medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6"

Transkript

1 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

2 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN X Upplaga: ex ANSVARIG UTGIVARE Ann Svensén, IMs generalsekreterare REDAKTION Redaktör: Eva Emmelin. Grafisk form: Brynell Design Studio. I redaktionen: Monica Deger, Anna Ljunggren, Marcus Nilsson, Josefin Uppman IMs redaktion, Box 45, Lund UTGIVNING Medmänsklighet ges ut av biståndsorga nisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. COPYRIGHT Eftertryck tillåts om källan anges. 6 TRYCKERI JMS Reklamgården Tryckt på miljömärkt papper ADRESSÄNDRINGAR M.M KONTAKTA IM (vx) pg , bg EFTER VALET Så kan du stå upp som medmänniska. IMs Sverigechef Kjell Jonsson tipsar. 6 GLÄDJESHOPPEN I år kan du stödja vår verksamhet för barn som kommit hit på flykt undan krig. Läs om Bisan och Sham som deltagit under våren. 10 BOKMÄSSAN Boktips och bilder från 30:e upplagan av Sveriges största bokfest. IM var på plats så klart. DETTA ÄR IM IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över. Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och individer som brinner för förändring. Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer. OMSLAGET Genom att ge bort ett gåvokort med en nalle kan du stödja BIV/BIS där barn får känna gemenskap och får hjälp att bearbeta flykten till Sverige. Foto: Thinkstock/Fuse 12 UTLANDSPRAKTIKANTER Allvar och glädje när vi får dela praktikanternas vardag i deras egna texter och bilder. 18 IM FAIR TRADE Vad har Aviciis hörlurar och Oscar Zias skor gemensamt? Här får du svaret. PS. Gilla oss på facebook! 2 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

3 LEDAREN Hos oss är alla välkomna Ett drygt år har nu gått sedan jag började jobba som generalsekreterare i IM. Tiden har minst sagt flugit iväg. Med den värme och det engagemang som medlemmar, aktiva volontärer och medarbetare visar har det varit väldigt lätt att bli hemmastadd och delaktig i IMs olika verksamheter och i de spännande utmaningar IM står inför. I omvärlden har oroshärdar och väpnade konflikter ökat drastiskt under det gångna året. Inte sedan andra världskriget, då Britta Holmström startade IM, befinner sig så många människor på flykt. 50 miljoner människor på flykt utsätts dagligen för oerhörd press och ett stort lidande. Situationen i många flyktingläger är ohållbar och omänsklig och flykten är förknippad med stora risker. Flera tusen personer offrar livet till havs och många kvinnor och flickor blir våldtagna. Här hemma har bland annat osäkerhet för jobb och framtid underblåst främlingsfientlighet. Rasistiska och nazistiska röster och yttringar har fått ett stort utrymme genom såväl Sverigedemokrater som Svenskarnas parti. Men de solidariska och ljusa krafterna har kommit samman och stått upp till försvar för ett öppet och inkluderande samhälle, där allas lika värde ska respekteras och alla ska få vara delaktiga. IM har alltid varit och ska fortsatt vara en organisation där alla är välkomna. En organisation som visar omtanke och solidaritet med de mest utsatta. IM tydliggjorde genom årsmötesbeslutet tidigare i år att vi är en antirasistisk organisation. Detta är en viktig markering och en självklar del i vår värdegrund som för mig ytterligare förtydligar det vi värnat om sedan start Kriget i Gaza i somras har präglat arbetet och engagemanget inom IM det senaste halvåret. Det är glädjande att så många IM-givare har uppmärksammat akutinsamlingen och visat en sådan generositet för IMs verksamhet för barn med intellektuell funktionsnedsättning i Gaza. Nu inför jul vill jag passa på att uppmärksamma dig på de fina varorna från IM Fair Trade och på gåvokorten i Glädjeshoppen. Julgåvor som värmer både dig och andra hittar du här i tidningen, och på glädjeshoppen.se och imfairtrade.se. Ann Svensén IMs generalsekreterare Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/2014 3

4 SVERIGE TEXT: KJELL JONSSON, SVERIGECHEF IM Efter valet 2014: Så kan du stå upp som medmänniska IMs arbete i Sverige har under flera år fokuserat på att underlätta för och ge en röst till människor som lever i utanförskap i Sverige. I dag arbetar vi allra mest med människor som är nya i Sverige. Med dem som ingår i den enorma grupp om mer än 50 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen. Vårt uppdrag är att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv och att vi ska medverka till att stärka civilsamhället. Det skriver IMs Sverigechef Kjell Jonsson. Valet i september visar att majoriteten av Sveriges väljare är för en human flyktingpolitik. Skillnaderna mellan partierna, Sverigedemokraterna undantagna, är små i frågor kring segregation och diskriminering. I en global värld som den vi lever i rör sig människor långa sträckor och med risk för livet för att söka trygghet och Sverige förväntas ta emot uppemot personer per år de närmaste åren. Då ska vi veta att länder som Libanon hittills tagit emot en miljon syriska flyktingar. Alla som kommer till Sverige får inte uppehållstillstånd, men gruppens storlek kommer självklart att påverka synen på invandring och dess effekter. Det är min bedömning att antalet nyanlända kommer att prägla debatten om svensk invandringspolitik de närmaste åren. Om vi inte klarar av att ge jobb, bostad och vettig skolgång för dem och andra utsatta grupper i samhället är det som gjort för att gruppen nyanlända hamnar i fokus, och att lösningen på problemen blir krav på minskad invandring. IM har tagit ställning för ett inkluderande Sverige. Som medlem och volontär inom IM finns alla möjligheter att bidra till att minska risken för att de krafter som ser invandringen som det stora samhällsproblemet inte ges möjlighet att växa. UTNYTTJA DIN ROLL SOM MEDMÄNNISKA GENOM ATT Vara stolt över att Sverige tar emot många människor som är på flykt från krig, massavrättningar och tortyr. Bejaka att världen har blivit allt mer mångkulturell och att det är en förändring som är mer positiv än negativ. Stå bakom krav på att det finns fungerande samhällsorganisationer som ordnar med bostad, utbildning, introduktion och gör nyanlända attraktiva på arbetsmarknaden. Delta i olika aktiviteter för att möta nyanlända ungdomar och vuxna. Stödja årsmötesbeslutet att IM inte i någon form samarbetar med Sverigedemokraterna och andra rasistiska och fascistiska organisationer. 4 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

5 SVERIGE Framtidens biståndspolitik Sverige har fått en ny regering och nu pågår arbetet med att definiera de kommande årens biståndspolitik. Vi lät IMs generalsekreterare Ann Svensén och Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström fundera lite på framtiden. Vilka är de stora utmaningarna för den nya regeringen när det gäller bistånd och utveckling? Annica Sohlström: Att lyfta Sveriges politik för global utveckling och göra den levande och styrande för svensk politiks alla politikområden. Det är de fattiga och förtryckta människornas problemanalys och problemlösningar som ska ligga till grund för biståndet. Ann Svensén: Världsläget är väldigt instabilt, så det handlar om stora utmaningar. Massor av människor är på flykt, klimathotet påverkar redan utsatta människor och jorden har sina största ungdomskullar någonsin. Samtidigt är det en fråga om hur det globala biståndet ska finansieras i framtiden. Hur når vi en tillväxt som inkluderar och gynnar alla? Ann Svensén: Det globala ramverket som ska ersätta FNs Millenniemål är avgörande. Världens ledare håller just nu på att ta fram de nya målen för global utveckling, Post 2015, eftersom de nuvarande bara sträcker sig till nästa år. Nästa globala utvecklingsagenda måste utgå från mänskliga rättigheter. Världen måste bli inkluderande på riktigt, och vi måste bygga samhällen där alla är med. Hur skulle du önska att den nya regeringen samarbetar med civilsamhällets organisationer i utvecklings- och biståndfrågor? Annica Sohlström: Att man inser att för att bygga demokratiska och rättsäkra stater behövs ett starkt och oberoende civilsamhälle som får formulera sin agenda på egen hand. Att man ser mervärdet av det svenska civilsamhället både i biståndet men också för att skapa engagemang för globala utvecklingsfrågor i Sverige och som opinionsbildare och röstbärare för en rättvis och hållbar värld. Ann Svensén: Nuvarande biståndspolitiska plattform kom till utan att vi civilsamhällesorganisationer var inbjudna att påverka. Biståndsminister Isabella Lövin, MP, har sagt att hon vill utarbeta en ny strategi och att civilsamhällets organisationer ska vara delaktiga i den processen och jag hoppas att hon menar allvar med det. TEXT: EVA EMMELIN, PRESSEKRETERARE IM Om du skulle få bestämma, vad skulle hända i biståndspolitiken de närmaste åren? Annica Sohlström: Att man tog fram en tydlig strategi för hur Sverige ser att utveckling mot en rättvis och hållbar värld sker och sedan bestämmer vad just Sverige kan bidra med. Här tycker jag att Sverige har fördelar av ett starkt och folkligt förankrat civilsamhälle och i att se betydelsen av att bygga upp en stark och rättsäker stat/offentlig sektor. Alla politikområden behöver sträva mot samma mål, man bör integrera demokrati, jämställdhet och hållbart utnyttjande av naturresurser i alla insatser. Ann Svensén, IMs generalsekreterare Annica Sohlström, Forum Syds generalsekreterare FAKTA IM IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över. Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. FAKTA FORUM SYD Forum Syds 158 medlemsorganisationer, varav IM är en, bildar en plattform för erfarenhetsutbyte, gemensamt agerande i intressefrågor och kompetensutveckling IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och i biståndsfrågor. Tillsammans arbetar vi med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor. utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över. Ett Utomlands medlemskap arbetar i Forum IM för Syd att är barn ett sätt ska gå att i stärka skolan, civilsamhällets för att förebygga röst sjukdomar utåt och och påverka för att människor makthavare. ska Medlemskapet kunna försörja sätter sig och den sin enskilda familj. I Sverige organisationen handlar IMs i ett arbete större sammanhang. om integration och delaktighet i samhället. Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/2014 5

6 INSAMLING Årets julklapp hittar du i Glädjeshoppen Glädjen att hitta hem Många barn flyr till Sverige från krigsdrabbade länder. Genom att stödja vårt arbete i Sverige kan du bidra till att de barnen får bearbeta sina upplevelser. De pedagogiska programmen Barn i väntan och Barn i start kan du läsa mer om här intill. TEXT: MONICA DEGER, INSAMLINGSCHEF IM Julen närmar sig och du har säkert börjat fundera på vilka julklappar du ska ge och till vem. Själv är jag nyfiken på vilken pryl som ska bli utsedd till årets julklapp i år. Samtidigt tänker jag: är det verkligen fler prylar vi behöver? För mig är julen förknippad med helt andra saker. Med glädje och återhämtning. Med att umgås med familjen, äta gott och ha det mysigt tillsammans. Med omtanke och omsorg om andra. Det är så många människor som lever i fattigdom och utanförskap, som inte har mat för dagen eller som diskrimineras. Därför är jag glad och tacksam att fler och fler upptäcker Glädjeshoppen, IMs butik för symboliska gåvor. I Glädjeshoppen finns klapparna som hjälper människor att hjälpa sig själva till en bättre framtid. Och vad är viktigare på julen än att dela med sig av det man har och glädja sina medmänniskor? För mig är en gåva i Glädjeshoppen årets julklapp varje år. Jag hoppas att du vill hjälpa till att sprida glädje i jul! Välkommen in på Du kan också ringa oss på , öppet helgfria vardagar Ps. På de följande sidorna kan du läsa mer om vad pengarna från Glädjeshoppen används till. 6 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

7 INSAMLING Stenen används i början av varje träff. Barnen håller i stenen och berättar om en bra sak och en mindre bra sak som hänt under veckan. Samtalet bekräftar deras erfarenheter och får dem att reflektera över sin vardag. Det var skönt att prata om det som finns i hjärtat Bisan rotar runt i en liten resväska. Det är en sådan kartongväska som många barn leker med, packar och packar om. Väskans lock har hon själv färglagt, och i väskan har hon teckningar och småsaker. Den här stenen fick vi på BIS, den håller jag i och minns Syrien. Hon är 13 år och tillsammans med lillasyster Sham, 10 år, medverkade hon i IMs pedagogiska verksamhet för nyanlända flyktingar Barn i start (BIS) i Malmö under våren. Där fick de väskorna, som är fulla av pyssel de gjort under gruppträffarna. MINNENA BLEV KVAR Sham vill bli barnläkare, Bisan journalist eller författare. Hemma i Syrien ritade och målade de mycket, de spelade musik och sjöng i kör. Alla teckningar, hela fotoalbumet från när Bisan var nyfödd, allt blev kvar i Damaskus, säger flickornas pappa. Pappa Noor flydde över Medelhavet med sina döttrar. Fiskebåten de åkte i var liten, och många människor har mist livet när de gjort detta som ibland kallas dödens resa. PRATAR I GRUPP Familjen kan prata om resan. De kan minnas den tillsammans, men att få prata om den med andra barn i samma ålder, varje vecka under våren har ändå varit ovärderligt. Arbetet i grupperna utgår från en pedagogisk metod framtagen av IM och Svenska kyrkan. Den baseras på teman med koppling till situationen som nyanländ. Barnen får pyssla och rita, spela rollspel och prata. Syftet är att ge dem ökad självkänsla och förståelse för sin nya situation, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna ta in det nya samhället och finna sig en plats i det. SYSKON LEKER MED VOLONTÄRER Barnen har sin egen grupp, föräldrarna går igenom programmet parallellt, för sin egen skull och för att kunna möta tankar och känslor som uppstår hos barnen. Yngre syskon tas om hand i en volontärledd syskongrupp. Det var skönt att prata om det som finns i hjärtat, säger Bisan. TEXT: EVA EMMELIN, PRESSEKRETERARE IM BILDER: PAULA ARACENA OCH LINA BÖRJESSON, IM Fotnot: Bisan och Sham heter egentligen något annat Köp en symbolisk nalle i Glädjeshoppen för att stödja verksamheten för Barn i väntan och Barn i start. NYHETER Den andra oktober 2014 bildades en riksförening för Barn i väntan och Barn i start. Syftet med föreningen är att stärka verksamheten och förenkla administrationen. Ordförande är IMs ordförande Birthe Müller. I slutet av september startade på försök en BIS-grupp för barn mellan fyra och sju år i Göteborg. Projektet kallas Lilla BIV/BIS och har kommit till på grund av en ökande efterfrågan på verksamhet även för små barn som kommit till Sverige. Under hösten inleddes också arbetet med två nya grupper, en i Helsingborg och en i Landskrona. Grupperna startar på försök i ett projekt som varar i ett år. Pengarna både till Lilla BIV och BIS och till de nya grupperna i Skåne kommer från Postkodlotteriet. Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/2014 7

8 INSAMLING Glädjespridare Glädjen att kunna påverka Malawi är ett av världens fattigaste länder och kvinnorna har traditionellt en svag ställning i samhället. Genom att stödja IMs arbete i Malawi kan du bidra till att ge kvinnor mikrolån. Ett lån kan göra det möjligt för en kvinna att köpa grönsaker, torkad fisk eller virke från grossister och sedan sälja varorna vidare med förtjänst. Egna inkomster stärker inte bara kvinnan utan också hennes familj, vilket i slutänden gynnar hela samhället. Glädjen att klara sig själv En kaffeplanta behöver inte bara ge kaffe. I El Salvador går överskottet från det ekologiska kaffeplantaget till att driva dagis i huvudstaden. Tillgången till dagis gör det möjligt för kvinnor att arbeta och försörja sig och det ger inte bara familjen mat på bordet utan stärker kvinnornas ställning både hemma och i samhället. Genom att stödja IMs arbete i El Salvador hjälper du till att göra detta möjligt. Glädjen att få gå i skolan Att gå i skolan är något av det viktigaste en flicka i Malawi kan göra. Det betyder nämligen inte bara utbildning utan också att hon inte får barn när hon själv är ett barn. Då har hon, tack vare sin utbildning, möjlighet att försörja sin familj och hennes barn får i sin tur gå i skolan. Genom att stödja IMs arbete i Malawi bidrar du till skolavgifter och till att stötta flickor att fullfölja sin utbildning. Glädjen att kunna försörja sig Indiens ekonomi är på frammarsch men det gynnar inte de allra fattigaste. Kvinnorna på landsbygden tillhör de allra mest utsatta och enligt traditionella könsroller har de sällan något inflytande över familjens ekonomi. Genom att stödja IMs arbete i Indien bidrar du till att kvinnorna kan få starta egetbidrag. Ett sådant bidrag ger kvinnorna möjlighet att komma igång med egna verksamheter, bidra till familjens försörjning och dessutom få en starkare roll i familjen och i samhället. 8 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

9 INSAMLING Glädjen att få det bättre Den som äger boskap får respekt och en röst i samhället. Genom att stödja IMs arbete i Zimbabwe bidrar du till att föräldralösa barn får en egen get. Här intill kan du läsa om Courage Matsvairo och vad geten innebar för hans liv. En get symboliserar trygghet och rikedom När mina föräldrar dog fanns det inte pengar kvar till vår utbildning. De hade båda varit sjuka en längre tid och sålde några kor och getter för att ha råd med sjukvården. När de gick bort hade vi en ko kvar men när den dog efter ett tag hade vi inget kvar. Vart fjärde barn i Zimbabwe är föräldralöst, de flesta på grund av aids. En familj kan bestå av enbart föräldralösa barn och en stor del är kroniskt undernärda. Många tvingas jobba för att överleva. Courage Matsvairo, 18 år, förlorade sin far när han var 12 år och sin mor när han var 14. Idag ser han efter sina bröder som är 9 och 15, de bor hos sin mormor som är 78 år. Courage går med IMs hjälp i skolan och är lycklig ägare till sex getter. Visste du att geten Har den näringsrikaste mjölken, perfekt för barn att dricka. Är så lätt att sköta att ett barn enkelt kan ta hand om en. Är mjuk att krama när man känner sig ensam. Är en symbol för rikedom och höjer ägarens status i det zimbabwiska samhället. Får killingar som kan säljas för att få pengar till annat. Ger näringsrik gödsel som ger rika skördar. SKICKAR VIDARE Min mormor är gammal, ibland har vi svårt att få ihop mat men jag vet att om mina getter fortsätter föröka sig så kan jag sälja några och använda pengarna till att köpa mat. Båda mina bröder hade varsin get, men den ena broderns get blev dödad av hyenor så jag tänker ge honom en av mina. Jag har redan gett bort en get till ett föräldralöst barn på min skola, så som getprogrammet kräver, berättar Courage. FLER GETTER I ÅR? I Zimbabwe innebär en get trygghet och en symbol för rikedom, att likställa med pengar på banken. Den är billig i drift, ger näringsrik mjölk och får killingar som kan säljas för att få pengar till annat. När förra årets julkampanj avslutades hade Glädjeshoppen sålt 3023 getter. Köp en get och hjälp oss slå förra årets resultat! TEXT & FOTO: CHARITY CHIUTSI, KOMMUNIKATÖR IM ZIMBABWE (ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV KARIN ASKEROTH) Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/2014 9

10 SVERIGE Boktips Helena Ledwon, monterbesökare från Varberg: Bokhandlaren i Kabul av Åsne Seierstad. Jag tror den var en ögonöppnare för många. Övre vänster: Helena Ledwon föll för en av de galna dockorna crazy dolls från Sri Lanka. Nedre vänster: Volontärerna Katarina Roth och Birgitta Lindblad visar hur insamlingen till utbildningsprojektet i Zimbabwe framskrider. Höger: Lena Berntler, IM-volontär, höll ordning bakom kassan. Bokmässan IM var på plats på 30:e upplagan av Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Lena Berntler, IMvolontär i Göteborg: Jón Kalman Stefánssons trilogi med Himmel och helvete, Änglarnas sorg och Människohjärtat. Den väcker många känslor. En strid ström av människor stannar till i montern, som är en liten version av IMs butiker, mitt på mässgolvet. Att det är fair trade-varor och inte böcker som säljs bekymrar ingen, snarare verkar många sugna på att titta på tovade ullväskor, askar av återvunnet papper och fantasifulla djur och dockor. Dessutom säljs det ju böcker också, skolböcker. Vi har samlat in mycket till Zimbabweprojektet, säger Birgitta Lindblad och pekar på en mätare på väggen, där hon kontinuerligt uppdaterar hur många som stöttat IMs utbildningsprojekt i Afrika. Mätaren slutar på nästan kronor, vilket innebär att Birgitta Lindblad och de andra volontärerna som jobbade under Bokmässan i Göteborg i år sålde gåvokort för 20 kronor till över 700 personer. I år var det 30-årsjubileum för mässan, och enligt Anna Ljunggren som är kommunikatör på Göteborgskontoret har IM varit med många av de åren. Jag blev själv kompis med IM på mässan 1993, berättar hon. Många volontärer har ställt upp. Håkan Hermansson engagerar sig vanligtvis i Move It i Göteborg, en verksamhet som handlar om möten mellan nyanlända ungdomar och det svenska föreningslivet. Jag har varit volontär i snart ett år och tycker det känns så positivt att se drivkraften hos dem som kommer till oss. För nyfikna mässbesökare berättar han mer om Move It, och visar bara genom sin närvaro att IMs arbete involverar alla åldrar. Många som kommer hit till montern säger IM har mina föräldrar alltid betalat till, men även de själva kan bidra, säger han. TEXT OCH BILD: EVA EMMELIN, PRESSEKRETERARE IM Eva Emmelin, presssekreterare IM: Barnboken Varför gråter pappan? av Kristina Murray Brodin och Bettina Johansson. Om skratt och gråt och om att fundera över hur andra har det. 10 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

11 Notiser och nyheter IM söker företagspartners Vi arbetar nu mer aktivt med att rekrytera företagspartners till IM, företag som vill sponsra IMs arbete mot fattigdom och utanförskap. Du har säkert kontakt med många företag i din vardag, kanske din arbetsplats, eller företag där du är kund eller någon i ditt nätverk som är knuten till ett företag. Vi vill gärna få dina förslag till företag som vi kan kontakta. Företag som du tror skulle kunna vara intresserade av att stödja IM. Vi behöver företagets namn, kontaktperson och kontaktuppgifter. Hör av dig till Erik Edling via telefon eller via e-post: Engagerad Iréne Rönnberg Volontär i IM Fair Trade-butiken i Lund Svenskarna skänker mycket pengar Förra året samlade hjälporganisationer med 90-konto in 5,8 miljarder kronor, enligt Svensk insamlingskontrolls statistik. Det är betydligt mer än de fyra miljarder som samlades in för tio år sedan, Insamlingsorganisationernas totala intäkter 2013 var 16,9 miljarder kronor, jämfört med tio miljarder för tio år sedan. Varför engagerar du dig just i IM? Jag har en väninna som var engagerad i Vrigstad så jag följde med henne dit över en helg. Efter det gick jag till butiken i Lund och pratade med en av volontärerna. Jag arbetar här sedan tre år tillbaka, ett pass i veckan. Vad betyder det? Jag känner att jag gör en insats för IM. Jag är skyltningsansvarig, hämtar varor i källaren och fyller på hyllorna och tar hand om kunderna. Det senare blir lite socialt för mig och även för kunderna, för ofta blir det ett trevligt samtal. Jag har vana från butik sedan tidigare och trivs med att arbeta lite så här efter pensionen. Vad är roligast? När det kommer många kunder så det är mycket att göra och om jag får till en skyltning som jag är nöjd med! Sista minuten-påminnelse Bli medlem! Betala in 100 kr på PG-nummer Märk inbetalningen "medlem 2014". Du kan också bli medlem genom att fylla i formuläret på och betala online. Medlemskapet gäller kalenderår. Genom medlemskap 2014 har du möjlighet att rösta på årsmötet 2015 (som hålls i Göteborg). TEXT OCH BILD: MONICA BRUNDIN DANIELSSON, KOMMUNIKATÖR/VERKSAMHETSUTVECKLARE IM SKÅNE Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/

12 UTLANDSPRAKTIK Under fyra månader är IMs utlandspraktikanter ute i världen. Här gör vi ett nedslag i deras tillfälliga vardag, full av både glädje och allvar. TEXT OCH BILD: UTLANDSPRAKTIKANTERNA När utlandspraktikanterna kommit hem igen, efter årsskiftet, går det att boka dem som föreläsare. En praktikant kommer gärna till din IM-grupp, din arbetsplats, skola eller annan plats och berättar om sina upplevelser. Kontakta eller för att få mer information och boka. 12 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

13 UTLANDSPRAKTIK Anna Blücher och Alexander Högberg praktikanter på regionkontoret i Pragatinagar, Nepal Alex! Alex! Alex! Ropar en pojke i ett och ett halvt års ålder när han får syn på oss för första gången. Vi ler och vinkar åt honom. Aayan är ett av barnbarnen i vår grannfamilj och han fortsätter att glatt ropa Alex varje gång vi passerar familjens grönsaksbutik. Aayan ropar inte Alex för att han på något mystiskt sätt råkar veta vad vi heter utan att vi har berättat det för honom. Han ropar Alex för att en av förra årets praktikanter hette Alexander och brukade leka med honom. Det är inte bara Alexander som har gjort avtryck på lilla Aayan. Hans mamma Aafrida och faster Nashima pratar på om den andra praktikanten, Linda. De berättar om vilka frukter hon lärde sig namnen på, vilka kläder hon köpte och att de brukade spela kort tillsammans. Maria Kalingas Ruin praktikant på regionkontoret i Panajachel, Guatemala Hemma hos Dona Cipriana som med hjälp av mikrolån kan köpa griskultingar och sälja dem till ett högre pris när de har vuxit. Ciprianas syster är döv och stum, så Cipriana tar hand om hennes familj också. På bilden är jag tillsammans med några av barnen, som exalterat sprang runt på gården. Madeleine Ringh praktikant på organisationen Corazon, Guatemala Barnens dag firas utklädd till clown på en skola för barn med funktionsnedsättningar. Hanna Norelius och Anna Rehnberg praktikanter på partnerorganisationerna Wolrec och Packachere, Malawi Ett skutt av glädje framme i Zomba. Zomba är Malawis gamla huvudstad och är vackert beläget omgivet av små berg och en mäktig platå. Det känns bra att vara här. Folk är väldigt vänliga och när vi går längs vägen ropar folk Muli bwanji? som betyder hur mår du? på det lokala språket chichewa. Att presentera sig fungerar som en bra isbrytare för oss eftersom vi heter Hanna och Anna. De flesta börjar skratta när vi berättar vad vi heter och frågar om vi är systrar. Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/

14 UTLANDSPRAKTIK Maurits Otterloo praktikant på regionkontoret i Amman, Jordanien Det är full verkstad i syrummet. Bland tygstycken, knappar och trådar, sitter eleverna koncentrerat och arbetar till de rytmiska ljuden från klippande saxar. Vi befinner oss på Hajja Rafiqa-centret i Amman som erbjuder yrkesförberedande utbildning till människor med intellektuell funktionsnedsättning. I tolv år har centret hjälpt människor att överkomma sina utmaningar. Med stöd från IM har verksamheten också blivit en stark förespråkare för mänskliga rättigheter. Varje elev som går vidare till arbetslivet är en seger för att motverka allmänhetens fördomar. Men för att kunna sköta sitt jobb måste man också kunna ta hand om sig själv. Det säger Yousef Anees, involverad i centret sedan starten Han poängterar att yrkesutbildning inte är det enda som står på schemat. Utöver kunskaper inom bland annat sömnad, måleri och snickeri, så lär sig eleverna grundläggande vardagssysslor som att städa och sköta sin egen hygien. Råvaror doneras Varje torsdag lär sig eleverna stegen från att tända första gnistan på spisen till att tillaga sin egen rätt. Råvaror, från exempelvis veckans meny med lammkött och ris, doneras från affärer och restauranger i närheten. Hur mycket pengar elevernas familj har ska inte spela någon roll för deras möjligheter till deltagande. Här är alla välkomna! Precis som den dagliga lunchen är utbildningen gratis för eleverna. Dock genom privata donationer påpekar Yousef. IM arbetar fortfarande stenhårt i Jordanien för att få myndigheterna att ta sitt ansvar, och verka för alla människors lika värde, och finansiera center som Hajja Rafiqa. Topp: Alle man till rakning! Att kunna vårda sin hygien är ett viktigt steg till ett självständigare liv. Övre höger: Föreståndaren Yousef Anees är stolt över hur långt centret har kommit. Nedre höger: Genom arbetet med textilier förbättrar Amjad Itdeed bland annat sin koordinations- och koncentrationsförmåga. 14 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

15 UTLANDSPRAKTIK Lena Melin praktikant på MESH i Dehli, Indien. MESH är en paraplyorganisation som drivs av den brittiska kvinnan Jacky som har bott i Indien i större delen av sitt liv. MESH arbetar med att ge människor med funktionshinder och lepra jobbtillfällen för att skapa en social och ekonomisk integration genom handel. På designkontoret jobbar en kvinna som heter Syamalla tillsammans med männen Narayan och Ratan och nu även jag. Syamalla är manager över studion och designern. Narayan är hennes högra hand och Ratan, han väver, städar och gör lite av varje. Som till exempel så har vi inte haft rinnande vatten denna veckan och då måste det fyllas dunkar, vilket blir Ratans uppgift. Det finns heller ingen kaffeautomat och kylen stängs av varje kväll så varje dag måste det inhandlas mjölk till detta. Indien är ett land med många insekter, så om man inte vill leva med dem så måste det hållas rent vilket ni nu säkert kan gissa vem det är som gör. Med en pendlingstid på två timmar enkel väg tar Ratan sig till jobbet varje dag och kommer alltid fram med ett leende. Det är stora kontraster men jag är så glad och tacksam över att jag fått denna möjlighet att lära känna dessa fina människor. På bilden till höger har Lena Melin målat sin hand med henna. Jenny Lagergren praktikant på Tibetan Settlement Office, Clean Upper Dharamsala, Indien På besök i Rishikesh, under introduktionsveckan för praktikanterna i Sydasien, träffar jag en ko på marknaden. Heliga kor finns i överflöd, och de äger gatorna. Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/

16 GAZA Vardagen efter kriget Han låg under cementblocken från det sönderskjutna huset. Familjen saknade honom och trodde att han var död. Efter några timmar hittade man honom när man hörde gråten. Så fort man lyckades få fram honom fördes han till ett sjukhus. Abdelhamid är nio år och har en intellektuell funktionsnedsättning. Han är det barn inom den verksamhet som IM ger stöd till som råkat mest illa ut i kriget i Gaza. Han förlorade sin mamma och sitt hem. SÖKT UPP BARNEN Sedan IMs medarbetare kunde börja arbeta igen har de sökt upp de flesta av barnen och tonårsflickorna som deltar i den verksamhet IM stöder. Barnen och flickorna mår inte bra. Alla är i behov av att hitta rutiner och få livet att fungera. Både barn och vuxna i Gaza försöker nu återvända till sin vardag. Skolor, förskolor och dagcenter är öppna igen. De familjer som förlorat allt får akut ekonomiskt stöd. Barnen får hjälp att bearbeta sina upplevelser tillsammans med professionell personal och även IMs medarbetare som bor i Gaza får stöd så att de orkar fortsätta jobba. MÅNGA BIDROG IM har nyligen fått kronor från Oregliastiftelsen för våra humanitära insatser i Gaza. Tillsammans med de pengar som våra givare bidragit med ger det en bra grund för att fortsätta återuppbyggnaden, säger generalsekreterare Ann Svensén som vill rikta ett stort tack till alla som gav pengar till akutinsamlingen. Totalt har IM förmedlat drygt kronor till återuppbyggnaden. TEXT: LILLRUT SARRAS, IMs PLATSCHEF I GAZA FOTO: ANDERS HANSSON 16 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

17 STYRELSEN Nyheten om att Nobels fredspris i år tilldelas Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi för deras arbete för barns rätt till utbildning gör att barnets röst hörs tydligare över världen. Och det behövs! Höj din röst vi lyssnar! Även om utvecklingen de senaste årtiondena har gått i rätt riktning fler kan läsa och skriva, fler kan äta sig mätta så är det långt kvar till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Det gäller, som vi alla vet, särskilt flickorna. IM arbetar sedan många år tillbaka tillsammans med våra samarbetspartners i flera länder med just detta. Vi gläds med alla flickor och unga kvinnor som trots stora svårigheter klarar att ta tillvara sin rätt till utbildning. Med en utbildning och större möjlighet att försörja sig och sin familj får de också respekt i samhället och kan göra sin röst hörd. IM har under året fattat beslut om att ta IMs arbete för barn här hemma i Sverige ett steg vidare. Metoden som vi utarbetat tillsammans med Svenska Kyrkan som ger verktyg att hantera sin situation för de barn som väntar på besked om de får stanna i Sverige och de barn som precis fått positivt besked har visat sig fungera mycket bra. Vi har därför beslutat att bilda en förening för BIV/BIS tillsammans med Svenska Kyrkan. Det är ett spännande och viktigt samarbete som vi hoppas ska stärka förutsättningarna för ett långsiktigt engagemang för Barn i väntan och Barn i start. Vi är aktiva i den interimstyrelse som bildats inför det första ordinarie årsmötet våren IMs styrelse har att fatta återkommande beslut om arbetsformer och strukturer som garanterar att vår organisation lever upp till de krav som ställs på oss som svensk insamlingsorganisation. Styrelsens årshjul finns på vår hemsida och där ser man när på året de olika besluten fattas. Styrelsen ska enligt stadgarna ha fyra ordinarie styrelsemöten per år. Vi har lagt in ett extra styrelsemöte i januari 2015 för att få tillfälle att på djupet och med gott om tid kunna diskutera den fortsatta utvecklingen av IM med utgångspunkt i de förutsättningar som vårt närmare samarbete med Sida innebär och de stora behov vi ser här hemma. Sedan september har vi inte längre regionala kontaktpersoner i styrelsen. Nu är det ordföranden Birthe Müller och ledamöterna Liina Veerme och Inger Örtendahl som är KONTAKT E-post: Hemsida: manniskohjalp.se/styrelsen medlemmarnas kontaktpersoner oavsett var i landet man bor. Vi fortsätter att lyssna på våra medlemmar om allt som rör vårt IM. Allt vi hör finns med i våra diskussioner på styrelsemötena även om det kan vara svårt för varje enskild medlem att se konkret effekt av just sina funderingar. Vi fortsätter att besöka lokalföreningar och grupper runt om i landet. Vi hoppas att medlemmar vill göra sin röst hörd i den svåra process vi har för att hitta fram till en representativ demokrati i balans. I början av 2015 kommer vi att bjuda in samtliga ordföranden i lokalföreningarna och ansvariga i grupperna till ett möte. Vi behöver vara många och vi behöver arbeta tillsammans. Inte på mycket länge har det varit så viktigt att vi är många medmänniskor som går samman för att höja rösten för medmänsklighet! Styrelsen arbetar på medlemmarnas uppdrag. Jag, Liina och Inger vill mycket gärna ha kontakt med både IM-grupper, lokalföreningar och enskilda medlemmar så skriv brev eller skicka e-post och berätta hur ni tänker om IM. TEXT: BIRTHE MÜLLER, ORDFÖRANDE IMs STYRELSE Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/

18 IM FAIR TRADE Världens barn uppdraget Vad har Aviciis hörlurar, Oscar Zias skor, två tusen second-hand plagg och en mängd fair trade-leksaker gemensamt? Det var dessa produkter som på sju timmar skulle dra ihop kronor till Världens Barn. I årets upplaga av insamlingskampanjen fick kända tv-personligheter en vecka på sig att utföra varsitt Världens Barn-uppdrag som skulle redovisas på TV-galan den 3 oktober. RÄTTVISA LEKSAKER IM Fair Trade skulle tillsammans med Röda Korset och Erikshjälpen hjälpa fotbollsprofilen Daniel Nannskog och SVT att arrangera Sveriges största second hand- och fair trademarknad i Gröna Hallen på Malmö centralstation. Nannskogs uppdrag var att samla in varor från kända idrottare, musiker och skådespelare och sälja i en kändishörna. Röda Korset och Erikshjälpen samlade in och skänkte 2000 second hand-plagg och IM Fair Trade bidrog med massor av fair trade-leksaker. Efter veckor av förberedelser och planering och filmning i IM Fair Trade-butiken på Engelbrektsgatan i Malmö var det äntligen dags att börja bygga butiken på centralstationen. Det var inte helt lätt, med tanke på att byggnaden är K-märkt och att man därför inte får borra, skruva eller spika hur som helst i väggar och tak, berättar Gabriella Larsson, Chef för IM Fair Trade. SPÄNNING I DET SISTA Med hjälp av ett 70-tal volontärer blev butiken färdig till öppningen klockan 15. Kunderna strömmade till och stundtals var butiken helt överfull. Men skulle det räcka för att klara uppdraget att sälja för kronor? När det var några minuter kvar till klockan 22 var försäljningen uppe i kronor och det såg svårt ut att klara uppdraget. Då klev två män in i kändishörnan och började buda på MFF:s Markus Rosenbergs tröja kronor inbringade den blåvita guldspelarens tröja och uppdraget var i hamn. Totalt sålde vi för kronor, säger Gabriella Larsson stolt. TEXT: EVA EMMELIN OCH GABRIELLA LARSSON, IM FOTO: ANNA BESSFELT SILBERSKY, IM Erik Edling, medarbetare på IM, tog uppdraget på stort allvar. Han fungerade både som insamlare och inkastare till marknaden. FAKTA VÄRLDENS BARN Insamlingen Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 21 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio var första gången insamlingen genomfördes, då med endast sju organisationer. Sedan start har kampanjen dragit in nästan 1,3 miljarder. I början av oktober i år låg 2014 års resultat på 71 miljoner kronor, men insamlingen pågår till årets slut. 18 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

19 IM FAIR TRADE Rättvis handel i fokus Fair Trade Forum i Jönköping i oktober bjöd på mycket inspiration från hela Sverige. IM Fair Trade deltog med både föredrag och utställning. Åsa Ljusenius, tidigare utlandspraktikant på IM, pratade om hur En enkel tygkasse kan göra drömmar till verklighet. Hennes historia gav en inblick i hur Ica Malmborgs tygkassar har gett producenterna i Indien en skälig levnadslön och ett arbete som producenterna är stolta över. DESIGNADE SJALAR Även Shalony van Stralendorff höll en föreläsning om sin tid som utlandspraktikant hos IM. Hon berättade om sin upplevelse hos fair trade-organisationen Little Flower i norra Indien. Som textilformgivare fick hon designa sjalar med en unik variant av siden. Shalonys arbete tillsammans med IM har gett jobb till människor i Indien som lider av lepra. Tack vare hantverket får dessa människor rehabilitering och en rättvis lön. INSPIRATION OCH FRAMÅTANDA Under dagarna fanns det olika organisationer och föreningar som engagerade sig i föreläsningar och samtal som riktade sig mot en bred publik. Det hölls föredrag om hur konsumenter kan göra skillnad, vad organisationer gör i olika länder, hur kommunerna engagerar sig och hur företag startar e-handel. En mycket inspirerande helg som visar att det finns en stark framåtanda för Fair Trade i Sverige. TEXT OCH BILD: JONNATHAN MEJIA, PRAKTIKANT IM Vänster: Shalony van Stralendorff har varit utlandspraktikant hos IM på fair tradeorganisationen Little Flower i norra Indien. Hon berättade om sin tid där. Övre höger: Många var nyfikna på andras arbete med fair trade. Nedre höger: Volontärerna Inger Knutsson och Birgit Holmdahl från IM Fair Trades butik i Jönköping hjälpte till på forumet. Följ oss på facebook.com/manniskohjalp medmänsklighet nr 4/

20 ENGAGEMANG Spara med hjärtat Låt pengarna växa samtidigt som de verkar för en god sak. Spara i Swedbank Robur Humanfond så bidrar du årligen med två procent av din fondförmögenhet till Individuell Människohjälps viktiga arbete. I Humanfond investerar vi i svenska företag som tar ansvar för vår omvärld. Läs mer på swedbankrobur.se/hjartespara Swedbank Robur i stolt samarbete med Individuell Människohjälp Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se IM arbetar för att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. Den 30 november lyser vi upp hela Sverige för att manifestera de ljusa och de positiva krafterna vi hoppas att du vill vara med. #sverigelyser Ge bort ett Fadderskap Överraska barnen, barnbarnen eller en vän med ett Fadderskap. En fin julklapp som skapar engagemang. Den som får din gåva får alla utskick och berättelser från vår verksamhet, medan du får fakturan hem till dig. Dessutom får du ett fint gåvokort att ge till mottagaren som julklapp. Kontakta Gunilla Karlsson på så skickar vi hem talong och gåvokort. 20 medmänsklighet nr 4/2014 Följ oss på facebook.com/manniskohjalp

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

KUMKUM. Världen är full med nya kompisar!

KUMKUM. Världen är full med nya kompisar! Att flytta KUMKUM Kumkum och hennes klasskompisar sjunger tillsammans. Kumkum tycker att musik är det roligaste ämnet i skolan. Kumkum flyttade till ett riktigt hus På flykt När det blir krig måste många

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4.

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4. Barns rätt till familj Artikel 5, 9, 18 Temahäfte Barnkonventionen Världen är full med nya kompisar! Grace har en jättefamilj Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne. Kläderna

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Köp årets julklapp hos IM!

Köp årets julklapp hos IM! medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2013 Köp årets julklapp hos IM! LEDAREN medmänsklighet. Nr 625 årgång 69. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE Ann Svensén,

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta Handledning, för dig som är vuxen, om små barns lärande och vad de kan lära oss. Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs av Västarvet. Läs mer på

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer