ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift"

Transkript

1 NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg COUNCIL MEETIN ap 2004 fba 2004 I FRAMTIDEN IN NOLLEPHESTEN HANS CHRUNAK BATTLE OF THE CLUBS INTERNSHIP CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER STRESS, STRESS, SRESS MAI fah w Ffva Kg Aa UTLAND HEMMA HOS NOLLE-P ALUMNI-PUB å KULTUR KULTUR DRAET NYA CM WHISKY KONSPIRATIONER Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I FRÅN I-LINJEN cb 200 SELIN HYR EN YACHT j INDIEN CM KREUER EN BLIVANDE SUPERMAKT? ISLAND FRÅN ARMERAD BETON TILL TÄNDSTICKOR AFHANISTAN TA EN TRIPPEL MAJ 2008 pé 1 pé NOLLE-P NYA CM DRAET UTLAND I-CABARÉN ALUMNI-PUB NOLLE-P HEMMA HOS 1 0 WHISKY å I FRAMTIDEN BATTLE OF THE CLUBS NOLLEPHESTEN ap 2005 ap 2004 a: vg fba 2004 a: COUNCIL MEETIN DOLPH LUNDREN BRIAN ED PEPPARKAKSBUSET STRAFFREISTER 06 ROLAND SJÖSTRÖ I-CABARÉN CAMPUSBOSTÄD Uapca Sybygg Sp Ra Txa I-35 I Mpc Ojpg I-Caba SO TINITUS aj 2004 IN HANS CHRUNAK CIVILINENJÖRER UTAN RÄNSER I-CAB KALEN SOMMARJO STRESS, STRESS, SRESS C 64 Spg aac Åg A MAI fah w Ffva Kg Aa KULTUR KULTUR UPPLSLASBOK pé 3/ KARTLÄNIN 1/00 TAIWAN IPIKURÉ VINPROVNIN 1 POJKBANDSTRÄSK FESTIVALER KONSPIRATIONER pé 1 pé 1 a bp bögpp föga -aa cha aa y a vb 2002 vb 2002 vb 2002 N-P VVaa V Hb Müch Ta: Lj pådag Ha LTH Uapca Txa I Ta: Lj Ta: Lj Föch fp Kjyg g V ha aa fpag aj 2003 fba 2003 cb 2003 vb 2003 ap 2003 Sy på vf Bg j Nyfa a a j V Sch ch öbg V ha häaf Bc N bä v j pb 2002 vb 2002 Ta: Ba Ta: Lj pé 1

2 LEDARE Tac! T å pé. Sa avag. Sa gäg. D ä vä ppag fö g a ch va fa, jag ö. D ha va pvg a göa a g å ch föä ä faaa a jag ha haf a a hjäp få aa aa ha bag. D ä övyg a pé a b ä bä ch fäa på baa å jag äa öv faca P La ch öa h a yca. Ua a åa a fö öj ä jag äg a faca öv a v I-a a ä bä på va v ä a ag. Fö v ä å? Sga g äga a aa ä ba av ab, b på jäv a å g bfg gap ä gä aa v g gapa av a vääa. M äg a gå j I ch a aå g åg fö fåga. Någa av åga ba gap b jag ppaa, ä a ä å föbaa jäa vga, ga ch ygga. Da ha föv a jag ppv åga av a väa v a å, ag äv a bäa ch a ha va å g åga f. O faa abpa ha va Ia, ä gä ga, ha g va ö. M yvä vaa å. Fa ä a jag få vaa ga jag få åga ä. Jag äv öa a jag a ha a f av ä va jag. M ä å ä. D ä ag fö åga av a a äa g vä, a fö aa av ha ävy hä j böja. Av ä på väg, aa fa a ä på väg, jag a a fa ä g ä öja. D bäa av va apa hä gå a a a g, ch aa ya apa åg ä bä. Na f ag av åga av bäa ä jag äffa v. D ä fa aa, hä ä aa fa ä a va h ch ag äga ac, ch aa aa, fögy v vå hä. Tac! A Fag, Chfaö f Oa Fagfjä 2 pé

3 NUMMER pé ä pé. E pé ä ahäga av p, ycäa apa av Ep på 300-a f. K. Ep a a äa vågh a ppå g ch yca, ha g vaa på ögbc, på a, aga ä yca f g. INNEHÅLL DETTA NUMMER 4 10 å pé 5 Öa f? 6-7 Va bä fö? 8-10 Ba föva 11 Exjbb Bpag 14 Väg g I 15 Bc Löpg va på Va 19 I-bb Bygga g ö? 21 Sccé ä fa 22 Ufy 23 Ma Maba Aa Säh A E A Fag Caa Dg Da Egbg Fa Öh Håa H Jacb Ax Jha a Ka P Tba Dczfay 14 Löpg va på... ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! 20 Bygga g ö? pé ga g h apa a faaa byg. pé g av I-, Löpg, 4 gåg p å 1000 xpa p gåg. Rgö ch p b. Ha: E-p: Näa a: ä Avag gva: Aa a Oföa fa : a: Chfaö: A Fag -a: Tyc: S-Laö T faa: Sfa 215*280 Bppög 300 p Faa: Kag av ga pé 3

4 12 20 IPIKURÉ 1/00 IPIKURÉ 1/ JUBILEUM 10 å pé x Jha a Ma Lah, Oföa Nägv, E Bg, Oföa Ifa ch Sg Na, I-hö vg pé a våag ch föö a fa. pé gå på 10: å I-aa g g. D va ä E Bg (åvaa IfO) ch Ma Lah (åvaa NäO) 2000 åg bhv av föäg av h fa p föa é pé fö. Ta va a apa g fö fa va hä I-a v, g a a jäva a ba aa, g a a a appa va a häa f I-j. Tg äv a apa öjgh fö ägv a å I-a. Tga ha fa föa va fac fa aa äg a. Aa ha g fac ch a fc a ba aa faba M-I ch g Lhaa. M-I hö fa va ba a ha, bå få I-y ch övga. S p a ca E äv a va Ia. Nä jag föö ca aa fc jag göa a på å väg få va gga fö aa acha Ia, bäa E. U 1999/2000 föäa c yc av favägaa I-. Ifa väx få a vva p ppgf a pca faag ch vcba a äv hahåa I-pa ch g g. Nä ya wbbpa fö I-a aa jag ägga fa väg va (v gj a E faa föva f a fa åg a ägga pp) ch ä ha M-I pa fabäa. Iä böja v a på gva ch fäch cp. S öp y gaaa ch I-Lhö Sg Na, b fö Iaca T, vva pj ya g. D aa Sg v fö pé pbca böja äv Iaca T äv a bg aa. Jag gc ch bäa g ch föö aa hp a. Föa fc v a hå, a fc v hp häca a aa f. Ta va a aa a ba åg a. Må va a apa g yg ppg I a föa a fa ag g äv a appa va a fa jbba fäg. Äv på a va yc ac VD-j, va gj aa aa v b VD? Da fa v E fööa föa pé. Tg gj äv öjg fö Ma Nägv a a bja p öjgh a å I-aa Löpg. E h a yca yb. Chfaö ha ch gå, g ch hå ha bå. Få pag ag ch cabaé ESTIEM: v ch IQ: öpvg bä äv a xa ag ch få ch a gc aa gåv fya p å ag yc fäg ch ca aa I-a på. Sag a a äv a av g v av pé. Jag få av av pé ch ä jäg a g v va ch a vcg bv v ha ä få böja, ava E. 48 av pé, v hå ha j, ha gv. Aa aa gåva f a aa på I-pa. E yca c ha xpa av vå ch äv a caa ch ägga pp på I-pa ch ä ä ag p! Fa- ch baa föa av pé. Tf på baa a ca ch fc abb fö aa ca pay på f. 4 pé

5 Öa f? x Jacb Ax REFLEKTION Nä ög pbca häva a f på a v öa ä jag g äa. Jag häva a ög a va a ä ög av aa b aväga fö f. O b på a y föbäa, f öa baa a aa ha öa yc jag a åg aa a a a. Tga våa gfö Svg Ra Ögöa ög agå f på aga aga v ch aa a b F öa på Löpg v. I gag fa a app 400 äg av på g av f ch a a vaa ög 28 pc. På Löpg v ha, g ög, f föbba få 13 aväga ä appa aa. Va va g a a f v gppab ch h. Ma a äa g b a f ha föbba; M M äg ba aa SR Ögöa a v ha bv bä på a ppäca f. E v avä ä a jäföa h ch app äa x app ch på I g y U. Ma få aå h h aväa a gaa ap... M va ä f gg? Ä j a a ha apaa åg aa? Ka a ca ä? Uv ha gfö ög ä ch äa ha vaa på ä ch va j g å a gppa. Sa yc a a vaa å a hjäpa vaaa på h, a äaa yc a ä j a paa ppgfa ch a, a hjäpa vaaa. D a vaa håf a ch ä fög hö vå a fha avgöa va ä va. Va äa f a va av aa v, å baa g vå, a gö a häva ähävg. Yga åg a vaa f ä a va av g a xaa ab. Ma få aå h h aväa a gaa ap a å å fa fa gaa app pc v aa v h ch ä aa. Mvg få äaa ä a a a a få päg g på åa a a gj, v j bä a äaa gg vää ap v b a aa h yc v ägg på. E? HUVUDSPONSOR SAMARBETSPARTNERS pé 5

6 REPORTAE Va bä fö? x A Fag ch Tba Dczfay V ä på pé gvgå, ch a få vg bcaa a a baå. Mf ä g fö åga åg häag, h åg vä aäh ch I- yh gg å? pé ha 10 å baa fö a a på h gg va ä. P Nyåaf 1999 a B J ä a a a ha avgc a p f åa å v a. D va ahava ha havå a ä fö a KB-ag Va P pä. Da föa böja p h övga vä, Tjjg ch a vaåga av a P fva p a På g a aa ä aca I- åvaa föa E Ö fö g 3/00. Dc avöja ha vafö CM ch Sy fc avafh på höö v v hä äa cffhag. E D gc ba fö Svg. Högj v på av aaa gå yc a a 1992 ch väx Svg åg ax fya pc föväa öa yga. IT-föag v av ppgåg ch Svg aa a ya. Da ba a ag a bag väa yhög f påha faa aafö, a fa gj aafaa a ch ha a. Da f IT föa a öv a yp av affävah. M vå 2000 åg f va öv. Ef a B.c föa aj böja vaa a åga föag va yc övväa ch aa fö IT-föag a öya. D fföja böa va, ch a a 2000 ch på 2002 gc bö g 65 pc. På I- åpga g IT-bbba öa fö aag åga å ga. I pé 1/00 få v va a TIMES-fa å 2000 bhaa ca Cc, ch E&Y- ga ä I bäa a ha h va a afa föag å aa cpa. Dåvaa Cha Kwaw a c pé 3/00 ppgfa a I-b a g cybpac. 6 pé B J häa c. F: NATO ph

7 REPORTAE I-aa agag a Ka va h öja ag ppag? Nöj Dåpa påga a, ch Ba, Bg Bh, Rb, Va Ma ch Mva gc a föja yg va v ch I. Sag gj ga-v åg f ög a åg b a fa gaa. Iag v v h gc. På baa gc pa aa ch å faaa fa Bg Jh Mavch ch Aca Bay ba åga f. F öp ffaa v ch ba v ä g ha v på va a Tyba STHLM Rc R Hghch, Håa Hö Kä g g fö g öbg ch Th Hv V V Vc. Sa v äa åg a b g Cpay Paach. Sjäva apa äv I- håg fö a a a a gaba I-cabaé. Och ja, ä åg g på aa vå vag. Ma Nya jää ch Mhy Pyh fc g vaäa D hga ga. Sp Sa å 2000 va åg ag fö fbäap Bg ch Ha. Svg g, å på faaa ä a gppp f ba aa 0 0-ach väa Bg. I gc bä hcy-vm, ä Svg å pp 4. Någ fagåga v yp va ypa p Syy, ä v fya gaj a på 18: pa ajga. I- by g c ävä a, a fa pc ag på aa äa av p: caög ch agap. D bya ävg Da I Spa äga ha f pé 2/00, ch I-ag få Löpg va TIMES-fa å 2000 jäva Sch. Och å? Häa a ä baa va av åga av håga häa få g f. Va a å a håg få ag å? Fa bv afga a bg aa ch Obaa ä på aaa p ä vå ha aa. M a ä åg ag va å va g b g v å? E åa a a vaa Spfy ä a ac å a IPRED-ag. Va a aa ä a av vä ä I- bbg. Mahava a faa, a gå ch aa äa. M I- a fa va, ch av gaa av pé a öa yc föäa övhvag. Ka a yca åg a v ag gö aa a I-a fö å a: aa gaa, aa gaa caävga, aa gaa a. M å aa a: vafö äa på va cp? pé 7

8 REPORTAE Ba föva x Jacb Ax b c.xchg Fa ch fö ha a appg a å ch ä på a äv pé a å ac ch appa a bavä. V hä a göa åga ag a 300 å vcg Bag Ba. Bag Ba ga 1762, faj Bag ha va fagåga ågväga ha åg ga. D va g h ha gc a åg öjgh a jäa pga på a b haba. V ha öv åga avå pp bhv av aha va b a ägga pga vaö f öpa fa baa fö g föä å vaa ch äja v ha pga fö. Fac Bag ( ) va på ava fö öv föag f få ha a aga aha. Föag g ch a på g a a föp å äg affäa ga g på vga aa a övva vä gc vah yc ba. S å åga affää gj Fac Bag bå pp ch ag på a aa, ppbag f pp f apa ch va öa. E a vaa ä ha aca j a va a pa... T gc ch ba by g fa gåg, a yca a a håa ba faj. E pb v gaväxga fajföag ba aa vaa a äa ga ä a p g a a öv åg a Bag fa v g a vaj ga få åga ba, å a åg a va äpg. R f g a a aba faa v ch Napg g a åa a ba a fö a faa ga. E aa äg fåga va ä Bag Ba föa faa föäjg av Laa Föa aa. N ba haa åga baga Fa Ega gaa f. a aa hä ba yca a va a f ch ppähåa a pa ba. Aa a affä gc c ba ch ba jäa höa äg pga ch bv afa Epa å äga a Lvg XVIII: fa 1818 a a fa x pa a: Sba, Fa, P, Ö, Rya ch Bag. Fajaa bv a ch a ag ba väx. U aa hava av 1800-a gj a ä vga öa äa fc ba på fa a pé

9 REPORTAE Ba va a pga Aga a 1888 ch 1890 ba aa pj bygga va- ch avppy B A. R 13,5 j p aa, vaa gfä 40 ja ag pgvä. Pb pp på g av a fa Aga 1887 va 35 % ch 1889 ha g 94 %, på g av pppp ch aä g a Syaa. Aga äa föbba a å ch a ha vå a baa fö g ch ä ba pa å fö a h a pj fa ö ha av a byggabpa. D Aga a äg baa a ä ch Bag fc a våa a öa a baga. Fö a ägga på böa äv Rya av 1890 a få a j p, a ha å, åaga baga Ba yca baa föa åa pga fc a våa v. Ma bv gaaa å på p få y, M & C. f a ha ca bv ä ba föaa a a bhöv pga a a yc va vå a bhöva vaa åa pga. T å bhöv ba pga ch bv vå a åa pga få aa ba ch faa. På hä ha ägaa åg aa bgäa ava. Da ba j bgäa ava fö aa avaga. Aa på åg ä va avaga fö ba vah bv pg yga a affa fa pga ba vah. Ma a ä v pa p g faj ga. D ba a gc ch a a a va v hjäpa ba på fö ch bv på å ä faaa jäv fc aa g. E ya ba g av Ba f Ega, gaa vä ch föag, v hjäpa ch ågäa gaa jä. Faja vä va vga a hjäpa ch av ägaa, T Bag, b Nw Y ca p (ca 750 j ag). Övga vä ch aäa ä pp bpp, öa a få Ba f Ega ya 17 j p ( 50 ja ). Ef a ba ba Bag Bh C. L, ä a ba aa äg ha bgäa ava fö ba affä ch pvabaa fö ha avag få g ö. Lg by ch på haa g aa xa a föag. E av a a va Aw Tcy va föa affäba. På a fc ha åg fa på föag faa g a få Väba få ppag a g bga fö 200 j p. D va cå Tcy åg a Bag Bh aba g Japa ch a ba aa Sgap ch på å v aaa ppgåg. D va 1 j 1992 Bag F Sgap (BFS) böja haa på Sgap Iaa May Exchag (SIMEX), bö fö a ch va avag fö BFS va a vää Nc L. Ha va avag fö a haa a, fö bfög av. Ma yc få pé 9

10 REPORTAE ba a a a bhöv paa f å L ch pa Sgap baa väa affä a av ba. Föäga h ba haa på a aaa A gj a L bv avag fö ha a få Tybö (N) på SIMEX. Oäg av a ha öa ch a ppäc abagöjgh g a haa japaa på SIMEX. Vg va va å på vaj, pa a a haa väg a vy ch a aåg a a affäa va yc å. E xp på affä vaa a v ha 1000 a på N ch Bag öp å vaa a på SIMEX p va äg ä, a g ba av a ha öp a på N, v ä hög v fö ba. A väja bga på a ä aa fö wchg. Da ä a aga på a L avg 1994 va v va f gåg ö ä väa ch g g fö ba fågaa ffa a va aa pa ch på g av a v a öv ha j p aägaa. D va c a på BFS: aa ag på SIMEX ggha böja ä L ga I BFS: y ga å aa f, ä äaa ga å haag. M a föa åa ha yc aa aa gfö på v va på a ag ha avä f a g ha. D va g a a L ha gv a äa ay å a aa få a app aaav. K avä fö a öja pafö gja av Nc L jäv ch v av 1993 ppva fö på gfä 36 j aaa a. Föa ya fö ch j ä gc aa L fö a fööa va baa pgaa. D a ag bv ä ha aa på a Tybö N åhäa g f a fa f jbävg Kb 1995, åg hä å f ha ha hppa ch pög ppäc v. Fa cb 1994 ha L affä a ba 200 j p ch a ha a a övva a ppäc föa å, f ba ha 350 j p g apa. D 23 fba 1995 fy L ch ag ppäc ba v fff pgaa ch ba föa fc bv få L ä ha ä va ha gj. D va g a Nc L haa ha a ba 827 j p ä bb å yc ba apa. Ba vä g åg Ba f Ega fö a fööa få hjäp ch ba ba va h a fö, gg va g vaa gföba ch å ba fö p häa ba IN. Ba ba fö IN Bag gc a av IN ch a Bag avä äg åg bavah. Nc L ö fäg x ch hav å Sgap, äpp ga på g av a ha agca cac. Ha ha på a gv vå böc gaa aa a: Rg Ta: Hw I bgh w Bag Ba a h h faca w ch Bac f h b: Cpg wh. L jbba a v fö fbbb away U på Ia. A ba äa ha gg vå a a. Fö föa ha ägaa bgäa ava ch ba ch fgäga äva pga ä aapa, v agv äc ä åg. D aa a ä a Ba f Ega ch aa faa åg a Bag Ba va aahag av ba ch a a y apa baa fö a ba gc ch va g äa. E aa a ha ppå på a ä ha bafä ha a pb ch ä v. Kä Pacfc-Ba Fac Ja ; Dbg: Nc L ag agy, Sph J. Bw ch O W. Sb Iaa Faca Ma, I & My ; Th Bag c f 1890 a 1995: ca, c, cqc a h ag f ffc, Ja Kö Dya, Dav S. La 10 pé

11 SEKTION I-bb ha åpå! x Sä/Ma P f c.xchg Ef fåva å ba aa I-pa gj ä I-bbaa äg baa. Sä hppa a a a a göa a yc ya fö ag a på I- gj ga. På pa S/I-bba ä fa baa appyc b. Va ä gg I-bb? D ä v av fö ch a fga vägg fö va vä gåg. I I-bb a a äa afå hva a ä vä a öpa, h a äpgv föb g fö a, fa va abba ä bä. D f p ch x fö apgga ch h a bö ägga pp abböa äp. Saafagv a äga a I-bb ä hjäp föhppgv a a ba a fö. Vafö f I-bba? D f fö a ga a va ch ä vä ä a. D fga p väg ch f fö a a a få aa y på a. I-bba fga aå f f ä ga å bäa va vg yc. a pa fa vägaa I- I-bba f g öjgh fö a a fögå äå ög. I-bbaa aaä av Sä g apa ch ppaa åg. Ta ä a a fa I-bba aa, hög åa gfö väga på aa ä. Dc ä bhv av väg av a äv hä. Mäg vabaa hög å ä g ch fö a a g xaa öjgh a föbäa a pv vä a a Bä äa hjäa... bja hög å a häca öjgh fa äg å bhöv Sä a hjäp! V vaa ch påva a fg ch hjäpa I- a pa a va yga? Tva a hö av g Sä å hjäp v g fa väga ch I-bba. Spc hög å ä ä väa a höa av jäva gä aga a! S I-bb ä faäg? Uppaa gäa! Sca väg j Sä å hjäp v g a a gåg paa. I-bbaa ä aa höga ga va a a föya, ab a göa a hjäp! Så ca på /I-bba på I-pa ch böja baa våa I-bba a ag! Sä g Ma P, föa VT-09. pé 11

12 E havå Lpg f Jacb Ax 12 pé

13 pé 13

14 STUDIER Väg g I x Da Egbg ch Håa H V a gå hög å ha få föfåga a göa a va väga g I äv / ab. D ä a ä åga hå på a va ä a av. Tyvä ä å a va ä äa ch våa ä av v ch äfö a a ja g, a a fac a pga f. H a å väja a g? D vaga å ba vaa a a va aa, ä vg ög ä g a ch a få g a pa axa. Da ä c ä a göa på v a ab fö a få xa. Eg vå bjva bög bö a äa ag ch ag väja pg ch/ ä. Daag ha fa ag pp ä g, v a håa a ä pc vå ä ä fa a pj ch åga a abba. V ha åg på bå ay ch b, c ba ay äga vaa aaa av gaa ch ya på Ia äg a ä yc äpgg b-g. D ä ä a ha våa g v ha ag a fö g ä ä på väja, ha xp vå fö äpgg a b ä åg fö g. Nä fya ä ag fö ga va. Då a äa a a a päg ag a a väja ch aga av fö xa å ppfya. Väj pf ch aa ö ä fa gaa af, ä ä a åg v a fö a. Ha b äa av a v fa a yc föa å I- f cå vg g. Lä ag xapäg äv yc a vaa a. Föö cå a aa pjab å fa 4: ha yc a göa ch ä a a faa g v jbba bå väa ch hg. D bhöv vä appa äa a a a få gav va på fg v. Dc a göa a äv f pa ba (ä a) hva gö av pjab, å va gga ach a va gö. Da cå g vå, a ag ha ä pjab ch aa äp. O ä ä a ha fö yc öv ch v h a pa f a v a ä bba a ga, xp aafög ch g. Da bö a a äv fga a fya cha ch på å v gaaa ppå ja abvca. O väj a ya CV gagag ch aa föga bhöv ag vaa g fö a få g vä ha. Na va cha fö ypa aböa. äa P Bc 14 pé

15 Bp x Håa H RECENSION I hav T Ja Fagåg Ma H I hav bv vgh fö ppö T Ja ch a ha gj föag Nw Wav p. B böja få böja ch bv h Ja aa a yca -h äa ha h a föäa a by Dg ch fä a a bva h föag g g bö ch ppäaa ppöp av gac Of KaBa. Ia b ä å vj y pp ä p T Ja äh g y på ha pöap, aap ch vaf. I a ap bäa T Ja äv h a bygg böbag, h ä a vaa v ch h ä a b ä f ppöp av Of KaBa. B bj cå på öa få aa aga föäja ch få ga affä Ka. Läa ch håa äg a bv h v pö a vaa, a a fö a appa f på hå. E gv b hägaa fö a påb, å pcfa a a 39 på ab.c. I b Fagåg päa 20 va pö aa h a föag ch väg pp. I vaj ap bäa y föag ch va gg g fö a fagåg ch va äca a föaga. Någa av föag päa ä EF Eca, Fac Sch, a Tc, N, Tab ch Sa. A b bå av å, j aahäga bä, a föag gö a a a ha gga på ab fö a a äa y fagågaga ä fa på. V xp a a Tc ha yg 20 aäa på pavg a a aä växf, a Sa ga Uf Eöf fc aapbg vffc a ha ggpp på Fac Sch bå av v? O å ä a b åg fö g! B g cå hafaa p ch å a hå 62 affäé v I-a a bygga va på. B ä ha a åa på abb. pé 15

16 REPORTAE Löpg va på x Caa Dg f Maja Bjg-ch S fag a ba äa b ä bäa p a Thaa vå vc ch häva a ä DU avj, öa. Svg ä f av göa pä baa väa på a b ppäca. D å vaa åg pa ba ch a a bja på 40 ga ch vaa ag, va gö vä. H ä gg a a på vg fyg Maca, baa fö a a häf på h ä va ch ja, ha v aff! ö g jäv jä ch ppäc Svg a, fafö a: ppäc Löpg! Sa g, Löpg va på T Sqa, ga Löpg g ch pa fö Löpg bba. Å 1600 aväa fya åä ch ghöva g hahggg. Hä äg vaa av Svg öa äaa å Hg Ka aga åaga åvä a. Tg ha a a öa g ch a. Hä ha äv a ch xva gaa Fby, å fö b g. Paa äv på a fya på väpåa på av åga vgaa a. Say av F Fby, Löpg va på Mchag Dav, bäg på Sa g ch apa av Ca M. F Fby va g äg afa Bjäbä ch ä Fgaä, ä häaa få jäva Bg Ja. Na Fby äg a få föba, öa ha påå ha få f a ha aa häa äa. Sa j? V v, vga av a ä vä äå a jbb b gj? Sågå, Löpg va på N, ba appv fö ävyg ä. M äg på 202 ha h gj gäj a Ögöa öa hav. E yc ppä å fö åvä baga fa a v paa a äga g å aa vap. 16 pé

17 REPORTAE Ryg, Löpg va på Shwg, pa fö a ppäca. D f ga h föbhå fö va a äa ha a ya g. Myc paa Baag v a ag va. Tyc a ä g a pa gf, aa fb ch a g? Då ä Ryg h h, 18-hå fbgfbaa, pp fö hacp öa ga på å hå. Löpg ya, Löpg va på N Da, ha å a, ha a ag a a. Fö vgg ä hv 107 hög, få yvä j böa på g av föägbä. N a äv a cha ch öa aavä. E vafö äa äa SKULD, Sva ya ga Löpg föag? Ågaa, Löpg va på Magaf, ä få ag öag a aa a ch ja b aa fö Löpg v. aa ä av Svg faga, äfö a vaa pa a a föb ca Paa g, jag a aa, V va aa? ch Va a jag göa fa ja?! Rgä ä a a, å vä gaaa b bö. pé 17

18 KARRIÄR Th Va O Lbay x Håa H I föa av pé bäa v a 300 I- vå få gåg Va äa aäg va Th Va O Lbay, a fö a öa ch föaa a v åa f a få gåg wbbb äa hö. Fö a aa a få ppfag va haa ha pé ö va Va ha a bja ch va a vaa xa a fö I-a. Så fc cha a pva på Va vå ä av få, g få a a, å g hä é av va Va ha a bja j g! Va Va gböc ha pbca a 1997 ch a av åga vaa fäa äa fa ö aää. Hä f a ba aa Th Va h Tp 25 Cg F, Epa, Va h Ca Ivw ch Va Iaa Ca. Da g ä övag väg ba ch hå yc aygfa pv ä. E c ä a pa av g j ä av yp Epa ä väg a på aaa aa ch a äfö g a aa fö gäg I-a. Kaäå E aa aväba av Th Va O Lbay ha f Ca avc. Hä f xp CV fö a bach å Cg CV, Egg CV ch Ra CV, a xp på pga bv, A ay h f bä ch yc, yc. D fa ha hä ä fa xa aväba, a å yc ä ga p gä av v bach ch va vä v aba. Käa: Säp Va O Lbay Föag U f Cpa f fa föag, fa aa föag vah vä. Hä gå ba aa a aa föag f bach öa VAULT föagaaba. U a a v fga c öf ch åga av föagpfa aa fa. Bä ä å a ä aa h åg av g ö bach ä a av. Saafagv å a VAULT O Lbay äga vaa g ba äa aäfa ch v ä övyga a a gaga åga av äv fäg gö gägg fö a. 18 pé

19 Exjbb x Ka P KARRIÄR Ff ä föb fö ä gäg, v äv bä a xjbb äa g fö åga av. Fö a få ah va bä ha pé ä fåg aa I- a a g av fah. HUR HITTAR MAN EXJOBB? Måga ha xjbb g a ch g fägh. I v äcg xjbba jäva ä ch fa yf ch fågäga vaa. E väg a gå ä a a ba a ä föag jäva ha fa bhvå. E aa aav ä a a f aa föag ch a a hjäp av xpv äa v fö v xjbb a föa, fö a fa aa pbå a föå fö föag. O föag yc ä a a, f, vg av föag. Uppgf ä a p a föag ch v. O a ä ä på h aöa a vaa fa ha va fåg a a a g få a aa föag ch fåga. Exjbb ä fa vg ä föa abvj, ch äfö bö a xjbba äa av på a a vaa a. VAD ÄR VÄRT ATT HA I ÅTANKE NÄR MAN BESTÄMMER EXJOBBSPARTNER? Exjbb gfö a vå ch vå. A göa xjbb jäv ä av på ch äv äav äa ä. A aba p pj 20 vc a ä b påfa ch ä äfö vg a ha åg a fga ba hp. J a a pa vaaa bä. E avvägg gg a väja a aaba p ä på aa ä, v fög g bä a äa a apa f f ab gåg. Aa aa ä j fa gaa bgäa f ä av på aa å, aa abvå ch fa fa aa g. D f fö a aba åg a ga aba f a a å ä vaaa y ch vagh ch bä a a pp ab äf. D f yvä åga xp på väapa bv a aba a xjbb gfö bäa p. D a vaa ba a vaa v ch föba g, g a xpv vaa ga va a ch äa pp g fö h ab a öa. HUR MYCKET ES I ERSÄTTNIN? Eäg vaa. E ä ä a D f föag g pp E få g a. A göa xjbb på bhöv bäa a a få äg, a b h ch hå på v f xjbb. Sa föag ha fa aa va bä äg häy va få av ab. I föag f fa ö y fö föhaga. Iba baa pa f gfö ab ch ba baa paaö vaj åa. HUR VIKTI ÄR HANDLEDAREN? V xjbb på föag ha a haa på föag ch på v. B på a haa gagag ch av a vaa h fv a äffa. Exjbbaa bhv av a äffa haa vaa, fa äv ö va p. A väja xjbb gaga ppaggva ä vg p få fa a. Vä a ha åa ä äv a ga ch öa pf övägv ha hag av xjbb på pa. S ygga bpa ha a pp hjäp ch å gå äv, ga xjbb, a ppa på aa app. Ea ä a väja pp aa g f a äv a äa g på y å. VILKEN TYP AV INFORMATIONSINSAMLIN INÅR OCH HUR SER UPPLÄET UT? Daaag xjbb bå a av a fa äpga fö fa. E p ä a öa av, v äga a böja a ch a ha va fa g a f. Ugfä x j vc xjbb a pagapp vaa a. D faa a fa a ba aa yf, fågäga, fö h fågäga a bvaa ch avgäga. D ag g få aväg fö Wahba U- få IMAN, äå äpa fö a bgpa bö, ha hä föpåg. Någ åga gaa I-a y ä v av a avgäa g. Nä ä a a avgäa g g ä äcg. Exjbb a vaa jpyg. D päa aaag gö fa av vj babg ch aay av a yp av aa. Exjbb ä ä a gföa 20 vc à 40 a. D fa a a a ä äcg. E väj a pa. VAD BEHÖVER MAN TÄNKA PÅ NÄR EXJOBBSARBETET PLANERAS? D ä ba a ägga gaa yc på pag ch yf. Ia ab a gåg ä vg a ha gppa ppgf ch a vaa öv ppaggva a a v a a ppå. Syf fa fa a gåg v äv bä a a bhöv vaa b på a paa. Fö a a a bhöva a afö åga åga ä fö ba a äa, gä a vaa cpa. D a vaa ba a aba a på xjbbföag på. Ivjp bö ba å g öjg, f a ä fa ä väg ppaga. M av xjbb a bhöva fö aägvj, v cå ä ba a paa fö. Äv fa böja a xjbb fa åa fö va a fägh, fö åga, avgö va a haa. Fö ha åg xjbb a a vaa vä afa. D ä a ba fä a göa åg a vg v! Vg A ha yg åäg xjbb A ppaggva ä gaga xjbb A avgäa ppgf M Ifa ch Tp Ifa ch ag av xjbb Aaaba: Avä fö a aa a vaa på fåg fö a a. E ba ä a a a a ch va I-a aba; hp://www../a/ MFS (M F ): Ex-jbb fä vcga; 19

20 ÖR DET SJÄLV Bygga g ö? x A E f c.xchg På Sybag ha f a äa a 23 av 25 ppäa aaa a ä ö, äa bä j ag. T a ag hg å ä va bygga a väx ch ha ag å å yc a, p ch pa va ga gö ag. Eg f ä bygg a bygg bygg ö haväga ch g gaa bygga. E bygga ha va på a faväx USA a ca ch a bhöv a gå åg fö a ha a pca a a ä Bw ga va yy ö. Sa 1995, å föa va bygga aba, ha gaa åg a föag g aa. Na a a på Sybag hy ha ö a Säa Ipa S, N Oca Ia A ch fäö H få Jäa Bygg. Fö aa ga a ca ö fö aa a ä abb ch gaa vg bg å ä a vga yh, yvä ä hå på aa ch ga a gaa abb. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg. Sa a vaa xa ä a abyggg, ä äpg fö yböja, a g haväga aa a ä väg f ag ch aa g a a å f a äaföå. Sabyggg äc g öv p få jä å baa bhöv äga jäbag va gaa avaca f cp ha få av på VVaa fagvä. Uppvx Svg, vå a abvaa ch åg afya föhågä ah, a äa g ch a g a göa g ö paha ha. M a bga vaa ä gaa ppäa a ä öbyggg haväg ch g yc ö cha ga a. E ö gj ha a yc vä b ga ö åg ha pva, ch äv b yc bga ä va ha va på Sybag g yc öj a göa jäv. Fö a få äg öj av ö, ch ppa pa c ä fa på, a a aa g a bygg D g bygg: a g 1 Köp g ch a jä D ä yc g, öv va ö a ä a, bhöv fö a bygga g ö. I föa g bhöv öa, a (10), vå jäha a jäö ch häv. D ä a a öpa g på öjä å föj yböjapa ä ä ba, äa ä a böja Ajä å jä a pa. Nä a ä öp ä ag a aa ppaa ch föja föja a fö g. 2 Hä öv bag jäh ch väa Fy jäh 25 a va ch hä jä afg ög. Hä ä å a yäa bag axa, åg a a a v va vaj p å g ö ä a. Sä a på c jäö, ch ä h öa hö av ägh. Ef gfä vå aga bö ö ha böja jäa ch a bbba gaa f jäö. Bbba a håa på pa aga, ch ä hagh på ha j äa ä ag a göa appg fö a avja öa jä. Avä häv fö a häa öv ö äa h ch v a få ba. Ef vca äjäg ä a ag fö g. 3 Tappa på faa ch aa fjäg N bö ö vaa få föga ch aa fäga p, c a ya. D a a fagg på faa. U ppappg ä vg a vaa abb a äa på apy fö a va yäg. Tä cå c p fö a hjäpa fjäg. Ef vca agg ö - ch h äaa - y ä ag a a pp ch a p. a, ha j bygg föa ö. D va vä å vå? D ä yc vg a göa ch fca a g ch aa ä ä a ö f g, aa ä a jä ö fö. 20 pé

21 ch 3! Sccé ä fa x & f I-gaag Fö a fäa på vå pvca ch ba j bä v I-gaag fö a ca vå g faäa på ava a pg fa äg. Da a g åg jäv v, La ch F, ha vå a a b baccé ha j a gå ba h [ a gåg h,. aäg]. Nä gä va ch ä gå vag; a va ch a vå åa vaav La ffaa baa fö ap. Iä fö a göa aa aa ch ya på fa ch ågj y v på f ch gaga aag. Fäa y pp pa ä a ä åga aga va ch pg ä ha å VD-f a ha appa gv. Ef öjg gag ha ba ppö f a gjagh, åga föv a ch a a a böja pa c Ta O afaa g. D ä vå a fa. Fabö - La Ljbg Iä - F Jha M Bgh! - A Fag Få vä: av B (a), Jha Ab (Ba), H C (Såg/a), Jha bäc (Maag/Fäa), Lgga: Mac Egö (T) pé 21

22 U fa f x & f Fa Öh Äg ha vå ch v ä b, våäa p pp på a. N a a vaa h g a a a a föfya åa. Så va a göa yfa fh? Vyb ä a åga ppaa ch av j ä a vaa vå a ha g pa. E pa av B yh fö å: S By By a vaa h p. M g å a äca g gä ch baa ja. J, a a få göa på vac pa ch a vå hyh Ry på Ib. Så paca pcc- g ch paa på a fa pa Löpg fa ha a bja. Tägåfög Ca bäg gg, fa v, Tägåfög å fa fa 150 å. Hä f g gäy pfa fö a ba pccf åga vä. N få c vaa ba på a åga aa ha haf aa é å bäa paa y f va aga. Fö a ä äa a å gg pc v c f äv öjgh a fa ch äa pa v a g. Hä f bbaa fö ha åja ch vybpa gå a ba faföa f vac a gö a äa gö a ä a. Paa på a a på Tägåfög ha på fö a få p på va pa ha a bja. Sågå O äga f pa va a äa aäa å f a Sågå g ha, ac ä vä a gäy ä bgäa ch äv hä a b åg. J äg b få c a g f b. Ta gaa bö hfå å a äva app päa v ä ppäa h gääa. O ä fö a göa fåga å a ba b, hä f äg yc pgya ä äfö cå yc ga a b få åga cy ch jgga på g äg å. Rx Bg a ä j aappa a gg ä öa Kaa ch Rx ö ca Löpg. D gå ba a a g h på cy, ha a b aa a a. Fö a ä a pf fä a b av 190 åga öa Kaa a 58 a å ä cå vg pa yg caf ä öpp få aj pb ch äv öjgh a pa gf. Ha b ch v a ä äg b få a å gg Sav capg yga b fä på väg föb aa. Hä f öjgh a baa ch a öppa gäy ä a a bga g ö ag g a pga av g ch pa b, vafö baa gga ch ja av? 22 pé

23 May ä gppba äa! x Aa Säh f Yva S Fa ä! Ha gå hå åga a a ch aaa g a a g fa öv a a fa bhöv pa g yga? Vafö avja häg a a ä å? D pp a bvä a aa ch fxa fö a ag, å bhöv gg baa ga ch ja av g a ch ga gäg. Fa g ch! Ä yp yc a a a fxa ä äva ch jbbg h fa väa ä faj, å å a a åga åa ch fxa fö f? Oa g. Baa a ha faföhåg ch a få pa äa å ö g gaa! E pa äa få hä; Da väg åg aga baa va åg ägå. Na f ag ppäg föag på ga apv ch ga a. På ä ä j b äg å a pp apv, a, a ga cp ch vga a å a a ja av häg a äv å, fa a afö yc bvä. Fa Ppp Bå-a! Ä yp v fa äa väa ch gäa a väg få faj? N ha vä Ppp Bå -a? D å föagv föa bäa båhyg, hy bå öv yg vå ch a väg häg ppg ö bygga ä gägg fö aäh. Paca a äa vä, åga fa Ppp Bå ( va föa), ga ch häg ag aa. U ag ö a ch p, baa å öa ch gö a aa på pa (aav fö avfä). Nä ä a pp a, a på fäggaa fa, på ppa ch baa j av avä. Fa väv pca fa ga ch pa ch jg aa aväga g ba h. Ka b y? LEK: FOTBOLL I EN STRUT ö av papp ch jp ä a ä a äca ya a ch aa ä a äa hå. S fä gba g hv på pa a paa b baa öv a, h a a aväa häa fö a föha f. Svåghga bä föväg g a vaa på a hå. Lagppg a göa på a ä, ag a v öa aa aa a a a pp åga ag xp äva bä a hp. E gy g, pc fö ååaa! LEK: BLINDA RADEN Da pp agaa vå ag. Aa aga ä ögb fö ög. D ag fö, a a paa, yca paca g ga g a fö ch äga v. SÅ HÄR ÖR DU DIN EEN KRANS Ta a favb ch baa fa ba ha a. Vava a å va fa fba å (föagv gö aå). Nä b-äga ä åg g a paa g hv y hp bå äaa. Ea ä! LEK: NUMMERLEKEN Föb y 1.. aga p ag ä v 1 på föa y, på äa y v 2 ch å va pp (aa- få a ag g av). Fä a y på vaj aga ag. D ag fö ha få ag på g ha v. Tp: O a ä fö ä å f äv vaa a agaa få paa vaaa. Såghäf SNAPSVISA: FULLMÅNE M: M a O E gåg åa ä å f ag v h a S av ba h yc ha å höj v ga ch c ha SKÅL! SNAPSVISA: INTE NU (Sa föa f a) I... (väa f )... h... (väa f )... NU!!! SNAPSVISA: BOTTEN UPP M: Taö E: Va h pp? Aa: WASA! E: H jö? Aa: BOTTEN UPP! pé 23

24 Pg B I-, Kåa Ta Höga Löpg Tä g. A vä av öjgh öppa g fö g. V b föa g? Vägaa Scaa fö g aa, ä åga. Nä a g på Scaa a cå föa g på åg a b v a. E ppäcfä, fy av äg ya aga ch våg äa. På Scaa f f aäväga ä a äa g. Bå Svg ch a. Hä a bya jbb ch vca, a a bya abgva. 24 pé

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill UTVÄRDERING PROJEKT ORANGERIET Coompanion Östergötland Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer