Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation."

Transkript

1 Bilaga 23 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Thomas Floreteng Avdelningen för marknadsfrågor DATUM VÅR REFERENS 16 juni Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 Innehåll BAKGRUND OCH FÖRDJUPNING... 1 INNEHÅLL BAKGRUND UPPDRAGET AVGRÄNSNINGAR TIDIGARE UTREDNINGAR FRÅN PTS NUVARANDE NUMMERPLAN TERMINALERNAS BETYDELSE DAGENS NUMMERSITUATION Nummer ur nummerserien för geografiska nummer Nummer ur mobila nummerplanen: 010, 070, 073 och Nummer ur nummerserien för frisamtal: Nummer ur nummerserien för betaltelefoni: 0900, 0939 och Nummer ur nummerserien för operatörsinterna nummer: Nummer ur övriga planer ÖPPEN ELLER SLUTEN NUMMERPLAN ADRESSERAS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER? NÄTENS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD FRAMTIDA KRAV FRÅN PRIVATA INTRESSENTER OCH MYNDIGHETER NUMMERBEHOV SLUTSATSER EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER OCH TJÄNSTER BEGREPP TERMER FÖRKORTNINGAR

3 1 Bakgrund Det allmänna telefonnätet har sedan begynnelsen inte bara utnyttjats för taltelefoni. För att till exempel föra över larminformation och liknande utnyttjades tidigt möjligheten att på kopparnätet sända likström eller ringsignaler. Redan i början av 1900-talet använde publikt placerade brandlarm telefonnätet för att, mer eller mindre automatiskt, informera brandstationen vilket brandlarm som aktiverats, och larmsignalen flyglarm/annan fara använder ringsignalen för att aktivera sirenerna. Efterhand utvecklades mer komplicerade apparater som kunde anslutas till kommunikationsnäten. I dag har vi en uppsjö av terminaler och tillämpningar som utnyttjar alla former av anslutningar. Att utnyttja det kopplade telenätet är ett bekvämt sätt för användarna att få maskinerna att nå varandra via automatiska nummertagare. Både fastnätsnummer och nummer för mobil telefoni används för dessa tillämpningar, men även en del nummer i andra serier. Det är inte alltid resurseffektivt att t.ex. mobiltelefonnummer används för dessa ändamål. Diskussioner om att ta fram en speciell nummerserie för specifika maskin-tillmaskin-tillämpningar, M2M, har därför förts. Framtida terminaler och telefonisystem kommer att ha betydligt större kapacitet att förmedla kommunikation mellan maskiner, förutom de som kan utnyttja grundtjänsten taltelefoni. Avsikten med denna utredning är att finna om det är önskvärt att någon speciell nummerserie därför bör öppnas för M2M-tillämpningar. 1.1 Uppdraget Uppdraget för denna utredning är att försöka kartlägga nuvarande situation utgående från följande frågeställningar: Undersöka om samma nummerserie kan användas för M2M oavsett om terminering sker i fasta telenät eller mobiltelenät. Beroende på vad första punkten ger, hitta en lämplig NDC eller lämpliga NDCer för detta. Träffa de aktörer som idag erbjuder telematiktjänster för att diskutera nummerbyte och tiden för återkallande av de nummerserier som används idag. 1.2 Avgränsningar Huvudinriktningen på denna utredning är adressering till, från och mellan maskiner med hjälp av telefonnummer, anropade via något allmänt tillgängligt nät för telefoni. Frågeställningen baseras enbart på adresser i den globala adresseringsform som använts av telefoninäten, den internationella 3

4 nummerplanen för telefoni E. 164, med tillägg för nationella anpassningar. Övriga adressplaner såsom nätinterna nummer, Internetadresser enligt IPv4 eller IPv6, nationella och internationella signalpunktskoder för att lokalisera telefonstationer eller telekopplingscenter, mobila nätkoder för mobil telefoni och liknande ingår inte i utredningen. 2 Tidigare utredningar från PTS Telefonnummer på framtida marknader, PTS-ER-2002:1, 31 januari ENUM en funktion i innovationsfasen Förslag till fortsatt svenskt engagemang, PTS-ER-2003:29, 18 juli Nuvarande nummerplan Nuvarande regler i den svenska nummerplanen tillåter inte att M2M-tillämpningar används i vissa nummerserier. I andra nummerserier kan det vara tveksamt om användning för M2M är lämpligt. Dock används många nummer för M2Mkommunikation, i brist på bättre resurser. 3.1 Terminalernas betydelse Tal har alltid räknas som den grundläggande tillämpningen av telefoni. När telenätet var uppbyggt med relän var det vanligt att olika nummerserier användes för olika teknik och tillämpningar, för att förenkla nummeranalysen. Detta tankesätt levde sedan kvar hos nummerplanerarna även när nya tillämpningar skulle implementeras. Exempel på detta är betaltjänster med speciell debitering, vilka har egna nummerserier beroende på förväntat innehåll. Terminaler specialiserade för olika tillämningar har alltid tillverkats. Terminaler som utnyttjar telenätet på samma sätt som vanliga telefoner, fast utan att tala med varandra med ord och meningar. Traditionellt var nätet skapat för mänskligt tal, och många ansåg att andra tillämpningar skulle kunna särskiljas med hjälp av telefonnumret. På 1980-talet diskuterades om det skulle öppnas speciella nummerserier för telefaxer och modem, men det föll på att telefaxer och modem kunde anslutas till vilket uttag för fastnätstelefoni som helst. Därmed kunde valfritt nummer användas till att både sända och ta emot tal, telefax eller data. Till viss del kan denna ståndpunkt även gälla för all övrig M2M-kommunikation även i dag. Moderna terminaler utnyttjar kommunikationsnäten för att sända och ta emot meddelanden, vare sig de är talade meddelanden eller signalering. Terminalerna kan dessutom användas på olika sätt vilket gör deras definitioner oklara. En sladdlös telefon som ansluts till ett uttag i fasta nätet räknas normalt till fasta terminaler, och en mobiltelefon är fortfarande mobil även om den skruvats fast på väggen. Dagens nummerplan är inte uppbyggd för att nummer för fast telefoni används för att nå mobila terminaler och vice versa. Men det är inte förbjudet att medflytta ett telefonsamtal till ett nummer utanför den ursprungligt avsedda termineringsplatsen. 4

5 3.2 Dagens nummersituation Idag används nummer ur samtliga delar av de öppnade nummerserierna både för kommunikation mellan människor och mellan maskiner. Exempel på maskiner är, som tidigare nämnts, telefax, modem och fjärrstyrda telefonsvarare i det fasta och mobila näten. Hur många av numren som enbart används för annan kommunikation än vanlig rösttelefoni är omöjligt att besvara, liksom hur många nummer som har kombinerade funktioner. Nedan följer några exempel på vad några nummerserier primärt bör används till enligt The Swedish numbering plan for telephony according to ITU-T Recommendation E.164/Den svenska nummerplanen för telefoni enligt ITU-T rekommendation E.164, och hur de i verkligheten utnyttjas Nummer ur nummerserien för geografiska nummer Geografiska nummer har sedan lång tid använts till människamaskinkommunikation. De första väl spridda funktionen var automatisk tidsangivelse, fröken ur och automatuppringande brandlarm. Sedan dess har konstruktörers och produktutvecklares fantasi eskallerat till de tillämpningar vi har idag. Jämför exv. med Internetanslutning via betal- och frisamtal nedan Nummer ur mobila nummerplanen: 010, 070, 073 och 076. Serierna för mobiltelefonnummer är i första hand ämnade för terminaler för taltelefoni, SMS och MMS, vilka är mobila inom eller utanför Sverige. 076 är dock utpekad för enbart telefoni och inte för telematiktjänster, M2M. Dessa nummer används dock även för fast telefoni men i begränsad omfattning. NMT- och GSM-telefoner används som ersättning för koppartråd i glesbygd. Samtliga mobiloperatörer har dock tillämpningar av ren M2M-karaktär i nummerserierna för GSM, exempelvis varuautomater som sänder SMS vid fel eller då de behöver fyllas på Nummer ur nummerserien för frisamtal: 020 Frisamtal innebär att den uppringandes telefonräkning inte belastas, och att det uppringda numret inte heller syns på specificerade räkningar. Frisamtal är lämpligt att använda för företag som inte önskar debitera via abonnentens vanliga teleräkning. Kostnaden för samtalet debiteras av den som tillhandahåller tjänster till abonnenten, tjänster som inte behöver vara förknippade med innehav av ett telefonabonnemang. Exempel på detta är leverantörer av elektricitet som önskar läsa av elmätare hos sina kunder utan extra telefonkostnader för abonnenten, eller larmföretag som vill skydda sina telefonnummer för oönskade anrop. Ett annat exempel är datorer som kommunicerar via modem, en typisk M2M-tillämpning. Flera internetoperatörer hanterar sin Internetanslutning via uppringt modem med 020-nummer. 5

6 3.2.4 Nummer ur nummerserien för betaltelefoni: 0900, 0939 och 0944 Nummer ur serien för betaltelefoni är i första hand tänkt för underhållning upplysning och andra liknande tjänster, men används ofta för M2Mkommunikation. Det finns till exempel anslutning till uppringd Internettjänst via 0939-nummer Nummer ur nummerserien för operatörsinterna nummer: 078 Nummer ur denna serie är ämnade enbart för teleoperatörsspecifika tjänster med nationell terminering. Numren kan normalt inte nås från något annat nät än den specifika teleoperatörens, och kan därför ha valfri nummerlängd. Som exempel på M2M-tillämpning där ett 078-nummer används för att tända respektive släcka en lampa i en terminal. Numret sänds från nätet och terminalen tolkar numret med sin inbyggda nummerpresentatör Nummer ur övriga planer Nummer ur övriga planer är i allmänhet inte publikt nåbara, varför dessa inte berörs i denna utredning. 4 Öppen eller sluten nummerplan. I fasta nätet har Sverige en öppen nummerplan. Det innebär att man enbart behöver slå abonnentnumret till den man vill ringa, om båda befinner sig inom samma riktnummerområde. I en sluten nummerplan måste man alltid slå det kompletta nationella telefonnumret, inklusive riktnumret. M2M-utrustning är för det mesta oberoende av om de behöver slå en eller fler siffror mer än det som ingår i ett abonnentnummer. En mobil enhet som kan komma att vistas utanför landets gränser måste dessutom programmeras för att kunna slå internationella telefonnummer. I telefonätet för fast telefoni måste anrop ske via respektive lands utlandsprefix, i de flesta länder i Europa 00. För mobila system utvecklade efter 1980-talet, exempelvis GSM, finns det ett speciellt tecken som kan matas in före telefonnumret: +. Symbolen + tolkas av det mobilnät som användaren utnyttjar, som prefix för utlandstrafik. 5 Adresseras produkter eller tjänster? Tjänster kan, liksom fysiska produkter, anropas via många olika vägar. En telefon har en fysisk adress, men vad innebär ett telefonnummer för en tjänst? Tjänster behöver inte vara placerade på en fysisk adress, men behöver någon form av logisk adress. En adress som i transmissionsnäten kan anropas med den lokaliseringsmetod nätet kan hantera. Slutmålets adress kan dessutom variera från anrop till anrop på ett mer tjänsteberoende sätt än för fysiska produkter. M2Mjänster brukar dock exekveras i någon form av fysisk produkt, även om det i vissa sammanhang kan anses att det är en programvara som utför arbetet. Men programvaran måste likväl befinna sig någonstans. 6

7 Ett villalarm som ringer upp en larmcentral är ett exempel på två maskiner som kontaktar varandra via ett kommunikationsnät, utan inblandning av människan. När väl samtalet är etablerat börjar larmsändaren och larmcentralen utväxla information. Definition av vad som skall betraktas som kommunikation mellan dessa produkter eller om det är utnyttjandet av en tjänst, alarm, som skall betraktas som M2M-kommunikaton kan diskuteras. I det fasta telenätet utnyttjar maskinerna talbandet Hz för sin signalering, men språket är inte begripligt för människor. I de mobila näten används SMS, MMS och GPRS. Exempel på maskiner eller utrustning som är mobila och använder nummer är containrar, lastbilar och taxibilar, varuautomater, hissar, värme och ventilationssystem, eller godsvagnar 1 och tåg. Dessa system är redan i bruk och samverkar ofta med någon form av positioneringstjänst, exempelvis GPS. Systemen fungerar även internationellt, och behöver därför kunna nås via globalt fungerande adresser. 5.1 Nätens principiella uppbyggnad För att nå en terminal eller tjänst behövs någon form av adressering i den fysiska världen. Som exempel kan vi använda ett kommunikationsnät för fast eller mobil kommunikation. M KK SP FP RSS LX FX Tjänstenät VLR HLR RBS BSC MSC GMSC Figur 1: Likheter mellan fast och mobilt kommunikationsnät, samt hur de når tjänster En vanlig telefon i det fasta nätet har ett telefonjack, en anslutning till närmaste kopplingsplint, spridningspunkt (SP), i trappuppgången, ytterligare en anslutning till distributionsskåpet i kvarteret, en fördelningspunkt (FP), och till slut en anslutning i telefonstationen. I varje punkt måste det finnas information om den 1 Deutsche Bahn, tysklands största järnvägsföretag, håller på att installera GSM och GPS-teknik i 1300 godsvagnar. [Ny Teknik maj 2003]. 7

8 ankommande adressen och till vilken adress sladden skall kopplas vidare. Inne i telefonstationen, behövs också information om vart de utifrån kommande trådanslutningar går till den s.k. korskopplingen, (KK). Alla trådar i en telefonstation passerar korskopplingen. Det är där de ansluts till kontakterna på det elektroniska kretskorten. Principen för ett mobilnät är liknande. Information om alla dessa adresser behövs för den fysiska förbindelsen, även om den är en radiokanal sista biten. Telefonnumret knyts därefter till alla dessa adresser genom relationer i databaser. Den som äger det fysiska nätet, mobilt eller fast, måste kunna hålla reda på hur och vart respektive tråd eller radiokanal går. 6 Framtida krav från privata intressenter och myndigheter I framtiden kan både privata intressenter och myndigheter ställa krav på utrustning för att möjliggöra kontroll-, larm- eller hjälpfunktioner. Ett exempel: I västeuropa finns omkring 15 miljoner bilar, och nybilsförsäljningen i Sverige är omkring fordon per år. Av dessa är ca 20 % Premium Price Cars, lyxutrustade med många finesser. För närvarande har mindre än 1 % av alla nya bilar telematik, men de har minst en dator installerad. Vid transport av värdefulla eller stöldbegärliga varor kan försäkringsbolag kräva att positionsangivelser automatiskt sänds till en övervakningscentral. Även vanliga bilar kan bli föremål för denna typ av positionering. En del försäkringsbolag kräver redan idag positionering i särskilt dyra bilar för att kunna kontrollera var de kör, och på detta sätt kunna ge ett mer anpassad debiteringsunderlag till kunden 2. Positionering används även för att lokalisera ett fordon eller en container på en lastbil, eller för att följa dess väg för att kunna optimera bränslekostnader 3. System för detta är redan i drift i begränsad omfattning, men det som idag räknas som extrautrustning i fordonen kan om några år vara standard i alla bilar. I en framtid kommer troligen samtliga bilar att vara utrustade med telematik som behöver kommunicera med omgivningen på ett eller annat sätt. rån myndigheternas sida kan det komma att krävas automatisk fartanpassning av fordon 4, samt att fordonet själv skall kunna ge larm om position vid eventuell olycka. De system som kan användas trådlöst och som har största täckningen är de mobila telefonsystemen. Till detta kommer alla övriga typer av fordon, larmutrustningar, varuautomater och liknande, som kan vara av myndigheters intresse. 2 Norwich Union, England, samarbetar med Orange och IBM om överföring av fordonsuppgifter. Försäkringspremien bestäms av hur mycket, hur fort, av vem och var fordonet framförts. [Computer Sweden 26 maj 2003, sid 12] 3 Alfred Anderssons åkeri, Vara, provistallerar systemet Co-driver från Vehco, i 100 av sina 300 lastbilar. [Telekom idag nr , sid 23]. 4 Vägverket provar ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten. Aktuella hastighetsbegränsningar fås via GPS och kommuniceras via GSM-näten. Se [ ]. 8

9 7 Nummerbehov Antalet tjänster och produkter som behöver nås via någon av de adressplaner som för närvarande existerar kommer att öka. Av dessa kommer många att behöva adresseras via någon publik nummerplan för telefoni. I västeuropa finns omkring 15 miljoner bilar, och nybilsförsälningen i Sverige är omkring fordon per år. Av dessa är ca 20 % Premium Price Cars, produkter med många finesser. För närvarande har mindre än 1 % av alla nya bilar telematik, men de har minst en dator installerade. I en framtid kommer troligen samtliga bilar att vara utrustade med telematik som behöver kommunicera med omgivningen på ett eller annat sätt. Till detta kommer alla övriga typer av fordon, larmutrustningar, varuautomater osv. Behovet av tillgängliga telefonnummer kan snabbt bli mycket stort beroende på nyutvecklade tillämpningar, även om alternativa överföringsvägar kommer att användas. 8 Slutsatser Slutsatserna baseras på utfallet av frågeställningarna i uppdraget, kapitel 1.1: Undersöka om samma nummerserie kan användas för M2M oavsett om terminering sker i fasta telenät eller mobiltelenät. Redan i dag används nummer ur både fast- och mobilnät för M2M, och fungerar väl. Nummerserierna har dock begränsade nummerlängder, vilket med nuvarande utvecklingstakt för M2M-tillämpningar snabbt kan skapa nummerbrist. Ett problem i sammanhanget är också hur avräkning och taxering skall ske. En del terminaler är mycket trafikintensiva, exempelvis en aktiv övervakningskamera, medan andra är lågintensiva, exempelvis en läskautomat. Om de skall utnyttja de taxor som gäller för fast nät respektive mobilt nät kan diskuteras, i synnerhet eftersom priserna ofta ändras. Beroende på vad första punkten ger, hitta en lämplig NDC eller lämpliga NDCer för detta. En NDC med 3 siffror och längsta möjliga nummerlängd ger teoretiskt 10 miljarder nummer. Antalet nummer bör täcka de närmaste årens behov. Träffa de aktörer som idag erbjuder telematiktjänster för att diskutera nummerbyte och tiden för återkallande av de nummerserier som används idag. De företag som vidtalats hade inga åsikter om specifika nummer eller nummerlängd. Däremot ansågs det att ett återkallande av nummer till de utrustningar som redan är i drift är onödigt och kan skapa stora ekonomiska problem. 9

10 9 Exempel på leverantörer och tjänster Under utredningen gjordes efterforskningar i tidningar och på Internet efter leverantörer av M2M-utrustning och maskinrelaterade tjänster. Även några leverantörer kontaktades för mer ingående upplysningar. Systemlösningarna är till stor del leverantörsunika, men det gemensamma är att man använder standardiserade överföringsprotokoll och telefon- eller SMS-nummer som adresser. Wireless Maingate, tillhandahåller GSM-kommunikation och ett stort antal kringtjänster anpassade för M2M-lösningar. M2M erbjuder nya möjligheter till övervakning och styrning av utrustning och enheter som är rörliga eller har stor geografisk spridning. Allt från enkla modifieringar som gör det möjligt för maskiner att automatiskt sända och ta emot data till fullskaliga lösningar som integreras med kundens befintliga kontroll- och affärssystem. Skånska Energi Vattenfall och Wireless Maingate kommer bland annat att utrusta elmätare med fjärravläsning via GSM-kommunikation. I mer avancerade tillämpningar kan även kundens elförbrukning styras från en central. I förlängningen kan över mätare bli aktuella att ansluta till fasta telefonnät eller via mobila nät. Licera, liksom M2M2000, utvecklar maskin- GSM för fordons och transporttillämpningar. Hårdvaran, GSM och GPSmoduler, kommer bl.a. från Fela, Schweiz, [Elektroniktidningen nr , sid 19]. Wireless Car, samarbetar bland annat med Wireless Maingate och utvecklar tillämpningar för i första hand fordon. Wireless Car har en tillämpning för bilpool, där bilen låses och låses upp via GSM. Efter hyresperioden sänder bilen debiteringsunderlag till ett bokningssystem, och kunden kan välja mellan autofaktura eller faktura via e-post. TelliQ, Genom att ha maskiner eller oljetankar Online, kan logistikkostnader sänkas kraftigt, och ge en större kontroll på verksamheten. Automatiska leveranser, slut på onödiga besök, effektivare lagerhållning och försäljning, eller larm vid fel är verklighet för företag som använder telemetri. Telemetri morgondagens lösning på gårdagens problem. Pro4 Wireless, : Säljer produkter för kommunikation via GSM, exv. GSM/GPS-modem från Fargo och Telecontrol. Sony Ericsson Siemens Har bl.a. utvecklat moduler som kan anslutas till en persondator, varvid datorn även kan användas som telefon och Internetanslutning Statens Lantbruksuniversitet, Umeå, har utrustat 25 älgkor med GPS-GSMsändare, www-moosetrack.slu.se Med hjälp av sändarna kan korna följas och 10

11 uppgifter om var det bästa vinterbetet finns kan sändas till en databas. [Ny Teknik nr 10 mars 2003] Vodafone har särskilda maskin-abonnemang med låg månadskostnad och lägre SMS-taxa, lämpliga till exempelvis alarmeringsfunktioner. [Elektroniktidningen nr sid 19] EU-projektet 3GT 3:e generationens telematik, arbetar med att bygga enklare trådlösa tjänster till bland annat bilar. [Elektroniktidningen 12 augusti 2002] Wavecom, har små moduler för GSM/GPRS. En fyrbandsvariant kan exempelvis byggas in i en nyckelring. Hittar man inte nycklarna kan nyckelringen ringas upp, och den kommer att fungera i hela världen där GSM finns. Wavecom har även tagit fram en tillämpning där vinodlare får SMS-varning om temperaturen i vinodlingen bli för varm eller närmar sig frost. 10 Begrepp 10.1 Termer Adressplan: Allmänt begrepp för att kunna lokalisera platser eller funktioner. En adressplan kan bestå av både siffror, bokstäver och skiljetecken. Abonnentnummer: Ett nummer som slås för att nå en abonnent i samma riktummer. E.164: Rekommendation från ITU-T, The international public telecommunication numbering plan. Nationell destinationskod: Ett kodfält inom nummerplanen, som kombinerat med abonnentnumret utgör det internationella (signifikanta) numret, som i sin tur är en del av det internationella numret. Den nationella destinationskoden (NDC) används för att välja telenät och/eller område. Nummerplan: En nummerplan specificerar formatet och strukturen på de telefonnummer som används i planen. Vanligtvis består den av siffror uppdelade i grupper för att kunna identifiera specifika delar som används för identifikation, dirigering och debiteringsändamål, dvs. gör det möjligt att inom E.164 identifiera länder, nationella destinationer och abonnenter. Nationellt prefix: En siffra eller kombination av siffror som slås för att upprätta samtal till en abonnent i samma land, men utanför det egna numreringsområdet. Områdeskod: En siffra eller kombination av siffror utöver det nationella prefixet som kännetecknar ett numreringsområde i ett land. Områdeskoden måste slås före abonnentnumret när den uppringande och uppringde abonnenten befinner 11

12 sig i olika numreringsområden. Områdeskoden är en särskild del av nationella destinationskoden, NDC. Riktnummer: Ett riktnummer består av det nationella prefixet följt av en områdeskod. Telematik: En variant av M2M där kommunikationen i första hand består av överföring av mätvärden. Nätinterna nummer: Nummer som enbart kan nås inom en operatörs nät. Publika nummer. Nummer som kan nås i ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät. Består av nummer enligt E.164 samt den nationella nummerplanen. Prefix: Ett prefix är en indikator som består av en eller flera siffror, och som tillåter val av olika typer av nummerformat (t.ex. lokalt, nationellt eller internationellt), transittelenät och/eller tjänster Förkortningar BSC Base Station Controller KK Korskoppling BTS Base Transceiver Station LX Lokalstation FX Förmedlingsstation MSC Mobile-service Switching Centre FP Fördelningspunkt RSS Remote Suscriber Subsystem GMSC Gateway MSC SP Spridningspunkt HLR Home Location Register VLR Visitor Location Register./. 12

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...1 1 TERMER...1 2 STRUKTUR PÅ DET INTERNATIONELLA E.164 NUMRET...6 3 STANDARDER...7

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Kapitel 13: (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Jämförelse med OSI-modellen OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Datum 2016-04-07 Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Diarienummer 15-11341 ISSN 1650-9862 Författare Susanne Chennell samt medarbetare på PTS enhet för nummer

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Hearing om specificerade telefonräkningar

Hearing om specificerade telefonräkningar Minnesanteckningar DATUM VÅR REFERENS 12 maj 2005 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Hearing om

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan Rapportnummer PTS-ER-2010:20 Datum 2010-09-29 Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet Rapportnummer

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E. Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.212 Showing the plan of the assigned Mobile Network Codes

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (5) Routning av nödtrafik från företagsnät s rekommendationer Rekommendation 2 (5) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nödtrafik från företagsnät... 3 3 Positionering i företagsnät... 4 4 Val

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-12-15 Dnr: 15-11341 1(11) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Mobilnummerstrategi 1.1 Bakgrund PTS fastställde den 25 november

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25 1 Uppdraget från PTS Fokus i fragmentering av nummerplanen Långsiktiga frågeställningar kring nummerplanens framtid Specifika frågeställningar från PTS Orsak och

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar i tiden levererar Induo AB produkter och tjänster för kommunikation i system med krav på tillgänglighet och

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Svar på remiss om ändring av nummerplanen

Svar på remiss om ändring av nummerplanen Post- och tleestyrelsen Endast via e-post Kista 2010-11-39 Svar på remiss om ändring av nummerplanen (Tele2) ha erbjudits möjlighet att kommentera PTS rapport PTS-ER-2010:20 Behov av en framtidsinriktad

Läs mer

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-04-26 1(5) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Förstudien om en framtida

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor.

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor. Datum Sida 2014-11-19 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 20 oktober 2014 kl. 13-16 Datum: Måndagen den 20 oktober 2014 kl.

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör.

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Uppsägning och överflyttning tjänster för TV, Telefoni och Bredband TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Telefoni via Telia-avtal:

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Voicefax telefoni fax modem

Voicefax telefoni fax modem Voicefax telefoni fax modem Voicefax Telefoni Fax Modem GSM GPRS Snabbfakta: RJ11 uttag för telefon och fax USB port för dator Lättöverskådlig display Nätaggregat och antenn ingår Istället för telefonledning

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00 Datum Vår referens Sida 2015-11-04 1(7) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30

Läs mer

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander Per Wallander Per Wallander 1 Per Wallander Första upplagan ISBN 91-86296-09-4 Innehållet i denna bok är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729, och får inte reproduceras eller spridas i någon form

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2216. RECOVERY FIRST abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2216. RECOVERY FIRST abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2216 RECOVERY FIRST abonnemang Index Förord...Sidan 2 Innan systemet kan fungera...sidan 3 1. Instruktion i korthet...sidan 4 2. Vad gör man om...sidan 5 2.1 Du har upptäckt

Läs mer

Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt

Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt Nummerforum 2015-10-15 Post- och telestyrelsen M2M/IoT Begrepp över tiden för M2M IoT IoE M2M/MTC Telematik Telemetri

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer