2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien"

Transkript

1 ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår pastors ledare. 2 Fokus på Indien Daliterna, eller de kastlösa som de också kallas, har en svår situation i Indien. Läs om vår församlings engagemang för att förbättra deras situation. s. s. 3 Be the church! Att inte bara gå till kyrkan utan att faktiskt vara kyrkan. Det är en central vision för den nyplanterade församlingen Lifechurch. Läs om dem på s. 7

2 Ledare: Växt & förändring Stig Bomberhult pastor Allt som har liv växer och förändras. Så var det i den unga församlingen i Jerusalem och så är det ännu idag. Att växa är inte alltid lätt, därför att vi ofta har svårt med förändringar. Delegering Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.(apg 6:1-7) Detta bibelavsnitt har jag personligen levt med i flera år och försökt ta lärdom av. Om inte apostlarna hade delegerat utspisningen av mat hade de inte kunnat fullgöra sin tjänst att be och predika Guds ord. När församlingen växte behövdes en strukturförändring och det resulterade i att Guds Ord fick framgång och att ännu fler kom till tro. I vissa skeenden i en församling är det en fördjupad bön som är det viktigaste bön är alltid viktigt men är inte lösningen på allt andra gånger är det en strukturförändring som är det överhängande behovet. Vatten eller omplantering? Låt mig ta en bild från NFU 1. Om du har en krukväxt hemma som börjar sloka och du då vattnar den och ser att den repar sig var det vatten den behövde. Sedan går det några år och den börjar sloka igen och då tänker du: Det måste vara brist på vatten igen, för det funkade förra gången vi är vanemänniskor. Men nu är det inte vatten krukväxten behöver utan mer utrymme eftersom den har vuxit. Därför behöver den omplanteras i en större kruka. Vattnet står här som en bild för bönen. Ibland är det mer bön som är behovet och vid andra tillfällen är det en strukturförändring som behövs. Det bästa är om bönen och strukturförändring ständigt går hand i hand. Ulriksbergskyrkan ( ) Under de här åren har vi döpt 152 personer och välkomnat 273, det är 425 nya. Under samma tid har 122 flyttat, 46 begärt utträde och 54 lämnat detta jordeliv. Det är en ökning på 203 personer, vilket naturligtvis innebär att församlingen förändras och gör något med oss som gemenskap. Idag är vi 587 medlemmar och ungefär 300 gudstjänstfirande. Platåer För några år sedan fick jag ett dokument i min hand om olika platåer som en församling behöver komma över för att fortsätta växa. Här finns mycket att hämta av inspiration och utmaning. Gemenskapsplatån (200 medlemmar) (Över 85 % av alla församlingar i USA är under 200 och siffran för Sverige är 95 %.) Det som händer när en församling närmar sig 150/200 medlemmar är att det blir allt svårare att känna alla. Då börjar det bli grupperingar och en del upplever att gemenskapen blir sämre. Ni som har flyttat från mindre församlingar, där alla visste vilka alla var, har säkert känt av detta. Vid denna platå kan det smyga sig in, ofta omedvetet, att nya människor blir ett hot istället för en möjlighet. Vi måste värna om gemenskapen. Vid denna platå börjar det gå utmärkt att använda gudstjänsten för att nå nya människor. Det intressanta är då att medlemmarna upplever gudstjänsten mer opersonlig medan de nya upplever den mer öppen. Det beror på att det interna tas bort som de gamla i gården är vana vid. Här behöver församlingen inse att alla inte kan känna alla utan att alla ska känna några. Här behöver smågruppsarbetet fördjupas. Vid denna platå behöver även pastorn och ledningen släppa greppet av kontroll och delegera. Alla tjänar på att pastorn och övriga ledare tjänar i sina tre främsta gåvor. Denna platå har vi passerat för länge sedan. Detta kan vara något församlingen upplevde när de två församlingarna gick tillsammans 1989? Informationsplatån (400) När en församling passerar 300 börjar oroliga röster dyka upp som t ex församlingen gör för mycket och sliter ut frivilligarbetarna. Verksamheten har vuxit och kan ha fördubblats sedan församlingen var 200. Här kan flera tycka det är rörigt därför att de inte längre vet och kan ha kontroll på allt som sker. I detta skede önskar vissa att församlingen ska lägga ner en del verksamhet. Det är alltid bra att utvärdera det vi gör och fasa ut det som haft sin tid. Samtidigt behöver vi inse att församlingen är dubbelt så stor och har fler som vill engagera sig utifrån sin passion och sina gåvor. Vid denna platå är det av största vikt att kunna förmedla och inspirera hela församlingen om den vision 2 och de värderingar 3 som är bärande. Detta blir viktigare ju större församlingen blir. Den gemensamma visionen och värderingarna blir kittet som gör att de olika verksamheterna kan dra synergieffekter av varandra. Söndagsskolan är så inspirerande för barnen att de tjatar på föräldrarna varje söndag att de vill gå till Ulriksbergskyrkan; deltagarna på Alpha/Betakurserna finner en hemgrupp efter avslutad kurs; hemgruppen ger inspiration att dela sin tro i vardagen Vid denna platå är det viktigt att ingen verksamhet lever sitt eget liv utan alla har samma mål och bygger på samma värderingar. Här behöver församlingen finna effektiva informationskanaler för att förmedla vision och värderingar. Ju större församlingen blir desto viktigare är det att enas omkring uppdraget att nå ut till nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Detta behöver varje verksamhet se över så den inte är till för sin egen skull. Vid denna platå finns Ulriksbergskyrkan idag! Jag skriver detta för att du ska vara med och be om den helige Andes ledning så vi kan komma vidare och sikta mot nästa platå som är 800. Be då också för att du hittar den plats och den tjänst Gud har kallat dig till i hans församling. Du är mer än välkommen att ta kontakt med oss i ledningen eller i arbetslaget för att samtala om vad du upplever Gud vill med ditt liv. Organisationsplatån (800) (I USA är det endast 0,5 % som kommit upp på denna platå och i Sverige är det bara en handfull församlingar) Här behöver de anställda och församlingsledningen vara goda arbetsledare för att motivera och locka fram det bästa ur varje frivilligarbetare. Här gäller det att skapa en organisation som är lättarbetad och där det är tydligt vem/vilka som är ledare för de olika verksamheterna. Mer än någonsin behöver här ledarna brinna för den tjänst han/hon står i. Här behöver församlingen tid efter tid påminnas om församlingens viktigaste uppdrag att leda de som ännu inte känner Jesus till att bli hans överlåtna lärjungar utan att försumma att utrusta de troende till tjänst. OBS! Du som önskar läsa igenom de drygt fyra sidorna jag har om dessa platåer får gärna höra av dig så skickar jag dem till dig. Med önskan om Guds välsignelse/stig Bomberhult 1 NFU = Naturlig församlingsutveckling 2 Ulriksbergskyrkans vision: Vi vill vara överlåtna Jesusefterföljare som, genom det vi säger och gör, för människor till tro och församlingsgemenskap 3 Ulriksbergskyrkans värderingar: När vi som ledning ser tillbaka på de senaste åren kan vi se tydliga vägskäl där vi betonat olika värderingar. Dessa värderingar tror vi är viktiga att fördjupa för att kunna växa vidare. Den viktigaste fråga en församling kan ställa sig är: Vilka vill vi vara? Det är först när vi vet vilka vi vill vara som vi vet hur vi ska organisera oss och vad vi ska prioritera. Här nedan kommer de olika värderingarna i punktform som du kommer att få höra mer om i kommande Nyhetsbrev och andra samlingar. Värderingar som vi önskar ska prägla alla verksamheter. Sund Andlighet gör som Gud bli människa Sund Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar Sund Öppenhet Kom som du är & bli alltmer lik Jesus Sund Karismatik Kom helige Ande & utrusta till tjänst Sund Tillväxt i tro, tjänst och mognad

3 Reportage: Fokus på Indien Vet du att det bor mer än miljoner människor i Indien? Vet du att över 200 miljoner av dem är daliter? Vet du att UBK stöder utbildning av dalitbarn på en skola i norra Indien? Daliter vilka är det? Daliterna är mer kända som de kastlösa eller oberörbara och utgör idag över 200 miljoner människor. De lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien. Ordet dalit betyder krossad eller slagen i bitar och det är den benämning som de själva föredrar att använda. Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande i trafficking och arbete under slavlika förhållanden. Trots att Indien har en demokratisk författning, lever det flertusenåriga kastsystemet i högsta grad kvar. Skolutbildning på engelska All India Christian Council bildades för att slå vakt om de kristnas rättigheter under en tid av förföljelse. Men snart kontaktades de av dalitledare, som bad om hjälp att starta skolor för deras barn. Hittills har 107 skolor med över barn öppnats. De kallas Good Shepherd Schools (den Gode Herdens skolor) och ger barnen en utbildning av hög kvalitet på engelska. Första kontakten med Sidhauli När jag (Dan) besökte Indien under en resa 2009, fick jag chansen att besöka några av dessa skolor, bland annat skolan i Sidhauli i Uttar Pradesh. Där fick jag träffa våra fadderbarn, Manish och Mamata och besöka flera klasser. Jag fick förstås även träffa rektorn och flera engagerade lärare. I en grannby besökte vi yrkesutbildningar för kvinnor inom sömnad (symaskiner som trampas!) och broderi. Det bedrivs också en verksamhet med mikrolån, vilket ger familjer hjälp att starta små affärsrörelser. Dan samtalar med Manish i Sidhauli Katedralskolan och Ulriksbergskyrkan satsar på Indien Väl hemkommen till Sverige ville jag sprida kunskapen om att vi alla kan hjälpa till. Först var det några klasser på Katedralskolan som tog var sitt fadderbarn. Där blev det också temadagar om Indien. Men det dröjde heller inte länge förrän UBK beslöt anslå pengar till Indien. Vi började med tio barn, men från och med april månad i år stöder vi, med de pengar vi får genom Erikshjälpen, 15 elever så att de får en gedigen utbildning på engelska. De här barnen är födda mellan 2002 och 2009; de äldsta går i åk 6 men åtta av dem går i första förskoleklassen. Att stödja ett barns utbildning kostar 200 kronor per månad. Dalit Freedom Network Vi har en nystartad förening, Dalit Freedom Network Sverige, där vi båda är engagerade. Från och med november 2012 är vi ansvariga för kontakten mellan faddrar i Sverige och fadderbarn i Indien. Det känns som en meningsfull uppgift att En skolklass i Sidhauli få hjälpa till att göra skillnad. Vi gläds varje gång vi får förmedla ett nytt fadderbarn och just nu gläds vi också över några elever, som avslutat åk 10 och tar sin examen i maj månad. (Besök gärna vår hemsida: eller maila till / Gunilla och Dan Ringberg

4

5 Mattias Edlund: 1:a året som ungdomspastor Tiden går snabbt och snart är terminen slut. Det första året som ungdomspastor i Ulriksbergskyrkan har varit roligt och intensivt. Det är mycket man ska lära sig och komma ihåg när man är ny i tjänsten. Teamet med Stig i spetsen och ungdomsledarteamet har varit till stor och ovärderlig hjälp i arbetet. FÄST Tillsammans har jag och ungdomsledarteamet försökt att skapa roliga FÄST-kvällar på fredagarna där ungdomarna har kul och samtidigt ges möjlighet att möta Gud. Flera har blivit frälsta och uppfyllda av den helige Ande. Hemgrupper på torsdagar På torsdagskvällarna har ungdomarnas hemgrupper turats om att komma hem till mig och Lisa. Vi har fikat, skrattat och haft bibelstudium om intressanta och aktuella ämnen. Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar. Skidläger I februari var vi på läger i Trysil, Norge. Vi var 37 personer inklusive ledare som åkte. Vi fick fem långa och härliga skid- och snowboarddagar i (enligt mig) Skandinaviens bästa skidsystem. Vill tacka alla som var med och gjorde resan möjlig. Kvällssamlingar är alltid speciella på läger och jag tror att vi var många som åkte hem med Gudsmöten, roliga minnen och nya vänner. Konfirmation Ulriksbergskyrkan bedriver konfirmation för åttondeklassare tillsammans med Missionskyrkan. Vi har träffats på onsdagseftermiddagarna. Under hösten var vi i Missionskyrkan och under våren i Ulriksbergskyrkan. Vi har haft ett glatt gäng på åtta konfirmander som tillsammans med oss har hunnit med en hajk på höst- och vårterminen och ett längre läger på Strandgården utanför Halmstad i april där det totalt var ca 100 deltagare. Utöver det har vi haft många roliga aktiviteter, hunnit med en vandring genom bibeln, många spännande samtal om dagsaktuella ämnen och en hel del härliga samlingar och andakter. Nu ser vi fram emot en skön sommar och en spännande höst och drömmer om och arbetar för att många ungdomar i Växjö ska få lära känna Jesus. Brinner du för att arbeta med ungdomar? Fler ledare behövs! Tveka då inte att kontakta mig på, Känner du någon som ska börja åttondeklass och vill konfirmeras? Informationsblad finns att hämta på anslagstavlan i Ulriksbergskyrkan. Du kan även surfa in på för mer info. Om du har frågor kontakta Cicci Hagevi i Missionskyrkan på tel , eller skicka e-post till: Du kan också kontakta mig, Mattias i Ulriksbergskyrkan, på tel eller e-post; OBS! Anmälan till konfirmation görs till Cicci Hagevi i Missionskyrkan på mejl eller telefon. /Mattias Edlund Vi har fikat, skrattat och haft Bibelstudium... Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar.

6 Musik för Guds skull tankar från en musikledare Dan Appelgren Musikansvarig MUSIK en fantastisk gåva från Gud! MUSIK något vi alla förhåller oss till! MUSIK kan uppskattas av alla! MUSIK kan utövas av alla! När Gud skapade musiken, tillsammans med alla andra kreativa uttryck som t ex bildkonst, hantverksskicklighet, dans, berättarkonst, så var det för att vi människor skulle få ytterligare ett verktyg för att tillbe honom. Vid skapelsen gav Gud oss en fri vilja att älska honom, och Han njuter när vi väljer att använda kreativa uttryck för att visa Honom vår kärlek. Så när vi sjunger, spelar eller målar... så älskar verkligen Gud det! Och vi har goda förebilder! Till och med morgonstjärnorna sjöng när Gud skapade jorden! (Job 38:7) Förvaltarskap Det som kännetecknar en present är att den ska förvaltas på något sätt. Gåvan ska tas emot, och hanteras, antingen vi lägger undan den eller börjar använda den direkt. I liknelsen om talenterna (jfr engelskans talent som betyder talang) berättar Jesus om tjänarna som förvaltade sina gåvor olika. Läs Matt 25: En av poängerna i liknelsen är att man kan förmera sin gåva genom ett rätt förvaltarskap. Det betyder att man genom att använda sin gåva klokt kan utvecklas och bli bättre på det man gör. Att en musiker behöver öva för att utvecklas är väl ingen nyhet för någon, men att även den som bara lyssnar kan lära sig mer och utveckla den förmågan kanske man inte tänker på så ofta? Med resonemanget ovan kan vi dra några slutsatser. Vi har olika roller i församlingen. Vi är antingen förmedlare eller mottagare (eller både och) och i båda rollerna har vi ett ansvar - att förvalta och utveckla vår gåva. Hur kan detta ansvar se ut då? Förmedlarens ansvar (musikledare/ lovsångsledare/solist/musiker...) Tjänsten som musiker i församlingen är att vara ett redskap för Gud att nå in i och beröra människors hjärtan. Musiken har en unik förmåga till detta, och jag får av nåd vara med och vara använd av Gud. Jag får reflektera Gud själv genom min musik när jag låter Honom använda mig som sitt redskap. Jag får vara penseln Gud använder då han målar konstverket! I tjänsten för Gud finns det inte plats för några idoler (Det engelska ordet idol betyder faktiskt avgud!) eller stjärnor som vill ha allt ljus på sig. När vi spelar och sjunger i församlingen måste det vara med en enda längtan: Att peka på Jesus, och att leda människor in i tillbedjan inför Honom. Detta gäller oavsett vi leder lovsång, spelar instrumental musik, eller framför sånger av förkunnelsekaraktär. Jag har även en skyldighet att göra mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har under de omständigheter som råder. Det betyder inte att allt ska vara perfekt, långt därifrån, utan att jag vill sträva efter att ge Gud det bästa jag har eftersom Han är värd det! Mottagarens ansvar Vi kan tacka Gud för musiken och dess förmåga att nå in i vårt eget hjärta, men även i andra människors. Vi kan be för de som tjänar Gud med kreativa gåvorna i församlingen. Vi kan be att Gud ska få tala genom dessa. Vi kan be om tolerans i våra egna liv för alla de olika uttryck vi möter. Vi är alla olika, har olika bakgrund och har olika sorters smak när det gäller mycket, inklusive musik. Det som berör en människa på djupet kan kännas ytligt och ointressant för en annan. Men genom kunskap och tolerans kan man utvecklas och lära sig att uppskatta sådant man tidigare inte förstått. Vi kan bli bättre på att acceptera varandra. Vi kan lära oss att glädjas över en annan människas glädjeuttryck trots att vi inte själv riktigt förstår det, eftersom vi berörs av olika saker. Så låt oss glädjas över att människor blir berörda av Gud genom de kreativa uttrycken och låt oss be att dessa får utvecklas i en allt större mångfald! Helhjärtat Som musiker får man ofta spela musik som man inte valt själv. Ofta är det stimulerande, men det händer att det inte alls känns speciellt kul. Jag kan då välja mellan att göra ett halvdant jobb och lita på min rutin, eller att göra mitt bästa och förbereda mig precis lika mycket som vanligt. Mänskligt sett så märks det kanske inte så stor skillnad, men om jag vill bli använd av Gud så är det som natt och dag. Om Gud ska kunna använda mig så vill Han ha hela mig. Han vill ha hela min uppmärksamhet och all min tillbedjan. Han vill att jag ger honom mitt bästa oavsett omständigheterna. I liknelsen om talenterna hittar vi tjänaren som grävde ner sitt pund. Han förstörde ingenting av sin gåva, utan hade för avsikt att lämna tillbaka den oanvänd. Men han använde den inte som den var tänkt och han tillät den inte heller att utvecklas. Han gjorde definitivt inte sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Så låt oss använda och utveckla våra gåvor inom alla områden för att tillbe Honom, och för att ge Honom all den ära Han är värd!

7 Lifechurch Växjö: Don t go to church. Be the church! En del av er undrar säkert hur det går med församlingsplanteringen Lifechurch, andra av er är helt ovetande vad Lifechurch är överhuvudtaget. Vid årsmötet 2012 presenterades en vision om en församlingsplantering utifrån Ulriksbergskyrkan som moderförsamling. I samtal och samarbete med församlingsledningen började en grupp tillsammans med Maria och Jonathan Egerbo att träffas för att be och samtala om att plantera en församlingsgemenskap i Växjö med syfte att leda människor till tro och församlingsgemenskap. Arbetet pågår, är och kommer vara ett levande bygge. Gruppen samlas varje vecka till olika samlingar, gemenskapsbyggande träffar, gudstjänst i hemmen och hemgrupp. Syftet är som sagt att nå nya människor, samt människor som mött Gud men ännu inte delar en församlings gemenskap. Att plantera ut är både roligt och utmanande, att vara med i en etablerad församling är på flera sätt både lättare och smidigare, men vi har upplevt att ge sig ut på vattnet i tro är en spännande utmaning där Gud får bära. Då tvingas vi utsätta oss för hans ledning och omsorg, vilket givetvis är mycket positivt. För mig/oss har innebörden att VARA kyrka och inte gå till kyrka blivit något som gör alla var- Sommarsöndis dagsmöten och situationer till en möjlighet att våga förvänta sig mer av Gud. Att i frimodighet berätta och leva ut livet med Jesus i större utsträckning har stretchat oss personligen i vår efterföljelse till Jesus. Som arbetsvision har vi kommit fram till att: Vi vill vara en Jesus-centrerad, kärleksfull gemenskap som präglas av ärlighet och transparens. Vi vill fungera som kyrka under alla dygnets timmar, i livets alla skeden. Vi upplever att vi står inför ett nästa steg att växa vidare och att anta nästa stafettpinne och nå ut till fler människor i Växjö, och önskar gärna att du vill vara med och be för Växjö och Lifechurch. Be för: att vi skall ledas av Gud för den strategi vi skall tjäna under beskydd av ledarteamet att vårt team kompletteras av fler som upplever Guds kallelse att vara med och plantera en ny församling i Växjö frimodighet så att Lifechurch får leva i och av tro i lärjungaskapet till Jesus genom veckans alla samtal och möten med människor så att människors liv får förvandlas i mötet med Jesus! Vi vill fungera som kyrka under dygnets alla timmar. För tillfället består ledarteamet av 8 vuxna och 9 barn. Många gånger kan det vara skört att vara relativt få som utgör kärngruppen, när någon är borta, jobbar eller inte har möjlighet att vara med, så kan det vara en utmaning att täcka in så mycket som möjligt. Vi skulle uppskatta era förböner, och kanske du skulle vilja betjäna med att bidra med något vid ett tillfälle, hör bara av dig, det kan gälla allt från att fixa en fika, bidra med något musikaliskt eller inte minst bara komma på ett besök och stötta upp med din närvaro. Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelser! Tillsammans tjänar vi en fantastisk Herre! /Ledningsgruppen för Lifechurch Växjö Jonathan & Maria Egerbo, Frida & Daniel Gleisner, Maria & Andreas Gårlin, Martin & Rebecca Åkesson Ta gärna ett snack med oss, du kan också kolla in sidan på Facebook Lifechurch Växjö. Mail: Anette Eidenskog Barnpastor Nu närmar sig sommaren med stora steg och avslutning på Söndagsskola och Bibelklubb blir det den 2/6 i samband med gudstjänsten. De senaste åren har vi under sommarmånaderna haft Sommarsöndis vilket har varit mycket uppskattat och välbesökt. Det har varit framför allt föräldrar som hjälps åt att ansvara för olika söndagar. Vi vill erbjuda barnfamiljerna att kunna vara med i gudstjänstlivet även under sommaren då ordinarie söndagsskola gör uppehåll. Sommarsöndis i korta drag: Incheckning (helst) innan gudstjänsten börjar, på kyrktorget. Barnen börjar alltid med att vara med i gudstjänsten en liten stund tillsammans med sina föräldrar, därefter är det en kort samling i lekhallen innan vi går ut på gården och leker. (Vid regn är vi inne). Vi brukar ha mycket fri lek, men också en samling med vatten, fruktstund och högläsning. Vi hoppas kunna få några ansvariga varje söndag så att vi kan erbjuda sommarsöndis hela sommaren. Om du kan hjälpa till eller har några frågor kan du höra av dig till vår Barn- och familjepastor

8 Familjenytt Almanackan Välkomnade Esther Larsson Anton Kjellén Jenny Kjellén Elina Kjellén Beatrice Kämpe Nikolausson Göran Nikolausson Isaac Nikolausson Daniel Debessay Mårten Karlsson Emma Karlsson Kent Billemark Helen Billemark Döpta och välkomnade Tighist Haile Utflyttade Samuel & Therese Markusson till Jönköpings Pingstförsamling Barnvälsignelse Noah Dahlgren, son till Linda & Christian Dahlgren Johannes Färdig, son till Belinda & Robert Färdig Lisen Karlsson, dotter till Emma & Mårten Karlsson Almanackan / på gång: Lör-sön Gemenskapshelg på Gullbranna aug Tema: Passion. Anmälan: se hem sidan eller separat info Ons 28 aug Kottarna Terminsstart kl 10:30 Fre 30 aug FÄST Terminsstart ANNONS: GEMENSKAPSLÄGER GEMENSKAPSHELG PÅ GULLBRANNAGÅRDEN AUG [ TEMA: PASSION Jesus församlingen världen Medverkande: Pelle Hörnmark Anmäl dig på eller via anmälningstalong på kyrktorget Sön 1 sept kl 10:00 Ons 4 sept kl 17:45 Fre 6 sept kl 18:00 Tis 10 sept kl 18:30 Tis 17 sept kl 18:30 Söndagsskolan Terminsstart Draget Terminsstart Fredagsdraget Terminsstart Alpha Pröva på-kväll Anmälan senast 8 september Alpha & Beta Kursstart Anmälan senast 15 september Ekonomi Av: Dan Markusson Mer insamlade medel behövs! Det ekonomiska utfallet per sista april är sämre än beräknat. Vi har haft en tuff vinter med högre förbrukningskostnader än budgeterat. Oroande är att vi har 125 tkr lägre insamlat jämfört med budget. Sammantaget gör det att vi per sista april har en förlust om 140 tkr. Vi har många gånger stått i motsvarande situation, vädjan är till var och en att vara med och förändra situationen. Detta innan det uppstår problem för oss. Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret, det behövs i år mer än vanligt Ulriksbergskyrkan: insamlat, ackumulerat (Tkr) Januari 2013 Budget Insamlat Föregående Utfall * ,4% Februari ,2% Mars 2013 April ,6% ,2% * Utfall jämfört med föregående år Dan Markusson /För Ekonomirådet/ Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret det behövs i år! Ulriksbergspromenaden VÄXJÖ Tel: BG: Ansvarig utgivare: Stig Bomberhult Layout: Johan Granrot

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer