LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt"

Transkript

1 närings i H ä r ry da ko M M u N N O LiveT regional polarexpedition med uppdrag tillväxt våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen

2 segla i hamn! senaste tidens överhängande stormar med tema lågkonjunktur, arbetslöshet och fi nanskris utmanar er företagare på mer än ett sätt. när det regnar och blåser som värst blir det extra viktigt med nytänkande, tillväxtfokus och en stor portion gott mod. världen i stort, svenska staten och göteborgsregionen försöker därför med nya grepp stötta tillväxten i vårt lokala och regionala näringsliv. med detta i bakhuvudet har vi tillägnat detta nummer av näringsliv temat tillväxt. nu hoppas vi på ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar! Trots bistra tider det lokala näringslivet växer* under våren 2007 fanns det närmare 2500 företag registrerade i Härryda kommun. nu, nästan ett och ett halvt år senare, fi nns det omkring 3100 företag i kommunen. de allra flesta företagen är verksamma inom konsult- och företagstjänster, byggsektorn och handel. men även jord- och skogsbruk/fi skesektorn samt tillverkning och transport är topp tio branscher i kommunen. Förutom att närmare 400 företag har valt att fl ytta till Härryda kommun så har det också startats många nya företag under året! under 2006 nyregistrerades hela 166 företag, året därpå 226 st och fram till oktober 2008 fanns det 203 nyregistrerade företag i kommunen och då ingår ändå inte företag som registrerats i november och december! den vanligaste företagsformen är enskild fi rma, de utgör hälften av företagen medan en tredjedel är aktiebolag. sex av tio företag har inga anställda. Framförallt är detta konsulter inom företagstjänster som inte sällan väljer att jobba i nätverk istället för att anställa. ett snabbt matematisk överslag visar på att om 10 % av dessa enmansföretag kunde tänka sig att under kommande tvåårsperiod anställa en person skulle detta medföra 200 nya jobb! detta faktum är huvudargumentet för att Business region göteborg under 2009 kommer att satsa extra mycket resurser på att erbjuda soloföretagarna i vår region stöd och utbildning i att gå från solo till duo, med målet att anställda fler i sin verksamhet. tillväxt är temat! läs mer om projektet i artikeln om expedition Framåt. Härrydas näringsliv är både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. drygt 30 av våra företag ingår i utländsk koncern, främst från europa men även från asien och nordamerika. ytterliggare drygt 70 företag är utländska dotterbolag med säte i europa och nordamerika men även australien, asien och afrika. slutligen, sista nyckeltalet att lägga på minnet - närmare en fjärdedel av företagens vd/kontaktpersoner är kvinnor i kommunen. en siffra som vi i dessa jämställdhetstider hoppas få se öka under de närmsta åren. nu jobbar vi gemensamt framåt och hoppas att näringslivet kan rida ut stormarna och att vi tillsammans kan skapa ett gott näringslivsklimat under 2009! med vänlig hälsning Helene Evensen * företagsstatistik från uc/webselect, dec 2008 vem vill du nominera till Årets företagare? Varje år delas utmärkelsen Årets Företagare ut till en företagare som presterat något utöver det vanliga. Syftet är att belöna duktiga personer som genom sitt företagande och framåtanda är en inspirationskälla och förebild för andra entreprenörer. Passa därför på att nominera en företagare som du tycker har bidragit med det lilla extra. För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas. äga företaget aktivt driva företaget ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha god lönsamhet inte ha några betalningsanmärkningar Läs mer och hämta nomineringsblankett på harryda.se under näringsliv. Vinnaren av Årets Företagare koras på Näringslivsmässan den 22 april i Mölnlycke. Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av Riksorganisationen Företagarna i samarbete med UC och Härryda kommun. Näringslivsmässa 2009 Lägg den 22 april på minnet! Då arrangeras, för fjärde året i rad, Näringslivsmässan i Råda Församlingshem i Mölnlycke. I år blir temat Näringslivet nära dig! Mässan riktar sig i första hand till B2B företag och vi hoppas få se en härlig blandning av företagare inom olika branscher. Dagen kommer att bjuda på nya spännande företagskontakter där du som företagare får tillfälle att nätverka samt ta del av inspirerande föreläsningar och workshops. På kvällen koras Årets Företagare och Årets Nyföretagare. Missa inte detta företagsarrangemang utan anmäl ditt företag och boka monter redan nu, sista anmälningsdag är 20/3. Läs mer om mässan på harryda.se under Näringsliv2009.

3 När de finansiella isvindarna blåser rustar BRG för polarexpedition för målmedvetna företagare. I det nya tillväxtprogrammet ska de få hjälp att välja rätt väg för att växa. Regionen rustar för tillväxt Att driva företag är ett spännande äventyr. Att växa med sitt företag är en målinriktad expedition. Citatet pryder den isblå framsidan av informationsmaterialet för Business Region Göteborgs nya tillväxtprogram Expedition Framåt. Inuti finns den bergsbestigande Magnus Flock som utmanar regionens företagare att ta klivet framåt. BRG har tidigare satsat på Tillväxt Mikro och Tillväxt Nu tar man ytterligare ett steg och lägger resurserna på företag med anställda. Fokus ligger på dem som har en till tjugo anställda; 97 % av regionens över företag är i just den storleken. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan lägga våra resurser på ett så klokt sätt som möjligt, säger Sam Friberg, affärsoch produktutvecklare på BRG. Han har drivit konceptgruppen kring Expedition Framåt som startade 1 oktober stycken heltidsanställda och minst 40 upphandlade konsulter är knutna till tillväxtprogrammet. Tillsammans har vi tusen års arbetslivserfarenhet, säger Sam Friberg. Vi sitter på en hel del kunskap själva, alla har god inblick i företagsutveckling. Att lågkonjunkturen och finanskrisen just nu går hand i hand behöver inte betyda att allt ser mörkt ut. I krissituationer visar man hur duktig ledare man är, då sållas agnarna från vetet. Jag tror att vi kan hjälpa många att växa sig ur krisen. Även om det är tuffa tider är inte allt svart på himlen. Vi har ett bra koncept, det handlar helt enkelt om att ge matnyttig kunskap på ett konkret sätt så att de får praktisk nytta av det hela. För ibland måste man som företagare stanna upp och överblicka situationen, anser Sam Friberg. Men det gäller att ta sig tid till det. Som företagare har du ofta inte tid för de strategiska frågorna. Men finns det inte en stabil grundstruktur, så går det inte att driva företaget framgångsrikt. En bra affärsidé kan inte klara sig själv, den måste också ha en bra affärsplan och en duktig och kompetent ledare. Det är viktigt att ha hela bilden klar för sig. Som exempel tar han ett företag där den ursprungliga målsättningen varit att fokusera på större kedjor men där säljarna ändå lägger ner mycket energi på småkunder. Mycket slit som inte ger tillnärmelsevis lika stor utdelning. Då behöver man sortera bort de som inte ger resultat och satsa alla resurser på de inkomstbringande. Jag har själv arbetat inom marknads- och säljsidan, bland annat på ett litet företag med duktig personal men där det inte fanns någon struktur. Då var jag med om att utforma en affärsplan som ledde till att vi sorterade bort och slutligen kunde fokusera på de viktiga områdena.

4 tillväxtprogrammet är uppdelat i fyra etapper: etapp 1: För ensamföretagaren som vill anställa. affärsrådgivning, ekonomi, information och övningar om varför, vem och hur du bör anställa. etapp 2: För det företag som har anställda och vill växa vidare. Hjälp med att skapa en plattform för tillväxt och en stabil grund. Översyn av affärsplan och marknadsplan, antingen individuellt eller i grupp. även tillväxtcoach och företagsanalys. etapp 3: För det företag som har anställda och en utarbetad affärsoch marknadsplan och vill fortsätta växa. Här ingår ledarskapskurs och fördjupning inom antingen organisation, marknad eller försäljning. tillväxtcoach ingår. etapp 4: För det framgångsrika tillväxtföretaget som vill sätta nya mål. tillväxtnätverk med andra framgångsrika företag, tillväxtcoach och seminarier. i alla etapper fi nns möjlighet till tillval och köp av till exempel extra affärsrådgivning, internationalisering, produktutveckling, nätverk, fi nansieringsrådgivning och workshops. mer information om expedition framåt på sam Friberg är mån om att påpeka att tillväxtfasen inte får gå för fort. För varje steg gäller det att företaget har en stabil grund att stå på. Varje etapp kostar från 3500 kronor och uppåt och beräknas ta tolv månader att genomföra. I de tider som råder har BRG anpassat seminarier och tematräffar. Bland annat blir det omvärldsanalys och råd om hur man säljer bra i tuffa tider. I konceptet ingår också en så kallad tillväxtplanerare, ett dataprogram som bland annat hjälper till att utforma en affärsplan. Det måste finnas ordning och reda, det fungerar inte i längden när man löser saker för stunden och låter händelserna styra. Samtidigt får vi inte ta död på kreativiteten och glöden hos alla de Da Vinci-typer med spännande idéer som vi möter varje dag. Det är ju de som gör jobbet! Det är en fin balansgång mellan glädjen inför nya idéer och att vara en entreprenör som sorterar på rätt sätt. En professor vid Ekonomihögskolan i Växjö, Bengt Johannisson, har kommit fram till att de företagare som brinner för sin idé lyckas bäst. Att bara vilja tjäna pengar räcker inte lika långt som drivkraft. Sam Friberg tror att många företag skulle må bra av att delta i en dylik process som Expedition Framåt. En hel del företag som ingått i det tidigare programmet Tillväxt 2000 har anmält intresse för att fortsätta. För att få möjlighet att delta finns några grundkrav: Företaget ska ha säte i regionen Rätt antal anställda, det vill säga stycken. Affärerna ska ske utanför den egna och grannkommunen Stabil ekonomi som ger förutsättning att växa Det ska finnas en ledare som vill växa med företaget Under våren 2009 tillkommer också två EU-finansierade projekt; satsning på produktutveckling samt hur man arbetar internationellt, en idé Sam Friberg tror mycket på. Den svenska marknaden är för liten. Med våra resurser kan vi hjälpa småföretagen och visa möjligheterna med att arbeta och växa internationellt. Hon är med på resan Företag som går med i Expedition Framåt får en egen guide som ska lotsa dem rätt. Tillväxtcoachen Sonja Kollberg är en av dem. Inom Business Region Göteborgs tidigare tillväxtprogram hade man visserligen kontinuerlig kontakt med de deltagande företagen men nu höjs nivån ett snäpp. Kontakten fanns men den var inte så uttalad, säger tillväxtcoachen Sonja Kollberg. Vi gjorde inte heller egna djupanalyser av hur det gick för företagen. Men nu arbetar vi på ett helt annat sätt och kommer att bistå med mer handfasta råd, analyser och vägledning. Företag som deltar i Expedition Framåt kommer sålunda att ha tillgång till individuell rådgivning och stöd längs vägen. Jag följer deras resa, säger Sonja Kollberg. Efter de två första etapperna gör jag en företagsanalys för att se om de är mogna att gå vidare. Och behöver de råd om vilket område de ska satsa på, lotsar jag dem till rätt rådgivare. Var tredje månad gör vi en kontinuerlig avstämning. Hon tycker att det är enormt roligt och utvecklande att möta så många företag som tagit steget mot tillväxt. För många blir det en aha-upplevelse att se sin affärsplan på pränt. Det är ju så man lägger grunden för sin tillväxt, man bygger en stabil grund med affärsplanen. Ofta har ju den funnits i huvudet på företagaren men det blir en helt annan sak att se den som ett dokument. När vi analyserar varför vissa företag växer och andra inte, så kommer det alltid tillbaka till att de sistnämnda inte har någon nedskriven affärsplan. Det är viktigt att den skrivs ner och kommuniceras med alla i företaget.

5 På Företagsakuten kan man få både diagnos och recept när företaget inte mår bra. Doktor Leif Stålberg tar emot. Leif Stålbergs bästa tips till den företagare som befinner sig i en pressad situation: Ring mig så fort som möjligt! Ring eller läs mer om Företagsakuten på Här får sjuka företag vård Nu står det inte doktor, men väl företagsrådgivare på visitkortet. Till det kan Leif Stålberg lägga många års erfarenhet från såväl Götabanken som Securum. I snart tio års tid har han för Näringslivssekretariatet och senare Business Region Göteborgs, BRG:s, räkning arbetat med Företagsakuten. Egentligen stundar pensionen men Leif Stålberg har precis skrivit på för ett år till. Jag är Företagsakuten, det är svårt att släppa det. Men nu utökar vi och letar efter personer som kan jobba i de mer perifera delarna av regionen. I början fick Leif Stålberg aktivt söka upp företag som kunde tänkas behöva hjälp. Idén var ny och oprövad och inte heller bankerna var särskilt positiva till idén. Men nu tipsar bankpersonal om utsatta företag och ett nätverk av kontaktpersoner skickar företag till honom. Ofta vänder sig företaget hit för sent, vilket kanske inte är så konstigt. Det är normalt att reagera på det sättet, att inte kunna eller vilja se de egna problemen. Många kommer med drivor av betalningsanmärkningar och kronofogden i hasorna. Oftast vänder de sig till mig i ren desperation, ibland är till och med datum redan utsatt för konkursförhandling. Men det behöver inte betyda slutet. Hos Företagsakuten får företagaren fem timmars kostnadsfri rådgivning av ekonomisk och juridisk karaktär. Ett första möte bokas in, antingen hos honom eller ute på företaget. Aldrig rådgivning över telefon, Leif Stålberg vill träffas öga mot öga och tystnadsplikt råder. Jag undviker att vara en socialbyrå men man får gråta hos mig! Det är klart att en företagare som inte tagit ut lön på många månader och slitit för sitt företag befinner sig i en pressad situation. Det är viktigt att prata ut men också att se framåt. Vid det första mötet påbörjas en process med analys av företagets läge. Jag är ganska rationell, det går rätt fort att få en bild av situationen. Man kommer långt på att ställa rätt frågor. Sedan blir det omedelbar akutrådgivning, samtidigt som Leif Stålberg arbetar fram ett scenario för den fortsatta färdriktningen. Ofta går han också med till förhandlingsbordet, något som han själv ser har betydelse för utfallet. Jag märker att de blir mer tagna på allvar om jag är med, än om de försöker själva. Kanske har det att göra med att jag är mer införstådd med exempelvis bankens termer. Det kan också vara en signal att företagaren som bett om hjälp är beredd att försöka lösa situationen. Ofta räcker inte tiden till för mer operativt arbete. I vissa situationer tar han in hjälp utifrån, till exempel en kontakt som kan gå in som tillförordnad ekonomichef på det aktuella företaget. Företagaren måste själv ta fram alla fakta och uppgifter som behövs. Jag tar alltid en kreditupplysning och kollar ofta med Bolagsverket. Han medger att det finns något förlösande i den jobbiga situationen för företagaren. Att få dela med sig av problemen, lägga korten på bordet. Leif Stålberg berättar om ett typiskt företag som kommit till honom: Det var en mekanisk verkstad med några anställda. Företaget hade många betalningsanmärkningar och det såg illa ut. Bland annat fanns en stor maskin, som leasats genom ett finansbolag. Det fanns inget kapital kvar i företaget och företagaren som kom till mig hade personligt ansvar för betalningarna. Jag gick med till förhandlingarna med finansbolaget. De insåg att företagaren var på väg mot konkurs och då skulle de ändå inte få ut något. Så de tog tillbaka maskinen utan krav. Normalt blir man ju inte av med skulden, så det var en stor lättnad. Plötsligt såg balansräkningen mycket trevligare ut och det blev ackord*. Visserligen fanns anmärkningarna kvar i kreditupplysningen men företagaren var nöjd och berättade för sina leverantörer om situationen och hur han skulle gå vidare. Maskinen kunde så småningom ersättas och företaget drivas vidare. En solskenshistoria men hur går det överlag för dessa företag som ofta kommer fem i tolv? Bra, enligt Leif Stålberg. Företagsakuten mäter räddade arbetstillfällen och i genomsnitt finns över 80 procent av de anställda kvar när han är färdig med ärendet. Varje år hjälper han ungefär 80 företag. Det är ingen bransch som utmärker sig mer än andra, de som ber om hjälp kommer från mogna branscher och från företag som hållit på ett tag. Han berättar om ett annat pågående ärende, en klädbutik som brottas med hundratusentals kronor i fordringar. Av honom har de fått tipset att skriva brev till fordringsägare och begära att få skjuta på betalningarna. Ofta räcker sådana åtgärder längre än vad man kan tro. Finanskrisen och lågkonjunkturen gör inte Leif Stålberg arbetslös. Vi räknar med att få in cirka 100 företag till Företagsakuten under år Därför känns det bra att vi nu har utökade resurser och söker fler personer som vill arbeta med detta! *= ACKORD Nedsättande av fordran mot borgenär med betalningssvårigheter. (Källa: www. Juridikfokus.se)

6 Han rör sig i de bästa kretsar När många företag bromsar in vill istället Frontsides VD Robert Olsson göra tvärtom. En tydlig affärsplan och koll på kostnaderna har varit framgångsrika käpphästar för företaget med snart trettio år i branschen. Det är prydligt och rent i Frontside Electronics produktionslokaler. Här fästs komponenter på kretskort med hjälp av maskiner. Långa vita remsor med komponenter matas in och så trycks rätt pyttelilla bit fast. Efter maskinerna kommer människorna. I flera led sitter personal och granskar kretskort med hjälp av mikroskop, ibland kommer lödpennan fram. De färdiga kretskorten står och väntar antingen på att förpackas och skickas iväg eller monteras in i slutprodukten. Var sak har sin plats i de välorganiserade lokalerna på Företagsvägen 2. VD Robert Olsson gillar ordning och reda. Då mår han bra och då mår också företaget bra. Med hjälp av sitt motto, att tjäna pengar och ha kul under tiden, har han under snart trettio års tid etablerat sig som en pålitlig elektronikföretagare. Men det har inte varit kul hela tiden. Efter att under 1980-talet ha arbetat upp sitt företag fanns det behov av delägare. Han blev dock snabbt utmanövrerad av nya kompanjoner och stod snart utan vare sig företag eller kunder. Men skam den som ger sig. Ny verksamhet startades upp hemma i garaget och relativt snart kunde han flytta till större lokaler i Sisjön. Till Mölnlycke flyttade Frontside Electronics I det nya företaget fanns också ett löfte om att aldrig mer ta lån och vara beroende av någon. Den idén har hållit, tack vare att fokus inte ligger på omsättningen utan att företaget faktiskt ska tjäna på affärerna. När man har råd utökas maskinparken. Idag omsätter Frontside Electronics omkring 37 miljoner kronor och har 28 anställda. Frontside Electronics har en tydlig affärsidé och håller sig inom sin nisch. Har kunden andra önskemål, arbetar man gärna ihop med andra som kan sin sak. För att inte satsa allt på ett enda kort, är det viktigt för Frontside Electronics att ha många kunder. Ja, det är vår strategi, säger Robert Olsson. Ingen kund får uppta mer än tjugo procent av produktionen. Av den omtalade krisen har inte märkts något ännu, varken hos dem eller hos andra konkurrenter. Jag har talat med flera teknikföretag, som alla har mycket att göra. Ingen har märkt av något ännu och vi hoppas att det ska klinga ut. Vårt företag ska i alla fall synas mer nu och jaga ännu fler kunder. Våga vägra lågkonjunktur! Det säger han med eftertryck, där vi sitter i konferensrummet på andra våningen. Fram till nyligen fanns både ledning och produktion på samma våningsplan. Nu skiljer en trappa dem åt men fortfarande fikar alla tillsammans, samma tid varje dag. Robert Olsson har förmånen att arbeta tillsammans med sin fru Anette och deras barn Helene, 32 år, och Mikael, 26 år. De två barnen är så smått på väg att ta över och hans fru har arbetat tillsammans med honom sedan omstarten utsågs Robert Olsson till Årets

7 företagare i Härryda kommun. En del av priset, en check på 5000 kronor, var en startpeng till Business Region Göteborgs tillväxtprogram, Tillväxt Ett program som nu ersatts av Expedition Framåt och dess fyra etapper. Han gick med och stannade nästan tio år, en tid som han tycker har varit stärkande och lärorik. Det jag gillade mest var VD-träffarna. Där fick jag verkligen ett nätverk och lärde känna många andra i samma situation. Jag uppskattar också att jag fick rak information, till exempel när vi gick igenom min affärsplan. Det var också många tillfällen när jag var med på informationsträffar där jag lyssnade och fick kunskap om sådant som då inte var aktuellt för egen del, men som visat sig vara användbart vid senare tillfälle. Nätverket med andra företagare gav mycket och många vågade dela med sig. Inte minst de som, precis som Robert och hans fru, arbetar tillsammans i företaget. Det var många gånger vi upptäckte samma problematik, till exempel frågan om man skulle ha en eller två bilar. Var det en sak att spara in på eller underlättade det istället att man ibland kunde dela på sig? En annan del av tillväxtprogrammet som gav mycket var styrelsekursen. Frontside Electronics är ett familjeföretag utan styrelse och den erfarenheten saknade Robert Olsson. Kursen gav honom dock kompetens nog att så småningom gå med i Marknadsföreningen i Göteborg (MiG):s styrelse, och där sitter han fortfarande. Också i MiG förekommer det fli- tigt nätverkande och även om Robert Olsson inte hittar nya kunder, så finns där desto fler potentiella leverantörer. Allt från leverantörer av visitkort till advokater; inom nätverket hittar man det mesta. Som företagare har man vanligtvis inte så många att luta sig emot, så det är bra att ha ett kontaktnät. I tillväxtprogrammet ingick en genomgång av affärsplanen, visserligen nyttigt men för Robert Olsson har den varit klar länge. Det absolut viktigaste är att ha en tydlig idé som håller. Ibland spelar det ju tyvärr ingen roll, om branschen helt plötsligt blir överflödig. Titta till exempel på mobiltelefonantenner, ingen människa har användning av dem idag. Men bortsett från att man kan råka ut för att marknaden förändras drastiskt, så är det viktigt med en tydlig idé. I Frontside Electronics fall innebär det att man fokuserar på det man kan istället för att vara halvbra inom flera områden. Dessutom har man en nära kontakt med kunden och alla inblandade är insatta i produkten. Det är vår nyckel till framgång. Nära kontakt och stor kunskap. Då behöver vi inte vara billigast, utan strävar mot målet att bli erkänt bäst. På frågan om vad som är viktigast att tänka på om man vill se sitt företag växa och må bra, kommer svaret: Framför allt att hålla koll på sin affärsidé. Så länge man känner att den bär, håll fast vid den! Man måste också veta sina kostnader, jag har superkoll på kostnadsnivån. Och så ska man välja de bästa kunderna. Om vi inte tror att vi kan tjäna pengar på en kund, slåss vi inte för att få dem till oss. f Miljödiplomera din verksamhet! Den 12 mars planerar näringslivsenheten att kicka igång en andra omgång av miljödiplomeringskurs i Härryda kommun. Har du funderat på att miljödiplomera din verksamhet så ta chansen nu! B åde verksamheter och fastigheter kan miljödiplomeras. Många menar att miljödiplomeringen kan ge konkurrensfördelar vid upphandlingar och skapa naturlig goodwill. Samtidigt fungerar det som ett miljöledningssystem som är lätt att förstå och enkelt att arbeta sig igenom på egen hand. Miljödiplomering som modell är anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO och EMAS. De stora skillnaderna är att miljödiplomeringen kräver färre resurser samtidigt som en miniminivå på miljöarbetet garanteras genom checklistor. Miljödiplomering erbjuds i hela Göteborgsregionen, från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder, men finns även på många andra platser runt om i Sverige. Läs mer om miljödiplomering på Kursen är på 7 tillfällen och subventioneras även i år av Business Region Göteborg. Uppgift om exakt kursavgift presenteras på i slutet av januari. Diplomering efter avslutad kurs görs enskilt av varje företag och kostar i nuläget ca kr per företag. Anmäl ditt intresse för att delta i kursen redan nu till sista anmälningsdag 27/2. Ange företag, kontaktperson, adress och telefonnummer. Efter intresseanmälan får ni fullständig info om kursstart, pris etc. OBS begränsat antal platser. c n ä r i n g s l i v e t i H ä r r y d a ko m m u n n o naringslivet_0812.indd

8 Gnugga geniknölarna och lös korsordet redan idag. Den rätta korsordlösningen finns att hämta på efter 3 mars 2009 Företag med verksamhet i huset? FF I HÄRRYDA HFF STOR BRANSCH I HÄR- RYDAS NÄRINGSLIV VÄNLIG ÄR KLOCK- AN 21 POCHERAS IBLAND VID TILL- LAGNING INNEHAR MED- LEMMAR SOLOSÅNG NYE FLYG- PLATS- CHEFEN Större väg intill? KÄND PROFIL SOM HÄR- STAMMAR FRÅN KOMMUNEN KLUBBSPEL BUSINESS REGION GÖTEBORGS NYA TILLVÄXT- PROGRAM FÅR VI EFTER FÖDSELN FAR OMKRING OFTA TILLVÄXT- FÖRETAG SOM GÖR HÖRSEL- IMPLANTAT BRAN- SCH I KRIS MELLAN ACE OCH BASE I GR- UPPNAMN UNGEFÄR SKOGS- KATT RINNER FRÅN LILLA DAMM- TJÄRNEN ITALIENSK LIKÖR SALO OCH RAPACE FÖRTECK- NINGAR ÖVER PRISER U R A N VARUHUS I STHLM ORGAN FÖR FACK- FÖRBUND ÄR BRÅD- SKANDE HERR KORT KANSKE FIRAR SJUNDE FEBRUARI ÄR VANLIGA- STE FIRMAN I HÄRRYDA KOMMUN STRÄNG- BOT- GÖRARE ÖLTUNNA KÄND THO- MAS FRÅN KOMMUNEN GULDPENG GREPPA UPPGIFT- ER OM NÅGOT VANLIGT NAMN PÅ PÅVEN REGN I OXFORD BEHANDLA RÅÄMNE P U B Foto: Jorma Valkonen SKE BRÄKER GILLAR IDOLEN PROME- NERA NJUR- SJUKDOM KORT SEKVENS AV DNA KOMEDI EJ UTANFÖR FUNG- ERAR KREDITUPP- LYSNINGS- BOLAG BRUSAR VÄTSKA I MARS FÖR APRIL OCH MAJ METALLER KALENDER- PERIOD INHÄGNAD WEBB- ADRESS AV- SLUTNING VISSNA INPREG- NERAT YLLETYG FIXA TILL STILEN RÄCKER FRAM SKIVA FÖR MUSIK OCH DATA HÅR I OORD- NING BUSINESS REGION GÖTE- BORG NYTT KOMMUN- SAM- ARBETE OXUDDE ANDLIG LEDARE STOR ARB- ETSGIVARE I HÄRRYDA SURRAR WEBB- PLATSEN I LONDON SKIV- BOLAG AMERI- KANSK MUSIKSTIL KORT GAMMAL SPANSK VALUTA CYLIND- ER SLÖSA FINNS INOM HÄRRYDA KOMMUN PÅ BIL I HISTORISK TEGUCI- ORT FÖR SKIDANDE GALPA ÖVERKLASS KINA- DYNASTI VÄRKANDE BIFALL MITT I ESSÄER STÅR PÅ ENTRÉ- DÖRR ALLÉN I MÖLN- LYCKE SULTANAT PÅ ARAB-ISKA HALVÖN Lös korsordet med rätt lösning kan du vinna vackert lergods från keramikern Lena Valkonen! Vi vill ha din skriftliga korsordslösning senast måndagen den 23 februari till adressen Härryda kommun, Näringslivsenheten, Mölnlycke. Vinnaren presenteras på under näringsliv tisdagen den 3 mars. Foto: Jorma Valkonen Lena Valkonen är född i Göteborg, uppvuxen i Landvetter men bor och verkar numera i Härryda. Lena har arbetat med lera sedan mitten av 1970-talet och är utbildad bland annat på Capellagården i Öland. Hon designar den sk. Härryda muggen för Härryda kommun och arbetar med brukskeramik i stengodslera, skulpterar djur och smycken som hon vedeldar i gryta eller i raku-ugn. Näringslivet ges ut av Härryda kommuns näringslivskontor Redaktion Helene Evensen telefon: , Mari Turos telefon: , Text och foto Ingrid Claesson layout Informationsfabriken tryck WM-Tryck, Alingsås medlem av

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer