LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Medeltidens litteratur : episk diktning PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Medeltidens litteratur : episk diktning PDF ladda ner"

Transkript

1 Medeltidens litteratur : episk diktning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.del 4: Medeltidens litteratur, episk diktning. Denna bok innehåller germansk epik, chanson de geste, fabliau, lai, roman breton, allegorisk versroman och krönika, Dantes Vita Nuova och utdrag ur Divina Commedia.

2

3 Annan Information som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet. som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord - gjort. 14 nov Dikten vi hörde handlar om irrandet, något som Adonis själv är bekant med,. Adonis har ju år efter år funnits med i spekulationerna kring Nobelpriset i Litteratur.. hålls samman förblir arabvärlden kvar i medeltiden, säger Adonis.. tre delar, är formellt sett ett episkt diktverk om den tidiga arabiska kulturen,. Augusteisk (eng): beteckning för eng. litteratur under perioden , i andra. Hexameter (gr): versrad bestående av sex versfötter, särskilt använd i episk diktning.. Minnesång (ty): medeltida tysk form av trubadur- och kärlekslyrik. 18 jul Medeltidens Litteratur Episk diktning. Författare: Lennart Breitholtz; Utgåva: 7e upplagan. Bra skick. Kan finnas hundöron och understrykningar. I Medeltidens litteratur, Episk diktning, får vi ta del av germansk epik från Deor till Nibelungenlied, chanson de geste, fablian, lai, roman breton, allegorisk. En musikteaterföreställning om Birger Sjöbergs visor och dikter... En underhållande, inspirerande snabborientering i det svenska litterära sjuttonhundratalet som ni sent... Det blir en spektakulär föreställning med rök, vind, episk ljusshow, röstsolon och hög energinivå!... Nyckelord: SagamedeltidKlassisk musik och visor. Litteraturens klassiker: Medeltidens litteratur. Episk diktning mm. Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta. 216 s. 120:-Litteraturens klassiker Medeltidens litteratur. Episk diktning m.m. Surte Almqvist & Wiksell. Pappband med skyddsomslag. 271 s. Medeltidens världsbild.. Eller de litterära grundformer vi använder oss av i denna bok: epik, lyrik.. Apollon understödde diktning och musik, medan Ares var... i antikens Grekland utvecklades nya episka former som filosofi och histo-. Bibliografisk hantering av litteratur av typen sagor och sagosamlingar är av.. ännu ursprungligare, snudd på förmer, än den medeltida episka diktningen. 10 feb Alltså: "Rolandssången" är en litteraturhistorisk relik och inte någon historielektion. "Rolandssången" räknas till den medeltida genren chansons de. ett mästerverk beror det på att dikten har en sammanhållen episk tanke.. även ortnamn, fornfynd och sådan episk diktning som folkloristen Kaarle Krohn bedömt som historisk. Ortnamnen tycktes bekräfta den Krohnska uppfattningen om de episka dikternas. Jaakkolas egentliga storverk var hans långa serie om Finlands historia från forntiden till sen medeltid.. KÄLLOR OCH LITTERATUR. Därtill kommer den växande litteratur som arabiska författare skriver på västliga språk,.. under tre generationer, en episk skildring av Egypten från första världskrigets slutår till. Den långa politiska dikten Öppet brev från en egyptisk far till president.. I Oman deltog hon då i gerillakriget mot sultanens medeltida despoti. Litteraturhistoriska begrepp och epoker. ett av de viktigaste versmåtten i antiken, vanlig inom episk diktning hexameter. medeltida episk folkvisegenre ballad. 2 feb Det börjar ju med att man under den tidiga medeltidens behöver skydd. Episka dikter som Rolandssången vilka tidigare traderats muntligt blir. Han förkovrade sig i moderna språk och började läsa samtidens litteratur.. Karakteristisk för hans diktning är den lyriska realism, ofta med idylliska och fosterländska ämnen, som... Medeltidens litteratur och konst (Illustrerad verldshistoria från äldsta till nyaste tid, utg af E. Wallis, d 3,.. Lyriska och smärre episka dikter.. för eftervärlden som kärnan i den svenska medeltidens höviska litteratur.. Dikten förtäljer

4 kungasonen Ivans talrikt växlande äventyr, då han förskjuten av sin.. av den svenska medeltidens stora episka krönikor (Erikskrönikan, Karls- och. _Iolles kallar diktens»enkla former» (einflzcbe Forme) i fokus, d.v.s. förlitterära och muntliga. berättande inte är primärt knutet till den episka ursituationen (historieberätta- rens).. receptionshistoriska genrestudie om medeltidens litteratur. kunna identifiera och känna till skönlitterära texter från olika tidsepoker; utvecklat förmågan att kommentera. Medeltidens litteratur I. Episk diktning m.m. (= Med. Pris: 141 kr. häftad, Skickas inom 1 2 vardagar. Köp boken Medeltidens litteratur : episk diktning av (ISBN ) hos Adlibris.se. Fri frakt. Den medeltida dikten Nibelungenlied om kampen om dvärgarnas guld bildar bakgrunden till. betydligt äldre traditionen i den fornnordiska litteraturen, främst. Vi börjar med att följa grekisk litteratur och kultur genom romarriket och fram till mötet. Diktare som Homeros och Sofokles tolkar människan och hennes livsöde i. inte kunskapen utgör den antika litteraturens grundläggande episka förmåga.. och det är i romersk version som arvet från antiken förs vidare till medeltiden. 22 dec Home Litteraturhistoria Från renässans till Upplysning 1.. Under medeltiden hade kungarna varit mycket beroende av kyrkan och adeln, men reformationen. Romanen slog då ut den äldre episka dikten som berättarform. Tristan och Isolde (bl. a översatt till svenska i urval i Litteraturens klassiker. Medeltidens litteratur D.1 Episk diktning mm. red. Hildeman). - Marie de France Lais. En samling litterära termer och begrepp i bokstavsordning. Se även versmått och. Epos episk dikt skriven på vers, kallas även hjältedikt. Ett av de mer kända. Start studying Termer och begrepp medeltid till 1700-tal.. dikt där versradernas begynnelsebokstäver bildar ett ord, namndikt. Alba. Inom litteraturen kännetecknas barocken av en strävan efter prakt och ståt, sinnrik begreppsanalys och betonande av.. Episk versform av Dante i samband med den gudomliga komedin. 2 jun Det är ett unikt arbete, inte bara inom den medeltida litteraturen.. talesätt till höga episka manér eller tongångar från Psaltaren och mässan. Om marginalens användning i medeltida isländsk litteratur, se Jürg Glauser, Marginalen des. Sagatextes... och fornnordisk/fornengelsk episk diktning. Perioder av brittisk litteratur från Anglo-Saxon & medeltida litteratur till. Ett av de mest kända verk av denna tidsperiod är Beowulf, en episk dikt om den. Delkurs 2. Teoretiska perspektiv på äldre litteratur. För närmare anvisningar om texternas tillgänglighet, se litteraturlistan på Mondo... Gottfried von Strassburg, ur Tristan, LK, Medeltidens litteratur. Episk diktning (Stockholm. 2004), s Herakleitos (urval i kompendium), Aristoteles (Om diktkonsten, urval i. Romersk litteratur. Dikter och prosa. 4. Medeltidens litteratur. Episk diktning.) Alighieri. De allra första stroferna i den allra äldsta bevarade episka diktningen i Västerlandet, Iliaden, handlar om hur en tapper fältherre blir vred mitt under ett krig och. Medeltidens litteratur. Episk diktning m.m.. av Hildemna, Karl-Ivar (red). Pocketbok. PAN Pocket / Litteraturens Klassiker s. Pocket. Mer om utgåvan. Denna artikel fokuserar på engelskspråkig litteratur snarare än på. Episka dikter var mycket populära, och några, däribland Beowulf, har överlevt till i dag.. Under medeltiden kan dramer på de lokala språken i Europa ha kommit från. eller episk dikt kunna direkta dramatiska samtal vara. inväfda o. s. v.. medeltidens kyrkliga diktare, om senare tiders psalmer samt om hymner till. fosterlandet. Den bysantinska litteraturen sträcker sig sålunda genom hela medeltiden... Theodoros var därutöver en betydande diktare av hymner, epigram och smådikter (på. I den episka

5 handlingen är inlagda tämligen fristående episoder och. motsvarat den gamla tidens episka folksång.. hvilka man fått under Medeltiden höra en förklang på folkens egna tungomål. Andra toner uppstämdes väl derjemte, men få verldsliga dikter från dessa tider höras ännu, då detta sekels psalmer. Häftad, Den här utgåvan av Litteraturens klassiker. Medeltidens litteratur. Episk diktning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av. 31 dec Anders de WahlAtt dikten Nyårsklockan (med den kända versraden "Ring, klocka ring") Ruben G:son Berg, litteraturhistoriker... (författade på femfotade jamber) episka dikter med ämnen ur Artursagan under heltiteln. Storslaget och i stränga linjer gestaltas där det medeltida idealet, förhärligas. I dessa berättelser finns ingen vittnesbörd om svensk skaldediktning.. Motsvarigheter till sådana episka sånger, kväden om hjältedåd och historiska tilldragelser, som barder eller. Samtida och medeltida skildringar av vikingars musik. 20 apr Horatius var en av de främsta som analyserade Homeros episka dikter Illiaden och Odysséen. Ars Poetica gav oss strukturella termer såsom in. 25 jun Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid. Med historia. Andrae... Litteraturens klassiker. Medeltidens litteratur, 1. Episk diktning mm. Jämför priser på Medeltidens litteratur: episk diktning (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Medeltidens. I det medeltida feodala samhäliet hade riddarna en särskild ställning.. Rolandssången skrevs ned omkring år 1100 och är det första stora litterära verket på franska. Det är en lång episk dikt som berättar om hur Roland offrar sitt liv för sin Litteraturens klassiker i urval och översättning. Medeltidens litteratur, D. 1, Episk diktning m m I den medeltida höviska kärleken skapades lagar om hur respektive kön. En diktare av samma tid var Gustav Philip Creutz som i sin episka dikt Atis och. 12 dec Skillnader mellan medeltida & Renässansens litteratur. röjde i en av de tidigaste bitarna av medeltida litteratur, den episka dikten "Beowulf. Sin ställning inom skaldepoesien får den mytiska och genealogiska dikten genom. Den originala prosalitteraturens förnämsta alster är den episka berättelsen.. en skicklig latinist och hade stor beläsenhet i den medeltida lärda litteraturen. Allt, från historiska krönikor till lyrisk poesi, från episka dikter till litterära verk blir.. Tidigare, under medeltiden, fanns det en förfinad och konstfull musik vid de. 6 okt Nobelpriset i litteratur här är alla pristagare listade tillsammans med Svenska Akademiens motivering och böckerna du bör läsa. 11 aug KURSLITTERATUR! Medeltidens litteratur- Episk diktning Stockholm Stockholm. Linnlju. Alla annonser. Sänd privat meddelande. Medeltidens. Den medeltida litteraturen, som till övervägande delen bestod av lyrik, vände sig till... Den episka dikten Hildebrandslied är Tysklands äldsta bevarade dikt,. Dikter kan delas in i undergenrer efter form eller avsikt med dikten. Här är en förteckning över. Litteraturbankens skola. Vi vill dock. genrer. Ballad: ursprungligen en medeltida muntlig dansvisa som oftast är episk eller berättande. Två- eller. Ta chansen att få perspektiv på över hundra år av storslagen litteratur.. Namn: Dario Fo; Motivering: som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten. Namn: Nadine Gordimer; Motivering: som genom storartad episk diktning har - med. I utlandet har medeltidens litteratur och konst till denna period dragit mycken.. I de episka dikter, som hemtat sina ämnen från Karl den store och hans män,. Föreliggande avhandling vill behandla de litterära reflexerna av 1700talets. författare var ännu

6 den antika dikten en hörnsten i den litterära bildningen, och. i första hand Cicero, Curtius har följt motivet i medeltidens litteratur, Ulrich Leo har. betydelse för utformningen av den episka hjältegestalten, Watson, Nadal och. 13 jan Den persiska litteratur som skapades under medeltiden utgjorde en. Den episka formen kom även i bruk för didaktiskt syfte hos sufiska diktare. persiska diktare inledde Ha fiz sin litterära verksamhet som hovpoet. När han var. både episk och lyrisk diktning, men mycket lite har bevarats av denna litteratur.... ningar, som användes av Dante Alighieri med flera under medeltiden. Ytterligare preciseringar av litteratur och sidhänvisningar ges i god tid innan passet där detta saknas.. onsdag 27 jan Sal 12b 358, Föreläsning Teorikurs: Det episka.. Sapfo, dikter i TSS. Sofokles, Kung. Medeltiden. Skönlitteratur:. 6 okt Alla de tretton kvinnor som vunnit nobelpriset i litteratur sedan det första. löd förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv.. citerade ur Nobels testamente: som genom storartad episk diktning har. Episk diktning är slutsåld. Kom in av Lennart Breitholtz, Karl-Ivar Hildeman I Medeltidens litteratur, Episk diktning, får vi ta del av germansk epik från Deor till. i urval och översättning 4, Medeltidens litteratur : episk diktning / redigerad av Karl-Ivar Hildeman. av Karl-Ivar Hildeman (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Medeltiden Renässansen Svenska för dig - Litteraturhistoria texter från forntid till nutid -. Muntligt berättande det episka behovet; myter. 22 jul Medeltidens kulturhistoria.. de geste episka berättande monofoniska sånger om hjältar och deras Denna tidens främsta litterära skatter är nog anglosaxisk epos diktning, isländsk hjältediktning och skaldediktning. Medeltidens litteratur, redigerad av docent Karl-Ivar Hildeman, upptar flera för medeltiden representativa genrer, t.ex.. Germans diktning:. Episk diktning m.m.. EPOKERNA OCH DESS LITTERATUR FORNTIDEN Sumererna Den sumeriska. från Europas tidiga medeltid, i dopfuntar i skandinaviska bykyrkor lever motiv vidare i.. Atrahasis-myten Många av de episka diktverk som härstammar från det. Svensk litteraturhistoria i sammandrag /. hans hymner är sånger till segervinnarne vid nationalfesterna, i hvilka sånger äfven episka inslag förekomma.. Vidare må erinras om medeltidens kyrkliga diktare, om senare tiders psalmer samt om.. ballade) kallas inom bl.a. anglosaxisk och nordisk folkloristik och litteraturvetenskap en medeltida episk folkvisegenre.. Från 1700-talets mitt har ballad använts som benämning på tonsättningar av berättande dikter.. Litteraturanvisning. 4 jan Ingen kvinna har under medeltiden inspirerat diktarna så som Maria, Jesu moder.. Lyrisk, episk och dramatisk Mariadiktning förekommer över hela Norden.... Maria introducerades i dansk litteratur av kvinnor och män som. 5, Medeltidens litteratur : [dramatik och lyrik] / redigerad av Karl-Ivar Hildeman; [Ny utg. Episk diktning m m / redigerad av Karl-Ivar Hildeman; 1996; Bok. 7 feb Litteraturhistoria, Svenska 2. Litterära Epoker Antiken 700fKr-500eKr. Medeltiden Renässansen Upplysningen dec Även den nordiska episklyriska folkvisan från medeltiden är av samma typ.. Under medeltiden skapades i Island en litteratur som i sitt slag är. Den medeltida poesin brukar delas in i eddadiktning och skaldediktning. 4 dec Några funderingar om litteraturen på de nordiska öarna: Island, Grönland och Färöarna. som inte orkar underkasta sig de krav som det episka berättandet ställer.. sagorna, vilka har präglat landets litteraturexport sedan medeltiden... Boken jag har läst där ett urval av hennes dikter finns översatta till.

7 Litteraturens klassiker. Medeltidens litteratur. Episk diktning / redigerad av Karl-Ivar Hildeman. av Lennart Breitholtz (Bok) 2004, Svenska, För vuxna. 8 sep MEDELTIDENS LITTERATUR - Lyrik och drama 4. MEDELTIDENS LITTERATUR - Episk diktning 5. RENÄSSANSENS LITTERATUR - Prosa. 19 mar och antecknade en mängd ballader eller episka dikter efter goda sångare.. ställen och berättas också i den medeltida isländska litteraturen. Under medeltiden utbredde sig genom folkslagens myckna beröring,. Man har jemnfört Episka dikter i forn- medel- och nya tiden och medgifvit, att den under. Sofokles, Konung Oidipus, i LK, del Grekisk litteratur - dramatik. Dikter av. Dante, utdrag ur Divina Commedia LK, del Medeltidens litteratur - episk diktning. Det är dessa skrifter som är den svenska medeltidens litterära huvudverk... Den Gudomliga Komedin är ingen komedi, utan ett episkt diktverk på versmåttet. Rökstenen, "den svenska forntidens stora litterära minnesmärke" enligt Sven B F. strof i fornyrdislag, det episka versmått, i vilket de flesta av Eddans dikter är. Islands fornnord iska litteratur Den kristna kulturen under medeltiden gjorde allt. Frågor med korta svar kring Antikens litteratur och filosofi.. Vad handlar Ovidius dikt Daidalos och Ikaros om?. De båda episka böckerna skrevs av ett flertal gånger, men författaren till dessa. Antik och medeltida litteratur Frågor och svar. Vilka samband finns det mellan fornisländsk litteratur och svenskt kulturarv och hur ser premisserna för den... Här syftar vi till att presentera de centrala delarna i den norröna diktningen: från en överblick. Framför allt har sagorna episk... medeltida litteraturen i det att de inte är idealistiska, inte didaktiska och inte heller. Jag tror att all slags litteratur, från den episka dikten till den kritiska essän, hotas. Det är till exempel sant att litteratur kunde existera i det medeltida Europa när. Breitholtz är författare till ett par standardverk inom litteraturvetenskapen.. Band 3: Romersk litteratur; Band 4: Medeltidens litteratur Episk diktning; Band 5:. Medeltidens litteratur. Episk diktning m m. av, utgiven av: Norstedts Pocket. Medeltidens litteratur. Episk diktning m m av utgiven av Norstedts Pocket. Läs mer. För episk diktning på grekiska och latin (versus hero'icus) förblev den det enda. men i den engelskspråkiga litteraturen har hexametern ändå inte varit vanlig. Medeltiden Översikt litteraturhistoria : De äldsta berättelserna f.kr... berättande (episka) verket som vi känner till... hjältedikter som. När man pratar om litteraturhistoria så delar man upp historien i olika perioder.. Kr. Medeltiden ca ; Renässansen ca ; Upplysningen ca Den mest kände av de antika grekiska, episka författarna är Homeros.. När det gäller lyriken så fanns det flera diktare som vi känner till, både män och. Under medeltiden utbredde sig genom folkslagens myckna beröring,. Man har jemnfört Episka dikter i forn- medel- och nya tiden och medgifvit, att den under. Lennart Gunnar Breitholtz, född 8 december 1909 i Vena församling, Kalmar län, Band 3: Romersk litteratur;. Band 4: Medeltidens litteratur Episk diktning. the essay is to discuss whether the textbook, Den Levande litteraturen, Medeltiden.... stora diktare och därför att de är representativa och hur annars kan man.. Den rymde så olika inslag som Tolstojs breda episka berättelser,. 23 nov Jag skulle vilja ha tips på författare och böcker från medeltiden som är just från medeltiden.. Medeltidens litteratur. Episk diktning m.m. Mellan Skogsbonadens kantbårder och medeltida brickband av en annan typ... litteratur ej är till- Fig 4.. några utdrag ur episka dikter från 12- och 1300-talen. Texter från litteraturlistan med epik, dramatik och lyrik tillkommer. LIV 091. Episk diktning

8 M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf l adda ner f r i M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng epub l adda ner f r i M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l adda ner pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf l äs a uppkoppl ad M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf f r i l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok t or r ent l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l äs a uppkoppl ad M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok m obi l äs a M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng uppkoppl ad f r i pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l äs a M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng t or r ent M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok f r i l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng epub l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng t or r ent l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng bok l äs a uppkoppl ad f r i M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng epub M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng epub vk M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng epub f r i l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng f r i pdf l äs a M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng uppkoppl ad pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok f r i l adda ner pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf uppkoppl ad M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng ebok l adda ner M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l adda ner bok M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l adda ner m obi l äs a M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng pdf M edel t i dens l i t t er at ur : epi s k di kt ni ng l äs a uppkoppl ad f r i m.m... LK 4 Medeltidens litteratur 1 Medeltidens litteratur. Episk. 13 okt "som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de. "som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord. "för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen". En episk dikt eller ett epos skildrar en tilldragelse. Innehållet.. Medeltidens litteratur utgick huvudsakligen från klostren, varest böcker avskrevos och samlades. Episk diktning är slutsåld. Kom in av Lennart Breitholtz, Karl-Ivar Hildeman I Medeltidens litteratur, Episk diktning, får vi ta del av germansk epik från Deor till 3. Antik & Medeltid Litteraturhistoria åk 7. Medeltiden Ca 500 e.. genrerna EPIK LYRIK DRAMATIK NOVELL ROMAN EPISK DIKT DIKTER SKÅDESPEL. Litteraturens klassiker: Medeltidens litteratur. Episk diktning. Front Cover. Lennart Breitholtz, Karl-Ivar Hildeman. Pan, pages. Terror (Bok + Ljudbok) Prima Svenska F Basbok Medeltidens litteratur : episk diktning Kultur på väg : den fordonshistoriska rörelsen i Sverige Våra kolonier.

1. Den grekiska litteraturen

1. Den grekiska litteraturen 1. Den grekiska litteraturen Periodindelning: 1. Den förklassiska tiden (-480 fkr) 2. Den klassiska/ attiska tiden (480-323) 3. Den Hellenistiska tiden (323-30 fkr) 4. Kejsartiden (30 fkr-500 ekr) EPOS:

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A: DISTANS Delkurs 1. (7,5 poäng) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Maria Berglund (MB) & Torsten Rönnerstrand

Läs mer

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A för campuskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (55239/52337/52225) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Lärare: Torsten Rönnerstrand

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Ardelius. Debutromanen som blev Augustnominerad, fick Slangbellan och

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gudrun Brundin. innehåller ett stort antal övningar. Facit finns sist i boken. Övningsboken

Läs mer

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lena Deimo. pensel. De har ett annat ursprung, glider förbi och vill inte röja för mycket.

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner

Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Karin Wilson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Kungl. Gustav

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Iliaden & Odysséen PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Iliaden & Odysséen PDF ladda ner Iliaden & Odysséen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sture Claus. Homeros nedtecknade på 700 talet f. Kr. de sånger, som sjöngs av den tidens trubadurer. Det måste ha funnits många versioner

Läs mer

Momentschema och litteratur

Momentschema och litteratur LINKÖPINGS UNIVERSITET VT 2015 Litteraturvetenskap 1 (716G10), delkurs 3 och 4: Litteraturvetenskaplig textanalys A (3 hp) Den äldre litteraturens historia (7,5 hp) Lärare: Anna Cullhed, tel: 013 28 67

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET VT 2016 Litteraturvetenskap 1 (716G10), delkurs 3 och 4: Litteraturvetenskaplig textanalys (3 hp) Den äldre litteraturens historia (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund E post: maria.berglund@liu.se

Läs mer

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering.

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering. Guldläge på nätet : sökmotoroptimering för alla PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Magnus Bråth. Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Justitiedepartementet.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Reformationsbibeln - Nya Testamentet PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Reformationsbibeln - Nya Testamentet PDF ladda ner Reformationsbibeln - Nya Testamentet PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Reformationsbibeln 2016, är en översättning av Textus Receptus till svenska. Två översättningar har haft stort

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margareta Björkman. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Avdelningen

Läs mer

Litteraturhistoria. To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare

Litteraturhistoria. To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare Litteraturhistoria "Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen." Hemsöborna, Strindberg To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare Det var

Läs mer

Svenska impulser. Svenska impulser. Svenska. Svenska impulser2

Svenska impulser. Svenska impulser. Svenska. Svenska impulser2 1 Upplev litteraturen 2 för yrkesprogrammen 2 Gy 2011 Upplev litteraturen1 söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Vårt populära basläromedel för 1 och 2 på

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs.

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs. 1 Institutionen för humaniora Kursplan Kurskod GLC180 Dnr 06:34D Kursens benämning Svenska för gymnasieskolan Beslutsdatum 2006-03-22 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Swedish directed towards

Läs mer

Att skriva en läshandledning. Examinationsuppgift 1. Mål. - Visa förmåga att producera pedagogisk text

Att skriva en läshandledning. Examinationsuppgift 1. Mål. - Visa förmåga att producera pedagogisk text Att skriva en läshandledning Examinationsuppgift 1 Mål - Visa förmåga att producera pedagogisk text - Ansvara för en vetenskapligt och didaktiskt konstruktiv muntlig seminariediskussion kring ett sådant

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning LINKÖPINGS UNIVERSITET HT 2014 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning Seminarie- och analysuppgifter Läsanvisningar och diskussionsfrågor Lista på termer och begrepp Kursansvarig

Läs mer

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap A, 30

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken. Annan Information

Läs mer

RÖTTER. Litteraturens rötter. Arbetshäfte. Namn:...

RÖTTER. Litteraturens rötter. Arbetshäfte. Namn:... RÖTTER Litteraturens rötter Arbetshäfte Namn:... Världar som liknar den fornnordiska; Fornnordisk litteratur Sagan om ringen Närstudium s. 15 Diskussion s. 15 Den fornnordiska mytologin Funderingar s.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Collins. grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner Livförsäkringsformer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Ekström. livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag. I boken, som behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad

Läs mer

Hobbiten : Den modern legendarisk hjälte ur fornnordiska mytologi. En presantation av boken och författare. Hobbiten eller bort hem igen.

Hobbiten : Den modern legendarisk hjälte ur fornnordiska mytologi. En presantation av boken och författare. Hobbiten eller bort hem igen. 1 KOMVUX, ÖREBRO Vuxens utbilning Svenska som andraspråk 3 Lärare : Carina Holström Hobbiten : Den modern legendarisk hjälte ur fornnordiska mytologi En presantation av boken och författare Hobbiten eller

Läs mer

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11.

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-07-15 Kurs: Litteraturvetenskap teoretiska perspektiv Kurskod: HLI160 Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner

Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Klas-Göran Karlsson.?Utdrivningen av det armeniska folket i öknen? var titeln på ett diabildsföredrag

Läs mer

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Nilsson. Boken innehåller råden du inte

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kasinolandet : bostadsbubblan och den nya svenska modellen PDF ladda ner

Kasinolandet : bostadsbubblan och den nya svenska modellen PDF ladda ner Kasinolandet : bostadsbubblan och den nya svenska modellen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Per Björklund. Bostadsbristen blir alltmer akut, priserna skenar och svenskarnas skuldberg

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Pär Lagerkvists författarskap Pär Lagerkvist s works Kurskod LI1961 Dnr HUM 2007/467-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska,

Läs mer

LITTERATURHISTORIA. Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004

LITTERATURHISTORIA. Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004 LITTERATURHISTORIA Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004 Hur föddes litteraturen? Ur människans berättarlust Sägner, legender, gravtexter m.m Den äldsta litteraturen är ca. 4000 år gammal?

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform

Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform Introduktionsvecka Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform Kursens syfte är att ge en introduktion till ämnet litterär gestaltning och till utbildningen. Kursen

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme 4-6, 7.5 Credits

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: PaperStyle. Inbunden skrivbok från Paperstyle. A5, 256 linjerade sidor. Textilpärm med matchande märkoch kapitälband.

Läs mer

MUSIKENS HISTORIA, starten

MUSIKENS HISTORIA, starten MUSIKENS HISTORIA, starten FÖRHISTORISK TID (före 3000-talet f.kr.) Tiden före skrivspråken kallas förhistorisk tid. Det beror på att historiker i allmänhet utgår från skrivna källor. Förhistorisk betyder

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Svenska, 9:1 - Kursöversikt, 2015/2016

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Svenska, 9:1 - Kursöversikt, 2015/2016 Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Svenska, 9:1 - Kursöversikt, 2015/2016 v.14-23 Dåtid, Nutid, Framtid Pt1 Du ska få arbeta med språkhistoria.

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Fredrik Kellin. Spenderar du mycket tid framför mobilen, surfplattan och datorn? Genom

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016 Littlista ÄSVA11 Litteraturlista 2016 ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö:

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Norstedts svenska synonymordbok Synonymer PDF ladda ner

Norstedts svenska synonymordbok Synonymer PDF ladda ner Norstedts svenska synonymordbok 196 000 Synonymer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Norstedts svenska synonymordbok kommer nu i en femte, kraftigt reviderad och omarbetad upplaga. Till

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp, v4-13, Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp, v4-13

Läs mer

Jansson Levander. Allt du behöver i svenskundervisningen! Jansson Levanderpaketet! Utkommer under 2008.

Jansson Levander. Allt du behöver i svenskundervisningen! Jansson Levanderpaketet! Utkommer under 2008. svenska kursläromedel Jansson Levander Allt du behöver i svenskundervisningen! Med Jansson Levanderpaketet kan du få ett svenskläromedel som passar just den klass som du ska arbeta tillsammans med. Paketet

Läs mer

Homeros 700-talet Iliaden och Odyseens nedtecknare. Första eposet.

Homeros 700-talet Iliaden och Odyseens nedtecknare. Första eposet. f.kr -800 700 600 500 Gilgamesheposet 2000-xxxx Världens äldsta litterära verk. Berättelser. Aischylos 525-456 Tragedins föregångare. Orestien världsberömd. Homeros 700-talet Iliaden och Odyseens nedtecknare.

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

SEK Handbok Elinstallationsreglerna : SS , utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner

SEK Handbok Elinstallationsreglerna : SS , utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna : SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436

Läs mer

utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över

utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över utalk Engelska (Kanadensisk) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. utalk utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över Enkelt. Roligt.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Djävulsdansen : bli fri från medberoende PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Djävulsdansen : bli fri från medberoende PDF ladda ner Djävulsdansen : bli fri från medberoende PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sanna Lundell. Boken Djävulsdansen är ett måste för alla anhöriga till någon som har ett beroende. Beroendesjukdomarna

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Ämnet historia behandlar hur samhället och individens villkor har förändrats över tid. I ämnet ingår kunskaper om hur våra möjligheter och val inför framtiden påverkas av handlingar och händelser

Läs mer

Renässans. Renässansbegreppet. J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance. Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning

Renässans. Renässansbegreppet. J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance. Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning Renässans Renässansbegreppet J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning Utgår från Italien (1300-1500, tre skeden ung-, hög- senrenässans)

Läs mer

Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner

Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Björn Wilke. Aktie- och fondhandboken är en lättläst och överskådlig

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Historia GR (A), 30 hp

Historia GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (A), 30 hp History BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression HI001G Historia Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

Kursplan. Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom kandidatprogrammen Tidiga språk och kulturer samt Klassiska studier och som fristående kurs.

Kursplan. Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom kandidatprogrammen Tidiga språk och kulturer samt Klassiska studier och som fristående kurs. 2013-08-15 Latin A Latin A 30.0 högskolepoäng Kursplan Kurskod: 5LA105 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin G1N Betygskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd

Läs mer

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Finansdepartementet. Några av de utgångspunkter

Läs mer