Datum Diarienr Bostads AB Mimer Box Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Diarienr 2011-06-21 1745-2010. Bostads AB Mimer Box 1170 721 29 Västerås"

Transkript

1 Datum Diarienr Bostads AB Mimer Box Västerås Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Mimers kameraövervakning på Södra Allégatan 18, Axel Oxenstiernas Gata 45, Allmogeplatsen 35 A, Puddelugnsgatan 41 och Loftbodsvägen i Västerås Datainspektionens beslut Datainspektionen finner att Bostads AB Mimers behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning av entréer i företagets hyresfastigheter på adresserna Södra Allégatan 18 och Axel Oxenstiernas Gata 45 är kränkande i den mening som avses i 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Datainspektionen förelägger därför Bostads AB Mimer att upphöra med den behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning i entréer på Södra Allégatan 18 och Axel Oxenstiernas Gata 45. Vidare finner Datainspektionen att övrig kameraövervakning i ärendet är förenlig med bestämmelsen i 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Ärendet kan komma att följas upp. Redogörelse för tillsynsärendet Den 23 november 2010 inspekterade Datainspektionen Bostads AB Mimers (Mimer) personuppgiftsbehandling genom kameraövervakning i Mimers fastigheter på Axel Oxenstiernas Gata 45, Södra Allégatan 18, Allmogeplatsen 35 A, Puddelugnsgatan 41 och miljöboden på Loftbodsvägen i Västerås. Under inspektionen och i samband med efterföljande kompletteringar har bl.a. följande framkommit. Mimer ansvarar för sammanlagt 46 övervakningskameror fördelade på tolv adresser. Kamerorna är fördelade på entréer (4), trapphus (5), brandtrappor (1), källare/källargångar (2), miljöbodar (26) och en skollokal (9). Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 Vid inspektionen förevisades nio övervakningskameror på fem adresser. Tillsynsärendet omfattar endast de nio kameror som inspekterades. Kamerorna är synliga, rörelsestyrda och påslagna dygnet runt. Bilderna lagras endast på minneskort i kameran. För att spela upp filmerna krävs att Minneskortet plockas ut och placeras i en separat dator. Det går inte att se filminspelningen i realtid. Det enda undantaget från ovanstående är den domekamera som finns placerad i entréplanet på Allmogebacken 35, se vidare nedan. Det är endast respektive kvartersvärd som har åtkomst till kamerorna och tillgång till det inspelade materialet. Kvartersvärd och områdeschef avgör i samråd i vad mån en incident ska föranleda en polisanmälan och i vad mån det inspelade materialet ska brännas ner på en CD-skiva och bifogas anmälan i fråga. Materialet gallras löpande genom att gammalt material spelas över av nytt, något som brukar ta ett två till tre dagar, på sin höjd två veckor. Axel Oxenstiernas gata 45 Axel Oxenstiernas gata 45 är ett fyravåningars hus med hiss och har sammanlagt nio lägenheter. Entrédörren öppnas med elektronisk nyckel. Gäster är hänvisade till en porttelefon. Det finns en (1) övervakningskamera i trapphuset på entréplanet. Kameran finns dold i en dosa. Det informeras om kameraövervakningen genom skyltning på entrédörren. I trapphuset finns bl.a. en entrédörr, dörrar till två lägenheter, dörr till hiss samt en trappa. Kameran, som är placerad på väggen vid hissen, är riktad mot entrédörren, ena lägenhetsdörren och, i vart fall, trappans högra halva. Kameran sattes upp Beslutet att installera övervakningskameran togs av områdeschef och kvartersvärd ihop. Syftet med kameraövervakningen är att motverka den skadegörelse som skett i trapphuset. Det har gjorts åverkan på entrédörren. Till detta kommer att någon upprepade gånger urinerat i hissen. Det har även förekommit en del oordning i trapphuset, exempelvis har barnvagnar placerats i trapphuset så att det är svårt att komma fram. Den 5 juli 2010 kallades samtliga hyresgäster till ett trapphusmöte där frågor om skadegörelse och övervakningskameror diskuterades. Hyresgästerna fick chans att komma med alternativa förslag. Mimers uppfattning är att hyresgästerna är positiva till kameraövervakningen. Södra Allégatan 18 På Södra Allégatan finns ett höghus med totalt 172 lägenheter. Till huset hör ett underjordiskt garage. Entrédörrarna öppnas med elektronisk nyckel. Sida 2 av 14

3 På Södra Allégatan 18 finns en (1) övervakningskamera i entréplanet. På entréplanet finns bl.a. två separata ingångar, två hissar, dörr till trapphus och dörr till en gång som leder till angränsande trappuppgång. Kameran, som är placerad i taket i entréplanets mitt, är riktad mot de båda hissdörrarna och dörren till trapphuset. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra brott. Kameran installerades Installationen föregicks av att det skedde inbrott i två lägenheter. I båda fallen var hyresgästerna guldsmeder. Det uppstod i samband med dessa inbrott stor oro bland de boende i fastigheten. Mimer kallade de boende till ett boendemöte i entrén den 20 december Ett 70-tal hyresgäster deltog i mötet. Det var på detta möte som idén om en övervakningskamera uppkom. Beslutet att installera övervakningskameran togs av områdeschef och kvartersvärd ihop. Mimer kallade hyresgästerna till en ny träff den 24 januari 2008, där beslutet om kameraövervakning presenterades. Mimer anser att beslutet överensstämmer med hyresgästernas önskemål. Hyresgästerna erbjöds i samband med detta även möjlighet att mot betalning montera extralås och brytskydd till lägenheterna. Det finns en skylt i entrén som upplyser om kameraövervakningen och de boende har fått skriftlig information om att övervakningskameran installerats. Övervakningskameran har använts vid ett tillfälle i samband med ett inbrott i källaren och skadegörelse på fordon. Det gick dock inte att identifiera personerna i fråga. Det gjordes i detta fall ingen polisanmälan. Det har inte skett några lägenhetsinbrott sedan kameran installerades. Allmogeplatsen 35 A entréplan Allmogeplatsen 35 A är ett femtonvåningshus med 60 lägenheter i Vallby centrum. Entrédörrarna öppnas med elektronisk nyckel. I entrén sitter (3) kameror. Området har varit oroligt under en längre tid. Trapphuset i entréplanet har varit ett tillhåll för ungdomsgäng. Före år 2005 förekom anlagda bränder på lägenhetsdörrar. Mimer ansökte därför om tillstånd hos länsstyrelsen att få montera en övervakningskamera inne i entrén. Övervakningskameran, en s.k. domekamera, är riktad mot entrén. Länsstyrelsen beviljade tillståndet i fråga. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra obehöriga att vistas i trapphuset och förhindra skadegörelse och nedskräpning. Under nyårshelgen 2007/2008 inträffade ytterligare bränder i trapphuset. Någon gick runt och tände eld på julkransar som hängts upp på lägenheternas dörrar. Det gick inte att identifiera gärningsmannen med hjälp av bilderna från övervakningskameran. På grund av dessa händelser installerade Mimer ytterligare två övervakningskameror på entréplanet. Beslutet att installera dessa övervak- Sida 3 av 14

4 ningskameror togs av områdeschef och kvartersvärd ihop. Dessa kameror är placerade på varsin sida om entrédörrarna och riktade mot varandra så att alla som går in och ut ur entrén filmas. Kamerornas placering gör dem svårupptäckta. Problemen har dock fortsatt. Trapphuset har emellanåt fungerat som en ungdomsgård, något som gjort framför allt äldre hyresgäster oroliga. Vid problem har övervakningen fått kompletteras med väktare. Problemen i Vallby kulminerade sommaren 2009 med bilbränder och upplopp. Mimer höll därför ett bostadsmöte i trapphuset ditt alla hyresgäster var kallade. Hyresgästerna uttryckte vid detta tillfälle stor oro över sakernas tillstånd. Domekameran är inte rörelsestyrd utan filmar oavbrutet. Bilderna lagras i en databas i en central. Bilderna kan i och för sig ses i realtid, men granskning sker bara på förekommen anledning. Materialet gallras löpande genom att gammalt material spelas över av nytt, något som brukar ta några dagar. Det finns en skylt i entrén som upplyser om kameraövervakningen och de boende har fått skriftlig information om övervakningen. Polisen har vid två tillfällen utnyttjat inspelat material från övervakningskamerorna för att lösa brott som skett utanför fastigheten. Vid det ena tillfället kunde en person som nyligen rånat en närliggande Ica-butik identifieras, i det andra fallet kunde personer som nyligen stulit en moped identifieras. Mimer har till Datainspektionen gett in fotografier där de tre övervakningskamerornas upptagningsområde framgår. Kamerornas upptagningsområde är begränsat till delar av entréplanet och entrén. Allmogeplatsen 35 A trapphus intill entréplanet En av dörrarna på entréplanet leder till en brandtrappa (nödutgång). Även i detta trapphus finns en (1) övervakningskamera. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra obehöriga att vistas i trapphuset och förhindra skadegörelse och nedskräpning. Även detta utrymme har utgjort ett tillhåll för ungdomar. Det har förekommit att personer urinerat i trapphuset. Vid ett tillfälle har den kissande kunnat identifieras med hjälp av bilder från övervakningskameran. Detta ledde i sin tur till att Mimer kunde fakturera för saneringen. Allmogeplatsen 35 A, våning 15 På våning 15 finns endast en lägenhet. På trapphallens ena kortvägg finns en övervakningskamera. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra obehöriga att vistas i trapphuset och förhindra skadegörelse och nedskräpning. Kameran är riktad så att den täcker i princip hela trapphallen. Trapphallen har varit ett tillhåll för ungdomar som bl.a. suttit och rökt. Mimer har fört en dialog med lägenhetsinnehavarna. Lägenhetsinnehavarna har varit oroliga över Sida 4 av 14

5 situationen och är positiva till kameraövervakningen. Ungdomarna utnyttjar inte längre trapphallen som mötesplats. Puddelugnsgatan 41 På Puddelugnsgatan 41 finns en (1) övervakningskamera i källaren. Syftet med kameraövervakningen är att motverka den upprepade skadegörelse som skett i källarlokalen. Kameran fångar endast upp ett hörn strax innanför ingången till en korridor där ett flertal källarförråd finns inredda. Ungdomar har utnyttjat den övervakade hörnan som ett tillhåll för bl.a. spritförtäring på sena kvällar och nätter. Kameran installerades Beslutet föregicks inte av något samråd med hyresgäster eller andra. Beslutet togs av områdeschef och kvartersvärd ihop. Inspelat material har använts efter att skadegörelse skett varpå åtgärder kunnat vidtas. Det finns en skylt på dörren till källaren som upplyser om kameraövervakningen. Övervakningskameran är sedan en tid tillbaka stulen, men kommer att ersättas av en ny. Miljöboden på Loftbodsvägen På Loftbodsvägen finns en miljöbod. Miljöboden är låst och tillgänglig endast för Mimers hyresgäster. Inne i miljöboden finns en (1) övervakningskamera. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra att grovavfall lämnas i miljöboden och att miljöboden utnyttjas av obehöriga, i första hand näringsidkare. Kameran är riktad så att den täcker i princip hela miljöboden. Mimer har generellt sett haft problem med att personer dumpar grovsopor i bolagets miljöbodar. Detta är förbjudet och förorsakar Mimer stora kostnader för bortforsling. Det finns ingen skriftlig sammanställning över incidenter. I den aktuella miljöboden har problemen under en period varit ovanligt stora då en butiksägare via en hyresgäst dumpade sopor där. Problemen har dock minskat avsevärt sedan övervakningskamerorna installerades. Beslutet att installera övervakningskameran togs av områdeschef och kvartersvärd ihop. Det finns en skylt som upplyser om kameraövervakningen. Tillämpliga rättsregler m.m. I lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning allmän kameraövervakning. De flesta av bestämmelserna i den lagen gäller dock inte övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde. När det rör sig om övervakning av en sådan plats genom automatiserad behandling av personuppgifter är däremot personuppgiftslagens regler tillämp- Sida 5 av 14

6 liga. Exempel på platser dit allmänheten inte har tillträde är bl.a. inomhus i skolor, i personalutrymmen på arbetsplatser och i flerfamiljshus. Övervakningskamerorna som omfattas av detta ärende är riktade mot platser dit allmänheten inte har tillträde. Vid bildupptagningen används digital teknik som medger att enskilda personer kan identifieras. Det är således fråga om sådan kameraövervakning som omfattas av personuppgiftslagen. Samtidigt ska uppmärksammas att vissa grundläggande bestämmelser i lagen om allmän kameraövervakning även gäller vid sådan övervakning som omfattas av personuppgiftslagen. Det är bl.a. bestämmelserna om att allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet samt att upplysning om allmän kameraövervakning ska ske genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. När är kameraövervakning tillåten enligt personuppgiftslagen? De i ärendet behandlade personuppgifterna har inte bearbetats eller strukturerats för att påtagligt underlätta påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Datainspektionen bedömer därför att personuppgiftsbehandlingen som sker genom kameraövervakningen är att betrakta som ostrukturerad i den mening som avses i 5 a 1 st. personuppgiftslagen. Av 5 a 2 st. följer att kameraövervakningen inte får utföras om den innebär en kränkning av de övervakades personliga integritet. Enligt förarbetena ligger det i sakens natur att tillämpningen av bestämmelsen i 5 a 2 st. får bygga på en intresseavvägning där den övervakades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen i det enskilda fallet (prop. 2005/06:173 s. 26 f.). Som regeringen också framhåller är det i slutänden en fråga för rättstillämpningen att i varje enskilt fall, med beaktande av samtliga omständigheter, väga det intrång som kan ha skett i den personliga integriteten. Bedömningen ska göras på ett sätt som inte kommer i strid bl.a. med varje människas rätt till respekt för sitt privatliv i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen. Artikel 8 stadgar att rätten till respekt för privatliv inte får inskränkas annat än om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa angivna motstående intressen. Inskränkningar i integritetsskyddet får göras endast om det motstående intresse som ska tillgodoses är så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränkningen framstår som proportionerlig. Ovanstående medför att bedömningen av om kameraövervakning i det enskilda fallet är kränkande enligt 5 a 2 st. personuppgiftslagen, bl.a. innefattar en proportionalitetsbedömning. Vid proportionalitetsbedömningen ska Sida 6 av 14

7 avgöras om kameraövervakningen och den till övervakningen kopplade personuppgiftsbehandlingen är proportionerlig i förhållande till sitt ändamål (exempelvis att förhindra stöld) och till de övervakades intresse av en fredad och privat sfär och det intrång i denna sfär som övervakningen innebär. Datainspektionen ska enligt 15 personuppgiftsförordningen (1998:1191) på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett viss område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse). Yttrandet ska avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen och andra författningar som reglerar den behandling det är fråga om. Enligt 9 första stycket b) personuppgiftslagen ska personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. En branschöverenskommelse är tänkt att ge uttryck för vad som ska uppfattas som god sed på området. Fastighetsägarna Sverige och SABO har i samarbete med Hyresgästföreningen gjort en överenskommelse kring möjligheterna att tillåta kameraövervakning i flerfamiljshus. Branschöverenskommelsen- Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder godkändes av Datainspektionen den 7 april I branschöverenskommelsen konkretiseras hur hyresvärden ska göra bedömningen om kameraövervakning är en lämplig åtgärd eller inte. Branschöverenskommelsens innehåll ligger i linje med hur Datainspektionen anser att proportionalitetsbedömningen enligt 5 a 2 st. personuppgiftslagen ska göras. I branschöverenskommelsen framgår följande i avsnittet om kameraövervakning. En utgångspunkt för att motivera en kameraövervakning i ett flerbostadshus är att den behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller att andra berättigade ändamål ger anledning till det. Sådana andra berättigade ändamål kan vara att komma till rätta med allvarliga störningar och andra allvarliga åsidosättanden av sundhet, ordning och gott skick i huset. För att avgöra om det är lagligt med kameraövervakning eller inte måste man alltid göra en samlad bedömning av ett flertal faktorer. Bara den omständigheten att uppgifterna inte är känsliga, eller att de gallras omedelbart, innebär inte att kameraövervakning är tillåten, om det inte finns ett godtagbart syfte med och behov av övervakning. Behovet av övervakning genom kamera måste väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad för att en kameraövervakning ska vara tillåten (den så kallade överviktsprincipen). Bedöm om kameraövervakningen är tillåten Att bli kameraövervakad innebär ett intrång i den personliga integriteten. Ett sådant intrång är lagligt så länge intrånget inte är otillbörligt eller, med personuppgiftslagens ord, kränkande. För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet eller inte ska man fråga sig om övervakningen är proportionerlig i förhållande till de Sida 7 av 14

8 problem man vill åtgärda och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad. För att kunna göra denna bedömning krävs en analys av samtliga faktorer nedan. Inventera och analysera problembilden Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen. Vilka konkreta problem ska åtgärdas med hjälp av kameraövervakning? Ta fram så detaljerad information som möjligt och använd gärna polisanmälningar, statistik över skadegörelse, incidentrapporter med mera till grund för att svara på frågor som: Vilka är de konkreta problemen? När inträffar de (tid på dygnet)? Var inträffar de (i vilka rum och andrautrymmen)? I vilken omfattning inträffar de (engångshändelser eller återkommande)? Kommer man verkligen tillrätta med problemen genom kameraövervakning? Utvärdera andra åtgärder än kameraövervakning som lösning på problemen Om det finns andra, mindre integritetskänsliga, sätt att komma åt problemen ska dessa alternativ väljas före kameraövervakning, under förutsättning att de inte innebär orimligt höga kostnader. Ett exempel på en alternativ möjlighet är att se till att obehörigt tillträde minskas genom effektiva låssystem, till exempel kodlås dagtid och nyckel nattetid. Begränsa omfattningen och tiden av övervakningen Övervakningskameror ska placeras så att de inte registrerar mer än vad som behövs för det avsedda syftet. Generellt gäller att: ju större område som övervakas, desto större integritetsintrång ju känsligare utrymme som övervakas, desto större integritetsintrång ju längre tid övervakningen pågår, desto större integritetsintrång ljud inte får upptas i samband med kameraövervakning Ett behov av kameraövervakning kan aldrig vara så starkt att en hyresgäst får övervakas inne i sin bostad. Detta gäller oavsett om kameran är placerad inne i eller utanför bostaden. Ur ett integritetsskyddsperspektiv är det inte godtagbart att en hyresvärd genom kameraövervakning ska kunna kartlägga en hyresgästs vanor och bekantskapskrets. Det är normalt inte acceptabelt med kameraövervakning i entréer, trapphus, loftgångar och hissar m.m. som man måste använda sig av för att komma till bostaden. För att kameraövervakning av sådana utrymmen ska få ske måste behovet av övervakningen vara mycket starkt. Endast i rena undantagsfall kan behovet vara så starkt att kameraövervakning är tillåten i entréer, trapphus, loftgångar och hissar m.m. Det kan till exempel vara fråga om att ett trapphus har blivit ett tillhåll för obehöriga personer som frekvent gör sig skyldiga till allvarlig skadegörelse, inbrott och stölder eller som upprepat gör sig skyldiga till allvarligt våld eller hot om våld på personer som bor i huset eller som av andra skäl behörigen besöker huset. En förutsättning för kameraövervakning är dock att hyresvärden inte kunnat komma till rätta med problemet på annat sätt, till exempel genom rondering med väktare eller effektiva larm- och låssystem. Om det finns en problembild som motiverar det kan kameraövervakning av gemensamma utrymmen som soprum, tvättstugor, cykel- och barnvagnsrum, vindar, källargångar och garage vara tillåten. Då kan övervakningen vanligen inte anses kränkande eftersom det rör sig om ett utrymme som används i begränsad utsträckning. Tiden för övervakningen ska begränsas i alla situationer. Om till exempel skadegörelse i ett gemensamt utrymme förekommer under en viss tid på dygnet ska kameraövervakningen begränsas till denna tid. Sida 8 av 14

9 Ge tydlig information om att platsen är kameraövervakad Boende, besökare och andra som vistas i huset måste på ett tydligt sätt informeras om kameraövervakningen. Av informationen ska framgå vilka platser som är kameraövervakade, när kameraövervakning sker och varför just de aktuella platserna övervakas. Information ska dessutom ges om hur hyresvärden hanterar det inspelade materialet och vad det inspelade materialet används till. Dold kameraövervakning är således aldrig tillåten. Spara inte det inspelade materialet längre än nödvändigt Som huvudregel ska det inspelade materialet vid kameraövervakning sparas i högst två veckor. Om det krävs till exempel för att kunna vidta åtgärder mot en hyresgäst som allvarligt åsidosätter sundhet, ordning och gott skick, får inspelat material, som behövs för att vidta rättsliga åtgärder, dock sparas så länge det är nödvändigt. Begränsa tillgången till inspelat material. Så få personer som möjligt ska få tillgång till det inspelade materialet. Endast den som behöver materialet för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter har rätt att få tillgång till det. Rutiner ska finnas som beskriver arbetsgången och beslutsvägen för när någon får ta del av materialet. Använd inspelat material endast för avsett syfte En genomgång av materialet får endast göras när det inträffat någon allvarlig händelse. Sådana allvarliga händelser är störningar i boendet eller i övrigt allvarliga brister i iakttagandet av sundhet, ordning och gott skick. Om syftet med kameraövervakningen till exempel är att förhindra och utreda stölder i och vandalisering av ett gemensamt utrymme får bildmaterialet inte användas för att utreda exempelvis en mindre allvarlig nedskräpning som förekommit i samma utrymme. Undersök om förutsättningarna för kameraövervakningen har förändrats En hyresvärd som infört kameraövervakning ska fortlöpande undersöka om förutsättningarna för kameraövervakningen består. Ser problembilden annorlunda ut? Har förutsättningarna förändrats? Ger kameraövervakningen önskad, mätbar effekt? Så snart kameraövervakningen inte längre behövs för att uppnå det avsedda syftet, ska den upphöra. Skäl för beslutet I ärendet har Datainspektionen att bedöma om kameraövervakningen på de olika adresserna är förenliga med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Kameraövervakning i entréer och trapphus Kameraövervakning av ett gemensamt utrymme i en hyresfastighet som utgör bostad måste generellt betraktas som ett intrång i de boendes personliga integritet och bör därför i möjligaste mån undvikas. Det är inte godtagbart att en hyresvärd genom kameraövervakning ska kunna kartlägga en hyresgästs vanor och bekantskapskrets. Det är normalt inte acceptabelt med kameraövervakning i entréer, trapphus, loftgångar och hissar m.m. som man måste använda sig av för att komma till bostaden. För att kameraövervakning av sådana utrymmen ska få ske måste behovet av övervakningen vara mycket Sida 9 av 14

10 starkt. Endast i rena undantagsfall kan behovet vara så starkt att kameraövervakning är tillåten i entréer, trapphus, loftgångar och hissar m.m. Detta har kommit till utryck i branschöverenskommelsen på området. Är Mimers kameraövervakning på Axel Oxenstiernas gata 45 förenlig med personuppgiftslagen? Den aktuella övervakningskameran sitter dold i en dosa. Information om kameraövervakningen lämnas genom skyltning på entrédörren. Om syftet med att ej ha synliga kameror är för att förhindra skadegörelse mot själva kamerorna kan det enligt vår mening finnas skäl för att ha icke synliga kameror. Från integritetssynpunkt är det viktigt att den som övervakas får kännedom om övervakningen. 3 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning är tillämplig även då övervakningen avser en plats dit allmänheten inte har tillträde. Upplysning om kameraövervakning ska enligt bestämmelsen normalt lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysningsplikten är straffsanktionerad. Kameran är visserligen inte synlig men då skyltning informerar om kameraövervakningen får de enskilda som uppehåller sig där förväntas vara medvetna om att de övervakas. Ändamålet med övervakningskameran är att motverka skadegörelse som sker i trapphuset. De konkreta problem som redovisats har varit skadegörelse på entrédörren, upprepad urinering i hissen samt oordning i trapphuset. Den aktuella kameran är riktad mot entrédörren men fångar även en lägenhetsdörr och ena halvan av trappan i trapphuset. Övervakningen fångar alla ut och inpasserande. Utöver detta fångas den lägenhetsinnehavare samt dennes besökare vars dörr är placerad inom upptagningsområdet vid all ut och inpassering, även till själva lägenheten. För att övervakning som innebär att enskilda måste passera kameran för att ta sig ut och in i bostaden ska vara acceptabel krävs att behovet med övervakningen är mycket starkt. Den skadegörelse på entrédörr som förevarit eller problemen med urinering i hiss är inte av sådan omfattning enligt Datainspektionens mening att kameraövervakning i entrén är acceptabel. En annan förutsättning för att övervakningen ska vara acceptabel är att hyresvärden inte kunnat komma till rätta med problemet på annat sätt. Entrén har ett elektroniskt nyckelsystem och trapphusmöte med de boende har hållits. Datainspektionen anser att dessa åtgärder inte varit tillräckliga såsom alternativa förebyggande åtgärder. Datainspektionen anser således att Mimer varken har visat att behovet av övervakningen är ett sådant undantagsfall där behovet är så pass starkt eller att Mimer genom tillräckliga förebyggande åtgärder försökt komma till rätta med problemen. Sammantaget finner Datainspektionen att den personuppgiftsbehandling som sker genom kameraövervakningen på Axel Oxenstiernas Sida 10 av 14

11 gata 45 är kränkande i den mening som avses i 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Mimer måste därför upphöra med personuppgiftsbehandlingen i fråga. Är Mimers kameraövervakning på Södra Allégatan 18 förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med kameraövervakning är att förebygga mot brott. Kameraövervakningen har föranletts av två inbrott hos två olika lägenhetsinnehavare. Inbrotten har förorsakat oro hos de boende. Datainspektionen ifrågasätter inte att den aktuella kameraövervakningen kan bidra till att förebygga och förhindra brott. De aktuella brotten har dock varit riktade mot två lägenhetsinnehavare som med anledning av deras yrkesutövning har en särskilt utsatt hotbild mot sig. Kameraövervakningen fångar alla ut och inpasserande. Utöver de två utsatta lägenhetsinnehavarna möjliggör kameraövervakningen kartläggning av övriga 170 lägenhetsinnehavare. Behovet av övervakningen är inte ett sådant undantagsfall där behovet är så starkt att det är motiverat att kameraövervaka alla ut och inpasserande i huset. Mimer har inte visat att man företagit andra förebyggande åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen, exempelvis mer riktade insatser mot de utsatta. Sammantaget finner Datainspektionen att den personuppgiftsbehandling som sker genom kameraövervakningen på Södra Allégatan 18 är kränkande i den mening som avses i 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Mimer måste därför upphöra med personuppgiftsbehandlingen i fråga. Är Mimers kameraövervakning i entrén på Allmogeplatsen 35 A förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med de tre kameror som övervakar entrén på Allmogeplatsen 35 A är att förhindra att obehöriga vistas i trapphuset och förhindra skadegörelse och nedskräpning. Två av kamerorna är rörelsestyrda, men den först installerade kameran filmar oavbrutet. Inspelat material från alla tre kamerorna gallras efter några dagar (den kamera som filmar oavbrutet) till som högst efter 14 dagar (de rörelsestyrda kamerorna). Endast kvartersvärden har tillgång till det inspelade materialet. Information lämnas genom skyltning på entrédörren. Entréplanet såväl som trapphuset har varit ett tillhåll för ungdomsgäng. Problemet har vid upprepade tillfällen bestått i skadegörelse som vid upprepade tillfällen även varit allmänfarlig (anlagda bränder på dörrar). För att komma till rätta med problemen har Mimer infört ett elektroniskt låssystem som ska begränsa obehöriga från att ta sig upp till de olika våningsplanen. Bolaget har vid problem även använt sig av väktare. Trots detta har Mimer inte kunnat komma till rätta med problemen i entrén och trapphuset. Datainspektionen väger i sin bedömning in ändamålet med kameraövervakningen, de omfattande problem som förevarit, de alternativa förebyggande åtgärder som vidtagits, såsom elektroniskt låssystem, trapphusmöten samt anlitande av väktare, informationen som lämnas och rutinerna kring hanteringen av det inspelade Sida 11 av 14

12 materialet. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit finner Datainspektionen att kameraövervakningen är förenlig med 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Är Mimers kameraövervakning i trapphuset intill entréplanet på Allmogeplatsen 35 A förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med denna kameraövervakning är densamma som den som sker vid entrén, att förhindra att obehöriga uppehåller sig i huset. Kameran är ett komplement till de tre kameror som sitter i entrén. Det är samma förutsättningar som ligger till grund för Datainspektionens bedömning. Med hänsyn till att personer övervakas redan när de passerar genom entrén måste den extra integritetskränkning som denna ytterligare kameraövervakning innebär betraktas som ringa. Datainspektionen finner vid sin samlade bedömning att kameraövervakningen är förenlig med 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Är Mimers kameraövervakning på våningsplan 15 på Allmogeplatsen 35 A förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med kameraövervakningen är att förhindra att obehöriga vistas i trapphuset och förhindra skadegörelse och nedskräpning. På våningsplanet finns endast en lägenhet. Trapphallen har varit ett tillhåll för ungdomar som bl.a. suttit där och rökt. Mimer har fört en dialog med lägenhetsinnehavarna. Lägenhetsinnehavarna har varit oroliga över situationen och är positiva till kameraövervakningen. Efter att kameran installerats använder ungdomarna inte längre trapphuset som mötesplats. Det är normalt inte tillåtet ur ett integritetsperspektiv att kameraövervaka utrymmen som man måste använda för att komma till bostaden. Genom den aktuella kameraövervakningen kan Mimer på ett mycket detaljerat och ingående sätt kartlägga de aktuella lägenhetsinnehavarnas vanor och bekantskapskrets. I det här fallet har kameraövervakningen installerats efter att dialog förts med lägenhetsinnehavarna som ställt sig positiva till den aktuella övervakningen. Kameraövervakningen kommer dock även att omfatta besökare till dessa lägenhetsinnehavarna, samt personer med ärenden till våningen. Med hänsyn till att dessa personer övervakas redan när de passerar genom entrén måste den extra integritetskränkning som denna ytterligare kameraövervakning innebär betraktas som ringa. Under förutsättning att lägenhetsinnehavarna på våningsplan 15 inte motsätter sig till kameraövervakningen ifråga finner Datainspektionen att ändamålet med kameraövervakningen, den information som lämnats och rutinerna kring hanteringen av det inspelade materialet innebär att kameraövervakningen är förenlig med 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Sida 12 av 14

13 Kameraövervakning i andra utrymmen såsom källargångar m.m. Om det finns en problembild som motiverar det kan kameraövervakning av gemensamma utrymmen som soprum, tvättstugor, cykel- och barnvagnsrum, vindar, källargångar och garage vara tillåten. Då kan övervakningen vanligen inte anses kränkande eftersom det rör sig om ett utrymme som används i begränsad utsträckning. Tiden för övervakningen bör begränsas. Om till exempel skadegörelse i ett gemensamt utrymme förekommer under en viss tid på dygnet ska kameraövervakningen begränsas till denna tid. Kameraövervakning bör även vara en åtgärd som används först när andra alternativ inte finns eller visat sig inte fungera för att uppnå ändamålet. Är Mimers kameraövervakning på Puddelugnsgatan 41 förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med kameran är att förhindra skadegörelse i källarlokalen. Vid inspektionen framkom att det förekommit upprepad skadegörelse och att lokalen används som tillhåll för ungdomar sena kvällar och nätter. Inspelat material har använts efter att skadegörelse skett varpå åtgärder kunnat vidtas. Information om kameraövervakningen lämnas genom skyltning. Kameran är rörelsestyrd och materialet förvaras i ett låst utrymme som endast kvartersvärden har utrymme till. Det sker ingen övervakning i realtid. Sammantaget finner Datainspektionen att ändamålet med kameraövervakningen, det begränsade utrymme som övervakas, informationen som lämnas, rutinerna kring hanteringen av det inspelade materialet gör att kameraövervakningen är förenlig med 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Är Mimers kameraövervakning på Loftbodsvägen förenlig med personuppgiftslagen? Ändamålet med kameraövervakningen är att förhindra att grovavfall lämnas i miljöboden och att miljöboden utnyttjas av obehöriga, i första hand näringsidkare. Mimer har under en period haft stora problem då en butiksägare via en hyresgäst dumpade sopor i den aktuella miljöboden. Efter att kamerorna sattes upp har problemen minskat avsevärt. Information om kameraövervakningen lämnas genom skyltning. Kameran är rörelsestyrd och materialet förvaras i ett låst utrymme som endast kvartersvärden har utrymme till. Det sker ingen övervakning i realtid. Datainspektionen väger i sin bedömning in ändamålet med kameraövervakningen, det begränsade utrymme som övervakas, informationen som lämnas och rutinerna kring hanteringen av det inspelade materialet. Sammantaget finner Datainspektionen att kameraövervakningen är förenlig med 5 a 2 st. personuppgiftslagen. Sida 13 av 14

14 Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Inspektionen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholms för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Göran Gräslund Ulrika Andersson Kopia till: Personuppgiftsombudet Sida 14 av 14

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon Datum Diarienr 2011-06-21 1346-2010 Bostads AB Poseidon Box 1 42421 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon Datainspektionens beslut Datainspektionen finner att kameraövervakningen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1336-2010 Cybergymnasiet i Göteborg AB Mjölnarvägen 2-4 131 31 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1582-2010 Novum Kompetens- och Datautveckling AB (John Bauergymnasiet i Stockholm) Box 3147 550 03 JÖNKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1334-2010 Barn- och ungdomsnämnden Norrköpings kommun 601 81 NORRKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datum Dnr 2007-10-23 566-2007 Brf Kvarnberget Maria Prästgårdsgata 1 118 52 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB Datum Diarienr 2011-06-08 1775-2010 Coop Butiker & Stormarknader AB c/o KF Säkerhet Box 15200 104 65 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg Datum Diarienr 2011-06-15 1405-2010 Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på Exportgatan 16 i Göteborg Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered Datum Diarienr 2011-06-08 1331-2010 IKEA Svenska Försäljnings AB Box 402 260 35 Ödåkra Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB Datum Diarienr 2011-06-08 1774-2010 Lidl Sverige KB Box 4093 171 04 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Danderyds sjukhus AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Danderyds sjukhus AB Datum Diarienr 2011-06-15 1754-2010 Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus vid Danderyds sjukhus AB Datainspektionens beslut Datainspektionen anser att kameraövervakningen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 917-2008 Styrelsen för Stiftelsen Franska skolan Box 1344 111 83 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Bergkvarabuss AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Bergkvarabuss AB Datum Diarienr 2012-04-13 693-2011 Bergkvarabuss AB Gunnerstorpsvägen 5 432 95 VARBERG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Bergkvarabuss AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (6) 2017-04-05 2242-2016 Elite Hotels of Sweden AB c/o Advokatfirman Skarborg & Partners AB Box 24076 104 50 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 898-2008 IT-gymnasiet i Sverige AB Tysta gatan 4 Box 27703 115 91 SVERIGE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1079-2013 AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Stångåstaden har behandlat känsliga

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Beslut Diarienr 1 (10) 2015-12-18 388-2015 Ert diarienr 11280-2015 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (5) 2017-04-05 2239-2016 Hotel Stureplan AB Box 55955 102 16 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-02-14 246-2010 Utbildningsnämnden Malmö stad 205 80 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen förelägger

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (8) 2017-04-05 2240-2016 MAJO Hotellinvest AB Västerviks Stadshotell Storgatan 3 593 30 Västervik Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (9) 2017-04-05 2237-2016 Hotell AB Bastionen Box 288 401 24 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning.

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Information Lagen (SFS 1998:150) om allmän kameraövervakning omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 915-2008 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Botkyrka kommun 147 85 TUMBA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Kamerans placering och upptagningsområde framgår av ritning, bilaga 1.

Kamerans placering och upptagningsområde framgår av ritning, bilaga 1. 2016-01-08 211-39158-2015 1(3) Rättsenheten Sökanden Högskolan i Borås Allégatan 1 501 90 Borås Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen bifaller ansökan och ger Högskolan i

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 342-2015 Lindex Sverige AB Nordstadstorget 6 plan 8 411 05 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Sökanden. Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen Borås

Sökanden. Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen Borås BESLUT Diarienummer Sida 2016-12-16 211-37836-2016 1(3) Rättsenheten Sökanden Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen 501 80 Borås Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 647-2008 Utbildningsnämnden i Malmö stad Box 17195 200 10 MALMÖ Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling genom

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SABO Branschöverenskommelse Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

FASTIGHETSÄGARNA SABO Branschöverenskommelse Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder FASTIGHETSÄGARNA SABO 2010-04-07 Branschöverenskommelse Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Innehållsförteckning En gemensam god sed...4 1.1 Rättslig reglering...4

Läs mer

Överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut om föreläggande gällande Bromma gymnasium

Överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut om föreläggande gällande Bromma gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-10-16 Handläggare: Aila Somero tel 08-508 33 926 Anders Müller tel 08-508 33 883 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-12-04 1832-2014 Lulebo AB Köpmangatan 27 972 33 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Lulebo AB Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att det vid inspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende Beslut Diarienr 1 (12) 2016-06-28 356-2016 Ert diarienr FID904007 Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-06 1545-2016 Vardaga Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen 351 86 VÄXJÖ Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse Datum Diarienr 2012-05-29 1884-2011 Commuter Security Group AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datum Dnr 2007-11-05 535-2007 Fitnesss24Seven Box 2022 220 20 Lund Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet.

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 31 januari 2011 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Paviljongen i Limhamn Ombud: Jur.kand. Elisabeth Dahlgren Dahlgren Fastighetsjuridik Östra

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datum Diarienr 2014-12-04 1593-2014 Hyresbostäder i Norrköping AB Box 2330 600 02 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hyresbostäder i Norrköping AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen 200 Datum Diarienr 2009 05 13 92 2009 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen Beslut Datainspektionen bedömer att Bolagsverket med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-05-13 918-2015 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Masergatan 22, Borlänge

Masergatan 22, Borlänge 1 (5) Rättsenheten Peter Svedberg Direkt 010-2250223 peter.svedberg@lansstyrelsen.se Maserhallen AB/Ulla-Karin Solum Masergatan 22 784 40 Borlänge delg.kvitto Tillstånd till kameraövervakning Beslut 1.

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation

Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation Kameraövervakning regler och rutiner Östrabo Yrkes 2017-09-01 Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation Kameraövervakning anses generellt vara negativt för den personliga

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 279-2007 Aroseken Fastighet AB Badhusgatan 5 722 15 Västerås Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening Beslut Dnr 2007-11-06 277-2007 HSB Brf Kalkonen i Stockholm Thorildsvägen 2-4 112 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening

Läs mer

Beslut 1 (2) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1.

Beslut 1 (2) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1. Beslut 1 (2) Enheten för tillstånd Harriet Schaffer Ullman Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Beslut 1 (1) Regeringsgatan Box STOCKHOLM. Fax.

Beslut 1 (1) Regeringsgatan Box STOCKHOLM. Fax. Beslut 1 (1) Datum 2017-01-25 Beteckning 2112-10919-2016 Enheten för tillstånd Harriet Schaffer Ullman Riksbyggen Ek Förening Kungsbron 21 106 18 STOCKHOLM Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

Tillstånd till kameraövervakning

Tillstånd till kameraövervakning Beslut 1 (1) Enheten för tillstånd Linnea Ornstein FastOut AB Karlavägen 40, 1 tr 114 49 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1464-2009 Folktandvården i Stockholms län AB Huvudkontoret Olivecronas väg 7 113 82 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun 1(1) Missiv 2016-10-19 KS/2015:399 Handläggare Tfn 0142-858 58 Kommunstyrelsen Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun Nuvarande policydokument för intern och extern kameraövervakning ( 2008:1, KS 22)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum Beslut Diarienr 1 (11) 2016-12-20 211-2016 Riksbyggen Bostadsrättsförening Concordia Box 8057 200 41 Malmö Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1287-2013 Socialdemokraterna 105 60 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Socialdemokraternas medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut 1 (1) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1.

Beslut 1 (1) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1. Beslut 1 (1) Enheten för tillstånd Linnea Ornstein Norsecraft Geo Survey AB Orrvägen 26 19255 Sollentuna Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer.

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer. ANSÖKAN 1 (6) Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2007-06-25 60 Ansvarig: Säkerhetschefen Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1048-2012 Kommunstyrelsen Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1579-2010 Socialnämnden i Botkyrka Kommun 147 785 Tumba Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datum Diarienr 2013-01-14 1369-2012 Polismyndigheten i Örebro Län Box 1804 701 18 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer