SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan 283

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283"

Transkript

1 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan Val av protokolljusterare Anmälningsärenden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Aktuella frågor Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 123 Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 124 Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 127 Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Rauni Ruohonen 130 Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Reino Koskivuori Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär Ändring av förvaltningsstadgan gällande miljönämndens, miljövårdschefens och miljövårdsinspektörens beslutanderätt och befogenheter Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkosalmenrannan kaupunginosasta Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkomalmin kaupunginosasta 320

2 6/ Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Andreas Johansson

3 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Johansson Andreas Ordförande/Puheenjohtaja , Karlsson Kaj-Johan Friis Christer Lindberg Linda Björklöf Alice Abrahamsson Petri Ordförande/Puheenjohtaja 124 Järvinen Hanna Eriksson Jan Särkijärvi Helena Agge Matti ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Lundqvist Kurt Carla Manne Lönnberg Susanna Michelsson Turkka Österman Carl-Sture Östman Katarina FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Lundsten Aya Johansson Tiina Stadsstyrelsens representant/kaupunginhallituksen edustaja Stadsingenjör/Kaupungininsinööri Stadsgeodet, föredragande/kaupungingeodeetti, esittelijä Vik. planläggningschef, föredragande/kaavoituspäällikön sij., esittelijä Miljövårdschef, föredragande/ympäristönsuojelupäällikkö, esittelijä Sekreterare/Sihteeri Suppleanten Linda Lindberg var närvarande/sijainen Linda Lindberg oli läsnä UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas Johansson Petri Abrahamsson Katarina Östman Ordförande/Puheenjohtaja , Ordförande/Puheenjohtaja 124 Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT

4 6/ PROTOKOLLET JUSTERAT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 133 HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Helena Särkijärvi Christer Friis har justerat protokollet elektroniskt / har justerat protokollet elektroniskt / on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Katarina Östman Nämndsekreterare/ Lautakuntasihteeri

5 6/ Miljönämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Miljönämnden Beslut Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ympäristölautakunta Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 6/ Miljönämnden Godkännande av föredragningslistan Miljönämnden Förslag Beslut Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Ordföranden föreslog att tilläggslistan tas till behandling och att behandlingen av 121 Aktuella frågor sker sist. Förslaget godkändes.

7 6/ Miljönämnden Val av protokolljusterare Miljönämnden Beslut Till protokolljusterare valdes Helena Särkijärvi och Christer Friis.

8 6/ Miljönämnden Anmälningsärenden Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar: 1) NTM-centralen i Egentliga Finland : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. o naturvårdslagen gällande störning av storskarv, Dragsfjärd : Beslut om behovet att pröva miljötillståndet för Finncement Ab och föreskrift om att lämna en ansökan om prövning av miljötillstånd : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 i naturvårdslagen om att störa och döda fredslysta fågelarter, Mynälahti : Beslut om att avvika från fridlysningsföreskrifterna för privata naturskyddsområden, naturskyddsområdena Järviniitty, Tammo och Männistö : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. i naturvårdslagen om störning av storskarv och tillstånd att avvika från fridlysningsföreskrifterna för ett privat naturskyddsområde, Måsgrund i Pargas : Beslut om att godkänna avfallshanteringsplanen för hamnen för Pargas kalkfabrik, Nordkalk Oy Ab : Beviljat Jessica och Roger Lindell undantag för byggande av en fritidsbostad på lägenheten Wästervik 7:5 i Kärfvois i Korpo : Beviljat Erkki och Helena Solja undantag för byggande av en fritidsbostad och ett garage på lägenheten Myrstrand 4:58 i Prästgården by i Korpo. 2) Åbo förvaltningsdomstol : Förkastat Tuuli Soncks besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut av om att godkänna stranddetaljplanen för Johansholm : Förkastat Sten Bergmans dödsbos besvär mot Pargas stadsfullmäktiges beslut om att godkänna ändringen av delgeneralplanen för Stormälö-Lillmälö. 3) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy , Avloppsreningsverket i Airisto Sandviken. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Avloppsreningsverket på Airiston Matkailukeskus Oy. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Kontrollundersökning av avloppsreningsverket vid Heimon Kala Oy:s fiskrenseri i Houtskär, årsrapport : Kontroll av Sysilaxhagens avstjälpningsplats av Paroc Oy Ab:s bergullsfabrik i Pargas i maj , Kontrollundersökning av Rauhala avfallsstation, Åbonejdens Avfallsservice Ab, maj : Recipientkontroll vid fiskodlingarna på fiskeri- och miljöinstitutet i maj 2015.

9 6/ Miljönämnden : Kontrollundersökning av havsområden i Åbo omgivning på försommaren : Turun Seudun Puhdistamo Oy, Kakolabackens avloppsreningsverk. Undersökning ) Åbonejdens Avfallsservice Ab : Meddelande om yrkesmässig samling av avfall med regionala sorterings- och avfallsterminaler av Åbonejdens Avfallsservice. 5) Miljövårdsbyrån i Pargas stad : Utlåtande med anledning av Pargas Port Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Utlåtande med anledning av Bystrand Catering Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Meddelande till Torolf Karlsson om att miljötillståndsplikten för djurstallet upphört. 6) Stadsfullmäktige, Pargas stad : Godkänt avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd samt valt Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Handlingarna finns till påseende på miljöavdelningen och på sam manträdet. Beslut Förslaget godkändes.

10 6/ Miljönämnden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den har tagit del av följande tjänsteman na beslut och beslutar att beslut om överföring inte är på kal lat. Stadsgeodeten: 47/ : Godkänt Lions Club Parainen-Pargas anhållan om att få arrangera en frisbeegolftävling på banan i Finby / : Godkänt Kulturbyråns anhållan om att få använda Centralparkens cirkusring för picknick och konsert i samband med Pridefestival / : Beslutat att sälja tomt nr 2 i kvarter 19 i Ljusudda stadsdel till Minna Saarinen och Tapio Seiteri. 50/ : Beslutat att sälja tomt nr 1 i kvarter 10 i Ljusudda stadsdel till Eva-Maria och Marcus Dahlsten. 51/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 60 i stadsdelen Verkan (121) enligt förslaget. 52/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 6 i Bläsnäs (14) stadsdel enligt förslaget. Miljövårdschefen: : Anställt Henry Vuolle som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Sofia Karlsson som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Alexander Lindgren som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Tapani Raittila som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Liina Salonen som assistent till planläggningsenheten för tiden : Anställt Bert Johansson byggnadsinspektör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Salwa Hanna som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Per-Robert Engblom som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell med läroavtal för tiden Beslut Förslaget godkändes.

11 6/ Miljönämnden Aktuella frågor Miljönämnden

12 6/ Miljönämnden Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 1536/ /2014 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Det har lämnats in ett rättelseyrkande till miljönämnden om nämndens beslut vid sammanträdet om att inte godkänna ändringen av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Enligt beredningen av ärendet för mötet kan planändringen inte godkännas enligt anhållan och enligt beslutet vid sammanträdet kan ändringen inte vidtas. Sökanden Hedda Mattsson framför i sitt rättelseyrkande som finns som bilaga till denna beredning motiveringar till varför ansökan borde godkännas och strandgeneralplanen för Nagu ändras. Sökanden anser att det finns fel i den gällande strandgeneralplanen för Nagu och att miljönämnden inte har beaktat dem. I plankartan anvisas en liten remsa av byområdet (AT) i östra kanten av lägenheten Ostpricken 1:192 felaktigt vara utan byggrätt, även om det fanns en bastu i området redan då planen uppgjordes. Bastun omfattas av strandbyggrätten för lägenheten som i plankartan har anvisats med beteckningen RA1 för fritidsbostadsområde i västra kanten av lägenheten. I och för sig är det speciellt att man har kunnat uppföra en bastu som hör till samma helhet av strandbyggande så långt ifrån huvudbyggnaden och de andra befintliga byggnaderna inom samma gårdsområde. En bastu bildar dock inte ensam en ny separat strandbyggrätt med full byggrätt och därmed utgör den inte heller någon grund för att ändra planen. Sökanden är orolig om bastubyggnaden eventuellt förstörs och om en ny bastu i så fall kan byggas på samma ställe. Enligt de särskilda bestämmelserna i strandgeneralplanen för Nagu får en byggnad som förstörs genom brand eller på annat motsvarande sätt återuppföras i sitt ursprungliga tillstånd oberoende av i strandgeneralplanen anvisad markanvändning. Sökanden anser att markägarna har bemötts ojämlikt då det har planlagts områden för åretruntboende på grannlägenheterna. Planbeteckningen AT för byområdet öster om lägenheten Ostpricken är den normala och ändamålsenliga beteckningen som används på flera gamla byområden vid strand som även tidigare har varit i varje fall delvis bebodda året om. Däremot är det separata A1-området på lägenheten Västpricken 1:136 som planlagts för åretruntboende och som ligger väster om lägenheten Ostpricken snarare ett undantag än normal praxis. Det har kunnat anvisas av grundad anledning separata områden för åretruntboende i strandgeneralplanen för Nagu: områden är enskilda och de har gåtts igenom fall för fall då planen uppgjordes.

13 6/ Miljönämnden Sökanden yrkar på en ändring och/eller justering av strandgeneralplanen för Nagu utan kostnader för sökanden. Pargas stad ska kunna utgå ifrån att markägarna är aktiva under planläggningsprocessen så att de bevakar sina intressen och reagerar under den tid planen är framlagd som utkast och som förslag och på så sätt kan påverka de slutgiltiga lösningarna i en generalplan. Vid små enskilda ändringar i generalplaner efteråt är det oftast frågan om privat intresse och staden har inte resurser att genomföra dessa ändringar, utan kostnaderna tillfaller markägarna. Sökanden vill också få en förklaring i hur principen om stomlägenhet har tillämpats i den gällande generalplanen. Principen om stomlägenhet har redan behandlats grundligt en gång: vid beredningen av planändringsanhållan klarlades vilka lägenheter som ingick i det område som omfattades av anhållan och hur mycket byggrätt de har kunnat anvisas i planen. Sättet hur strandbyggrätten för strandgeneralplanen för Nagu har fastställts framgår av den bifogade planbeskrivningen i stycke 220. I motiveringarna till avslaget på planändringsanhållan konstateras att området redan har bebyggts mycket tätt, medan sökanden anser att lägenheten Ostpricken har bebyggts mycket glest. Med tät bebyggelse avses att man för de områden som är styckade från samma stomlägenhet har i generalplanen anvisat mera strandbyggrätt numerärt utifrån den bebyggelse som redan fanns då planen uppgjordes än vad som skulle vara möjligt enligt landskapsplanen (tidigare regionplanen) som styr byggandet i området. Bilaga 1. Hedda Mattssons rättelseyrkande Kompletterande material Beskrivning av strandgeneralplanen för Nagu som godkänts Förslag Beslut Miljönämnden ger redogörelsen ovan som sitt svar på Hedda Mattssons rättelseyrkande och beslutar att den vidhåller beslutet av om att inte ändra strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Förslaget godkändes. Delgivning Hedda Mattsson, planläggningsenheten

14 6/ Miljönämnden Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 4368/ /2012 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Markägarna inledde 2012 en ändring av generalplanen i området. Syftet med ändringen är att riva ned strandbastun som är i dåligt skick och bygga en ny bastu på samma ställe samt bygga ett klubbhus med behövliga ekonomibyggnader i närheten av bryggan för segelsällskapets verksamhet. I området gäller delgeneralplanen för Korpo södra skärgård och enligt planen består området delvis av ett naturskyddsområde (SL) med en kalkylmässig strandbyggrätt. I planändringsområdet ingår därtill ett område för naturhamn (LV-N). Planändringsområdet omfattar hela lägenheten Ånsören 2:9 nordost om ön Björkö i Korpo mellan Långholmen och Koholmen. I planändringsområdet ingår alla fyra skär med olika arealer på lägenheten Ånsören samt skäret Skärgårdshavets nationalpark 1:1 som också hör till fastigheten och som i den gällande delgeneralplanen oriktigt har fått beteckningen SL(1). Miljönämnden beslutade att planändringen kan vidtas. Det inledande mötet med anledning av planändringen hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Det har inte lämnats in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet har varit anhängigt. Planförslaget är nu färdigt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag Beslut 2. Planen 3. Planbeskrivningen med bilagor 4. Program för deltagande och bedömning 5. Rapport om behovsprövningen av en Naturabedömning 6. Egentliga Finlands NTM-centrals utlåtande om rapporten om behovsprövningen av Naturabedömningen Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte under den tid som förslaget är framlagt lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget. Förslaget godkändes.

15 6/ Miljönämnden Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen

16 6/ Miljönämnden Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa 2339/ /2015 Miljönämnden Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Esittelijä Seppo ja Elina Virtanen sekä Andreas Johansson anovat Paraisten Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttamista osalla tilaa Nedergård. Voimassa olevan vuonna 1983 vahvistetun kaavan mukaan tilalla on kaksi käyttämätöntä vapaa-ajanasunnon rakennuspaikkaa Heisalan saaren pohjoisrannalla osana seitsemän rakennuspaikan korttelia (RA7). Kaavanmukaiset rakennuspaikat ovat vaikeasti rakennettavia ja rantaosuudet epäedulliset laiturien rakentamisen ja rannan käytön kannalta. Hakemuksen mukaan siirtämällä rakennuspaikkoja itään päin noin yhden rakennuspaikan verran rakentamisolosuhteet ovat merkittävästi paremmat ja luontoa ja maisemaa säästävät. Tilalla on vapaata rantaa kyseisten rakennuspaikkojen välittömässä läheisyydessä ja muutos ei vaikuta vapaan rannan määrään. Kaavamuutos ei mahdu kaavoitusohjelmaan. Maanomistajat voivat halutessaan ja omalla kustannuksellaan laadituttaa kaavamuutoksen. Kaupunki tekee maanomistajain kanssa erillisen kaavoitussopimuksen. Liite Ehdotus Päätös 7. Seppo ja Elina Virtasen sekä Andreas Johanssonin kaavamuutosanomus Ympäristölautakunta päättää että kaavamuutokseen voidaan ryhtyä. Merkittiin pöytäkirjaan, ettei puheenjohtaja Andreas Johansson osallistunut asian käsittelyyn hallintolain 28 :n mukaisen esteellisyyden (osallisuusjäävi) perusteella. Tämän pykälän osalta puhetta johti varapuheenjohtaja Petri Abrahamsson. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Seppo ja Elina Virtanen, kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta

17 6/ Miljönämnden Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor 2315/ /2015 Miljönämnden Beredare Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Ett förslag till vägnamn för öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor i den norra skärgården har delgivits berörda fastighetsägare och övriga intressenter, och de har fått möjlighet att kommentera förslagen. Gällande Innamo har det kommit in en önskan om att Innamovägen ändras till (Innamo) byväg och en om att namnet inte ändras. Taina Silverberg anhåller om att vägen till hennes fastighet 2-57 från Maskinnamo Karvik skall få ett eget namn, på grund av avståndet till nämnda väg. Staden har huvudsakligen följt den principen, att en väg får eget namn när det längs den finns minst fyra objekt som får egen nummer. Det finns inte orsak att nu frångå den principen. Adressen blir tydlig med nummerskylt i vägskälet. Två personer har påpekat, att det inte finns vägrätter för strandfastigheterna vid slutet av Åvensor Kömer, så som vägen utmärkts i det ursprungliga förslaget. Detta har beaktats så att vägen har förkortats och numreringen kommer att ändras. Motsvarande rättelse har påpekats gällande Maskinnamo Karvik, vilket åtgärdas på samma sätt. Sten Gröndahl har påpekat att Åvensor strandväg var felaktigt skrivet, vilket har rättats till. Ö-prickarna i namnet Kömer har också varit otydliga. Han anser även att namnen Åvensor Kömer och Åvensor Makram borde kompletteras med slutdelen -väg. Valter Eriksson påpekar, att den västra udden på Åvensor genom tiderna hetat Stavernäs och inte Suvilot som Lantmäteriverket använder. Han föreslår att Åvensor strandväg ändras till Stavernäsvägen eller Petesvägen. Eriksson anser också att Åvensor Markram kunde vara endast Makramvägen. En allmän målsättning är att vägnamnet i sig skall berätta ungefär var vägen är belägen. På mindre öar har vi strävat till att öns namn även förekommer i vagnamnen. I linje med detta borde Erikssons förslag inte godkännas som sådana, och ett eventuellt nytt förslag för Åvensor strandväg borde vara Åvensor Stavernäs eller Åvensor Petes. Stadsgeodeten fastställer fastigheternas adressnummer med ett separat tjänstemannabeslut. De strandfastigheter som inte har väganslutning, får en

18 6/ Miljönämnden adress som förutom namnet på holmen innefattar ett tal som utgår från avståndet från öns nordligaste spets medsols i meter längs stranden (delat med 10) samt bokstaven s. Kompletterande material Bilaga Förslag Vägnamn med preliminära adressnummer så som uppgifterna delgetts ägarna 8. Kartor med förslag till vägnamn 9. Sammanställning över inkomna ändringsförslag Miljönämnden fastställer följande vägnamn i enlighet med bilagan: Innamo: Innamovägen (Innamontie) Maskinnamo: Maskinnamovägen (Maskinnamontie), Maskinnamo Karvik Åvensor: Åvensorvägen (Ahvensaarentie), Åvensor Makram (Ahvensaaren Makram), Åvensor Kömer (Ahvensaaren Kömer), Åvensor strandväg (Ahvensaaren rantatie) Järvsor: Järvsorvägen (Järvsorintie), Järvsorhagen (Järvsorinhaka) För de strandfastigheter som saknar egen väg och får en s-nummer, är adressnamnet den berörda öns namn. Berörda fastighetsägare och myndigheter informeras om de nya adresserna efter att numreringen fastställts. Beslut Förslaget godkändes. Delgivning Mätningsingenjör TM, kartritarna TMä och EV, fastighetssekreteraren

19 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 2301/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut godkänner att det ca m² stora arrendeområdet i arrendeavtalet från den mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling på lägenheten Antas förstoras med ca 800 m² till ca m² och att arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Pargas kyrkliga samfällighet, Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, avtalssekreteraren

20 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf 2302/ /2015, 2810/ /2011 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att det ca m² stora arrendeområdet av lägenheten Antas i avtalet av den mellan Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf förstoras med ca 800 m² till ca m². Tillägget till avtalet undertecknas efter att motsvarande avtalstillägg i avtalet mellan staden och församlingen har undertecknats. Arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, Pargas kyrkliga samfällighet, avtalssekreteraren

21 6/ Miljönämnden Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab 2319/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab arrenderar ett m 2 stort område av tomt 4 i kvarter 5 (fastighetsbeteckning ) i Skolparken stadsdel för idrotts- och ungdomsgård. Enligt arrendeavtalet har arrendetagaren inte rätt att utan att höra staden överlå ta legorätten till annan. Detta betyder att arrendetagaren inte kan använda lego rät ten som säkerhet för lån. Det ursprungliga arrendeavtalet från år 2003 ingicks endast för fem år och därmed ansåg man inte det nödvändigt att ar ren de rät ten skulle få överlåtas utan att höra staden. Dessutom begränsar arrendeområdets användningsändamål och planebeteckning (YOU = kvartersområde för bygg na der för undervisnings-, bildnings- och idrottsverksamhet) i hög grad marknaden och an ta let möjliga köpare. Avtalet har senare förlängts på anhållan av bolaget. Golvet i den av bolaget ägda idrotts- och ungdomsgården behöver nu renoveras. Bolaget är i behov av att låna pengar för att utföra renoveringsprojektet. Således har det nu för bolaget uppstått ett behov av att kunna använda arrenderätten och byggnaden som bolaget äger som säkerhet för renoveringslånet. En ändring av arrendeavtalet skulle innebära att staden slipper borga för bo la gets lån. Förslag Miljönämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar godkänna änd ring av punkten "överlåtelse av legorätten" i arrendeavtalet av den mellan Pargas stad och Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab så att den efter ändringen i sin helhet lyder: Legotagaren har utan att höra legogivaren rätt att överlåta legorätten åt tredje man. Mottagaren är skyldig att meddela legogivaren om överlåtelsen inom tre må na der från överlåtelsen. Till anmälan ska fogas kopia av över lå tel se hand lingar na. Mottagaren är skyldig att låta inskriva sin rätt enligt stadgandena i jordabalken (540/95). Beslut Antecknades att ledamot Jan Eriksson inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av samfundsjäv enligt 28 i förvaltningslagen.

22 6/ Miljönämnden Förslaget godkändes. Delgivning Det slutliga beslutet delges: Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab/ Christer Grunér, avtalssekreteraren

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 1/2012 1 TID - AIKA 23.01.2012 kl. 15:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset i Pargas, Styrhytten 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 Val av protokolljusterare 3 Ändring i hyresavtalet med Pargas

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 292 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 614. 293 Esityslistan hyväksyminen 615

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 292 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 614. 293 Esityslistan hyväksyminen 615 10/2013 610 Ympäristölautakunta TID - AIKA 13.11.2013 kl./klo 16:30-19:21 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 292 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 614 293 Esityslistan hyväksyminen

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 13 10-23, Sammanträdestid: kl. 19.00 20.54 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1. viceordf. Jörgen Palmqvist,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer