ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?"

Transkript

1 FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se NY SMART TJÄNST FRÅN SMART MEDIA Erbjudanden från ledande factoringbolag kostnadsfritt! Jörgen Bödmar om behovet av smarta logistiklösningar Krönika Guy Ehrling Hamnen framtidens knytpunkt Järnväg godstrafikens väg tillbaka VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? dhlfreight.se

2 2 LEDARE PETER JEPPSON LÄS MER OM... Bättre logistik, mindre trafik Leveranstrafiken i städerna får allt svårare att komma fram, samtidigt ökar E-handeln och hemkörning av matkassar. Här vilar en stor utmaning på kommunerna. Peter Jeppson, vd Transportgruppen Urbaniseringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och inget tyder på att denna trend kommer att brytas. Människor har flyttat från landsbygd till mindre orter och från mindre orter in till våra större städer. Man kan gilla eller ogilla denna utveckling, men den är ett faktum. Miljöerna där människor befinner sig blir allt mer urbana, vilket ökar kraven på en fungerande logistik. Som en konsekvens väljer allt fler att inte ta den egna bilen, utan istället hemkörning av matkassar och annan e-handel. Det är ett effektivt sätt att lösa den urbana människans transport- och leveransbehov som bör främjas. I SVERIGE ÄR vi 9,5 miljoner människor som handlar mat, varor eller tjänster varje dag för att leva, för att fylla våra behov eller för vårt höga nöjes skull. Varor ska tillverkas, förädlas, transporteras, levereras, säljas, återvinnas och säljas igen. Handel knyter Sverige samman i städer och på landsbygd och har i alla tider varit en dynamisk kraft i samhällsförändringen. Handeln är en mötesplats för människor och föder gemenskap och delaktighet i stadens centrum, i en shoppinggalleria eller i en app på en surfplatta. Därigenom skapar också handeln ekonomisk aktivitet och tillväxt i samhället. Ett singelhushåll i storstaden står 2-3 dagar från svälten om transporterna och elförsörjningen skulle sluta fungera. Att människor i våra städer med dålig framförhållning ändå klarar sig beror på att deras skafferi, livsmedelsbutiken, ständigt försörjs med varor. För detta krävs lastbilar. En normalstor lastbil på väg till livsmedelsbutiken innehåller ungefär 400 matkassar.»ett singelhushåll i storstaden står 2 3 dagar från svälten om transporterna och elförsörjningen skulle sluta fungera. För många företag är det dock svårt att leverera de enorma mängder varor som våra städer behöver varje dygn. Dålig framkomlighet, upptagna lastplatser och fordonsbegränsningar är bara några saker som hindrar en effektiv logistik i tätorterna. Det här är en fråga många kommuner inte uppmärksammat tillräckligt, och som måste in i den praktiska utformningen av våra städer. De stora miljövinster som står att finna i förbättrad citylogistik är framförallt att färre transporter skulle behövas för att leverera samma mängd varor i städerna, men också högre leveranspålitlighet. Och långsiktigt kommer bättre fungerande leveranstrafik i staden även att underlätta livspusslet för oss alla. Lägg därtill säkrare gator på grund av minskade fordonsrörelser. SAMTIDIGT HÄNDER DET mycket inom citylogistiken i Sverige just nu, vilket är glädjande. Mängder pilotprojekt runt om i landet visar vägen framåt. Off-peakleveranser med ellastbilar i Stockholm, eldrivna slingbilar i Göteborg och nya terminaler i Malmö för att nämna några. Jag ser gärna fler sådana initiativ, varför inte prova att upplåta kollektivtrafikkörfält till varutrafik de tider de inte används av bussar? Många orter skulle också tjäna på fler gångfartsområden där man kan kombinera promenerande med fungerande varuleveranser, som exempelvis på den populära Götgatan i Stockholm. Precis som med all logistik handlar det om att skapa en effektiv och sammanhållen kedja, där även det sista ledet i transporten optimeras. ATT LÅTA VAROR komma till människor istället för tvärtom är en miljövänlig strategi. Våra medlemsföretag gör det möjligt varje dag, varje vecka året om. 04 Järnvägens utmaningar 05 Samarbete ger anspassad vagnlösning 06 Hamnen framtidens knytpunkt 08 Sveriges bästa logistiklägen 10 Profilintervju Jörgen Bödmar 12 Pålitliga logistikflöden 14 Effektiva, gröna transportlösningar 16 Framtiden för e-handeln 18 Krönika Trevlig läsning! Oscar Morild Projektledare EFFEKTIV LOGISTIK Projektledare Oscar Morild Affärsutvecklare Marcus Carloni Text Caroline Ford, Waldemar Ingdahl Oslo Göteborg E 18 E 20 E 4 Textkorrektur Pål Johansson Omslagsbild Robin Ålander Redaktionschef Ruxandra Bocaciu Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Norra Sverige Oslo 50 Arboga Örebro Kumla Hallsberg Göteborg E 18 E 4 Paris E 18 E 20 E 20 E 4 Berlin E 4 Norra Sverige Arboga Örebro Kumla Hallsberg Stockholm 51 Södra Sverige Helsingfors Oslo St. Petersburg Köpenhamn Riga London Helsingfors Oslo St. Petersburg Berlin Paris Köpenhamn Riga London Södra Sverige E 4 Layout och repro Martin Isaksson Distribution Svenska Dagbladet, november 2014 Tryck V-TAB Södertälje E 18 E 20 E 4 DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media hjälper sina kunder att förstärka varumärken, driva försäljning och skapa mervärden inom deras målgrupper genom att producera innehåll som är behovsmotiverad och som engagerar. Smart Media har levererat Content marketing-lösningar i världsklass sedan Ring oss i dag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag. Mitt i prick! Mitt i prick! Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, Stockholm Tel Webb Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det många faktorer som styr. Men för vår del tycker Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är Stockholm vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges det många faktorer som styr. Men för vår del tycker befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. tillsammans bildar vi Logistikregionen. Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och Läs mer på tillsammans bildar vi Logistikregionen. och kontakta oss, så hittar vi Läs mer på den optimala etableringsplatsen och kontakta oss, så hittar vi utifrån dina önskemål den optimala etableringsplatsen och behov. utifrån dina önskemål och behov.

3 Rönnåsens industriområde i Ulricehamn! Placera ditt företag där både skyltläget och logistik är som bäst. Är du också intresserad av bästa skyltläge i Sveriges främsta logistikområde? Här säljer vi tomter från 110 kr m2. Med en timma till Göteborg, två flygplatser inom 45 minuters radie och en arbetsmarknadsregion som inkluderar kompetens från högskolor i såväl Jönköping, Borås och Göteborg skapas goda förutsättningar för växande företag! Ny motorväg drar expanderande företag till orten. Det internationellt verksamma företaget AP&T förlägger avdelningen för Research & Development på Rönnåsen. Även LKPex, Götessons och Botek utvecklar sina verksamheter på Ulricehamns industriområde Rönnåsen. som nu byggs bredvid den nya motorvägen R40. Det skall vara lätt att driva företag i Ulricehamn och vi lyssnar aktivt på företagen för att se vilka behov som finns Kontakta Näringsliv Ulricehamn för mer information

4 A N N O N S HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 4 A KT UELLT NULÄGESRAPPORT»I dag är fort- farande trafikledningen på det lokala språket, så lokföraren måste kunna flera språk. Mats Nyblom Godstrafiken växlar in på nytt spår Den direkta konkurrenten till godstrafiken på järnväg är lastbilen. Järnvägarna kan komma tillbaka genom att fler transporter kombinerar olika trafikslag för bästa effektivitet. TEXT WALDEMAR INGDAHL Järnvägstrafiken har de senaste årtiondena fått hård konkurrens av godstrafik på väg. Anledningen är att järnvägarnas höga fasta kostnader. Godståg lönar sig för att transportera stora volymer gods över långa avstånd, berättar Inge Vierth som är utredningsledare på Statens Väg- och transportforskningsinstitut VTI. storskaliga industrier med relativt lågvärdigt gods som malmgruvor, pappersbruk och stålverk. De är beroende av platsen och kan inte flyttas, så långa transporter med stora godsvolymer SVERIGE HAR MÅNGA är nödvändiga. En förutsättning hon påpekar är att gods- och persontrafik går på samma spår i Sverige, till skillnad från USA och några länder i Europa där godstrafiken ofta går på egna spår. För att kunna köra många längre godståg behövs det fler längre mötesspår. Järnvägarna byggdes upp nationellt. Länderna har sina egna signalsystem och spårvidd. Det påverkar möjligheten att genomföra effektiva internationella transporter och tillförlitligheten, säger Vierth. och persontrafik är helt öppen sedan år 2004, fast de flesta järnvägar som företagen opererar på förvaltas av Trafikverket. SJ Gods efterföljare, Green Cargo, har en fördel av ett stort sammanhållet nätverk. Resultatet har varit omdiskuterat angående funktionsstörningar och tågförseningar. Kostnadseffektiviteten har förbättrats, fler företag fraktar mer till lägre personalkostnader och med färre vagnar. Lönsamheten MARKNADEN FÖR GODS- har varit låg, vilket betyder att de mindre operatörerna har haft svårare att bygga upp resurser för att minska sin sårbarhet. Ett effektivt och välplanerat förbyggande underhåll är viktigt för punktligheten och säkerheten, men de höga kostnaderna är svåra att fördela mellan aktörerna. en operatör med en egen lokflotta och som driver godstrafik åt industri och speditörer i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget kör systemtåg, tåg som inte delas upp och som går enligt en ordinarie tidtabell. Systemtåg behöver därför inte kopplas isär och sättas ihop på rangerbangårdar, vilket sänker kostnaden för att transportera stora volymer gods. Vd Mats Nyblom berättar att Hector har en volym på cirka tågkilometer i veckan. Det klagas mycket på sårbarheten, men det är överdrivet, anser han. Nyblom anför i stället att det behövs ett systematiskt arbetssätt för att utveckla lösningar i driften. Problemen för HECTOR RAIL ÄR»Länderna har sina egna signalsystem och spårvidd. Det påverkar möjligheten att genomföra effektiva internationella transporter och tillförlitligheten. Inge Vierth gränsöverskridande tågtransporter märker Hector av. I dag är fortfarande trafikledningen på det lokala språket, så lokföraren måste kunna flera språk. NYBLOM SER ATT intermodala transporter kommer att bli viktigare. Större vagnar och längre tåg ger större godsmängder att slå ut järnvägens fasta kostnader på. Samtidigt har sökandet efter skalfördelar lett till att järnvägarna har avvecklat många sidospår, små kunder och terminaler, vilket gör det svårare att hitta nya kunder. Logistikföretag köper en transport mellan två punkter för en kunds gods. Tågoperatörerna kan lägga den transporten som ett systemtåg, med en kund, även om godset kommer från flera olika håll. Det drar nytta av skalfördelar på rätt sträckor, och där lastbilarna tar gods den sista sträckan. Transporten i sig blir viktigare, snarare än vilket transportsätt som används. Smart fakta Den transporterade godsmängden ökade 2013 med två procent jämfört med året före, till 67,3 miljoner ton, enligt statistik från Trafikanalys. Främst ökar transporterna till utlandet. Made in Smålandsstenar. maxipacker Works worldwide. Just nu lyfter EABs Maxipacker pallar över hela världen med olika volymprodukter - från färskvaror och kolonialvaror, till kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Vårt patenterade, och numera mycket väl beprövade, system Maxipacker är framtaget för att möjliggöra maximalt utnyttjande av lageryta, funktionalitet, driftsäkerhet över tid samt en säker och ergonomisk arbetsmiljö. maxipacker Läs mer om oss på

5 5 SUCCESS CASE FOKUS Gammal i gamet hjälper ung uppstickare Från starten i en källare har två unga entreprenörer, utan externt kapital vuxit lavinartat med närmare 50% per år. En omtalad framgångssaga med vision om att bli Nordens ledande modehus för män. Stayhard.se. TEXT CAROLINE FORD Tidigt upptäckte Joakim Naumburg, vd/ägare och kollegan Daniel Möller ett behov på den svenska klädesmarknaden. Vare sig i butiker eller på nätet fanns de märkeskläder som modemedvetna svenska män efterfrågade. Affärsidén att sälja dessa kläder över nätet skapade ganska snart ett annat behov. Redan något år efter företagets grundande hade det vuxit ur källaren hemma och smidiga lösningar för orderplock uppstod. Via tidigare kontakter inleddes så ett samarbete med ProFlow och Helge Nyberg AB. Samarbetet ledde till utvecklandet av en anpassad lösning och snart fanns E-handelsvagnar av märket Ergobjörn på plats. Vagnar som innebar en väsentlig förbättring då lösningen fungerade för mängdorderplock, vilket tidigare inte fanns, då varje order plockades för sig. ORDERN SOM HÄMTAS ur systemet Harmony från Pulsen, är redan då den skrivs ut helt anpassad för plocket som alltid sker på en och samma vagn. I lager finns runt artiklar med unika lagerplatser. Varje artikel är volymmärkt och indelad efter zon beroende på plockfrekvens. Ett smidigt system som gör att man aldrig behöver gå tillbaka och vagnar aldrig krockar. Idag jobbar sex personer med orderplock och packning. Som minst plockas runt 150 order/ dag, som mest Helge Nyberg spelar en viktig roll för oss och vår utveckling. Vi lägger stor vikt vid att skapa långsiktiga relationer för framtiden och Helge Nyberg hjälper oss att växa, säger Johan Gustafsson, lagerchef på Stayhard. Den huvudsakliga marknaden är Norden med tyngdpunkt på Sverige men export förekommer till Europa och expansionsplaner finns. Sedan starten 2005 har Stayhard tilldelats många utmärkelser, varav två år i rad som årets Gasellföretag, Dagens Industris nominering av de snabbast växande företagen i Sverige.»En av hemligheterna bakom Helge Nyberg ABs framgångar är att vi är organiserade för att utveckla produkter och lösningar utifrån kundens specifika behov. VERKSAMHETEN HAR STYRTS med kundfokus från start och hemsidan håller hög kvalitet. Stayhard hanterar själva allt innehåll samt fotografering för webben i egen fotostudio. Även här finns bland annat en specialbyggd Ergobjörnvagn som gör det möjligt att hänga fram kit till fotografering med både kläder, skor och accessoarer. Intill lagret och huvudkontoret finns butiken där man turas om att jobba. En unik del av konceptet är en nätbutik i den fysiska butiken. Vid en dator kan kunden välja bland alla artiklar i sortimentet. Informationen går rakt in i systemet och låser upp artikeln ur lagret. Plaggen kan sedan hämtas och provas av kunden i butiken. Även för detta ändamål finns det givetvis en vagn från Helge Nyberg. Peter Sprigg, vd Helge Nyberg Nya grepp för industridäck I åratal har truckanvändare ställt sig frågan: När är det egentligen dags att byta däck? Trelleborgs konstruktörsteam analyserade tusentals utbytta industridäck och konstaterade att de i genomsnitt hade 25 procent livslängd kvar. Varför byter man ut däck på truckar innan livslängden är slut? En stor anledning är att man applicerar personbilsbranschens rekommendationer om slitbanans mönsterdjup även på truckdäck. Det här är vanlig en missuppfattning, När det gäller industrudäck för bland annat gaffeltruckar, är det andra parametrar som gäller, säger Tony Alderlid, Industrial Tire Manager på Trelleborg Wheel Systems. Trelleborg har tagit fram en ny lösning som visar när massiva truckdäck skall bytas, hur fungerar den? När däcken har ungefär 100 timmars livslängd kvar framträder en orange linje på däcken som indikerar att det är dags att byta dem. På så vis kan kunden planera in sina däckbyten där det minst stör övriga verksamheten. Det resulterar i att vi minskar totalkostnaden för kunden eller vad vi benämner som total cost of ownership. Det finns också en aspekt med minskad miljöpåverkan som är en viktig faktor för hela Trelleborgskoncernen, avslutar Tony Alderlid. ANNONS LogPoint South Sweden en attraktiv och snabbväxande knutpunkt för Skandinaviens logistikflöden LogPoint South Sweden sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd, strategiskt placerat mellan Skandinaviens huvudstäder och med en attraktiv närhet till kontinenten. Härifrån når du 80 procent av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. I denna region, som präglas av entreprenörskap och drivkraft, finns ett expansivt och attraktivt logistikcentrum med närhet till många transportslag och en storslagen vision för framtiden. LogPoint South Sweden präglas av en stark entreprenörsanda, som bland annat kanaliseras genom företagarföreningen LogPoint Business Network. Här samlas LogPoints medlemsföretag för att knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter, göra affärer och gemensamt skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. LogPoint South Swedens vision är att vara internationellt känd som den tillgängliga skandinaviska torrhamnen med de främsta affärsmöjligheterna för logistikintensiv verksamhet. Effektiva logistikflöden och flera transportslag Här skapas konkurrenskraft genom effektiva logistikflöden, hög tillgänglighet och flexibilitet med olika transportslag. E4:an går som pulsåder genom hela LogPoints område. Jönköpings flygplats finns bara några minuter bort och en kombiterminal med järnvägsspår rakt in i området, minskar andelen onödiga vägtransporter. Merparten av LogPoint South Swedens medlemsföretag är förstås logistikintensiva. Det är ingen tillfällighet att några av Sveriges största affärskedjor har sina lager här och att många företag indikerat intresse för den lediga tomtmarken som finns inom området. I dag har LogPoint South Sweden drygt 100 företag arbetstillfällen på sammanlagt 300 hektar. Visionen är att bli 200 företag på totalt 600 hektar mark. Tillsammans ska dessa företag generera arbetstillfällen på ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen.

6 6 INSPIRATION HAMN Sjöfarten det viktigaste transportslaget globalt och den alltmer effektiva moderna hamnen blir en viktigare knutpunkt även för andra transportslag. TEXT WALDEMAR INGDAHL Sjöfartens fördel är att frakta mycket stora volymer gods relativt billigt. Lastbilstransporten av en vara genom Sverige kan kosta lika mycket som sjöresan från Kina. I dag sker 90 procent av all fartygslast med container, undantaget är bulkvaror som malm och olja. ISOcontainern med sina standardiserade mått skyddar godset och underlättar lastning och lossning, främst vid byte av transportslag mellan fartyg, tåg eller lastbil. I kombination med större och stadigare lyftkranar samt starkare lastfordon har containrarna minskat behovet av stuveripersonal på kajerna. Standardiseringen gör det lättare att beräkna vikt och volym på lasten och därmed fartygens bränsleåtgång. FARTYGEN HAR BLIVIT större, upp till 400 meter i längd och med en högsta lastförmåga på ton. Ofta fokuseras på ett enda godsslag per fartyg för att effektivisera av- och pålastning vilket minskar transportkostnaderna. Konkurrensen är hård, då det finns för många fartyg ute på marknaden. Kraven på hamnarnas kapacitet att ta in större fartyg har ökat. Göteborgs hamn tar emot fartyg om året och 30 procent av Sveriges export går ut från hamnen. För en så omfattande godshantering är det viktigt att hamnen har effektiv logistiklösningar och samordning med andra transportslag. KRAVEN PÅ LOGISTIKLÖSNINGAR ökar kombitrafiken. Upp till femhundra meter långa lastade godståg anländer till hamnen, där godset lastas om till fartyg. Vid destinationshamnen går lasten på upp på tåg. Logistiken i hamnen behöver knytas samman bättre, och därför är IT viktigt för ett snabbare flöde av lastning och lossning, säger Mats Johnsson, universitetslektor i förpackningslogistik vid Lunds universitet. Det behövs många små effektiviseringar, som i containrarnas fyllnadsgrad, för att uppnå större förbättringar. Hamnarnas servicegrad närmar sig dygnet runt, men Johnsson påpekar kostnaderna av extra skift. FRAM TILL ÅR 2030 förväntas godsvolymerna i EU öka med 50 procent och containerfartygen blir allt större. Risken finns för trafikstockningar och skador på miljön. EU:s svaveldirektiv träder i kraft den första januari, vilket beräknas göra det upp till 70 procent dyrare att köra fartygen på diesel. Investeringar behövs i miljöteknik och bättre rutiner som miljökörning med lasttruckar. - Trenden går mot färre transportstråk med mer gods i varje säger Johan Röstin, VD på hamnbolaget»logistiken i hamnen behöver knytas samman bättre, och därför är IT viktigt för ett snabbare flöde av lastning och lossning. Mats Johnsson Hamnen blir framtidens knytpunkt Copenhagen Malmö Port. CMP är en av 83 hamnar i Europa som utsetts till Core Port, genom sitt läge och moderna infrastruktur, och får därför bättre stöd för sina investeringar. EU arbetar med att skapa mer effektiva och enhetliga transportnät för att möta ökningen. HAMNEN ÄR DEN sammankopplade länken mellan sjötransporter och landtransporter. Hamnkostnader och avgifter kan stå för mellan procent av de totala kostnaderna i logistikkedjan, så utvecklingen av rationalisering och effektivitet kommer att fortsätta. Smart Fakta Av allt fraktgods transporteras 95 procent till sjöss. Varje år anlöper fartyg svenska hamnar och fraktar närmare 180 miljoner ton gods till och från landet. Smart etikett säkrar kylkedjan Kylda och frysta varor måste hålla rätt temperatur under hela transporten. Problemet är att kylkedjan mellan producent och konsument är svår att överblicka för att ange var i kedjan temperaturbristerna inträffar. Sista förbrukningsdag är trubbigt ibland. En vara kan bli dålig efter att inte haft rätt temperatur i hela kylkedjan säger Marko Arola som är VD för Tempix. Företaget tillverkar en etikett för varan med ett kontrollstreck, befintlig streckkod och med en aktivatorvätska som expanderar i etiketten när temperaturen stiger. När vätskan expanderar raderas kontrollstrecket, så att det är synligt att kylkedjan brutits och att allvarlig temperaturmisshandel skett. Det går även att ställa in etiketten på att radera streckkoden som då inte går att scanna av i kassan. Etiketten kan anpassas efter varans rekommenderade temperaturer och exponeringstider och används i detaljhandeln, sjukvården och läkemedelsindustrin. - Vi har patenterat vår lösning och vunnit World Star-priset för förpackningen. Vi lanserar vår produkt nu på marknader som Japan, Sydafrika, Nederländerna och Singapore. De aktörer som vill vara transparenta och kvalitetsledande kommer att köra med oss, säger Arola. Do you have any special transport requirements? FINLAND Turku Tallinn/Paldiski ESTONIA We provide safe, cost-effective and reliable services, reaching key ports and destination growth areas. Let us work with you to find your shipping needs! (Birkenhead) Cuxhaven Bremerhaven Liepāja Stena Line Stena Line (DFDS Space charter) Stena Line (Mann Lines Space charter) Scandlines Stena SeaLine BROADENING BUSINESS - for your benefit! For further information please visit stenalinefreight.com

7 ANNONS IDS underlättar vardagen för fjärrtrafikens aktörer med ett effektivt stationsnät och RFID-teknologi Nu gör IDS en omfattande satsning för att modernisera sina anläggningar och anpassa dem för den växande fjärrtrafi ken i Sverige och Europa. Det innebär att stationerna koncentreras till 40 strategiska platser i landet. De 40 stationerna är strategiskt placerade längs med Sveriges mest trafi kerade motorleder. Det innebär att kunderna alltid har nära till en toppmodern och säker station. Vi är i full gång med uppgraderingen av våra stationer. I december väntas arbetet med vårt effektiviserade stationsnätverk vara klart. Som Europas ledande drivmedelsleverantör för den tunga trafiken är vi stolta över att kunna förstärka vårt erbjudande för fjärrtrafik. För distributionstrafik kommer vi inte bli ett lika attraktivt val framöver, men för dem har vårt moderbolag OKQ8 ett bra nätverk med lättillgängliga höghastighetspumpar, säger Søren Fledelius på IDS. Genom att fokusera på 40 stationer på platser där fjärrtrafikens flöden är som intensivast minimerar IDS avstånden och ökar därmed tillgängligheten till sina tankstationer. Som kund möts du av 40 fräscha, moderna och högteknologiska stationer runtom i Sverige. Samtliga stationer utrustas med toppmodern och trygg RFID-teknik För en smidigare och tryggare tankning har IDS uppgraderat anläggningarna med RFID-teknologi och gjort IDS-kortet ännu säkrare. Med den nya teknologin läses kortet av med radiofrekvenser istället för magnetremsa, vilket både går snabbare och minimerar risken för skimning. Kortets livslängd fördubblas dessutom med upp till fyra år, vilket förenklar för dig som kund och dessutom förbättrar för miljön. IDS blir först i sin bransch med att uppgradera samtliga stationer till RFID-teknik, en investering som går helt i linje med efterfrågan från fjärrtrafikens aktörer. Med RFID-teknik skärps kortsäkerheten och eftersom all information om hur, var och när kortet används lagras i ett molnbaserat system kan IDS enkelt spärra kort vid behov, vilket ökar tryggheten för dig som kund. Kontroll över bränslekostnaderna IDS-kortet är kopplat till det administrativa systemet IDS iaccount, vilket innebär en fullständig kontroll över alla bränslekostnader. Med tillgång till alla transaktioner som rör konto och kort ges möjligheten att bland annat analysera den finansiella informationen och anpassa automatiska rapporter. Dessutom kan körningarna planeras och du kan själv spärra och öppna kort när det passar dig. Alla funktioner i iaccount gör att du får överblick och kontroll när det gäller både kort och alla transaktioner. Du kan göra det själv eller ringa vår kundservice, som självklart är öppen dygnet runt, säger Søren Fledelius. IDS har startat Highwaystories.se för att hylla vägens hjältar, alla de som arbetar i olika delar av transportbranschen. Här kan alla som arbetar i transportbranschen dela med sig av sina historier från sin vardag ute på vägarna. Genom att uppmuntra till interaktivitet och delaktighet vill IDS bidra till att uppmärksamma transportbranschens medarbetare, som varje dag får samhället att fungera och Sverige att rulla. #HighwayStories IDS samlar in historier från vägarna på HighwayStories.se Gå in och läs spännande berättelser och dela dina historier! ANNONS Västerås tänker globalt, agerar lokalt Västerås vill bidra till en regionalt och nationellt hållbar godstransportkedja där de olika trafikslagen samverkar i ett trafikslagsövergripande system. Detta genom att vi tänker globalt och agerar lokalt. Möjligheten till trafikslagsövergripande lösningar är det som gör Västerås och den kringliggande regionen unikt. Här finns Nordens största insjöhamn med kopplingar till Europa och världen, närhet till flera nationella vägar och järnvägar samt flygplats, säger Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande i Västerås. I Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg. Tillsammans med stadens geografiska läge, 10 mil in i landet, och med det faktum att det inom en radie av 15 mil bor närmare halva Sveriges befolkning blir Västerås en mycket intressant nod för långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande godstransporter en unik plats som kan spela en viktig roll regionalt och nationellt. Med Västerås som utgångspunkt kan regionens och Sveriges konkurrenskraft öka genom att främja den viktiga exporten och importen. Här finns Nordens största insjöhamn, i Trafikverkets kapacitetsutredning utpekad som central insjöhamn och av EU klassificerad som inlandshamn samt som TEN-T hamn. Närheten till både Stockholm och inlandet gör staden attraktiv för såväl arbetspendling som för företagens lagerplacering, där godstransporter kan konsolideras till Västerås för att sedan distribueras till slutkunder. Prognoser visar att efterfrågan på godstransporter ökar kraftigt och i östra Mellansverige ökar den snabbare än i riket som helhet, på grund av den snabba befolkningstillväxten. Enligt prognoserna kommer folkmängden i regionen öka med 1,0 till 1,4 miljoner personer under åren Detta leder till en efterfrågeökning på 40 procent fram till år 2030 och upp emot 70 procent fram till år Påfrestningarna på transportsystemet kommer att fortsätta att öka och då gäller det att planera smart och nyttja det vi redan har samt framför allt att samarbeta mellan kommuner, anläggningar och företag säger Patrizia Strandman, Samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad. Genom att utveckla hamnen, hamnområdet och dess influensområde har Västerås en möjlighet att vara Sveriges och kanske Nordens största aktör inom insjöfarten. Staden medfinansierar slussutbyggnaden i Södertälje och farleden till Västerås och Köpings hamnar, det så kallade Mälarprojektet, som innebär större tillgänglighet och säkerhet på Mälaren samt möjlighet till utvecklad insjöfart. Trafikstörningar och flaskhalsar i trafiksystemet kostar näringslivet miljardbelopp varje år. Med prognosticerade volymökningar, för både person- och godstrafiken, är det dags att ta ett helhetsgrepp för framtiden. Tänk rätt, tänk vågrätt. Låt oss likt övriga Europa se trafiksystemet som en helhet, där de olika trafikslagen kompletterar varandra säger Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB. Kontakt Patrizia Strandman Samhällsbyggnadsstrateg

8 8 ÖVERBLICK LOGISTIK»Sveriges ledande logistikläge har Göteborg. Med Nordens största hamn för import och export med oceangående direktlinjer och 26 pendlar för järnvägsgods. Sveriges bästa logistiklägen Finns det någon klar formel för ett optimalt transportlogistikläge? I ett avlångt land som Sverige blir svaret både ja och nej då ingen har samtliga faktorer samlade. Det geografiska läget är en av dem, de infrastrukturella förutsättningarna för mottagande och hantering av gods en annan, transportsätten via land, luft eller hav en tredje. Ett gott regionalt näringslivsklimat med ett väl fungerande nätverk en fjärde, kompetens och arbetskraft en femte. Att kommunikationen fungerar såväl nationellt som globalt och det med öppna sinnen för innovationer är den sista och avgörande för ett riktigt bra logistikläge. TEXT CAROLINE FORD Göteborgsregionen Sveriges ledande logistikläge har Göteborg. Med Nordens största hamn för import och export med oceangående direktlinjer och 26 pendlar för järnvägsgods. Generellt bra transportinfrastruktur med kort avstånd mellan hamn och lager vilket ger låga kostnader och naturliga geografiska förutsättningar. Lägg därtill logistikutbildningarna på Chalmers och Handelshögskolan som ger spetskompetens till en i övrigt kompetent handelsstad. Ulricehamn Ulricehamn gränsar både till Sveriges främsta logistikregion (Göteborg/ Borås) och den tredje; Jönköping som nu binds samman ytterligare genom nya motorvägen R40. Samarbetet med kringliggande kommuner, främst Borås och Sjuhäradskommunerna, innebär att det arrangeras gemensamma investeringskonferenser, exploateringsdagar och en plattform för att locka internationella etableringar. Jönköping/Vaggeryd I vaggan för IKEA:s tidiga logistiklösningar lever den berömda Gnosjöandan kvar och frodas. Kommunerna Vaggeryd/Jönköping/ Skillingaryd/Nässjö har gått ihop under beteckningen Logkomp med sikte på att utveckla processer som berör materialförsörjning, internlogistik och distribution genom att nyttja regionens geografiska läge och tillväxtpotential, bilda kluster mellan logistik- och tillverkningsföretag. Östgötaregionen Östgötaregionen har både ett optimalt demografiskt läge med närhet till de viktigaste marknaderna. Järnväg, motorväg och hamn med en nyligen utbyggd containerhamn i Norrköping med stor kombiterminal lägger regionen bland de främsta i Sverige. Den allra senaste satsningen på yrkeshögskoleutbildningarna Internationell transportlogistik och Affärslogistik som utformats i nära samarbete med näringslivet bidrar starkt till toppositionen. Eskilstuna/Strängnäs Genom Eskilstuna och Strängnäs går det gröna korridorer av järnväg och vägar runt Mälaren, som leder gods genom hela Sverige. Centrallagren är många och stora och enligt uppgift är de två städerna på väg att bli ett viktigt logistiskt nav i norra Europa. Eskilstuna Kombiterminal tar TEU i containerutrymme och nytillskottet containerladdarna Lead Plate ger 25 procent större godsmängd i den s k torrhamnen som ingår Railport Scandinavia där bl a Göteborgs hamn ingår. Brunna Närmast centrum är såklart bäst om än dyrast om man inte satsar på modern teknik förstås. Nytillskottet i logistikslägesligan är Brunna, tre mil norr om Stockholm där NCC har satsat stort och snabbt på en enorm, energisnål logistikpark om kvadratmeter. Hela regionen runt Upplands-Bro, Kungsängen, Bro, Sigtuna och Arlanda växer lavinartat och målet är att vara det mest lättillgängliga från huvudstaden. Flygburen frakt och gods har sin givna plats i det växande området norr om Norrtull med Arlanda och Bromma som nav. Västerås Västerås erbjuder optimal godshantering. Ett geografiskt bra läge tillsammans med närvaro av samtliga fyra transportslag gör Västerås unikt och till en viktig och utvecklingsbar transportnav i Stockholm-Mälardalen samt för Norrlandskusten. Goda väg- och järnvägslösningar, en flygplats nära centrum, Nordens största insjöhamn, viktiga datamotorvägar samt riktiga förutsättningar för ett gott företagsklimat. Helsingborg 95 procent av all svensk import och export går via hamnar. Sveriges näst största containerhamn, Helsingborg, säger sig kunna öka sin kapacitet med så mycket som 70 procent och det genom tågpendlar. Det mest miljövänliga transportsättet i dag är järnvägen, men utnyttjas inte tillräckligt trots det stora befolkningsunderlaget och näringslivet inom Öresundsregionen. En förhoppning är ett utökat samarbete med Malmö som ännu inte rotts i hamn. Örebroregionen "Business Region Örebro" utgör ett väl fungerande nätverk där Logistik är en av dess högst prioriterade näringslivsgrenar. Örebro stödjer bland annat klimateffektiva godstransporter och har av GreCOR blivit utsedd till testplats för ett antal pilotprojekt. En grön korridorsatsning med syfte att hitta klimatsmarta lösningar då de nordeuropeiska godstransporterna som spås öka med 50 procent fram till år The Bothnian Corridor går från Oslo i norr till Rotterdam i söder. Smart Fakta Av allt fraktgods transporteras 95 procent till sjöss. Varje år anlöper fartyg svenska hamnar och fraktar närmare 180 miljoner ton gods till och från landet. VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? dhlfreight.se

9 LitePaq AB Zakrisdalsvägen 34 SE Karlstad Tel Moderna lagerlokaler med maximal tillgänglighet BRUNNA LOGISTIKPARK MED BÄSTA LÄGE I STOCKHOLM Allt fler företag får upp ögonen för Brunna Logistikpark i Upplands Bro. Här har du ett ypperligt skyltläge intill E18, bara 3 mil från Stockholm och nära E4. Hälsobrunnen, en del av Brunna Logistikpark, har en perfekt placering för distribution i Mälardalen och Stockholmsområdet. Bli granne med Svenskt Kosttillskott Hit till Hälsobrunnen flyttar e-handelsföretaget Svenskt Kosttillskott i november Ytterligare kvm kan nu utvecklas enligt dina behov och göras färdiga för inflyttning till 1 november Välkommen till ett etablerat företagsområde med all service på bekvämt avstånd! Illustration: Arkitekt SAR/MSA Vill du veta mer? Kontakta oss Är du intresserad av lediga lokaler eller vill diskutera framtida lösningar kontakta Richard Helgesson, NCC Property Development, eller Läs mer om Hälsobrunnen på ncc.se/halsobrunnen. ncc.se/halsobrunnen

10 10 PROFILINTERVJU JÖRGEN BÖDMAR E-handelns språng, en logistisk utmaning E-handeln har stigit till cirka sex procent av detaljhandelns totala omsättning. För att ökningen ska fortsätta krävs en allt effektivare logistik. TEXT WALDEMAR INGDAHL Cityterminalen i Stockholm är en talande plats för vad logistik innebär med sina möten mellan transportsätt, resanden och varor. Här möter vi på ett kafé Jörgen Bödmar, vd för e-handelsbolaget Designonline.se som säljer inredning och design på nätet. Vilken betydelse har logistiken för hans bransch? Jag kom till e-handeln från något helt annat. Fram till 1994 arbetade jag med personal- och utbildningsfrågor på SAS och sedan byggde jag upp ett företag som arbetade med chefsrekrytering i södra Sverige. Det företaget sålde jag år Min samlade bakgrund hade gett mig erfarenhet av arbeta i internationell miljö, med höga krav på kundservice och framför allt med människor. Det finns många design- och inredningsföretag som tillverkar fantastiska produkter i Småland, men vid den tiden föreföll det som om att de kunde behöva stöd och hjälp i försäljningsarbetet där såg jag en öppning.»vi kan alla ha stor nytta av en tät dialog med kunderna för att förstå deras olika behov. E-HANDEL VAR ISKALLT de första åren på 2000-talet och det var svårt att hitta leverantörer som ville sälja genom e-handel. Vi fick ligga i hårt och sakta men säkert ökade antalet leverantörer. I dag har vi fler än tvåhundra. För konsumenterna tog det en sex till sju år innan det blev en vana att köpa saker på nätet. Kunderna behövde få tillit till att det var säkert och att rätt varor kom fram i rätt tid. Dessutom skulle naturligtvis webbplatserna fungera tekniskt väl. Handeln tog fart ordentligt runt Främst har kunderna lockats till e-handeln av bra, konkurrenskraftiga priser och möjligheten att hitta produkter som inte finns i det landet de bor. Var företaget bakom hemsidan ligger spelar ingen roll för konsumenten. En googling ger dem sig en bra bild av säljaren. SEDAN DEN 14 mars i år är Bödmar ordförande i EMOTA, den europeiska branschorganisationen för e-handel och postorder. EMOTA representerar cirka 80 procent av e-handeln i Europa och för fram branschens villkor och synsätt till EU-kommissionen. Det finns en enorm potential. Andelen konsumenter som köper på nätet i sitt hemland ligger mellan 50 till 80 procent i Västeuropa, men ännu har bara 24 procent handlat utomlands ifrån. Med 500 miljoner konsumenter i EU betyder den skillnaden stora möjligheter för e-handeln. Viktigt för konsumenterna är leveranstider, att kunna betala på samma vis som man gör i hemlandet samt att det är enkelt att returnera varorna. Dessutom skiljer sig lagar och regler i olika länder även om en harmonisering har skett de senaste åren. FRIA RETURER FÖR e-handeln är en svår fråga. Den tyska konsumentlagstiftningen gav fram till i somras kunden rätt att alltid kunna returnera varor fraktfritt på ordrar överstigande 50 euro. Nu gäller samma villkor i hela EU. Kunden betalar. Men vanan att få returnera fritt har gjort det svårt att få kunden att betala. Fria returer har blivit en konkurrensparameter i e-handeln. SVENSKA E-HANDELSFÖRETAG MÅSTE ut i Europa, påpekar han. Hemmamarknaden är liten. Vi säljer till Tyskland, men det är betydligt svårare att som tysk - TrueMobile Solutions Mobila IT lösningar inom transport och logistik, med spårbarhet i realtid. Effektiva logistiklösningar: - Helhetslösningar - Skräddarsydda lösningar - Paketerade lösningar - Plocklösningar Kontakta Optidev för mer info: www: Tel: Mail: Handdatorer Installation Projektledning Stagning SOTI, MDM Utbytesservice Kommunikation Kundwebb Paketlösningar GPRS/3G/4G Support Uppdateringar 27 NOV 2014 MEDVERKAR OPTIDEV PÅ : & Detaljhandelns Logistikdag på Stockholm Waterfront IT i vården-dagen på Courtyard Mariott Kungsholmen i Stockholm BESÖK OSS GÄRNA DÄR

11 11 JÖRGEN BÖDMAR PROFILINTERVJU»För konsumenterna tog det en sex till sju år innan det blev en vana att köpa saker på nätet. e-handlare starta lokalt i Skandinavien med fyra språk och delvis olika kulturer samt Norge, ett icke EU-land. Därför har vi en fördel visavi dem. Samtidigt är den tyska marknaden är en tuff marknad med hög konkurrens. Logistiken är en av e-handelns största kostnadsposter. Delvis beror det på att logistiklösningar över gränserna i huvudsak sköts av de stora kurirpostföretagen, DHL, UPS med flera. Deras tjänster är ofta väldigt snabba, men det kostar. DE STATLIGA POSTVERKEN har trots sina gamla anor inte integrerat paketdistributionen mellan länderna på ett bra sätt. Krav har nu ställts på postverken att det måste gå att skicka paket, till ett bra pris och följa dem med en unik spårningskod mellan länderna i EU inom några år. I annat fall kommer EU att lagstifta. När det är på plats ökar också konkurrensen för operatörerna om e-handelskunderna, vilket kan gynna oss. Jag ser en logistik med fler erbjudanden från operatörerna, som att kunna styra vårt pris med olika leveranstider, hemleveranser med mera. Men också att kunna köpa tjänster på spotmarknad dag för dag för att optimera både e-handelns kostnader och operatörens varuflöden i logistikkedjan. Varför kostar det lika mycket att skicka ett paket en onsdag, då bilen går halvtom, som en måndag då den går överfull? IT-SYSTEM KAN INTEGRERAS bättre. En e-handlare med 30 procent returer på vägen har stor nytta av att veta vad som är på väg tillbaka redan innan han får det till lagret. Då går det att sälja produkten innan den är tillbaka i lagret. Sammantaget kan vi alla ha stor nytta av en tät dialog med kunderna för att förstå deras olika behov. En större teknisk integration mellan oss och operatörerna kan ge det stöd vi behöver för att tillfredsställa dessa behov. INNAN VI SKILJS åt, undrar vi vilken nästa stora produkt blir för e-handeln. Mat, livsmedel som potatis och mjölk, varor som du alltid bär hem från butiken i samma mängd och lika ofta och i stället kunna koncentrera sig att handla specialvaror. Den utvecklingen skulle erbjuda nya logistiska utmaningar och möjligheter, avslutar Bödmar. Smart fakta Namn: Jörgen Bödmar Ålder: 59 år Bostadsort: Kalmar Titel: Vd och entreprenör Familj: Gift, ett barn på 15 år, två vuxna bonusbarn Hobbies: Båten, en DayCruiser. Familjens häst, trodde aldrig att jag skulle tycka om det. Dottern är jättefantast. Hund, mitt främsta motionsredskap numera. Mat, gärna på en trestjärnig restaurang i Frankrike det är oslagbart. Läge och formbarhet sätter Brunna i centrum Under hösten börjar NCC att bygga Hälsobrunnen, den första etappen i Brunna logistikpark vid Upplands Bro, nära till E18 och E4. I november 2015 ska redan den första hyresgästen flytta in. Det har blivit en omfattande trend över hela Skandinavien att anlägga omfattande logistikparker med ytor för lager, kontor och omlastning. Det är inte vanligt att som i Brunna bygga på spekulation; att köpa in en tomt, bygga lokaler och sälja vidare. Finns den efterfrågan? Av de kvadratmeter lager och kontor som ska byggas för Hälsobrunnen är 25 procent redan uthyrt. Stockholm växer och det går inte att bygga ut gamla lokaler säger Richard Helgesson som är kundansvarig för uthyrning i region Stockholm på NCC Property Development. Det finns redan många företag etablerade i närområdet, påpekar han. Sammanlagt kommer Brunna logistikpark ha en yta på kvadratmeter och erbjuda lagerlokaler på kvadratmeter som är avsedda för att anpassas efter hyresgästens behov. Helgesson framhåller även de stora rangerytorna, goda kommunikationer och miljöcertifiering enligt BREEAM. Systemet ger ett helhetsgrepp för lång livslängd med låg energiåtgång och bra miljö för personalen. EN AV MÅNGA SMARTA LÖSNINGAR FRÅN SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING Vissa gör truckar, andra säljer vagnar. Endast Helge Nyberg ser till helheten; människa, truck och vagn. Tillsammans utgör vårt koncept med Ergobjörntruck och vagn en unik lösning på marknaden. Vagn och truck fungerar naturligtvis utmärkt var för sig, men som specialist har vi utvecklat ett helhetskoncept som ger oändliga kombinationsmöjligheter. Tillsammans bildar de världens kanske mest ergonomiska rullande arbetsplats. Tillsammans visar de hur en specialist på intern materialhantering tänker. Hur kan vi hjälpa dig? TRUCK- OCH VAGNLÖSNING TAXIVAGNAR VAGNAR SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR KUNDAN- PASSADE LÖSNINGAR

12 12 FÖRDJUPNING PRODUKTIONSFLÖDE Strategin i stafettloppet Logistik kan liknas vid en stafett där stafettpinnen, varan, ska levereras i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad. TEXT WALDEMAR INGDAHL Företag arbetar i dag med höga krav på att transporter ska vara flexibla och kostnadseffektiva. Följdordningen i transporterna från tillverkare till kund bildar en kedja. Det gäller att ständigt förbättra och förenkla den flödesprocessen oavsett om det handlar om att förflytta varor, människor, information eller pengar. Försäljning i parti och minut behöver optimera varuhanteringskedjan för att minska tiden från upptäckten att en vara håller på att ta slut till leverans. Logistikterminaler riskerar att bli flaskhalsar i kedjan, därför att kapaciteten att hantera och omlasta inkommande varor inte räcker till. Motmedlet är att kunna göra pålitliga prognoser för när en hög toppkapacitet behövs, hålla en flexibel bemanning för de tillfällena och kunna analysera bakåt i kedjan för att hålla en jämn kapacitet som möjligt. FÖR ATT KUNNA konkurrera blir det allt viktigare att kunna anpassa sig till förändringar. Det är inte alltid nog att använda logistikresurserna effektivt, det gäller att ha kundens behov i centrum och investera i att vidareutveckla relationen. Logistik är ett flöde som förs framåt av att varje aktör tillför något till varans värde, säger Helena Forslund, professor i logistik vid Linnéuniversitetet. Inom handel, tjänsteföretag och den offentliga sektorn, särskilt kommunsektorn, noterar hon en enorm potential för att använda logistiskt tänkande för att effektivisera och säkra kvaliteten i sina flöden. Forslunds forskning handlar om hur prestationer kan mätas i processen. Vad avser man med att något levererats i rätt tid eller på rätt plats? Om alla aktörer använder samma begrepp och mätmetoder är det enklare att förstå hur effektivt logistiken fungerar. Effektiv logistik påverkar intäkter och kostnader, hur mycket kapital som företagen har uppbundet i lager och hur mycket miljön påverkas, berättar hon.»logistik är ett flöde som förs framåt av att varje aktör tillför något till varans värde. Helena Forslund JU MER KOMPLEX logistikkedjorna är, desto mer systemstöd och systemkunskap behöver de. Affärssystem är programpaket med integrerade ITsystem som tillgodoser en organisations behov av styrning och administration. Supply Chain Management minimerar spill, håller rätt mängd insatsvaror och färdiga produkter i lager samt förbättrar leveranserna till kund. Customer Relations Management används för att lära sig mer om kundernas behov och vanor för att utveckla starkare relationer till dem. Gemensamma mätmetoder är en förutsättning för att affärssystemen ska fungera, annars fylls systemet av data från leverantörer, lager och transportörer som inte går att jämföra eller som överlappar, vilket gör det ineffektivt. FRÄMST BYGGER AFFÄRSSYSTE- MEN upp ett ömsesidigt förtroende för att logistiksamarbeten ska kunna fungera väl. Nordisk Logistikbarometer anger att 75 procent av köparna anser att utveckling av ett partnerskap är avgörande för att kunna stärka sin konkurrenskraft, fast av dessa såg bara 35 procent sin huvudleverantör av logistik som en partner. Det är svårt att överblicka helheten, från strategisk logistik med flödesanalys till den operativa logistik på inköp och lager. Tredjepartslogistik innebär att någon förutom säljaren och köparen tar ansvaret för genomförandet av logistiken. Sourcing, var det är bäst att producera ur en logistisk synvinkel, har blivit en viktig tjänst för globala produktionskedjor. ÅF följer hela livscykeln från idé, produktion, logistik till distribution till kund, säger Niklas Magnusson som är marknadsområdeschef på ÅF. FÖR ATT KARTLÄGGA logistiken gör konsulterna datasimuleringar av hela flödet. De gör riskanalyser på vilka händelser som kan utgöra kritiska störningar, vilka konsekvenserna kan bli av dem och vilka alternativ som står till buds för att flödet inte ska brytas. Analyserna söker efter mönster i kundernas efterfrågan, så att lagerhållningen kan optimeras. Logistik kan vara effektiv även vid produktutvecklingen. Produktutveckling som en del i logistikprocessen gör att hanteringen förblir enhetlig så länge som möjligt i flödet, säger Magnusson. Smart fakta Enligt SCB ökade svenska företags lager preliminärt med 11,3 miljarder kronor under första kvartalet i år. Ökningen motsvarar en uppgång med 2,8 procent i volym. IDS satsar på ett säkert kort med RFID-teknik RFID är en teknik som använder radiofrekvensvågor för att identifiera och samla information om en produkt, plats, tidpunkt eller transaktion. Sändaren består av ett mikrochip med en antenn. Chipet innehåller ett serienummer eller lagrad information som kan identifieras av en elektronisk läsare. Läsaren sänder informationen vidare till en databas. I juni har OKQ8 lanserat ett kort för IDS som innehåller ett RFID-chip och en PIN-kod. IDS är OKQ8:s nätverk av speciellt anpassade servicestationer för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa med dygnet runt-öppna dieselautomater och höghastighetspumpar. RFID-chipet är kontaktlöst, det behöver inte sättas in i betalningsterminalen för att läsas, vilket förbättrar säkerheten. Terminal och pump är online, vilket gör att ingen information sparas lokalt i terminalen eller stationsdatorn berättar Linda Barkman som är marknadskoordinator hos IDS. Pumparna och terminalerna är larmade. En säkerhetsgrupp övervakar centralt alla transaktioner som görs med kortet, och larmar kunden som kan snabbt spärra kortet om något avvikande sker. IDS-kunder kan hantera kortet via sitt konto på en webbportal och överblicka hur mycket som har tankats. Kunden kan ställa in en högsta tillåten mängd som det går att tanka för på kortet, var det går att tanka och när, vilket är bra när man lägger ut körningar på utomstående eller timanställda chaufförer, förklarar Linda Barkman. Kunden för möjlighet att se över sin bränsleekonomi och underlag till att beräkna bättre rutter. knapp.com KNAPP and E-Commerce Solutions mean

13 Vi kompletterar det som saknas Distributionscenter med utmärkt läge Tuna gårdsväg 11, Tumba Gräddfilen för dig som vill nå toppen inom inköp och logistik Våra utbildningar är inte bara internationellt erkända, de bär även en kvalitetsstämpel som får medarbetare och företag att växa sig starkare och lönsammare. Flera av våra studerande är idag högt uppsatta inom såväl offentliga organisationer i Sverige som i globala storföretag. De vet att det lönar sig att välja Silf, ett av Nordens ledande institut inom kompetens- och karriärutveckling. Vi erbjuder allt från högaktuella seminarier till branschens bästa utbildningar inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Kylda ytor och varmlager omfattande till kvm. Toppmodernt distributionscenter med ett utmärkt läge för distribution till hela Mälardalen belägen ca 3 km från E4/E20 och trafikplats Hallunda. KONTAKT: Linda Persson TEL: Läs mer på eller ring en kompetensrådgivare på Kungsgatan Stockholm Sverige THE TRUE VALUE SUPPLY CHAIN SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK Interimskonsulter Managementkonsulter Rekrytering ValueOne AB Tel VO_Annons_251x183mm_SvD_ indd :09

14 14 FRAMTID TRANSPORT»Genom biobaserade flygbränslen kan vi komma närmare att uppnå miljömålen. Jan-Olov Bergling Gröna transporter i teknik och tanke Pris, tidsprecision och transporttid är fortfarande viktigast vid val av transport. Transportlösningar måste vara effektiva och genomtänkta och minska både kostnader och miljöpåverkan. TEXT WALDEMAR INGDAHL Ecolution by Scania är ett system för en totallösning om hur en lastbil kan användas på bästa sätt, berättar Stefan Sylvander som är produktchef på Scania. SYSTEMET KOPPLAR SAMMAN leverantör, köpare och speditör till en helhet. Affären handlar mer om att köpa en funktion, en förutbestämd prestation och inbesparing på lastbilens kostnader. Genom sensorer monterade i lastbilen kan Scania göra modeller på hur föraren kör och beräkna en idealförbrukning av bränsle. Förare tränas i att köra mer bränsleeffektivt. Insamlade data gör det möjligt att prova sig fram tillsammans med kunden för att planera logistiken och hitta förbättringar att göra. Ibland hittar vi förbättringar som kunden inte varit medveten om att de var möjliga. Det är en vinst för miljön då bränsleförbrukningen minskas och utsläppen av koldioxid minskas, det är en vinst för kunden då bränsleförbrukning minskas och lastbilens nyttjandegrad kan förbättras, summerar Sylvander. FLYGTRANSPORT ANVÄNDS DÄRFÖR bara för det dyraste, känsligaste och mest brådskande godset. Därför står flyggodset för 35 procent av världshandelns penningvärde, även om det bara står för 0,5 procent av den totala volymen. Miljövinster kan betyda stora inbesparingar. Datorsystem gör det möjligt att landa ett flygplan snabbare, med mindre buller och med motorerna på tomgång så att de förbrukar mindre bränsle och minskar koldioxidutsläppen. I DAG FINNS det 67 olika luftrum i Europa. Sverige och Danmark delar sitt genom ett avtal, så att flyget kan åka i rakare sträckor och bibehålla nivån på sina»det gäller att hitta balansen. Kommunernas planmonopol avgör mycket om hur framtida godsflöden fungerar. Maria Lindholm utsläpp. EU-kommissionen vill införa ett gemensamt luftrum för Europa, vilket beräknas minska koldioxidutsläppen från flyget med 15 till 20 procent. Genom biobaserade flygbränslen kan vi komma närmare att uppnå miljömålen, säger Jan-Olov Bergling, chef Svenska Flygbranschen. Karlstad Airport var i juni först med att tanka flygplan med en blandning av flygfotogen och biobränsle framställt av alger. Biobränslet framställs i små mängder, och är därför tre till fyra gånger dyrare än det vanliga bränslet. MARIA LINDHOLM ÄR doktor i citylogistik och verkar vid Closer på Lindholmen Science Park. Det är ett program där forskning, näringsliv och myndigheter möts kan samverka om transporteffektivitet och Closer har lett en process för att ta fram en färdplan för citylogistiken. Citylogistik handlar om städernas problem med trängsel inne i centrum. I dagsläget finns sällan godstransporter med i trafikplaneringen. Kommunerna har sällan intresset eller kunskapen. Ofta antar de att näringslivet löser det självt, eller så sätter de krokben med trafikbegränsningar. Det gäller att hitta balansen. Kommunernas planmonopol avgör mycket om hur framtida godsflöden fungerar, berättar Lindholm. FÄRDPLANEN HANDLAR OM att analysera vilka fordon som är mest effektiva, se över stadens förutsättningar, sätta upp delmål och få industri, myndigheter och akademi att sätta upp gemensamma sociala, miljömässiga och ekonomiska mål för citylogistiken. Sensorer och databehandling gör det möjligt att samla in mer information om trafiken och börja styra in rätt sorts trafik till rätt gator och rätt på dygnet. Det går att undersöka på vilka sträckor elbilar kan vara det bästa transportmedlet. Smart fakta EcoDriving är en körteknik som kan ge tio till 20 procent lägre bränsleförbrukning och medför samtidigt påtagligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på bilen. Tires changed REAL INNOVATION, REAL VALUE ANOTHER FIRST FROM TRELLEBORG MAXIMUM VALUE MAXIMUM UPTIME ENHANCED SAFETY REDUCED IMPACT SERVICE MADE EASY TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS INDUSTRIAL TIRES

15 Logistik och makt Niklas Gustavsson från AB Volvo talade på Logistik & Transport 2014 Arbetar du med att få saker på plats? I så fall har du världens viktigaste jobb. Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Därför är du viktig. Och Logistik & Transport din viktigaste mötesplats. En gång om året träffas experter, företag och yrkesfolk i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg för att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera sig och diskutera framtid. Hjärtat är det tunga konferensprogrammet, där de som vet mest delar med sig av sina kunskaper och bästa idéer. Välkommen till en nationell arena för kunskap, framsteg och affärer. Bara 3 element - ett aluminiumrör och två kopplingar - och du bygger mycket mera än du kan föreställa dig. Aluminiumrör Koppling 90 Koppling GBD LAGERSYSTEM AB

16 16 FRAMTID E-HANDEL»Allt kommer att finnas i vår mail Utmaningen för handeln blir att sticka ut och känna kunden in i detalj. Jonas Lindell Konsumenter bestämmer export- och importvägar Kommer vi att bli nätrobotar som aldrig lämnar våra hem? Eller rebelliska hippiesar som återvinner och lagar? En sak är säker, våra köpbeteenden kommer att förändras framöver vare sig vi vill eller inte. TEXT CAROLINE FORD Varför köpa saker i affär till ett högre pris när vi kan titta på verklighetsnära bilder på datorn och sen köpa direkt online från när och fjärran och få det direkt till vår dörr? Vi beställer allt mer över nätet, även om vi i dag bara till fem procent handlar via e-handel. En annan siffra säger att varannan vuxen svensk e-handlar med kategorin kläder i ledning, näst efter tjänsten resor. Att nästa generation kommer att interagera allt mer utifrån en virtuell värld kommer påverka handeln och dess logistik. Konsumenten styr och hennes beteende påverkar logistiken över varorna. Logistik- och transportföretagen liksom handeln själv tvingas anpassa sig efter verkligheten. Det är därför som DHL, en av världens största logistikföretag, har tagit fram fyra möjliga framtidsscenarier. Vi har gjort en undersökning om hur e-handeln kan komma att se ut år 2025 där vi har tittat på den ur ett globalt perspektiv, berättar Jonas Lindell, försäljningschef för e-handel på DHL Freight Sverige. DET ALLRA FÖRSTA scenariot är att den ekonomiska utvecklingen fortsätter som i dag, utan några större lågkonjunkturer och fortsatt tillväxt i Asien. E-handeln ökar från fem till 30 till 40 procent om tio år där den enorma ökningen av den kinesiska medelklassen kommer att öppna för utvidgad handel med oss i väst. Särskilt med tanke på att 90-talisterna om tio år gladeligen kommer att handla och kommunicera obehindrat över nätet på engelska. I dag är man inte helt bekväm med att handla internationellt, varför det bara rör sig om tio procent av e-handel från utlandet. Om tio år är utrikeshandeln uppe i 90 procent, siar Jonas Lindell. DÅ 90-TALISTERNA HAR försetts med en lite annan syn på tillvaron och därtill handlar utifrån social tillhörighet kan det bli ett scenario som nummer två. Mainstream har dött ut och det individuella ställs i centrum via sociala media och nätagerande. Jag köper utifrån det jag är. Fokus ligger på självuppfyllelse och fritid snarare än arbetsroll. Butikshandeln måste ge en upplevelse, ett mervärde för att överleva, konstaterar Jonas Lindell.»Kanske kommer vi att se hur varor går tillbaka in i logistiksystemet som en slags förnyad second hand marknad? Jonas Lindell HIGH TECH OCH big brother vilar tungt över den tredje visionen. I en värld av information och teknik kommer beslut och onödiga handlingar i vardagen automatiseras bort med hjälp av robotar i alla dess former enligt DHL:s siare. Man kommer att behöva hjälp med att sortera bort informationsmängden i ett antal köpbeslut som exempelvis matbasvaror genom automatiserade kylskåp. Kanske kommer det en ny kostym en gång i månaden, skrattar Jonas Lindell. Allt kommer att finnas i vår mail Utmaningen för handeln blir att sticka ut och känna kunden in i detalj. Ge erbjudanden som följer den personliga agendan. I DET SISTA scenariot målas en kraftig global lågkonjunktur upp med en allmän opinion mot överkonsumtion och miljöförstöring. I hållbarhetsscenariot läggs handbromsen i och politikers restriktioner fördyrar de dominerade väg- och lufttransportkostnaderna varför handeln bromsas in. Om inte det svenska järnvägsnätet byggs ut förstås, till förmån för gods. Och kanske börjar vi återanvända mer, köpa mindre nytt. Kanske kommer vi att se hur varor går tillbaka in i logistiksystemet som en slags förnyad second hand-marknad? Man kan ju faktiskt laga sina saker. Det skulle skapa en gigantisk servicemarknad där man i dag byter ut allt, spekulerar Jonas Lindell vidare och fortsätter att se in i framtiden. Smart fakta Godstrafik på järnväg är det billigaste och miljövänligaste sättet. All kapacitet på den svenska järnvägen är i dag redan uppköpt varför en utbyggnad skulle välkomnas av transportföretagen. Vi tar risken du får möjligheten EKN försäkrar små och stora affärer i de flesta länder. Våra garantier underlättar din finansiering och ger dig möjlighet att ta steget in på nya marknader. Välkommen att kontakta oss via eller ring någon av våra kundansvariga på telefon EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrens - kraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. EKN 052_Annons_SME Effektiv Logistik SvD.indd :07

17 TRANSPORTEN ÄR BARA EN DEL AV HELA UPPDRAGET! Mellan punkt A och B kan mycket hända. Därför är planering A och O för oss. Från första kontakten och uppdragsbeskrivningen, till förpackning, transport, uppackning, installation och uppröjning, använder vi all vår erfarenhet, känsla och kunskap om godset, om människorna och om destinationerna. Vi arbetar med transporter av högvärdesgods. Men framför allt är vi problemlösare. Det gör att allt är möjligt - ibland även det till synes omöjliga. Det gör mitt jobb extra roligt! Tydlig märkning spar tid och pengar Etiketthållare Verktygsdekaler Etiketter med tryck Golvmärkning Placeringsdekaler Skyltar Svenska produkter utvecklade och tillverkade i Sverige. Läs mer på safetransart.se Vi finns på Kistamässan oktober E-post: Telefon: Bjarne, Key Account Manager och en av våra grundare. LEDIGA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I VÄXJÖ LÅDAN 1 HÖGSBYVÄGEN 1 VÄXJÖ För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder vi lager- och produktionslokaler i Växjö från kvm till kvm. Lägg därtill bärighet om kg/kvm, två spåranslutningar, kvm fryslager samt kvm kontor och personalutrymmen med matsal, gym mm. Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar. TEKNISK INFORMATION Takhöjd 6 till 9 meter. 55 externa portar (vädertätning och lastbrygga). Invändig miljöstation med lastkaj. Möjlighet till egen restaurang och matsal. Helsprinklade lagerytor. Kraftförsörjning: A. För ytterligare information kontakta vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på eller Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel

18 18 KRÖNIKA GUY EHRLING Med logistiken i fokus»nya energieffektiva lättviktsfordon kommer i olika skepnader. Sverige är ett av de länder i Europa som är mest beroende av effektiv logistik. Ett land med långa avstånd i norra Europa. Detta borde varit huvudfokus i den nya röd-gröna regeringens budget för TEXT GUY EHRLING, KANSLICHEF, NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Positivt är dock att regeringen föreslår ökat anslag till järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder kronor per år från och med 2015 till och med 2018, något som Näringslivets Transportråd och en rad olika företrädare för näringsliv, branschorganisationer och samhällsorgan fört fram sedan länge. Näringslivets Transportråd utgår från att anslaget till underhåll även kommer att öka under hela planperioden 2014 till 2025 inte bara under de kommande fyra åren. Det behövs både närtidssatsningar och långsiktiga satsningar på utökat underhåll liksom ökade investeringar. Att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. REGERINGEN ANGER I budgetpropositionen att banavgifterna fortsatt ska höjas under kommande år. Det är inte rimligt att höja avgifterna för en tjänst som inte ännu levererats. Det är först när en bättre underhållen infrastruktur faktiskt föreligger som det är rimligt att ta mera betalt för den. Regeringen skriver i budgetpropositionen att man påbörjar omedelbart och skyndsamt ett arbete för att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt som ska genomföras under mandatperioden. ATT INFÖRA DET som ibland kallas kilometerskatt, ibland lastbilsskatt eller avståndsbaserad vägslitageskatt är en extra skatt på alla transporter som sker med lastbil, baserad på avstånd och inte utsläpp. Den kommer att hårt drabba den svenska industrins konkurrenskraft. När transporterna fördyras förstärks en av Sveriges största konkurrensnackdelar, avstånden, ytterligare. Särskilt hårt drabbas svensk råvarubaserad spetsindustri i branscher som är stora köpare av vägtransporter och med verksamhet på platser där alternativa transportmedel saknas. Näringslivets Transportråd anser att regeringen i dialog med konkurrensutsatt svensk industri i stället bör utreda de samlade effekterna av olika pålagor och avgifter på transportområdet. I ett sådant arbete bör även skatteväxling inkluderas. Näringslivets Transportråd saknar i budgetpropositionen införandet av 74 ton maxvikt på lastbilar på vägnätet för att effektivisera transporterna och göra dem mera kostnadseffektiva. Alla transportslag behöver effektiviseras utifrån sina förutsättningar. FOKUS MÅSTE NU läggas på att påskynda slutförandet av redan beslutade angelägna stråkprojekt för näringslivet men som ännu inte färdigställts. Vi uppmanar den röd-gröna regeringen att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgänglighet, kapacitet och framkomlighet i effektiva godsstråk för näringslivets transporter. Sverige behöver en effektiv logistik med väl fungerande transportkedjor. VÄLKOMMEN TILL EN ONE-STOP-SHOP FÖR MOBIL KOMMUNIKATION Sedan 2001 har vi på Vehco byggt system som ökar lönsamheten och minskar miljöpåverkan inom transportbranschen. Idag är vi mycket stolta att kunna presentera nya, flexibla Vecho 4. Ett system som förenklar vardagen och ger full kontroll över din fordonsflotta. Hör av dig så berättar vi mer! vehco.se

19 Vi gör A till Ö i en bransch som mest handlar om A till B. Logent är Nordeuropas främsta l ogistik konsult och kan e rbjuda v erkliga helhetslösningar för hela logistik kedjan. Kanske b ehöver du hjälp med bemanning, tull, utbildning, hamn och terminaldrift eller kvalifi cerat konsultstöd? Kontakta oss så berättar vi mer

20 Vi besöker alltid Anders Molander på natten. Logistik är väldigt viktigt för oss, säger Anders Molander, VD på Mekonomen Grossist. Våra verkstäder måste ha reservdelarna innan arbetsdagen börjar. Annars blir bilarna stående och våra kunder missnöjda. Mekonomen har samarbetat med det som idag är PostNord Logistics sedan 90-talet. Så vi vet att vi får leveranserna i tid, att kvaliteten är hög i alla led och att de arbetar aktivt med säkerhetsoch miljöfrågor, fortsätter Anders. Det tillsammans gjorde att valet föll på PostNord Logistics när vi nyligen genomförde en upphandling för distributionen i Norge. De långa avstånden i norra Europa brukar ses som en logistisk mardröm, men även här har man hittat en lösning. En del av våra verkstäder ligger rätt avsides. Men tack vare PostNords Logistics väl utbyggda nät funkar deras InNight-service också på orter som ligger en bra bit norr om polcirkeln. Så även där kan vi börja arbeta direkt på morgonen vilket ger nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Se mer om vårt samarbete på postnordlogistics.se/mekonomen PostNord Logistics ingår i koncernen PostNord tillsammans med Posten, Post Danmark och Strålfors.

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Generella strategier: Innebär att:

Generella strategier: Innebär att: Strategierna och dess innebörd är en hjälp för att nå programmets mål. Det är var och en ansvar som arbetar direkt eller indirekt mot målen i programmet att följa strategierna. Generella strategier: 1.

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8 Prologis DC 1 Bistagatan 8 Lager- och Fördelar logistikfastighet Fastighet Teknisk specifikation Stora utvändiga ytor Hyra & villkor Utbyggnadsmöjligheter (5 000 m²) Växa in i lokalen (flexibilitet) Fastighetsägare

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-CITY ENGELHOLM. Vill du bli Sambo eller Närbo med andra e-handlare i ett hållbart klusterkoncept? Kontakta oss. Närbo. Sambo

E-CITY ENGELHOLM. Vill du bli Sambo eller Närbo med andra e-handlare i ett hållbart klusterkoncept? Kontakta oss. Närbo. Sambo Vill du bli Sambo eller Närbo med andra e-handlare i ett hållbart klusterkoncept? Sambo Närbo Kontakta oss Flytta in och låt oss ta hand om er logistik i en delad lagerdriftlösning. Exempel på tjänster

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET SVE BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET NLC Vaasa är ett modernt logistik- och företagsområde som planerats för att gynna särskilt Vasaregionens exportoch energiindustri. Tack vare läget nära riksvägarna

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011 Östgötaperspektivet Godstransporter och miljö Norrköping 28 November2011 Norsk matematik - okonventionella lösningar på kända problem De olika perspektiven Det offentligas roll - Förutsättningsskapande

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Vi utgör den svenska

Vi utgör den svenska Vi som jobbar med truckar, mobila kranar och lagerställ, Vi utgör den svenska materialhanteringsindustrin Information från Materialhanteringsgruppen Truckar, mobila kranar... MATERIALHANTERING... Materialhantering

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Där hav möter land i Göteborg

Där hav möter land i Göteborg Där hav möter land i Göteborg Hans Gutsch APM Terminals Stig-Göran Thorén Göteborgs Hamn Headline Port of Gothenburg 3 APM Terminals: The world s only geographically balanced Global Terminal Network Port

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer