LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften

2 LEDARE Ung innovation tar till vara på ungdomars kapacitet som inte alltid utnyttjas optimalt på grund av traditionella strukturer i samhället. Ungas innovation en kraft att räkna med NY TEKNIK, global konkurrens och snabba omställningar förändrar förutsättningarna för framtida forskning och innovation. När läkemedelsjätten Astra Zeneca lägger ner sin forskningsenhet i Södertälje är det ingen isolerad händelse utan en konsekvens av globaliseringen, där många bolag försöker hitta nya lösningar på hur man kan konkurrera på en global marknad, inte minst när det gäller att attrahera kompetens. I Sverige har vi varit duktiga på att vända strukturomvandlingar till något positivt genom att bejaka förändring. Ett av VINNOVAs viktigaste uppdrag är att stimulera förändringsprocesser så att Sverige fortsätter utveckla produkter, tjänster och processer så att de blir både socialt och ekonomiskt framgångsrika. Social innovation kan förklaras som nya strategier, metoder, koncept och initiativ som syftar till att möta samhällets utmaningar. Äldreboende, färdtjänst, förskolan och mikrolån är exempel på sociala innovationer. Entreprenörer löser samhällsproblem på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. Social innovation är en global trend som uppstått för att behovet av innovationer på samhällsområdet är stort. När samhällets traditionella institutioner inte förmår lösa alla de utmaningar vi står inför utvecklas områden för framtida tillväxtmöjligheter. VINNOVAs satsning på Utmaningsdriven innovation tar avstamp i stora samhällsutmaningar som drivkraft för att utveckla innovativa lösningar. VINNOVA finansierar nu nära 100 idéutvecklingsprojekt. En satsning är Digitala innovationer i Järva som är en del av VINNOVAs insatser för sociala innovationer och att nå nya innovatörer. Sommaren 2011 arrangerade VINNOVA tillsammans med lokala organisationer en innovationscamp för ungdomar från Rinkebyakademien. Ungdomarna genererade idéer för att möta behov i lokalsamhället, med lösningar baserade på digital innovation. För att vidare utveckla idéerna bjöd man på hösten in behovsägare från lokalsamhället, entreprenörer, företag och innovationscoacher. Lösningarna ska nu testas och anpassas till lokal marknad. Bland projekten finns bland annat en spelbaserad interaktiv tjänst för språkinlärning och ett samhällsspel för att informera och vidga vyerna kring arbete, studier och företagande. Ung innovation tar till vara ungdomars kapacitet som inte alltid utnyttjas optimalt på grund av traditionella strukturer i samhället. Under hösten lanserade VINNOVA tillsammans med Tillväxtverket den första utlysningen inom satsningen Ungas innovationskraft. Den har inneburit att tusentals ungdomar fått ökad kunskap om idéutveckling och kommersialisering. Under våren kommer programmet Ungas innovationskraft genomföra en tågturné Idétåget som besöker 12 städer från söder till norr i Sverige. Syftet med turnén är att öka ungas kunskaper om innovationsprocessen genom att de får träffa experter samt lokala och regionala organisationer. I det här numret av VINNOVA-nytt ges många exempel på hur det går att öppna upp och sprida innovationsfrågan till nya grupper genom social och ung innovation. Utvecklingen där VINNOVA tar nya grepp för att sätta innovation, entreprenörskap och kunskapsdriven tillväxt i fokus har bara börjat! n Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Anna Cory, VINNOVA samt Karin Wandrell och Monica Walldén, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck Edita Västra Aros Papper Artic Volume Omslagsfoto Lars Wallin För prenumeration ISSN Tidningen ges ut fem gånger per år. 2 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

3 Innehåll KORT & KONCIST Sverige leder innovationsligan i EU. VINNOVA i Almedalen. Nytt tjänsteforskningsinstitut i Karlstad. Ökade insatser för inkubatorer. sid 3 TEMA UNGAS INNOVATIONSKRAFT Programmet Ungas innovationskraft som drivs av VINNOVA och Tillväxtverket möjliggör för unga att skapa, utveckla och kommersialisera sina idéer. sid 6 TVÅDELAD RÄLS SPARAR SÅVÄL PENGAR SOM KLIMATET Med hjälp av uppfinningen ReRail går det att enbart byta ut slipytan på rälsen vilket sparar både tid, pengar och miljön. sid 11 PROFILEN Ingenjörerna Jonas Wamstad och Fredrik Edström har utvecklat en teknik som går ut på att mjölka luften på sötvatten. sid 12 Kort & Koncist FOTO: COLOURBOX VÄXTHUS PÅ HÖJDEN Om några år finns världens första vertikala växthus på plats i Linköping som samtidigt är tänkt att bli det första forskningsinstitutet för urbant jordbruk. sid 14 BÖCKER SOM KAN BYTA SKEPNAD Publit har utvecklat en lösning som integrerar alla delar av bokproduktionen och kan på så sätt erbjuda förlagen denna flexibilitet. sid 16 UTBLICK Mats Magnusson, professor vid KTH och föreståndare för stiftelsen IMIT, efterlyser ett helhetsgrepp på innovation och effektivitet för att uppnå målet ökad konkurrenskraft. sid 17 LÄSTIPS Publikationer från VINNOVA och kalendarium. sid 19 HÖVDING CYKELHJÄLM MED AIRBAG Hövdings segertåg genom världen fortsätter. Den svenska uppfinningen blev bland annat nominerad som främsta designinnovation av Designmuseum i London. sid 20 Sverige leder innovationsligan i EU Sverige leder innovationsligan när det gäller EU:s medlemsländers innovationsförmåga enligt Innovation Union Scoreboard Rapporten tas fram årligen av Pro Inno Europe på uppdrag av EUkommissionen och innehåller indikatorer och trendanalyser bland andra för EU:s 27 medlemsländer. Enligt Innovation Union Scoreboard är Sverige ett av de innovationsledande medlems- länderna med en innovationsförmåga över genomsnittet i EU. Våra styrkor finns bland annat i personalresurser, ekonomi, finansiellt stöd och investeringar medan svagheter är innovatörer och ekonomiska effekter. Förutom Sverige befinner sig Danmark, Finland och Tyskland i kategorin Leaders och visar alla ett resultat väl över genomsnittet för EU-länder. VINNOVA-NYTT APRIL

4 Kort & Koncist FOTO: BERGSLAGSBILD AB vinnova i Almedalen Ska du till Almedalen i år? Boka då in den 2 juli k l då VINNOVA anordnar två seminarier på Wisby Strand Congress & Event. Mer information kommer på NYTT TJÄNSTEFORSKNINGS- INSTITUT I KARLSTAD Nyligen invigdes ett nytt nationellt tjänsteinstitut i Karlstad med inriktning mot tjänsteforskning och tjänsteinnovation. Bakom satsningen står SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kanske mer känt under sitt gamla namn Statens Provningsanstalt. SP är ett statligt ägt bolag och en av Sveriges aktörer för forskning och Regeringsstöd till skydd av immateriella tillgångar ILLUSTRATION: COLOURBOX innovation inom breda näringsområden som till exempel energi, transport och samhällsbyggnad. Nu vill man stärka området tjänsteinnovationer. Bakgrunden till satsningen är den stora betydelse som tjänsteproduktion och tillläggstjänster till produkter har i Sverige. Tjänster för industrin blir allt mer betydelsefulla för internationell konkurrenskraft. Även offentlig sektor har ett omfattande behov av tjänsteutveckling. För Karlstads universitet och CTF (Centrum för Tjänsteforskning) innebär etableringen nya möjligheter till utveckling och forskningssamarbete samt ökad synlighet på den nationella arenan. Patent- och registreringsverket (PRV) och VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att öka innovativa små och medelstora företags kunskap kring hantering och skydd av immateriella tillgångar. En av de stora utmaningarna för företagen är hur de går till väga för att hantera och skydda utvecklingsarbeten och innovationer. Kunskap om varför, när och på vilket sätt ett immaterialrättsligt skydd behövs kan vara avgörande för företagets framgång. Med ökad kännedom och en bättre affärsstrategisk förståelse för immaterialrätt, kan företag klara sig bättre på den globala marknaden. I regeringsuppdraget ingår också att öka medvetenheten och kunskapen om immaterialrätt hos offentliga aktörer. FOTO: COLOURBOX UPPSATSTÄVLING om innovation Nu är det möjligt att lämna in sitt tävlingsbidrag till Nytt & Nyttigt, en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Bakom tävlingen står VINNOVA och ESBRI. Tävlingen är öppen för uppsatser och examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret De tre bästa uppsatserna belönas med resestipendier på upp till kronor. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering samt nyttiggörande. Senast den 21 juni ska tävlingsbidraget vara inlämnat. 4 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

5 Företagen har svårt att växa utanför Sverige De svenska småföretagen vill växa men att söka tillväxt på den internationella marknaden kan bli både tidsödande och kostsamt. Trots regeringens satsningar för att främja export har småföretagen svårt att nå ut på ny mark. Andelen små företag som exporterar har inte ökat på tio år, enligt ny statistik från Tillväxtverkets undersökning Företagarnas villkor och verklighet. Cirka små och medelstora företag i Sverige har deltagit i undersökningen. Av dem bedriver 13 procent export. Undersökningen ger svar på hur företagen i Sverige upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. FOTO: KTH FOTO: COLOURBOX Ökade insatser för inkubatorer Regeringen har beslutat att öka insatserna för företagsinkubation i Sverige och därmed stärka förutsättningarna för kunskapsintensivt tillväxtföretagande. Kunskapsintensiva småföretag kan bidra till stärkt konkurrenskraft för regionen de verkar i, antingen genom att växa själva eller genom samarbeten med större, redan etablerade företag. Genom att stödja tillväxtbolag kan en inkubator fungera som en katalysator för fler jobb och ökad tillväxt. Via insatsen ska fler inkubatorer kunna få driftsfinansiering och ge ökat stöd till nya och växande kunskapsintensiva företag. I satsningen finns också ett fokus på internationalisering av bolag med hög tillväxtpotential. Beslutet ger en treårig förstärkning på upp till 100 miljoner kronor. Ungas affärsidéer finansieras av vinnova Ungdomar från Järva i Stockholm har tillsammans med affärscoacher utvecklat ett antal idéer som nu finansieras av VINNOVA. Inom ramen för utlysningen Digitala innovationer i Järva arrangerades ett ungdomsläger på Gotland i somras. Under vistelsen fick 14 elever i åldrarna år tillsammans med personal från Rinkebyakademien och affärscoacher ta fram nya idéer. Projekten presenterades under en workshop under hösten där de diskuterades och gav upphov till projektutkast. Idéerna har nu utmynnat i sex VINNOVA-finansierade pilotprojekt drivna av erfarna entreprenörer. Bland de projekt som har fått stöd är flertalet it-baserade lösningar, till exempel en app som ska hjälpa föreningar, småföretagare, fritidsgårdar och skolor att kommunicera, ett samhällsspel vars syfte är att vidga ungdomars vyer när det gäller arbete, studier och företagande samt ett digitalt verktyg för kundundersökningar, konkurrensanalys och personalrekrytering. FOTO: COLOURBOX Digitalt laboratorium invigt på KTH I februari invigdes det digitala och fysiska laboratoriet XPRES Lab på Kungliga Tekniska Högskolan, ett nytt digitalt laboratorium där produktionsprocesser och -system kopplas ihop med digital teknik. Detta sker genom visualisering, 3D-modellering och simulering samt produktionstekniska experiment. I satsningen ingår ett hundratal forskare på KTH, Mälardalens högskola och Swerea, som alla får tillgång till labbet. Dessutom engageras varje år studenter i XPRES Junior Academy och i examensarbeten. Även KTH:s industriparter är välkomna att utnyttja labbet. Av Sveriges totala export på senare år består cirka 50 procent av verkstadsvaror. Målet är att skapa och utveckla tillförlitliga produktionsprocesser. Innovationscheckar ska vässa innovationsförmågan Regeringen stärker insatserna för tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher. VINNOVA får uppdraget att utforma arbetet. Satsningen riktar sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan gälla såväl utveckling av tjänsteinnovationer, design och affärsmodeller som varor, processer och nya tekniker. Innovationscheckarna ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller and ra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. VINNOVA-NYTT APRIL

6 Ungas t e g å t Idé INNOVATIONS Testa Mikrolån 6 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

7 UNGAS INNOVATIONSKRAFT // TEMA Det finns en stor kraft hos den unga delen av befolkningen, som ibland inte utnyttjas optimalt på grund av traditionella strukturer i samhället. VINNOVAs och Tillväxtverkets gemen samma program»ungas innovationskraft«ska råda bot på detta. TEXT MONICA WALLDÉN FOTO COLOURBOX KRAFT VINN NU stimulera innovation hos unga människor. Aktörerna i dessa 22 projekt utvecklar aktiviteter som gynnar målgruppen direkt, säger Ann-Louise Persson. Förväntningarna är att aktiviteterna i dessa projekt sammanta get ska kunna nå unga människor. Riktade insatser till unga VAD FÅR IGÅNG ekonomin och bygger en hållbar tillväxt i samhället? Tar vi tillvara unga personer och deras förmåga? Närings departementet gav som ett svar på dessa frågor ett gemensamt uppdrag till VINNOVA och Tillväxtverket, Ungas innovations kraft. Syftet är att stimulera unga personer i åldrarna år att skapa, utveckla och kommersialisera idéer. Vi behöver fler nya och växande företag och unga är ju framtiden, säger Ann-Louise Persson, programansvarig på VINNOVA. Programmet Ungas innovationskraft syftar framför allt till att möjliggöra för unga att förverkliga sina idéer. För att främja inno vationskraften hos unga är det nödvändigt att arbeta på bred front med hela innovations processen. Genom att VINNOVA och Till växtverket driver detta program tillsammans skapar det ett samspel mellan innovationen och entreprenörskapet; en förutsättning för att innovationen ska kunna förverkligas. Den röda tråden är att målgruppen unga har varit väldigt involverad genom hela processen, säger Annika Järemo, programan svarig på Tillväxtverket. På så sätt har vi fått värdefulla insikter om vilka behov som finns och vad som behöver förändras, eftersom det är de unga som bäst kan svara på det. Ett exempel på detta är den så kallade Ad visory Board som tillsattes när programmet sjösattes. Den består av 16 personer i åldrarna år som är rådgivande i utformningen av insatser och aktiviteter, föreslår förändringar och medverkar till att sprida information. Unga har även använts i bedömningsgrupper inför utlysningar inom programmet. Förenkla strukturer Ett steg i att möjliggöra för unga att förverk liga sina idéer är att förändra de befintliga strukturerna för att undanröja de hinder som unga möter på sin väg. Det kan till exempel vara att rådgivare ska bli bättre på tjänste innovationer. Under mars månad genomför Patent- och registreringsverket (PRV) utbild ningsaktiviteter runt om i Sverige. Tjänster är något som unga i stor utsträckning utvecklar idéer kring. Till utlysningen Ungas innovationskraft som gjordes under 2011 kom 100 ansökningar in, varav 22 beviljades stöd och får dela på 19 miljoner kronor. Dessa är företag och orga nisationer som på olika sätt arbetar för att Andra insatser riktas direkt till de unga. Den stora aktiviteten under våren är idétåget, som symboliserar resan för din idé. Tåget som turnerar genom Sverige utgår från Stock holm och stannar under en heldag på 12 orter. Syftet är att skapa intresse för innovationer bland unga genom att inspirera, engagera, visa på möjligheter och öka kunskapen om innovationsprocesser. Inom ramen för turnén kommer regionala samtal att anordnas för att skapa regionala arenor. En satsning som gjorts är webbutbild ningen innovationonline.se. Den tar upp åtta områden som kan vara bra för den unga innovatören att känna till när en idé ska komma vidare. Möjligheter att få mikrofinansiering via Almi och Drivhuset är en annan satsning inom programmet. Det ger unga en chans att testa sin idé utan krav på att den ska bära sig. Dessutom har medel reserverats för unga innovatörer inom VINNOVAs ordinarie utlys ning VINN NU. Om man får en chans i livet att prova på att förverkliga något kanske man gör om det igen och i framtiden vågar prova något som verkligen lyfter, säger Annika Järemo. n VINNOVA-NYTT APRIL

8 TEMA // UNGAS INNOVATIONSKRAFT I ett nystartat projekt kommer unga som bor i Malmös miljonprogram med hjälp av workshops, mentorskap och prototypbygge kunna lyfta sina idéer. På så vis förädlas lösa tankar till konkreta innovationer. Workshops TEXT LOTTA FREDHOLM FOTO MACS MOSER Fångar upp ungas innovationer HANNA SIGSJÖ VID Malmö Högskola är projektledare för projektet där tanken är att de ungas idéer ska mynna ut i innovationer som kan utveckla boendemiljön. Nu är vi inne i en intensiv rekryteringsfas av unga, säger hon. Sammanlagt ska ett hundratal ungdomar involveras och här är organisationen Rörelsen Gatans Röst & Ansikte, RGRA, en viktig del, då man har ett stort nätverk. Projektet jobbar i ett spännande konsortium där RGRA och Arkitektstudenterna, Ungas innovation Syfte: Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utveckla idéer samt att ta fram prototyper och få dessa testade, tillsammans med affärsutvecklingsstöd och mentorstöd. Medverkande: Malmö Högskola, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) och Arkitektstudenterna, tillsammans med IBM och HSB. Tidsperiod: Finansiering: VINNOVA bidrar till finansieringen av projektet med kronor. som har goda kontakter med ungdomar och studenter, ingår. HSB, en av hyresvärdarna i miljonprogrammen, fungerar som testbädd för nya innovationer och datorföretaget IBM tillhandahåller verktyg för idéutveckling. Och Malmö högskola bedriver forskning och utveckling inom stadsutveckling och brukardriven innovation. Engagera unga i boendemiljön Med avstamp i boendemiljön deltar de unga i innovationsprocessen. Ett första steg är att arbeta i workshops för att fånga upp vad unga tycker är viktigt i boendemiljön, exempelvis vilken typ av tjänster som kan utvecklas eller hur det offentliga rummet kan förändras. Inte minst för HSB är det viktigt att hitta nya sätt att engagera unga i deras boende, säger Hanna Sigsjö. Grupperna bollar olika lösningar och därefter konkretiseras några av idéerna. Om dessa handlar om form kan de med hjälp av arkitektstudenterna omvandlas till prototyper i en prototypverkstad, living lab-fabriken. Om idéerna i stället handlar om entreprenörskap kan affärsutvecklare hjälpa till. De som går vidare med sina idéer får tillgång till en mentor med erfarenhet av att utveckla innovationer. Den första av fyra workshops hölls i mitten av mars och projektet löper till årets slut. Det är svårt att föregå processen och vara FOTO: JENNY LEYMAN Hanna Sigsjö hoppas på många nya innovationer. konkret på det här stadiet, men jag ser för mig att idéerna kan handla om företag som knyter ihop de boende och levererar tjänster som unga människor värdesätter eller kanske utveckling av spel och appar, säger Hanna Sigsjö. Dokumenterar allt Det är många som följer arbetet och därför kommer de att dokumentera hela arbetsprocessen noggrant, exempelvis med hjälp av film. Det ska också gå att följa projektet via en hemsida. För oss är det viktigt att vidga innovationsbegreppet och metoderna för hur vi utvecklar nya innovationer. Ett mål är att under arbetets gång utveckla en enkel metod för hur ungas innovationskraft ska kunna tas tillvara på ett effektivt vis, säger Hanna Sigsjö. n Kontakt: 8 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

9 UNGAS INNOVATIONSKRAFT // TEMA Feedback FRÅN IDÉ TILL FÖRETAG TEXT KARIN WANDRELL FOTO COLOURBOX Carl-Johan Osvald och Donnie Klang, nyexaminerade idrottslärare från GIH, är i full färd med att starta eget företag inom idrott och friskvård. Fröet till framgång föddes genom projektet Innovativ idrott & friskvård. KENNETH OLAUSSON, vd för Sport Support Center, ligger bakom projektet. Min utgångspunkt var att det finns massor av studenter på GIH med bra idéer som behöver hjälp att ta dem vidare. Syftet med projektet är att genomföra en praktisk kunskapande innovationsprocess enligt den modell som beskrivs nedan som både leder till nya innovatörer och innovationer inom idrott och friskvård. Projektet är indelat i tre steg. Det första genomfördes hösten 2011 då 22 studenter från GIH deltog. Under tre workshops fick deltagarna generera egna idéer, få innovationsrådgivning och feedback på de idéer som kommit fram och hjälp att vidareutveckla idéerna genom möten med innovationsrådgivare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare. Under steg två får studenterna från första terminen agera mentorer till de nya deltagarna, samtidigt som de har egna mentorer som hjälper dem att utveckla deras egna förslag vidare. Projektet avslutas med ett så kallat 24-t immarsrace där de mest lovande projekten deltar. Studenterna får här tillfälle att möta olika aktörer med specialistkompetens inom till exempel juridik, organisation och marknadsföring. De kommer också få möjlighet att presentera sina förslag för investerare och vår förhoppning är att flera av projekten ska nå ut på marknaden, säger Kenneth Olausson. Ny kurs på gång Carl-Johan Osvald och Donnie Klang drar i gång sitt företag Your Performance i maj. Båda blev klara med sin utbildning till idrottslärare med inriktning folkhälsa i julas. Vi har utvecklat en unik helhetslösning med personlig träning, kostrådgivning och återhämtning i ett paket som vänder sig både till privatpersoner och företag. Vi hade varsin idé från början, men slog ihop dem under steg ett. Vi hade aldrig kommit lika långt, lika snabbt, utan projektet, säger Donnie Klang. Det är bra att ha någon som kan ställa de där jobbiga frågorna som: Hur ska ni tjäna pengar på det här? menar Carl-Johan Osvald. Förutom själva innovationen är det oerhört många praktiska detaljer att tänka på innan det går att starta ett företag. Projektet ska också resultera i en ny fristående kurs, Innovation och entreprenörskap inom idrott och hälsa, som är öppen för alla och beräknas starta på GIH vårterminen FOTO: PRIVAT Carl-Johan Osvald och Donnie Klang är nyblivna företagare. Vi hoppas att fler högskolor kommer att ta efter. Hittills har utbildningen vid GIH i huvudsak varit inriktad mot anställning, men allt fler av studenterna vill utveckla sina egna idéer och starta eget när de är klara med sina studier, säger Kenneth Olausson. n Kontakt: Innovativ idrott & friskvård Syfte: Att genomföra en praktisk kunskapande innovationsprocess som både leder till nya innovatörer och innovationer inom idrott och friskvård. Medverkande: Sport Support Center Nordic AB Tidsperiod: Finansiering: VINNOVA bidrar till finansieringen av projektet med kronor genom Ungas Innovationskraft. VINNOVA-NYTT APRIL

10 TEMA // UNGAS INNOVATIONSKRAFT Genom att anta utmaningar från företag, organisationer och myndigheter får unga vuxna möjlighet att visa sina kunskaper på ett nytt sätt. De betyg och omdömen på lösningarna som delas ut är ett bra komplement till övriga meriter. TEXT KARIN WANDRELL FOTO COLOURBOX UTMANA dig själv och andra Omdömen GUSTAV BORGEFALK DRIVER sedan några år tillbaka företaget Student Competitions. Företaget fick förra året bidrag från VINNOVA för att bygga ett nationellt incitaments- och utmaningssystem där unga sporras och uppmuntras till att visa sina kunskaper. Resultatet blev Utmaningsverket, en webbplats där företag, organisationer och myndigheter kan ställa utmaningar till unga vuxna mellan år. Många unga är frustrerade eftersom de inte får visa vad de går för. I dag finns det i princip bara två sätt att skaffa sig meriter, antingen genom skolbetyg eller omdömen från arbetsgivare. Utmaningar är ett nytt, tredje sätt, säger Gustav Borgefalk. Fördelarna för de tävlande är att de får testa sina kunskaper i praktiken, får sitt arbete utvärderat och kan tillgodogöra sig resurser i olika former. För utmaningsställarna är det ett sätt att få in idéer, åsikter och tankar och komma i kontakt med talanger, samtidigt som det är mätbar kommunikation eftersom den sker online. Egen webbplats I slutet av mars hade se premiär. Här kan de tävlande välja och vraka bland utmaningar inom ett antal områden. Alla idéer och förslag som kommer in Gustav Borgefalk har själv deltagit i många tävlingar. bedöms av en jury som ger betyg och i vissa fall även ett omdöme. Genom att lösa många utmaningar åt olika aktörer går det att bygga ett CV med positiva omdömen, säger Gustav Borgefalk. Det mesta går att formulera som en utmaning och vi uppmanar alla intresserade företag med flera att våga testa. Målet är att engagera deltagare under För att nå ut kommer Utmaningsverket bland annat att delta i VINNOVAs tågturné genom 12 städer som börjar i april. Både små och stora företag har visat intresse att ställa utmaningar, framför allt entreprenörer som ser det som en prisvärd kanal att nå ut till unga och hitta talanger som är intresserade av att lösa deras typ av uppgifter. Vissa aktörer vill själva förverkliga de idéer som kommer in medan andra vill stötta de tävlande i att komma vidare, säger Gustav Borgefalk. Vi ser det som en bra metod som fungerar! n FOTO: STUDENT COMPETITION Kontakt: Utmaningsverket Syfte: Att engagera och utmana fler unga genom att ta fram utmaningar på olika nivåer och kommunicera dessa genom de kanaler som unga konsumerar, både online och mobilt. Medverkande: Student Competitions. Tidsperiod: Finansiering: VINNOVA bidrar till finansieringen av projektet med kronor. 10 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

11 TEKNIK // MILJÖINNOVATION Tvådelad räls sparar såväl pengar som klimatet TEXT LINDA NORDLUND ILLUSTRATION FREDRIK SAARKOPPEL NÄR RÄLSEN ÄR UTSLITEN måste hela bytas ut. Det är både dyrt och dåligt ur ett miljöperspektiv. Anders Sundgren har med uppfinningen ReRail hittat en metod för att enbart byta ut slitytan, vilket sparar både tid, pengar och miljön. Vid tillverkningen av 1 kg räls skapas 2 kg koldioxid (CO2). En meter räls väger 60 kg, vilket innebär koldioxidutsläpp om 120 kg per meter ny räls. ReRail är en tvådelad räls, där det går att byta ut slitytan men återanvända övriga delar av rälsen. Eftersom endast 15 procent av rälsen behöver bytas ut går det att spara 96 kilo i koldioxidutsläpp per meter. Dessutom är stålet i ReRail härdat till martensitiskt tillstånd, vilket innebär att rälsen håller upp till dubbelt så länge som vanlig räls. Om detta tas med i beräkningen blir miljöbesparingen upp till 90 procent och kostnadsbesparingen ungefär 75 procent. Till skillnad från den räls som används i dag behöver inte ReRail separeras från slipern när den ska bytas ut; i stället går det att snäppa av och på den utbytbara delen snabbt och enkelt. Detta kan tyckas vanskligt men slitbanan sitter inte lös, utan är förbunden med stommen i sidled och har en klämkraft mot densamma med mellan 5 och 8 ton per meter. En vanlig orsak till rälsbrott, att en spricka vuxit från ytan ner till rälsfoten, omöjliggörs med ReRail, då sprickor inte kan växa över kontaktytan. ReRail har fått 4,4 miljoner kronor i stöd från VINNOVA, och har därigenom kunnat framställa prototyper och bedriva tester vid det internationella testcentret för järnvägsteknologi, TTCI, i Pueblo, Colorado, USA. Inom fem år förväntas de första banorna kunna förses med ReRail. n

12 PROFILEN // Jonas Wamstad & Fredrik Edström Med sin egenhändigt utvecklade teknik kan ingenjörerna Jonas Wamstad och Fredrik Edström mjölka luften på sötvatten. I höstas belönades de med Stiftelsen Skapas nya pris Framtidens Innovatör. TEXT LOTTA FREDHOLM FOTO LARS WALLIN De skapar VATTEN UR L Personalia Namn Jonas Wamstad. Ålder 29 år. Bor Lägenhet i Uppsala. Familj Fästmö. Jobb Arbetar i det egenstartade företaget Airwatergreen, med ansvar för bland annat marknadsföring och produktutveckling. Utbildning Civilingenjör inom molekylär bioteknik samt en ekonomie kandidat inom företagsekonomi vid Uppsala universitet. Läst senast Collapse av Jared Diamond. Livsfilosofi Det viktigaste vi har är tid och det gäller att utnyttja den väl. Det här driver mig Jag vill påverka jordens utveckling till att bli mer hållbar och förbereda världen inför post-peak-oil. Personalia Namn Fredrik Edström. Ålder 28 år. Bor Lägenhet i Uppsala. Familj Fästmö. Jobb Arbetar i det egenstartade företaget Airwatergreen, som ansvarig för teknikutvecklingen. Utbildning Civilingenjör inom teknisk fysik vid Uppsala universitet samt doktorand i elektriska energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan. Läst senast Big bang av Simon Singh. Livsfilosofi Om man stänger in 50 personer i ett rum är det en som kommer att göra något, medan de övriga 49 kommer att kommentera det som den personen gör. Jag vill vara den personen som gör något. Det här driver mig Jag är entreprenör och vill lära mig nya saker. 12 VINNOVA-NYTT FEBRUARI 2012

13 UFT När förstod du att du var innovatör? Jonas: Jag är nog mer av en entreprenör. Jag insåg när jag gjorde mitt exjobb inom bioteknik att jag inte ville sitta på ett stort företag utan att ha något att säga till om. Fredrik: Jag är också mer entreprenör och det var när jag träffade Jonas som jag fick chansen, men drömmen har alltid varit att driva eget. Vad är speciellt med er innovation? Jonas: Att vi använder värme, världens billigaste energi, för att kondensera vatten ur luft. Det finns andra kondensationstekniker men de bygger på elektrisk energi. Fredrik: En annan viktig del är att det med vår teknik går att arbeta i hela temperaturspannet, alltså även i kyla. Vi har kondenserat vatten i minus 17 grader. Värmepumpar kan inte kondensera i temperaturer under åtta plusgrader på grund av att vattnet fryser. Vårt vatten fryser så klart också om vi inte leder bort det. Varför är vattenfrågan intressant? Jonas: Vatten är en bristvara. Enligt en rapport från fn är det bara fyra områden som inte kommer att ha vattenbrist om 20 år Kanada, Sibirien, Amazonas och så vi i Skandinavien. Men i Mellanöstern, Afrika och Asien behöver man redan i dag metoder att få vatten utan att behöva tillföra energi. Där vatten saknas finns oftast heller ingen elektricitet eller bränsle för att driva exempelvis en dieselmotor. Fredrik: Vi vill göra skillnad för dem som lever under hög vattenstress. Ofta är också det befintliga vattnet förorenat, som i Indien. Med vår metod går det att ur luften utvinna rent vatten direkt, och man slipper rening. Ni blev inbjudna till FNs klimatkonferens i Durban, vad hände? Jonas: Det var en stor ära, eftersom bara knappt 30 företag fick vara med. Vår teknik beskrivs i mötets programbok och det har gett oss en hel del uppmärksamhet. Exempelvis ringde de från G8 och undrade om vi ville vara med på deras möte i Chicago i vår. Vår marknadsföringsstrategi har varit att världen ska ringa oss, eftersom vi inte kan ringa hela världen Fredrik: Vi fick också mycket uppmärksamhet när den engelskspråkiga tidskriften Gulf news som ges ut i Mellanöstern skrev om vårt projekt. Vad är ditt råd till unga som har en innovationsidè? Jonas: Se till att så snabbt som möjligt komma i kontakt med en inkubator för att få hjälp och vägledning. Fredrik: Förutom att kontakta en inkubator måste man verkligen tro på sin idé och ha tålamod. Det krävs ihärdighet för att övertyga andra om att ens idé verkligen är fantastisk. n JONAS OCH FREDRIK OM SVENSKT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKLIMAT: FÖRDELAR: Att vi har gratis utbildning gör att vi kan utnyttja all brain power som finns. Svenskar är också duktiga på att tänka outside the box vilket skapar förutsättningar för innovationer. Vi har haft mycket glädje av en funktion kallad inkubator, som numera finns i alla universitetsstäder. Där kan man av kunniga personer få hjälp på olika nivåer att få ner sin idé på papper, eller att lära sig mer om egenföretagande eller hur man söker pengar. De medel vi initialt fick från VINNOVA gjorde stor skillnad [ i satsningen FORSKA & VÄX]. Vi kunde köpa in konsulthjälp och bygga vår första prototyp och det hjälpte vårt företag att ta form och komma ett steg vidare. NACKDELAR: Om man som vi har en teknisk innovationsidé, där det krävs kapital för att utveckla tekniken, bygga prototyper och ansöka om patent, är det svårt att få riskvillig finansiering som räcker till i inledningsskedet. Den här perioden kallas Dödens Dal och vi har vandrat i den i ett drygt år. Här behövs mer statligt riskkapital, exempelvis mer resurser för stödfunktioner som inkubatorer, i skedet innan privata riskkapitalister törs satsa pengar. Det finns mycket stöd till ren forskning, men det behövs mer medel för att få forskning och innovation att kommersialiseras och lyfta till livskraftiga företag. VINNOVA-NYTT FEBRUARI

14 FOKUS // UTMANINGSDRIVEN INNOVATION Växthus på Att odla på höjden i storstäder är ett sätt att reducera koldioxidutsläpp och bidra till att försörja en stads invånare med mat. Plantagon vill nu bygga världens första vertikala växthus i Linköping som samtidigt är tänkt att bli det första forskningsinstitutet för urbant jordbruk. TEXT KARIN WANDRELL ILLUSTRATION PLANTAGON DEN SVENSKE trädgårdsmästaren Åke Olsson ligger bakom idén med vertikala växthus som Plantagon nu har utvecklat vidare tillsammans med Sweco. Det finns redan lösningar med långa rullband med odlingar där växterna får tuffa på tills det är dags att skörda. Åke tog helt enkelt och drog rullbandet runt en pinne och lät odlingen växa på höjden. Vertikala växthus lämnar ett litet ekologiskt avtryck samtidigt som det ger massor av odlingsutrymme vilket är avgörande för om det ska gå att använda i städer, säger Owe Pettersson, COO, Plantagon. Hållbara lösningar är något som efterfrågas starkt av invånare i städer över hela världen. Plantagon har fått stöd från VINNOVA för att utveckla ett samarbete mellan flera svenska miljöteknikföretag inom området Urban Agriculture (urbant jordbruk). Projektet handlar om att få ihop en konstellation med de parter som ska ingå i klustret som Tekniska Verken Linköping, Saab Combi Tech, Sweco, Linköpings universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Skanska. Vi vill försöka hitta samarbetsformer som främjar svensk export i slutänden och har därför bestämt oss för att fokusera på ett forskningsinstitut, säger Owe Pettersson. I vår nästa ansökan till VINNOVA kommer det att ingå fler aktörer. Demoanläggning i Linköping I januari 2012 togs det första symboliska spadtaget för en demoanläggning med integrerat forskningsinstitut i Linköping, men själva bygget kommer att starta tidigast våren Vertikala växthus är ett helt nytt affärsområde med hög innovationshöjd. Många har pratat om det, men inte gjort något. Vi har vunnit priser och fått mycket uppmärksamhet för vårt arbete, men nu behöver vi en demoanläggning för att kunna visa alla geniala lösningar i praktiken, säger Owe Pettersson. Vårt koncept att öppna upp byggnader plus den industriella odlingsprocessen som gör det lönsamt kommer att bli stort världen över. Eftersom växthuset inte kommer att gå att kopiera rakt av måste varje stad som bestämmer sig för att bygga ett först göra en för studie för att se vilka förutsättningar som råder och sedan planera för hur de olika system som ingår kan kopplas ihop. Det kan leda till att svenska företag får sälja till exempel rötanläggningar eller smarta vattenlösningar. Forskningsinstitutet kommer att skapa möjligheter för fler företag än vårt när det gäller urbant jordbruk och hållbara städer. Owe Pettersson menar att Sverige har väldigt bra förutsättningar och fokus på dessa frågor, speciellt när det gäller systemtänk. Vi är duktiga på att samarbeta och kan bilda allianser. Det känns fantastiskt kul att få vara med i den här utvecklingen. Hade vi redan haft en demoanläggning hade vi säkert sålt växthus redan nu! n Kontakt: Vertikala växthus är ett helt nytt affärsområde med hög innovationshöjd. Owe Pettersson, COO, Plantagon. 14 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

15 höjden Urban Agriculture Syfte: Det finns en stark efterfrågan efter lösningar inom Urban Agriculture och här har Sverige en unik möjlighet att ta ledningen. Plantagon avser därför att etablera en konstellation inom detta område. Medverkande: Plantagon, Tekniska Verken Linköping, Saab Combi Tech, Sweco, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Skanska. Tidsperiod: Finansiering: VINNOVA bidrar med kronor genom utlysningen Utmaningsdriven innovation. VINNOVA-NYTT APRIL

16 FOKUS // INFORMATIONSTEKNIK Bokbranschen står inför ett digitalt skifte och i dag är det inte längre självklart att en bok ska läsas på papper. Det ställer helt andra krav på förlagen att hitta ett sätt att kunna förpacka texten flexibelt. TEXT MONICA WALLDÉN FOTO COLOURBOX Böcker som kan byta skepnad FOTO: ÅSE HELIN MED BIDRAG FRÅN VINNOVA inom utlysningen Forska & Väx har Publit utvecklat en lösning där de kan integrera alla delarna av bokproduktionen och kan därför erbjuda förlagen denna flexibilitet. Boken som en bärare av text kan finnas i en mängd olika skepnader. Om man bara formaterar texten rätt kan den komma ut som en fysisk bok, en e-bok, en pdf, en ljudbok eller vad som helst, säger Per Helin, vd på Publit. Antalet försäljningskanaler växer ständigt, menar utvecklingsansvarig Hannes Eder. Utgångna böcker tillgängliga igen Förlag som använder traditionella metoder för att trycka och lagerhålla böcker har bara råd att hålla en bråkdel av sin utgivning tillgänglig. Nyutgivet säljer allt mindre och dessutom allt kortare tid, så försäljning av äldre utgivning kommer att spela en allt större roll för förlagen, säger Hannes Eder, utvecklingsansvarig på Publit. Med vår lösning kan man förena det bästa av två världar; inte riskera kapital, slippa administration kring lagerhållning men ändå ha titlarna tillgängliga som e-böcker och print-on-demand. Att trycka boken är för Publit bara tio procent av innovationen. Den stora innovationen är att få alla flöden att fungera i en obruten kedja, från det boken beställs hos exempelvis en nätbokhandel tills den hamnar i en tryckpress, utan att förlaget överhuvudtaget behöver blandas in. De får bara inkomsten. Förlag vill kunna nå slutkunden Förlagen har mycket att vinna ekonomiskt på att skjutsa bokköpare till den egna hemsidan eller appen i stället för att gå genom återförsäljare. Publit utvecklade därför en plattform för att lösa detta praktiskt, en så kallad widgetshop. Vi insåg tidigt att vi har en position där vi kan bygga direktförsäljningskanaler, säger Hannes Eder. Vår widgetshop är en lösning som är ganska självgående, som förlaget inte behöver administrera annat än via sitt konto hos oss. Widgetshoppen blir även ett sätt att skapa viralitet; det som är aktuellt på de sociala medierna kan förlagen inte bara twittra om utan sälja direkt med goda marginaler. Potential i offentligt tryck Men den stora affärsnyttan med Publit är offentligt tryck från myndigheter, institutioner och föreningar. Här finns en stor outnyttjad potential. Vår teknik skulle spara mycket skattemedel genom att inte stora upplagor trycks upp och läggs i lager, säger Per Helin. Genom att anpassa utgivningstypen efter målgruppen skulle man också kunna serva många fler medborgare med särintressen, funktionshinder eller olika språkgrupper. För att göra e-boksatsningen på rätt sätt krävs stora investeringar, vilket VINNOVAbidraget har möjliggjort. Utan VINNOVA hade vi kanske inte varit i framkant i världen, eftersom vi inte hade kunnat kosta på oss att våga testa så många olika saker, säger Per Helin. I dag jobbar Publit med de flesta stora svenska förlag och står för 20 procent av den svenska e-boksmarknaden. Hela 98 procent av alla böcker som säljs i Sverige är fortfarande fysiska böcker. Publit har tryckt över böcker, och av dem hade inga tryckts om inte vi fanns. Det är ett bra bevis på att det går att tjäna pengar om man har sin äldre utgivning i tryck, säger Per Helin. n Kontakt: Publit Publits vd Per Helin har ett förflutet i musikbranschen. Affärsidé: Print-on-demand, automatiserad digitalisering och elektronisk distribution av böcker samt tillhandahållande av infrastruktur för försäljning och distribution av pappers- och e-böcker på mobila plattformar. Tidsperiod: Finansiering: Stöd i tre omgångar från VINNOVA genom utlysningen Forska & Väx, sammanlagt kronor. FOTO: ÅSE HELIN 16 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

17 INNOVATIONSLEDNING // UTBLICK Mats Magnusson, professor vid KTH och föreståndare för stiftelsen IMIT, efterlyser ett helhetsgrepp på innovation och effektivitet för att uppnå målet ökad konkurrenskraft. Innovation prioriteras inte tillräckligt högt PRODUKTIVITETEN i svenskt näringsliv har i runda tal fördubblats under de senaste tjugo åren. Bakom denna utveckling ligger dels användningen av ny teknologi och dels en rad ansträngningar i organisationer för att öka kvalitet och resurseffektivitet. Dit hör till exempel införande av metoder som Six Sigma och Lean. Dessa insatser syftande till ökad resurseffektivitet har blivit ett imperativ för ökad konkurrenskraft. Tyvärr måste man konstatera att det i många fall betalas ett högt pris för dessa framsteg i form av orealiserade innovationsmöjligheter och stagnerande innovationsförmåga. Samtidigt som vikten av ökad innovationskraft lyfts fram i stort sett överallt i samhället kan vi paradoxalt nog konstatera att det sätt som många av dagens företag leds och organiseras på leder till att innovation inte prioriteras tillräckligt högt för att dess verkliga ekonomiska potential ska förverkligas. En viktig orsak till detta missförhållande är en otillräcklig medvetenhet och kunskap om hur innovationsverksamhet kan bedrivas i högeffektiva organisationer. Detta är givetvis slående givet den mängd forskning som fokuserat på just detta ämne och den uppmärksamhet man gett frågan i näringslivet. Inarbetade hinder Avsaknaden av nya sätt att leda och organisera för att framgångsrikt kombinera innovation och resurseffektivitet kan således inte förklaras med att ämnet inte behandlats. Snarare framstår det som att några av de mest betydande hindren återfinns i inarbetade rutiner i såväl industri som akademi. Ett sådant hinder är att innovationsforskare endast i begränsad omfattning tycks ta till sig och utnyttja många av de analytiska modeller och verktyg som utvecklats inom andra forskningsområden, till exempel produktionsledning. En stor fördel med dessa modeller och verktyg är att de har ett tydligt fokus på mätbarhet och ekonomiskt värde, vilket gör att de verkligen uppfattas som användbara av industrin. Problemet i industrin är i många avseenden det motsatta, nämligen att de nämnda modellerna och verktygen används utan att tillräcklig hänsyn tas till skillnaderna mellan exempelvis innovation och produktion. Exempel på detta kan vi exempelvis se i yttringar som Six Sigma för innovation och lean innovation. Även om deras grundidé att sträva efter både effektivitet och innovation bör applåderas, så är det svårt att bortse helt från att vissa antaganden som gäller i produktion av varor och tjänster helt enkelt inte gäller för innovation. Grundidén i Six Sigma är att minska variation, men källan till all innovation är just variation, mutation och förändring. En käpphäst i lean är att reducera slöseri genom att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter. Ett problem i innovation är emellertid att vi sällan vet från början vad det exakta värdet av vår nya produkt eller tjänst är. Krävs mer forskning Givet att vi därför måste acceptera en viss osäkerhet blir frågan om vad som är slöseri mindre rättfram att ta fram en produkt som inte säljer bör undvikas, men att missa en affärsmöjlighet genom att inte investera i ett riskabelt innovationsprojekt är också slöseri. Företagens utmaning är inte att maximera innovation eller produktivitet, utan att kombinera dessa så att bästa möjliga ekonomiska resultat uppnås. Vi behöver således mer forskning som vågar göra innovationsfrågorna mer påtagliga och möjliga att ta i beaktande vid ekonomiska beslut, men som inte utgår från felaktiga antaganden om innovationsverksamhetens natur. Först då har vi en reell chans att både i teori och praktik kunna ta ett ekonomiskt korrekt helhetsgrepp på innovation och effektivitet för ökad konkurrenskraft. n LEKA-boken VINNOVA har i samarbete med IMIT gett ut en bok om innovationsledning och kreativitet i svenska företag. I boken presenteras resultat från tio forskningsprojekt inom VINNOVAs satsning LEKA ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation. Förhoppningen är att boken ska bidra till att sprida kunskaper som kommit fram och inspirera till ett mer innovativt svenskt näringsliv. Boken kan beställas på VINNOVAs webbplats. De fem hundra första exemplaren är gratis. VINNOVA-NYTT APRIL

18 VINNOVA SYNS vinnova bjöd in till samtal om Life Science-sektorn Med anledning av nedläggningen av Astra Zenecas forskningsverksamhet i Sverige bjöd VINNOVA in näringsliv, akademi och sjukvård till en hearing den 13 februari. Arrangemanget direktsändes i SVT. Slutsatsen var att med rätt inställning och insatser kan den svenska läkemedelsforskningen och industrin fortsätta att utvecklas. TEXT AMINA GRILL FOTO ALF KRONVALL Lars Leijonborg, regeringens samordnare. Anders Ekblom, Sverigechef Astra Zeneca. REGERINGENS SAMORDNARE Lars Leijonborg har drygt tre månader på sig att samordna insatserna kring Astra Zenecas nedläggning för att hålla kvar forskningskompetensen i landet. Leijonborg öppnade under hearingen upp för utländska investeringar och samarbeten samt eventuella offentliga medel. Han berättade också att han samtalat med privata och offentliga aktörer med målet att hitta lösningar för att fortsätta den viktiga Life Science-verksamheten i Sverige. Det här är inget Trollhättepaket för läke medelsindustrin. När Astra Zeneca nu gör stora neddragningar i Sverige så är det en viktig och stor del i ekosystemet för läkemedelsutveckling som rycks bort. Det är angeläget att delar av den här forskningen kan fortsätta i någon form och i nya struktu rer. Vi måste hitta vägar att kompensera den här förlusten, säger Lars Leijonborg. Det är en global trend att de stora bolagen drar ner på egen dyr forskning för att i stället satsa på att utveckla lovande projekt i samarbete med mindre bioteknikföretag och med forskning och innovationsmiljöer. Anders Ekblom, Sverigechef på Astra Zeneca menade att Sverige måste bestämma vad man ska profilera sig på. Vi kan inte vara världsbäst på alla forskningsområden och inte jämföra oss med Life Science i exempelvis Storbritannien. Miljöer och labb i Södertälje kommer att kunna användas av andra, precis som i Lund. Vi tror att samarbeten är vägen framåt, inte företagssammanslagningar, sa han. Övriga deltagare i hearingen var bland Över hundra personer var på plats och lyssnade till VINNOVAs hearing som direktsändes i SVT den 13 februari. ÖVER 150 DELTAGARE samlades den 17 feb ruari för att lyssna till hur nio olika VINNOVAstödda projekt har arbetat inom Lean Pro duk tion samt för att diskutera framtidens möjligheter. Projekten tillhör forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation där fyra övergripande utmaningar har identifieandra Akbar Seddigh, ordförande för Inno va tionsbron och Elekta, Jan Andersson, pro rektor på Karolinska Institutet, Birgir Jacobsson, sjukhusdirektör Karolinska universitetssjukhuset, Eugen Steiner, Partner HealthCap, samt Charlotte Brogren, generaldirektör och Jan Edling, handläggare, VINNOVA. n I slutdiskussionen deltog samtliga projektledare på scen. vinnova-konferens: Lean och innovationsförmåga rats. Av dessa fyra utmaningar berörde konferensen två, Konkurrenskraftig produktion och Framtidens hälsa och sjukvård. Deltagarna representerade både näringsliv, offentliga parter och akademi. Lean Produktion är en managementmodell som syftar till att skapa effektivitet och innovationsförmåga genom att tillvarata medarbetares potential att driva utveckling. Målsättningen är att sträva efter ständiga förbättringar. Något som betonades i presentationerna var att Lean-arbete framför allt är ett lagarbete som kräver ett stort engagemang framför allt från ledningen men även från medarbetarna. Det gäller att satsa långsiktigt och att ha en röd tråd i arbetet annars drabbas man lätt av kampanjtrötthet och orkar inte hela vägen. För att få med alla på tåget bör man ha en stödjande struktur med processer men samtidigt lämna utrymme för individen att engagera sig och komma med idéer till förbättring, menade deltagarna. Under konferensen twittrades det livligt av både deltagare och de som följde sändningen på webben. Vill man titta på sändningen i efterhand finns den i VINNOVAs webb-tevearkiv på n 18 VINNOVA-NYTT APRIL 2012

19 KALENDARIUM I vinnovas senaste publikationer kan du bland annat läsa om förslaget till den kommande forskningsoch innovationspropositionen och om hur vi ska forma framtidens tjänsteutbud för äldre. Lästips företag och organisationer, i och utanför Sverige, som alla försökt hitta lösningar på olika utmaningar inom äldreområdet. Det handlar om sociala innovationer för äldre. April 20 Turnéstart Ungas innovationskraft Tågturnén runt om i Sverige inleds med ett event på Stockholms centralstation. Tillväxtverket och VINNOVA arrangerar. April Vetenskapsfestivalen Sveriges största populär vetenskapliga evenemang som äger rum varje vår i Göteborg. Årets tema är modern hjärnforskning. Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige Maj 3 STING Day Årsredovisning 2011 Utvärdering av strategiskt gruv forskningsprogram VINNOVAs årsredovisning för 2011 finns nu att beställa i tryckt format eller att ladda ner från nätet. Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation Idékatalog Sociala innovationer för äldre Den här idékatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen kring hur vi formar framtidens tjänsteutbud för äldre. Läs om en rad exempel på Denna broschyr beskriver kort VINNOVAs förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition. Ska vi kunna behålla och utveckla vårt välstånd behöver Sverige fortsätta att vara en ledande kunskapsnation. För att lyckas med detta föreslår VINNOVA därför olika forsknings- och innovationsfrämjande insatser. VINNOVA fick 2006 regeringens uppdrag att analysera förutsättningarna för ett innovativt och framtidsinriktat stålforskningsprogram baserat på den plan för stålforskning i Sverige som Jernkontoret utarbetat för stålbranschens gemensamma forskningsbehov. Detta är en utvärdering av programmet. I september 2006 gav regeringen i uppdrag åt VINNOVA, Sveriges geologiska undersökning och industrin att genomföra ett innovativt och framtidsinriktat gruvforskningsprogram. Detta är en utvärdering av programmet med syfte att bland annat ge ett underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram som underlag för bransch överskridande program i framtiden. Affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth) arrangerar ett nätverkstillfälle för entreprenörer, investerare och affärsfolk från hela världen. VINNOVA är medarrangör. Maj Offentliga rummet Konferens i Uppsala om hur den offentliga sektorn kan stärka e-samhället. Nätverk och diskussioner inom områden som berör oss alla. VINNOVA är medarrangör. Juli 2 VINNOVA i Almedalen VINNOVA arrangerar två seminarier i Almedalen. Samtliga rapporter beställs eller laddas ner på VINNOVA-NYTT APRIL

20 TILL SIST // PRODUKTUTVECKLING Den diskreta cykelhjälmen Hövding med inbyggd airbag ser ut som en krage som cyklisten bär runt halsen. Skalet på kragen går att byta så att det matchar dagens outfit vilket borde tillfredsställa även den mest hårdnackade fashionista. TEXT KARIN WANDRELL FOTO HÖVDING SVERIGE Hövding Sverige Hövding Sverige AB satsar närmast på en ny webbshop och under våren kommer Hövding även gå att köpa hos utvalda mode- och designbutiker. Till nästa jul planeras en ny kollektion skal. Mål: Att bli Sveriges nästa stora exportbolag. Finansiering: VINNOVA bidrog med kronor genom VINN NU år 2007 och kronor genom VINN IP Hövding MED CYKELHJÄLM AIRBAG VARJE ÅR DÖR CIRKA 40 personer i cykelolyckor i Sverige och cirka personer skadas. Av dessa får var tredje huvudskador. Anna Haupt och Terese Alstin ligger bakom Hövding som kom till som ett gemensamt examensarbete i Industridesign våren Med hjälp av Innovationsbrons idéstipendium fick de möjlighet att utveckla Hövding till en riktig produkt och året därpå vann Hövding affärsplantävlingen Venture Cup. Med hjälp av prissumman på kronor startades företaget Hövding Sverige AB. Hövding består av en krage som innehåller en hopvikt airbag som blir synlig först när bäraren hamnar i en olycka. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Den lilla kallgasgeneratorn med heliumgas är placerad baktill i en behållare i kragen. Själva uppblåsningen tar cirka 0,1 sekund. Airbagen är utformad som en huva som omsluter och skyddar mycket stora delar av huvudet samtidigt som den lämnar synfältet fritt. Airbagen håller trycket konstant under flera sekunder och klarar därför flera slag mot huvudet under samma olycka innan den börjar tömmas. Varje Hövding innehåller dessutom en så kallad svart låda som sparar 10 sekunders data från cyklistens rörelsemönster innan och under olyckan. Anna Haupt och Terese Alstin uppmanar därför alla som varit med om en cykelolycka att skicka in sin utlösta Hövding till företaget så att de kan använda sig av datan i det fortsatta utvecklingsarbetet. Hittills har företaget sålt drygt 600 hjälmar och fått in fem svarta lådor från kunder som har ramlat. En del undrar om man kan använda sin Hövding igen efter att den har blåst upp. Men det är samma sak som med frigolithjälmar av säkerhetsskäl går den inte att återanvända. Däremot får man en ny Hövding på sin hemförsäkring om man har varit med om en olycka och presentkort i vår webbutik om man skickar in sin gamla till oss. Vi vill ju ha in den svarta lådan för vår vidareutveckling, säger Anna Haupt. Hövding har väckt stor uppmärksamhet världen över och när Designmuseum i London offentliggjorde sin lista på årets främsta designinnovationer i januari fanns Hövding med bland de nominerade. n

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Forska&Väx. Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Hur mycket? Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna bedöms i konkurrens. Forska&Väx Finansiering av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag Förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning. Max 5 miljoner kr/ansökan Ansökningarna

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer