INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar."

Transkript

1 TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN DECEMBER 2005 God Jul och Gott Nytt År INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

2 Ordförandens anförande Årets helgnummer är unikt, inget julpyssel men allmän information och också tre bilagor med det material som kommer på extrastämman för fasader, balkonger och stadgar. Styrelsen har valt att alla ska få tid att fundera, tänka och komma fram till hur man vill att föreningens hus ska se ut efter renovering. Fasadfärgerna kommer inte att kunna visas korrekt i det tryckta materialet, för att kunna visa de riktiga nyanserna så kommer färgprover att ställas ut i gamla gymmet, ingång från gavel M90. Stadgarna då, ja de har redan tagits på en stämma och ska nu tas på en till för att kunna träda i kraft. Extrastämman är planerad till slutet av januari eller början på februari, kallelse kommer enligt stadgarna cirka två veckor innan. Spar på den här informationen, anteckna frågor och oklarheter i marginalen, kom och fråga på måndagskvällarna eller besök utställningen. Utställningstider kommer att sättas upp i portarna. De nya tvättstugorna har inte blivit klara som planerat det beror på anmärkningar som ska åtgärdas före start, tråkigt. Anmärkningarna berör bland annat säkerhet, så de måste vara åtgärdade innan tvättstugorna kan tas i drift. Humm... inte mycket till ledare det här, men en hel del information. Vill tacka för det för det gångna året från oss i styrelsen och önskar alla en trevlig Jul och ett Gott Nytt År. Robert Frick Ordförande och ansvarig utgivare Nya nyckelsystemet ger möjlighet till låszoner För att få ett effektivt låssystem så kommer föreningens fastigheter och gemensamma lokaler att indelas i zoner, dessa kommer att vara grunden för de elektroniska nycklarna. Beroende på nyckelinnehavarens behov som boende i föreningen kommer nycken att tilldelas behörighet till olika zoner. Zontyper: Trapphus entré och källardörrar är zonens avgränsning Gym entrédörr är zonens avgränsning Bastu entrédörr är zonens avgränsning Tvättstugor entrédörrar är zonens avgränsning. Tvättstugor har även underzon som är en bokningsbar del av tvättstuga om det finns flera. Tre huvudtyper av nycklar kommer att finnas 1 som ger åtkomst till entréer och källare 2 som ger åtkomst till entréer och källare samt tvättstugor. 3 som ger åtkomst till entréer Samtliga kan kompletteras med gym, bastu och övriga bokningsbara gemensamma lokaler. Samtliga kan förses med tidsstyrd åtkomst. Elektroniska nycklar. Exempel på nyckelfunktion för en vanlig portnyckel till M94: Öppnar dörrar i entré och inget mer med nyckel av typ tre. Husmorsnyckel är ett gammalt begrep inom HSB och är en nyckel av typ 2: Med samma port som exempel öppnar den dörrar i entré och källare till höger och vänster i M94, samt till tvättstugor. Det gör att man kan gå till portarna M92 och M96 men inte tillbaka via källaren då nycken inte ger öppning i dessa portars dörrar. Typ 1-nyckel med samma port som exempel öppnar dörrar i entré och källare till höger och vänster och kan inte öppna dörrar i portarna M92 och M96. Nycklarna ska endast öppna de vägarna i fastigheterna och ge tillgång till de gemensamma lokaler som innehavaren har behov och rätt till. Krångligt? Ja vid första anblicken, men uppdelning är logisk och har som mål att skydda oss som bor i föreningen. En tappad nyckel kan enkelt stängas av efter meddelande till oss i styrelsen. Så var det här med tidsstyrd åtkomst, exempel är post/tidningsutbärare, deras nycklar kommer att vara gällande för del av dygnet. Exempel morgontidningar endast på morgonen. Man kan även göra så att källare låses nattetid för att minska möjligheten till bus och stöld. Reklamutbärare och försäljare kommer att bli utan nycklar i uppstarten på prov för att se vad det innebär, går det bra så sliper vi all reklam. Det spar vi alla på. Ja, det var lite om de elektroniska nycklarna, mer information kommer när din port får systemet. Frågor och förslag till styrelsen som epost eller vanliga brev. Robert Frick Styrelsen: Ordförande: Robert Frick Vice ordförande: Bengt Rapp Sekreterare: Ann-Christine Wisén Studieombud: Mats Pjons Bygg: Benny Strand Ekonomi: Robert Frick Info: Rolf Stohr Mark: Pether Johnsson Lokaler att låna mot deposition: Fotolabb M 114. Annette Urbach Hobbyrum M 110: Måndagsträffen Friskvård: Gym: M110: Gun Hallgren Bastu: M90: Nieminen , Blomberg Tennisbana: Sven Sjögren Mot skogen vid gårdarna M 54 M 42 finns fotbollsplan, bandybana, basketkorg och boulebana som fritt kan utnyttjas. Långtidsförvaring cyklar och bilhjul: Sven Sjögren Utlåning av verktyg: Slagborrmaskin kan under dagtid lånas hos förvaltaren M104. Det går även att komma till måndagsträffen kl , telefon Borr får man köpa själv (det ska vara borr av Hilti-typ). 2

3 Farligt avfall lämnas till miljöstationer Farligt avfall är sådant som kan tänkas ge skador på människor, djur eller miljö och ska därför tas om hand separat. Det får inte blandas med hushålls- eller grovsopor, eller slängas i avloppet. Genom att välja mindre miljöskadliga produkter och varor både i hemmet och i arbetet kan mängden farligt avfall minskas i samhället. Det är mycket viktigt att det farliga avfallet som ändå uppstår sorteras ut och tas om hand på rätt sätt. Det farliga avfallet lämnar du till kretsloppscentralen eller Miljöstationen på OK/ Q8 i Bollmora. Riskavfall. Lämna det i originalförpackningen eller i annan tät förpackning med märkning om vad det innehåller. Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella förpackningar som de tillhandahåller kostnadsfritt. Kanyler kan du även lämna till kretsloppscentralen på särskild station. Exempel på farligt avfall: Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak) Bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel) Rengöringsmedel för hem och bil, kemikalier Färg, lack- och limavfall Lysrör och annan elektronik Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium Bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater Oljeavfall Det finns två miljöstationer i Tyresö kommun. En vid kretsloppsstationen i Pettterboda och en vid OK/Q8 i Bollmora. Källa: Kommunens hemsida Rolf Stohr Ungefärlig tidsplan för kv Strömstaren Våra nya grannfastighet skjuter i höjden. En grovplanering för verksamheten ser ut som följer: Markarbeten, vecka 39 44, 2005 Grund och stomme, vecka 44 12, 2005/06 Tak och fasad, vecka 12 27, 2006 Invändigt, vecka 14 44, 2006 Besiktningar, vecka 42 51, 2006 Inflyttningar, vecka 47 3, 2006/07 Finplanering mark, vecka 32 42, 2006 Måndagsträffen under helgerna Måndag 19 december Måndag 26 december Stängt Måndag 2 januari Stängt Måndag 9 januari Utökad förvaring för motorcyklar Efter årskiftet finns möjlighet att hyra garageplats för motorcyklar. En ny lokal med nio platser har iordningställts. Kontakta HSB för en intresseanmälan. Inga mer pengar avsätts till inre fonden Insättning till inre fond upphör under 2006 om stadgarna antas en andra gång under stämman i början av 2006 och om allt går som planerat med hantering av PRV. De pengar som redan finns fonderade kommer att betalas ut tills de tar slut. Det vill säga på samma sätt som i dag: kvitton till HSB så kommer slantarna. Att avsluta på detta sätt är korrekt enligt gällande regler (skatten). Avsättningen till inre fond är cirka 42 kr i månaden, hur de pengarna kommer att hanteras i fortsättningen får vi se längre fram års planerade aktiviteter Robert Frick Under 2006 kommer det nya låssystemet att införas på samtliga portar, samt på dörrar till källare, tvättstugor och bastu. Gymmet har det redan. En naturlig fortsättning är att sedan gå vidare med garagen och miljöhusen. Tennisplanen kommer att fixas till, evetuellt flyttas till bollplanen, så vi får aktiviteterna samlade på ett ställe, vilket ger lägre driftskostand och enklare att övervaka. De nya tvättstugorna kommer att tas i bruk under kvaral ett. Den säkrare skolvägen som vi håller på att fixa till ska vara flitigt använd. Det nya huset strular till trafiken runt infarten till centrum så lär era barn den nya vägen. Motorcykelgarage med tio platser bör vara uthyrde till glada cykelägare. Marken runt vårt område kommer att städas och gallras. Trapphusens golv kommer att diamatslipas, vilket ger ett golv med lyster som blir både lättstädat och hållbart. för SMS som sköter vår mark. Den djungel de fick ärva vid förvaltningsbytet ser nu både välansad och genomtänkt ut. för Seniorgården som stängde gångvägen ned mot Stimmets skola med sitt nybygge. (Vi har anlagt en ny gångväg på andra sidan A-garaget.) 3

4 1 Bilaga 1 är den presentation om balkongalternativen som kommer att visas på extrastämman i slutet av januari. Läs den noga och kom förberedd. 2 Bilaga 2 är den presentation om fasadrenoveringen som kommer att visas på extrastämman i slutet av januari. Fasadfärgerna i det tryckta materialet stämmer inte med verkligheten. Kom ned till utställningen i det gamla gymmet och kolla i stället! Öppettider kommer att anslås i portarna efter helgerna. 4

5 3 Inglasning blir var och ens beslut Hur det blir med inglasningen av balkongerna har en del frågat. Bra fråga, styrelsen har analyserat den och kommit fram till följande: Då inte alla medlemmar har balkong så blir det inte rättvist att alla får vara med och betala på inglasningen, några kommer att gynnas på andras bekostnad. Så en gemensam inglasning är inte genomförbart enligt lagen som styr föreningens agerande i den här typen av frågor. Men det vi kan göra är att underlätta för dem som vill ha inglasning, prata med några banker och skapa möjlighet till bra finansiering. Vi kan skaffa avtal på fast pris för installation med lämplig leverantör. Gemensamt köp ger också bättre pris beroende på hur många som är intresserade. Styrelsen undersöker också om vi kan ta kostnaden via förhöjd avgiften för de som vill ha inglasat. Bilaga 3 är en utskrift av de nya moderniserade stadgarna (med strykningar och ändringar). Dessa antogs på den ordinarie stämman, men de måste tas på två stämmor för att träda i kraft. Avgiften påverkas av hur vi väljer Grundalternativet det som måste göras dvs alternativ ett kommer att medföra en ökning av årsavgiften med 0,5%. Om stämman tar beslut att bygga ut balkongerna enligt alternativ två vinklad utbyggnad kommer det att medföra 1,5% och alternativ 3 den rundade utbyggnaden ger en ökning med 2,25%. Att ange kostnad som procent ger alla möjligheten att räkna utt hur sitt boende påverkas. Avgiften kommer att uppräknas under cirka tre år. Du kan ställa frågor till dem som är i utställningen. Robert Frick Ordförande 5

6 Anmäl er till bastun Bastun får samma typ av anmälningsförfarande som gymmet. Och nu är det dags att anmäla sig! Kom till Måndagsträffen och fyll i en blankett. En person per nyckel. Avgiften läggs till på lägenhetens kvartalsavi, minsta tid är ett år. Uppsägning kan endast göras i första månaden i ett kvartal. Medlemsavgift per månad är 20 kronor per person eller max 100 kronor per hushåll/lägenhet. Medlemskap i HSB för individ Beslutet att ta de nya stadgarna på årets ordinarie stämma måste följas upp på nästkommande stämma nu början av 2006 för att bli gällande enligt våra stadgar. Det resulterar i att ni som redan meddelat HSB att ni inte vill vara medlemar i HSB längre, kommer att få er insats tillbaka. HSB lägger upp er för återbetalning när det hela är klart. Det har hamnat sopor Hej! Det är jag sophuset Grästuvan som skriver. Det är jag som ligger vid M6. Jag skriver för att det har hamnat sopor på mitt tak. Om det är ett lekfullt barn, en illasinnad person eller fåglarna det vet jag inte. Men jag vet att om man ställer sin soppåse utanför mina grindar så hamnar förr eller senare delar av innehållet på mitt tak. Om du ska slänga dina sopor och det visar sig att du glömt din nyckel så ställ inte påsen utanför. Så här kan du göra i stället. Gå runt hörnet vid M6, fortsätt rakt fram cirka 75 meter där ligger nästa sophus, Miljon, (en mycket bra kompis för övrigt). Här kan du slänga dina sopor i avsett kärl och hit behövs ingen nyckel. Sen fortsätter du ner till vänster så är du vid bussarna på ett kick. Det tar inte mycket längre tid än att gå genom centrum. Vi får ett renare Sjötungan, jag får ett trevligare tak och du ett renare samvete. Tack för ordet. Grästuvan M 6 Sophuset Grästuvan men inte bara gräs på taket. Årets månadsinfon i korthet Januari Medlemsavgift till HSB 2004 tog vi bort den gemensamma inbetalningen av årsavgiften till HSB. Anledningen var att vi betalade för ca 600 medlemmar fast vi hade straxt över 700. Det är rättvist att var och en betalar sitt medlemskap. HSB:s ComHem-digitalTVavtal Styrelsen har fått många frågor kring det centrala avtal som HSB slutit med Com- Hem. Detta har inget att göra med Sjötungans eget avtal. Vi har valt att stå utanför HSB:s avtal då det innebär en fördyring med 50 kr/mån. Vi ska titta på en alternativ lösning. Brand i miljöhus Lek med smällare var nära att skapa en storbrand i sophuset vid M72. Ett rådigt ingripande från en medlem med pulversläckare stoppade dock elden innan den fått fäste. När brandkåren kom till platsen var det bara eftersläckning av ett nästan nedsmält sopkärl kvar. Gym Det nya gymmet i M110 beräknas klart för invigning i månadsskiftet februari/mars. Mer info kommer när det närmar sig. Mars Ingen rökning i allmänna utrymmen Självklart ska vi hålla våra nyrenoverade trapphus och entréer rökfria. Det samma gäller alla allmänna utrymmen i Bfr Sjötungan. Det nya gymmet Flytt av inredning från det gamla gymmet pågår och öppnandet av ett nytt fräsch gym i M 110 är beräknat till mitten av vecka 12. Fristående tvättstugor En antal informationsmöten angående de nya fristående tvättstugorna har hållits för medlemmar i de berörda husen. Överlag positiva tongångar över placering och inredning. Några var oroliga för störningar vid dygnet-runt-öppet. En del önskemål om bänkar och sandlåda utanför framfördes. Ungdomslägenheter De ungdomslägenheter som håller på att färdigställas i M80, M76 och M74 har fördelats till sex lyckliga ungdomar från Sjötungan. Första inflyttning i april. Motioner till stämman! Var med och påverka! Glöm inte att lämna in motioner till styrelsen före mars månads utgång. April Öppet hus i en ungdomslägenhet Ni är välkomna att gå husesyn i en av de färdigställda ungdomslägenheterna på Myggdalsvägen 74 onsdagen den 20 april kl Sommarförvaring av vinterdäck Vill du förvara dina vinterdäck tryggt, mörkt och svalt ska du kontakta vår områdesvärd Sven Sjögren på tel så anvisar han plats. Städning av garagen maj Städpoolen kommer att genomföra en städning av garagen den maj. Förra året hindrades städningen delvis av kvarstående bilar och bråte på garageplatserna. Detta får inte ske i år! Närmare info om garagestädningen kommer i andra veckan av maj. Förhandsinfo motioner och nya stadgar Kopior av inkomna motioner och förslag till nya stadgar finns att hämta på måndagsträffen. Byggstart för nya tvättstugor Nu har tjälen gått ur marken och schaktningsarbetena för de nya fristående tvättstugorna kan börja. Detta kommer inledningsvis tyvärr att innebära tung trafik till och från de berörda gårdarna när schaktmassor ska fraktas ut. Man kommer att påbörja samtliga tvättstugor i ett svep. Juni Garagestädning juni Förra året hindrade kvarstående bilar och bråte på garageplatserna en effektiv städning. I år måste alla fordon ut och platserna måste tömmas på däck och annat. Läs fullständig information om tider på garagenedgångarnas dörrar. Motorfordonstrafik förbjuden För allas säkerhet vill vi bara påminna om att det inom Brf Sjötungans område inte är tillåtet att framföra moped, motorcykel eller bil. Mopeder får heller inte på grund av brandrisken parkeras nära fastigheter eller i cykel- och barnvagnsrum. Fasader och balkonger Upphandlingen av fasad- och balkong- 6

7 på mitt tak Sophuset Miljon vid M10 hit behövs ingen nyckel. renoveringen har tyvärr försenats av bland annat provtagning av balkongplattor och fogar samt den tekniska lösningen för utbyggnad av balkongerna. Nu är äntligen förfrågningsunderlaget klart och kan skickas ut till hågade byggherrar Vi kommer att kalla till en extrastämma i höst där allt kommer att presenteras och beslut tas. PÅMINNELSE! Stämma den 8 juni Var med och påverka ditt boende, kom till stämman som startar kl 19 i Stimmet skolas matsal! Kaffe finns framdukat från kl 18. Kom i god tid. September Försening av det nya nyckelsystemet Tyvärr har det hakat upp sig med de nya kodnycklarna till gymmet. Arbetet har nu fått en nystart och systemet beräknas kunna tas i drift senast i november. Vi beklagar att alla ni som stått i kö så länge och väntar på att få komma in får ge er till tåls ännu ett tag. Insättning och uttag från inre fonden Om stadgarna antas en andra gång nu under hösten kommer ingen insättning att göras De pengar som redan finns fonderade kommer att betalas ut tills de tar slut. Det vill säga på samma sätt som i dag kvitton till HSB så kommer slantarna. Städning av cykel- och barnvagnsrum Glöm inte att märka barnvagnar och cyklar senast den 2 oktober. Herrelösa cyklar, barnvagnar och annan bråte kommer att avlägsnas. Se utförlig information som lämnats i brevlådorna under Lagra däcken svalt, säkert och mörkt. vecka 38 eller kontakta Sven Sjögren för mer information. Ingen digitalbox behövs Det behövs ingen digitalbox för dem som vill se standardutbudet. Den som däremot vill se fler kanaler kan kontakta ComHem. Färgrester och lösningsmedel Enligt lag är det bara miljöstationer som gäller för inlämning av färgrester och lösningsmedel. Dessa får alltså inte ställas i grovsoprummen utan ska lämnas till kretsloppscentralen i Petterboda. För att få ett inpasseringskort till kretsloppscentralen måste du höra av dig till Tekniska avdelningens kundtjänst på kommunen, telefon November Gymmet öppnar för alla! Ännu saknas några små tekniska detaljer för att nyckelsystemet ska fungera, men som ett första led kan man nu gå till Måndagsträffen och fylla i Nyckel och betal-blankett. Det går också att kontakta förvaltaren Berndt Olander direkt för en blankett. Därefter kan vi lägga in er i systemet och därefter dela ut nyckelbricka. Nytt motorcykelgarage En lokal för motorcyklar håller på att iordningställas och beräknas vara tillgänglig i början av december. Kontakta HSB på telefon för intresseanmälan. Tvättstugepremiär dröjer Stugorna skall besiktigas i slutet av november därefter skall vissa justeringar göras. De öppnas när allt är åtgärdat. Mer info senare. Säkrare skolväg JMs bygge vid gamla Café 4:an har stängt av gångvägen ner till trafikljuset på Myggdalsvägen. Via en karta har man hänvisat gångtrafikanterna ut på obevakade övergångsställen bland byggtrafik och tunga transporter till Centrum. En säkrare skolväg ordningsställs nu öster om A-garaget. Asfalt och belysning är på väg inom kort. Förvaring av sommardäck Kontakta Sven Sjögren så öppnar han upp föreningens säsongsförvaringsplats för bilhjul. Mörkt, svalt och säkert! Du når honom på tel

8 TOMTEN Av Viktor Rydberg Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning nr 18 idvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Står där så grå vid ladgårdsdörr, grå mot den vita driva, tittar, som många vintrar förr, upp emot månens skiva, tittar mot skogen, där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta. För sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hätta ---»nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej detta» --- slår, som han plägar, inom kort slika spörjande tankar bort, går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen --- korna drömma vid månens ljus sommardrömmar i båsen; glömsk av sele och pisk och töm Pålle i stallet har ock en dröm: krubban han lutar över fylls av doftande klöver; --- Går till stängslet för lamm och får, ser, hur de sova där inne; går till hönsen, där tuppen står stolt på sin högsta pinne; Karo i hundbots halm mår gott, vaknar och viftar svansen smått, Karo sin tomte känner, de äro gode vänner. Tomten smyger sig sist att se husbondfolket det kära, länge och väl han märkt, att de hålla hans flit i ära; barnens kammar han sen på tå nalkas att se de söta små, ingen må det förtycka: det är hans största lycka. Så har han sett dem, far och son, ren genom många leder slumra som barn; men varifrån kommo de väl hit neder? Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick men vart? Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter! Tomten vandrar till ladans loft: där har han bo och fäste högt på skullen i höets doft, nära vid svalans näste; nu är väl svalans boning tom, men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka, följd av sin näpna maka. Då har hon alltid att kvittra om månget ett färdeminne, intet likväl om gåtan, som rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg, strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker. Tyst är skogen och nejden all, livet där ute är fruset, blott från fjärran av forsens fall höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och, halvt i dröm, tycker sig höra tidens ström, undrar, varthän den skall fara, undrar, var källan må vara. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. BRF Sjötungans förvaltning Fastighetsförvaltning: FSS Fastighetsförvaltning AB Felanmälan vardagar kl 8 16 tel Jour, endast akut kl tel Administrativ förvaltning: HSB Stockholm Förvaltningsassistent: Monica Reisner tel Lägenhetsadministration, telefontid 9 15 (lunch ) Kontaktperson: Mimmi Eurenius tel Ärenden kring överlåtelser och panter. Hyresavtal garage, p-platser och förråd. Hyresredovisning, telefontid 9 15 (lunch ) Kontaktperson: Gurli Nordlander tel Ärenden kring hyror och avgifter. Bevakning Larmassistans CarPark tel

Nr 17, december 2013. Rappestad. Är detta platsen för ett tredje dagis i Rappestad? Se artikel på sidan 4.

Nr 17, december 2013. Rappestad. Är detta platsen för ett tredje dagis i Rappestad? Se artikel på sidan 4. Nr 17, december 2013 Rappestad Bladet Är detta platsen för ett tredje dagis i Rappestad? Se artikel på sidan 4. God jul & Gott Nytt r Önskar styrelsen i Rappestads Hembygdsförening Hembygdsföreningens

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

DECEMBER 2010 RESULTAT AV RADONMÄTNINGEN FÅR VI TIPSA OM ETT NYÅRSLÖFTE BREDBANDSBOLAGET INFORMERAR

DECEMBER 2010 RESULTAT AV RADONMÄTNINGEN FÅR VI TIPSA OM ETT NYÅRSLÖFTE BREDBANDSBOLAGET INFORMERAR Tidning för information, artiklar & annonser, utges av styrelsen DECEMBER 2010 RESULTAT AV RADONMÄTNINGEN FÅR VI TIPSA OM ETT NYÅRSLÖFTE BREDBANDSBOLAGET INFORMERAR Ordförandes anförande Styrelsen 2010

Läs mer

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Sankta Lucia, Sankta Lucia.:// Natten var stor

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Hej mitt vinterland? Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 11 November 2014. Kram Ingalill* Hej alla sockenbor!

Hej mitt vinterland? Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 11 November 2014. Kram Ingalill* Hej alla sockenbor! Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 11 November 2014 Hej alla sockenbor! I skrivande stund, kikar jag ut igenom fönstret. Kalhygget på andra sidan älven, har ett vitt tunt snötäcke på marken. I övrigt

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Tidning för information, artiklar & annonser, utges av styrelsen DECEMBER 2012 ULLA - ÄLDST I SJÖTUNGAN PRESENTATION AV GÄSTLÄGENHETEN TOMTEN

Tidning för information, artiklar & annonser, utges av styrelsen DECEMBER 2012 ULLA - ÄLDST I SJÖTUNGAN PRESENTATION AV GÄSTLÄGENHETEN TOMTEN Tidning för information, artiklar & annonser, utges av styrelsen DECEMBER 2012 ULLA - ÄLDST I SJÖTUNGAN PRESENTATION AV GÄSTLÄGENHETEN TOMTEN Ordförandes anförande Styrelsen 2012-2013 Styrelsen i Brf Sjötungan:

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus RIKTLINJER februari 2015 1 (5) Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus I alla hushåll uppkommer avfall. En mindre del av detta avfall betecknas som farligt avfall eftersom det

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012. Hyresökningen gäller från och med januari 2012.

balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012. Hyresökningen gäller från och med januari 2012. Nyhetsbrev November 2011 S O L H Ö J D E N Hyror 2012 Styrelsen har beslutat att höja hyrorna med 5 %. Detta för att sänka det balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012.

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Innehåll Välkommen till... 1 1. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lunden 28... 3 2. Generell information & kontaktuppgifter... 4 3. Styrelsen... 6 4. Parkeringsplatser...

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

I detta nr: Styrelsen informerar

I detta nr: Styrelsen informerar nr 1/2013 jan - maj I detta nr: Styrelsen informerar Balkongrenoveringen Vicevärden informerar Nästa nummer beräknas komma ut i slutet av maj 2013. Lämna in annonser eller annat material senast den 20

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007 Skolorna har startat,, äpplen har plockats... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Maj 2015 Sid 1 Information om stambytet Byggstarten är

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern Brf Pilastern Sammanställda ordningsregler och information gemensamt för samfällighetsföreningen Portalens medlemmar Sff regler och tips gemensamt 2011-05-15 2011-05-18 14:35 Sida 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer