Mediapaketering funk0onsinnehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediapaketering funk0onsinnehåll"

Transkript

1 Produktblad E post: sid.1 av 5 Introduk)on NetSuite MEDIA är en paketering, utvecklad av svenska Alterview, som förenklar säljprocessen för företag som arbetar med olika former av mediaförsäljning. Medialösningen kan också enkelt anpassas eller vidareutvecklas om er verksamhet kräver det. Som grundsystem rekommenderas versionen NetSuite Mid Market EdiFon men nedanstående mediafunkfoner kan delvis eller helt implementeras på andra NetSuiteprodukter såsom NetSuite CRM+ eller NetSuite OneWorld. Nedan specificeras vad som ingår i grunduppsämningen. Tillägg behandlas separat och kan installeras eoer analys och i samråd med kunden. Alla nedan nämnda funkfoner används idag av olika NetSuitekunder i Sverige. OBS Denna paketering vidareutvecklas och förändras konfnuerligt och produktbladet ger därför endast en indikafon om innehållet i lösningarna. Kontakta Alterview Net SoluFons AB för senaste informafon. Referenser Här nämns några referenser som använder funkfoner ur paketeringen NetSuite MEDIA: IDG (InternaFonal Data Group), Mediekompaniet (säljorganisafon för 73 svenska dagsfdningar), Tandläkar3dningen,Tidningen 7, OK förlaget (Vi bilägare, Automobil m.fl.) Tidningsregister För grunduppgi+er såsom format, upplagor, räckvidd, kontering mm. Grundkonfigurering för print (text, rubrik och platsannonser), online (webb) och event. Gruppar.klar StandardfunkDonalitet för ae gruppera ardklar. T.ex. stöd för ae vissa annonser eller Ddningar alldd sambokas. Register för utgåvor/utgivningsplaner Grunduppgi+er på utgåvor med datumfunkdoner för utgivning, deadline materialinlämning, deadline tryck, utgivning fakturering. Mediabyråhantering Möjliggör hantering av mediabyråer och deras kontaktpersoner. Dessa knyts Dll kundregistret och förmedlingsprovision/hanteringsersäening kan anges. Prislistor Kundunika prislistor kan skapas inkl. staffling. Ex. köp 5 och erhåll x% rabae. Köp 10 och erhåll y% rabae. Raba>hantering Olika rabaeer för olika kunder och grupper av kunder. Inmatningskontroll Kontroll av inmatning på offert och orderrad. Inmatningskontrollen kontrollerar ae konfigureringen av sålda annonser blir korrekt. Överförsäljningskontroll Kontrollerar ae valda annonsutrymmen på offert och order inte bokas dubbelt på utgåvebaserad försäljning. T.ex. första sidan eller sista sidan. Inmatningsformulär för offert, order och faktura EE förkonfigurerat inmatningsformulär som stödjer annonsförsäljning av print och online samt andra ardklar såsom event, materialhantering eller layoutkostnader. Svensk distributör:, Solna Torg 3, Solna Växel +46 (0) ,, E post: Svensk distributör:, Solna Torg 3, Solna Växel +46 (0) ,, E post:

2 Produktblad E post: sid.2 av 5 Kundkommentarer Utskri'skonfigura.on Möjliggör utökad konfigurering av utskri4sspecifika7onerna. E: exempel på användningsområde är mer omfa:ande utskri4 av utgivningsdagar, materialdagar, deadlines på respek7ve orderrad. Dokument En förkonfigurerad och färdig layout för offert, orderbekrä4else och faktura 7ll PDF dokument. Automa.skt e post.ll materialansvarig När order sparas kan e post med informa7on skickas automa7skt 7ll materialansvarig. Håkan Noreby, Projektledare Mediekompaniet " En vik(g del för oss är styrkan i e6 affärssystem som klarar a6 växa med fler medieslag, vi ser ingen begränsning " Mediekompaniet säljer reklamutrymme i 74 morgon8dningar och 53 8dningssajter, samt hemlevererar bilagor 8llsammans med 100 morgon8dningar i hela landet. Godkännandeprocesser Processer där t.ex. säljchef måste godkänna order innan den blir ak7v i systemet. Ansvarig för godkännande kan automa7skt no7fieras med påminnelser eller e post. Fakturering Fakturering kan ske inne i NetSuite genom standardfunk7oner. Kundreskontran innehåller stöd för uppföljningar och betalningar mm. Se punkt Integra7oner om fakturering önskas hanteras i annat ekonomisystem. Försäljningsprognoser och säljmål Omfa:ande stöd för prognos7sering och budgetering med mängder av standardrapporter. E posthantering E posounk7oner för t.ex. offert, orderbekrä4else, faktura och påminnelse vid utebliven betalning. E post kan skickas direkt från NetSuite. Outlook integra.on Synkronisering av kalender, kontakter, möten, a: göra listor och e post. "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8 "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8

3 Produktblad E post: sid.3 av 5 Kundkommentarer Rapporter/Sökningar Mediapaketeringen innehåller komple2erande sökningar och rapporter som är skräddarsydda för annonsförsäljning och uppföljning. Se separat specifika>on. Tillsammans med standardsystemets hundratal rapporter erhåller kunden e2 mycket omfångsrikt rapportpaket. Stöd för Traffic funk7onen Omfa2ande stöd för t.ex. materialbevakning, avprickning och utgåvesökningar. Rapporterna och sökningarna möjliggör också unik överblick för traffic personal. Anders Ögren, VD, Mediepartner i Norr AB " Tidningen 7 skaffade NetSuite för lite drygt två år sedan för a9 ra:onalisera och förenkla annonsbokningarna. Överskådligheten, systemets bredd och a9 samtliga våra användare använder bokningen på samma sä9 har hjälpt oss a9 sälja mer " Materialpåminnelser Förkonfigurerade sökning i systemet kan automa>skt skicka e post med påminnelser om materialinlämning >ll kunder som inte har lämnat materialet i >d. Delfakturering baserat på leveranser Baserat på fak>ska leveranser av print eller webb annonser kan NetSuite delfakturera order. Tidningen 7 är e+ gra-s veckomagasin i Örnsköldsvik. "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8 "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8

4 Produktblad E post: sid.4 av 5 Tänk på a) NetSuite erbjuder e) komple) affärssystem. Med mediapaketeringen får dessutom systemet en helt unik av och skräddarsydda Med NetSuite går det a. samla ERP, CRM och e handel i en fullständigt integrerad lösning för hela verksamheten. Här följer e. axplock av NetSuites alla standardfunkfoner: Säljstöd/CRM Marknadsföring Order Lager Fakturering Inköp Reskontra Ekonomi Projekt Service Support Rapporter Dashboards Kundportal Partnerportal Webbshop Mediapaketering Tilläggsfunk4oner Datumstyrd prishantering för modulprislistor Prislistor för ordinarie pris eller paketprislistor med avancerad boknings och avräkningsfunk:onalitet. Främst för dagspress. Extern prismotor Extern prismotor för avancerade prisberäkningar kan hantera prisanrop från NetSuite eller publik applika:on på webben. Se separat specifika:on. Avtalshantering Kundavtal med olika rabaeer baserat på olika försäljningsvolymer inom en angiven period. Utgivningskalendrar för dagspress Hanterar ae annonser säljs enligt utgivningskalendern. Förslag på nye datum kan anges i utgivningskalendern. Materialinlämning Publik webbsida där kunder loggar in och laddar upp annonsmaterialet. Materialet knyts automa:skt :ll räe orderrad i bokningssystemet. Lågupplösta bilder kan också skapas med automa:k från den högupplösta bilden. Mac integra?on Synkronisering av kalender, kontakter, möten, ae göra listor och e post mot ical, Mail eller Entourage. Avräkning EE program som räknar ut avräkningsbelopp och som kan skapa avräkningsfakturor direkt i leverantörsreskontran (självfakturering). Avräkningsfakturor kan också automa:skt skickas med e post :ll leverantören/uppdragsgivaren. För fristående säljbolag. Informa?onstavla monitorlösning för nyckeltal Rullande informa:on med t.ex. toppnoteringar från säljavdelningen eller annan avdelning. Exempel på informa:on som kan visas: Vem är bästa säljaren, vem genomför flest kundbesök, vem har högsta ordervärdet etc. Informa:onen kan t.ex. visas på storbildsskärmar i ee säljlandskap. "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8 "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8

5 Produktblad E post: Har ni specifika frågor eller funderingar över alla funk6oner i NetSuite Media går det bra a< kontakta mig. sid.5 av 5 Mediapaketering Tilläggsfunk4oner Integra(oner Öppet och modernt integra0onsgränssni3 via WebServices. Alterview har mycket bred erfarenhet av integra0oner och kan visa upp många olika referensinstalla0oner inom området. Exempel på system som kan integreras: Adtech Helios, Hogia, iscala, MPress eller Atex. Mot produk0onssystem sker integra0onen via standardiserade format som Adconnexion/AdsMlBooking. Alterview 0llhandahåller också Cnets integra0onsmotor Adetransact. Sälj och bokningsapplika(ioner i Flash Webbaserade Flash applika0oner som integreras med NetSuite. Flash applika0onera kan i stort se3 unormas helt valfri3 och applika0onerna kan installeras på valfri webb/hemsida. Exempel när Flash applika0oner används är när slutkunder eller återförsäljare ska erbjudas e3 op0merat och mycket användarvänligt sä3 a3 registrera en offernörfrågan eller order. Se exempelbilder nedan. Rikard Burman Holmgren Marknadschef på Alterview Mobil: E post: Jag har under de senaste 5 åren arbetat stor del av min Kd med al vidareutveckla svenska mediafunkkoner. Har ni idéer om nya funkkoner eller processer inom medieförsäljning kan ni också bolla dessa idéer med mig. "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8 "#$%&'()%*+),-*.+/'01*#+")#2'3#*'41-54$%'067'41$8'94+:';7'<=<'>?'41$8

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

info. Ledningsrapport på ditt skrivbord direkt efter avslutad månad. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter.

info. Ledningsrapport på ditt skrivbord direkt efter avslutad månad. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter. Affärsinformation lite smartare 2 2011 info. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter. Bilvision kan tillhandahålla information som kan vara avgörande vid en inbytesaffär! Läs mer på sida 2 Ledningsrapport

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil!

Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil! En produkt från Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil! Eget testarkiv med full historik Direktkopplat mot Infotorg alt. Bilvision Koppla ihop fler anläggningar och användare Spara,

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online.

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Equipe Service Manual Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Med Equipe Service ges klubbar möjligheten att enkelt hantera försäljning av t ex medlemskap, ridhuskort, träningar och evenemang

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

M o s t P h o t o s k o m m e r a t t b l i b i l d e r n a s E b a y. K ö p a, s ä l j a o c h s n a c k a b i l d e r.

M o s t P h o t o s k o m m e r a t t b l i b i l d e r n a s E b a y. K ö p a, s ä l j a o c h s n a c k a b i l d e r. I n b j u d a n t i l l t e c k n i n g a v a k t i e r i : M o s t P h o t o s k o m m e r a t t b l i b i l d e r n a s E b a y. K ö p a, s ä l j a o c h s n a c k a b i l d e r. MostPhotos MostPhotos.com

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer