ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap kl Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)"

Transkript

1 ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap kl Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) Före årsmötets formella början presenterade Umåkers nya VD Kajsa Gustafsson sig på ett trevligt sätt och därefter talade Hans Ljungkvist ordförande i Svensk Travsport om framtidens travsport. Den senare svarade förresten lite märkligt om Åbys ombyggnation vilket någon medlem reagerade på. Det räknades enligt HL enbart som en stallbacke, inte en publiksatsning. Hm håller inte med. Titta gärna på: På perssonbloggar.se uppgavs i veckan att Åby tappat i särklass mest publik under Det kanske finns anledning att utvärdera verkligheten innan Umåker genomför styrelsens vision att satsa 10 mkr på publikplats (uttalat av styrelsen på ett öppet möte i oktober 2012).? Före mötet hade stämman omröstning om allmänheten skulle tillåtas vara åhörare då det fanns ca 15 intresserade på plats. Sällskapsmedlem Anders Nilsson föreslog att mötet skulle vara stängt och fick medhåll av Ove Olausson. Det blev dock tydlig majoritet för att mötet skulle vara öppet vid handuppräckningen. Till sekreterare för mötet valdes Peter Fahlén, till rösträknare Lena Åström och Kurt Rudolfsson. Mötets ordförande blev enligt valberedningens förslag Stig-Erik Renkonen. Owe R Hedström (ORH) kritiserade att det inte fanns bifogat en budget till materialet/årsredovisningen som skickats ut till medlemmarna. Han menade också att verktyget Proforma, som styrelsen hävdar att de använder fullt ut, borde innebära att informationen till medlemmarna på ett enkelt sätt kunde vara tydligare. Angående Umåkers soliditet 2012 på 10 % ansåg han att det är en oroande siffra och jämförde med att det krävs 12 % för en åkeriägare för att få trafiktillstånd för lastbil. Revisorn Patric Birgersson (PB) menade min uppfattning är att nyckeltalen visar en verklighetsbild och det har styrelsen haft klart för sig. Han svarade på frågan om Umåkers lånebild och meddelade att det är samma långivare (inkl en privat) som tidigare. Han intygade (m a av inskickade motioner) att det inte finns några anmärkningar på styrelsen avseende bokföringen. Man har inte varit nöjda med kassarutinerna men där har internkontrollen förbättrats. PB sa vidare: Min personliga uppfattning är att ha någon form av vision över längre sikt, vilket kan vara svårt när man är i ett investeringsläge, om att nå en soliditet på 30 % (JP not. siffran för Umåker 2012 är 10 %). Det visar på en bra uthållighet. Soliditeten är ett mått på betalningsstyrkan på lång sikt, uthålligheten. Viktigt också att kunna följa kassalikviditeten som är ett mått på betalningsförmågan på kort sikt och här är det två mått på det. Likviditeten 2009 visade t ex 36 % vilket är alldeles för låga tal (JP not. 43 % 2010, 31 % 2011 och 36 % 2012). En tumregel bör ligga åtminstone på 100 % för då har man lika mycket korta tillgångar som korta skulder. Likviditeten är ansträngd och har varit så under en längre tid. Lars-Olof Norqvist poängterade här att det kan bli skevt då man jämför sig med soliditeten från 2009 för man bör vara medveten om att Umåker det året gjorde sin största investering i modern tid (banomläggning). Att siffrorna ser annorlunda ut om man jämför med år före det.

2 VD:S ARVODE ORH tar under punkten travbanechefsarvode inkl. sociala avgifter ( kr) upp att ordförande och fd VD Tomas Åströms bolag Nomera AB (som under ca 2,5 år fakturerat konsultarvodet för VDtjänsten) fakturerat travsällskapet, men inte har haft den F-skatt man osant intygat sig ha. Allt enligt uppgifter från Skatteverket. Tomas Åström svarar då: - Nomera har F-skatt. ORH: - Med anledning av att Nomera inte var registrerat för F-skatt kontaktade jag vår förtroendevalda revisor 22/ och bad honom kolla fakturorna eftersom jag inte har tillgång till dem. Den 28/2 uppger sedan Skatteverket att Nomera har skaffat F-skatt. Jag tycker att det här är prekärt. Patric Birgersson tar över som Nomeras (?) språkrör: - Jag kan väl kommentera då. Det har skett ett misstag på så vis att Tomas bolag Nomera inte hade F-skatt under en längre tid. Men det är rättat till så det finns F-skatt i bolaget idag.eller sedan 28/2. Men travsällskapet har inte gjort något fel och det hela är rättat till från Nomeras sida. Det har varit fel helt enkelt. Johnny Löthberg: - Jag har suttit i ett bolag där det också ingick ett kommunalråd och en ekonomichef som lejde en deltids-vd och vid en skattekontroll blev de som suttit i styrelsen personligt betalningsansvariga för sociala avgifter och skatter. Trots att det fanns ett förhandsbesked från Skattemyndigheten att det skulle vara ok. Så småningom blev det en förlikning men bolaget blev fällt då man anser att en VD-roll inte kan innehas av ett litet bolag, det ska vara en person eftersom det är ett personligt ansvar att man ska betala skatt och sociala avgifter. Jag hoppas att ni har rätt, för annars kommer den styrelse som suttit fram till nu att bli personligt betalningsansvariga om något skulle hända. Patric Birgersson: - Återigen, Nomera har gjort fel, sällskapet har inte gjort något fel. Nomera har förklarat för Skatteverket helt klart och tydligt vad som har hänt och Skatteverket har beviljat F-skatt på den grunden och min bedömning är att det här är ett avslutat kapitel. Göran Andersson ställer frågan om revisorn känt till att Nomera inte haft F-skatt? - Det är ingen som har uppfattat det på något annat sätt än att Nomera som är startat för 15 år sedan har haft F-skatt, svarade Birgersson som också är revisor för Nomera AB. Patric Birgersson hänvisade vidare frågor som endast aktuella för Nomeras styrelse. STALLFÖRSÄLJNING Berördes när Tomas Åström höll ett anförande om resultatet. En stallförsäljning hade gett 1,2 mkr. Då hade resultatet blivit kr jmf med budget ( kr). Man måste ha i beaktning att det är två poster (en ej budgeterad, oväntad utgift för retroaktiva tjänstepensioner, samt minskade sponsorintäkter på kr) som gör resultatet så dåligt. Vi hade slagit budget om vi hade sålt stallet och sluppit pensionerna. Det är viktigt att veta. Medlem (vet tyvärr ej vem): - Är det styrelsens uppfattning att trots att man inte vet att det finns en majoritet för att sälja det här sista stallet ändå har tänkt klubba igenom det?

3 Tomas Åström: - På höstmötet lyfte vi frågan och vi ställde frågan till hela församlingen om det var så att man inte ville sälja stallet. Det var inte många som hade något emot det och är det så att höstmötet egentligen inte säger emot då har man indirekt sagt att vi är för att det ska säljas. Vi valde ändå, trots att egentligen höstmötet sa; okej sälj stallet så valde vi att skjuta på frågan till det här året för vi tyckte att det ändå att det var en känslig punkt. Och det känns som att vi inte ska driva igenom någonting om det är en så het potatis. Vi lyssnade, men vi fick också godkännande på höstmötet men valde ändå att skjuta på det. Anders Stenlund: - Jag anser inte att frågan var uppe på Höstmötet utan vi informerades om att det skulle gå igenom. Vi fick aldrig frågan ens. Tomas Åström: - Frågan var från församlingen om vi skulle gå vidare. Ja, styrelsens åsikt är att vi ska gå vidare. Men sen vad församlingen och sällskapet har för åsikt det måste ni framföra. Det är inte vi som ska framföra era åsikter. Anders Stenlund: - Nej men ni måste ju ställa frågan. Tomas Åström: - Nja, du ska ju också göra in röst hörd. Det är ju det din röst är till för. Henrik Bäckström ställde här frågan om det är sunt att lägga in en engångsintäkt som stallförsäljningen i budgeten för den befintliga verksamheten men den förblev obesvarad. Lennart Holmlund: - Vi kan komma ihåg att en del av försäljningarna var ju till för att vi skulle slippa låna så mycket pengar. Vi har ju haft saker under lång tid som tillkommit bl a avloppsanläggningen som kostat 1,5-2 mkr för att ta ett exempel. Lennart nämnde aldrig o-budgeterade förlikningskostnader som också är sexsiffriga (och första siffran är i alla fall inte en etta ) bland sina exempel. På plats på årsmötet fanns Jeanette Kling från HAC (Hästsportens Administrativa Centrum som sköter Umåkers bokföring & redovisning). Hennes roll på årsmötet var att förklara att det blivit ett missförstånd kring bokföringen av en såld fastighet. För er som inte minns så sa TÅ på ett möte 27/11 att resultatet skulle bli kr cirka. Den 13 februari redovisar man sedan att resultatet är kr (nu på årsmötet är detta reviderat till kr). Den 11/1 säger sig styrelsen ha upptäckt att ett osålt stall bokförts till en reavinst av 1,2 mkr (som Tomas också berör här ovan i sitt om inte om vore-anförande så märkligt nog är beloppet rätt). Nu förklarade Jeanette Kling att det blivit ett missförstånd om vilken byggnad det gällde. HAC trodde att det var ett avskrivet stall (reavinst 1,2 mkr) men det var i själva verket en av de nyaste byggnaderna på Umåker (maskinhallen, eller kallförrådet som styrelsen vill kalla den) som sålts för kr vilket då det är en nyare byggnad innebär en reavinst på kr om jag förstod Kling rätt. Kommenterar detta på annan plats.

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Följande ledamöter valdes in 2011 på två år: Ulf Bergström, Mats Gällerstedt, Christer Johansson, Göran Westman. Malin Axroth valdes in på två år vid årsstämman Hon har hösten 2012 meddelat att hon frånsäger sig sin styrelseplats. Valberedningen föreslår nyval av följande personer på 2 år: Anita Eriksson, Ingrid Karlsson, Erik Konradsson, Johnny Löthberg. Till fyllnadsval efter Malin Axroth föreslås Roger Sandström på ett år. Val av styrelseordförande på ett år: Tomas Åström valdes som ordförande på ett år vid årsstämman Valberedningen föreslår nyval av Ulf Rutqvist på ett år Val av två revisorer och revisorssuppleanter: Valberedningen föreslår omval av auktoriserad revisor Patric Birgersson, Ernst & Young, Umeå. Lars Sundström frånsäger sig omval som förtroendevald revisor. Valberedningen föreslår nyval av Göran Andersson. Till revisorsuppleanter föreslås omval av Börje Andersson och nyval av Lars Sundström för en tid av ett år. INSKICKADE MOTFÖRSLAG Gunilla Oscarsson: Styrelseledamöter, Christer Johansson & Göran Westman. Revisor: Mats Andersson- LR Revision. Owe Oscarsson: Styrelseordförande, Håkan Kemi. Anders Nilsson: Omval 2 år, Christer Johansson, Göran Westman, Tomas Åström, varav Göran Westman föreslås som Ordförande under ett år. Nyval, Mikael Melefors. Kenneth Conradzon (ej närvarande på mötet), Roger Källman, Leif Norrman (ej närvarande på mötet): dessa väljs på 2 år; Mikael Melefors, Christer Johansson, Ingrid Karlsson, Göran Westman, Tomas Åström. Fyllnadsval: Roger Sandström. Styrelseordförande: Göran Westman. Valberedning: Ulf Bergström, Ordförande/Sammankallande, därutöver omval av Carina Jonsson, Torgny Kärrman, Erica Sandström och Malin Söderlund. MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motionerna finns publicerade i sin helhet på Facebook, Umåkers Stallbacke & Framtid. Vid punkten ansvarsfrihet höll sällskapets revisor (och tillika ordf/fd VD:s revisor) Patric Birgersson, Ernst & Young ett anförande om vad ansvarsfrihet innebär;...att man med uppsåt eller grov oaktsamhet åsamkar sällskapet en ekonomisk skada. Två motioner (Catarina Norqvist och Lennart Esko) berörde ansvarsfrihet för styrelsen och önskemål om att granska travsällskapets redovisning tillbaka i tiden. Stämman beviljade ansvarsfrihet och avslog granskningen då både revisorn och den förtroendevalda revisorn intygade att de gått igenom räkenskaperna utan att finna några som helst tecken på oegentligheter.

5 Owe R Hedströms och Göran Anderssons motion berörde också ansvarsfrihet samt misstroendeförklaring mot tidigare styrelse. Ansvarsfrihet beviljades under aktuell punkt. Vid punkten för motioner (efter val av styrelseledamöter) påtalade ORH att det med de nyinvalda styrelsemedlemmarna på plats inte fanns anledning att behandla misstroendefrågan i hans och Göran Anderssons motion. Stig-Erik Renkonens två motioner (avseende att plocka bort bevilja tjänsteman ansvarsfrihet samt att ej begränsa medlemsantalet i sällskapet) hade styrelsen bifallit redan vid utskicket, frågorna tas vidare till ST. Catarina Norqvists motion om att redovisa det omtalade Policydokumentet bifölls av styrelsen i utskicket. Man meddelade att dokumentet skulle läggas ut på Umåkers hemsida. Om (?) det är Policydokumentet som publicerats på umaker.se (se kursiv text nedan) så meddelade Catarina på mötet att hon inte godtar det som ett svar på motionen. Det har fel datum och det kan inte anses vara ett dokument av den dignitet som styrelsen hänvisat till vid så många tillfällen när det gäller utförsäljningen av Umåkers stallbacke. Den nya styrelsen får i uppdrag att ta fram det riktiga dokumentet från , om det existerar. Stämman röstade vidare ja för hennes önskemål att det ska vara en omröstning bland medlemmarna om en eventuell utförsäljning av Umåkers stallbacke. Klipp från umaker.se De här raderna skrev Umåkers styrelse Umåker har som ambition att tillföra plats i och runt Umåker för fler antal hästar, vi väljer att inte sätta upp mål för antalet hästar och detta för att rörelserna runt hästar är så stor. Ett exempel på vår ambition är byggandet av det nya stall 11 som färdigställdes i början av Under tiden så styckade vi av tre tomter med befintliga stallar som såldes till privata intressenter. Umåkers ambition är att stycka av och sälja delar av stallbacken för att få in privata intressenter som bättre kan utveckla byggnader. För att detta ska gå smidigt så vill vi göra Umåker till en gemensamhetsanläggning där varje fastighetsägare tar sitt ansvar i förhållande till sin andel av den totala ytan, stallbacken. Infrastrukturen är påbörjad i och med avstyckning av flera tomter och en fortsättning följer. Fjärrvärmen är en viktig del av vår infrastruktur där vi har en bra lösning med Umeå Energi. Våra kostnader för fjärrvärmen är för tillfället hälften mot vad marknaden tar. Umåker vill koncentrera sin verksamhet till kärnverksamheten, att bedriva travtävlingar och tillhandahålla bra träningsmöjligheter. Till vår hjälp att kunna hålla upp kvaliteten av vår anläggning har vi anlitat entreprenörer som i god anda utvecklar våra ambitioner."

6 VAL AV NY STYRELSE Erik Konradsson avsade sig sin plats (ur valberedningens förslag). Håkan Kemi avsade sig (ej vidtalad om ordförandeskap). Roger Sandström (valberedningens förslag) valdes som fyllnadsval efter Malin Axroth (som avsagt sig styrelseuppdraget). Kvar stod sedan dessa kandidater från valberedningen samt motförslag: Ingrid Karlsson, Anita Eriksson, Johnny Löthberg, Ulf Rutqvist, Tomas Åström, Christer Johansson, Göran Westman, Mikael Melefors. Röstningen avgjordes genom sluten omröstning och uppdraget var att rösta på fem kandidater. Röstsedel med annat antal ogiltigförklarades. Ulf Rutqvist meddelade att han inte var intresserad av att vara ordförande (valberedningens förslag). Slutligen blev den nya styrelsen i Västerbottens Travsällskap enligt följande: Ordförande: Göran Westman Göran blev enda kvarvarande ordförandeförslag och valdes av stämman. Vice ordf: Ingrid Karlsson Ingrid utsågs senare av styrelsen. Ledamöter; Anita Eriksson, Ingrid Karlsson, Johnny Löthberg, Ulf Rutqvist och Roger Sandström, Lennart Holmlund, Jan R Larsson (fd vice ordf) och Stig Långström. De tre sistnämnda valde att fortsätta trots turbulensen och förtroendekrisen som varit. MINA PERSONLIGA KOMMENTARER KRING MÖTET: Utförsäljningen av stallbacken Man kan konstatera att både Lennart Holmlund och Tomas Åström nu gav årsmötet svar på varför Umåkers Stallbacke ska säljas ut. Det är för att klara löpande utgifter utan att låna mer pengar - så att man får ett bättre kortsiktigt resultat. På informationsmötet i höstas hävdades att det var för att man behövde pengarna till framtida investeringar (visionen då var att satsa 10 mkr på publikplats med medel bl a ur Hästsportens Fond), vilket Erik Konradsson också påpekade här på årsmötet. Till Travronden 1 mars 2013 sa Tomas Åström så här angående att sälja stall: Vi vill frigöra pengar för att istället kunna modernisera publikplatserna och förbättra tekniken. Jag var på Höstmötet, där Tomas Åström säger att mötet sa okej, sälj stallet men hörde liksom medlem Anders Stenlund ingenting som kan benämnas som en omröstning eller såg något som kan sägas vara en stor majoritet åt något håll (hur vet man det om man inte frågade och röstade?). I samband med att Krister Söderholm lämnade Umåker intervjuades Tomas Åström i TV och tidningar och sa då så här: - Vi hade ett höstmöte där vi hade en speciell fråga som bara handlade om stallförsäljning där vi förklarade vår ståndpunkt och allt bakomliggande. Det blev två eller tre röster mot det. Det blev inte ens så att stämman krävde en omröstning utan det blev en stor majoritet för styrelsen där, säger Tomas Åström.

7 Vi som var på Höstmötet 2012 blev ganska förvånade över hans målande beskrivning. Jag kommenterade det så här i samma artikel (Kanal 75): - På höstmötet var det några medlemmar som gjorde sitt bästa för att argumentera för att en omröstning borde ske i så här stora frågor, men någon omröstning blev inte av. Styrelsen hänvisade bara till ett policydokument från 2009 som flera medlemmar å sin sida hävdat att dom inte sett. Dokumentet visades inte upp heller. Så hur man ens kan avgöra hur många som var för eller emot en stallförsäljning är för mig helt verklighetsfrämmande. Som ni förstår så har styrelsen fortfarande inte klarat av att ta fram Policydokumentet från (datumet kommer från Göran Westman). Det känns mycket skönt att årsmötet nu beslutade att styrelsen ska ta fram dokumentet, om det finns, och att det ska vara en omröstning på riktigt om vad medlemmar (och förhoppningsvis alla aktiva runt Umåker, sällskapen öppnas ju snart) vill när det gäller Umåkers Stallbacke. Det är en seger för Facebook-gruppen och Catarina Norqvists förtjänst som skrev motionen och försvarade den på årsmötet. Det bokförda stallet som inte var ett stall Det är svårt att få ihop informationen kring det osålda stallet som bokförts som sålt, trots att man nu tagit fram stora artilleriet för att lägga tyngd till efterhandsinformationen. Personligen blev jag inte alls övertygad av Jeanette Klings utläggning. Det kändes som en efterhandskonstruktion, men hon har säkert fått ett och annat förklarat för sig efter att HAC lämnade ut informella uppgifter till mig av misstag. Dels är det svårt att förstå att HAC har så bra koll på travbanornas olika fastigheter att de ens kan blanda ihop dem. På höstmötet i november sa dessutom den förtroendevalde revisorn Lars Sundström (ställde inte upp till omval) att resultatet (då uttalat kr) är avhängt att stallet säljs med en vinst på 1,2 mkr. Därför blev jag väldigt förvånad över att styrelsen 13/2 sade sig inte ha kännedom om detta förrän 11/1.!? Varför förklarade man i så fall inte detta med förväxlingen att det gällde en annan byggnad - redan 13/2 på det öppna mötet där jag verkligen ifrågasatte hur ett resultat kan bli en halv miljon sämre mellan 27/11 och 31/12? Se särskilt mötesreferat på Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /permalink/ /). På mötet i februari berördes försäljningen av marken på bortre lång då flera personer tyckte att det var oklart ATT det var sålt både mark och byggnad på andra sidan. Att det inte hade kommunicerats tillräckligt väl, än mindre röstats om och att det också kan anses olämpligt för framtida anbud från Entreprenörer att den nuvarande äger allt. Inte ens då trots att diffen i resultatet ifrågasattes av undertecknad sades det inte något om att det var d e n affären som bokförts utan bara att det var ett stall som felaktigt bokförts. Förvirrat är bara förnamnet. Varför skulle Lars Sundström säga stall om det inte var ett stall? Det kan man fundera över, men något svar lär vi inte få. Det är nog bara en person som vet. Det man inte begriper tvingas man tydligen till slut lämna därhän och nu gör jag det.

8 En resumé av siffrorna som har redovisats i olika omgångar av styrelsen som aldrig har haft bättre koll på ekonomin. 27/11 Höstmöte Prel. resultat kr Tomas Åström Noterat; Lars Sundström (förtroendevald revisor) säger här resultatet är avhängt försäljningen av stallet med realisationsvinst 1,2 mkr. Trots att han uttrycker detta öppet på mötet så säger sig styrelsen alltså inte ha förstått att stallet som senare visar sig inte vara ett stall - är bokfört förrän 11/ /2 Öppet möte Prel.resultat kr Jan R Larsson Noterat; Underskottet förklaras med ca kr i förlorade sponsorintäkter och kr i en tjänstepensionssmäll (som man haft kännedom om sedan före sommaren). På frågan om hur ett resultat kan bli en halv miljon sämre på en månad får jag svaret att ett osålt stall bokförts som sålt (1,2 mkr). Om man ska tro prognosen från november så borde underskottet här ha varit -1,5 mkr ( kr + stall 1,2 mkr), tjänstepensionerna hade man ju kännedom om då och inte kan man ha trott att Mugge skulle sälja för kr sista månaden? Men det går inte att få ihop uppgifterna och summorna även om man försöker så det är bara att ge upp. Vad man dock kan notera är att kr av hästägarnas budgeterade prispengar har försvunnit under året. Man budgeterade 1 mkr för 2012 men delade bara ut kr (men uppgav kr den 13/2). 16/4 Årsmöte Resultat kr Tomas Åström inkl revisor Turerna har varit många men nu får vi utgå från att resultatet är korrekt. Tomas hävdade då kring resultatet att om man sålt stallet enligt plan och om inte tjänstepensionssmällen kommit så hade man fått ett överskott på kr, d v s kr mot budget. Stallet är en tillgång, en avskriven byggnad som genererar drygt kr/år i hyresintäkter. Hittills har man inte avsatt pengar till någon reparationsfond men hur det än är så ska hyresintäkterna på något sätt också ersättas med andra intäkter kommande år. F-skatt Travsällskapets och Nomeras revisor Patric Birgersson ser F-skattehistorien som ett avslutat kapitel. Det tror inte jag, snarare är det nog ett knappt påbörjat kapitel Man kan nämligen inte i efterhand korrigera för att man har på fakturorna utgett sig för att ha F-skatt. Det är osant intygande och det finns inget som säger att Skatteverket hade kännedom om detta när de beviljade Nomera AB Ärendet kommer förstås att utredas och det kan komma innebära en stor skattesmäll för Västerbottens Travsällskap. I korthet gäller god tro när man betalar en faktura som det står innehar f-skatt på och man kan hävda att Travsällskapet inte har haft kännedom om att VD:n/bolaget saknar f-skatt. Men kan man det? I detta sammanhang finns det förutom ett anställningsliknande förhållande (som Johnny Löthberg beskriver ett exempel på i årsmötets referat, samt se utdrag från Skatteverket nedan) också en försvårande omständighet avseende VD:s dubbla roller.

9 Tomas Åström har varit ensam firmatecknare för Västerbottens Travsällskap, han har varit både ordförande och VD (vice ordf. har attesterat fakturorna) samtidigt - vilket gör att Skatteverket skulle kunna hävda att Västerbottens Travsällskap (dvs Tomas Åström) haft kännedom om att VD (dvs Tomas Åström) inte haft godkänd f-skatt. Dessa dubbla roller m.m har kritiserats av medlemmar upprepade gånger och 2012 avgick den förtroendevalda revisorn Per-Erik Karlsson (se hans brev i Facebookgruppen) under turbulens då han kritiserat bland annat detta förfarande. Sammanfattningsvis skulle jag inte se faran över på något sätt, det är tvärtom ganska troligt att Västerbottens Travsällskap tvingas betala skatt och sociala avgifter i efterhand. Nu har ju medlemmarna beviljat styrelsen ansvarsfrihet men rimligen borde styrelsen kunna bli personligt betalningsansvariga för en sådan här sak i alla fall om det skulle bli aktuellt. Om inte annat borde sällskapets chanser att få tillbaka pengarna i en civilrättslig prövning mot Nomera AB vara goda. Klipp från skatteverket.se Om mottagaren är godkänd för F-skatt eller har A-skatt avgör om du ska dra av skatt eller inte på den ersättning du betalar ut. Du ska alltid dra av skatt om inte mottagaren visar ett registerutdrag där det framgår att han eller hon är godkänd för F-skatt, eller uppger sig vara godkänd för F-skatt på fakturan eller annan handling. Detta gäller även om du betalar ut ersättning till någon som har egen firma eller eget bolag. Kontrollera alltid om det står att mottagaren är godkänd till F-skatt eller har F-skatt på de fakturor du får. Om fakturan enbart gäller betalning av varor, material, hyra eller liknande ska du inte dra av någon skatt. Betalar du ut ersättning för arbete till en person som har A-skatt är du skyldig att dra av skatt om den sammanlagda ersättningen till personen är minst kronor under hela året. Gör skatteavdraget på något av följande sätt: enligt skattetabellen, om ersättningen är mottagarens huvudsakliga inkomst med 30 procent, om ersättningen är en sidoinkomst för mottagaren eller mottagaren är en juridisk person som har A-skatt (t.ex. vid arvoden för byggarbete, transporter eller konsultverksamhet) enligt ett beslut från Skatteverket. Som arbetsgivare eller utbetalare kan du med hjälp av CSR (Centrala Skatteregistret) få de uppgifter som du behövers för att dra av skatt utan att arbetstagaren/betalningsmottagaren behöver visa upp att han eller hon har A-skatt. Vid varje avlöningstillfälle ska du skriftligen upplysa mottagaren om hur mycket skatt du har dragit av. Det kan du t.ex. göra på lönebeskedet. Meddela Skatteverket om en betalningsmottagare hänvisar till ett godkännande för F-skatt trots att det uppenbart är fråga om ett anställningsliknande förhållande. Annars kan du i efterhand bli ansvarig för skatten på ersättningen. Bygglov Samma dag som årsmötet publicerades en artikel av Allan Fjällström i VK om att ytterligare tre byggnader saknar bygganmälan/bygglov på Umåker. Det nya dopingstallet saknade ju bygglov och där dömdes Umåker 20/ till böter på ett basbelopp kr för att de brustit med sina ansökningar. Bötesbelopp sätts enligt VK efter kvm-yta och de tre senaste byggnaderna kan bli en kostsam historia. Detta berördes inte specifikt på årsmötet mer än att Göran Westman, efter att han blivit vald som ordförande, i sitt tal till medlemmarna uttryckte något i stil med att artikeln var olycklig men att det har byggts och spikats lite hursomhelst på Umåker genom åren men vi lär oss hela tiden

10 och att de skulle ta tag i ärendena. I ett pressmeddelande till VK uttalade sig styrelsen; Nuvarande styrelse har agerat med samma förhållningssätt som tidigare styrelser gjort långt tillbaka i tiden, vilket inte alls är sant. Jag har förvisso inte kännedom om varje specifik bräda på banan men nedan kan ni i ett offentligt utdrag från Bygg & Plan se hur tidigare styrelser och andra aktörer på Umåker sedan 1953 rätt konsekvent ansökt om lov. Före jul fick jag ett tips från en person om att fler byggnader på Umåker saknade bygglov. Jag kontrollerade uppgifterna hos Umeå Kommun som visade sig korrekta enligt vad jag kunde bedöma. Själv kände jag att det kunde förorsaka Umåker ännu mer skada om detta blev en offentlig historia så den 16 januari i år mailade jag hela styrelsen i Västerbottens Travsällskap om att jag fått tipset, kontrollerat det och följaktligen kommit fram till att de var ansvariga för att dessa tre byggnader saknade bygglov om det inte fanns någon annan rimlig förklaring? I mitt mail rekommenderade jag dem att dubbelkolla uppgifterna och åtgärda eventuella brister men detta har styrelsen valt att inte göra. De hävdar i efterhand att de gjort som tidigare styrelser och att de trott att det rörde sig om en jordbruksfastighet (trots att de nyligen sålt stall som industrifastigheter och lagt ut prospekt på stall som industrifastigheter) och att det därför inte skulle krävas bygglov. I färskt minne borde de också ha en utgift på kr för att de inte ansökt om bygglov för dopingstallet? Ändå hävdar styrelsen att de inte förstått hur de ska bete sig och vad de har att göra med för område. I styrelsen sitter ett kommunalråd (Lennart Holmlund) och satt en utbildad byggnadsingenjör (Christer Johansson) som arbetat med byggfrågor inom Umeå Kommun. Nog hade man kunnat kräva lite mer? Om det nu blir sexsiffriga belopp i böter för dessa byggnader, vilket i VK nämns som tänkbart av byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren, borde verkligen styrelsen bli personligt betalningsansvariga även för det. Det är knappast hästägarnas fel att man inte klarar av att sköta banan lagenligt?! Jag kan rekommendera sajten nedan som stöd om man inte har en aning:

11

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.05 Stämman inleds med att en grupp från klass NV2, Östra Gymnasiet underhåller med bluesmusik.

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 40 personer PROTOKOLL ÅRSMÖTE 25 maj 2015 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Under ajounering presenterade Jan Lindberg

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Årsmötesprotokoll Brf Vitkålen 1 Restaurang Klyftan Onsdagen den 4 februari 2009

Årsmötesprotokoll Brf Vitkålen 1 Restaurang Klyftan Onsdagen den 4 februari 2009 Årsmötesprotokoll Brf Vitkålen 1 Restaurang Klyftan Onsdagen den 4 februari 2009 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Christian Petersén förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 2 Upprättande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma Sammanträdesdatum: 2015-06-17 Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare 12 Sammanträdes öppnande Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015 02 28 1. Mötets öppnande - Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen. Protokoll fört vid årsstämma i Mycronic AB (publ), org. nr 556351-2374, den 4 maj 2017 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71 B i Stockholm, kl. 17.00 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Protokoll fört vid Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Anförande av ordförande Anförande av styrelseordförande Karl-Ivar Wennerholm Nyinflyttade Lotte Hansen och Torbjörn Gustavsson PG43

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer