ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift"

Transkript

1 NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg COUNCIL MEETIN ap 2004 fba 2004 I FRAMTIDEN IN NOLLEPHESTEN HANS CHRUNAK BATTLE OF THE CLUBS INTERNSHIP CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER STRESS, STRESS, SRESS MAI fah w Ffva Kg Aa UTLAND HEMMA HOS NOLLE-P ALUMNI-PUB å KULTUR KULTUR DRAET NYA CM WHISKY KONSPIRATIONER Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I FRÅN I-LINJEN cb 200 SELIN HYR EN YACHT j INDIEN CM KREUER EN BLIVANDE SUPERMAKT? ISLAND FRÅN ARMERAD BETON TILL TÄNDSTICKOR AFHANISTAN TA EN TRIPPEL MAJ 2008 pé 1 pé NOLLE-P NYA CM DRAET UTLAND I-CABARÉN ALUMNI-PUB NOLLE-P HEMMA HOS 1 0 WHISKY å I FRAMTIDEN BATTLE OF THE CLUBS NOLLEPHESTEN ap 2005 ap 2004 a: vg fba 2004 a: COUNCIL MEETIN DOLPH LUNDREN BRIAN ED PEPPARKAKSBUSET STRAFFREISTER 06 ROLAND SJÖSTRÖ I-CABARÉN CAMPUSBOSTÄD Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I Mpc Ojpg I-Caba SO TINITUS aj 2004 IN HANS CHRUNAK CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER I-CAB KALEN SOMMARJO STRESS, STRESS, SRESS C 64 Spg aac Åg A MAI fah w Ffva Kg Aa KULTUR KULTUR UPPLSLASBOK pé 3/ KARTLÄNIN 1/00 TAIWAN IPIKURÉ VINPROVNIN 1 POJKBANDSTRÄSK FESTIVALER KONSPIRATIONER pé 1 pé 1 a bp bögpp föga -aa cha aa y a vb 2002 vb 2002 vb 2002 N-P VVaa V Hb Müch Ta: Lj pådag Ha LTH Uapca Txa I Ta: Lj Ta: Lj Föch fp Kjyg g V ha aa fpag aj 2003 fba 2003 cb 2003 vb 2003 ap 2003 Sy på vf Bg j Nyfa a a j V Sch ch öbg V ha häaf Bc N bä v j pb 2002 vb 2002 Ta: Ba Ta: Lj pé 1

2 LEDARE Tac! T å pé. Sa avag. Sa gäg. D ä vä ppag fö g a ch va fa, jag ö. D ha va pvg a göa a g å ch föä ä faaa a jag ha haf a a hjäp få aa aa ha bag. D ä övyg a pé a b ä bä ch fäa på baa å jag äa öv faca P La ch öa h a yca. Ua a åa a fö öj ä jag äg a faca öv a v I-a a ä bä på va v ä a ag. Fö v ä å? Sga g äga a aa ä ba av ab, b på jäv a å g bfg gap ä gä aa v g gapa av a vääa. M äg a gå j I ch a aå g åg fö fåga. Någa av åga ba gap b jag ppaa, ä a ä å föbaa jäa vga, ga ch ygga. Da ha föv a jag ppv åga av a väa v a å, ag äv a bäa ch a ha va å g åga f. O faa abpa ha va Ia, ä gä ga, ha g va ö. M yvä vaa å. Fa ä a jag få vaa ga jag få åga ä. Jag äv öa a jag a ha a f av ä va jag. M ä å ä. D ä ag fö åga av a a äa g vä, a fö aa av ha ävy hä j böja. Av ä på väg, aa fa a ä på väg, jag a a fa ä g ä öja. D bäa av va apa hä gå a a a g, ch aa ya apa åg ä bä. Na f ag av åga av bäa ä jag äffa v. D ä fa aa, hä ä aa fa ä a va h ch ag äga ac, ch aa aa, fögy v vå hä. Tac! A Fag, Chfaö f Oa Fagfjä 2 pé

3 NUMMER pé ä pé. E pé ä ahäga av p, ycäa apa av Ep på 300-a f. K. Ep a a äa vågh a ppå g ch yca, ha g vaa på ögbc, på a, aga ä yca f g. INNEHÅLL DETTA NUMMER 4 10 å pé 5 Öa f? 6-7 Va bä fö? 8-10 Ba föva 11 Exjbb Bpag 14 Väg g I 15 Bc Löpg va på Va 19 I-bb Bygga g ö? 21 Sccé ä fa 22 Ufy 23 Ma Maba Aa Säh A E A Fag Caa Dg Da Egbg Fa Öh Håa H Jacb Ax Jha a Ka P Tba Dczfay 14 Löpg va på... ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! 20 Bygga g ö? pé ga g h apa a faaa byg. pé g av I-, Löpg, 4 gåg p å 1000 xpa p gåg. Rgö ch p b. Ha: E-p: Näa a: ä Avag gva: Aa a Oföa fa : a: Chfaö: A Fag -a: Tyc: S-Laö T faa: Sfa 215*280 Bppög 300 p Faa: Kag av ga pé 3

4 12 20 IPIKURÉ 1/00 IPIKURÉ 1/ JUBILEUM 10 å pé x Jha a Ma Lah, Oföa Nägv, E Bg, Oföa Ifa ch Sg Na, I-hö vg pé a våag ch föö a fa. pé gå på 10: å I-aa g g. D va ä E Bg (åvaa IfO) ch Ma Lah (åvaa NäO) 2000 åg bhv av föäg av h fa p föa é pé fö. Ta va a apa g fö fa va hä I-a v, g a a jäva a ba aa, g a a a appa va a häa f I-j. Tg äv a apa öjgh fö ägv a å I-a. Tga ha fa föa va fac fa aa äg a. Aa ha g fac ch a fc a ba aa faba M-I ch g Lhaa. M-I hö fa va ba a ha, bå få I-y ch övga. S p a ca E äv a va Ia. Nä jag föö ca aa fc jag göa a på å väg få va gga fö aa acha Ia, bäa E. U 1999/2000 föäa c yc av favägaa I-. Ifa väx få a vva p ppgf a pca faag ch vcba a äv hahåa I-pa ch g g. Nä ya wbbpa fö I-a aa jag ägga fa väg va (v gj a E faa föva f a fa åg a ägga pp) ch ä ha M-I pa fabäa. Iä böja v a på gva ch fäch cp. S öp y gaaa ch I-Lhö Sg Na, b fö Iaca T, vva pj ya g. D aa Sg v fö pé pbca böja äv Iaca T äv a bg aa. Jag gc ch bäa g ch föö aa hp a. Föa fc v a hå, a fc v hp häca a aa f. Ta va a aa a ba åg a. Må va a apa g yg ppg I a föa a fa ag g äv a appa va a fa jbba fäg. Äv på a va yc ac VD-j, va gj aa aa v b VD? Da fa v E fööa föa pé. Tg gj äv öjg fö Ma Nägv a a bja p öjgh a å I-aa Löpg. E h a yca yb. Chfaö ha ch gå, g ch hå ha bå. Få pag ag ch cabaé ESTIEM: v ch IQ: öpvg bä äv a xa ag ch få ch a gc aa gåv fya p å ag yc fäg ch ca aa I-a på. Sag a a äv a av g v av pé. Jag få av av pé ch ä jäg a g v va ch a vcg bv v ha ä få böja, ava E. 48 av pé, v hå ha j, ha gv. Aa aa gåva f a aa på I-pa. E yca c ha xpa av vå ch äv a caa ch ägga pp på I-pa ch ä ä ag p! Fa- ch baa föa av pé. Tf på baa a ca ch fc abb fö aa ca pay på f. 4 pé

5 Öa f? x Jacb Ax REFLEKTION Nä ög pbca häva a f på a v öa ä jag g äa. Jag häva a ög a va a ä ög av aa b aväga fö f. O b på a y föbäa, f öa baa a aa ha öa yc jag a åg aa a a a. Tga våa gfö Svg Ra Ögöa ög agå f på aga aga v ch aa a b F öa på Löpg v. I gag fa a app 400 äg av på g av f ch a a vaa ög 28 pc. På Löpg v ha, g ög, f föbba få 13 aväga ä appa aa. Va va g a a f v gppab ch h. Ma a äa g b a f ha föbba; M M äg ba aa SR Ögöa a v ha bv bä på a ppäca f. E v avä ä a jäföa h ch app äa x app ch på I g y U. Ma få aå h h aväa a gaa ap... M va ä f gg? Ä j a a ha apaa åg aa? Ka a ca ä? Uv ha gfö ög ä ch äa ha vaa på ä ch va j g å a gppa. Sa yc a a vaa å a hjäpa vaaa på h, a äaa yc a ä j a paa ppgfa ch a, a hjäpa vaaa. D a vaa håf a ch ä fög hö vå a fha avgöa va ä va. Va äa f a va av aa v, å baa g vå, a gö a häva ähävg. Yga åg a vaa f ä a va av g a xaa ab. Ma få aå h h aväa a gaa ap a å å fa fa gaa app pc v aa v h ch ä aa. Mvg få äaa ä a a a a få päg g på åa a a gj, v j bä a äaa gg vää ap v b a aa h yc v ägg på. E? HUVUDSPONSOR SAMARBETSPARTNERS pé 5

6 REPORTAE Va bä fö? x A Fag ch Tba Dczfay V ä på pé gvgå, ch a få vg bcaa a a baå. Mf ä g fö åga åg häag, h åg vä aäh ch I- yh gg å? pé ha 10 å baa fö a a på h gg va ä. P Nyåaf 1999 a B J ä a a a ha avgc a p f åa å v a. D va ahava ha havå a ä fö a KB-ag Va P pä. Da föa böja p h övga vä, Tjjg ch a vaåga av a P fva p a På g a aa ä aca I- åvaa föa E Ö fö g 3/00. Dc avöja ha vafö CM ch Sy fc avafh på höö v v hä äa cffhag. E D gc ba fö Svg. Högj v på av aaa gå yc a a 1992 ch väx Svg åg ax fya pc föväa öa yga. IT-föag v av ppgåg ch Svg aa a ya. Da ba a ag a bag väa yhög f påha faa aafö, a fa gj aafaa a ch ha a. Da f IT föa a öv a yp av affävah. M vå 2000 åg f va öv. Ef a B.c föa aj böja vaa a åga föag va yc övväa ch aa fö IT-föag a öya. D fföja böa va, ch a a 2000 ch på 2002 gc bö g 65 pc. På I- åpga g IT-bbba öa fö aag åga å ga. I pé 1/00 få v va a TIMES-fa å 2000 bhaa ca Cc, ch E&Y- ga ä I bäa a ha h va a afa föag å aa cpa. Dåvaa Cha Kwaw a c pé 3/00 ppgfa a I-b a g cybpac. 6 pé B J häa c. F: NATO ph

7 REPORTAE I-aa agag a Ka va h öja ag ppag? Nöj Dåpa påga a, ch Ba, Bg Bh, Rb, Va Ma ch Mva gc a föja yg va v ch I. Sag gj ga-v åg f ög a åg b a fa gaa. Iag v v h gc. På baa gc pa aa ch å faaa fa Bg Jh Mavch ch Aca Bay ba åga f. F öp ffaa v ch ba v ä g ha v på va a Tyba STHLM Rc R Hghch, Håa Hö Kä g g fö g öbg ch Th Hv V V Vc. Sa v äa åg a b g Cpay Paach. Sjäva apa äv I- håg fö a a a a gaba I-cabaé. Och ja, ä åg g på aa vå vag. Ma Nya jää ch Mhy Pyh fc g vaäa D hga ga. Sp Sa å 2000 va åg ag fö fbäap Bg ch Ha. Svg g, å på faaa ä a gppp f ba aa 0 0-ach väa Bg. I gc bä hcy-vm, ä Svg å pp 4. Någ fagåga v yp va ypa p Syy, ä v fya gaj a på 18: pa ajga. I- by g c ävä a, a fa pc ag på aa äa av p: caög ch agap. D bya ävg Da I Spa äga ha f pé 2/00, ch I-ag få Löpg va TIMES-fa å 2000 jäva Sch. Och å? Häa a ä baa va av åga av håga häa få g f. Va a å a håg få ag å? Fa bv afga a bg aa ch Obaa ä på aaa p ä vå ha aa. M a ä åg ag va å va g b g v å? E åa a a vaa Spfy ä a ac å a IPRED-ag. Va a aa ä a av vä ä I- bbg. Mahava a faa, a gå ch aa äa. M I- a fa va, ch av gaa av pé a öa yc föäa övhvag. Ka a yca åg a v ag gö aa a I-a fö å a: aa gaa, aa gaa caävga, aa gaa a. M å aa a: vafö äa på va cp? pé 7

8 REPORTAE Ba föva x Jacb Ax b c.xchg Fa ch fö ha a appg a å ch ä på a äv pé a å ac ch appa a bavä. V hä a göa åga ag a 300 å vcg Bag Ba. Bag Ba ga 1762, faj Bag ha va fagåga ågväga ha åg ga. D va g h ha gc a åg öjgh a jäa pga på a b haba. V ha öv åga avå pp bhv av aha va b a ägga pga vaö f öpa fa baa fö g föä å vaa ch äja v ha pga fö. Fac Bag ( ) va på ava fö öv föag f få ha a aga aha. Föag g ch a på g a a föp å äg affäa ga g på vga aa a övva vä gc vah yc ba. S å åga affää gj Fac Bag bå pp ch ag på a aa, ppbag f pp f apa ch va öa. E a vaa ä ha aca j a va a pa... T gc ch ba by g fa gåg, a yca a a håa ba faj. E pb v gaväxga fajföag ba aa vaa a äa ga ä a p g a a öv åg a Bag fa v g a vaj ga få åga ba, å a åg a va äpg. R f g a a aba faa v ch Napg g a åa a ba a fö a faa ga. E aa äg fåga va ä Bag Ba föa faa föäjg av Laa Föa aa. N ba haa åga baga Fa Ega gaa f. a aa hä ba yca a va a f ch ppähåa a pa ba. Aa a affä gc c ba ch ba jäa höa äg pga ch bv afa Epa å äga a Lvg XVIII: fa 1818 a a fa x pa a: Sba, Fa, P, Ö, Rya ch Bag. Fajaa bv a ch a ag ba väx. U aa hava av 1800-a gj a ä vga öa äa fc ba på fa a pé

9 REPORTAE Ba va a pga Aga a 1888 ch 1890 ba aa pj bygga va- ch avppy B A. R 13,5 j p aa, vaa gfä 40 ja ag pgvä. Pb pp på g av a fa Aga 1887 va 35 % ch 1889 ha g 94 %, på g av pppp ch aä g a Syaa. Aga äa föbba a å ch a ha vå a baa fö g ch ä ba pa å fö a h a pj fa ö ha av a byggabpa. D Aga a äg baa a ä ch Bag fc a våa a öa a baga. Fö a ägga på böa äv Rya av 1890 a få a j p, a ha å, åaga baga Ba yca baa föa åa pga fc a våa v. Ma bv gaaa å på p få y, M & C. f a ha ca bv ä ba föaa a a bhöv pga a a yc va vå a bhöva vaa åa pga. T å bhöv ba pga ch bv vå a åa pga få aa ba ch faa. På hä ha ägaa åg aa bgäa ava. Da ba j bgäa ava fö aa avaga. Aa på åg ä va avaga fö ba vah bv pg yga a affa fa pga ba vah. Ma a ä v pa p g faj ga. D ba a gc ch a a a va v hjäpa ba på fö ch bv på å ä faaa jäv fc aa g. E ya ba g av Ba f Ega, gaa vä ch föag, v hjäpa ch ågäa gaa jä. Faja vä va vga a hjäpa ch av ägaa, T Bag, b Nw Y ca p (ca 750 j ag). Övga vä ch aäa ä pp bpp, öa a få Ba f Ega ya 17 j p ( 50 ja ). Ef a ba ba Bag Bh C. L, ä a ba aa äg ha bgäa ava fö ba affä ch pvabaa fö ha avag få g ö. Lg by ch på haa g aa xa a föag. E av a a va Aw Tcy va föa affäba. På a fc ha åg fa på föag faa g a få Väba få ppag a g bga fö 200 j p. D va cå Tcy åg a Bag Bh aba g Japa ch a ba aa Sgap ch på å v aaa ppgåg. D va 1 j 1992 Bag F Sgap (BFS) böja haa på Sgap Iaa May Exchag (SIMEX), bö fö a ch va avag fö BFS va a vää Nc L. Ha va avag fö a haa a, fö bfög av. Ma yc få pé 9

10 REPORTAE ba a a a bhöv paa f å L ch pa Sgap baa väa affä a av ba. Föäga h ba haa på a aaa A gj a L bv avag fö ha a få Tybö (N) på SIMEX. Oäg av a ha öa ch a ppäc abagöjgh g a haa japaa på SIMEX. Vg va va å på vaj, pa a a haa väg a vy ch a aåg a a affäa va yc å. E xp på affä vaa a v ha 1000 a på N ch Bag öp å vaa a på SIMEX p va äg ä, a g ba av a ha öp a på N, v ä hög v fö ba. A väja bga på a ä aa fö wchg. Da ä a aga på a L avg 1994 va v va f gåg ö ä väa ch g g fö ba fågaa ffa a va aa pa ch på g av a v a öv ha j p aägaa. D va c a på BFS: aa ag på SIMEX ggha böja ä L ga I BFS: y ga å aa f, ä äaa ga å haag. M a föa åa ha yc aa aa gfö på v va på a ag ha avä f a g ha. D va g a a L ha gv a äa ay å a aa få a app aaav. K avä fö a öja pafö gja av Nc L jäv ch v av 1993 ppva fö på gfä 36 j aaa a. Föa ya fö ch j ä gc aa L fö a fööa va baa pgaa. D a ag bv ä ha aa på a Tybö N åhäa g f a fa f jbävg Kb 1995, åg hä å f ha ha hppa ch pög ppäc v. Fa cb 1994 ha L affä a ba 200 j p ch a ha a a övva a ppäc föa å, f ba ha 350 j p g apa. D 23 fba 1995 fy L ch ag ppäc ba v fff pgaa ch ba föa fc bv få L ä ha ä va ha gj. D va g a Nc L haa ha a ba 827 j p ä bb å yc ba apa. Ba vä g åg Ba f Ega fö a fööa få hjäp ch ba ba va h a fö, gg va g vaa gföba ch å ba fö p häa ba IN. Ba ba fö IN Bag gc a av IN ch a Bag avä äg åg bavah. Nc L ö fäg x ch hav å Sgap, äpp ga på g av a ha agca cac. Ha ha på a gv vå böc gaa aa a: Rg Ta: Hw I bgh w Bag Ba a h h faca w ch Bac f h b: Cpg wh. L jbba a v fö fbbb away U på Ia. A ba äa ha gg vå a a. Fö föa ha ägaa bgäa ava ch ba ch fgäga äva pga ä aapa, v agv äc ä åg. D aa a ä a Ba f Ega ch aa faa åg a Bag Ba va aahag av ba ch a a y apa baa fö a ba gc ch va g äa. E aa a ha ppå på a ä ha bafä ha a pb ch ä v. Kä Pacfc-Ba Fac Ja ; Dbg: Nc L ag agy, Sph J. Bw ch O W. Sb Iaa Faca Ma, I & My ; Th Bag c f 1890 a 1995: ca, c, cqc a h ag f ffc, Ja Kö Dya, Dav S. La 10 pé

11 SEKTION I-bb ha åpå! x Sä/Ma P f c.xchg Ef fåva å ba aa I-pa gj ä I-bbaa äg baa. Sä hppa a a a a göa a yc ya fö ag a på I- gj ga. På pa S/I-bba ä fa baa appyc b. Va ä gg I-bb? D ä v av fö ch a fga vägg fö va vä gåg. I I-bb a a äa afå hva a ä vä a öpa, h a äpgv föb g fö a, fa va abba ä bä. D f p ch x fö apgga ch h a bö ägga pp abböa äp. Saafagv a äga a I-bb ä hjäp föhppgv a a ba a fö. Vafö f I-bba? D f fö a ga a va ch ä vä ä a. D fga p väg ch f fö a a a få aa y på a. I-bba fga aå f f ä ga å bäa va vg yc. a pa fa vägaa I- I-bba f g öjgh fö a a fögå äå ög. I-bbaa aaä av Sä g apa ch ppaa åg. Ta ä a a fa I-bba aa, hög åa gfö väga på aa ä. Dc ä bhv av väg av a äv hä. Mäg vabaa hög å ä g ch fö a a g xaa öjgh a föbäa a pv vä a a Bä äa hjäa... bja hög å a häca öjgh fa äg å bhöv Sä a hjäp! V vaa ch påva a fg ch hjäpa I- a pa a va yga? Tva a hö av g Sä å hjäp v g fa väga ch I-bba. Spc hög å ä ä väa a höa av jäva gä aga a! S I-bb ä faäg? Uppaa gäa! Sca väg j Sä å hjäp v g a a gåg paa. I-bbaa ä aa höga ga va a a föya, ab a göa a hjäp! Så ca på /I-bba på I-pa ch böja baa våa I-bba a ag! Sä g Ma P, föa VT-09. pé 11

12 E havå Lpg f Jacb Ax 12 pé

13 pé 13

14 STUDIER Väg g I x Da Egbg ch Håa H V a gå hög å ha få föfåga a göa a va väga g I äv / ab. D ä a ä åga hå på a va ä a av. Tyvä ä å a va ä äa ch våa ä av v ch äfö a a ja g, a a fac a pga f. H a å väja a g? D vaga å ba vaa a a va aa, ä vg ög ä g a ch a få g a pa axa. Da ä c ä a göa på v a ab fö a få xa. Eg vå bjva bög bö a äa ag ch ag väja pg ch/ ä. Daag ha fa ag pp ä g, v a håa a ä pc vå ä ä fa a pj ch åga a abba. V ha åg på bå ay ch b, c ba ay äga vaa aaa av gaa ch ya på Ia äg a ä yc äpgg b-g. D ä ä a ha våa g v ha ag a fö g ä ä på väja, ha xp vå fö äpgg a b ä åg fö g. Nä fya ä ag fö ga va. Då a äa a a a päg ag a a väja ch aga av fö xa å ppfya. Väj pf ch aa ö ä fa gaa af, ä ä a åg v a fö a. Ha b äa av a v fa a yc föa å I- f cå vg g. Lä ag xapäg äv yc a vaa a. Föö cå a aa pjab å fa 4: ha yc a göa ch ä a a faa g v jbba bå väa ch hg. D bhöv vä appa äa a a a få gav va på fg v. Dc a göa a äv f pa ba (ä a) hva gö av pjab, å va gga ach a va gö. Da cå g vå, a ag ha ä pjab ch aa äp. O ä ä a ha fö yc öv ch v h a pa f a v a ä bba a ga, xp aafög ch g. Da bö a a äv fga a fya cha ch på å v gaaa ppå ja abvca. O väj a ya CV gagag ch aa föga bhöv ag vaa g fö a få g vä ha. Na va cha fö ypa aböa. äa P Bc 14 pé

15 Bp x Håa H RECENSION I hav T Ja Fagåg Ma H I hav bv vgh fö ppö T Ja ch a ha gj föag Nw Wav p. B böja få böja ch bv h Ja aa a yca -h äa ha h a föäa a by Dg ch fä a a bva h föag g g bö ch ppäaa ppöp av gac Of KaBa. Ia b ä å vj y pp ä p T Ja äh g y på ha pöap, aap ch vaf. I a ap bäa T Ja äv h a bygg böbag, h ä a vaa v ch h ä a b ä f ppöp av Of KaBa. B bj cå på öa få aa aga föäja ch få ga affä Ka. Läa ch håa äg a bv h v pö a vaa, a a fö a appa f på hå. E gv b hägaa fö a påb, å pcfa a a 39 på ab.c. I b Fagåg päa 20 va pö aa h a föag ch väg pp. I vaj ap bäa y föag ch va gg g fö a fagåg ch va äca a föaga. Någa av föag päa ä EF Eca, Fac Sch, a Tc, N, Tab ch Sa. A b bå av å, j aahäga bä, a föag gö a a a ha gga på ab fö a a äa y fagågaga ä fa på. V xp a a Tc ha yg 20 aäa på pavg a a aä växf, a Sa ga Uf Eöf fc aapbg vffc a ha ggpp på Fac Sch bå av v? O å ä a b åg fö g! B g cå hafaa p ch å a hå 62 affäé v I-a a bygga va på. B ä ha a åa på abb. pé 15

16 REPORTAE Löpg va på x Caa Dg f Maja Bjg-ch S fag a ba äa b ä bäa p a Thaa vå vc ch häva a ä DU avj, öa. Svg ä f av göa pä baa väa på a b ppäca. D å vaa åg pa ba ch a a bja på 40 ga ch vaa ag, va gö vä. H ä gg a a på vg fyg Maca, baa fö a a häf på h ä va ch ja, ha v aff! ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! Sa g, Löpg va på T Sqa, ga Löpg g ch pa fö Löpg bba. Å 1600 aväa fya åä ch ghöva g hahggg. Hä äg vaa av Svg öa äaa å Hg Ka aga åaga åvä a. Tg ha a a öa g ch a. Hä ha äv a ch xva gaa Fby, å fö b g. Paa äv på a fya på väpåa på av åga vgaa a. Say av F Fby, Löpg va på Mchag Dav, bäg på Sa g ch apa av Ca M. F Fby va g äg afa Bjäbä ch ä Fgaä, ä häaa få jäva Bg Ja. Na Fby äg a få föba, öa ha påå ha få f a ha aa häa äa. Sa j? V v, vga av a ä vä äå a jbb b gj? Sågå, Löpg va på N, ba appv fö ävyg ä. M äg på 202 ha h gj gäj a Ögöa öa hav. E yc ppä å fö åvä baga fa a v paa a äga g å aa vap. 16 pé

17 REPORTAE Ryg, Löpg va på Shwg, pa fö a ppäca. D f ga h föbhå fö va a äa ha a ya g. Myc paa Baag v a ag va. Tyc a ä g a pa gf, aa fb ch a g? Då ä Ryg h h, 18-hå fbgfbaa, pp fö hacp öa ga på å hå. Löpg ya, Löpg va på N Da, ha å a, ha a ag a a. Fö vgg ä hv 107 hög, få yvä j böa på g av föägbä. N a äv a cha ch öa aavä. E vafö äa äa SKULD, Sva ya ga Löpg föag? Ågaa, Löpg va på Magaf, ä få ag öag a aa a ch ja b aa fö Löpg v. aa ä av Svg faga, äfö a vaa pa a a föb ca Paa g, jag a aa, V va aa? ch Va a jag göa fa ja?! Rgä ä a a, å vä gaaa b bö. pé 17

18 KARRIÄR Th Va O Lbay x Håa H I föa av pé bäa v a 300 I- vå få gåg Va äa aäg va Th Va O Lbay, a fö a öa ch föaa a v åa f a få gåg wbbb äa hö. Fö a aa a få ppfag va haa ha pé ö va Va ha a bja ch va a vaa xa a fö I-a. Så fc cha a pva på Va vå ä av få, g få a a, å g hä é av va Va ha a bja j g! Va Va gböc ha pbca a 1997 ch a av åga vaa fäa äa fa ö aää. Hä f a ba aa Th Va h Tp 25 Cg F, Epa, Va h Ca Ivw ch Va Iaa Ca. Da g ä övag väg ba ch hå yc aygfa pv ä. E c ä a pa av g j ä av yp Epa ä väg a på aaa aa ch a äfö g a aa fö gäg I-a. Kaäå E aa aväba av Th Va O Lbay ha f Ca avc. Hä f xp CV fö a bach å Cg CV, Egg CV ch Ra CV, a xp på pga bv, A ay h f bä ch yc, yc. D fa ha hä ä fa xa aväba, a å yc ä ga p gä av v bach ch va vä v aba. Käa: Säp Va O Lbay Föag U f Cpa f fa föag, fa aa föag vah vä. Hä gå ba aa a aa föag f bach öa VAULT föagaaba. U a a v fga c öf ch åga av föagpfa aa fa. Bä ä å a ä aa h åg av g ö bach ä a av. Saafagv å a VAULT O Lbay äga vaa g ba äa aäfa ch v ä övyga a a gaga åga av äv fäg gö gägg fö a. 18 pé

19 Exjbb x Ka P KARRIÄR Ff ä föb fö ä gäg, v äv bä a xjbb äa g fö åga av. Fö a få ah va bä ha pé ä fåg aa I- a a g av fah. HUR HITTAR MAN EXJOBB? Måga ha xjbb g a ch g fägh. I v äcg xjbba jäva ä ch fa yf ch fågäga vaa. E väg a gå ä a a ba a ä föag jäva ha fa bhvå. E aa aav ä a a f aa föag ch a a hjäp av xpv äa v fö v xjbb a föa, fö a fa aa pbå a föå fö föag. O föag yc ä a a, f, vg av föag. Uppgf ä a p a föag ch v. O a ä ä på h aöa a vaa fa ha va fåg a a a g få a aa föag ch fåga. Exjbb ä fa vg ä föa abvj, ch äfö bö a xjbba äa av på a a vaa a. VAD ÄR VÄRT ATT HA I ÅTANKE NÄR MAN BESTÄMMER EXJOBBSPARTNER? Exjbb gfö a vå ch vå. A göa xjbb jäv ä av på ch äv äav äa ä. A aba p pj 20 vc a ä b påfa ch ä äfö vg a ha åg a fga ba hp. J a a pa vaaa bä. E avvägg gg a väja a aaba p ä på aa ä, v fög g bä a äa a apa f f ab gåg. Aa aa ä j fa gaa bgäa f ä av på aa å, aa abvå ch fa fa aa g. D f fö a aba åg a ga aba f a a å ä vaaa y ch vagh ch bä a a pp ab äf. D f yvä åga xp på väapa bv a aba a xjbb gfö bäa p. D a vaa ba a vaa v ch föba g, g a xpv vaa ga va a ch äa pp g fö h ab a öa. HUR MYCKET ES I ERSÄTTNIN? Eäg vaa. E ä ä a D f föag g pp E få g a. A göa xjbb på bhöv bäa a a få äg, a b h ch hå på v f xjbb. Sa föag ha fa aa va bä äg häy va få av ab. I föag f fa ö y fö föhaga. Iba baa pa f gfö ab ch ba baa paaö vaj åa. HUR VIKTI ÄR HANDLEDAREN? V xjbb på föag ha a haa på föag ch på v. B på a haa gagag ch av a vaa h fv a äffa. Exjbbaa bhv av a äffa haa vaa, fa äv ö va p. A väja xjbb gaga ppaggva ä vg p få fa a. Vä a ha åa ä äv a ga ch öa pf övägv ha hag av xjbb på pa. S ygga bpa ha a pp hjäp ch å gå äv, ga xjbb, a ppa på aa app. Ea ä a väja pp aa g f a äv a äa g på y å. VILKEN TYP AV INFORMATIONSINSAMLIN INÅR OCH HUR SER UPPLÄET UT? Daaag xjbb bå a av a fa äpga fö fa. E p ä a öa av, v äga a böja a ch a ha va fa g a f. Ugfä x j vc xjbb a pagapp vaa a. D faa a fa a ba aa yf, fågäga, fö h fågäga a bvaa ch avgäga. D ag g få aväg fö Wahba U- få IMAN, äå äpa fö a bgpa bö, ha hä föpåg. Någ åga gaa I-a y ä v av a avgäa g. Nä ä a a avgäa g g ä äcg. Exjbb a vaa jpyg. D päa aaag gö fa av vj babg ch aay av a yp av aa. Exjbb ä ä a gföa 20 vc à 40 a. D fa a a a ä äcg. E väj a pa. VAD BEHÖVER MAN TÄNKA PÅ NÄR EXJOBBSARBETET PLANERAS? D ä ba a ägga gaa yc på pag ch yf. Ia ab a gåg ä vg a ha gppa ppgf ch a vaa öv ppaggva a a v a a ppå. Syf fa fa a gåg v äv bä a a bhöv vaa b på a paa. Fö a a a bhöva a afö åga åga ä fö ba a äa, gä a vaa cpa. D a vaa ba a aba a på xjbbföag på. Ivjp bö ba å g öjg, f a ä fa ä väg ppaga. M av xjbb a bhöva fö aägvj, v cå ä ba a paa fö. Äv fa böja a xjbb fa åa fö va a fägh, fö åga, avgö va a haa. Fö ha åg xjbb a a vaa vä afa. D ä a ba fä a göa åg a vg v! Vg A ha yg åäg xjbb A ppaggva ä gaga xjbb A avgäa ppgf M Ifa ch Tp Ifa ch ag av xjbb Aaaba: Avä fö a aa a vaa på fåg fö a a. E ba ä a a a a ch va I-a aba; hp://www../a/ MFS (M F ): Ex-jbb fä vcga; 19

20 ÖR DET SJÄLV Bygga g ö? x A E f c.xchg På Sybag ha f a äa a 23 av 25 ppäa aaa a ä ö, äa bä j ag. T a ag hg å ä va bygga a väx ch ha ag å å yc a, p ch pa va ga gö ag. Eg f ä bygg a bygg bygg ö haväga ch g gaa bygga. E bygga ha va på a faväx USA a ca ch a bhöv a gå åg fö a ha a pca a a ä Bw ga va yy ö. Sa 1995, å föa va bygga aba, ha gaa åg a föag g aa. Na a a på Sybag hy ha ö a Säa Ipa S, N Oca Ia A ch fäö H få Jäa Bygg. Fö aa ga a ca ö fö aa a ä abb ch gaa vg bg å ä a vga yh, yvä ä hå på aa ch ga a gaa abb. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg. Sa a vaa xa ä a abyggg, ä äpg fö yböja, a g haväga aa a ä väg f ag ch aa g a a å f a äaföå. Sabyggg äc g öv p få jä å baa bhöv äga jäbag va gaa avaca f cp ha få av på VVaa fagvä. Uppvx Svg, vå a abvaa ch åg afya föhågä ah, a äa g ch a g a göa g ö paha ha. M a bga vaa ä gaa ppäa a ä öbyggg haväg ch g yc ö cha ga a. E ö gj ha a yc vä b ga ö åg ha pva, ch äv b yc bga ä va ha va på Sybag g yc öj a göa jäv. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg D g bygg: a g 1 Köp g ch a jä D ä yc g, öv va ö a ä a, bhöv fö a bygga g ö. I föa g bhöv öa, a (10), vå jäha a jäö ch häv. D ä a a öpa g på öjä å föj yböjapa ä ä ba, äa ä a böja Ajä å jä a pa. Nä a ä öp ä ag a aa ppaa ch föja föja a fö g. 2 Hä öv bag jäh ch väa Fy jäh 25 a va ch hä jä afg ög. Hä ä å a yäa bag axa, åg a a a v va vaj p å g ö ä a. Sä a på c jäö, ch ä h öa hö av ägh. Ef gfä vå aga bö ö ha böja jäa ch a bbba gaa f jäö. Bbba a håa på pa aga, ch ä hagh på ha j äa ä ag a göa appg fö a avja öa jä. Avä häv fö a häa öv ö äa h ch v a få ba. Ef vca äjäg ä a ag fö g. 3 Tappa på faa ch aa fjäg N bö ö vaa få föga ch aa fäga p, c a ya. D a a fagg på faa. U ppappg ä vg a vaa abb a äa på apy fö a va yäg. Tä cå c p fö a hjäpa fjäg. Ef vca agg ö - ch h äaa - y ä ag a a pp ch a p. a, ha j bygg föa ö. D va vä å vå? D ä yc vg a göa ch fca a g ch aa ä ä a ö f g, aa ä a jä ö fö. 20 pé

21 ch 3! Sccé ä fa x & f I-gaag Fö a fäa på vå pvca ch ba j bä v I-gaag fö a ca vå g faäa på ava a pg fa äg. Da a g åg jäv v, La ch F, ha vå a a b baccé ha j a gå ba h [ a gåg h,. aäg]. Nä gä va ch ä gå vag; a va ch a vå åa vaav La ffaa baa fö ap. Iä fö a göa aa aa ch ya på fa ch ågj y v på f ch gaga aag. Fäa y pp pa ä a ä åga aga va ch pg ä ha å VD-f a ha appa gv. Ef öjg gag ha ba ppö f a gjagh, åga föv a ch a a a böja pa c Ta O afaa g. D ä vå a fa. Fabö - La Ljbg Iä - F Jha M Bgh! - A Fag Få vä: av B (a), Jha Ab (Ba), H C (Såg/a), Jha bäc (Maag/Fäa), Lgga: Mac Egö (T) pé 21

22 U fa f x & f Fa Öh Äg ha vå ch v ä b, våäa p pp på a. N a a vaa h g a a a a föfya åa. Så va a göa yfa fh? Vyb ä a åga ppaa ch av j ä a vaa vå a ha g pa. E pa av B yh fö å: S By By a vaa h p. M g å a äca g gä ch baa ja. J, a a få göa på vac pa ch a vå hyh Ry på Ib. Så paca pcc- g ch paa på a fa pa Löpg fa ha a bja. Tägåfög Ca bäg gg, fa v, Tägåfög å fa fa 150 å. Hä f g gäy pfa fö a ba pccf åga vä. N få c vaa ba på a åga aa ha haf aa é å bäa paa y f va aga. Fö a ä äa a å gg pc v c f äv öjgh a fa ch äa pa v a g. Hä f bbaa fö ha åja ch vybpa gå a ba faföa f vac a gö a äa gö a ä a. Paa på a a på Tägåfög ha på fö a få p på va pa ha a bja. Sågå O äga f pa va a äa aäa å f a Sågå g ha, ac ä vä a gäy ä bgäa ch äv hä a b åg. J äg b få c a g f b. Ta gaa bö hfå å a äva app päa v ä ppäa h gääa. O ä fö a göa fåga å a ba b, hä f äg yc pgya ä äfö cå yc ga a b få åga cy ch jgga på g äg å. Rx Bg a ä j aappa a gg ä öa Kaa ch Rx ö ca Löpg. D gå ba a a g h på cy, ha a b aa a a. Fö a ä a pf fä a b av 190 åga öa Kaa a 58 a å ä cå vg pa yg caf ä öpp få aj pb ch äv öjgh a pa gf. Ha b ch v a ä äg b få a å gg Sav capg yga b fä på väg föb aa. Hä f öjgh a baa ch a öppa gäy ä a a bga g ö ag g a pga av g ch pa b, vafö baa gga ch ja av? 22 pé

23 May ä gppba äa! x Aa Säh f Yva S Fa ä! Ha gå hå åga a a ch aaa g a a g fa öv a a fa bhöv pa g yga? Vafö avja häg a a ä å? D pp a bvä a aa ch fxa fö a ag, å bhöv gg baa ga ch ja av g a ch ga gäg. Fa g ch! Ä yp yc a a a fxa ä äva ch jbbg h fa väa ä faj, å å a a åga åa ch fxa fö f? Oa g. Baa a ha faföhåg ch a få pa äa å ö g gaa! E pa äa få hä; Da väg åg aga baa va åg ägå. Na f ag ppäg föag på ga apv ch ga a. På ä ä j b äg å a pp apv, a, a ga cp ch vga a å a a ja av häg a äv å, fa a afö yc bvä. Fa Ppp Bå-a! Ä yp v fa äa väa ch gäa a väg få faj? N ha vä Ppp Bå -a? D å föagv föa bäa båhyg, hy bå öv yg vå ch a väg häg ppg ö bygga ä gägg fö aäh. Paca a äa vä, åga fa Ppp Bå ( va föa), ga ch häg ag aa. U ag ö a ch p, baa å öa ch gö a aa på pa (aav fö avfä). Nä ä a pp a, a på fäggaa fa, på ppa ch baa j av avä. Fa väv pca fa ga ch pa ch jg aa aväga g ba h. Ka b y? LEK: FOTBOLL I EN STRUT ö av papp ch jp ä a ä a äca ya a ch aa ä a äa hå. S fä gba g hv på pa a paa b baa öv a, h a a aväa häa fö a föha f. Svåghga bä föväg g a vaa på a hå. Lagppg a göa på a ä, ag a v öa aa aa a a a pp åga ag xp äva bä a hp. E gy g, pc fö ååaa! LEK: BLINDA RADEN Da pp agaa vå ag. Aa aga ä ögb fö ög. D ag fö, a a paa, yca paca g ga g a fö ch äga v. SÅ HÄR ÖR DU DIN EEN KRANS Ta a favb ch baa fa ba ha a. Vava a å va fa fba å (föagv gö aå). Nä b-äga ä åg g a paa g hv y hp bå äaa. Ea ä! LEK: NUMMERLEKEN Föb y 1.. aga p ag ä v 1 på föa y, på äa y v 2 ch å va pp (aa- få a ag g av). Fä a y på vaj aga ag. D ag fö ha få ag på g ha v. Tp: O a ä fö ä å f äv vaa a agaa få paa vaaa. Såghäf SNAPSVISA: FULLMÅNE M: M a O E gåg åa ä å f ag v h a S av ba h yc ha å höj v ga ch c ha SKÅL! SNAPSVISA: INTE NU (Sa föa f a) I... (väa f )... h... (väa f )... NU!!! SNAPSVISA: BOTTEN UPP M: Taö E: Va h pp? Aa: WASA! E: H jö? Aa: BOTTEN UPP! pé 23

24 Pg B I-, Kåa Ta Höga Löpg Tä g. A vä av öjgh öppa g fö g. V b föa g? Vägaa Scaa fö g aa, ä åga. Nä a g på Scaa a cå föa g på åg a b v a. E ppäcfä, fy av äg ya aga ch våg äa. På Scaa f f aäväga ä a äa g. Bå Svg ch a. Hä a bya jbb ch vca, a a bya abgva. 24 pé

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens N:R 4 LÖRDAGEN (772) PRENUERATIONSPRIS IDUN IDUNS PRAKTUFLAGA IDUNS ODETIDN ED PL IDUNS ODETIDN UTAN PL PR ÅR: KR» 8 > > DEN REDAKTÖR UTGIFNINGSTID: 2 OKTOBER OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut.

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut. N:R TORSDAGEN 1 7 (956) FLAGGSKEPPAR NILSSON. KOMMENDÖR HOVGAARD. VEGAMÄNNEN, SAMLADE FLAGGSTYRMAN HANSSON. BÅTSMAN SMÅLÄNDING. STATSRÅDET PALANDER. TILL VEGAMINNET. I D E N 27 A P R I L S T R Å L A N

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer