SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan 283

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283"

Transkript

1 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Godkännande av föredragningslistan Val av protokolljusterare Anmälningsärenden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Aktuella frågor Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 123 Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 124 Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 127 Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Rauni Ruohonen 130 Anomus jäteastian sijoittamisesta kaupungin alueelle Houtskarin Träskiin - Reino Koskivuori Vattenavledning vid fastigheterna 3:4 och 3:45, Järvis, Houtskär Ändring av förvaltningsstadgan gällande miljönämndens, miljövårdschefens och miljövårdsinspektörens beslutanderätt och befogenheter Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkosalmenrannan kaupunginosasta Pientalotontin antaminen vuokralle Kirkkomalmin kaupunginosasta 320

2 6/ Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Andreas Johansson

3 6/ Miljönämnden TID - AIKA kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Johansson Andreas Ordförande/Puheenjohtaja , Karlsson Kaj-Johan Friis Christer Lindberg Linda Björklöf Alice Abrahamsson Petri Ordförande/Puheenjohtaja 124 Järvinen Hanna Eriksson Jan Särkijärvi Helena Agge Matti ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Lundqvist Kurt Carla Manne Lönnberg Susanna Michelsson Turkka Österman Carl-Sture Östman Katarina FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Lundsten Aya Johansson Tiina Stadsstyrelsens representant/kaupunginhallituksen edustaja Stadsingenjör/Kaupungininsinööri Stadsgeodet, föredragande/kaupungingeodeetti, esittelijä Vik. planläggningschef, föredragande/kaavoituspäällikön sij., esittelijä Miljövårdschef, föredragande/ympäristönsuojelupäällikkö, esittelijä Sekreterare/Sihteeri Suppleanten Linda Lindberg var närvarande/sijainen Linda Lindberg oli läsnä UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas Johansson Petri Abrahamsson Katarina Östman Ordförande/Puheenjohtaja , Ordförande/Puheenjohtaja 124 Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT

4 6/ PROTOKOLLET JUSTERAT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 133 HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Helena Särkijärvi Christer Friis har justerat protokollet elektroniskt / har justerat protokollet elektroniskt / on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Katarina Östman Nämndsekreterare/ Lautakuntasihteeri

5 6/ Miljönämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Miljönämnden Beslut Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ympäristölautakunta Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 6/ Miljönämnden Godkännande av föredragningslistan Miljönämnden Förslag Beslut Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Ordföranden föreslog att tilläggslistan tas till behandling och att behandlingen av 121 Aktuella frågor sker sist. Förslaget godkändes.

7 6/ Miljönämnden Val av protokolljusterare Miljönämnden Beslut Till protokolljusterare valdes Helena Särkijärvi och Christer Friis.

8 6/ Miljönämnden Anmälningsärenden Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar: 1) NTM-centralen i Egentliga Finland : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. o naturvårdslagen gällande störning av storskarv, Dragsfjärd : Beslut om behovet att pröva miljötillståndet för Finncement Ab och föreskrift om att lämna en ansökan om prövning av miljötillstånd : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 i naturvårdslagen om att störa och döda fredslysta fågelarter, Mynälahti : Beslut om att avvika från fridlysningsföreskrifterna för privata naturskyddsområden, naturskyddsområdena Järviniitty, Tammo och Männistö : Beslut om beviljande av undantagstillstånd enligt 49 3 mom. i naturvårdslagen om störning av storskarv och tillstånd att avvika från fridlysningsföreskrifterna för ett privat naturskyddsområde, Måsgrund i Pargas : Beslut om att godkänna avfallshanteringsplanen för hamnen för Pargas kalkfabrik, Nordkalk Oy Ab : Beviljat Jessica och Roger Lindell undantag för byggande av en fritidsbostad på lägenheten Wästervik 7:5 i Kärfvois i Korpo : Beviljat Erkki och Helena Solja undantag för byggande av en fritidsbostad och ett garage på lägenheten Myrstrand 4:58 i Prästgården by i Korpo. 2) Åbo förvaltningsdomstol : Förkastat Tuuli Soncks besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut av om att godkänna stranddetaljplanen för Johansholm : Förkastat Sten Bergmans dödsbos besvär mot Pargas stadsfullmäktiges beslut om att godkänna ändringen av delgeneralplanen för Stormälö-Lillmälö. 3) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy , Avloppsreningsverket i Airisto Sandviken. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Avloppsreningsverket på Airiston Matkailukeskus Oy. Undersökning 1/2015. Reningsverket fungerade bra : Kontrollundersökning av avloppsreningsverket vid Heimon Kala Oy:s fiskrenseri i Houtskär, årsrapport : Kontroll av Sysilaxhagens avstjälpningsplats av Paroc Oy Ab:s bergullsfabrik i Pargas i maj , Kontrollundersökning av Rauhala avfallsstation, Åbonejdens Avfallsservice Ab, maj : Recipientkontroll vid fiskodlingarna på fiskeri- och miljöinstitutet i maj 2015.

9 6/ Miljönämnden : Kontrollundersökning av havsområden i Åbo omgivning på försommaren : Turun Seudun Puhdistamo Oy, Kakolabackens avloppsreningsverk. Undersökning ) Åbonejdens Avfallsservice Ab : Meddelande om yrkesmässig samling av avfall med regionala sorterings- och avfallsterminaler av Åbonejdens Avfallsservice. 5) Miljövårdsbyrån i Pargas stad : Utlåtande med anledning av Pargas Port Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Utlåtande med anledning av Bystrand Catering Ab:s anmälan om användning av ljudanläggning : Meddelande till Torolf Karlsson om att miljötillståndsplikten för djurstallet upphört. 6) Stadsfullmäktige, Pargas stad : Godkänt avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd samt valt Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Handlingarna finns till påseende på miljöavdelningen och på sam manträdet. Beslut Förslaget godkändes.

10 6/ Miljönämnden Ta del av tjänsteinnehavarbeslut Miljönämnden Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn Förslag Nämnden antecknar att den har tagit del av följande tjänsteman na beslut och beslutar att beslut om överföring inte är på kal lat. Stadsgeodeten: 47/ : Godkänt Lions Club Parainen-Pargas anhållan om att få arrangera en frisbeegolftävling på banan i Finby / : Godkänt Kulturbyråns anhållan om att få använda Centralparkens cirkusring för picknick och konsert i samband med Pridefestival / : Beslutat att sälja tomt nr 2 i kvarter 19 i Ljusudda stadsdel till Minna Saarinen och Tapio Seiteri. 50/ : Beslutat att sälja tomt nr 1 i kvarter 10 i Ljusudda stadsdel till Eva-Maria och Marcus Dahlsten. 51/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 60 i stadsdelen Verkan (121) enligt förslaget. 52/ : Godkänt tomtindelningen för kvarter 6 i Bläsnäs (14) stadsdel enligt förslaget. Miljövårdschefen: : Anställt Henry Vuolle som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Sofia Karlsson som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Alexander Lindgren som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Tapani Raittila som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Liina Salonen som assistent till planläggningsenheten för tiden : Anställt Bert Johansson byggnadsinspektör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Salwa Hanna som granskningsingenjör till byggnadstillsynen för tiden : Anställt Per-Robert Engblom som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell som park- och trädgårdsarbetare för tiden : Anställt Samuli Sandell med läroavtal för tiden Beslut Förslaget godkändes.

11 6/ Miljönämnden Aktuella frågor Miljönämnden

12 6/ Miljönämnden Bemötande med anledning av rättelseyrkandet som gäller beslutet om ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192 i Kirjais i Nagu 1536/ /2014 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Det har lämnats in ett rättelseyrkande till miljönämnden om nämndens beslut vid sammanträdet om att inte godkänna ändringen av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Enligt beredningen av ärendet för mötet kan planändringen inte godkännas enligt anhållan och enligt beslutet vid sammanträdet kan ändringen inte vidtas. Sökanden Hedda Mattsson framför i sitt rättelseyrkande som finns som bilaga till denna beredning motiveringar till varför ansökan borde godkännas och strandgeneralplanen för Nagu ändras. Sökanden anser att det finns fel i den gällande strandgeneralplanen för Nagu och att miljönämnden inte har beaktat dem. I plankartan anvisas en liten remsa av byområdet (AT) i östra kanten av lägenheten Ostpricken 1:192 felaktigt vara utan byggrätt, även om det fanns en bastu i området redan då planen uppgjordes. Bastun omfattas av strandbyggrätten för lägenheten som i plankartan har anvisats med beteckningen RA1 för fritidsbostadsområde i västra kanten av lägenheten. I och för sig är det speciellt att man har kunnat uppföra en bastu som hör till samma helhet av strandbyggande så långt ifrån huvudbyggnaden och de andra befintliga byggnaderna inom samma gårdsområde. En bastu bildar dock inte ensam en ny separat strandbyggrätt med full byggrätt och därmed utgör den inte heller någon grund för att ändra planen. Sökanden är orolig om bastubyggnaden eventuellt förstörs och om en ny bastu i så fall kan byggas på samma ställe. Enligt de särskilda bestämmelserna i strandgeneralplanen för Nagu får en byggnad som förstörs genom brand eller på annat motsvarande sätt återuppföras i sitt ursprungliga tillstånd oberoende av i strandgeneralplanen anvisad markanvändning. Sökanden anser att markägarna har bemötts ojämlikt då det har planlagts områden för åretruntboende på grannlägenheterna. Planbeteckningen AT för byområdet öster om lägenheten Ostpricken är den normala och ändamålsenliga beteckningen som används på flera gamla byområden vid strand som även tidigare har varit i varje fall delvis bebodda året om. Däremot är det separata A1-området på lägenheten Västpricken 1:136 som planlagts för åretruntboende och som ligger väster om lägenheten Ostpricken snarare ett undantag än normal praxis. Det har kunnat anvisas av grundad anledning separata områden för åretruntboende i strandgeneralplanen för Nagu: områden är enskilda och de har gåtts igenom fall för fall då planen uppgjordes.

13 6/ Miljönämnden Sökanden yrkar på en ändring och/eller justering av strandgeneralplanen för Nagu utan kostnader för sökanden. Pargas stad ska kunna utgå ifrån att markägarna är aktiva under planläggningsprocessen så att de bevakar sina intressen och reagerar under den tid planen är framlagd som utkast och som förslag och på så sätt kan påverka de slutgiltiga lösningarna i en generalplan. Vid små enskilda ändringar i generalplaner efteråt är det oftast frågan om privat intresse och staden har inte resurser att genomföra dessa ändringar, utan kostnaderna tillfaller markägarna. Sökanden vill också få en förklaring i hur principen om stomlägenhet har tillämpats i den gällande generalplanen. Principen om stomlägenhet har redan behandlats grundligt en gång: vid beredningen av planändringsanhållan klarlades vilka lägenheter som ingick i det område som omfattades av anhållan och hur mycket byggrätt de har kunnat anvisas i planen. Sättet hur strandbyggrätten för strandgeneralplanen för Nagu har fastställts framgår av den bifogade planbeskrivningen i stycke 220. I motiveringarna till avslaget på planändringsanhållan konstateras att området redan har bebyggts mycket tätt, medan sökanden anser att lägenheten Ostpricken har bebyggts mycket glest. Med tät bebyggelse avses att man för de områden som är styckade från samma stomlägenhet har i generalplanen anvisat mera strandbyggrätt numerärt utifrån den bebyggelse som redan fanns då planen uppgjordes än vad som skulle vara möjligt enligt landskapsplanen (tidigare regionplanen) som styr byggandet i området. Bilaga 1. Hedda Mattssons rättelseyrkande Kompletterande material Beskrivning av strandgeneralplanen för Nagu som godkänts Förslag Beslut Miljönämnden ger redogörelsen ovan som sitt svar på Hedda Mattssons rättelseyrkande och beslutar att den vidhåller beslutet av om att inte ändra strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Ostpricken 1:192. Förslaget godkändes. Delgivning Hedda Mattsson, planläggningsenheten

14 6/ Miljönämnden Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo 4368/ /2012 Miljönämnden Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Markägarna inledde 2012 en ändring av generalplanen i området. Syftet med ändringen är att riva ned strandbastun som är i dåligt skick och bygga en ny bastu på samma ställe samt bygga ett klubbhus med behövliga ekonomibyggnader i närheten av bryggan för segelsällskapets verksamhet. I området gäller delgeneralplanen för Korpo södra skärgård och enligt planen består området delvis av ett naturskyddsområde (SL) med en kalkylmässig strandbyggrätt. I planändringsområdet ingår därtill ett område för naturhamn (LV-N). Planändringsområdet omfattar hela lägenheten Ånsören 2:9 nordost om ön Björkö i Korpo mellan Långholmen och Koholmen. I planändringsområdet ingår alla fyra skär med olika arealer på lägenheten Ånsören samt skäret Skärgårdshavets nationalpark 1:1 som också hör till fastigheten och som i den gällande delgeneralplanen oriktigt har fått beteckningen SL(1). Miljönämnden beslutade att planändringen kan vidtas. Det inledande mötet med anledning av planändringen hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Det har inte lämnats in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet har varit anhängigt. Planförslaget är nu färdigt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag Beslut 2. Planen 3. Planbeskrivningen med bilagor 4. Program för deltagande och bedömning 5. Rapport om behovsprövningen av en Naturabedömning 6. Egentliga Finlands NTM-centrals utlåtande om rapporten om behovsprövningen av Naturabedömningen Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård på lägenheten Ånsören 2:9 i Björkö by i Korpo. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte under den tid som förslaget är framlagt lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget. Förslaget godkändes.

15 6/ Miljönämnden Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen

16 6/ Miljönämnden Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttaminen tilalla Nedergård Heisalassa 2339/ /2015 Miljönämnden Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Esittelijä Seppo ja Elina Virtanen sekä Andreas Johansson anovat Paraisten Eteläsaariston rantaosayleiskaavan muuttamista osalla tilaa Nedergård. Voimassa olevan vuonna 1983 vahvistetun kaavan mukaan tilalla on kaksi käyttämätöntä vapaa-ajanasunnon rakennuspaikkaa Heisalan saaren pohjoisrannalla osana seitsemän rakennuspaikan korttelia (RA7). Kaavanmukaiset rakennuspaikat ovat vaikeasti rakennettavia ja rantaosuudet epäedulliset laiturien rakentamisen ja rannan käytön kannalta. Hakemuksen mukaan siirtämällä rakennuspaikkoja itään päin noin yhden rakennuspaikan verran rakentamisolosuhteet ovat merkittävästi paremmat ja luontoa ja maisemaa säästävät. Tilalla on vapaata rantaa kyseisten rakennuspaikkojen välittömässä läheisyydessä ja muutos ei vaikuta vapaan rannan määrään. Kaavamuutos ei mahdu kaavoitusohjelmaan. Maanomistajat voivat halutessaan ja omalla kustannuksellaan laadituttaa kaavamuutoksen. Kaupunki tekee maanomistajain kanssa erillisen kaavoitussopimuksen. Liite Ehdotus Päätös 7. Seppo ja Elina Virtasen sekä Andreas Johanssonin kaavamuutosanomus Ympäristölautakunta päättää että kaavamuutokseen voidaan ryhtyä. Merkittiin pöytäkirjaan, ettei puheenjohtaja Andreas Johansson osallistunut asian käsittelyyn hallintolain 28 :n mukaisen esteellisyyden (osallisuusjäävi) perusteella. Tämän pykälän osalta puhetta johti varapuheenjohtaja Petri Abrahamsson. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Seppo ja Elina Virtanen, kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta

17 6/ Miljönämnden Fastställa adressnamn på öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor 2315/ /2015 Miljönämnden Beredare Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Ett förslag till vägnamn för öarna Innamo, Maskinnamo, Åvensor och Järvsor i den norra skärgården har delgivits berörda fastighetsägare och övriga intressenter, och de har fått möjlighet att kommentera förslagen. Gällande Innamo har det kommit in en önskan om att Innamovägen ändras till (Innamo) byväg och en om att namnet inte ändras. Taina Silverberg anhåller om att vägen till hennes fastighet 2-57 från Maskinnamo Karvik skall få ett eget namn, på grund av avståndet till nämnda väg. Staden har huvudsakligen följt den principen, att en väg får eget namn när det längs den finns minst fyra objekt som får egen nummer. Det finns inte orsak att nu frångå den principen. Adressen blir tydlig med nummerskylt i vägskälet. Två personer har påpekat, att det inte finns vägrätter för strandfastigheterna vid slutet av Åvensor Kömer, så som vägen utmärkts i det ursprungliga förslaget. Detta har beaktats så att vägen har förkortats och numreringen kommer att ändras. Motsvarande rättelse har påpekats gällande Maskinnamo Karvik, vilket åtgärdas på samma sätt. Sten Gröndahl har påpekat att Åvensor strandväg var felaktigt skrivet, vilket har rättats till. Ö-prickarna i namnet Kömer har också varit otydliga. Han anser även att namnen Åvensor Kömer och Åvensor Makram borde kompletteras med slutdelen -väg. Valter Eriksson påpekar, att den västra udden på Åvensor genom tiderna hetat Stavernäs och inte Suvilot som Lantmäteriverket använder. Han föreslår att Åvensor strandväg ändras till Stavernäsvägen eller Petesvägen. Eriksson anser också att Åvensor Markram kunde vara endast Makramvägen. En allmän målsättning är att vägnamnet i sig skall berätta ungefär var vägen är belägen. På mindre öar har vi strävat till att öns namn även förekommer i vagnamnen. I linje med detta borde Erikssons förslag inte godkännas som sådana, och ett eventuellt nytt förslag för Åvensor strandväg borde vara Åvensor Stavernäs eller Åvensor Petes. Stadsgeodeten fastställer fastigheternas adressnummer med ett separat tjänstemannabeslut. De strandfastigheter som inte har väganslutning, får en

18 6/ Miljönämnden adress som förutom namnet på holmen innefattar ett tal som utgår från avståndet från öns nordligaste spets medsols i meter längs stranden (delat med 10) samt bokstaven s. Kompletterande material Bilaga Förslag Vägnamn med preliminära adressnummer så som uppgifterna delgetts ägarna 8. Kartor med förslag till vägnamn 9. Sammanställning över inkomna ändringsförslag Miljönämnden fastställer följande vägnamn i enlighet med bilagan: Innamo: Innamovägen (Innamontie) Maskinnamo: Maskinnamovägen (Maskinnamontie), Maskinnamo Karvik Åvensor: Åvensorvägen (Ahvensaarentie), Åvensor Makram (Ahvensaaren Makram), Åvensor Kömer (Ahvensaaren Kömer), Åvensor strandväg (Ahvensaaren rantatie) Järvsor: Järvsorvägen (Järvsorintie), Järvsorhagen (Järvsorinhaka) För de strandfastigheter som saknar egen väg och får en s-nummer, är adressnamnet den berörda öns namn. Berörda fastighetsägare och myndigheter informeras om de nya adresserna efter att numreringen fastställts. Beslut Förslaget godkändes. Delgivning Mätningsingenjör TM, kartritarna TMä och EV, fastighetssekreteraren

19 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Pargas kyrkliga samfällighet 2301/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut godkänner att det ca m² stora arrendeområdet i arrendeavtalet från den mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling på lägenheten Antas förstoras med ca 800 m² till ca m² och att arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Pargas kyrkliga samfällighet, Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, avtalssekreteraren

20 6/ Miljönämnden Utvidgning av arrendeområde för museiverksamhet i Näsby - Houtskärs Kulturgille rf 2302/ /2015, 2810/ /2011 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Houtskärs Kulturgille rf har av Pargas kyrkliga samfällighet anhållit om att få arrendera ett ca 800 m² stort område från lägenheten Antas i Näsby i Houtskär för utvidgande av Houtskärs Skärgårdsmuseums verksamhet har ett arrendeavtal för 50 år gällande museiområdet upprättats mellan Houtskärs kommun och Houtskärs församling har Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf ingått ett underhyresavtal på 20 år gällande samma område. Området som Kulturgillet nu önskar arrendera gränsar till detta område. Kulturgillet har under en längre tid haft en förareka placerad i det fria utanför arrendeområdet och har nu anhållit om att få bygga ett tak för ekan. För att Kulturgillet ska kunna få bygglov för projektet måste området vara i föreningens besittning. Gemensamma kyrkofullmäktige ansåg det inte vara ändamålsenligt att ha två arrendeavtal med olika parter för samma verksamhet och beslöt därmed att inte bifalla Kulturgillets ansökan. Enligt kyrkofullmäktige är det mera naturligt att istället utvidga arrendeområdet i nuvarande arrendeavtal med staden och att staden i sin tur gör motsvarande ändring i underhyresavtalet med Kulturgillet. Kyrkofullmäktige beslöt också att arrendehyran bibehålls oförändrad eftersom det endast är frågan om en nominell hyra. Kulturgillet har gett sitt godkännande till denna lösning. Kompletterande material Förslag Beslut karta gemensamma kyrkofullmäktiges beslut Miljönämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att det ca m² stora arrendeområdet av lägenheten Antas i avtalet av den mellan Pargas stad och Houtskärs Kulturgille rf förstoras med ca 800 m² till ca m². Tillägget till avtalet undertecknas efter att motsvarande avtalstillägg i avtalet mellan staden och församlingen har undertecknats. Arrendehyran förblir oförändrad. Förslaget godkändes. Delgivning Efter slutligt beslut: Houtskärs Kulturgille rf, kulturchef Ann-Sofie Isaksson, Pargas kyrkliga samfällighet, avtalssekreteraren

21 6/ Miljönämnden Ändring av arrendeavtalet med Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab 2319/ /2015 Miljönämnden Beredare Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab arrenderar ett m 2 stort område av tomt 4 i kvarter 5 (fastighetsbeteckning ) i Skolparken stadsdel för idrotts- och ungdomsgård. Enligt arrendeavtalet har arrendetagaren inte rätt att utan att höra staden överlå ta legorätten till annan. Detta betyder att arrendetagaren inte kan använda lego rät ten som säkerhet för lån. Det ursprungliga arrendeavtalet från år 2003 ingicks endast för fem år och därmed ansåg man inte det nödvändigt att ar ren de rät ten skulle få överlåtas utan att höra staden. Dessutom begränsar arrendeområdets användningsändamål och planebeteckning (YOU = kvartersområde för bygg na der för undervisnings-, bildnings- och idrottsverksamhet) i hög grad marknaden och an ta let möjliga köpare. Avtalet har senare förlängts på anhållan av bolaget. Golvet i den av bolaget ägda idrotts- och ungdomsgården behöver nu renoveras. Bolaget är i behov av att låna pengar för att utföra renoveringsprojektet. Således har det nu för bolaget uppstått ett behov av att kunna använda arrenderätten och byggnaden som bolaget äger som säkerhet för renoveringslånet. En ändring av arrendeavtalet skulle innebära att staden slipper borga för bo la gets lån. Förslag Miljönämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar godkänna änd ring av punkten "överlåtelse av legorätten" i arrendeavtalet av den mellan Pargas stad och Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab så att den efter ändringen i sin helhet lyder: Legotagaren har utan att höra legogivaren rätt att överlåta legorätten åt tredje man. Mottagaren är skyldig att meddela legogivaren om överlåtelsen inom tre må na der från överlåtelsen. Till anmälan ska fogas kopia av över lå tel se hand lingar na. Mottagaren är skyldig att låta inskriva sin rätt enligt stadgandena i jordabalken (540/95). Beslut Antecknades att ledamot Jan Eriksson inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av samfundsjäv enligt 28 i förvaltningslagen.

22 6/ Miljönämnden Förslaget godkändes. Delgivning Det slutliga beslutet delges: Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab/ Christer Grunér, avtalssekreteraren

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 23.10.2013 Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den 23.10.2013 49 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer