Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen"

Transkript

1 Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Härdplaster, isocyanater

2 Härdplaster, isocyanater / Vad är härdplaster, isocyanater Härdplaster är ett samlingsnamn på en grupp kemiska produkter. De mest kända ser du här på bilden. Härdplaster kan förekomma som enkomponentsblandning men består vanligen av två komponenter som vid blandning får sina slutliga egenskaper genom härdning. Vid heta arbeten i härdplaster - mer än grader - frigörs ämnen som är skadliga vid inandning och vid blandning av färg eller lim finns risker vid hudkontakt. Isocyanater är den reaktiva substansen i härdplasten polyurethan (PUR). PUR ingår i bl.a. stötfångare, inredningar, t ex frontpaneler, bilstolar och dörrar. PUR finns också i billack, bilspackel, underredsmassa och i lim. När härdplaster upphettas, t ex vid svetsning, kapning, slipning, värmebehandling och limning frigörs isocyanater. Isocyanater frigörs också vid blandning av färg. Men är då svårflyktiga och därför är risken större vid hudkontakt än inandning.

3 Härdplaster, isocyanater / Vad är härdplaster, isocyanater En av de isocyanater som kan förekomma i höga halter vid tex svetsning och kapning är isocyansyra, förkortat - ICA. Under 1999 fick man klart för sig förekomsten av isocyansyra i gaserna vid upphettning av PUR-plaster. Och först så sent som våren 2000 kunde man i undersökningar mäta halten. Tills vi får mer kunskaper om hälsopåverkan har Arbetsmiljöverket, beslutat ge isocyansyra samma gränsvärden som övriga isocyanater. Gränsvärdet står för "högsta godtagbara genomsnittshalt i inandningsluften av en luftförorening" och mäts på två sätt: Nivågränsvärde och takgränsvärde. Men observera att det finns ingen klar gräns för vad människan tål. En del människor kan reagera på en bråkdel av en exponering jämfört med andra. Speciellt tydligt är skillnaderna när det gäller allergiska reaktioner.

4 Härdplaster, isocyanater / Vad är härdplaster, isocyanater Ett gränsvärde mäts i miljon eller miljarddelar per kubikmeter luft. Låt oss titta på några jämförelser. Lacknafta t ex har ett gränsvärde på 50 ppm. Och koldioxid som är en giftig beståndsdel i avgaser har 20 ppm som gränsvärde. Isocyanater däremot har nivågränsvärdet 0,005 ppm. Det betyder att du under en hel dags arbete med isocyanater inte får exponeras av mer än 5 miljarddelar per kubikmeter luft. För att få en uppfattning om vad 5 miljarddelar motsvarar kan vi ta ett exempel från en 250 kvadratmeters lokal med 4 meter i takhöjd. I den lokalen finns 1000 kubik luft. Om vi sprider innehållet i en enda droppe isocyanater i den här lokalen så överstigs takgränsvärdet 7 gånger.

5 Härdplaster, isocyanater / Vad är härdplaster, isocyanater Slutsats: Du måste vara mycket noggrann och jobba enligt de rekommendationer den här kursen lär ut för att inte du och dina medarbetare ska utsättas för högre halter än gränsvärdet.

6 Härdplaster, isocyanater / Hur vet jag vad en produkt innehåller? Vid klick på "HUR VET JAG VAD EN PRODUKT INNEHÅLLER" Varje kemisk produkt ska enligt lag åtföljas av säkerhetsdatablad (hette tidigare varuinformationsblad). EU:s standard i 16 punkter finns både på papper och på nätet. Standarden dikterar hur innehållet i produkter ska deklareras. På nätet hittar du mer information. Vid klick på "VARUINFORMATIONSBLAD" Kontrollera alltid en produkts innehåll i varuinformationsbladen. Varudeklarationsbladen ska finnas till varje produkt. Under rubrik 2 så kan du läsa om produkten innehåller mer än 1 % isocyanater. Ofta används enbart förkortningar på respektive isocyanat. Här kan du se vad de betyder.

7 Härdplaster, isocyanater / Hur vet jag vad en produkt innehåller? Om produkten innehåller mindre än 1 % isocyanater behöver mängden inte anges. Men det ska finnas en text som förklarar att "Vid upphettning frigörs isocyanater" En produkt som innehåller isocyanater, oberoende av hur lite, ska på förpackningen ha texten: Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Utländska förpackningar saknar ofta motsvarande information trots att de sorterar under samma lagar om märkning och krav på översättning. Men du hittar informationen i svenska varuinformationsblad. Försök att alltid ersätta material med isocyanater med motsvarande utan om det är möjligt. Alternativt - undvik att värma misstänkt material över 150 grader. Eller använd andra arbetsmetoder som: - istället för kapning använd sticksåg - istället för slipning - använd punktssvetsborr - istället för osscilerande rondellslip - använd lågvarvsslip med dammsug - istället för värmepistol - värm i ugn när det är möljigt - istället för tråd vid glasrutedemontering - använd kniv och jobba manuellt

8 Härdplaster, isocyanater / Hur vet jag vad en produkt innehåller? Vid klick på "ERSÄTTNINGSPRODUKTER" Kontrollera om det du jobbar med innehåller isocyanater. Om du inte vet så jobba som om risken finns. Arbetsmiljömässigt är det bättre att använda vattenspädbara produkter. De flesta vattenspädbara baslacker är isocyanatfria. Tänk på att vid heta arbeten med vattenspädbara lacker frigörs isocyanater. Men om en biltillverkare föreskriver PUR-limmer kan du inte byta till något annan utan att bryta mot Produkt- ansvarslagen. Utvecklingen av nya och isocyanatfria produkter går vidare. Håll ögonen öppna och fråga alltid om det inte finns ett isocyanatfritt alternativ.

9 Härdplaster, isocyanater / Vilka symptom kan förekomma Vid klick på "SYMPTOM" Symptom från inandning eller hudkontakt med isocyanater är ofta diffusa. Besvär i andningavägarna, nästäppa, rinnsnuva och rethosta förekommer. Mer diffusa symptom är ögonirritation, tung i huvudet-känsla, huvudvärk, yrsel och näsblod. Symptom som naturligtvis också kan uppkomma av andra ämnen tex. lösningsmedel. Starka misstankar finns att isocyanater kan tas upp genom huden. Och då finns det risk för kontaktallergi som t ex eksem. Inandning av isocyanater kan ge nedsatt lungfunktion och astma. Det kan upplevas som att andas genom ett sugrör.

10 Härdplaster, isocyanater / Vilka symptom kan förekomma Symptomen kan komma på jobbet och kvarstå även efter arbetets slut. Då kan det vara svårt att koppla samman besvären med isocyanatexponering i jobbet. I vissa fall har symptomen försvunnit av sig själva och i andra övergått i kronisk astma. En astma som därefter kan utlösas av starka dofter som avgaser, kyla, färgdofter, lösningsmedel, parfym m.m.

11 Härdplaster, isocyanater / Utökad hälsokontroll Innan du får börja jobba i arbeten med isocyanatrisk skall du ha ett tjänstbarhetsintyg. Tjänstbarhetsintyget utfärdas efter läkarkontroll. Dessutom måste du genomgå en utbildning för att veta hur du skall jobba med härdplaster och isocyanater. Undersökningen skall klarlägga om du har luftvägsbesvär, handexem eller kan utveckla överkänslighetsreaktioner. Dessutom ingår ett lungfunktionstest. En ny undersökning skall göras inom tre till sex månader för att se om du har påverkats i arbetet. Därefter skall kontroller göras vart annat år.

12 Härdplaster, isocyanater / Utökad hälsokontroll Personer med astma eller nedsatt lungfunktion får inte jobba i arbeten med isocyanatrisk. Här krävs att man är fullt frisk i lungorna och fri från allergiska reaktioner.

13 Härdplaster, isocyanater / Jobb med isocyanatrisk Bilskadereparationer Vid klick på "BILSKADEREPARATIONER" Vid bilskadereparationer finns isocyanatrisk när du svetsar, skär, slipar, kapar, varmhärdar bilplåt eller underredsmassa, vid krympning, PUR-limning och polyesterspackling. Lackarbeten Vid klick på "LACKARBETEN" Vid lackarbete fins isocyanatrisk vid blandning av färg, vid slipning, spackling, lackning och torkning i ugn. Glasarbeten Vid klick på "GLASARBETEN" Vid glasarbeten finns isocyanatrisk vid demontering med tråd eller kniv och vid limningsmoment. Undvik de överkorsade metoderna som ger högre isocyanatrisk. Plastarbeten Vid klick på "PLASTARBETEN" Vid arbete i plast förekommer isocyanatrisk vid limning, lackering och vid arbeten med värmepistol.

14 Härdplaster, isocyanater / Lokalens disposition och utrustning Planering av arbetslokalen Det här är ett förslag på en praktiskt inredd arbetsplats för bilskadereparationer med ventilation i golv och tak, mobil arbetsbänk, punktutsug, punktsvets och 3-ledad belysningsarmatur. Och här ett förslag på en praktiskt inredd lackverkstad där de olika verksamheterna är klart åtskilda och därmed minskar riskerna att exportera arbetsresutat i form av damm, gaser, aerosoler m.m. till arbetskamraterna. Ett flyttbart tält fungerar som skydd vid de mest miljöpåverkande jobben. Det här är ett förslag på en praktiskt inredd arbetsplats för färgblandning och rengöring. Här är till och frånluften föredömligt löst. Ordning och reda och rejäla ytor för arbeten som måste ske i dragskåp. Och det här är en arbetsplats för plastarbeten med en centralt placerad ventilerad arbetsbänk som kombinerats med punktutsug. Nära till ugn och lager av plastdetaljer. Viktigt är att torkning inte sker i arbetsutrymmet och att det finns ett slutet miljörum för de jobb som inte arbetsbänk och punktutsug klarar av att suga rent.

15 Härdplaster, isocyanater / Lokalens disposition och utrustning Allmänventilation, principer och lösningar Vid klick på "ALLMÄN VENTILATION - PRINCIP OCH LÖSNING" Allmänventilationens uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort fukt, gaser och andra luftföroreningar i hela lokalen. Luften ska röra sig från de renaste arbatsplatserna till de mest förorenade där de sugs ut. Utsug från sprutboxar, punktutsug osv. måste tillsammans med allmänventilationen ses som en helhet. Annars kan de olika enheterna motverka varandra. Ett enkelt sätt att kolla om ventilationen är balanserad är att öppna dörren till lokalen som ska testas. Är den svår att få upp är det undertryck i lokalen. Går det överdrivet lätt att öppna eller om det är motstånd när du ska stänga - ja då är det övertryck i lokalen.

16 Härdplaster, isocyanater / Lokalens disposition och utrustning Avskärmat utrymme - slutet miljörum Vid klick på "AVSKÄRMAT UTRYMME - SLUTET MILJÖRUM" Ett enkelt sätt med bra effekt är draperier runt en arbetsplats och en effektiv ventilation som tar hand om rökgaserna. Särskilt rum. Vid arbeten där man vet att isocyanatrisken är speciellt stor är ett särskilt rum bästa lösningen. Exermplet är från Toyota i Stockholm. Här ser vi ett exempel från Frittes bilar på Lidingö som gjort varje arbetsplats till separata rum med egen ventilation. Arbetsprocess-ventilation Vid klick på "ARBETSPROCESS - VENTILATION Dragskåp eller sprutskåp. Ren luft från lokalen leds förbi operatören genom skåpet och upp i utsuget. Fungerar ventilationssystemet som det ska behövs ingen ansiktsmask. Dragskåp eller sprutskåp passar för jobb med mindre detaljer.

17 Härdplaster, isocyanater / Lokalens disposition och utrustning Arbetsbänk för tex. färgblandning och andra arbeten där risken för miljöpåverkan motiverar särskild arbetsplats men inte särskilt rum. En fördel är om både blandning och rengöringsarbete kan göras här. Tilluft och utsug är integrerat i anläggningen. Fungerar ventilationssystemet som det ska behövs inget ansiktsskydd. Men individuella skillnader i känslighet kan mycket väl motivera kolfilter- eller friskluftsmask. Sprutskåp eller Lackbox. Ren luft leds förbi operatören genom skåpet och upp i utsuget, fungerar ventilationssystemet som det ska behövs inget andningsskydd. Sprutskåp, lackbox passar för jobb med mindre detaljer. Vacuumutsug är ett särskilt system som med stort undertryck kan suga bort luftföroreningar via smala slangar. Används för slipmaskiner, till städutrustning och ibland även vid svetsning.

18 Härdplaster, isocyanater / Lokalens disposition och utrustning Sprutrum eller lackskåp är till för jobb som kräver avgränsning mot övriga utrymmen typ lackning. Här tar allmänventilationen genom en jämn luftström från tak till golv hand om gaser, aerosoler och färgpartiklar. I sprutmålning krävs alltid tryckluftsmatad andningsmask. Punktutsug Vid klick på "PUNKTUTSUG" Det finns flera olika typer av punktutsug med några olika egenskaper i sugkapacitet och förmåga till exakt placering. Titta i Arbeta rätt momenten där visas hur du placerar punktutsuget för en maximal effekt i olika arbeten Alternativ utrustning för punktutsug: Vacuumutsug i handske. Mycket enkel att själv tillverka. Fångar gaser mycket nära källan. Fungerar även i kombination med punktutsug. Handsken är tillverkad av Lennart Nordin, Folksam, Växjö. Det här är en rökätare som via ett enkelt traverssystem, med avgasutsug, betjänar vilken punkt som helst i lokalen.

19 Härdplaster, isocyanater / Personlig skyddsutrustning Skadereparation Vid klick på "SKADEREPARATION" Vid skadereparation kan isocyanatrisk förekomma i form av gas eller ånga från framför allt "heta" arbeten. De här varianterna finns just nu på marknaden: - Halvmask med damm och kolpartikelfilter - Tryckluftsmatat andningsskydd - Tryckluftsmatat andningsskydd med kolfilter Krävs en hög skyddsfaktor rekommenderas tryckluftsmatat andningsskydd. Använd handskar och övrig personlig skyddsutrustning. För mer information gå till avsnittet Arbeta rätt.

20 Härdplaster, isocyanater / Personlig skyddsutrustning Lackarbeten Vid klick på "LACKARBETEN" Vid lackning förekommer isocyanatrisk i form av aerosoler och i damm och rök. De här varianterna finns just nu på marknaden: - Halvmask med kol- och partikelfilter - Tryckluftsmatat andningsskydd - Tryckluftsmatat andningsskydd med kolfilter Krävs en hög skyddsfaktor rekommenderas tryckluftsmatat andningsskydd. Använd handskar för att undvika hudkontakt. För mer information gå till avsnittet Arbeta rätt. Plastarbeten Vid klick på "ARBETEN I PLAST" Vid arbeten i plast kan isocyanatrisk förekomma vid limning, lackering och färgblandning.

21 Härdplaster, isocyanater / Personlig skyddsutrustning När du lackar, värmer eller svetsar ska du ha full skyddsutrustning dvs tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. När du slipar och använder maskin med utsug behövs normalt inget andningsskydd. Förutsättningen är att din arbetsplats är utrustad med fungerande arbetsprocessutsug. Hjälpmedlen för arbetsprocessutsug är: - ventilerad bänk - detaljsprutbox - spackelblandningsskåp - punktutsug - sprutrum Ventilerad bänk suger ner gaser och ånga, dvs. från andningszonen. Kan kombineras med punktutsug. Avfall ska förvaras i slutna och ventillerade kärl.

22 Härdplaster, isocyanater / Personlig skyddsutrustning Rengöring ska ske i ventillerade skåp. Lackning ska ske i ventillerade rum och med full skyddsutrustning. Detaljsprutboxen är enkelt och snabbt utnyttjad vid arbeten med mindre detaljer. Färg- och spackelblandningsskåp suger upp gaser och ånga. Viktigt är att se till att friskluft kan passera förbi den som jobbar och in i färg eller spackelblandningsskåpet.

23 Härdplaster, isocyanater / Personlig skyddsutrustning Glasarbeten Vid klick på "GLASARBETEN" Vid arbeten med vindrutor förekommer isocyanater i form av gas och ånga. När du demonterar och det finns risk för rök bör du ha andningsskydd. Limning ger normalt inte upphov till ångor. Men om det trots detta finns möjlighet till luftföroreningar gardera dig med andningsskydd. Titta i Arbeta rätt momenten. Där visas hur du: - placerar punktutsugen för maximal effekt i olika arbeten. Det finns ett utsug speciellt framtaget för bilrutor. Det ser ut så här och suger jämt kring glasrutans kanter.

24 Svetsning Svetsning. När du svetsar ska du ha full skyddsutrustning, dvs tryckluftsmatat andningsskydd, handskar, och övrig personlig skyddsutrustning. Området du ska svetsa ska vara frilagt från lack. Frilägg med en lågvarvig slipmaskin försedd med utsug. Under slipningen ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Ta bort lacken med god marginal till området du ska svetsa. På så vis minskar du risken att frigöra isocyanaterna i lacken när du ska svetsa.

25 Använd punktutsug och placera det så nära svetspunkten som möjligt. Tänk på att du kan ha lack och underredsmassa även på baksidan av plåten. Använd därför ett extra utsug för undersidan. Några fakta att tänka på om punktutsug Se till att luftföroreningarna går från ditt ansikte. Undvik att hamna med huvudet mellan utsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningar uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vidr det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan.

26 Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete. Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Kapning Kapning. När du kapar lackad plåt kan isocyanater frigöras. Därför är full skyddsutrustning ett krav: Tryckluftsmatad ansiktsmask och handskar.

27 Några isocyanatfria alternativ till cirkelkap är sticksåg. Använder du sticksåg uppstår aldrig den värme, över 150 grader, som frigör isocyanater. Detsamma gäller för punktsvetsborr. Både punktsvets och sticksåg ger kalla och isocyanatfria jobb. Det tar kanske längre tid, men å andra sidan slipper du skyddsmask. För att minska isocyanatrisken vid cirkelkapning ska du frilägga plåten från färg med god marginal till kapstället. Ta också bort eventuell underredsmassa. Använd punktutsug och placera det i sprutets riktning så nära kapningslinjen som möjligt. Du kan också använda svetsutsug under kapningsstället, som soptunna. Punktutsug och kap med inbyggt utsug ger ett bra skydd.

28 Punktutsuget ska placeras så nära källan där föroreningen uppstår som möjligt. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa och äta under arbete med isocyanater. Gör du rätt förarbeten, har rätt skyddsutrustning och fungerande utsug minskar du riskerna för isocyanatexponering. Krympning Krympning.

29 När du jobbar med krympning av lackad plåt kan isocyanater frigöras genom förångning. Om du har korrekt punktutsug minskas riskerna och normalt ska du då inte behöva något andningsskydd. Däremot ska du bära handskar. Istället för gaslåga finns det några isocyanatfria krympningsalternativ, och det är el eller kylning. För att minska isocyanatrisken vid krympning ska du frilägga plåten från lack med god marginal från krympstället. Tag också bort ev. underredsmassa. Använd punktutsug och placera det i förångningens riktning så nära krympningsstället som möjligt.

30 Se till att förångningen går ifrån ditt ansikte. Ha aldrig ansiktet mellan arbetspunkten och utsuget. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt där föroreningar uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Om du är osäker på om ventilationen är OK ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Undvik att röka, snusa och äta under arbete med isocyanater.

31 Gör du rätt förarbeten, använder rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Tennspackling Tennspackling När du tennspacklar ska du, när du värmer fast tennet, ha tryckluftsmatat andningsskydd, handskar, och övrig personlig skyddsutrustning. Under övriga arbeten räcker det med handskar när du jobbar under ett fungerande punktutsug. Låt oss se på hela processen.

32 Området du ska tennspackla ska vara frilagt från lack med en lågvarvig slipmaskin försedd med utsug. Under slipning ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Tänk på att du kan ha lack och underredsmassa även på baksidan av plåten. Använd därför ett extra utsug för undersidan. Ta bort lacken med god marginal till området du ska tennspackla. På så vis minskar risken att frigöra isocyanaterna i lacken när du senare använder svetsen. Under rengöring/avfettning krävs handskar och punktutsug.

33 När du förvärmer plåten där du ska tennspackla, ska du ha tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Detsamma gäller när du värmer tennet......och fäster det på plåten. När du efterslipar gäller halvmask med damm- och kolpartikelfilter, ögonskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning.

34 Några fakta att tänka på om punktutsug. Se till att luftföroreningarna går från ditt ansikte. Undvik att hamna med huvudet mellan utsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan där föroreningen uppstår som möjligt. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete. Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar.

35 Slipning Slipning. När du ska jobba med slipning kan irriterande slipdamm uppstå. Halvmask med damm- och kolpartikelfilter ska användas som andningsskydd. Använd också handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Använd lågvarvig slipmaskin med utsug. Komplettera med punktutsug för det damm som eventuellt inte fångas upp av maskinens utsug. Tänk på att du kan ha lack och underredsmassa även på baksidan av plåten. Använd därför ett extra utsug för undersidan.

36 Se till att luftföroreningarna avlägsnar sig från ditt ansikte. Ha aldrig huvudet mellan arbetet och utsuget. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningarna uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravståndet finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbetet. Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar.

37 Fingerslipning Fingerslipning. När du ska jobba med fingerslipning krävs som skydd mot isocyanatexponering tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Punktutsug och fingerslip med eget luftutsug ska användas. Tänk på att du kan ha lack och underredsmassa även på baksidan av plåten. Använd därför ett extra utsug för undersidan.

38 Se till att luftföroreningarna går från ditt ansikte. Undvik att få huvudet mellan punktutsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningarna uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravståndet finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbetet. Gör du rätt förarbeten, har rätt skyddsutrustning och fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar.

39 PUR-limning PUR-limning När du ska jobba med PUR-limning krävs som skydd mot isocyanater och lösningsmedel så kallad halvmask, det vill säga filter för inandningsluften och handskar. Använd halvmasken även när du lägger på Primern. Använd med fördel de nya kit som finns där PUR-limmet blandas direkt i sprutan. Det minskar luftföroreningarna när du limmar.

40 Punktutsug ska användas. När det handlar om bilrutor finns ett speciellt punktutsug som via kanaler i plexieglas suger runt hela bilrutan. Några fakta att tänka på om punktutsug: Se till att luftföroreningarna går ifrån ditt ansikte Undvik att hamna med huvudet mellan utsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningen uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete.

41 Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Polyesterspackling Polyesterspackling När du jobbar med polyester kan en irriterande sötaktig klibbig styrendoft, uppstå vid blandning och spackling. Om du har korrekt placerat punktutsug behöver du normalt inget andningsskydd. Däremot ska du bära handskar och kläder för att förhindra hudkontakt. Området du skall spackla skall vara frilagt från lack, för att öka vidhäftningsförmågan. Frilägg med lågvarvig slipmaskin försedd med utsug. Under slipning skall du använda dammfiltermask och handskar.

42 Använd punktutsug och placera det så nära polyesterspacklingen som möjligt. Tänk på att du kan ha lack och underredsmassa även på baksidan av plåten. Använd därför ett extra utsug för undersidan. Några fakta att tänka på om punktutsug. Se till att luftföroreningarna går från ditt ansikte. Undvik att hamna med huvudet mellan utsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningarna uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravståndet finns endast 1 procent kvar av sugförmågan.

43 Om du är osäker på om ventilationen är OK ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete. Gör du rätt förarbeten, använder rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Blandning av vätskor Blandning av vätskor.

44 För att förhindra hudkontakt när du blandar färg i ett fungerande dragskåp krävs handskar och kläder som skyddsutrustning. Blandar du utan utsug krävs tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Se till att du har korrekt information om de produkter du jobbar med. Föreskrifterna säger att du alltid ska ha tillgång till varudeklarationsblad. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete.

45 Har du fungerande arbetsprocessutsug, det vill säga dragskåp eller motsvarande, skyddande kläder och handskar har du minskat riskerna från isocyanater och lösningsmedel. Lackering Lackering. Vid lackering ska du alltid ha full skyddsutrustning, det vill säga tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Lackningen skall ske i slutet rum med fungerande ventilation.

46 Lackerar du enbart små detaljer räcker det om du jobbar i avskilt och ventilerat utrymme, till exempel lackbox som inte sprider föroreningarna till dina arbetskamrater. Men även här krävs full skyddsutrustning. Tillredningen av färg ska göras i dragskåp, där krävs inget andningsskydd, men däremot skydd mot hudkontakt. Det vill säga handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med arbeten där det är risk för isocyanater. Gör du rätt förarbeten, använder rätt skyddsutrustning och jobbar i slutet rum eller har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar.

47 Spackling Spackling. När du blandar spackel och spacklar ska du skydda dig mot hudkontakt med kläder och handskar. Blandar spackel ska du göra i ett dragskåp eller under ett punktutsug. När du påför spacklet ska du använda punktutsug för att ta bort luftföroreningar.

48 Se till att luftföroreningarna går ifrån ditt ansikte. Undvik att ha huvudet mellan punktutsug och arbete. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt, där föroreningen uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Om du är osäker på om ventilationen är OK ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Dessutom ska du undvika att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbete.

49 Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Demontering med kniv Demontering med kniv. Vid demontering med kniv för hand, frigörs inga isocyanater och därför behövs inget andningsskydd. Däremot ska du bära handskar, gärna med skärskydd av keflar.

50 Glasögon eller visir är en extra säkerhetsåtgärd för ögonen mot eventuellt glassplitter. Att demontera med kniv är ett gammalt beprövat sätt att demontera vindrutor som är att föredra. Detsamma gäller demontering med tråd och tråddragare. Undvik att röka, snusa och äta under arbete med isocyanater. Vill du ha en extra säkerhet kan ett väl fungerande utsug rekommenderas. Välj gärna det som är framtaget speciellt för arbeten med vindrutor och som suger runt hela kanten.

51 Demontering med tråd Demontering med tråd Till skillnad från när du demonterar vindrutor med kniv så kan demontering med handdragen tråd frigöra isocyanater det vill säga vara ett hett arbete. Vid risk för isocyanater ska alltid full skyddsutrustning bäras. Det vill säga tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Dessutom ska fungerande punktutsug förhindra att luftföroreningarna sprids till arbetskamrater.

52 Vid demontering med tråd rekommenderas glasögon. Det har skett ögonskador när tråden brustit och träffat ögat. Men om du istället för att handdra tråden använder en tråddragare så utvecklas inga isocyanater och du klarar dig med glasögon och handskar som skydd. Använd med fördel runda eller kvadratiska trådar istället för platta rektangulära trådar. Det minskar ytterligare värmeutvecklingen. Att demontera med Equalizer utvecklar klart mer isocyanater än demontering med tråd och bör därför undvikas.

53 Detsamma gäller den motoriserade kniven. Den är ur isocyanatsynpunkt helt olämplig eftersom den ger en stark värmeutveckling. Undivk att röka, snusa och äta under arbete med isocyanater. Vill du jobba isocyanatfritt med tråd, undvik den platta tråden och jobba med tråddragare istället för med handkraft.

54 Arbete med värmepistol Arbeten med värmepistol. När du jobbar med värmepistol frigörs lösningsmedel som gör att du måste använda full skyddsutrustning, tryckluftsmatat andningsskydd, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Jobba i dragbänk eller på ett ventilerat arbetsbord. Några fakta att tänka på om punktutsug: Se till att luftföroreningarna går ifrån ditt ansikte Undvik att hamna med huvudet mellan utsug och arbete.

55 Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan där föroreningen uppstår som möjligt. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan. Undvik att röka, snusa eller äta under arbete med isocyanater. Gör du rätt förarbeten, använder du rätt skyddsutrustning och jobbar i slutet rum eller har fungerande utsug kan du jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar. Limning Limning.

56 När du limmar i plast frigörs normalt inga isocyanater. Förutsättningen är att du använder ventilerad arbetsbänk och punktutsug. Där ska du även jobba med förarbeten som slipning och fräsning. Se till att luftföroreningarna går ifrån ditt ansikte. Undvik att hamna med huvudet melllan utsug och arbetet. Punktutsuget ska alltid placeras så nära källan som möjligt där föroreningen uppstår. När avståndet till föroreningskällan är lika med utsugets diameter återstår endast 10 procent av sugförmågan. Vid det dubbla diameteravstånd finns endast 1 procent kvar av sugförmågan.

57 Blandar lim gör du i ett dragskåp. Om du är osäker på om ventilationen är OK ska du använda halvmask med damm- och kolpartikelfilter, handskar och övrig personlig skyddsutrustning. Undvik att röka, snusa eller äta i samband med isocyanatarbeten. Gör du rätt förarbeten, använder rätt skyddsutrustning och har fungerande utsug kan du och dina arbetskamrater jobba utan irriterande påverkan från luftföroreningar.

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du mjuk eller styv skumplast? Isolerar du med isolerskum? Händer det att du värmebehandlar

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN?

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN? Arbetar du inom - INDUSTRIN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar du kretskort? Härdar eller värmebehandlar lackerade kretskort? Löder i kretskort? Renoverar eller reparerar

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater fordonsverkstad I fordonsverkstäder finns risk för exponering för isocyanater i en rad olika arbetsmoment. Isocyanater kan även bildas vid en del heta arbeten, som svetsning

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater sprutmålning Polyuretanfärg (PUR-färg) används framför allt på metallytor utomhus. Bilar och metallkonstruktioner som broar är några exempel där PURfärg används. PUR-färg

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater heta arbeten Många arbetsmoment och i synnerhet heta arbeten innebär uppvärmning till temperaturer där plastmaterial som rörisolering, lim och lack börjar brytas ned och frigöra

Läs mer

Arbetar du med Bilskadereparation?

Arbetar du med Bilskadereparation? Arbetar du med Bilskadereparation? Läs vidare viktig information för dig! 1 Arbetar du med bilskadereparation? Jobba rätt undvik isocyanater Tips och råd till dig som jobbar med bilskadereparation. 2 Information

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater elektronikindustrin Inom elektronikindustrin innebär olika arbetsmoment, som till exempel gjutning och limning, risk för exponering för isocyanater. Dessutom kan isocyanater

Läs mer

Arbetar du i BYGG- BRANSCHEN? Läs vidare viktig information för dig! BYGG

Arbetar du i BYGG- BRANSCHEN? Läs vidare viktig information för dig! BYGG Arbetar du i - BRANSCHEN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Händer det att du svetsar, värmer med låga eller hetluft, kapar, slipar eller löder t ex i skumplast fogskum skummad

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater byggindustrin Inom byggindustrin finns risk för exponering för isocyanater i en rad olika arbetsmoment. Exponering för isocyanater kan orsaka: täppt eller rinnande näsa rinnande

Läs mer

Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater

Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater Fakta Gemensamt för alla isocyanater är att de innehåller minst en reaktiv isocyanatgrupp i sin molekylstruktur.

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrustning förr Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrusning nu Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 2 Fysiska hälsorisker Ryker,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi

Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi Epoxi har en lång rad olika användningsområden som i beläggningar i till exempel industrigolv, vid relining av rör, i fogmaterial, spackel, färger,

Läs mer

Akrylatplasters komponenter är farliga

Akrylatplasters komponenter är farliga Akrylatplasters komponenter är farliga Alla som arbetar med akrylater är inte medvetna om riskerna. Tillverkning av akrylatplast utifrån kemiska komponenter sker bland många yrkesgrupper. Akrylatplast

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete

CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete Arbetsmetoder SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER farliga arbetsmoment och målning SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel under

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 / 92 21 00 Fax: 08 / 92 22 12 ======================================================================== Säkerhetsdatablad ========================================================================

Läs mer

Utskriftsdatum: Sida 1 av 5

Utskriftsdatum: Sida 1 av 5 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-12-03 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 Polyurethane Hardener Component SEKTION 1: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. 1.1 Produkt identifiering. 1.2 Produkt namn Polyurethane Hardener

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 225-878-4 200-578-6 -- 231-633-2 201-196-2

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 225-878-4 200-578-6 -- 231-633-2 201-196-2 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 19-12-2008/ MPE Produktanvändning: Rengöringsmedel 2. Farliga egenskaper Frätande. Säkerhetsdatablad Distributör: Colgate-Palmolive AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: TRÄOLJA Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 I nödsituationer ring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

2 - FARLIGA EGENSKAPER

2 - FARLIGA EGENSKAPER 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV TDI. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV TDI. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk ANVÄNDARE AV TDI 1 Version09/06 2 Walk the Talk Användare av TDI Innehåll Viktiga data Bra rutiner När något går fel... Dialog 3 Märkningsuppgifter för

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Silikonbaserad flänstätning Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim

Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim Företag Deltagare Avdelning Datum Så här använder du checklistan Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

Bedöm de kemiska riskerna vid möbeltillverkning

Bedöm de kemiska riskerna vid möbeltillverkning Bedöm de kemiska riskerna vid möbeltillverkning Tillverkning av möbler innebär ofta hantering av farliga kemiska ämnen. I denna broschyr finns exempel på några vanliga arbetsmoment inom möbeltillverkning,

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Bostik AB HANDELSNAMN Artikelnummer 2129 2. FARLIGA EGENSKAPER Irriterande HÄLSA

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box Telefon: Telefax:

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box Telefon: Telefax: Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 13.12.2005 Sida: 1/5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Addiment Superplasticizer

Läs mer

Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Duralco 4700 Part A. Duralco 4700 Part A Termiskt ledande lim - harts. 4700 A El mekanisk sammansättning. Harts. T.

SÄKERHETSDATABLAD. Duralco 4700 Part A. Duralco 4700 Part A Termiskt ledande lim - harts. 4700 A El mekanisk sammansättning. Harts. T. Revisionsdatum: 2009/3/3 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Produkt typ Revisionsdatum 2009/3/3 Kemiskt namn Producent, importör Ansvarig Jourtelefon Termiskt ledande lim

Läs mer

Dokument nr Utfärdat : 26/11/07 Version nr: Ersätter 01/10/07 Utskrivet : 10/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr Utfärdat : 26/11/07 Version nr: Ersätter 01/10/07 Utskrivet : 10/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 01/10/07 Utskrivet : 10/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen SOLLENTUNA SWEDEN M Svenska AB Bollstanaesvaegen 191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Miljölack 1-komponent blank

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Miljölack 1-komponent blank Datum: 2008-04-22 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Saphir Miljölack 1-komponent blank Användningsområde: 1-komponent Klarlack för möbler och

Läs mer

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor Bengt Christensson, Ann-Beth Antonsson, Erica Bloom IVL Svenska Miljöinstitutet 2015

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 1 PP412 PP-FLEX 412 SDB-nr : 180162 V001.0 Reviderat den: 11.07.2005 Utskriftsdatum: 14.03.2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g... Seite 1 von 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint

SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint Dalapro Joint Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Agrol Avfettning X Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Agrol Avfettning X Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Producent Avfettning Avfettningsmedel Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm Telefon 08-657

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning.

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning. Revisionsdatum: 2005-12-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2005-12-01 Producent, importör ORAPI NORDIC OY AB, MOLYTEAM BOLANDSGATAN 10 75323 UPPSALA Telefon:

Läs mer

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten:

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten: SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex Siloxanfärg Fasadfärg Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK8800 Viborg, Tlf: + 45

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. För fogning av kakel, klinker på väggar och golv.

SÄKERHETSDATABLAD. För fogning av kakel, klinker på väggar och golv. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1/5 Användning: För fogning av kakel, klinker på väggar och golv. Förpackningsstorlek: 1,2 kg, 5kg, 25 kg Leverantör: LIP Sverige AB Korgvidegrän 1-3 162 44 Vällingby

Läs mer

Checklista för nagelterapeuter Arbete med kemiska produkter

Checklista för nagelterapeuter Arbete med kemiska produkter Checklista för nagelterapeuter Arbete med kemiska produkter Företag Deltagare Avdelning Datum Så här använder du checklistan Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 07.02.2003 Sida: 1/6 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaFloor-390 Thixo komp.a Uppgifter om

Läs mer

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI 1 Version09/06 2 Walk the Talk Användare av MDI Innehåll Viktiga data Bra rutiner När något går fel... Dialog 3 Klassificering av MDI

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

ALLMÄN CHECKLISTA FÖR LANTBRUK

ALLMÄN CHECKLISTA FÖR LANTBRUK ALLMÄN CHECKLISTA FÖR LANTBRUK ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Anpassa Checklistan så att den passar er! Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! ARBETE INOMHUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 247-714-0 249-079-5

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 247-714-0 249-079-5 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack Produkt: Tarkett Matt Bättringslack Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Matt Bättringslack Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. 0032-70-245245 (Centre anti-poisons, Belgien) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Utto 170 LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus Artikelnummer 04209,04210,04309,04310 Deklarationsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HABiol LG Collection AB 1(8) POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Power Plumber. Ingrediens Innehåll CAS-nr EC-nr FH FB FM Kl R-Fraser

SÄKERHETSDATABLAD. Power Plumber. Ingrediens Innehåll CAS-nr EC-nr FH FB FM Kl R-Fraser 1.NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Synonymer Kemiskt namn Artikel nr Deklarations nr Grupp CAS nr EC nr Index nr Recept nr Formel Producent- GSON EUROPE AB importör BOSTÄLLSVÄGEN 6 702 27

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE)

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE) SÄKERHETSDATABLAD Feedtech FT0004 - FI (SE) Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 15-okt-2010 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod FT0004

Läs mer

Byggbruk. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. info@kakeldaxgruppen.se. www.kakeldaxgruppen.se. 2. Farliga egenskaper

Byggbruk. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. info@kakeldaxgruppen.se. www.kakeldaxgruppen.se. 2. Farliga egenskaper Sid 1:7 Säkerhetsdatablad Kakeldaxgruppen Ersätter: - Enligt (EG) förordning nr 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbenämning: Produkttyp: 1.2 Användningsområde: För

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna.

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna. Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 20-02-2007/ ABB Reviderad 281010/GK Produktanvändning: Härdare för PUR-system Leverantör: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 03.08.2004 Sida: 1/5 Omarbetad: 16.02.2004 Reg. Nr.: 060-00214433.0000 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Nectapren

SÄKERHETSDATABLAD. Nectapren 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Produktkod Leverantör Telefon Telefax Nödtelefonnummer ANVÄNDNINGSOMRÅDE 80879 Lyckeby Industrial AB, Box 354, 261 23 Landskrona, Sverige

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Special Cement BL Utfärdat: Ersätter:

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Special Cement BL Utfärdat: Ersätter: SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Special Cement BL (9-515-933, 9-515-936, 9-515-938, 9-515-939) Leverantör: Kontaktperson: Continova AB Kungsparksvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: E-mail: LAMPOLJA Lampolja Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn:

Läs mer