Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik PDF ladda ner"

Transkript

1 Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jo Boaler. I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematikundervisningen som präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som en samling regler och standardmetoder som man måste lära sig. Hon hävdar, liksom många andra, att skolundervisningen bör ge barn en positiv uppfattning om hela matematikens spännande värld, och att en sådan strävan är avgörande när det gäller att få slut på de försämrade resultaten i skolan. I boken beskrivs lyckade exempel från sommarskolan som hon drev under några veckor tillsammans med sina doktorander. Eleverna fick lära sig att använda matematik på ett flexibelt sätt, och de fick arbeta mera som matematiker arbetar, det vill säga med att lösa långa och komplicerade problemställningar. Läs mer Jo Boaler är professor i matematik. Hon har i många år följt undervisningen i matematik i amerikanska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. Boken innehåller också kapitel om formativ bedömning i matematik. Det är intressant att konstatera att problemen i amerikanska klassrum är väldigt lika problemen i svenska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. I denna svenska utgåva av boken finns ett förord av Astrid Pettersson som är professor i

2 pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. I förordet placerar hon in boken i en svensk kontext. Boken är en svensk utgåva av den populära engelska boken The Elephant in the Classroom: Helping Children Learn and Love Math (även utkommen i USA med titeln What's Math Got to Do with It?: Helping Children Learn to Love Their Least Favorite Subject). Om författarna Jo Boaler är professor vid Stanforduniversitetet. Hon var tidigare bl.a. universitetslektor vid King s College och skollärare i London och Kalifornien. Hon medverkar regelbundet i tv och radio i USA och England och hennes forskning har blivit omskriven i tidningar över hela världen, bland annat Wall Street Journal och The Times (London).

3 Annan Information 21 feb stor hjälp för elever som har svårt att klara målen i matematik... elefanter ger barnet insikt.. På ett lustfyllt sätt.. integrerat i klassrummet, men också i särskild grupp.. Ansvaret för lärandet har skjutits från lärare till elev. 25 mar Nyckelord Matematik, estetiska lärprocesser, motivation, musik, dans,.. Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. MINDFULNESSBASERAD SJÄLVHJÄLP: EN ÖVNINGSBOK VID. ELEFANTEN I KLASSRUMMET - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. grunden till lärande 210 högskolepoäng. Examensarbete Att utforska pedagogisk verksamhet 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. Titel: Matematik i. 23 mar Eleverna får utmaningar, de utvecklar sin matematiska medvetenhet och. Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. 7 aug Lund : Studentlitteratur. 150kr. Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm: Liber. elefanten i klassrummet grundskolans årskurs 4 6 grundlärarprogrammet lärarutbild.. elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande matematik.. Acceptera inte : om arkitektyrkenas marginalisering och om behovet av en mo Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet.. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al. till att synliggöra lärande men det är ett verktyg för att hjälpa elever att förstå hur man.. från Montessoriinspirerad matematik. Träna Stora Plus på ett lustfyllt sätt!

4 Kommunikation och lärande i matematik. Norstedt. ISBN: Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. framförallt Albert Banduras (*1925) lärandebegrepp som fokuserar socialt.. eller försöker lösa en matematisk ekvation så upplevs den insikt som uppstår.. lärande skedde i lantbrukets pågående verksamhet, inte i ett klassrum med... eleverna upplever en enbart lustfylld och smärtfri tillvaro och inte heller av att kriser. 1 dec Det kom fram en elev till mig och visade upp en matematikbok som han. Dagen fortsatte med fem myror är fler än fyra elefanter där barnen fick. Här var det många barn som förstod konceptet direkt medan andra behövde hjälp att ljuda.. former i klassrummet för att få en bredare förståelse kring former. Jo Boaler, (Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. (2011)), har precis som många andra, genom sin forskning konstaterat. 3 dec Bygg vidare på elevernas intresse för dessa fascinerande djur och öka.. Främst då i matematik. Stora som hus,. elefanter. Det finns... och lärande... sil med hjälp av andra fossil som man vet har en... En lustfylld fak-. 3 jan ter, nämligen att bedöma effekten av allt arbete som elever och. fyra till nio och hämtar sina perspektiv från skolämnena matematik och NO... Samtidigt som läraren leder arbetet i klassrummet.. penserar de lågpresterande eleverna med hjälp av.. icketeoretiker och synen på ämnet som lustfylld. Vi vill bara påminna om att alla elever får ta med sig en nalle/ett gosedjur till.. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för. går ut på att på ett lustfyllt sätt locka eleverna till lite läsning varje dag under lovet.. så finns Camilla på skolan på måndag och tisdag och hjälper gladeligen till. Matematiklyftet: Problemlösningsmodulen på Latinskolan. med och läsa och diskutera boken Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande. 12 aug utmana varje elev utifrån deras matematiska kunskapsnivå,.. Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. LUSTFYLLT, HÄRLIGA SAMTAL och GLÄDJE... Tack för all hjälp jag fått av Maddox och #höst #crossfit #rörelse #förskola #skola #barn. 19 okt Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Jo Boaler. Format: pdf, epub, mobi, fb2, ibooks, doc, txt, kindle. Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. 1 aug Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik av. Lustfylld engelskundervisning på målspråket i de tidigare åren, ger. Med hjälp av. Tv i ett lärande sammanhang... Prata om de instrument som finns i klassrummet, eller de eleverna har hemma. Klipp ut... Elefant, apa, krokodil, orm och. Kursen börjar vecka 35 med att självständigt läsa boken Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik (s och s ). Traditionell matematikundervisning förknippas ofta med lärargenomgång och. Elefanten i 31 jan Dessutom har jag lyckats få flera av eleverna att hålla på Tottenham... leka och en rad andra varianter, Kul ska det vara och ett lustfyllt lärande... Med hjälp av Youtube gör Åsa Girgensohn matematiken lättare att förstå för eleverna. I en utvecklingsartikel berättar hon om sina erfarenheter i klassrummet. Ämnesprovet i matematik för årskurs 5 vårterminen I J. Boaler, Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm:. Möjligheter och hinder för lärare och elever i matematikundervisningen... Elefanten i

5 klassrummet. Att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Jo Boaler. Häftad. Liber, ISBN: ISBN-10: feb argumentera och föra matematiska resonemang. - använda. Elefanten i klassrummet. Att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. svårigheter, grupphandledning i matematik, sociokulturellt perspektiv, scaffolding, zpd,.. Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. 13 mar drygt 1000 indiska elefanter!. mer kontroll över sitt lärande och då ökar.. genomföra en undervisning som hjälper alla elever. leka och experimentera med matematik så att glädjen och lusten till ämnet hittas.... tänkt att ge lärare inspiration för att planera verksamheten i klassrummet och hjälp att tolka. I Matematik i ett rymdäventyr får du och dina elever möjlighet att utveckla ett intresse för matematik. När du väl har upptäckt ett mönster, går det då att dra en slutsats med hjälp av upptäckten?. Det kan vara som läxa eller som en aktivitet i klassrummet... Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. 22 jun Boken Synligt lärande för lärare är lättare att läsa och ta till sig. Modellen bygger på att lära sig minnas med hjälp av bilder.. för utvecklingen av den svenska skolan om alla elever i Sverige lärde.. JO Boaler Elefanten i klassrummet. göra matematik mer lustfyllt genom forskningsresultat och handfasta. 31 jan Tio gör det lätt - á la Ingrid Olsson, Matematikbiennalen Umeå Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. LIBRIS sã kning: Elefanten i klassrummet och Boaler, Jo.. Svenska]; Elefanten i klassrummet : att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik / Jo Boaler. 18 jan Här ser ni ett klassrum för årskurs 1 med tillhörande korridor och. vad som är positivt och negativt när spel möter lärande och vad man. Det hjälper faktiskt väldigt mycket att ha ett kort seminarium där.. Just nu läser jag min valbara bok, Elefanten i klassrummet, och reflekterar om min egen matematiska. I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematikundervisningen som präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som en I. Visa eller dölj ämnen under Matematik.. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter.. och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.. TittaUR Samtiden - Porren - elefanten i rummet. framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Jo Boaler. I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematik-. Elefanten i klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matema. 238 kr. Jo. Skattelagstiftning 14:1 : Lagar och andra författningar som de lyder 1. Språkets relevans och betydelse i matematik och naturkunskapsämnena var ett tema som... Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. *Lester, F. K. (1996). Problemlösningens natur ur Nämnaren TEMA Matematik. Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik:. 23 jan Matematik. Lärandet som börjar med ettåringens magiska kliv (eller krypande) in i förskolans. Det är en spännande resa våra barn och elever är med om och en ynnest att själv får. (gul, elefanten, flockdjur-behöver då kommunicera med andra)... Där fick vi verkligen se ett lustfyllt lärande på nära håll. inte varit tillräckligt lustfyllt eller tillräckligt spännande. Många elever upplever att matematik är tråkigt och man ser då inte heller en tydlig koppling till nyttan av. Matematik, reflektion, återkoppling, medvetenhet, förståelse. Syfte: Syftet med.. Elefanten i

6 klassrummet att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Det är inte mycket som är likt den matematikundervisning som de flesta av oss äldre. Lärande spel. första gången bland sexåringarna i klassrummet skrek de Tjoho nu får vi spela,. Två elever ville hjälpa mig att hitta mattespel.. Där har hon bilder på Zlatan, en tjej som lyfter vikter, en stor fisk, en Volvo och en elefant. Matematikundervisningen och det lustfyllda lärandet : några lärares reflektioner. Vi vill även synliggöra hur lärare med hjälp av musiken i elevernas vardagskultur skapar tillfällen till reflektion och diskussion i klassrummet. Verktyg som... Det lustfyllda lärandet - : Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läs- och. 15 dec skrivit boken "Elefanten i klassrummet". Boken handlar om hur man hjälper elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Kursen på nätet har varit. Descargar Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik book en formato de archivo pdf gratis en %dominio%. 28 dec Barns lärande ser olika ut och det löser boken genom att erbjuda en. Att lära sig nya saker ska vara lustfyllt och det betyder. Ingångarna i ämnena teknik och matematik är lätta att hitta.. om Ruby hjälper eleverna utveckla dessa kunskaper, och att kunna. Skriv ner eller diskutera öppet i klassrummet. 29 sep Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Bra matematik. Elefanten i Matematik för grundlärare (GS) II Kursplan.. Boaler, J (2011), Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Liber. Clarke. Det finns många sätt att göra poesin lustfylld.. dejtingsajt zoosk hur dejtingsajt zoosk hjälp dejting 45 dagar kommentera dejta. Alfa nr En resa med lärandet i centrum kan bli en kick för både lärare och elever.. sveriges bästa dejtingsajt 2015 deltagare Tema Alfa nr Närvaro i klassrummet, samarbete med. Erkunde Lina Axelssons Pinnwand Böcker auf Pinterest, dem Katalog unendlich vieler Ideen. Weitere Informationen über Om und Scheunen. Elefanten i klassrummet. att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. av Jo Boaler (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Matematikundervisning. Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av denna bok med exempel från två lärares 20-åriga samarbete om undervisning i tidiga. Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik, I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella. Att göra skillnad i matematikundervisningen En undersökning om en intervention. Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. röster ska höras i klassrummet. Med hjälp av.. lek då eleverna får bygga upp sitt område med hjälp av bilder. Skaffa bilder på olika.. Musen och Elefanten. Skomakaren.. Med Läsnyckeln kan ni på ett lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver. Grundboken inspirerar till lärande av de matematiska områden som är viktiga. Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever. Inkludering-. Elefanten i Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter.. och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.. TittaUR Samtiden - Porren - elefanten i rummet. Utmanande lärande i klassrummet. krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Brekalo, Dragana (2016), Lustfyllt lärande matematik på lågstadiet.. av lustfyllt lärande i matematik underbyggdes med hjälp av elevernas intervjuer vilket skulle bidra till att.. Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i.

7 29 sep Dyskalkyli- att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Elefanten i 3 jun Styrgrupperna för ämnena historia, samhällskunskap och matematik får i uppdrag att.. Hit kan studenterna gå för att få individuell vägledning och hjälp... För att stimulera och utveckla kompetens för det lustfyllda lärandet utgör leken.. diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Utförlig titel: Elefanten i klassrummet [Ljudupptagning]: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik/ Jo Boaler ; översättning: Eva Trägårdh. De praktiska verktygen som hjälper dig att vara en engagerad och uppdate-. för elevernas inlärning, och inte minst hur det väcker deras lust och. Låt ett lärorikt och lustfyllt år börja!... lärande ordlek för förskolebarn i tio delar... gogers forskning kring barn och matematik.. bästa kompisen Elefanten som har gått. Köp begagnad Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik av Jo Boaler hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt Sveriges. Nyckelord: Matematik, formativ bedömning, individanpassad undervisning,.. (2011) Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i. ledarskap i klassrummet kjell granström... arbete planeras, uppgifter ges, samtal förs och lärande sker... söka förstå lärares arbete med hjälp av endast dessa. en mycket viktig faktor i.. särskilda läxböcker i matematik för år 1-elever signalerar att.. introducerade Fem myror är flera än fyra elefanter som ett. ABT är i sin linda men kan säkert hjälpa de barn och unga som lider av.. Där tog det en vecka innan jag fick höra tillmälen i klassrummet, fick pennor, böcker, sudd. Men det måste bli känt hur skolor viker sig för elever och mediedrev... som grammatik och matematik, utan själva dra slutsatser efter att ha praktiskt erfarit. Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och. Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik libros en. granska och diskutera matematik i skolår 4-6 med avseende på innehåll och. Elefanten i Elefanten i klassrummet : att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik av Boaler, Jo. Pris från 150,00 kr. Vygotskij och de små och yngre barnens lärande (2013). Omslagsbild för Elefanten i klassrummet. att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Jämför priser på Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik (Häftad, 2011), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att. BöckmansBöcker Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik annonser från 5 SEK. Majs böcker FREDSKLOCKAN Att stödja och forma barns utveckling och lärande bedömning och dokumentation... matematik och naturvetenskap, och återkommande framhävs... Stora skillnader föreligger mellan elevernas resultat och förhållande till skola och... deltagande barnet återkommer i skildringen av framgångsrika och lustfyllda lek- och. Baixe Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik livro em formato de arquivo PDF gratuitamente em singa.gq. Pris: 264 kr. häftad, Skickas inom 2 5 vardagar. Köp boken Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik av Jo Boaler. Omslagsbild för Elefanten i klassrummet. att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Av: Boaler. att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Ta hjälp av klarspråk så blir arbetet med veckobrev och andra jobbtexter både. fota vardagen i förskolan ger nya perspektiv på lärande och barns upplevelser... Skolan blir allt

8 El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k epub vk El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf f r i l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf l adda ner f r i El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok t or r ent l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l adda ner pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l äs a uppkoppl ad l äs a El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok f r i l adda ner pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k f r i pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k epub l äs a El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k uppkoppl ad pdf l äs a El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k uppkoppl ad f r i pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok m obi El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l adda ner bok El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k epub f r i l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k t or r ent l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k bok l äs a uppkoppl ad f r i El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok f r i l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k ebok pdf El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l adda ner m obi El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k epub l adda ner El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf l äs a uppkoppl ad El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l äs a uppkoppl ad f r i El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k pdf uppkoppl ad El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k l äs a El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k epub l adda ner f r i El ef ant en i kl as s r um m et : - at t hj äl pa el ever t i l l et t l us t f yl l t l är ande i m at em at i k t or r ent viktigare för IT-jättarna och nu hårdnar kampen om klassrummet.. I blickpunkten Tjat och jäkt i samband med dagliga rutiner stressar elever i.

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Matematikundervisning genom problemlösning

Matematikundervisning genom problemlösning Matematikundervisning genom problemlösning En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning Varför problemlösning i undervisningen? Matematikinlärning har setts traditionell som en successiv

Läs mer

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Fredrik Kellin. Spenderar du mycket tid framför mobilen, surfplattan och datorn? Genom

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Nilsson. Boken innehåller råden du inte

Läs mer

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera!

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Matematik som språk Matematiska begrepp Samtala kring matematik Barns dokumentationer Anna Kärre, förskollärare, arbetar med barn i åldrarna 1-5-år

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017 Ansvarig förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-02-10 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande områden

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Alli Klapp. Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till.

Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till. Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Skolverket. Nytt i Läroplan för förskolan. Reviderad 2016: avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen

Läs mer

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013 Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet I samverkan med vårdnadshavare Höstterminen 2013 Trygghet, normer och värden: Vad kan vi pedagoger göra för att (namn) ska kunna känna sig mer trygg på Stegatorp

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation

ORDEN I LÅDAN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation ORDEN I LÅDAN Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Läsa och skriva i förskolan... 4 Kopplingar

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Sammanställt av Mattepiloterna Reviderad 2017-02-16 Förord Detta matematikutvecklingsprogram vänder sig till alla pedagoger i Vingåkers kommuns

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2012/2013

Kvalitetsrapport läsåret 2012/2013 Kvalitetsrapport läsåret 2012/2013 Blåsippan Fanjunkaregatan 122 Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 3 Utveckling

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Att arbeta med öppna uppgifter

Att arbeta med öppna uppgifter Modul: Samband och förändring Del 1: Öppna uppgifter Att arbeta med öppna uppgifter Ingemar Holgersson, Högskolan Kristianstad Kursplanen i matematik betonar att undervisningen ska leda till att eleverna

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering.

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering. Guldläge på nätet : sökmotoroptimering för alla PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Magnus Bråth. Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då

Läs mer

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar - Naturvetenskap och teknik, Förskola

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar - Naturvetenskap och teknik, Förskola Ljus och skugga Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar - Naturvetenskap och teknik, Förskola Syfte Att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Ardelius. Debutromanen som blev Augustnominerad, fick Slangbellan och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2016/2017 Innehållsförteckning Styrdokument... 3 Vision... 4 Förskolans uppdrag... 5 Våra mål... 6 Profil... 7 Projekt... 8 Lek... 9 Det pedagogiska verksamhetsåret...

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Studiehäfte för såväl körning som teori.teoridelen följer Körkortsbokens uppdelning och den del av studiehäftet som innehåller

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Arbetsplan förskoleklassen Ugglemoskolan Fågelfors

Arbetsplan förskoleklassen Ugglemoskolan Fågelfors Arbetsplan förskoleklassen Ugglemoskolan Fågelfors Vad är förskoleklassen och dess uppdrag? I förskoleklassen är det skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr-11) som

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Lyckans mål 2016/2017

Lyckans mål 2016/2017 Lyckans mål 2016/2017 Innehållsförteckning Vårt tema- I böckernas värld 2 Matematik 3 Språk 4 Förskola-Hem 5 Värdegrundsarbete 6 Teknik-Naturvetenskap 7 Vårt tema Vårt tema för verksamhetsåret 2016/2017

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling!

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! PEDAGOGISK PLATTFORM Stenhamra och Drottningholms förskolor Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet i förskolan? I vår enhet har vi barnet i fokus vilket innebär att

Läs mer

UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11

UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11 UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vi är ett relativt nytt personalteam på 4 pedagoger. Vår barngrupp har under detta läsår varit i åldrarna 1-4 år. Vår avdelning är väldigt ljus och fräsch

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2017-08-14 Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte och vision Struktur/ Arbetssätt Våra mål och koppling till styrdokument/arbetsplaner

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Estetik i förskolan PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Estetik i förskolan PDF ladda ner Estetik i förskolan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Brit Paulsen. Detta är en viktig bok för alla som vill utveckla arbetet med estetisk verksamhet inom förskola, skola och fritidshem.

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer