INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar."

Transkript

1 TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN DECEMBER 2005 God Jul och Gott Nytt År INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

2 Ordförandens anförande Årets helgnummer är unikt, inget julpyssel men allmän information och också tre bilagor med det material som kommer på extrastämman för fasader, balkonger och stadgar. Styrelsen har valt att alla ska få tid att fundera, tänka och komma fram till hur man vill att föreningens hus ska se ut efter renovering. Fasadfärgerna kommer inte att kunna visas korrekt i det tryckta materialet, för att kunna visa de riktiga nyanserna så kommer färgprover att ställas ut i gamla gymmet, ingång från gavel M90. Stadgarna då, ja de har redan tagits på en stämma och ska nu tas på en till för att kunna träda i kraft. Extrastämman är planerad till slutet av januari eller början på februari, kallelse kommer enligt stadgarna cirka två veckor innan. Spar på den här informationen, anteckna frågor och oklarheter i marginalen, kom och fråga på måndagskvällarna eller besök utställningen. Utställningstider kommer att sättas upp i portarna. De nya tvättstugorna har inte blivit klara som planerat det beror på anmärkningar som ska åtgärdas före start, tråkigt. Anmärkningarna berör bland annat säkerhet, så de måste vara åtgärdade innan tvättstugorna kan tas i drift. Humm... inte mycket till ledare det här, men en hel del information. Vill tacka för det för det gångna året från oss i styrelsen och önskar alla en trevlig Jul och ett Gott Nytt År. Robert Frick Ordförande och ansvarig utgivare Nya nyckelsystemet ger möjlighet till låszoner För att få ett effektivt låssystem så kommer föreningens fastigheter och gemensamma lokaler att indelas i zoner, dessa kommer att vara grunden för de elektroniska nycklarna. Beroende på nyckelinnehavarens behov som boende i föreningen kommer nycken att tilldelas behörighet till olika zoner. Zontyper: Trapphus entré och källardörrar är zonens avgränsning Gym entrédörr är zonens avgränsning Bastu entrédörr är zonens avgränsning Tvättstugor entrédörrar är zonens avgränsning. Tvättstugor har även underzon som är en bokningsbar del av tvättstuga om det finns flera. Tre huvudtyper av nycklar kommer att finnas 1 som ger åtkomst till entréer och källare 2 som ger åtkomst till entréer och källare samt tvättstugor. 3 som ger åtkomst till entréer Samtliga kan kompletteras med gym, bastu och övriga bokningsbara gemensamma lokaler. Samtliga kan förses med tidsstyrd åtkomst. Elektroniska nycklar. Exempel på nyckelfunktion för en vanlig portnyckel till M94: Öppnar dörrar i entré och inget mer med nyckel av typ tre. Husmorsnyckel är ett gammalt begrep inom HSB och är en nyckel av typ 2: Med samma port som exempel öppnar den dörrar i entré och källare till höger och vänster i M94, samt till tvättstugor. Det gör att man kan gå till portarna M92 och M96 men inte tillbaka via källaren då nycken inte ger öppning i dessa portars dörrar. Typ 1-nyckel med samma port som exempel öppnar dörrar i entré och källare till höger och vänster och kan inte öppna dörrar i portarna M92 och M96. Nycklarna ska endast öppna de vägarna i fastigheterna och ge tillgång till de gemensamma lokaler som innehavaren har behov och rätt till. Krångligt? Ja vid första anblicken, men uppdelning är logisk och har som mål att skydda oss som bor i föreningen. En tappad nyckel kan enkelt stängas av efter meddelande till oss i styrelsen. Så var det här med tidsstyrd åtkomst, exempel är post/tidningsutbärare, deras nycklar kommer att vara gällande för del av dygnet. Exempel morgontidningar endast på morgonen. Man kan även göra så att källare låses nattetid för att minska möjligheten till bus och stöld. Reklamutbärare och försäljare kommer att bli utan nycklar i uppstarten på prov för att se vad det innebär, går det bra så sliper vi all reklam. Det spar vi alla på. Ja, det var lite om de elektroniska nycklarna, mer information kommer när din port får systemet. Frågor och förslag till styrelsen som epost eller vanliga brev. Robert Frick Styrelsen: Ordförande: Robert Frick Vice ordförande: Bengt Rapp Sekreterare: Ann-Christine Wisén Studieombud: Mats Pjons Bygg: Benny Strand Ekonomi: Robert Frick Info: Rolf Stohr Mark: Pether Johnsson Lokaler att låna mot deposition: Fotolabb M 114. Annette Urbach Hobbyrum M 110: Måndagsträffen Friskvård: Gym: M110: Gun Hallgren Bastu: M90: Nieminen , Blomberg Tennisbana: Sven Sjögren Mot skogen vid gårdarna M 54 M 42 finns fotbollsplan, bandybana, basketkorg och boulebana som fritt kan utnyttjas. Långtidsförvaring cyklar och bilhjul: Sven Sjögren Utlåning av verktyg: Slagborrmaskin kan under dagtid lånas hos förvaltaren M104. Det går även att komma till måndagsträffen kl , telefon Borr får man köpa själv (det ska vara borr av Hilti-typ). 2

3 Farligt avfall lämnas till miljöstationer Farligt avfall är sådant som kan tänkas ge skador på människor, djur eller miljö och ska därför tas om hand separat. Det får inte blandas med hushålls- eller grovsopor, eller slängas i avloppet. Genom att välja mindre miljöskadliga produkter och varor både i hemmet och i arbetet kan mängden farligt avfall minskas i samhället. Det är mycket viktigt att det farliga avfallet som ändå uppstår sorteras ut och tas om hand på rätt sätt. Det farliga avfallet lämnar du till kretsloppscentralen eller Miljöstationen på OK/ Q8 i Bollmora. Riskavfall. Lämna det i originalförpackningen eller i annan tät förpackning med märkning om vad det innehåller. Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella förpackningar som de tillhandahåller kostnadsfritt. Kanyler kan du även lämna till kretsloppscentralen på särskild station. Exempel på farligt avfall: Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak) Bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel) Rengöringsmedel för hem och bil, kemikalier Färg, lack- och limavfall Lysrör och annan elektronik Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium Bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater Oljeavfall Det finns två miljöstationer i Tyresö kommun. En vid kretsloppsstationen i Pettterboda och en vid OK/Q8 i Bollmora. Källa: Kommunens hemsida Rolf Stohr Ungefärlig tidsplan för kv Strömstaren Våra nya grannfastighet skjuter i höjden. En grovplanering för verksamheten ser ut som följer: Markarbeten, vecka 39 44, 2005 Grund och stomme, vecka 44 12, 2005/06 Tak och fasad, vecka 12 27, 2006 Invändigt, vecka 14 44, 2006 Besiktningar, vecka 42 51, 2006 Inflyttningar, vecka 47 3, 2006/07 Finplanering mark, vecka 32 42, 2006 Måndagsträffen under helgerna Måndag 19 december Måndag 26 december Stängt Måndag 2 januari Stängt Måndag 9 januari Utökad förvaring för motorcyklar Efter årskiftet finns möjlighet att hyra garageplats för motorcyklar. En ny lokal med nio platser har iordningställts. Kontakta HSB för en intresseanmälan. Inga mer pengar avsätts till inre fonden Insättning till inre fond upphör under 2006 om stadgarna antas en andra gång under stämman i början av 2006 och om allt går som planerat med hantering av PRV. De pengar som redan finns fonderade kommer att betalas ut tills de tar slut. Det vill säga på samma sätt som i dag: kvitton till HSB så kommer slantarna. Att avsluta på detta sätt är korrekt enligt gällande regler (skatten). Avsättningen till inre fond är cirka 42 kr i månaden, hur de pengarna kommer att hanteras i fortsättningen får vi se längre fram års planerade aktiviteter Robert Frick Under 2006 kommer det nya låssystemet att införas på samtliga portar, samt på dörrar till källare, tvättstugor och bastu. Gymmet har det redan. En naturlig fortsättning är att sedan gå vidare med garagen och miljöhusen. Tennisplanen kommer att fixas till, evetuellt flyttas till bollplanen, så vi får aktiviteterna samlade på ett ställe, vilket ger lägre driftskostand och enklare att övervaka. De nya tvättstugorna kommer att tas i bruk under kvaral ett. Den säkrare skolvägen som vi håller på att fixa till ska vara flitigt använd. Det nya huset strular till trafiken runt infarten till centrum så lär era barn den nya vägen. Motorcykelgarage med tio platser bör vara uthyrde till glada cykelägare. Marken runt vårt område kommer att städas och gallras. Trapphusens golv kommer att diamatslipas, vilket ger ett golv med lyster som blir både lättstädat och hållbart. för SMS som sköter vår mark. Den djungel de fick ärva vid förvaltningsbytet ser nu både välansad och genomtänkt ut. för Seniorgården som stängde gångvägen ned mot Stimmets skola med sitt nybygge. (Vi har anlagt en ny gångväg på andra sidan A-garaget.) 3

4 1 Bilaga 1 är den presentation om balkongalternativen som kommer att visas på extrastämman i slutet av januari. Läs den noga och kom förberedd. 2 Bilaga 2 är den presentation om fasadrenoveringen som kommer att visas på extrastämman i slutet av januari. Fasadfärgerna i det tryckta materialet stämmer inte med verkligheten. Kom ned till utställningen i det gamla gymmet och kolla i stället! Öppettider kommer att anslås i portarna efter helgerna. 4

5 3 Inglasning blir var och ens beslut Hur det blir med inglasningen av balkongerna har en del frågat. Bra fråga, styrelsen har analyserat den och kommit fram till följande: Då inte alla medlemmar har balkong så blir det inte rättvist att alla får vara med och betala på inglasningen, några kommer att gynnas på andras bekostnad. Så en gemensam inglasning är inte genomförbart enligt lagen som styr föreningens agerande i den här typen av frågor. Men det vi kan göra är att underlätta för dem som vill ha inglasning, prata med några banker och skapa möjlighet till bra finansiering. Vi kan skaffa avtal på fast pris för installation med lämplig leverantör. Gemensamt köp ger också bättre pris beroende på hur många som är intresserade. Styrelsen undersöker också om vi kan ta kostnaden via förhöjd avgiften för de som vill ha inglasat. Bilaga 3 är en utskrift av de nya moderniserade stadgarna (med strykningar och ändringar). Dessa antogs på den ordinarie stämman, men de måste tas på två stämmor för att träda i kraft. Avgiften påverkas av hur vi väljer Grundalternativet det som måste göras dvs alternativ ett kommer att medföra en ökning av årsavgiften med 0,5%. Om stämman tar beslut att bygga ut balkongerna enligt alternativ två vinklad utbyggnad kommer det att medföra 1,5% och alternativ 3 den rundade utbyggnaden ger en ökning med 2,25%. Att ange kostnad som procent ger alla möjligheten att räkna utt hur sitt boende påverkas. Avgiften kommer att uppräknas under cirka tre år. Du kan ställa frågor till dem som är i utställningen. Robert Frick Ordförande 5

6 Anmäl er till bastun Bastun får samma typ av anmälningsförfarande som gymmet. Och nu är det dags att anmäla sig! Kom till Måndagsträffen och fyll i en blankett. En person per nyckel. Avgiften läggs till på lägenhetens kvartalsavi, minsta tid är ett år. Uppsägning kan endast göras i första månaden i ett kvartal. Medlemsavgift per månad är 20 kronor per person eller max 100 kronor per hushåll/lägenhet. Medlemskap i HSB för individ Beslutet att ta de nya stadgarna på årets ordinarie stämma måste följas upp på nästkommande stämma nu början av 2006 för att bli gällande enligt våra stadgar. Det resulterar i att ni som redan meddelat HSB att ni inte vill vara medlemar i HSB längre, kommer att få er insats tillbaka. HSB lägger upp er för återbetalning när det hela är klart. Det har hamnat sopor Hej! Det är jag sophuset Grästuvan som skriver. Det är jag som ligger vid M6. Jag skriver för att det har hamnat sopor på mitt tak. Om det är ett lekfullt barn, en illasinnad person eller fåglarna det vet jag inte. Men jag vet att om man ställer sin soppåse utanför mina grindar så hamnar förr eller senare delar av innehållet på mitt tak. Om du ska slänga dina sopor och det visar sig att du glömt din nyckel så ställ inte påsen utanför. Så här kan du göra i stället. Gå runt hörnet vid M6, fortsätt rakt fram cirka 75 meter där ligger nästa sophus, Miljon, (en mycket bra kompis för övrigt). Här kan du slänga dina sopor i avsett kärl och hit behövs ingen nyckel. Sen fortsätter du ner till vänster så är du vid bussarna på ett kick. Det tar inte mycket längre tid än att gå genom centrum. Vi får ett renare Sjötungan, jag får ett trevligare tak och du ett renare samvete. Tack för ordet. Grästuvan M 6 Sophuset Grästuvan men inte bara gräs på taket. Årets månadsinfon i korthet Januari Medlemsavgift till HSB 2004 tog vi bort den gemensamma inbetalningen av årsavgiften till HSB. Anledningen var att vi betalade för ca 600 medlemmar fast vi hade straxt över 700. Det är rättvist att var och en betalar sitt medlemskap. HSB:s ComHem-digitalTVavtal Styrelsen har fått många frågor kring det centrala avtal som HSB slutit med Com- Hem. Detta har inget att göra med Sjötungans eget avtal. Vi har valt att stå utanför HSB:s avtal då det innebär en fördyring med 50 kr/mån. Vi ska titta på en alternativ lösning. Brand i miljöhus Lek med smällare var nära att skapa en storbrand i sophuset vid M72. Ett rådigt ingripande från en medlem med pulversläckare stoppade dock elden innan den fått fäste. När brandkåren kom till platsen var det bara eftersläckning av ett nästan nedsmält sopkärl kvar. Gym Det nya gymmet i M110 beräknas klart för invigning i månadsskiftet februari/mars. Mer info kommer när det närmar sig. Mars Ingen rökning i allmänna utrymmen Självklart ska vi hålla våra nyrenoverade trapphus och entréer rökfria. Det samma gäller alla allmänna utrymmen i Bfr Sjötungan. Det nya gymmet Flytt av inredning från det gamla gymmet pågår och öppnandet av ett nytt fräsch gym i M 110 är beräknat till mitten av vecka 12. Fristående tvättstugor En antal informationsmöten angående de nya fristående tvättstugorna har hållits för medlemmar i de berörda husen. Överlag positiva tongångar över placering och inredning. Några var oroliga för störningar vid dygnet-runt-öppet. En del önskemål om bänkar och sandlåda utanför framfördes. Ungdomslägenheter De ungdomslägenheter som håller på att färdigställas i M80, M76 och M74 har fördelats till sex lyckliga ungdomar från Sjötungan. Första inflyttning i april. Motioner till stämman! Var med och påverka! Glöm inte att lämna in motioner till styrelsen före mars månads utgång. April Öppet hus i en ungdomslägenhet Ni är välkomna att gå husesyn i en av de färdigställda ungdomslägenheterna på Myggdalsvägen 74 onsdagen den 20 april kl Sommarförvaring av vinterdäck Vill du förvara dina vinterdäck tryggt, mörkt och svalt ska du kontakta vår områdesvärd Sven Sjögren på tel så anvisar han plats. Städning av garagen maj Städpoolen kommer att genomföra en städning av garagen den maj. Förra året hindrades städningen delvis av kvarstående bilar och bråte på garageplatserna. Detta får inte ske i år! Närmare info om garagestädningen kommer i andra veckan av maj. Förhandsinfo motioner och nya stadgar Kopior av inkomna motioner och förslag till nya stadgar finns att hämta på måndagsträffen. Byggstart för nya tvättstugor Nu har tjälen gått ur marken och schaktningsarbetena för de nya fristående tvättstugorna kan börja. Detta kommer inledningsvis tyvärr att innebära tung trafik till och från de berörda gårdarna när schaktmassor ska fraktas ut. Man kommer att påbörja samtliga tvättstugor i ett svep. Juni Garagestädning juni Förra året hindrade kvarstående bilar och bråte på garageplatserna en effektiv städning. I år måste alla fordon ut och platserna måste tömmas på däck och annat. Läs fullständig information om tider på garagenedgångarnas dörrar. Motorfordonstrafik förbjuden För allas säkerhet vill vi bara påminna om att det inom Brf Sjötungans område inte är tillåtet att framföra moped, motorcykel eller bil. Mopeder får heller inte på grund av brandrisken parkeras nära fastigheter eller i cykel- och barnvagnsrum. Fasader och balkonger Upphandlingen av fasad- och balkong- 6

7 på mitt tak Sophuset Miljon vid M10 hit behövs ingen nyckel. renoveringen har tyvärr försenats av bland annat provtagning av balkongplattor och fogar samt den tekniska lösningen för utbyggnad av balkongerna. Nu är äntligen förfrågningsunderlaget klart och kan skickas ut till hågade byggherrar Vi kommer att kalla till en extrastämma i höst där allt kommer att presenteras och beslut tas. PÅMINNELSE! Stämma den 8 juni Var med och påverka ditt boende, kom till stämman som startar kl 19 i Stimmet skolas matsal! Kaffe finns framdukat från kl 18. Kom i god tid. September Försening av det nya nyckelsystemet Tyvärr har det hakat upp sig med de nya kodnycklarna till gymmet. Arbetet har nu fått en nystart och systemet beräknas kunna tas i drift senast i november. Vi beklagar att alla ni som stått i kö så länge och väntar på att få komma in får ge er till tåls ännu ett tag. Insättning och uttag från inre fonden Om stadgarna antas en andra gång nu under hösten kommer ingen insättning att göras De pengar som redan finns fonderade kommer att betalas ut tills de tar slut. Det vill säga på samma sätt som i dag kvitton till HSB så kommer slantarna. Städning av cykel- och barnvagnsrum Glöm inte att märka barnvagnar och cyklar senast den 2 oktober. Herrelösa cyklar, barnvagnar och annan bråte kommer att avlägsnas. Se utförlig information som lämnats i brevlådorna under Lagra däcken svalt, säkert och mörkt. vecka 38 eller kontakta Sven Sjögren för mer information. Ingen digitalbox behövs Det behövs ingen digitalbox för dem som vill se standardutbudet. Den som däremot vill se fler kanaler kan kontakta ComHem. Färgrester och lösningsmedel Enligt lag är det bara miljöstationer som gäller för inlämning av färgrester och lösningsmedel. Dessa får alltså inte ställas i grovsoprummen utan ska lämnas till kretsloppscentralen i Petterboda. För att få ett inpasseringskort till kretsloppscentralen måste du höra av dig till Tekniska avdelningens kundtjänst på kommunen, telefon November Gymmet öppnar för alla! Ännu saknas några små tekniska detaljer för att nyckelsystemet ska fungera, men som ett första led kan man nu gå till Måndagsträffen och fylla i Nyckel och betal-blankett. Det går också att kontakta förvaltaren Berndt Olander direkt för en blankett. Därefter kan vi lägga in er i systemet och därefter dela ut nyckelbricka. Nytt motorcykelgarage En lokal för motorcyklar håller på att iordningställas och beräknas vara tillgänglig i början av december. Kontakta HSB på telefon för intresseanmälan. Tvättstugepremiär dröjer Stugorna skall besiktigas i slutet av november därefter skall vissa justeringar göras. De öppnas när allt är åtgärdat. Mer info senare. Säkrare skolväg JMs bygge vid gamla Café 4:an har stängt av gångvägen ner till trafikljuset på Myggdalsvägen. Via en karta har man hänvisat gångtrafikanterna ut på obevakade övergångsställen bland byggtrafik och tunga transporter till Centrum. En säkrare skolväg ordningsställs nu öster om A-garaget. Asfalt och belysning är på väg inom kort. Förvaring av sommardäck Kontakta Sven Sjögren så öppnar han upp föreningens säsongsförvaringsplats för bilhjul. Mörkt, svalt och säkert! Du når honom på tel

8 TOMTEN Av Viktor Rydberg Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning nr 18 idvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Står där så grå vid ladgårdsdörr, grå mot den vita driva, tittar, som många vintrar förr, upp emot månens skiva, tittar mot skogen, där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta. För sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hätta ---»nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej detta» --- slår, som han plägar, inom kort slika spörjande tankar bort, går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen --- korna drömma vid månens ljus sommardrömmar i båsen; glömsk av sele och pisk och töm Pålle i stallet har ock en dröm: krubban han lutar över fylls av doftande klöver; --- Går till stängslet för lamm och får, ser, hur de sova där inne; går till hönsen, där tuppen står stolt på sin högsta pinne; Karo i hundbots halm mår gott, vaknar och viftar svansen smått, Karo sin tomte känner, de äro gode vänner. Tomten smyger sig sist att se husbondfolket det kära, länge och väl han märkt, att de hålla hans flit i ära; barnens kammar han sen på tå nalkas att se de söta små, ingen må det förtycka: det är hans största lycka. Så har han sett dem, far och son, ren genom många leder slumra som barn; men varifrån kommo de väl hit neder? Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick men vart? Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter! Tomten vandrar till ladans loft: där har han bo och fäste högt på skullen i höets doft, nära vid svalans näste; nu är väl svalans boning tom, men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka, följd av sin näpna maka. Då har hon alltid att kvittra om månget ett färdeminne, intet likväl om gåtan, som rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg, strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker. Tyst är skogen och nejden all, livet där ute är fruset, blott från fjärran av forsens fall höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och, halvt i dröm, tycker sig höra tidens ström, undrar, varthän den skall fara, undrar, var källan må vara. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. BRF Sjötungans förvaltning Fastighetsförvaltning: FSS Fastighetsförvaltning AB Felanmälan vardagar kl 8 16 tel Jour, endast akut kl tel Administrativ förvaltning: HSB Stockholm Förvaltningsassistent: Monica Reisner tel Lägenhetsadministration, telefontid 9 15 (lunch ) Kontaktperson: Mimmi Eurenius tel Ärenden kring överlåtelser och panter. Hyresavtal garage, p-platser och förråd. Hyresredovisning, telefontid 9 15 (lunch ) Kontaktperson: Gurli Nordlander tel Ärenden kring hyror och avgifter. Bevakning Larmassistans CarPark tel

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer