Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge"

Transkript

1 Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 3 Företagarens skyldigheter... 4 Varning... 7 Brott och straff... 8 Länsstyrelsen EBM, Ekobrottsmyndigheten Polismyndigheten Åklagarkammaren Skattemyndigheten KFM, Kronofogdemyndigheten Tullverket Kontaktpersoner Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge bestående av länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatteoch kronofogdemyndigheten samt tullverket. Karlskrona i november Utgåva 3. Upplaga 200 ex. Layout och sättning: Marie Nilsson, Länsstyrelsen Blekinge Tryckning: Kaserntryckeriet, Karlskrona 2 Handel & Vandel i Blekinge

3 INTRODUKTION Informationshäftet Handel och Vandel i Blekinge är sammanställt av Ekobrottsmyndighetens Södra Avdelnings utredningsenhet i Blekinge i samarbete med Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen och Tullverket. Syftet är att ge information för att underlätta företagarens kontakter med myndigheterna och samtidigt informera om en del av de skyldigheter en företagare har och vilka konsekvenser det kan få om den ansvarige underlåter att följa regelverket. Handel och Vandel innehåller även korta presentationer av de myndigheter som samverkar mot ekonomiska brott. Dessa myndigheter har ett nära samarbete, dels på chefsnivå i ett regionalt samverkansorgan under ledning av landshövding Ingegerd Wernersson, dels i en kontaktgrupp på handläggarnivå. KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Vill Du konkurrera på lika villkor? Då är den ekonomiska brottsligheten ett hot. Denna brottslighet skadar samhällets skatte- och avgiftssystem. Ekobrotten hotar inte bara samhällsekonomin, de utgör ett än större hot mot den seriösa företagsamheten, och i förlängningen, även mot Dig. Ekobrotten snedvrider konkurrensförhållanden, vilket medför felaktiga förutsättningar på marknaden. KONTAKTMÄN I slutet av Handel och Vandel i Blekinge hittar Du namn och telefonnummer på kontaktpersoner som Du kan ringa för att ställa frågor eller lämna information. En förutsättning för att bekämpa den svarta marknaden är att näringslivet och myndigheterna samarbetar mot den ekonomiska brottsligheten. Välkommen att höra av Dig! För vita affärer i Blekinge! Leif Johnsson Chef för Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Blekinge Handel & Vandel i Blekinge 3

4 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER Som företagare har Du en rad skyldigheter att leva upp till. Att inte följa de lagar och förordningar som gäller för näringsidkare kan medföra att Du försätter Dig i besvärliga situationer. Det bästa sättet att undvika svårigheter är att följa gällande regler. Nedan ges en kort sammanfattning av de viktigaste skyldigheterna. SKYLDIGHET ATT REGISTRERA FÖRETAGET I BOLAGSREGISTER För enskild firma är det lämpligt att söka om registrering, även om det är frivilligt. Alla andra nystartade företag ska registreras i Patent- och Registreringsverket. Du ska dessutom göra en skatte- och avgiftsanmälan till Skattemyndigheten. På denna anmälan ansöks om registrering för mervärdesskatt och eventuellt som arbetsgivare. Du kan även ansöka om F-skattesedel. Denna är Ditt körkort som företagare och innebär att Du själv betalar preliminär skatt och sociala avgifter för arbete som Du eller någon av Dig anställd utfört. BOKFÖRINGSSKYLDIGHET Näringsidkare är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen, och det innebär att: alla affärshändelser ska bokföras löpande verifikation ska finnas för varje affärshändelse affärshändelserna ska bokföras kronologiskt och systematiskt rörelsens ekonomiska resultat, förlopp eller ställning ska kunna följas löpande årsbokslut ska upprättas (enskild firma om omsättningen överstiger 20 basbelopp) allt räkenskapsmaterial arkiveras (sparas) i tio år. 4 Handel & Vandel i Blekinge

5 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER SKYLDIGHET ATT DEKLARERA OCH BETALA SKATTER OCH AVGIFTER Preliminär skatt, sociala avgifter och uppbördsdeklaration På utbetald lön ska skatt och sociala avgifter redovisas och betalas till Skattemyndigheten månaden efter löneutbetalningen. Redovisningen sker på uppbördsdeklaration. DEKLARATION Företagaren ska varje år deklarera samtliga intäkter och kostnader som uppkommit under året. Aktiebolag, ekonomiska- och ideella föreningar avger egen självdeklaration. Övriga företag deklareras i bilagor till ägarens deklaration. utgående och ingående moms ska redovisas till Skattemyndigheten på en mervärdesskattedeklaration. Om utgående moms överstiger ingående moms ska mellanskillnaden betalas till Skattemyndigheten, och omvänt, har företaget pengar att fordra. SPECIELL LAGSTIFTNING FÖR AKTIEBOLAG För Dig som driver rörelse i form av aktiebolag gäller också reglerna i Aktiebolagslagen (ABL). Om Du har ett aktiebolag ska en auktoriserad eller godkänd revisor anlitas. Denne känner till reglerna i ABL. Du får inte låna pengar av Ditt aktiebolag, för det finns regler som förbjuder bl.a. aktieägare att låna medel ur bolaget. MERVÄRDESSKATT (MOMS) Moms tas ut på de flesta varor och tjänster. Som företagare ska Du på sålda varor/tjänster lägga på s.k. utgående moms. På varor och tjänster som företaget köper ska leverantören ta betalt för både varan/ tjänsten och moms. Denna moms benämns ingående moms. Både Handel & Vandel i Blekinge 5

6 FÖRETAGARENS SKYLDIGHETER LAGSTIFTNING TILL SKYDD FÖR BORGENÄRER I Brottsbalken finns ett kapitel som är till för att ge borgenärer, (banker, leverantörer eller andra kreditgivare) skydd för utlånade pengar eller levererade varor eller tjänster. Uttrycket Den som är satt i skuld är icke fri, är träffande. För den skuldsatte inträder vissa skyldigheter som, om Du bryter mot dessa, kan medföra straff. Exempel: Du får inte sälja tillgångar som tillhör bolaget och själv ta pengarna. Dessa medel måste ovillkorligen tillföras bolaget. Du får inte driva ett företag som går med förlust under en oförsvarbart lång period. Du får inte betala skulder som inte är förfallna till betalning om det gynnar Dig själv eller viss borgenär på bekostnad av andra långivare/borgenärer. GODA RÅD Företagande innebär så gott som alltid risktagande. Du kan förtjäna ditt levebröd, och Du kan förlora det. Ett företag ska därför alltid drivas med ansvar och omdöme. Som Du ser, finns det en hel del regler att leva upp till. Av den anledningen vill jag ge följande råd: Skaffa Dig en kunnig revisor eller anlita en välrenommerad redovisninsbyrå. De är proffs och har god kännedom om gällande lagar och regelverk. Skaffa Dig själv information om vad som gäller på t.ex. skatteområdet. Skattemyndigheten har bra broschyrer och lämnar också upplysningar på telefon. Vid frågor om bolagsregistreringar kan Du vända Dig till Patent- och Registreringsverket i Sundsvall, Upplysningen, tfn: Handel & Vandel i Blekinge

7 VARNING ANNONSBEDRÄGERIER Ofta blir företagaren uppringd och erbjuden en annonsplats. Senare sändes ett ordererkännande och därefter en faktura. Detta sker oavsett om företagaren tackat ja eller nej till erbjudandet. En vanlig företeelse är att företaget får en faktura eller orderbekräftelse utan att någon tidigare kontakt förevarit. Var observant på denna typ av fakturor! De kan ofta vara förvillande lika fakturor från seriösa företag. Betala inte Bestrid kravet Underteckna inte med namnteckning Kontakta polisen. KREDITBEDRÄGERIER Sälj inte varor på kredit till okända kunder utan undersökning. Det är vanligt att kriminella personer, s.k. målvakter, använder plundrade och tömda bolag till bedrägerier innan bolagen blir noterade av Upplysningscentralen eller motsvarande. Om Du säljer till ny kund på kredit: Undersök kundens identitet och ta kreditupplysning. Handel & Vandel i Blekinge Kontrollera att det går att nå kunden, nöj Dig inte med bara en boxadress. Kontakta PRV, var extra vaksam om företaget nyligen bytt styrelse. Kontrollera om Kronofogdemyndigheten har någon information om styrelseledamöterna. NIGERIABREV Detta är brev som skickas till företagare. De är skrivna på engelska och innehåller erbjudanden om mycket förmånliga investeringar i Nigeria. Rikskriminalpolisen har de senaste åren samlat in över Nigeriabrev. Det är helt klart att breven inte är seriösa. Det finns affärsmän som investerat enligt dessa brev och t.o.m. begivit sig till Nigeria för att arbeta vidare med investeringarna. Det finns inga uppgifter om att det för någon varit en givande investering. En följd det haft för dem som rest till Nigeria är att de blivit utsatta för utpressning. Frestas inte av breven! Polisens råd är att inte acceptera dessa erbjudanden. 7

8 BROTT OCH STRAFF BOKFÖRINGSBROTT Om Du med avsikt eller av slarv inte fullgör Din bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan Du dömas för bokföringsbrott. För ett normalt bokföringsbrott kan Du enligt lagen få upp till två års fängelse, och för ett ringa brott, böter. Ett grovt bokföringsbrott ger från lägst sex månaders till högst fyra års fängelse. Som exempel på bokföringsbrott kan nämnas att inte bokföra affärshändelser, att använda falska fakturor eller att inte spara bokföringen. Att inte sköta sin bokföring på ett riktigt sätt betraktas som ett allvarligt brott. SKATTEBROTT Den som fuskar med redovisningen av skatter och avgifter kan bli misstänkt för någon form av skattebrott. Det grövsta skattebrottet kan ge mellan sex månaders och sex års fängelse. Som exempel kan nämnas att lämna oriktiga uppgifter i deklarationer, att anlita svart arbetskraft, att åta sig svartarbete eller att sälja varor eller tjänster utan att redovisa intäkterna. Ett av de vanligaste sätten att fuska är oriktiga momsdeklarationer med falska fakturor som underlag. KONKURSBROTTSLIGHET I samband med konkurser upptäcks ofta både bokförings- och skattebrott. Det är heller inte ovanligt med brott mot låneförbudet i Aktiebolagslagen. Det typiska i ett företag som börjar gå dåligt är att företagaren inte anser sig ha råd med bokföringsbyrån utan börjar bokföra själv, ofta med bristfälliga kunskaper. Efter en tid blir uppgiften övermäktig och då bokförs ingenting. Utan bokföring tappar företagaren kontrollen över företaget. Betalnings- 8 Handel & Vandel i Blekinge

9 BROTT OCH STRAFF anmärkningarna hopar sig. Inför en hotande konkurs ser han/hon till att rädda eget insatt kapital på olika sätt. Det kan då, utöver bokföringsbrott, bli fråga om mannamån mot borgenärer eller oredlighet mot borgenärer, vilket kan ge upp till två års fängelse. Det kan vara på sin plats att varna för vissa uppköpare av förlustbolag. Det är inte ovanligt att företagare lockas av oseriösa annonsörer att sälja sitt förlustbolag. Bolaget kan därefter användas till kreditbedrägerier eller plundras för att därefter säljas till en målvakt. Det bästa sättet att undgå att begå brott är att ha Din bokföring i ordning. Då kan Du följa Din rörelses utveckling, och om den går dåligt, avveckla verksamheten i tid. Handel & Vandel i Blekinge 9

10 LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelseuppgifter med anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Länsstyrelsen har en mängd uppgifter inom flera olika sakområden. En del av dem har anknytning till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. De viktigaste uppgifterna med sådan anknytning är följande: Det regionala samverkansorganet för bekämpning av ekonomisk brottslighet leds av landshövdingen och är knutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska verka för samarbete mellan polisen, åklagarmyndigheten och de myndigheter som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Detta sker inom ramen för den s.k. IDA-gruppen. Syftet är att förebygga miljöbrott och att effektivisera hanteringen av dessa. Länsstyrelsen är bl.a. tillståndsoch/eller tillsynsmyndighet enligt: Alkohollagen. (Den omedelbara tillsynen utövas av kommunerna och polisen). Yrkestrafiklagen; taxi, buss och gods. Länsstyrelsen utövar tillsyn över samtliga tillståndshavare i länet så att trafiken bedrivs på lika konkurrensvillkor. Miljöbalken; miljöfarlig verksamhet, avfall, kemikalier, vattenverksamhet, naturvård. Länsstyrelsen är skyldig att alltid åtalsanmäla alla misstankar om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Bidrag till näringsverksamhet från länsanslag och från EU:s medel för jordbruk, fiske och regionalpolitik. Länsstyrelsen Blekinge län Postadress: Karlskrona. Besöksadress: Ronnebygatan 22 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: 10 Handel & Vandel i Blekinge

11 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN EBM:s uppgift som åklagarmyndighet är att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels genom att utreda brottsanmälningar, dels genom att samordna samhällets kamp mot brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten består förenklat uttryckt av skattebrott och brott i konkurser, men även annan viss kvalificerad brottslighet ingår i EBM:s målområde. Inom EBM arbetar ca 400 personer varav ca 75 är åklagare. 200 är poliser och övriga utgörs av ekonomer och administratörer, vilka i samverkan och under en enhetlig ledning svarar för myndighetens operativa uppgifter: att upptäcka och förhindra brott att utreda begångna brott och att lagföra brottslingar. EBM har också till uppgift att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv och ta fram förslag till åtgärder som på effektivaste sätt bekämpar brottsligheten. EBM:s operativa verksamhet är uppdelad i tre avdelningar, nämligen Östra som finns i Stockholm, Västra i Göteborg och Södra avdelningen finns i Malmö. Den Södra avdelningen omfattar Skåne och Blekinge med huvudkontor i Malmö och med utredningsenheter i Kristianstad och Karlskrona. Ekobrott som sker i Blekinge ska anmälas till EBM:s huvudkontor i Malmö där de registreras och fördelas på åklagare. Efter bedömning inleder åklagaren oftast förundersökning och ger direktiv till polismännen om vilka förhör som ska hållas, om beslag av bokföring ska ske o.s.v. Handel & Vandel i Blekinge 11

12 EBM, EKOBROTTSMYNDIGHETEN Utredningsenheten i Blekinge har fem polismän som i huvudsak svarar för verksamheten i Blekinge. Enheten är sedan den 1 oktober 2001 stationerad på V. Vittusgatan 4 i Karlskrona. Polismännen har ett nära och fortlöpande samarbete med åklagare vid huvudkontoret i Malmö och har stöd av ekonomer i större utredningar. När en utredning är färdig, lämnas den till åklagaren som fattar beslut om det ska ske åtal eller inte. Blir det åtal för åklagaren talan i brottmål inför domstol. För att nå framgång i ekobrottsbekämpningen krävs ett brett kontaktnät och samverkan med näringslivet, kommunerna i länet, myndigheterna, branschorganisationerna och föreningarna. För utredningsenheten i Karlskrona är detta en ledstjärna i det dagliga arbetet. En annan målsättning är att även knyta kontakter med ekobrottsbekämpande myndigheter i grannländerna på andra sidan Östersjön för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten, Södra Avdelningen Postadress: Box 17063, Malmö. Besöksadress: Storgatan 43, Malmö Tfn: Fax: E-post: Utredningsenhet Karlskrona Postadress: Ekobrottsmyndigheten, Box 315, Karlskrona. Besöksadress: V. Vittusgatan 4. Tfn: Fax: Handel & Vandel i Blekinge

13 POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten i Blekinge län är uppdelad i fem närpolisområden, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Samtliga närpolisområden har lokalkontor med ordningsoch kriminalpoliser med varierande öppethållanden. Telefonväxeln däremot är gemensam för länet. Ordnings- och trafikövervakning dirigeras från en länsgemensam sambandscentral. Därutöver finns länsgemensamma enheter för kvalificerad brottsutredning. En av dessa enheter är Miljö- och IT-brottsenheten. Enheten är placerad i Karlskrona. På enheten arbetar tre erfarna specialutbildade polismän. På enheten utreds i huvudsak IT-brott, arbetsmiljöbrott samt brott mot miljölagstiftningen. Brott mot miljölagstiftningen omfattar allt från nedskräpning i naturen till otillåtna utsläpp i mark, vatten och luft. Viss typ av miljöbrott kan även ses som ekonomisk brottslighet då ett oseriöst företag kan göra ekonomiska vinster på att försöka kringgå miljöbalkens bestämmelser. Dess bättre inser idag de flesta hur viktigt det är att ha en god miljöpolicy och den badwill det är att figurera i en miljöbrottsutredning. Handel & Vandel i Blekinge 13

14 POLISMYNDIGHETEN Brottsanmälningar rörande brott mot miljölagstiftningen inkommer i huvudsak från tillsynsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen eller länets olika miljökontor. Anmälningar rörande arbetsmiljöbrott aktualiseras i huvudsak genom att arbetsmiljöinspektionen inger åtalsanmälan till åklagaren. IT- brottsligheten, d.v.s. de brott som görs mot eller med hjälp av ett IT-system av någon som därmed använder sina kunskaper i IT eller sin kännedom om det aktuella systemet, består oftast av ekonomisk brottslighet genom olika former av internetbedrägerier, externa och interna dataintrång, stöld av information, manipulation av data samt hot och trakasserier via Internet. Miljöbrottsutredningarna leds av en specialiståklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö. Vid skälig brottsmisstanke kan åklagaren besluta om husrannsakningar hos näringsidkare och andra för att ta exempelvis bokföring i beslag eller utföra olika provtagningar. Polismyndigheten i Blekinge län Postadress: Box 315, Karlskrona. Besöksadress: Järnvägstorget 5 Tfn: Fax: E-post: 14 Handel & Vandel i Blekinge

15 ÅKLAGARKAMMAREN Malmö åklagarmyndighet omfattar Skåne och Blekinge. Verksamheten vid åklagarmyndigheten är uppdelad i olika arbetslag, s.k. kammare, som var och en är ledd av en chefsåklagare. I Skåne och Blekinge finns utöver huvudkontoret i Malmö fem sådana kammare på olika orter, en av dem finns i Karlskrona. Åklagarkammaren i Karlskrona svarar för i stort sett all åklagarverksamhet i Blekinge utom ekobrotten och miljöbrotten. Vid kammaren arbetar utöver chefsåklagaren ett antal kammaråklagare, men det finns även specialiståklagare. Specialiståklagare handlägger t.ex. mål som rör kvinnofridsbrott, barnpornografibrott och brott som begås av kriminella mc-gäng och nazister. I en åklagares arbetsuppgifter ingår att leda utredningar om brott besluta om åtal ska väckas eller ej föra talan vid domstol. Vanligtvis anmäls brott till polisen, och om brottet inte är av enkel beskaffenhet överlämnas brottsanmälningen till åklagaren som i de flesta fall inleder förundersökning. Åklagaren skriver därefter anvisningar till polisen om hur utredningen ska gå till, vilka förhör som ska hållas, om det ska ske husrannsakan o.s.v. Ärendet går därefter tillbaka till polisen som utför arbetet efter anvisningarna och fortlöpande håller åklagaren underrättad om utförda åtgärder. Slutligen sammanställer polisen ett protokoll, ett s.k. förundersökningsprotokoll, som innehåller förhör och annat som kan ha framkommit under förundersökningen. Detta protokoll ligger till grund för åklagarens beslut om han ska väcka åtal eller ej. Vid rät- Handel & Vandel i Blekinge 15

16 ÅKLAGARKAMMAREN tegången är det åklagaren som vid domstolen för talan i brottmålet. Om det finns förutsättningar för att väcka åtal kan åklagaren i vissa fall istället besluta om strafföreläggande. Ytterligare en förutsättning härför är att den misstänkte erkänner brottet. Om det är uppenbart att domstolen skulle döma till villkorlig dom kan strafföreläggandet innehålla sådan påföljd. Chefen för åklagarmyndigheten ingår i det myndighetsgemensamma samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet som finns i länet. Postadress: Åklagarkammaren i Karlskrona, Box 98, Karlskrona Besöksadress: Rådhusgatan 11. Tfn: Fax: E-post: 16 Handel & Vandel i Blekinge

17 SKATTEMYNDIGHETEN Skattemyndigheten i Växjö omfattar Blekinge, Halland, Kalmar och Kronobergs län. Den operativa verksamheten bedrivs vid 13 skattekontor och ett regionalt skattekontor. Informationsenheten ansvarar för den löpande servicen genom en skatteupplysning med placering i Halmstad och Karlskrona. Dessutom finns en skattebrottsenhet samt stödjande enheter. I Blekinge finns två skattekontor, ett i Karlskrona och ett i Karlshamn. I Karlskrona finns även representanter för det regionala skattekontoret samt skattebrottsenheten. Varje skattekontor handhar all beskattningsverksamhet för fysiska och juridiska personer inom sitt verksamhetsområde, med undantag för de största företagen. Skattekontoren ansvarar vidare för folkbokföring och fastighetstaxering. Det regionala skattekontoret handhar all beskattningsverksamhet för företag som har en lönesumma som överstiger 10 miljoner kronor. Kontoret ansvarar för och samordnar all verksamhet rörande eko- och specialrevisioner. Skattebrottsenheten utför på uppdrag av åklagaren förundersökningar om skattebrott. Enheten bedriver också spaningsverksamhet och arbetar brottsförebyggande. Skattemyndigheten har en viktig roll i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet, som har en övergripande och samordnande roll för ekobrottsbekämpningen i Blekinge. Skattekontoret i Karlskrona Postadress: Box 528, Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 8 Tfn: Fax: E-post: Skattekontoret i Karlshamn Postadress: Box 183, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: E-post: Handel & Vandel i Blekinge 17

18 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kronofogdemyndigheten i Kalmar (KFM) omfattar Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Hallands län. Huvudkontoret finns i Kalmar. I Blekinge finns kontor i Karlshamn och Karlskrona. Inom KFM finns en gemensam specialindrivningsenhet för hela myndigheten med personal placerad på Kalmar- och Halmstadskontoren. Det övergripande målet för KFM:s verksamhet är att upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet vad gäller betalningsförpliktelser som kan bli föremål för verkställighet. KFM har fem huvuduppgifter. Fastställa otvistliga anspråk I den summariska processen ska KFM snabbt, enkelt och rättssäkert skapa utslag i otvistiga mål om betalningsföreläggande och handräckning. Utslag i mål om betalningsföreläggande blir det när någon uppger sig ha en fordran på en annan och denne inte bestrider detta. Med handräckning menas t.ex. att få tillbaka utlånad eller uthyrd egendom eller att få en hyresgäst avhyst. Indrivning Inom indrivningen ska KFM med beaktande av lagstadgat skydd för den skuldsatte på uppdrag av fordringsägare och andra sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall för sökanden verkställa fastställda anspråk som inte har reglerats på frivillig väg. Förebyggande verksamhet Genom information och liknande åtgärder ska KFM underlätta för enskilda och företag att frivilligt göra rätt för sig och på så sätt verka för en god betalningsmoral i samhället. 18 Handel & Vandel i Blekinge

19 KFM, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Skuldsanering Inom skuldsaneringen ska KFM handlägga ärenden på ett sätt som är rehabiliterande för den skuldsatte, gynnande för fordringsägarna och preventivt för allmänheten. Konkurstillsyn Konkurstillsynen innebär att KFM ska övervaka att avvecklingen av konkurser sker lagligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan dröjsmål och med bästa möjliga utbyte för fordringsägarna. MYNDIGHETSSAMVERKAN KFM ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge. Specialindrivningsenheten i Kalmar utreder bl.a. gäldenärer som kan misstänkas för ekonomisk brottslighet. Enheten har ett nära samarbete med polis-, skatte-, åklagarmyndigheter samt tullverk. Den deltar i möten med Samverkansorganets handläggargrupp. Kronofogdemyndigheten i Kalmar: Kontor Karlskrona. Besöksadress: Stenbergsgränd 2 Tfn: Fax: Kontor Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 81 Tfn: Fax: Kontor Kalmar. Besöksadress: Malmbrog. 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Handel & Vandel i Blekinge 19

20 TULLVERKET Från och med den 1 mars 1999 är Sverige indelat i sex tullregioner. Blekinge ingår i Östersjöregionen tillsammans med Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Östergötlands och Jönköpings län. Regionkontoret finns i Karlshamn. Karlshamn är kontrolltullkontor för importörer och exportörer inom Östersjöregionen och ansvarar för: Uppbörd av tull och skatt för EU och Sverige Samla in och kvalitetsgranska underlaget för utrikeshandelsstatistiken Förhindra införsel och utförsel av varor som hotar hälsa, miljö och säkerhet. Kampen mot narkotika har högsta prioritet. Skapa en kostnadseffektiv tullprocedur och ge en god service till näringslivet. All import från ett land utanför EU ska anmälas till tullen. En importdeklaration ska lämnas och eventuell tull, moms, andra skatter och avgifter ska betalas. För att få importera en del varor krävs importlicens eller annat tillstånd, sådana varor är t.ex. textilvaror, järn- och stålvaror, fiskprodukter, jordbruksprodukter och vissa varor från Kina. Importlicensen eller tillståndet måste vara tillgängligt vid importtillfället. Felaktiga deklarationer eller underlåtenhet att anmäla varor (slarv eller medvetet fusk) kan leda till att tulltillägg debiteras eller i grövre fall till åtal för smuggling eller tullbrott. Även vid export till land utanför EU ska en deklaration lämnas. För vissa varor, t ex krigsmateriel, strategiska varor och utrotningshotade djur och växter krävs det alltid exporttillstånd. Tullmyndigheten ingår i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge och representeras där av regionchefen. Handläggare från myndigheten ingår i Samverkansorganets samverkansgrupp på handläggarnivå. Tullverket, Östersjöregionen Postadress: Box 153, Karlshamn. Besöksadress: Drottninggatan 69 B Tfn: Fax:: E-post:

21 KONTAKTPERSONER PÅ MYNDIGHETERNA LÄNSSTYRELSEN Kontaktman: Bengt Almqvist, tfn: EKOBROTTSMYNDIGHETEN Kontaktman: Leif Johnsson, tfn: POLISMYNDIGHETEN Kontaktman, Miljö- och IT-frågor: Hans Axelsson, tfn: SKATTEMYNDIGHETEN Kontaktman, ekobrottsfrågor: Sven Olof Nylander, tfn: KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Kontaktmän, S-enheten: Ewa Lang, tfn: Martina Fred, tfn: TULLVERKET Kontaktman, Tullkriminalenheten: Victoria Düring, tfn: Kontaktman, Riskanalysenheten: Michael Nelander, tfn:

22 TILLSAMMANS KAN VI FÅ ETT ÄNNU BÄTTRE FÖRETAGANDE Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Blekinge Länsstyrelsen, polismyndigheten, åklagarkammaren, ekobrotts-, skatte- och kronofogdemyndigheten samt tullverket.

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006.

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Inledning Under år 2004 togs beslut om att Dalarnas och Gävleborgs samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Prop 2005/06:182. Miljöbalkens sanktionssystem m.m. SFS 2006:1014 SFS 2006:1300

Prop 2005/06:182. Miljöbalkens sanktionssystem m.m. SFS 2006:1014 SFS 2006:1300 Vad skall anmälas? Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Brott enligt miljöbalken

Brott enligt miljöbalken Anmälan Finns skyldighet att anmäla misstänkt brott Straffbart att inte anmäla tjänstefel (brottsbalken) finns domar Inte göra någon bedömning av om det är ringa Anmäl alltid vid misstanke!! Vad ska anmälas?

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet.

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet. 1 SAMEB:s årsrapport för 2003, Stockholms län. Läget i fråga om den ekonomiska brottsligheten Inledning En väsentlig del av skatteundandragande är hänförligt till svartarbete/oredovisade inkomster. Vidare

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

Nya regler om marknadsmissbruk

Nya regler om marknadsmissbruk Nya regler om marknadsmissbruk FI-forum 14 februari 2017 1 Agenda Inledning FI:s tillsyn och marknadsövervakning EBM:s arbete Ingripanden och FI:s beslutsprocess FI:s tvångsmedel Introduktion Erik Thedéen

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna ALLMÄN ANVISNING RÅ:2011:1 Dnr 16/31/11 Given I kraft 25.8.2011 1.9.2011 - tills vidare Upphäver RÅ:2008:1 Dnr 3/31/08 Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna Författningsgrund

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket 1(4) Arkivbeteckning Jordbruksverket Vallgatan 8 551 82 Jönköping över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket Bakgrund Länsstyrelsen i Västerbotten har beretts möjlighet

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Administration av skattesystemet

Administration av skattesystemet 217 12 Administration av skattesystemet 12.1 Inledning Skattesystemet berör alla invånare, företag och organisationer och nästan alla deltar i dess administration som deklaranter, uppgiftslämnare eller

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Ägaranmälan fysisk person En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanke om bokföringsbrott Aktuella rättsfrågor ARF 2016:3 Februari 2016 EXTERN VERSION Redigerad 160912 Datum Sida 2016-09-12 2 (11) Dnr

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer