Svartlistad insamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svartlistad insamling"

Transkript

1 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November

2 Svartlistad insamling En rapport om klädinsamlingsbranschen i Göteborg November 2011 En rapport framtagen av Emmaus Björkå, november 2011

3 Sammanfattning DENNA RAPPORT ÄR en genomgång av några av de organisationer som bedriver insamlingen av kläder i containrar utplacerade på kommunal mark i Göteborg. Granskningen visar att ett flertal oseriösa organisationer just nu håller på att etablera sig i Göteborgs Stad. Bland dessa finns till exempel Humana Sverige/UFF en organisation med starka kopplingar till Tvindrörelsen, som av många har stämplats som en sekt. Humana Sverige/UFF har tidigare varit aktiva i Göteborg men gick i konkurs i början av 2000-talet och lämnade då miljonskulder efter sig. Organisationen är idag svartlistad av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som avråder allmänheten från att skänka till organisationen och ledarna för Humana är antingen dömda till långa fängelsestraff eller på rymmen från myndigheterna. I april 2011 beviljade kommunen tillstånd till Humana att ställa ut 20 stycken insamlingscontainers på kommunal mark. Rapporten lyfter också fram starka indicier som pekar på att kommersiella intressen genom bulvaner står bakom en stor del av insamlingscontainrarna. Det Malmöbaserade aktiebolaget Malmtex AB verkar här vara spindeln i nätet. Företaget har flera gångar varit föremål för kritik då man har hyrt föreningars namn i syfte att samla in kläder. Branschorganisationerna har flera gångar bedömt ett sådant agerande som oetiskt och har riktat hård kritik mot Malmtex och svartlistat föreningar som samarbetar med företaget. För att främja en seriös utveckling av insamling av textilier i Göteborgs Stad rekommenderar slutligen rapporten att kommunen inför regler om att insamlande organisationer ska vara godkända av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd att använda 90-konto. 3

4 Innehåll Sammanfattning 3 Om rapporten 5 Kartläggningen 6 90-konto 7 FRII 8 Humana Sverige/UFF 10 IFHR/Malmtex AB 14 Ronahjälpen 16 Flimo.se/GIK 17 Jämförelse dekaler 18 Jämförelse dekaler forts. 19 Källor 20 4

5 Om rapporten ÅTERANVÄNDNING ÄR MER populär än någonsin och second hand-försäljningen av återanvända kläder och prylar har ökat stadigt de senaste åren. Fördelen med en aktiv andrahandsmarknad är flera: återanvändning av kläder minskar klimatpåverkan och utnyttjandet av jordens ändliga resurser samtidigt som det skapar sysselsättning i den sociala ekonomin. Överskottet investeras i solidaritetsprojekt för att bekämpa fattigdom och förtryck i Sverige och runt om i världen. Insamlingsbranschen är en förtroendebransch. Den bygger på människors vilja att göra gott. Det är många människor som idag väljer att lämna kläder och prylar till någon av landets insamlingsorganisationer, vilket tyder på att det finns hos allmänheten att skänka kläder. Men den totala insamlingen kan lätt fördubblas och därmed nyttan. Det handlar om ökad tillgänglighet, fler inlämningslådor, och att regler införs som säkerställer öppenhet och minimerar riskerna för oseriös hantering. En fortsatt positiv utveckling beror på insamlingsorganisationernas förmåga att vara transparent och öppet redovisa sina kostnader och ändamål. Ofta fungerar självreglering men när ett flertal mindre seriösa aktörer just nu håller på att etablera sig, vilket händer ju nu i Göteborgs Stad, är det viktigt att kommunen hjälper till genom att införa branschutvecklande spelregler. Vi vill ställa höga krav på oss själva, men vi behöver hjälp av kommunen när svartlistade organisationer för människor bakom ljuset och utnyttjar viljan att göra gott. FRIVILLIGORGANISATIONERNAS INSAMLINGSRÅD (FRII) är en branschorganisation som består av i princip samtliga större insamlingsorganisationer. I sina riktlinjer skriver man att FRII anser det vara av stor vikt att insamling som bedrivs kontinuerligt och över hela landet alltid sker till 90-konto. 1 Göteborgs Stad har idag inget regelverk med krav på 90-konto för klädinsamlare (något man däremot infört i Stockholm). Just nu sker en översyn av hur reglerna ska se ut i framtiden och utifrån de fakta som kommer fram i denna rapport bör folkvalda såväl som tjänstemän överväga FRII:s rekommendation kring krav på 90-konto. Krister Holm Generalsekreterare, Emmaus Björkå 1 5

6 Kartläggningen UPPSTÄLLNING NEDAN VISAR att de sju stora klädinsamlingsorganisationerna i Göteborg kan delas upp i tre kategorier: de som har 90-konto och inte finns på varningslistan (Emmaus Björkå, Myrorna), de som inte har 90-konto och inte finns med på varningslistan (Ronahjälpen, Flimo.se, GIK) och de som inte har 90-konto och finns med på varningslistan (IFHR och Humana Sverige/UFF). Den första gruppen, Myrorna och Emmaus Björkå, består av de två etablerade aktörerna i Göteborg. Många känner till organisationerna som sedan många år har 90-konto och är utan anmärkningar från FRII. Grupp två, Ronahjälpen, Flimo.se och GIK, är organisationer som inte har 90-konto men som inte är med på FRII:s varningslista. Grupp tre, Humana Sverige/UFF och IFHR, är insamlingsorganisationer som har mist sitt 90-konto under 2000-talet och som FRII avråder allmänheten från att skänka till. Dessa två klädinsamlare tillhör de största inom kommunen, varav den ena under det senaste året har blivit beviljade flera nya tillstånd. DENNA RAPPORT VISAR också på annat sätt att gruppera de olika organisationerna: 1. Emmaus Björkå och Myrorna. Etablerade och seriösa organisationer. 2. Humana Sverige/UFF. Svartlistad organisation kritiserad för koppling till en sektliknande rörelse. 3. Malmtex-sfären: Organisationer som alla har aktiebolaget Malmtex som huvudman. Under 2011 har minst 86 ansökningar om tillstånd att få ställa ut insamlingscontainers kommit in till kommunen, en stor del av dessa har kommit in från Humana Sverige/UFF som har blivit beviljade 20 tillstånd. Organisation 90-konto FRII:s varningslistan (sept 2011) Emmaus Björkå Ja Nej Myrorna Ja Nej Ronahjälpen Nej Nej Flimo.se Nej Nej Göteborgs Ishockeyklubb Nej Nej IFHR Nej, indraget 2006 Ja Humana Sverige/UFF Nej, indraget 2002 Ja 6

7 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk insamlingskontrolls hemsidan, insamlingskontroll.se 90-konto Svensk Insamlingskontroll Bevakargivarnas intressen Huvudmän är LO, TCO, SACO och Svensk Näringsliv Verkar för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. Indragna 90-konton År Indragna konton 90-KONTON KAN BEVILJAS till insamlingsorganisationer som uppfyller de krav som Svensk insamlingskontroll ställer upp. Man genomför en noggrann kontroll av att medel går till ändamålet, att insamlings- och administrationskostnaderna inte är för höga och att insamlingarna sker på ett sunt och etiskt sätt. I dagsläget finns det 385 organisationer listade på Svensk insamlingskontrolls hemsida som har tilldelats 90-konto. Konton får användas för insamlingar bland allmänheten av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. Svensk insamlingskontroll har ställt upp en rad krav för att bli tilldelad ett 90-konto: Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera. Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer. Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Max 25 % av överskottet får användas till administrativa kostnader. Utöver detta har Svensk insamlingskontroll ställt upp kriterier för den ekonomiska redovisningen som ska redovisas på särskilda blanketter. Förutom löpande kontroller gör Svensk Insamlingskontroll även en årlig granskning av organisationernas årsredovisningar samt resultat- och balansräkning. Särskilda granskningar genomförs också då det anses motiverat. Indragning av 90-konto sker om organisationer inte uppfyller de uppsatta kraven, eller om de själva begär att så ska ske. 7

8 Frivillig organisationernas insamlingsråd (FRII) FRII Några av FRII:s medlemmar: Cancerfonden Rädda Barnen Röda Korset Greenpeace Amnesty International Svenska Kyrkan Plan Sverige Sjöräddningssällskapet Frälsningsarmén. FRII:s 131 medlemmar är Sveriges stora insamlare såsom till exempel Cancerfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Svenska Kyrkan, Plan Sverige, Sjöräddningssällskapet och Frälsningsarmén, men även ett stort antal mindre organisationer. FRIIs uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. FRII slå ner på den oseriösa insamling som idag sker på gator och torg, via brev, telefon och Internet. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Kort uttryckt verkar FRII för etisk och professionell insamling. Enligt FRII bör organisationer som bedriver rikstäckande insamling hos allmänheten vara innehavare av ett 90-konto. Man anser det vara så viktigt att man på sina hemsida har en lista där man avråder människor att skänka till vissa organisationer. Denna svartlista har fått en stor spridning och används i ofta av myndigheter och kommuner i bedömningen av lämpligheten av olika organisationer. Svartlistning I dagsläget finns det 33 organisationer uppsatta på varningslistan. Totalt 385 organisationer har blivit tilldelade ett 90-konto, vilket innebär att en stor del av Sveriges insam lingsorganisationer, 91.5 %, har ryggen fri. Några av de 8,5 % som är svartlistade ska vi titta närmare på i vår granskning. 8

9 FRII:s varningslista Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII - intresseorgan för landets insamlingsorganisationer - allmänheten att inte skänka pengar till följande organisationer 1. Al-Aqsa Spannmål Stiftelse 2. Baltic Cancerhjälpfonden 4. Cancer- och Allergifonden 5. Cancer- och Barnhjälpen 6. Cancer- och Miljöfonden - CMF 7. CURO - Riksföreningen för cancersjuka 8. Developing World Clothing 9. 4-Life 10. FRF-Stiftelsen - Fonden för Rehab o medicinsk forskning 11. Fria Kristna Missionshjälpen - FKM 12. Främjande av den iranska kulturen - FIK 13. Gatubarnsföreningen 14. Hand i Hand, insamlingsstiftelse, Göteborg 15. Hjälpfonden 16. Hjärtehjälpen 17. Humana Sverige/UFF - U-landshjälp från Folk till Folk 18. Innocent Child/Krigets Oskyldiga 19. Insamlings Hjälpen 20. Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation 21. Klädinsamling Service 22. Mojahedin Sympatisör Förening - MSF 23. Neurologisk Handikapp och Cancerforskning - NHC 24. NYTEX 25. Orphan Home Care 26. SADF - Alzheimer och Demensforskning 27. Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden 28. Stockholmsstorken/Storken 29. Svenska Folkfonden 30. Svenska Smärtafonden 31. Sveriges Cancersjukas Riksförbund 32. Telehjälpen 33. Viol Fundraising 9

10 Humana Sverige/UFF UNDER OCH -90-talet etablerade sig UFF starkt i Sverige och under några år kom det nästan att bli synonymt med second handförsäljning. Denna bild förändrades snabbt i början av 2000-talet då en rad avslöjanden skakade organisationen. År 2003 gick UFF i konkurs på grund av skatteskulder och miljonskulder till fordringsägare. UFF/Humanas danska huvudmän från den så kallade Tvindrörelsen dömdes till långa fängelsestraff för bland annat skattebrott. Tvindrörelsen Tvindrörelsen grundades i början av 1970-talet av läraren Mogens Amid Petersen på gården Tvind i västra Jylland. Organisationen startade som en miljörörelse med en resande folkhögskola men drog tidigt på sig kritik för att vara en innesluten organisation med sektliknande drag. Människor med ett rättvisepatos drogs in i rörelsen och utnyttjades som billig arbetskraft och för att samla in pengar till rörelsen. Rörelsen styrs av den så kallade Lärargruppen som består av de mest lojala och långvariga medlemmarna. Stiftelsen FRI Föreningen Rädda Individen bildades 1984 och har sedan dess arbetat som en stödförening för människor som förlorat en vän eller anhörig till sektliknande rörelser, och stödjer även avhoppade medlemmar. På stiftelsens hemsida har man en omfattande genomgång av Tvindrörelsen/UFF/Humana och listar en rad punkter där man anser att dessa organisationer har beröringspunkter med andra totalitära rörelser: Manipulation - man pressas till att visa sin solidaritet genom att gå med i Lärargruppen (LG). LG:s medlemmar får lära sig manipulera presumtiva och nya medlemmar. Kontroll - med bevakning: Om man rymmer händer det att en grupp får i uppdrag att åka hem och hämta vederbörande. Man tvingas låna mycket pengar av LG till höga kursavgifter - svårt att lämna sen. Styrning - man ser på nyheterna på TV gemensamt och kollar efteråt att alla har samma åsikt, man läser inga tidningar. Kränkning - när man gått med i LG är det på livstid. Man har då gemensam tid och lönen går direkt till LG. Man måste be om permission för att få åka hem, gamla foton och adressböcker måste brännas

11 Det finns också ett flertal avhoppare som skrivit om sina erfarenheter i Tvind och Lärargruppen, bland annat Britta Rasmussen i boken Tvind sett indefra. En afhoppet Tvindlærers personlige fortælling om livet på skolerne (1996). Den danske journalisten Frede Jakobsen, som följt och granskat Tvindrörelsen under många år, säger i en intervju till Sverige Radio att Humana Sverige ska betraktas på precis samma sätt som sina föregångare UFF. Humana försöker uppträda som att de inte har med Tvind att göra, men de ingår i det internationella Humana, som är en integrerad del av Tvind, som i sin tur leds av den så kallade Lärargruppen 3. Humanas organisationer runt om i världen säljer de insamlade kläderna billigt till Tvinds handels- och exportbolag, som i sin tur säljer kläderna dyrt i Östeuropa. Bolagen är hemmahörande i olika skatteparadis och inkomsterna från dess försäljningar går inte till bistånd i tredje världen, utan direkt till Lärargruppens kassa, berättar Frede Jakobsen 4. Från Sydsvenskan Tvindledare dömd till fängelse Ledarna dömda och efterlysta Under 2009 dömdes en av huvudmännen bakom Tvindrörelsen, tidigare talesmannen Poul Jørgensen, till två år och sex månaders fängelse i Danmark. Den danska domstolen ansåg det fastlagt att Jørgensen begått brott i samband med överföringar på omkring 75 miljoner kronor från Tvinds humanitära fond till andra konton 5. Åklagarmyndigheten anser att Jørgensen handlat i samråd med grundaren Morgens Amdi Petersen och andra Tvindledare. Petersen och de övriga har dock gått under jorden utomlands för att undgå en eventuellt ny rättegång. Under 2011 gick den danska polisen ut med en efterlysning via Interpol i ett nytt försök att få tag på ledarna som antas gömma sig på Humans egendomar i Mexico eller Zimbabwe länder som inte har utlämningsavtal med Danmark Tvindledare dömd till fängelse, Landskronaposten 6 11

12 Humana Sverige Namnet Humana hade redan använts i de flesta andra länder sedan många år innan den svenska delen av rörelsen bytte namn. De gula UFF-lådorna som varit spridda över hela Sverige har nu successivt bytts ut mot nymålade gröna lådor. Kort efter att UFF hade gått i konkurs köpte personer med koppling till Tvindrörelsen och UFF upp konkursboet för att kunna fortsätta verksamheten och nu expanderar man stort. En stor kartläggning i den norska tidningen Vårt Land visar att Humana/UFF i Norge på kort tid etablerat sig som en av de störta aktörerna, trots att samma skandal har drabbat Humana Norge. 7 Från DN UFF är en seriös biståndsorganisation Trond Narvestad Humana Sverige, som man kallar sig efter ombildningen, använder samma organisationsnummer och dess verksamhetschef Trond Narvestad var tidigare viceordförande i UFF. Trond Narvestad, är den person som sökt och blivit beviljad tillstånd av Göteborgs Stad, förnekade tidigare kopplingarna mellan Humana Sverige/UFF och Tvindrörelsen. I dag är tongångarna helt annorlunda. Tidningen Dagen intervjuade honom år 2006 och han erkände då samröret mellan Humana Sverige och Tvidrörelsen: Vi har ett samarbete, säger han och förklarar att kopplingen de två emellan är att de skolor som Humana Sverige använder sig av för att utbilda volontärer på är så kallade Tvindskolor. Skolor som grundades av Lärargruppen den innersta kretsen av Tvindrörelsen. Trond Narvestad är själv medlem i Lärargruppen, något som han i samband med UFF- skandalen starkt förnekade 8. Vi har ett samarbete med vissa verksamheter inom Tvindrörelsen. Men det har varit många rykten kring det där. Det har aldrig påvisats att våra medel inte skulle gå till våra projekt. Inga av våra pengar har gått till Tvind, däremot har Humana Sverige och UFF fått pengar av Tvind, säger han 9. Försvinnande liten andel till välgörande ändamål I en granskning gjord av Svenska Dagbladet år 2007 hamnade Humana Sverige på sista plats bland insamlingsorganisationerna då endast 3 % av intäkterna gick till bistånd och information 10. Från Nerikes Allehanda Svartlistad organisation fick tillstånd av polisen Svartlistade i flera kommuner I samband med att UFF:s 90-konto blev indraget skickade Svensk Insamlingskontroll ut ett brev till landets samtliga kommunstyrelser där man informerade om sitt beslut. Efter det valde flera kommuner valt att inte tillåta UFF-containrar, bland annat i Stockholm, Gnosjö, Motala och Ludvika 11. I Stockholm fattades beslutet på förslag från dåvarande borgarrådet Jan Björklund

13 Sagt om Humana Sverige Humana är en högst oseriös organisation och därför avråder vi alla att lämna kläder till dem. 13 Erik Zachrison, generalsekreterare i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii. 10 maj De är uppsatta på svarta listan hos oss. Det här är oseriöst och oetiskt. Det är mycket allvarligt om kommunen har upplåtit plats till dem. 14 Erik Zachrison, generalsekreterare i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii. 10 maj Det här är en organisation som vi absolut vill varna för. Det är mycket märkligt att containrarna får stå där de gör. Människor som kommer till avfallsanläggningen tror ju att de bidrar till något seriöst om man skänker till något som står på kommunens mark. 15 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 10 maj De följer inte våra föreskrifter och det finns ingen som kontrollerar verksamheten. Det är omöjligt att veta vart pengarna går. Därför avråder jag att skänka kläder till Humana. 16 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 10 augusti

14 När vi fick reda på avtalet kände vi att vi måste stoppa deras konto så fort som möjligt Eva Birath, Svensk Insamlingskontroll om IFHR och Malmtex AB:s avtal IFHR/Malmtex AB Från Smålandsposten, , Flera frågetecken kring klädinsamling - bolag kritiserat för sin slutenhet IFHR är en fortkortning för Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation. Enligt sin hemsida har man som ändamål att främja rekreation samt forskning avseende handikappade. Enligt information på insamlingsboxarna och på sin hemsida är det Malmöföretaget Malmtex AB som står för insamling och försäljning av kläderna. Det ekonomiska överskottet av försäljningen redovisas till Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation (IFHR) står det också. Samarbetet mellan Malmtex AB och IFHR har inte imponerat på de paraplyorganisationer som samordnar ideella insamlare fick IFHR sitt 90-konto indraget. Anledningen var det avtal där IFHR lät Malmtex AB sköta klädinsamlingen och mot en månatlig ersättning använda sig av IFHR:s goda namn. IFHR hyrde helt enkelt ut sitt namn för en fast månadskostnad. När detta blev känt för Svensk insamlingskontroll drog man genast i bromsen: När vi fick reda på avtalet kände vi att vi måste stoppa deras konto så fort som möjligt, sade Eva Birath, enhetschef på SFI, till tidningen Sydsvenskan. 17 När IFHR, trots att 90-kontot blivit indraget, fortsatta att använda det i sin marknadsförning hotade Svensk Insamlingskontroll med att polisanmäla stiftelsen. Ystad Allehanda visade i en granskning att det finns mycket som tyder på att samarbetet Malmtex AB och IFHR kan ha ett rent kommersiellt syfte 18. Containrarna som Malmtex AB använder hyrs nämligen ut av Tribotex AB. Ägare till det bolaget är Thomas Olsson, som är ordförande i IFHR. Tribotex har tidigare också sålt second hand-kläder. Enligt samme Thomas Olsson har IFHR:s ersättning från Malmtex AB under 2011 sänkt till kr i månaden, totalt kr per år - detta utav en total rörelseomsättning på 9 miljoner kronor 19 Detta innebär alltså att det inte spelar någon roll om givaren lägger en eller hundra tröjor i containern - ersättningen till handikappades rekreation blir ändå densamma. De som tjänar på det är istället Malmtex AB. Konstruktionen IFHR/Thomas Olsson Malmtex Tribotex/Thomas Olsson tyder också på att Thomas Olsson sitter på flera stolar och har kommersiella intressen i insamlingsverksamheten Från Ystad Allehanda, Givaren kan bli lurad 14

15 Sagt om IFHR/Malmtex Malmtex är ju ett aktiebolag och ska gå med vinst. Jag varnar för dem. Även om de säger att vinsten går till handikappades rekreation kan ingen kontrollera att det verkligen är så. 20 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 14 mars De håller på i hela landet och vi varnar verkligen för den här typen av klädinsamling. De vädjar till människor att göra något gott, men att ge kläder till dem är bara att gynna ett osunt beteende. 21 Eva Birath, kanslichef på Svensk insamlingskontroll, 23 september Det visar att det finns stora värden i begagnade kläder. Min teori är att många aktörer som det inte finns insyn i säljer kläderna och tjänar pengar på dem. Det är en gråzon mellan kommersiell och ideel verksamhet Erik Zachrison, generalsekreterare för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), 14 mars

16 Ronahjälpen Från funktionshinder/daglig-verksamhet-enligtlss/dagcenter-sundsbacken/ Ronahjälpen har ett flertal insamlingscontainers uppställda i Göteborgs Stad, men förutom informationen på boxarna är organisationen tämligen anonym. Man har ingen hemsida och en sökning på internet ger få träffar. På dekalen på insamlingscontainrarna står det att en gåva innebär stöd till ett barnhem i Timisoara i Rumänien. Vidare att man skickar och säljer kläder till Baltikum för att finansiera verksamheten. Man skriver också att man tömmer containrarna själva. Förutom uppställda insamlingscontainers använder man även andra metoder för att samla in kläder. En av dessa metoder är att dela ut lappar i bostadsområden för att sedan köra ut och hämta kläder och prylar. Enligt en artikel i Göteborgsposten ( ) är det en person som står bakom Ronahjälpen och att denna person är tidigare anställd på Malmtex. När tidningen ringde upp Rudi Chafcak från Malmtex hävdade han att mannen fått sparken från företaget då det uppdagades att han olovligen använd Malmtex lastbil för att samla in kläder 22. Några år senare, närmare bestämt i mars 2011, dyker Ronahjälpen åter upp i media i samband med en insamlingsdrive i Uddevalla. Ett flertal hushåll fick lappar i sina brevlådor där man uppmuntrades att ställa ut kläder till förmån för Baltikum. På lappen angavs Hjärtehjälpen som avsändare, men när tidningen Bohuslänningen ringde upp numret på lappen var det en man vid namn Kari Hölsä (stavas Hölse i annan artikel 23 ) från Ronahjälpen som berättade att det var hans organisation som stod bakom insamlingen. Hjärtehjälpen, en organisation som också den är svartlistad av FRII 24, samarbetar med Ronahjälpen ibland, Kari Hölsä anger att det var han som startade Ronahjälpen för tio år sedan och att kläderna skänks till ett barnhem i Polen som han har fått kontakt med via polska släktingar 25. Ronahjälpen har även ett samarbete med Säffle Kommun genom Daglig verksamhet och dagcenter Sundsbacken som samlar in kläder som sedan ges till Ronahjälpen 26. Mycket tyder alltså på att Ronahjälpen samarbetar med Malmtex AB, eller att Malmtex helt bakom Ronahjälpen, se till exempel jämförelsen av dekaler på sidan 18 i denna rapport , Klädinsamlaren fick sparken Göteborgsposten , Bohuslänningen, Skänk inte till Hjärtehjälpen

17 Flimo.se/Göteborgs Ishockeyklubb Flimo är en förkortning som står för Föreningslivet mot orättvisor och enligt deras hemsida erbjuder man samma tjänst som gjorde att IFHR miste sitt 90-konto - man erbjuder föreningar en fast summa per månad för att hyra ut sitt namn. Man listar två föreningar som man har samarbete med, dels Saxemara If, en fotbollsklubb från Blekingen, och Göteborgs Ishockeyklubb (GIK). Flimo.se har egna klädinsamlingscontainers plus de som man har i samarbete med GIK. Under 2011 sökte GIK tillstånd att ställa ut 47 insamlingscontainers i Göteborgs Stad och i slutet av maj 2011 beviljade kommunen tillstånd för 10 stycken. Som sökande stod Jörgen Johansson för GIK. Samma persons mobiltelefonnummer står som kontaktuppgift på flimo.se:s hemsida, och man kan därför anta att flimo sköter hela processen. Som förmånstagare har flimo.se Rudolf Walter Foundation, ett barnhem i Timisoara, Rumänien. Detta är samma barnhem som Ronahjälpen anger som det projekt man stöder. Mycket tyder på att det är samma aktörer som står bakom flimo.se och Malmtex AB, se jämförelse av dekaler på nästa sida. 17

18 Malmtex, IFHR, Ronahjälpen och flimo.se - en jämförelse av dekaler på insamlingscontainrarna (se utförligare förklaring på nästa sida). Tömning av containern ombesörjes av firman Malmtex AB Telefonnummer: Ettiketten för de tre olika organisationerna är i princip identisk. Vi levererar kläder till ett barnhem i Timisoara med 150 barn mellan 3-18 år Flimo.se är även stolta sponsorer till Rudolf Walter Foundation Timisoara Rumänien. Ett barnhem med 150 barn (3-18 år) [...] Ronahjälpen IFHR Flimo.se 18

19 Malmtex AB, IFHR, Ronahjälpen och Flimo.se Jämförelsen av dekalerna från IFHR, Ronahjälpen och flimo.se/gik visar på sambandet mellan de olika organisationerna, och framför allt, de visar på kopplingen till Malmtex AB. Vid en första anblick slås man av att alla tre dekaler är väldigt lika till utseendet - rent av identiska. De är alla vita dekaler med svarta sidhuvuden och en svart ram. Alla dekaler är märkta med exakt samma text: Vi tar tackamt emot herrkläder, damkläder, barnkläder, skor & leksaker. Om man börjar uppifrån med IFHR:s dekal så står det tydligt och klart att det är Malmtex som ombesörjer tömning av containern - en kritiserad konstruktion som vi tidigare visat har kostad IFHR sitt 90-konto och fått dem uppsatta på FRII:s varningslista. Telefonnummer På IFHR:s dekal står ett telefonnummer som kontaktuppgift ( , olistat hos eniro). Samma nummer kan man hitta på Ronahjälpens dekal - men denna gång utan hänvisning till varken IFHR eller Malmtex AB. Timisoara På Ronahjälpens dekal kan man läsa om var de insamlade kläderna tar vägen: Vi levererar kläder till ett barnhem i Timisoara med 150 barn mellan 3-18 år. En nästa identisk beskrivning kan man hitta på flimo.se/gik:s dekaler: Flimo.se är även stolta sponsorer till Rudolf Walter Foundation Timisoara Rumänien. Ett barnhem med 150 barn (3-18 år) Slutsats Jämförelsen av dekalerna innebär att de tre insamlingsorganisationerna kan knytas till varandra och att alla kan knytas till Malmtex AB. Detta genom att samma telefonnummer finns på IFHR/Malmtex och Ronahjälpens dekaler, och att samma barnhem i Timisoara, Rumäninen står som förmånstagare för både Ronahjälpen och flimo.se (trots att Ronahjälpen grundare i mars 2011 uppger att ett barnhem i Polen är förmåstagare, se sid 16 i denna rapport). Vidare är dekalerna i princip identiskt utformade rent grafiskt och innehåller identiska skrivningar. 19

20 Källor Ett särkilt tips för den intresserade är att läsa den norska tidningen Vårt Lands granskning Bak UFFs uhjelpsfasade. Finns i fulltext på vl.no/samfunn/bak-uffs-uhjelpsfasade/ Bohuslänningen, , Skänk inte till Hjärtehjälpen (ej på nätet) Dagen, Humana Sverige bekräftar samarbete med Lärargruppen och Tvindrörelsen, Danmarks Radio, , Nye metoder i jagten på Tvindtoppen, Indland/2011/10/02/ htm FRII:s varningslista, Hallandsposten, , Många klädinsamlare i Laholm är svartlistade, se/nyheter/laholm/ manga-kladinsamlare-i-laholm-ar-svartlistade Göteborgsposten, , Klädinsamlaren fick sparken (ej på nätet). Karlskogakuriren, , Svartlistad organisation fick tillstånd av polisen, Landskronaposten, Tvindledare dömd till fängelse (ej på nätet) Skånska Dagbladet, , Kommunen gav svartlistade tillstånd, article/ /ostragoinge/ /0/-/kommunen-gav-svartlistade-tillstand Stockholms Stad, protokoll från kommunfullmäktige , document/ /protokoll/p _ pdf Stiftelsen FRI - Föreningen Rädda Individen, UFF/Tvind/Humana, 254.htm Sveriges Radio, , Klädinsamling skapar förvirring i Örnsköldsvik, sida/artikel.aspx?programid=110&artikel= Sveriges Radio, , Varnar för insamlingsbluff, gramid=106&artikel= SvD, , Ingenting hindrar oseriös insamling, ing-hindrar-oserios-insamling_ svd Sydsvenskan, , UFF-containrar blir kvar i Malmö, article22683/uff-containrar-blir-kvar-i-malmo.html Sydsvenskan, , Hyrde ut 90-nummer, cle169803/hyrde-ut-90-nummer.html Säffle Kommun, Dagcenter Sundsbacken, daglig-verksamhet-enligt-lss/dagcenter-sundsbacken/ Trollhättans Tidning, , Klädsamlare svartlistade, vanersborg/ kladsamlare-svartlistade?m=print Vårt Land, , Bak UFFs uhjelpsfasade Bak UFFs uhjelpsfasade4 Ystad Allehanda, , Insamlade kläder går inte bara till välgörenhet, allehanda.se/sjobo/article /insamlade-klaumlder-garingr-inte-bara-till-vaumllgoumlr enhet.html

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011.05.25 Senast reviderad 2016.10.12 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar A. Ändamål A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund. Stadga/stiftelseurkund Dokument

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg för Kretsloppskontoret Resultat, sammanfattning och slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2012-05-10 IMA MARKNADSUTVECKLING

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1(8) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 augusti 2015 Magdalena Andersson Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodrapport Mattecentrum 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel: FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A 116 20 Stockholm Tel:08-556 023 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning...3 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod...4 2. Förhållningssätt

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Kodrapport 2011 för Forska Utan Djurförsök I årsredovisning och på hemsida

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 FRII:s Kvalitetskod Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 Stiftelsen Friends arbetar för ett samhälle där barn och unga kan växa upp i trygghet och jämlikhet. En viktig

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer