Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?"

Transkript

1 Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015

2 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober, 2014 Budget: kr Personer som jobbat i projektet: Andrius Kazukauskas (projektledare) Thomas Broberg Runar Brännlund Övergripande syfte och frågeställningar: Kan vi förklara presumtiva ineffektiviteter i hushållens energianvändning med neoklassisk mikroekonomisk teori och beteendeekonomiska teorier? Vilka styrmedel utöver de marknadsbaserade (skatter och subventioner) bidrar till samhällsekonomisk effektivitet eller till en kostnadseffektiv uppfyllelse av politiska energieffektiviseringsmål? Kan information som anspelar på sociala normer användas för att minska energianvändningen på ett för samhället kostnadseffektivt sätt? (Kostnadseffektivt betyder här till lägsta möjliga kostnad )

3 Frågeställning 1: Kan vi förklara presumtiva ineffektiviteter i hushållens energianvändning med neoklassisk mikroekonomisk teori och beteendeekonomiska teorier?

4 Varför använder vi inte så lite energi som möjligt Det neoklassiska perspektivet Bakgrund: Energieffektiviseringsgapet Flera studier har påvisat att hushåll och företag inte investerar i energieffektiviserande teknik fastän det är lönsamt att göra det. Långvarigt akademiskt trätoämne

5 Varför använder vi inte så lite energi som möjligt Det neoklassiska perspektivet Denna del av studien lyfter fram att vissa hinder för energieffektivisering är bra i ekonomisk mening. Hinder i form av marknadsmisslyckanden är dåliga och bör undanröjas om det kan göras till en rimlig kostnad. (1) Begränsade resurser i generell mening; Kostnadsminimering = Använder så billiga resurser som möjligt. Energi är inte alltid dyrt i jämförelse med andra resurser, t.ex. tid och kapital. Bankerna lånar ut pengar till folk som har kreditvärdighet. Låg kreditvärdighet => hög ränta => dyrt att låna (=> hög diskonteringsränta).

6 Varför använder vi inte så lite energi som möjligt Det neoklassiska perspektivet (2) Transaktionskostnader, osynliga kostnader och preferenser. (3) Ofullständig information, dyrt att informera sig om förhållandevis små kostnadsbesparingar ( rational inattention ).

7 Varför använder vi inte så lite energi som möjligt Det beteendeekonomiska perspektivet (1) Relativiserande ( reference dependence ). - Status quo och framing effects (2) Begränsad rationalitet ( bounded rationality ). - Hjärnan fokuserar på information som är lätt att hantera (cognitive inattention, vanebildande). (3) Begränsad egocentism - Moral, sociala normer, jämlikhet, status (4) Begränsad förmåga att göra långsiktiga val - Tidsinkonsistent beteende (jag gör det i morgon )

8 Frågeställning 2: Vilka styrmedel utöver de marknadsbaserade (skatter och subventioner) bidrar till samhällsekonomisk effektivitet eller till en kostnadseffektiv uppfyllelse av politiska energieffektiviseringsmål?

9 Översikt: Styrmedel för energieffektivisering Ekonomiska incitament Inga ekonomiska incitament Direkt påverkan på pris Indirekt påverkan på pris Ofullständig information Social nudges (knuffar) Beteendeförändring (givet befintlig teknisk utrustning) Investeringar i ny teknisk utrustning Energiskatt Koldioxidskatt Utsläppshandel (vita certifikat) Energiransonering Subventioner Mjuka lån (Regleringar) Individuell mätning och debitering Produktmärkning Regleringar Certifiering Energikartläggning Energirådgivning Energy performance contracting (EPC) Förinställningar Jämförelser Jämförelser Framing (Inramning)

10 Marknadsmisslyckanden Marknadsmisslyckande, styrmedel och deras potentiella effekt på energianvändningen Teori som förklarar energieffektiviseringsgapet Styrmedel Potentiell effekt på energianvändningen Källa Asymmetrisk information (splitincentives) Isoleringsåtgärder Energieffektiva apparater 1-2% (USA) 0% (Australien) and 0.5% (USA) Mer sannolikt att ägare har tillgång till energieffektiv utrustning (11 OECD länder) Allcott och Greenstone (2012); Gillingham et al. (2012); Wood et al. (2012); Davis (2010); Krishnamurthy and Kriström (2014) Asymmetrisk information (Kapitalransonering) Subventionerad ränta Lånegarantier relativt liten (i utvecklade länder); begränsad roll (UK) Palmer et al. (2012); Leicester och Stoye (2013) Marknadsdesign ( trög prissättning ) Ekonomiska incitament Annan marknadsdesign 1-2 % lägre elräkning (USA) liten realtidspriselasticitet (NL) Allcott (2011a); Lijesen (2007)

11 Beteende anomalier och andra marknadsbarriärer Behavioural failures, policy tools and their potential effects (selected) Teori som förklarar energieffektiviseringsgapet Etik, sociala normer, kontextberoende Styrmedel Personliga jämförelser Potentiell effekt på energianvändningen 2% (US), 6% (UK), 11% (meta-analys) Källa Allcott (2011b); Dolan och Metcalfe (2013); Delmas et al. (2013) Cognitive inattention Transaktionskostnader (t.ex. sök) Mer detaljerad information Bättre märkning av apparater Regleringar Ekonomiska incitament (subventioner) för energieffektiv utrustning Energirådgivning 8-22% realtidsinformation (USA); % beroende på typ av feedback (meta-analys) 11-17% (UK); 11% (RT feedback, meta-analys) välfärdsvinst från Energy star märkning av frysar (USA) Ingen signifikant inverkan (byggnader, Danmark) 0.3-5% elbesparingar av byggnormer (USA); 1-2% av energianvändningen (USA) 0-5% (UK); 13.5% (metaanalys) Jessoe och Rapson (2014); Ehrhardt-Martinez et al. (2010); Gans et al. (2013); Delmas et al. (2013); Houde (2013); Kjaerbye (2009); Aroonruengsawat et al. (2012); Arimura et al. (2011) Raw och Ross (2011); Delmas et al. (2013);

12 Frågeställning 3: Kan information som anspelar på sociala normer användas för att minska energianvändningen på ett för samhället kostnadseffektivt sätt? (Kostnadseffektivt betyder här till lägsta möjliga kostnad )

13 Kommande experiment Vi planerar för att genomföra ett kontrollerat fältexperiment där vi testar hur verkningsfullt personliga jämförelser är i en svensk kontext när det kommer till att påverka hushållens energianvändning. Vi har etablerat en kontakt med ett svenskt allmännyttigt bostadsföretag för att genomföra experimentet. Experimentet ska enligt plan påbörjas i år.

14 Förberedande undersökning Vi har i en enkätundersökning frågat hushåll vilken information de anser sig behöva och vill ha. Tentativa resultat visar att många hushåll har liten kunskap om vad deras elanvändning faktiskt kostar.

15 Hur mycket kostar det att förbruka en kwh el? (Genomsnitt/ intervall) Antal respondenter i rangordnade grupper Mean of all responses Mean of lower bound responses Mean of upper bound responses Låg uppfattning 100 0,747 0,662 0, ,049 0,964 1, ,262 1,107 1, ,641 1,397 1,885 Hög uppfattning 51 10,415 8,884 11,946 Total: 451 2,219 1,920 2, Inget svar Notera: (a) De 18 högsta svaren har tagits bort i beräkning av genomsnittet. Genomsnittet för dessa är cirka 50 kronor per kwh. (b) Respondenterna har delats in i grupper om hundra personer. Grupperna har sedan rangordnats m.a.p. genomsnittlig uppfattning av kostnaden per kwh.

16 Slutsatser Det är svårt att beräkna samhällsekonomiska potentialer för energieffektivisering. Man måste skilja på bra och dåliga hinder för energieffektivisering. Styrmedel bör utformas för att kostnadseffektivt åtgärda befintliga marknadsmisslyckanden. Det finns få vetenskapligt grundade empiriska utvärderingar av många befintliga styrmedel. Samhällsekonomiska knuffar skiljer sig från andra styrmedel då de kan åstadkomma beteendeförändringar utan att det nödvändigtvis kostar något samhällsekonomiskt.

17 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk PM Nr 27 2014 Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk Innehåll Sammanfattning 3 1 Mål för energianvändningen 4 1.1 Energianvändning och energieffektivisering 4 1.2 Eventuella motiv för energieffektiviseringsmål

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehåll Sammanfattning: Mera nytta med mindre energi 3 Energieffektivisering är inte svårt bara komplicerat 4 Det behövs

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

BETEENDEEKONOMI OCH KONSUMENTPOLITIK

BETEENDEEKONOMI OCH KONSUMENTPOLITIK INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLDHETSDEPARTEMENTET BETEENDEEKONOMI OCH KONSUMENTPOLITIK ROBERT ÖSTLING, 2009-03-11 Förord Hösten 2008 fick jag i uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet att sammanställa

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 17-136/10 1 PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 7 oktober 2010 17-136/10 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Internationell utblick... 4 2.1 Några exempel

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Spara tid eller spara pengar

Spara tid eller spara pengar Spara tid eller spara pengar En studie i konsumentbeteende 2015-05-27 Nationalekonomiska institutionen Civilekonomuppsats/magisteruppsats VT 2015 Författare: Handledare: Emma Andersson Nikodemus Nordbring

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer