Tillräckligt med mat trots översvämningar och torka. Gymnasium > Hållbar utveckling > Moçambique

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillräckligt med mat trots översvämningar och torka. Gymnasium > Hållbar utveckling > Moçambique"

Transkript

1 Gymnasium > Hållbar utveckling > Moçambique Grönsaksodling på gården ger människor en ny inkomstkälla. I sin trädgård odlar Maria Rafael grönsaker och fruktträd. Tillräckligt med mat trots översvämningar och torka Maria Rafaels gård är snygg. Redan på avstånd kan man se att stället är väl omskött. Vid husknuten växer fruktträdsplantor och de små gröna skotten i grönsakslandet har skyddats mot både sol och de ankor som vaggar omkring på gårdsplanen. Rafael är en av de 33 invånarna i Mopeia som har fått stöd av Röda Korset för att börja odla mat i sin trädgård. Gårdsträdgårdar är något nytt för folk här, de är inte vana med sådant här. Trädgårdarna har varit en stor succé. Vi ville få igång fem pilotträdgårdar, men antalet blev betydligt större än så, berättar Ivete Dengo, som arbetar som koordi- Frivilliga tar hand om modellträdgården. De har fått utbildning så de kan lära andra hur man odlar grönsaker.

2 Gymnasium > Hållbar utveckling > Moçambique Allt mer översvämningar och torka i Moçambique Moçambikiska Röda Korsets koordinator för socialt stöd och livsmedelstrygghet Ivete Dengo undrar hur Maria har det. nator för socialt stöd och livsmedelstrygghet på Moçambiques Röda Kors. Nu odlar invånarna i Mopeia bland annat tomat, morot och lök på sina gårdar. Grönsaksodling på gården ger människorna här en inkomstkälla. En del har själva producerat sitt utsäde och det som nu växer är resultatet av frön från förra årets skörd, berättar Dengo. De mest sårbara får hjälp Maria Rafael har tre barn, två söner som går i skola och en liten dotter. Marias man har dött, så hon tar ensam hand om barnen. Röda Korset har stött Rafael genom att ge henne utsäde, ankor och fruktträdsplantor. Hjälpen inom livsmedelstrygghetsprogrammet är riktad till de personer som är allra svagast i samhället. Bland dem som får hjälp finns ensamförsörjande mammor, föräldralösa, åldringar, hiv/aidssjuka och invånare som bara har en liten jordlott att bruka. I Moçambique hör procent av befolkningen till den här gruppen, och i Mopeia-området är siffran uppe i cirka 80 procent, berättar Micael Negusse, livsmedelsbiståndsexpert på Röda Korset. Genom livsmedelstrygghetsprogrammet har Maria Rafael kunnat förbättra sin utkomst och Moçambique är ett av de länder i Afrika som drabbas värst av naturkatastrofer. Enligt en rapport som det nationella katastrofberedskapsinstitutet i Moçambique, INGC, publicerade år 2009 förvärras extrema naturfenomen av klimatförändringen. De dystraste prognoserna ger vid handen att medeltemperaturen i Moçambique kan öka med 2 2,5 grader fram till år Det innebär i så fall att regnvariationen ökar, risken för översvämningar blir större och att landets mellersta delar drabbas av allt värre orkaner och torka. Klimatförändringen utgör ett hot mot den mänskliga utvecklingen, för naturkatastrofer förstör de ansträngningar man har gjort för utveckling: odlingsmarker, skolor, kliniker och hus som har byggts samt vägar som har förbättrats. På gården utanför Röda Korsets förstahjälpenstation odlar man fruktträd. Här kan byborna också se hur de ska sköta sina egna träd.

3 Gymnasium > Hållbar utveckling > Moçambique fått ökat självförtroende. Skörden var god år 2009 och Rafael hade pengar till annat än bara det allra nödvändigaste. Jag har kunnat köpa skolmaterial åt barnen och det är jag väldigt glad åt. Mer mångsidigt och hälsosamt Distriktet Mopeia i Moçambique drabbas av både torka och Zambeziflodens översvämningar. Förhållandena gör att skörden ofta slår fel. Ibland lider man av svält. Röda Korset har som mål att finna alternativ till traditionella sätt att producera livsmedel. I Mopeia odlar man av hävd de låglänta områdena längs floden, eftersom jorden är bördig där. Röda Korset strävar efter att stöda odling och boende i mer höglänta områden, dit översvämningarna inte når. På så sätt kan man minska risken för att hela skörden och all egendom går förlorad. Kosten är ensidig, eftersom folk inte gärna äter de grönsaker de producerar man vill sälja sin skörd. Traditionellt består maten av fisk, kyckling, ris och majsgröt, så invånarna i regionen är inte heller vana att äta grönsaker. Röda Korset har som mål att uppmuntra folk att odla mer mångsidiga växter och äta mer frukt och grönsaker. På cykelstyret transporteras dagens mat, fiskar stekta i olja. En viktig del av livsmedelstrygghetsprogrammet är att man lär ut odlingsteknik och sprider information om jordbruk, så att odlingarna ger bättre skörd. Rödakorsfrivilliga har utbildats att ge människor råd i fråga om plantering och växtvård. Till exempel i byn Nhamirere är folk nöjda med Röda Korsets insatser. Skördarna är större än de var förr. Vi fick en god skörd förra året och kunde sälja en stor del av den. Pengarna har vi använt till att bland annat köpa nya kläder, berättar Maria Jorge. Text: Kirsi Koivuporras

4 Gymnasium> Hållbar utveckling > Moçambique Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt på åkern. Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer På åkern sjunker fötterna djupt ner i den varma leran. Här och där ser man vatten som glimmar i solskenet. Minória Manuel tittar länge på den mjuka jorden. Översvämningen har förstört riset, majsen, bataterna och bönorna som Minória odlade på sin åker. Riset växte bra tills vattnet kom och förstörde allt. Det känns illa nu, säger Minória. Minória bor i byn Nhacatundo i Moçambique. Byn Nhacatundo är belägen i distriktet Mopeia, där man ofta drabbas av naturkatastrofer: översvämningar, orkaner och torka. I Nhacatundo ligger bybornas odlingar intill Zambezifloden, som påverkas av kraftiga och långvariga regn och hårda vindar. Också mänsklig aktivitet påverkar översvämningarna, eftersom det längs Zambezi finns flera dammar som reglerar vattenflödet. Floden flyter genom fyra afrikanska länder. När vatten samlas vid det övre loppet släpps mera vatten vidare via dammarnas utskov. På så sätt försöker man förhindra översvämningar och skydda markerna längs floden. Samtidigt kan man ändå också orsaka översvämningar i flodens nedre lopp, eftersom vattenmängden där plötsligt blir större än vanligt. Zambeziflodens vatten från grannländerna faller ut i dammen Cabora Bassa i Moçambique. När dammen fylls släpper man ut mera vatten och återverkningarna syns i provinsen Zambezia och områden som Morrumbala, Mopeia och Maganja da Costa. Det leder till översvämningar som påverkar områden intill floden samt odlingar, byggnader och människor där. De här människorna måste sedan evakueras från översvämningsområdena till

5 Gymnasium> Hållbar utveckling > Moçambique tryggare trakter, förklarar Simone Bonate, Röda Korsets distriktssekreterare i Zambezia. Först torka och sedan översvämning Intill floden är jorden bördig. Ris, majs och bönor växer bra. Därför vill man ha sina åkrar på låglandet intill floden i stället för på höglandet dit översvämningarna inte når. Det är svårt att lämna odlingar, djur och annan egendom när vattennivån i floden stiger. Ibland isoleras människor på grund av översvämningar och de måste räddas med hjälp av båtar och helikoptrar. År 2001 omkom över 700 människor på grund av översvämningar i Moçambique. Under hösten 2009 och våren 2010 har invånarna i distriktet Mopeia redan drabbats av två naturkatastrofer. Först verkade det som om regnen skulle utebli. Torkan förstörde den första sådden. Ända till september odlade vi åkrarna på höglandet, men eftersom vi trodde att regnen skulle utebli började vi sedan odla åkrarna intill floden. Nu är vi ledsna eftersom skörden gått förlorad två gånger i rad, säger Maria Jorge i byn Nhamirere. De sena regnen kom i form av kraftiga skyfall och Zambezifloden svämmade över. Nu får vi hoppas på nästa skördeperiod. Om vi bara fick utsäde kunde vi ännu odla både bönor, majs och grönsaker, hoppas Jorge. Måste börja om från början I byn Nhacatundo är stämningen i stort sett densamma. Man blir mer eller mindre tvungen att... Fakta Internationellt avtal om användning av dammar Efter översvämningarna år 2001 slöt Moçambique och dess grannländer ett avtal som slår fast att myndigheterna är skyldiga att informera om den mängd vatten som släpps ut genom dammarna. Det här har förbättrat katastrofberedskapen i Moçambique, eftersom man har bättre koll på hur mycket vatten som är att vänta vid floden Zambezis nedre lopp.... börja om från början, men utsädet räcker inte till. Minória Manuel har tre barnbarn. Barnbarnen, som går i lågstadiet, bor hos sin mormor. Jag tycker om att ha barnen här, säger hon och ler. Barnens föräldrar Minórias vuxna barn bor i samma by. Också deras odlingar har blivit förstörda av översvämningen. Om vattnet sjunker undan börjar vi om från början. Då planterar vi batater, alltså sötpotatis, på nytt. Men utsädet vill inte räcka till, det gör framtiden osäker, suckar hon. Livet måste gå vidare. Minória Manuel är inte uppgiven, utan ser framåt och tar en dag i sänder. Text: Kirsi Koivuporras När klimatet förändras ökar risken för översvämmningar och torka i Moçambique Idag är Moçambique ett av de länder i Afrika som har drabbats värst av naturkatastrofer. Enligt en rapport som INGC det nationella institutet för katastrofhantering i Moçambique publicerade år 2009 innebär klimatförändringen att risken för extrema väderleksförhållanden höjs ytterligare. Enligt de värsta prognoserna kan medeltemperaturen i Moçambique öka med 2 2,5 grader fram till år Det skulle betyda att variationerna i regnmängd tilltar, att risken för översvämningar ökar och att man i landets mellersta delar eventuellt drabbas av svår torka och allt kraftigare orkaner. Klimatförändringen är ett hot mot utvecklingen eftersom naturkatastrofer förstör utvecklingsansträgningar: odlade åkrar, förbättrade vägnätverk och byggen som skolor, kliniker och bostäder.

6 Gymnasium> Hållbar utveckling > Moçambique De frivilliga i kommittéerna utbildas och de har i uppgift att ge råd och sprida information till grannar och andra samt delta i räddningsarbetet när en katastrof inträffar. Röda Korset varnar för naturkatastrofer och hjälper med räddningsinsatser Röda Korset har grundat speciella katastrofberedskapskommittéer som har i uppgift att varna folk om översvämningar och orkaner, sprida information och hjälpa människor när något händer. Medlemmarna i kommittén är frivilliga som arbetar utan ersättning. Röda Korset utbildar samtliga frivilliga i kommittéerna, tio frivilliga per kommitté. Var och en av dem har bland annat fått lära sig första hjälpen. De frivilliga i en kommitté är vanliga bybor som är verksamma där de bor. De har alla sina egna uppgifter, som ansvar för att varna människor om en förestående katastrof eller ansvar för transporter. De frivilliga har en förpackning med sådant som kan behövs i en nödsituation. I paketet finns bland annat en radio så att man kan lyssna på nyheter och väderleksprognoser och ett rep som man kan använda till att rädda folk ur vatten. I förpackningen finns också en räddningsväst och en lykta. Dessutom finns det flaggor i olika färger som används till att varna för en annalkande orkan. Färgen på flaggan signalerar hur länge det är tills orkanens beräknade ankomst. När en röd flagga hissas är det bara nio timmar kvar. Medlemmarna i kommittén besöker närbelägna byar och berättar om hur man varnar om översvämningar och orkaner och vad folk borde göra när en varning ges. För översvämningar har man till exempel planerat färdiga rutter så att man kan sätta sig i trygghet. Under översvämningar och orkaner hjälper Röda Korset myndigheterna att rädda människor. Människor som tvingas lämna sina hem dirigeras till en trygg plats där man ställer upp tält. Människorna förses också med förnödenheter, som kärl att hämta rent vatten i. Kommittéernas insatser har räddat människoliv. Idag vet invånarna mer om översvämningar och kan förbereda sig på dem. Text: Kirsi Koivuporras

7 Gymnasium > Hållbar utveckling > Kambodja Minttu-Maaria Partanen Kambodjanska Thor Soknan, här tillsammans med sin yngsta dotter, har fött alla sina fem barn hemma i ett trähus med ett rum som har byggts på pålar. Till hjälp hade hon en traditionell hjälpföderska och några gamla granngummor. Thor hoppas att det barn hon väntar nu är en pojke. Kambodja har byggts på översvämningspålar Det finns två årstider i Kambodja. Från maj till oktober regnar det ofta från morgon till kväll, medan man under resten av året plågas av torka och olidlig hetta. I viss mån är folk vana vid översvämningar. Varje år orsakar de ändå stora problem för många familjer. Det behövs bara en lite svårare översvämningsperiod och det blir svårigheter, förklarar Bou Seng Long. Han jobbar som Kambodjanska Röda Korsets katastrofberedskapskoordinator i Kratie-området. Översvämningar gör det svårt att få tag på rent vatten, stänger skolor, hotar skörden och kan döda boskap och husdjur. Vägarna till många byar blir översvämmade. Kratie i mellersta Kambodja ligger mellan Risodlaren Cheat Lorn har förberett sig på översvämningar genom att höja marken under huset och bygga familjens dass på en upphöjning. Under huset hänger en båt som man använder när det är översvämning. två översvämningsområden. På ena sidan stiger vattnet i floden Mekong och på andra sidan reser Minttu-Maaria Partanen

8 Gymnasium > Hållbar utveckling > Kambodja sig bergen och regnvatten därifrån strömmar till Kratie. I normala fall sker de två översvämningarna vid olika tider. År 2009 kom det vatten samtidigt från båda hållen. Vattenmassorna omringade människor i deras hem och förstörde översvämningsvallar. Förra årets risskörd blev förstörd, konstaterar 59-årige risodlaren Cheat Lorn. Han sitter under sitt hus som är byggt på pålar. Han är orolig. För hans familj ser det här året lika dystert ut som året innan. Cheat vet inte var hans familj ska få tillräckligt med ris. Ris är den viktigaste delen i den kambodjanska kosten. Utan ris finns det inte mat. Vi har inget utsäde för i år. Nästa skörd slår också fel, säger Cheat, som har fem barn att försörja. För att familjen ska ha mat i år kan Cheat vara tvungen att sälja en av sina vattenbufflar. Det i sin tur gör det svårare vid nästa risskörd, eftersom vattenbufflarna används som dragdjur på åkern. Om Cheat tvingas sälja mycket av sin egendom för att få mat åt familjen kan det leda till en ond cirkel av fattigdom. Risodling bygger på översvämningar Livsmedelsproduktionen i Kambodja är beroende av Mekongflodens årliga översvämningar som sprider vatten och gödsel på åkrarna. Vattnet borde ändå bara ligga kvar på åkrarna några få dagar. Om översvämningarna pågår flera månader, som det gick förra året, förstörs både risoch grönsaksskörden. Kraftiga översvämningar förstör också fördämningar och jordvallar som ska förhindra att allt vattnet rinner bort. När bevattningssystemet inte fungerar förstörs skörden av torka. Mina odlingar bygger på himlen, förklarar Cheat Lorn. Om det inte kommer regn finns det inte vatten. Cheat skulle kunna rädda en del av sin skörd om han hade tillgång till en vattenpump. Men det bränsle som driver en pump är för dyrt, så det har han inte råd med. Byborna har vänt sig till Röda Korset i Kambodja för att få en vattenpump. Lokalavdelningen i Kratie har också gett möjlighet att få bidrag för att köpa bensin i torra områden, men det finns inte vatten eller pumpar för alla jordbrukare. Vattenbufflar hör till en familjs viktigaste egendom. I Kambodja är det främst bufflar som arbetar på risåkrarna. Klimatförändringen orsakar fler naturkatastrofer i Kambodja Följderna av klimatförändringen kommer att synas dramatiskt i Kambodja. Enligt en bedömning av Sydostasiens ekonomi- och miljöprogram EEPSEA kommer Kambodja i framtiden att vara det land i regionen som drabbas värst av de miljökatastrofer som klimatförändringen orsakar. När regnen blir häftigare och torrperioderna värre är det väldigt lite människorna kan göra som svar på de extrema väderförhållanden som klimatförändringen för med sig. De som lever i extrem fattigdom har inga reserver av livsmedel att ta till eller möjlighet att göra sina hus mer stormtåliga. Kambodjanska Röda Korsets betydelse när det gäller att förbättra katastrofberedskapen bland byborna ökar ytterligare. På grund av klimatförändringen har det redan nu blivit svårare att förutspå översvämningar. Risodlingen i Kambodja baserar sig på regelbundna översvämningar. Jordbrukarna får stora problem om översvämningar och regn blir oregelbundna, suckar katastrofberedskapskoordinator Bou Seng Long. text: Minttu-Maaria Partanen Minttu-Maaria Partanen

9 Gymnasium > Hållbar utveckling > Kambodja Under regnperioden samlar Cheat Lorns familj vatten i stora behållare av lera. Under torrperioden tar man hushållsvattnet ur behållarna eller bär vatten från närmaste brunn. Till bevattning räcker det uppsamlade vattnet inte. Minttu-Maaria Partanen Upphöjda hus och båtar En av Kambodjanska Röda Korsets huvuduppgifter är att hjälpa byborna i landet att förbereda sig på perioder av översvämningar och torka. Varje distrikt har små livsmedels- och förnödenhetslager för översvämningar. Arbetet pågår året om. Med hjälp av frivilliga klarlägger byborna var människor och djur kan söka skydd undan vattenmassorna. Vi erbjuder information och byggmaterial för att förstärka hus och båtar. Dessutom ger vi frivilliga och bybor råd om hur de kan få information om annalkande översvämningar och hur de i sin tur ska föra vidare information om skador, berättar koordinatorn Bou Seng Long. Under en översvämning blir hälsofrågor speciellt viktiga. Få har möjlighet att använda dass och det är svårt att hitta rent dricksvatten. Därför måste byn ha en plan för hur man kan organisera vattentillgången när det är svårt att göra eld och koka vatten. Resultatet av Röda Korsets arbete kan man se i Cheat Lorns hus. Han höjde marken under sitt hus, så att översvämningsvattnet inte blir så högt. Tack vare höjningen når vattnet i allmänhet bara till knäna och det gör det möjligt att röra sig under huset. Dasset är också byggt på en upphöjning. Under Cheat Lorns hus hänger en smal båt i trä. I början av året finns det inget vatten någonstans, men under översvämningssäsongen i juli augusti kan man bara röra sig med båt. Cheat vet också vart han ska föra sina två kor och tre vattenbufflar så de är i säkerhet. Text: Minttu-Maaria Partanen

10 Gymnasium > Hållbar utveckling > Uppgifter Uppgifter: Skriv upp faktorer som har att göra med förhållandet mellan natur och människa: hur påverkar naturkatastrofer människors liv i Moçambique och Kambodja? Vilka möjligheter har människor att balansera sitt liv med naturkrafterna och förbereda sig på naturkatastrofer? Gör en lista över faktorer som du tycker att människor i Moçambique och Kambodja behöver nå för att få en tillräcklig utkomst och kunna leva ett gott liv. Fundera över vilka konflikter det finns mellan strävan efter ett gott liv, utveckling och vad jorden klarar av. Hur tycker du att man kunde avlägsna fattigdom på ett hållbart sätt?

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Högstadium> Geografi > Översvämningar David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Gymnasium> Geografi > Moçambique David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt på

Läs mer

Moçambiques historia. Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen. Kolonialtiden fastställer statsgränserna. Långväga handelsmän och erövrare

Moçambiques historia. Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen. Kolonialtiden fastställer statsgränserna. Långväga handelsmän och erövrare Moçambiques historia Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen De första invånarna i Moçambique var medlemmar av sanfolket som levde som samlare och jägare. I början av 1000-talet flyttade bantufolk

Läs mer

Moçambiques historia. Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen. Kolonialtiden fastställer statsgränserna. Långväga handelsmän och erövrare

Moçambiques historia. Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen. Kolonialtiden fastställer statsgränserna. Långväga handelsmän och erövrare Moçambiques historia Från jägar- och samlarkulturer till kungadömen De första invånarna i Moçambique var medlemmar av sanfolket som levde som samlare och jägare. I början av 1000-talet flyttade bantufolk

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 42011 UTAN HJÄLP SPRIDER SIG MISÄREN Kampen mot torkan fortsätter i Kenya. Det är en het kväll och det är becksvart. Kan det faktiskt vara så här mörkt? Ingen el, inga

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Tobias Kjellström. DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien

Tobias Kjellström. DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien Tobias Kjellström DEL 1: Övningsuppgifter om Indonesien Mangroveskogarna i Indonesien Intressekonflikter i Indonesien Vad är mangrove? mangrove är en sorts skog som växer i sand och gyttja vid kusten.

Läs mer

Den här symbolen betyder att du ska använda dig av karthäftet för att lösa uppgiften.

Den här symbolen betyder att du ska använda dig av karthäftet för att lösa uppgiften. K Den här symbolen betyder att du ska använda dig av karthäftet för att lösa uppgiften. 3 Från Himalaya till Bengaliska viken 4 I det här provet kommer du att få följa vattnets färd från Himalaya, över

Läs mer

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling 2 Återkommande naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och torka, kombinerat med strukturella utvecklingsutmaningar bidrar till ökade sårbarheter bland befolkningen i Etiopien. Framförallt torka

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Lathund. Fo r o versva mningshotade fritidshus

Lathund. Fo r o versva mningshotade fritidshus Lathund Fo r o versva mningshotade fritidshus Fo re Under Efter Ö versva mningar Enkelt uttryckt beror en översvämning på att mer vatten rinner till ett vattendrag än vad det klarar av att ta hand om.

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lokal ekonomi räddar elefanter

Lokal ekonomi räddar elefanter 24 grus & guld 2/2016 Mums! Elefanterna i Wasgamuwa Nationalpark går gärna in och äter i närliggande odlingar. Lokal ekonomi räddar elefanter Hur kan människor och vilda djur samsas om marken? I Sri Lanka

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information Högstadium > Samhällslära > vatten och sanitet David Chancellor Carlos Nacufonha testar vattnet i en nyborrad källa. Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information På marken mitt i ringen

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla!

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla! FAKTABLAD Så här får vi maten att räcka till alla! Så här får vi maten att räcka till alla! sida 2 Så här får vi maten att räcka till alla! Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid?

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? 1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? Kommentarer 1. Vi ger några exempel, främst inom transportsektorn. Forska fram ny renare teknik för både fordonsmotorer och flygplansmotorer

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

KEAS & WILLES KLIMATRESA

KEAS & WILLES KLIMATRESA KEAS & WILLES KLIMATRESA barnmaterial_skiss_ons21b.indd 1 09-01-27 13.23.38 barnmaterial_skiss_ons21b.indd 2 09-01-27 13.23.39 Wille sitter vid fönstret och ritar. Utanför vräker regnet ner. Tråkigt, tycker

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Vardag På kolonilotten

Vardag På kolonilotten ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 plantor (sida 7, rad 5) små växter Kapitel 3 förvånad (sida 10, rad 1) överraskad Kapitel 6 åt andra hållet (sida 17, rad 7) här: på den sida

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Idala förskola

Rapport. Grön Flagg. Idala förskola Rapport Grön Flagg Idala förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-11-29 11:51: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Det är inspirerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011

Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011 Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011 Våra 5 mål Kretslopp alla ska kunna redogöra för vattnets kretslopp Liv i vatten alla ska kunna berätta om något som lever i vatten Rädd om vatten alla ska förstå att det

Läs mer

Annorlunda superhjältar. Kulturveckan torsdag 1

Annorlunda superhjältar. Kulturveckan torsdag 1 Annorlunda superhjältar Kulturveckan 2017 - torsdag 1 Superhjälten Hammarugglan fångar skurkar. När han slår hammaren i marken blir det jordbävning och skurkarna flyger in i väggen. Det här är superhjälten

Läs mer

Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten.

Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten. Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. 1-2 I industriländer och i rika familjer i utvecklingsländer använder

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien

Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien Klimatanpassning 2013 Therese Frisell, Livsmedelsverket Nyhetssändning 3 januari 2011 Worst of Rockhampton flooding yet to come http://youtu.be/9fso5f9zcoy

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA BURMAN ORDFÖRSTÅELSE halt (s 3, rad 1), isigt, lätt att glida och ramla mellanmål (s 5, rad 7), något lätt att äta, frukt till exempel stukat (s 7, rad 9), gått snett med,

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

ELD ELEMENTET ELD. lycka till!

ELD ELEMENTET ELD. lycka till! ELEMENTET ELD ELD FALMA ska tas på allvar. Annars blir hon farlig. Falma bor i Naturkrafternas Dal där hon generöst delar ut sin glöd och brinnande låga till de som behöver. Ibland går hon överstyr men

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vattentema på Hägneskolan.

Vattentema på Hägneskolan. Vattentema på Hägneskolan. Under vårterminen pratar eleverna på Hägneskolan om vatten och vattnets betydelse för en hållbar utveckling. Eleverna skaffar sig kunskap genom samtal, att läsa faktatexter,

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Växter och stubbar Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Tegelstugans Förskola ligger i Veberöd och består av åtta avdelningar. Förskolan har en stor grön gård med många outnyttjade möjligheter

Läs mer

När tomtemor räddade julen

När tomtemor räddade julen När tomtemor räddade julen Roller: Tomtemor: Jultomten: Dr. Nisse: Maria: Mario: Tomtenisse 1: Tomtenisse 2: Tomtenisse 3: Tomtenisse 4: Tomtenisse 5: Tomtenisse 6: Tomtenisse 7: Statister: Berättare:

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer