GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM"

Transkript

1 GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM. ALLMÄNT: Systemet behöver INGEN dator för att programmeras. Istället aktiveras ett programmeringsläge genom att en magnet placeras på företagslogotypen på någon av produkterna. När en funktion ska programmeras ställs respektive utgång på varje produkt i önskat läge via reglagen på produktens front. Därefter trycker man på knappen på den produktfront som motsvarar den ingång som ska aktivera det aktuella scenariot. Dessa programmeringssteg upprepas för varje inställd funktion (se beskrivning av tillgängliga funktioner nedan). Systemet bygger på att senast skickat kommando gäller (s.k. händelsestyrt system). Detta innebär att om en utgång på en produkt är med i flera funktioner är det är alltid den senast aktiverade funktionen som gäller. Denna guide är avsedd att beskriva tillvägagångssättet för att programmera en funktion. TILLGÄNGLIGA FUNKTIONER I SYSTEMET: När systemet befinner sig i programmeringssläge kan man ställa funktionsvalsratten i önskatt läge och sedan trycka ett förutbestämt antal gånger på vald ingångsknapp för att aktivera olika typer av funktioner. Under punkten FUNKTIONSVALSRATTEN beskrivs de olika funktionerna samt hur funktionen påverkar. Observera att det får vara maximalt sekunder mellan varje tryck, t.ex. :a tryck... sekund...:a tryck...0, sekunder...:e tryck... > sekunders uppehåll. Systemet kommer att registrera detta som tryck. FÖRKLARINGAR: SCENARIO. Med denna funktion går utgångarna till det valda läget. Om funktionen aktiveras flera gånger händer inget utan senast mottaget kommando gäller. TOGGLE. Utgångarna får en så kallad toggle -funktion dvs. vartannat tryck tänder till önskat läge (-00% i fasta steg vid reglerbar belysning annars 00%) och vartannat tryck släcker. TILL/FRÅN. Denna funktion tillämpas vid användning av ljusrelä, närvarodetektor, larmkontakt osv. RANDOM. Slumpmässigt tänds och släcks belysningen med olika ljusstyrkor. Denna funktion är avsedd för att simulera att man fortfarande är hemma.. REGLAGE OCH INDIKERINGAR PÅ PRODUKTERNA: Reglage enligt bild. finns på Dimmerprodukterna (st uppsättningar, för varje dimmerutgång) och Dali/ DSI-produkten (st uppsättningar, för varje DALI/DSIgrupp). en för dessa reglage och indikeringar är densamma oavsett produkttyp. UT är en indikeringslampa som lyser / blinkar beroende på utgångens status. Reglaget har lägen 0, A, -. Vid läge 0 är utgången avstängd oberoende av vilken funktion som väljs i anläggningen. Bild. I läge A är utgången i automatikläge dvs. den funktion som aktiveras via tryckknapparna i anläggningen styr utgången. Läge - ställer utgången i önskat läge oberoende av vilken funktion som väljs i anläggningen. IN (högra) är en indikeringslampa som indikerar om ingången är aktiv. Aktiv ingång = indikeringslampan lyser, inaktiv ingång = indikeringslampan är släckt. IN (vänstra) är en tryckknapp som kan användas för att direkt på produkten aktivera funktionen för denna ingång. Samma funktion som att trycka på avsedd knapp i anläggningen. Denna knapp används även för att programmera funktioner. Reglage enligt bild. finns på reläprodukten (st uppsättningar för varje reläutgång) UT är en indikeringslampa som lyser / blinkar beroende på utgångens status Reglaget har lägen, 0, A. Vid läge 0 är utgången avstängd oberoende av vilket scenario som väljs i anläggningen. I läge A är utgången i automatikläge dvs. det scenario som aktiveras via tryckknapparna i anläggningen styr utgången. Läge utgången är aktiv oberoende Bild. av vilket scenario som väljs i anläggningen. IN (övre) är en indikeringslampa som indikerar om ingången aktiveras. Aktiv ingång = indikeringslampan lyser, inaktiv ingång = indikeringslampan är släckt. IN (nedre) är en tryckknapp som kan användas för att direkt på produkten aktivera funktionen för denna ingång. Samma funktion som att trycka på avsedd knapp i anläggningen. Denna knapp används även för att programmera funktioner. Bild. visar en extra uppsättning av knappar (vänster) och indikeringslampor (höger). Samtliga produkter (undantaget DALI/DSI-produkten i produktsortimentet) har utöver antalet utgångar också st extra ingångar som är avsedda att användas till div funktioner. Dessa fungerar på samma sätt som övriga ingångar och programmeringsförfarandet är detsamma. Bild. Detta är indikeringar och knappar som är avsedda Bild. för systemets övergripande funktioner: ON lampan lyser grönt när produkten har spänning. NSM-LED används för felsökning, nätverksadressering och produkt status. NSM-ID används för felsökning och nätverkadressering (ska endast användas av produktspecialist) eller på uppmaning av representant för Compare-IT. PROG lampan indikerar om produkten befinner sig i programmeringsläge (lyser grönt), funktionsvalsläge (blinkar grönt med samma antal blink som funktionsvalsratten visar), normalläge (släckt) eller om fel har uppstått (lyser rött eller blinkar rött beroende på feltyp ). Bild. Reglaget även kallad FUNKTIONSVALSRATTEN har lägen A och -. Vid läge A är ratten parkerad, detta innebär att inga funktioner kommer programmeras på någon ingång (IN) på denna produkt. Läge - sätter funktion enligt tabell för funktionsvalsratten. Bilden visar också logotypen på vilken magneten placeras för att aktivera programmeringsläget..aktivering AV PROGRAMMERINGSLÄGE: SYSTEM programmeras genom att en magnet placeras på logotypen på EN produkt i systemet. Detta aktiverar programmeringsläge och HELA systemet är nu i detta läge. Om det finns några utgångar som står i annat läge än automatik när programmeringsläget aktiveras så kommer dessa inte att vara med i programmeringsläget. För att dessa utgångar ska vara med måste dessa ändras till automatikläget.

2 .PROGRAMMERINGSFÖRFARANDE Programmering av ett SCENARIO med mjuk dimning till slutmål medium (se under rubriken FUNKTIONSVALSRATTEN) Utgång står i = tänds när scenariot aktiveras Utgång står i = tänds när scenariot aktiveras Utgång står i = tänds när scenariot aktiveras Utgång står i 0 = släckas när scenariot aktiveras Utgång står i 0 = släckas när scenariot aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när scenariot aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN står kvar i läge A = inga IN (tryckknappar) skall få någon funktion i denna produkt. Reglagen ställs in enligt bild.. och bild.. Efter att reglagen ställts in tryck gång på knapp nr. IN på dimmerproduktens front. Noden med den valda tryckknappen avger en ljudsignal motsvarande antal programmeringstryck. Bild.. (dimmerprodukt) PROG lyser grönt = Ställ tillbaka reglagen i läge A och om ingen mer programmering ska utföras, tag bort magneten. Nu har systemet memorerat dessa inställningar och nästa gång knapp / ingång aktiveras kommer utgångarna att ställas i detta läge. Om utgångarna redan står i avsett läge kommer inget att ske. Bild.. (reläprodukt) PROG lyser grönt = Magneten har placerats på en av de produkterna (bild..) PROG lyser grönt och eftersom samtliga reglage står i automatikläget så kan alla utgångar programmeras. Om något reglage hade stått i annat läge än A innebär det att denna utgång inte kommer att kunna programmeras (indikeringslampan för den / de utgångar som inte kan programmeras blinkar). Nu befinner sig HELA systemet i programmeringsläge. Ställ nu in reglagen för önskade utgångar. Bild.. (dimmerprodukt) Magnet borttagen. Systemet befinner sig i normalläge. PROG är släckt. Bild.. (reläprodukt) Bild.. Vid påverkan av antingen IN eller ingång (ansluten tryckknapp ute i anläggningen) går systemets utgångar till programmerat läge: Bild.. (dimmerprodukt) svalsratten i läge (prog blinkar gång) sen aktiveras IN gång. Utgång står inställd på steg av = tänds till ljusstyrka steg när scenariot aktiveras Utgång står i 0 = släckas när scenariot aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när scenariot aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN ställs i läge = SCENARIO Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen går till läge (ca 0% ljusstyrka) Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen släcks Dimmerprodukten UT = Påverkas ej Reläprodukten UT - UT = Belysningsgruppen tänds Reläprodukten UT - UT = Belysningsgruppen släcks Reläprodukten UT = Påverkas ej Systemet är ett händelsestyrt system och det är alltid senast skickad funktion som gäller. Bild.. (reläprodukt)

3 Programmering av TOGGLE SENASTE DIMNING SPARAS med senaste dimning sparas (hastighet snabb) (samt via olika ingångar) Bild.. (dimmerprodukt) PROG lyser grönt = Utgång - står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång - står i = tänds när funktionen aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN ställs i läge = TOGGLE Reglagen ställs in enligt bild.. och bild.. Efter att reglagen ställts in, tryck gånger på knapp IN på dimmerproduktens front och gånger på knapp IN på reläproduktens front. Noden med den valda tryckknappen avger en ljudsignal motsvarande antal programmeringstryck. Ställ tillbaka reglagen i läge A och om ingen mer programmering ska utföras, tag bort magneten. Nu har systemet memorerat dessa inställningar och nästa gång knapp / ingång aktiveras på dimmerprodukten eller knapp / ingång aktiveras på reläproduktens front kommer utgångarna att ställas i detta läge. Om utgångarna redan står i tilläge kommer de att släckas. Bild.. (reläprodukt) PROG lyser grönt = Magneten har placerats på en av de produkterna (bild..) PROG lyser grönt och eftersom samtliga reglage står i automatikläget så kan alla utgångar programmeras. Om något reglage hade stått i annat läge än A innebär det att denna utgång inte kommer att kunna programmeras (indikeringslampan för den / de utgångar som inte kan programmeras blinkar). Nu befinner sig HELA systemet i programmeringsläge. Ställ nu in reglagen för önskade utgångar. Bild.. (dimmerprodukt) Magnet borttagen. Systemet befinner sig i normalläge. PROG är släckt. Bild.. (reläprodukt) Vid aktivering av antingen IN bild.. eller IN bild.. går systemets utgångar till programmerat läge: Bild.. (dimmerprodukt) svalsratten i läge (prog blinkar gånger) sen aktiveras IN gånger. Utgång står inställd på steg av = tänds till steg när togglefunktion aktiveras Utgång står inställd på steg av = tänds till steg när togglefunktion aktiveras Utgång står inställd på steg av = tänds till steg när togglefunktion aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN ställs i läge = TOGGLE Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen går till läge (ca % ljusstyrka) Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen går till läge (ca 0% ljusstyrka) Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen går till läge (ca % ljusstyrka) Reläprodukten UT - UT = Påverkas ej Reläprodukten UT - UT = Belysningsgruppen tänds Eftersom vald funktion för ingångarna och dess utgångar är toggle så kommer vartannat tryck att tända belysningen till önskat läge och vartannat tryck kommer att släcka belysningen. Håll tryckknappen intryckt vid tänt läge och ljusreglering påbörjas. Systemet är ett händelsestyrt system och det är alltid senast skickad funktion som gäller. Om ett annat scenario eller en annan funktion som dessa utgångar är medprogrammerade i ändras, så kommer utgångarna att byta läge till det nya scenariot / funktionen. Bild.. svalsratten i läge (prog blinkar gånger) sen aktiveras IN gånger.

4 Programmering av TIDSFÖRDRÖJNING minuter Bild.. (dimmerprodukt) PROG lyser grönt = Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i = tänds när funktionen aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN står kvar i läge A = inga IN (tryckknappar) skall få någon funktion i denna produkt. Reglagen ställs in enligt bild.. och bild.. Efter att reglagen ställts in tryck först gånger (minutintervall) på knapp nr. IN på dimmerproduktens front, då blinkar PROG-lampan gult, tryck då ytterligare gånger (antal minuter). Noden med den valda tryckknappen avger en ljudsignal motsvarande antal programmeringstryck. Ställ tillbaka reglagen i läge A och om ingen mer programmering ska utföras, tag bort magneten. Nu har systemet memorerat dessa inställningar och nästa gång knapp / ingång aktiveras kommer utgångarna att ställas i tillläget. Om samma funktion aktiveras ytterligare en gång innan tiden löpt ut kommer de att släckas. Bild.. (reläprodukt) PROG lyser grönt = Magneten har placerats på en av de produkterna (bild..) PROG lyser grönt och eftersom samtliga reglage står i automatikläget så kan alla utgångar programmeras. Om något reglage skulle stått i annat läge än A innebär det att denna utgång inte kommer att kunna programmeras (indikeringslampan för den / de utgångar som inte kan programmeras blinkar). Nu befinner sig HELA systemet i programmeringsläge. Ställ nu in reglagen för önskade utgångar. Bild.. (dimmerprodukt) Magnet borttagen. Systemet befinner sig i normalläge. PROG är släckt. Bild.. (reläprodukt) Bild.. (dimmerprodukt) svalsratten i läge (prog blinkar gånger) sen aktiveras IN gånger då blinkar prog gult, tryck då gånger till. Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras Utgång står inställd på steg av = tänds till steg när scenariot aktiveras FUNKTIONSVALSRATTTEN ställs i läge = TIDSFÖRDRÖJNING Bild.. Vid påverkan av antingen IN eller ingång (ansluten tryckknapp ute i anläggningen) går systemets utgångar till programmerat läge: Dimmerprodukten UT- = Påverkas ej Dimmerprodukten UT = Belysningsgruppen går till läge (ca 0% ljusstyrka) Reläprodukten UT - UT = Påverkas ej Reläprodukten UT = Belysningsgruppen tänds Systemet är ett händelsestyrt system och det är alltid senast skickad funktion som gäller. Om ett annat scenario eller en annan funktion som dessa utgångar är programmerade i ändras, så kommer utgångarna att byta läge till det nya scenariot / funktionen. Bild.. (reläprodukt)

5 Programmering av RADERA en funktion Utgång - står i 0 = om IN eller IN (på dimmerprodukten) har någon funktion mot dessa utgångar kommer detta raderas. Utgång står i A = ingen förändring när funktionen aktiveras (om IN eller IN har någon funktion mor denna utgång kommer funktionen vara kvar) FUNKTIONSVALSRATTTEN står kvar i läge A = inga IN (tryckknappar) skall få någon funktion i denna produkt. Reglagen ställs in enligt bild.. och bild.. Bild.. (dimmerprodukt) PROG lyser grönt = Efter att reglagen ställts in tryck gång på knapp nr. IN och gång på knapp nr. IN på dimmerproduktens front. Noden med den valda tryckknappen avger en ljudsignal motsvarande antal programmeringstryck. Ställ tillbaka reglagen i läge A och om ingen mer programmering ska utföras, tag bort magneten. Nu har systemet memorerat dessa inställningar och nästa gång knapp / ingång eller på dimmerprodukten aktiveras kommer inget hända på de utgångarna som raderats. Bild.. (reläprodukt) PROG lyser grönt = Magneten har placerats på en av de produkterna (bild..) PROG lyser grönt och eftersom samtliga reglage står i automatikläget så kan alla utgångar programmeras. Om något reglage skulle stått i annat läge än A innebär det att denna utgång inte kommer att kunna programmeras (indikeringslampan för den / de utgångar som inte kan programmeras blinkar). Nu befinner sig HELA systemet i programmeringsläge. Ställ nu in reglagen för önskade utgångar. Bild.. (dimmerprodukt) Magnet borttagen. Systemet befinner sig i normalläge. PROG är släckt. Bild.. (dimmerprodukt) svalsratten i läge (prog blinkar gånger) sen aktiveras IN och IN gång. Utgång - står i 0 = om IN eller IN har någon funktion mot dessa utgångar kommer detta raderas. FUNKTIONSVALSRATTTEN ställs i läge = RADERA Bild.. (reläprodukt) Bild.. Vid påverkan av antingen IN, IN eller ingång, (ansluten tryckknapp ute i anläggningen) på dimmerprodukten går systemets utgångar till programmerat läge: Dimmerprodukten UT- = Påverkas ej Reläprodukten UT - UT = Påverkas ej Reläprodukten UT = om IN eller IN på dimmerprodukten skickar någon funktion kommer denna utgång utföra funktionen. Systemet är ett händelsestyrt system och det är alltid senast skickad funktion som gäller. Bild.. (reläprodukt)

6 PROGRAMMERINGSFÖRFARANDE Se även våra instruktionsfilmer på hur systemet programmeras. under support/filmer. Systemet programmeras genom att en magnet placeras på logotypen på EN produkt i systemet. Detta aktiverar programmeringsläget. Om det finns några utgångar som står i annat läge än automatik (A) när programmeringsläget aktiveras så kommer dessa inte att vara med i programmeringsläget. Ställ alla reglage i läge (A) före programmeringsstart.. Lägg magneten på loggotypen.. Ställ nu in reglagen för de utgångar (UT) som ska vara med i programmeringen.. Ställ nu in funktionsvalsratten för önskad funktion enligt tabell nedan. svalsratten ställs in på den/de produkter där knappen IN (X) skall användas (se punkt ).. Tryck sedan antal enligt tabellen nedan på den valda knappen IN (X). Noden som programmeras avger en ljudsignal som motsvarar antal tryck.. Om ingen mer programmering ska utföras. Tag bort magneten.. Ställ tillbaka alla reglagen i automatikläget (A) SCENARIO / TOGGLE : I detta läge går utgångarna till inställt läge när funktionen aktiveras. Aktivering sker på olika sätt. Oavsett hur många gånger funktionen aktiveras så händer inget mer. Toggle (switchdimfunktion): Vartannat tryck tänder och vartannat tryck släcker. Dimning UPP / NER sker genom att aktivering är till längre än 0,s Förklaringar Aktivering sker när ingången går från 0 till ## Spelar ingen roll vilket läge aktuell utgång står i, bara den inte står i automatik (A eller 0). FUNKTIONVALSRATTSLÄGEN 0 Aktivering Toggle Toggle Toggle Toggle switchdimsfunktion, kommer ihåg senaste värde, stannar vid ändläge. ## Toggle switchdimsfunktion, startar alltid från förinställt värde, stannar vid ändläge. Toggle switchdimsfunktion, kommer ihåg senaste värde, vänder vid ändläge. ##, aktiverar till förinställt läge, flera tryck ger ingen förändring., aktiverar till förinställt läge, snabba tryck släcker., aktiverar till förinställt läge, knapp intryckt > 0,s = switchdim, snabba tryck släcker., aktiverar till förinställt läge, knapp intryckt > 0,s = dim upp, snabba tryck släcker., aktiverar till förinställt läge, knapp intryckt > 0,s = dim ned, snabba tryck släcker. Aktiverar till förinställt läge, knapp intryckt >0 s memorerar aktuell inställning. Aktiverar till förinställt läge, knapp intryckt >0 s memorerar aktuell inställning, snabba tryck släcker. Aktivera föregående scenario. en aktiverar scenariot som var innan det aktuella scenariot aktiverades.

7 T.ex.NÄRVARODETEKTERING, TIDKANAL, LARM, ENERGISPAR Till/från: Följer statiskt ingången. När ingången är aktiv är utgången aktiv och när ingången är inaktiv är utgången inaktiv. Används vid överföring av larm eller tidkanal. Energispar: Aktiverar utgången till vald ljusnivå (läge -) och sänker till 0% efter x tid. Släcker helt efter timmar Frånvaro: Tänd belysningen via t.ex. tryckknapp sedan släcker närvarodetektorn efter inställd tild. Närvaro: Tänder belysningen vid närvaro och släcker vid frånvaro efter inställd tid. * Exempel (Frånvarostyrning) för minutintervall: först antal tryck för att nå minutintervallet ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal minuter (tex. tryck = min) Förklaringar och 0 Följer statiskt ingången 0 in = 0 ut, in = ut Aktivering sker när ingången går från 0 till # Spelar ingen roll vilken tryckknapp på produkten som används för antal. DIMMERHASTIGHETER Tändhastighet: Belysningen tänds snabbt eller sakta beroende på vilken upprampningstid som valts. Från 0% belysning till maxbelysning på t.ex. 0 sek. * Exempel (Tändhastighet) för sekundersintervall: först antal tryck för att nå sekundersintervallet ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal sekunder (tex. tryck = 0 sek) Släckhastighet: Belysningen släcks snabbt eller sakta beroende på vilken upprampningstid som valts. Från maxbelysning till släckt belysning på t.ex. min. ** Exempel (Släckhastighet) för minutintervall: först antal tryck för att nå minutintervallet ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal minuter (tex. tryck = min) Dimmerhastighet: hastigheten under dimning (när tryckknappen hålls inne dimras belysningen från minläge till maxläge under x tid) *** Exempel (Dimmerhastighet) för mycket långsam dimmerhastighet: först antal tryck för att nå dimmerhastighet ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal tidsheheter (tex. tryck = mycket långsam dimning). ## Spelar ingen roll vilket läge aktuell utgång står i bara den inte står i automatik (A eller 0). 0 Aktivering Till/från Till/från Energispar Energispar Energispar Frånvaro Frånvaro Frånvaro Närvaro Närvaro Närvaro/ frånvaro Närvaro/ frånvaro och 0 och 0 --> 0 --> 0 --> 0 och 0 och 0 och 0 och 0 Tändningshastighet Tändningshastighet Tändningshastighet Tändningshastighet Släckningshastighet Släckningshastighet Släckningshastighet Släckningshastighet Dimmerhastighet Till/från, följer slaviskt ingången. Aktiv = inställt läge, inaktiv = 0 Till/från, följer slaviskt ingången. Aktiv = inställt läge, inaktiv = återgå till tidigare funktion Energispar, x = min Energispar, x = 0min Energispar, x = 0min Frånvarostyrning (tidsfördröjning i detektorn)# Frånvarostyrning (tidsfördröjning i minutintersvall x antal tryck*)# Frånvarostyrning (tidsfördröjning i minutintervall x antal tryck*)# Närvaro (tidsfördröjning i minutintersvall x antal tryck*)# Närvaro (tidsfördröjning i minutintersvall x antal tryck*)# Närvaro/frånvarodetektering (tidsfördröjning i minutintersvall x antal tryck*) Åtegår till tidigare läge vid frånvaro.# Närvaro/frånvarodetektering (tidsfördröjning i minutintersvall x antal tryck*). Åtegår till tidigare läge vid frånvaro.# Tändhastighet 0-00% ljusstyrka på x * sekundintervall ## Tändhastighet 0-00% ljusstyrka på x * sekundsintervall ## Tändhastighet 0-00% ljusstyrka på x * minutintervall ## Tändhastighet 0-00% ljusstyrka på x * minutintervall ## Släckhastighet 0-00% ljusstyrka på x ** sekundintervall ## Släckhastighett 0-00% ljusstyrka på x ** sekundsintervall ## Släckhastighet 0-00% ljusstyrka på x ** minutintervall ## Släckhastighett 0-00% ljusstyrka på x ** minutintervall ## Hastighet under dimning x *** större x ger långsammare dimning. tryck x =. tryck x = ##

8 TIDSFÖRDRÖJNING Aktiverad utgång stängs av efter inställd tid. När det återstår min sänks belysningen med 0% Frånslagsfördröjning (toggle): Belysningen kan tändas och släckas som vanligt via t.ex en tryckknapp, släcks inte belysningen kommer den släckas efter vald tid. * Exempel (Frånslagsfördröjning (toggle)) för minutintervall: först antal tryck för att nå minutintervallet ( tryck) då blinkar PROGlampan gult, tryck antal minuter (tex. tryck = min) Frånslagsfördröjning (köp ny tid): Belysningen tänds via t.ex en närvarodetektor. När belysingen sedan är tänd och någon rör sig framför detektorn förnyas den inställda frånslagsfördröjningen. När tiden löpt ut (om ingen rör sig framför detektorn) släcks belysningen. ** Exempel (Frånslagsfördröjning (köp ny tid)) för minutintervall: först antal tryck för att nå minutintervallet ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal minuter (tex. tryck = min) 0 Aktivering Frånslagsfördröjning (toggle) Frånslagsfördröjning (toggle) Frånslagsfördröjning (toggle) Frånslagsfördröjning (toggle) Frånslagsfördröjning (köp ny tid) Frånslagsfördröjning (köp ny tid) Frånslagsfördröjning (köp ny tid) Frånslagsfördröjning (köp ny tid) Tillslagsfördröjning (köp ny tid) Tillslagsfördröjning (köp ny tid) Tillslagsfördröjning (köp ny tid) Tillslagsfördröjning (köp ny tid) sekundintervall x antal tryck* minutintervall x antal tryck* minutintervall x antal tryck* timintervall x antal tryck* sekundintervall x antal tryck** minutintervall x antal tryck** minutintervall x antal tryck** timintervall x antal tryck** sekundintervall x antal tryck*** minutintervall x antal tryck*** minutintervall x antal tryck*** timintervall x antal tryck*** Tillslagsfördröjning (köp ny tid): Vattnet till fastighetern stängs av efter inställd tid (om magnetventilen är spänningslöst öppen) *** Exempel (Tillslagsfördröjning (köp ny tid)) för timmintervall: först antal tryck för att nå timintervall ( tryck) då blinkar PROG-lampan gult, tryck antal timmar (tex. tryck = timmar) Förklaringar Aktivering sker när ingången går från 0 till. LARMFUNKTIONER Random: Belysningen tänds och släcks slumpmässigt.vid dimbart ljus kan maximal ljusnivå sättas (sätts läge vid programmeingen kommer ljusnivå, och användas slumpmässigt). Vid aktivering av random < s återgår inte utgångarna till tidigare funktion, random ligger kvar tills nytt kommando ges. Vid aktivering av random > s återgår utgångarna till tidigare funktion. Tjuvlarmsfunktion: Belysningen tänds och släcks enligt valt intervall. Vid aktivering av tjuvlarmsfunktion < s återgår inte utgångarna till tidigare funktion, tjuvlarmsfunktion ligger kvar tills nytt kommando ges. Vid aktivering av tjuvlarmsfunktion > s återgår utgångarna till tidigare funktion. 0 Aktivering Random. Tjuvlarlfunkt. Tjuvlarlfunkt. Random, demo Random (slumpmässigt tänd/släck) 0-0min Tjuvlarmsfunktion s till s från Tjuvlarmsfunktion S.O.S Random för demo (slumpmässigt tänd/släck 0s- min.) Förklaringar Aktivering sker när ingången går från 0 till RADERA : Med denna funktion raderas funktioner. Med fabriksinställning menas att alla funktioner radderas förutom funktionen (Toggle switchdimsfunktion, kommer ihåg senaste värde, stannar vid ändläge) IN som styr UT, IN styr UT osv. * piper efter varje omgång om tryck ** piper efter varje omgång om tryck *** piper efter varje omgång om tryck (funktion ger tillbaka fabriksinställningar) # Spelar ingen roll vilken tryckknapp på produkten som används för antal. ### Aktuell utgång ändras via närliggande ingång t ex. UT ändras via IN UT via IN osv. 0 r valda utgångar (utgångarna måste stå i läge 0) hela produkten x tryck* (Fabriksinställning) # HELA systemet till fabriksinställning x tryck**# HELA systemet x tryck*** inga ingångar följer: # vald ingång från samtliga utgångar (utgångar måste stå i läge A) Knapp vid utgångsreglaget raderar ALL programmering gjord till vald utgång (utgångsreglaget måste sxtå i läge 0). ###

9 PRIORITET / INVERTERING AV INGÅNGAR HEARTBEAT Prioritet: Denna funktion sätter prioritet på vald ingång. Tryck på den ingång som avses prioriteras upp/ner antal ggr (Normalläge är prioritet ). Invertering: Denna funktion inverterar ingången t.ex ingången kan vara normalt sluten och bryts vid aktivering av funktion. Heartbeat: Skickar ut ingångsstatus med jämna intervall. 0 Prioritet Prioritet Prioritet Prioritet Invertering Invertering Heartbeat Heartbeat Heartbeat Heartbeat Fördröjning Fördröjning Aktivering --> 0 Prioritet på vald ingång. Prioritet på vald ingång. Prioritet på vald ingång. Prioritet på vald ingång (normalläge). Inverterar funktionen. Ej inverterad funktionen (normalläge). Heartbeatfunktion både vid ingångsstatus 0 och, heartbeattid i s. intervall. Heartbeatfunktion vid ingångsstatus, heartbeattid i s. intervall. Heartbeatfunktion vid ingångsstatus 0, heartbeattid i s. intervall. Inaktivera heartbeatfunktion för vald ingång (standard). Aktiverar s fördröjning på vald ingång. Avaktiverar s fördröjning på vald ingång (normalläge). 0 LOGIK Logik: Börja med att programmera den funktion som önskas på en (huvudingången*) av de knappar som sedan ska vara med i AND-funktionen (obs behåll kvar utgångarna i sitt aktiva läge under hela programmeringen). Programmera nu LOGIK-funktionen med rätt antal tryck på första (huvudingången*) tryckknappen enligt kolumnen till höger. Tryck sedan gång på övriga knappar som är med i AND-funktionen (obs alla funktionsvalsrattar som är med i programmeringen måste stå i läge 0). Logik Logik Logik Logik Logik Används för att ange vilken AND-Ingång.* Anger att det ska vara AND-ingång utöver huvudingången.* Anger att det ska vara AND-ingång utöver huvudingången.* Anger att det ska vara AND-ingång utöver huvudingången.* Anger att det ska vara AND-ingång utöver huvudingången.* LARMFUNKTION Aktiverar en larmfunktion i webbservern. Vald ingång triggar larm i webbservern (Appen). Tex. frostvakt, inbrott, brand mfl. Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NO (normaly open). Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NO (normaly open). Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NO (normaly open). Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NC (normaly closed). Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NC (normaly closed). Aktiverar larmfunktion till webbservern med prioritet och NC (normaly closed). r larmet från larmlistan i webbservern. MINNESKORT : Används för att spara undan aktuell programmering. Om en produkt går sönder kan produktens minneskort flyttas till den nya modulen, där kan alla inställningar läsas in och den nya produkten fungerar på samma sätt som den gamla. Obs! Det går ej att kopiera minneskortet till flera produkter inom samma nätverk. * Denna minnesplats (nr ) läser alltid in vid omstart av en produkt, d.v.s. programmet som ska gälla vid upp-/omstart måste finnas här. ** Denna minnesplats är reserverad för Compare-ITs färdigproducerade elcentraler, kan inte skrivas över, endast läsas in. *** Tryck först funktion - tryck, bekräfta sen med tryck. + *** + *** + *** + *** + *** + *** + *** + *** + *** 0 + *** + *** + *** + *** + *** Produkten läser in programmering från minnesplats nr *# Produkten läser in programmering från minnesplats nr # Produkten läser in programmering från minnesplats nr # Produkten läser in programmering från minnesplats nr **# Samtliga produkter läser in program från minnesplats nr *# Samtliga produkter läser in program från minnesplats nr # Samtliga produkter läser in program från minnesplats nr # Samtliga produkter läser in program från minnesplats nr **# Produkten skriver aktuellt program till minnesplats nr *# Produkten skriver aktuellt program till minnesplats nr # Produkten skriver aktuellt program till minnesplats nr # Samtliga produkter skriver aktuellt program till minnesplats *# Samtliga produkter skriver aktuellt program till minnesplats # Samtliga produkter skriver aktuellt program till minnesplats #

10 SPECIALFUNKTIONER Visa: Visar vilka utgångar som är programmerade till en specifik ingång genom att IN/UT blinkar. # Spelar ingen roll vilken tryckknapp på produkten som används för antal. ## Spelar ingen roll vilket läge aktuell utgång står i, bara den inte står i automatik (A eller 0). ### Aktuell utgång ändras via närliggande ingång t ex. UT ändras via IN, UT via IN osv. 0 Wink Wink Stoppa funktion Visa Visa Strömbortfall Strömbortfall Reglage Reglage Aktivering Aktiverar wink -funktionen för utgången med samma nummer. ### Avaktiverar wink -funktionen. ### Stoppar påbörjad funktion (utgång stannar i aktuellt läge). ## Aktiverar visa programmering. # Avaktiverar visa programmering. # Efter ett strömbortfall går utgången till det läge den stod i innan strömbortfallet. (fabriksinställning). ## Utgången går tillbaka till det läge som ställs in via reglagen. # Relämodul=,0 eller A Dimmermodul -,0 eller A Aktivera reglage på produktfronten (standard). Avaktivera reglage på produktfronten, dessa fungerar endast i programmeringsläget. BELYSNINGSKURVOR, Dimmermodul (DR) : Denna funktion väljer en specifik kurva för utgången. För att programmera tex UT använd knapp för IN och för UT använd IN osv. Flera kurvor kan sättas samtidigt på vald utgång t.ex. om framkantsdimmer, 0 Vac slutspänning och Vac startspänning önskas (tryck först tryck för att nå framkantsdimmer, sedan tryck för att nå 0 Vac slutspänning och sedan tryck för att nå Vac startspänning). Obs start och slutspänningarna kan varriera något beroende på aktuell nätspänning. 0 Bakkantsdimmer (standad) för elektronisk trafo Framkantsdimmer för ringkärnetrafo Standardkurva Vac - 0Vac 0Vac - 0Vac 00Vac - 0Vac Slutspänning 0Vac Slutspänning 0Vac Slutspänning 0Vac Slutspänning 00Vac Startspänning 0Vac Startspänning 0Vac Startspänning 0Vac Startspänning Vac Startspänning 00Vac Startspänning 0Vac BELYSNINGSKURVOR, Dimmermodul (AN) : Denna funktion väljer en specifik kurva för utgången. För att programmera tex UT använd knapp för IN och för UT använd IN osv. Flera kurvor kan sättas samtidigt på vald utgång t.ex. om V startspänning och V slutspänning önskas (tryck först tryck för att nå V slutpänning och sedan tryck för att nå V startpänning). 0 Slutspänning 0V Slutspänning V Slutspänning V Slutspänning V Slutspänning V Startspänning 0V Startspänning V Startspänning V Startspänning V Startspänning V BELYSNINGSKURVOR, Dimmermodul (DALI / DSI) : Denna funktion väljer en specifik kurva för utgången. För att programmera tex UT använd knapp för IN och för UT använd IN osv. Flera kurvor kan sättas samtidigt på vald utgång t.ex. om maxvärde 0% och startvärde 0% önskas (tryck först tryck för att nå maxvärde 0% och sedan tryck för att nå startvärde 0%). 0 Dali Maxvärde 00% Maxvärde 0% Maxvärde 0% Maxvärde 0% Maxvärde 0% Startvärde % Startvärde 0% Startvärde 0% Startvärde 0% Startvärde 0% Ställer in DALIgrupp för den ingång man tryckt på. Antal tryck sätter gruppnummer. Max tryck.

Programmeringsmanual För Nordic-System

Programmeringsmanual För Nordic-System Programmeringsmanual För Nordic-System Gäller från 0-0-0 Inledning Programmering av Nordic-Systems produkter kan ske på två sätt. Antingen direkt på produkterna eller via vår App. Produkterna behöver ingen

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001 CO 2 -givare Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 1.1 Mätning av CO 2-halt... 1 2 Riktlinjer för installation... 2 3 Beskrivning av gränssnitt...

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr

Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr 24241.621.150 Innehåll Manöverpanel... 2 Inställning av fjärrkontroll... 2 Aktivering av AQUACONTACT... 2 Inställning av flödestid... 2 Inställning

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Bruksanvisning Cebex TC 543

Bruksanvisning Cebex TC 543 Bruksanvisning Cebex TC 53 KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 53 valfria program med vardera 30 segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-28 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

CONTROL PROG SVENSK BRUKSANVISNING

CONTROL PROG SVENSK BRUKSANVISNING Manual CONTROL PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 4 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR... 4 ALLMÄNT OM CONTROL PROG... 4 TECKENFÖRKLARING... 6 SÄTTA I BATTERIER... 6 BATTERIVARNING... 6 INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare Scene Quickstart guide En fantastisk utveckling för gardinvärlden. Denna guide hjälper dig att enkelt komma igång med ditt nya PowerView

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Luftfuktighetsgivare

Luftfuktighetsgivare Luftfuktighetsgivare Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 1.1 Mätning av luftfuktighet... 1 2 Riktlinjer för installation... 2 3 Beskrivning av

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Installation av ICS.2 System

Installation av ICS.2 System Installation av ICS.2 System Inkoppling av Ställdon och trådförbundna termostater V 1.1 SET V 1 L 1 2 3 4 5 M 1 A 1 2 3 4 5 M M BUS 1 2 3 M M M 4 5 Termostater / Thermostats Ställdon / Actutators Anslut

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

BRUKSANVISNING SimplyWorks for ipad kontaktlåda för ios

BRUKSANVISNING SimplyWorks for ipad kontaktlåda för ios BRUKSANVISNING SimplyWorks for ipad kontaktlåda för ios 1 Kompatibilitet SimplyWorks for ipad är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Best. nr 13164 E-nr. 13 060 52 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX-13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Wittkopp. Primor 2000 Level 5

Wittkopp. Primor 2000 Level 5 Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual Innehåll 1 Användning... 3 Öppna... 3 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 Programera användarkod Program 1... 4 Byta Master- eller användarkod Program 0...

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

Bruksanvisning MicroProgel TC 323

Bruksanvisning MicroProgel TC 323 Bruksanvisning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 9 valfria program med vardera segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer