Världsbanken Länder som minskar klyftorna. fattigdom och snabbare ekonomisk tillväxt och mindre korruption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världsbanken 2000. Länder som minskar klyftorna. fattigdom och snabbare ekonomisk tillväxt och mindre korruption"

Transkript

1 Världsbanken 2000 Länder som minskar klyftorna mellan könen k har lägre l fattigdom och snabbare ekonomisk tillväxt och mindre korruption

2 könsgap Resursfördelning rdelning ex Guatemala/ mark/föda Fattigdom ex Grameen Bank/mikrolån n (97%kv) Fattigdom ex Undernäring ring - moderns brist på p inflytande Människovärde ex Demografiska problem 90 f/100 p Strukturella konsekvenser ex Läskunnighet L (62% f) Miljö/vattenf /vattenförsörjning rjning (fler kv i projekt) Patriarkat ex Hälsa/reproduktion/kH lsa/reproduktion/könsstympning nsstympning Hiv/aids 75% k (illegala aborter) Väpnade konflikter krigsvåldt ldtäkter /våld mot kvinnor (Dr Denis Mukwege,, Kongo, Olof Palmepriset)

3 (o)lika behandling? Behandlas kvinnor och män/ m flickor och pojkar (o)lika( o)lika? Ges Ges kvinnor och män/ m flickor och pojkar (o)lika( service?

4 Varför? r? Demokrati / Representation Rättsregler FN, EG-rätt lagstiftning Rättvisa /Fördelning av resurser Ekonomi/effektivitet Kund, Kvalitet, PR, Varumärke, rke, ta tillvara kompetens och resurser, Verksamhets- utveckling / produkter, CSR

5 Varför? r? Skattefinansierad verksamhet måste m svara upp mot medborgares rättigheter, r intressen och krav Konsumenter/brukares ökade kunskaper och medvetenhet om jämstj mställdhet

6 Varför? r? Likabehandling; en förutsf rutsättning ttning för f r varje individs möjlighet m till utveckling (jmf interna styrdokument, lagstiftning, läroplaner, l värdegrund,) Attraktiv arbetsgivare (jämnare könsfördelning?) Förstärkt rkt varumärke rke (vad betyder det för f val av skola, bostadsort mm?)

7 (o)lika behandling? Tvätts ttsäcksprojektet Hjärtinfarkt /ambulans (Göteborg) BUP (sthlm) Stöd d för f r cancersjuka (sthlm) Överstrålning vid tarm cancer (radiumhemmet, ki) cksprojektet (Danderyds sjukhus, sthlm) Manlig konst mer värd v (sthlm, landstinget) Höftfraktur patienter/kvinnor fick mindre smärtlindring (ambulanssjukvården Göteborg) G

8 (O)lika behandling Mer hemtjänsthj nsthjälp till män m (ovanåkers kommun) Generösare föreningsbidrag f till män m (Lundby i Göteborg) Vackert leende viktigare för f r flickor (folktandvården i trollhättan) ttan)

9 Ojämst mställdhetens konsekvenser Traditionella könsrollerk Segregerad arbetsmarknad Sjukfrånvaro, mobbning, brist på p kreativitet, brukare /kunder Begränsar individuella val Utbildning, fritid, föräldraledighetf Ojämn resursfördelning rdelning Sjukvård, socialtjänst, fritid, kompetensutveckling, Förtryck av kvinnor/flickor Våld i samhället, skolan, sexualisering, brist på p respekt, förlf rlöjligande

10 Lönsamt? Insatser som är r utformade utifrån n både b kvinnors och mäns m behov ger bättre b effekt och blir då d mer kostnadseffektiva. Jämställdhetsarbete blir därmed d en resurs i utvecklingsarbetet.

11 CSR MR, jämstj mställdhet, upprätth tthållande av god affärsetik, miljöhänsyn, hälsa, h antikorruptionsåtg tgärder Dow Jones Sustainability Index mäter m värdet Ökad lönsamhet l med 12%

12 Blandade arbetsgrupper Företag med stor kvinnlig representation i styrelsen är r mer lönsamma, större tillgångar, avkastning, aktievärde (Fortune 500 listan, Catalyst 2004, Adler R, 2007, danska studier av företag, f til gagn för f bundslinjen..? (Kossowska( Kossowska, A-M,mfl Århus 2005) Lönnquist mfl 2007, Uppsats Uppsala universitet, företagsekonomiska inst. )

13 Jämställdhet och mångfaldm Brett utvecklingsarbete leder till resultatförb rbättringar (Jämt lönsamt l 2003) Samband mellan jämstj mställda företag/organisationer och lönsamhetl (NUTEK jämstj mställdhet och lönsamhet l 1999) Kompetensutveckling har stor betydelse för r företagens f möjligheter m till utveckling och framgång (SOU 1992:7)

14 Mångfald Högre effektivitet, förbf rbättrad ledarskapskvalitet och förmf rmåga att rekrytera och utveckla medarbetare (Försvarsh rsvarshögskolans rapport, Johansson mfl,, 2001)

15 Mångfald värdesatt och använd nd kulturell mångfald m har positiva effekter på p organisationens resultat (Cox 1993) Hur vi uppskattas i organisationen påverkar, p engagemang i arbetet, tillfredställelse, llelse, identifikation med AG Hög g uppskattning påverkar p prestationsresultat och leder till större möjlighet m till avancemang, högre kompensation, ökad arbetsprestation

16 Blandade arbetslag Kreativitet och effektivitet ökar totalt sett med blandade arbetslag (Bantel & Jackson, Arbetslivsfonden) Identifiera möjligheter m och hot, vara mer handlingskraftiga (Jackson 1992, Lönnquist L 2007) Lägre sjukfrånvaro (Alexandersson 1996) Rekrytering av heterogena grupper skapar kreativitet (Kanter 1997)

17 Sammanfattning Individnivå: : lägre l frånvaro, ökad trivsel, bättre b samarbetsförm rmåga, mer flexibla arbetsplatser, bättre befordringsmöjligheter Organisationsnivå: : färre f konflikter mellan grupper, lägre l personalomsättning, ökad kreativitet, högre h produktivitet och effektivitet Samhällsniv llsnivå: : högre h efterfrågan på p arbetskraft (Mlekov & Widell 2003)

18 Affärsm rsmässighet ssighet Kund/brukare vem? / bemötande normativt) tande (hinder Produkt vad? ( hur kreativt är r utvecklingsarbetet?) Marknadsföring ring vem? Internt/externt (vem och vad visas på p bilder?) Varumärke rke starkt/svagt? (attraktiv AG) Hur ser ledning/ chefer ut i förhf rhållande till marknad/brukare? ( marknad/brukare? (Förtroende? Internt /externt?)

19 exempel Mc Donalds ( rekrytering/utveckling/ befordran) Länsförsäkringar (kunder) Swedbank (kunder) Veolia/transporter (arbetsförh rhållanden) Leftisright (rekrytering Aspergers syndrom) IBM (rekrytering/befordran) SE banken (affärsnytta, öka andelen kvinnliga chefer) Bodyshop (CSR) Stålöv AB (arbetskraftsbrist)

20 Skanska (affärsnytta öka andelen kvinnliga chefer, olikheter) IKEA (värdegrund) Försvarsmakten (demokrati) Premo pressens morgontjänst (rekrytering, befordran utveckling/samarbete) Stockholms läns landsting (patientsäkerhet) Scania (rekrytering, befordran) Martin Olsson AB (värdegrund,kunder) Skola, sjukvård (förtroende)

21 Vägar fram Vilja att förändra/ f identifiera nyttan Strategisk fråga/ ledningens ansvar Förändring av företagskultur/ f retagskultur/diversity climate/ inclusion Bryta ett traditionellt/ könsstereotypt/normativt tänkandet Medvetet och ett gott ledarskap Mellanchefer strategiskt skikt

22 Vägar fram Förändra traditionella kravspecifikationer Kvalitetssäkring av likabehandling tex rekrytering Andra och öppna rekryteringsvägar gar (ej nätverk, headhunters) Utveckling för f r alla Mätbara mål m

23 Resultat Mångfalden tas tillvara, uppskattas och värdesv rdesätts istället för r att betraktas som ett problem

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT En inventering av studier inom ämnesområdet PM 2006-09-06 Handlingsgruppen för hållbar utveckling 1 (36) 2 (36) Innehållsförteckning Inventering

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer