Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT!"

Transkript

1 Integrerade affärssystem och affärsprocesser UPPGIFT 2: SAP R/3 YEP, HÄR FINNS MYCKET TEXT, MEN ANDAS DJUPT OCH LÄS ALLT! Företaget IDES AG utvidgar sitt produktsortiment med en handelsvara som levereras av en ny leverantör. Det bättre utbudet leder till att det också bildas en ny kundrelation. Din första uppgift är att föra in uppgifterna om den nya produkten och om de nya intressentrelationerna till IDES ERP-system, SAP R/3. Din andra uppgift är att ta emot en kundbeställning och registrera den i SAP. Därefter ska du se till att det händelseförloppet som en försäljningsorder inleder (order-leveranskedjan), slutförs enligt IDES motsvarande affärsprocess (som beskrivs i uppgiften). Uppgiftsbeskrivningen är ganska lång, men ta tid på dig för att läsa den ordentligt. Skapa först en helhetsbild över vad som ska göras och fundera på det ett tag. Medan du utför olika uppgiftsmoment, reservera några stunder för att tänka efter vad du gör och speciellt hur det är beroende av / relaterat till andra delar av uppgiften. Tiden som uppgiften tar räknas i timmar så reservera tid så att du orkar också tänka och tappa inte tålamodet genast motgångar ger ofta de bästa insikterna om SAP (ERP). Uppgiften kan göras i mindre bitar, men notera att uppgiften borde genomföras i den ordningen som uppgiftsbeskrivningen anger (först del A...). Uppgiften består av fyra delar: - Del A innehåller uppgifter som ska göras före allt annat. Dessa uppgifter finns för att ge dig en uppfattning om de verkliga händelser som du kommer att registrera in i systemet i delarna B och C. Med andra ord, del A påminner om att ingenting görs för systemets skull, utan systemet finns till för att hjälpa oss att handskas med affärshändelser. - I del B ska du definiera nya basdata till systemet (basdata om den nya produkten, kunden och leverantören). Efter varje uppgiftsmoment finns också några frågor som du borde besvara (notera att skärmdump svar). - I del C ska du registrera händelserna i order-leveranskedjan till företagets affärssystem. Efter varje uppgiftsmoment finns också några frågor som du borde besvara (skärmdump svar). - Del D innehåller frågor som ska besvaras efter att de andra delarna har slutförts (men läs frågorna i del D också först för att kunna behålla dem i tankarna medan du jobbar med de andra delarna). Uppgiften görs individuellt eller i par (par = max två personer: trior, kvartetter osv. får automatiskt underkänt i uppgiften) och den skall returneras via Moodle som.pdf,.rtf,.doc osv..eventuella bilder och ritningar skall ingå i samma fil (eller returneras på papper)!! Om du vill ha kommentarer på del A, returnera den senast på onsdagen den 14 mars. Deadline för hela uppgiften är fredagen den 23 mars Uppgiftens mål: (1) introduktion till att använda SAP R/3, (2) inblick i innebörden av ordet integration, (b) inblick i betydelsen av parametrisering och process: företagets affärsprocess borde motsvara det processflöde som exempelvis SAP ger eller någonting måste anpassas.

2 DEL A. INTRODUKTION Läs uppgiftens del C. Rita sedan hela den processen (order-leveranskedjan med MRP) som beskrivs i uppgiftens del C som ett EPC-diagram. Ritningen skall ingå i din rapport. Diagrammet ger dig en översikt av vad det är som du egentligen håller på att göra; håll den alltså framme sedan när du senare börjar genomföra del C. Du får själv välja vilket verktyg du använder när du ritar diagrammet (ARIS, Word, PowerPoint, papper+skanner...). Läs uppgiftens del B. Anteckna på ditt EPC-diagram vilka basdata (av de basdata du skapar i del B) som du tror behövs i var och en av processfaserna i del C. Kontrollera din gissning när du utför del C. Se var i SAP du hittar de transaktioner som behövs när du utför uppgiftens delar B och C. Jämför alltså uppgiftsbeskrivninges process (eller ditt EPC-diagram) och leta fram motsvarande steg i baby steps -guiderna. På samma gång ser du att i vilken modul utförs transaktionerna: du (företaget) tänker i processer och EPC, SAP R/3 tänker i moduler. Anteckna i diagrammet i vilken funktion faserna kunde utföras (i allmänhet, såsom inköpsreskontra eller produktionslinje ). Det kan också ge dig en idé om vilka av de följande organisationsstrukturer du kommer att behöva när du utför transaktionerna med SAP (i organisationen enligt SAPs modell). EXEMPELFÖRETAGETS STRUKTUR I SAP I uppgiften antas att du arbetar för IDES AG, ett tyskt (multinationellt) företag. Aktiviteterna i uppgiften antas äga rum i följande enheter som har definierats i företagets ERP-system: Company code: 1000 Plant: 1200 Shipping point: 1200 Storage location: 0002 Warehouse: (behövs ej) Purchasing organization: 1000 Purchasing group: 007 Sales organization: 1000 Distribution channel: 10 Division: 00 Sales office: (behövs ej) Sales group: (behövs ej) 2

3 DEL B. BASDATA Företaget IDES AG lever en kraftig expansionstid. Därefter måste man skapa flera nya poster till företagets basdataregister: - basdata för inköpsprocessen: leverantör, material, infopost - basdata för försäljningsprocessen: kund, material, prisvillkor - basdata för MRP: material B1. Materialbasdata Företaget utvidgar sitt produktsortiment och du borde föra in uppgifterna om den nya produkten till företagets integrerade affärssystem (=skapa materialbasdata, material master data). Produkten (materialet) är en handelsvara (trading good) och den behövs i 12 funktionsområden (se följande tabell för att se vilka de är). Tips: I företaget används ordet Funktionsområde för det som i SAP blir Views i materialets basdata. Alltså, kontrollera att du skapar produkten för 12 Views. Tips2: Medan du fyller i uppgifterna i SAP, satsa gärna lite extra : tryck på F1 i de fält vars betydelse är ett mysterium för att få fram en förklaring om fältet. Utöver detta kan det också hjälpa att du tittar vilka värden som är möjliga i fälten: i stället för att bara mata in de angivna värden, kan du klicka på matchcodebollen i fälten för att se listan på möjliga värden. Produktens materialkod ska bli GAD-xxx (där xxx = de tre sista siffrorna av ditt matrikelnummer) och produkten hör till industrisektorn Mechanical engineering. Ange org.uppgifterna enligt listan på s. 2. Utöver detta ger produktutvecklingsavdelningen dig följande tabell som innehåller det data som systemet behöver och för vilka funktionsområden (andra fält behöver inte ändras): Funktionsområde Fält Värde Basic data 1 Material Gadget xxx Base unit of measure PC Material group 002 Division 00 GenItemCatGroup NORM Gross weight 1,2 (weight unit KG) Net weight 1 Sales: sales org. 1 Delivering plant 1200 Tax classification 1 Sales: general/plant Availability check 02 Trans.grp 0001 LoadingGrp 0003 Purchasing Purchasing group 007 MRP 1 MRP-type PD Reorder point 0 3

4 MRP controller 001 Lot size EX MRP 2 Plnd delivery time 2 GR Processing time 1 SchedMargin key 001 MRP 3 Period indicator M MRP 4 Inga ändringar Plant data / stor. 1 Inga ändringar Warehouse mgmt 1 Inga ändringar Warehouse mgmt 2 Inga ändringar Accounting 1 Valuation class 3100 Price control S Standard price 10 Kom ihåg att spara till slut! Frågor gällande B1: Vad är materialkoden av din nya produkt? Vad betyder det att Lot size = EX? Ange ett annat alternativ. Varför tror du att man skapar material skilt för olika material views? B2. Prissättning För att kunna erbjuda den nya produkten för kunderna, definierar företaget också ett pris för produkten. Du ska skapa standardprisvillkoret (villkortypen PR00) för din nya produkt. Försäljningspriset ska vara 18 EUR. Frågor gällande B2: Du definierade just priset. Vem alla ska betala detta pris för produkten? B3. Kundbasdata Intresset för de nya produkterna är stort och företaget får också nya kunder. Du ska föra in kunduppgifterna till systemet. Kunden ska skapas som en normal kund, alltså dess kontogrupp (account group) är sold-to-party. Kundnumret (Customer) ska bli 87xxx (där xxx=de tre sista siffrorna av ditt matrikelnummer). Fyll i även org.uppgifterna (company code, sales org., distr.channel, division). Följande uppgifter ska sparas som kundbasdata om denna kund: Del Tab Fältnamn Värde General data Address Title Company Name Get Gadgets xxx Search term ½ gadget Street/house number SAP Strasse 8 Postal code/city Hamburg Country DE Transportation zone Language English Control data VAT reg.no. DE

5 Company code data Sales data area Account Recon.account management Sort key 002 Cash mgmt group E6 Payment transactions Terms of payment 0001 Shipping Delivery priority 1 Shipping conditions 02 Delivering plant 1200 Billing document Incoterms FH Terms of payment 0001 Tax classification 1 Frågor gällande B3: Vad är kundnumret (koden) av din nya kund? Bokningar på kundfordringskontot för enskilda kunder (i försäljningsreskontra) bokas automatiskt på ett huvudbokskonto. Du definierade i kundens basdata vad detta konto ska vara. Vad är kontonumret för det konto i huvudboken där kundfordringarna för enskilda kunder avstäms? Tips: reconciliation account = avstämningskonto B4. Kund- och produktspecifika rabatter Försäljningen har avtalat om speciella prisarrangemang med din nya kund: om kunden köper av din nya produkt, får kunden 5 EUR rabatt per styck. Registrera rabattvillkoret till systemet (det är alltså frågan om rabattvilkor per kund/material). Frågor gällande B4: Du definierade just rabatter. Vem alla ska få rabatten? Vad blir priset per styck för ditt material för de som får denna rabatt? B5. Leverantörbasdata Företaget IDES AG tillverkar inte själv den handelsvaran som nyss kom till sortimentet utan varan köps av ett litet, ganska okänt tyskt företag. Affärsrelationen med detta företag liknar väldigt mycket den som IDES AG har med en gammal leverantör. Skapa leverantörbasdata för den nya leverantören genom att kopiera basdata från den gamla leverantören. Leverantören ska skapas som en normal leverantör, alltså dess kontogrupp (account group) är Leverantörnumret (leverantörkoden, Vendor) för den nya leverantören ska bli 77xxx (där xxx=de tre sista siffrorna av ditt matrikelnummer). (Du får själv hitta på den nya leverantörens namn och kontaktuppgifter.) Basdata ska kopieras från leverantören med leverantörkoden är Leverantören finns i company code 1000, inköpsorganisation 1000 Fyll i org.uppgifterna (company code och purch. organization) både för den nya och den gamla leverantören! Påminnelsetips: Medan du fyller i uppgifterna, ta gärna lite tid för att fundera på vad du gör: tryck på F1 i de fält vars betydelse är oklart. 5

6 Följande uppgifter ska sparas som leverantörbasdata om denna leverantör: Vy/skärm Fältnamn Värde Create Vendor: Address Title Company Name [påhittat namn] Search term ½ gadget Street/house number [påhittad adress] Postal code/city Frankfurt Country DE Language English Create Vendor: Control Markera Sales/Purch. Tax som vald Create Vendor: Payment transactions Inga ändringar Create Vendor: Accounting information Recon. account Accounting Cash Mgmnt group A1 Create Vendor: Payment trans. Acc. Payment terms 0001 Create Vendor: Correspondence Acc. Inga ändringar Create Vendor: Purchasing data Order currency EUR Terms of paymnt 0001 Incoterms EXW Create Vendor: Partner functions Inga ändringar Frågor gällande B5: Vad är leverantörnumret (koden) av din nya leverantör? Bokningar på leverantörskuldkontot för enskilda leverantörer (i inköpsreskontra) bokas automatiskt på ett huvudbokskonto. Du definierade i leverantörens basdata vad detta konto ska vara. Vad är kontonumret för det konto i huvudboken där leverantörskulderna för enskilda leverantörer avstäms? Tips: reconciliation account = avstämningskonto B6. Material-leverantörrelationer IDES AG har slutit ett avtal med din nya leverantör om priset och leveransvillkoren för din nya produkt. Registrera detaljerna av detta avtal till systemet genom att skapa en info record. Anskaffningspriset (nettopriset) för 1 st. av din nya produkt är 10 EUR. Relevanta avtalsvillkor inkluderar följande: - Lovad leveranstid (Plnd dely time): 2 - Inköpsgrupp (purch.group): Standardbeställningskvantitet (Standard qty): 1 - Skattegruppen (tax code): VN - Nettopris (net price): 10 Frågor gällande B6: Vad är en info record? Vad är dess funktion? Du har definierat nu ett antal olika priser. Vi får repetera lite: var definierade du och vad är produktens försäljningspris, värderingspriset (valuation price) för din produkt, leverantörspecifikt anskaffningspris? Förklara skillnaden mellan dessa. 6

7 DEL C. ORDER-LEVERANSKEDJAN Orderleveranskedjan innefattar en helhet som börjar med en kundbeställning och slutar när man fakturerar kunden (tar emot betalningen). I denna uppgift inkluderas inköpsfunktionen till denna process med hjälp av materialresursplanering. Frågorna efter de flesta uppgiftsmoment är nästan desamma: vilket dokumentnummer skapades, vad situationen på lager/behovlistan är och vilka bokningar gjordes för redovisningen. Följaktligen önskas det att du redovisar för svaren i form av en tabell som visar frågans nummer (t.ex. C1), dokumentnumret som skapades, lagersaldot efter transaktionen och bokningarna. Svaren för andra frågor kan du ge som text, utan tabell. C1. Kundorder Den nya produkten blir genast en hitt och beställningar börjar strömma in. Den nyskapade kunden ringer och beställer 100 st. av den nya produkten. Mata in kundbeställningen (standard order, ordertypen är OR) till systemet. Kunden vill ha sitt eget referensnummer på ordern: gg Kom ihåg att spara kundorderdokumentet till slut! Frågor gällande C1: Vilket dokumentnumret fick den nya kundordern? (syns t.ex. som meddelande när du har lyckats spara dokumentet) Vilka funktioner kan systemet utföra automatiskt från en kundorder? (svara på basis av övningen eller se Standard functions during order processing på 6794/content.htm) Vilka av de prissättningsvillkor som du definierade påverkade kundordern? Beviljades kunden den definierade rabatten? (för att kunna svara på detta, ta fram kundordern på nytt (se hur man ändrar eller visar kundorders) och se på produktvillkor, Item conditions med ) Vilka dagar påverkar kalkylen av leveransdatumet? (ta fram kundordern på nytt och klicka på Schedule lines for item, d.v.s. på Välj sedan en beställningsrad och klicka på Shipping.) Vad är lagersaldot efter att du har gjort C1? (Kolla lager/behovlistan.) C2. Utför MRP Utför MRP-planeringen för ditt material i produktionsenheten (plant) Frågor gällande C2: Vad visar lager/behovlistan nu? Vad är numret av inköpsanmodan (Purchase requisition, PurchRqs)? 7

8 C3. Konvertera inköpsanmodan till inköpsorder Dina arbetsuppgifter inkluderar också anskaffningen av ditt material enligt MRPplaneringen. Ta fram lager/behovlistan och beställ mera av ditt material från leverantören ifall det finns behov för det. Du kan skapa beställningen på basis av den inköpsanmodan (purchase requisition) som eventuellt skapades som resultat av att du uförde MRP. Du ska alltså beställa exakt lika många st. av ditt material som det finns behov för just nu och varorna ska beställas av din leverantör. Kom ihåg att spara inköpsorderdokumentet till slut. Frågor gällande C3: Vilket dokumentnummer fick inköpsordern? Vad visar lager/behovlistan nu? På vilket sätt har den ändrats? Tips: Efter du har sparat inköpsordern, blir lager/behovlistan antaligen synlig på nytt: kom ihåg att trycka på Refresh-knappen eller F6 på lagerbehovlistan för att aktualisera listan. C4. Godsmottagning Transportföretaget Schenker Cargos lastbil anländer och avlastar en leverans från din leverantör vid produktionsenheten Kontrollera leveransen, ta emot varorna och för dem till lagerplatsen (storage location) Anteckna godsmottagningen till systemet. Frågor gällande C4: Vilket dokumentnummer fick materialdokumentet (godsmottagningen blir ett materialdokument när den sparas)? Vad visar lager/behovlistan nu? På vilket sätt har den ändrats? (Kom ihåg att aktualisera listan) Inspektera de nya dokumenten, t.ex. genom att gå via försäljningens dokumentflöde. Utöver materialdokumentet, se speciellt på bokföringsdokumentet: vilka bokningar har gjorts automatiskt (konto, debet/kredit, summa)? Vad händer alltså som följd av en godsmottagning (goods receipt)? (tre viktigaste saker; du inspekterade precis två av dem; se också saphelp_46c/helpdata/en/a5/63342c43a211d e829fbbd/content.htm) C5. Fakturakontroll (inköpsreskontra) Leverantörens faktura kommer med posten. Mata in fakturan till systemet och kontrollera den på samma gång mot beställningen. Frågor gällande C5: Vilket dokumentnummer fick leverantörens faktura? Vilka bokningar har gjorts (konto, debet/kredit, summa)? 8

9 C6. Utbetalning Glöm bort allt som skulle vara bra för företagets kassahantering och betala fakturan med detsamma. Mata in betalningen till systemet. Betalningen görs från bokföringskontot till leverantörens bokföringskonto. (Om du vill beakta kassarabatten eller inte, får du själv bestämma.) Frågor gällande C6: Vilka bokningar har gjorts (konto, debet/kredit, summa)? Förklara bokningarna i C5-C6 med T-konto-logik. C7. Utleverans Din kund ringer på nytt och frågar om det skulle vara möjligt att leverera varorna genast i stället för att leverera dem om en vecka (såsom först antecknades till beställningen). Du ser din chans till ypperlig kundbetjäning och lovar att transporten åker iväg redan idag. Ändra leveransdatumet (Required delivery date) på försäljningsorderdokumentet. Skapa sedan utleveransen på leveranspunkt 1200, utför plockning från lagerplats 0002 och boka godsuttaget när varorna har förts till lastbilen. Frågor gällande C7: Vilket dokumentnummer fick leveransdokumentet (materialdokumentet)? Vad visar lager/behovlistan nu? På vilket sätt har den ändrats? (När du har sparat inköpsordern, kom ihåg att trycka på Refresh-knappepå lager-behovlistan för att aktualisera listan.) eller F6 Vilka faser ingår i systemets dokumentflöde under hela försäljningsprocessen? Vad är skillnaderna mellan dokumentflödet (som du just tittade på) och statusöversiktet av en kundorder (status overview)? (i stället för Display document flow välj Status overview ) Dokumentflöde: se 744f d1a e829fd11/frameset.htm C8. Fakturering Med eurotecken i ögonen får du skicka räkningen till kunden. Registrera fakturadokumentet till systemet (på basis av leveransdokumentnumret). Frågor gällande C8: Vilket dokumentnummer fick räkningen? Vilka bokningar har gjorts (konto, debet/kredit, summa)? Förklara med T-konto- logik. C9. Inkommande betalning Glorious! Kunden har betalat räkningen. Anteckna försäljningsfordran som betald till systemet. ( Ta emot betalningen. ) Betalningen bokas på kontot

10 DEL D. AVSLUTANDE FRÅGOR SAP R/3 är ett integrerat affärssystem. Var och hur framstår integration i denna övningsuppgift? (Notera att ditt svar sannolikt reflekterar åtminstone tre ord: data, process, funktion; du kan förstås komma fram till flera integrationsmoment.) O Leary konstaterar att ERP-system skapar mervärde på följande sätt (boken Enterprise Resource Planning Systems, 2000, s. 7-9): o integrerar företagets aktiviteter över funktionsgränser o använder sig av såkallade best practices o möjliggör organisatorisk standardisering; samma image utåt oberoende av geografin o eliminerar informationsassymmetrier o ger åtkomst till online information i realtid o möjliggör tillgång till samma data för planering och kontroll o underlättar organisationsintern kommunikation och kollaboration o underlättar kommunikation och kollaboration mellan organisationer Vilka av dessa har du kunnat se under övningens lopp? Hur (ge exempel)? Har du kunnat identifiera några andra fördelar med ERP (SAP) under övningens lopp? Enligt din korta erfarenhet med SAP, vad anser du vara den största utmaningen med (a) den dagliga rutinanvändningen av SAP och (b) en SAPimplementeringsprojekt? Kan du se något (konceptuellt) samband mellan denna övning och övning 1 med ARIS? (Ja/nej; motivering uppskattas...) Äntligen, Tio sidor avklarade! Om du vid detta skede har någonting att tillägga, feel free... 10

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja Version 1.0 / Våren 2006: Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi Innehåll: 1. Introduktion s.1 2. Kundorder s.2 3. Utleverans s.3 4. Fakturering s.5 5. Inkommande

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Inläggning av produktionsorder

Inläggning av produktionsorder Inläggning av produktionsorder Författare: Ingrid Tibemo Publiceringsdatum: 20121024 Antal Sidor: 7 Dokument-id: I003_002 Reviderad av: Ingrid Tibemo Revisionsdatum: 2013-04-04 Skapa produktionorder Lägga

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Unison Integraded Quoting Tool SMART GUIDE - TIPS & TRICKS

Unison Integraded Quoting Tool SMART GUIDE - TIPS & TRICKS Unison Integraded Quoting Tool SMART GUIDE - TIPS & TRICKS Välkommen till ALSO SMART GUIDE - TIPS & TRICKS Vi har förberett denna guide för att hjälpa dig genom de steg som måste slutföras när du vill

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Kort om Volvo Aero Verksam inom flygindustrin Tillverkning av civila flygmotordetaljer Underhåll av flygmotorer Montering av RM12-motorn till JAS 39 Gripen Tillverkning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter Du kan skapa ett antal olika rapporter via modulerna Statistik och rapporter Företag eller Statistik och rapporter Koncern. I toppmenyn, under Övriga tjänster, hittar du den/de moduler som du har behörighet

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Eksjö och Göteborg Stark tillväxt

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

Den helt nya webbshoppen för Volvo Car Lifestyle Collection så gör du för att registrera dig och handla

Den helt nya webbshoppen för Volvo Car Lifestyle Collection så gör du för att registrera dig och handla Den helt nya webbshoppen för Volvo Car Lifestyle Collection så gör du för att registrera dig och handla Webbshoppen för Volvo Car Lifestyle Accessories 1. Välj din kundroll 2. Översikt startsida 3. Översikt

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik. Orderblocket hämtas sedan till Proceedo

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter Bruksanvisning för serviceproducenter 2 Sisältö 1 Ansök om att få bli servicesedelsproducent... 3 1.1 Logga in i servicesedelportalen... 3 1.2 Ansök om att bli servicesedelproducent... 3 2 Användarprofiler

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

1. Gå med i programmet

1. Gå med i programmet Innehåll 1. Gå med i programmet 2. Programportalen 3. Lösa in mot varor 4. Lösa in mot digitala presentkort 5. Lösa in mot kontanter 6. Checka ut 7. Kontouppgifter 8. Hjälp 9. Kampanjer Copyright Optimal

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

Begära inlösen av aktier i Sequoia

Begära inlösen av aktier i Sequoia Begära inlösen av aktier i Sequoia 1. Gå till den franska bankens hemsida www.interepargne.natixis.fr Klicka på English och sedan på Investors page För att kunna begära inlösen av aktier behöver du ha

Läs mer

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Automate. E-postmallar Matriks Automate. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Automate. E-postmallar Matriks Automate. Informationsklass Datum Version Sida Öppen E-postmallar Matriks Automate Öppen 2011-04-13 1.0 1 (18) Innehållsförteckning Inledning 3 E-postmallar 5 Utländska E-postmallar 7 Utländska fakturalayouter (eller faktura inkl. logga) 8 Vilken information

Läs mer

Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu. Gjord av SussCreations

Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu. Gjord av SussCreations Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu Gjord av SussCreations Registrera konto och Logga in 4 sidor Första steget är att gå in på www.ecwid.com. Sedan klickar du på Sign

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson Credit Management Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson iscala Credit Management Standard Server Features Support för ett iscalabolag Relativ information i en och

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Vanliga frågor Beställning på MYHERBALIFE.COM Sverige, 18 Januari, 2013

Vanliga frågor Beställning på MYHERBALIFE.COM Sverige, 18 Januari, 2013 Klicka på någon av frågorna nedan för att visa svaret. Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta Medlems Service på 08-51 76 19 15, Måndag Torsdag kl 09.00 till 17.00, Fredag kl 10.00 17.00.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Skicka e-faktura via webben till Schenker Skicka e-faktura via webben till Schenker Skapat av: Camilla Nilsson, Schenker AB, HQ Procurement sid 1 av 10 Inledning Sedan hösten 2001 arbetar Schenker aktivt med att införa e-handel inom företaget

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Bison BAS Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Innehållsförteckning 1. Sammandrag... 3 2. Abstract... 3 3. Introduktion... 3 4. Relaterad forskning... 3 5. Metod...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Klicka här för att komma till webshoppen! Du hittar webshoppen när du går in på http://www.arvidnilsson.com www.arvidnilsson.com och väljer lokalt språk. På

Läs mer

ScalaBruk iscala 2.3 SR3

ScalaBruk iscala 2.3 SR3 ScalaBruk iscala 2.3 SR3 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Agenda iscala 2.3 SR3 Funktioner: Inköphantering Orderhantering Lagerhantering Mål: En snabb överblik av iscala 2.3 SR3 Funktioner

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing ScalaBruk Finansdag 28 oktober 2010 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Single Euro Payments Area (SEPA) Single Euro Payments Area (SEPA) EU-standard för hantering av betalningar baserad

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Krav på avtalsreglering som följd av ny faktureringslagstiftning Elektronisk fakturering En regel förs in i mervärdesskattelagen som

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer