting Nr 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi Nr 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium Nr 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU Nr 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan Interpellationerna ska besvaras vid sammanträdet den 15 september Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Elisabeth Angard Levander Karin Mikaelsson

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN 2016-05-23 VD stab Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas 12016-06-03 - ÄRENDE 03 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0340 Styrelsen för Locum AB Informationssäkerhetsklass

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/2017 Kl 10.00-11.20 1-11 Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 8 februari 2017 Irene Svenomus Plats Skärgårdssalen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 37-42 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 24 september 2015 Datum för justering 42 22 september 2015 Plats Landstingshuset,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Ki 10.00-10.45 27-33 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 11 maj 2016 Torbjörn Rosdahl Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl

Läs mer

A Stockholms läns landsting

A Stockholms läns landsting A Stockholms läns landsting Kl 10.00-11.30 18-26 i Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 2016-04-22 Torbjörn Rosdahl Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Besvarande av interpellationer

Besvarande av interpellationer Landstingsfullmäktige Dag: Tisdag den 13 september 2016 Tid: Klockan 10.00 Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3, Stockholm Ingång C (baksidan) Ledamot som har förhinder anmäler detta till

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391

ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 interp datum sida 1 ALF-avtal Nytt tidsbegränsat regionalt 18 0317 9 113 ALF-avtal LS 1411-1391 Anmälan Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. 0217 3 den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 34-54 Landstingsfullmäktige 2014-03-18 Justerat tisdag den 1 april 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 34 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Besvarande av interpellationer

Besvarande av interpellationer Landstingsfullmäktige Dag: Tisdag den 14 februari 2017 Tid: Klockan 10.00 Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3, Stockholm Ingång C (baksidan) Ledamot som har förhinder anmäler detta till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (7) 111-115 Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum Torsdagen den 20 augusti 2015 Tid 09.00 09.35 Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset Ledamöter (FP) Anna Starbrink Ordförande (M) Marie Ljungberg

Läs mer

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16 locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN PROTOKOLL 1/16 1 (lo) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Mikael

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (155) Landstingsfullmäktige 2015-09-15 117-151 Justerat tisdag den 29 september 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 117 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4)

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4) I OC u m. VÄRDEN FOR VÅRDEN PROTOKOLL 3/15 1 (4) fört vid extrains sammanträde med styrelsen i Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Sven Andersson Carina Paulsson

Läs mer

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande:

locum. JU:: LOC 1501-0237 Närvarande: locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 8/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson

Läs mer

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande 2015-02-03 1 (6) Sammanträde med Patientnämnden Dag: 2015-02-03 Tid: 14.30 16.30 Plats: Hantverkargatan 45, Landstingshuset Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Eleonor Eriksson (S) Vice ordf Pia Helleday

Läs mer

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 2/15 1 (9) fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 19 februari kl. 15.30-17.00, Östgötagatan 12 i sammanträdesrum Årstaviken plan 9 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsen kallas till sammanträde

Landstingsstyrelsen kallas till sammanträde 1 (5) kallas till sammanträde Datum Tisdagen den 30 augusti 2016 Tid 10.00 Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset Förhinder meddelas till Annika Sabel eller Anne-Christine Dahlgren e-post: annika.sabel@sll.se

Läs mer

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (94) Landstingsfullmäktige 2015-03-17 42-74 Justerat tisdag den 17 mars beträffande 59, i övrigt tisdag den 31 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 42 Inledning och justering

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.00 32-38 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-09-01 Paul Lindquist Plats Rolf Lindel Mälarsalen,

Läs mer

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7) VÄRDEN FÖR VÄRDEN fört vid samrnanträde med styrelsen i Locum AB LOC 1601-0227 Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Sven Andersson Yusuf Aydin Christer

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2015:15 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 16 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-03 40 Anmälan

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Personalutskottet Kl 10.00-11.30 23-34 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum för justering: april 2017 Peter Carpelan Plats Jens Sjöström Gustavsbergs

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 55-84 Landstingsfullmäktige 2014-05-06 Justerat tisdagen den 6 maj beträffande 78 och 82, i övrigt tisdagen den 20 maj 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 55 Inledning och justering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2014:77 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.30-11.00 19-25 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 24 februari 2017 Närvarande ledamöter Irene Svenonius (M), ordförande Kristoffer

Läs mer

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL 163-179 Landstingsfullmäktige 2010-10-12 Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober 2010 Inger Linge Conny Andersson John Glas 163 Inledning Ordföranden

Läs mer

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 62-97 Landstingsfullmäktige 2013-05-14 Justerat tisdagen den 14 maj beträffande 86 och 95, i övrigt tisdagen den 28 maj 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 62 Inledning och justering

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

JJ~ locum. 'IIAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7) locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN PROTOKOLL 9/15 1 (7) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Carina Pauls son Thomas Bengtsson Suppleanter Maria Elgstrand

Läs mer

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 09:00-11.30 51-63 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: Plats Mälarsalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Paul

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor FÖRSLAG 2016:95 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 34

Läs mer

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 " N ärvarande: Ledamöter Paul Lindquist Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Forskningsberedningen PROTOKOLL 4/2017 LS 2017-0071 i Kl 10.00-12.00 18-25 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Peter Carpelan jj Solveig

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsen

Sammanträde med landstingsstyrelsen 1 Kl. 10.00 10.15 216-249 Sammanträde med landstingsstyrelsen Datum för justering: 2015-11-05 Datum för justering av 225, 230, 234, 244 och 245: 2015-11-03 Torbjörn Rosdahl Ninos Maraha Erika Ullberg Plats

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-12.00 7-12 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Peter Carpelan (M),

Läs mer

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom

Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 136-147 Landstingsfullmäktige 2014-11-11 Justerat tisdagen den 11 november 2014 Gunilla Helmerson Mikael Sundesten Inger Strömbom 136 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VARDEN

locum. VÄRDEN FÖR VARDEN locum. VÄRDEN FÖR VARDEN PROTOKOLL6116 LOC 1601-0327 Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist ordförande Lars Tunberg ledamot, l:e vice ordförande Rolf Lindell ledamot, 2:e vice ordförande Martina Mossberg

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2015 LS 2015-0165 Forskningsberedningen 2015-01-29 1-11 Kl 10.00 12.00 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Peter Carpelan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (179) Landstingsfullmäktige 2016-12-13 187-228 Justerat tisdag den 20 december 2016. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 187 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli Sammanträde med landstingsstyrelsens produktionsutskott Datum 2012-10-02 Tid Plats 9.15-11.00 Mälarsalen Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 157-174 Landstingsfullmäktige 2011-10-11 Justerat tisdagen den 25 oktober 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 157 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (14) Landstingsfullmäktige 2015-01-20 1-20 Justerat tisdagen den 3 februari 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-11 LS 1402-0225 Landstingsstyrelsen Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns

Läs mer

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 170-207 Landstingsfullmäktige 2013-12-03 Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 170 Inledning

Läs mer

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen.

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen. Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39) LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1934, 1936, 1958, 0702-0128, 0187, 0196, 0197, 0244, 0247, 0703-0255, 0314, 0339, 0704-0378, 0379,

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1241 Landstingsstyrelsen Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (30) Landstingsfullmäktige 2017-02-14 LS 2017-0085 1-54 Justerat tisdag den 28 februari 2017. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012.

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. PROTOKOLL 178-216 Landstingsfullmäktige 2012-12-04 Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. Inger Linge

Läs mer

Landstingsråd

Landstingsråd Landstingsråd 2015 2018 Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl för finansfrågor, övergripande struktur- och organisationsfrågor, internationella frågor, ägarens ombud i samtliga hel- eller delägda bolag

Läs mer

Ledamöter i landstingsfullmäktige

Ledamöter i landstingsfullmäktige Ledamöter i landstingsfullmäktige 2015 2018 Så här sitter landstingets ledamöter i landstingssalen 148 Jessica Aftén Moback M 104 Inger Akalla M 155 Ahmed Ali Salad S 34 Talla Alkurdi S 51 Bosse Andersson

Läs mer

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING 2015-06-16 1(2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl. 16.00-17.00 Plats Locum AB,

Läs mer

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 1-13 Tid: 2002-01-29 kl.14:00 16:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan Agneta Karlsson,

Läs mer

Stockholms läns landsting 25

Stockholms läns landsting 25 Stockholms läns landsting 25 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22 november 2016 LS 271 Yttrande över promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) LS 2016-1131 Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildning

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildning FÖRSLAG 2017:46 LS 2016-1096 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildning Stockholms läns landsting

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 98-145 Landstingsfullmäktige 2012-09-18 Justerat tisdagen den 2 oktober 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 98 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner, 1(6) Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 29 april 2008 Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Achrén Thomas

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Kl Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Kl Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2012 1-18 Sammanträdesdag 2012-01-24 Kl 10.00 10.05 Datum för justering: 2012-02-07 Datum för justering av 9-11: 2012-01-24 Datum för anslag av 9-11: 2012-01-24 Datum för

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

Avsändare Ärende LOC-nr

Avsändare Ärende LOC-nr locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 18 VÄR DEN FÖR VÄRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-09-14 LOC 1501-0239 Styrelsen för Locum AB Övriga anmälningar Ärende I det här ärendet anmäls för kännedom övriga ärenden som inkommit

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:64 LS 2015-1235 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:29 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Läs mer