Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling"

Transkript

1 Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och kompetens som matchar företagens och arbetsmarknadens behov är en viktig förutsättning för en regions tillväxt och konkurrenskraft. Med tider då det är många som lämnar arbetsmarknaden samtidigt som många nya inträder har kompetensförsörjning och -matchning lyfts fram som viktiga områden att arbeta med i samtliga regioner. Denna kortrapport ger överblick över ett urval av de bakomliggande variabler som ger förutsättningar och är viktiga för en bättre matchning av tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. De olika variablernas påverkan har olika tyngd beroende på vilken bransch eller yrkesgrupp det är fråga om. Till exempel är många tjänster inom den offentliga sektorn (lärare, läkare, omsorgspersonal mm.) starkt beroende av hur befolkningsstrukturen och - utvecklingen ser ut medan IT-branscher påverkas starkt av den tekniska utvecklingen ute i världen. Figur 1. Ett urval variabler som påverkar matchningsmekanismen på arbetsmarknaden Traditioner Attraktivitet Flyttningar Pensionsavgångar Befolkningsutveckling Värderingar Företagsklimat, entreprenörskap Globaliseringen Internationell konkurrens Pendling Tillväxt Miljö Arbetskraft Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Utbildningsplatser Investeringar Teknisk utveckling Politiken Regelverk Vad är en -region? Västra Götaland med sina 49 kommuner präglas av variation och mångfald. För att åskådliggöra regiondelarnas olika förutsättningar för arbetskraftsförsörjning används i den här rapporten Nuteks indelning av funktionella arbetsmarknadsregioner (-regioner). Indelningen i -regioner baseras på arbetskraftspendling och har i syfte att representera en slags faktiska vardagsregioner inom vilka den större delen av företagen rekryterar sin personal och de flesta människorna kan få ett arbete. Att istället studera arbetskraftsförsörjningen i t.ex. kommuner, riskerar att ge en missvisande bild eftersom kommunindelningen främst består av administrativa istället för mer funktionella gränser. En arbetskraftsbrist i en kommun är ett mindre problem om det finns ledig arbetskraft i en annan del av den faktiska arbetsmarknadsregionen. Principen är att de förvärvsarbetande som är bosatta inom en viss region till övervägande del skall ha sitt arbete inom den regionen. Arbetspendlingens omfattning mellan de funktionella regionerna är därmed begränsad. 1 De två hallandskommunerna Kungsbacka och Varberg ingår i Göteborg. Tranemo kommun ingår i Gislaved men har i denna rapport sammanförts med Borås. Detta motiveras av att de största pendlingsströmmarna från Tranemo går till Borås kommun. Åmåls kommun tillhör Västra Götalands län men ingår i Karlstad som inte redovisas i denna kortrapport. 1 Tillväxtanalys

2 Figur 2. Karta över -regioner i Sverige Källa: Tillväxtanalys Tabell 1. -regioner i Västra Götaland Göteborg Borås + Tranemo Trollhättan Skövde Lidköping Strömstad Bengtsfors Varberg Göteborg Svenljunga Grästorp Karlsborg Vara Tanum Dals-Ed Kungsbacka Mölndal Borås Mellerud Tibro Götene Strömstad Bengtsfors Härryda Kungälv Ulricehamn Vänersborg Skara Lidköping Partille Vårgårda Tranemo Trollhättan Skövde Öckerö Essunga Sotenäs Hjo Ale Herrljunga Munkedal Tidaholm Lerum Alingsås Färgelanda Falköping Bollebygd Stenungsund Lysekil Gullspång Lilla Edet Tjörn Uddevalla Töreboda Mark Orust Mariestad

3 Befolkning Befolkningsökningen koncentrerad till Göteborg En positiv befolkningsutveckling och balanserad befolkningsstruktur är grundförutsättningar för tillväxt och god kompetensförsörjning i en region. Diagrammet nedan speglar de ytterligheterna som finns i Västra Götaland. Göteborg har en klart dominerande ställning när det gäller befolkningstillväxt medan befolkningen i Bengtsfors har minskat varje år under de två senaste decennierna. Alla -regioner har haft relativt sett bättre utveckling under 2000-talet än under 1990-talet. Detta beror framförallt på de stora invandrarströmmarna under andra hälften av 2000-talet. Figur 3. Befolkningsutvecklingen i Västra Götalands -regioner, Index 100= år 1994 Index 100=år Göteborg Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors Borås+Tranemo Invandrarna står för merparten av befolkningsökningen Befolkningen växer genom ett positivt födelse- och/eller flyttnetto. Flyttnettot är skillnaden mellan antalet in- och utflyttare som kan i sin tur delas upp på in- och utrikes flyttare. Diagrammet nedan visar att det är enbart Göteborg som haft ett betydande inrikes flyttnetto medan de övriga -regionernas flyttöverskott under 2000-talet beror enbart på utrikes flyttarna. Flyttningar är intressanta att studera i kompetensförsörjningssammanhang eftersom ålderssammansättningen och kompetensbakgrunden kan skilja sig en hel del mellan in- och utflyttare. Exempelvis har Göteborg haft en omfattande inflyttning av unga vuxna men en stor utflyttning av barnfamiljer. Samtidigt är det betydligt fler högutbildade som flyttar in till Göteborg än ut. Det finns även skillnader i kompetensen och utbildningsbakgrunden mellan in- och utrikes flyttare. Figur 4. Flyttningsnetto under 2000-talet i Västra Götalands -regioner Utrikes flyttnetto Inrikes flyttnetto Göteborg Borås+Tranemo Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors

4 De utrikesfödda blir en allt viktigare resurs på arbetsmarknaden. Denna grupp kännetecknas dock oftast av ett relativt sett lågt arbetskraftsdeltagande. Eftersom andelen utrikesfödda av befolkningen varierar ganska mycket mellan de olika -regionerna får det således olika genomslag i olika regioner. Som följd av det stora utrikes flyttöverskottet har andelen utrikesfödda i befolkningen i Västra Götaland ökat från 12 till 15 procent under det senaste decenniet. Den relativa ökningen har varit störst i Strömstad och Bengtsfors dit många norrmän har flyttat. Även i Borås har ökningen varit stor, tidigare studier har visat att det är många arbetskraftsinvandrare som flyttar dit. 2 Figur 5. Utrikesfödda som andel av befolkningen, år 2000 och % 1 1 År 2000 År % 15% 10% 13% 9% 7% 10% 11% 4% 2% 0% Göteborg Borås + Tranemo Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors Västra Götaland En åldrande befolkning Västra Götaland har i likhet med många andra regioner en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Men ökningen av andelen äldre skiljer sig åt ganska kraftigt mellan olika -regioner. Generellt gäller att de regioner som haft en positiv befolkningsutveckling har även en mer gynnsam befolkningsstruktur en relativt stor andel i arbetsför ålder. Ju högre andel i arbetsför ålder desto lägre blir försörjningskvoten dvs. antalet förvärvsarbetande som skall försörja åldersgrupperna utanför arbetskraften 0-19 år och 65+ år. Tabell 2. Befolkningsutvecklingen i Västra Götalands -regioner Folkmängd år Totalt Befolkningsutveckling Folkmängd 2010 Befolkningsutveckling Andel åringar Göteborg % % 60% Borås + Tranemo % % 57% Trollhättan % % 5 Lidköping % % 5 Skövde % % 5 Strömstad % 5 Bengtsfors % % 55% % % 2 Till och från Västra Götaland, en rapport om flyttströmmar, Västra Götalandsregionen, år 2010

5 Utbildning Stora skillnader i utbildningsnivån Befolkningens formella utbildningsnivå fortsätter att stiga och ligger i linje med att allt större del av arbetsmarknaden kräver arbetskraft med högre utbildning. Strukturomvandlingen har medfört att de enklare jobben i allt större utsträckning flyttas till utlandet medan efterfrågan på personer med specialistkunskaper ökar. Utbildningsnivån har stigit i alla -regioner men andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning varierar kraftigt mellan -regionerna. Till exempel är andelen med eftergymnasial utbildning dubbelt så stor i Göteborg än i Bengtsfors. Skillnaden mellan Göteborg och de övriga -regioner i Västra Götaland är relativt sett ännu större när det gäller den långa eftergymnasial utbildningen dvs. 3 år eller längre. Skillnaderna är även stora mellan kommuner inom -regioner. Figur 6. Befolkningens (25-64 år) utbildningsnivå år 2010 Bengtsfors 11% 10% 53% 23% Strömstad 15% 11% 51% 19% Skövde 17% 13% 52% 17% Lidköping 1 13% 53% 17% Trollhättan 1 14% 52% 1 Borås+Tranemo 17% 13% 4 20% Göteborg 27% 1 42% 14% 24% 15% 4 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eftergymnasial 3 år och längre Eftergymnasial kortare än 3 år Gymnasial Förgymnasial Uppgift saknas Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat mycket även utanför Göteborg. Figuren nedan visar att andelen studenter som börjar på högskola är högre i ett flertal andra -regioner än Göteborg. Kvinnor börjar på högskola i betydligt större utsträckning än män i alla -regioner förutom Skövde där andelen manliga högskolenybörjare är relativt hög. Detta beror till stor del på att Högskolan i Skövde har ett utbildningsutbud som attraherar manliga studenter. Figur 7. Andel högskolenybörjare, promille av befolkningen år, läsåret 2009/ ,0 Kvinnor Män 20,0 19,7 21,7 20,7 19,9 21,3 Promille av befolkningen år 15,0 10,0 17,5 11,9 16,7 13,0 13,9 13,2 11,3 7,3 7,5 16,8 11,8 5,0 0,0 Göteborg Borås+ Tranemo Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors

6 Yrkesstruktur Utöver näringslivsstrukturen kan även yrkesstrukturen i en region förklara utbildningsnivån hos befolkningen. Figuren nedan illustrerar vilken utbildningsnivå som normalt förväntas råda i -regionerna, baserade på vilka yrken som är representerade i -regioner år Figur 8. Förväntad utbildningsnivå efter yrkesstrukturen, år 2009 Bengtsfors 2 59% 4% Strömstad 21% 5 Skövde 2 5 7% Lidköping 27% 57% 7% Trollhättan 33% 52% Borås +Tranemo 33% 51% 7% Göteborg 40% 45% 37% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning Yrken med små eller inga krav på utbildning Okänt Yrken som normalt kräver gymnasial utbildning Yrken med ej specificerat utbildningsnivå Varje yrke är förknippat med de utbildningskrav som normalt krävs för yrket. De olika yrkena kan delas in i yrken som normalt har små eller inga krav på utbildning, yrken som normalt har krav på gymnasial eller eftergymnasial utbildning, samt yrken som ej har specificerat något speciellt krav på utbildning. När det gäller eftergymnasial utbildning så stämmer figur 8 väl överens med figur 6 vilket indikerar att i de flesta -regioner har utbildningsnivå som överensstämmer med yrkesstrukturen. I Strömstad är andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning betydligt lägre än andelen bland befolkningen. Detta kan förklaras av att det finns många högutbildade arbetspendlare till Norge. I Bengtsfors råder det motsatta förhållandet: befolkningens utbildningsnivå är betydligt lägre än förväntad utbildningsnivå efter yrkesstrukturen. Detta ger en indikation på att många sysselsatta har en icke-adekvat utbildning för sitt yrke. Tillgänglighet till högskolor och universitet i Västra Götaland 3 Tillgänglighet till högre utbildning är en viktig faktor för bättre matchning på arbetsmarknaden och för att höja befolkningens utbildningsnivå och kompetens. I kartorna nedan visas tillgängligheten med bil respektive kollektivtrafik till närmaste högskola och universitet i Västra Götaland. Med bil får många av dem som bor i mer perifera delar av området en förhållandevis god tillgänglighet till högre studier. För de som bor i länets nordöstra delar och vill studera vid högskola eller universitet, utan att flytta till studieorten, har en restid till Skövde högskola som understiger en timme. Det möjliggör daglig pendling mellan studieorten och hemmet. Sämre möjligheter har de som bor i Bengtsfors och Strömstad. Det är värt att notera att ungdomar som bor i de allra nordligaste delarna av Bengtsfors och Åmåls kommuner liksom i Gullspång i Skövde har högre tillgänglighet till universitetet i Karlstad än till Högskolorna i Trollhättan respektive Skövde. Det karaktäristiska för tillgängligheten med kollektivtrafik till länets fyra orter med högre utbildning är att de bildar ett stjärnmönster med centrum i respektive högskoleort. Den bättre tillgängligheten följer således i hög grad de stora vägarna kring de fyra orterna. Kännetecknande är även att stora delar av Västra Götaland har en mycket låg tillgänglighet med kollektivtrafik, det vill säga en restid som överstiger en och en halv timme. 3 Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 2011

7 Figur 9. Tillgänglighet till närmaste universitet/högskola i Västra Götaland med bil respektive kollektivtrafik Källa: CRA Näringsliv Ett diversifierat näringsliv Precis som en regions yrkesstruktur så speglar även näringslivsstrukturen befolkningens utbildningsnivå och -inriktning. Näringsstrukturen beskrivs i den här rapporten som sysselsättningens fördelning mellan tolv olika näringsgrenar. Västra Götalands näringsliv är mycket diversifierat med något större andel inom tillverkning än övriga riket. Tillverkningen är relativt sett stor i Lidköping och Bengtsfors. Strömstads näringsliv karaktäriseras däremot en större andel inom handel och kommunikation vilket till stor del beror på gränshandeln. Även Borås med många postorderföretag har en relativt stor andel sysselsatta inom handel och kommunikation. Företagstjänster och finansiell verksamhet är överrepresenterad i Göteborg. Personliga och kulturella tjänster är relativt stor bransch i Strömstad och även detta kan kopplas till gränspendlingen och turism. Figur 10. Förvärvsarbetande dagbefolkning, fördelad på branscher, år 2009 Bengtsfors Strömstad Skövde Lidköping Trollhättan Borås Göteborg 0% 25% 50% 75% 100% Jordbruk, skogsbruk och fiske Energiproduktion, vattenförsörjning och avfallshantering Handel och kommunikation Utbildning och forskning Personliga och kulturella tjänster Ej specificerad verksamhet Tillverkning och utvinning Byggverksamhet Finansiell verksamhet och företagstjänster Vård och omsorg Offentlig förvaltning

8 Bra pendlingsmöjligheter och rimliga pendlingsavstånd är också positiva faktorer för arbetsmarknad. Pendlingen är även ett viktigt verktyg för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden. regioner är bildade utifrån pendlingsströmmar mellan kommuner inom en -region. Därför kan man inte förvänta sig att pendlingsströmmarna blir omfattande mellan -regioner. Stora förväntade pensionsavgångar Under de kommande åren kommer 40-talisterna att lämna arbetsmarknaden. Även om totalt sett utgör andelen 55+ år ungefär en fjärdedel av arbetskraften är det stora variationer mellan olika branscher och olika yrkesgrupper samt mellan olika -regioner. Tabellen nedan visar att exempelvis i Strömstad och Bengtsfors förväntas nästan hälften av alla sysselsatta inom jord- och skogsbruk att gå i pension det kommande decenniet. Samtidigt är vart tionde sysselsatt inom hotell- och restaurangverksamheten som förväntas att gå i pension. Generellt är arbetskraften betydligt äldre i Bengtsfors än i de övriga -regionerna i Västra Götaland. I Bengtsfors förväntas 30 % av arbetskraften att lämna arbetsmarknaden under det kommande decenniet. Tabell 3. Andel sysselsatta 55+ år, år 2009 Göteborg Borås + Tranemo Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 41% 40% 39% 3 42% 43% 39% Tillverkning och utvinning 1 21% 21% 20% 20% 25% 2 21% Energiförsörjning; miljöverksamhet 2 32% 29% 29% 37% 37% 29% 27% Byggverksamhet 21% 21% 21% 23% 25% 27% 29% 21% Handel 1 17% 1 20% 1 22% 1 Transport och magasinering 22% 22% 2 32% 27% 2 41% 24% Hotell- och restaurangverksamhet 7% 9% 10% 11% 9% 17% Information och kommunikation 13% 1 24% 24% % Finans- och försäkringsverksamhet 21% 22% 2 33% 32% 29% 23% 20% Fastighetsverksamhet 31% 37% 3 40% 40% 40% 3 34% Företagstjänster 19% 19% 2 24% 2 31% 19% 20% Offentlig förvaltning och försvar 30% 31% 34% 24% 29% 34% 34% 30% Utbildning 27% % 27% 29% 2 27% Vård och omsorg; sociala tjänster 25% 25% 2 29% 2 33% 33% 2 Kulturella och personliga tjänster 22% % 30% 33% 41% 25% Okänt 41% 45% 40% 43% 43% 45% 44% 42% Totalt 21% 23% 25% 25% 25% 25% 29% 23% För att få en bättre överblick av arbetsmarknadens dynamik skall förväntade pensionsavgångar relateras till förväntade inträdare på arbetsmarknaden. Utträdet från arbetsmarknaden kommer inte att innebära en växling rakt av då alla avgångar inte kommer att ersättas, eller ersättas med samma kompetens. Och eftersom etableringsfasen på arbetsmarknaden varierar ganska mycket mellan olika yrkeskategorier är det svårt att göra en samlad bedömning av hur mycket ungdomarnas inträde betyder för olika regioner, eller för olika branscher. Diagrammet nedan beskriver förhållandet mellan förväntade pensionsavgångar och inträdare under det kommandet decenniet. Antalet avgångar överstiger antalet potentiella inträdare i alla -regioner men är relativt sett större i de mindre -regionerna. Beräkningen bygger på antagandet att nettoflyttningen i -regionerna är lika med noll. Eftersom de mindre -regionerna i Västra Götaland har historiskt sett visat ett negativt flyttnetto, är sannolikheten stor att gruppen potentiella inträdare är något överskattat i figuren nedan. 4 4 Antalet pensionsavgångar ( ) har beräknats som antalet sysselsatta som är 55 år och äldre år 2009 multiplicerat med region- och åldersspecifika sysselsättningsgrader. Antalet inträdare har räknats fram som befolkningen 6 år och äldre (de som är 16+ år om tio år) i respektive region år 2009 multiplicerat med ålders- och regionspecifika sysselsättningsgrader. I denna beräkning har vi inte tagit hänsyn till flyttningar.

9 Figur 11. Förväntade pensionsavgångar i förhållande till förväntade inträdare under perioden Uträdare Inträdare Göteborg Borås Trollhättan Lidköping Skövde Strömstad Bengtsfors, egna beräkningar Sammanfattning Alla -regioner i Västra Götaland har stora utmaningar framför sig när det gäller matchning på arbetsmarknaden. Men skillnader mellan -regionerna är stora när det gäller förutsättningar för att möta dessa utmaningar. Arbetsmarknaden blir alltmer kunskapsintensiv samtidigt som stora grupper håller på att lämna arbetsmarknaden. Hög utbildningsnivå är en viktig förutsättning för snabbare anpassning till en kunskapsintensiv ekonomi. Göteborg sticker ut med en betydligt högre andel högutbildade och med en mer gynnsam befolkningsstruktur än de övriga -regionerna. Å andra sidan har ökningen av andelen med lång högskoleutbildning varit större i de mindre -regionerna än i Göteborg. Regionens befolkningsstruktur har stor betydelse för hur man klarar av generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Det statistiska underlaget i denna kortrapport har visat att en positiv utveckling av befolkningen i arbetsför ålder innebär även en relativt sett lägre andel pensionsavgångar. Därför blir regionernas attraktivitet, i syfte att locka till sig nya invånare, en annan nyckelfråga i hanteringen av kompetensförsörjningsfrågor. En mer diversifierad branschstruktur och tillgänglighet till högre studier gör regionen attraktivt för inflyttare och företag, vilket i sin tur underlättar matchningen på arbetsmarknaden. De flesta -regioner i Västra Götaland har haft ett negativt inrikes flyttnetto under 2000-talet. Därför är det viktigt att man tar tillvara utrikesföddas kompetens och att man aktivt jobbar för utrikesföddas integration på arbetsmarknaden. Författare: Keili Saluveer Fakta & Analys är en kortrapport från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. På kan du registrera dig för prenumeration och ladda ner samtliga kortrapporter. Kontakt: Mats Granér, chef Analys och uppföljning, tel

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET Tomas Ekberg Västra Götalandsregionen Skövde 110405 Varför och hur attrahera de mest attraktiva? Humankapital kommande bristvara och viktigaste insatsvara i en modern kunskapsdriven

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok Om kvinnor och män i Västra Götalands län en statistikbok Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 31 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande...

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer