LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt"

Transkript

1 närings i H ä r ry da ko M M u N N O LiveT regional polarexpedition med uppdrag tillväxt våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen

2 segla i hamn! senaste tidens överhängande stormar med tema lågkonjunktur, arbetslöshet och fi nanskris utmanar er företagare på mer än ett sätt. när det regnar och blåser som värst blir det extra viktigt med nytänkande, tillväxtfokus och en stor portion gott mod. världen i stort, svenska staten och göteborgsregionen försöker därför med nya grepp stötta tillväxten i vårt lokala och regionala näringsliv. med detta i bakhuvudet har vi tillägnat detta nummer av näringsliv temat tillväxt. nu hoppas vi på ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar! Trots bistra tider det lokala näringslivet växer* under våren 2007 fanns det närmare 2500 företag registrerade i Härryda kommun. nu, nästan ett och ett halvt år senare, fi nns det omkring 3100 företag i kommunen. de allra flesta företagen är verksamma inom konsult- och företagstjänster, byggsektorn och handel. men även jord- och skogsbruk/fi skesektorn samt tillverkning och transport är topp tio branscher i kommunen. Förutom att närmare 400 företag har valt att fl ytta till Härryda kommun så har det också startats många nya företag under året! under 2006 nyregistrerades hela 166 företag, året därpå 226 st och fram till oktober 2008 fanns det 203 nyregistrerade företag i kommunen och då ingår ändå inte företag som registrerats i november och december! den vanligaste företagsformen är enskild fi rma, de utgör hälften av företagen medan en tredjedel är aktiebolag. sex av tio företag har inga anställda. Framförallt är detta konsulter inom företagstjänster som inte sällan väljer att jobba i nätverk istället för att anställa. ett snabbt matematisk överslag visar på att om 10 % av dessa enmansföretag kunde tänka sig att under kommande tvåårsperiod anställa en person skulle detta medföra 200 nya jobb! detta faktum är huvudargumentet för att Business region göteborg under 2009 kommer att satsa extra mycket resurser på att erbjuda soloföretagarna i vår region stöd och utbildning i att gå från solo till duo, med målet att anställda fler i sin verksamhet. tillväxt är temat! läs mer om projektet i artikeln om expedition Framåt. Härrydas näringsliv är både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. drygt 30 av våra företag ingår i utländsk koncern, främst från europa men även från asien och nordamerika. ytterliggare drygt 70 företag är utländska dotterbolag med säte i europa och nordamerika men även australien, asien och afrika. slutligen, sista nyckeltalet att lägga på minnet - närmare en fjärdedel av företagens vd/kontaktpersoner är kvinnor i kommunen. en siffra som vi i dessa jämställdhetstider hoppas få se öka under de närmsta åren. nu jobbar vi gemensamt framåt och hoppas att näringslivet kan rida ut stormarna och att vi tillsammans kan skapa ett gott näringslivsklimat under 2009! med vänlig hälsning Helene Evensen * företagsstatistik från uc/webselect, dec 2008 vem vill du nominera till Årets företagare? Varje år delas utmärkelsen Årets Företagare ut till en företagare som presterat något utöver det vanliga. Syftet är att belöna duktiga personer som genom sitt företagande och framåtanda är en inspirationskälla och förebild för andra entreprenörer. Passa därför på att nominera en företagare som du tycker har bidragit med det lilla extra. För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas. äga företaget aktivt driva företaget ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha god lönsamhet inte ha några betalningsanmärkningar Läs mer och hämta nomineringsblankett på harryda.se under näringsliv. Vinnaren av Årets Företagare koras på Näringslivsmässan den 22 april i Mölnlycke. Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av Riksorganisationen Företagarna i samarbete med UC och Härryda kommun. Näringslivsmässa 2009 Lägg den 22 april på minnet! Då arrangeras, för fjärde året i rad, Näringslivsmässan i Råda Församlingshem i Mölnlycke. I år blir temat Näringslivet nära dig! Mässan riktar sig i första hand till B2B företag och vi hoppas få se en härlig blandning av företagare inom olika branscher. Dagen kommer att bjuda på nya spännande företagskontakter där du som företagare får tillfälle att nätverka samt ta del av inspirerande föreläsningar och workshops. På kvällen koras Årets Företagare och Årets Nyföretagare. Missa inte detta företagsarrangemang utan anmäl ditt företag och boka monter redan nu, sista anmälningsdag är 20/3. Läs mer om mässan på harryda.se under Näringsliv2009.

3 När de finansiella isvindarna blåser rustar BRG för polarexpedition för målmedvetna företagare. I det nya tillväxtprogrammet ska de få hjälp att välja rätt väg för att växa. Regionen rustar för tillväxt Att driva företag är ett spännande äventyr. Att växa med sitt företag är en målinriktad expedition. Citatet pryder den isblå framsidan av informationsmaterialet för Business Region Göteborgs nya tillväxtprogram Expedition Framåt. Inuti finns den bergsbestigande Magnus Flock som utmanar regionens företagare att ta klivet framåt. BRG har tidigare satsat på Tillväxt Mikro och Tillväxt Nu tar man ytterligare ett steg och lägger resurserna på företag med anställda. Fokus ligger på dem som har en till tjugo anställda; 97 % av regionens över företag är i just den storleken. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan lägga våra resurser på ett så klokt sätt som möjligt, säger Sam Friberg, affärsoch produktutvecklare på BRG. Han har drivit konceptgruppen kring Expedition Framåt som startade 1 oktober stycken heltidsanställda och minst 40 upphandlade konsulter är knutna till tillväxtprogrammet. Tillsammans har vi tusen års arbetslivserfarenhet, säger Sam Friberg. Vi sitter på en hel del kunskap själva, alla har god inblick i företagsutveckling. Att lågkonjunkturen och finanskrisen just nu går hand i hand behöver inte betyda att allt ser mörkt ut. I krissituationer visar man hur duktig ledare man är, då sållas agnarna från vetet. Jag tror att vi kan hjälpa många att växa sig ur krisen. Även om det är tuffa tider är inte allt svart på himlen. Vi har ett bra koncept, det handlar helt enkelt om att ge matnyttig kunskap på ett konkret sätt så att de får praktisk nytta av det hela. För ibland måste man som företagare stanna upp och överblicka situationen, anser Sam Friberg. Men det gäller att ta sig tid till det. Som företagare har du ofta inte tid för de strategiska frågorna. Men finns det inte en stabil grundstruktur, så går det inte att driva företaget framgångsrikt. En bra affärsidé kan inte klara sig själv, den måste också ha en bra affärsplan och en duktig och kompetent ledare. Det är viktigt att ha hela bilden klar för sig. Som exempel tar han ett företag där den ursprungliga målsättningen varit att fokusera på större kedjor men där säljarna ändå lägger ner mycket energi på småkunder. Mycket slit som inte ger tillnärmelsevis lika stor utdelning. Då behöver man sortera bort de som inte ger resultat och satsa alla resurser på de inkomstbringande. Jag har själv arbetat inom marknads- och säljsidan, bland annat på ett litet företag med duktig personal men där det inte fanns någon struktur. Då var jag med om att utforma en affärsplan som ledde till att vi sorterade bort och slutligen kunde fokusera på de viktiga områdena.

4 tillväxtprogrammet är uppdelat i fyra etapper: etapp 1: För ensamföretagaren som vill anställa. affärsrådgivning, ekonomi, information och övningar om varför, vem och hur du bör anställa. etapp 2: För det företag som har anställda och vill växa vidare. Hjälp med att skapa en plattform för tillväxt och en stabil grund. Översyn av affärsplan och marknadsplan, antingen individuellt eller i grupp. även tillväxtcoach och företagsanalys. etapp 3: För det företag som har anställda och en utarbetad affärsoch marknadsplan och vill fortsätta växa. Här ingår ledarskapskurs och fördjupning inom antingen organisation, marknad eller försäljning. tillväxtcoach ingår. etapp 4: För det framgångsrika tillväxtföretaget som vill sätta nya mål. tillväxtnätverk med andra framgångsrika företag, tillväxtcoach och seminarier. i alla etapper fi nns möjlighet till tillval och köp av till exempel extra affärsrådgivning, internationalisering, produktutveckling, nätverk, fi nansieringsrådgivning och workshops. mer information om expedition framåt på sam Friberg är mån om att påpeka att tillväxtfasen inte får gå för fort. För varje steg gäller det att företaget har en stabil grund att stå på. Varje etapp kostar från 3500 kronor och uppåt och beräknas ta tolv månader att genomföra. I de tider som råder har BRG anpassat seminarier och tematräffar. Bland annat blir det omvärldsanalys och råd om hur man säljer bra i tuffa tider. I konceptet ingår också en så kallad tillväxtplanerare, ett dataprogram som bland annat hjälper till att utforma en affärsplan. Det måste finnas ordning och reda, det fungerar inte i längden när man löser saker för stunden och låter händelserna styra. Samtidigt får vi inte ta död på kreativiteten och glöden hos alla de Da Vinci-typer med spännande idéer som vi möter varje dag. Det är ju de som gör jobbet! Det är en fin balansgång mellan glädjen inför nya idéer och att vara en entreprenör som sorterar på rätt sätt. En professor vid Ekonomihögskolan i Växjö, Bengt Johannisson, har kommit fram till att de företagare som brinner för sin idé lyckas bäst. Att bara vilja tjäna pengar räcker inte lika långt som drivkraft. Sam Friberg tror att många företag skulle må bra av att delta i en dylik process som Expedition Framåt. En hel del företag som ingått i det tidigare programmet Tillväxt 2000 har anmält intresse för att fortsätta. För att få möjlighet att delta finns några grundkrav: Företaget ska ha säte i regionen Rätt antal anställda, det vill säga stycken. Affärerna ska ske utanför den egna och grannkommunen Stabil ekonomi som ger förutsättning att växa Det ska finnas en ledare som vill växa med företaget Under våren 2009 tillkommer också två EU-finansierade projekt; satsning på produktutveckling samt hur man arbetar internationellt, en idé Sam Friberg tror mycket på. Den svenska marknaden är för liten. Med våra resurser kan vi hjälpa småföretagen och visa möjligheterna med att arbeta och växa internationellt. Hon är med på resan Företag som går med i Expedition Framåt får en egen guide som ska lotsa dem rätt. Tillväxtcoachen Sonja Kollberg är en av dem. Inom Business Region Göteborgs tidigare tillväxtprogram hade man visserligen kontinuerlig kontakt med de deltagande företagen men nu höjs nivån ett snäpp. Kontakten fanns men den var inte så uttalad, säger tillväxtcoachen Sonja Kollberg. Vi gjorde inte heller egna djupanalyser av hur det gick för företagen. Men nu arbetar vi på ett helt annat sätt och kommer att bistå med mer handfasta råd, analyser och vägledning. Företag som deltar i Expedition Framåt kommer sålunda att ha tillgång till individuell rådgivning och stöd längs vägen. Jag följer deras resa, säger Sonja Kollberg. Efter de två första etapperna gör jag en företagsanalys för att se om de är mogna att gå vidare. Och behöver de råd om vilket område de ska satsa på, lotsar jag dem till rätt rådgivare. Var tredje månad gör vi en kontinuerlig avstämning. Hon tycker att det är enormt roligt och utvecklande att möta så många företag som tagit steget mot tillväxt. För många blir det en aha-upplevelse att se sin affärsplan på pränt. Det är ju så man lägger grunden för sin tillväxt, man bygger en stabil grund med affärsplanen. Ofta har ju den funnits i huvudet på företagaren men det blir en helt annan sak att se den som ett dokument. När vi analyserar varför vissa företag växer och andra inte, så kommer det alltid tillbaka till att de sistnämnda inte har någon nedskriven affärsplan. Det är viktigt att den skrivs ner och kommuniceras med alla i företaget.

5 På Företagsakuten kan man få både diagnos och recept när företaget inte mår bra. Doktor Leif Stålberg tar emot. Leif Stålbergs bästa tips till den företagare som befinner sig i en pressad situation: Ring mig så fort som möjligt! Ring eller läs mer om Företagsakuten på Här får sjuka företag vård Nu står det inte doktor, men väl företagsrådgivare på visitkortet. Till det kan Leif Stålberg lägga många års erfarenhet från såväl Götabanken som Securum. I snart tio års tid har han för Näringslivssekretariatet och senare Business Region Göteborgs, BRG:s, räkning arbetat med Företagsakuten. Egentligen stundar pensionen men Leif Stålberg har precis skrivit på för ett år till. Jag är Företagsakuten, det är svårt att släppa det. Men nu utökar vi och letar efter personer som kan jobba i de mer perifera delarna av regionen. I början fick Leif Stålberg aktivt söka upp företag som kunde tänkas behöva hjälp. Idén var ny och oprövad och inte heller bankerna var särskilt positiva till idén. Men nu tipsar bankpersonal om utsatta företag och ett nätverk av kontaktpersoner skickar företag till honom. Ofta vänder sig företaget hit för sent, vilket kanske inte är så konstigt. Det är normalt att reagera på det sättet, att inte kunna eller vilja se de egna problemen. Många kommer med drivor av betalningsanmärkningar och kronofogden i hasorna. Oftast vänder de sig till mig i ren desperation, ibland är till och med datum redan utsatt för konkursförhandling. Men det behöver inte betyda slutet. Hos Företagsakuten får företagaren fem timmars kostnadsfri rådgivning av ekonomisk och juridisk karaktär. Ett första möte bokas in, antingen hos honom eller ute på företaget. Aldrig rådgivning över telefon, Leif Stålberg vill träffas öga mot öga och tystnadsplikt råder. Jag undviker att vara en socialbyrå men man får gråta hos mig! Det är klart att en företagare som inte tagit ut lön på många månader och slitit för sitt företag befinner sig i en pressad situation. Det är viktigt att prata ut men också att se framåt. Vid det första mötet påbörjas en process med analys av företagets läge. Jag är ganska rationell, det går rätt fort att få en bild av situationen. Man kommer långt på att ställa rätt frågor. Sedan blir det omedelbar akutrådgivning, samtidigt som Leif Stålberg arbetar fram ett scenario för den fortsatta färdriktningen. Ofta går han också med till förhandlingsbordet, något som han själv ser har betydelse för utfallet. Jag märker att de blir mer tagna på allvar om jag är med, än om de försöker själva. Kanske har det att göra med att jag är mer införstådd med exempelvis bankens termer. Det kan också vara en signal att företagaren som bett om hjälp är beredd att försöka lösa situationen. Ofta räcker inte tiden till för mer operativt arbete. I vissa situationer tar han in hjälp utifrån, till exempel en kontakt som kan gå in som tillförordnad ekonomichef på det aktuella företaget. Företagaren måste själv ta fram alla fakta och uppgifter som behövs. Jag tar alltid en kreditupplysning och kollar ofta med Bolagsverket. Han medger att det finns något förlösande i den jobbiga situationen för företagaren. Att få dela med sig av problemen, lägga korten på bordet. Leif Stålberg berättar om ett typiskt företag som kommit till honom: Det var en mekanisk verkstad med några anställda. Företaget hade många betalningsanmärkningar och det såg illa ut. Bland annat fanns en stor maskin, som leasats genom ett finansbolag. Det fanns inget kapital kvar i företaget och företagaren som kom till mig hade personligt ansvar för betalningarna. Jag gick med till förhandlingarna med finansbolaget. De insåg att företagaren var på väg mot konkurs och då skulle de ändå inte få ut något. Så de tog tillbaka maskinen utan krav. Normalt blir man ju inte av med skulden, så det var en stor lättnad. Plötsligt såg balansräkningen mycket trevligare ut och det blev ackord*. Visserligen fanns anmärkningarna kvar i kreditupplysningen men företagaren var nöjd och berättade för sina leverantörer om situationen och hur han skulle gå vidare. Maskinen kunde så småningom ersättas och företaget drivas vidare. En solskenshistoria men hur går det överlag för dessa företag som ofta kommer fem i tolv? Bra, enligt Leif Stålberg. Företagsakuten mäter räddade arbetstillfällen och i genomsnitt finns över 80 procent av de anställda kvar när han är färdig med ärendet. Varje år hjälper han ungefär 80 företag. Det är ingen bransch som utmärker sig mer än andra, de som ber om hjälp kommer från mogna branscher och från företag som hållit på ett tag. Han berättar om ett annat pågående ärende, en klädbutik som brottas med hundratusentals kronor i fordringar. Av honom har de fått tipset att skriva brev till fordringsägare och begära att få skjuta på betalningarna. Ofta räcker sådana åtgärder längre än vad man kan tro. Finanskrisen och lågkonjunkturen gör inte Leif Stålberg arbetslös. Vi räknar med att få in cirka 100 företag till Företagsakuten under år Därför känns det bra att vi nu har utökade resurser och söker fler personer som vill arbeta med detta! *= ACKORD Nedsättande av fordran mot borgenär med betalningssvårigheter. (Källa: www. Juridikfokus.se)

6 Han rör sig i de bästa kretsar När många företag bromsar in vill istället Frontsides VD Robert Olsson göra tvärtom. En tydlig affärsplan och koll på kostnaderna har varit framgångsrika käpphästar för företaget med snart trettio år i branschen. Det är prydligt och rent i Frontside Electronics produktionslokaler. Här fästs komponenter på kretskort med hjälp av maskiner. Långa vita remsor med komponenter matas in och så trycks rätt pyttelilla bit fast. Efter maskinerna kommer människorna. I flera led sitter personal och granskar kretskort med hjälp av mikroskop, ibland kommer lödpennan fram. De färdiga kretskorten står och väntar antingen på att förpackas och skickas iväg eller monteras in i slutprodukten. Var sak har sin plats i de välorganiserade lokalerna på Företagsvägen 2. VD Robert Olsson gillar ordning och reda. Då mår han bra och då mår också företaget bra. Med hjälp av sitt motto, att tjäna pengar och ha kul under tiden, har han under snart trettio års tid etablerat sig som en pålitlig elektronikföretagare. Men det har inte varit kul hela tiden. Efter att under 1980-talet ha arbetat upp sitt företag fanns det behov av delägare. Han blev dock snabbt utmanövrerad av nya kompanjoner och stod snart utan vare sig företag eller kunder. Men skam den som ger sig. Ny verksamhet startades upp hemma i garaget och relativt snart kunde han flytta till större lokaler i Sisjön. Till Mölnlycke flyttade Frontside Electronics I det nya företaget fanns också ett löfte om att aldrig mer ta lån och vara beroende av någon. Den idén har hållit, tack vare att fokus inte ligger på omsättningen utan att företaget faktiskt ska tjäna på affärerna. När man har råd utökas maskinparken. Idag omsätter Frontside Electronics omkring 37 miljoner kronor och har 28 anställda. Frontside Electronics har en tydlig affärsidé och håller sig inom sin nisch. Har kunden andra önskemål, arbetar man gärna ihop med andra som kan sin sak. För att inte satsa allt på ett enda kort, är det viktigt för Frontside Electronics att ha många kunder. Ja, det är vår strategi, säger Robert Olsson. Ingen kund får uppta mer än tjugo procent av produktionen. Av den omtalade krisen har inte märkts något ännu, varken hos dem eller hos andra konkurrenter. Jag har talat med flera teknikföretag, som alla har mycket att göra. Ingen har märkt av något ännu och vi hoppas att det ska klinga ut. Vårt företag ska i alla fall synas mer nu och jaga ännu fler kunder. Våga vägra lågkonjunktur! Det säger han med eftertryck, där vi sitter i konferensrummet på andra våningen. Fram till nyligen fanns både ledning och produktion på samma våningsplan. Nu skiljer en trappa dem åt men fortfarande fikar alla tillsammans, samma tid varje dag. Robert Olsson har förmånen att arbeta tillsammans med sin fru Anette och deras barn Helene, 32 år, och Mikael, 26 år. De två barnen är så smått på väg att ta över och hans fru har arbetat tillsammans med honom sedan omstarten utsågs Robert Olsson till Årets

7 företagare i Härryda kommun. En del av priset, en check på 5000 kronor, var en startpeng till Business Region Göteborgs tillväxtprogram, Tillväxt Ett program som nu ersatts av Expedition Framåt och dess fyra etapper. Han gick med och stannade nästan tio år, en tid som han tycker har varit stärkande och lärorik. Det jag gillade mest var VD-träffarna. Där fick jag verkligen ett nätverk och lärde känna många andra i samma situation. Jag uppskattar också att jag fick rak information, till exempel när vi gick igenom min affärsplan. Det var också många tillfällen när jag var med på informationsträffar där jag lyssnade och fick kunskap om sådant som då inte var aktuellt för egen del, men som visat sig vara användbart vid senare tillfälle. Nätverket med andra företagare gav mycket och många vågade dela med sig. Inte minst de som, precis som Robert och hans fru, arbetar tillsammans i företaget. Det var många gånger vi upptäckte samma problematik, till exempel frågan om man skulle ha en eller två bilar. Var det en sak att spara in på eller underlättade det istället att man ibland kunde dela på sig? En annan del av tillväxtprogrammet som gav mycket var styrelsekursen. Frontside Electronics är ett familjeföretag utan styrelse och den erfarenheten saknade Robert Olsson. Kursen gav honom dock kompetens nog att så småningom gå med i Marknadsföreningen i Göteborg (MiG):s styrelse, och där sitter han fortfarande. Också i MiG förekommer det fli- tigt nätverkande och även om Robert Olsson inte hittar nya kunder, så finns där desto fler potentiella leverantörer. Allt från leverantörer av visitkort till advokater; inom nätverket hittar man det mesta. Som företagare har man vanligtvis inte så många att luta sig emot, så det är bra att ha ett kontaktnät. I tillväxtprogrammet ingick en genomgång av affärsplanen, visserligen nyttigt men för Robert Olsson har den varit klar länge. Det absolut viktigaste är att ha en tydlig idé som håller. Ibland spelar det ju tyvärr ingen roll, om branschen helt plötsligt blir överflödig. Titta till exempel på mobiltelefonantenner, ingen människa har användning av dem idag. Men bortsett från att man kan råka ut för att marknaden förändras drastiskt, så är det viktigt med en tydlig idé. I Frontside Electronics fall innebär det att man fokuserar på det man kan istället för att vara halvbra inom flera områden. Dessutom har man en nära kontakt med kunden och alla inblandade är insatta i produkten. Det är vår nyckel till framgång. Nära kontakt och stor kunskap. Då behöver vi inte vara billigast, utan strävar mot målet att bli erkänt bäst. På frågan om vad som är viktigast att tänka på om man vill se sitt företag växa och må bra, kommer svaret: Framför allt att hålla koll på sin affärsidé. Så länge man känner att den bär, håll fast vid den! Man måste också veta sina kostnader, jag har superkoll på kostnadsnivån. Och så ska man välja de bästa kunderna. Om vi inte tror att vi kan tjäna pengar på en kund, slåss vi inte för att få dem till oss. f Miljödiplomera din verksamhet! Den 12 mars planerar näringslivsenheten att kicka igång en andra omgång av miljödiplomeringskurs i Härryda kommun. Har du funderat på att miljödiplomera din verksamhet så ta chansen nu! B åde verksamheter och fastigheter kan miljödiplomeras. Många menar att miljödiplomeringen kan ge konkurrensfördelar vid upphandlingar och skapa naturlig goodwill. Samtidigt fungerar det som ett miljöledningssystem som är lätt att förstå och enkelt att arbeta sig igenom på egen hand. Miljödiplomering som modell är anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO och EMAS. De stora skillnaderna är att miljödiplomeringen kräver färre resurser samtidigt som en miniminivå på miljöarbetet garanteras genom checklistor. Miljödiplomering erbjuds i hela Göteborgsregionen, från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder, men finns även på många andra platser runt om i Sverige. Läs mer om miljödiplomering på Kursen är på 7 tillfällen och subventioneras även i år av Business Region Göteborg. Uppgift om exakt kursavgift presenteras på i slutet av januari. Diplomering efter avslutad kurs görs enskilt av varje företag och kostar i nuläget ca kr per företag. Anmäl ditt intresse för att delta i kursen redan nu till sista anmälningsdag 27/2. Ange företag, kontaktperson, adress och telefonnummer. Efter intresseanmälan får ni fullständig info om kursstart, pris etc. OBS begränsat antal platser. c n ä r i n g s l i v e t i H ä r r y d a ko m m u n n o naringslivet_0812.indd

8 Gnugga geniknölarna och lös korsordet redan idag. Den rätta korsordlösningen finns att hämta på efter 3 mars 2009 Företag med verksamhet i huset? FF I HÄRRYDA HFF STOR BRANSCH I HÄR- RYDAS NÄRINGSLIV VÄNLIG ÄR KLOCK- AN 21 POCHERAS IBLAND VID TILL- LAGNING INNEHAR MED- LEMMAR SOLOSÅNG NYE FLYG- PLATS- CHEFEN Större väg intill? KÄND PROFIL SOM HÄR- STAMMAR FRÅN KOMMUNEN KLUBBSPEL BUSINESS REGION GÖTEBORGS NYA TILLVÄXT- PROGRAM FÅR VI EFTER FÖDSELN FAR OMKRING OFTA TILLVÄXT- FÖRETAG SOM GÖR HÖRSEL- IMPLANTAT BRAN- SCH I KRIS MELLAN ACE OCH BASE I GR- UPPNAMN UNGEFÄR SKOGS- KATT RINNER FRÅN LILLA DAMM- TJÄRNEN ITALIENSK LIKÖR SALO OCH RAPACE FÖRTECK- NINGAR ÖVER PRISER U R A N VARUHUS I STHLM ORGAN FÖR FACK- FÖRBUND ÄR BRÅD- SKANDE HERR KORT KANSKE FIRAR SJUNDE FEBRUARI ÄR VANLIGA- STE FIRMAN I HÄRRYDA KOMMUN STRÄNG- BOT- GÖRARE ÖLTUNNA KÄND THO- MAS FRÅN KOMMUNEN GULDPENG GREPPA UPPGIFT- ER OM NÅGOT VANLIGT NAMN PÅ PÅVEN REGN I OXFORD BEHANDLA RÅÄMNE P U B Foto: Jorma Valkonen SKE BRÄKER GILLAR IDOLEN PROME- NERA NJUR- SJUKDOM KORT SEKVENS AV DNA KOMEDI EJ UTANFÖR FUNG- ERAR KREDITUPP- LYSNINGS- BOLAG BRUSAR VÄTSKA I MARS FÖR APRIL OCH MAJ METALLER KALENDER- PERIOD INHÄGNAD WEBB- ADRESS AV- SLUTNING VISSNA INPREG- NERAT YLLETYG FIXA TILL STILEN RÄCKER FRAM SKIVA FÖR MUSIK OCH DATA HÅR I OORD- NING BUSINESS REGION GÖTE- BORG NYTT KOMMUN- SAM- ARBETE OXUDDE ANDLIG LEDARE STOR ARB- ETSGIVARE I HÄRRYDA SURRAR WEBB- PLATSEN I LONDON SKIV- BOLAG AMERI- KANSK MUSIKSTIL KORT GAMMAL SPANSK VALUTA CYLIND- ER SLÖSA FINNS INOM HÄRRYDA KOMMUN PÅ BIL I HISTORISK TEGUCI- ORT FÖR SKIDANDE GALPA ÖVERKLASS KINA- DYNASTI VÄRKANDE BIFALL MITT I ESSÄER STÅR PÅ ENTRÉ- DÖRR ALLÉN I MÖLN- LYCKE SULTANAT PÅ ARAB-ISKA HALVÖN Lös korsordet med rätt lösning kan du vinna vackert lergods från keramikern Lena Valkonen! Vi vill ha din skriftliga korsordslösning senast måndagen den 23 februari till adressen Härryda kommun, Näringslivsenheten, Mölnlycke. Vinnaren presenteras på under näringsliv tisdagen den 3 mars. Foto: Jorma Valkonen Lena Valkonen är född i Göteborg, uppvuxen i Landvetter men bor och verkar numera i Härryda. Lena har arbetat med lera sedan mitten av 1970-talet och är utbildad bland annat på Capellagården i Öland. Hon designar den sk. Härryda muggen för Härryda kommun och arbetar med brukskeramik i stengodslera, skulpterar djur och smycken som hon vedeldar i gryta eller i raku-ugn. Näringslivet ges ut av Härryda kommuns näringslivskontor Redaktion Helene Evensen telefon: , Mari Turos telefon: , Text och foto Ingrid Claesson layout Informationsfabriken tryck WM-Tryck, Alingsås medlem av

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

branschen. Den här foldern ger dig smarta råd och tips på saker du ska tänka på innan du skriver under avtalet och bokar festen.

branschen. Den här foldern ger dig smarta råd och tips på saker du ska tänka på innan du skriver under avtalet och bokar festen. studentfest tips för dig som ska boka studentfesten. Att ta studenten innebär för många att anordna en studentfest för klasskompisar, vänner och familj. Festen arrangeras ofta på någon populär krog i Stockholms

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

studentfest smarta tips för dig som ska fixa festen

studentfest smarta tips för dig som ska fixa festen studentfest smarta tips för dig som ska fixa festen tips för dig som ska boka studentfesten. Att ta studenten innebär för många att anordna en studentfest för klasskompisar, vänner och familj. Festen arrangeras

Läs mer