ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift"

Transkript

1 NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg COUNCIL MEETIN ap 2004 fba 2004 I FRAMTIDEN IN NOLLEPHESTEN HANS CHRUNAK BATTLE OF THE CLUBS INTERNSHIP CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER STRESS, STRESS, SRESS MAI fah w Ffva Kg Aa UTLAND HEMMA HOS NOLLE-P ALUMNI-PUB å KULTUR KULTUR DRAET NYA CM WHISKY KONSPIRATIONER Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I FRÅN I-LINJEN cb 200 SELIN HYR EN YACHT j INDIEN CM KREUER EN BLIVANDE SUPERMAKT? ISLAND FRÅN ARMERAD BETON TILL TÄNDSTICKOR AFHANISTAN TA EN TRIPPEL MAJ 2008 pé 1 pé NOLLE-P NYA CM DRAET UTLAND I-CABARÉN ALUMNI-PUB NOLLE-P HEMMA HOS 1 0 WHISKY å I FRAMTIDEN BATTLE OF THE CLUBS NOLLEPHESTEN ap 2005 ap 2004 a: vg fba 2004 a: COUNCIL MEETIN DOLPH LUNDREN BRIAN ED PEPPARKAKSBUSET STRAFFREISTER 06 ROLAND SJÖSTRÖ I-CABARÉN CAMPUSBOSTÄD Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I Mpc Ojpg I-Caba SO TINITUS aj 2004 IN HANS CHRUNAK CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER I-CAB KALEN SOMMARJO STRESS, STRESS, SRESS C 64 Spg aac Åg A MAI fah w Ffva Kg Aa KULTUR KULTUR UPPLSLASBOK pé 3/ KARTLÄNIN 1/00 TAIWAN IPIKURÉ VINPROVNIN 1 POJKBANDSTRÄSK FESTIVALER KONSPIRATIONER pé 1 pé 1 a bp bögpp föga -aa cha aa y a vb 2002 vb 2002 vb 2002 N-P VVaa V Hb Müch Ta: Lj pådag Ha LTH Uapca Txa I Ta: Lj Ta: Lj Föch fp Kjyg g V ha aa fpag aj 2003 fba 2003 cb 2003 vb 2003 ap 2003 Sy på vf Bg j Nyfa a a j V Sch ch öbg V ha häaf Bc N bä v j pb 2002 vb 2002 Ta: Ba Ta: Lj pé 1

2 LEDARE Tac! T å pé. Sa avag. Sa gäg. D ä vä ppag fö g a ch va fa, jag ö. D ha va pvg a göa a g å ch föä ä faaa a jag ha haf a a hjäp få aa aa ha bag. D ä övyg a pé a b ä bä ch fäa på baa å jag äa öv faca P La ch öa h a yca. Ua a åa a fö öj ä jag äg a faca öv a v I-a a ä bä på va v ä a ag. Fö v ä å? Sga g äga a aa ä ba av ab, b på jäv a å g bfg gap ä gä aa v g gapa av a vääa. M äg a gå j I ch a aå g åg fö fåga. Någa av åga ba gap b jag ppaa, ä a ä å föbaa jäa vga, ga ch ygga. Da ha föv a jag ppv åga av a väa v a å, ag äv a bäa ch a ha va å g åga f. O faa abpa ha va Ia, ä gä ga, ha g va ö. M yvä vaa å. Fa ä a jag få vaa ga jag få åga ä. Jag äv öa a jag a ha a f av ä va jag. M ä å ä. D ä ag fö åga av a a äa g vä, a fö aa av ha ävy hä j böja. Av ä på väg, aa fa a ä på väg, jag a a fa ä g ä öja. D bäa av va apa hä gå a a a g, ch aa ya apa åg ä bä. Na f ag av åga av bäa ä jag äffa v. D ä fa aa, hä ä aa fa ä a va h ch ag äga ac, ch aa aa, fögy v vå hä. Tac! A Fag, Chfaö f Oa Fagfjä 2 pé

3 NUMMER pé ä pé. E pé ä ahäga av p, ycäa apa av Ep på 300-a f. K. Ep a a äa vågh a ppå g ch yca, ha g vaa på ögbc, på a, aga ä yca f g. INNEHÅLL DETTA NUMMER 4 10 å pé 5 Öa f? 6-7 Va bä fö? 8-10 Ba föva 11 Exjbb Bpag 14 Väg g I 15 Bc Löpg va på Va 19 I-bb Bygga g ö? 21 Sccé ä fa 22 Ufy 23 Ma Maba Aa Säh A E A Fag Caa Dg Da Egbg Fa Öh Håa H Jacb Ax Jha a Ka P Tba Dczfay 14 Löpg va på... ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! 20 Bygga g ö? pé ga g h apa a faaa byg. pé g av I-, Löpg, 4 gåg p å 1000 xpa p gåg. Rgö ch p b. Ha: E-p: Näa a: ä Avag gva: Aa a Oföa fa : a: Chfaö: A Fag -a: Tyc: S-Laö T faa: Sfa 215*280 Bppög 300 p Faa: Kag av ga pé 3

4 12 20 IPIKURÉ 1/00 IPIKURÉ 1/ JUBILEUM 10 å pé x Jha a Ma Lah, Oföa Nägv, E Bg, Oföa Ifa ch Sg Na, I-hö vg pé a våag ch föö a fa. pé gå på 10: å I-aa g g. D va ä E Bg (åvaa IfO) ch Ma Lah (åvaa NäO) 2000 åg bhv av föäg av h fa p föa é pé fö. Ta va a apa g fö fa va hä I-a v, g a a jäva a ba aa, g a a a appa va a häa f I-j. Tg äv a apa öjgh fö ägv a å I-a. Tga ha fa föa va fac fa aa äg a. Aa ha g fac ch a fc a ba aa faba M-I ch g Lhaa. M-I hö fa va ba a ha, bå få I-y ch övga. S p a ca E äv a va Ia. Nä jag föö ca aa fc jag göa a på å väg få va gga fö aa acha Ia, bäa E. U 1999/2000 föäa c yc av favägaa I-. Ifa väx få a vva p ppgf a pca faag ch vcba a äv hahåa I-pa ch g g. Nä ya wbbpa fö I-a aa jag ägga fa väg va (v gj a E faa föva f a fa åg a ägga pp) ch ä ha M-I pa fabäa. Iä böja v a på gva ch fäch cp. S öp y gaaa ch I-Lhö Sg Na, b fö Iaca T, vva pj ya g. D aa Sg v fö pé pbca böja äv Iaca T äv a bg aa. Jag gc ch bäa g ch föö aa hp a. Föa fc v a hå, a fc v hp häca a aa f. Ta va a aa a ba åg a. Må va a apa g yg ppg I a föa a fa ag g äv a appa va a fa jbba fäg. Äv på a va yc ac VD-j, va gj aa aa v b VD? Da fa v E fööa föa pé. Tg gj äv öjg fö Ma Nägv a a bja p öjgh a å I-aa Löpg. E h a yca yb. Chfaö ha ch gå, g ch hå ha bå. Få pag ag ch cabaé ESTIEM: v ch IQ: öpvg bä äv a xa ag ch få ch a gc aa gåv fya p å ag yc fäg ch ca aa I-a på. Sag a a äv a av g v av pé. Jag få av av pé ch ä jäg a g v va ch a vcg bv v ha ä få böja, ava E. 48 av pé, v hå ha j, ha gv. Aa aa gåva f a aa på I-pa. E yca c ha xpa av vå ch äv a caa ch ägga pp på I-pa ch ä ä ag p! Fa- ch baa föa av pé. Tf på baa a ca ch fc abb fö aa ca pay på f. 4 pé

5 Öa f? x Jacb Ax REFLEKTION Nä ög pbca häva a f på a v öa ä jag g äa. Jag häva a ög a va a ä ög av aa b aväga fö f. O b på a y föbäa, f öa baa a aa ha öa yc jag a åg aa a a a. Tga våa gfö Svg Ra Ögöa ög agå f på aga aga v ch aa a b F öa på Löpg v. I gag fa a app 400 äg av på g av f ch a a vaa ög 28 pc. På Löpg v ha, g ög, f föbba få 13 aväga ä appa aa. Va va g a a f v gppab ch h. Ma a äa g b a f ha föbba; M M äg ba aa SR Ögöa a v ha bv bä på a ppäca f. E v avä ä a jäföa h ch app äa x app ch på I g y U. Ma få aå h h aväa a gaa ap... M va ä f gg? Ä j a a ha apaa åg aa? Ka a ca ä? Uv ha gfö ög ä ch äa ha vaa på ä ch va j g å a gppa. Sa yc a a vaa å a hjäpa vaaa på h, a äaa yc a ä j a paa ppgfa ch a, a hjäpa vaaa. D a vaa håf a ch ä fög hö vå a fha avgöa va ä va. Va äa f a va av aa v, å baa g vå, a gö a häva ähävg. Yga åg a vaa f ä a va av g a xaa ab. Ma få aå h h aväa a gaa ap a å å fa fa gaa app pc v aa v h ch ä aa. Mvg få äaa ä a a a a få päg g på åa a a gj, v j bä a äaa gg vää ap v b a aa h yc v ägg på. E? HUVUDSPONSOR SAMARBETSPARTNERS pé 5

6 REPORTAE Va bä fö? x A Fag ch Tba Dczfay V ä på pé gvgå, ch a få vg bcaa a a baå. Mf ä g fö åga åg häag, h åg vä aäh ch I- yh gg å? pé ha 10 å baa fö a a på h gg va ä. P Nyåaf 1999 a B J ä a a a ha avgc a p f åa å v a. D va ahava ha havå a ä fö a KB-ag Va P pä. Da föa böja p h övga vä, Tjjg ch a vaåga av a P fva p a På g a aa ä aca I- åvaa föa E Ö fö g 3/00. Dc avöja ha vafö CM ch Sy fc avafh på höö v v hä äa cffhag. E D gc ba fö Svg. Högj v på av aaa gå yc a a 1992 ch väx Svg åg ax fya pc föväa öa yga. IT-föag v av ppgåg ch Svg aa a ya. Da ba a ag a bag väa yhög f påha faa aafö, a fa gj aafaa a ch ha a. Da f IT föa a öv a yp av affävah. M vå 2000 åg f va öv. Ef a B.c föa aj böja vaa a åga föag va yc övväa ch aa fö IT-föag a öya. D fföja böa va, ch a a 2000 ch på 2002 gc bö g 65 pc. På I- åpga g IT-bbba öa fö aag åga å ga. I pé 1/00 få v va a TIMES-fa å 2000 bhaa ca Cc, ch E&Y- ga ä I bäa a ha h va a afa föag å aa cpa. Dåvaa Cha Kwaw a c pé 3/00 ppgfa a I-b a g cybpac. 6 pé B J häa c. F: NATO ph

7 REPORTAE I-aa agag a Ka va h öja ag ppag? Nöj Dåpa påga a, ch Ba, Bg Bh, Rb, Va Ma ch Mva gc a föja yg va v ch I. Sag gj ga-v åg f ög a åg b a fa gaa. Iag v v h gc. På baa gc pa aa ch å faaa fa Bg Jh Mavch ch Aca Bay ba åga f. F öp ffaa v ch ba v ä g ha v på va a Tyba STHLM Rc R Hghch, Håa Hö Kä g g fö g öbg ch Th Hv V V Vc. Sa v äa åg a b g Cpay Paach. Sjäva apa äv I- håg fö a a a a gaba I-cabaé. Och ja, ä åg g på aa vå vag. Ma Nya jää ch Mhy Pyh fc g vaäa D hga ga. Sp Sa å 2000 va åg ag fö fbäap Bg ch Ha. Svg g, å på faaa ä a gppp f ba aa 0 0-ach väa Bg. I gc bä hcy-vm, ä Svg å pp 4. Någ fagåga v yp va ypa p Syy, ä v fya gaj a på 18: pa ajga. I- by g c ävä a, a fa pc ag på aa äa av p: caög ch agap. D bya ävg Da I Spa äga ha f pé 2/00, ch I-ag få Löpg va TIMES-fa å 2000 jäva Sch. Och å? Häa a ä baa va av åga av håga häa få g f. Va a å a håg få ag å? Fa bv afga a bg aa ch Obaa ä på aaa p ä vå ha aa. M a ä åg ag va å va g b g v å? E åa a a vaa Spfy ä a ac å a IPRED-ag. Va a aa ä a av vä ä I- bbg. Mahava a faa, a gå ch aa äa. M I- a fa va, ch av gaa av pé a öa yc föäa övhvag. Ka a yca åg a v ag gö aa a I-a fö å a: aa gaa, aa gaa caävga, aa gaa a. M å aa a: vafö äa på va cp? pé 7

8 REPORTAE Ba föva x Jacb Ax b c.xchg Fa ch fö ha a appg a å ch ä på a äv pé a å ac ch appa a bavä. V hä a göa åga ag a 300 å vcg Bag Ba. Bag Ba ga 1762, faj Bag ha va fagåga ågväga ha åg ga. D va g h ha gc a åg öjgh a jäa pga på a b haba. V ha öv åga avå pp bhv av aha va b a ägga pga vaö f öpa fa baa fö g föä å vaa ch äja v ha pga fö. Fac Bag ( ) va på ava fö öv föag f få ha a aga aha. Föag g ch a på g a a föp å äg affäa ga g på vga aa a övva vä gc vah yc ba. S å åga affää gj Fac Bag bå pp ch ag på a aa, ppbag f pp f apa ch va öa. E a vaa ä ha aca j a va a pa... T gc ch ba by g fa gåg, a yca a a håa ba faj. E pb v gaväxga fajföag ba aa vaa a äa ga ä a p g a a öv åg a Bag fa v g a vaj ga få åga ba, å a åg a va äpg. R f g a a aba faa v ch Napg g a åa a ba a fö a faa ga. E aa äg fåga va ä Bag Ba föa faa föäjg av Laa Föa aa. N ba haa åga baga Fa Ega gaa f. a aa hä ba yca a va a f ch ppähåa a pa ba. Aa a affä gc c ba ch ba jäa höa äg pga ch bv afa Epa å äga a Lvg XVIII: fa 1818 a a fa x pa a: Sba, Fa, P, Ö, Rya ch Bag. Fajaa bv a ch a ag ba väx. U aa hava av 1800-a gj a ä vga öa äa fc ba på fa a pé

9 REPORTAE Ba va a pga Aga a 1888 ch 1890 ba aa pj bygga va- ch avppy B A. R 13,5 j p aa, vaa gfä 40 ja ag pgvä. Pb pp på g av a fa Aga 1887 va 35 % ch 1889 ha g 94 %, på g av pppp ch aä g a Syaa. Aga äa föbba a å ch a ha vå a baa fö g ch ä ba pa å fö a h a pj fa ö ha av a byggabpa. D Aga a äg baa a ä ch Bag fc a våa a öa a baga. Fö a ägga på böa äv Rya av 1890 a få a j p, a ha å, åaga baga Ba yca baa föa åa pga fc a våa v. Ma bv gaaa å på p få y, M & C. f a ha ca bv ä ba föaa a a bhöv pga a a yc va vå a bhöva vaa åa pga. T å bhöv ba pga ch bv vå a åa pga få aa ba ch faa. På hä ha ägaa åg aa bgäa ava. Da ba j bgäa ava fö aa avaga. Aa på åg ä va avaga fö ba vah bv pg yga a affa fa pga ba vah. Ma a ä v pa p g faj ga. D ba a gc ch a a a va v hjäpa ba på fö ch bv på å ä faaa jäv fc aa g. E ya ba g av Ba f Ega, gaa vä ch föag, v hjäpa ch ågäa gaa jä. Faja vä va vga a hjäpa ch av ägaa, T Bag, b Nw Y ca p (ca 750 j ag). Övga vä ch aäa ä pp bpp, öa a få Ba f Ega ya 17 j p ( 50 ja ). Ef a ba ba Bag Bh C. L, ä a ba aa äg ha bgäa ava fö ba affä ch pvabaa fö ha avag få g ö. Lg by ch på haa g aa xa a föag. E av a a va Aw Tcy va föa affäba. På a fc ha åg fa på föag faa g a få Väba få ppag a g bga fö 200 j p. D va cå Tcy åg a Bag Bh aba g Japa ch a ba aa Sgap ch på å v aaa ppgåg. D va 1 j 1992 Bag F Sgap (BFS) böja haa på Sgap Iaa May Exchag (SIMEX), bö fö a ch va avag fö BFS va a vää Nc L. Ha va avag fö a haa a, fö bfög av. Ma yc få pé 9

10 REPORTAE ba a a a bhöv paa f å L ch pa Sgap baa väa affä a av ba. Föäga h ba haa på a aaa A gj a L bv avag fö ha a få Tybö (N) på SIMEX. Oäg av a ha öa ch a ppäc abagöjgh g a haa japaa på SIMEX. Vg va va å på vaj, pa a a haa väg a vy ch a aåg a a affäa va yc å. E xp på affä vaa a v ha 1000 a på N ch Bag öp å vaa a på SIMEX p va äg ä, a g ba av a ha öp a på N, v ä hög v fö ba. A väja bga på a ä aa fö wchg. Da ä a aga på a L avg 1994 va v va f gåg ö ä väa ch g g fö ba fågaa ffa a va aa pa ch på g av a v a öv ha j p aägaa. D va c a på BFS: aa ag på SIMEX ggha böja ä L ga I BFS: y ga å aa f, ä äaa ga å haag. M a föa åa ha yc aa aa gfö på v va på a ag ha avä f a g ha. D va g a a L ha gv a äa ay å a aa få a app aaav. K avä fö a öja pafö gja av Nc L jäv ch v av 1993 ppva fö på gfä 36 j aaa a. Föa ya fö ch j ä gc aa L fö a fööa va baa pgaa. D a ag bv ä ha aa på a Tybö N åhäa g f a fa f jbävg Kb 1995, åg hä å f ha ha hppa ch pög ppäc v. Fa cb 1994 ha L affä a ba 200 j p ch a ha a a övva a ppäc föa å, f ba ha 350 j p g apa. D 23 fba 1995 fy L ch ag ppäc ba v fff pgaa ch ba föa fc bv få L ä ha ä va ha gj. D va g a Nc L haa ha a ba 827 j p ä bb å yc ba apa. Ba vä g åg Ba f Ega fö a fööa få hjäp ch ba ba va h a fö, gg va g vaa gföba ch å ba fö p häa ba IN. Ba ba fö IN Bag gc a av IN ch a Bag avä äg åg bavah. Nc L ö fäg x ch hav å Sgap, äpp ga på g av a ha agca cac. Ha ha på a gv vå böc gaa aa a: Rg Ta: Hw I bgh w Bag Ba a h h faca w ch Bac f h b: Cpg wh. L jbba a v fö fbbb away U på Ia. A ba äa ha gg vå a a. Fö föa ha ägaa bgäa ava ch ba ch fgäga äva pga ä aapa, v agv äc ä åg. D aa a ä a Ba f Ega ch aa faa åg a Bag Ba va aahag av ba ch a a y apa baa fö a ba gc ch va g äa. E aa a ha ppå på a ä ha bafä ha a pb ch ä v. Kä Pacfc-Ba Fac Ja ; Dbg: Nc L ag agy, Sph J. Bw ch O W. Sb Iaa Faca Ma, I & My ; Th Bag c f 1890 a 1995: ca, c, cqc a h ag f ffc, Ja Kö Dya, Dav S. La 10 pé

11 SEKTION I-bb ha åpå! x Sä/Ma P f c.xchg Ef fåva å ba aa I-pa gj ä I-bbaa äg baa. Sä hppa a a a a göa a yc ya fö ag a på I- gj ga. På pa S/I-bba ä fa baa appyc b. Va ä gg I-bb? D ä v av fö ch a fga vägg fö va vä gåg. I I-bb a a äa afå hva a ä vä a öpa, h a äpgv föb g fö a, fa va abba ä bä. D f p ch x fö apgga ch h a bö ägga pp abböa äp. Saafagv a äga a I-bb ä hjäp föhppgv a a ba a fö. Vafö f I-bba? D f fö a ga a va ch ä vä ä a. D fga p väg ch f fö a a a få aa y på a. I-bba fga aå f f ä ga å bäa va vg yc. a pa fa vägaa I- I-bba f g öjgh fö a a fögå äå ög. I-bbaa aaä av Sä g apa ch ppaa åg. Ta ä a a fa I-bba aa, hög åa gfö väga på aa ä. Dc ä bhv av väg av a äv hä. Mäg vabaa hög å ä g ch fö a a g xaa öjgh a föbäa a pv vä a a Bä äa hjäa... bja hög å a häca öjgh fa äg å bhöv Sä a hjäp! V vaa ch påva a fg ch hjäpa I- a pa a va yga? Tva a hö av g Sä å hjäp v g fa väga ch I-bba. Spc hög å ä ä väa a höa av jäva gä aga a! S I-bb ä faäg? Uppaa gäa! Sca väg j Sä å hjäp v g a a gåg paa. I-bbaa ä aa höga ga va a a föya, ab a göa a hjäp! Så ca på /I-bba på I-pa ch böja baa våa I-bba a ag! Sä g Ma P, föa VT-09. pé 11

12 E havå Lpg f Jacb Ax 12 pé

13 pé 13

14 STUDIER Väg g I x Da Egbg ch Håa H V a gå hög å ha få föfåga a göa a va väga g I äv / ab. D ä a ä åga hå på a va ä a av. Tyvä ä å a va ä äa ch våa ä av v ch äfö a a ja g, a a fac a pga f. H a å väja a g? D vaga å ba vaa a a va aa, ä vg ög ä g a ch a få g a pa axa. Da ä c ä a göa på v a ab fö a få xa. Eg vå bjva bög bö a äa ag ch ag väja pg ch/ ä. Daag ha fa ag pp ä g, v a håa a ä pc vå ä ä fa a pj ch åga a abba. V ha åg på bå ay ch b, c ba ay äga vaa aaa av gaa ch ya på Ia äg a ä yc äpgg b-g. D ä ä a ha våa g v ha ag a fö g ä ä på väja, ha xp vå fö äpgg a b ä åg fö g. Nä fya ä ag fö ga va. Då a äa a a a päg ag a a väja ch aga av fö xa å ppfya. Väj pf ch aa ö ä fa gaa af, ä ä a åg v a fö a. Ha b äa av a v fa a yc föa å I- f cå vg g. Lä ag xapäg äv yc a vaa a. Föö cå a aa pjab å fa 4: ha yc a göa ch ä a a faa g v jbba bå väa ch hg. D bhöv vä appa äa a a a få gav va på fg v. Dc a göa a äv f pa ba (ä a) hva gö av pjab, å va gga ach a va gö. Da cå g vå, a ag ha ä pjab ch aa äp. O ä ä a ha fö yc öv ch v h a pa f a v a ä bba a ga, xp aafög ch g. Da bö a a äv fga a fya cha ch på å v gaaa ppå ja abvca. O väj a ya CV gagag ch aa föga bhöv ag vaa g fö a få g vä ha. Na va cha fö ypa aböa. äa P Bc 14 pé

15 Bp x Håa H RECENSION I hav T Ja Fagåg Ma H I hav bv vgh fö ppö T Ja ch a ha gj föag Nw Wav p. B böja få böja ch bv h Ja aa a yca -h äa ha h a föäa a by Dg ch fä a a bva h föag g g bö ch ppäaa ppöp av gac Of KaBa. Ia b ä å vj y pp ä p T Ja äh g y på ha pöap, aap ch vaf. I a ap bäa T Ja äv h a bygg böbag, h ä a vaa v ch h ä a b ä f ppöp av Of KaBa. B bj cå på öa få aa aga föäja ch få ga affä Ka. Läa ch håa äg a bv h v pö a vaa, a a fö a appa f på hå. E gv b hägaa fö a påb, å pcfa a a 39 på ab.c. I b Fagåg päa 20 va pö aa h a föag ch väg pp. I vaj ap bäa y föag ch va gg g fö a fagåg ch va äca a föaga. Någa av föag päa ä EF Eca, Fac Sch, a Tc, N, Tab ch Sa. A b bå av å, j aahäga bä, a föag gö a a a ha gga på ab fö a a äa y fagågaga ä fa på. V xp a a Tc ha yg 20 aäa på pavg a a aä växf, a Sa ga Uf Eöf fc aapbg vffc a ha ggpp på Fac Sch bå av v? O å ä a b åg fö g! B g cå hafaa p ch å a hå 62 affäé v I-a a bygga va på. B ä ha a åa på abb. pé 15

16 REPORTAE Löpg va på x Caa Dg f Maja Bjg-ch S fag a ba äa b ä bäa p a Thaa vå vc ch häva a ä DU avj, öa. Svg ä f av göa pä baa väa på a b ppäca. D å vaa åg pa ba ch a a bja på 40 ga ch vaa ag, va gö vä. H ä gg a a på vg fyg Maca, baa fö a a häf på h ä va ch ja, ha v aff! ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! Sa g, Löpg va på T Sqa, ga Löpg g ch pa fö Löpg bba. Å 1600 aväa fya åä ch ghöva g hahggg. Hä äg vaa av Svg öa äaa å Hg Ka aga åaga åvä a. Tg ha a a öa g ch a. Hä ha äv a ch xva gaa Fby, å fö b g. Paa äv på a fya på väpåa på av åga vgaa a. Say av F Fby, Löpg va på Mchag Dav, bäg på Sa g ch apa av Ca M. F Fby va g äg afa Bjäbä ch ä Fgaä, ä häaa få jäva Bg Ja. Na Fby äg a få föba, öa ha påå ha få f a ha aa häa äa. Sa j? V v, vga av a ä vä äå a jbb b gj? Sågå, Löpg va på N, ba appv fö ävyg ä. M äg på 202 ha h gj gäj a Ögöa öa hav. E yc ppä å fö åvä baga fa a v paa a äga g å aa vap. 16 pé

17 REPORTAE Ryg, Löpg va på Shwg, pa fö a ppäca. D f ga h föbhå fö va a äa ha a ya g. Myc paa Baag v a ag va. Tyc a ä g a pa gf, aa fb ch a g? Då ä Ryg h h, 18-hå fbgfbaa, pp fö hacp öa ga på å hå. Löpg ya, Löpg va på N Da, ha å a, ha a ag a a. Fö vgg ä hv 107 hög, få yvä j böa på g av föägbä. N a äv a cha ch öa aavä. E vafö äa äa SKULD, Sva ya ga Löpg föag? Ågaa, Löpg va på Magaf, ä få ag öag a aa a ch ja b aa fö Löpg v. aa ä av Svg faga, äfö a vaa pa a a föb ca Paa g, jag a aa, V va aa? ch Va a jag göa fa ja?! Rgä ä a a, å vä gaaa b bö. pé 17

18 KARRIÄR Th Va O Lbay x Håa H I föa av pé bäa v a 300 I- vå få gåg Va äa aäg va Th Va O Lbay, a fö a öa ch föaa a v åa f a få gåg wbbb äa hö. Fö a aa a få ppfag va haa ha pé ö va Va ha a bja ch va a vaa xa a fö I-a. Så fc cha a pva på Va vå ä av få, g få a a, å g hä é av va Va ha a bja j g! Va Va gböc ha pbca a 1997 ch a av åga vaa fäa äa fa ö aää. Hä f a ba aa Th Va h Tp 25 Cg F, Epa, Va h Ca Ivw ch Va Iaa Ca. Da g ä övag väg ba ch hå yc aygfa pv ä. E c ä a pa av g j ä av yp Epa ä väg a på aaa aa ch a äfö g a aa fö gäg I-a. Kaäå E aa aväba av Th Va O Lbay ha f Ca avc. Hä f xp CV fö a bach å Cg CV, Egg CV ch Ra CV, a xp på pga bv, A ay h f bä ch yc, yc. D fa ha hä ä fa xa aväba, a å yc ä ga p gä av v bach ch va vä v aba. Käa: Säp Va O Lbay Föag U f Cpa f fa föag, fa aa föag vah vä. Hä gå ba aa a aa föag f bach öa VAULT föagaaba. U a a v fga c öf ch åga av föagpfa aa fa. Bä ä å a ä aa h åg av g ö bach ä a av. Saafagv å a VAULT O Lbay äga vaa g ba äa aäfa ch v ä övyga a a gaga åga av äv fäg gö gägg fö a. 18 pé

19 Exjbb x Ka P KARRIÄR Ff ä föb fö ä gäg, v äv bä a xjbb äa g fö åga av. Fö a få ah va bä ha pé ä fåg aa I- a a g av fah. HUR HITTAR MAN EXJOBB? Måga ha xjbb g a ch g fägh. I v äcg xjbba jäva ä ch fa yf ch fågäga vaa. E väg a gå ä a a ba a ä föag jäva ha fa bhvå. E aa aav ä a a f aa föag ch a a hjäp av xpv äa v fö v xjbb a föa, fö a fa aa pbå a föå fö föag. O föag yc ä a a, f, vg av föag. Uppgf ä a p a föag ch v. O a ä ä på h aöa a vaa fa ha va fåg a a a g få a aa föag ch fåga. Exjbb ä fa vg ä föa abvj, ch äfö bö a xjbba äa av på a a vaa a. VAD ÄR VÄRT ATT HA I ÅTANKE NÄR MAN BESTÄMMER EXJOBBSPARTNER? Exjbb gfö a vå ch vå. A göa xjbb jäv ä av på ch äv äav äa ä. A aba p pj 20 vc a ä b påfa ch ä äfö vg a ha åg a fga ba hp. J a a pa vaaa bä. E avvägg gg a väja a aaba p ä på aa ä, v fög g bä a äa a apa f f ab gåg. Aa aa ä j fa gaa bgäa f ä av på aa å, aa abvå ch fa fa aa g. D f fö a aba åg a ga aba f a a å ä vaaa y ch vagh ch bä a a pp ab äf. D f yvä åga xp på väapa bv a aba a xjbb gfö bäa p. D a vaa ba a vaa v ch föba g, g a xpv vaa ga va a ch äa pp g fö h ab a öa. HUR MYCKET ES I ERSÄTTNIN? Eäg vaa. E ä ä a D f föag g pp E få g a. A göa xjbb på bhöv bäa a a få äg, a b h ch hå på v f xjbb. Sa föag ha fa aa va bä äg häy va få av ab. I föag f fa ö y fö föhaga. Iba baa pa f gfö ab ch ba baa paaö vaj åa. HUR VIKTI ÄR HANDLEDAREN? V xjbb på föag ha a haa på föag ch på v. B på a haa gagag ch av a vaa h fv a äffa. Exjbbaa bhv av a äffa haa vaa, fa äv ö va p. A väja xjbb gaga ppaggva ä vg p få fa a. Vä a ha åa ä äv a ga ch öa pf övägv ha hag av xjbb på pa. S ygga bpa ha a pp hjäp ch å gå äv, ga xjbb, a ppa på aa app. Ea ä a väja pp aa g f a äv a äa g på y å. VILKEN TYP AV INFORMATIONSINSAMLIN INÅR OCH HUR SER UPPLÄET UT? Daaag xjbb bå a av a fa äpga fö fa. E p ä a öa av, v äga a böja a ch a ha va fa g a f. Ugfä x j vc xjbb a pagapp vaa a. D faa a fa a ba aa yf, fågäga, fö h fågäga a bvaa ch avgäga. D ag g få aväg fö Wahba U- få IMAN, äå äpa fö a bgpa bö, ha hä föpåg. Någ åga gaa I-a y ä v av a avgäa g. Nä ä a a avgäa g g ä äcg. Exjbb a vaa jpyg. D päa aaag gö fa av vj babg ch aay av a yp av aa. Exjbb ä ä a gföa 20 vc à 40 a. D fa a a a ä äcg. E väj a pa. VAD BEHÖVER MAN TÄNKA PÅ NÄR EXJOBBSARBETET PLANERAS? D ä ba a ägga gaa yc på pag ch yf. Ia ab a gåg ä vg a ha gppa ppgf ch a vaa öv ppaggva a a v a a ppå. Syf fa fa a gåg v äv bä a a bhöv vaa b på a paa. Fö a a a bhöva a afö åga åga ä fö ba a äa, gä a vaa cpa. D a vaa ba a aba a på xjbbföag på. Ivjp bö ba å g öjg, f a ä fa ä väg ppaga. M av xjbb a bhöva fö aägvj, v cå ä ba a paa fö. Äv fa böja a xjbb fa åa fö va a fägh, fö åga, avgö va a haa. Fö ha åg xjbb a a vaa vä afa. D ä a ba fä a göa åg a vg v! Vg A ha yg åäg xjbb A ppaggva ä gaga xjbb A avgäa ppgf M Ifa ch Tp Ifa ch ag av xjbb Aaaba: Avä fö a aa a vaa på fåg fö a a. E ba ä a a a a ch va I-a aba; hp://www../a/ MFS (M F ): Ex-jbb fä vcga; 19

20 ÖR DET SJÄLV Bygga g ö? x A E f c.xchg På Sybag ha f a äa a 23 av 25 ppäa aaa a ä ö, äa bä j ag. T a ag hg å ä va bygga a väx ch ha ag å å yc a, p ch pa va ga gö ag. Eg f ä bygg a bygg bygg ö haväga ch g gaa bygga. E bygga ha va på a faväx USA a ca ch a bhöv a gå åg fö a ha a pca a a ä Bw ga va yy ö. Sa 1995, å föa va bygga aba, ha gaa åg a föag g aa. Na a a på Sybag hy ha ö a Säa Ipa S, N Oca Ia A ch fäö H få Jäa Bygg. Fö aa ga a ca ö fö aa a ä abb ch gaa vg bg å ä a vga yh, yvä ä hå på aa ch ga a gaa abb. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg. Sa a vaa xa ä a abyggg, ä äpg fö yböja, a g haväga aa a ä väg f ag ch aa g a a å f a äaföå. Sabyggg äc g öv p få jä å baa bhöv äga jäbag va gaa avaca f cp ha få av på VVaa fagvä. Uppvx Svg, vå a abvaa ch åg afya föhågä ah, a äa g ch a g a göa g ö paha ha. M a bga vaa ä gaa ppäa a ä öbyggg haväg ch g yc ö cha ga a. E ö gj ha a yc vä b ga ö åg ha pva, ch äv b yc bga ä va ha va på Sybag g yc öj a göa jäv. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg D g bygg: a g 1 Köp g ch a jä D ä yc g, öv va ö a ä a, bhöv fö a bygga g ö. I föa g bhöv öa, a (10), vå jäha a jäö ch häv. D ä a a öpa g på öjä å föj yböjapa ä ä ba, äa ä a böja Ajä å jä a pa. Nä a ä öp ä ag a aa ppaa ch föja föja a fö g. 2 Hä öv bag jäh ch väa Fy jäh 25 a va ch hä jä afg ög. Hä ä å a yäa bag axa, åg a a a v va vaj p å g ö ä a. Sä a på c jäö, ch ä h öa hö av ägh. Ef gfä vå aga bö ö ha böja jäa ch a bbba gaa f jäö. Bbba a håa på pa aga, ch ä hagh på ha j äa ä ag a göa appg fö a avja öa jä. Avä häv fö a häa öv ö äa h ch v a få ba. Ef vca äjäg ä a ag fö g. 3 Tappa på faa ch aa fjäg N bö ö vaa få föga ch aa fäga p, c a ya. D a a fagg på faa. U ppappg ä vg a vaa abb a äa på apy fö a va yäg. Tä cå c p fö a hjäpa fjäg. Ef vca agg ö - ch h äaa - y ä ag a a pp ch a p. a, ha j bygg föa ö. D va vä å vå? D ä yc vg a göa ch fca a g ch aa ä ä a ö f g, aa ä a jä ö fö. 20 pé

21 ch 3! Sccé ä fa x & f I-gaag Fö a fäa på vå pvca ch ba j bä v I-gaag fö a ca vå g faäa på ava a pg fa äg. Da a g åg jäv v, La ch F, ha vå a a b baccé ha j a gå ba h [ a gåg h,. aäg]. Nä gä va ch ä gå vag; a va ch a vå åa vaav La ffaa baa fö ap. Iä fö a göa aa aa ch ya på fa ch ågj y v på f ch gaga aag. Fäa y pp pa ä a ä åga aga va ch pg ä ha å VD-f a ha appa gv. Ef öjg gag ha ba ppö f a gjagh, åga föv a ch a a a böja pa c Ta O afaa g. D ä vå a fa. Fabö - La Ljbg Iä - F Jha M Bgh! - A Fag Få vä: av B (a), Jha Ab (Ba), H C (Såg/a), Jha bäc (Maag/Fäa), Lgga: Mac Egö (T) pé 21

22 U fa f x & f Fa Öh Äg ha vå ch v ä b, våäa p pp på a. N a a vaa h g a a a a föfya åa. Så va a göa yfa fh? Vyb ä a åga ppaa ch av j ä a vaa vå a ha g pa. E pa av B yh fö å: S By By a vaa h p. M g å a äca g gä ch baa ja. J, a a få göa på vac pa ch a vå hyh Ry på Ib. Så paca pcc- g ch paa på a fa pa Löpg fa ha a bja. Tägåfög Ca bäg gg, fa v, Tägåfög å fa fa 150 å. Hä f g gäy pfa fö a ba pccf åga vä. N få c vaa ba på a åga aa ha haf aa é å bäa paa y f va aga. Fö a ä äa a å gg pc v c f äv öjgh a fa ch äa pa v a g. Hä f bbaa fö ha åja ch vybpa gå a ba faföa f vac a gö a äa gö a ä a. Paa på a a på Tägåfög ha på fö a få p på va pa ha a bja. Sågå O äga f pa va a äa aäa å f a Sågå g ha, ac ä vä a gäy ä bgäa ch äv hä a b åg. J äg b få c a g f b. Ta gaa bö hfå å a äva app päa v ä ppäa h gääa. O ä fö a göa fåga å a ba b, hä f äg yc pgya ä äfö cå yc ga a b få åga cy ch jgga på g äg å. Rx Bg a ä j aappa a gg ä öa Kaa ch Rx ö ca Löpg. D gå ba a a g h på cy, ha a b aa a a. Fö a ä a pf fä a b av 190 åga öa Kaa a 58 a å ä cå vg pa yg caf ä öpp få aj pb ch äv öjgh a pa gf. Ha b ch v a ä äg b få a å gg Sav capg yga b fä på väg föb aa. Hä f öjgh a baa ch a öppa gäy ä a a bga g ö ag g a pga av g ch pa b, vafö baa gga ch ja av? 22 pé

23 May ä gppba äa! x Aa Säh f Yva S Fa ä! Ha gå hå åga a a ch aaa g a a g fa öv a a fa bhöv pa g yga? Vafö avja häg a a ä å? D pp a bvä a aa ch fxa fö a ag, å bhöv gg baa ga ch ja av g a ch ga gäg. Fa g ch! Ä yp yc a a a fxa ä äva ch jbbg h fa väa ä faj, å å a a åga åa ch fxa fö f? Oa g. Baa a ha faföhåg ch a få pa äa å ö g gaa! E pa äa få hä; Da väg åg aga baa va åg ägå. Na f ag ppäg föag på ga apv ch ga a. På ä ä j b äg å a pp apv, a, a ga cp ch vga a å a a ja av häg a äv å, fa a afö yc bvä. Fa Ppp Bå-a! Ä yp v fa äa väa ch gäa a väg få faj? N ha vä Ppp Bå -a? D å föagv föa bäa båhyg, hy bå öv yg vå ch a väg häg ppg ö bygga ä gägg fö aäh. Paca a äa vä, åga fa Ppp Bå ( va föa), ga ch häg ag aa. U ag ö a ch p, baa å öa ch gö a aa på pa (aav fö avfä). Nä ä a pp a, a på fäggaa fa, på ppa ch baa j av avä. Fa väv pca fa ga ch pa ch jg aa aväga g ba h. Ka b y? LEK: FOTBOLL I EN STRUT ö av papp ch jp ä a ä a äca ya a ch aa ä a äa hå. S fä gba g hv på pa a paa b baa öv a, h a a aväa häa fö a föha f. Svåghga bä föväg g a vaa på a hå. Lagppg a göa på a ä, ag a v öa aa aa a a a pp åga ag xp äva bä a hp. E gy g, pc fö ååaa! LEK: BLINDA RADEN Da pp agaa vå ag. Aa aga ä ögb fö ög. D ag fö, a a paa, yca paca g ga g a fö ch äga v. SÅ HÄR ÖR DU DIN EEN KRANS Ta a favb ch baa fa ba ha a. Vava a å va fa fba å (föagv gö aå). Nä b-äga ä åg g a paa g hv y hp bå äaa. Ea ä! LEK: NUMMERLEKEN Föb y 1.. aga p ag ä v 1 på föa y, på äa y v 2 ch å va pp (aa- få a ag g av). Fä a y på vaj aga ag. D ag fö ha få ag på g ha v. Tp: O a ä fö ä å f äv vaa a agaa få paa vaaa. Såghäf SNAPSVISA: FULLMÅNE M: M a O E gåg åa ä å f ag v h a S av ba h yc ha å höj v ga ch c ha SKÅL! SNAPSVISA: INTE NU (Sa föa f a) I... (väa f )... h... (väa f )... NU!!! SNAPSVISA: BOTTEN UPP M: Taö E: Va h pp? Aa: WASA! E: H jö? Aa: BOTTEN UPP! pé 23

24 Pg B I-, Kåa Ta Höga Löpg Tä g. A vä av öjgh öppa g fö g. V b föa g? Vägaa Scaa fö g aa, ä åga. Nä a g på Scaa a cå föa g på åg a b v a. E ppäcfä, fy av äg ya aga ch våg äa. På Scaa f f aäväga ä a äa g. Bå Svg ch a. Hä a bya jbb ch vca, a a bya abgva. 24 pé

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

. Gruppteori Vi inleder detta kapitel med att deniera de grundläggande begreppen operation, algebraisk struktur, neutralt element, inverterbart element, associativ och kommutativ operation. Grupper Denition.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Ergo Fysik 2 Lösningar till Ergo Fysik 2, 47-10672-1, kp 1-8

Ergo Fysik 2 Lösningar till Ergo Fysik 2, 47-10672-1, kp 1-8 Ego Fysik Lösninga till Ego Fysik, 47-067-, kp - Tyckfel (fösta tyckningen) Sida Va Stå Skall stå Exepel ad 4,6 0 9 J,6 0 9 J 40 Exepel ad 5 600,5 N 500 N 600,5 N 500 N 4 Rad 5-6 centalkaft centipetalkaft

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk.

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk. NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD NYKJuni 2014 www.nyk.nu Badhuset Klart senhösten 2015 sid 10-11 Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé sid 14-15 Bakom rubrikerna Rikard Bender sid 6-8 Utflyktsmål

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

Kapitel 2 Brevet. Oj är det skrivet på guldpapper med silverbläck? Det var fint. Men varför just jag? Är det något speciellt med mig eller varför?

Kapitel 2 Brevet. Oj är det skrivet på guldpapper med silverbläck? Det var fint. Men varför just jag? Är det något speciellt med mig eller varför? Kapitel1 Hej! Hej!JagheterOlivia.Jagär10år,harblontochlångthår ochgårpåenskolasomheterhighschool.härgörsmånganya filmerochviharmycketidrott!jagtyckermycketom bibliotekarienstellaochärliteräddföridrottsläraren

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer