Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt"

Transkript

1 Engelbrektsbladet Seniorer i tiden Nr 86 Oktober 2012 SPF Engelbrekt grundad 1981 Att bti Yuxen sägs att man inte T-\., blir fullt IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt äldre, i alla fall i Sverige. Många blir uppåt 100 år, några ännu mer. Nyligen firade Ruth Engström 110 år på Rio äldreboende. Vad händer då med efterfoljande generationer? Det måste betyda att många 7}-äingar går omkring och på sätt och vis fortfarande dr som barn, med allt vad det innebiir av beroende och ömsesidig hänsyn. Förhoppningsvis har man i gengäld någon som man sedan barndomen är förtrogen med. Det är inte bara det att många äldre skail värna om sina ännu äldre föräldrar, de själva förblir barn i förhållande till dem. Situationen blir lätt dubbel. Ena stunden skall man vara stark och självständig med erfarenheter från ett långt privat- och yrkesliv, atdra stunden rir man liten, osäker eller trotsig och som den lilla femåring man en gång var. Och till slut kanske många blir föräldrar till sina egna föräldrar,en roll som inte heller är lätt att hantera. Inte kan man säga att det var bättre förr, men det måste ha varit annorlunda. Då blev de flesta "vuxna" vid i alla fall runt fyrtiofem års å1- der. Det måste ha påverkat uppfostran och förebilderna för de yngre på ett helt annorlunda sätt än i dag. Att dagens fyrtioåringar många gånger verkar förbli som tonåringar är säkert också en konsekvens av att deras föräldrar fortfarande är barn till sina gamla föräldrar. Min mamma dog i somras 96 år gammal. Har jag månne blivit mer vuxen nu? Jag undrar det? I det här numret berättar vi om ännu en intressant skola, palatset vid Valhallavägen, Engelbrektsskolan. Och vi rapporterar om den dramatiska förändringen i samma kvarter, Sädesrirlan. Vi har också bett Vera Sundberg att inte snåla med de goda råd som hon fångar upp i Råd & Rön. Dessutom börjar vi som vanligt med rapporter om vad som hänt och vad som kommer att hända i vår förenins. Agneta Liljedahl, redaktör AKTUELLT Oktober 30 tisdag Månadsmöte 31 onsdag Vandring November 13 tisdag Studiebesök 13 tisdag Lunchträff 14 onsdag Vandring 14 onsdag Pubträff 21 onsdag Kulturhuset 27 tisdag Månadsmöte 28 onsdag Vandring December 5 onsdag Pubträff 6 torsdag Kulturhuset 11 tisdag Lucia med Sannakören Läs mer i Höstprogrammet och inne itidningen. Påminnelser Med risk för att verka tjatigaber vi alla som vill ta del av våra månadsmöten att anmäla om ni kommer. Orsaken är av både praktiska och ekonomiska skäi. Anmälan kan göras till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post Mona Öhnfeldt, tfn 10 l0 71 eller e- post telia.com Det går även bra att anmäla på telefonsvaren. Glöm inte heller att meddela din e- postadress till vår medlemssekreterare så får du snabbt information om de allra senaste erbjudandena. INNEHALL På gång Våra skolor Konsumentnytt lventus annons O 7 8 Redaktör: Redaktionskommitt6: Agneta Liljedahl (AL), tel , Germund Olinder; Vera Sundberg, Alice Unander-Scharin Ansvarig utgivare: SPF Engelbrekts hemsida: Kerstin Tideblad Särner; Lill-Jans Plan 3, '1 142 SStockholm Stockholm

2 På gång i SPF Engelbrekt Tillbakablickar Månadsmötena är träffpunkten för våra medlemma4 då vi får lyssna till intressanta föredrag. Ett foredrag i Strindbergs anda. Malmgårdarna på Söder samlade ett 30tal medlemmar. som under en vandring fick uppleva historiens vingslag. Strindbergs mest berömda målning Underlandet. Foto Erik Cornelius, Nationalmuseum Malmgårdar O.o I pa sooer Heleneborgs malmgård bland höghusen. Foto Vera Sundberg. Vår kunniga guide ledde oss SPFmedlemmar runt på idylliska gator som t.ex. Yttersta Tvärgränd och Gamla Lundagatan upp på Skinnarviksbergets krön för att se både gamla malmgårdar, direktörsvillor och arbetarbostäder. trindberg målade inte mycket. Och när han målade var hans liv i kaos. Han kunde inte skriva. Om hans "experiment med färg", som han som den autodidakte konstniir han var kallade sitt måleri, föreläste Göran Ståhle fängslande och initierat på månadsmötet den 17 september. Strindberg målade aldrig figurer eller porträtt. Det kunde han inte. Han hade tre motiv: marina bilder, ensam blomma på stranden och grottmotivet. Dem målade han åter och åter igen. Han växlade teknik och var en pionjär att använda palettkniv. I hans senare målningar som Underlandet nr 1, som han målade på tre För att komma bort från stadens trängsel och smuts köpte rika borgare stora landområden utanför staden och byggde praktfulla hus och anlade trädgårdsland, fruktträdgärdar och orangerier. Flera av dessa malmgårdar finns bevarade och används som hotell eller hyrs ut till fester. Den Hartwickska gården i hörnet S:t Paulsgatan och Timmermansgatan ägdes pä I79}-talet av bancokommisarie Hartwig, men kom senare att tillhöra Maria församling och användas till skola. I dag ägs det väl bevarade huset, vars 1700-källare vi fick besöka, av Stockholms stad och används för föreningsändamål. Wirwachs malmgård är i dag hotell och på Kristinehofs malmgård har jag själv varit på fest. Mycket av Kristinehofs ägor avsattes till "gubbhus" för åldrige och avsigkomne. ENGELBREKTSBLADET OKTOBER timmar, utnyttjade han slumpen i sitt konstnärliga skapande som en förfader till surrealisterna på 1930-talet. Han själv blev inte rik på sina målningar, sålde dem billigt när han behövde pengar. Ar 2007 såldes Alplandskap nr I för 29,4 mrijoner, det högsta pris en svensk konstnär gått for. Även vår föreläsare råkade ut för "makterna", som Strindberg skulle ha uttryckt det. Trots krånglande teknik och sendrag i höger lår mitt under föreläsningen klarade sig han sig galant genom sitt eget kaos. AL. Promenaden avslutades vid den vackra Heleneborgs malmgård. Många svenska författare berättar om livet här bl.a. Irja Browallius som skriver om sin morfar gipsmakaren och Erik Asklund som skriver om sin barndom. Hade du inte möjlighet att följa med på denna intressanta vandring kan du kanske själv upptäcka de för mig okända idyllerna bakom mer eller mindre fula nybyggen runt Skinnarviksberget, vars utsikt är enastående. Vera Sundberg Studiecirklar Ar du intresserad av teater och litteratur? Kanske åir du då rätt person att leda en studiecirkel i något av ämnena. Tveka inte att höra av dig om vad det innebär. Kontakta vårt studieombud Peter Groth, tel eller

3 När mörkret faller Annu finns flera spännande program for oss medlemman Vad som inte står i Höstprogrammet är Träffpunkt Kulturhuset. om våra resor kan du läsa i våra separata informationsblad eller kontakta Germund Olinder: Kommande månadsmöten Husgeråds- vatorer, förgyllare, möbelsnickare, papper i pappkartonger, för varsam tapetserare och sömmerskor. rengöring med bl.a. ultraljudsbad, eltandborstar och bomullstrasor. Inne i själva kyrkorummet rengjordes väggar och valv med olika svampar och specialbakat bröd. Det 360 år gamla, rikt utsmyckade sil- Agneta Lundström berättar om den ansvarsfyllda verksamheten, som hon varit chef för i många år. kammaren Tisdagen den 27 november kl Kommande studiebesök veraltaret, som oxiderat, rengjordes Storkyrkan Tisdagen den 13 november kl med bomullstussar och tops, för att sedan putsas och skyddslackas. Renoveringen kostade 14 miljoner och pågick i nästan tre månader. T röffp holm. mattor, gardiner och vävda tapeter. Husgerådskammaren på Stockholms slott underhåller och vårdar de cirka enskilda föremåi, som ägs av staten och disponeras av Kungen. För att underhålla och bevara samlingarna för framtiden krävs skickliga hantverksexperter: textil-, möbel- och metallkonser- nkt Ku lt u r h u s e t ADay in the world Rengörning av en ljuskrona på Drottning- bet5,dde fön itiden lös Iffrrg.råd Iinredning. det vill säga möbler. u Onsdagen den En silverdetalj packas upp. ateljöer. kronprinsessan Victorias Ibröllop totalrenoverades Storkyrkan, vilket inte skert på 700 år. Generalentreprenör var Ullenius atelj6er i Värmland. Sammanlagt 550 delar monterades ned, märktes upp och färdades de 37 milen till Sunne nerpackade med silkes- Jnför 21 november och torsdagen den 6 december kt Den 15 mq2012 inbjöds hela världen, amatörer som professionella fotografer att under en och safilma dag skildra sin vardag med hjälp av mobilen,lånad eller egen kamera. OBS! Anmälan till Helen Karls- son eller tel Vår styrelse Vi i styrelsen vill gärna ha kontakt med våra medlemmar. Däför vill vi även.här itidningen ge dig telefon och e-postadress till alla sryrelseledamöter. välkommen utitoii;;aiäi-- -OrdJörancle Kerstin Tideblad-Sämer comhem.se Vi ce Olof o rclfö ra n de, Björlin olof.bjorli se Anna-Lena 4ll lg 84 krt, te ra re 6lt t5 8l spfpension.se Webmaster. arkivarie, medlemssekreterare Carlsson Stig Kas s ör, p ro g r arn g r up p e tl 113 L5 0Z Gilgen 342r n Studieombrd Peter Groth comhem.se Redaktör Agneta Liljedahl C ontroller, res e ansv ari g Germund Olinder Konsumentombud, lotteriansvarig sundberg Vera Unander-Scharin 661 J493 l l ownit.se Bokbordsansvarig,sammankatlande i P ro gram grupp en, Jris k:v årds ombud Mona öhnfeldt 10 l0 71 alice.unander-scharin +o Ledamor Alice

4 Kvarteret Sädesärlan Jätte vid Valhallavägen Ar 1906 fick Engelbrektsskolan sitt nuvarande namn i samband med att Engelbrektskyrkan byggdes. För närvarande totalrenoveras skolan och skolgården förminskas, vilket lett till starka reaktioner bland grannar och foräldran Som ett palats Mycket med hjälp av den av A1- fred Nobel introducerade dynamiten bebyggdes stora delar av Östermalm i slutet av 1800-talet. Det är alltså inte första gången som det sprängs i vår stadsdel. Nu har vi som bor i närheten av Engelbrektsskolan kunnat följa hur den gamla skolgården och ännu ett helt bers har försvunnit. Hedvig Eleonora Ostermalms invånarantal ökade på några decennier i slutet av i 800-talet från 3100 till Folkskolan på Linndgatan räckte på långa vägar inte till. En ny jättestor palatsliknande skola med plats för 2400 bam byggdes uppe vid Valhallavägen. Arkitekter var Konrad Elm6us och Ernst Haegglund, som också ritat Maria Folkskola och Cirkus på Djurgården. Från början hette skolan Hedvig Eleonora Norra Folkskola. Den invigdes i januari 1902 av kung Oscar II. För stor Skolan skulle visa sig vara överdimensionerad. På vårterminen samma år som skolan invigdes hade den 1800 elever fördelade pä 57 klassrum. Östermalm var inte bara de rikas stadsdel. Många barn kom från fattiga hem. Det fanns både matbespisning, bad- och desinfektionsugn för avlusning av kläder. Uppe på skolans tak fanns från 1915 fram till 1950-talet utrymmen för att tuberkulossjuka barn skulle kunna så i friluftsklasser. Portalen Byggnaden putsades om och mycket av ornamenteringen försvann Kvar flnns i alla fall fortfarande den stora portalen i skulpterad sandsten med inskriptionen FOLKSKOLA. Brand utbröt 1978 i översta våningsplanet. Profilskola Idag har skolan c:a 950 elever. Den är en s.k. profilskola. Fotboll, musik- och dans, pop- och rock, matematik- och No dr nägra av profilerna. För närvarande totalrenoveras skollokalerna och eleverna bussas till andra skolor i stan. När ombyggnaderna är klara kommer skolgården att vara mindre. En ny fotbollsplan är planerad och i lokaler under jord en ny idrottshall. Äterinvigning är beräknad till september Nya grannar Då kommer skoian att ha nya grannar. Två bostadshus är under uppförande utefter Danderydsgatan och Uggleviksgatan. Jag är nyfiken på hur de beskrivs av det norska byggföretaget Veidekke. Husen är utformade så att de skall smälta in i den omgivande talsbebyggelsen. För att anpassa den till den "pittoreska" Uggleviksgatan och den "eleganta" Danderydsgatan har de fått olika karaktär och färgsättning. Det finns lägenheter, som kallas för våningar, från två till sex rum och kök med olika planlösningar. Huset mot Danderydsgatan har vindslägenheter med 1oft. Huset mot Uggleviksgatan har kungsbalkonger. Alla lägenheter har balkong, fransk balkong eller uteplats mot gården. Båda husen har garage. Det sköna livet Att bo i kvarteret Sädesärlan framställs som att det sköna livet är serverat. Det är ett så kallat Plussboliger, ett koncept som har utvecklats i Norge och har blivit en stor framgång där. Sädesärlan är det första projektet i Sverige. Det skall vara som att ha hotellservice fast du bor hemma. En stor lounge är planerad mot Uggleviksgatan, och där tas du om hand av husets värd, kan dricka kaffe och få hjälp med olika äranden och göromål; städning, kemtvätt, biljettbokning, personlig tränare, semesterpassning av lägenhet m.m. Det finns också en festlokal. träninssrum och gästrum.

5 Sprängt var det här Där berget sprängts bort håller nu två bostadshus i lyxklass på att uppföras. Vi informerar oss om hur de beskrivs for blivande ägare av lägenheterna. Kommer bollplanen mellan husen att bädda för problem? Inte gratis God fängelset revs och all sol försvann, när den nya Arkitekturskolan kom Kruxet är väl kanske priset. En tvåa går på drygt 5 miljoner och en trea upp till över 8 miljoner. information på plats. Men - hellre stora förändringar än inga alls - tycker Siv, nu högst upp i huset, som den genuina stadsbo hon är. AL. Då ingår basservicen och loungen, men inte övriga tjänster. Kan inte låta bli att tänka: "Smakar det. så kostar det". Granne med bygget Siv Svenzdn bor på Östermalmsgatan i ett av husen granne med Engelbrektsskolan. Hon följer den dramatiska förändringen av den gamla skolgården. Som den liberala person hon är tycker hon att bor man i en storstad får man acceptera att förändringar sker, även om de ligger i ens närområde. Protest- aktioner Det förekom väldiga protestaktioner mot det som nu pågår, d.v.s. bortsprängandet av hela berget som skolgården vilade på och nu uppförandet av en bollplan med underliggande sporthallar och två bostadshus i lyxklass. Siv har följt planeringen, men engagerade sig inte i proteströreisen. Principiellt är hon dock emot att skolgården blir mindre och tror att bollplanen mellan bostadshusen kan bädda för kommande problem. Innan allt till sist kom igång underrättades grannfastigheterna om allt som skulle ske, och byggnaderna inspekterades för eventuella framtida sättningar och sprickor. Hon anser att hon och hennes grannar var väl förberedda. Jag frågar henne hur hon klarade sprängningsperioden. Hon har själv sitt sovrum mot söder mittemot Arkitekturskolan och tycker att hon inte blev nämnvärt störd. På förmiddagarna i länstolen längre in med morgontidningen satte hon inte på sig sin hörapparat. Det värsta var trots allt inte själva sprängningarna, även om hon ibland trodde att hela huset skulle falla ihop, utan när stora stenblock släpptes ned på lastbilsflak från hög höjd och när krossen gick. Då kunde det Som en bombkrater när det var som värst. Foto AL. riktigt dåna. Balkong mot gården Siv Svenzön med utsikt över byggplatsen. Foto AL. Siv har följt de olika momenten från sin köksbalkong, som vetter mot den före detta gården. Nu tycker hon att det t.o.m. rir inffessant att studera hur grusbäddar plattas till, betongplattor gjuts och hon frågar sig hur det hela skall bli. Siv har bott i huset i femtio år. Det var mycket värre när gamla Veidekkes vision av Uggleviksgatan.

6 Om säkerhetsskåp, bankbyte och visum... Föreningens konsumentombud, Vera Sundberg, förmedlar Råd & Röns viktiga informationer till oss. Många gånger får vi på grund av platsbrist ta fram saxen. I det här numret får vi ta del av hela budskapet. Säkerhets- Bankbyte skap Byta bank är inte svårt. Det är enklare än du tror (undertecknad har gjort det). I regel tar det bara tre dagar om du inte har lån, för då måste du lämna en kreditansökan hos den nya banken, som i sin tur begär en kreditupplysning. Löser du bundna lån i förtid måste du ersätta banken. I R & R nr finns det goda råd vad du ska ha med dig till banken för att det ska gå smidigt. ro Ett bra kassaskåp gör det svårt för tjuven att komma åt dina värdesaker, men det är skillnad på skåpen. Man bör välja ett som är certifierat. Flera skåp som säljs av de större kedjorna är inte certifierade, i så fall kanske bara mot brand. Bra om du förvarar foton och dokument i det. Det finns tre typer av skåp: stöldskyddsskåp ger det svagaste skyddet, säkerhetsskåp är framför alit för vapen och värdeskåpen iir de starkaste. Skåpen kan vara indelade i nivåer eller grades, som anger hur mycket de skyddar. Alla skåp går att forcera med tillräckligt starka verktyg. Den högsta nivån 14 finns i tunga bankvalv. För en vanlig konsument räcker grade 3. Visum Vi reser alltmer till exotiska mål, och du är själv skyldig att se till att du har ett giltigt visum. För charterresor ordnar resebyrån i regel det. Då skickar du en kopia av första uppslaget i ditt pass till reseby- rån. Visum ingår i resans pris. Men du ansvarar själv för att resebyrån gör det. Kommer du fram utan visum kan man i bästa fall ordna visum på plats, i sämsta fall skickar man hem dig. Priser på visum varierar och varar i regel 90 dagar. Visum skaffar man på respektive lands ambassad. Upplysning {inns på ambassadens webbplats. Induktionshällar Induktion kräver magnetism. Om kokkärlet är magnetiskt värms det upp direkt. Pröva dina kokkärl med en kylskåpsmagnet. Magnetfältet kring spisen är mycket svagt, men däremot mycket starkt direkt under kokkärlet. Hällen känner av storleken på kastrullen och mag- FIRA IN NYÅR PÅ SNCOSLOTT I KRAKOW Följ med till Polen och fira ett annorlunda nyår på det kungliga slottet Niepolomice, 25 km utanför Krakow. Det är ett av de få autentiska renässansslotten i Europa som bevarat sin genuina stil och samtidigt erbjuder alla moderna bekvämligheter. Krakow med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista är av många betraktad som Polens vackraste stad. Nyårsfirandet på slottet tillhör ett av de mest omtyckta i Polen, många vallfärdar hit. I sällskapet av gycklare och eldslukare får vi uppleva en oförglömlig natt. Med en riktigt galamiddag, underhållning, levande musik, dans & fyrverkeri firar vi in nyåret. Vi gör utfärder till Krakow med kungaborgen Wawel, den gamla staden & nyårskonsert. spf PRIS: g 2gO KR (ORD PRIS: KR) 31 DEC - 4 JAN I PRf SET trucån: Flygt/rArlanda - Krakow, reseledares tjänster, del i dubbelrum 4 nätter med frukost på slottet Niepolomice, fem måltider varav en galamiddag med dryck & en judisk middag med dryck, nyårsdagskonsert, utfärder enligt program. BARCELONA IVÅR Till våren ordnas en resa till Barcelona med omtyckta och kunniga Stephanie Johannesson, som bor där och är auktoriserad lokalguide. Hon visar sina favoritplatser och vi får smaka på lokal mat, uppleva kulturen och stadens sevärdheter. En mycket uppskattad resa til en inspirerande stad. 19, 23 maj. MER INFORMATION: 5PF Resegruppen Östermalm Norrmalm Germund Olinder Endast begränsat antal platser, tidig bokning rekommenderas. Researrangör: ReseSkaparna

7 Konsumentnvtt tandläkarbesöko kranvatten, lins r... Att det finns så mycket olika ämnen att undersöka och testa kan vi som konsumenter vara tacksamma for. Vi läsare får många tänkvärda råd. Mycket som vi antagligen inte tänkt på annars. netfiiltet aktiveras direkt under, vilket ger en energisnål uppvärmning. Magnetfält mäts i mikrotesla. Elspis 0,8, induktionshäil 1,2, dammsugare 6, mikrougn 14 och hårtork 30 mikrotesla. De testade hällarna kostade mellan 3000 och kr. Ikeas var billisast och fick hyggliga betyg. Tandläkarbesök Får vi tandvård på lika villkor? Knappast, det kan skilja hundratals kronor på en basundersökning. Det finns en referenslista för tandvård från Tandvårds- och läkemedelsformånsverket för både Folktandvård och privattandläkare. Men det står alla fritt att avvika uppåt eller neråt. Hos privattandläkare som R & R tillfrågat varierade priset frän 525 kr till 975 kr, hos Folktandvården mellan 660 kr och 885 kr. Referenspriset var 660 kr. På webbplats om vård portal 7111 år de flesta Folktandvårdskliniker registrerade med priser och öppettider. Privattandliikare har varit dåliga pä att registrera sig men uppmanas att göra det. Kranvatten Sverige har extremt billigt och bra kranvatten. Men förnyelse av ledningsrör gör att vattenpriserna kommer att stiga. Stockholm har billigast vatten i landet. Vatten blir dyrt i till ytan stora kommuner med gles befolkning och långa ledningar. Råvarans behov av rening avgör också priset. Klimatforändringar som leder tillhäftigare regn gör att markpafiiklar med bakterier eller parasiter kan nå vattentäkter och ledningar som inte är byggda för att klara det. Så uppstod t.ex. magsjukan i Östersund som gjorde tusental dåliga. En svensk gör i snitt av med 160 I vattenldag: 10 I till mat och dryck,30i tilltoalettspolning, 30 I till disk,20 1tilltvätt, 60 I till personlig hygien och 10 1till övrigt. 50 V dag och person är ett minimum enligt FN. I många U- länder kan man bara konsumera 10-20\lperson. Linser Linser säljs numera fritt med undantag för hos optiker, som först måste göra en undersökning. Men friheten att köpa linser lite hiir och var har lett till en tiodubbling av skador på hornhinnan. T.o.m. till små barn kan man skaffa linser utan föregående undersökning. Ofta saknas skötselinformation. Skador på hornhinnan får man dras med resten av livet. Kraftigt ftirgade linser tir inne i vissa kretsar, men även de måste skötas korrekt. De måste också vara saranterat sterila. Specialschampo ändras siirskilt efter första tvätten oavsett vilket schampo du använder. Fåirsat hårs vrirsta fiende rir solen. Kött. produktion Ftirgar du håret? Köper du då dyrt specialschampo? De pengama kan Vera Sundberg du spara. Det finns inget schampo Konsumentsom skyddar färgat hår. Färgen för- ombud Vi bör äta mindre kött och välja kött som har mindre miljöpåverkan. Viltkött är det enda som inte har någon egentlig miljöpåverkan. Svenskt naturbeteskött från djur som håller landskapet öppet är också ganska miljösmarr. Övriga köttdjur bidrar till miljöförstöringen genom att släppa ut metangas både från tarm och genom munnen. Odlandet av foder och tillverkning av konstgödsel bidrar också med växthusgaser och traktorer och transporter ökar mängden koldioxid i luften. För mycket användning av bekämpningsmedel, hormoner mm ger också miljöpåverkan och antibiotika leder till resistenta bakterier. På Lantbruksuniversitetet arbetar man med en guide, där man ska kunna se hur stor påverkan på klimatet olika köttsorter har. Varför inte en köttfri dag i veckan, nu ndr de svenska grönsakerna och rotfrukterna är som bäst? 3 nya dammsugare testas i R & R nr i priser mellan 1000 och 6000 kr. Läs mer om du tänker köpa en ny.

8 Rundresor Kaukasus - Nyhetl t7 dagar.pris fr :- Vi utforskar Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Underbara bergslandskap, spännande historia och böljande vingård.ar. Avslutning i bröderna Nobels och Loreens Baku vid Kaspiska havet. Avresor: t4l6 och L3l9 2Ot3 Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Kina 17 dagar. Pris fr. Zg gso'] Svensk reseledare, högklassiga hotell samt utflykter i Moskva, Mongoliet och Kina. Helpension, alla shower,utfärderoch.entreer ingår. Flyg med SAS till.moskva och hem från Beijing. Avresor1.2I/4, tzl', 1616,717,2817, t8/5, L/9, 819 och Ot3 Nordkorea 1-0 dagar. Pris fr :- Vi reser runt i Nordkorea och får ta del av den underbara naturen, vackra buddhisttempel och barnpalats där ungdomarna drillas. I huvudstaden Pyongyang besöks några av de enorma monument som byggts upp. Vid ett besök i gränsområdei rot SyOtor"rlår vi ta del av kalla krigets efterverkningar. Avresor: 25/4 (Första maj-firande), 13/8 och L5l9 2Ot3 Georgien 9 dagar. Pris fr. Avresor: 24/5, 1-4 t2/7 850:och 2I/9 2Ot3 Kuba runt 14 dagar. Pris fr Avresor; 6l n zltzsamt 1212 och I Lt 201? 5 Mongoliet med Naadam 16 dagar. Pris fr :Resan tar oss mellan sibiriska skogar, den mongoliska stäppen och Gobiöknen. Vi bor i nomadläger och fascineras av den orörda naturen och landets varierande fågel- och djurliv. Vi tar också del av mongolernas viktigaste högtid, Naadam. Avresa: 817 2OL3 Persiens pärlor 9 dagar. Pris fr :lrans mest kända städer och sevärdheter. Avresor: 2213, L214,2614, tl/n och Kryssningar Weekendresor Kryssning Kiev - Odessa 12 dagar. Pris fr :- Avresor: 9/5, 22/6, 27 /a ocht /9 Kryssning Moskva - St Petersburg Från dagens huvudstad till tsarens huvudstad. 10 dagar. Pris fr :- Avresor: L215, t9l6 och 3/9 20L3 Kryssning längs Mekongfloden - Nyhet! Genom Vietnam och Kambodja längs silkesväverier, rispapperstillverkare, buddhistiska tempel och livet runt floden- Med program i Ho Chi Minh innan kryssningen och avslutande dagar i Siem Reap med Angkor Wat. 14 dagar. Prls fr :- Avresor: tt/tl2ol3 och 3/2 2O14. Kryssning Moskva - Astrachan fill den ryska kaviarens huvudstad Astrachan vid Kaspiska havet. 15 dagar. Pris fr :- Avresor: 2814 och to/ Längs floden Volga, Rysslands själ och hjäna, Kryssning St Petersburg - Astrachan 15 dagar. Pris fr :' Avresa z/lo zolg Kryssningar på Douro (Portugal), lrrowoddy (Burmo), Yangtze i Kino, runt Svorto havet samt kryssningor på Donau, Seine, Rhen m.m. Bestöll progrqm eller besök vår hemsido för mer informotion. _l;*fi:"*;;:; ll*,.;titllhi#,l#ffi::" ö#j,ä;f;fk Föredrag och bildvisning under hösten på Piperska muren, Stockholm: 6/11 Nordkorea och 11/12 Georgien. Anmälan sker via vår hemsida. Föredragen är kostnadsfria. Besök oss på Seniormässan i Stockholm 31/1O - 2/1L1. Vi finns i monter B01:01 Katalog 2073/2074 kommer 30/10. Besttill idag via telefon eller vår hemsida! Boka-tidigt-rabatt på flera av våra resor till 75/ wwwiventustravel.se

Vietnam & Kambodja LIGHT

Vietnam & Kambodja LIGHT Vietnam & Kambodja LIGHT 12 DAGAR HO CHI MINH CITY - SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH NYHET! Upplev södra Vietnam och Kambodjas allra främsta sevärdheter. Vi inleder vår resa i spännande Ho Chi Minh

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

SÄDESÄRLAN. UGGELVIKSGATAN 2 rok, 64 kvm

SÄDESÄRLAN. UGGELVIKSGATAN 2 rok, 64 kvm SÄDESÄRLAN UGGELVIKSGATAN 2 rok, 64 kvm OSCARS, SVERIGES BÄSTA MÄKLARFÖRETAG? När Du möter oss på Oscars tror vi att Du också kommer att tycka det. UGGELVIKSGATAN 2 ROK, 64 KVM Med ett ytterst attraktivt

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Betalning för museibesök: Efter anmälan betalar du avgiften för entré och guidning till pg 91 54 45-1 SPF Lidingöskeppet. Betalning

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

SÄDESÄRLAN. Danderydsgatan, D-3162 2 rok, 48 kvm 5.625.000 kr 3.745 kr/mån

SÄDESÄRLAN. Danderydsgatan, D-3162 2 rok, 48 kvm 5.625.000 kr 3.745 kr/mån SÄDESÄRLAN Danderydsgatan, D-3162 2 rok, 48 kvm 5.625.000 kr 3.745 kr/mån OSCARS, SVERIGES BÄSTA MÄKLARFÖRETAG? När Du möter oss på Oscars tror vi att Du också kommer att tycka det. DANDERYDSGATAN, 6 tr

Läs mer

BLAND VALAR OCH DELFINER

BLAND VALAR OCH DELFINER BLAND VALAR OCH DELFINER Azorerna, 2-10 maj 2015 En oförglömlig resa bland valar och delfiner på Azorerna Följ med Joakim Odelberg till Azorerna och ön Pico och upplev valar och delfiner på mycket nära

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR

RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR Tibet världens tak RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR Planerad avgång 2015: Denna resa är just nu under produktion. Kontakta oss gärna så sätter vi upp dig på en intresselista.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

The Royal Tour. Dag 1. Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt).

The Royal Tour. Dag 1. Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt). Dag 1 Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt). Hyatt Regency Hotel Dag 2 Informationsträff om dagens olika aktiviteter. Bland

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015

LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 LENA LAVÉNS AKVARELLKURSER 2015 Välkommen till akvarellens fantastiska värld! Allt handlar om att njuta i sällskap med härliga färger och lockande motiv, att inte bli slav under dominanta pigment eller

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje Version juni 2015 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Upplev atlantkustens pärlor

Upplev atlantkustens pärlor Resefakta Var: Marrakech, Oualidia, Essaouira, Agadir När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8795 SEK per person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: fråga oss (Grupper: förmånliga

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Västerås

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Västerås AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Västerås Version juni 2015 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband med

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Platsfakta 3 Program för Kinaresan 2014 4 Vårt hotell i Beijing 6 Förslag på packlista Kinaresa 7 Övrig information 8 Allmänna villkor

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare.

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare. Jordanien Rundresa genom Jordanien Vi besöker Amman, Jerash, Anjon, berget Nebo, Madaba, Kerak och klippstaden Petra. Jeepsafari i Wadi Rum. Sol och bad får vi vid Döda havet och i Aqaba vid Röda havet.

Läs mer

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong 20 augusti - 2 september 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan 1 Resplan: Det är sjätte gången vi genomför denna studieresa

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala Version juni 2015 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband med

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Skåne/Halmstad

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Skåne/Halmstad AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Skåne/Halmstad Version juni 2015 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer