Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324"

Transkript

1 Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr M-Any FBM1640 Gratulerar till ditt köp av M-Any FBM1640! I din ägo har du nu ett kombinerat digitalt fickminne och MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Dina möjligheter att organisera, hantera och lagra inspelningar och musik är långt större än med ett konventionellt bandfickminne. Läs igenom denna manual innan du startar installationen. Manualen berör M-Any FBM1640:s alla väsentliga funktioner. Allmänt

2 Sätt i batterierna FBM1640 drivs med två AAA/R03-batterier. Batteriluckan sitter längst ner på fickminnets baksida och öppnas genom att luckan försiktigt föres nedåt. När luckan är öppen stoppar du i batterierna på så sätt att minuspolerna ligger an mot fjädrarna. Installation När spelaren kopplas in till Win2000, Win ME, Win XP så kommer den automatiskt att lägga sig som en flyttbar disk under Den här datorn, filerna flyttas sedan genom att markera och klippa ut/klistra in. Till Win98SE så kommer datorn att fråga efter en drivrutin, stoppa då in den medföljande CD-skivan och välj att hämta filen från CD-Rom, datorn kommer då automatiskt att installera drivrutinen och sedan hittar du spelaren som en flyttbar disk under Den här datorn Slå på spelaren! Se först till att Hold-knappen, som sitter i mitten på höger långsida, är i sitt övre läge. Med Hold-knappen i sitt nedre läge är fickminnet inställt att inte reagera på några knapptryckningar alls. Tryck sedan på R-knappen på spelarens topp för att aktivera spelaren. Lämnas diktafonen orörd i en minut kommer den att stänga av sig själv. Manuell avstängning sker genom att Hold (knapplås) aktiveras (d.v.s. hold-knappen flyttas till sitt övre läge) när spelaren är i sitt utgångsläge. Bra att veta är att dina sparade inspelningar inte försvinner när du avlägsnar batteriet. Höja/sänka volymen Uppspelningsvolymen justeras med Vol-knapparna som finns på fickminnets högra långsida. Tryck + för att höja nivån eller - för att sänka nivån. Detta kan göras både innan och under uppspelning. Utgångsläge Med utgångsläge menas då fickminnet varken spelar in eller spelar upp en ljudinspelning samt då någon inställning ej håller på att göras. Flertalet av instruktionerna i denna manual utgår från utgångsläget. Växla mellan ljudläge/mp3-läge Tryck in A B-knappen för att växla mellan MP3- och ljudläge. Se avsnittet om MP3 för ytterligare information om MP3-funktionen. Inspelning Att bestämma inspelningskvalitet för mikrofonen Ditt fickminne har tre olika mikrofonkvalitetslägen att välja mellan. Ju högre kvalitet som väljs ju bättre låter dina inspelningar, men samtidigt tar de mer minnesutrymme i anspråk vilket leder till att den totala inspelningskapaciteten blir kortare. Väljer du däremot en lägre ljudkvalitet kan ditt fickminne lagra fler inspelningstimmar. Se den tekniska specifikationen för inspelningstider i respektive ljudkvalitetsläge. För att ändra kvalitetsläge för dina kommande inspelningar trycker du från utgångsläget på Menu-knappen två gånger. MIC: HQ MIC: SP MIC: LP Kvalitetsläge High Quality vilket ger den högsta kvaliteten Kvalitetsläge Standard Quality vilket ger standardkvalitet Kvalitetsläge Long Play vilket ger en lägre kvalitet För att växla mellan alternativen trycker du upp/ner på rullknappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Framtida inspelningar kommer nu att ske i det av dig valda läget. Vilken kvalitet som är aktiv för tillfället ses till vänster i displayens övre rad i form av en ikon med bokstäverna LP, SP eller HQ. Observera att du inte kan ändra kvaliteten på redan gjorda inspelningar. Dags att spela in! För att påbörja en inspelning, stå i V-läget och tryck in inspelningsknappen märkt R. I knappen tänds en röd lampa och i displayen visas aktiv folder och inspelningens nummer. För att avsluta inspelningen trycker du återigen på inspelningsknappen. Att inspelningen är avslutad bekräftas av att den röda lampan slocknar.

3 Återuppta tidigare inspelning Möjlighet finns att återuppta en tidigare avslutad inspelning. För att göra detta bläddrar du med rullknappen fram till inspelningen i fråga. Håll sedan in inspelningsknappen i tre sekunder. I displayens nedre rad visas då Appendix, den röda lampan tänds och inspelningen fortsätter där den tidigare avslutats. Se återstående inspelningstid Om du under pågående inspelning trycker in rullknappen kan du i displayen se hur lång inspelningstid som det återstående minnet räcker till. Tänk på att den återstående inspelningstiden beror på den valda ljudkvaliteten. Ljudkänslig inspelning Ditt fickminne kan ställas in för att avbryta en pågående inspelning vid tystad och sedan automatiskt återuppta inspelningen när ljud registreras. Detta kan vara praktiskt under t.ex. intervjuer och andra situationer när tysta partier med fördel kan sållas bort. VOR:On VOR:Off VOR-funktionen (Voice Operated Recording) är aktiverad VOR-funktionen (Voice Operated Recording) är inaktiverad Tryck upp/ner på rullknappen för att välja läge. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Samtliga av dina inspelningar kommer nu påverkas fram tills du slår av funktionen. Att funktionen är aktiverad indikeras av att det i displayens vänstra hörn står VOR. Val av inspelningskvalitet Ditt fickminne har fyra olika mikrofonkvalitetslägen att välja mellan. Ju högre kvalitet som väljs ju bättre låter dina inspelningar, men samtidigt tar de mer minnesutrymme i anspråk vilket leder till att den totala inspelningskapaciteten blir kortare. Funktionen aktiverar du genom att trycka in Menu-knappen tre gånger från utgångsläget. Displayen visar då något av följande alternativ: AUX:XQ AUX:HQ AUX:SP AUX:LP Maximum quality mode/maximal inspelningskvalitet High quality mode/hög inspelningskvalitet Standard quality mode/standard inspelningskvalitet Long recording mode/minimal inspelningskvalitet För att växla mellan alternativen trycker du upp/ner på rullknappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Inspelning via extern mikrofon Med en extern mikrofon inkopplad får du möjlighet att exempelvis ha ditt fickminne i en väska eller liknande även när du spelar in. Externa mikrofoner ansluts med lätthet till mikrofoningången. Observera att en pluggadapter behövs om din mikrofon inte har 3,5 mm-plugg. Inspelning av telefonsamtal Med den medföljande teleadaptern och tillhörande kablar ges du möjlighet att spela in telefonsamtal. För att göra detta ansluter du stereokabelns ena ände till teleadaptern och den andra änden till fickminnets mikrofoningång. Därefter ansluter du den medföljande telekabelns ena ända till teleadaptern och den andra till en teleplugg med RJ-11-ingång (TM artikelnummer ). Telepluggen kopplar du sedan in i vägguttaget. I teleadapterns kvarvarande ingång kopplar du ytterligare en telekabel (medföljer ej) som går mellan teleadaptern och din telefon. I fall du saknar en teleplugg kan fickminnet även kopplas in mellan telefonen och telefonluren. Detta kräver att din telefon har en löstagbar telefonlur med RJ-11-anslutningar. I fall du vill att inspelning ska ske av alla samtal måste den ljudaktiverade inspelningen kopplas på (se rubriken Ljudkänslig inspelning ). Även mikrofonkänsligheten kan behöva justeras (se rubriken Mikrofonkänslighet vid ljudkänslig inspelning ). Inspelning från annan extern ljudkälla Ditt fickminne kan med lätthet kopplas till exempelvis en CD-spelare för inspelning från en skiva. För att göra detta ansluter du ena änden av en 3,5 mm stereokabel (medföljer) till den externa enhetens hörlursutgång och den

4 andra änden till fickminnets mikrofoningång. Påbörja därefter uppspelning på den externa enheten och inspelning på ditt fickminne. Observera att ljudnivån på den externa enheten kan behöva justeras för optimal inspelningskvalitet. Uppspelning: Lyssna på dina filer I fickminnesläge, bläddra till önskad fil och tryck in rullknappen för att starta inspelningen. Pausa/avbryta uppspelning Tryck in rullknappen under pågående uppspelning. Uppspelningen gör då en paus och fortsätter först när du återigen trycker in knappen. Snabbspolning För att lätt ta dig till den delen av en inspelning du söker kan du snabbspola dig igenom filerna. För att göra detta håller du in upp/ner på rullknappen för att spola framåt/bakåt. Släpp knappen för att återuppta uppspelningen. Snabbsökning Vill du ha tag på en fil du inte kan hitta används med fördel snabbsökningsfunktionen. Funktionen aktiveras genom att du trycker in rullknappen i tre sekunder från utgångsläget. Fickminnet spelar då i turordning upp de sju första sekunderna av samtliga filer i den valda katalogen (se rubriken Att välja katalog ). Byte av fil för uppspelning För att hoppa till nästa fil trycker du upp på rullknappen. För att börja spela den nu aktuella filen trycker du in rullknappen. Trycker du ner två gånger i följd hoppar spelaren till en föregående fil. Återuppspelning av fil För repetitiv uppspelning av en fil trycker du in Menu-knappen två gånger under uppspelning av filen i fråga. Vid första trycket växlar displayen från att visa hur lång tid av uppspelningen som gått till att visa hur lång tid som återstår. Vid andra tryckningen visar displayen något av följande alternativ: REP: None REP: File REP: Folder REP: All Ingen repetition Repetition av den aktuella filen Repetition av samtliga filer i den valda foldern Repetition av samtliga filer i samtliga foldrar (ej MP3-foldern) Bekräfta ditt val genom att trycka in rullknappen. Ditt repetitionsval inleds så fort den pågående uppspelningen nått sitt slut. Återuppspelning av del av fil För att repetera uppspelning av en del av en fil används A B-knappen. Tryck under pågående uppspelning in knappen två gånger - en gång där repetitionen ska börja och en gång där repetitionen ska sluta. Direkt efter andra knapptryckningen påbörjas uppspelningen av det valda avsnittet ända fram tills du trycker in A B-knappen en tredje gång. Då återgår fickminnet till utgångsläget. Paus mellan återuppspelningar av del av fil Vill du att en kort paus ska ske mellan repetitionerna trycker du in Menu-knappen sex gånger från utgångsläget. I displayen visas nu något av följande: LISTEN: On Paus aktiverad LISTEN: Off Paus inaktiverad Välj alternativ genom att trycka upp/ner på rullknappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Ändra uppspelningshastighet På inspelningar gjorda i LP-läge kan man höja och sänka hastigheten vid uppspelning. För att göra detta behöver du först välja en inspelning gjord i LP-läge (se rubriken Att byta katalog ). Vilken kvalitet en inspelning är

5 gjord i indikeras till vänster i displayens övre rad. De olika symbolerna är LP, SP och HQ. Hastigheten ändrar du genom att från utgångsläget trycka in Menu-knappen sju gånger. I displayen visas då SPEED: 100%. För att ändra värdet till 75% alternativt 150% trycker du upp/ner på rullknappen. Du gör ditt val genom att trycka in samma knapp. Uppspelning av LP-inspelningar kommer nu ske i den valda hastigheten. Radera filer Radering av filer Tryck in Erase-knappen. Den valda filen spelas nu upp och i displayen blinkar <nr>erase, där <nr> representerar den valda filens nummer. Tryck ner Erase-knappen ännu en gång för att radera filen. Observera att raderade filer aldrig kan återställas. Överföring av filer till PC Koppla in fickminnet till datorn, under Den här datorn ligger nu spelaren som en flyttbar disk, markera dom filer du önskar flytta och klipp ut/kopiera dom till den plats du önskar. MP3-läge Utöver att användas för in- och uppspelning kan din M-Any FBM1640 även användas som MP3-spelare. MP3 är ett komprimeringsformat för ljudfiler och används främst för musik. Notera att ditt fickminne endast kan spela upp MP3-formatet för att lyssna måste du först överföra dina MP3- filer från din dator via medföljande USB-kabel. Spelaren lägger sig som en flyttbar disk under Den här datorn, du flyttar över dina låtar genom att helt enkel kopiera över filerna till spelaren. Att lyssna på MP3 För att lyssna på dina MP3-filer måste du först välja MP3-foldern vilket du gör genom att i utgångsläget trycka ner A B -knappen på fickminnets vänstra långsida. I displayen visas då hastigt MP3. Därefter navigerar du fram till den MP3-fil du vill höra genom att trycka upp/ner på rullknappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Uppspelningen påbörjas nu. Byte av fil under uppspelning För att hoppa till nästa fil trycker du upp på rullknappen. För att börja spela upp den aktuella filen från början trycker du in rullknappen. Trycker du ner två gånger i följd hoppar spelaren till en föregående fil. Justera volym Uppspelningsvolymen justerar du genom att trycka +/- på volymknappen. Snabbsökning av MP3-fil Samma utförande som för vanliga inspelningar (se rubriken Snabbsökning ) förutom att den valda katalogen måste vara MP3. Återuppspelning av MP3-fil Samma utförande som för vanliga inspelningar (se rubriken Återuppspelning ) förutom att den valda katalogen måste vara MP3. Paus mellan återuppspelningar av MP3-fil Samma utförande som för vanliga inspelningar (se rubriken Paus mellan återuppspelningar av fil ) förutom att den valda katalogen måste vara MP3. Equalizer Den inbyggda equalizern ger dig möjlighet att anpassa ljudet efter vilken typ av musik du lyssnar på. De olika alternativen är pop, rock, jazz eller klassiskt. För att komma till inställningsläget väljer du MP3-foldern (se avsnittet Att välja folder ) och trycker därefter in Menu-knappen. Därefter står något av följande i displayen: EQ: User EQ: Pop Equalizern är i grundläge Equailzern är inställd för pop

6 EQ: Jazz EQ: Rock EQ: Classic Equailzern är inställd för jazz Equailzern är inställd för rock Equailzern är inställd för klassikt Du bläddrar genom att trycka upp/ner med rullknappen och bekräftar ditt val genom att trycka in samma knapp. Väljer du läget Inställning av basnivå Med din Many FBM1640 kan du anpassa basnivån. För att göra detta väljer du först MP3-foldern och trycker sedan på Menu-knappen två gånger. Därefter trycker du upp/ner på Rullknappen för att välja ett värde mellan 12dB och +12dB. Du bekräftar ditt val genom att trycka in rullknappen. Inställning av treblenivå Med din Many FTM1280 kan du anpassa treblenivån. För att göra detta väljer du först MP3-foldern och trycker sedan in Menu-knappen tre gånger. Genom att trycka upp/ner på rullknappen kan du nu välja ett värde mellan 12dB och +12dB. Du bekräftar ditt val genom att trycka in rullknappen. Inställning av loudness Med din Many FTM1280 kan du slå på/av loudness. För att göra detta väljer du först MP3-foldern. Därefter trycker du på Menu-knappen fyra gånger. Genom att trycka upp/ner på rullknappen kan du nu välja mellan Loud:On och Loud:OF. Du bekräftar ditt val genom att trycka in rullknappen. Kopiera MP3-låtar till ditt fickminne I rutan uppe till vänster visas katalogstrukturen för din hårddisk. Klicka fram till den katalog där dina MP3-filer finns sparade. Filerna i katalogen visas nu i rutan uppe till höger. Klicka på MP3-filen du vill överföra och håll in knappen. Dra markören till rutan nere till vänster och katalogen MP3. Släpp knappen. Filen kopieras nu till ditt fickminnes MP3-katalog. Kopiera övriga filtyper till ditt fickminne Ditt fickminne kan även användas för att lagra/flytta andra filtyper, som bilder och textdokument. Radera ljudinspelningar och MP3-låtar Markera antingen en av de fyra ljudinspelningskatalogerna eller MP3-katalogen i rutan nere till vänster. Markera sedan den fil du vill ta bort. Högerklicka på filen och vänsterklicka sedan på Erase. Tillverkare Modelltyp Inspelningslängd Maximalt antal inspelningar Maximalt antal MP3-filer Dimensioner Vikt Strömkälla Drifttid Minnestyp Specifikationer Hyun Won Inc, Sydkorea, FBM-1640 LP 16 timmar och 50 minuter SP 4 timmar HQ 2 timmar 99 filer á 4 foldrar = 396 filer 99 filer 106x30x16 mm 37,3 g exklusive batteri 2 st AAA/R03-batterier Uppspelning ca 12 h Inspelning ca 15 h Flash Frekvensomfång Röstläge: 350Hz ~ 3,5kHz PC interface USB 1.1 Ingångar Inbyggd mikrofon Extern mikrofon

7 Utgångar Omgivningstemperatur Medföljande tillbehör Intern högtalare Externa hörlurar 3,5 mm 0-40 C 2 st. AAA-batterier, USB-kabel, engelsk manual, hörlurar, 3,5 mm stereokabel, extern mikrofon, RJ-11 telekabel, teleadapter, handrem, CD med drivrutiner. Service Det finns inga delar i denna vara som du kan laga själv. Om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen: Teknikmagasinet Service Box Sundbyberg Glöm inte kvittokopia samt felbeskrivning.

Fickminne M-Any FSV1320 Nr 150325

Fickminne M-Any FSV1320 Nr 150325 Fickminne M-Any FSV1320 Nr 150325 M-Any FSV1320 Gratulerar till ditt köp av M-Any FSV1320! I din ägo har du ett digitalt fickminne med flera avancerade funktioner och användningsområden. Dina möjligheter

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Komma igång: Börja med att montera dom 2 medföljande AAA batterierna, notera polvändningen. Slå på ditt fickminne: Se först till att knapplåset är

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (13) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) ver. 160425 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

CMTECH CA-F200 100136

CMTECH CA-F200 100136 CMTECH CA-F200 100136 Manual Svenska Teknikmagasinet Sweden AB, Box 2020, 174 02 Sundbyberg Tel: 08-4451030 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KOMPONENTER OCH TILLBEHÖR... 3 Tillbehör...

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M)

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara Hur man gör för att sända podradio Jag tänkte berätta hur jag kopplat upp min utrustning, vilka program jag kör och vad jag har för inställningar. Tanken är att du som läser detta och är sugen på att börja

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (9) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (21) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Interactive Getting Started Guide

Interactive Getting Started Guide Artikelnummer: 50508, 51502, 51504, 51508 Interactive Getting Started Guide Denna svenska startguide ska ses som ett komplement till originalet som medföljer i paketet. Det finns fyra delar du bör känna

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer