caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna"

Transkript

1 caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna

2 CareTrack i arbete CareTrack är ett maskinövervakningssystem som är särskilt utformat för att vara enkelt att förstå och använda. De skärmbilder som visas ger en mycket god uppfattning om hur enkelt CareTrack kan hjälpa till att hantera maskindriften. Det som inte visas är hur CareTrack regelbundet förser dig med uppdaterad information. CareTrack håller dig alltid uppdaterad. Med CareTrack behöver du aldrig fundera över om du får ut det mesta möjliga av dina Volvo-maskiner. CareTrackwebbportalen CareTrack-webbportalen följer samma enkla peka och klickaregler som du redan känner till om du någonsin surfat på Internet. CareTrack-systemet är ordnat efter fyra huvudfunktioner: Kartläggning & Spårning Driftrapporter Serviceplanering Stöldskydd (ännu inte lanserat) I den här handledningen visas exempelskärmar från alla tre funktionerna, med förklaringar av vad som visas på respektive skärm. Kom ihåg att den rapportinformation som visas är fullständigt nedladdningsbar, både som Excel - och PDF-dokument. Du kan också få informationen skickad direkt till datorn varje dag, vecka eller månad, precis som du önskar. CareTrack-funktionerna utvecklas och förbättras ständigt, så fastän denna handledning innehåller teknisk information som var korrekt när den publicerades, bör du tala med din Volvo Construction Equipmentåterförsäljare för att få reda på de senaste fördelarna som CareTrack har att erbjuda. CareTrack Application Programming Interface (API) API:et är ett andra gränssnitt till specifika CareTrack-maskindata i och med att du kan hämta data direkt från CareTrackservern till externa affärssystem, rapportgeneratorer eller maskinparkshanteringsprogram. CareTrack-API:et ersätter inte helt CareTrack-webbportalen som källa till kritisk maskininformation eller -funktioner, men detta API ger en förbättrad nivå av enkelhet och effektivitet för beabetning av specifika CareTrack-data för fakturering eller periodisk rapportering. De flesta CareTrack-data är tillgängliga via detta API, till exempel timmar per dag, bränsleförbrukning och tomgångstid för att bara nämna några. 2

3 Kartläggning & Spårning A B E C D 1 Figur 1: Kartläggning & Spårning Med skärmen Kartläggning & Spårning kan du hålla ordning på alla maskiner i maskinparken i realtid. Maskinparken visas i kolumnen på vänster sida (A). Du kan anpassa kolumnen så att den passar dina behov. I kartområdet (B) används Google Maps för att visa detaljer ned till gatunivå eller upp till kontinental nivå. Markera i vänsterkolumnen den eller de maskiner du vill se, så visas de på kartan. Om du klickar på en viss maskin på kartan öppnas maskininformationsbubblan. Om du klickar på maskinsammanfattningen i bubblan öppnas maskininformationsfönstret till höger (C). Där visas maskintimmarna i realtid, beräknat antal maskintimmar per år och maskinens exakta position i form av koordinater eller som en gatuadress (D). CareTrack har också funktioner för geografisk gräns och tidsgräns, vilket innebär att du kan få ett meddelande (via e-post, mobiltelefon eller CareTrack-webbplatsen) om en maskin används utanför angivna tidsperioder eller geografiska områden. Detta hjälper till att förhindra obehörig användning. En geografisk gräns visas som en färgad cirkel på kartan (E). Du kan zooma in ända ned till gatunivå. För företag med stora maskinparker, eller uthyrningsföretag, är skärmen Kartläggning & Spårning ovärderlig. Funktionerna är tillgängliga i CareTrack Basic och CareTrack Advanced 3

4 Kartläggning & Spårning B A 2 Figur 2: Realtidsstatus- och bränslenivårapport Statusrapporten på skärmen för kartläggning och spårning visar även bränslenivån för varje maskin. En enkel stapel (A) gör att du på ett ögonblick kan se vilka maskiner som börjar få slut på bränsle, eftersom den gröna stapeln blir röd när det är dags att fylla på. Det är ett utmärkt hjälpmedel när du till exempel planerar rutter för bränslepåfyllning. För maskiner med CareTrack Advanced visas alla larm på instrumentpanelen (B) omedelbart som ett meddelande (oavsett var du befinner dig i CareTrack). Denna information kan även skickas till specifika e-postadresser och mobiltelefoner, så att rätt personer alltid får reda på eventuella problem med kylvätska, olja och så vidare. Bränslenivåfunktionen är inte tillgänglig i CareTrack Basic. 4

5 DRIFTRAPPORTER A D B 3 Figur 3 och 4: Rapporten och diagrammet Timmar per dag Rapporten Timmar per dag håller rätt på hur många timmar per dag maskinerna har arbetat under en vald tidsperiod, för bättre planering av maskinanvändning och maskinparkens storlek. Tidsperioderna kan definieras fritt med hjälp av kalendergränssnittet (A). Om så önskas kan du välja att automatiskt få dessa rapporter skickade med e-post varje dag, vecka eller månad. Om du klickar på knappen "Visa diagram" (B) kan uppgifterna presenteras i ett lättförståeligt format som gör det mycket enkelt att göra presentationer av maskinparkens hantering (C). Alla rapporter kan enkelt exporteras i form av Excel - eller PDF-dokument (D). Rapporten Timmar per dag är ett utmärkt och mycket exakt sätt att visa och jämföra i vilken utsträckning maskinerna används. För uthyrningsföretag är det ett fantastiskt verktyg som stöd för faktureringen. Funktionerna är tillgängliga i CareTrack Basic och CareTrack Advanced. C 4 5

6 DRIFTRAPPORTER A B 5 Figur 5: Maskinutnyttjande Maskinutnyttjande är en allmän rapport, som för respektive vald period visar: bränsleförbrukning förbrukad bränslemängd andel av tiden i arbete eller på tomgång maskintimmar (A) Denna information visas för alla maskiner som använder CareTrack Advanced. Bränsle är en stor driftkostnad, och den här rapporten kan hjälpa till att dramatiskt minska den totala förbrukningen genom att identifiera vilka maskiner som körs för mycket på tomgång, eller på annat sätt förbrukar mer bränsle per timme än de andra. Som hjälp att mer effektivt inrikta utbildning eller andra åtgärder kan rapporterna också visas per arbetspass (B). Tänk dig möjligheterna att kunna belöna effektivitetsförbättringar genom att tydligt visa och dokumentera resultaten av ändrade arbetsmetoder. Belöningsprogram för förarna är enkla att administrera och helt kvantifierade av uppgifterna: Du vet vem som förbättrat sig och i vilken utsträckning. Bortsett från bränsleförbrukningen finns en annan viktig aspekt av maskinkostnaden som tidigare har varit svår att hantera: Vilken påverkan överdriven tomgångskörning har på förbrukningen av maskintimmar. På alla maskiner fortsätter den mätare som registrerar maskintimmar att gå medan motorn går på tomgång, vilket gör att serviceintervallerna blir tätare och att maskinens andrahandsvärde minskar under ej produktiv tid. Maskinutnyttjanderapporten hjälper återigen till att övervaka och vidta åtgärder mot orsakerna till den dolda kostnad som orsakas av överdriven tomgångskörning. På samma sätt som för alla CareTrack-rapporter kan du prenumerera, eller vid behov visa uppgifterna i form av kurvor som är lätta att förstå, och sedan exportera resultaten till Excel - eller PDF-filer. Maskinutnyttjandefunktionen är inte tillgänglig i CareTrack Basic. 6

7 DRIFTRAPPORTER C A B 6 Figur 6, 7, 8 och 9: Rapporter per maskintyp I driftrapporterna får du tillgång till uppgifter som är specifika för var och en av huvudmaskintyperna: hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar och väghyvlar (A). De uppgifter som visas inom dessa områden har valts för att du ska få en bättre förståelse för hur respektive maskin används, oavsett om det är optimalt eller på annat sätt. Rapporterna ger ett enkelt och strukturerat sätt att följa upp maskinens användning, för lägre kostnader och högre produktivitet. Du kan visa dessa fönster genom att klicka på respektive ikon (C). Funktionen maskintyprapporter är inte tillgänglig i CareTrack Basic. Figur 6: Hjullastaruppgifter De detaljerade maskintyprapporterna i CareTrack kan hjälpa dig att kontrollera om dina hjullastare används på bästa sätt. Hjullastaruppgifterna kan visa dig om förarna övervarvar motorerna eller växlar från framåt till back vid för höga hastigheter (B). Båda dessa orsakar onödigt slitage på maskinen, vilket på lång sikt kan leda till för tidiga komponenthaverier och behov av reparationer. CareTrack kan också visa en maskins genomsnittliga hastighet, antalet starter och den körda sträckan. Dessa uppgifter kan delas upp på arbetspass som hjälp att identifiera behov av förarutbildning. 7

8 DRIFTRAPPORTER Figur 7: Grävmaskinsuppgifter Grävmaskinsrapporten visar användningstid och bränsleförbrukning per timme i vart och ett av de olika arbetslägena, liksom andel av tiden med körning i hög eller låg hastighet vilket hjälper dig se till att förarna använder maskinen på rätt sätt. Registret över tid som använts med hammare eller sax hjälper till vid fakturering och för att följa upp redskapens livslängd. 7 Figur 8: Ramstyrd dumper, uppgifter Rapporten för en ramstyrd dumper visar (för den valda perioden): genomsnittshastighet, körd sträcka samt hur lång tid man kört med den längsgående differentialspärren aktiverad. Du kan därför övervaka till exempel överdriven användning av den längsgående differentialspärren, vilken påverkar däckslitage och bränsleförbrukning. 8 Figur 9: Väghyveluppgifter Uppgifterna från väghyvlar liknar de från hjullastare: maskintimmar, genomsnittlig hastighet, körd sträcka, antal starter, höga varvtal och växlingar från framåt till back vid hög hastighet. Man kan prenumerera på och ladda ned alla maskintyprapporter. 9 8

9 DRIFTRAPPORTER

10 produktionsrapport för lastvägning TILLVALSFUNKTIONER I CARETRACK A B 10 Figur 10 och 11: Produktion i Driftrapporter Lastvägning är ett produktionssystem* som du kan använda för att väga lasten i din dumper. Det kan hjälpa dig att maximera produktiviteten, sänka bränsleförbrukningen och förlänga livslängden på din investering. Med Lastvägning kan du visa lastinformation i hytten, utanför maskinen eller på vilken dator som helst, via CareTracks webbportal. Du får tillgång till värdefull information i produktionsrapporten som till exempel: Ton per timme Ton per liter bränsle Liter per ton Procentandel överbelastade cykler Lastutnyttjande som procentsats 11 Om du klickar på fliken Produktion får du en komplett översikt över produktiviteten. Denna information kan hjälpa dig att optimera lastningscyklerna, spara bränsle och minska slitaget på din maskin. Om du klickar på (A) visas detaljerad information om den dagliga produktionen för den valda perioden. (B): Som med alla CareTrack-rapporter kan du prenumerera på viss information eller visa utvald information i tydliga diagram. Du kan sedan exportera rapporterna till Excel eller som PDFfiler. *Tillgängligt på kvalificerade modeller 10

11 produktionsrapport för lastvägning TILLVALSFUNKTIONER I CARETRACK C 12 Figur 12: Visa per diagram Om du klickar på (C) Visa diagram får du ett tydligt diagram som visar den dagliga produktionen i antal ton per liter bränsle och antal liter bränsle per ton. Det gör att det är lätt att få en översikt över den verkliga produktiviteten. Lastvägning med produktionsrapport är en tillvalsfunktion som är tillgänglig för utvalda dumpermodeller. För Lastvägning med produktionsrapport tillkommer en prenumerationsavgift. Du kan få mer information från din återförsäljare. Produktionsrapporten är inte tillgänglig i CareTrack basic. Lastvägning och CareTrack Lastindikatorlampa Lastviktinformation Cykelinformation % av maxbelastning Last i retur Bränsle per ton/km Bränslerapport för den valda perioden Produktionsrapport per period Lasteffektivitetsinformation Maskintimmar På maskinen I hytten I CareTrack Produktion 11

12 SERVICEPLANERING MANAGEMENT A B C D 10 Larmfunktionen är inte tillgänglig i CareTrack Basic. Figur 10: Larm I serviceplaneringsfönstret finns bladet Larm, som visar alla larm som utlösts för de valda maskinerna. Om du ser en ny larmpåminnelse längst ned i fönstret (A) kan du där även hitta mer detaljinformation. I det fönstret visas samma larm som föraren ser i maskinens hytt larm som skapats av webbplatsen (till exempel för en service som snart ska utföras) larm för geografisk gräns och tidsgräns Det datum som visas är den senaste gången larmet utlöstes. Larmtypen visas med detaljer (B). Räknaren (C) visar hur många gånger larmet har förekommit sedan det senast bekräftades (första siffran) och hur många som har förekommit under de senaste sju dagarna (andra siffran). 12 Exempel: Ett larm om för låg kylvätskenivå på en maskin tas emot. När kylvätskan har fyllts på markerar användaren rutan "bekräfta", vilket skickar larmet till historikfönstret för framtida ändamål. Genom att aktivera maskininformationsfönstret kan du se den exakta larmkod som maskinen genererat (D). Noteringar kan läggas till för larmen (till exempel: "JS fyller på kylvätska "), vilket visar för andra användare att en åtgärd har vidtagits. Larmfönstret är praktiskt för att kontrollera att ansvarig personal sköter om sina maskiner på rätt sätt, och kan hjälpa till att identifiera återkommande problem innan de leder till allvarligare konsekvenser. CareTrack kan också automatiskt skicka textlarm till e-postadresser och/eller mobiltelefoner när vissa problem uppstår. Vilka maskiner och larm, liksom till vem de skickas, kan tilldelas individuellt informationen når berörda personer utan dröjsmål.

13 SERVICEPLANERING A B 11 Figur 11: Alarm- och servicehistorik I historikfönstret finns ett exakt register över larm (A) som skapats under valfri period. Fliken med servicehistorik (B) kan användas för att bygga upp maskinens servicehistorik. Fullständig alarmhistorikfunktion finns tillgänglig i CareTrack Advanced, delvis alarmhistorikfunktion (endast service, geografisk gräns- och tidsgränslarm) finns i CareTrack Basic. Figur 12: Planering av service Serviceplaneringsfönstret eliminerar behovet av att få maskinstatusrapporter från maskinförarna. Det är ett mycket effektivare och noggrannare sätt att planera maskinservice. I fönstret visas de servicekrav som närmar sig hur många maskintimmar som återstår till det servicetillfället ungefär vilket datum service bör utföras, baserat på maskinens användning det aktuella antalet maskintimmar hur många larm maskinen har genererat En ikon i form av en klocka (A) visas och påminner dig när det är nästan dags för service (larmpåminnelser kan ställas in av användaren) och klockan blir röd när servicetidpunkten infaller. CareTrack kan också skicka larm via e-post eller till mobiltelefoner när servicetillfället närmar sig eller när det är dags. 13

14 SERVICEPLANERING A B 12 De två ikonerna på höger sida (B) används för att bekräfta en service och för att personalen ska kunna lägga till maskinnoteringar. Liksom alla fönster i CareTrack kan serviceplaneringsverktyget också användas av återförsäljaren de kan planera och hantera service för dina maskiner medan du fortsätter att sköta din verksamhet. Din återförsäljare är en kraftfull sammarbetspartner som också kan använda CareTrack som ett verktyg för att fjärrfelsöka maskiner. Med hjälp av CareTrack kan de få tekniker på plats snabbare och bättre förberedda än om problemen får fortsätta tills ett haveri uppstår och diagnosen måste göras på plats. Alla funktioner är tillgängliga i CareTrack Basic och CareTrack Advanced, förutom fjärrfelsökning (endast i Advanced). 14

15 Din väg till trygghet. kommer snart: caretrack stöldskydd. Obs: Lanseringsdatum varierar från marknad till marknad. 15

16 volvo construction equipment Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är ritade, byggda och servade på ett annorlunda sätt. Den skillnaden kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 175 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som använder produkterna främst. Det handlar om att hjälpa användaren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv. Om miljön vi alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort. Människor världen över är stolta att använda Volvo. Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifikationer och utformning utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande. Ref. No. PUB D Volvo, Eskilstuna Swedish

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN.

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. 2 INTELLIGENCE INTELLIGENS substantiv: förmåga till tänkande och analys att förstå och dra nytta av erfarenheter förmåga att åstadkomma något.

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Better Lender interaktiv demo

Better Lender interaktiv demo Better Lender interaktiv demo ii Better Lender interaktiv demo Innehåll Kapitel 1. Introduktion......... 1 Välkommen till Better Lender......... 1 Verksamheten i översikt.......... 2 Kapitel 2. Verksamhetsvarningar....

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här:

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här: EnergiBalans är ett komplett kostdataprogram som du använder när du ger kostråd till dina klienter. Här får du veta mer om hur allt fungerar och tips på hur du kan arbeta med programmet. ARBETA TIDSEFFEKTIVT

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer