LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt"

Transkript

1 närings i H ä r ry da ko M M u N N O LiveT regional polarexpedition med uppdrag tillväxt våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen

2 segla i hamn! senaste tidens överhängande stormar med tema lågkonjunktur, arbetslöshet och fi nanskris utmanar er företagare på mer än ett sätt. när det regnar och blåser som värst blir det extra viktigt med nytänkande, tillväxtfokus och en stor portion gott mod. världen i stort, svenska staten och göteborgsregionen försöker därför med nya grepp stötta tillväxten i vårt lokala och regionala näringsliv. med detta i bakhuvudet har vi tillägnat detta nummer av näringsliv temat tillväxt. nu hoppas vi på ett nytt år med nya möjligheter och nya utmaningar! Trots bistra tider det lokala näringslivet växer* under våren 2007 fanns det närmare 2500 företag registrerade i Härryda kommun. nu, nästan ett och ett halvt år senare, fi nns det omkring 3100 företag i kommunen. de allra flesta företagen är verksamma inom konsult- och företagstjänster, byggsektorn och handel. men även jord- och skogsbruk/fi skesektorn samt tillverkning och transport är topp tio branscher i kommunen. Förutom att närmare 400 företag har valt att fl ytta till Härryda kommun så har det också startats många nya företag under året! under 2006 nyregistrerades hela 166 företag, året därpå 226 st och fram till oktober 2008 fanns det 203 nyregistrerade företag i kommunen och då ingår ändå inte företag som registrerats i november och december! den vanligaste företagsformen är enskild fi rma, de utgör hälften av företagen medan en tredjedel är aktiebolag. sex av tio företag har inga anställda. Framförallt är detta konsulter inom företagstjänster som inte sällan väljer att jobba i nätverk istället för att anställa. ett snabbt matematisk överslag visar på att om 10 % av dessa enmansföretag kunde tänka sig att under kommande tvåårsperiod anställa en person skulle detta medföra 200 nya jobb! detta faktum är huvudargumentet för att Business region göteborg under 2009 kommer att satsa extra mycket resurser på att erbjuda soloföretagarna i vår region stöd och utbildning i att gå från solo till duo, med målet att anställda fler i sin verksamhet. tillväxt är temat! läs mer om projektet i artikeln om expedition Framåt. Härrydas näringsliv är både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. drygt 30 av våra företag ingår i utländsk koncern, främst från europa men även från asien och nordamerika. ytterliggare drygt 70 företag är utländska dotterbolag med säte i europa och nordamerika men även australien, asien och afrika. slutligen, sista nyckeltalet att lägga på minnet - närmare en fjärdedel av företagens vd/kontaktpersoner är kvinnor i kommunen. en siffra som vi i dessa jämställdhetstider hoppas få se öka under de närmsta åren. nu jobbar vi gemensamt framåt och hoppas att näringslivet kan rida ut stormarna och att vi tillsammans kan skapa ett gott näringslivsklimat under 2009! med vänlig hälsning Helene Evensen * företagsstatistik från uc/webselect, dec 2008 vem vill du nominera till Årets företagare? Varje år delas utmärkelsen Årets Företagare ut till en företagare som presterat något utöver det vanliga. Syftet är att belöna duktiga personer som genom sitt företagande och framåtanda är en inspirationskälla och förebild för andra entreprenörer. Passa därför på att nominera en företagare som du tycker har bidragit med det lilla extra. För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas. äga företaget aktivt driva företaget ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha god lönsamhet inte ha några betalningsanmärkningar Läs mer och hämta nomineringsblankett på harryda.se under näringsliv. Vinnaren av Årets Företagare koras på Näringslivsmässan den 22 april i Mölnlycke. Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av Riksorganisationen Företagarna i samarbete med UC och Härryda kommun. Näringslivsmässa 2009 Lägg den 22 april på minnet! Då arrangeras, för fjärde året i rad, Näringslivsmässan i Råda Församlingshem i Mölnlycke. I år blir temat Näringslivet nära dig! Mässan riktar sig i första hand till B2B företag och vi hoppas få se en härlig blandning av företagare inom olika branscher. Dagen kommer att bjuda på nya spännande företagskontakter där du som företagare får tillfälle att nätverka samt ta del av inspirerande föreläsningar och workshops. På kvällen koras Årets Företagare och Årets Nyföretagare. Missa inte detta företagsarrangemang utan anmäl ditt företag och boka monter redan nu, sista anmälningsdag är 20/3. Läs mer om mässan på harryda.se under Näringsliv2009.

3 När de finansiella isvindarna blåser rustar BRG för polarexpedition för målmedvetna företagare. I det nya tillväxtprogrammet ska de få hjälp att välja rätt väg för att växa. Regionen rustar för tillväxt Att driva företag är ett spännande äventyr. Att växa med sitt företag är en målinriktad expedition. Citatet pryder den isblå framsidan av informationsmaterialet för Business Region Göteborgs nya tillväxtprogram Expedition Framåt. Inuti finns den bergsbestigande Magnus Flock som utmanar regionens företagare att ta klivet framåt. BRG har tidigare satsat på Tillväxt Mikro och Tillväxt Nu tar man ytterligare ett steg och lägger resurserna på företag med anställda. Fokus ligger på dem som har en till tjugo anställda; 97 % av regionens över företag är i just den storleken. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan lägga våra resurser på ett så klokt sätt som möjligt, säger Sam Friberg, affärsoch produktutvecklare på BRG. Han har drivit konceptgruppen kring Expedition Framåt som startade 1 oktober stycken heltidsanställda och minst 40 upphandlade konsulter är knutna till tillväxtprogrammet. Tillsammans har vi tusen års arbetslivserfarenhet, säger Sam Friberg. Vi sitter på en hel del kunskap själva, alla har god inblick i företagsutveckling. Att lågkonjunkturen och finanskrisen just nu går hand i hand behöver inte betyda att allt ser mörkt ut. I krissituationer visar man hur duktig ledare man är, då sållas agnarna från vetet. Jag tror att vi kan hjälpa många att växa sig ur krisen. Även om det är tuffa tider är inte allt svart på himlen. Vi har ett bra koncept, det handlar helt enkelt om att ge matnyttig kunskap på ett konkret sätt så att de får praktisk nytta av det hela. För ibland måste man som företagare stanna upp och överblicka situationen, anser Sam Friberg. Men det gäller att ta sig tid till det. Som företagare har du ofta inte tid för de strategiska frågorna. Men finns det inte en stabil grundstruktur, så går det inte att driva företaget framgångsrikt. En bra affärsidé kan inte klara sig själv, den måste också ha en bra affärsplan och en duktig och kompetent ledare. Det är viktigt att ha hela bilden klar för sig. Som exempel tar han ett företag där den ursprungliga målsättningen varit att fokusera på större kedjor men där säljarna ändå lägger ner mycket energi på småkunder. Mycket slit som inte ger tillnärmelsevis lika stor utdelning. Då behöver man sortera bort de som inte ger resultat och satsa alla resurser på de inkomstbringande. Jag har själv arbetat inom marknads- och säljsidan, bland annat på ett litet företag med duktig personal men där det inte fanns någon struktur. Då var jag med om att utforma en affärsplan som ledde till att vi sorterade bort och slutligen kunde fokusera på de viktiga områdena.

4 tillväxtprogrammet är uppdelat i fyra etapper: etapp 1: För ensamföretagaren som vill anställa. affärsrådgivning, ekonomi, information och övningar om varför, vem och hur du bör anställa. etapp 2: För det företag som har anställda och vill växa vidare. Hjälp med att skapa en plattform för tillväxt och en stabil grund. Översyn av affärsplan och marknadsplan, antingen individuellt eller i grupp. även tillväxtcoach och företagsanalys. etapp 3: För det företag som har anställda och en utarbetad affärsoch marknadsplan och vill fortsätta växa. Här ingår ledarskapskurs och fördjupning inom antingen organisation, marknad eller försäljning. tillväxtcoach ingår. etapp 4: För det framgångsrika tillväxtföretaget som vill sätta nya mål. tillväxtnätverk med andra framgångsrika företag, tillväxtcoach och seminarier. i alla etapper fi nns möjlighet till tillval och köp av till exempel extra affärsrådgivning, internationalisering, produktutveckling, nätverk, fi nansieringsrådgivning och workshops. mer information om expedition framåt på sam Friberg är mån om att påpeka att tillväxtfasen inte får gå för fort. För varje steg gäller det att företaget har en stabil grund att stå på. Varje etapp kostar från 3500 kronor och uppåt och beräknas ta tolv månader att genomföra. I de tider som råder har BRG anpassat seminarier och tematräffar. Bland annat blir det omvärldsanalys och råd om hur man säljer bra i tuffa tider. I konceptet ingår också en så kallad tillväxtplanerare, ett dataprogram som bland annat hjälper till att utforma en affärsplan. Det måste finnas ordning och reda, det fungerar inte i längden när man löser saker för stunden och låter händelserna styra. Samtidigt får vi inte ta död på kreativiteten och glöden hos alla de Da Vinci-typer med spännande idéer som vi möter varje dag. Det är ju de som gör jobbet! Det är en fin balansgång mellan glädjen inför nya idéer och att vara en entreprenör som sorterar på rätt sätt. En professor vid Ekonomihögskolan i Växjö, Bengt Johannisson, har kommit fram till att de företagare som brinner för sin idé lyckas bäst. Att bara vilja tjäna pengar räcker inte lika långt som drivkraft. Sam Friberg tror att många företag skulle må bra av att delta i en dylik process som Expedition Framåt. En hel del företag som ingått i det tidigare programmet Tillväxt 2000 har anmält intresse för att fortsätta. För att få möjlighet att delta finns några grundkrav: Företaget ska ha säte i regionen Rätt antal anställda, det vill säga stycken. Affärerna ska ske utanför den egna och grannkommunen Stabil ekonomi som ger förutsättning att växa Det ska finnas en ledare som vill växa med företaget Under våren 2009 tillkommer också två EU-finansierade projekt; satsning på produktutveckling samt hur man arbetar internationellt, en idé Sam Friberg tror mycket på. Den svenska marknaden är för liten. Med våra resurser kan vi hjälpa småföretagen och visa möjligheterna med att arbeta och växa internationellt. Hon är med på resan Företag som går med i Expedition Framåt får en egen guide som ska lotsa dem rätt. Tillväxtcoachen Sonja Kollberg är en av dem. Inom Business Region Göteborgs tidigare tillväxtprogram hade man visserligen kontinuerlig kontakt med de deltagande företagen men nu höjs nivån ett snäpp. Kontakten fanns men den var inte så uttalad, säger tillväxtcoachen Sonja Kollberg. Vi gjorde inte heller egna djupanalyser av hur det gick för företagen. Men nu arbetar vi på ett helt annat sätt och kommer att bistå med mer handfasta råd, analyser och vägledning. Företag som deltar i Expedition Framåt kommer sålunda att ha tillgång till individuell rådgivning och stöd längs vägen. Jag följer deras resa, säger Sonja Kollberg. Efter de två första etapperna gör jag en företagsanalys för att se om de är mogna att gå vidare. Och behöver de råd om vilket område de ska satsa på, lotsar jag dem till rätt rådgivare. Var tredje månad gör vi en kontinuerlig avstämning. Hon tycker att det är enormt roligt och utvecklande att möta så många företag som tagit steget mot tillväxt. För många blir det en aha-upplevelse att se sin affärsplan på pränt. Det är ju så man lägger grunden för sin tillväxt, man bygger en stabil grund med affärsplanen. Ofta har ju den funnits i huvudet på företagaren men det blir en helt annan sak att se den som ett dokument. När vi analyserar varför vissa företag växer och andra inte, så kommer det alltid tillbaka till att de sistnämnda inte har någon nedskriven affärsplan. Det är viktigt att den skrivs ner och kommuniceras med alla i företaget.

5 På Företagsakuten kan man få både diagnos och recept när företaget inte mår bra. Doktor Leif Stålberg tar emot. Leif Stålbergs bästa tips till den företagare som befinner sig i en pressad situation: Ring mig så fort som möjligt! Ring eller läs mer om Företagsakuten på Här får sjuka företag vård Nu står det inte doktor, men väl företagsrådgivare på visitkortet. Till det kan Leif Stålberg lägga många års erfarenhet från såväl Götabanken som Securum. I snart tio års tid har han för Näringslivssekretariatet och senare Business Region Göteborgs, BRG:s, räkning arbetat med Företagsakuten. Egentligen stundar pensionen men Leif Stålberg har precis skrivit på för ett år till. Jag är Företagsakuten, det är svårt att släppa det. Men nu utökar vi och letar efter personer som kan jobba i de mer perifera delarna av regionen. I början fick Leif Stålberg aktivt söka upp företag som kunde tänkas behöva hjälp. Idén var ny och oprövad och inte heller bankerna var särskilt positiva till idén. Men nu tipsar bankpersonal om utsatta företag och ett nätverk av kontaktpersoner skickar företag till honom. Ofta vänder sig företaget hit för sent, vilket kanske inte är så konstigt. Det är normalt att reagera på det sättet, att inte kunna eller vilja se de egna problemen. Många kommer med drivor av betalningsanmärkningar och kronofogden i hasorna. Oftast vänder de sig till mig i ren desperation, ibland är till och med datum redan utsatt för konkursförhandling. Men det behöver inte betyda slutet. Hos Företagsakuten får företagaren fem timmars kostnadsfri rådgivning av ekonomisk och juridisk karaktär. Ett första möte bokas in, antingen hos honom eller ute på företaget. Aldrig rådgivning över telefon, Leif Stålberg vill träffas öga mot öga och tystnadsplikt råder. Jag undviker att vara en socialbyrå men man får gråta hos mig! Det är klart att en företagare som inte tagit ut lön på många månader och slitit för sitt företag befinner sig i en pressad situation. Det är viktigt att prata ut men också att se framåt. Vid det första mötet påbörjas en process med analys av företagets läge. Jag är ganska rationell, det går rätt fort att få en bild av situationen. Man kommer långt på att ställa rätt frågor. Sedan blir det omedelbar akutrådgivning, samtidigt som Leif Stålberg arbetar fram ett scenario för den fortsatta färdriktningen. Ofta går han också med till förhandlingsbordet, något som han själv ser har betydelse för utfallet. Jag märker att de blir mer tagna på allvar om jag är med, än om de försöker själva. Kanske har det att göra med att jag är mer införstådd med exempelvis bankens termer. Det kan också vara en signal att företagaren som bett om hjälp är beredd att försöka lösa situationen. Ofta räcker inte tiden till för mer operativt arbete. I vissa situationer tar han in hjälp utifrån, till exempel en kontakt som kan gå in som tillförordnad ekonomichef på det aktuella företaget. Företagaren måste själv ta fram alla fakta och uppgifter som behövs. Jag tar alltid en kreditupplysning och kollar ofta med Bolagsverket. Han medger att det finns något förlösande i den jobbiga situationen för företagaren. Att få dela med sig av problemen, lägga korten på bordet. Leif Stålberg berättar om ett typiskt företag som kommit till honom: Det var en mekanisk verkstad med några anställda. Företaget hade många betalningsanmärkningar och det såg illa ut. Bland annat fanns en stor maskin, som leasats genom ett finansbolag. Det fanns inget kapital kvar i företaget och företagaren som kom till mig hade personligt ansvar för betalningarna. Jag gick med till förhandlingarna med finansbolaget. De insåg att företagaren var på väg mot konkurs och då skulle de ändå inte få ut något. Så de tog tillbaka maskinen utan krav. Normalt blir man ju inte av med skulden, så det var en stor lättnad. Plötsligt såg balansräkningen mycket trevligare ut och det blev ackord*. Visserligen fanns anmärkningarna kvar i kreditupplysningen men företagaren var nöjd och berättade för sina leverantörer om situationen och hur han skulle gå vidare. Maskinen kunde så småningom ersättas och företaget drivas vidare. En solskenshistoria men hur går det överlag för dessa företag som ofta kommer fem i tolv? Bra, enligt Leif Stålberg. Företagsakuten mäter räddade arbetstillfällen och i genomsnitt finns över 80 procent av de anställda kvar när han är färdig med ärendet. Varje år hjälper han ungefär 80 företag. Det är ingen bransch som utmärker sig mer än andra, de som ber om hjälp kommer från mogna branscher och från företag som hållit på ett tag. Han berättar om ett annat pågående ärende, en klädbutik som brottas med hundratusentals kronor i fordringar. Av honom har de fått tipset att skriva brev till fordringsägare och begära att få skjuta på betalningarna. Ofta räcker sådana åtgärder längre än vad man kan tro. Finanskrisen och lågkonjunkturen gör inte Leif Stålberg arbetslös. Vi räknar med att få in cirka 100 företag till Företagsakuten under år Därför känns det bra att vi nu har utökade resurser och söker fler personer som vill arbeta med detta! *= ACKORD Nedsättande av fordran mot borgenär med betalningssvårigheter. (Källa: www. Juridikfokus.se)

6 Han rör sig i de bästa kretsar När många företag bromsar in vill istället Frontsides VD Robert Olsson göra tvärtom. En tydlig affärsplan och koll på kostnaderna har varit framgångsrika käpphästar för företaget med snart trettio år i branschen. Det är prydligt och rent i Frontside Electronics produktionslokaler. Här fästs komponenter på kretskort med hjälp av maskiner. Långa vita remsor med komponenter matas in och så trycks rätt pyttelilla bit fast. Efter maskinerna kommer människorna. I flera led sitter personal och granskar kretskort med hjälp av mikroskop, ibland kommer lödpennan fram. De färdiga kretskorten står och väntar antingen på att förpackas och skickas iväg eller monteras in i slutprodukten. Var sak har sin plats i de välorganiserade lokalerna på Företagsvägen 2. VD Robert Olsson gillar ordning och reda. Då mår han bra och då mår också företaget bra. Med hjälp av sitt motto, att tjäna pengar och ha kul under tiden, har han under snart trettio års tid etablerat sig som en pålitlig elektronikföretagare. Men det har inte varit kul hela tiden. Efter att under 1980-talet ha arbetat upp sitt företag fanns det behov av delägare. Han blev dock snabbt utmanövrerad av nya kompanjoner och stod snart utan vare sig företag eller kunder. Men skam den som ger sig. Ny verksamhet startades upp hemma i garaget och relativt snart kunde han flytta till större lokaler i Sisjön. Till Mölnlycke flyttade Frontside Electronics I det nya företaget fanns också ett löfte om att aldrig mer ta lån och vara beroende av någon. Den idén har hållit, tack vare att fokus inte ligger på omsättningen utan att företaget faktiskt ska tjäna på affärerna. När man har råd utökas maskinparken. Idag omsätter Frontside Electronics omkring 37 miljoner kronor och har 28 anställda. Frontside Electronics har en tydlig affärsidé och håller sig inom sin nisch. Har kunden andra önskemål, arbetar man gärna ihop med andra som kan sin sak. För att inte satsa allt på ett enda kort, är det viktigt för Frontside Electronics att ha många kunder. Ja, det är vår strategi, säger Robert Olsson. Ingen kund får uppta mer än tjugo procent av produktionen. Av den omtalade krisen har inte märkts något ännu, varken hos dem eller hos andra konkurrenter. Jag har talat med flera teknikföretag, som alla har mycket att göra. Ingen har märkt av något ännu och vi hoppas att det ska klinga ut. Vårt företag ska i alla fall synas mer nu och jaga ännu fler kunder. Våga vägra lågkonjunktur! Det säger han med eftertryck, där vi sitter i konferensrummet på andra våningen. Fram till nyligen fanns både ledning och produktion på samma våningsplan. Nu skiljer en trappa dem åt men fortfarande fikar alla tillsammans, samma tid varje dag. Robert Olsson har förmånen att arbeta tillsammans med sin fru Anette och deras barn Helene, 32 år, och Mikael, 26 år. De två barnen är så smått på väg att ta över och hans fru har arbetat tillsammans med honom sedan omstarten utsågs Robert Olsson till Årets

7 företagare i Härryda kommun. En del av priset, en check på 5000 kronor, var en startpeng till Business Region Göteborgs tillväxtprogram, Tillväxt Ett program som nu ersatts av Expedition Framåt och dess fyra etapper. Han gick med och stannade nästan tio år, en tid som han tycker har varit stärkande och lärorik. Det jag gillade mest var VD-träffarna. Där fick jag verkligen ett nätverk och lärde känna många andra i samma situation. Jag uppskattar också att jag fick rak information, till exempel när vi gick igenom min affärsplan. Det var också många tillfällen när jag var med på informationsträffar där jag lyssnade och fick kunskap om sådant som då inte var aktuellt för egen del, men som visat sig vara användbart vid senare tillfälle. Nätverket med andra företagare gav mycket och många vågade dela med sig. Inte minst de som, precis som Robert och hans fru, arbetar tillsammans i företaget. Det var många gånger vi upptäckte samma problematik, till exempel frågan om man skulle ha en eller två bilar. Var det en sak att spara in på eller underlättade det istället att man ibland kunde dela på sig? En annan del av tillväxtprogrammet som gav mycket var styrelsekursen. Frontside Electronics är ett familjeföretag utan styrelse och den erfarenheten saknade Robert Olsson. Kursen gav honom dock kompetens nog att så småningom gå med i Marknadsföreningen i Göteborg (MiG):s styrelse, och där sitter han fortfarande. Också i MiG förekommer det fli- tigt nätverkande och även om Robert Olsson inte hittar nya kunder, så finns där desto fler potentiella leverantörer. Allt från leverantörer av visitkort till advokater; inom nätverket hittar man det mesta. Som företagare har man vanligtvis inte så många att luta sig emot, så det är bra att ha ett kontaktnät. I tillväxtprogrammet ingick en genomgång av affärsplanen, visserligen nyttigt men för Robert Olsson har den varit klar länge. Det absolut viktigaste är att ha en tydlig idé som håller. Ibland spelar det ju tyvärr ingen roll, om branschen helt plötsligt blir överflödig. Titta till exempel på mobiltelefonantenner, ingen människa har användning av dem idag. Men bortsett från att man kan råka ut för att marknaden förändras drastiskt, så är det viktigt med en tydlig idé. I Frontside Electronics fall innebär det att man fokuserar på det man kan istället för att vara halvbra inom flera områden. Dessutom har man en nära kontakt med kunden och alla inblandade är insatta i produkten. Det är vår nyckel till framgång. Nära kontakt och stor kunskap. Då behöver vi inte vara billigast, utan strävar mot målet att bli erkänt bäst. På frågan om vad som är viktigast att tänka på om man vill se sitt företag växa och må bra, kommer svaret: Framför allt att hålla koll på sin affärsidé. Så länge man känner att den bär, håll fast vid den! Man måste också veta sina kostnader, jag har superkoll på kostnadsnivån. Och så ska man välja de bästa kunderna. Om vi inte tror att vi kan tjäna pengar på en kund, slåss vi inte för att få dem till oss. f Miljödiplomera din verksamhet! Den 12 mars planerar näringslivsenheten att kicka igång en andra omgång av miljödiplomeringskurs i Härryda kommun. Har du funderat på att miljödiplomera din verksamhet så ta chansen nu! B åde verksamheter och fastigheter kan miljödiplomeras. Många menar att miljödiplomeringen kan ge konkurrensfördelar vid upphandlingar och skapa naturlig goodwill. Samtidigt fungerar det som ett miljöledningssystem som är lätt att förstå och enkelt att arbeta sig igenom på egen hand. Miljödiplomering som modell är anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO och EMAS. De stora skillnaderna är att miljödiplomeringen kräver färre resurser samtidigt som en miniminivå på miljöarbetet garanteras genom checklistor. Miljödiplomering erbjuds i hela Göteborgsregionen, från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder, men finns även på många andra platser runt om i Sverige. Läs mer om miljödiplomering på Kursen är på 7 tillfällen och subventioneras även i år av Business Region Göteborg. Uppgift om exakt kursavgift presenteras på i slutet av januari. Diplomering efter avslutad kurs görs enskilt av varje företag och kostar i nuläget ca kr per företag. Anmäl ditt intresse för att delta i kursen redan nu till sista anmälningsdag 27/2. Ange företag, kontaktperson, adress och telefonnummer. Efter intresseanmälan får ni fullständig info om kursstart, pris etc. OBS begränsat antal platser. c n ä r i n g s l i v e t i H ä r r y d a ko m m u n n o naringslivet_0812.indd

8 Gnugga geniknölarna och lös korsordet redan idag. Den rätta korsordlösningen finns att hämta på efter 3 mars 2009 Företag med verksamhet i huset? FF I HÄRRYDA HFF STOR BRANSCH I HÄR- RYDAS NÄRINGSLIV VÄNLIG ÄR KLOCK- AN 21 POCHERAS IBLAND VID TILL- LAGNING INNEHAR MED- LEMMAR SOLOSÅNG NYE FLYG- PLATS- CHEFEN Större väg intill? KÄND PROFIL SOM HÄR- STAMMAR FRÅN KOMMUNEN KLUBBSPEL BUSINESS REGION GÖTEBORGS NYA TILLVÄXT- PROGRAM FÅR VI EFTER FÖDSELN FAR OMKRING OFTA TILLVÄXT- FÖRETAG SOM GÖR HÖRSEL- IMPLANTAT BRAN- SCH I KRIS MELLAN ACE OCH BASE I GR- UPPNAMN UNGEFÄR SKOGS- KATT RINNER FRÅN LILLA DAMM- TJÄRNEN ITALIENSK LIKÖR SALO OCH RAPACE FÖRTECK- NINGAR ÖVER PRISER U R A N VARUHUS I STHLM ORGAN FÖR FACK- FÖRBUND ÄR BRÅD- SKANDE HERR KORT KANSKE FIRAR SJUNDE FEBRUARI ÄR VANLIGA- STE FIRMAN I HÄRRYDA KOMMUN STRÄNG- BOT- GÖRARE ÖLTUNNA KÄND THO- MAS FRÅN KOMMUNEN GULDPENG GREPPA UPPGIFT- ER OM NÅGOT VANLIGT NAMN PÅ PÅVEN REGN I OXFORD BEHANDLA RÅÄMNE P U B Foto: Jorma Valkonen SKE BRÄKER GILLAR IDOLEN PROME- NERA NJUR- SJUKDOM KORT SEKVENS AV DNA KOMEDI EJ UTANFÖR FUNG- ERAR KREDITUPP- LYSNINGS- BOLAG BRUSAR VÄTSKA I MARS FÖR APRIL OCH MAJ METALLER KALENDER- PERIOD INHÄGNAD WEBB- ADRESS AV- SLUTNING VISSNA INPREG- NERAT YLLETYG FIXA TILL STILEN RÄCKER FRAM SKIVA FÖR MUSIK OCH DATA HÅR I OORD- NING BUSINESS REGION GÖTE- BORG NYTT KOMMUN- SAM- ARBETE OXUDDE ANDLIG LEDARE STOR ARB- ETSGIVARE I HÄRRYDA SURRAR WEBB- PLATSEN I LONDON SKIV- BOLAG AMERI- KANSK MUSIKSTIL KORT GAMMAL SPANSK VALUTA CYLIND- ER SLÖSA FINNS INOM HÄRRYDA KOMMUN PÅ BIL I HISTORISK TEGUCI- ORT FÖR SKIDANDE GALPA ÖVERKLASS KINA- DYNASTI VÄRKANDE BIFALL MITT I ESSÄER STÅR PÅ ENTRÉ- DÖRR ALLÉN I MÖLN- LYCKE SULTANAT PÅ ARAB-ISKA HALVÖN Lös korsordet med rätt lösning kan du vinna vackert lergods från keramikern Lena Valkonen! Vi vill ha din skriftliga korsordslösning senast måndagen den 23 februari till adressen Härryda kommun, Näringslivsenheten, Mölnlycke. Vinnaren presenteras på under näringsliv tisdagen den 3 mars. Foto: Jorma Valkonen Lena Valkonen är född i Göteborg, uppvuxen i Landvetter men bor och verkar numera i Härryda. Lena har arbetat med lera sedan mitten av 1970-talet och är utbildad bland annat på Capellagården i Öland. Hon designar den sk. Härryda muggen för Härryda kommun och arbetar med brukskeramik i stengodslera, skulpterar djur och smycken som hon vedeldar i gryta eller i raku-ugn. Näringslivet ges ut av Härryda kommuns näringslivskontor Redaktion Helene Evensen telefon: , Mari Turos telefon: , Text och foto Ingrid Claesson layout Informationsfabriken tryck WM-Tryck, Alingsås medlem av

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Stockholm Business Region: Frukostmöte - Mälardalen världsledande inom automation Nutek

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag.

Två utbildningsträffar, tillsammans med andra företag, som ger dig kunskap och praktiska verktyg i att utveckla ditt företag. Affärsutveckling Hitta och förfina ditt företags konkurrenskraft! Bygg målmedvetet, långsiktigt och framgångsrikt! Analysmodeller och praktisk vägledning! MÅLGRUPP: Ledning, ledningsgrupp MÅLSÄTTNING:

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer