SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan 283

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283"

Transkript

1 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan Val av protokolljusterare Anmälningsärenden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Aktuella frågor Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 123 Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 124 Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 127 Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Rauni Ruohonen 130 Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Reino Koskivuori Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär Ändring av förvaltningsstadgan gällande miljönämndens, miljövårdschefens och miljövårdsinspektörens beslutanderätt och befogenheter Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkosalmenrannan kaupunginosasta Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkomalmin kaupunginosasta 320

2 6/ Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Andreas Johansson

3 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Johansson Andreas Ordförande/Puheenjohtaja , Karlsson Kaj-Johan Friis Christer Lindberg Linda Björklöf Alice Abrahamsson Petri Ordförande/Puheenjohtaja 124 Järvinen Hanna Eriksson Jan Särkijärvi Helena Agge Matti ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Lundqvist Kurt Carla Manne Lönnberg Susanna Michelsson Turkka Österman Carl-Sture Östman Katarina FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Lundsten Aya Johansson Tiina Stadsstyrelsens representant/kaupunginhallituksen edustaja Stadsingenjör/Kaupungininsinööri Stadsgeodet, föredragande/kaupungingeodeetti, esittelijä Vik. planläggningschef, föredragande/kaavoituspäällikön sij., esittelijä Miljövårdschef, föredragande/ympäristönsuojelupäällikkö, esittelijä Sekreterare/Sihteeri Suppleanten Linda Lindberg var närvarande/sijainen Linda Lindberg oli läsnä UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas Johansson Petri Abrahamsson Katarina Östman Ordförande/Puheenjohtaja , Ordförande/Puheenjohtaja 124 Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT

4 6/ PROTOKOLLET JUSTERAT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 133 HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Helena Särkijärvi Christer Friis har justerat protokollet elektroniskt / har justerat protokollet elektroniskt / on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Katarina Östman Nämndsekreterare/ Lautakuntasihteeri

5 6/ Miljönämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Miljönämnden Beslut Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ympäristölautakunta Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 6/ Miljönämnden Godkännande av föredragningslistan Miljönämnden Förslag Beslut Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Ordföranden föreslog att tilläggslistan tas till behandling och att behandlingen av 121 Aktuella frågor sker sist. Förslaget godkändes.

7 6/ Miljönämnden Val av protokolljusterare Miljönämnden Beslut Till protokolljusterare valdes Helena Särkijärvi och Christer Friis.

8 6/ Miljönämnden Anmälningsärenden Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar: 1) NTM-centralen i Egentliga Finland : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. o naturvårdslagen gällande störning av storskarv, Dragsfjärd : Beslut om behovet att pröva miljötillståndet för Finncement Ab och föreskrift om att lämna en ansökan om prövning av miljötillstånd : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 i naturvårdslagen om att störa och döda fredslysta fågelarter, Mynälahti : Beslut om att avvika från fridlysningsföreskrifterna för privata naturskyddsområden, naturskyddsområdena Järviniitty, Tammo och Männistö : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. i naturvårdslagen om störning av storskarv och tillstånd att avvika från fridlysningsföreskrifterna för ett privat naturskyddsområde, Måsgrund i Pargas : Beslut om att godkänna avfallshanteringsplanen för hamnen för Pargas kalkfabrik, Nordkalk Oy Ab : Beviljat Jessica och Roger Lindell undantag för byggande av en fritidsbostad på lägenheten Wästervik 7:5 i Kärfvois i Korpo : Beviljat Erkki och Helena Solja undantag för byggande av en fritidsbostad och ett garage på lägenheten Myrstrand 4:58 i Prästgården by i Korpo. 2) Åbo förvaltningsdomstol : Förkastat Tuuli Soncks besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut av om att godkänna stranddetaljplanen för Johansholm : Förkastat Sten Bergmans dödsbos besvär mot Pargas stadsfullmäktiges beslut om att godkänna ändringen av delgeneralplanen för Stormälö-Lillmälö. 3) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy , Avloppsreningsverket i Airisto Sandviken. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Avloppsreningsverket på Airiston Matkailukeskus Oy. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Kontrollundersökning av avloppsreningsverket vid Heimon Kala Oy:s fiskrenseri i Houtskär, årsrapport : Kontroll av Sysilaxhagens avstjälpningsplats av Paroc Oy Ab:s bergullsfabrik i Pargas i maj , Kontrollundersökning av Rauhala avfallsstation, Åbonejdens Avfallsservice Ab, maj : Recipientkontroll vid fiskodlingarna på fiskeri- och miljöinstitutet i maj 2015.

9 6/ Miljönämnden : Kontrollundersökning av havsområden i Åbo omgivning på försommaren : Turun Seudun Puhdistamo Oy, Kakolabackens avloppsreningsverk. Undersökning ) Åbonejdens Avfallsservice Ab : Meddelande om yrkesmässig samling av avfall med regionala sorterings- och avfallsterminaler av Åbonejdens Avfallsservice. 5) Miljövårdsbyrån i Pargas stad : Utlåtande med anledning av Pargas Port Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Utlåtande med anledning av Bystrand Catering Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Meddelande till Torolf Karlsson om att miljötillståndsplikten för djurstallet upphört. 6) Stadsfullmäktige, Pargas stad : Godkänt avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd samt valt Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Handlingarna finns till påseende på miljöavdelningen och på sam manträdet. Beslut Förslaget godkändes.

10 6/ Miljönämnden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den har tagit del av följande tjänsteman na beslut och beslutar att beslut om överföring inte är på kal lat. Stadsgeodeten: 47/ : Godkänt Lions Club Parainen-Pargas anhållan om att få arrangera en frisbeegolftävling på banan i Finby / : Godkänt Kulturbyråns anhållan om att få använda Centralparkens cirkusring för picknick och konsert i samband med Pridefestival / : Beslutat att sälja tomt nr 2 i kvarter 19 i Ljusudda stadsdel till Minna Saarinen och Tapio Seiteri. 50/ : Beslutat att sälja tomt nr 1 i kvarter 10 i Ljusudda stadsdel till Eva-Maria och Marcus Dahlsten. 51/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 60 i stadsdelen Verkan (121) enligt förslaget. 52/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 6 i Bläsnäs (14) stadsdel enligt förslaget. Miljövårdschefen: : Anställt Henry Vuolle som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Sofia Karlsson som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Alexander Lindgren som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Tapani Raittila som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Liina Salonen som assistent till planläggningsenheten för tiden : Anställt Bert Johansson byggnadsinspektör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Salwa Hanna som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Per-Robert Engblom som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell med läroavtal för tiden Beslut Förslaget godkändes.

11 6/ Miljönämnden Aktuella frågor Miljönämnden

12 6/ Miljönämnden Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 1536/ /2014 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Det har lämnats in ett rättelseyrkande till miljönämnden om nämndens beslut vid sammanträdet om att inte godkänna ändringen av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Enligt beredningen av ärendet för mötet kan planändringen inte godkännas enligt anhållan och enligt beslutet vid sammanträdet kan ändringen inte vidtas. Sökanden Hedda Mattsson framför i sitt rättelseyrkande som finns som bilaga till denna beredning motiveringar till varför ansökan borde godkännas och strandgeneralplanen för Nagu ändras. Sökanden anser att det finns fel i den gällande strandgeneralplanen för Nagu och att miljönämnden inte har beaktat dem. I plankartan anvisas en liten remsa av byområdet (AT) i östra kanten av lägenheten Ostpricken 1:192 felaktigt vara utan byggrätt, även om det fanns en bastu i området redan då planen uppgjordes. Bastun omfattas av strandbyggrätten för lägenheten som i plankartan har anvisats med beteckningen RA1 för fritidsbostadsområde i västra kanten av lägenheten. I och för sig är det speciellt att man har kunnat uppföra en bastu som hör till samma helhet av strandbyggande så långt ifrån huvudbyggnaden och de andra befintliga byggnaderna inom samma gårdsområde. En bastu bildar dock inte ensam en ny separat strandbyggrätt med full byggrätt och därmed utgör den inte heller någon grund för att ändra planen. Sökanden är orolig om bastubyggnaden eventuellt förstörs och om en ny bastu i så fall kan byggas på samma ställe. Enligt de särskilda bestämmelserna i strandgeneralplanen för Nagu får en byggnad som förstörs genom brand eller på annat motsvarande sätt återuppföras i sitt ursprungliga tillstånd oberoende av i strandgeneralplanen anvisad markanvändning. Sökanden anser att markägarna har bemötts ojämlikt då det har planlagts områden för åretruntboende på grannlägenheterna. Planbeteckningen AT för byområdet öster om lägenheten Ostpricken är den normala och ändamålsenliga beteckningen som används på flera gamla byområden vid strand som även tidigare har varit i varje fall delvis bebodda året om. Däremot är det separata A1-området på lägenheten Västpricken 1:136 som planlagts för åretruntboende och som ligger väster om lägenheten Ostpricken snarare ett undantag än normal praxis. Det har kunnat anvisas av grundad anledning separata områden för åretruntboende i strandgeneralplanen för Nagu: områden är enskilda och de har gåtts igenom fall för fall då planen uppgjordes.

13 6/ Miljönämnden Sökanden yrkar på en ändring och/eller justering av strandgeneralplanen för Nagu utan kostnader för sökanden. Pargas stad ska kunna utgå ifrån att markägarna är aktiva under planläggningsprocessen så att de bevakar sina intressen och reagerar under den tid planen är framlagd som utkast och som förslag och på så sätt kan påverka de slutgiltiga lösningarna i en generalplan. Vid små enskilda ändringar i generalplaner efteråt är det oftast frågan om privat intresse och staden har inte resurser att genomföra dessa ändringar, utan kostnaderna tillfaller markägarna. Sökanden vill också få en förklaring i hur principen om stomlägenhet har tillämpats i den gällande generalplanen. Principen om stomlägenhet har redan behandlats grundligt en gång: vid beredningen av planändringsanhållan klarlades vilka lägenheter som ingick i det område som omfattades av anhållan och hur mycket byggrätt de har kunnat anvisas i planen. Sättet hur strandbyggrätten för strandgeneralplanen för Nagu har fastställts framgår av den bifogade planbeskrivningen i stycke 220. I motiveringarna till avslaget på planändringsanhållan konstateras att området redan har bebyggts mycket tätt, medan sökanden anser att lägenheten Ostpricken har bebyggts mycket glest. Med tät bebyggelse avses att man för de områden som är styckade från samma stomlägenhet har i generalplanen anvisat mera strandbyggrätt numerärt utifrån den bebyggelse som redan fanns då planen uppgjordes än vad som skulle vara möjligt enligt landskapsplanen (tidigare regionplanen) som styr byggandet i området. Bilaga 1. Hedda Mattssons rättelseyrkande Kompletterande material Beskrivning av strandgeneralplanen för Nagu som godkänts Förslag Beslut Miljönämnden ger redogörelsen ovan som sitt svar på Hedda Mattssons rättelseyrkande och beslutar att den vidhåller beslutet av om att inte ändra strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Förslaget godkändes. Delgivning Hedda Mattsson, planläggningsenheten

14 6/ Miljönämnden Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 4368/ /2012 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Markägarna inledde 2012 en ändring av generalplanen i området. Syftet med ändringen är att riva ned strandbastun som är i dåligt skick och bygga en ny bastu på samma ställe samt bygga ett klubbhus med behövliga ekonomibyggnader i närheten av bryggan för segelsällskapets verksamhet. I området gäller delgeneralplanen för Korpo södra skärgård och enligt planen består området delvis av ett naturskyddsområde (SL) med en kalkylmässig strandbyggrätt. I planändringsområdet ingår därtill ett område för naturhamn (LV-N). Planändringsområdet omfattar hela lägenheten Ånsören 2:9 nordost om ön Björkö i Korpo mellan Långholmen och Koholmen. I planändringsområdet ingår alla fyra skär med olika arealer på lägenheten Ånsören samt skäret Skärgårdshavets nationalpark 1:1 som också hör till fastigheten och som i den gällande delgeneralplanen oriktigt har fått beteckningen SL(1). Miljönämnden beslutade att planändringen kan vidtas. Det inledande mötet med anledning av planändringen hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Det har inte lämnats in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet har varit anhängigt. Planförslaget är nu färdigt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag Beslut 2. Planen 3. Planbeskrivningen med bilagor 4. Program för deltagande och bedömning 5. Rapport om behovsprövningen av en Naturabedömning 6. Egentliga Finlands NTM-centrals utlåtande om rapporten om behovsprövningen av Naturabedömningen Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte under den tid som förslaget är framlagt lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget. Förslaget godkändes.

15 6/ Miljönämnden Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen

16 6/ Miljönämnden Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa 2339/ /2015 Miljönämnden Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Esittelijä Seppo ja Elina Virtanen sekä Andreas Johansson anovat Paraisten Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttamista osalla tilaa Nedergård. Voimassa olevan vuonna 1983 vahvistetun kaavan mukaan tilalla on kaksi käyttämätöntä vapaa-ajanasunnon rakennuspaikkaa Heisalan saaren pohjoisrannalla osana seitsemän rakennuspaikan korttelia (RA7). Kaavanmukaiset rakennuspaikat ovat vaikeasti rakennettavia ja rantaosuudet epäedulliset laiturien rakentamisen ja rannan käytön kannalta. Hakemuksen mukaan siirtämällä rakennuspaikkoja itään päin noin yhden rakennuspaikan verran rakentamisolosuhteet ovat merkittävästi paremmat ja luontoa ja maisemaa säästävät. Tilalla on vapaata rantaa kyseisten rakennuspaikkojen välittömässä läheisyydessä ja muutos ei vaikuta vapaan rannan määrään. Kaavamuutos ei mahdu kaavoitusohjelmaan. Maanomistajat voivat halutessaan ja omalla kustannuksellaan laadituttaa kaavamuutoksen. Kaupunki tekee maanomistajain kanssa erillisen kaavoitussopimuksen. Liite Ehdotus Päätös 7. Seppo ja Elina Virtasen sekä Andreas Johanssonin kaavamuutosanomus Ympäristölautakunta päättää että kaavamuutokseen voidaan ryhtyä. Merkittiin pöytäkirjaan, ettei puheenjohtaja Andreas Johansson osallistunut asian käsittelyyn hallintolain 28 :n mukaisen esteellisyyden (osallisuusjäävi) perusteella. Tämän pykälän osalta puhetta johti varapuheenjohtaja Petri Abrahamsson. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Seppo ja Elina Virtanen, kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta

17 6/ Miljönämnden Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor 2315/ /2015 Miljönämnden Beredare Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Ett förslag till vägnamn för öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor i den norra skärgården har delgivits berörda fastighetsägare och övriga intressenter, och de har fått möjlighet att kommentera förslagen. Gällande Innamo har det kommit in en önskan om att Innamovägen ändras till (Innamo) byväg och en om att namnet inte ändras. Taina Silverberg anhåller om att vägen till hennes fastighet 2-57 från Maskinnamo Karvik skall få ett eget namn, på grund av avståndet till nämnda väg. Staden har huvudsakligen följt den principen, att en väg får eget namn när det längs den finns minst fyra objekt som får egen nummer. Det finns inte orsak att nu frångå den principen. Adressen blir tydlig med nummerskylt i vägskälet. Två personer har påpekat, att det inte finns vägrätter för strandfastigheterna vid slutet av Åvensor Kömer, så som vägen utmärkts i det ursprungliga förslaget. Detta har beaktats så att vägen har förkortats och numreringen kommer att ändras. Motsvarande rättelse har påpekats gällande Maskinnamo Karvik, vilket åtgärdas på samma sätt. Sten Gröndahl har påpekat att Åvensor strandväg var felaktigt skrivet, vilket har rättats till. Ö-prickarna i namnet Kömer har också varit otydliga. Han anser även att namnen Åvensor Kömer och Åvensor Makram borde kompletteras med slutdelen -väg. Valter Eriksson påpekar, att den västra udden på Åvensor genom tiderna hetat Stavernäs och inte Suvilot som Lantmäteriverket använder. Han föreslår att Åvensor strandväg ändras till Stavernäsvägen eller Petesvägen. Eriksson anser också att Åvensor Markram kunde vara endast Makramvägen. En allmän målsättning är att vägnamnet i sig skall berätta ungefär var vägen är belägen. På mindre öar har vi strävat till att öns namn även förekommer i vagnamnen. I linje med detta borde Erikssons förslag inte godkännas som sådana, och ett eventuellt nytt förslag för Åvensor strandväg borde vara Åvensor Stavernäs eller Åvensor Petes. Stadsgeodeten fastställer fastigheternas adressnummer med ett separat tjänstemannabeslut. De strandfastigheter som inte har väganslutning, får en

18 6/ Miljönämnden adress som förutom namnet på holmen innefattar ett tal som utgår från avståndet från öns nordligaste spets medsols i meter längs stranden (delat med 10) samt bokstaven s. Kompletterande material Bilaga Förslag Vägnamn med preliminära adressnummer så som uppgifterna delgetts ägarna 8. Kartor med förslag till vägnamn 9. Sammanställning över inkomna ändringsförslag Miljönämnden fastställer följande vägnamn i enlighet med bilagan: Innamo: Innamovägen (Innamontie) Maskinnamo: Maskinnamovägen (Maskinnamontie), Maskinnamo Karvik Åvensor: Åvensorvägen (Ahvensaarentie), Åvensor Makram (Ahvensaaren Makram), Åvensor Kömer (Ahvensaaren Kömer), Åvensor strandväg (Ahvensaaren rantatie) Järvsor: Järvsorvägen (Järvsorintie), Järvsorhagen (Järvsorinhaka) För de strandfastigheter som saknar egen väg och får en s-nummer, är adressnamnet den berörda öns namn. Berörda fastighetsägare och myndigheter informeras om de nya adresserna efter att numreringen fastställts. Beslut Förslaget godkändes. Delgivning Mätningsingenjör TM, kartritarna TMä och EV, fastighetssekreteraren

19 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 2301/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut godkänner att det ca m² stora arrendeområdet i arrendeavtalet från den mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling på lägenheten Antas förstoras med ca 800 m² till ca m² och att arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Pargas kyrkliga samfällighet, Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, avtalssekreteraren

20 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf 2302/ /2015, 2810/ /2011 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att det ca m² stora arrendeområdet av lägenheten Antas i avtalet av den mellan Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf förstoras med ca 800 m² till ca m². Tillägget till avtalet undertecknas efter att motsvarande avtalstillägg i avtalet mellan staden och församlingen har undertecknats. Arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, Pargas kyrkliga samfällighet, avtalssekreteraren

21 6/ Miljönämnden Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab 2319/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab arrenderar ett m 2 stort område av tomt 4 i kvarter 5 (fastighetsbeteckning ) i Skolparken stadsdel för idrotts- och ungdomsgård. Enligt arrendeavtalet har arrendetagaren inte rätt att utan att höra staden överlå ta legorätten till annan. Detta betyder att arrendetagaren inte kan använda lego rät ten som säkerhet för lån. Det ursprungliga arrendeavtalet från år 2003 ingicks endast för fem år och därmed ansåg man inte det nödvändigt att ar ren de rät ten skulle få överlåtas utan att höra staden. Dessutom begränsar arrendeområdets användningsändamål och planebeteckning (YOU = kvartersområde för bygg na der för undervisnings-, bildnings- och idrottsverksamhet) i hög grad marknaden och an ta let möjliga köpare. Avtalet har senare förlängts på anhållan av bolaget. Golvet i den av bolaget ägda idrotts- och ungdomsgården behöver nu renoveras. Bolaget är i behov av att låna pengar för att utföra renoveringsprojektet. Således har det nu för bolaget uppstått ett behov av att kunna använda arrenderätten och byggnaden som bolaget äger som säkerhet för renoveringslånet. En ändring av arrendeavtalet skulle innebära att staden slipper borga för bo la gets lån. Förslag Miljönämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar godkänna änd ring av punkten "överlåtelse av legorätten" i arrendeavtalet av den mellan Pargas stad och Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab så att den efter ändringen i sin helhet lyder: Legotagaren har utan att höra legogivaren rätt att överlåta legorätten åt tredje man. Mottagaren är skyldig att meddela legogivaren om överlåtelsen inom tre må na der från överlåtelsen. Till anmälan ska fogas kopia av över lå tel se hand lingar na. Mottagaren är skyldig att låta inskriva sin rätt enligt stadgandena i jordabalken (540/95). Beslut Antecknades att ledamot Jan Eriksson inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av samfundsjäv enligt 28 i förvaltningslagen.

22 6/ Miljönämnden Förslaget godkändes. Delgivning Det slutliga beslutet delges: Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab/ Christer Grunér, avtalssekreteraren

Miljönämnden 146 10.09.2014. Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär 1353/11.01.01/2014. Miljönämnden 10.09.

Miljönämnden 146 10.09.2014. Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär 1353/11.01.01/2014. Miljönämnden 10.09. Miljönämnden 146 10.09.2014 Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär 1353/11.01.01/2014 Miljönämnden 10.09.2014 146 Beredare Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 173 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 413. 174 Godkännande av föredragningslistan 414

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 173 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 413. 174 Godkännande av föredragningslistan 414 9/2015 409 Miljönämnden TID - AIKA 18.11.2015 kl./klo 16:30-19:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten / Kaupungintalo, Ohjaamo 173 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 413 174 Godkännande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 149 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 340. 150 Godkännande av föredragningslistan 341

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 149 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 340. 150 Godkännande av föredragningslistan 341 8/2014 336 Miljönämnden TID - AIKA 15.10.2014 kl./klo 16:30-21:17 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten / Kaupungintalo, Ohjaamo 149 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 340 150 Godkännande

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

Karl Rosenqvist Pargas den Ingenjör (maskinknstruktion/produktionsteknik) Storängsvägen Pargas

Karl Rosenqvist Pargas den Ingenjör (maskinknstruktion/produktionsteknik) Storängsvägen Pargas Karl Rosenqvist Pargas den 28.12.2015 Ingenjör (maskinknstruktion/produktionsteknik) Storängsvägen 11 21600 Pargas Vasa förvaltningsdomstol PB 204 65101 VASA Besvär av Pargas Stads Miljönämndens beslut

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 20.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 23 BMN 24 BMN 25 BMN 26 BMN 27 BMN 28 BMN 29 BMN 30 BMN

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Stadsstyrelsen 250 26.10.2015 Stadsstyrelsen 24 15.02.2016 Nagunämnden 5 17.03.2016 Förslag till revidering av byggnadsordning för Pargas stad, Nagunämnden

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Stadsstyrelsen 250 26.10.2015 Förslag till revidering av byggnadsordning för Pargas stad Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Beredare T.f ledande byggnadsinspektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4/2008 30 Direktionen för vattentjänstverket 11.06.2008 Vesihuoltolaitoksen johtokunta TID - AIKA 20:50-21:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset / Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 25 08.02.2017 Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av Oy Porta Marina Ab:s och Stormälön Mariina Oy:s besvär över Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut enligt

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare BYGGNADSNÄMNDEN 08.02.2011 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande Mikael Söderholm ersättare(n) Agneta Rydström viceordförande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Tid 25.02.2016 kl. 17:50-18:20 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Lumme, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut för styckningslotterna.

Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut för styckningslotterna. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-08-09 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Miljönämnden 58 13.04.2016 Stadsstyrelsen 87 25.04.2016. Besluta om ersättning för vattenskada 2955/10.03.01.04/2016. Miljönämnden 13.04.

Miljönämnden 58 13.04.2016 Stadsstyrelsen 87 25.04.2016. Besluta om ersättning för vattenskada 2955/10.03.01.04/2016. Miljönämnden 13.04. Miljönämnden 58 13.04.2016 Stadsstyrelsen 87 25.04.2016 Besluta om ersättning för vattenskada 2955/10.03.01.04/2016 Miljönämnden 13.04.2016 58 Beredare Teknisk planerare Matias Jensén, tfn 044 358 5724

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov

ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov Anvisningar för ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov Läs noggrant igenom följande anvisningar innan Ni börjar fylla i ansökan. Samtliga bilagor ska bifogas i exakt så många exemplar

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 07.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga - Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 2/2016, 07.06.2016 S n nnnprotokoll Tid och plats Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta (bankhuset), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING

11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING 1 (7) 11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING 11.1 ANHÄNGIGBLIVANDE AV FÖRRÄTTNING... 2 11.2 SAMMANTRÄDETS UPPGIFTER... 2 11.3 TILLKÄNNAGIVANDE... 2 11.4 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET... 3 11.5 FÖRRÄTTNINGENS SYFTE... 3 11.6

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo

Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo Miljönämnden 49 09.03.2016 Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av utlåtande och bemötanden i en dikningstvist på Rosklax grundvattenområde i Korpo 760/11.01.01/2013 Miljönämnden 09.03.2016

Läs mer