Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt"

Transkript

1 Engelbrektsbladet Seniorer i tiden Nr 86 Oktober 2012 SPF Engelbrekt grundad 1981 Att bti Yuxen sägs att man inte T-\., blir fullt IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt äldre, i alla fall i Sverige. Många blir uppåt 100 år, några ännu mer. Nyligen firade Ruth Engström 110 år på Rio äldreboende. Vad händer då med efterfoljande generationer? Det måste betyda att många 7}-äingar går omkring och på sätt och vis fortfarande dr som barn, med allt vad det innebiir av beroende och ömsesidig hänsyn. Förhoppningsvis har man i gengäld någon som man sedan barndomen är förtrogen med. Det är inte bara det att många äldre skail värna om sina ännu äldre föräldrar, de själva förblir barn i förhållande till dem. Situationen blir lätt dubbel. Ena stunden skall man vara stark och självständig med erfarenheter från ett långt privat- och yrkesliv, atdra stunden rir man liten, osäker eller trotsig och som den lilla femåring man en gång var. Och till slut kanske många blir föräldrar till sina egna föräldrar,en roll som inte heller är lätt att hantera. Inte kan man säga att det var bättre förr, men det måste ha varit annorlunda. Då blev de flesta "vuxna" vid i alla fall runt fyrtiofem års å1- der. Det måste ha påverkat uppfostran och förebilderna för de yngre på ett helt annorlunda sätt än i dag. Att dagens fyrtioåringar många gånger verkar förbli som tonåringar är säkert också en konsekvens av att deras föräldrar fortfarande är barn till sina gamla föräldrar. Min mamma dog i somras 96 år gammal. Har jag månne blivit mer vuxen nu? Jag undrar det? I det här numret berättar vi om ännu en intressant skola, palatset vid Valhallavägen, Engelbrektsskolan. Och vi rapporterar om den dramatiska förändringen i samma kvarter, Sädesrirlan. Vi har också bett Vera Sundberg att inte snåla med de goda råd som hon fångar upp i Råd & Rön. Dessutom börjar vi som vanligt med rapporter om vad som hänt och vad som kommer att hända i vår förenins. Agneta Liljedahl, redaktör AKTUELLT Oktober 30 tisdag Månadsmöte 31 onsdag Vandring November 13 tisdag Studiebesök 13 tisdag Lunchträff 14 onsdag Vandring 14 onsdag Pubträff 21 onsdag Kulturhuset 27 tisdag Månadsmöte 28 onsdag Vandring December 5 onsdag Pubträff 6 torsdag Kulturhuset 11 tisdag Lucia med Sannakören Läs mer i Höstprogrammet och inne itidningen. Påminnelser Med risk för att verka tjatigaber vi alla som vill ta del av våra månadsmöten att anmäla om ni kommer. Orsaken är av både praktiska och ekonomiska skäi. Anmälan kan göras till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post Mona Öhnfeldt, tfn 10 l0 71 eller e- post telia.com Det går även bra att anmäla på telefonsvaren. Glöm inte heller att meddela din e- postadress till vår medlemssekreterare så får du snabbt information om de allra senaste erbjudandena. INNEHALL På gång Våra skolor Konsumentnytt lventus annons O 7 8 Redaktör: Redaktionskommitt6: Agneta Liljedahl (AL), tel , Germund Olinder; Vera Sundberg, Alice Unander-Scharin Ansvarig utgivare: SPF Engelbrekts hemsida: Kerstin Tideblad Särner; Lill-Jans Plan 3, '1 142 SStockholm Stockholm

2 På gång i SPF Engelbrekt Tillbakablickar Månadsmötena är träffpunkten för våra medlemma4 då vi får lyssna till intressanta föredrag. Ett foredrag i Strindbergs anda. Malmgårdarna på Söder samlade ett 30tal medlemmar. som under en vandring fick uppleva historiens vingslag. Strindbergs mest berömda målning Underlandet. Foto Erik Cornelius, Nationalmuseum Malmgårdar O.o I pa sooer Heleneborgs malmgård bland höghusen. Foto Vera Sundberg. Vår kunniga guide ledde oss SPFmedlemmar runt på idylliska gator som t.ex. Yttersta Tvärgränd och Gamla Lundagatan upp på Skinnarviksbergets krön för att se både gamla malmgårdar, direktörsvillor och arbetarbostäder. trindberg målade inte mycket. Och när han målade var hans liv i kaos. Han kunde inte skriva. Om hans "experiment med färg", som han som den autodidakte konstniir han var kallade sitt måleri, föreläste Göran Ståhle fängslande och initierat på månadsmötet den 17 september. Strindberg målade aldrig figurer eller porträtt. Det kunde han inte. Han hade tre motiv: marina bilder, ensam blomma på stranden och grottmotivet. Dem målade han åter och åter igen. Han växlade teknik och var en pionjär att använda palettkniv. I hans senare målningar som Underlandet nr 1, som han målade på tre För att komma bort från stadens trängsel och smuts köpte rika borgare stora landområden utanför staden och byggde praktfulla hus och anlade trädgårdsland, fruktträdgärdar och orangerier. Flera av dessa malmgårdar finns bevarade och används som hotell eller hyrs ut till fester. Den Hartwickska gården i hörnet S:t Paulsgatan och Timmermansgatan ägdes pä I79}-talet av bancokommisarie Hartwig, men kom senare att tillhöra Maria församling och användas till skola. I dag ägs det väl bevarade huset, vars 1700-källare vi fick besöka, av Stockholms stad och används för föreningsändamål. Wirwachs malmgård är i dag hotell och på Kristinehofs malmgård har jag själv varit på fest. Mycket av Kristinehofs ägor avsattes till "gubbhus" för åldrige och avsigkomne. ENGELBREKTSBLADET OKTOBER timmar, utnyttjade han slumpen i sitt konstnärliga skapande som en förfader till surrealisterna på 1930-talet. Han själv blev inte rik på sina målningar, sålde dem billigt när han behövde pengar. Ar 2007 såldes Alplandskap nr I för 29,4 mrijoner, det högsta pris en svensk konstnär gått for. Även vår föreläsare råkade ut för "makterna", som Strindberg skulle ha uttryckt det. Trots krånglande teknik och sendrag i höger lår mitt under föreläsningen klarade sig han sig galant genom sitt eget kaos. AL. Promenaden avslutades vid den vackra Heleneborgs malmgård. Många svenska författare berättar om livet här bl.a. Irja Browallius som skriver om sin morfar gipsmakaren och Erik Asklund som skriver om sin barndom. Hade du inte möjlighet att följa med på denna intressanta vandring kan du kanske själv upptäcka de för mig okända idyllerna bakom mer eller mindre fula nybyggen runt Skinnarviksberget, vars utsikt är enastående. Vera Sundberg Studiecirklar Ar du intresserad av teater och litteratur? Kanske åir du då rätt person att leda en studiecirkel i något av ämnena. Tveka inte att höra av dig om vad det innebär. Kontakta vårt studieombud Peter Groth, tel eller

3 När mörkret faller Annu finns flera spännande program for oss medlemman Vad som inte står i Höstprogrammet är Träffpunkt Kulturhuset. om våra resor kan du läsa i våra separata informationsblad eller kontakta Germund Olinder: Kommande månadsmöten Husgeråds- vatorer, förgyllare, möbelsnickare, papper i pappkartonger, för varsam tapetserare och sömmerskor. rengöring med bl.a. ultraljudsbad, eltandborstar och bomullstrasor. Inne i själva kyrkorummet rengjordes väggar och valv med olika svampar och specialbakat bröd. Det 360 år gamla, rikt utsmyckade sil- Agneta Lundström berättar om den ansvarsfyllda verksamheten, som hon varit chef för i många år. kammaren Tisdagen den 27 november kl Kommande studiebesök veraltaret, som oxiderat, rengjordes Storkyrkan Tisdagen den 13 november kl med bomullstussar och tops, för att sedan putsas och skyddslackas. Renoveringen kostade 14 miljoner och pågick i nästan tre månader. T röffp holm. mattor, gardiner och vävda tapeter. Husgerådskammaren på Stockholms slott underhåller och vårdar de cirka enskilda föremåi, som ägs av staten och disponeras av Kungen. För att underhålla och bevara samlingarna för framtiden krävs skickliga hantverksexperter: textil-, möbel- och metallkonser- nkt Ku lt u r h u s e t ADay in the world Rengörning av en ljuskrona på Drottning- bet5,dde fön itiden lös Iffrrg.råd Iinredning. det vill säga möbler. u Onsdagen den En silverdetalj packas upp. ateljöer. kronprinsessan Victorias Ibröllop totalrenoverades Storkyrkan, vilket inte skert på 700 år. Generalentreprenör var Ullenius atelj6er i Värmland. Sammanlagt 550 delar monterades ned, märktes upp och färdades de 37 milen till Sunne nerpackade med silkes- Jnför 21 november och torsdagen den 6 december kt Den 15 mq2012 inbjöds hela världen, amatörer som professionella fotografer att under en och safilma dag skildra sin vardag med hjälp av mobilen,lånad eller egen kamera. OBS! Anmälan till Helen Karls- son eller tel Vår styrelse Vi i styrelsen vill gärna ha kontakt med våra medlemmar. Däför vill vi även.här itidningen ge dig telefon och e-postadress till alla sryrelseledamöter. välkommen utitoii;;aiäi-- -OrdJörancle Kerstin Tideblad-Sämer comhem.se Vi ce Olof o rclfö ra n de, Björlin olof.bjorli se Anna-Lena 4ll lg 84 krt, te ra re 6lt t5 8l spfpension.se Webmaster. arkivarie, medlemssekreterare Carlsson Stig Kas s ör, p ro g r arn g r up p e tl 113 L5 0Z Gilgen 342r n Studieombrd Peter Groth comhem.se Redaktör Agneta Liljedahl C ontroller, res e ansv ari g Germund Olinder Konsumentombud, lotteriansvarig sundberg Vera Unander-Scharin 661 J493 l l ownit.se Bokbordsansvarig,sammankatlande i P ro gram grupp en, Jris k:v årds ombud Mona öhnfeldt 10 l0 71 alice.unander-scharin +o Ledamor Alice

4 Kvarteret Sädesärlan Jätte vid Valhallavägen Ar 1906 fick Engelbrektsskolan sitt nuvarande namn i samband med att Engelbrektskyrkan byggdes. För närvarande totalrenoveras skolan och skolgården förminskas, vilket lett till starka reaktioner bland grannar och foräldran Som ett palats Mycket med hjälp av den av A1- fred Nobel introducerade dynamiten bebyggdes stora delar av Östermalm i slutet av 1800-talet. Det är alltså inte första gången som det sprängs i vår stadsdel. Nu har vi som bor i närheten av Engelbrektsskolan kunnat följa hur den gamla skolgården och ännu ett helt bers har försvunnit. Hedvig Eleonora Ostermalms invånarantal ökade på några decennier i slutet av i 800-talet från 3100 till Folkskolan på Linndgatan räckte på långa vägar inte till. En ny jättestor palatsliknande skola med plats för 2400 bam byggdes uppe vid Valhallavägen. Arkitekter var Konrad Elm6us och Ernst Haegglund, som också ritat Maria Folkskola och Cirkus på Djurgården. Från början hette skolan Hedvig Eleonora Norra Folkskola. Den invigdes i januari 1902 av kung Oscar II. För stor Skolan skulle visa sig vara överdimensionerad. På vårterminen samma år som skolan invigdes hade den 1800 elever fördelade pä 57 klassrum. Östermalm var inte bara de rikas stadsdel. Många barn kom från fattiga hem. Det fanns både matbespisning, bad- och desinfektionsugn för avlusning av kläder. Uppe på skolans tak fanns från 1915 fram till 1950-talet utrymmen för att tuberkulossjuka barn skulle kunna så i friluftsklasser. Portalen Byggnaden putsades om och mycket av ornamenteringen försvann Kvar flnns i alla fall fortfarande den stora portalen i skulpterad sandsten med inskriptionen FOLKSKOLA. Brand utbröt 1978 i översta våningsplanet. Profilskola Idag har skolan c:a 950 elever. Den är en s.k. profilskola. Fotboll, musik- och dans, pop- och rock, matematik- och No dr nägra av profilerna. För närvarande totalrenoveras skollokalerna och eleverna bussas till andra skolor i stan. När ombyggnaderna är klara kommer skolgården att vara mindre. En ny fotbollsplan är planerad och i lokaler under jord en ny idrottshall. Äterinvigning är beräknad till september Nya grannar Då kommer skoian att ha nya grannar. Två bostadshus är under uppförande utefter Danderydsgatan och Uggleviksgatan. Jag är nyfiken på hur de beskrivs av det norska byggföretaget Veidekke. Husen är utformade så att de skall smälta in i den omgivande talsbebyggelsen. För att anpassa den till den "pittoreska" Uggleviksgatan och den "eleganta" Danderydsgatan har de fått olika karaktär och färgsättning. Det finns lägenheter, som kallas för våningar, från två till sex rum och kök med olika planlösningar. Huset mot Danderydsgatan har vindslägenheter med 1oft. Huset mot Uggleviksgatan har kungsbalkonger. Alla lägenheter har balkong, fransk balkong eller uteplats mot gården. Båda husen har garage. Det sköna livet Att bo i kvarteret Sädesärlan framställs som att det sköna livet är serverat. Det är ett så kallat Plussboliger, ett koncept som har utvecklats i Norge och har blivit en stor framgång där. Sädesärlan är det första projektet i Sverige. Det skall vara som att ha hotellservice fast du bor hemma. En stor lounge är planerad mot Uggleviksgatan, och där tas du om hand av husets värd, kan dricka kaffe och få hjälp med olika äranden och göromål; städning, kemtvätt, biljettbokning, personlig tränare, semesterpassning av lägenhet m.m. Det finns också en festlokal. träninssrum och gästrum.

5 Sprängt var det här Där berget sprängts bort håller nu två bostadshus i lyxklass på att uppföras. Vi informerar oss om hur de beskrivs for blivande ägare av lägenheterna. Kommer bollplanen mellan husen att bädda för problem? Inte gratis God fängelset revs och all sol försvann, när den nya Arkitekturskolan kom Kruxet är väl kanske priset. En tvåa går på drygt 5 miljoner och en trea upp till över 8 miljoner. information på plats. Men - hellre stora förändringar än inga alls - tycker Siv, nu högst upp i huset, som den genuina stadsbo hon är. AL. Då ingår basservicen och loungen, men inte övriga tjänster. Kan inte låta bli att tänka: "Smakar det. så kostar det". Granne med bygget Siv Svenzdn bor på Östermalmsgatan i ett av husen granne med Engelbrektsskolan. Hon följer den dramatiska förändringen av den gamla skolgården. Som den liberala person hon är tycker hon att bor man i en storstad får man acceptera att förändringar sker, även om de ligger i ens närområde. Protest- aktioner Det förekom väldiga protestaktioner mot det som nu pågår, d.v.s. bortsprängandet av hela berget som skolgården vilade på och nu uppförandet av en bollplan med underliggande sporthallar och två bostadshus i lyxklass. Siv har följt planeringen, men engagerade sig inte i proteströreisen. Principiellt är hon dock emot att skolgården blir mindre och tror att bollplanen mellan bostadshusen kan bädda för kommande problem. Innan allt till sist kom igång underrättades grannfastigheterna om allt som skulle ske, och byggnaderna inspekterades för eventuella framtida sättningar och sprickor. Hon anser att hon och hennes grannar var väl förberedda. Jag frågar henne hur hon klarade sprängningsperioden. Hon har själv sitt sovrum mot söder mittemot Arkitekturskolan och tycker att hon inte blev nämnvärt störd. På förmiddagarna i länstolen längre in med morgontidningen satte hon inte på sig sin hörapparat. Det värsta var trots allt inte själva sprängningarna, även om hon ibland trodde att hela huset skulle falla ihop, utan när stora stenblock släpptes ned på lastbilsflak från hög höjd och när krossen gick. Då kunde det Som en bombkrater när det var som värst. Foto AL. riktigt dåna. Balkong mot gården Siv Svenzön med utsikt över byggplatsen. Foto AL. Siv har följt de olika momenten från sin köksbalkong, som vetter mot den före detta gården. Nu tycker hon att det t.o.m. rir inffessant att studera hur grusbäddar plattas till, betongplattor gjuts och hon frågar sig hur det hela skall bli. Siv har bott i huset i femtio år. Det var mycket värre när gamla Veidekkes vision av Uggleviksgatan.

6 Om säkerhetsskåp, bankbyte och visum... Föreningens konsumentombud, Vera Sundberg, förmedlar Råd & Röns viktiga informationer till oss. Många gånger får vi på grund av platsbrist ta fram saxen. I det här numret får vi ta del av hela budskapet. Säkerhets- Bankbyte skap Byta bank är inte svårt. Det är enklare än du tror (undertecknad har gjort det). I regel tar det bara tre dagar om du inte har lån, för då måste du lämna en kreditansökan hos den nya banken, som i sin tur begär en kreditupplysning. Löser du bundna lån i förtid måste du ersätta banken. I R & R nr finns det goda råd vad du ska ha med dig till banken för att det ska gå smidigt. ro Ett bra kassaskåp gör det svårt för tjuven att komma åt dina värdesaker, men det är skillnad på skåpen. Man bör välja ett som är certifierat. Flera skåp som säljs av de större kedjorna är inte certifierade, i så fall kanske bara mot brand. Bra om du förvarar foton och dokument i det. Det finns tre typer av skåp: stöldskyddsskåp ger det svagaste skyddet, säkerhetsskåp är framför alit för vapen och värdeskåpen iir de starkaste. Skåpen kan vara indelade i nivåer eller grades, som anger hur mycket de skyddar. Alla skåp går att forcera med tillräckligt starka verktyg. Den högsta nivån 14 finns i tunga bankvalv. För en vanlig konsument räcker grade 3. Visum Vi reser alltmer till exotiska mål, och du är själv skyldig att se till att du har ett giltigt visum. För charterresor ordnar resebyrån i regel det. Då skickar du en kopia av första uppslaget i ditt pass till reseby- rån. Visum ingår i resans pris. Men du ansvarar själv för att resebyrån gör det. Kommer du fram utan visum kan man i bästa fall ordna visum på plats, i sämsta fall skickar man hem dig. Priser på visum varierar och varar i regel 90 dagar. Visum skaffar man på respektive lands ambassad. Upplysning {inns på ambassadens webbplats. Induktionshällar Induktion kräver magnetism. Om kokkärlet är magnetiskt värms det upp direkt. Pröva dina kokkärl med en kylskåpsmagnet. Magnetfältet kring spisen är mycket svagt, men däremot mycket starkt direkt under kokkärlet. Hällen känner av storleken på kastrullen och mag- FIRA IN NYÅR PÅ SNCOSLOTT I KRAKOW Följ med till Polen och fira ett annorlunda nyår på det kungliga slottet Niepolomice, 25 km utanför Krakow. Det är ett av de få autentiska renässansslotten i Europa som bevarat sin genuina stil och samtidigt erbjuder alla moderna bekvämligheter. Krakow med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista är av många betraktad som Polens vackraste stad. Nyårsfirandet på slottet tillhör ett av de mest omtyckta i Polen, många vallfärdar hit. I sällskapet av gycklare och eldslukare får vi uppleva en oförglömlig natt. Med en riktigt galamiddag, underhållning, levande musik, dans & fyrverkeri firar vi in nyåret. Vi gör utfärder till Krakow med kungaborgen Wawel, den gamla staden & nyårskonsert. spf PRIS: g 2gO KR (ORD PRIS: KR) 31 DEC - 4 JAN I PRf SET trucån: Flygt/rArlanda - Krakow, reseledares tjänster, del i dubbelrum 4 nätter med frukost på slottet Niepolomice, fem måltider varav en galamiddag med dryck & en judisk middag med dryck, nyårsdagskonsert, utfärder enligt program. BARCELONA IVÅR Till våren ordnas en resa till Barcelona med omtyckta och kunniga Stephanie Johannesson, som bor där och är auktoriserad lokalguide. Hon visar sina favoritplatser och vi får smaka på lokal mat, uppleva kulturen och stadens sevärdheter. En mycket uppskattad resa til en inspirerande stad. 19, 23 maj. MER INFORMATION: 5PF Resegruppen Östermalm Norrmalm Germund Olinder Endast begränsat antal platser, tidig bokning rekommenderas. Researrangör: ReseSkaparna

7 Konsumentnvtt tandläkarbesöko kranvatten, lins r... Att det finns så mycket olika ämnen att undersöka och testa kan vi som konsumenter vara tacksamma for. Vi läsare får många tänkvärda råd. Mycket som vi antagligen inte tänkt på annars. netfiiltet aktiveras direkt under, vilket ger en energisnål uppvärmning. Magnetfält mäts i mikrotesla. Elspis 0,8, induktionshäil 1,2, dammsugare 6, mikrougn 14 och hårtork 30 mikrotesla. De testade hällarna kostade mellan 3000 och kr. Ikeas var billisast och fick hyggliga betyg. Tandläkarbesök Får vi tandvård på lika villkor? Knappast, det kan skilja hundratals kronor på en basundersökning. Det finns en referenslista för tandvård från Tandvårds- och läkemedelsformånsverket för både Folktandvård och privattandläkare. Men det står alla fritt att avvika uppåt eller neråt. Hos privattandläkare som R & R tillfrågat varierade priset frän 525 kr till 975 kr, hos Folktandvården mellan 660 kr och 885 kr. Referenspriset var 660 kr. På webbplats om vård portal 7111 år de flesta Folktandvårdskliniker registrerade med priser och öppettider. Privattandliikare har varit dåliga pä att registrera sig men uppmanas att göra det. Kranvatten Sverige har extremt billigt och bra kranvatten. Men förnyelse av ledningsrör gör att vattenpriserna kommer att stiga. Stockholm har billigast vatten i landet. Vatten blir dyrt i till ytan stora kommuner med gles befolkning och långa ledningar. Råvarans behov av rening avgör också priset. Klimatforändringar som leder tillhäftigare regn gör att markpafiiklar med bakterier eller parasiter kan nå vattentäkter och ledningar som inte är byggda för att klara det. Så uppstod t.ex. magsjukan i Östersund som gjorde tusental dåliga. En svensk gör i snitt av med 160 I vattenldag: 10 I till mat och dryck,30i tilltoalettspolning, 30 I till disk,20 1tilltvätt, 60 I till personlig hygien och 10 1till övrigt. 50 V dag och person är ett minimum enligt FN. I många U- länder kan man bara konsumera 10-20\lperson. Linser Linser säljs numera fritt med undantag för hos optiker, som först måste göra en undersökning. Men friheten att köpa linser lite hiir och var har lett till en tiodubbling av skador på hornhinnan. T.o.m. till små barn kan man skaffa linser utan föregående undersökning. Ofta saknas skötselinformation. Skador på hornhinnan får man dras med resten av livet. Kraftigt ftirgade linser tir inne i vissa kretsar, men även de måste skötas korrekt. De måste också vara saranterat sterila. Specialschampo ändras siirskilt efter första tvätten oavsett vilket schampo du använder. Fåirsat hårs vrirsta fiende rir solen. Kött. produktion Ftirgar du håret? Köper du då dyrt specialschampo? De pengama kan Vera Sundberg du spara. Det finns inget schampo Konsumentsom skyddar färgat hår. Färgen för- ombud Vi bör äta mindre kött och välja kött som har mindre miljöpåverkan. Viltkött är det enda som inte har någon egentlig miljöpåverkan. Svenskt naturbeteskött från djur som håller landskapet öppet är också ganska miljösmarr. Övriga köttdjur bidrar till miljöförstöringen genom att släppa ut metangas både från tarm och genom munnen. Odlandet av foder och tillverkning av konstgödsel bidrar också med växthusgaser och traktorer och transporter ökar mängden koldioxid i luften. För mycket användning av bekämpningsmedel, hormoner mm ger också miljöpåverkan och antibiotika leder till resistenta bakterier. På Lantbruksuniversitetet arbetar man med en guide, där man ska kunna se hur stor påverkan på klimatet olika köttsorter har. Varför inte en köttfri dag i veckan, nu ndr de svenska grönsakerna och rotfrukterna är som bäst? 3 nya dammsugare testas i R & R nr i priser mellan 1000 och 6000 kr. Läs mer om du tänker köpa en ny.

8 Rundresor Kaukasus - Nyhetl t7 dagar.pris fr :- Vi utforskar Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Underbara bergslandskap, spännande historia och böljande vingård.ar. Avslutning i bröderna Nobels och Loreens Baku vid Kaspiska havet. Avresor: t4l6 och L3l9 2Ot3 Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Kina 17 dagar. Pris fr. Zg gso'] Svensk reseledare, högklassiga hotell samt utflykter i Moskva, Mongoliet och Kina. Helpension, alla shower,utfärderoch.entreer ingår. Flyg med SAS till.moskva och hem från Beijing. Avresor1.2I/4, tzl', 1616,717,2817, t8/5, L/9, 819 och Ot3 Nordkorea 1-0 dagar. Pris fr :- Vi reser runt i Nordkorea och får ta del av den underbara naturen, vackra buddhisttempel och barnpalats där ungdomarna drillas. I huvudstaden Pyongyang besöks några av de enorma monument som byggts upp. Vid ett besök i gränsområdei rot SyOtor"rlår vi ta del av kalla krigets efterverkningar. Avresor: 25/4 (Första maj-firande), 13/8 och L5l9 2Ot3 Georgien 9 dagar. Pris fr. Avresor: 24/5, 1-4 t2/7 850:och 2I/9 2Ot3 Kuba runt 14 dagar. Pris fr Avresor; 6l n zltzsamt 1212 och I Lt 201? 5 Mongoliet med Naadam 16 dagar. Pris fr :Resan tar oss mellan sibiriska skogar, den mongoliska stäppen och Gobiöknen. Vi bor i nomadläger och fascineras av den orörda naturen och landets varierande fågel- och djurliv. Vi tar också del av mongolernas viktigaste högtid, Naadam. Avresa: 817 2OL3 Persiens pärlor 9 dagar. Pris fr :lrans mest kända städer och sevärdheter. Avresor: 2213, L214,2614, tl/n och Kryssningar Weekendresor Kryssning Kiev - Odessa 12 dagar. Pris fr :- Avresor: 9/5, 22/6, 27 /a ocht /9 Kryssning Moskva - St Petersburg Från dagens huvudstad till tsarens huvudstad. 10 dagar. Pris fr :- Avresor: L215, t9l6 och 3/9 20L3 Kryssning längs Mekongfloden - Nyhet! Genom Vietnam och Kambodja längs silkesväverier, rispapperstillverkare, buddhistiska tempel och livet runt floden- Med program i Ho Chi Minh innan kryssningen och avslutande dagar i Siem Reap med Angkor Wat. 14 dagar. Prls fr :- Avresor: tt/tl2ol3 och 3/2 2O14. Kryssning Moskva - Astrachan fill den ryska kaviarens huvudstad Astrachan vid Kaspiska havet. 15 dagar. Pris fr :- Avresor: 2814 och to/ Längs floden Volga, Rysslands själ och hjäna, Kryssning St Petersburg - Astrachan 15 dagar. Pris fr :' Avresa z/lo zolg Kryssningar på Douro (Portugal), lrrowoddy (Burmo), Yangtze i Kino, runt Svorto havet samt kryssningor på Donau, Seine, Rhen m.m. Bestöll progrqm eller besök vår hemsido för mer informotion. _l;*fi:"*;;:; ll*,.;titllhi#,l#ffi::" ö#j,ä;f;fk Föredrag och bildvisning under hösten på Piperska muren, Stockholm: 6/11 Nordkorea och 11/12 Georgien. Anmälan sker via vår hemsida. Föredragen är kostnadsfria. Besök oss på Seniormässan i Stockholm 31/1O - 2/1L1. Vi finns i monter B01:01 Katalog 2073/2074 kommer 30/10. Besttill idag via telefon eller vår hemsida! Boka-tidigt-rabatt på flera av våra resor till 75/ wwwiventustravel.se

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Elva framgångsrika år

Elva framgångsrika år tidskrift för svenska frimurare orden no 1 2012 Elva framgångsrika år STIFTELSEN FRIMURARE BARNHUSET I STOCKHOLM Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 Rullstolstaxi i detta nummer Rullstolstaxi är det bekväma och smidiga sättet för Dig som är rullstolsburen att ta dig från A till B. Den

Läs mer

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Innehåll Aktiviteter s.3 Utflykter s.4 Resor s.6 Aktuellt s.9 Övrigt s.11 Ordföranden har ordet 2 Vi är redan inne

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning um fö hela livet En tidning från riksbyggen #4 2013 brf yxan i skellefteå gemenskap ökar engagemanget riksbyggen jagar energibovar inredning gör ett bra första intryck Experterna om regler för andrahandsupplåtelse

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer