2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien"

Transkript

1 ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår pastors ledare. 2 Fokus på Indien Daliterna, eller de kastlösa som de också kallas, har en svår situation i Indien. Läs om vår församlings engagemang för att förbättra deras situation. s. s. 3 Be the church! Att inte bara gå till kyrkan utan att faktiskt vara kyrkan. Det är en central vision för den nyplanterade församlingen Lifechurch. Läs om dem på s. 7

2 Ledare: Växt & förändring Stig Bomberhult pastor Allt som har liv växer och förändras. Så var det i den unga församlingen i Jerusalem och så är det ännu idag. Att växa är inte alltid lätt, därför att vi ofta har svårt med förändringar. Delegering Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.(apg 6:1-7) Detta bibelavsnitt har jag personligen levt med i flera år och försökt ta lärdom av. Om inte apostlarna hade delegerat utspisningen av mat hade de inte kunnat fullgöra sin tjänst att be och predika Guds ord. När församlingen växte behövdes en strukturförändring och det resulterade i att Guds Ord fick framgång och att ännu fler kom till tro. I vissa skeenden i en församling är det en fördjupad bön som är det viktigaste bön är alltid viktigt men är inte lösningen på allt andra gånger är det en strukturförändring som är det överhängande behovet. Vatten eller omplantering? Låt mig ta en bild från NFU 1. Om du har en krukväxt hemma som börjar sloka och du då vattnar den och ser att den repar sig var det vatten den behövde. Sedan går det några år och den börjar sloka igen och då tänker du: Det måste vara brist på vatten igen, för det funkade förra gången vi är vanemänniskor. Men nu är det inte vatten krukväxten behöver utan mer utrymme eftersom den har vuxit. Därför behöver den omplanteras i en större kruka. Vattnet står här som en bild för bönen. Ibland är det mer bön som är behovet och vid andra tillfällen är det en strukturförändring som behövs. Det bästa är om bönen och strukturförändring ständigt går hand i hand. Ulriksbergskyrkan ( ) Under de här åren har vi döpt 152 personer och välkomnat 273, det är 425 nya. Under samma tid har 122 flyttat, 46 begärt utträde och 54 lämnat detta jordeliv. Det är en ökning på 203 personer, vilket naturligtvis innebär att församlingen förändras och gör något med oss som gemenskap. Idag är vi 587 medlemmar och ungefär 300 gudstjänstfirande. Platåer För några år sedan fick jag ett dokument i min hand om olika platåer som en församling behöver komma över för att fortsätta växa. Här finns mycket att hämta av inspiration och utmaning. Gemenskapsplatån (200 medlemmar) (Över 85 % av alla församlingar i USA är under 200 och siffran för Sverige är 95 %.) Det som händer när en församling närmar sig 150/200 medlemmar är att det blir allt svårare att känna alla. Då börjar det bli grupperingar och en del upplever att gemenskapen blir sämre. Ni som har flyttat från mindre församlingar, där alla visste vilka alla var, har säkert känt av detta. Vid denna platå kan det smyga sig in, ofta omedvetet, att nya människor blir ett hot istället för en möjlighet. Vi måste värna om gemenskapen. Vid denna platå börjar det gå utmärkt att använda gudstjänsten för att nå nya människor. Det intressanta är då att medlemmarna upplever gudstjänsten mer opersonlig medan de nya upplever den mer öppen. Det beror på att det interna tas bort som de gamla i gården är vana vid. Här behöver församlingen inse att alla inte kan känna alla utan att alla ska känna några. Här behöver smågruppsarbetet fördjupas. Vid denna platå behöver även pastorn och ledningen släppa greppet av kontroll och delegera. Alla tjänar på att pastorn och övriga ledare tjänar i sina tre främsta gåvor. Denna platå har vi passerat för länge sedan. Detta kan vara något församlingen upplevde när de två församlingarna gick tillsammans 1989? Informationsplatån (400) När en församling passerar 300 börjar oroliga röster dyka upp som t ex församlingen gör för mycket och sliter ut frivilligarbetarna. Verksamheten har vuxit och kan ha fördubblats sedan församlingen var 200. Här kan flera tycka det är rörigt därför att de inte längre vet och kan ha kontroll på allt som sker. I detta skede önskar vissa att församlingen ska lägga ner en del verksamhet. Det är alltid bra att utvärdera det vi gör och fasa ut det som haft sin tid. Samtidigt behöver vi inse att församlingen är dubbelt så stor och har fler som vill engagera sig utifrån sin passion och sina gåvor. Vid denna platå är det av största vikt att kunna förmedla och inspirera hela församlingen om den vision 2 och de värderingar 3 som är bärande. Detta blir viktigare ju större församlingen blir. Den gemensamma visionen och värderingarna blir kittet som gör att de olika verksamheterna kan dra synergieffekter av varandra. Söndagsskolan är så inspirerande för barnen att de tjatar på föräldrarna varje söndag att de vill gå till Ulriksbergskyrkan; deltagarna på Alpha/Betakurserna finner en hemgrupp efter avslutad kurs; hemgruppen ger inspiration att dela sin tro i vardagen Vid denna platå är det viktigt att ingen verksamhet lever sitt eget liv utan alla har samma mål och bygger på samma värderingar. Här behöver församlingen finna effektiva informationskanaler för att förmedla vision och värderingar. Ju större församlingen blir desto viktigare är det att enas omkring uppdraget att nå ut till nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Detta behöver varje verksamhet se över så den inte är till för sin egen skull. Vid denna platå finns Ulriksbergskyrkan idag! Jag skriver detta för att du ska vara med och be om den helige Andes ledning så vi kan komma vidare och sikta mot nästa platå som är 800. Be då också för att du hittar den plats och den tjänst Gud har kallat dig till i hans församling. Du är mer än välkommen att ta kontakt med oss i ledningen eller i arbetslaget för att samtala om vad du upplever Gud vill med ditt liv. Organisationsplatån (800) (I USA är det endast 0,5 % som kommit upp på denna platå och i Sverige är det bara en handfull församlingar) Här behöver de anställda och församlingsledningen vara goda arbetsledare för att motivera och locka fram det bästa ur varje frivilligarbetare. Här gäller det att skapa en organisation som är lättarbetad och där det är tydligt vem/vilka som är ledare för de olika verksamheterna. Mer än någonsin behöver här ledarna brinna för den tjänst han/hon står i. Här behöver församlingen tid efter tid påminnas om församlingens viktigaste uppdrag att leda de som ännu inte känner Jesus till att bli hans överlåtna lärjungar utan att försumma att utrusta de troende till tjänst. OBS! Du som önskar läsa igenom de drygt fyra sidorna jag har om dessa platåer får gärna höra av dig så skickar jag dem till dig. Med önskan om Guds välsignelse/stig Bomberhult 1 NFU = Naturlig församlingsutveckling 2 Ulriksbergskyrkans vision: Vi vill vara överlåtna Jesusefterföljare som, genom det vi säger och gör, för människor till tro och församlingsgemenskap 3 Ulriksbergskyrkans värderingar: När vi som ledning ser tillbaka på de senaste åren kan vi se tydliga vägskäl där vi betonat olika värderingar. Dessa värderingar tror vi är viktiga att fördjupa för att kunna växa vidare. Den viktigaste fråga en församling kan ställa sig är: Vilka vill vi vara? Det är först när vi vet vilka vi vill vara som vi vet hur vi ska organisera oss och vad vi ska prioritera. Här nedan kommer de olika värderingarna i punktform som du kommer att få höra mer om i kommande Nyhetsbrev och andra samlingar. Värderingar som vi önskar ska prägla alla verksamheter. Sund Andlighet gör som Gud bli människa Sund Mission Gå ut och gör alla folk till lärjungar Sund Öppenhet Kom som du är & bli alltmer lik Jesus Sund Karismatik Kom helige Ande & utrusta till tjänst Sund Tillväxt i tro, tjänst och mognad

3 Reportage: Fokus på Indien Vet du att det bor mer än miljoner människor i Indien? Vet du att över 200 miljoner av dem är daliter? Vet du att UBK stöder utbildning av dalitbarn på en skola i norra Indien? Daliter vilka är det? Daliterna är mer kända som de kastlösa eller oberörbara och utgör idag över 200 miljoner människor. De lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien. Ordet dalit betyder krossad eller slagen i bitar och det är den benämning som de själva föredrar att använda. Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande i trafficking och arbete under slavlika förhållanden. Trots att Indien har en demokratisk författning, lever det flertusenåriga kastsystemet i högsta grad kvar. Skolutbildning på engelska All India Christian Council bildades för att slå vakt om de kristnas rättigheter under en tid av förföljelse. Men snart kontaktades de av dalitledare, som bad om hjälp att starta skolor för deras barn. Hittills har 107 skolor med över barn öppnats. De kallas Good Shepherd Schools (den Gode Herdens skolor) och ger barnen en utbildning av hög kvalitet på engelska. Första kontakten med Sidhauli När jag (Dan) besökte Indien under en resa 2009, fick jag chansen att besöka några av dessa skolor, bland annat skolan i Sidhauli i Uttar Pradesh. Där fick jag träffa våra fadderbarn, Manish och Mamata och besöka flera klasser. Jag fick förstås även träffa rektorn och flera engagerade lärare. I en grannby besökte vi yrkesutbildningar för kvinnor inom sömnad (symaskiner som trampas!) och broderi. Det bedrivs också en verksamhet med mikrolån, vilket ger familjer hjälp att starta små affärsrörelser. Dan samtalar med Manish i Sidhauli Katedralskolan och Ulriksbergskyrkan satsar på Indien Väl hemkommen till Sverige ville jag sprida kunskapen om att vi alla kan hjälpa till. Först var det några klasser på Katedralskolan som tog var sitt fadderbarn. Där blev det också temadagar om Indien. Men det dröjde heller inte länge förrän UBK beslöt anslå pengar till Indien. Vi började med tio barn, men från och med april månad i år stöder vi, med de pengar vi får genom Erikshjälpen, 15 elever så att de får en gedigen utbildning på engelska. De här barnen är födda mellan 2002 och 2009; de äldsta går i åk 6 men åtta av dem går i första förskoleklassen. Att stödja ett barns utbildning kostar 200 kronor per månad. Dalit Freedom Network Vi har en nystartad förening, Dalit Freedom Network Sverige, där vi båda är engagerade. Från och med november 2012 är vi ansvariga för kontakten mellan faddrar i Sverige och fadderbarn i Indien. Det känns som en meningsfull uppgift att En skolklass i Sidhauli få hjälpa till att göra skillnad. Vi gläds varje gång vi får förmedla ett nytt fadderbarn och just nu gläds vi också över några elever, som avslutat åk 10 och tar sin examen i maj månad. (Besök gärna vår hemsida: eller maila till / Gunilla och Dan Ringberg

4

5 Mattias Edlund: 1:a året som ungdomspastor Tiden går snabbt och snart är terminen slut. Det första året som ungdomspastor i Ulriksbergskyrkan har varit roligt och intensivt. Det är mycket man ska lära sig och komma ihåg när man är ny i tjänsten. Teamet med Stig i spetsen och ungdomsledarteamet har varit till stor och ovärderlig hjälp i arbetet. FÄST Tillsammans har jag och ungdomsledarteamet försökt att skapa roliga FÄST-kvällar på fredagarna där ungdomarna har kul och samtidigt ges möjlighet att möta Gud. Flera har blivit frälsta och uppfyllda av den helige Ande. Hemgrupper på torsdagar På torsdagskvällarna har ungdomarnas hemgrupper turats om att komma hem till mig och Lisa. Vi har fikat, skrattat och haft bibelstudium om intressanta och aktuella ämnen. Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar. Skidläger I februari var vi på läger i Trysil, Norge. Vi var 37 personer inklusive ledare som åkte. Vi fick fem långa och härliga skid- och snowboarddagar i (enligt mig) Skandinaviens bästa skidsystem. Vill tacka alla som var med och gjorde resan möjlig. Kvällssamlingar är alltid speciella på läger och jag tror att vi var många som åkte hem med Gudsmöten, roliga minnen och nya vänner. Konfirmation Ulriksbergskyrkan bedriver konfirmation för åttondeklassare tillsammans med Missionskyrkan. Vi har träffats på onsdagseftermiddagarna. Under hösten var vi i Missionskyrkan och under våren i Ulriksbergskyrkan. Vi har haft ett glatt gäng på åtta konfirmander som tillsammans med oss har hunnit med en hajk på höst- och vårterminen och ett längre läger på Strandgården utanför Halmstad i april där det totalt var ca 100 deltagare. Utöver det har vi haft många roliga aktiviteter, hunnit med en vandring genom bibeln, många spännande samtal om dagsaktuella ämnen och en hel del härliga samlingar och andakter. Nu ser vi fram emot en skön sommar och en spännande höst och drömmer om och arbetar för att många ungdomar i Växjö ska få lära känna Jesus. Brinner du för att arbeta med ungdomar? Fler ledare behövs! Tveka då inte att kontakta mig på, Känner du någon som ska börja åttondeklass och vill konfirmeras? Informationsblad finns att hämta på anslagstavlan i Ulriksbergskyrkan. Du kan även surfa in på för mer info. Om du har frågor kontakta Cicci Hagevi i Missionskyrkan på tel , eller skicka e-post till: Du kan också kontakta mig, Mattias i Ulriksbergskyrkan, på tel eller e-post; OBS! Anmälan till konfirmation görs till Cicci Hagevi i Missionskyrkan på mejl eller telefon. /Mattias Edlund Vi har fikat, skrattat och haft Bibelstudium... Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomarna och träna dem till lärjungar.

6 Musik för Guds skull tankar från en musikledare Dan Appelgren Musikansvarig MUSIK en fantastisk gåva från Gud! MUSIK något vi alla förhåller oss till! MUSIK kan uppskattas av alla! MUSIK kan utövas av alla! När Gud skapade musiken, tillsammans med alla andra kreativa uttryck som t ex bildkonst, hantverksskicklighet, dans, berättarkonst, så var det för att vi människor skulle få ytterligare ett verktyg för att tillbe honom. Vid skapelsen gav Gud oss en fri vilja att älska honom, och Han njuter när vi väljer att använda kreativa uttryck för att visa Honom vår kärlek. Så när vi sjunger, spelar eller målar... så älskar verkligen Gud det! Och vi har goda förebilder! Till och med morgonstjärnorna sjöng när Gud skapade jorden! (Job 38:7) Förvaltarskap Det som kännetecknar en present är att den ska förvaltas på något sätt. Gåvan ska tas emot, och hanteras, antingen vi lägger undan den eller börjar använda den direkt. I liknelsen om talenterna (jfr engelskans talent som betyder talang) berättar Jesus om tjänarna som förvaltade sina gåvor olika. Läs Matt 25: En av poängerna i liknelsen är att man kan förmera sin gåva genom ett rätt förvaltarskap. Det betyder att man genom att använda sin gåva klokt kan utvecklas och bli bättre på det man gör. Att en musiker behöver öva för att utvecklas är väl ingen nyhet för någon, men att även den som bara lyssnar kan lära sig mer och utveckla den förmågan kanske man inte tänker på så ofta? Med resonemanget ovan kan vi dra några slutsatser. Vi har olika roller i församlingen. Vi är antingen förmedlare eller mottagare (eller både och) och i båda rollerna har vi ett ansvar - att förvalta och utveckla vår gåva. Hur kan detta ansvar se ut då? Förmedlarens ansvar (musikledare/ lovsångsledare/solist/musiker...) Tjänsten som musiker i församlingen är att vara ett redskap för Gud att nå in i och beröra människors hjärtan. Musiken har en unik förmåga till detta, och jag får av nåd vara med och vara använd av Gud. Jag får reflektera Gud själv genom min musik när jag låter Honom använda mig som sitt redskap. Jag får vara penseln Gud använder då han målar konstverket! I tjänsten för Gud finns det inte plats för några idoler (Det engelska ordet idol betyder faktiskt avgud!) eller stjärnor som vill ha allt ljus på sig. När vi spelar och sjunger i församlingen måste det vara med en enda längtan: Att peka på Jesus, och att leda människor in i tillbedjan inför Honom. Detta gäller oavsett vi leder lovsång, spelar instrumental musik, eller framför sånger av förkunnelsekaraktär. Jag har även en skyldighet att göra mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har under de omständigheter som råder. Det betyder inte att allt ska vara perfekt, långt därifrån, utan att jag vill sträva efter att ge Gud det bästa jag har eftersom Han är värd det! Mottagarens ansvar Vi kan tacka Gud för musiken och dess förmåga att nå in i vårt eget hjärta, men även i andra människors. Vi kan be för de som tjänar Gud med kreativa gåvorna i församlingen. Vi kan be att Gud ska få tala genom dessa. Vi kan be om tolerans i våra egna liv för alla de olika uttryck vi möter. Vi är alla olika, har olika bakgrund och har olika sorters smak när det gäller mycket, inklusive musik. Det som berör en människa på djupet kan kännas ytligt och ointressant för en annan. Men genom kunskap och tolerans kan man utvecklas och lära sig att uppskatta sådant man tidigare inte förstått. Vi kan bli bättre på att acceptera varandra. Vi kan lära oss att glädjas över en annan människas glädjeuttryck trots att vi inte själv riktigt förstår det, eftersom vi berörs av olika saker. Så låt oss glädjas över att människor blir berörda av Gud genom de kreativa uttrycken och låt oss be att dessa får utvecklas i en allt större mångfald! Helhjärtat Som musiker får man ofta spela musik som man inte valt själv. Ofta är det stimulerande, men det händer att det inte alls känns speciellt kul. Jag kan då välja mellan att göra ett halvdant jobb och lita på min rutin, eller att göra mitt bästa och förbereda mig precis lika mycket som vanligt. Mänskligt sett så märks det kanske inte så stor skillnad, men om jag vill bli använd av Gud så är det som natt och dag. Om Gud ska kunna använda mig så vill Han ha hela mig. Han vill ha hela min uppmärksamhet och all min tillbedjan. Han vill att jag ger honom mitt bästa oavsett omständigheterna. I liknelsen om talenterna hittar vi tjänaren som grävde ner sitt pund. Han förstörde ingenting av sin gåva, utan hade för avsikt att lämna tillbaka den oanvänd. Men han använde den inte som den var tänkt och han tillät den inte heller att utvecklas. Han gjorde definitivt inte sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Så låt oss använda och utveckla våra gåvor inom alla områden för att tillbe Honom, och för att ge Honom all den ära Han är värd!

7 Lifechurch Växjö: Don t go to church. Be the church! En del av er undrar säkert hur det går med församlingsplanteringen Lifechurch, andra av er är helt ovetande vad Lifechurch är överhuvudtaget. Vid årsmötet 2012 presenterades en vision om en församlingsplantering utifrån Ulriksbergskyrkan som moderförsamling. I samtal och samarbete med församlingsledningen började en grupp tillsammans med Maria och Jonathan Egerbo att träffas för att be och samtala om att plantera en församlingsgemenskap i Växjö med syfte att leda människor till tro och församlingsgemenskap. Arbetet pågår, är och kommer vara ett levande bygge. Gruppen samlas varje vecka till olika samlingar, gemenskapsbyggande träffar, gudstjänst i hemmen och hemgrupp. Syftet är som sagt att nå nya människor, samt människor som mött Gud men ännu inte delar en församlings gemenskap. Att plantera ut är både roligt och utmanande, att vara med i en etablerad församling är på flera sätt både lättare och smidigare, men vi har upplevt att ge sig ut på vattnet i tro är en spännande utmaning där Gud får bära. Då tvingas vi utsätta oss för hans ledning och omsorg, vilket givetvis är mycket positivt. För mig/oss har innebörden att VARA kyrka och inte gå till kyrka blivit något som gör alla var- Sommarsöndis dagsmöten och situationer till en möjlighet att våga förvänta sig mer av Gud. Att i frimodighet berätta och leva ut livet med Jesus i större utsträckning har stretchat oss personligen i vår efterföljelse till Jesus. Som arbetsvision har vi kommit fram till att: Vi vill vara en Jesus-centrerad, kärleksfull gemenskap som präglas av ärlighet och transparens. Vi vill fungera som kyrka under alla dygnets timmar, i livets alla skeden. Vi upplever att vi står inför ett nästa steg att växa vidare och att anta nästa stafettpinne och nå ut till fler människor i Växjö, och önskar gärna att du vill vara med och be för Växjö och Lifechurch. Be för: att vi skall ledas av Gud för den strategi vi skall tjäna under beskydd av ledarteamet att vårt team kompletteras av fler som upplever Guds kallelse att vara med och plantera en ny församling i Växjö frimodighet så att Lifechurch får leva i och av tro i lärjungaskapet till Jesus genom veckans alla samtal och möten med människor så att människors liv får förvandlas i mötet med Jesus! Vi vill fungera som kyrka under dygnets alla timmar. För tillfället består ledarteamet av 8 vuxna och 9 barn. Många gånger kan det vara skört att vara relativt få som utgör kärngruppen, när någon är borta, jobbar eller inte har möjlighet att vara med, så kan det vara en utmaning att täcka in så mycket som möjligt. Vi skulle uppskatta era förböner, och kanske du skulle vilja betjäna med att bidra med något vid ett tillfälle, hör bara av dig, det kan gälla allt från att fixa en fika, bidra med något musikaliskt eller inte minst bara komma på ett besök och stötta upp med din närvaro. Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelser! Tillsammans tjänar vi en fantastisk Herre! /Ledningsgruppen för Lifechurch Växjö Jonathan & Maria Egerbo, Frida & Daniel Gleisner, Maria & Andreas Gårlin, Martin & Rebecca Åkesson Ta gärna ett snack med oss, du kan också kolla in sidan på Facebook Lifechurch Växjö. Mail: Anette Eidenskog Barnpastor Nu närmar sig sommaren med stora steg och avslutning på Söndagsskola och Bibelklubb blir det den 2/6 i samband med gudstjänsten. De senaste åren har vi under sommarmånaderna haft Sommarsöndis vilket har varit mycket uppskattat och välbesökt. Det har varit framför allt föräldrar som hjälps åt att ansvara för olika söndagar. Vi vill erbjuda barnfamiljerna att kunna vara med i gudstjänstlivet även under sommaren då ordinarie söndagsskola gör uppehåll. Sommarsöndis i korta drag: Incheckning (helst) innan gudstjänsten börjar, på kyrktorget. Barnen börjar alltid med att vara med i gudstjänsten en liten stund tillsammans med sina föräldrar, därefter är det en kort samling i lekhallen innan vi går ut på gården och leker. (Vid regn är vi inne). Vi brukar ha mycket fri lek, men också en samling med vatten, fruktstund och högläsning. Vi hoppas kunna få några ansvariga varje söndag så att vi kan erbjuda sommarsöndis hela sommaren. Om du kan hjälpa till eller har några frågor kan du höra av dig till vår Barn- och familjepastor

8 Familjenytt Almanackan Välkomnade Esther Larsson Anton Kjellén Jenny Kjellén Elina Kjellén Beatrice Kämpe Nikolausson Göran Nikolausson Isaac Nikolausson Daniel Debessay Mårten Karlsson Emma Karlsson Kent Billemark Helen Billemark Döpta och välkomnade Tighist Haile Utflyttade Samuel & Therese Markusson till Jönköpings Pingstförsamling Barnvälsignelse Noah Dahlgren, son till Linda & Christian Dahlgren Johannes Färdig, son till Belinda & Robert Färdig Lisen Karlsson, dotter till Emma & Mårten Karlsson Almanackan / på gång: Lör-sön Gemenskapshelg på Gullbranna aug Tema: Passion. Anmälan: se hem sidan eller separat info Ons 28 aug Kottarna Terminsstart kl 10:30 Fre 30 aug FÄST Terminsstart ANNONS: GEMENSKAPSLÄGER GEMENSKAPSHELG PÅ GULLBRANNAGÅRDEN AUG [ TEMA: PASSION Jesus församlingen världen Medverkande: Pelle Hörnmark Anmäl dig på eller via anmälningstalong på kyrktorget Sön 1 sept kl 10:00 Ons 4 sept kl 17:45 Fre 6 sept kl 18:00 Tis 10 sept kl 18:30 Tis 17 sept kl 18:30 Söndagsskolan Terminsstart Draget Terminsstart Fredagsdraget Terminsstart Alpha Pröva på-kväll Anmälan senast 8 september Alpha & Beta Kursstart Anmälan senast 15 september Ekonomi Av: Dan Markusson Mer insamlade medel behövs! Det ekonomiska utfallet per sista april är sämre än beräknat. Vi har haft en tuff vinter med högre förbrukningskostnader än budgeterat. Oroande är att vi har 125 tkr lägre insamlat jämfört med budget. Sammantaget gör det att vi per sista april har en förlust om 140 tkr. Vi har många gånger stått i motsvarande situation, vädjan är till var och en att vara med och förändra situationen. Detta innan det uppstår problem för oss. Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret, det behövs i år mer än vanligt Ulriksbergskyrkan: insamlat, ackumulerat (Tkr) Januari 2013 Budget Insamlat Föregående Utfall * ,4% Februari ,2% Mars 2013 April ,6% ,2% * Utfall jämfört med föregående år Dan Markusson /För Ekonomirådet/ Glöm inte bort ditt kontinuerliga offrande under sommarhalvåret det behövs i år! Ulriksbergspromenaden VÄXJÖ Tel: BG: Ansvarig utgivare: Stig Bomberhult Layout: Johan Granrot

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Programblad April - Juni 2015

Programblad April - Juni 2015 Programblad April - Juni 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Vägen framåt? Vår församling står vid ett vägskäl. På många sätt har detta gjorts tydligt i händelser, förkunnelse och profetiska budskap.

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill leda Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Icke genom någon människas styrka På 1700-talet växer en ny tankeströmning fram. I kölvattnet av kyrklig reformation och världsliga revolutioner formulerar filosofer

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Hur bör vi tänka om barnen som finns i församlingen, och hur anpassar vi församlingens verksamhet utifrån barnen?

Hur bör vi tänka om barnen som finns i församlingen, och hur anpassar vi församlingens verksamhet utifrån barnen? Hur bör vi tänka om barnen som finns i församlingen, och hur anpassar vi församlingens verksamhet utifrån barnen? En föreläsning av Marina Andersson. Inledningsvis vill jag referera till vad Jesus säger

Läs mer

Partille Sävedalen Furulund

Partille Sävedalen Furulund KONFA 15/16 Partille Sävedalen Furulund filmkonfa sävedalskonfa äventyrskonfa sommarkonfa Hösten 2015 drar vi igång fyra nya konfirmandgrupper. Det blir läger, musik, utmaningar och lek. Välkommen med

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till

Läs mer

konfirmation Försök ta en gruppbild!

konfirmation Försök ta en gruppbild! konfirmation Försök ta en gruppbild! Välkommen, du med Livet är aldrig så allvarligt att vi inte kan skratta åt det ibland. Skrattar gör vi ofta i konfirmandgruppen. Och pratar. Om allt mellan himmel och

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Tid att söka Herren. Jag önskar er Guds välsignelse! Helena Fransson Pastor

Tid att söka Herren. Jag önskar er Guds välsignelse! Helena Fransson Pastor Tid att söka Herren Så rättfärdighetens goda säd, och ni ska skörda min kärlek! Plöj upp era hårda hjärtan! Nu är det dags att söka Herren, så han kan låta sin rättfärdighet regna över er Hosea 10:12 Ordet

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Gläd er alltid i Herren

Gläd er alltid i Herren Gläd er alltid i Herren Gläd er alltid i Herren Fil. 4:4 Paulus sitter i fängelse och uppmanar ändå till glädje. Han är verkligen ett föredöme och bevis på att vår sinnesstämning inte måste spegla de yttre

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer