Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com"

Transkript

1 hösten Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Finansiering av markköpet och ändring av medlemsformer. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verk samhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 8. Val av: a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen,för en tid av 1 år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande f) ombud till GDF möte

2 växjö gk:s klubbsnack tidningen för växjö golfklubb utkommer med två nummer per år. Ansvarig utgivare: Eric Edström Redaktör: Sara Johansson Grafisk produktion & tryck: Prinfo Bergs kommunikation Sponsorkommittén: Bengt Wernersson, ordf. göran Sandberg gustav richter Sara Selander Bidrag välkomnas. ring eller lämna ditt bidrag till kansliet. Adress: växjö golfklubb, Araby herrgård, växjö Förändring av medlemskap Vet du redan nu att vill ändra ditt medlemskap till säsongen 2008 är vi tacksamma om du kontaktar oss på kansliet via mail, eller på telefon Förra året införde vi en administrationskostnad på 300 kr om man förändrade sitt medlemskap efter årsfaktureringen av medlemsavgifterna. I år kommer vi att göra samma sak. För att slippa administrationskostnaden ska du meddela oss om du önskar byta medlemskapstyp, senast fredagen den 30 november. Växjö GK:are Nu ståtar hösten med sin prakt, träden visar sina vackra höstlöv och förebådar om vintern. En del av golfarna har plockat in sina klubbor och låter dom vila till våren, andra planerar vintergolf turneringar med vantar på. Några har redan bokat sin golfresa så formen konserveras, eller förbättras till nästa säsong. En golfentusiast hoppades på snö så han kunde träna skidåkning inför Vasaloppet!!!!! Ja, alla vi golfare förhåller oss till vårt fritidsintresse på något sätt, allt detta tyder på ett gott golfengagemang. Golf engagerar och förenar, jag var ute med en god vän och lirade golf och på hål 10 stod en herre med några klubbor i ett rör jag frågade honom om han vill spela med oss vi hade en trevlig runda och goda samtal denna trevlige man var 88 år pigg och golfsugen. Golfen är oerhört viktig för många seniorer, socialt och fysiskt, VGK är en fantastisk mötesplats som denna grupp, män och kvinnor, visar exempel på gång på gång. Golf konjunkturen är inte stark just nu. Tyvärr kan vi se detta på den problematik som Lidhems GK har drabbats av och har nödgats att stäng sin fi na bana, vilket jag beklagar djupt. VGK: framtid andas framtidstro. Styrelsen har tillsatt en ekonomisk framtidsgrupp (vilket ord!!) som har arbetat fram ett förslag som vi tror ska trygga VGK som en mycket stark golfklubb ekonomiskt, banmässigt och idrottsligt. I skrivande stund (älgjaktsveckan 14 oktober) arbetar vi med förankring av våra ekonomiska planer och kommer att ha en öppen informationskväll innan höstmötet så att våra medlemmar ska kunna ställa frågor och diskutera med styrelsen. Kärnan i vårt förslag är att alla ska ha en kapitalinsats på 7000 kronor, vilket innebär att vi som har antingen högre eller lägre kapitalinsats än 7000 kronor får antingen tillbaks pengar eller betala in pengar. Hur denna reglering ska gå till samt hur hela förslaget ser ut vill jag hänvisa till det medlemsutskick som vi skickat till Dig via mail eller post. Förändring kring ekonomiska förutsättningar för VGK:s medlemmar föreslår vi Höstmötet för att vi ska ha en god förutsättning att utöva vår golf idag, imorgon och i framtiden. 50 år VGK 2009 Grattis på förhand. Detta år skall uppmärksammas och fi ras på olika sätt en 50 års grupp tillsätts i höst som kommer att leda vårt fi rande. Har du funderingar och idéer så är Du välkommen att kontakta Sara på kansliet. Jag vill tacka dig för golfåret 2008 om några månader peggar vi upp igen! Välkommen till Höstmötet Thomas Denward Uppmaning till er med bagskåp Vi får dagligen efterfrågningar på våra bagskåp. Vi har noterat att det är många betalda skåp som står tomma, och som utnyttjas under kortare perioder under året. Vi ber er därför vänligen fundera på att eventuellt överlåta ert skåp till annan behövande.

3 BANkommittén INFO KANSLiSPALTEN Växjö GK satsar enligt småländskt ekonomiskt koncept Klubben har anlitat golfbanearkitekt Pierre Fulke under en provsäsong. Pierre kommer från Eksjö och är 37 år gammal. Han har väl bekant med klubben och har spelat åtskilliga varv på vår bana. Speciellt flitigt under tiden han låg på idrottsplutonen på I11. Pierre har många år som proffsspelare bakom sig. Han har ett gediget tävlingsfacit med vinster på Europatouren och Ryder Cup spel som särskilda topprestationer. Han har spelat golf i alla världens hörn och någonstans under hans tävlande infann sig ett särskilt intresse för golfbanedesign. Ryktet säger att han under sina sista år som tävlingsspelare gick till hotellrummet och läste böcker om golfbanedesign medan hans motståndare nötte på övningsfältet. Nu sysslar Pierre endast med design. Omberg GK och Grönhögens GK är två banor som han ritat och fått mycket beröm för. Förväntningarna är stora på hur hans pågående projekt Visby GK skall falla ut. Kön är lång bland golfklubbar som vill anlita Pierre och han kan inte längre tacka ja till alla förfrågningar. Därför är vi extra stolta och glada att en av Sveriges hetaste golfbanearkitekter tackade ja till att samarbeta med Växjö GK. Varför ta hjälp av en utomstående expert för att utveckla banan? Banpersonalen och Bankommittén har målsättning att ständigt förbättra banan för att försöka leva upp till de högt ställda kraven från medlemmar och gäster. Då behövs även nya ögon som ser över vår redan fina bana. I den senaste rankingen över banor i Golf Digest fick vi en framskjuten placering bland Sveriges banor och som innebar tredje plats i Småland. Samarbetet med Pierre Fulke skapar förutsättningar för en ännu bättre bana kommande säsonger. Vad har gjorts på Araby golfbana? Under de senaste åren har det gjorts stora ansträngningar för att höja kvalitén på alla ytor. Självklart stora satsningar på greenerna men även på att hålla fairways, ruffar, tee s, vägar mm. i absolut toppskick. Allt för att skapa en mer naturskön och spelmässigt intressant bana. En del återstår men vi har kommit en bra bit på vägen. I år har målsättningen höjts väsentligt med två åtgärder för att göra greenområden moderna och intressantare. Runoff klippning runt greenerna och bunkerrenovering som syftar till att få en enhetlig stil. Allt enligt Pierre Fulkes filosofi om golfbanedesign. Det har i flera år talats om att området runt kiosken behöver mer platskvalité för att främja social samvaro. Som en förberedelse inför klubbens 50-årsfirande nästa år genomförs förbättringar i två etapper. Förbättringar uppnås främst genom att bryta den plana kala ytan med uppkullning och plantering av buskar och träd. Stenmuren bakom kiosken kommer att synliggöras och en ny gångväg kommer att anläggas för att separera bilar från gående. Planen är framtagen i samarbete mellan Bankommittén och Fastighetskommittén. Klubben har haft glädjen att få extern ideell hjälp från fd Stadsträdgårdsmästare Sven-Eric Säll. Även detta projekt drivs enligt småländskt ekonomiskt koncept. Hur ser planerna ut för framtiden? Det finns en ömsesidig viljeyttring mellan klubben och Fulke om att vi strävar efter ett långsiktigt samarbete. Inriktningen blir efter ett Småländskt koncept, dvs. få ut stora förbättringar till rimliga kostnader och arbetsinsatser. I konceptet ingår att göra ansträngningar på att förbättra grönytor till små merkostnader. Blir man inte nöjd är det bara att ändra igen och man riskerar inte att bygga fast sig. Diskussioner har förts en längre tid om att skillnaden mellan gul och röd tee är för liten. Många svenska golfhål är alltför längdmässigt tuffa för den genomsnittliga damgolfaren. Växjö GK kommer att prioritera satsning på Tema röd tee. Avsiktsförklaringen innebär att skillnaden mellan gul och röd tee ska bli upp emot 25 %. Målsättningen är att flytta fram tre tees vardera under tre år, dvs. sammanlagt förkorta nio hål. Förändringsarbetet kommer att utföras under sen höst. Fördelen med teearbeten är att spelet inte störs eftersom den gamla fungerar tills den nya är klar. Fas 1 i Tema röd tee är redan påbörjad med hål 11 och har under senhösten fortsatt med ny röd tee på hål 2 och hål 10. Fas 2 genomförs nästa höst och Bankommittén har planer på vilka hål som kan bli aktuella men avvaktar med beslut. Tema röd tee är också ett projekt som drivs enligt småländskt ekonomiskt koncept, dock kommer inte kvalitén på dessa röda tees att åsidosättas. Pierre Fulke medverkar under klubbens höstmöte 24 november. Han kommer att tala om sin syn på golfbanor och ge exempel på vad som kan göras för att Araby golfbana ska bli ännu bättre. Fredrik Svensson, greenkeeper Växjö Golfklubb hos oss är det lätt att trivas! Det har blivit dags att summera ännu en säsong och vi kan konstatera att säsongen 2008 på många sätt varit en bra säsong. Liksom förra året har banan varit i toppskick, vi har haft många idrottsliga framgångar och många greenfeespelare har besökt vår anläggning. Nu håller vi som bäst på att förbereda oss för den kommande säsongen och som vanligt är det alltid lika spännande att se vad den har att erbjuda. Vi kan läsa om hur många klubbar har det svårt att få det att gå runt och grannklubben Lidhem begärdes i höstas i konkurs. Hur påverkar det här golfen i stort och Växjö Golfklubb? Är det kris i Golfsverige? Kris är ett starkt ord och kris vittnar om ett katastroftillstånd och så tycker inte jag att det är. Jag tycker inte heller att vi ska prata om dåliga tider utan istället är det andra tider som råder, både i Golfsverige och på Växjö Golfklubb. Tidigare var det klubbarnas marknad. Det var klubbarna som bestämde vilka villkor som skulle gälla men nu är det medlemmarnas marknad. Medlemmarna sätter ett värde på sitt medlemskap och väljer att vara med i den klubb som är mest värdefull för dem. Det är här vi klubbar måste bli bättre på att leverera attraktiva anläggningar som erbjuder mer än bara ett medlemskap. Förhoppningsvis kommer det att vara grönt ett tag till på golfbanan och ni kommer att kunna spela många fler rundor innan snön faller. Nästa säsong har vi en hel del att se fram emot. Klubben fyller 50 år, området vid kiosken ska bli mycket trevligare och redan i höst börjar vi arbeta med det området. Som Intendent på klubben har jag en önskan om att ni medlemmar ska trivas på vår anläggning och känna er stolta över att vara medlemmar i klubben. Jag vill att Växjö Golfklubb ska vara en anläggning där det är lätt att trivas. Det kan vi se till att skapa tillsammans! Sköt om er! Sara Selander med personal 3

4 Det har skett en hel del förändringar i tränarstaben under sommaren och hösten. Petter Olofsson INFO herrkommittén HEADPRO & UEK Rapport från herrkommittén Nu kan vi summera årets golfsäsong för våra herrars insatser under året i Smålandsserierna och DM. I Smålandsserierna har Växjö GK:s herrar tagit medalj i fem klasser av sex möjliga. Det är ett mycket bra resultat vilket visar att Växjö GK är den klubb i Småland som har den största bredden med bra golfare. Smålandsmästare blev Växjö i H 22. För H 35 blev det en tredje plats. Herrar 45 blev sexa och får därför ta steget ner till division 2 under 2009 men vi hoppas det de snabbt kommer tillbaka till division 1. Herrar 55 var representerade med två lag. Laget i högsta serien fick silvermedaljen medan andralaget i division 2 blev trea. Även i H 65 deltog vi med två lag. I division 1 blev det en bronsplats. I division 2 blev H65-laget tvåa. I den återstående klassen H 75 blev det en silvermedalj. Växjö GK har de senaste åren haft stora framgångar i Smålandsserierna. Ser vi tillbaka på 2007 så var Växjö Smålandsmästare i tre serier H22, H55 och H65 mot en seger i H22 under Vi kan räkna med att konkurrensen ökar för varje år. Detta innebär att det kommer bli svårare för varje år att försvara placeringarna, därför måste lagen komma väl förberedda inför nästa säsong. I distriktsmästerskapen för Småland fick Växjö GK en smålandsmästare i klassen H 35 genom Petter Olofsson. De bästa resultaten i övrigt för Växjögolfarna var Nils-Olof Fernulf med en sjätte plats i H75 och i H 65 placerade sig Lars Tuvner och Roland Jaldeborn på en delad sjunde plats. Leif Orth Nu startar vi Supporterklubben! Supporterklubbens är till för att vi ska bli ännu bättre på att ta hand om, och utveckla vår junior och ungdomsverksamhet, men också för att sprida mer information om vad våra juniorer håller på med till oss som inte längre är varken ungdomar eller juniorer mer än i sinnet. Syftet att engagera och informera kring våra juniorer, men också att hjälpa till med att få in det lilla extra ekonomiska stödet som gör att vi kan utveckla verksamheten ännu mer för att få ungdomarna att välja golf som sin idrott. Många av våra killar och tjejer tillbringar otaliga timmar på golfbanan vare år och när man frågar dem vad de saknar mest är det en gemensam samlingspunkt. Att ha någonstans att vara, hänga en stund efter skolan. Sitta och plugga en stund innan träningen börjar, kunna gå in en stund och värma sig när regnet står som spön i backen eller äta sina mackor som man ibland har med sig hemifrån är något som våra juniorer längtar efter. Det är det första supporterklubben, när vi lyckats skrapa ihop lite pengar, kommer att försöka hjälpa till med genom att inreda en del av rangeboden på övningsfältet. Många finfina Insatser under året. Våra yngre förmågor har stått för många fina insatser under året, toppar gör vårt JSM-lag, med Richard Carlsson, Robin Robertsson, Nicklas Södergren, Alexander Björk, Hanna Olofsson och Viktoria Björk som var en hålkant från att gå vidare till JSM s finalspel i Spanien, och Alexander s 2:a plats på individuella JSM. Så sakta börja summera Vi har kunnat njuta av ytterligare en fantastisk säsong. Klubben har mycket medlemmar i träning allt från 6 åriga juniorer till lite äldre damer och herrar. Att få arbeta med denna variation är en fantastik utmaning och ett stort nöje. Träningsäsongen -09 står inför dörren, och våra elitspelare börjar redan nu att ladda och träna. Som vanligt kommer det att bli träning från och med januari i vår lada. Det kommer att bli kurser på vardagarna, och intensivträning på helger för dem som inte har tiden i veckorna. Utskick med utförligare information om det kommer under november. För er som inte vill vara med i den träningen har ni fortfarande möjligheten att hyra en nyckel till ladan och träna själva eller kanske ta lite privatlektioner. Att det är ganska väl försörjt med talanger bland de lite yngre visar tredje raka segern i Dackeligan, där vi tävlat mot Glasriket, Älmhult, Lidhem och Alvesta under hela sommaren. Nästa år siktar vi på Juniorseriespelet i Småland för att utvecklas ytterligare och få fler tillfällen att spela som lag. Vi hade två killar Felix Bengsson i 13-årsklassen och Sebastian Rosenlund i 15 årsklassen, och en tjej Victoria Björk i 15 årsklassen, på regionfinal i Sveriges största golftävling, Scandia Cup. Viktoria tog sig hela vägen till riksfinalen i Stockholm, genom sin fina placering på Grännas utmärkta golfbana. I Riksfinalen slutade Viktoria som 6:e bästa tjej i Sverige bland 15-åringarna! På de olika Skandia tourena har det blivit en hel del fina resultat, fler topp 10 placeringar på både Elit, Riks och Regional. Topplaceringarna svarade Hanna Olofsson och Philip Pahlett för med sina segrar. Hanna på Rikstävlingen i Trummenäs och Philip på Regional i Östra Göinge. de har utfört under många år för att få Växjö GK dit vi är idag. Så vem är det som tar över: Ni har nu sett mig på klubben under de 2 senaste säsonger. Petter Olofsson heter jag och är golffostrad i Växjö under tidigt 80 tal. Jag har jobbat med golf sedan 2000 på Alvesta GK och Tobo GK, och att nu få ta över på min gamla hemmaklubb känns otroligt inspirerande och utmanande. Ser fram emot ett nytt härligt idrottsår Jag vill även passa på tacka alla våra junior och knatte ledare med Fredrik Jonsson i spetsen för många bra träningar på vårt fantastiska övningsfällt. Har ni några tankar och funderingar inför kommande år, eller vill boka privatlektion är det bara att höra av sig till mig.

5 damkommittén Vad har hänt på damsidan under säsongen? Många tävlingar och aktiviteter har genomförts med stor entusiasm. Bland årets nyheter fanns utökade starttider på våra tisdagstävlingar. Vi har från i år kunnat starta 18-hålstävlingarna på såväl för- som eftermiddagarna och detta har fallit väldigt väl ut. Upptakstmöte Vårt upptaktsmöte i april lockade även i år ett hundratal golfsugna damer som informerades om banan, kommande verksamhet, åt en god bit mat och fick en titt på årets golfmode från House of Golf. Vid vår avslutande lottdragning bidrog House of Golf också med fina priser Ut i det blå Tisdagen den 17 juni samlades ett femtiotal morgonpigga damer för en resa mot hemligt mål. I år blev det Nybro GK, där vi blev mycket väl mottagna. Segrade i A-klassen gjorde Sara Selander och i B-klassen XXXXXXX. Vandringspriset för bästa nettoscore gick till Sara Selander. Prisutdelningen hölls på Boda glasbruk där Kjell Engman samtidigt hade en mycket uppskattad presentation av sitt konstnärskap. Red Tee Cup (Svenska Golfförbundets nya riksomfattande tävling för damer) Red Tee Cup blev en succé. Tävlingen har lockat 8500 damer att spela på de 286 klubbkvalen. I vårt klubbkval på Växjö GK gick Carina Axelsson-Ohlsson och Lisbeth Johannesson vidare till Red Tee Cups Regionskval på Borås GK. Nationell Damdag Vår Nationella Damdag under sommargolfveckan lockade ett 80-tal damer, som fick spela på en bana i ett fantastiskt fint skick. Vinnare i A-klassen blev Monika Erlandsson från Österåkers GK, i B-klassen Nadja Skoglund och i C-klassen Sussie Karlsson. Utbyte med Glasrikets damer. I ett soligt och härligt väder inledde vi i maj med en bästboll på Glasrikets GK. Vi avslutade med ytterligare en bästboll i augusti på Växjö GK, där ett fyrtiotal damer kämpade i regn och rusk. Ett mycket lyckat arrangemang som vi hoppas kunna fortsätta med nästa säsong. Otee-tävling Även i år har vi genomfört två Qtee-tävlingar, Qtee-bästboll och Qtee Match Play. I bästbollen gick Gunilla Olofsson och Mia Göransson vidare till Sverigefinalen som spelades på Tobo GK. Alva Erngård nådde även i år till Sverigefinalen i vår matchtävling, som spelades på Körunda GK. Ett stort GRATTIS till Gunilla, Mia och Alva. Smålandsserien I damernas seriespel D35, som i år spelades på Glasrikets GK och Växjö GK, vann våra damer sin serie och gick upp i division 1. GRATTIS! D50 kämpade väl på Glasrikets GK och på Nybro GK och kom på en hedrande andra plats. D60 spelade sin första tävling på Västerviks GK och sin andra på Värnamo GK. Laget kom på tredje plats. Säsongsavslutning med prisutdelning För ett fyrtiotal damer inledde Jonas Håkansson från Idrottskliniken kvällen med att ge oss tips på hur vi stärker vår kondition nu under den mörka årstiden. Sara Selander informerade om nyheter och förändringar inför kommande verksamhetsår. Kvällen avslutades med prisutdelning och en god buffé, som lagats till av våra krögare Krister och Johan. Ett stort GRATTIS till Årets golfare Gunilla Ax, som har haft en framgångsrik säsong med många fina scorer och framskjutna placeringar vid årets damtävlingar. Årets flitpris gick till Linnéa Andersson som deltagit i de flesta av säsongens tävlingar. I årets Running Eclectic vann Anna-Lena Danielsson A-klassen och Gunilla Ax B-klassen. GRATTIS! Till flera av årets tävlingar har vi fått uppskattade bidrag till prisborden och vi vill framföra ett stort TACK till alla våra sponsorer. Har ni tips och idéer på vad som kan förbättras till nästa verksamhetsår så skicka gärna e-post till mig under adress Tack alla damer för en givande golfsäsong. Kerstin Hägerstrand Golfåret 2008 Damer 50+ När vi nu summerar golfåret 2008, så kan vi se att damer 50+ har spelat 22 onsdagstävlingar, och sammanlagt har 316 damer deltagit. När vi jämför med 2007 ser vi en 25% ökning, vi har även i fått ganska många nya spelare, vilket är mycket positivt. Damer 50+ har under året deltagit i Damklubban, som spelats på Glasrikets GK, Alvesta GK och på vår egen bana. Vi har deltagit i Smålands golfförbunds matchspel där Växjö vann sin grupp och fick spela final på Jönköpings GK, i finalen blev Växjö 3:a. Vi har tillsammans med våra oldboys ordnat årets evergreenresa som gick till Olofströms trevliga bana. Årets bästa dam blev i år 2st, Alva Erngård och Gunilla Ax vann 4 tävlingar var. Årets flitigaste spela blev Ingegerd Andersson som spelat 16 onsdagar. Prisutdelning för våra vinnare hade vi på vår höstavslutning den 8/10 på golfklubben, med 22 deltagare, som började dagen med 9 hål poängbogey och därefter avslutning. Wera Fransson 5

6 oldboys OLDBOYSSEKTIONEN Lyckan för många av oss oldboys är när vi startar utomhussäsongen. Vi står där en tidig måndagsmorgon i april förväntansfulla och väntar på lottningen och har en som vi tycker lång golfsäsong framför oss. Men lyckan är som bekant inte evig och nu är årets säsong på väg att ta slut och det har blivit dags att sammanfatta vad som hänt. OBS Sara här kan man ev lägga in en samlingsbild som Gunnar tagit. Vårmöte Drygt 50 oldboys samlades till vårt upptaktsmöte den 7 april. Den mörka säsongen utvärderades vad gäller boule- och innegolfaktiviteter och kommande verksamheter presenterades. Oldboysgolfen Vi hade 912 starter ganska exakt 200 fler än föregående år med ett snitt på 47 deltagare. Vi hade 25 måndagsspel varav fyra i form av partävling. Arne Pettersson, Rune Nilsson och Enar Martinsson deltog i samtliga tävlingar. Vidare hade vi fyra dubbelsegrare och ett hole in one presterat av Bertil Pettersson. LYSANDE!! Vårutflykten En som vanligt fullsatt buss åkte till Trummenäs GK den 15 maj och i bra väder blev en välspelande Åke Edwardsson slutgiltig segrare. Gubbaklubban Tävlingen spelas en gång per år på de sex deltagande klubbarnas hemmabana. Det totala antalet deltagare har ökat från 735 föregående år till 837 i år. Växjö GK blev tvåa med 2628 slag, fem slag efter Lagans GK. Vissa regeländringar kommer att införas kommande år. Speldagar 2009 (prel) Alvesta 14 maj Växjö 28 maj Glasriket 11 juni Älmhult 6 augusti Lagan 20 augusti Lidhem 3 september Evergreenträff Den 13 augusti spelade ett 40-tal damer och herrar en hoplottad poängbogey, som avslutades med en gemensam lunch och prisutdelning. Segrande par blev Inga-Britt Wik och Eje Erngård på 40 poäng. 6 Evergreenutflykt Olofströms GK var spelplatsen och vädret var perfekt. Av ca 50 hårt kämpande damer och herrar hade familjen Gustavsson toppat formen där Ulla vann slagtävlingen före Göran. Kristall Cup Denna tävling, som blivit en tradition, spelas som en lagtävling mellan Glasriket och Växjö GK och genomfördes i år för sjätte gången. Årets tävling som spelades på Glasriket vanns av Växjö GK med 6,5 mot 5,5 för Glasriket. En dramatisk beskrivning av tävlingen går att finna på vår hemsida. OBS! Sara här har Conny en översänd bild av laget att infoga Vandringspriset till Gösta Edströms minne Priset delas ut till den spelare som på sina åtta bästa ronder fått den lägsta snittscoren. I år vann Enar Martinsson sin första inteckning i vandringspriset med en snittscore på 71,5 slag. OBS! Sara här har Conny en översänd bild att infoga Matchspel För tredje året i rad tog förloraren i första omgången denna extra chans att vinna hela tävlingen. Conny Ekelius som kom från förloraresidan finalvann över vinnaresidans Ulf Nilsson i en rafflande match, som avgjordes först på det andra särspelshålet. Detta är tävlingen som man kan vinna även om man förlorar! OBS! Sara här har Conny en översänd bild att infoga Årsavslutning Den 6 oktober avslutades golfåret där vi först spelade en greensome som vanns av Christer Christiansen och Christer Johannesson på 64,5 slag. Efter gemensam lunch höll vi vårt höstmöte med ca 60 deltagare. Protokoll från mötet finns på vår anslagstavla och på vår hemsida. De avgående i styrelsen Åke Hedin och Jan- Åke Olsson avtackades. Den nya styrelsen har efter kompletterande val följande sammansättning. Valda till och med 2009 är Björn Nilsson, Alf Peterson och Jan-Olof Crus. Valda till och med 2010 är Boije Karlsson, Bengt Hägerstrand och Jan Svensson För oldboyssektionens styrelse Jan Svensson

7 GOLFA medlemskap Nordic Club (tidigare Träningslivet) har funnits i 12 år i Växjö. Vårt företag levererar idag marknadens bästa individuella träningsprogram för garanterat resultat genom fysisk och mental träning. Vi är också hälsoklubben som erbjuder ett av södra Sveriges bästa gruppträningsutbud. Vårt fokus är träning av människan. Träningen är framtagen ur ett helhetsperspektiv där du är i centrum. Vår personal är utbildade hos några av Sveriges mest kompetenta personer inom mental och personlig träning, vilket garanterar dig att du kan kännad dig trygg i din personliga utveckling hos oss. Medlemskapet innehåller: Obegränsad gruppträning Obegränsad konditionsträning Obegränsad styrketräning Obegränsad wellnessmassage Gratis träning på över 100 träningsklubbar runt om i Sverige. En fri PT och COACH konsultation. Medlemspris (Växjö Golfklubb) 349 kr/månad (Välj själv från 1 månad upp till 6 månader) Ord.pris kr/månad nordicclub.se THINK TRAINING THINK NORDIC CLUB Kontakta oss på tel eller besök oss på Bäckgatan 13 mitt i Växjö city. Varmt välkommen! Åsa Carlson och Niklas Petersson 7

8 B tävlingskommittén Tävlingskommittén När vi fortfarande har en hel del roliga tävlingar kvar på säsongen, så kan vi snart summera en av de bättre tävlingssäsongerna på länge. Banan har varit helt fantastisk! Vi har varit ännu fler startande på tävlingarna i år. Vi i tävlingskommittén vill börja med att tacka Er som har ställt upp som tävlingsledare under säsongen, vi vill tacka kansliet för bra stöd, Petter & co med all träning som säkert är en av orsakerna till att så många vill spela tävlingar hos oss. Fredrik och hans banarbetare har ju också gjort så att vi har ett jättefint rykte om att erbjuda spel på en av de bättre banorna i Sverige, våra greener är otroliga. Vi började säsongen med en stor junior tävling Galvin Green Junior Open, många bra spelare från andra klubbar bla. Kalmar kom och kämpade mot våra egna duktiga juniorer. Sedan fortsatte vi med många bra singeltävlingar Småländska Bil är alltid populär tävling, Inredarslaget med MIO + KC input interiör lockade också många startande. Damerna har som vanligt haft många fina tävlingar Q-tee, Red tee och Nationell damdag var de större den här säsongen. D35 spelade också avlutande ronderna i sitt seriespel på hemmaplan. Växjö s damer Anna Lena Danielsson, Annika Löwenadler, Camilla Carlsson och Inger Svensson såg till att D35 nästa år spelar i div.1. ( Joanna Liljeqvist och undertecknad var också med i laget) Vi har haft ett stort antal startande i alla Junior-Knatte tävlingarna, ibland spelar dessa på övningsområdet och ibland på stora banan. Tack Benny för all hjälp. Herrarna har spelat seriespel hemma H22, och endast 10 slag skilde vårt unga Herrlag för att klättra upp i Elitserien för Herrar. Laget bestod av Per G Nyman, Jens Carlsson, Alexander Björk, Robin Robertsson, Rickard Carlsson och Niklas Södergren. Nästa år... Sommarveckan var som vanligt en succé, vi hade ett strålande väder och när vi på fredagen spelade Flaggolfen med nästan 200 startande, den avslutades med att Johan och Christer tände upp grillen, Göran Gustafsson & Co. hade ordnat musik och alla vi som var där hade en riktigt trevlig dag och kväll. När vi kom tillbaka från semestern så hade Fredrik med banpersonal inte legat på latsidan. När KM + KM klasser spelades i mitten på augusti så var banan helt fantastisk. Veckan före hade vi sålt tid på banan till Vägverkets riksmästerskap jättebra, och nu fick medlemmarna spela på en jättefin bana. Vi hade 80 startande i KM klasser och drygt 30 herrar spelade KM Open över54 hål. På lördagen spelade både Fredrik, Sara och Petter, kul att ni var med. Greenerna cross klipptes mellan varven och nästa år blir det flagg placeringar också. Synd att inte fler damer ställer upp, men Sanna Johansson visade att hon är Växjö GK s bästa dam. Lördagen bjöd på strålande väder men på söndagen så regnade det otroligt mycket, trots detta stod Niklas Södergren som stolt segrare i Herrklassen. Nu i september månad spelas Smålandsposten + Tegeluddens vandringspris, vi spelar KM Foursome Dam och Herr sista helgen i september. I mittan på oktober har vi en gemensam kanonstart,greensome med Ärtsoppa efteråt. Vi vill tacka alla våra sponsorer för året som gått, bla. House of Golf, Ljunggqvist Trafikskola, Småländska Bil AB, KC Input Interiör, MIO, Galvin Green, Sova butiken m.m. Hoppas vi får se er medlemmar med gäster på banan på någon av våra roliga tävlingar framöver. Vi har redan nu förfrågningar från en del arrangemang till nästa säsong, kom gärna med idéer och synpunkter till oss. Vi hoppas också att alla som tävlar kan tänka sig att hjälpa till med en tävling per säsong. Om vi är många som hjälps åt så blir det inte så tungt för några få. Finns det fler som är sugna? Vi är i dagsläget två stycken och några till är på gång men vi vill bli fler. Vi pratar om hickorygolf. Runt om i Sverige finns det entusiaster som har anslutit sig till hickorysällskap och nu har det nått Växjö Golfklubb. Vi hade tänkt starta en hickorysektion till nästa år. Vi ser fram emot ett klubbmästerskap, lite sociala aktiviteter och någon match mot någon annan klubb. Går det verkligen spela med de där gamla träpinnarna? Ja det är det som är så kul. Visst tar det lite tid att lära sig hur varje klubba skall svingas men samtidigt blir man förvånad hur långt och fint bollen flyger när man träffar. Efter varje slag blir man imponerad av hur duktiga de gamla storspelarna som Tom Morris, Valter Hagen och Bobby Jones var. Går det få tag i klubbor? Det finns företag i Sverige som säljer och hyr ut klubbor. En renoverad klubba för spel kostar från 500 kr och uppåt att köpa och man kan hyra ett helt set för kr i månaden beroende på hur länge man vill hyra dem. Läs mer på eller com. Det man behöver i början är putter, niblick, mashie, mid iron och en spoon. Om ni tycker att det låter roligt eller har ytterligare frågor så skriv eller ring till oss. Med vänliga hälsningar Den hittills alldeles för lilla Hickory sektionen Per Nyman Börje Gustavsson, På hemsidan kan ni läsa om det första inofficiella matchspels KM i hickorygolf Vi ses framöver: Tävlingskommitén Lena Södergren, Johan Ahl, Axel Lindberg, Ingemar Jakobsson och Roger Fransson.

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005)

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005) Åmål 2006-11-06 Till Anna Göras Gabriella Lörnbring Gunilla Kjellstedt Jessica Fredriksson Martina? Sarah Johansson Sofie Jansson Hej! Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl Damernas dag är tisdagar mellan den 7 maj till 22 oktober Våra starttider: Kl 9.30 11.00 och kl 16.40-16.30. From 13 aug kl 15.30-16.00 Anmälan sker till golf.se Receptionen lottar måndag före kl 12.00

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Klubbsnack. Golf blir bättre hos oss! Redo för en ny säsong...sid 3. Ta tag i svingen. Växjö Golfklubb 50 år. Kallelse till vårmötet. ...

Klubbsnack. Golf blir bättre hos oss! Redo för en ny säsong...sid 3. Ta tag i svingen. Växjö Golfklubb 50 år. Kallelse till vårmötet. ... våren 2009 www.vaxjogk.com Klubbsnack Golf blir bättre hos oss! Redo för en ny säsong...sid 3 Ta tag i svingen...sid 6 Växjö Golfklubb 50 år...sid 10 Kallelse till vårmötet...sid 12 växjö gk:s KluBBsnacK

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR VÅRMÖTE 2016 SENIORSEKTIONEN/DAMER

MINNESANTECKNINGAR VÅRMÖTE 2016 SENIORSEKTIONEN/DAMER MINNESANTECKNINGAR VÅRMÖTE 2016 SENIORSEKTIONEN/DAMER Plats: Järavallen Barsebäck Datum: 2016-04-07 1. Konferensen öppnades 2. Dagordningen gicks igenom och godkändes 3. Genomgång av årets seriespel. Inga

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Klubbsnack. Träning 2008. Kallelse till vårmötet. Verksamhetsberättelse. ...sid 11. ...sid 12. ...sid 7. ...sid 3. Välkommen till säsongen 2008

Klubbsnack. Träning 2008. Kallelse till vårmötet. Verksamhetsberättelse. ...sid 11. ...sid 12. ...sid 7. ...sid 3. Välkommen till säsongen 2008 våren 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Välkommen till säsongen 2008...sid 3 Träning 2008...sid 7 Verksamhetsberättelse 2007...sid 11 Kallelse till vårmötet...sid 12 växjö gk:s KluBBsnacK tidningen för växjö

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2017 MAJ

TÄVLINGSPROGRAM 2017 MAJ Kommentar maj 07 Galvin Green Junior Open Junior Masters Invitational (JMI) Småland Växjö GK Administreras inte av TK maj 14 Skandia Tour Furture Omgång 1 Isaberg GK 36 maj 14 Skandia Tour First Omgång

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Vecka Datum Dag Tävling Bana Start apr Fredag apr Lördag apr Söndag apr Måndag apr Tisdag apr Onsdag Herrar

Vecka Datum Dag Tävling Bana Start apr Fredag apr Lördag apr Söndag apr Måndag apr Tisdag apr Onsdag Herrar Vecka Datum Dag Tävling Bana Start 13 01-apr Fredag 13 02-apr Lördag 13 03-apr Söndag 14 04-apr Måndag 14 05-apr Tisdag 14 06-apr Onsdag Herrar Veteraner Säsongsstart Östra Shotgun 09.30 14 07-apr Torsdag

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong

Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong Vintergolf rond # 6. Rapport från sjätte omgången på vintergolfen säsong 2016-17. Vi var 63 spelare som kom till start. Av dessa var 15 damer. Vädret var underbart, solen sken från en molnfri himmel och

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2015

TÄVLINGSPROGRAM 2015 v. 17 apr 25 SGF Senior Tour D35, D50/60 U1 Småland Sand GC 18 apr 26 SGF Senior Tour D35, D50/60 U1 Småland Sand GC 18 v. 18 maj 01 TÄVLINGSPROGRAM 2015 APRIL maj 01 Gränna Open Småland Gränna GK 36 maj

Läs mer

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 3, 2014. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter I skrivande stund är säsongen

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer