IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste"

Transkript

1 IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste

2 IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste Fostra jämställdhet mellan könen och självbestämmande I de fattigaste länderna saknar många kvinnor en röst i sina hushåll, samhällen och myndigheter, samt saknar åtkomst till resurser. Att ge kvinnor och flickor makt till självbestämmande är inte bara rätt och rättvist, det är också ekonomiskt fördelaktigt eftersom framsteg inom jämlikhet mellan könen är till nytta för alla, inte bara kvinnor och flickor. Ekonomierna blomstrar. Kvinnor, män, flickor och pojkar har tillgång till samma möjligheter. Och samhällen blomstrar när män och kvinnor är jämställda. Jämställdhet mellan könen är en nyckelprioritet för den utvecklingsfonden (IDA), Världsbankens fond för de fattigaste. IDA arbetar för att upphäva årtusenden av diskriminerande behandling genom att ge flickor möjlighet till skolgång, hjälpa kvinnor få landrättigheter och finansiering för att starta småföretag och i slutändan bidra till förbättrad ekonomi för familjer och samhällen. IDA är unikt lämpad för att stödja en utveckling mot jämställdhet mellan könen, vilket kräver integrationsarbete över flera sektorer och hållbara ansträngningar under längre perioder. Framsteg inom några nyckelgenusindikatorer som t.ex. flickors skolgång och i vilken utsträckning de slutför den, barnsängsdödlighet, deltagande på arbetsmarknaden och innehav av tillgångar är också beroende av investeringar i vatten, sanitära anläggningar, transport, produktionstillgångar och tillgång till finansiella tjänster. Medan många organisationer fokuserar på jämställdhet inom utbildning och hälsa är det inte många som kan matcha IDA:s potential att tillhandahålla stöd inom infrastruktur, utveckling av den privata sektorn, jordbruk och åtkomst till finansiella tjänster. Alla dessa faktorer är väsentliga för att expandera kvinnors ekonomiska möjligheter. Det finns många utmaningar för kvinnors självbestämmande men IDA:s strävanden har börjat ge resultat. Från 2002 till 2012 har exempelvis mer än 188 miljoner gravida kvinnor i IDA-länder fått mödravård från sjukvården under graviditeten. Dessutom ökade könsfördelningen i grundskolor i IDA-länder från 91 flickor per 100 inskrivna pojkar till 96 flickor per 100 inskrivna pojkar i skolorna från 2000 till Som följande exempel illustrerar, bidrar IDA till att förbättra genusproblematiken i flera länder runtom i världen. Kom ihåg att titta på våra andra IDA:s ABC:s, inklusive ett övergripande ABC-faktablad, samt höjdpunkter från vårt arbete i Afrika och om institutionell förstärkning och konflikt och bräcklighet på Nyckelprestationer per land IDA 1

3 Exempel på genusresultat A Afghanistan B kvinnor anslöt sig till sparbanksgrupper för att få åtkomst till lån mellan 2010 och 2013; nästan 60 procent av alla nya företagsgrupper består av kvinnor med tillgång till teknisk support för utvecklingsprojekt på landsbygden. 2,7 miljoner flickor blev inskrivna i skolor år 2012, en ökning från år procent av sjukvårdsanläggningar hade minst en kvinnlig personalmedlem år 2012, en ökning från 54 procent år 2004; antalet sjukvårdsanläggningar ökade från 496 till 2 047; ungefär anställda inom folkhälsan hälften av dem kvinnor har utbildats och utplacerats runtom i Afghanistan, vilket gett ökad tillgång till familjeplanering och vaccinationer bland barn. 43 procent av alla födslar var på sjukvårdsanläggningar år 2012, en ökning från 7 procent år 2004; 39 procent av kvinnorna fick mödravård, en ökning från 6 procent år Benin 60 procent av gravida kvinnor sov under sängnät år 2010, en ökning från 20 procent år Burundi E 25 procent fler födslar var på sjukvårdsanläggningar år 2011 än år 2010; mödrakonsultationer ökade med 20 procent, läkarvården av gravida kvinnor ökade 35 procent och familjeplaneringstjänster via sjukvårdsanläggningar ökade med 27 procent år Etiopien Kvoten 91 procent flickor till pojkar i klasserna 1-4 uppnåddes år 2010, från 89 procent år 2006; klasserna 5-8 ökade från 76 till 91 procent under samma period. G Ghana H Haiti K Kambodja En 95-procentig könsparitet uppnåddes i eftersatta skoldistrikt år 2011, upp från 92 procent år 2005 och närmare det nationella genomsnittet på 97 procent. Ett IDA-finansierat projekt ger kvinnor nödvändiga färdigheter både tekniska och ekonomiska för att ge bättre skördar, få åtkomst till marknader och inkomster från dem. 61 procent högre dagsinkomster tjänades in mellan 2008 och 2011 av kvinnor utbildade för att använda, producera och sälja miljövänliga spisar av lera, som kostar 1,50 dollar styck. Kirgizistan Närmare 1 miljon kvinnor och flickor gynnades direkt från lokalbaserade mikroföretag och förbättrade lokala myndigheter mellan 2007 och ,7 miljoner flickor i Afghanistan var inskrivna i skolor år 2012, en ökning från år procent högre dagsinkomster intjänades i Kambodja från 2008 till 2011 av kvinnor som lärt sig använda, producera och sälja miljövänliga spisar av lera. Nyckelprestationer per land IDA 2

4 Kvoten 91 procent flickor till pojkar i klasserna 5-8 uppnåddes år 2010, en ökning från 76 procent år fattiga människor i Laos fick tillgång till grundläggande service mellan 2003 och 2011 genom ett lokalt drivet utvecklingsprojekt. L Laos fattiga människor i avlägsna landsbygdsområden fick tillgång till grundläggande service mellan 2003 och 2011 genom ett lokaldrivet utvecklingsprojekt 91 procent av projekten reflekterade prioriteter för kvinnor. M Mongoliet N Nepal Nicaragua P Pakistan R kvinnor gynnades direkt av ett program för att stärka försörjningsmöjligheterna på landsbygden, inklusive mikrolån, under perioden kvinnor gynnades direkt av ett program för att ge bättre livsmedelssäkerhet och skapa nya försörjningsmöjligheter under Under det senaste årtiondet har antalet kvinnor som dött i barnsäng sjunkit med hälften, och 44 % kvinnor har åtkomst till kompetent mödravård. 7 procent fler födslar skedde med hjälp av kunnig sjukvårdspersonal på sjukvårdsinrättningar år 2012 jämfört med 2010; 65 procent av gravida kvinnor fick mödravård och fler än 80 casas maternas uppgraderades; 14 procent fler kvinnor fick postpartum vård jordbrukare fick förbättrat tekniskt stöd, av vilka 37 procent var kvinnor, under perioden 2007 till miljoner fattiga människor stöddes under av ett målinriktat kontantöverföringsprogram där medel distribuerades till endast kvinnliga företrädare för berättigade familjer; detta program bidrog till en 40-procentig ökning av kvinnors registrering för nationella ID-kort, vilket potentiellt kan öppna möjligheter för deras socioekonomiska och politiska självbestämmanderätt. Rwanda Ungefär fattiga patienter på landsbygden, främst kvinnor, fick antiretroviral behandling från 2003 till procent av hushållen som fick kontantöverföringar mellan 2008 och 2012 hade kvinnor som huvudförsörjare; säkerhetsnätprogrammet nådde en halv miljon människor under denna period kvinnor i Mongoliet gynnades av ett program för att stärka försörjningsmöjligheter på landsbygden, inklusive mikrolån, under perioden procent av flickorna i Yemen fullgjorde grundskolan år jämfört med 33 procent Nyckelprestationer per land IDA 3

5 32 procent av vietnamesiska hushållen i Khanh Hoa och 47 procent i Tien Giang använde nyligen erhållna lagfartsbevis på land som säkerhet för banklån. 68 procent av hushållen i Rwanda som fick kontantöverföringar mellan 2008 och 2012 hade kvinnor som huvudförsörjare. S Sri Lanka 93 procent av flickorna fullgjorde sin skolplikt år 2010, en ökning från 83 procent år landsbygdsutvecklingsförenigar för kvinnor grundades mellan 2004 och 2011; kvinnor länkades genom 620 telekommunikationscenter år T Timor Leste Nästan 100-procentig könsparitet uppnåddes i lågstadieskolor år V Vietnam Y 32 procent av hushållen i Khan Hoa och 47 procent i Tien Giang använde nyligen erhållna lagfartsbevis på land som säkerhet för banklån mellan 2007 och 2011; 55 procent av hantverkare och egenföretagare, främst kvinnor, använde sina lagfartsbevis som säkerhet för lån. År 2008 startades ett IDA-stött pilotprojekt i de norra, centrala delarna av Vietnam där man inledde en strategi för lagfart med syftet att ge både män och kvinnor rätt att använda mark. Detta ännu aktiva lagfartprojekt för land har förbättrat kvinnors möjlighet att använda sin mest produktiva tillgång sitt land för att generera inkomst. Yemen 53 procent av flickorna fullgjorde grundskoleutbildningen år , jämfört med 33 procent flickor gick i skolan under skolåret som ett resultat av att villkorade kontantöverföringar introducerats år 2008 och PUBLICERAT AV Concessional Finance & Global Partnerships Vice Presidency of the World Bank Våren 2013 PHOTO CREDITS cover: Tran Thi Hoa/World Bank; clockwise for pages 2 4, page 2: Wakil Kohsar/Aina Photo, World Bank; page 3: Stephan Bachenheimer/World Bank, Meriem Gray/World Bank, Dave Lawrence/World Bank, and Bill Lyons/World Bank; page 4: Tran Thi Hoa/World Bank and Arne Hoel/World Bank. Nyckelprestationer per land IDA 4

6 utvecklingsfonden utvecklingsfonden (IDA) spelar en unik roll inom utveckling genom att bryta mark för andra i de svåraste och mest komplexa situationerna för att hjälpa hundratals miljoner människor fly fattigdomens onda cirkel. IDA spelar en ledarroll vid globala utmaningar. Från sitt stöd till klimatmässig motståndskraft till skapandet av jobb för att få stridande tillbaka in i samhället, uppmuntrar IDA andra till att ta sig an svåra frågor med allmännyttiga konsekvenser och bidrar till en säkrare värld. IDA transformerar. IDA hjälper länder utveckla lösningar som bokstavligen har förändrat utvecklingsarbetet från sina historiska jordbrukslösningar för miljoner sydasiater som drabbades av hungersnöd på sjuttiotalet till banbrytande arbete inom områden som skuldlättnad och utfasningen av blyad bensin. IDA är där för att stanna. IDA stannar i ett land efter det kamerorna är borta; man betonar långsiktig tillväxt och har kapacitet att se till att resultaten är hållbara. När de fattigaste ignoreras eftersom de inte är lönsamma, levererar IDA. IDA ger värdighet och livskvalitet, och förser hundratals miljoner fattiga människor med rent vatten, elektricitet och toaletter. IDA gör världen till en bättre plats för flickor och kvinnor. IDA arbetar för att vända årtusenden av könsdiskriminering genom att få flickor till skolan, hjälpa kvinnor få tillgång till finansiering för att starta småföretag, och i slutändan bidra till att förbättra de ekonomiska utsikterna för familjer och samhällen Genom samarbete med Världsbanksgruppen, skapar IDA en integrerad strategi för utveckling. IDA bidrar till att skapa miljöer där förändringar kan blomstra och där den privata sektorn kan ge investeringsverksamheten en kickstart. IDA:s resultat i ett nötskal, ,5 miljoner lärare rekryterades och/eller utbildades 496 miljoner barn vaccinerades km vägar byggdes eller renoverades 123 miljoner människor gavs åtkomst till förbättrade vattenkällor 188 miljoner gravida kvinnor fick mödravård under besök på en sjukvärdsanläggning 65 miljoner människor fick tillgång till grundläggande hälsovård, näring och befolkningstjänster 7 miljoner människor fick tillgång till förbättrade sanitetsanläggningar Medlemmar i Världsbankgruppen återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD): utvecklingsfonden (IDA): finansieringsbolaget (IFC): Multilaterala investeringsorganet (MIGA): centret för lösning av investeringstvister (ICSID): icsid.worldbank.org VÄRLDSBANKGRUPPEN

IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste

IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste Världsbankens fond för de fattigaste IDA:s ABC IDA:s ABC Världsbankens fond för de fattigaste Lyfter människor ur fattigdom Internationella utvecklingsfonden (IDA) är den del av Världsbanken som riktar

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det?

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? EFA Global Monitoring Report 2 0 0 8 Report Sammanfattning Education for Utbildning för alla All Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Sammanfattning

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer