2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien"

Transkript

1 ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår pastors ledare. 2 Fokus på Indien Daliterna, eller de kastlösa som de också kallas, har en svår situation i Indien. Läs om vår församlings engagemang för att förbättra deras situation. s. s. 3 Be the church! Att inte bara gå till kyrkan utan att faktiskt vara kyrkan. Det är en central vision för den nyplanterade församlingen Lifechurch. Läs om dem på s. 7

2 Ledare: Växt & förändring Stig Bomberhult pastor Allt som har liv växer och förändras. Så var det i den unga församlingen i Jerusalem och så är det ännu idag. Att växa är inte alltid lätt, därför att vi ofta har svårt med förändringar. Delegering Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.(apg 6:1-7) Detta bibelavsnitt har jag personligen levt med i flera år och försökt ta lärdom av. Om inte apostlarna hade delegerat utspisningen av mat hade de inte kunnat fullgöra sin tjänst att be och predika Guds ord. När församlingen växte behövdes en strukturförändring och det resulterade i att Guds Ord fick framgång och att ännu fler kom till tro. I vissa skeenden i en församling är det en fördjupad bön som är det viktigaste bön är alltid viktigt men är inte lösningen på allt andra gånger är det en strukturförändring som är det överhängande behovet. Vatten eller omplantering? Låt mig ta en bild från NFU 1. Om du har en krukväxt hemma som börjar sloka och du då vattnar den och ser att den repar sig var det vatten den behövde. Sedan går det några år och den börjar sloka igen och då tänker du: Det måste vara brist på vatten igen, för det funkade förra gången vi är vanemänniskor. Men nu är det inte vatten krukväxten behöver utan mer utrymme eftersom den har vuxit. Därför behöver den omplanteras i en större kruka. Vattnet står här som en bild för bönen. Ibland är det mer bön som är behovet och vid andra tillfällen är det en strukturförändring som behövs. Det bästa är om bönen och strukturförändring ständigt går hand i hand. Ulriksbergskyrkan ( ) Under de här åren har vi döpt 152 personer och välkomnat 273, det är 425 nya. Under samma tid har 122 flyttat, 46 begärt utträde och 54 lämnat detta jordeliv. Det är en ökning på 203 personer, vilket naturligtvis innebär att församlingen förändras och gör något med oss som gemenskap. Idag är vi 587 medlemmar och ungefär 300 gudstjänstfirande. Platåer För några år sedan fick jag ett dokument i min hand om olika platåer som en församling behöver komma över för att fortsätta växa. Här finns mycket att hämta av inspiration och utmaning. Gemenskapsplatån (200 medlemmar) (Över 85 % av alla församlingar i USA är under 200 och siffran för Sverige är 95 %.) Det som händer när en församling närmar sig 150/200 medlemmar är att det blir allt svårare att känna alla. Då börjar det bli grupperingar och en del upplever att gemenskapen blir sämre. Ni som har flyttat från mindre församlingar, där alla visste vilka alla var, har säkert känt av detta. Vid denna platå kan det smyga sig in, ofta omedvetet, att nya människor blir ett hot istället för en möjlighet. Vi måste värna om gemenskapen. Vid denna platå börjar det gå utmärkt att använda gudstjänsten för att nå nya människor. Det intressanta är då att medlemmarna upplever gudstjänsten mer opersonlig medan de nya upplever den mer öppen. Det beror på att det interna tas bort som de gamla i gården är vana vid. Här behöver församlingen inse att alla inte kan känna alla utan att alla ska känna några. Här behöver smågruppsarbetet fördjupas. Vid denna platå behöver även pastorn och ledningen släppa greppet av kontroll och delegera. Alla tjänar på att pastorn och övriga ledare tjänar i sina tre främsta gåvor. Denna platå har vi passerat för länge sedan. Detta kan vara något församlingen upplevde när de två församlingarna gick tillsammans 1989? Informationsplatån (400) När en församling passerar 300 börjar oroliga röster dyka upp som t ex församlingen gör för mycket och sliter ut frivilligarbetarna. Verksamheten har vuxit och kan ha fördubblats sedan församlingen var 200. Här kan flera tycka det är rörigt därför att de inte längre vet och kan ha kontroll på allt som sker. I detta skede önskar vissa att församlingen ska lägga ner en del verksamhet. Det är alltid bra att utvärdera det vi gör och fasa ut det som haft sin tid. Samtidigt behöver vi inse att församlingen är dubbelt så stor och har fler som vill engagera sig utifrån sin passion och sina gåvor. Vid denna platå är det av största vikt att kunna förmedla och inspirera hela församlingen om den vision 2 och de värderingar 3 som är bärande. Detta blir viktigare ju större församlingen blir. Den gemensamma visionen och värderingarna blir kittet som gör att de olika verksamheterna kan dra synergieffekter av varandra. Söndagsskolan är så inspirerande för barnen att de tjatar på föräldrarna varje söndag att de vill gå till Ulriksbergskyrkan; deltagarna på Alpha/Betakurserna finner en hemgrupp efter avslutad kurs; hemgruppen ger inspiration att dela sin tro i vardagen Vid denna platå är det viktigt att ingen verksamhet lever sitt eget liv utan alla har samma mål och bygger på samma värderingar. Här behöver församlingen finna effektiva informationskanaler för att förmedla vision och värderingar. Ju större församlingen blir desto viktigare är det att enas omkring uppdraget att nå ut till nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Detta behöver varje verksamhet se över så den inte är till för sin egen skull. Vid denna platå finns Ulriksbergskyrkan idag! Jag skriver detta för att du ska vara med och be om den helige Andes ledning så vi kan komma vidare och sikta mot nästa platå som är 800. Be då också för att du hittar den plats och den tjänst Gud har kallat dig till i hans församling. Du är mer än välkommen att ta kontakt med oss i ledningen eller i arbetslaget för att samtala om vad du upplever Gud vill med ditt liv. Organisationsplatån (800) (I USA är det endast 0,5 % som kommit upp på denna platå och i Sverige är det bara en handfull församlingar) Här behöver de anställda och församlingsledningen vara goda arbetsledare för att motivera och locka fram det bästa ur varje frivilligarbetare. Här gäller det att skapa en organisation som är lättarbetad och där det är tydligt vem/vilka som är ledare för de olika verksamheterna. Mer än någonsin behöver här ledarna brinna för den tjänst han/hon står i. Här behöver församlingen tid efter tid påminnas om församlingens viktigaste uppdrag att leda de som ännu inte känner Jesus till att bli hans överlåtna lärjungar utan att försumma att utrusta de troende till tjänst. OBS! Du som önskar läsa igenom de drygt fyra sidorna jag har om dessa platåer får gärna höra av dig så skickar jag dem till dig. Med önskan om Guds välsignelse/stig Bomberhult 1 NFU = Naturlig församlingsutveckling 2 Ulriksbergskyrkans vision: Vi vill vara överlåtna Jesusefterföljare som, genom det vi säger och gör, för människor till tro och församlingsgemenskap 3 Ulriksbergskyrkans värderingar: När vi som ledning ser tillbaka på de senaste åren kan vi se tydliga vägskäl där vi betonat olika värderingar. Dessa värderingar tror vi är viktiga att fördjupa för att kunna växa vidare. Den viktigaste fråga en församling kan ställa sig är: Vilka vill vi vara? Det är först när vi vet vilka vi vill vara som vi vet hur vi ska organisera oss och vad vi ska prioritera. Här nedan kommer de olika värderingarna i punktform som du kommer att få höra mer om i kommande Nyhetsbrev och andra samlingar. Värderingar som vi önskar ska prägla alla verksamheter. Sund Andlighet gör som Gud bli människa Sund Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar Sund Öppenhet Kom som du är & bli alltmer lik Jesus Sund Karismatik Kom helige Ande & utrusta till tjänst Sund Tillväxt i tro, tjänst och mognad

3 Reportage: Fokus på Indien Vet du att det bor mer än miljoner människor i Indien? Vet du att över 200 miljoner av dem är daliter? Vet du att UBK stöder utbildning av dalitbarn på en skola i norra Indien? Daliter vilka är det? Daliterna är mer kända som de kastlösa eller oberörbara och utgör idag över 200 miljoner människor. De lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien. Ordet dalit betyder krossad eller slagen i bitar och det är den benämning som de själva föredrar att använda. Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande i trafficking och arbete under slavlika förhållanden. Trots att Indien har en demokratisk författning, lever det flertusenåriga kastsystemet i högsta grad kvar. Skolutbildning på engelska All India Christian Council bildades för att slå vakt om de kristnas rättigheter under en tid av förföljelse. Men snart kontaktades de av dalitledare, som bad om hjälp att starta skolor för deras barn. Hittills har 107 skolor med över barn öppnats. De kallas Good Shepherd Schools (den Gode Herdens skolor) och ger barnen en utbildning av hög kvalitet på engelska. Första kontakten med Sidhauli När jag (Dan) besökte Indien under en resa 2009, fick jag chansen att besöka några av dessa skolor, bland annat skolan i Sidhauli i Uttar Pradesh. Där fick jag träffa våra fadderbarn, Manish och Mamata och besöka flera klasser. Jag fick förstås även träffa rektorn och flera engagerade lärare. I en grannby besökte vi yrkesutbildningar för kvinnor inom sömnad (symaskiner som trampas!) och broderi. Det bedrivs också en verksamhet med mikrolån, vilket ger familjer hjälp att starta små affärsrörelser. Dan samtalar med Manish i Sidhauli Katedralskolan och Ulriksbergskyrkan satsar på Indien Väl hemkommen till Sverige ville jag sprida kunskapen om att vi alla kan hjälpa till. Först var det några klasser på Katedralskolan som tog var sitt fadderbarn. Där blev det också temadagar om Indien. Men det dröjde heller inte länge förrän UBK beslöt anslå pengar till Indien. Vi började med tio barn, men från och med april månad i år stöder vi, med de pengar vi får genom Erikshjälpen, 15 elever så att de får en gedigen utbildning på engelska. De här barnen är födda mellan 2002 och 2009; de äldsta går i åk 6 men åtta av dem går i första förskoleklassen. Att stödja ett barns utbildning kostar 200 kronor per månad. Dalit Freedom Network Vi har en nystartad förening, Dalit Freedom Network Sverige, där vi båda är engagerade. Från och med november 2012 är vi ansvariga för kontakten mellan faddrar i Sverige och fadderbarn i Indien. Det känns som en meningsfull uppgift att En skolklass i Sidhauli få hjälpa till att göra skillnad. Vi gläds varje gång vi får förmedla ett nytt fadderbarn och just nu gläds vi också över några elever, som avslutat åk 10 och tar sin examen i maj månad. (Besök gärna vår hemsida: eller maila till / Gunilla och Dan Ringberg

4

5 Mattias Edlund: 1:a året som ungdomspastor Tiden går snabbt och snart är terminen slut. Det första året som ungdomspastor i Ulriksbergskyrkan har varit roligt och intensivt. Det är mycket man ska lära sig och komma ihåg när man är ny i tjänsten. Teamet med Stig i spetsen och ungdomsledarteamet har varit till stor och ovärderlig hjälp i arbetet. FÄST Tillsammans har jag och ungdomsledarteamet försökt att skapa roliga FÄST-kvällar på fredagarna där ungdomarna har kul och samtidigt ges möjlighet att möta Gud. Flera har blivit frälsta och uppfyllda av den helige Ande. Hemgrupper på torsdagar På torsdagskvällarna har ungdomarnas hemgrupper turats om att komma hem till mig och Lisa. Vi har fikat, skrattat och haft bibelstudium om intressanta och aktuella ämnen. Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar. Skidläger I februari var vi på läger i Trysil, Norge. Vi var 37 personer inklusive ledare som åkte. Vi fick fem långa och härliga skid- och snowboarddagar i (enligt mig) Skandinaviens bästa skidsystem. Vill tacka alla som var med och gjorde resan möjlig. Kvällssamlingar är alltid speciella på läger och jag tror att vi var många som åkte hem med Gudsmöten, roliga minnen och nya vänner. Konfirmation Ulriksbergskyrkan bedriver konfirmation för åttondeklassare tillsammans med Missionskyrkan. Vi har träffats på onsdagseftermiddagarna. Under hösten var vi i Missionskyrkan och under våren i Ulriksbergskyrkan. Vi har haft ett glatt gäng på åtta konfirmander som tillsammans med oss har hunnit med en hajk på höst- och vårterminen och ett längre läger på Strandgården utanför Halmstad i april där det totalt var ca 100 deltagare. Utöver det har vi haft många roliga aktiviteter, hunnit med en vandring genom bibeln, många spännande samtal om dagsaktuella ämnen och en hel del härliga samlingar och andakter. Nu ser vi fram emot en skön sommar och en spännande höst och drömmer om och arbetar för att många ungdomar i Växjö ska få lära känna Jesus. Brinner du för att arbeta med ungdomar? Fler ledare behövs! Tveka då inte att kontakta mig på, Känner du någon som ska börja åttondeklass och vill konfirmeras? Informationsblad finns att hämta på anslagstavlan i Ulriksbergskyrkan. Du kan även surfa in på för mer info. Om du har frågor kontakta Cicci Hagevi i Missionskyrkan på tel , eller skicka e-post till: Du kan också kontakta mig, Mattias i Ulriksbergskyrkan, på tel eller e-post; OBS! Anmälan till konfirmation görs till Cicci Hagevi i Missionskyrkan på mejl eller telefon. /Mattias Edlund Vi har fikat, skrattat och haft Bibelstudium... Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar.

6 Musik för Guds skull tankar från en musikledare Dan Appelgren Musikansvarig MUSIK en fantastisk gåva från Gud! MUSIK något vi alla förhåller oss till! MUSIK kan uppskattas av alla! MUSIK kan utövas av alla! När Gud skapade musiken, tillsammans med alla andra kreativa uttryck som t ex bildkonst, hantverksskicklighet, dans, berättarkonst, så var det för att vi människor skulle få ytterligare ett verktyg för att tillbe honom. Vid skapelsen gav Gud oss en fri vilja att älska honom, och Han njuter när vi väljer att använda kreativa uttryck för att visa Honom vår kärlek. Så när vi sjunger, spelar eller målar... så älskar verkligen Gud det! Och vi har goda förebilder! Till och med morgonstjärnorna sjöng när Gud skapade jorden! (Job 38:7) Förvaltarskap Det som kännetecknar en present är att den ska förvaltas på något sätt. Gåvan ska tas emot, och hanteras, antingen vi lägger undan den eller börjar använda den direkt. I liknelsen om talenterna (jfr engelskans talent som betyder talang) berättar Jesus om tjänarna som förvaltade sina gåvor olika. Läs Matt 25: En av poängerna i liknelsen är att man kan förmera sin gåva genom ett rätt förvaltarskap. Det betyder att man genom att använda sin gåva klokt kan utvecklas och bli bättre på det man gör. Att en musiker behöver öva för att utvecklas är väl ingen nyhet för någon, men att även den som bara lyssnar kan lära sig mer och utveckla den förmågan kanske man inte tänker på så ofta? Med resonemanget ovan kan vi dra några slutsatser. Vi har olika roller i församlingen. Vi är antingen förmedlare eller mottagare (eller både och) och i båda rollerna har vi ett ansvar - att förvalta och utveckla vår gåva. Hur kan detta ansvar se ut då? Förmedlarens ansvar (musikledare/ lovsångsledare/solist/musiker...) Tjänsten som musiker i församlingen är att vara ett redskap för Gud att nå in i och beröra människors hjärtan. Musiken har en unik förmåga till detta, och jag får av nåd vara med och vara använd av Gud. Jag får reflektera Gud själv genom min musik när jag låter Honom använda mig som sitt redskap. Jag får vara penseln Gud använder då han målar konstverket! I tjänsten för Gud finns det inte plats för några idoler (Det engelska ordet idol betyder faktiskt avgud!) eller stjärnor som vill ha allt ljus på sig. När vi spelar och sjunger i församlingen måste det vara med en enda längtan: Att peka på Jesus, och att leda människor in i tillbedjan inför Honom. Detta gäller oavsett vi leder lovsång, spelar instrumental musik, eller framför sånger av förkunnelsekaraktär. Jag har även en skyldighet att göra mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har under de omständigheter som råder. Det betyder inte att allt ska vara perfekt, långt därifrån, utan att jag vill sträva efter att ge Gud det bästa jag har eftersom Han är värd det! Mottagarens ansvar Vi kan tacka Gud för musiken och dess förmåga att nå in i vårt eget hjärta, men även i andra människors. Vi kan be för de som tjänar Gud med kreativa gåvorna i församlingen. Vi kan be att Gud ska få tala genom dessa. Vi kan be om tolerans i våra egna liv för alla de olika uttryck vi möter. Vi är alla olika, har olika bakgrund och har olika sorters smak när det gäller mycket, inklusive musik. Det som berör en människa på djupet kan kännas ytligt och ointressant för en annan. Men genom kunskap och tolerans kan man utvecklas och lära sig att uppskatta sådant man tidigare inte förstått. Vi kan bli bättre på att acceptera varandra. Vi kan lära oss att glädjas över en annan människas glädjeuttryck trots att vi inte själv riktigt förstår det, eftersom vi berörs av olika saker. Så låt oss glädjas över att människor blir berörda av Gud genom de kreativa uttrycken och låt oss be att dessa får utvecklas i en allt större mångfald! Helhjärtat Som musiker får man ofta spela musik som man inte valt själv. Ofta är det stimulerande, men det händer att det inte alls känns speciellt kul. Jag kan då välja mellan att göra ett halvdant jobb och lita på min rutin, eller att göra mitt bästa och förbereda mig precis lika mycket som vanligt. Mänskligt sett så märks det kanske inte så stor skillnad, men om jag vill bli använd av Gud så är det som natt och dag. Om Gud ska kunna använda mig så vill Han ha hela mig. Han vill ha hela min uppmärksamhet och all min tillbedjan. Han vill att jag ger honom mitt bästa oavsett omständigheterna. I liknelsen om talenterna hittar vi tjänaren som grävde ner sitt pund. Han förstörde ingenting av sin gåva, utan hade för avsikt att lämna tillbaka den oanvänd. Men han använde den inte som den var tänkt och han tillät den inte heller att utvecklas. Han gjorde definitivt inte sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Så låt oss använda och utveckla våra gåvor inom alla områden för att tillbe Honom, och för att ge Honom all den ära Han är värd!

7 Lifechurch Växjö: Don t go to church. Be the church! En del av er undrar säkert hur det går med församlingsplanteringen Lifechurch, andra av er är helt ovetande vad Lifechurch är överhuvudtaget. Vid årsmötet 2012 presenterades en vision om en församlingsplantering utifrån Ulriksbergskyrkan som moderförsamling. I samtal och samarbete med församlingsledningen började en grupp tillsammans med Maria och Jonathan Egerbo att träffas för att be och samtala om att plantera en församlingsgemenskap i Växjö med syfte att leda människor till tro och församlingsgemenskap. Arbetet pågår, är och kommer vara ett levande bygge. Gruppen samlas varje vecka till olika samlingar, gemenskapsbyggande träffar, gudstjänst i hemmen och hemgrupp. Syftet är som sagt att nå nya människor, samt människor som mött Gud men ännu inte delar en församlings gemenskap. Att plantera ut är både roligt och utmanande, att vara med i en etablerad församling är på flera sätt både lättare och smidigare, men vi har upplevt att ge sig ut på vattnet i tro är en spännande utmaning där Gud får bära. Då tvingas vi utsätta oss för hans ledning och omsorg, vilket givetvis är mycket positivt. För mig/oss har innebörden att VARA kyrka och inte gå till kyrka blivit något som gör alla var- Sommarsöndis dagsmöten och situationer till en möjlighet att våga förvänta sig mer av Gud. Att i frimodighet berätta och leva ut livet med Jesus i större utsträckning har stretchat oss personligen i vår efterföljelse till Jesus. Som arbetsvision har vi kommit fram till att: Vi vill vara en Jesus-centrerad, kärleksfull gemenskap som präglas av ärlighet och transparens. Vi vill fungera som kyrka under alla dygnets timmar, i livets alla skeden. Vi upplever att vi står inför ett nästa steg att växa vidare och att anta nästa stafettpinne och nå ut till fler människor i Växjö, och önskar gärna att du vill vara med och be för Växjö och Lifechurch. Be för: att vi skall ledas av Gud för den strategi vi skall tjäna under beskydd av ledarteamet att vårt team kompletteras av fler som upplever Guds kallelse att vara med och plantera en ny församling i Växjö frimodighet så att Lifechurch får leva i och av tro i lärjungaskapet till Jesus genom veckans alla samtal och möten med människor så att människors liv får förvandlas i mötet med Jesus! Vi vill fungera som kyrka under dygnets alla timmar. För tillfället består ledarteamet av 8 vuxna och 9 barn. Många gånger kan det vara skört att vara relativt få som utgör kärngruppen, när någon är borta, jobbar eller inte har möjlighet att vara med, så kan det vara en utmaning att täcka in så mycket som möjligt. Vi skulle uppskatta era förböner, och kanske du skulle vilja betjäna med att bidra med något vid ett tillfälle, hör bara av dig, det kan gälla allt från att fixa en fika, bidra med något musikaliskt eller inte minst bara komma på ett besök och stötta upp med din närvaro. Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelser! Tillsammans tjänar vi en fantastisk Herre! /Ledningsgruppen för Lifechurch Växjö Jonathan & Maria Egerbo, Frida & Daniel Gleisner, Maria & Andreas Gårlin, Martin & Rebecca Åkesson Ta gärna ett snack med oss, du kan också kolla in sidan på Facebook Lifechurch Växjö. Mail: Anette Eidenskog Barnpastor Nu närmar sig sommaren med stora steg och avslutning på Söndagsskola och Bibelklubb blir det den 2/6 i samband med gudstjänsten. De senaste åren har vi under sommarmånaderna haft Sommarsöndis vilket har varit mycket uppskattat och välbesökt. Det har varit framför allt föräldrar som hjälps åt att ansvara för olika söndagar. Vi vill erbjuda barnfamiljerna att kunna vara med i gudstjänstlivet även under sommaren då ordinarie söndagsskola gör uppehåll. Sommarsöndis i korta drag: Incheckning (helst) innan gudstjänsten börjar, på kyrktorget. Barnen börjar alltid med att vara med i gudstjänsten en liten stund tillsammans med sina föräldrar, därefter är det en kort samling i lekhallen innan vi går ut på gården och leker. (Vid regn är vi inne). Vi brukar ha mycket fri lek, men också en samling med vatten, fruktstund och högläsning. Vi hoppas kunna få några ansvariga varje söndag så att vi kan erbjuda sommarsöndis hela sommaren. Om du kan hjälpa till eller har några frågor kan du höra av dig till vår Barn- och familjepastor

8 Familjenytt Almanackan Välkomnade Esther Larsson Anton Kjellén Jenny Kjellén Elina Kjellén Beatrice Kämpe Nikolausson Göran Nikolausson Isaac Nikolausson Daniel Debessay Mårten Karlsson Emma Karlsson Kent Billemark Helen Billemark Döpta och välkomnade Tighist Haile Utflyttade Samuel & Therese Markusson till Jönköpings Pingstförsamling Barnvälsignelse Noah Dahlgren, son till Linda & Christian Dahlgren Johannes Färdig, son till Belinda & Robert Färdig Lisen Karlsson, dotter till Emma & Mårten Karlsson Almanackan / på gång: Lör-sön Gemenskapshelg på Gullbranna aug Tema: Passion. Anmälan: se hem sidan eller separat info Ons 28 aug Kottarna Terminsstart kl 10:30 Fre 30 aug FÄST Terminsstart ANNONS: GEMENSKAPSLÄGER GEMENSKAPSHELG PÅ GULLBRANNAGÅRDEN AUG [ TEMA: PASSION Jesus församlingen världen Medverkande: Pelle Hörnmark Anmäl dig på eller via anmälningstalong på kyrktorget Sön 1 sept kl 10:00 Ons 4 sept kl 17:45 Fre 6 sept kl 18:00 Tis 10 sept kl 18:30 Tis 17 sept kl 18:30 Söndagsskolan Terminsstart Draget Terminsstart Fredagsdraget Terminsstart Alpha Pröva på-kväll Anmälan senast 8 september Alpha & Beta Kursstart Anmälan senast 15 september Ekonomi Av: Dan Markusson Mer insamlade medel behövs! Det ekonomiska utfallet per sista april är sämre än beräknat. Vi har haft en tuff vinter med högre förbrukningskostnader än budgeterat. Oroande är att vi har 125 tkr lägre insamlat jämfört med budget. Sammantaget gör det att vi per sista april har en förlust om 140 tkr. Vi har många gånger stått i motsvarande situation, vädjan är till var och en att vara med och förändra situationen. Detta innan det uppstår problem för oss. Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret, det behövs i år mer än vanligt Ulriksbergskyrkan: insamlat, ackumulerat (Tkr) Januari 2013 Budget Insamlat Föregående Utfall * ,4% Februari ,2% Mars 2013 April ,6% ,2% * Utfall jämfört med föregående år Dan Markusson /För Ekonomirådet/ Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret det behövs i år! Ulriksbergspromenaden VÄXJÖ Tel: BG: Ansvarig utgivare: Stig Bomberhult Layout: Johan Granrot

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Rekordinsamling. Alla kan göra något. Ledaren Sid 2

Rekordinsamling. Alla kan göra något. Ledaren Sid 2 Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan april 2015 Roliga timmen still going strong! Det började för över 40 års sedan och lockar nya deltagare än idag. Att vara tillsammans med andra och

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer