Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att 89 ledamöter var närvarande och 60 ledamöter var frånvarande. Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 juni Bordlagd interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för forsknings- och personalfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 1. Landstingsrådet Peter Carpelan hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Peter Carpelan, Michel Silvestri, Ninos Maraha, landstingsrådet Jens Sjöström, Rickard Wessman samt Kerstin Burman. 77 Bordlagd interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda Södersjukhuset LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 2. Landstingsrådet Kristoffer Tamsons hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Rickard Wall, landstingsrådet Kristoffer Tamsons, Lukas Forslund samt Karl Henriksson.

2 PROTOKOLL 2 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 3. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Robert Johansson, landstingsrådet Anna Starbrink samt Karin Michal. 79 Bordlagd interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 4. Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Ortiz-Venegas, landstingsråden Anna Starbrink och Dag Larsson, Karin Michal, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Isabell Flygare samt Jessica Ericsson. 80 Bordlagd interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Interpellationen är ställd till landstingsrådet för barn-, äldre och rehabiliteringsfrågor. Fullmäktige medgav den 17 februari 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Ella Bohlin hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Freddie Lundqvist, landstingsrådet Ella Bohlin, Shadi Larsson, Nina Unesi, Ninos Maraha samt landstingsrådet Anna Starbrink.

3 PROTOKOLL 3 (137) Landstingsfullmäktige Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 82 Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 83 Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 84 Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 85 Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. 86 Frågestund LS Anf Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick ställas.

4 PROTOKOLL 4 (137) Landstingsfullmäktige ) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart? 2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar? 3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården? 4) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem? 5) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen? 6) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset? 7) Fråga av Tove Sander (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval specialiserad gynekologi undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det? 8) Fråga av Tomas Magnusson (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter? Frågorna antecknades som besvarade. Fullmäktige beslutade enligt 1:e vice ordförandens förslag att den återstående frågan på den utdelade förteckningen inte skulle besvaras. Landstingets miljöpris 2015 Anf Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming inledde med att redogöra för kriterierna för att få de tre priserna. Först delades Miljöprisets hederspris, folkets röst ut till Heidi Swietlik, miljösamordnare vid Danderyds sjukhus, priset togs emot av Frida Hemmingsson, miljöansvarig för Danderyds sjukhus. Sedan delades priset Årets eldsjäl ut till Jan Rapp, läkare vid Sophiahemmet. Landstingets miljöpris 2015, juryns pris gick till E/S Sjövägen, ett batteridrivet elfartyg i SL-trafik från rederiet AB Ballerina, som representerades av Gustav Myrsten, Jonas Leffler och Fredrik Leffler. Landstingsrådet Gustav Hemming läste för var och av pristagarna upp motiveringen varför de fått pris. Föredragning Anf. 104 Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landstings Internfinans landstingets internbank med ansvar för finansiering av Stockholms läns landstings investeringar, informerade om verksamheten.

5 PROTOKOLL 5 (137) Landstingsfullmäktige Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet Inleddes kl och avslutades kl Ordföranden konstaterade att 146 ledamöter var närvarande och att 3 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A. 88 Kungörelse och annonsering Inleddes kl och avslutades kl Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 7 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 12 maj 2015 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 13 maj 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 89 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C) LS , Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna. 90 Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I överläggningen yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Anna Starbrink, Susanne Nordling, Håkan Jörnehed, Ella Bohlin, Gustav Hemming och Daniel Forslund, Ninos Maraha, Fredrik Wallén, Michel Silvestri, landstingsråden Dag Larsson och Paul Lindquist, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Marie Ljungberg Schött och Nanna Wikholm, Thomas Magnusson, landstingsråden Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons, Anna Sehlin, landstingsrådet Jens Sjöström, Malin Karlsson samt Pia Ortiz Venegas.

6 PROTOKOLL 6 (137) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2014 samt ansvarsprövning (förslag 30) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö och Gunilla Jerlinger. Därutöver yttrade sig Michel Silvestri. BESLUT Revisorsgrupp I Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och styrelser i revisorsgrupp I att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och styrelser inom revisorsgrupp I deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp II Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och Omsorg för verksamheten 2014 att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. Revisorsgrupp III Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

7 PROTOKOLL 7 (137) Landstingsfullmäktige De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i nämnder och styrelser inom revisorsgrupp III deltog inte i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de styrelser i vilka de innehaft uppdrag. 92 Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting (förslag 29) LS Inleddes kl och avslutades kl BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år 2014 att godkänna överföring av föregående års totala reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet till år för att täcka framtida omställningskostnader i samband med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet Resultatdispositioner år 2014 för resultatenheter inom förvaltningar att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks årsredovisning för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust för 2014 om kronor samt SL-koncernens förlust om kronor ska balanseras i ny räkning att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s årsredovisningar för år 2014 intagna resultat- och balansräkningarna att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt Resultatdispositioner år 2014 för bolag inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB att Landstingshuset i Stockholm AB:s, inklusive dotterbolag styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i Underlag beräkning av aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB, ska lämna villkorade aktieägartillskott till S:t Eriks Ögonsjukhus AB med kronor, Folktandvården Stockholms län AB med kronor och till MediCarrier AB med kronor i enlighet med gällande sanktions- och resultatdispositionsregler

8 PROTOKOLL 8 (137) Landstingsfullmäktige att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje/Norrtälje kommun med anledning av landstingets del av nämndens resultat att under förutsättning att även Norrtälje kommun fattar ett motsvarande beslut, uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp att verksamheten under år 2014 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att verksamheten under år 2014 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB. Folktandvården Stockholms Län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Stockholm Care AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartyg AB att godkänna återrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2014 inklusive två bilagor med återrapportering av uppdrag. UTTALANDEN S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga 6 93 Årsrapport 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2014 (förslag 31) LS Anf. 156 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna årsrapport för 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2014.

9 PROTOKOLL 9 (137) Landstingsfullmäktige Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 32) LS Anf. 157 Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta ny kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting. 95 Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser (förslag 33) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Tomas Eriksson, Lars Harms- Ringdahl samt Vivianne Gunnarsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att med upphävande av gällande krishanteringsplan för Stockholms läns landsting antagen 2009, LS , anta förslag till ny krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser. UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 96 Avtal med staten om framtida nyttjande av pendeltågsstationer (förslag 34) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Rickard Wall, Freddie Lundquist, Anna Sehlin, Tomas Eriksson, landstingsrådet Erika Ullberg samt Karl Henriksson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till trafiknämnden att inventera vilka pendeltåg- och tunnelbanestationer som kan kompletteras med

10 PROTOKOLL 10 (137) Landstingsfullmäktige sekundäruppgång eller andra åtgärder i syfte att öka kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktionskraft och därigenom öka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens förslag till beslut. Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna avtalet om pendeltågsstationer mellan Svenska Staten genom Trafikverket och Stockholms läns landsting genom Trafiknämnden att uppdra åt trafiknämnden att, inom ramen för gällande ansvars- och beslutsordning avseende landstingsverksamheternas investeringar, förvalta avtalet och träffa sådana tilläggsöverenskommelser rörande investeringar och drift som erfordras för avtalets förvaltning att de reinvesteringar och investeringar som följer av avtalet ska prioriteras och rymmas inom beslutat investeringsutrymme för trafiknämnden. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit S- och V-ledamöternas tilläggsyrkande. Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S och V-ledamöternas tilläggsförslag. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 66 jaröster, 59 nej-röster, att 7 ledamöter avstod och att 17 ledamöter var frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå S- och V-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 97 Patientnämndens årsrapport 2014 (förslag 35) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Eva Lannerö, Eleonor Eriksson, landstingsrådet Susanne Nordling, Karin Fälldin, Elisabeth Ulin Karlsson, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Jessica Ericsson, Lars Harms-Ringdahl, Vivianne Gunnarsson samt Pia Ortiz Venegas.

11 PROTOKOLL 11 (137) Landstingsfullmäktige YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag innebärande att ge patientnämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys över de ökade klagomålen främst inom akutsjukhusen och primärvården samt inom cancervården och psykiatrin Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 1) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att lägga patientnämndens årsrapport 2014 till handlingarna. UTTALANDE S-och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden, likalydande med partiernas respektive uttalanden i landstingsstyrelsen. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige avslagit MP-ledamöternas tilläggsyrkande. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamöternas tilläggsförslag. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut beträffande avslaget på tilläggsyrkandet. 98 Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed, Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist, Isabell Flygare samt landstingsrådet Erika Ullberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till V-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

12 PROTOKOLL 12 (137) Landstingsfullmäktige BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 99 Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Tomas Eriksson, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi, Mattias Lönnqvist, Michel Silvestri, Anna Sehlin samt Rebwar Hassan. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av S- och V-ledamöterna till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. 100 Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

13 PROTOKOLL 13 (137) Landstingsfullmäktige Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39) LS Anf Inleddes kl och avslutades kl I ärendet yttrade sig Michel Silvestri, landstingsrådet Gustav Hemming, Nina Unesi samt Anna Sehlin. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till MP-ledamöternas förslag om bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut. UTTALANDE S och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 102 Valärenden (förslag 40) LS , , , , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Befrielser Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att medge befrielse för Jacob Hagnell (SD) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 5, för Sabina Ausfelt (FP) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets N, för Marita Lärnestad (M) från uppdragen som ledamot i kulturnämnden och ersättare i patientnämnden, för Madeleine Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i viltförvaltningsdelegationen samt för Edvin Alam (M) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

14 PROTOKOLL 14 (137) Landstingsfullmäktige Val Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter (M) Kristoffer Tamsons, tillika ordförande (FP) Sara Svanström, tillika 1:e vice ordförande (S) Nanna Wikholm, tillika 2:e vice ordförande Landstingshuset i Stockholm AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamöter Suppleanter (M) Torbjörn Rosdahl (M) Peter Carpelan (M) Marie Ljungberg Schött (M) Paul Lindquist (M) Kristoffer Tamsons (M) Pehr Granfalk (FP) Ninos Maraha (FP) Anna Starbrink (KD) Aram El Khoury (C) Gustav Hemming (S) Erika Ullberg (S) Nanna Wikholm (S) Tara Twana (S) Tove Sander (S) Anders Lönnberg (MP) Vivianne Gunnarsson (MP) Tomas Eriksson (V) Gunilla Roxby Cromvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande (M) Torbjörn Rosdahl (FP) Ninos Maraha (S) Erika Ullberg Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Rosdahl, Ljungberg Schött och Tamsons inträder ersättarna Carpelan, Lindquist, Granfalk, Starbrink och Hemming; För ledamoten Maraha inträder ersättarna Starbrink, Hemming, Carpelan, Lindquist och Granfalk; För ledamoten El Khoury inträder ersättarna Hemming, Carpelan, Lindquist, Granfalk och Starbrink; För ledamöterna Ullberg, Twana och Lönnberg inträder ersättarna Wikholm, Sander, Gunnarsson och Roxby Cromvall; För ledamoten Eriksson inträder Gunnarsson, Wikholm, Sander och Roxby Cromvall. Ägarrådet i Transitio AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 Ledamot M Torbjörn Rosdahl Patientnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ersättare (M) Björn Falkeblad (MP) Holger von Fircks (efter Marita Lärnestad)

15 PROTOKOLL 15 (137) Landstingsfullmäktige Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för tiden 19 maj december 2015 Ersättare S Anette Dahlgren (efter Ghodsi Zolfagarbegi) Kulturnämnden för tiden 19 maj december 2015 Ledamot (M) Edvin Alam (efter Marita Lärnestad) Ersättare (M) Magnus Nilsson (efter Edvin Alam) Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 19 maj december 2018 Ledamot (S) Anton Landehag Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 19 maj december 2015 Nämndemän (M) Aaron Korewa (efter Gabriella Grufman) (M) Jackie Svensen (efter Katarina Lundin) (M) Monica Söderlund (efter Agneta Hagström) (M) Bordläggs (efter Margaretha Åkerhielm) (M) Bordläggs (efter Danuta Lisak) (M) Bordläggs (efter Jon Värja) (FP) Mimmi Romanus (efter Fredrik Skärheden) (FP) Roland Gustavsson (efter Sigrid Rydell Johnson) (KD) Johan Werner (efter Liisa Hendler-Landy) (KD) Dorota Österberg (efter Fredrik Risby) (C) Antra Johanssons-Rantins (C) Belinda Noyan (C) Stefan Wångstedt (C) Bordläggs (efter Erik Olandersson) (C) Bordläggs (efter Agneta Samfors) (S) Bordläggs (efter Anki Agneby) (S) Bordläggs (efter Nina Rung) (S) Bordläggs (efter Staffan Sohlman) (S) Bordläggs (efter Erik Halonstén Wikström) (S) Bordläggs (efter Sven Erik Larsson) (S) Bordläggs (efter Mårten Löfberg) (S) Bordläggs (efter Pia Friberg) (S) Bordläggs (efter Pablo Leiva) (S) Bordläggs (efter Bodil Bressler) (S) Bordläggs (efter Gudrun Büstrich) (S) Bordläggs (efter Karl John Mersha Kristiansson) (S) Bordläggs (efter Sara Nilsson) (S) Bordläggs (efter Karin Nilsson Eklöf)

16 PROTOKOLL 16 (137) Landstingsfullmäktige (S) Bordläggs (efter Angelica Teiffel) (S) Bordläggs (efter Lina Skärlund) (S) Bordläggs (efter Tove Tillenius) (MP) Barbro Ericsson (efter Berry Hassan) (MP) Siri Hedmalm (efter Savka Sixten Lasseson) (V) Bordläggs (SD) Thomas Stenrup (SD) 23 nämndemannaplatser vakanta Svea hovrätt för tiden 19 maj december 2015 (S) Bordläggs (efter Gunilla Lindberg) (S) Bordläggs (efter Henrik Persson) (S) Bordläggs (efter Göran Söderlund) (V) Bordläggs (efter Sonia Qureshi) (SD) Bordläggs (efter Linnea Cortés Åkerberg) Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 19 maj december 2018 Ersättare (S) Bordläggs Nomineringar Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ledamöter (M) Maria Elgstrand (KD) Thorbjörn Larsson (FP) Gunilla Thorsson (C) Bordläggs (S) Bordläggs (V) Bordläggs (SD) Jörgen Bengtsson Viltförvaltningsdelegationen Ersättare (M) Carl Nordblom (efter Madeleine Eriksson) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 103 Valärenden (förslag 41) LS Inleddes kl och avslutades kl Fullmäktige beslutade enligt Landstingshuset i Stockholm AB:s förslag

17 PROTOKOLL 17 (137) Landstingsfullmäktige att för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja ledamöter och suppleanter i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB samt ledamöter för Stockholms läns landsting i Tiohundra AB. Vidare till Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB (dotterbolag till LISAB). Danderyds sjukhus AB Jan Nygren Katarina Mohlin Måns Rosén Helena Thunander Holmstedt Christel Wiman Södersjukhuset AB Kajsa Lindståhl Lars Andåker Jan Starrsjö Göran Stiernstedt Charlotte Wäreborn Schultz Södertälje sjukhus AB Johan Assarsson Johanna Adami Eva Dannert Lars Godner Magnus Lord S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hulting Per-Olof Karlsson Jan Liliemark Christina Torstensson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Folktandvården Stockholms län AB Irene Svenonius Ordförande Torbjörn Ekström Ledamot Eva Frunk Lind Ledamot Lennart Låftman Ledamot Barbro Sjölander Ledamot Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) Agneta Edberg Ordförande Anneli Hedman Ledamot Rolf Karlstén Ledamot KristinaWallentin Ledamot

18 PROTOKOLL 18 (137) Landstingsfullmäktige Medicarrier AB Leif Widmark Zizi Krantz Birgitta Landin Björn Rosén Mikael Wickström Stockholm Care AB Mikael Forss Harald Blegen Nina Nelson TioHundra AB Leif Karnström Bo Krogvig Karin Persson Björn Zackrisson Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag) Stefan Jacobson Ordförande Carl-Göran Ericsson Ledamot Hans Mirsch Ledamot Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag) Anders Nyström Ordförande Gunnel Forsberg Ledamot Eva-Karin Sennette Ledamot AB Terreno (dotterbolag Locum) Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten SLL Internfinans AB Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Lennart Låftman Hillevi Rosenquist Nils Wilborg Gunnel Forsberg Håkan Nilsson Locum AB Paul Lindquist (M) Lars Tunberg (FP) Rolf Lindell (S) Martina Mossberg (M) Christer Grunder (M) Aydin Yusuf (KD) Ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Vice ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ledamot Ledamot Ledamot

19 PROTOKOLL 19 (137) Landstingsfullmäktige Sven Andersson (S) Carina Paulsson (S) Thomas Bengtsson (MP) Björn Samuelsson (M) Maria Elgstrand (M) Mikael Igelström (M) Lena Hallerby (FP) Margareta Cantell (C) Lowisa Anderzon (S) Roger Svalhede (S) Solveig Holmgren (S) Kafkas Yildiz (MP) Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (FP) Nanna Wikholm (S) Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Ordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 104 Valärenden (förslag 42) LS Inleddes kl och avslutades kl Ärendet avseende nomineringar från landstingsstyrelsens ägarutskott utgick. 105 Nya motioner LS , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Nr 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning. 106 Nya interpellationer LS , , , , , , , , , Inleddes kl och avslutades kl Nr 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios Nr 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet Nr 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

20 PROTOKOLL 20 (137) Landstingsfullmäktige Nr 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna Nr 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse Nr 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting Nr 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi Nr 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium Nr 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU Nr 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan Interpellationerna ska besvaras vid sammanträdet den 15 september Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Elisabeth Angard Levander Karin Mikaelsson

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28.

Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. PROTOKOLL Kl 14.30-15.00 14 4 Nr 3/2015 25-29 s extrainsa sammanträde den 16 februari 2015 Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. Den $0 fdof> 2-0/6* vad gäller protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer