Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland"

Transkript

1 Research nationella portaler: Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland 1 Norge Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning Minside E-tjänster Ämnesområden Sammanfattning 6 2 Norge Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Access Lagring och överföring av information Teknik Sammanfattning Danmark Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Sammanfattning Storbritannien Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Local Directgov Sammanfattning Kanada

2 5.1 Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Informationskanaler Sammanfattning Nya Zealand Bakgrund Deltagande myndigheter Drift och förvaltning E-tjänster Ämnesområden Access Sammanfattning

3 1 Norge Bakgrund Norge.no lanserades i januari 2000 på uppdrag av den norska regeringen och 1 januari 2002 samlokaliserades den statliga Opplysningstjenesten med norge.no. Fram till januari 2005 var norge.no administrerat av fylkesmannen i Sogn og Fjordane, idag ligger portalen under det norska Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Norge.no utgörs av en internetportal med samhällsinformation och kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner. Inom ramen för norge.no finns även en upplysningstjänst där allmänheten kan ställa frågor om offentlig verksamhet, lagar och regler via telefon, chat, e-post, sms, brev eller fax. Norge.no omfattar även en personlig sida med individualiserad information, Minside. 1.2 Deltagande myndigheter Norge.no omfattar en guide med samhällsinformation till samtliga myndigheter och kommuner. E-tjänster sker genom Minside där idag 6 myndigheter och 20-talet kommuner erbjuder tjänster. 1.3 Drift och förvaltning Norge.no driver och utvecklar dels portalen (noreg.no, norway.no og norga.no) och Minside, dels Norge.no ansvarar för tekniskt utveckling (ej Minside), innehållsproduktion och underhåll för dessa portaler. Norge.no:s upplysningstjänst omfattar medborgarinformation via telefon, chat, e-post, sms, brev och fax samt avändarstöd till Minside och dess inloggningslösning. Norge.no ansvarar även för kvalitetsmärkningen av alla offentliga webbplatser samt för samordning av portaler inom offentlig sektor. Vilket ansvar och vilka uppgifter Norge.no ska ha bestäms genom ett årligt regleringsbrev från departementet. Norge.no:s budget för 2006 var på ca 30 millioner NOK. Verksamheten som beskriven ovan kräver 25 årsarbetskrafter. Ekonomitjänster och personalfunktion köps in externt vilket ger ytterligare 3,5 årsarbetskrafter. Upplysningstjänsten för medborgare kräver därutöver ca 6 årsarbetskrafter. 1.4 Minside E-tjänster Minside lanserades i december 2006 och ger en gemensam ingång till elektroniska tjänster inom offentlig sektor samt möjlighet att kommunicera med 3

4 stat och kommun. Från starten deltar 6 statliga myndigheter och 23 kommuner. I Minside är offentliga tjänster samlade i en individuellt anpassad portal, alla användare får därmed en egen skräddarsydd sida. Informationen är tematiskt strukturerad och tjänsterna är samlade och sorterade utifrån användarens behov. Ansvaret för de olika tjänsterna ligger kvar hos respektive myndighet. Minside ger även en översikt över vilken information som finns registrerad om den enskilda medborgaren. Minside etablerades som ett samarbetsprojekt mellan Fornyings- og administrasjonsdepartementet och de myndigheter som levererade tjänster i den första versionen av lösningen. Målet är att så många tjänster som möjligt ska vara tillgängliga på Minside. Utvecklingskostnaden för Minside var på ca 10 millioner NOK. För 2006 var budgeten på ca 9 millioner NOK (drift och utveckling), med extra anslag beviljade slutade den på ca 14 miljoner NOK. Minside-sektionen består av 5 årsarbetskrafter (exkl. användarstöd) Access Identifieringen i Minside är baserad på PIN-koder. Lösningen inkluderar också vidareförmedling av elektronisk identitet som gör att användaren kan gå vidare till en annan deltagande offentlig webbplats utan ny inloggning. Denna lösning gäller tills dess att en ny säkerhetsportal för offentlig sektor har etablerats Lagring och överföring av information Minisde visar data som redan är registrerad i olika offentliga register, informationen lagras på så sätt inte i Minside. Datan ligger kvar i register hos de olika myndigheter som levererar tjänsten. Alla uppgifter relaterade till skatt ligger t ex kvar i Skattemyndighetens register. Minside lagrar ett minimum av data som möjliggör upprättandet av en personlig sida Tjänsterna i Minisde Minside ger insyn i personlig information från flera offentliga register samt möjlighet till inrapportering av uppgifter, registrering och frågor. Miniside innehåller: Registertjänster där Minisde tar fram information från aktuell tjänsteleverantör (myndighet). Transaktionstjänster där användaren kan rapportera in uppgifter. Meddelandetjänster där tjänsteleverantören skickar personliga. meddelanden till användaren, och användaren kan svara. Kalendertjänst där tjänsteleverantören kan registrera personliga möten och andra viktiga datum. 4

5 Minside innehåller än så länge ett urval av tjänster. Kommunala tjänster är integrerade i viss mån, Minside länkar till kommunernas webbplatser Miniside hade vid lansering 23 tjänster. Tjänsterna är organiserade tematiskt: Namn och adress i folkbokföringen Ansökan om skattekort Flyttanmälan Namn och kontaktinformation för min bostad Byte av bostad Beställning av försäkringskort för sjukvård Beställning av uppgifter om ålderspension Mina fordon inkl datum för besiktning Tjänster från Lånekassen (motsvarande CSN) bla. översikt och uppgifter om skuld, förestående terminsbelopp, ansökan om betalningsuppskov och status för ansökan om bidrag och lån. Status och registrerad information hos Arbetsförmedlingen Information om min registrerade egendom Tjänster från enskilda kommuner 1.5 Ämnesområden På startsidan norge.no finns 14 olika ämnesområden som har respektive 1-6 underrubriker. Exempelvis finns det tre olika ingångar under ämnesområdet arbete. Klickar användaren på någon av underrubrikerna listas länkar till webbsidor hos olika myndigheter. Även länkar till externa webbsidor med relevanta e-tjänster listas. Under arbetsgivare kan användaren välja e- tjänsten registrera dig som arbetsgivare och länkas till aktuell webbsida hos Arbeids- og velferdsetaten. Ingen inloggning behövs. Arbete Arbetsgivare Arbetssökande Arbetstagare Bo och egendom Familj Konsument Fritid, kultur och miljö Hälsa Näringsliv Omsorg och sociala tjänster Rättsliga frågor Samhälle 5

6 Skatter och avgifter Skola och utbildning Trafik Välfärd Under varje rubrik listas länkar och kontaktuppgifter till ansvarig myndighet samt länkar med information om relevanta lagar på området. På portalens startsida finns även en ingång som heter vanliga frågor. Utifrån ca 30 ämnesområden kan användaren se vanliga frågor och svar med hänvisning och länkar Hitta myndighet Under Hitta myndighet finns länkar och kontaktuppgifter till myndigheter och kommuner, sorterade alfabetiskt eller ämnesvis. Användaren kan också söka via en sökmotor. Sidan innehåller även en karta där användaren kan klicka sig fram till kontaktuppgifter och webbsidor för olika myndigheter i ett valt närområde. Under rubriken Ditt närområde kan användaren skriva in sitt postnummer för att se offentliga myndigheter i kommunen. 1.6 Sammanfattning Samhällsinformation/upplysningstjänst via flera olika kanaler; telefon, chat, sms, fax och brev. Guide med länkar till olika myndigheters webbsidor för information och e-tjänster. Länkar till kommunernas respektive webbsidor. Minside o individualiserad information och 20-talet e-tjänster o kommunikation med myndigheter genom personlig e- brevlåda. o inrapportering av uppgifter o ansvaret för de olika e-tjänsterna ligger kvar hos respektive myndighet o tillgång till registerinformation om mig som medborgare 6

7 2 Norge Bakgrund Altinn är i första hand myndigheters portal för elektronisk dialog med näringslivet men innehåller även tjänster för privatpersoner. Altinn började som ett kluster mellan tre myndigheter: Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå och Brönnöysundsregistrerne. Samtliga tre myndigheter hade egna lösningar för hur företag lämnande obligatoriska uppgifter till respektive myndighet. Syftet var att skapa en gemensam portal/gränssnitt där företagare elektroniskt kunde rapportera in de uppgifter som myndigheterna begär. Koppling mot företagens affärssystem finns i Altinn, uppgifter kan således inrapporteras till myndigheterna med automatik. För all inrapportering och åtkomst av arkiv krävs ett lösenord. Företagaren och medborgaren kan följa vilka uppgifter som lämnats och till vilken myndighet. Portalen lanserades i december Deltagande myndigheter Följande statliga myndigheter är med i Altinn-samarbetet per : Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Konkurransetilsynet Statens lånekasse Kredittilsynet Fiskeri- og kystdepartementet Økokrim, Produktregisteret Norges Bank Brønnøysundregistrene Statens innkrevingssentral Statens landbruksforvaltning Husbanken Statens forurensningstilsyn Patentstyret Lotteri- og stiftelsestilsynet 7

8 Luftfartstilsynet Mattilsynet Norges Vassdrags- og energidirektorat. 2.3 Drift och förvaltning Altinn drivs och förvaltas av en central förvaltningsorganisation som är gemensam för alla deltagande myndigheter i Altinn-samarbetet. Centralförvaltningen finns som en avdelning vid Brønnøysundregistrene. Sedan starten har 12 miljoner tjänster levererats genom Altinn. Det tydliggörs på portalen att Altinn endast är budbärare och inte kan påverka vad myndigheter efterfrågar från medborgarna, utan att Altinns roll endast är att underlätta medborgarnas kommunikation med förvaltningen. De allra flesta tjänsterna i Altinn är producerade av Altinn själva men även tjänster producerade externt förmedlas. Inom Altinns centralförvaltning arbetar 11 årsarbetskrafter med uppgifter knutna till portalen (teknik, administration, marknadsföring osv.) I tillägg hyrs externa konsulter in för ca 2 millioner NOK per år. De myndigheter som deltar i samarbetet har också sina egna lokala förvaltningar. Storleken på dessa varierar från myndighet till myndighet. Skattemyndigheten som har flest tjänster i Altinn har ca 5-8 årsarbetskrafter för deras lokala Altinnförvaltning. Omkring 6-8 årsarbetskrafter arbetar med Altinn användarservice som ger användarstöd via telefonsamtal, och sms. Budgeten för Altinn centralförvaltning och Altinn användarservice är ca 32 millioner NOK per år. Deltagande myndigheter har egna budgetar för förvaltning som inte är inkluderade i de 32 miljonerna. Dessa varierar med myndigheternas storlek. 2.4 E-tjänster För företag finns inom Altinn ca 40 olika e-tjänster, för privatpersoner ett drygt 10-tal Exempel på e-tjänster för företag: Inrapportering av deklaration, arbetsgivaravgift, momsuppgifter, statistik, bokslut osv Exempel på e-tjänster för privatpersoner: Inrapportering av deklaration, elektronisk flyttanmälan, ansökan om bostadsbidrag, årsbesked och kontoinformation från Husbanken, signering av lånebrev och årsbesked från Lånekassen (CSN). 8

9 Omkring 35 affärssystem och andra datasystem har utvecklat gränssnitt mot Altinn för att möjliggöra integration. Ytterligare några är på gång t ex Agresso. Altinn är tillviss del pro-aktivt. När en deadline närmar sig får användaren automatiskt en lista över de formulär som ska fyllas i och information om vilken myndighet Altinn vidarebefordrar dem till. Samtidigt får användaren nödvändig online guidning. Formulären är förifyllda där möjligt och de är dynamiska. Användaren behöver inte fylla i information som inte är specifikt relaterad till användaren eller den aktuella tjänsten. Medverkande myndigheter kan skicka meddelanden direkt till användarnas egna e-brevlådor i Altinn. Lånekassen (motsv CSN) och Husbanken (regeringens myndighet för bostadspolitik, bolån) skickar ut årsbesked till sina kunder. Den som vill använda sig av pappersformulär för olika typer av inrapportering laddar ned dessa från respektive myndighets hemsida. Altinn listar länkar dit. 2.5 Access Sidorna innehåller individualiserad information. Första gången loggar användaren in med hjälp av födelsenummer och engångskod som beställs från Altinn. Användaren registrerar mobiltelefonnummer dit han/hon i fortsättning kan få nödvändiga koder skickade. Ett alternativ är att logga in med Buypass Smartkort (e-id) Access företag All inhemsk näringsverksamhet finns registrerad hos Brønnøysundregistrene. Myndigheten har därför översikt över vilka som har formella roller i alla norska verksamheter. Dessa personer får automatiskt tillgång till sitt företags tjänster i Altinn. De personer som är registrerade i Enhetsregistret hos Brønnøysundregistrene (exempelvis chefer) kan delegera sina inloggningsrättigheter till andra personer inom företaget. Personlig inloggning ger olika access i Altinn, exempelvis finns administratörsrätt, signeringsrätt och rätt till revisorsattest. 2.6 Lagring och överföring av information Inrapportering av uppgifter via Altinn skickas bara till den myndighet som ska ha informationen. Alla myndigheter som deltar i Altinnsamarbetet är var för sig ansvariga för de inrapporterade uppgifterna i enlighet med den norska personuppgiftslagen. 9

10 Altinn har en användardatabas som innehåller namn, födelsenummer, adress och pinkod till hela landets befolkning. Upplysningarna är hämtade från folkregistret, informationen därifrån används för att skicka pin-kod till användaren och för att förifylla adressinformation i relevanta tjänster. Användardatabasen hämtar också information från Enhetsregistret för att ge personer rättigheter i Altinn knutna till hans/hennes roll i ett företag (chef, revisor osv). Alla inrapporteringar långtidslagras i mappen Sendt og Arkiviert där informationen är tillgänglig för användaren och andra som fått delegerade rättigheter av användaren. Arkivet fungerar som en juridisk logg som säkerhet vid en eventuell tvist om inrapportering. Upplysningarna lagras därför i 10 år. För att ändra namnuppgifter och dyl. måste användaren vända sig till folkbokföringen därifrån uppgifterna hämtas. 2.7 Teknik Altinn är byggd på en.net plattform men i de flesta fall behöver inte användare ändra hård- eller mjukvara för att kunna använda portalen, tillgång till nätet är tillräckligt. Lösningen bygger på ett standard gränssnitt baserat på öppen standard (XML, SOAP). 2.8 Sammanfattning - I huvudsak inrapportering av uppgifter från företag till myndigheter. Välutvecklade e-tjänster. Ingen generell samhällsinformation, ingen sökmotor Inloggning med kod eller e-id Automatisk kommunikation mellan företags affärssystem och myndigheter Ett 40-tal e-tjänster för företag, ett 10-tal för medborgare Pro-aktivt i viss utsträckning. Förifyllda uppgifter, medborgare och företag kan följa sina ärenden, individualiserad information Decentraliserat ansvar för information och tjänster. Uppgifterna är bara tillängliga för den myndighet som ska ha informationen. Politiskt prioriterat i regeringens handlingsplan Et enklere Norge 10

11 3 Danmark Bakgrund Borger.dk är en sammanslagning av portalerna danmark.dk och netborger.dk, där anmark.dk hade primärt fokus på texter om offentlig service och netborger.dk på självbetjäning för medborgare. Borger.dk förenar dessa till en portal och omfattar information om förvaltningen, självbetjäningslösningar och publikationer inom 18 överordnade ämnen. Syftet med Borger.dk som den ser ut idag är att ge medborgarna en överblick över alla de tjänster som finns på olika hemsidor inom offentlig sektor. Borger.dk ska stödja kommunernas hemsidor som fortfarande har ansvaret för lokala informationsinsatser. På själva portalen finns inga e-tjänster utan användaren länkas till olika externa offentliga webbsidor för att genomföra sådana tjänster. Borger.dk omfattar bara självbetjäningslösningar för medborgare, företag omfattas således inte. är arbetslivets ingång till det offentliga. Borger.dk är första etappen i etableringen av en gemensam offentlig landsportal och en del av den danska e-strategin. Portalen ska fungera som medborgarnas digitala huvudingång till offentlig sektor vid sidan av den långsiktiga och mer avancerade medborgarportallösningen (borger.dk version 2) som utvecklas av Projekt Digital Forvaltning och ska etableras Denna vidareutveckling av borger.dk kommer att omfatta en personlig ingång, en Min sida för alla danskar. År 2012 ska alla offentliga tjänster (både nationella och lokala) finnas på borger.dk. För att driva på utvecklingen har inom det danska Finansministeriet Den Digitale Taskforce tillsatts vars uppgift är att koordinera och främja utvecklingen av gemensamma ITlösningar för hela den offentliga förvaltningen. 3.2 Deltagande myndigheter Borger.dk ska vara en ingång till hela det offentliga Danmark och samlar både statliga och regionala självbetjäningslösningar. Borger.dk är idag ett komplement till de olika kommunernas hemsidor som har ansvar för den lokala informationen. 3.3 Drift och förvaltning Borger.dk är utvecklad i samarbete mellan Kommunernes Landsforening och Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Regeringen, Kommunernas Landsforening och Regionerne har ingått avtal om etablering och finansiering av den gemensamma medborgarportalen. Borger.dk är ramen för existerande och kommande e-tjänster. Kommunerna har ansvar för att 11

12 leverera det kommunala innehållet till borger.dk. Kommunerna ska även fortsätta utveckla e-tjänster till medborgarna där det är efterfrågat. Sådana nya tjänster kan vara tillgängliga både på kommunens hemsida och på borger.dk. I takt med att riktlinjer och standarder för e-tjänster fastställs så meddelas kommunerna. Förnärvarande (april 2007) arbetar 19 årsarbetskrafter med borger.dk, därav finns 4,5 medarbetare vid Kontaktcenteret som besvarar frågor via telefon, och chat. Driftkostnaderna exklusive lön var under 2006 ca DKK för Kontaktcenteret. Första versionen av borger.dk hade en utvecklingsbudget på ca 13 millioner DKK för För 2007 är budget för drift och utveckling 9 miljoner DKK. Utvecklingsprojektet för borger.dk version 2 med Min Side har en budget på 12 miljoner DKK för För 2008 och framåt beräknas de årliga omkostnaderna för utveckling och drift av borger.dk version 2, inklusive Min Side, att vara på ca 45 miljoner DKK. 3.4 E-tjänster Borger.dk hänvisar till omkring 600 självbetjäningslösningar. Självbetjäning är ett vitt begrepp som t ex inkluderar webbsidan trafikken.dk, där man kan följa trafiksituationen i hela landet. Andra informationstjänster som t ex egendomsvärdering går också under självbetjäning. Många självbetjäningslösningar är anmälningsblanketter av olika slag som användaren måste skriva ut och skicka in till myndigheten. Användaren kan hitta till självbetjäningslösningarna via ämnesområdena specificerade på portalens huvudsida eller via alfabetisk ingång. Länksamling och blanketter finns samlade under de olika ämnesområdena. Blanketterna kommer upp i Pdf-format för utskrift. I de fall en e-tjänst finns användaren välja en länk till aktuell myndighets hemsida där tjänsten kan utföras elektroniskt. Då krävs ofta Digital Signatur (E-id). Vilka kommunala tjänster som finns med i portalen beror på vilka tjänster den enskilda kommunen har köpt. På portalens startsida kan användaren välja sin bostadskommun. När det är gjort finns en hänvisning till just den kommunens tjänster när användaren navigerar sig vidare under olika ämnesområden. Varje kommun har dessutom en egen ingång från borger.dk. 3.5 Ämnesområden På huvudsidan finns ett antal ämnesområden specificerade, de mest efterfrågade ämnena står först på sidan. Användaren kan klicka sig vidare och läsa om reglerna på de olika områdena, vilken myndighet man ska vända sig till i olika fall, samt hänvisningar till de vanligaste hemsidorna på området. 12

13 Borger.dks grundläggande ämnesstruktur består av 18 ämnen: Arbete och förvärv Bo och flytta Medborgare och samhälle Danskar i utlandet Familj och barn Användaren Handikappade Kyrka och tro Kultur och fritid Miljö och energi Pengar, skatt och pension Polis, lag och försvar Skola och ubildning Hälsa och sjukdom Transport Invandrare i Danmark Unga Äldre Varje ämnesområde innehåller: Viktig information på området Möjligheter till självbetjäning En kom-ihåglista Relevanta adresser till myndigheter och portaler Lagar på området Publikationer på området (finns även separat sökingång för publikationer) Var du kan hitta fler upplysningar Borger.dk har en sökmotor som påminner om Google. Dessutom kan användaren hitta information genom följande ingångar: 13

14 3.5.1 Hitta myndighet Hitta myndighet är ett elektroniskt uppslagsverk över myndigheter och personer. Här finns information om: Departement, regioner, kommuner, kungahuset, EU, internationella organisationer, Ambassader, domstolar osv Medborgare och samhälle Under ämnet 'Borger og samfund' finns samhällsinformation om politik och demokrati Fakta om Danmark Under Fakta om Danmark finns befolkningsstatistik, geografi, BNP osv. 3.6 Access I den första etappen finns ingen personlig inloggning till portalen. Vissa tjänster som länkas till på olika myndigheters webbsidor kräver e-id. Telefonnummer för guide till offentlig sektor finns: 1881 alternativt chat eller med borger.dk. 3.7 Sammanfattning Borger.dk är första etappen i etableringen av en gemensam offentlig landsportal som ska etableras Vidareutvecklingen kommer att omfatta en personlig ingång, en Min sida för alla danskar Borger.dk är idag en medborgarportal och guide, som omfattar samhällsinformation, publikationssök och självbetjäningslösningar. Portalen är att samarbete mellan kommunal- och nationellnivå och är ett komplement till kommunernas hemsidor. Kommunerna ansvarar för den kommunala informationen på borger.dk Portalen hänvisar till ca 600 självbetjäningslösningar (användaren länkas till externa webbsidor). Många av självbetjäningslösningar är blanketter i pdf-form som användaren måste skriva ut och skicka in till myndigheten. Andra självbetjäningslösningar är interaktiva tjänster (e-tjänster) som kräver digital signatur Idag ingen personlig inloggning till portalen 14

15 4 Storbritannien Bakgrund Directgov ingår i Storbritanniens Transformational Goverment Strategy (2005) som är en e-governmentstrategi som sträcker sig sex år framåt i tiden. I strategin finns en uttryckt samverkansambition att dela service, kunskap, infrastruktur och teknologi emellan olika myndigheter i landet. Directgov syftar till att förenkla myndighetskontakter för medborgarna samt ge en guide till service från lokala myndigheter. Portalen tillhandahåller idag främst information från myndigheter på nationell nivå. Directgov är tillänglig via flera kanaler; webb digital-tv och via mobiltelefoni. Directgov har ca 5 miljoner användare (2006). Directgov riktar sig främst till medborgare, för företag finns Business Link (http://www.businesslink.gov.uk/). I april 2006 beslöts att informationen på landets olika myndighetssidor skulle granskas och samordnas. 951 webbsidor har hittills granskats och information har överförts till antingen Directgov eller Business Link. 4.2 Deltagande myndigheter 2006 deltog 18 myndigheter på nationell nivå (Government departments). Länkar finns till 388 lokala myndigheter. 4.3 Drift och förvaltning Directgov är producerad av Central Office of Information. Det finns ett centralt team som sköter den centrala infrastrukturen och tillhandahåller guidelines och standarder för länkning till sidan. Innehållet på portalen sköts genom franchise från olika departement. Exempelvis är innehållet under Home and Community förvaltat och uppdaterat av Department for Communities and Local Government. Innehållet under Parents är skött av Department for Education and Skills. Directgov drivs av ett centralt team på ca 50 årsarbetskrafter. Inkluderas även den departementspersonal som arbetar med innehåll uppgår siffran till ca 150 medarbetare. Budgeten för den centrala förvaltningen var för 2006/ miljoner. För 2008/2009 beräknas den växa till 30 miljoner. Denna budget inkluderar inte kostnaderna för franchise verksamheten ute på departementen. Ungefär 10% av budgeten är avsatt till tjänster inom Digital TV och mobiltelefon. Två årsarbetskrafter understödda på deltid arbetar med dessa kanaler. 15

16 4.4 E-tjänster Directgov innehåller en länksamling med länkar till olika myndigheters hemsidor vad det gäller online-tjänster. En del online-tjänster är av sådant slag att användaren rapporter in uppgifter till en myndighet eller gör en anmälan. Detta sker genom länk till aktuell myndighets webbsida. Under rubriken Brott, rättvisa och lag kan användaren exempelvis välja rapportera ett mindre brott och länkas därmed till för att rapportera brottet. Många online-tjänster är dock av ett annat slag, exempelvis hitta en kurs nära dig, skaffa information om vårdköer, råd får utlandsresa osv. Det finns således ingen uppdelning mellan e-tjänster i form av inrapportering eller anmälan till myndighet och andra typer av informationsgivande online-tjänster. Under rubriken Do it online på startsidan finns följande kategorier: Brott, rättvisa och lag (10 online-tjänster) Arbete (15 online-tjänster) Utbildning och lärande (17 online-tjänster) Hälsa (13 online-tjänster) Hem och kommun (33 online-tjänster) Fritid (11 online-tjänster) Pengar, skatt och bidrag (42 online-tjänster) Motor (22 online-tjänster) Resor och transport (16 online-tjänster) Rättigheter och skyldigheter (15 online-tjänster) Inom alla kategorier länkas användaren till en extern webbsida som erbjuder en online-tjänst inom området. 4.5 Ämnesområden Portalen är uppbyggd efter teman där användaren kan söka information utan att i förväg veta vilken myndighet det är som erbjuder service/tjänst på just det området. Användaren kan även söka information via tio ämnesområden som exponeras på startsidan. Dessa är: 16

17 Education and Learning Home and community Money, tax and benefits Travel and transport Crime, justice and the law Motoring Employment Health and well-being Enviroment and greener life Rights and responsibilities Under varje ämne finns ytterligare underrubriker i tre nivåer. Dessa rubriker innehåller främst olika typer av samhällsinformation. Ett exempel är information i punktform om hur du hjälper ditt barn att förbättra sina betyg. Dessa sidor fungerar som ett slags uppslagsverk med samhällsinformation tillgänglig på direct.gov (användaren länkas inte vidare till externa sidor). Användaren kan även navigera sig via följande ingångar baserad på livssituation: Parents Britons living abroad Caring for someone Disabled people (e-tjänst söka Carer s allowance online) Over 50s Young people Under varje grupp finns underrubriker i fyra nivåer med detaljerad samhällsinformation och länkar. Ex: Parents Having a baby o Health in pregnancy Healthy eating for pregnancy Scans and screening tests Alcohol and pregnancy Contact with animals during pregnancy 17

18 Your money Regular check-ups Rubella and HIV Smoking in pregnancy Family issues and the law Adoption and fostering Worried about... Childcare Your child's health Working parents Travelling safely Becoming a parent if you are disabled (disabled people section) Schools (education and learning section) Användaren kan även söka information via portalens sökmotor Directories Under Directories finns kontaktinformation till offentlig sektor och välgörenhets- och frivillighetsorganisationer i Storbritannien. Dessa är listade alfabetiskt och via kategori Guide to Govt Under Guide to Govt finns samhällsinformation under kategorierna; Om Britain, parlamentet, monarkin, politiska partier, UK och Europa, internationella organ, rättsväsendet osv. 4.6 Access Ingen inloggning till portalen. 4.7 Local Directgov - The Local Directgov Programme är ett program där alla lokala myndigheter (England) är involverade. Local Directgov tillhandahåller medborgare länkar mellan Directgov och de lokala myndigheternas onlineservice. URL- 18

19 data har hämtats från alla lokala myndigheter och uppdateras av tjänstemän på lokal nivå. Programmet lanserades i januari I programmet ingår fyra delar: 1. Bygga en URL insamlare för att kunna länka djupt ner i lokala myndigheters webbsidor. 2. En verktygslåda för Neighbourhood and Parish Councils (ung. kommundelsnämnd) för att göra deras service elektronisk. (VOICE). 3. Förvaltning och uppdatering av innehåll av Home & Community Franchise section i Directgov. 4. Producera vägledning för webb och användarbarhet The Local Directgov Programme har skapats av lokala myndigheter för lokala myndigheter och vill öka medborgares användning av e-tjänster tillhandahållna av lokala myndigheter. Local Directgov beskriver sig själva som ett komplement till lokala myndigheters individuella webbsidor. Inom The transformational local government pågår tre nationella projekt som bygger på local e-government. Ett av dessa är Local Directgov. Ett annat är Government Connect som syftar till att kundinformation ska kunna delas säkert emellan lokal och central nivå för bättre service. Det tredje projektet Take-Up Campaign är skapat för att öka medborgares medvetenhet kring om lokala myndigheters online-service och uppmuntra människor att använda dem. 4.8 Sammanfattning - Länksamling och guide till olika myndigheters tjänster, främst på nationell nivå. Omfattande samhällsinformation Målgruppen är medborgare, för företag finns Business Link. Ingen inloggning Ca 200 online-tjänster, användaren länkas till respektive myndighets webbsida Olika slag av online-tjänster, vissa är e-tjänster för inrapportering eller anmälan till myndighet, andra endast informationsgivande Uppdatering och förvaltning sker genom franchise, de olika departementen ansvarar för informationen under sina respektive områden Local Directgov, för länkar till onlineservice tillhandahållen av lokala myndigheter, är under utveckling Länkar finns till även andra än offentliga aktörer t ex frivillighetsorganisationer 19

20 5 Kanada Bakgrund Service Canada syftar till att skapa en one-stop-shop för offentliga tjänster i Kanada för i huvudsak motsvarande Försäkringskassan, AMS, CSN och Skatteverket. Service Canada marknadsförs som ett one stop service delivery network och kombinerar telefon, webb, e-post, personliga möten och mobila tjänster i sitt leveransnätverk. Service Canada har ca 320 servicekontor Service Canada Centres, 174 runt om i landet och ett nationellt servicetelefonnummer. Ett fokus har varit att utvidga offentlig service i glesbygden. Idag omfattar Service Canada två tjänsteområden; pensioner och försäkring av arbetstagare. Portalen lanserades i september Deltagande myndigheter Service Canada sammanför tjänster på statlig nivå och arbetar mot att även integrera andra nivåer i förvaltningen. Idag samlar Service Canada tjänster från följande myndigheter: Agriculture and Agri-Food Canada; Canadian Heritage; Canada Revenue Agency; Citizenship and Immigration Canada; Human Resources and Skills Development Canada; Passport Canada; Public Works and Government Services Canada; Social Development Canada; Transport Canada Veterans Affairs Canada. 5.3 Drift och förvaltning Service Canada leds av Minister of Human Resources and Social Development och omfattar information, service och tjänster från statliga myndigheter (federal government). Samarbete byggs även med andra nivåer inom det offentliga. 20

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon?

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? Köp medges ej, kontakta din bank om problemet kvarstår. Kan vara bra ur säkerhetsaspekt 1. Pinkod 2. Svarskod 3. Kontrollkod 4. Ny svarskod 5. OK Failed. Your session

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Digitalguiden Platstjänster

Digitalguiden Platstjänster Digitalguiden Platstjänster Facebook Tripadvisor Google My Business Foursquare Yelp Översikt Platstjänster Facebook Tripadvisor Google Foursquare Yelp Typ av plattform Världens största sociala nätverk.

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

E-tjänster som förenklar livet

E-tjänster som förenklar livet E-tjänster som förenklar livet Olika typer av e-tjänster Interna e-tjänster Statliga och kommunala e-tjänster Kommersiella e-tjänster E-tjänster för privatpersoner resp. organisationer Vinster för användaren

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Innovation i offentliga organisationer

Innovation i offentliga organisationer Innovation i offentliga organisationer om SCB:s deltagande i projektet Measuring Public Innovation in the Nordic Countries: Toward a common statistical approach Per Annerstedt, 2011-05-24 Kort om projektet

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

OFFENTLIG INFORMATION. A government of the people, by the people, for the people - ABRAHAM LINCOLN

OFFENTLIG INFORMATION. A government of the people, by the people, for the people - ABRAHAM LINCOLN OFFENTLIG INFORMATION A government of the people, by the people, for the people - ABRAHAM LINCOLN VAD ÄR PROBLEMET? Att det som produceras för offentliga medel blir tillgängligt för alla medborgare är

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! 1. Gå till www.eu-go.eu. 2. Välj det land du är intresserad av

KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! 1. Gå till www.eu-go.eu. 2. Välj det land du är intresserad av KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! Jobba som egen frisör i London så gör du för att hitta information, blanketter och myndigheter. 1. Gå till www.eu-go.eu Välj det språk du vill bli guidad till

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Verksamt.se/kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Vad är verksamt.se? Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Utgår från EUs tjänstedirektiv och

Läs mer

Sköt din vardagsekonomi

Sköt din vardagsekonomi Marie Norman Sköt din vardagsekonomi PÅ NÄTET Del 3 MYNDIGHETER OCH BOLAG 19. Skatteverket... 54 20. Konsumentverket... 56 21. Förälder... 60 22. Student... 63 23. Pensionär... 65 24. Om du blir sjuk...

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Hur vi arbetar med att skydda våra digitala tjänster mot bedrägerier

Hur vi arbetar med att skydda våra digitala tjänster mot bedrägerier 1 Hur vi arbetar med att skydda våra digitala tjänster mot bedrägerier E-legitimationsdagen 1 februari 2 Agenda Kort om Pensionsmyndigheten och våra digitala tjänster Historik kring inloggningslösningar

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL, APRIL 2015 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 1 Förord SKL tar

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Vart skall jag vända mig?

Vart skall jag vända mig? Vart skall jag vända mig? Guide för dig som är företagare 14-01-29 1 Innehåll Sid Aktivitetsstöd, bidrag till start av företag... 2 Anslutningsavgifter för VA... 2 Arbetsgivaravgifter... 2 Avfall... 2

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Förslag till lösning. Projekt: Samlad webbutveckling för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Förslag till lösning. Projekt: Samlad webbutveckling för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Sida 1(6) Datum 2017-03-28 Mikael Nordgren Förslag till lösning Projekt: Samlad webbutveckling för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning För kommunmedborgare och nyttjare av kommunens verksamhet

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering LATHUND Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering FINANSINSPEKTIONEN 21 juni 2017 INNEHÅLL Inrapportering 3 Hur du registrerar dig 4 Registrering med BankID eller Mobilt BankID

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Elisabeth Strandhagen, forskningssamordnare för ämnesområde medicin och hälsa elisabeth.strandhagen@gu.se

Läs mer