TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD"

Transkript

1 Axel Johnson AB Box (Villagatan 6) Stockholm Tel: Fax: Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013 TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

2 Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Kommunikationsdirektör Caroline Berg, Projektledare Julia Rimmerfeldt, Produktion Spoon, Redaktör Meryem Can, Johan Persson, Creative Director David Linder, Layout Rüsen Yildiz, Konceptutvecklare Sofia Lundberg, Kundansvarig Gabriella Wiiala, Foto Peter Jönsson, Oskar Omnes, Simon Paulin, Tryck Lenanders, Papper FSC-märkt och Svanenmärkt Multiart silk och Multidesign original white.

3 TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD I N N E H Å L L Axel Johnson International...12 Axfood...18 Axstores...24 Martin & Servera Mekonomen Group...36 Novax...42 Svensk Bevakningstjänst...48 Antonia Ax:son Johnson...4 Vd Fredrik Persson har ordet...6 Det här är Axel Johnson...8 Styrelsen...54 Ledningen...56 Siffror Historia Axel Johnson Gruppen AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

4 ANTONIA TRADITION OCH STÄNDIG FÖRNYELSE Antonia Ax:son Johnson ser det privata familjeägandet som en framgångsfaktor i Axel Johnson Gruppens ständiga strävan efter förnyelse. Ordföranden Antonia Ax:son Johnson blickar framåt. TS Eliot, Nobelpristagaren och poeten, dikterade samma år som jag föddes, 1943: What we call the beginning is often the end and to make an end is to make a beginning När året 2013 har avslutats skriver vi Axel Johnsons årsberättelse. Vi summerar. Vi tar till oss årets lärdomar. Men otåligt då det nya året är a beginning, redan nytt, redan äventyrligt och präglat av strategisk riktning och nya affärer. År 2013 markerade Axel Johnson Gruppen 140:e år som familjeföretag, nu i fjärde och femte generationerna. Dessa år har fyllts av generationernas yttre, ekonomiska drivkrafter den svenska industrialiseringen, de internationella affärernas framväxt, tron på Sverige men också på Europa och USA som vitala, kompletterande och balanserande marknader. Och personerna, familjeföretagarna med sina övertygelser och drömmar om att bygga, utveckla och förändra. Det som har drivit oss i vår affärsverksamhet, som tidens röda tråd, har varit den obevekliga lusten att förändra. Att förnya affärerna och se de dolda möjligheterna som ingen annan har upptäckt, men också att förbättra de samhällen och de platser där vi har varit verksamma; från de mest fjärran länder till svenska bruksorter och till handelsplatsernas många rum. Riskaversion och förvaltarattityd har aldrig passat oss. Det som har drivit oss i vår affärsverksamhet, som tidens röda tråd, har varit den obevekliga lusten att förändra. Under mina mer än 30 år som familjeföretagare har jag varit djupt upptagen av övertygelsen att ingenting kan påverka eller driva förändring som ett företag. Företag gör. Företagens människor agerar. Vi har valt fokus innovation och nytänkande, långsiktig hållbarhet miljömässigt, socialt, värdemässigt. Det privata familjeägandet har borgat för framgång i vår ständiga förnyelse. När ägare är närvarande i affärsverksamheten får agendan ett djup, samtalet en skärpa och dialogen en sanning. Ägaren står genom sitt väsen för långsiktighet och övertygelse. Beslut fattas lätt och snabbt. Avsikterna är klara och medarbetarnas roll tydlig. I mitt bibliotek ligger TS Eliots bok uppslagen när jag reflekterar över det gångna året och Axel Johnsons affärer. Jag vet vad som kommer att krävas för det nya. Handelsföretagets framgång finns i den snabba förnyelsen och lyhördheten, men med förankring i övertygelsen och traditionen som utgångspunkt. Ett kontinuum för framgång. Time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past. TS Eliot ur Four Quartets Antonia Ax:son Johnson, ordförande AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

5 FREDRIK GODA RESULTAT TROTS STORA UTMANINGAR Under 2013 har Axel Johnson, trots stora utmaningar, rapporterat det högsta resultatet i företagets historia. utmanande år till följd av osäkert konjunkturläge i kombination med ökad konkurrens från e-handeln. Bedömningen är dock att Axstores utvecklades bättre än merparten av konkurrenterna. Resultatet ökade till följd av Kicks förbättrade resultat och högre effektivitet inom logistiken och genomförda effektiviseringar. Martin & Servera ökade sin försäljning och tog marknadsandelar. Under året har flera förändringar skett inom organisationen och ledningen. Bland annat har Serveras och Martin Olssons säljorganisationer slagits ihop, vilket bland annat har bidragit till ett förbättrat säljarbete, och under det tredje kvartalet tillträdde Håkan Åkerström som ny VD. Resultatet förbättrades till följd av omsättningstillväxten och ökad effektivitet inom logistiken. utveckla våra kunderbjudanden, några exempel på detta kan du läsa mer om i Årsberättelsen. Att testa nya idéer och omvandla dem till attraktiva erbjudanden till våra kunder är en betydelsefull del av Axel Johnsons framgång. Vår koncern står inte bara stark på idéer och möjligheter, den står även stark finansiellt. Detta är en förutsättning och trygghet för att vi ska kunna agera långsiktigt och våga satsa framåt. Många av de framgångar vi skördat under 2013 är effekterna av initiativ vi tog under finanskrisen då vår starka finansiella ställning trots rådande marknadsförutsättningar tillät oss att fortsätta investera. Det sagt ska vår koncern präglas av en hög kostnadsmedvetenhet och effektivitet så att vi behåller vår snabbhet. Att värna om resurser är nyckeln till ett hållbart företagande. Långsiktighet får aldrig bli en ursäkt att inte agera i det korta perspektivet. När jag ser tillbaka på 2013 blev det ett år som likt 2012 präglades av fortsatt ekonomisk osäkerhet med stora skillnader i förutsättningar för våra verksamheter och mellan våra marknader. De förväntningar som fanns om en snabb ekonomisk förbättring förverkligades inte och året inleddes med ett utmanande första kvartal. Under det andra kvartalet och framåt blev affärsläget succesivt bättre för koncernens konsumentnära verksamheter medan våra business-to-business verksamheter hade fortsatt stora utmaningar med den svaga utvecklingen inom flera europeiska industrisektorer och på de nordiska marknaderna. Trots detta är det glädjande att kunna konstatera att Axel Johnson rapporterat det högsta resultatet i företagets historia. Fyra av koncernens sju verksamheter redovisar bättre resultat än föregående år och Novax och Axfood når sina bästa resultat hittills. Detta visar på styrkan i vår breda verksamhet. Axel Johnson är ett konglomerat med en stor spännvidd av verksamheter som verkar i olika geografier och sektorer med en mångfald av produkter och tjänster. Vår styrka och framgång bygger på bredden och på olikheten i det vi gör, men framförallt på att varje bolag är specialiserat och strävar efter att vara branschledande. I dessa bolag finns den sammantagna kraften av kompetenser och erfarenheter bland de omkring medarbetarna. Ett stort tack till alla kollegor i koncernen som möjliggjort detta resultat. Jag imponeras och inspireras av era insatser under året. Tittar vi på utvecklingen i bolagen så minskade Axel Johnson International sin omsättning till följd av låg efterfrågan inom flera viktiga marknadssegment på den europeiska marknaden samt till följd av avyttringar. Tack vare god kostnadskontroll och stärkt bruttomarginal dämpades resultateffekten av den lägre försäljningen. Vid slutet av året ljusnade makrobilden i Europa och efterfrågan ökade något samtidigt som affärsklimatet för förvärv förbättrades. Sammanlagt under året genomfördes tre tilläggsförvärv. Axfoods omsättning ökade till följd av starka kunderbjudanden, moderniseringar av butiker och introduktionen av de digitala kundprogrammen inom Willys och Hemköp. Willys+ är det första kortlösa kundprogrammet inom svensk dagligvaruhandel och rekryteringen av medlemmar var långt över förväntan. Trots högre kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet på Dagabs lager och lanseringen av Willys+ rapporterade Axfood sitt högsta resultat hittills. Axstores omsättning var högre än föregående år tack vare stärkta erbjudanden inom främst Kicks och Lagerhaus. Den fysiska detaljhandeln i Sverige hade ett Mekonomen Group har haft ett utmanande år med svag efterfrågan på konsumentprodukter, tuff priskonkurrens i Danmark och en kraftigt försvagad norsk krona. Positivt var att flera nya satsningar genomfördes vilka ska leda till framtida tillväxt och förbättrad lönsamhet. Bland annat lanserades det koncerngemensamma egna varumärket ProMeister och ett samarbetsavtal ingicks med den polska bildelsgrossisten Inter Cars, vilket möjliggör förbättrad varuförsörjning och en breddning av sortimentet. Novax har under året förvärvat 33 procent av aktierna träningsredskapsgrossisten Concept Motion samt cirka 18 procent av aktierna i det digitala utbildningsbolaget Hyper Island. Därutöver genomfördes tilläggsförvärv i de befintliga investeringarna EMG, Json Handels samt Medius. Filippa K och RCO rapporterade sina bästa resultat någonsin och flera av de övriga bolagen rapporterade god tillväxt och lönsamhet. Sammantaget var resultatet det högsta i bolagets historia. Svensk Bevakningstjänst rapporterade högre omsättning jämfört med föregående år till följd av nya avtal. Bevakningsmarknaden fortsatte att präglas av hård prispress vilket, i kombination med färre extrauppdrag inom affärsområdena Stockholm och Energi, minskade bolagets lönsamhet när äldre avtal ersatts med nyare. Under året har vi fortsatt att investera för framtida tillväxt. Vi har uppgraderat vår infrastruktur i form av nya affärssystem och logistiklösningar i flera av verksamheterna, men även på koncernens digitala utveckling inom marknadsföring och försäljning. Vi har också investerat i att I skrivande stund är vi redan en bit in i det första kvartalet Jag tror att 2014 liksom 2013 kommer att bjuda på blandade marknadsförutsättningar. Vår styrka har alltid varit att vi lägger kraften på det vi själva kan påverka i våra verksamheter. Samtidigt vet vi att vi måste vara snabba att fånga upp de trender som på olika sätt påverkar våra verksamheter. Vi kommer fortsatt att arbeta med att öka inslaget tjänster och service i våra erbjudanden, dra nytta av utvecklingen av e-handel och digitala medier där vi som ett etablerat bolag får anstränga oss för att inte bli bakåtsträvare och slutligen den övergripande omställningen till ett ännu mer hållbart företagande. Ett exempel är Axelerate som lanserades under hösten, en satsning vi gör för att i framtiden tillvarata 100 procent av talangpoolen. Axelerate är en unik satsning för att öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnson-koncernen. Med utgångspunkt i att vi vill att våra medarbetare ska spegla våra kunder, och samhället där vi verkar, har samtliga koncernbolag gått samman för att växla upp arbetet med mångfald och att skapa förändring. Min framtidsvision, att om 10 år kommer 50 procent av Axel Johnsons verksamhet att utgöras av saker som vi inte gör i dag, är oförändrad. Det som skett i våra bolag bekräftar att detta är ett mål vi kan och kommer att nå. Läs om de goda initiativen längre fram i denna årsberättelse. Slutligen vill jag uttrycka ett stort tack till våra kunder ni ger oss ert förtroende över en miljon gånger om dagen. Vi försöker hela tiden överträffa era förväntningar så att vi får behålla och utveckla vår relation med er. Fredrik Persson, vd Axel Johnson AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

6 DET HÄR ÄR AXEL JOHNSON För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar människor och bygger samhällen. Vi ser våra bolag som en del av den hållbara utvecklingen och vi ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av. AxVille är staden som förklarar vilka bolag som ingår i Axel Johnson-koncernen. 6 2 Sadelmakarsonen Axel Johnson I korthet Historia Axel Johnson grundades 1873, ett familjeföretag som nu drivs i fjärde och femte generationen. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt bygga och utveckla hållbara affärer varit intakt. Det har krävts mod och förmåga att söka nya idéer och omvandla dem till attraktiva erbjudanden för kunderna. Det är en företagstradition vi bygger vidare på. Byggstenar Tillväxt Grunden till koncernens framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi bygger och utvecklar affärer, vilket ger våra bolag goda förutsättningar att växa över tid. 5 1 Axel Johnson International Teknikhandelskoncern med fokus på produkter, system och servicetjänster för industriella kunder i Europa. AxFlow AxImage AxIndustries AxDrive AxLoad 2 Axfood (ca 50 %*) Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandel. Axfood Närlivs Dagab Hemköp Willys 1 3 Axstores Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och butiker inom skönhet, hem och mode. Kicks Lagerhaus Åhléns 4 Martin & Servera (70 %*) Ledande grossist och specialist inom restaurang och storkök med två affärsområden. Restaurangdistribution Specialistföretag Fällmans kött Grönsakshallen Sorunda Martin Olsson Cashar RP Frukt 3 5 Mekonomen Group (ca 26 %*) Norra Europas ledande koncern för ditt billiv, noterad på Stockholmsbörsen. Meca Skandinavia Mekonomen Nordic Sørensen og Balchen 6 Novax Utvecklar och investerar i små- och medelstora tillväxtföretag. Concept Motion (33 %*) Designtorget (100 %*) Educations.com Media Group (38 %*) Filippa K (55 %*) Global Health Online (<20 %) Hyper Island (<20 %) Json Handels (29 %*) Medius (38 %*) RCO Security (60 %*) Svensk Bevakningstjänst Erbjuder kompletta säkerhetslösningar för företag och privatpersoner. Bevakning Parkering Larmcentral och säkerhetsteknik Skydd och analys Utbildning och konsultation *Siffror inom parentes anger ägarandel. ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL Affärsidé Vår affärsidé är att framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster i Norden och övriga Europa för att både företag och människor ska växa. Vision Vi ska ha den ledande positionen på våra marknader och våra företag ska driva och leda utvecklingen inom sina branscher. Genom våra verksamheter vill vi vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av. Värderingar Vad vi tror på: Vi sätter kunden främst Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare Vi prövar nya idéer och förändrar oss Vi bygger och utvecklar hållbara affärer Vilket ska leda till: Medarbetare Vi har stort förtroende för våra medarbetare. Det är de som har kunskapen, kompetensen och idéerna som utvecklar och förbättrar våra verksamheter. Hållbart företagande Vårt arbete med hållbart företagande är en integrerad del av hur vi bygger lönsamma affärer och hur vi utvecklar attraktiva kunderbjudanden. VISSTE DU ATT Axel Johnson har omkring anställda i sina hel- och delägda bolag. Skanna QR-koden och läs mer! Attraktiva kunderbjudanden som skapar tillväxt och värden Engagerade medarbetare som växer tillsammans med våra verksamheter Att vi ligger i framkant och utvecklar våra affärer Långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet LÄS MER PÅ AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

7 STRATEGI FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Hållbarhetsstrategin tar avstamp i affärsvisionen om att bidra positivt till de samhällen där koncernen verkar. Genom fyra fokusområden gör Axel Johnson skillnad. SÅ GICK DET TILL HÅLLBART ERBJUDANDE Vi strävar efter att våra kunder ska välja fler och mer hållbara alternativ. HÅLLBAR PRODUKTION Vi strävar efter att uppnå etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper in. MAXIMERA AFFÄRS- OCH SAMHÄLLS NYTTAN VISION En positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av. MINIMERA NEGATIV PÅVERKAN PÅ AFFÄR, SAMHÄLLE OCH MILJÖ GOD ARBETSGIVARE Vi vill öka mångfalden och verka för jämställdhet och socialt engagemang. RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Vi strävar efter att ständigt vara varsamma med resurser och välja effektiva alternativ. TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Aktuellt under 2013 Miljöstiftelsen fyller 20 år Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling föddes ur en önskan om att sakligt belysa och öppet diskutera hållbarhetsfrågor inom näringslivet. I dag är stiftelsens formella syfte att främja vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling samt underlätta praktisk tillämpning av densamma. axfoundation.se Axelerate växlar upp Alla bolag inom Axel Johnsonkoncernen deltar i satsningen som ska öka mångfalden i ledande positioner och öka takten i mångfaldsarbetet. Visionen är att könsfördelningen ska vara procent i ledningsgrupperna och minst 20 procent av cheferna ska ha utländsk bakgrund. axeljohnson.se 18 % Miljömärkta varor ökar Martin & Serveras försäljning av miljömärkta varor till offentliga kunder har ökat från 15 till 18 procent under Ökningen är ett resultat av fortsatt stort intresse för ekologisk mat från offentlig marknad och Martin & Serveras fokus på ekologiska varor via Utmaningen Öka Eko! martinservera.se Genom att omvandla idéer till affärer skapar Axel Johnsons koncernbolag värde för verksamheten, medarbetarna och kunderna. HEMLIGHETEN BAKOM FRAMGÅNGEN AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

8 Rob Verhoof, entreprenör Algae-X Fuel Systems Stefan Wapstra, projektledare AxFlow Systems Myrthe Pesch, koordinator AxFlow Systems Anton Bentum, säljchef AxFlow Systems TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL 1 ENTREPRENÖR + 1 PROJEKTLEDARE + 1 KOORDINATOR + 1 SÄLJCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

9 TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL SYSTEM- LEVERANTÖR TILL HELA EUROPA Efterfrågan på system för flödeshantering ökar. Nu kan AxFlow Systems erbjuda skräddarsydda pumpsystem till kunder i hela Europa. SÅ GICK DET TILL Gerrit Meijer, tekniker på AxFlow Systems i Dronten i Nederländerna. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON INTERNATIONAL Axel Johnson International är en marknadsledande teknikhandelskoncern som vänder sig till industriföretag i hela Europa. Affärsområden; AxFlow, AxImage, AxIndustries, AxDrive och AxLoad ingår. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 SKIFTE I EFTERFRÅGAN Den europeiska processindustrin har de senaste åren genomgått ett tydligt skifte i efterfrågan från fokus på komponenter till leverans av hela system. För att möta denna förändring tillsattes en arbetsgrupp inom Axel Johnson Internationals affärsområde AxFlow med uppdrag att skapa anpassade pumppaket och processystem för alla marknader i Europa.

10 TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL NYTT CENTER I NEDERLÄNDERNA AxFlow etablerade AxFlow Systems i Nederländerna under Företaget har i dag 23 anställda inom försäljning, teknik och verkstad. Efterfrågan på system är störst från mat- och dryckesindustrin men även industrier som spillvatten, olja och gas, samt kemiska industrier har stor efterfrågan. 2 Axel Johnson International Minskat resultat och nya förvärv Omsättning och resultat 2013 Axel Johnson Internationals omsättning minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av vikande industriproduktion på många av koncernens marknader, vilket i stor utsträckning beror på konjunkturen. Som en följd av omsättningsförändringen minskade resultatet jämfört med föregående år. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) Nettoomsättning Vårt ansvar ger kunderna frid i sinnet. Anton Bentum, internationell försäljningschef på AxFlow Systems SYSTEM FÖR DIESELFILTRERING Den nya kunden Algae-X Fuel Systems beställde under hösten 2013 ett system för dieselfiltrering. Systemet utvecklades nära kunden där filtreringsteknik och utförande var i fokus. 3 SAMLAD EXPERTIS På AxFlow Systems samlar AxFlow sin teknikexpertis och annan systemkompetens inom design, konstruktion och försäljning. Centret erbjuder sina tjänster på AxFlows samtliga marknader. 4 Rob Verhoof, grundare till Algae-X Fuel Systems: AxFlow Systems hantering av vår process, kombinerat med min kunskap om filtrering, har resulterat i en komplett filtreringslösning för våra kunder. Under 2014 kommer AxFlow Systems nya byggnad stå klar bredvid det nuvarande europeiska distributionscentret i Nederländerna. I så många länder i Europa har AxFlow 25 verksamhet. Anton Bentum, internationell försäljningschef på AxFlow Systems: Kunden har alltid en central roll i samarbetet. Ett gott teamwork kräver att köpare och säljare agerar som ett team, vilket vi gör. 5 FRAMTIDENS KUNDLÖSNING AxFlow Systems är ett steg i AxFlows tillväxtstrategi. Investeringar i nya resurser och engagemanget för utökad kunskap om flödeshantering bidrar till att AxFlow kan dra nytta av den ständigt ökande efterfrågan på pumpar och system i hela Europa. Stefan Wapstra, projektledare på AxFlow Systems: Med teamets samtliga kompetenser har vi verkligen tagit fram en helhetslösning som uppfyller kundens krav på teknik, design och utförande. Stoltast över Trots en utmanande konjunktur genomförde koncernen en rad satsningar. En av dessa var Axel Johnson International Business School vars syfte är att utveckla ledarskap och management. Cirka 150 chefer och ledare gick utbildningen. Nyinvesteringar Under året förvärvade AxFlow två bolag i Norge inom olje- och gasmarknaden, OE Solutions och Safe Supply. Ytterligare två förvärv gjordes; Rotoman i Finland inom AxDrive och Motovario i Danmark inom AxIndustries. Marknadsläge Marknadsläget präglades av återhållsamhet. Främsta anledningen var en generellt svag konjunktur i Europa. Under andra halvåret skedde en stabilisering och viss återhämtning inom industrisektorn. Årets största utmaning Den största utmaningen för bolaget var att balansera den vikande efterfrågan med framåtriktade satsningar. Årets hållbarhetsarbete Ett omfattande arbete lades på hållbarhetsfrågor i form av utbildning, analys och mål. Det genomfördes även kartläggning och minskning av verksamheternas energiförbrukning. Försäljningsandelen av produkter med hög energieffektivitet ökade, vilket gynnar såväl miljö som kundernas lönsamhet. Åtgärder för att minska miljö påverkan vid resande genomfördes. Satsningar 2014 Alla koncernens bolag utvärderar och formulerar strategier och aktiviteter för digitala affärer. I Storbritannien sker satsningar riktade mot olje- och gasmarknaden. I Sverige möts den ökade efterfrågan inom gruv- och mineralsektorn med nyetableringar. Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING AFFÄRSOMRÅDE AXFLOW FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2013 AxImage 3 % AxIndustries 14 % AxDrive 10 % AxFlow 22 % AxLoad 51 % AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

11 Patrick Grabenbauer, marknadschef Willys Kerstin Elvegård, kundprogramschef Axfood T EAM AXFOOD Maria Lundberg, utvecklingschef Axfood IT 1 MARKNADSCHEF + 1 KUNDPROGRAMSCHEF + 1 UTVECKLINGSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

12 T EAM AXFOOD DIGITALT KUNDPROGRAM Willys+ är det första och enda helt kortlösa kundprogrammet inom dagligvaruhandeln i Sverige. All kommunikation sker i digitala kanaler som webb, app och e-post. SÅ GICK DET TILL AXFOOD Axfood är ett ledande börsnoterat företag med genuint intresse för människor och mat. Fokus ligger på att driva och utveckla attraktiva matkoncept. Axfood driver butikskedjorna Hemköp, Willys, Willys Hemma, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Frukt- och gröntavdelningen på Willys i Sundbyberg var Willys en av få svenska matkedjor som saknade kundkortsprogram. Men en kundundersökning visade att Willys kunder ville ha ett kundprogram gärna utan ytterligare ett plastkort i plånboken och priser som påverkades negativt. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 KUNDKORT, NEJ TACK! MEN GÄRNA ETT KUNDPROGRAM WILLYS är Sveriges ledande lågpriskedja med 180 matbutiker från Trelleborg i söder till Kalix i norr. Varje år genomförs över 100 miljoner dagligvaruköp inom Willys.

13 T EAM AXFOOD TIDENS ANDA Hälften av Willys kunder beräknades vara smartphoneanvändare. Samtidigt var mobila applikationer, appar, ett nytt och starkt växande fenomen inom denna grupp. Vi såg en möjlighet att ge kunderna ständig tillgång till våra erbjudanden och förmåner genom en app och e-post. Detta födde idén om ett digitalt program, säger Maria Lundberg, utvecklingschef på Axfood IT. 2 Vi behövde vara nytänkande för att kunna fortsätta ha samma låga prisnivå och samtidigt lansera ett kundprogram. Patrick Grabenbauer, marknadschef på Willys Axfood Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat Omsättning och resultat 2013 Axfood ökade sin omsättning med 3,3 procent. Lansering av kundprogram, stärkta erbjudanden samt fler och modernare butiker bidrog till försäljningstillväxten. Samtliga enheter hade ett positivt resultat och Axfood Närlivs stärkte sin lönsamhet avsevärt under Stoltast över Implementering av det nya affärssystemet SAP inom Axfoods logistikverksamhet var framgångsrik. Implementeringen gick enligt plan med bibehållen leveranssäkerhet till butikerna. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Inklusive nedskrivning goodwill PrisXtra 3 4 WILLYS+ LANSERAS I februari 2013 lanserades Willys+, det första och enda helt kortlösa kundprogrammet inom dagligvaruhandeln i Sverige. I dag sker all kommunikation via digitala kanaler som web, app och e-post. KUNDEFFEKTER Ännu bättre priser Fler och bättre erbjudanden direkt i mobilen Recept utifrån erbjudandena Praktiska inköpslistor Koll på matinköpen Nyinvesteringar Under året öppnade Willys tolv butiker och moderniserade tio. Hemköp öppnade sin flaggskeppsbutik vid Torsplan i Stockholm, dit även Axfoodkoncernens huvudkontor flyttade i början av 2014, samt moderniserade tio butiker. Marknadsläget Tillväxten i svensk ekonomi var fortsatt svag under Den svenska dagligvarumarknaden, som är mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln, hade dock en stabil utveckling. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 2,7 procent i löpande priser enligt HUI och SCB. Pris- och kalendereffekten uppgick till 1,6 procent vilket innebär att dagligvaruhandelns försäljningsvolym ökade med 1,1 procent under året. ANDEL EGNA MÄRKESVAROR (FÖRSÄLJNING I DECEMBER) ,4 % ,0 % ,2 % ,4 % ,0 % 2013 SYNERGIER FÖR HELA KONCERNEN Under utvecklingsarbetet med kundprogrammet samarbetade avdelningarna IT, affärsutveckling och butikskedja. Arbetsmodellen byggde på att hitta synergier och utveckla ett system för hela Axfood-koncernen, men samtidigt tillgodose varje butikkedjas unika behov. 5 FÖRSÄLJNINGSEFFEKT Efter sex månader hade Willys+ uppnått sitt treåriga mål: en miljon kundprogramskunder. I mer än en vecka var appen den mest nedladdade i Sverige före Facebook och Spotify. I dag har försäljningen ökat och Willys tagit marknadsandelar. Utfallet blev långt över förväntat. Man måste våga räkna med succé, säger Kerstin Elvegård, kundprogramschef på Axfood. Årets största utmaning 2013 präglades av ett intensivt arbete med att implementera Axfoods nya affärssystem SAP. I april infördes SAP i Stockholm och under hösten i Göteborg. Årets hållbarhetsarbete En av Sveriges största solcellsanläggningar installerades på taket till Dagabs fryslager i Göteborg. Detta är en bidragande anledning till att Dagab under året nått sitt mål att minska sin elförbrukning med fem procent. Satsningar 2014 Stort fokus läggs på utveckling av kundprogrammen inom Axfood. Dessutom öppnar Axfood tio nya butiker och moderniserar flera av sina befintliga. Implementeringen av det nya affärssystemet SAP slutförs under Axfood ser, steg för steg, resultatet av de stora investeringar som gjorts i affärssystemet. FÖRDELNING AV OMSÄTTNING 2013 Övrigt 1 % Dagab 13 % Axfood Närlivs 17 % Hemköp 15 % Willys 54 % 70 % Willys målsättning är att 2016 ha 70 procent av sina kunders köp registrerade med hjälp av kundprogrammet. Redan under 2013 uppnåddes andelen 50 procent. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

14 Kenneth Grönlund, e-handelschef Kicks Nanna Hedlund, marknadschef Kicks Jessica Dersén, inköpschef Kicks T EAM AXSTORES 1 E-HANDELSCHEF + 1 INKÖPSCHEF + 1 MARKNADSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

15 T EAM AXSTORES Kicks erbjuder hela sitt sortiment via surfplattor i butik. MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH KUNDNÖJDHET Med surfplattor integrerar Kicks e-handel och butik till en och samma upplevelse. Fördelarna är flera, både för butikerna och för kunderna. SÅ GICK DET TILL AXSTORES Axstores är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner. I alla varuhus och butiker ligger fokus på modern och inspirerande shopping. Butikskedjorna Kicks, Lagerhaus och Åhléns ingår. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Utmaning: Hur skulle den digitala utvecklingens potential maximeras? Kicks e-handel, som ett komplement till de närmare 150 fysiska butikerna i Sverige, lanserades första gången En av företagets strategier är att bli ledande även på webben. När vi lanserade vår e-handel fanns ingen annan auktoriserad e-handel inom skönhet som sålde de varumärken som vi gör, säger Nanna Hedlund, marknadschef på Kicks. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 GO DIGITAL!

16 T EAM AXSTORES Under 2011 såg Kicks en snabb tillväxt för den egna e-handeln. Tempot i den digitala utvecklingen var högt. Kunderna förändrade sina köpbeteenden snabbt och Kicks ville flytta fram positionerna ytterligare. Hävstången i det digitala kommer först när vi kan få nytta av det även i våra fysiska butiker. Vi insåg tidigt att vi inte ville driva e-handeln som en separat kanal utan att den största potentialen låg i att integrera den med våra fysiska butiker, säger Kenneth Grönlund, e-handelschef på Kicks. 26 % Så mycket växte svenska Kicks totala e-handel under Sedan 2011 har omsättningen fördubblats. Vissa butiker hade över fem procent av sin omsättning via försäljning på surfplatta. 2 KUNDERNA SÄTTER TEMPOT 4 SURFPLATTA I BUTIK 2012 utrustades alla butiker med surfplattor som integrerades med kassasystemet. Därmed gjordes e-handelssortimentet tillgängligt för kunderna även i butikerna. Köpet genomförs i kassan, även om varan inte finns i butiken. VINNARE! Kicks.se utses till Årets e-handel 2013 på Retail Awards. Motiveringen: Att Kicks lyckats sy ihop e-handel och butik till en och samma upplevelse. 3 VIKTIGA EFFEKTER Hela sortimentet blir tillgängligt för alla kunder. Butikerna ser e-handeln som en möjlighet och inte ett hot. Minskade lagernivåer och optimerad varuförsörjning. VÄRDERINGAR OCH LEDARSKAP I FOKUS Ett utvecklingsprojekt växte fram. Styrkan i teamet var engagemanget för Kicks och företagets värderingar. Arbete av den här karaktären kräver att man kan arbeta tvärfunktionellt, vilket vi verkligen gjorde, säger Jessica Dersén, inköpschef på Kicks. En av våra värderingar är att vara ledande. Då måste vi tänka nytt och vara först, vilket ofta kan vara både svårt och utmanande. Det är avgörande att alla medarbetare ser samma målbild och arbetar i samma riktning, säger Nanna Hedlund, marknadschef på Kicks. 3 5 RESULTATET KICKS VÄRDERINGAR Engagemang Professionellt Personligt Lustfyllt Ledande I dag erbjuder samtliga Kicks-butiker med hjälp av e-handelssortimentet samma sortiment, oavsett hur stor eller liten butiken är. E-handelskunderna väljer själva om de vill hämta sina varor i butik eller få dem hemskickade. Surfplattan som säljverktyg ger dessutom tillgång till mer information om produkterna, kundbetyg och recensioner. 6 NORGE NÄSTA Kicks norska e-handel lanserades i juni 2013 och surfplattor rullas ut i butikerna under våren Axstores Ökat resultat trots svag marknad Omsättning och resultat 2013 Samtliga av Axstores bolag, Åhléns, Kicks och Lagerhaus, lyckades trots en relativt svag marknad öka försäljningen och ta marknadsandelar. Den totala omsättningen ökade med 2,4 procent. Försäljningsökningen i kombination med låga kostnadsökningar bidrog till att resultatet för Axstores ökade med 264 procent, jämfört med föregående år. Stoltast över Axstores centrallager gjorde sitt bästa produktionsresultat någonsin. Lagerhaus och Kicks gjorde sina bästa resultat någonsin. Kicks tog marknadsandelar på flera marknader och förbättrade både erbjudandet och inköpsvillkor. E-handelssatsningen med integration mellan näthandel och butik gjorde erbjudandet ännu mer lättillgängligt. Nyinvesteringar Åhléns öppnade ett nytt café på Åhléns City i Stockholm, etablerade ett nytt varuhus i Malmö och uppgraderade fem varuhus enligt sitt nya koncept. Kicks lanserade sin e-handel i Norge och Lagerhaus säljs nu i fyra butiker i Japan. Axstores genomförde viktiga investeringar i sitt nya affärssystem och under 2013 påbörjades implementationsfasen av två stora affärskritiska systemutvecklingsprojekt. Marknadsläget Marknaden för sällanköpsvaror var något svagare än förväntat under E-handeln fortsatte att ta marknadsandelar, vilket fick konsekvensen att butiker och köpcentrum fick färre besökare. Årets största utmaning 2013 präglades av bytet av affärssystem samt arbetet med förbättrad operationell effektivitet genom utveckling av roller, ansvar och struktur. Årets hållbarhetsarbete Sortimentet av Åhléns Bra Val-produkter, som är helt eller till största delen tillverkade av återvunnet material, växte. Produkterna utgjorde under 2013 fem procent av Åhléns totala försäljning. Satsningar 2014 Åhléns utvecklar och förbättrar det nya varuhuskonceptet samt lägger grunden för en e-handel. Kicks etablerar fler butiker i Norge och lanserar e-handel i Finland. Lagerhaus ökar försäljningen till Japan ytterligare. Axstores fortsätter sitt byte av affärssystem. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) FÖRSÄLJNING PER INKÖPSOMRÅDE Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda ANTAL BUTIKER OCH VARUHUS (FÖRSÄLJNINGSENHETER) Skönhet 51 % Hem 16 % Mode 25 % Media 4 % Lagerhaus 4 % AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

17 Ulla-Britt Isaksson, key account offentlig marknad Martin & Servera Christina Gezelius, informationschef Martin & Servera Stefan Calrell, försäljningschef Martin & Servera TEAM MARTIN & SERVERA 1 KEY ACCOUNT + 1 INFORMATIONSCHEF + 1 FÖRSÄLJNINGSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

18 TEAM MARTIN & SERVERA ÖKAD KUNSKAP OM DEN SVENSKA SKOLMÅLTIDEN Martin & Servera ville kommunicera tydligare och mer effektivt med sina kunder. En smakfull skrift värnar om den svenska skolmåltiden och stöttar kunderna med kunskap. SÅ GICK DET TILL MARTIN & SERVERA Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksgrossist och specialist med ett stort engagemang för att utveckla den svenska måltidsbranschen. Under 2013 tog Martin & Servera fram rapporten Den viktiga skolmåltiden. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Skolrestaurangen i Söndrumsskolan, Halmstad, är kund till Martin & Servera. 1 UPPRINNELSEN TILL IDÉN Martin & Servera brinner för barns hälsa och kost, och vill förmedla hur viktig den svenska skolmaten är. Det väckte idén om att ta fram en rapport om den svenska skolmåltiden. Genom att kombinera undersökningsresultatet med våra egna budskap fick vi en smakfull skrift som stöttar kunderna med kunskap, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

19 TEAM MARTIN & SERVERA 3 RAPPORTEN GES UT Under och efter sommaren distribuerades rapporten som visade att svenska föräldrar gör en tydlig koppling mellan skolmaten och barnens prestation i skolan. Skolmaten har en central roll i hemmet. 5 av 10 frågar sina barn vad de har ätit till lunch. 49 procent är beredda att byta parti i kommunalvalet för att öka kvaliteten på skolmaten. Signalen till politikerna är tydlig. Sveriges föräldrar vill att kommunerna prioriterar frågan om skolmåltiden, säger Stefan Calrell, försäljningschef offentlig marknad på Martin & Servera. 5 2 VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR: Vad tycker föräldrar är viktigt med barnens skolmåltid? MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING SAMVERKAR Våren 2013 drog Martin & Serveras marknadsoch försäljnings avdelning i gång ett nära samarbete för att utveckla idén om en rapport. Ämnet för Martin & Servera-rapporten 2013 spikades efter att undersökningföretaget United Minds kopplats in. Vi vet att skolorna har svårt att nå skolbarnens föräldrar. Därför landade det slutligen i att undersöka vad föräldrarna tycker om den svenska skolmaten, säger Christina Gezellius, informationschef på Martin & Servera. RAPPORTEN EN DÖRR- ÖPPNARE POSITIV FÖRSÄLJNINGSEFFEKT Martin & Servera-rapporten bidrar dels till att värna om den svenska skolmåltiden, dels till att utveckla Martin & Serveras affär. Satsar våra politiker mer pengar på skolmaten kan det 4 Martin & Serveras säljkår är mycket positiv. Rapporten är central i dialogen med offentlig sektor och har använts av aktörer som Skolmatens vänner och Kost & Näring, kostchefernas riksorganisation, vid lobbying i skolmatsfrågan. Hur ser föräldrar på politikernas hantering av frågan? I mötet med kunderna märks det att vi är med och påverkar. Jag får direkt feedback från branschen som tycker att rapporten är viktig. Ulla-Britt Isaksson, key account offentlig marknad på Martin & Servera naturligtvis få positiva effekter på vår försäljning, men framför allt kan kommunerna köpa kvalitet i stället för lågt pris, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera. Martin & Servera Ett varumärke, en säljkår starkare på marknaden Omsättning och resultat 2013 Det totala resultatet förbättrades med 127 procent jämfört med föregående år. Både resultatet och omsättningen under 2013 är företagets bästa någonsin. Stoltast över 2013 inleddes med åtta olika webbplatser för Martin & Servera Restaurangdistribution. I april lanserades en gemensam webbplats för hela verksamheten. Den nya webbplatsen har gjort kommunikationen mer effektiv och antalet besökare har ökat jämfört med tidigare. I dag har martinservera.se mer än besökare per månad. Nyinvesteringar Ett gemensamt varumärke, Martin & Servera, för verksamheten inom restaurangdistribution lanserades i april. En gemensam säljorganisation bildades och med det följde sammanslagningen av säljkontor, med renovering och utökning av lokalerna på flera orter, bland annat i Stockholm, Malmö och Göteborg. Marknadsläge Under 2013 var marginalerna i grossistbranschen fortsatt låga. Martin & Servera har, som marknadsledare, ett viktigt ansvar för en hållbar lönsamhetsnivå i branschen. I diskussionerna med kundledet var det ofta för ensidigt fokus på pris, särskilt i offentlig upphandling. Årets största utmaning Vårens hästköttsskandal berörde även Martin & Servera. Skandalen fick dock en del positiva effekter, såsom nya, mer omfattande, uppföljningsrutiner för underleverantörer och produkter hos Martin & Servera liksom inom hela livsmedelsbranschen. Årets hållbarhetsarbete Martin & Serveras tävling Utmaningen med fokus på hållbarhet och socialt ansvar genomfördes även Under året vann Junibacken i tävlingsklassen restaurang och Nytorpsskolan i Rönninge i klassen offentlig verksamhet för att de minskat matsvinnet. Hösten 2013 presenterades Utmaningen 2014 som handlar om att öka andelen ekologiska varor och vänder sig till både kunder och leverantörer. Satsningar 2014 Martin & Servera satsar på att förbättra lönsamheten genom effektivare processer för arbetet inom lager och distribution, samt bygger en ny och bättre plattform för e-handel. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNING PER KUNDGRUPP Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda ANDEL EKOLOGISKA VAROR AV TOTAL FÖRSÄLJNING (PER SISTA DECEMBER) % 2009 Offentlig verksamhet 27 % 6,4 % % 8 % Privata restauranger 73 % 8,9 % 2013 AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

20 Georgios Theodossiou, entreprenör Mekonomen Bilverkstad/ Promotor Åkersberga T EAM MEKONOMEN GROUP Henrik Engberg, inköpschef reservdelar Mekonomen Nordic Daniel Belmonte, chef produktavdelningen Mekonomen Nordic 1 INKÖPSCHEF + 1 ENTREPRENÖR + 1 PRODUKTCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ett bra år för Axel Johnson-koncernen

Ett bra år för Axel Johnson-koncernen Pressmeddelande Stockholm 25 februari 2011 Bokslutskommuniké 2010 Ett bra år för Axel Johnson-koncernen Fyra av sju koncernbolag presterade bättre än föregående år, varav två, Axfood och Mekonomen, nådde

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016 Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016 Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad Försäljning

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood april juni, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 10 478 Mkr (9 804), +6,9% Rörelseresultat: 431 Mkr (376), +14,6% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS MAJ 2017

MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS MAJ 2017 MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS 2017 10 MAJ 2017 Försäljning och resultat första kvartalet 2017 jan-mar Intäkter 1 518 MSEK (1 424) Rörelseresultat 126 MSEK (121) Rörelsemarginal 8 procent (9) Intäkterna

Läs mer

Mekonomen Group. Januari december februari 2017

Mekonomen Group. Januari december februari 2017 Mekonomen Group Januari december 2016 15 februari 2017 Sammanfattning helåret 2016 2 2016 har präglats av svag utveckling i Mekonomen Sweden Stabil utveckling i MECA och Sørensen og Balchen God försäljningsökning

Läs mer

Bra år i utmanande konjunktur

Bra år i utmanande konjunktur Pressmeddelande Stockholm 26 februari 2010 Bra år i utmanande konjunktur Fem av sju koncernbolag presterar bättre än föregående år och flera bolag har ökat sina marknadsandelar på vikande marknader. Inom

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

MEKONOMEN GROUP JANUARI JUNI JULI 2017

MEKONOMEN GROUP JANUARI JUNI JULI 2017 MEKONOMEN GROUP JANUARI JUNI 2017 28 JULI 2017 Försäljning och resultat andra kvartalet 2017 apr-jun jan-jun Intäkter 1 584 MSEK (1 573) 3 102 MSEK (2 997) Rörelseresultat 174 MSEK (161) 299 MSEK (282)

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29%

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29% Välkommen! Axel Johnson AB Axel Johnson International Axfood Ägarandel ca. 50% Axstores Martin & Servera Ägarandel 70% Mekonomen Ägarandel ca. 29% Novax Axel Johnson AB:s affärsidé är att bygga och utveckla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017 Aktieägar- och företagsbesök Götene 18 oktober 2017 VÄLKOMNA TILL UMIDA GROUP! VI ÄR PÅ EN SPÄNNANDE RESA RESAN FRAM TILLS IDAG CEFOUR WINE & BEVERAGE AB Etablerades 2008 Unik förpackningslösning - färdigpackade

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport Grupp 5 Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman Innehåll Bakgrund Affärsidé och vision Händelser Omvärld - PESTEL Konkurrenter

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari mars 2016 11 maj 2016

Mekonomen Group. Januari mars 2016 11 maj 2016 Mekonomen Group Januari mars 2016 11 maj 2016 Sammanfattning Q1 2016 2 God underliggande tillväxt i Q1 2016 trots påskeffekt Lägre rörelseresultat än Q1 2015, där en huvudorsak är svagt rörelseresultat

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Q Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Q Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q2 2016 Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q2 2016 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 14% primärt drivet av tillväxt inom produktområdet underkläder och skor. Mycket starkt kvartal omsättningsmässigt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer