SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum Plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats"

Transkript

1 SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22 Datum Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare AFA Fastigheter, Boende, Intressenter i närområdet Processledare Strategisk Arkitektur

2 IDÉFORUM 2_UPPLÄGG Inbjudan Inbjudan har skett genom annonsering i tidningen Vi i Vasastan, annonsering i Sabbatsbergsområdet och i trappuppgångar i Sabbatsberg 22 samt genom telefonsamtal och mejl till intressenter i närområdet. Om Idéforum 2 Idéforum 2 bestod av fyra boende i Sabbatsberg 22 och en representant från kyrkan. Kvällen inleddes med en kort presentation av den Visionsstyrda stadsutvecklingprocessen, områdets historia och vad som framkom vid Norms intervjuundersökningar och Idéforum 1.1. Därefter fördjupades samtalet om vad deltagarna tycker är viktigt för Sabbatsbergsområdet i framtiden och vad det kan innebära mer konkret. Idéerna är en viktig ingående del i formuleringen av en vision för det nya området. Visionen ska ta hänsyn till de tankar och idéer som boende och andra intressenter i Sabbatsbergsområdet har om hur området kan utvecklas. I gruppen samlades reflektioner och idéer kring 2 övningar som sammanställs i den här rapporten. Tack för ett bra gemensamt samtal och dialog under kvällen! Idéforum 2 Sammanställning 2

3 AGENDA Introduktion AFA Fastigheter hälsar välkomna Övning 2 - Mood board Hur vill du leva i framtidens Vasastad? Agenda Moderator Göran Cars presenterar agendan Strategisk Arkitektur Strategisk Arkitektur talar om hur den visionsstyrda processen skiljer sig från den traditionella planprocessen och hur idéforumet, som en del i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen, ger möjlighet till delaktighet. Presentation - Områdets historia Om Sabbatsbergsområdets historia. Strategisk Arkitektur. Strategisk Arkitektur Inspiration och påverkansfaktorer. Intervjuundersökningar Idéforum 1 och vår omvärld, Strategisk Arkitektur Presentation Presentation av de idéer som fötts i workshopen med samtal som leds av Göran Cars. Sammanfattning Sammanfattning av kvällen där Göran Cars summerar upp vad som kommit fram. Utvärdering Vad tar ni med er från kvällen? Vad har varit bra med workshopen? Avslutning AFA Fastigheter tackar för visat intresse, informerar om hur materialet återkopplas och vad som händer härnäst Övning 1 - Det sociala livet Vad är viktigast för dig i framtidens Vasastad? Idéforum 2 Sammanställning 3

4 DELTAGARE 4 boende i Sabbatsberg 22 och en intressent från närområdet AFA FASTIGHETER: Gunilla Högbom STRATEGISK ARKITEKTUR: Jan Ytterborn Elin Mossberg ÖVRIGA: Göran Cars Idéforum 2 Sammanställning 4

5 Idéforum 2 Sammanställning 5

6 STRATEGISK ARKITEKTUR PROCESSEN FRAMÖVER Strategisk Arkitektur talar om hur den visionsstyrda processen skiljer sig från den traditionella planprocessen och hur idéforumet, som en del i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen, ger möjlighet till delaktighet. Idéforum 2 Sammanställning 6

7 PROCESS I processen inkluderas hela Sabbatsbergsområdet och Torsgatan. Idéforum 2 Sammanställning 7

8 PROCESS PROCESS VISIONSFORMULERING Återkoppling allmänhet IF 3 Visionsstyrt processarbete VISIONSSTYRT PROCESSARBETE IF 1 IF 2 MEDBORGARDIALOG VISIONSARBETE VWS 1 VWS 2 VWS 3 VISION Visionsmanual PROGRAMMANUAL KONCEP T G ESTALTNING Kommunens planprocess TRADITIONELL PLANPROCESS Planansökan Beslut om planuppdrag DETALJPLANEARBETE Överklagandetid POLITISKT POLITISKT POLITISKT BESLUT BESLUT BESLUT Samråd Granskning Antagande Laga Kraft Idéforum med boende är en viktig ingående del i de visionsworkshopar som genomförs med fastighetsägare och övriga aktörer. Idéforum 2 Sammanställning 8

9 PROCESS AFA FASTIGHETER BOENDE VISION tillsammans skapar vi för framtidens Sabbatsberg 22 LÖSNING ANDRA AKTÖRER/ INTRESSENTER Visionen formuleras gemensamt med boende, fastighetsägare och övriga intressenter i området. Idéforum 2 Sammanställning 9

10 Odlingsbara terrasser balkonger och utsikt, det är ju det som är Torsgränd anledningen till folkstormen mot ett rivningsalternativ handlar om att många Integrera människor Sabbatsberg trivs här 22 idag och Vasaparken Idéforum 2 Sammanställning 10

11 ÖVNING 1 DET SOCIALA LIVET Workshopövningen går ut på att få deltagarna att prata om förändring, drömmar och utveckling av Vasastaden. Alla får varsitt ark och en stund att individuellt reflektera över vad man vill ha mer av i Vasastaden i framtiden. Varje person skriver ned sina idéer på sitt ark utan inbördes ordning. Därefter skickar deltagarna vidare arket med listan till bordsgrannen, som läser igenom och märker med klisterlappar ut de tre idéer som den personen prioriterar högst. Listorna cirkulerar tills alla har prioriterat i allas listor och deltagarna fått tillbaka sin egen lista. Varje deltagare summerar till sist resultatet av prioriteringen på sitt ark inför resten av gruppen. Idéforum 2 Sammanställning 11

12 Populärast: - Träddungar & blomsterplanteringar - Belysning - Vattenspeglar Populärast: - Odlingsbara terasser - Ta sig ner till Klara strand - Gröna ytor mellan husen Populärast: - Behåll oasen och lantligheten uppe vid Sabbatsbergs kyrka - Behåll grönskan - Edens lustgård gym Idéforum 2 Sammanställning 12

13 Idéforum 2 Sammanställning 13

14 Populärast: - Balkong - Båtplats - Integrerade grönområden Populärast: - Grönområde - Parkeringsgarage - Stora balkonger 14

15 Aktivitetshus inbyggt i staden ÖVNING 1_SAMMANFATTNING De prioriteringar som blir mest framträdande berör kvalitéer man upplever redan finns i området idag och som man vill förstärka. Framför allt nämner man grönskan och känslan av att vara i och nära naturen som en mycket stor kvalité i området idag. Den kvalitén vill man förstärka genom träddungar och blomsterplanteringar, odlingsbara terrasser, bevara trädgården vid kyrkan som upplevs som en lantlig oas och ordna belysning av träden kvällstid. Ett ytterligare sätt att förstärka närheten till naturen är att ge möjligheten att ta sig ned till Klara Sjö och möjligheten att ha en båtplats där. En ytterligare kvalité man vill ha i framtiden och som kopplar starkt till den nära omgivningen är balkonger för att fortsatt kunna njuta av utsikten mot och känslan av grönskan runt omkring. Ytterligare idéer som framkommer är parkerings- och cykelgarage, café och kontorshotell. Ett kontorshotell skulle ge en social gemenskap till dem som arbetar hemifrån större delen av tiden. Belysning på träden Idéforum 2 Sammanställning 15

16 involvera oss hyresgäster när ni planerar de nya lägenheterna möjliggör aktiviteter så att det händer saker Idéforum 2 Sammanställning 16

17 ÖVNING 2 MOODBOARD Fem huvudteman presenteras kort som introduktion till övningen. Dessa finns sedan förberedda med ett större ark för respektive tema med ett tillhörande kuvert med en mängd inspirationsbildor som kopplar till temat. Deltagarna får fritt välja ett tema att arbeta med själv eller om man föredrar arbeta tillsammans. Förutom bilderna fanns även sax, färgpennor, lim och post-its att tillgå. TEMAN: - Bostadstyper och variation - Parker, grönska och gårdar - Urbana verksamheter och upplevelser - Mötesplatser - Torsgatan Deltagarna får tid på sig att reflektera utifrån det givna temat och att illustrera sina tankar kring områdets möjligheter i bilder man väljer ut, egna teckningar och text. Övningen avslutas med att deltagarna presenterar sina tankar för de övriga, följt av en gemensam diskussion. Idéforum 2 Sammanställning 17

18 Balkonger och grönt. Undvik platta tak. Bygg tillgängligt, även de som inte bor här ska kunna komma in. En dynamik i områdena som omger husen. Området ska vara så tilltalande så att det blir en smältdegel, ett kulturellt utbyte mellan de som bor där och inte bor där. Bra med flöde från Torsgatan, så att det inte blir isolerat. Den skiss som tagits fram är bara en stor bunker. Bygg huset åt sydväst, så att så många som möjligt får sol. Försök att bygga lite uppbruten arkitektur så att det inte är så förutsägbart, att man kan råka ut för överraskningar. Fint med terrasser ovanpå. 18

19 Gärna både lite vildvuxen miljö och mer ansatt. Det är också väldigt viktigt med ljuset i det här mörka landet, när man tittar ut i november är det trist och mörkt. Det bästa med vår lägenhet just nu högt upp är ljuset och himlen. Ibland är det som eld och himlen är alldeles rosa, så himla vackert. Man blir glad när man tittar på de där bilderna. Det är så ljust i lägenheterna generellt, det tilltalar. Öppen planlösning, mycket ljus och orienterat åt sydväst. Sovrum åt andra hållet. Idéforum 2 Sammanställning 19

20 Området ska vara så tilltalande att det blir en smältdegel. Ett kulturellt utbyte mellan de som bor där och inte bor där Edens lustgård. Eftersom att ni ska bygga ett hus, varför inte göra ert hus till det speciella Edens lustgård? Den skulle kunna innehålla både konst- och spontanindrott och naturstråk. Edens lustgård ligger uppe på taket på ert hus. Det börjar på gården med orangerier. En djungel med fåglar som kvittrar omkring. Fiskar som simmar. Akvarier. Några går på konstrunda här. Man utnyttjar även bullerplank för att visa konst och bildar ett konststråk längs planket. Alla konstintresserade går över bron uppe i luften, ovanför staden. En till bro går från Bonnierhuset över Torsgatan upp till kyrkan. Kyrkan öppnar ett litet sommarcafé i trädgården eller gör ett café i Slöjdhuset där vetenskapsjournalisterna jobbar idag. Pingis och basket, små banor. Vattnet, kajerna. Ert hus ska speciellt ut. Det ska vara jättemärklig design. Gemenskap

21 Inte verksamheter utefter ekonomisk vinning utan vad människor kan göra här. Saker som är enkla att både göra och arrangera och som inte kostar något. Det som krävs är lite yta och fantasi. Lite öppna ytor för stora aktiviteter eller lite mindre om man vill spela pingis. Gå ut med hunden, vara tillsammans med andra eller sitta på en stol själv. Utomhusteater som inte kostar någonting. Skateramp. Plats för ungdomsaktiviteter och egna initiativ. Maten är viktig. Torg man kan handla på eller gå in i butiker. Hämta hem eller sätter sig och fikar. Varför inte odla? Idéforum 2 Sammanställning 21

22 Gemenskap. Det där cafét ser precis ut som hörnet vid Torsgränd. Exakt så som vi ville ha det. I vår stressade värld finns inte så mycket tid att göra käk, bättre att gå ner till någon som kan det. Sen ser man här att man kan spela pingis eller schack t ex, men det finns en risk att det blir lite för stökigt. Man ska ha saker som man kan göra både på dagen och på kvällen. Här sitter de också och har mysigt på kvällen, utan att störa några grannar. Då slipper man det här med bilen och att vara orolig om man tar en öl. Idéforum 2 Sammanställning 22

23 Saker som man kan göra både på dagen och på kvällen ÖVNING 2_SAMMANFATTNING Många av de idéer som framkommer handlar om att skapa mer liv och aktivitet i området för att området i högre utsträckning ska bli en plats för möten och där man vistas, njuter och spontant aktiverar sig. Den starka gemenskap man upplever i bostadsområdet kan förstärkas i det omkringliggande området och det kommer fram många idéer om hur det skulle kunna te sig. Förslagen berör både den fysiska miljön och innehåll. Dessa handlar dels om att förbättra utomhusmiljön genom att utveckla den högt uppskattade grönskan ännu mer. Både den vildvuxna och den mer iordningställda grönskan bör tas om hand och terrasser för odling skulle ge möjligheten att mötas och utöva ett odlingsintresse. Ytterligare förutsättningarna till spontana aktiviteter behövs för både ungdomar och äldre. Det ska finnas möjlighet att mötas och aktivera sig på ett sätt som inte kostar något, t ex en skateramp, pingis, basket, odling och konstutställning i utomhusmiljön, ett utomhusgym med springbana som knyter ihop hela området och möjlighet till bad. Plats för ungdomsaktiviteter och egna initiativ Idéforum Något som efterfrågas är även fler mötesplatser i form av ett torg att handla på eller butiker, ett utomhuscafé vid kyrkan eller restaurang i närområdet. 2 Sammanställning 23

24 SUMMERING AV KVÄLLEN Idéforum 2 Sammanställning 24

25 SUMMERING_GÖRAN CARS Den minsta gemensamma nämnaren bland det här områdets absoluta kvalitéer jämfört med andra områden är att det är så grönt. Integrationen med det gröna området, det är något man vill vårda. Konkreta idéer har kommit fram om hur man kan stärka den kvalitén; allt från hur man kan använda sig av gårdsmiljön på ett mer aktivt sätt till hur man kan använda sig av träd- och odlingsmöjligheter i utomhusmiljöer. Små saker som kan stärka de gröna kvalitéerna. Det här med arbetsplatser är också värt en kommentar. Vi börjar få nya arbetsmönster och det finns en stor poäng att fundera över hur framtidens hyresgäst kommer att använda sin tid. Det är tilltalande för många att inte behöva gå hemifrån för att att jobba. Kan det integreras? Man måste förstå att målgruppen man vill nå har speciella krav för vad som gör att det känns som en trivsam miljö. Området har ett intressant läge gällande utsikter och väderstreck. En självklar signal är att balkongen uppfattas som en viktig kvalité. Edens lustgård, en del av det gröna, helhetsupplevelsen, det smått unika. Det går även som en röd tråd att folk vill göra något mycket mer än bara ett hus. Förslagen handlar mycket om att utveckla hela miljön; urbana kvalitéer och gemenskap. För att göra detta behöver frågan lyftas i ett större perspektiv och till Stockholms stad som man måste visa att man har en tanke. Se detta som en pusselbit. De idéer som kommit fram under kvällen ligger mycket i linje om vad staden vill, dvs försök att skapa gatuliv och förstärka gatuliv där det redan finns en attraktion. Koppla an till staden. Åsikterna ger en hel del nyttigt inspel till AFA Fastigheter till den fortsatta processen. Man kan skapa något fantastiskt längs med stråket Torsgatan som kan bli en tillgång inte bara till de som bor där utan till hela staden. Hammarby sjöstad hade från början främst intentionen att vara något bra för de som bor där, men idag åker även andra dit. Torsgatan har ett fantastiskt läge, men kräver ett lite större grepp. Idéforum 2 Sammanställning 25

26 UTVÄRDERING AV KVÄLLEN Idéforum 2 Sammanställning 26

27 VAD HÄNDER HÄRNÄST? Den här summeringen läggs upp på AFA Fastigheters hemsida; Nästa steg i processen är den andra och tredje visionsworkshopen som genomförs med fastighetsägare och aktörer i området. Vid det tillfället presenteras vad som framkommit vid Idéforum 2. Idéforum 2 Sammanställning 27

MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD

MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING MEDBORGARFORUM 2 NORRA SIGTUNA STAD Datum 120508 Plats Sigtunastiftelsen Deltagare NCC, Sigtuna Kommun Processledare Strategisk Arkitektur 1 AGENDA 18.00-18.10 Moderator

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer