ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap kl Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)"

Transkript

1 ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap kl Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) Före årsmötets formella början presenterade Umåkers nya VD Kajsa Gustafsson sig på ett trevligt sätt och därefter talade Hans Ljungkvist ordförande i Svensk Travsport om framtidens travsport. Den senare svarade förresten lite märkligt om Åbys ombyggnation vilket någon medlem reagerade på. Det räknades enligt HL enbart som en stallbacke, inte en publiksatsning. Hm håller inte med. Titta gärna på: På perssonbloggar.se uppgavs i veckan att Åby tappat i särklass mest publik under Det kanske finns anledning att utvärdera verkligheten innan Umåker genomför styrelsens vision att satsa 10 mkr på publikplats (uttalat av styrelsen på ett öppet möte i oktober 2012).? Före mötet hade stämman omröstning om allmänheten skulle tillåtas vara åhörare då det fanns ca 15 intresserade på plats. Sällskapsmedlem Anders Nilsson föreslog att mötet skulle vara stängt och fick medhåll av Ove Olausson. Det blev dock tydlig majoritet för att mötet skulle vara öppet vid handuppräckningen. Till sekreterare för mötet valdes Peter Fahlén, till rösträknare Lena Åström och Kurt Rudolfsson. Mötets ordförande blev enligt valberedningens förslag Stig-Erik Renkonen. Owe R Hedström (ORH) kritiserade att det inte fanns bifogat en budget till materialet/årsredovisningen som skickats ut till medlemmarna. Han menade också att verktyget Proforma, som styrelsen hävdar att de använder fullt ut, borde innebära att informationen till medlemmarna på ett enkelt sätt kunde vara tydligare. Angående Umåkers soliditet 2012 på 10 % ansåg han att det är en oroande siffra och jämförde med att det krävs 12 % för en åkeriägare för att få trafiktillstånd för lastbil. Revisorn Patric Birgersson (PB) menade min uppfattning är att nyckeltalen visar en verklighetsbild och det har styrelsen haft klart för sig. Han svarade på frågan om Umåkers lånebild och meddelade att det är samma långivare (inkl en privat) som tidigare. Han intygade (m a av inskickade motioner) att det inte finns några anmärkningar på styrelsen avseende bokföringen. Man har inte varit nöjda med kassarutinerna men där har internkontrollen förbättrats. PB sa vidare: Min personliga uppfattning är att ha någon form av vision över längre sikt, vilket kan vara svårt när man är i ett investeringsläge, om att nå en soliditet på 30 % (JP not. siffran för Umåker 2012 är 10 %). Det visar på en bra uthållighet. Soliditeten är ett mått på betalningsstyrkan på lång sikt, uthålligheten. Viktigt också att kunna följa kassalikviditeten som är ett mått på betalningsförmågan på kort sikt och här är det två mått på det. Likviditeten 2009 visade t ex 36 % vilket är alldeles för låga tal (JP not. 43 % 2010, 31 % 2011 och 36 % 2012). En tumregel bör ligga åtminstone på 100 % för då har man lika mycket korta tillgångar som korta skulder. Likviditeten är ansträngd och har varit så under en längre tid. Lars-Olof Norqvist poängterade här att det kan bli skevt då man jämför sig med soliditeten från 2009 för man bör vara medveten om att Umåker det året gjorde sin största investering i modern tid (banomläggning). Att siffrorna ser annorlunda ut om man jämför med år före det.

2 VD:S ARVODE ORH tar under punkten travbanechefsarvode inkl. sociala avgifter ( kr) upp att ordförande och fd VD Tomas Åströms bolag Nomera AB (som under ca 2,5 år fakturerat konsultarvodet för VDtjänsten) fakturerat travsällskapet, men inte har haft den F-skatt man osant intygat sig ha. Allt enligt uppgifter från Skatteverket. Tomas Åström svarar då: - Nomera har F-skatt. ORH: - Med anledning av att Nomera inte var registrerat för F-skatt kontaktade jag vår förtroendevalda revisor 22/ och bad honom kolla fakturorna eftersom jag inte har tillgång till dem. Den 28/2 uppger sedan Skatteverket att Nomera har skaffat F-skatt. Jag tycker att det här är prekärt. Patric Birgersson tar över som Nomeras (?) språkrör: - Jag kan väl kommentera då. Det har skett ett misstag på så vis att Tomas bolag Nomera inte hade F-skatt under en längre tid. Men det är rättat till så det finns F-skatt i bolaget idag.eller sedan 28/2. Men travsällskapet har inte gjort något fel och det hela är rättat till från Nomeras sida. Det har varit fel helt enkelt. Johnny Löthberg: - Jag har suttit i ett bolag där det också ingick ett kommunalråd och en ekonomichef som lejde en deltids-vd och vid en skattekontroll blev de som suttit i styrelsen personligt betalningsansvariga för sociala avgifter och skatter. Trots att det fanns ett förhandsbesked från Skattemyndigheten att det skulle vara ok. Så småningom blev det en förlikning men bolaget blev fällt då man anser att en VD-roll inte kan innehas av ett litet bolag, det ska vara en person eftersom det är ett personligt ansvar att man ska betala skatt och sociala avgifter. Jag hoppas att ni har rätt, för annars kommer den styrelse som suttit fram till nu att bli personligt betalningsansvariga om något skulle hända. Patric Birgersson: - Återigen, Nomera har gjort fel, sällskapet har inte gjort något fel. Nomera har förklarat för Skatteverket helt klart och tydligt vad som har hänt och Skatteverket har beviljat F-skatt på den grunden och min bedömning är att det här är ett avslutat kapitel. Göran Andersson ställer frågan om revisorn känt till att Nomera inte haft F-skatt? - Det är ingen som har uppfattat det på något annat sätt än att Nomera som är startat för 15 år sedan har haft F-skatt, svarade Birgersson som också är revisor för Nomera AB. Patric Birgersson hänvisade vidare frågor som endast aktuella för Nomeras styrelse. STALLFÖRSÄLJNING Berördes när Tomas Åström höll ett anförande om resultatet. En stallförsäljning hade gett 1,2 mkr. Då hade resultatet blivit kr jmf med budget ( kr). Man måste ha i beaktning att det är två poster (en ej budgeterad, oväntad utgift för retroaktiva tjänstepensioner, samt minskade sponsorintäkter på kr) som gör resultatet så dåligt. Vi hade slagit budget om vi hade sålt stallet och sluppit pensionerna. Det är viktigt att veta. Medlem (vet tyvärr ej vem): - Är det styrelsens uppfattning att trots att man inte vet att det finns en majoritet för att sälja det här sista stallet ändå har tänkt klubba igenom det?

3 Tomas Åström: - På höstmötet lyfte vi frågan och vi ställde frågan till hela församlingen om det var så att man inte ville sälja stallet. Det var inte många som hade något emot det och är det så att höstmötet egentligen inte säger emot då har man indirekt sagt att vi är för att det ska säljas. Vi valde ändå, trots att egentligen höstmötet sa; okej sälj stallet så valde vi att skjuta på frågan till det här året för vi tyckte att det ändå att det var en känslig punkt. Och det känns som att vi inte ska driva igenom någonting om det är en så het potatis. Vi lyssnade, men vi fick också godkännande på höstmötet men valde ändå att skjuta på det. Anders Stenlund: - Jag anser inte att frågan var uppe på Höstmötet utan vi informerades om att det skulle gå igenom. Vi fick aldrig frågan ens. Tomas Åström: - Frågan var från församlingen om vi skulle gå vidare. Ja, styrelsens åsikt är att vi ska gå vidare. Men sen vad församlingen och sällskapet har för åsikt det måste ni framföra. Det är inte vi som ska framföra era åsikter. Anders Stenlund: - Nej men ni måste ju ställa frågan. Tomas Åström: - Nja, du ska ju också göra in röst hörd. Det är ju det din röst är till för. Henrik Bäckström ställde här frågan om det är sunt att lägga in en engångsintäkt som stallförsäljningen i budgeten för den befintliga verksamheten men den förblev obesvarad. Lennart Holmlund: - Vi kan komma ihåg att en del av försäljningarna var ju till för att vi skulle slippa låna så mycket pengar. Vi har ju haft saker under lång tid som tillkommit bl a avloppsanläggningen som kostat 1,5-2 mkr för att ta ett exempel. Lennart nämnde aldrig o-budgeterade förlikningskostnader som också är sexsiffriga (och första siffran är i alla fall inte en etta ) bland sina exempel. På plats på årsmötet fanns Jeanette Kling från HAC (Hästsportens Administrativa Centrum som sköter Umåkers bokföring & redovisning). Hennes roll på årsmötet var att förklara att det blivit ett missförstånd kring bokföringen av en såld fastighet. För er som inte minns så sa TÅ på ett möte 27/11 att resultatet skulle bli kr cirka. Den 13 februari redovisar man sedan att resultatet är kr (nu på årsmötet är detta reviderat till kr). Den 11/1 säger sig styrelsen ha upptäckt att ett osålt stall bokförts till en reavinst av 1,2 mkr (som Tomas också berör här ovan i sitt om inte om vore-anförande så märkligt nog är beloppet rätt). Nu förklarade Jeanette Kling att det blivit ett missförstånd om vilken byggnad det gällde. HAC trodde att det var ett avskrivet stall (reavinst 1,2 mkr) men det var i själva verket en av de nyaste byggnaderna på Umåker (maskinhallen, eller kallförrådet som styrelsen vill kalla den) som sålts för kr vilket då det är en nyare byggnad innebär en reavinst på kr om jag förstod Kling rätt. Kommenterar detta på annan plats.

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Följande ledamöter valdes in 2011 på två år: Ulf Bergström, Mats Gällerstedt, Christer Johansson, Göran Westman. Malin Axroth valdes in på två år vid årsstämman Hon har hösten 2012 meddelat att hon frånsäger sig sin styrelseplats. Valberedningen föreslår nyval av följande personer på 2 år: Anita Eriksson, Ingrid Karlsson, Erik Konradsson, Johnny Löthberg. Till fyllnadsval efter Malin Axroth föreslås Roger Sandström på ett år. Val av styrelseordförande på ett år: Tomas Åström valdes som ordförande på ett år vid årsstämman Valberedningen föreslår nyval av Ulf Rutqvist på ett år Val av två revisorer och revisorssuppleanter: Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Patric Birgersson, Ernst & Young, Umeå. Lars Sundström frånsäger sig omval som förtroendevald revisor. Valberedningen föreslår nyval av Göran Andersson. Till revisorsuppleanter föreslås omval av Börje Andersson och nyval av Lars Sundström för en tid av ett år. INSKICKADE MOTFÖRSLAG Gunilla Oscarsson: Styrelseledamöter, Christer Johansson & Göran Westman. Revisor: Mats Andersson- LR Revision. Owe Oscarsson: Styrelseordförande, Håkan Kemi. Anders Nilsson: Omval 2 år, Christer Johansson, Göran Westman, Tomas Åström, varav Göran Westman föreslås som Ordförande under ett år. Nyval, Mikael Melefors. Kenneth Conradzon (ej närvarande på mötet), Roger Källman, Leif Norrman (ej närvarande på mötet): dessa väljs på 2 år; Mikael Melefors, Christer Johansson, Ingrid Karlsson, Göran Westman, Tomas Åström. Fyllnadsval: Roger Sandström. Styrelseordförande: Göran Westman. Valberedning: Ulf Bergström, Ordförande/Sammankallande, därutöver omval av Carina Jonsson, Torgny Kärrman, Erica Sandström och Malin Söderlund. MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motionerna finns publicerade i sin helhet på Facebook, Umåkers Stallbacke & Framtid. Vid punkten ansvarsfrihet höll sällskapets revisor (och tillika ordf/fd VD:s revisor) Patric Birgersson, Ernst & Young ett anförande om vad ansvarsfrihet innebär;...att man med uppsåt eller grov oaktsamhet åsamkar sällskapet en ekonomisk skada. Två motioner (Catarina Norqvist och Lennart Esko) berörde ansvarsfrihet för styrelsen och önskemål om att granska travsällskapets redovisning tillbaka i tiden. Stämman beviljade ansvarsfrihet och avslog granskningen då både revisorn och den förtroendevalda revisorn intygade att de gått igenom räkenskaperna utan att finna några som helst tecken på oegentligheter.

5 Owe R Hedströms och Göran Anderssons motion berörde också ansvarsfrihet samt misstroendeförklaring mot tidigare styrelse. Ansvarsfrihet beviljades under aktuell punkt. Vid punkten för motioner (efter val av styrelseledamöter) påtalade ORH att det med de nyinvalda styrelsemedlemmarna på plats inte fanns anledning att behandla misstroendefrågan i hans och Göran Anderssons motion. Stig-Erik Renkonens två motioner (avseende att plocka bort bevilja tjänsteman ansvarsfrihet samt att ej begränsa medlemsantalet i sällskapet) hade styrelsen bifallit redan vid utskicket, frågorna tas vidare till ST. Catarina Norqvists motion om att redovisa det omtalade Policydokumentet bifölls av styrelsen i utskicket. Man meddelade att dokumentet skulle läggas ut på Umåkers hemsida. Om (?) det är Policydokumentet som publicerats på umaker.se (se kursiv text nedan) så meddelade Catarina på mötet att hon inte godtar det som ett svar på motionen. Det har fel datum och det kan inte anses vara ett dokument av den dignitet som styrelsen hänvisat till vid så många tillfällen när det gäller utförsäljningen av Umåkers stallbacke. Den nya styrelsen får i uppdrag att ta fram det riktiga dokumentet från , om det existerar. Stämman röstade vidare ja för hennes önskemål att det ska vara en omröstning bland medlemmarna om en eventuell utförsäljning av Umåkers stallbacke. Klipp från umaker.se De här raderna skrev Umåkers styrelse Umåker har som ambition att tillföra plats i och runt Umåker för fler antal hästar, vi väljer att inte sätta upp mål för antalet hästar och detta för att rörelserna runt hästar är så stor. Ett exempel på vår ambition är byggandet av det nya stall 11 som färdigställdes i början av Under tiden så styckade vi av tre tomter med befintliga stallar som såldes till privata intressenter. Umåkers ambition är att stycka av och sälja delar av stallbacken för att få in privata intressenter som bättre kan utveckla byggnader. För att detta ska gå smidigt så vill vi göra Umåker till en gemensamhetsanläggning där varje fastighetsägare tar sitt ansvar i förhållande till sin andel av den totala ytan, stallbacken. Infrastrukturen är påbörjad i och med avstyckning av flera tomter och en fortsättning följer. Fjärrvärmen är en viktig del av vår infrastruktur där vi har en bra lösning med Umeå Energi. Våra kostnader för fjärrvärmen är för tillfället hälften mot vad marknaden tar. Umåker vill koncentrera sin verksamhet till kärnverksamheten, att bedriva travtävlingar och tillhandahålla bra träningsmöjligheter. Till vår hjälp att kunna hålla upp kvaliteten av vår anläggning har vi anlitat entreprenörer som i god anda utvecklar våra ambitioner."

6 VAL AV NY STYRELSE Erik Konradsson avsade sig sin plats (ur valberedningens förslag). Håkan Kemi avsade sig (ej vidtalad om ordförandeskap). Roger Sandström (valberedningens förslag) valdes som fyllnadsval efter Malin Axroth (som avsagt sig styrelseuppdraget). Kvar stod sedan dessa kandidater från valberedningen samt motförslag: Ingrid Karlsson, Anita Eriksson, Johnny Löthberg, Ulf Rutqvist, Tomas Åström, Christer Johansson, Göran Westman, Mikael Melefors. Röstningen avgjordes genom sluten omröstning och uppdraget var att rösta på fem kandidater. Röstsedel med annat antal ogiltigförklarades. Ulf Rutqvist meddelade att han inte var intresserad av att vara ordförande (valberedningens förslag). Slutligen blev den nya styrelsen i Västerbottens Travsällskap enligt följande: Ordförande: Göran Westman Göran blev enda kvarvarande ordförandeförslag och valdes av stämman. Vice ordf: Ingrid Karlsson Ingrid utsågs senare av styrelsen. Ledamöter; Anita Eriksson, Ingrid Karlsson, Johnny Löthberg, Ulf Rutqvist och Roger Sandström, Lennart Holmlund, Jan R Larsson (fd vice ordf) och Stig Långström. De tre sistnämnda valde att fortsätta trots turbulensen och förtroendekrisen som varit. MINA PERSONLIGA KOMMENTARER KRING MÖTET: Utförsäljningen av stallbacken Man kan konstatera att både Lennart Holmlund och Tomas Åström nu gav årsmötet svar på varför Umåkers Stallbacke ska säljas ut. Det är för att klara löpande utgifter utan att låna mer pengar - så att man får ett bättre kortsiktigt resultat. På informationsmötet i höstas hävdades att det var för att man behövde pengarna till framtida investeringar (visionen då var att satsa 10 mkr på publikplats med medel bl a ur Hästsportens Fond), vilket Erik Konradsson också påpekade här på årsmötet. Till Travronden 1 mars 2013 sa Tomas Åström så här angående att sälja stall: Vi vill frigöra pengar för att istället kunna modernisera publikplatserna och förbättra tekniken. Jag var på Höstmötet, där Tomas Åström säger att mötet sa okej, sälj stallet men hörde liksom medlem Anders Stenlund ingenting som kan benämnas som en omröstning eller såg något som kan sägas vara en stor majoritet åt något håll (hur vet man det om man inte frågade och röstade?). I samband med att Krister Söderholm lämnade Umåker intervjuades Tomas Åström i TV och tidningar och sa då så här: - Vi hade ett höstmöte där vi hade en speciell fråga som bara handlade om stallförsäljning där vi förklarade vår ståndpunkt och allt bakomliggande. Det blev två eller tre röster mot det. Det blev inte ens så att stämman krävde en omröstning utan det blev en stor majoritet för styrelsen där, säger Tomas Åström.

7 Vi som var på Höstmötet 2012 blev ganska förvånade över hans målande beskrivning. Jag kommenterade det så här i samma artikel (Kanal 75): - På höstmötet var det några medlemmar som gjorde sitt bästa för att argumentera för att en omröstning borde ske i så här stora frågor, men någon omröstning blev inte av. Styrelsen hänvisade bara till ett policydokument från 2009 som flera medlemmar å sin sida hävdat att dom inte sett. Dokumentet visades inte upp heller. Så hur man ens kan avgöra hur många som var för eller emot en stallförsäljning är för mig helt verklighetsfrämmande. Som ni förstår så har styrelsen fortfarande inte klarat av att ta fram Policydokumentet från (datumet kommer från Göran Westman). Det känns mycket skönt att årsmötet nu beslutade att styrelsen ska ta fram dokumentet, om det finns, och att det ska vara en omröstning på riktigt om vad medlemmar (och förhoppningsvis alla aktiva runt Umåker, sällskapen öppnas ju snart) vill när det gäller Umåkers Stallbacke. Det är en seger för Facebook-gruppen och Catarina Norqvists förtjänst som skrev motionen och försvarade den på årsmötet. Det bokförda stallet som inte var ett stall Det är svårt att få ihop informationen kring det osålda stallet som bokförts som sålt, trots att man nu tagit fram stora artilleriet för att lägga tyngd till efterhandsinformationen. Personligen blev jag inte alls övertygad av Jeanette Klings utläggning. Det kändes som en efterhandskonstruktion, men hon har säkert fått ett och annat förklarat för sig efter att HAC lämnade ut informella uppgifter till mig av misstag. Dels är det svårt att förstå att HAC har så bra koll på travbanornas olika fastigheter att de ens kan blanda ihop dem. På höstmötet i november sa dessutom den förtroendevalde revisorn Lars Sundström (ställde inte upp till omval) att resultatet (då uttalat kr) är avhängt att stallet säljs med en vinst på 1,2 mkr. Därför blev jag väldigt förvånad över att styrelsen 13/2 sade sig inte ha kännedom om detta förrän 11/1.!? Varför förklarade man i så fall inte detta med förväxlingen att det gällde en annan byggnad - redan 13/2 på det öppna mötet där jag verkligen ifrågasatte hur ett resultat kan bli en halv miljon sämre mellan 27/11 och 31/12? Se särskilt mötesreferat på Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /permalink/ /). På mötet i februari berördes försäljningen av marken på bortre lång då flera personer tyckte att det var oklart ATT det var sålt både mark och byggnad på andra sidan. Att det inte hade kommunicerats tillräckligt väl, än mindre röstats om och att det också kan anses olämpligt för framtida anbud från Entreprenörer att den nuvarande äger allt. Inte ens då trots att diffen i resultatet ifrågasattes av undertecknad sades det inte något om att det var d e n affären som bokförts utan bara att det var ett stall som felaktigt bokförts. Förvirrat är bara förnamnet. Varför skulle Lars Sundström säga stall om det inte var ett stall? Det kan man fundera över, men något svar lär vi inte få. Det är nog bara en person som vet. Det man inte begriper tvingas man tydligen till slut lämna därhän och nu gör jag det.

8 En resumé av siffrorna som har redovisats i olika omgångar av styrelsen som aldrig har haft bättre koll på ekonomin. 27/11 Höstmöte Prel. resultat kr Tomas Åström Noterat; Lars Sundström (förtroendevald revisor) säger här resultatet är avhängt försäljningen av stallet med realisationsvinst 1,2 mkr. Trots att han uttrycker detta öppet på mötet så säger sig styrelsen alltså inte ha förstått att stallet som senare visar sig inte vara ett stall - är bokfört förrän 11/ /2 Öppet möte Prel.resultat kr Jan R Larsson Noterat; Underskottet förklaras med ca kr i förlorade sponsorintäkter och kr i en tjänstepensionssmäll (som man haft kännedom om sedan före sommaren). På frågan om hur ett resultat kan bli en halv miljon sämre på en månad får jag svaret att ett osålt stall bokförts som sålt (1,2 mkr). Om man ska tro prognosen från november så borde underskottet här ha varit -1,5 mkr ( kr + stall 1,2 mkr), tjänstepensionerna hade man ju kännedom om då och inte kan man ha trott att Mugge skulle sälja för kr sista månaden? Men det går inte att få ihop uppgifterna och summorna även om man försöker så det är bara att ge upp. Vad man dock kan notera är att kr av hästägarnas budgeterade prispengar har försvunnit under året. Man budgeterade 1 mkr för 2012 men delade bara ut kr (men uppgav kr den 13/2). 16/4 Årsmöte Resultat kr Tomas Åström inkl revisor Turerna har varit många men nu får vi utgå från att resultatet är korrekt. Tomas hävdade då kring resultatet att om man sålt stallet enligt plan och om inte tjänstepensionssmällen kommit så hade man fått ett överskott på kr, d v s kr mot budget. Stallet är en tillgång, en avskriven byggnad som genererar drygt kr/år i hyresintäkter. Hittills har man inte avsatt pengar till någon reparationsfond men hur det än är så ska hyresintäkterna på något sätt också ersättas med andra intäkter kommande år. F-skatt Travsällskapets och Nomeras revisor Patric Birgersson ser F-skattehistorien som ett avslutat kapitel. Det tror inte jag, snarare är det nog ett knappt påbörjat kapitel Man kan nämligen inte i efterhand korrigera för att man har på fakturorna utgett sig för att ha F-skatt. Det är osant intygande och det finns inget som säger att Skatteverket hade kännedom om detta när de beviljade Nomera AB Ärendet kommer förstås att utredas och det kan komma innebära en stor skattesmäll för Västerbottens Travsällskap. I korthet gäller god tro när man betalar en faktura som det står innehar f-skatt på och man kan hävda att Travsällskapet inte har haft kännedom om att VD:n/bolaget saknar f-skatt. Men kan man det? I detta sammanhang finns det förutom ett anställningsliknande förhållande (som Johnny Löthberg beskriver ett exempel på i årsmötets referat, samt se utdrag från Skatteverket nedan) också en försvårande omständighet avseende VD:s dubbla roller.

9 Tomas Åström har varit ensam firmatecknare för Västerbottens Travsällskap, han har varit både ordförande och VD (vice ordf. har attesterat fakturorna) samtidigt - vilket gör att Skatteverket skulle kunna hävda att Västerbottens Travsällskap (dvs Tomas Åström) haft kännedom om att VD (dvs Tomas Åström) inte haft godkänd f-skatt. Dessa dubbla roller m.m har kritiserats av medlemmar upprepade gånger och 2012 avgick den förtroendevalda revisorn Per-Erik Karlsson (se hans brev i Facebookgruppen) under turbulens då han kritiserat bland annat detta förfarande. Sammanfattningsvis skulle jag inte se faran över på något sätt, det är tvärtom ganska troligt att Västerbottens Travsällskap tvingas betala skatt och sociala avgifter i efterhand. Nu har ju medlemmarna beviljat styrelsen ansvarsfrihet men rimligen borde styrelsen kunna bli personligt betalningsansvariga för en sådan här sak i alla fall om det skulle bli aktuellt. Om inte annat borde sällskapets chanser att få tillbaka pengarna i en civilrättslig prövning mot Nomera AB vara goda. Klipp från skatteverket.se Om mottagaren är godkänd för F-skatt eller har A-skatt avgör om du ska dra av skatt eller inte på den ersättning du betalar ut. Du ska alltid dra av skatt om inte mottagaren visar ett registerutdrag där det framgår att han eller hon är godkänd för F-skatt, eller uppger sig vara godkänd för F-skatt på fakturan eller annan handling. Detta gäller även om du betalar ut ersättning till någon som har egen firma eller eget bolag. Kontrollera alltid om det står att mottagaren är godkänd till F-skatt eller har F-skatt på de fakturor du får. Om fakturan enbart gäller betalning av varor, material, hyra eller liknande ska du inte dra av någon skatt. Betalar du ut ersättning för arbete till en person som har A-skatt är du skyldig att dra av skatt om den sammanlagda ersättningen till personen är minst kronor under hela året. Gör skatteavdraget på något av följande sätt: enligt skattetabellen, om ersättningen är mottagarens huvudsakliga inkomst med 30 procent, om ersättningen är en sidoinkomst för mottagaren eller mottagaren är en juridisk person som har A-skatt (t.ex. vid arvoden för byggarbete, transporter eller konsultverksamhet) enligt ett beslut från Skatteverket. Som arbetsgivare eller utbetalare kan du med hjälp av CSR (Centrala Skatteregistret) få de uppgifter som du behövers för att dra av skatt utan att arbetstagaren/betalningsmottagaren behöver visa upp att han eller hon har A-skatt. Vid varje avlöningstillfälle ska du skriftligen upplysa mottagaren om hur mycket skatt du har dragit av. Det kan du t.ex. göra på lönebeskedet. Meddela Skatteverket om en betalningsmottagare hänvisar till ett godkännande för F-skatt trots att det uppenbart är fråga om ett anställningsliknande förhållande. Annars kan du i efterhand bli ansvarig för skatten på ersättningen. Bygglov Samma dag som årsmötet publicerades en artikel av Allan Fjällström i VK om att ytterligare tre byggnader saknar bygganmälan/bygglov på Umåker. Det nya dopingstallet saknade ju bygglov och där dömdes Umåker 20/ till böter på ett basbelopp kr för att de brustit med sina ansökningar. Bötesbelopp sätts enligt VK efter kvm-yta och de tre senaste byggnaderna kan bli en kostsam historia. Detta berördes inte specifikt på årsmötet mer än att Göran Westman, efter att han blivit vald som ordförande, i sitt tal till medlemmarna uttryckte något i stil med att artikeln var olycklig men att det har byggts och spikats lite hursomhelst på Umåker genom åren men vi lär oss hela tiden

10 och att de skulle ta tag i ärendena. I ett pressmeddelande till VK uttalade sig styrelsen; Nuvarande styrelse har agerat med samma förhållningssätt som tidigare styrelser gjort långt tillbaka i tiden, vilket inte alls är sant. Jag har förvisso inte kännedom om varje specifik bräda på banan men nedan kan ni i ett offentligt utdrag från Bygg & Plan se hur tidigare styrelser och andra aktörer på Umåker sedan 1953 rätt konsekvent ansökt om lov. Före jul fick jag ett tips från en person om att fler byggnader på Umåker saknade bygglov. Jag kontrollerade uppgifterna hos Umeå Kommun som visade sig korrekta enligt vad jag kunde bedöma. Själv kände jag att det kunde förorsaka Umåker ännu mer skada om detta blev en offentlig historia så den 16 januari i år mailade jag hela styrelsen i Västerbottens Travsällskap om att jag fått tipset, kontrollerat det och följaktligen kommit fram till att de var ansvariga för att dessa tre byggnader saknade bygglov om det inte fanns någon annan rimlig förklaring? I mitt mail rekommenderade jag dem att dubbelkolla uppgifterna och åtgärda eventuella brister men detta har styrelsen valt att inte göra. De hävdar i efterhand att de gjort som tidigare styrelser och att de trott att det rörde sig om en jordbruksfastighet (trots att de nyligen sålt stall som industrifastigheter och lagt ut prospekt på stall som industrifastigheter) och att det därför inte skulle krävas bygglov. I färskt minne borde de också ha en utgift på kr för att de inte ansökt om bygglov för dopingstallet? Ändå hävdar styrelsen att de inte förstått hur de ska bete sig och vad de har att göra med för område. I styrelsen sitter ett kommunalråd (Lennart Holmlund) och satt en utbildad byggnadsingenjör (Christer Johansson) som arbetat med byggfrågor inom Umeå Kommun. Nog hade man kunnat kräva lite mer? Om det nu blir sexsiffriga belopp i böter för dessa byggnader, vilket i VK nämns som tänkbart av byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren, borde verkligen styrelsen bli personligt betalningsansvariga även för det. Det är knappast hästägarnas fel att man inte klarar av att sköta banan lagenligt?! Jag kan rekommendera sajten nedan som stöd om man inte har en aning:

11

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Rapport utgiven av Socialdemokrater för Sanning och Ärlighet i Solnapolitiken "Därför är jag socialdemokrat Jag styrks i min övertygelse när

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer