Infobladet för Kumlinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infobladet för Kumlinge kommun"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun november 2012 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9 sida 10 info från kommunen elevreportage info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är Materialet lämnas in i redigerbar form och levereras helst per e-post: Välkommen med ditt material till vår gemensamma kommuntidning! Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: Info från hälsovården Årets säsonginfluensa vaccinering börjar. Seglinge (ovanför butiken) tisdag 6/11 kl Kumlinge rådgivningen onsdag 7/11 kl tisdag 13/11 kl Enklinge (butiken) torsdag 8/11 kl Övriga tider enl. överenskommelse. Hälsar Anne-Mai och Annina TILL SALU Mercedes Benz 280T farmare åm i toppskick med de flesta optioner som finns! Reg. ÅL 7146, diesel, medkörd km, besiktigad till hösten Sommar och vinterdäck i bra skick, aluminiumfälgar. Kan ses utanför kommunkansliet. Pris: euro Mindre bensindriven bil kan komma i fråga i utbyte, gärna 4-hjulsdriven med dragkrok. Ring för mera info: Åke Rönnqvist tel Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Dessutom finns protokollen även i en pärm på butikerna i Enklinge och Seglinge. Älgjakten på Seglinge , drevtjej Julia Eriksson, 9 år, berättar: Första dagen gick vi på Seglinge, där sköt vi två tjurar. Det var ganska jobbigt att gå för att det var vått och geggigt och mycket enbuskar, men det var kul för att vi var så många och det gick så bra att vi fick två älgar. Andra dagen gick vi på Snäckö. Först trodde vi att vi inte skulle få några älgar där men sen hördes ett skott och ett till - en kalv hade blivit skjuten. Sen så fick vi två kalvar till och sen en tjur till sist. Våra älgar har redan hängt färdigt och finns nu i frysarna! namnam :) Full pott på första helgen och snart ska vi ha jakthippa! Julia

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, beslut i urval från mötet KOMMUNSTYRELSENS HANTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES STÅNDPUNKT OM KOMMUNSTYRELSENS ANVISNING TILL PLANERINGSKOMMITTÉN ATT UTRE- DA KOSTNAD FÖR NYBBYGGE AV SERVI- CEBOENDE Kommunstyrelsen beslöt den 17.9 att planeringskommittén för Annagårdens renovering ska ta fram en kostnadskalkyl för nybygge av serviceboende vid skolan. Dagen efter styrelsemötet beslöt å sin sida fullmäktige framföra ståndpunkten att kommunstyrelsen i sin fortsatta beredning av serviceboende-ärendet fokuserar fullt på renoveringsalternativet tills det är utrönt om renovering ska utföras. Fullmäktige uttryckte alltså en förväntan som går emot kommunstyrelsens beslut. Därför behövde kommunstyrelsen ta ställning till om den ändrar sin anvisning till planeringskommittén i ljuset av fullmäktiges ståndpunkt. Kommunstyrelsen beslöt att ändra sin anvisning till planeringskommittén så att kommittén inte i detta skede förväntas ta fram kostnadskalkyler och andra beräkningar för ett nybygge av serviceboende/dagis. ÄRENDEN TILL SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖ- TE : Kumlinge beslöt meddela värden Kökar kommun att man vill att följande ärenden tas upp på skärgårdskommunmötet den 22.10: -Skärgårdskommunernas gemensamma marknadsföring. -Hälsovårdarberedskapen; ärendet avser såväl frågan om förkortning av beredskapen från kl 24 till 22 som frågan om möjligheter/krav på hälsovårdarberedskap dygnet runt. -Hur ska skärgårdens gemensamma intressebevakning gentemot landskapet, lagstifningen osv utföras framöver? Hur ska skärgården få sin röst hörd? Vilken ska kontaktytan mellan skärgårdskommunerna och regeringen vara i framtiden? Ärendet tangerar den diskussion om samhällsservicestrukturreformen som kommer att föras på Kökar-mötet. GODKÄNNANDE AV KÖPEBREV FÖR TOMT VÅRHOLMS BOSTADSOMRÅDE: Kommunstyrelsen godkände köpebrev för en 3508 m² stor tomt på Vårholms bostadsområde. Köpare är Timo Sinkkonen, Kumlinge. Tomten är den tredje som säljs på bostadsområdet. TAXOR FÖR AVFALLSHANTERING FRÅN : Kumlinge kommun har under de senaste åren hållit hushållens och fritidshushållens avfallshanteringsavgifter på en sådan nivå att kostnaderna inte täckts av de avgifter som kommer in. Följden av detta är att kommunen går emellan och betalar ett belopp på för hushållens soptransporter, sopbehandling och administrationsavgifter. Inför 2013 har kommunen erhållit budgetkalkyl för sophanteringen som visar att kommunen skulle behöva gå emellan med cirka om avgifterna hålls på samma nivå. Av denna anledning behövdes diskussionen om höjning av avgifterna. För att öka avgiftsfinansieringsgraden inom de privatägda fastigheternas sophantering föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige att avgifterna från och med höjs i enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt nästa möte. Om förslaget godkänns blir avgifterna för sophantering från och med årsskiftet de nedanstående. Med detta förslag skulle kommunen subvention uppgå till cirka euro. Hushåll 1 person: med kompostrabatt 100 / utan kompost 125 Hushåll 2 personer: 140 /175 Hushåll, minst 3 personer: 220 / 275 Fritidshus: 140 /175 Fast bosattas fritidhus: 25 ANNAGÅRDENS RENOVERING, KOMMUN- STYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE TILL FÖRSLAG OM MODIFIERAD ÅTGÄRDSPLAN Fullmäktiges ledamöter deltog i diskussionen. Projektledare Åke Rönnqvist informerade om läget i planeringen av en renovering av Annagården. Åhörarna hade tillställts aktuell information före mötet. Projektledarens bedömning är att man före årsskiftet ska ha det beslutsunderlag som behövs för att kunna avgöra om det är rimligt att renovera fastigheten. Med anledning av fuktmätningar som gjorts samt kontakter med ÅMHM är projektledarens budskap att genomförandet av mögelsaneringen inte kan genomföras i den takt som skisseras i beredningstexten. Kommunstyrelsen tecknade projektledarens information till sin kännedom. Läs mera on fortskridningen av projektet på nästa sida.

3 Info från kommunen Samarbetsstrategier inom skärgården med anledning av förslaget till turlistor för skärgårdstrafiken: Ålands Landskapsregering offentliggjorde den ett nytt förslag till turlistor för skärgårdsfärjorna från Man ger kommunerna tid att inkomma med utlåtanden om förslaget till måndag Kommunstyrelsen gav ordförande och kommundirektören i uppdrag att undersöka om det finns samarbetsmöjligheter med andra kommuner i samband med att kommunerna ska avge utlåtanden om det nya turlistförslag som ÅLR offentliggjorde den NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR Näringslivsnämnden har på de senaste två möten arbetat med kommunens utlåtande om turlistförslaget 2013 och med budgeten för Turlistarbetet ligger nu efter två utlåtanden från kommunen åter igen hos ÅLR som inom de närmaste veckorna skall leverera sitt slutgiltiga förslag. I budgeten föreslår nämnden långt samma kontinuerlig verksamhet som för de senaste åren, eventuellt i något bantad omfattning om budgetdirektiven så kräver. Några saker från budgeten 2013: Marknadsföringen av kommunen kommer att fortsätta genom broschyrer, hemsida (obs: ny sida sedan 1.10, har du kikat?) och mässor mm., dels genom samarbete med Företagsam Skärgård. Närapå kontinuerlig verksamhet, en årligen återkommande grej är Vårstädardagen, nästa vår arrangeras för tredje gången, är det meningen. Denna gång har nämnden för avsikt att utöka dagen till en skrotsamlardag tillsammans med TSJ-Klara. På en sådan dag kan kommuninvånarna göra sig av med skrymmande skrotföremål, sådant som tynger mångas samvete där det ligger en bit från huset invuxet i sly eller kvar glömd i kanten på en åker. Det är ofta gamla jordbruksmaskiner eller andra stora föremål som man önskar skulle bara försvinna över en natt, vilket de inte tycks göra... Därför har nämnden för avsikt att ordna en dag då man på rätt sätt kan göra sig av med dessa grejer. Givetvis skall även våra vägar, hamnar och rastplatser snyggas inför sommaren på samma gång, det kommer att behövas fotfolk som samlar skräp precis som tidigare! Kommunens service för lantbrukare sköts av Agneta Sviberg, Jomala kommun. Kollektivtrafiken är avhängig de frigående färjors turlistor och budgetramen. En eventuell minskning av turer har diskuterats men beslut dröjer tills färjturlistorna och budgeten är klar. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Stipendium Kumlinge kommun utdelar 2 stycken stipendier á 200 till studerande på högskolenivå. För att kunna erhålla stipendiet skall följande uppfyllas: Studierna bedrivs på högskola eller universitet - Det är heltidsstudier - Den sökande har avgångsbetyg från Kumlinge skola eller är mantalsskriven i Kumlinge kommun - Ansökan är kommunen tillhanda senast den 31 december Beslut om stipendiet fattas på bildningsnämndens därpå följande möte. Om det inkommer fler än 2 ansökningar som uppfyller kraven avgörs det genom lottdragning vilka som erhåller stipendiet. Stipendiet kan endast erhållas en gång per utbildning. Ansökan formuleras fritt, men innehåller minst följande: Namn, personsignum, adress, högskola/universitet, studieinriktning, intyg över studierätten, kontaktuppgifter och bankkonto. Ansökan riktas till: Kumlinge kommun, bildningsnämnden, Kumlinge Kontaktperson: Kaj Törnroos, bildningschef, tel , Biblioteket i Kumlinge by har öppet enligt följande: Måndagar Torsdagar Fredagar ETT RIKTIGT FYND Åbo svenska teater kommer till Kumlinge torsdagen den med pjäsen Ett riktigt fynd. Pjäsen spelas i skolans gymnastiksal och börjar Pjäsen tas ca 2,5 timmar. Servering kommer att finnas. Välkomna på teater!

4 Info från kommunen BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN INFORMERAR 1. Annagården För att komma vidare med lösningen av Annagårdens fuktproblem har en pilotmögelsanering av den värst åtgångna lägenheten (i fortsättningen benämnd L1) i västra flygeln förberetts och skall utföras inom en nära framtid. Resultatet av saneringen avgör troligen Annagårdens framtid. En lyckad sanering vore ett bra positivt beslutsunderlag för de beslut som ska tas under December Om saneringen bedöms otillräcklig eller annars fallerar tekniskt eller ekonomiskt blir det att tänka i nya banor. Alternativa lösningar har diskuterats de senaste åren men avfärdats tillsvidare. A) Basproblemet, grundvattnets nivå Grundvattnet har stått för högt under en stor del av byggnadens livstid. En ny dräneringsplan existerar och utförs vid ett positivt beslut (att renovering/sanering ska utföras). i. Den planerade dräneringsåtgärden stoppar effektivt tillflödet av nytt grundvatten till grunden under Annagården vilket då löser en del av fuktproblemet - Det olösta delproblemet är att grusbädden (under markplattan) är mättad med vatten som måste bort eller kringgås på något sätt så att utrymmet blir beboeligt igen ii. Då nytt vatten inte tillförs grunden startar en naturlig uttorkningsprocess men den tidsram vi pratar om här är troligen många år, alltför långsamt för att vi skulle kunna vänta oss någon nytta av en sådan långsam uttorkningsprocess B) Fuktproblem i. Fuktmätningar - Fuktmätningar har utförts över hela byggnaden och speciellt noggrant i L1 som ska provsaneras ii. Fukttrender - L1 a. Fukthalter mellan 93 och 99 % har uppmätts i betongplattan som vilar på grusbädden b. Trenden är möjligen svagt sjunkande (kanske tack vare den tillfälliga dräneringen men det är osäkert då endast 2 mätningsserier utförts hittills) - I resten av byggnaden har en (1) serie mätningar utförts och baserat enbart på detta kan det eventuellt finnas orsak till optimism iii. Materialprover - Materialprover har tagits ur alla byggnadsdelar och analyserna utförs i Åbo av godkänt laboratorium enligt ÅMHM s direktiv C. Byggnaden i. Vattentak - Vattentaket läcker på många ställen och måste åtgärdas med prioritet a. Det är ingen ide att vidta några som helst åtgärder i ett hus som läcker från taket, mögelproblem blir resultatet. ii. Ytterväggar - Ytterväggarna i den äldre byggnadsdelen är ställvis helt obrukbara i nedre väggregionen men i mindre skala än vad antagits i föregående utredning, förklaringen är nu att ytterpanel har rivits och man kan se och följa skadorna på ett visuellt sätt vilket underlättar planeringen av reparationerna - Ytterväggarna i den nya delen verkar ha klarat sig någorlunda tack vare en fungerande luftspalt under panelen iii. Golv - Betongplatta på grusbädd a. Betongplattan i den äldre byggnadsdelen i och nära L1 är totalsur pga. det högt stående grundvattnet b. En såpass fuktig betongplatta kräver speciella åtgärder, dessa åtgärder kan kräva lång tid och komplicerade metoder för uttorkning, även energikostnaderna blir synnerligen höga om forcerad torkning med värmeaggregat används - Isolering på grusbädd a. Denna typ av golvuppbyggnad förekommer i begränsad utsträckning och i dagsläget finns inga definitiva åtgärdsplaner, dessa tas fram då ytterliga fuktmätningar utförts D. Mögelpilot i. Dränering En temporär dränering har anlagts för lägenheten som ska provsaneras. Åtgärden verkar ha gett resultat, men uppföljningen fortsätter. - Effekt av dränering för mögelpiloten a. Dräneringsåtgärden har sänkt grundvattnet så långt ner som möjligt -> ner till den vattentäta lerbotten. b. Då nytt vatten inte tillförs grunden startar en naturlig uttorkning av plattan (mätbart över tiden). ii. Uttorkning av byggnadsdelar - Då basproblemet fukten åtgärdats återstår själva saneringen av utrymmena, detta avhjälps med anpassad värme och ventilation - Väggarna och övriga byggnadsdelar kan torkas ut tämligen fort men plattan är det svårare att torka

5 Info från kommunen - I saneringspiloten prövas en metod som möjligen kan påskynda uttorkningen av plattan avsevärt - Normalt fordrar uttorkningen av plattor och undergrunder många månaders tid 2. Det svåra valet, vad händer efter resultatet av mögelpiloten blir klart Troligen blir avgörandet en kompromiss mellan ekonomi och teknik och huvudregeln bör vara en ekonomi som kommunen kan bära, en teknik som producerar en användbar Annagård. Följande huvudalternativ kan tänkas: A. Renovera & Sanera i. Vid en lyckad lösning på fukt och mögelsanering, starkt bundet till resultatet för mögelpiloten ii. Kostnaderna får inte komma för nära ett nybyggnadsalternativ eller bli för höga sett ur kommunens vinkel iii. Drift- och underhållskostnaderna måste vara tolererbara över byggnadens livstid B. Bygga nytt i. Om mögelpiloten påvisar att sanering och renovering inte är ett alternativ ur ekonomisk eller teknisk synpunkt eller att risken och kostnaden av en felbedömning i renovera- och sanerafallet är för stor för att kunna accepteras utav ansvariga politiker C. Annat alternativ i. Om de föregående alternativen inte bedöms realistiska måste de funktioner som Annagården är avsedd för rimligtvis utlokaliseras ii. Befolknings- och näringslivstrenden inom kommun kan tänkas påverka realismen för de alternativ som ovan antytts 3. Vårholm Området har totalt ändrat karaktär jämfört med tiden före exploateringen, det är svårt att tänka sig en bättre plats för ett hus då man ståt på någon av de högt belägna tomterna med nästan oändlig utsikt över skärgården, plats för poeter och konstnärer, även för romantiker :) A. Slutsyn i. Slutsyn har förrättats och området kan bebyggas ii. Vatten och avlopp arrangeras snarast för området Plogning av privata vägar vintern Snöplogningsavgiften för vintern är 100 och betalas i förskott efter faktura. Om ingen plogning behövs p.g.a. snöbrist kommer avgiften inte att återbetalas. Att tänka på när du betalar: Plogningsavgiften faktureras inom november. Avgiften betalas till Kumlinge kommun, Andelsbankens konto På betalningen skall tydligt anges namn och fullständig adress dit plogningen önskas. Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när snön kommer. Nyanmälda placeras på ploglistan då betalning mottagits. Obetalda plogavgifter från nuvarande eller tidigare säsonger medför avbrott i plogningen tills full betalning erhållits. Distrikt Plogare Telefon Enklinge Per-Olof Engblom Mobil Kumlinge Dan Schåman Mobil Seglinge Dan Schåman Mobil Plogningsdistrikten Om du har praktiska önskemål eller frågor, vänd dig direkt till din plogare. Annat du behöver veta - Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras. - Som fastighetsinnehavare är det på ditt ansvar att infarten och vändplanen har plogkäppar som placeras tillräckligt tätt. Tänk på att även markera stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkanten. - Du skall också ta bort kvistar till en höjd av 4 meter ovanför vägen, och avlägsna uppstickande stenar och liknande från vägen. Tänk på att kvistarna hänger längre ner om de är snötyngda. - Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg kan det leda till skador på plogarnas utrustning. Du kan då bli ersättningsskyldig. Om du är osäker på om din infart uppfyller kraven, kontakta din plogare. Övrig information erhålls av kommuntekniker Åke Rönnqvist, tfn eller

6 Reportage skrivna av skolelever i Kumlinge De äldre eleverna i Kumlinge skola har tränat på att skriva reportage. Här publiceras nu två texter, skrivna av Sonja Pettersson och Victor Schåman. I nästa nummer av Kumlinge Nytt kommer fler reportage! Young Voices! Det är på tiden att skärgårdsungdomar får träffas och prata ihop sig om hur man kan få skärgården levande. Det är ju väldigt nyttigt att träffa ungdomar från Svergies skärgård samt Ålands skärgård och se vilka skillnader det finns. Jag hoppas på fler gemensamma träffar med Svergie och lekar som Grab The Mic. På senaste träffen var temat Make It Happen, där man träffade bl.a chefredaktören för Nyan, En journalist från Ålandstidningen och två personer från Steel FM. Det var spännande att träffa Nyans chefredaktör, Och enligt honom är twitter något mycket speciellt. Roliga dagar och härliga människor! Sonja Pettersson Reportage 16/ En blåsig tisdag går jag mot den vita träbyggnaden mittemot skolan. Byggnaden ser inte så speciell ut men i den så jobbar de ledande inom kommunen. Byggnaden jag pratar om är förstås Kumlinge kommuns kommunkansli. Kommunkansliet fotat från skolans sida När jag kommer in i kansliet så verkar det ganska tyst tycker jag och jag undrar ifall någon har kommit hit än och det har det, Sussi som är socialsekreterare inom kommunen. Jag knackar på och frågar om jag får sätta mig ner och fråga några frågor om kommunen och kansliet. - När byggdes kommunkansliet? - Det vet jag faktist inte, det får du nog ta och fråga Marianne, hon är den som kan det bäst tror jag. - Ok. Hur många är det som arbetar här? Då berättar hon att det är Jim (kommundirektör), Marianne (byråsekreterare) hon själv som socialsekreterare, Janette (bokförare), Åke (kommuntekniker) och Satu som näringsnämndens sekreterare, hälsovården och tillfälligt folk som är där. Sen kommer även en läkare ungefär 1 gång i månaden. Det är också sammanträden i kansliet ibland. - Är det något annat spännande som brukar hända eller något som man inte vet att ni gör? - Nä det är det väl inte. Det händer nog nästan aldrig något utöver det vanliga så det gör att det blir en väldigt lugn och bra arbetsplats. Jag tackar att hon tog sig tid att svara på mina frågor och går ut ur hennes kontor. Då hör jag att även Marianne har kommit så jag beslutar mig om att fråga henne några frågor också, som Sussi hade föreslagit att jag skulle göra. Jag får sätta mig ner och så börjar frågestunden. Hon berättar att tidigare i byggnaden fanns skola, rektorns kansli, hälsomottagningen och kansliet. Huset byggdes på 70-talet och sen byggdes det ut på 90-talet för det var ju väldigt kompakt här inne. Av skolan var det lågstadiet och matte fysik och kemi som var inne i kommunkansliet. Men förut fanns det bara en kommunsekreterare och innan kansliet byggdes hade han det i sitt hem nedanför apoteket, det var John Lindfors som var kommunsekreterare. Förut hette och var det inte exakt samma poster och arbetare som det är idag, posterna hette kommunsekreterare, istället för kommundirektör, socialsekreterare, byggnadsinspektör och näringombudsman och just den posten finns inte längre. Innan det här byggdes var hälsovårdens mottagning på andra våningen på skolhuset där det var lärarlägenheter. Jag frågar vem som har jobbat längst tid där nu och hon svarar att det är hon själv. Hon började 1983 men så klart haft ledigt ibland och från början var det bara deltid. Jag frågar också vilka som har varit kommundirektör eller kommunsekreterare. - Ja, nu har vi ju Jim sen har vi haft Patrik Nygren, Anders Nordström, Alice Persson och John Lindfors, före dem börjar det vara ganska länge sen. Ingen av dem har varit dominerande och varit speciell utan de har gjort som de ska. Jag frågar ifall de är spännande eller så att jobba där eller ifall det är något som folk kanske inte vet eller tror att de brukar göra och vad kommunen satsar på eller har satsat på. Hon svarar att det är svårt att komma på något speciellt bara såhär utan att fundera, det är mycket skrivande. - En av våra stora satsningar var ju Annagården, vi var ganska tidiga i skärgården med någonting sådant, men det är ju en tid sen nu. Nu är det väl mest skola och omsorg som vi satsar på. Jag tackar Marianne för pratstunden och ger mig iväg. När jag går bort från kansliet tänker jag på vad jag trodde om huset i jämförelse med det jag fick reda på, bl.a visste jag inte att de hade haft skola därinne, jag kan förstå att det var trångt. Jag hade också trott att jag skulle få reda på någonting spännande men nä, det är ju faktist ganska svårt att komma på något bara sådär. Men det är en bra använd byggnad iallafall. Victor Schåman

7 Info från föreningar Välkommen på Hälsokväll Fredagen den 2 november, med början kl i skolan i Kumlinge. Inledningsvis serverar vi en matig middagssallad med Airis goda bröd till, för 5 euro per person. I samband med middagen föreläser Erica Dunder kickstarta med hälsoval, om hälsokost, motion och vardagstips på bra hälsoval. Eivor Englund-Karlsson visar sina produkter, Åsa Enqvist erbjuder kroppsscanning och Camilla Hellberg visar och berättar om sina tjänster. Airi visar upp och säljer gårdens produkter och erbjuder också smakprover! Prova på olika aktiviteter! Kl Dans med Erica, passar både vuxna och barn! Kl Bodypump med Åsa Kl Meditation med Eivor Försäljning av folkhälsanprodukter. Kom och ha en trevlig kväll i hälsans tecken tillsammans med oss!

8 Info från föreningar Välkomna till Öringsträff 2012 Lördagen 17 november kl Budgetarbete i din förening Den här utbildningen tar upp ekonomi i föreningar, sambandet mellan budgeten och verksamheten, förståelse för ekonomiska grundbegrepp och hur du lär känna din budget (detta är ingen kurs i bokföring). Vilka viktiga papper och rapporter behöver man hantera i föreningen, vad säger föreningslagen, vad kräver tex. skattemyndigheten. Målgrupp: Föreningsfunktionärer som vill lära sig mer om budgetarbete. Utbildningen är grundläggande, du behöver inga särskilda förkunskaper. Tillfället är gratis. Anmäl dig på: eller Tid: Kumlinge 12 november kl Plats: Kumlinge skola. Kursledare: Maria Malmberg, egen företagare inom bokföring och redovisning. Ett samarbete mellan ABF-Åland, Kulturbyrån i Mariehamnsstad och Bildningsnämnden i Kumlinge. EFTERLYSNING! I Medis regi har det hållits en jättetrevlig smideskurs under den gångna hösten. Vi som har gått kursen är väldigt intresserade av att fortsätta med detta gamla hantverk, men vi behöver lite hjälp för att komma igång En god början är den donation vi fått i form av en gammal fält-ässja. Tack till Dig, Nystu-Gösta! Utan eld ingen värme, inget glödande stål, inget smide - men heller inget smide utan städ, verktyg och tänger HÄR KOMMER EFTERLYSNINGEN IN: Finns det i någon gömma eller vrå hemma hos er gammal smidesutrustning? Framförallt söker vi städ och tänger, men även olika slags hammare och slägga och annat en smed omgav sig med. Du kan låna ut år oss, eller donera så blir vi glada Tag kontakt med Nalle på butiken så samordnar han en fortsatt verksamhet! Vi skall smida medan järnet är varmt - och tänk så roligt det skulle vara om vi kunde göra det i Seglinge gamla bysmedja! Vi hoppas att det är många fler som vill komma samman med oss kring detta gamla hantverk! Välkommen! /Nina med fl. En individuell fisketävling från land eller båt efter Öring och Regnbåge Två klasser: allmän & junior - Störst totalvikt vinner - Minimått 50 cm - För regnbåge räknas halva vikten Start och invägning: Enklinge färjfäste, Kumlinge färjfäste, v.b Bärö Vi samlas kl för kort information. Avgift 10 /person. Invägning kl på samma ställen. Dags fiskekort köpes från: Kumlinge fiskelag, konto: , dagskortet kostar 6. Enklinge fiskelag, konto: , dagskortet kostar 5. Efter fisketävlingen är Alla hjärtligt välkomna på After Fishing med prisutdelning på Restaurang Glada laxen CASH PRIZE samt övriga vinster Där finns möjlighet att äta, bada bastu eller bara snacka... Beställ mat direkt på tel Anmälan och mera information på Enklinge butiken / Markku Lahtinen. Tel eller BOKA JULGRAN! LIONS-CLUB Brändö-Kumlinge säljer julgranar vid Kumlinge andelshandel Boka gärna din gran på förhand, ring Harry, tel

9 Info från företag JULBORD PÅ BÄRÖ! Glada Laxens julbord serveras 7-9 december. Transport ordnas från Kumlinge och Enklinge färjfästen med m/s Våga. Bokning görs på tel Två sittningar per dag kl. 13 och kl 18. Välkomna! önskar Henrik och hans besättning LEDIGA LÄGENHETER FAB Småtalls hyr ut lägenheter i Kumlinge och Seglinge. I dagsläge finns det lediga två och trerummare, några av dem inflyttningsklara omgående. Om du är intresserad av att bo i trevligt radhus nära bykärnan så ring för mera information! Satu Numminen, ord. tel Vi säljer bl.a annat: IT-system kameraövervakning väderövervakning marin-it industriell-it nätverk, WLAN bryggor, WiFi förbrukningsartiklar och reservdelar IT SolarMagic luftsolvärmeprodukter och mer är på kommande! Skärgårdens IT service Kumlinge by Kumlinge Tel (0) FO-nummer: , Med våra återförsäljaravtal och lägre omkostnader kan vi ofta hålla bättre pris på produkterna än butikerna i M:hamn! Gör en bra affär och stöd på samma gång den åländska skärgårdens post och företagstjänster genom att handla via SITS! Kontakta oss via e-post för offert! Grundläggande teknisk support och handledning ingår alltid i leveranserna! Klimatsmart luftsolvärme med ventilationsprodukter till bra pris! För sommarstugan, båten, torpargrunden, verkstaden, kontoret eller något annat utrymme man vill ventilera och hålla torrt utan driftskostnader! Läs mer på ring eller e-posta gärna SolarMagic -uppstickaren från Danmark inom luftsolvärme ventilation! Pris från 180 för den minsta modellen (tillkommer frakt 15 )

10 Brändö-Kumlinge församling - november GUDSTJÄNSTER 3.11 Alla helgons dag Gudstjänst i S:ta Anna kl. 13. Obs! Ny tid! Joe Brandt/Kent Eriksson Allhelgonamässa i S:t Jakob kl. 11 AL/Marja Karlsson söndag efter pingst Högmässa i S:ta Anna kl. 11 AL/Marja Karlsson söndag efter pingst Högmässa i S:t Jakob kl. 11 GH/Marja Karlsson Uppbrottets söndag Högmässa i S:ta Anna kl. 11 GH/Marja Karlsson Domsöndagen Högmässa i S:t Jakob kl. 11 AL/Marja Karlsson 2.12 Första söndag i advent Högmässa i S:ta Anna kl. 11, AL Högmässa i S:t Jakob kl. 11, Joe Brandt / MK KYRKOHERDEN ÄR ANTRÄFFBAR På pastorskansliet i Kumlinge: Onsdag kl På pastorskansliet i Brändö: Fredag kl T.f. kyrkoherde Anna Lindén är ledig måndagar samt och på semester Under kyrkoherdens semester är Göran Hellberg, tel , t.f. kyrkoherde. KONTAKTUPPGIFTER Pastorskansliet i Brändö Pastorskansliet i Kumlinge T.f. kyrkoherde: Anna Lindén Kanslist: Åsa Lundberg Kyrkvaktmästare i Kumlinge: Susanne Danielsson ANNAGÅRDEN OCH SOLKULLA 7.11 Sångstund på Annagården kl GH 9.11 Veckomässa på Solkulla kl. 14. GH/Marja Karlsson Veckomässa på Annagården kl GH Sångstund på Solkulla kl. 14. GH/Marja Karlsson Sångstund på Annagården kl Camilla Hellberg Veckomässa på Solkulla kl. 14. AL/Marja Karlsson Födelsedagsfest för alla jubilarer från 75 år och uppåt på Kumlinge församlingsgård tisdagen den 27 november kl. 14. Varmt välkomna! BrandoKumlingeForsamling Veckomässa på Annagården kl AL Sångstund på Solkulla kl. 14. Marja Karlsson

11

12 Info

13 Info

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik:

Infobladet för Kumlinge kommun. KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE 1-31.12.2012 Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun upprätthåller följande kollektivtrafik: Infobladet för Kumlinge kommun december 2012 nr 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7-8 sida 9-10 info från kommunen elevreportage info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 45 61 18.6.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 18.06.2013 kl.19.45-21.20 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

oktober 2012 nr 10 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun oktober 2012 nr 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-6 sida 7 sida 8 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.10.2012.

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Tomter på Öra strand till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens hemsida www.hammarland.ax. Ansökan om

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER

februari 2013 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun FÖR SENIORER Infobladet för Kumlinge kommun februari 2013 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6 info från kommunen info från föreningar och företag församlingen Nästa deadline är 25.2.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2010 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SALTVIK ÖPPET HUS. Välkomna! Sunnanberg vårdhem och. öppet hus lördagen den 13 november kl. 14.00-16.00. Kaffeservering. INFORMERAR november

SALTVIK ÖPPET HUS. Välkomna! Sunnanberg vårdhem och. öppet hus lördagen den 13 november kl. 14.00-16.00. Kaffeservering. INFORMERAR november SALTVIK 11 / 2010 INFORMERAR november Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö Ett nytt, naturskönt och strandnära bostadsområde med lugnt läge i Brändö by. Totalt 21 tomter, varav åtta är strandtomter med nordvästläge. Endast 2 timmars bilväg till

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SOMMARJOBB SOM STÄDVIKARIE Vill Du ha ett sommarjobb som städare i Hammarlands kommun. Vi kan erbjuda två skolelever, studerande eller andra unga ett

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR november. Kommunkansliet. informerar: HÖSTMÖTE. Välkomna! Äldreomsorgen. informerar: DROP IN DÄCKBYTARDAG

SALTVIK. INFORMERAR november. Kommunkansliet. informerar: HÖSTMÖTE. Välkomna! Äldreomsorgen. informerar: DROP IN DÄCKBYTARDAG SALTVIK 11/2011 INFORMERAR november Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården

september 2012 nr 09 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Info från hälsovården Infobladet för Kumlinge kommun september 2012 nr 09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa deadline är 25.09.2012.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

november 2013 nr 11 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun november 2013 nr 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-4 sida 5 sida 6-7 sida 8-9 sida 10 info från kommunen elevtexter info från föreningar info från företag församlingen Nästa

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö Presentation Brändö är en av Ålands attraktiva skärgårdskommuner med goda förbindelser till både fasta Åland och till det finska fastlandet. Lyyskis Fastigheter kan

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6.

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6. Nordens Nyheter Nummer 1 Lördagen den 30.6.2012 Vår kungliga lägerchef Sabina Holopainen aka Drottningen av Åland berättar om sitt första läger och vad hon gör som lägerchef. Dessutom berättar drottningen

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Infobladet för Kumlinge kommun september 2013 nr 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Solbergsgatan 12 B källaringång Grums Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar och kan!

Solbergsgatan 12 B källaringång Grums Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar och kan! Personal Fritiden: Alice Lönnemalm Adress: Telefon: Telefonsvarare: Postadress: Solbergsgatan 12 B källaringång 664 30 Grums 070-347 01 40 Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 70-76 17.12.2012 1 Sammanträdestid: 18.30-21.00 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer