Råneå Pingstförsamling David Moberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råneå Pingstförsamling David Moberg"

Transkript

1 Råneå Pingstförsamling David Moberg

2 Innehållsförteckning Inledning.3 Material och metod 3 Bakgrund 3 Uppsats...3 Referenser..8

3 Syfte På min Mästares befallning och din egen bekännelse.... De här orden sa Paul Karlsson som då var pastor i vår församling när jag vid 11 års ålder lät döpa mig och gick med i Råneå Pingstförsamling. Detta är nu 11 år sedan och när jag sista åren märkt att de äldre i församlingen som varit med från början försvinner en efter en, började jag tänka på hur det var när församlingen bildades. Vår församling firar 70 års jubileum i april 2006 och jag tyckte att det vore intressant att skriva om vad som hänt under åren som gått för att sammanställa material till jubileet. Material och metod Det material som använts till arbetet är gamla protokollsböcker från 1936 fram till år 2004 och årsberättelser från 1980 talet fram till Personlig intervju har gjorts med en gammal församlingsmedlem, Håkan Groth som varit med i församlingen från 1939, och en medlem som gick med Litteratur som har använts i insamling av fakta till bakgrund har varit, Bra Böckers lexikon och Levis resa av P.O Enqvist. Vidare har information inhämtats via Internet Pingst.nu Bakgrund Den svenska pingstväckelsen har många av sina rötter i den nordamerikanska väckelserörelsen. Den uppstod under 1800 talets slut och början av 1900 talets början. Kännetecknande för den nya rörelsen var det tecken som följde rörelsen; återupplivandet av andedop, tungotal och helbrägdagörelse. Väckelsen fick ett starkt fäste i Los Angeles med W.J. Seymour och Joseph Smale som ledare. Denna väckelse spred sig snabbt över USA och hela världen. Till Skandinavien spreds den och förmedlades bland annat av norrmannen T.B. Barratt. I Sverige spreds den i baptistiska kretsar från (2) Namnet pingstväckelse kommer ur händelserna i Jerusalem på pingstdagen ( Apg. 2 ). En av de människor som tidigt kom i kontakt med den nya rörelsen var pastor Lewi Pethrus ( ). Han var då 23 år och verkade som baptistpastor i Lidköping. Han deltog i den norske pastorn T.B. Barratts möten. Lewi Pethrus grundade 1910 Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Denna församling tillhörde från början Svenska baptistförbundet men uteslöts 1913 och framträdde som en från samfunden separat rörelse. Under Lewi Pethrus ledning utvecklades pingströrelsen till Sveriges största frikyrkorörelse hade Pingströrelsen medlemmar och 482 församlingar i Sverige. Den har aldrig betraktat sig som trossamfund,och gemensamma stadgar eller liknande har därför aldrig antagits. Anledningen till detta var Lewi Pethrus egna erfarenheter då Filadelfiaförsamlingen uteslöts ur Baptistsamfundet. Det gav en tydlig signal om att aldrig bygga något som ställdes över den lokala församlingen. När Lewi Pethrus och den tidiga pingströrelsen bröt fram stod statskyrkoväldet fortfarande mycket starkt. Hans gärning som föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och som rörelseledare är både nationellt och internationellt en mycket aktad och värderad insats. Varje pingstförsamling är självstyrande även om olika samarbetsorgan finns. Dessa verksamheter har ofta fötts som visioner och sedan förankrats i predikantkåren för att sedan så småningom få legitimitet i rörelsen som en rörelse angelägenhet. De gemensamma

4 verksamhetsorganen utbildar människor inom folkbildningen ( folkhögskolor ), rehabiliterar missbrukare ( L P verksamheten), bedriver medieverksamhet ( TV Inter, IBRA, tidningen Dagen ), utför sociala hjälpinsatser i många länder och bedriver vård och omsorg på kristen grund ( mission i ett 65 tal länder ). ( 1, 3 ) Förutom i Skandinavien och Nordamerika har rörelsen sin största utbredning i Latinamerika, där den har växt snabbt sedan andra världskriget och har antagit karaktär av trossamfund.( 2 ) Tidigt 20 och 30 tal Råneå var i slutet av 1920 talet en så kallad utpost till Luleå Pingstförsamling. I Luleå fanns en evangelist som hette Elias Hahne som brukade resa till Råneå och ha väckelsemöten. Under den här tiden blev bröderna Hjalmar och Georg Johansson från Böle frälsta. Allteftersom tillkom flera som kom till tro på Jesus. Man beslöt sig för att bilda en biblisk fri församling. I församlingens första protokoll från den 25: e april 1936 kan man läsa om bildandet av Filadelfiaförsamlingen i Böle. Under ledning av evangelist A. Brissler från Luleå som ordförande bildade Hjalmar Johansson, Emelia Johansson, Georg Johansson, Oskar Sundström, Alfred Ökvist och Ragnhild Ökvist en fri biblisk församling. Till församlingsföreståndare avskildes Hjalmar Johansson. Den första församlingen hade alltså endast sju medlemmar. Ett antal evangelister från grannförsamlingarna hjälpte till i mötena den första tiden. Församlingens första egna evangelist hette Kurt Holmgren och han kom till församlingen i november Tor Nordberg, en av evangelisterna som skulle ut som missionär till Afrika hade varit verksam en tid i församlingen och hade fått löfte om bidrag till underhåll med 60 kronor om året. Den sammanlagda summan som insamlades under detta första året som fri församling var 271 kronor. Redan under tidiga år så skickade församlingen bidrag till nödlidande. Så tidigt som i april 1939 kan man hitta protokollförda beslut om att sända bidrag till Kina. I maj 1938 hälsades elva nya medlemmar i församlingen välkomna. Under den här tiden hade församlingen inte någon egen lokal. Gudstjänster hölls därför i hemmen eller i Godtemplarlokalen i Böle. Därför togs beslut i juni 1939 att bygga en egen lokal i Böle. Material i form av virke och annat som behövdes skänktes av medlemmarna. Lokalen byggdes sedan upp av frivilligt arbete från medlemmarna själva och kunde invigas redan i november Någon värmekälla hade man inte förutom en kamin, inte heller elektricitet eller vatten. Vid krigets utbrott under hösten 1939 beslagtog sedan militären alla tillgängliga lokaler för att kunna använda dem som logement och församlingen fick därför fortsätta samlas i hemmen ytterligare en tid återfick församlingen lokalerna och kallade den första föreståndaren, Sven Nordlander i augusti månad samma år. I protokoll från samma års administrationsmöte återfinns första noteringen om fyra äldste och styrelsemedlemmar. (4,6) Församlingens utveckling Under 1941 tillkom tio nya medlemmar och vid årsskiftet var medlemsantalet trettien iordningställdes en dopgrav i kyrkolokalen. Övre våningen inreddes som bostad för vittnet. Tidigare hade vittnen och tillresande evangelister fått bo i hemmen, ofta hos familjen Sundström. Verksamheten bedrevs i huvudsak i Böle och grannbyarna Prästholm, Orrbyn och Ängesträsk, men även i Råneå till viss del. Gudstjänster och bönemöten hölls både vardagskvällar och under helger. I protokoll från 1940 talet finns noterat om sommarmöten och mötesserier. Redan tidigt arbetade man med barn och ungdomar i församlingen kallades en ny föreståndare, Axel Wennerholm. Sven Nordlander och hans familj som arbetat i församlingen i omgångar upplevde kallelse som missionärer och började förbereda sig för utresa till Afrika så småningom. (6,7)

5 Fram till 1946 ökade församlingen till drygt femtio medlemmar och i oktober samma år anställdes Georg Gradin som ny föreståndare en kortare tid. Sven Nordlander återkom under 1947 innan förberedelserna i Belgien inför utresan till Afrika som skedde i maj I oktober 1947 kallades Harry Hyllienmark till föreståndare. Under den tiden skedde viss samverkan med baptistförsamlingen när det gällde lokal vid gudstjänster i grannbyn Prästholm beslutades att sätta in en kamin i lokalen i Böle. På sommaren samma år hölls de första tältmötena enligt noteringar i protokollen. Till detta hyrdes ett mötestält till en början. Mot slutet av 1940 talet och början av 1950 talet kan man i protokollen följa en viss avflyttning till Luleå, Boden, men även Stockholm och södra Sverige. I samband med detta beslutades 1951 att undersöka om möjligheter fanns att få en lokal i Råneå samhälle. Detta kunde dock inte förverkligas då beslutades i stället att dra in vatten och avloppsledning i lokalen i Böle köpte församlingen ett eget tält från Malmö för sina tältmöten. I maj 1954 kan man läsa i protokollen att man beslutade att bygga en egen lokal i Prästholm. Arbetskraft och virke skänktes även denna gång av församlingsmedlemmarna. I november 1956 invigdes lokalen, Filadelfia i Prästholm drogs det in värme och elektricitet i lokalen i Böle. Pastor Hyllienmark avslutade efter tio år sin tjänst i församlingen och tog tjänst som lärare i Hakkas en tid och reste sedan ut som missionär till Tyskland kallades en ny föreståndare vid namn Ragnar Gerell till församlingen. Två år senare 1960 drogs vatten och avlopp in i pastorsbostaden i Böle. I december 1961 flyttade familjen Gerell till Medelpad och efterträddes av pastor Sten Sundkvist i februari Många missionärs besök och många brevhälsningar har noterats under åren framförallt från Sven och Märta Nordlander i Tanzania där församlingen deltagit i underhåll. Vid årsskiftet 1963 var antalet medlemmar femtionio och man hade döpt fjorton under året som gått. Under åren som passerat hade försök gjorts att hitta en lokal i Råneå samhälle och andra april 1964 kunde man hålla sin första gudstjänst i en liten före detta klädbutik i Råneå. Sommaren 1965 slutade Sten Sundkvist sin tjänst som församlingens föreståndare och flyttade till Selånger. Den första augusti 1966 tillträdde Hans Thale n sin tjänst som föreståndare. Hans och hans hustru Aleidy arbetade i församlingen fram till i juli Aleidy var en mycket god sångerska och spelade flera instrument vilket var till stor glädje för församlingen. Hans spelade dragspel och Aleidy spelade gitarr vilket lyfte strängmusiken betydligt. Man startade även en tradition att sjunga på torget i Råneå varje lördagskväll under sommaren. Detta upprätthölls ända fram till 1990 talet och har dokumenterats i foton som sammanställts i bokform från Rånebygden. Sommaren 1971 flyttade familjen Thale n från Råneå ner till Matfors utanför Sundsvall tjänstgjorde evangelisterna Bengt Andersson och Lars Evert Jonsson i församlingen. Under denna tid var ungdomarna mycket aktiva med evangelisation ute i bygden med sångstunder och vittnesbörd. Under 1974 fram till hösten 1976 var församlingen utan föreståndare eller vittne. Hösten 1977 anställdes Gunnar Persson som föreståndare för församlingen som då hade 49 medlemmar. Slutet på 70- talet präglades av ett intensivt evangelisationsarbete kanske främst bland barn och ungdomar. Vintern 1978 renoverades insidan av lokalen i Böle och estraden gjordes mera tidsenlig och starka färger som var på modet användes. En elorgel inköptes vilken var den första elorgeln. Gunnar Person slutade sin tjänst i september 1980 och flyttade till en liknande tjänst i Tärnaby. Början av 1980 talet präglades av vikten av att få en egen lokal i Råneå. Olika alternativ undersöktes utan framgång. I februari 1981 flyttade familjen Wegebro till Böle. Kenneth och Karins ankomst var något dramatisk. Det rådde snöstorm och vägen ner till bostaden var helt igensnöad. I det läget använde en av församlingsmedlemmarna sin snöskoter med pulka. I den

6 bäddades Karin ner med yngsta barnet, som då var ca ett år gammal, tillsammans med packningen. Karin och lilla Kersti skjutsades ner till bostaden i Filadelfia, i Böle. I maj 1981 lades också anbud på en fastighet i Råneå som församlingen sedan beslöt sig för att köpa i juli samma år. I juni 1982 beslutades att bygga en ny lokal i Råneå, samt att riva fastigheten på den inköpta tomten. I februari 1983 söktes byggnadslov som blev beviljat i juni månad samma år. ( 4,5 ) Ny lokal 1983 var något av ett historiskt år. Vid årsmötet beslutades att revidera stadgarna och ändra församlingens namn. Från att tidigare haft namnet Filadelfiaförsamlingen byttes namnet till Pingstförsamlingen Råneå. Rivningen av den gamla fastigheten på den nyinköpta tomten startades på sommaren det året och byggnationen av nya Pingstkyrkan inleddes på hösten. Kostnaden för bygget beräknades till drygt 2 miljoner kronor. Frivilliga insatser, både vad gällde arbete och material, borgade för att bygget skulle kunna genomföras. Gåvor från medlemmar och andra gjorde dock att kostnaden sjönk med ca hälften. Kostnaden för församlingen blev på så vis mindre än hälften av beräknat. I församlingsprotokollen kan man läsa att måndag till och med onsdag var arbetsdagar för frivilliga. Byggnationen tog drygt ett år och söndag 9/ skedde invigningen av nya Pingstkyrkan i Råneå. Kenneth och Karin flyttade 1987 till Holmsund i Umeå. Under åren anställdes en evangelist Sibylla Engman, som senare samverkade med församlingen i Överstbyn. Hösten 1989 beslutade församlingen att sälja lokalen i Böle. Det här innebar att den lokal där församlingen bedrivit sin verksamhet sedan starten 1939 avyttrades och verksamheten koncentrerades till Råneå samhälle. Fram till 1989 var församlingen utan föreståndare då Dan Roland Svensson verkade under ett år fram till Därefter anställdes Paul Karlsson från Lycksele som vakanspastor i församlingen. Farbror Paul, som han kallades, var mycket omtyckt av barn och ungdomar. Han hade också ett stort hjärta för ungdomar och många var de unga människor som hälsade på hos honom i kyrkan på kvällarna. Paul stannade i tre år och flyttade sedan hem till Lycksele. Under åren 1994 fram till år 2001 fanns ingen föreståndare i församlingen. I stället anlitades pastorer från grannförsamlingarna i Boden, Luleå, Kalix och ibland Piteå. I mars 2001 anställdes församlingens nuvarande pastor Kurt - Arne Mörtsell som tidigare verkat i Tornedalen under tretton år. ( 4, 5 ) Syn på framtiden Råneå Pingstförsamling har idag 39 medlemmar. Verksamheten består till största delen av barn och ungdomsverksamhet. Under årens lopp har min farmor verkat i församlingen som barn och ungdomsledare sedan sin tidiga ungdom. De flesta barnen i Råneå kände till Tant Ruth på Filadelfia i Råneå. Denna barn och ungdomsverksamhet lever vidare om än inte i samma omfattning, numera under namnet Äljest. Alla barnen samlas samma tid samma plats för att där delas in i olika grupper och aktiviteter. Församlingen har alltsedan Råneå blivit mottagningsort för asylsökande gått in och stöttat familjer som flytt från sitt land. I november 2000 anlände ca 100 Bosniska flyktingar till Råneå. De olika föreningarna i Råneå beslutade då att göra mottagandet så bra som möjligt. Pingstförsamlingen i Råneå anordnade en café kväll med öppet hus för flyktingarna. Det var då en okänd faktor att det var Rahmadahn, fastemånad för muslimer, varför ingen förstod varför flyktingarna drack men inte åt någon mat eller fast föda. Senare på kvällen efter klockan började de däremot att äta av smörgåsarna. Förklaringen fick vi senare av de bosniska vännerna. Vid fastemånaden äter man inte under dagen förrän mörkrets inbrott. Flera av församlingsmedlemmarna kom

7 sedan att fungera som kontaktfamiljer. De flesta av de första flyktingfamiljerna var muslimer och besökte inte kyrkan. Däremot besöktes ofta hemmen i stället. Senaste året har flyktingar kommit från afrikanska länder. Dessa är kristna från pingstförsamlingar i Afrika. Församlingen känner i dag motivation att fortsätta med missionsarbete då dessa vänner kan ses som en frukt av tidigare insatser på missionsfältet och de bidrag som församlingen skickat i form av delunderhåll av missionärer till Kongo, Tanzania, Rwanda, Bolivia och Ryssland. Verksamheten idag har återupptagit traditionen att träffas i hemmen. Tanken är att på ett naturligare sätt vinna vänner och grannar för Jesus. Tröskeln har ibland upplevts hög in i våra kyrkor och församlingar. För att levandegöra och öka delaktigheten i gudstjänsterna, har intresserade medlemmar delats in i grupper med ansvar för gudstjänsterna. Oftast samlas hela gruppen inför varje gudstjänst för planering och genomgång av kommande möten. Församlingens motto för allt arbete idag är Jesus till Rånebygdens människor. Själv döptes jag för elva år sedan och är idag glad över att tillhöra en liten församling där gemenskapen är stor och vi alla känner varandra. (4) Avslutning Pingströrelsen kom till Råneå via väckelse i redan etablerade baptistförsamlingar på samma sätt som i Stockholm där Levi Pethrus var pastor 1910 i en baptistförsamling. Under senare år har samma tendens kunnat följas som under pingströrelsens framväxt i ny väckelsetid och bildandet av nya församlingar inom Livets Ord. I Stockholm liksom i Råneå var det den då unga generationen som först gick med i de nya församlingarna. Församlingen i Råneå växte under åren efter kriget och medlemmar lades till eftersom. Som mest hade församlingen drygt sextiofem medlemmar under 1970 talet. I dag har utflyttning av den unga generationen åter igen decimerat antalet medlemmar precis som på slutet av 40 talet och idag år 2004 är vi trettioåtta medlemmar varav flertalet är över 40 år. Ca 30% är över 60 år gamla. Antalet unga medlemmar är idag 6 stycken i åldern år.

8 Referenser 1.Internet Pingst.nu 2. Bra Böcker, Enqvist, P.O Levis Resa 4 Församlingsprotokoll Råneå Pingstförsamling Årsberättelser Råneå Pingstförsamling Intervju med församlingsmedlem Håkan Groth, medlem sedan Intervju med Ruth Moberg Drugge, medlem sedan 1941.

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka

Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka Det andliga uppvaknandet som skedde på 1800- talet, det vi brukar kalla väckelsen i slutet av förra seklet, satte spår som varit synliga genom hela 1900- talet. Det

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND 1900 - TALETS PINGSTKAPELL PÅ ÖLAND Olle Edelbring 1900-talets Pingstkapell på Öland Av Olle Edelbring Utgiven 1999 av: Olle Edelbring Fingerkroken 2 380 62 Mörbylånga Tel. 0485-400 04 JAG GLADDES, NÄR

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Köpings Pingstförsamling

Köpings Pingstförsamling Köpings Pingstförsamling 1922-1972 Söndagen den 26 februari 1922 är en märkesdag i Köpings historia. Då bildades nämligen en pingstförsamling som fick namnet Taborförsamlingen. Efter 20 års verksamhet

Läs mer

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö Församling 1 Namn och säte Församlingens namn är Skärgårdskyrkan med säte på Värmdö. Skärgårdskyrkan bildades. 2 Ändamål Skärgårdskyrkan är en kristen församling som identifierar sig med Pingströrelsen

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Januari - Frebruari 2015

Januari - Frebruari 2015 Januari - Frebruari 2015 Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014

Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Välkommen till Pingstkyrkan i Vänersborg! Oktober - December 2014 Jorunn Fredriksson - Evangelist Stina Håkansson Teen Challenge Marianne Gustafsson - Pastor Vi välkomnar Stina Håkansson och Marianne Gustafsson

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan För dig som funderar på att testamentera till Svenska Missionskyrkan Tack för din omsorg om Svenska Missionskyrkan! Svenska Missionskyrkan arbetar på en mängd olika sätt genom sina församlingar och i samarbete

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan

En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan En ny reformation - en reformerad församlingsyn Predikan i Kristinakyrkan 2014-01-19 Inledning. Älska bröderna... (1 Petr 3:8) Tack för förtroendet att få komma hit och predika. Jag har snart varit föreståndare

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D. december 2016 januari 2017

P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D. december 2016 januari 2017 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D december 2016 januari 2017 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit.2:11. Om man inte läser Bibeln eller lyssnar

Läs mer

Om dop och traditionsöverlämnande

Om dop och traditionsöverlämnande Ledare SPT nr 12 2012 Om dop och traditionsöverlämnande DEN KYRKLIGA STATISTIKEN är ingen uppmuntrande läsning, inte heller de nyligen publicerade siffrorna för 2011 (som finns tillgängliga på Svenska

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

februari mars 2017 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

februari mars 2017 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D februari mars 2017 PINGSTKYRKAN T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den här frågan är ställd utav Jesus till en man som var blind, du kan läsa hela berättelsen

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

PROGRAMBLAD VINTERN 2017

PROGRAMBLAD VINTERN 2017 PROGRAMBLAD VINTERN 2017 Gå vidare är vi summerar 2016 kan vi se llbaka på e bra år i vår församling. Vi har få N döpa sjuon personer, fler än på över tjugo år. Det kommer många nya mötesbesökare på våra

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Mars Månadsprogram för mötesplats Sommarro

Mars Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr Mars Månadsprogram för mötesplats Sommarro Fotograf Gith Hanzon hittade Vintergäck när hon tog en promenad i skogen. Är våren på väg? Till mötesplats Sommarro är alla välkomna. Buss 2 och 3

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

En del har bagage. Där väckelsen gått fram Medärvd Förutfattade meningar (präglad av t ex av media)

En del har bagage. Där väckelsen gått fram Medärvd Förutfattade meningar (präglad av t ex av media) Tron är en process Ökat ansvarstagande för andra Upptäcker sina gåvor och börjar använda dem Tillväxt och mognad Insikt om att övergången har skett Omvändelse och tro Kallelse och beslut att handla Funderar

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Maj 2015 V Dat Dag Tid Samling 3 sönd 11:00 Gudstjänst Blod & Eld lörd Klädinsamling till Ukraina 10 sönd 17:00 Församlingskväll med middag

Maj 2015 V Dat Dag Tid Samling 3 sönd 11:00 Gudstjänst Blod & Eld lörd Klädinsamling till Ukraina 10 sönd 17:00 Församlingskväll med middag Maj - Juni 2015 En gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog med lust och snart med mod på land jag stod. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt,

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

September Oktober 2015

September Oktober 2015 Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet

Läs mer

När Jesus döptes av Johannes hördes: 1. Anden säga Du är min älskade son, du är min utvalde. X. En röst säga Detta är min älskade son, följ honom.

När Jesus döptes av Johannes hördes: 1. Anden säga Du är min älskade son, du är min utvalde. X. En röst säga Detta är min älskade son, följ honom. Fråga 1. När Jesus döptes av Johannes hördes: 1. Anden säga Du är min älskade son, du är min utvalde. X. En röst säga Detta är min älskade son, följ honom. 2. En röst från himlen säga Du är min älskade

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Mars - april Mos 1:21

Mars - april Mos 1:21 Mars - april 2015 Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 1 Mos 1:21 Mars

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö.

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö. Församlings bladet. oktober november december 2011 Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö www.tabbe.org www.nassjoallians.nu Pastor Anders Meyer 0380-37 08 28, 076-94 222 70 anders.meyer@spray.se

Läs mer

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN SVENSKA ALLIANSMISSIONEN Historien präglar oss Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i landet. Rötterna går tillbaka till 1853 då Jönköpings Traktatsällskap bildades. Åtta

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer