TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD"

Transkript

1 Axel Johnson AB Box (Villagatan 6) Stockholm Tel: Fax: Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013 TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

2 Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Kommunikationsdirektör Caroline Berg, Projektledare Julia Rimmerfeldt, Produktion Spoon, Redaktör Meryem Can, Johan Persson, Creative Director David Linder, Layout Rüsen Yildiz, Konceptutvecklare Sofia Lundberg, Kundansvarig Gabriella Wiiala, Foto Peter Jönsson, Oskar Omnes, Simon Paulin, Tryck Lenanders, Papper FSC-märkt och Svanenmärkt Multiart silk och Multidesign original white.

3 TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD I N N E H Å L L Axel Johnson International...12 Axfood...18 Axstores...24 Martin & Servera Mekonomen Group...36 Novax...42 Svensk Bevakningstjänst...48 Antonia Ax:son Johnson...4 Vd Fredrik Persson har ordet...6 Det här är Axel Johnson...8 Styrelsen...54 Ledningen...56 Siffror Historia Axel Johnson Gruppen AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

4 ANTONIA TRADITION OCH STÄNDIG FÖRNYELSE Antonia Ax:son Johnson ser det privata familjeägandet som en framgångsfaktor i Axel Johnson Gruppens ständiga strävan efter förnyelse. Ordföranden Antonia Ax:son Johnson blickar framåt. TS Eliot, Nobelpristagaren och poeten, dikterade samma år som jag föddes, 1943: What we call the beginning is often the end and to make an end is to make a beginning När året 2013 har avslutats skriver vi Axel Johnsons årsberättelse. Vi summerar. Vi tar till oss årets lärdomar. Men otåligt då det nya året är a beginning, redan nytt, redan äventyrligt och präglat av strategisk riktning och nya affärer. År 2013 markerade Axel Johnson Gruppen 140:e år som familjeföretag, nu i fjärde och femte generationerna. Dessa år har fyllts av generationernas yttre, ekonomiska drivkrafter den svenska industrialiseringen, de internationella affärernas framväxt, tron på Sverige men också på Europa och USA som vitala, kompletterande och balanserande marknader. Och personerna, familjeföretagarna med sina övertygelser och drömmar om att bygga, utveckla och förändra. Det som har drivit oss i vår affärsverksamhet, som tidens röda tråd, har varit den obevekliga lusten att förändra. Att förnya affärerna och se de dolda möjligheterna som ingen annan har upptäckt, men också att förbättra de samhällen och de platser där vi har varit verksamma; från de mest fjärran länder till svenska bruksorter och till handelsplatsernas många rum. Riskaversion och förvaltarattityd har aldrig passat oss. Det som har drivit oss i vår affärsverksamhet, som tidens röda tråd, har varit den obevekliga lusten att förändra. Under mina mer än 30 år som familjeföretagare har jag varit djupt upptagen av övertygelsen att ingenting kan påverka eller driva förändring som ett företag. Företag gör. Företagens människor agerar. Vi har valt fokus innovation och nytänkande, långsiktig hållbarhet miljömässigt, socialt, värdemässigt. Det privata familjeägandet har borgat för framgång i vår ständiga förnyelse. När ägare är närvarande i affärsverksamheten får agendan ett djup, samtalet en skärpa och dialogen en sanning. Ägaren står genom sitt väsen för långsiktighet och övertygelse. Beslut fattas lätt och snabbt. Avsikterna är klara och medarbetarnas roll tydlig. I mitt bibliotek ligger TS Eliots bok uppslagen när jag reflekterar över det gångna året och Axel Johnsons affärer. Jag vet vad som kommer att krävas för det nya. Handelsföretagets framgång finns i den snabba förnyelsen och lyhördheten, men med förankring i övertygelsen och traditionen som utgångspunkt. Ett kontinuum för framgång. Time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past. TS Eliot ur Four Quartets Antonia Ax:son Johnson, ordförande AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

5 FREDRIK GODA RESULTAT TROTS STORA UTMANINGAR Under 2013 har Axel Johnson, trots stora utmaningar, rapporterat det högsta resultatet i företagets historia. utmanande år till följd av osäkert konjunkturläge i kombination med ökad konkurrens från e-handeln. Bedömningen är dock att Axstores utvecklades bättre än merparten av konkurrenterna. Resultatet ökade till följd av Kicks förbättrade resultat och högre effektivitet inom logistiken och genomförda effektiviseringar. Martin & Servera ökade sin försäljning och tog marknadsandelar. Under året har flera förändringar skett inom organisationen och ledningen. Bland annat har Serveras och Martin Olssons säljorganisationer slagits ihop, vilket bland annat har bidragit till ett förbättrat säljarbete, och under det tredje kvartalet tillträdde Håkan Åkerström som ny VD. Resultatet förbättrades till följd av omsättningstillväxten och ökad effektivitet inom logistiken. utveckla våra kunderbjudanden, några exempel på detta kan du läsa mer om i Årsberättelsen. Att testa nya idéer och omvandla dem till attraktiva erbjudanden till våra kunder är en betydelsefull del av Axel Johnsons framgång. Vår koncern står inte bara stark på idéer och möjligheter, den står även stark finansiellt. Detta är en förutsättning och trygghet för att vi ska kunna agera långsiktigt och våga satsa framåt. Många av de framgångar vi skördat under 2013 är effekterna av initiativ vi tog under finanskrisen då vår starka finansiella ställning trots rådande marknadsförutsättningar tillät oss att fortsätta investera. Det sagt ska vår koncern präglas av en hög kostnadsmedvetenhet och effektivitet så att vi behåller vår snabbhet. Att värna om resurser är nyckeln till ett hållbart företagande. Långsiktighet får aldrig bli en ursäkt att inte agera i det korta perspektivet. När jag ser tillbaka på 2013 blev det ett år som likt 2012 präglades av fortsatt ekonomisk osäkerhet med stora skillnader i förutsättningar för våra verksamheter och mellan våra marknader. De förväntningar som fanns om en snabb ekonomisk förbättring förverkligades inte och året inleddes med ett utmanande första kvartal. Under det andra kvartalet och framåt blev affärsläget succesivt bättre för koncernens konsumentnära verksamheter medan våra business-to-business verksamheter hade fortsatt stora utmaningar med den svaga utvecklingen inom flera europeiska industrisektorer och på de nordiska marknaderna. Trots detta är det glädjande att kunna konstatera att Axel Johnson rapporterat det högsta resultatet i företagets historia. Fyra av koncernens sju verksamheter redovisar bättre resultat än föregående år och Novax och Axfood når sina bästa resultat hittills. Detta visar på styrkan i vår breda verksamhet. Axel Johnson är ett konglomerat med en stor spännvidd av verksamheter som verkar i olika geografier och sektorer med en mångfald av produkter och tjänster. Vår styrka och framgång bygger på bredden och på olikheten i det vi gör, men framförallt på att varje bolag är specialiserat och strävar efter att vara branschledande. I dessa bolag finns den sammantagna kraften av kompetenser och erfarenheter bland de omkring medarbetarna. Ett stort tack till alla kollegor i koncernen som möjliggjort detta resultat. Jag imponeras och inspireras av era insatser under året. Tittar vi på utvecklingen i bolagen så minskade Axel Johnson International sin omsättning till följd av låg efterfrågan inom flera viktiga marknadssegment på den europeiska marknaden samt till följd av avyttringar. Tack vare god kostnadskontroll och stärkt bruttomarginal dämpades resultateffekten av den lägre försäljningen. Vid slutet av året ljusnade makrobilden i Europa och efterfrågan ökade något samtidigt som affärsklimatet för förvärv förbättrades. Sammanlagt under året genomfördes tre tilläggsförvärv. Axfoods omsättning ökade till följd av starka kunderbjudanden, moderniseringar av butiker och introduktionen av de digitala kundprogrammen inom Willys och Hemköp. Willys+ är det första kortlösa kundprogrammet inom svensk dagligvaruhandel och rekryteringen av medlemmar var långt över förväntan. Trots högre kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet på Dagabs lager och lanseringen av Willys+ rapporterade Axfood sitt högsta resultat hittills. Axstores omsättning var högre än föregående år tack vare stärkta erbjudanden inom främst Kicks och Lagerhaus. Den fysiska detaljhandeln i Sverige hade ett Mekonomen Group har haft ett utmanande år med svag efterfrågan på konsumentprodukter, tuff priskonkurrens i Danmark och en kraftigt försvagad norsk krona. Positivt var att flera nya satsningar genomfördes vilka ska leda till framtida tillväxt och förbättrad lönsamhet. Bland annat lanserades det koncerngemensamma egna varumärket ProMeister och ett samarbetsavtal ingicks med den polska bildelsgrossisten Inter Cars, vilket möjliggör förbättrad varuförsörjning och en breddning av sortimentet. Novax har under året förvärvat 33 procent av aktierna träningsredskapsgrossisten Concept Motion samt cirka 18 procent av aktierna i det digitala utbildningsbolaget Hyper Island. Därutöver genomfördes tilläggsförvärv i de befintliga investeringarna EMG, Json Handels samt Medius. Filippa K och RCO rapporterade sina bästa resultat någonsin och flera av de övriga bolagen rapporterade god tillväxt och lönsamhet. Sammantaget var resultatet det högsta i bolagets historia. Svensk Bevakningstjänst rapporterade högre omsättning jämfört med föregående år till följd av nya avtal. Bevakningsmarknaden fortsatte att präglas av hård prispress vilket, i kombination med färre extrauppdrag inom affärsområdena Stockholm och Energi, minskade bolagets lönsamhet när äldre avtal ersatts med nyare. Under året har vi fortsatt att investera för framtida tillväxt. Vi har uppgraderat vår infrastruktur i form av nya affärssystem och logistiklösningar i flera av verksamheterna, men även på koncernens digitala utveckling inom marknadsföring och försäljning. Vi har också investerat i att I skrivande stund är vi redan en bit in i det första kvartalet Jag tror att 2014 liksom 2013 kommer att bjuda på blandade marknadsförutsättningar. Vår styrka har alltid varit att vi lägger kraften på det vi själva kan påverka i våra verksamheter. Samtidigt vet vi att vi måste vara snabba att fånga upp de trender som på olika sätt påverkar våra verksamheter. Vi kommer fortsatt att arbeta med att öka inslaget tjänster och service i våra erbjudanden, dra nytta av utvecklingen av e-handel och digitala medier där vi som ett etablerat bolag får anstränga oss för att inte bli bakåtsträvare och slutligen den övergripande omställningen till ett ännu mer hållbart företagande. Ett exempel är Axelerate som lanserades under hösten, en satsning vi gör för att i framtiden tillvarata 100 procent av talangpoolen. Axelerate är en unik satsning för att öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnson-koncernen. Med utgångspunkt i att vi vill att våra medarbetare ska spegla våra kunder, och samhället där vi verkar, har samtliga koncernbolag gått samman för att växla upp arbetet med mångfald och att skapa förändring. Min framtidsvision, att om 10 år kommer 50 procent av Axel Johnsons verksamhet att utgöras av saker som vi inte gör i dag, är oförändrad. Det som skett i våra bolag bekräftar att detta är ett mål vi kan och kommer att nå. Läs om de goda initiativen längre fram i denna årsberättelse. Slutligen vill jag uttrycka ett stort tack till våra kunder ni ger oss ert förtroende över en miljon gånger om dagen. Vi försöker hela tiden överträffa era förväntningar så att vi får behålla och utveckla vår relation med er. Fredrik Persson, vd Axel Johnson AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

6 DET HÄR ÄR AXEL JOHNSON För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar människor och bygger samhällen. Vi ser våra bolag som en del av den hållbara utvecklingen och vi ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av. AxVille är staden som förklarar vilka bolag som ingår i Axel Johnson-koncernen. 6 2 Sadelmakarsonen Axel Johnson I korthet Historia Axel Johnson grundades 1873, ett familjeföretag som nu drivs i fjärde och femte generationen. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt bygga och utveckla hållbara affärer varit intakt. Det har krävts mod och förmåga att söka nya idéer och omvandla dem till attraktiva erbjudanden för kunderna. Det är en företagstradition vi bygger vidare på. Byggstenar Tillväxt Grunden till koncernens framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi bygger och utvecklar affärer, vilket ger våra bolag goda förutsättningar att växa över tid. 5 1 Axel Johnson International Teknikhandelskoncern med fokus på produkter, system och servicetjänster för industriella kunder i Europa. AxFlow AxImage AxIndustries AxDrive AxLoad 2 Axfood (ca 50 %*) Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandel. Axfood Närlivs Dagab Hemköp Willys 1 3 Axstores Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och butiker inom skönhet, hem och mode. Kicks Lagerhaus Åhléns 4 Martin & Servera (70 %*) Ledande grossist och specialist inom restaurang och storkök med två affärsområden. Restaurangdistribution Specialistföretag Fällmans kött Grönsakshallen Sorunda Martin Olsson Cashar RP Frukt 3 5 Mekonomen Group (ca 26 %*) Norra Europas ledande koncern för ditt billiv, noterad på Stockholmsbörsen. Meca Skandinavia Mekonomen Nordic Sørensen og Balchen 6 Novax Utvecklar och investerar i små- och medelstora tillväxtföretag. Concept Motion (33 %*) Designtorget (100 %*) Educations.com Media Group (38 %*) Filippa K (55 %*) Global Health Online (<20 %) Hyper Island (<20 %) Json Handels (29 %*) Medius (38 %*) RCO Security (60 %*) Svensk Bevakningstjänst Erbjuder kompletta säkerhetslösningar för företag och privatpersoner. Bevakning Parkering Larmcentral och säkerhetsteknik Skydd och analys Utbildning och konsultation *Siffror inom parentes anger ägarandel. ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL Affärsidé Vår affärsidé är att framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster i Norden och övriga Europa för att både företag och människor ska växa. Vision Vi ska ha den ledande positionen på våra marknader och våra företag ska driva och leda utvecklingen inom sina branscher. Genom våra verksamheter vill vi vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av. Värderingar Vad vi tror på: Vi sätter kunden främst Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare Vi prövar nya idéer och förändrar oss Vi bygger och utvecklar hållbara affärer Vilket ska leda till: Medarbetare Vi har stort förtroende för våra medarbetare. Det är de som har kunskapen, kompetensen och idéerna som utvecklar och förbättrar våra verksamheter. Hållbart företagande Vårt arbete med hållbart företagande är en integrerad del av hur vi bygger lönsamma affärer och hur vi utvecklar attraktiva kunderbjudanden. VISSTE DU ATT Axel Johnson har omkring anställda i sina hel- och delägda bolag. Skanna QR-koden och läs mer! Attraktiva kunderbjudanden som skapar tillväxt och värden Engagerade medarbetare som växer tillsammans med våra verksamheter Att vi ligger i framkant och utvecklar våra affärer Långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet LÄS MER PÅ AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

7 STRATEGI FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Hållbarhetsstrategin tar avstamp i affärsvisionen om att bidra positivt till de samhällen där koncernen verkar. Genom fyra fokusområden gör Axel Johnson skillnad. SÅ GICK DET TILL HÅLLBART ERBJUDANDE Vi strävar efter att våra kunder ska välja fler och mer hållbara alternativ. HÅLLBAR PRODUKTION Vi strävar efter att uppnå etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper in. MAXIMERA AFFÄRS- OCH SAMHÄLLS NYTTAN VISION En positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av. MINIMERA NEGATIV PÅVERKAN PÅ AFFÄR, SAMHÄLLE OCH MILJÖ GOD ARBETSGIVARE Vi vill öka mångfalden och verka för jämställdhet och socialt engagemang. RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET Vi strävar efter att ständigt vara varsamma med resurser och välja effektiva alternativ. TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Aktuellt under 2013 Miljöstiftelsen fyller 20 år Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling föddes ur en önskan om att sakligt belysa och öppet diskutera hållbarhetsfrågor inom näringslivet. I dag är stiftelsens formella syfte att främja vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling samt underlätta praktisk tillämpning av densamma. axfoundation.se Axelerate växlar upp Alla bolag inom Axel Johnsonkoncernen deltar i satsningen som ska öka mångfalden i ledande positioner och öka takten i mångfaldsarbetet. Visionen är att könsfördelningen ska vara procent i ledningsgrupperna och minst 20 procent av cheferna ska ha utländsk bakgrund. axeljohnson.se 18 % Miljömärkta varor ökar Martin & Serveras försäljning av miljömärkta varor till offentliga kunder har ökat från 15 till 18 procent under Ökningen är ett resultat av fortsatt stort intresse för ekologisk mat från offentlig marknad och Martin & Serveras fokus på ekologiska varor via Utmaningen Öka Eko! martinservera.se Genom att omvandla idéer till affärer skapar Axel Johnsons koncernbolag värde för verksamheten, medarbetarna och kunderna. HEMLIGHETEN BAKOM FRAMGÅNGEN AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

8 Rob Verhoof, entreprenör Algae-X Fuel Systems Stefan Wapstra, projektledare AxFlow Systems Myrthe Pesch, koordinator AxFlow Systems Anton Bentum, säljchef AxFlow Systems TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL 1 ENTREPRENÖR + 1 PROJEKTLEDARE + 1 KOORDINATOR + 1 SÄLJCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

9 TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL SYSTEM- LEVERANTÖR TILL HELA EUROPA Efterfrågan på system för flödeshantering ökar. Nu kan AxFlow Systems erbjuda skräddarsydda pumpsystem till kunder i hela Europa. SÅ GICK DET TILL Gerrit Meijer, tekniker på AxFlow Systems i Dronten i Nederländerna. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON INTERNATIONAL Axel Johnson International är en marknadsledande teknikhandelskoncern som vänder sig till industriföretag i hela Europa. Affärsområden; AxFlow, AxImage, AxIndustries, AxDrive och AxLoad ingår. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 SKIFTE I EFTERFRÅGAN Den europeiska processindustrin har de senaste åren genomgått ett tydligt skifte i efterfrågan från fokus på komponenter till leverans av hela system. För att möta denna förändring tillsattes en arbetsgrupp inom Axel Johnson Internationals affärsområde AxFlow med uppdrag att skapa anpassade pumppaket och processystem för alla marknader i Europa.

10 TEAM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL NYTT CENTER I NEDERLÄNDERNA AxFlow etablerade AxFlow Systems i Nederländerna under Företaget har i dag 23 anställda inom försäljning, teknik och verkstad. Efterfrågan på system är störst från mat- och dryckesindustrin men även industrier som spillvatten, olja och gas, samt kemiska industrier har stor efterfrågan. 2 Axel Johnson International Minskat resultat och nya förvärv Omsättning och resultat 2013 Axel Johnson Internationals omsättning minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av vikande industriproduktion på många av koncernens marknader, vilket i stor utsträckning beror på konjunkturen. Som en följd av omsättningsförändringen minskade resultatet jämfört med föregående år. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) Nettoomsättning Vårt ansvar ger kunderna frid i sinnet. Anton Bentum, internationell försäljningschef på AxFlow Systems SYSTEM FÖR DIESELFILTRERING Den nya kunden Algae-X Fuel Systems beställde under hösten 2013 ett system för dieselfiltrering. Systemet utvecklades nära kunden där filtreringsteknik och utförande var i fokus. 3 SAMLAD EXPERTIS På AxFlow Systems samlar AxFlow sin teknikexpertis och annan systemkompetens inom design, konstruktion och försäljning. Centret erbjuder sina tjänster på AxFlows samtliga marknader. 4 Rob Verhoof, grundare till Algae-X Fuel Systems: AxFlow Systems hantering av vår process, kombinerat med min kunskap om filtrering, har resulterat i en komplett filtreringslösning för våra kunder. Under 2014 kommer AxFlow Systems nya byggnad stå klar bredvid det nuvarande europeiska distributionscentret i Nederländerna. I så många länder i Europa har AxFlow 25 verksamhet. Anton Bentum, internationell försäljningschef på AxFlow Systems: Kunden har alltid en central roll i samarbetet. Ett gott teamwork kräver att köpare och säljare agerar som ett team, vilket vi gör. 5 FRAMTIDENS KUNDLÖSNING AxFlow Systems är ett steg i AxFlows tillväxtstrategi. Investeringar i nya resurser och engagemanget för utökad kunskap om flödeshantering bidrar till att AxFlow kan dra nytta av den ständigt ökande efterfrågan på pumpar och system i hela Europa. Stefan Wapstra, projektledare på AxFlow Systems: Med teamets samtliga kompetenser har vi verkligen tagit fram en helhetslösning som uppfyller kundens krav på teknik, design och utförande. Stoltast över Trots en utmanande konjunktur genomförde koncernen en rad satsningar. En av dessa var Axel Johnson International Business School vars syfte är att utveckla ledarskap och management. Cirka 150 chefer och ledare gick utbildningen. Nyinvesteringar Under året förvärvade AxFlow två bolag i Norge inom olje- och gasmarknaden, OE Solutions och Safe Supply. Ytterligare två förvärv gjordes; Rotoman i Finland inom AxDrive och Motovario i Danmark inom AxIndustries. Marknadsläge Marknadsläget präglades av återhållsamhet. Främsta anledningen var en generellt svag konjunktur i Europa. Under andra halvåret skedde en stabilisering och viss återhämtning inom industrisektorn. Årets största utmaning Den största utmaningen för bolaget var att balansera den vikande efterfrågan med framåtriktade satsningar. Årets hållbarhetsarbete Ett omfattande arbete lades på hållbarhetsfrågor i form av utbildning, analys och mål. Det genomfördes även kartläggning och minskning av verksamheternas energiförbrukning. Försäljningsandelen av produkter med hög energieffektivitet ökade, vilket gynnar såväl miljö som kundernas lönsamhet. Åtgärder för att minska miljö påverkan vid resande genomfördes. Satsningar 2014 Alla koncernens bolag utvärderar och formulerar strategier och aktiviteter för digitala affärer. I Storbritannien sker satsningar riktade mot olje- och gasmarknaden. I Sverige möts den ökade efterfrågan inom gruv- och mineralsektorn med nyetableringar. Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING AFFÄRSOMRÅDE AXFLOW FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2013 AxImage 3 % AxIndustries 14 % AxDrive 10 % AxFlow 22 % AxLoad 51 % AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

11 Patrick Grabenbauer, marknadschef Willys Kerstin Elvegård, kundprogramschef Axfood T EAM AXFOOD Maria Lundberg, utvecklingschef Axfood IT 1 MARKNADSCHEF + 1 KUNDPROGRAMSCHEF + 1 UTVECKLINGSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

12 T EAM AXFOOD DIGITALT KUNDPROGRAM Willys+ är det första och enda helt kortlösa kundprogrammet inom dagligvaruhandeln i Sverige. All kommunikation sker i digitala kanaler som webb, app och e-post. SÅ GICK DET TILL AXFOOD Axfood är ett ledande börsnoterat företag med genuint intresse för människor och mat. Fokus ligger på att driva och utveckla attraktiva matkoncept. Axfood driver butikskedjorna Hemköp, Willys, Willys Hemma, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Frukt- och gröntavdelningen på Willys i Sundbyberg var Willys en av få svenska matkedjor som saknade kundkortsprogram. Men en kundundersökning visade att Willys kunder ville ha ett kundprogram gärna utan ytterligare ett plastkort i plånboken och priser som påverkades negativt. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 KUNDKORT, NEJ TACK! MEN GÄRNA ETT KUNDPROGRAM WILLYS är Sveriges ledande lågpriskedja med 180 matbutiker från Trelleborg i söder till Kalix i norr. Varje år genomförs över 100 miljoner dagligvaruköp inom Willys.

13 T EAM AXFOOD TIDENS ANDA Hälften av Willys kunder beräknades vara smartphoneanvändare. Samtidigt var mobila applikationer, appar, ett nytt och starkt växande fenomen inom denna grupp. Vi såg en möjlighet att ge kunderna ständig tillgång till våra erbjudanden och förmåner genom en app och e-post. Detta födde idén om ett digitalt program, säger Maria Lundberg, utvecklingschef på Axfood IT. 2 Vi behövde vara nytänkande för att kunna fortsätta ha samma låga prisnivå och samtidigt lansera ett kundprogram. Patrick Grabenbauer, marknadschef på Willys Axfood Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat Omsättning och resultat 2013 Axfood ökade sin omsättning med 3,3 procent. Lansering av kundprogram, stärkta erbjudanden samt fler och modernare butiker bidrog till försäljningstillväxten. Samtliga enheter hade ett positivt resultat och Axfood Närlivs stärkte sin lönsamhet avsevärt under Stoltast över Implementering av det nya affärssystemet SAP inom Axfoods logistikverksamhet var framgångsrik. Implementeringen gick enligt plan med bibehållen leveranssäkerhet till butikerna. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Inklusive nedskrivning goodwill PrisXtra 3 4 WILLYS+ LANSERAS I februari 2013 lanserades Willys+, det första och enda helt kortlösa kundprogrammet inom dagligvaruhandeln i Sverige. I dag sker all kommunikation via digitala kanaler som web, app och e-post. KUNDEFFEKTER Ännu bättre priser Fler och bättre erbjudanden direkt i mobilen Recept utifrån erbjudandena Praktiska inköpslistor Koll på matinköpen Nyinvesteringar Under året öppnade Willys tolv butiker och moderniserade tio. Hemköp öppnade sin flaggskeppsbutik vid Torsplan i Stockholm, dit även Axfoodkoncernens huvudkontor flyttade i början av 2014, samt moderniserade tio butiker. Marknadsläget Tillväxten i svensk ekonomi var fortsatt svag under Den svenska dagligvarumarknaden, som är mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln, hade dock en stabil utveckling. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 2,7 procent i löpande priser enligt HUI och SCB. Pris- och kalendereffekten uppgick till 1,6 procent vilket innebär att dagligvaruhandelns försäljningsvolym ökade med 1,1 procent under året. ANDEL EGNA MÄRKESVAROR (FÖRSÄLJNING I DECEMBER) ,4 % ,0 % ,2 % ,4 % ,0 % 2013 SYNERGIER FÖR HELA KONCERNEN Under utvecklingsarbetet med kundprogrammet samarbetade avdelningarna IT, affärsutveckling och butikskedja. Arbetsmodellen byggde på att hitta synergier och utveckla ett system för hela Axfood-koncernen, men samtidigt tillgodose varje butikkedjas unika behov. 5 FÖRSÄLJNINGSEFFEKT Efter sex månader hade Willys+ uppnått sitt treåriga mål: en miljon kundprogramskunder. I mer än en vecka var appen den mest nedladdade i Sverige före Facebook och Spotify. I dag har försäljningen ökat och Willys tagit marknadsandelar. Utfallet blev långt över förväntat. Man måste våga räkna med succé, säger Kerstin Elvegård, kundprogramschef på Axfood. Årets största utmaning 2013 präglades av ett intensivt arbete med att implementera Axfoods nya affärssystem SAP. I april infördes SAP i Stockholm och under hösten i Göteborg. Årets hållbarhetsarbete En av Sveriges största solcellsanläggningar installerades på taket till Dagabs fryslager i Göteborg. Detta är en bidragande anledning till att Dagab under året nått sitt mål att minska sin elförbrukning med fem procent. Satsningar 2014 Stort fokus läggs på utveckling av kundprogrammen inom Axfood. Dessutom öppnar Axfood tio nya butiker och moderniserar flera av sina befintliga. Implementeringen av det nya affärssystemet SAP slutförs under Axfood ser, steg för steg, resultatet av de stora investeringar som gjorts i affärssystemet. FÖRDELNING AV OMSÄTTNING 2013 Övrigt 1 % Dagab 13 % Axfood Närlivs 17 % Hemköp 15 % Willys 54 % 70 % Willys målsättning är att 2016 ha 70 procent av sina kunders köp registrerade med hjälp av kundprogrammet. Redan under 2013 uppnåddes andelen 50 procent. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

14 Kenneth Grönlund, e-handelschef Kicks Nanna Hedlund, marknadschef Kicks Jessica Dersén, inköpschef Kicks T EAM AXSTORES 1 E-HANDELSCHEF + 1 INKÖPSCHEF + 1 MARKNADSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

15 T EAM AXSTORES Kicks erbjuder hela sitt sortiment via surfplattor i butik. MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH KUNDNÖJDHET Med surfplattor integrerar Kicks e-handel och butik till en och samma upplevelse. Fördelarna är flera, både för butikerna och för kunderna. SÅ GICK DET TILL AXSTORES Axstores är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner. I alla varuhus och butiker ligger fokus på modern och inspirerande shopping. Butikskedjorna Kicks, Lagerhaus och Åhléns ingår. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Utmaning: Hur skulle den digitala utvecklingens potential maximeras? Kicks e-handel, som ett komplement till de närmare 150 fysiska butikerna i Sverige, lanserades första gången En av företagets strategier är att bli ledande även på webben. När vi lanserade vår e-handel fanns ingen annan auktoriserad e-handel inom skönhet som sålde de varumärken som vi gör, säger Nanna Hedlund, marknadschef på Kicks. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD 1 GO DIGITAL!

16 T EAM AXSTORES Under 2011 såg Kicks en snabb tillväxt för den egna e-handeln. Tempot i den digitala utvecklingen var högt. Kunderna förändrade sina köpbeteenden snabbt och Kicks ville flytta fram positionerna ytterligare. Hävstången i det digitala kommer först när vi kan få nytta av det även i våra fysiska butiker. Vi insåg tidigt att vi inte ville driva e-handeln som en separat kanal utan att den största potentialen låg i att integrera den med våra fysiska butiker, säger Kenneth Grönlund, e-handelschef på Kicks. 26 % Så mycket växte svenska Kicks totala e-handel under Sedan 2011 har omsättningen fördubblats. Vissa butiker hade över fem procent av sin omsättning via försäljning på surfplatta. 2 KUNDERNA SÄTTER TEMPOT 4 SURFPLATTA I BUTIK 2012 utrustades alla butiker med surfplattor som integrerades med kassasystemet. Därmed gjordes e-handelssortimentet tillgängligt för kunderna även i butikerna. Köpet genomförs i kassan, även om varan inte finns i butiken. VINNARE! Kicks.se utses till Årets e-handel 2013 på Retail Awards. Motiveringen: Att Kicks lyckats sy ihop e-handel och butik till en och samma upplevelse. 3 VIKTIGA EFFEKTER Hela sortimentet blir tillgängligt för alla kunder. Butikerna ser e-handeln som en möjlighet och inte ett hot. Minskade lagernivåer och optimerad varuförsörjning. VÄRDERINGAR OCH LEDARSKAP I FOKUS Ett utvecklingsprojekt växte fram. Styrkan i teamet var engagemanget för Kicks och företagets värderingar. Arbete av den här karaktären kräver att man kan arbeta tvärfunktionellt, vilket vi verkligen gjorde, säger Jessica Dersén, inköpschef på Kicks. En av våra värderingar är att vara ledande. Då måste vi tänka nytt och vara först, vilket ofta kan vara både svårt och utmanande. Det är avgörande att alla medarbetare ser samma målbild och arbetar i samma riktning, säger Nanna Hedlund, marknadschef på Kicks. 3 5 RESULTATET KICKS VÄRDERINGAR Engagemang Professionellt Personligt Lustfyllt Ledande I dag erbjuder samtliga Kicks-butiker med hjälp av e-handelssortimentet samma sortiment, oavsett hur stor eller liten butiken är. E-handelskunderna väljer själva om de vill hämta sina varor i butik eller få dem hemskickade. Surfplattan som säljverktyg ger dessutom tillgång till mer information om produkterna, kundbetyg och recensioner. 6 NORGE NÄSTA Kicks norska e-handel lanserades i juni 2013 och surfplattor rullas ut i butikerna under våren Axstores Ökat resultat trots svag marknad Omsättning och resultat 2013 Samtliga av Axstores bolag, Åhléns, Kicks och Lagerhaus, lyckades trots en relativt svag marknad öka försäljningen och ta marknadsandelar. Den totala omsättningen ökade med 2,4 procent. Försäljningsökningen i kombination med låga kostnadsökningar bidrog till att resultatet för Axstores ökade med 264 procent, jämfört med föregående år. Stoltast över Axstores centrallager gjorde sitt bästa produktionsresultat någonsin. Lagerhaus och Kicks gjorde sina bästa resultat någonsin. Kicks tog marknadsandelar på flera marknader och förbättrade både erbjudandet och inköpsvillkor. E-handelssatsningen med integration mellan näthandel och butik gjorde erbjudandet ännu mer lättillgängligt. Nyinvesteringar Åhléns öppnade ett nytt café på Åhléns City i Stockholm, etablerade ett nytt varuhus i Malmö och uppgraderade fem varuhus enligt sitt nya koncept. Kicks lanserade sin e-handel i Norge och Lagerhaus säljs nu i fyra butiker i Japan. Axstores genomförde viktiga investeringar i sitt nya affärssystem och under 2013 påbörjades implementationsfasen av två stora affärskritiska systemutvecklingsprojekt. Marknadsläget Marknaden för sällanköpsvaror var något svagare än förväntat under E-handeln fortsatte att ta marknadsandelar, vilket fick konsekvensen att butiker och köpcentrum fick färre besökare. Årets största utmaning 2013 präglades av bytet av affärssystem samt arbetet med förbättrad operationell effektivitet genom utveckling av roller, ansvar och struktur. Årets hållbarhetsarbete Sortimentet av Åhléns Bra Val-produkter, som är helt eller till största delen tillverkade av återvunnet material, växte. Produkterna utgjorde under 2013 fem procent av Åhléns totala försäljning. Satsningar 2014 Åhléns utvecklar och förbättrar det nya varuhuskonceptet samt lägger grunden för en e-handel. Kicks etablerar fler butiker i Norge och lanserar e-handel i Finland. Lagerhaus ökar försäljningen till Japan ytterligare. Axstores fortsätter sitt byte av affärssystem. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) FÖRSÄLJNING PER INKÖPSOMRÅDE Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda ANTAL BUTIKER OCH VARUHUS (FÖRSÄLJNINGSENHETER) Skönhet 51 % Hem 16 % Mode 25 % Media 4 % Lagerhaus 4 % AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

17 Ulla-Britt Isaksson, key account offentlig marknad Martin & Servera Christina Gezelius, informationschef Martin & Servera Stefan Calrell, försäljningschef Martin & Servera TEAM MARTIN & SERVERA 1 KEY ACCOUNT + 1 INFORMATIONSCHEF + 1 FÖRSÄLJNINGSCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

18 TEAM MARTIN & SERVERA ÖKAD KUNSKAP OM DEN SVENSKA SKOLMÅLTIDEN Martin & Servera ville kommunicera tydligare och mer effektivt med sina kunder. En smakfull skrift värnar om den svenska skolmåltiden och stöttar kunderna med kunskap. SÅ GICK DET TILL MARTIN & SERVERA Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksgrossist och specialist med ett stort engagemang för att utveckla den svenska måltidsbranschen. Under 2013 tog Martin & Servera fram rapporten Den viktiga skolmåltiden. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD Skolrestaurangen i Söndrumsskolan, Halmstad, är kund till Martin & Servera. 1 UPPRINNELSEN TILL IDÉN Martin & Servera brinner för barns hälsa och kost, och vill förmedla hur viktig den svenska skolmaten är. Det väckte idén om att ta fram en rapport om den svenska skolmåltiden. Genom att kombinera undersökningsresultatet med våra egna budskap fick vi en smakfull skrift som stöttar kunderna med kunskap, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera. AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

19 TEAM MARTIN & SERVERA 3 RAPPORTEN GES UT Under och efter sommaren distribuerades rapporten som visade att svenska föräldrar gör en tydlig koppling mellan skolmaten och barnens prestation i skolan. Skolmaten har en central roll i hemmet. 5 av 10 frågar sina barn vad de har ätit till lunch. 49 procent är beredda att byta parti i kommunalvalet för att öka kvaliteten på skolmaten. Signalen till politikerna är tydlig. Sveriges föräldrar vill att kommunerna prioriterar frågan om skolmåltiden, säger Stefan Calrell, försäljningschef offentlig marknad på Martin & Servera. 5 2 VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR: Vad tycker föräldrar är viktigt med barnens skolmåltid? MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING SAMVERKAR Våren 2013 drog Martin & Serveras marknadsoch försäljnings avdelning i gång ett nära samarbete för att utveckla idén om en rapport. Ämnet för Martin & Servera-rapporten 2013 spikades efter att undersökningföretaget United Minds kopplats in. Vi vet att skolorna har svårt att nå skolbarnens föräldrar. Därför landade det slutligen i att undersöka vad föräldrarna tycker om den svenska skolmaten, säger Christina Gezellius, informationschef på Martin & Servera. RAPPORTEN EN DÖRR- ÖPPNARE POSITIV FÖRSÄLJNINGSEFFEKT Martin & Servera-rapporten bidrar dels till att värna om den svenska skolmåltiden, dels till att utveckla Martin & Serveras affär. Satsar våra politiker mer pengar på skolmaten kan det 4 Martin & Serveras säljkår är mycket positiv. Rapporten är central i dialogen med offentlig sektor och har använts av aktörer som Skolmatens vänner och Kost & Näring, kostchefernas riksorganisation, vid lobbying i skolmatsfrågan. Hur ser föräldrar på politikernas hantering av frågan? I mötet med kunderna märks det att vi är med och påverkar. Jag får direkt feedback från branschen som tycker att rapporten är viktig. Ulla-Britt Isaksson, key account offentlig marknad på Martin & Servera naturligtvis få positiva effekter på vår försäljning, men framför allt kan kommunerna köpa kvalitet i stället för lågt pris, säger Christina Gezelius, informationschef på Martin & Servera. Martin & Servera Ett varumärke, en säljkår starkare på marknaden Omsättning och resultat 2013 Det totala resultatet förbättrades med 127 procent jämfört med föregående år. Både resultatet och omsättningen under 2013 är företagets bästa någonsin. Stoltast över 2013 inleddes med åtta olika webbplatser för Martin & Servera Restaurangdistribution. I april lanserades en gemensam webbplats för hela verksamheten. Den nya webbplatsen har gjort kommunikationen mer effektiv och antalet besökare har ökat jämfört med tidigare. I dag har martinservera.se mer än besökare per månad. Nyinvesteringar Ett gemensamt varumärke, Martin & Servera, för verksamheten inom restaurangdistribution lanserades i april. En gemensam säljorganisation bildades och med det följde sammanslagningen av säljkontor, med renovering och utökning av lokalerna på flera orter, bland annat i Stockholm, Malmö och Göteborg. Marknadsläge Under 2013 var marginalerna i grossistbranschen fortsatt låga. Martin & Servera har, som marknadsledare, ett viktigt ansvar för en hållbar lönsamhetsnivå i branschen. I diskussionerna med kundledet var det ofta för ensidigt fokus på pris, särskilt i offentlig upphandling. Årets största utmaning Vårens hästköttsskandal berörde även Martin & Servera. Skandalen fick dock en del positiva effekter, såsom nya, mer omfattande, uppföljningsrutiner för underleverantörer och produkter hos Martin & Servera liksom inom hela livsmedelsbranschen. Årets hållbarhetsarbete Martin & Serveras tävling Utmaningen med fokus på hållbarhet och socialt ansvar genomfördes även Under året vann Junibacken i tävlingsklassen restaurang och Nytorpsskolan i Rönninge i klassen offentlig verksamhet för att de minskat matsvinnet. Hösten 2013 presenterades Utmaningen 2014 som handlar om att öka andelen ekologiska varor och vänder sig till både kunder och leverantörer. Satsningar 2014 Martin & Servera satsar på att förbättra lönsamheten genom effektivare processer för arbetet inom lager och distribution, samt bygger en ny och bättre plattform för e-handel. Siffror 2013 NYCKELTAL (MKR) FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNING PER KUNDGRUPP Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda ANDEL EKOLOGISKA VAROR AV TOTAL FÖRSÄLJNING (PER SISTA DECEMBER) % 2009 Offentlig verksamhet 27 % 6,4 % % 8 % Privata restauranger 73 % 8,9 % 2013 AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

20 Georgios Theodossiou, entreprenör Mekonomen Bilverkstad/ Promotor Åkersberga T EAM MEKONOMEN GROUP Henrik Engberg, inköpschef reservdelar Mekonomen Nordic Daniel Belmonte, chef produktavdelningen Mekonomen Nordic 1 INKÖPSCHEF + 1 ENTREPRENÖR + 1 PRODUKTCHEF = AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE TEAMWORK SOM GÖR SKILLNAD

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer