Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com"

Transkript

1 hösten Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Finansiering av markköpet och ändring av medlemsformer. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verk samhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 8. Val av: a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen,för en tid av 1 år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande f) ombud till GDF möte

2 växjö gk:s klubbsnack tidningen för växjö golfklubb utkommer med två nummer per år. Ansvarig utgivare: Eric Edström Redaktör: Sara Johansson Grafisk produktion & tryck: Prinfo Bergs kommunikation Sponsorkommittén: Bengt Wernersson, ordf. göran Sandberg gustav richter Sara Selander Bidrag välkomnas. ring eller lämna ditt bidrag till kansliet. Adress: växjö golfklubb, Araby herrgård, växjö Förändring av medlemskap Vet du redan nu att vill ändra ditt medlemskap till säsongen 2008 är vi tacksamma om du kontaktar oss på kansliet via mail, eller på telefon Förra året införde vi en administrationskostnad på 300 kr om man förändrade sitt medlemskap efter årsfaktureringen av medlemsavgifterna. I år kommer vi att göra samma sak. För att slippa administrationskostnaden ska du meddela oss om du önskar byta medlemskapstyp, senast fredagen den 30 november. Växjö GK:are Nu ståtar hösten med sin prakt, träden visar sina vackra höstlöv och förebådar om vintern. En del av golfarna har plockat in sina klubbor och låter dom vila till våren, andra planerar vintergolf turneringar med vantar på. Några har redan bokat sin golfresa så formen konserveras, eller förbättras till nästa säsong. En golfentusiast hoppades på snö så han kunde träna skidåkning inför Vasaloppet!!!!! Ja, alla vi golfare förhåller oss till vårt fritidsintresse på något sätt, allt detta tyder på ett gott golfengagemang. Golf engagerar och förenar, jag var ute med en god vän och lirade golf och på hål 10 stod en herre med några klubbor i ett rör jag frågade honom om han vill spela med oss vi hade en trevlig runda och goda samtal denna trevlige man var 88 år pigg och golfsugen. Golfen är oerhört viktig för många seniorer, socialt och fysiskt, VGK är en fantastisk mötesplats som denna grupp, män och kvinnor, visar exempel på gång på gång. Golf konjunkturen är inte stark just nu. Tyvärr kan vi se detta på den problematik som Lidhems GK har drabbats av och har nödgats att stäng sin fi na bana, vilket jag beklagar djupt. VGK: framtid andas framtidstro. Styrelsen har tillsatt en ekonomisk framtidsgrupp (vilket ord!!) som har arbetat fram ett förslag som vi tror ska trygga VGK som en mycket stark golfklubb ekonomiskt, banmässigt och idrottsligt. I skrivande stund (älgjaktsveckan 14 oktober) arbetar vi med förankring av våra ekonomiska planer och kommer att ha en öppen informationskväll innan höstmötet så att våra medlemmar ska kunna ställa frågor och diskutera med styrelsen. Kärnan i vårt förslag är att alla ska ha en kapitalinsats på 7000 kronor, vilket innebär att vi som har antingen högre eller lägre kapitalinsats än 7000 kronor får antingen tillbaks pengar eller betala in pengar. Hur denna reglering ska gå till samt hur hela förslaget ser ut vill jag hänvisa till det medlemsutskick som vi skickat till Dig via mail eller post. Förändring kring ekonomiska förutsättningar för VGK:s medlemmar föreslår vi Höstmötet för att vi ska ha en god förutsättning att utöva vår golf idag, imorgon och i framtiden. 50 år VGK 2009 Grattis på förhand. Detta år skall uppmärksammas och fi ras på olika sätt en 50 års grupp tillsätts i höst som kommer att leda vårt fi rande. Har du funderingar och idéer så är Du välkommen att kontakta Sara på kansliet. Jag vill tacka dig för golfåret 2008 om några månader peggar vi upp igen! Välkommen till Höstmötet Thomas Denward Uppmaning till er med bagskåp Vi får dagligen efterfrågningar på våra bagskåp. Vi har noterat att det är många betalda skåp som står tomma, och som utnyttjas under kortare perioder under året. Vi ber er därför vänligen fundera på att eventuellt överlåta ert skåp till annan behövande.

3 BANkommittén INFO KANSLiSPALTEN Växjö GK satsar enligt småländskt ekonomiskt koncept Klubben har anlitat golfbanearkitekt Pierre Fulke under en provsäsong. Pierre kommer från Eksjö och är 37 år gammal. Han har väl bekant med klubben och har spelat åtskilliga varv på vår bana. Speciellt flitigt under tiden han låg på idrottsplutonen på I11. Pierre har många år som proffsspelare bakom sig. Han har ett gediget tävlingsfacit med vinster på Europatouren och Ryder Cup spel som särskilda topprestationer. Han har spelat golf i alla världens hörn och någonstans under hans tävlande infann sig ett särskilt intresse för golfbanedesign. Ryktet säger att han under sina sista år som tävlingsspelare gick till hotellrummet och läste böcker om golfbanedesign medan hans motståndare nötte på övningsfältet. Nu sysslar Pierre endast med design. Omberg GK och Grönhögens GK är två banor som han ritat och fått mycket beröm för. Förväntningarna är stora på hur hans pågående projekt Visby GK skall falla ut. Kön är lång bland golfklubbar som vill anlita Pierre och han kan inte längre tacka ja till alla förfrågningar. Därför är vi extra stolta och glada att en av Sveriges hetaste golfbanearkitekter tackade ja till att samarbeta med Växjö GK. Varför ta hjälp av en utomstående expert för att utveckla banan? Banpersonalen och Bankommittén har målsättning att ständigt förbättra banan för att försöka leva upp till de högt ställda kraven från medlemmar och gäster. Då behövs även nya ögon som ser över vår redan fina bana. I den senaste rankingen över banor i Golf Digest fick vi en framskjuten placering bland Sveriges banor och som innebar tredje plats i Småland. Samarbetet med Pierre Fulke skapar förutsättningar för en ännu bättre bana kommande säsonger. Vad har gjorts på Araby golfbana? Under de senaste åren har det gjorts stora ansträngningar för att höja kvalitén på alla ytor. Självklart stora satsningar på greenerna men även på att hålla fairways, ruffar, tee s, vägar mm. i absolut toppskick. Allt för att skapa en mer naturskön och spelmässigt intressant bana. En del återstår men vi har kommit en bra bit på vägen. I år har målsättningen höjts väsentligt med två åtgärder för att göra greenområden moderna och intressantare. Runoff klippning runt greenerna och bunkerrenovering som syftar till att få en enhetlig stil. Allt enligt Pierre Fulkes filosofi om golfbanedesign. Det har i flera år talats om att området runt kiosken behöver mer platskvalité för att främja social samvaro. Som en förberedelse inför klubbens 50-årsfirande nästa år genomförs förbättringar i två etapper. Förbättringar uppnås främst genom att bryta den plana kala ytan med uppkullning och plantering av buskar och träd. Stenmuren bakom kiosken kommer att synliggöras och en ny gångväg kommer att anläggas för att separera bilar från gående. Planen är framtagen i samarbete mellan Bankommittén och Fastighetskommittén. Klubben har haft glädjen att få extern ideell hjälp från fd Stadsträdgårdsmästare Sven-Eric Säll. Även detta projekt drivs enligt småländskt ekonomiskt koncept. Hur ser planerna ut för framtiden? Det finns en ömsesidig viljeyttring mellan klubben och Fulke om att vi strävar efter ett långsiktigt samarbete. Inriktningen blir efter ett Småländskt koncept, dvs. få ut stora förbättringar till rimliga kostnader och arbetsinsatser. I konceptet ingår att göra ansträngningar på att förbättra grönytor till små merkostnader. Blir man inte nöjd är det bara att ändra igen och man riskerar inte att bygga fast sig. Diskussioner har förts en längre tid om att skillnaden mellan gul och röd tee är för liten. Många svenska golfhål är alltför längdmässigt tuffa för den genomsnittliga damgolfaren. Växjö GK kommer att prioritera satsning på Tema röd tee. Avsiktsförklaringen innebär att skillnaden mellan gul och röd tee ska bli upp emot 25 %. Målsättningen är att flytta fram tre tees vardera under tre år, dvs. sammanlagt förkorta nio hål. Förändringsarbetet kommer att utföras under sen höst. Fördelen med teearbeten är att spelet inte störs eftersom den gamla fungerar tills den nya är klar. Fas 1 i Tema röd tee är redan påbörjad med hål 11 och har under senhösten fortsatt med ny röd tee på hål 2 och hål 10. Fas 2 genomförs nästa höst och Bankommittén har planer på vilka hål som kan bli aktuella men avvaktar med beslut. Tema röd tee är också ett projekt som drivs enligt småländskt ekonomiskt koncept, dock kommer inte kvalitén på dessa röda tees att åsidosättas. Pierre Fulke medverkar under klubbens höstmöte 24 november. Han kommer att tala om sin syn på golfbanor och ge exempel på vad som kan göras för att Araby golfbana ska bli ännu bättre. Fredrik Svensson, greenkeeper Växjö Golfklubb hos oss är det lätt att trivas! Det har blivit dags att summera ännu en säsong och vi kan konstatera att säsongen 2008 på många sätt varit en bra säsong. Liksom förra året har banan varit i toppskick, vi har haft många idrottsliga framgångar och många greenfeespelare har besökt vår anläggning. Nu håller vi som bäst på att förbereda oss för den kommande säsongen och som vanligt är det alltid lika spännande att se vad den har att erbjuda. Vi kan läsa om hur många klubbar har det svårt att få det att gå runt och grannklubben Lidhem begärdes i höstas i konkurs. Hur påverkar det här golfen i stort och Växjö Golfklubb? Är det kris i Golfsverige? Kris är ett starkt ord och kris vittnar om ett katastroftillstånd och så tycker inte jag att det är. Jag tycker inte heller att vi ska prata om dåliga tider utan istället är det andra tider som råder, både i Golfsverige och på Växjö Golfklubb. Tidigare var det klubbarnas marknad. Det var klubbarna som bestämde vilka villkor som skulle gälla men nu är det medlemmarnas marknad. Medlemmarna sätter ett värde på sitt medlemskap och väljer att vara med i den klubb som är mest värdefull för dem. Det är här vi klubbar måste bli bättre på att leverera attraktiva anläggningar som erbjuder mer än bara ett medlemskap. Förhoppningsvis kommer det att vara grönt ett tag till på golfbanan och ni kommer att kunna spela många fler rundor innan snön faller. Nästa säsong har vi en hel del att se fram emot. Klubben fyller 50 år, området vid kiosken ska bli mycket trevligare och redan i höst börjar vi arbeta med det området. Som Intendent på klubben har jag en önskan om att ni medlemmar ska trivas på vår anläggning och känna er stolta över att vara medlemmar i klubben. Jag vill att Växjö Golfklubb ska vara en anläggning där det är lätt att trivas. Det kan vi se till att skapa tillsammans! Sköt om er! Sara Selander med personal 3

4 Det har skett en hel del förändringar i tränarstaben under sommaren och hösten. Petter Olofsson INFO herrkommittén HEADPRO & UEK Rapport från herrkommittén Nu kan vi summera årets golfsäsong för våra herrars insatser under året i Smålandsserierna och DM. I Smålandsserierna har Växjö GK:s herrar tagit medalj i fem klasser av sex möjliga. Det är ett mycket bra resultat vilket visar att Växjö GK är den klubb i Småland som har den största bredden med bra golfare. Smålandsmästare blev Växjö i H 22. För H 35 blev det en tredje plats. Herrar 45 blev sexa och får därför ta steget ner till division 2 under 2009 men vi hoppas det de snabbt kommer tillbaka till division 1. Herrar 55 var representerade med två lag. Laget i högsta serien fick silvermedaljen medan andralaget i division 2 blev trea. Även i H 65 deltog vi med två lag. I division 1 blev det en bronsplats. I division 2 blev H65-laget tvåa. I den återstående klassen H 75 blev det en silvermedalj. Växjö GK har de senaste åren haft stora framgångar i Smålandsserierna. Ser vi tillbaka på 2007 så var Växjö Smålandsmästare i tre serier H22, H55 och H65 mot en seger i H22 under Vi kan räkna med att konkurrensen ökar för varje år. Detta innebär att det kommer bli svårare för varje år att försvara placeringarna, därför måste lagen komma väl förberedda inför nästa säsong. I distriktsmästerskapen för Småland fick Växjö GK en smålandsmästare i klassen H 35 genom Petter Olofsson. De bästa resultaten i övrigt för Växjögolfarna var Nils-Olof Fernulf med en sjätte plats i H75 och i H 65 placerade sig Lars Tuvner och Roland Jaldeborn på en delad sjunde plats. Leif Orth Nu startar vi Supporterklubben! Supporterklubbens är till för att vi ska bli ännu bättre på att ta hand om, och utveckla vår junior och ungdomsverksamhet, men också för att sprida mer information om vad våra juniorer håller på med till oss som inte längre är varken ungdomar eller juniorer mer än i sinnet. Syftet att engagera och informera kring våra juniorer, men också att hjälpa till med att få in det lilla extra ekonomiska stödet som gör att vi kan utveckla verksamheten ännu mer för att få ungdomarna att välja golf som sin idrott. Många av våra killar och tjejer tillbringar otaliga timmar på golfbanan vare år och när man frågar dem vad de saknar mest är det en gemensam samlingspunkt. Att ha någonstans att vara, hänga en stund efter skolan. Sitta och plugga en stund innan träningen börjar, kunna gå in en stund och värma sig när regnet står som spön i backen eller äta sina mackor som man ibland har med sig hemifrån är något som våra juniorer längtar efter. Det är det första supporterklubben, när vi lyckats skrapa ihop lite pengar, kommer att försöka hjälpa till med genom att inreda en del av rangeboden på övningsfältet. Många finfina Insatser under året. Våra yngre förmågor har stått för många fina insatser under året, toppar gör vårt JSM-lag, med Richard Carlsson, Robin Robertsson, Nicklas Södergren, Alexander Björk, Hanna Olofsson och Viktoria Björk som var en hålkant från att gå vidare till JSM s finalspel i Spanien, och Alexander s 2:a plats på individuella JSM. Så sakta börja summera Vi har kunnat njuta av ytterligare en fantastisk säsong. Klubben har mycket medlemmar i träning allt från 6 åriga juniorer till lite äldre damer och herrar. Att få arbeta med denna variation är en fantastik utmaning och ett stort nöje. Träningsäsongen -09 står inför dörren, och våra elitspelare börjar redan nu att ladda och träna. Som vanligt kommer det att bli träning från och med januari i vår lada. Det kommer att bli kurser på vardagarna, och intensivträning på helger för dem som inte har tiden i veckorna. Utskick med utförligare information om det kommer under november. För er som inte vill vara med i den träningen har ni fortfarande möjligheten att hyra en nyckel till ladan och träna själva eller kanske ta lite privatlektioner. Att det är ganska väl försörjt med talanger bland de lite yngre visar tredje raka segern i Dackeligan, där vi tävlat mot Glasriket, Älmhult, Lidhem och Alvesta under hela sommaren. Nästa år siktar vi på Juniorseriespelet i Småland för att utvecklas ytterligare och få fler tillfällen att spela som lag. Vi hade två killar Felix Bengsson i 13-årsklassen och Sebastian Rosenlund i 15 årsklassen, och en tjej Victoria Björk i 15 årsklassen, på regionfinal i Sveriges största golftävling, Scandia Cup. Viktoria tog sig hela vägen till riksfinalen i Stockholm, genom sin fina placering på Grännas utmärkta golfbana. I Riksfinalen slutade Viktoria som 6:e bästa tjej i Sverige bland 15-åringarna! På de olika Skandia tourena har det blivit en hel del fina resultat, fler topp 10 placeringar på både Elit, Riks och Regional. Topplaceringarna svarade Hanna Olofsson och Philip Pahlett för med sina segrar. Hanna på Rikstävlingen i Trummenäs och Philip på Regional i Östra Göinge. de har utfört under många år för att få Växjö GK dit vi är idag. Så vem är det som tar över: Ni har nu sett mig på klubben under de 2 senaste säsonger. Petter Olofsson heter jag och är golffostrad i Växjö under tidigt 80 tal. Jag har jobbat med golf sedan 2000 på Alvesta GK och Tobo GK, och att nu få ta över på min gamla hemmaklubb känns otroligt inspirerande och utmanande. Ser fram emot ett nytt härligt idrottsår Jag vill även passa på tacka alla våra junior och knatte ledare med Fredrik Jonsson i spetsen för många bra träningar på vårt fantastiska övningsfällt. Har ni några tankar och funderingar inför kommande år, eller vill boka privatlektion är det bara att höra av sig till mig.

5 damkommittén Vad har hänt på damsidan under säsongen? Många tävlingar och aktiviteter har genomförts med stor entusiasm. Bland årets nyheter fanns utökade starttider på våra tisdagstävlingar. Vi har från i år kunnat starta 18-hålstävlingarna på såväl för- som eftermiddagarna och detta har fallit väldigt väl ut. Upptakstmöte Vårt upptaktsmöte i april lockade även i år ett hundratal golfsugna damer som informerades om banan, kommande verksamhet, åt en god bit mat och fick en titt på årets golfmode från House of Golf. Vid vår avslutande lottdragning bidrog House of Golf också med fina priser Ut i det blå Tisdagen den 17 juni samlades ett femtiotal morgonpigga damer för en resa mot hemligt mål. I år blev det Nybro GK, där vi blev mycket väl mottagna. Segrade i A-klassen gjorde Sara Selander och i B-klassen XXXXXXX. Vandringspriset för bästa nettoscore gick till Sara Selander. Prisutdelningen hölls på Boda glasbruk där Kjell Engman samtidigt hade en mycket uppskattad presentation av sitt konstnärskap. Red Tee Cup (Svenska Golfförbundets nya riksomfattande tävling för damer) Red Tee Cup blev en succé. Tävlingen har lockat 8500 damer att spela på de 286 klubbkvalen. I vårt klubbkval på Växjö GK gick Carina Axelsson-Ohlsson och Lisbeth Johannesson vidare till Red Tee Cups Regionskval på Borås GK. Nationell Damdag Vår Nationella Damdag under sommargolfveckan lockade ett 80-tal damer, som fick spela på en bana i ett fantastiskt fint skick. Vinnare i A-klassen blev Monika Erlandsson från Österåkers GK, i B-klassen Nadja Skoglund och i C-klassen Sussie Karlsson. Utbyte med Glasrikets damer. I ett soligt och härligt väder inledde vi i maj med en bästboll på Glasrikets GK. Vi avslutade med ytterligare en bästboll i augusti på Växjö GK, där ett fyrtiotal damer kämpade i regn och rusk. Ett mycket lyckat arrangemang som vi hoppas kunna fortsätta med nästa säsong. Otee-tävling Även i år har vi genomfört två Qtee-tävlingar, Qtee-bästboll och Qtee Match Play. I bästbollen gick Gunilla Olofsson och Mia Göransson vidare till Sverigefinalen som spelades på Tobo GK. Alva Erngård nådde även i år till Sverigefinalen i vår matchtävling, som spelades på Körunda GK. Ett stort GRATTIS till Gunilla, Mia och Alva. Smålandsserien I damernas seriespel D35, som i år spelades på Glasrikets GK och Växjö GK, vann våra damer sin serie och gick upp i division 1. GRATTIS! D50 kämpade väl på Glasrikets GK och på Nybro GK och kom på en hedrande andra plats. D60 spelade sin första tävling på Västerviks GK och sin andra på Värnamo GK. Laget kom på tredje plats. Säsongsavslutning med prisutdelning För ett fyrtiotal damer inledde Jonas Håkansson från Idrottskliniken kvällen med att ge oss tips på hur vi stärker vår kondition nu under den mörka årstiden. Sara Selander informerade om nyheter och förändringar inför kommande verksamhetsår. Kvällen avslutades med prisutdelning och en god buffé, som lagats till av våra krögare Krister och Johan. Ett stort GRATTIS till Årets golfare Gunilla Ax, som har haft en framgångsrik säsong med många fina scorer och framskjutna placeringar vid årets damtävlingar. Årets flitpris gick till Linnéa Andersson som deltagit i de flesta av säsongens tävlingar. I årets Running Eclectic vann Anna-Lena Danielsson A-klassen och Gunilla Ax B-klassen. GRATTIS! Till flera av årets tävlingar har vi fått uppskattade bidrag till prisborden och vi vill framföra ett stort TACK till alla våra sponsorer. Har ni tips och idéer på vad som kan förbättras till nästa verksamhetsår så skicka gärna e-post till mig under adress Tack alla damer för en givande golfsäsong. Kerstin Hägerstrand Golfåret 2008 Damer 50+ När vi nu summerar golfåret 2008, så kan vi se att damer 50+ har spelat 22 onsdagstävlingar, och sammanlagt har 316 damer deltagit. När vi jämför med 2007 ser vi en 25% ökning, vi har även i fått ganska många nya spelare, vilket är mycket positivt. Damer 50+ har under året deltagit i Damklubban, som spelats på Glasrikets GK, Alvesta GK och på vår egen bana. Vi har deltagit i Smålands golfförbunds matchspel där Växjö vann sin grupp och fick spela final på Jönköpings GK, i finalen blev Växjö 3:a. Vi har tillsammans med våra oldboys ordnat årets evergreenresa som gick till Olofströms trevliga bana. Årets bästa dam blev i år 2st, Alva Erngård och Gunilla Ax vann 4 tävlingar var. Årets flitigaste spela blev Ingegerd Andersson som spelat 16 onsdagar. Prisutdelning för våra vinnare hade vi på vår höstavslutning den 8/10 på golfklubben, med 22 deltagare, som började dagen med 9 hål poängbogey och därefter avslutning. Wera Fransson 5

6 oldboys OLDBOYSSEKTIONEN Lyckan för många av oss oldboys är när vi startar utomhussäsongen. Vi står där en tidig måndagsmorgon i april förväntansfulla och väntar på lottningen och har en som vi tycker lång golfsäsong framför oss. Men lyckan är som bekant inte evig och nu är årets säsong på väg att ta slut och det har blivit dags att sammanfatta vad som hänt. OBS Sara här kan man ev lägga in en samlingsbild som Gunnar tagit. Vårmöte Drygt 50 oldboys samlades till vårt upptaktsmöte den 7 april. Den mörka säsongen utvärderades vad gäller boule- och innegolfaktiviteter och kommande verksamheter presenterades. Oldboysgolfen Vi hade 912 starter ganska exakt 200 fler än föregående år med ett snitt på 47 deltagare. Vi hade 25 måndagsspel varav fyra i form av partävling. Arne Pettersson, Rune Nilsson och Enar Martinsson deltog i samtliga tävlingar. Vidare hade vi fyra dubbelsegrare och ett hole in one presterat av Bertil Pettersson. LYSANDE!! Vårutflykten En som vanligt fullsatt buss åkte till Trummenäs GK den 15 maj och i bra väder blev en välspelande Åke Edwardsson slutgiltig segrare. Gubbaklubban Tävlingen spelas en gång per år på de sex deltagande klubbarnas hemmabana. Det totala antalet deltagare har ökat från 735 föregående år till 837 i år. Växjö GK blev tvåa med 2628 slag, fem slag efter Lagans GK. Vissa regeländringar kommer att införas kommande år. Speldagar 2009 (prel) Alvesta 14 maj Växjö 28 maj Glasriket 11 juni Älmhult 6 augusti Lagan 20 augusti Lidhem 3 september Evergreenträff Den 13 augusti spelade ett 40-tal damer och herrar en hoplottad poängbogey, som avslutades med en gemensam lunch och prisutdelning. Segrande par blev Inga-Britt Wik och Eje Erngård på 40 poäng. 6 Evergreenutflykt Olofströms GK var spelplatsen och vädret var perfekt. Av ca 50 hårt kämpande damer och herrar hade familjen Gustavsson toppat formen där Ulla vann slagtävlingen före Göran. Kristall Cup Denna tävling, som blivit en tradition, spelas som en lagtävling mellan Glasriket och Växjö GK och genomfördes i år för sjätte gången. Årets tävling som spelades på Glasriket vanns av Växjö GK med 6,5 mot 5,5 för Glasriket. En dramatisk beskrivning av tävlingen går att finna på vår hemsida. OBS! Sara här har Conny en översänd bild av laget att infoga Vandringspriset till Gösta Edströms minne Priset delas ut till den spelare som på sina åtta bästa ronder fått den lägsta snittscoren. I år vann Enar Martinsson sin första inteckning i vandringspriset med en snittscore på 71,5 slag. OBS! Sara här har Conny en översänd bild att infoga Matchspel För tredje året i rad tog förloraren i första omgången denna extra chans att vinna hela tävlingen. Conny Ekelius som kom från förloraresidan finalvann över vinnaresidans Ulf Nilsson i en rafflande match, som avgjordes först på det andra särspelshålet. Detta är tävlingen som man kan vinna även om man förlorar! OBS! Sara här har Conny en översänd bild att infoga Årsavslutning Den 6 oktober avslutades golfåret där vi först spelade en greensome som vanns av Christer Christiansen och Christer Johannesson på 64,5 slag. Efter gemensam lunch höll vi vårt höstmöte med ca 60 deltagare. Protokoll från mötet finns på vår anslagstavla och på vår hemsida. De avgående i styrelsen Åke Hedin och Jan- Åke Olsson avtackades. Den nya styrelsen har efter kompletterande val följande sammansättning. Valda till och med 2009 är Björn Nilsson, Alf Peterson och Jan-Olof Crus. Valda till och med 2010 är Boije Karlsson, Bengt Hägerstrand och Jan Svensson För oldboyssektionens styrelse Jan Svensson

7 GOLFA medlemskap Nordic Club (tidigare Träningslivet) har funnits i 12 år i Växjö. Vårt företag levererar idag marknadens bästa individuella träningsprogram för garanterat resultat genom fysisk och mental träning. Vi är också hälsoklubben som erbjuder ett av södra Sveriges bästa gruppträningsutbud. Vårt fokus är träning av människan. Träningen är framtagen ur ett helhetsperspektiv där du är i centrum. Vår personal är utbildade hos några av Sveriges mest kompetenta personer inom mental och personlig träning, vilket garanterar dig att du kan kännad dig trygg i din personliga utveckling hos oss. Medlemskapet innehåller: Obegränsad gruppträning Obegränsad konditionsträning Obegränsad styrketräning Obegränsad wellnessmassage Gratis träning på över 100 träningsklubbar runt om i Sverige. En fri PT och COACH konsultation. Medlemspris (Växjö Golfklubb) 349 kr/månad (Välj själv från 1 månad upp till 6 månader) Ord.pris kr/månad nordicclub.se THINK TRAINING THINK NORDIC CLUB Kontakta oss på tel eller besök oss på Bäckgatan 13 mitt i Växjö city. Varmt välkommen! Åsa Carlson och Niklas Petersson 7

8 B tävlingskommittén Tävlingskommittén När vi fortfarande har en hel del roliga tävlingar kvar på säsongen, så kan vi snart summera en av de bättre tävlingssäsongerna på länge. Banan har varit helt fantastisk! Vi har varit ännu fler startande på tävlingarna i år. Vi i tävlingskommittén vill börja med att tacka Er som har ställt upp som tävlingsledare under säsongen, vi vill tacka kansliet för bra stöd, Petter & co med all träning som säkert är en av orsakerna till att så många vill spela tävlingar hos oss. Fredrik och hans banarbetare har ju också gjort så att vi har ett jättefint rykte om att erbjuda spel på en av de bättre banorna i Sverige, våra greener är otroliga. Vi började säsongen med en stor junior tävling Galvin Green Junior Open, många bra spelare från andra klubbar bla. Kalmar kom och kämpade mot våra egna duktiga juniorer. Sedan fortsatte vi med många bra singeltävlingar Småländska Bil är alltid populär tävling, Inredarslaget med MIO + KC input interiör lockade också många startande. Damerna har som vanligt haft många fina tävlingar Q-tee, Red tee och Nationell damdag var de större den här säsongen. D35 spelade också avlutande ronderna i sitt seriespel på hemmaplan. Växjö s damer Anna Lena Danielsson, Annika Löwenadler, Camilla Carlsson och Inger Svensson såg till att D35 nästa år spelar i div.1. ( Joanna Liljeqvist och undertecknad var också med i laget) Vi har haft ett stort antal startande i alla Junior-Knatte tävlingarna, ibland spelar dessa på övningsområdet och ibland på stora banan. Tack Benny för all hjälp. Herrarna har spelat seriespel hemma H22, och endast 10 slag skilde vårt unga Herrlag för att klättra upp i Elitserien för Herrar. Laget bestod av Per G Nyman, Jens Carlsson, Alexander Björk, Robin Robertsson, Rickard Carlsson och Niklas Södergren. Nästa år... Sommarveckan var som vanligt en succé, vi hade ett strålande väder och när vi på fredagen spelade Flaggolfen med nästan 200 startande, den avslutades med att Johan och Christer tände upp grillen, Göran Gustafsson & Co. hade ordnat musik och alla vi som var där hade en riktigt trevlig dag och kväll. När vi kom tillbaka från semestern så hade Fredrik med banpersonal inte legat på latsidan. När KM + KM klasser spelades i mitten på augusti så var banan helt fantastisk. Veckan före hade vi sålt tid på banan till Vägverkets riksmästerskap jättebra, och nu fick medlemmarna spela på en jättefin bana. Vi hade 80 startande i KM klasser och drygt 30 herrar spelade KM Open över54 hål. På lördagen spelade både Fredrik, Sara och Petter, kul att ni var med. Greenerna cross klipptes mellan varven och nästa år blir det flagg placeringar också. Synd att inte fler damer ställer upp, men Sanna Johansson visade att hon är Växjö GK s bästa dam. Lördagen bjöd på strålande väder men på söndagen så regnade det otroligt mycket, trots detta stod Niklas Södergren som stolt segrare i Herrklassen. Nu i september månad spelas Smålandsposten + Tegeluddens vandringspris, vi spelar KM Foursome Dam och Herr sista helgen i september. I mittan på oktober har vi en gemensam kanonstart,greensome med Ärtsoppa efteråt. Vi vill tacka alla våra sponsorer för året som gått, bla. House of Golf, Ljunggqvist Trafikskola, Småländska Bil AB, KC Input Interiör, MIO, Galvin Green, Sova butiken m.m. Hoppas vi får se er medlemmar med gäster på banan på någon av våra roliga tävlingar framöver. Vi har redan nu förfrågningar från en del arrangemang till nästa säsong, kom gärna med idéer och synpunkter till oss. Vi hoppas också att alla som tävlar kan tänka sig att hjälpa till med en tävling per säsong. Om vi är många som hjälps åt så blir det inte så tungt för några få. Finns det fler som är sugna? Vi är i dagsläget två stycken och några till är på gång men vi vill bli fler. Vi pratar om hickorygolf. Runt om i Sverige finns det entusiaster som har anslutit sig till hickorysällskap och nu har det nått Växjö Golfklubb. Vi hade tänkt starta en hickorysektion till nästa år. Vi ser fram emot ett klubbmästerskap, lite sociala aktiviteter och någon match mot någon annan klubb. Går det verkligen spela med de där gamla träpinnarna? Ja det är det som är så kul. Visst tar det lite tid att lära sig hur varje klubba skall svingas men samtidigt blir man förvånad hur långt och fint bollen flyger när man träffar. Efter varje slag blir man imponerad av hur duktiga de gamla storspelarna som Tom Morris, Valter Hagen och Bobby Jones var. Går det få tag i klubbor? Det finns företag i Sverige som säljer och hyr ut klubbor. En renoverad klubba för spel kostar från 500 kr och uppåt att köpa och man kan hyra ett helt set för kr i månaden beroende på hur länge man vill hyra dem. Läs mer på eller com. Det man behöver i början är putter, niblick, mashie, mid iron och en spoon. Om ni tycker att det låter roligt eller har ytterligare frågor så skriv eller ring till oss. Med vänliga hälsningar Den hittills alldeles för lilla Hickory sektionen Per Nyman Börje Gustavsson, På hemsidan kan ni läsa om det första inofficiella matchspels KM i hickorygolf Vi ses framöver: Tävlingskommitén Lena Södergren, Johan Ahl, Axel Lindberg, Ingemar Jakobsson och Roger Fransson.

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal nr 3-2013 årgång 41 Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal Porträttet: Maja Reichard Tre nykomlingar i svenska simlandslaget Anna-Stina Nordmark Nilsson ny förbundsordförande Handikappidrottens

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte Nr 1-95 Klubbtidning för IF Ifo Nytt tel nr till klubblokalen 711 74 66 Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1994/95 i klubblokalen Kungsgatan 5 Onsdagen den 17 Maj

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

Nr 2-95. Klubbtidning för IF Ifo. Ifo-aren nr 2 1995 1

Nr 2-95. Klubbtidning för IF Ifo. Ifo-aren nr 2 1995 1 Nr 2-95 Klubbtidning för IF Ifo Ifo-aren nr 2 1995 1 När det gäller Redovisning Mölndals Bokföringsbyrå Kontakta: Leif Magnusson Tel. 87 86 53 Fasangatan 4 431 63 Mölndal ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN 2 Ifo-aren

Läs mer

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT EN DIAMANT PÅ GULDJAKT Mannen bakom målvakterna Sandberg får besök Blåvitts nya stil _442-230x290_02-03 jornvik:layout 1 10-09-01 08.52 Sida 2 Å ANDRA SIDAN PERSONLIGT MED ULF JÖRNVIK INNEHÅLL September

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer