Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015

2 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg (lokal Rälsen) Grupprum Konduktören; Destinationen och Spåret är bokade Tid: 25 juni kl (fm kaffe serveras 09.30, lunch och em kaffe kl 15.00) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Återföring av projektmedel Diarienummer RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 2. Plattformar för den socialal ekonomin i Västra Götaland Diarienummer RUN Omfördelning av projektmedel socialt entreprenörskap Diarienummer RUN Connect2Capital 2016 Diarienummer RUN Industriell förnyelse i Mariestad Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 6. Innovationer för det goda livet 2.0 Diarienummer RUN Landsbygdsprogrammet inklusive regionalt serviceprogram 7. Erfarenhetsspridning i projektet Stärkt lokal attraktionskraft Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Maritimt 8. Maritima projekt inom Leader Bohuskusten och gränsbygd Diarienummer RUN Ren och attraktiv kust, södra Bohuslän respektive norra Bohuslän Diarienummer RUN Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Hållbara transporter 10. BSR elecric Enhancing e-mobility in the Baltic Sea Region Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Life Science 11. 3D bioprinting center som en del av forskningsinfrastrukturen i Västra Götaland Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Internationella forsknings- och innovationssamarbeten MoRE Mobility for Regional Excellence - MoRE se nedan ärende Föredragning Suzanne Hammarström 12. Resultat av andra utlysningen inom MoRE inledande tjänsteutlåtande Diarienummer RUN Inhibiting Pseudomonas aeruginosa, a multidrug resistant pathogen Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 14. Aetiology and pathbiology of inherited cardioskeletal muscle diseases Diarienummer RUN Market mechanisms for multiple minds Diarienummer RUN Innovating Accessibility Planning Methodologies for Sustainable Urband and Regional Development: The case of Västra Diarienummer RUN Merging nano-optics and nano-electronics Diarienummer RUN The role of neuroinflammation in Alzheimer's disease Diarienummer RUN Development of Novel Lightweight High-Temperature Materials Diarienummer RUN Deciphering machineries underlying disease inclusion body formation for developing early diagnosis markers of neurodegenerative disorders Diarienummer RUN Hybrid sensing for understanding of laser welding technology for process control (Hy-Las) Diarienummer RUN Sensory and nutritional quality of organically produced beef meet Diarienummer RUN Epigenetic effects of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons on early developmental stages in fish Diarienummer RUN Universities and the Management of Intellectual Property in the Knowledge Economy Diarienummer RUN Sustainable society through catalysis Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 26. Creating innovative experiences in tourism Diarienummer RUN Wildlife-livestock interations - problems and Diarienummer RUN Mobility for Regional Excellence 2.0 (MoRE 2.0) Diarienummer RUN Bryta utanförskap och segregering 29. Sociala investeringsmedel Diarienummer RUN World Innovation Change Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 31. Bredbandsstöd till Vara Diarienummer RUN Förlängd tilläggsfinansiering Trollhättan Hallden, Diarienummer RUN SVAR PÅ MOTIONER 33. Svar på motion av Patric Silverklinga med flera (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer Diarienummer RUN YTTRANDE ÖVER REMISSER 34. Yttrande internremiss från regionstyrelsen riktlinjer vid hantering av e-post. Diarienummer RUN Yttrande internremiss från regionstyrelsen förslag till reglementen Diarienummer RUN

6 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 36. Yttrande - Remiss från Finansdepartementet Promemorian Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg två modeller Diarienummer RUN Yttrande - Remiss från Näringsdepartementet Koll på anläggningen (SOU 2015:32)) Diarienummer RUN ÖVRIGT 38. Information om kommande satsning på The GIG - Game Incubator Göteborg Diarienummer RUN Information om Test Site Sweden - West Diarienummer RUN Information om Kompetenscentrum för innovation och hållbar samhällsomställning Diarienummer RUN Information om utvärdering av Grön integration Diarienummer RUN Information om Inriktning för Västra Götalands externa påverkansarbete Diarienummer RUN Återrapportering av slutredovisade projekt maj-juni 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 45. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (brådskande) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN

7 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (6) 48. Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende Informationsärenden Tema: Bryta utanförskap och segregation a) Information om temat Bryta utanförskap och segregation, Agneta Mårdsjö m fl, Koncernstab regional utveckling, näringslivsavdelningen (kl inkl frågor) Bensträckare b) Information om Strategisk forskningssamverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde. (kl inkl frågor) c) Information om externa agendan, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer, enheten för externa relationer (jfr underlag ärende 42). Charlotta Lundström och Gustaf Rehnström, Koncernstab kommunikation och externa relationer, enheten för Externa relationer, (kl inkl frågor) d) Allmän information, Fredrik Adolfsson, Koncernstab regional utveckling, regionutvecklingsdirektör (kl inkl frågor) e) Frågor på väg till/från Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), presidiet (kl inkl frågor) Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön - Res kollektivt (www.vasttrafik.se)

8 Ärende 1

9

10

11 Ärende 2

12 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Avdelning näringsliv Handläggare: Hanna Katarina Nyroos Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för fortsatt medfinansiering av projektet Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr för år 2015 Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kronor år 2013 och kronor år Projektinnehåll: Vuxenskolan Västra Götaland har ansökt om kronor för fortsatt projektperiod för projektet Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland. Projektet ligger inom ramen för programmet för social ekonomi, insatsområde 3, sociala ekonomins förutsättningar. Ansökan avser det tredje året av ett treårigt projekt som pågått sedan Projektet har tidigare beviljats projektmedel med årliga beslut, kronor år 2013 och kronor år I det ursprungliga beslutet för år 2013 anges att projektet har möjlighet till ytterligare projektmedel för 2014 och 2015 enligt ansökan, under villkor att övrig finansiering erhålls och att projektägaren inkommer med en uppdaterad budget. Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

13 Datum Diarienummer RUN (3) I Västra Götaland finns fyra delregionala nätverk för social ekonomi: Social ekonomi Fyrbodal, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, Social ekonomi i Sjuhärad samt Göteborgsregionen social ekonomi. Syftet med projektet är att stödja utvecklingen av social ekonomi genom att erbjuda rådgivning, utbildning, utveckling och förmedling av projektstöd i respektive delregion, samt att driva en gemensam digital mötesplats för kunskapsöverföring. Projektet har en gemensam del som handlar om projektledning, kunskapsöverföring, marknadsföring och strukturpåverkan. Projektet har också delprojekt i de olika delregionerna. Bland aktiviteterna ingår bland annat att organisera arbetet med delregionala bedömningsgrupper för de socialt entreprenörskapsprojekt som Västra Götalandsregionen utlyser, att erbjuda de sökande skrivandestöd samt i vissa delregioner ordnat informationsmöten under ansökningsperioden. Nätverken har också ordnat dialogmöten och varit delaktiga i processen med att arbeta fram Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och social ekonomi. Medfinansieringen var inledningsvis svår att lösa och regionutvecklingsnämnden fattade beslut om ytterligare projektmedel för år 2014 trots att medfinansieringen inte var löst enligt plan. För projektperioden 2015 har plattformarna i Fyrbodal, Skaraborg och Göteborgsregionen löst medfinansiering från kommunalförbund och enskilda kommuner och uppfyller därmed kraven på fortsatt finansiering från regionutvecklingsnämnden. Plattformen i Sjuhärad har inte lyckats uppfylla kraven på kontant medfinansiering. Social ekonomi i Sjuhärad deltar därför inte i projektet under 2015, förutom en mindre andel i projektet som avser dels kostnader för den gemensamma digitala plattformen, dels arbete i bedömningsgrupper för Västra Götalandsregionens projekt inom socialt entreprenörskap. Sjuhärads del av den sökta finansieringen för 2015 är kronor. Projektet har inkommit med en justerad budget där detta är beaktat. Motivering: Projektet bidrar till att stärka förutsättningarna för den sociala ekonomin, vilket är ett särskilt utpekat område inom programmet för social ekonomi. Projektet är kopplat till Västra Götaland 2020 genom prioriterat område 3, Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Plattformarna spelar en viktig roll för samspelet mellan offentlig, privat och ideell sektor och når ut till en bred grupp av den sociala ekonomins aktörer. De delregionala nätverken har en viktig roll som samlande aktörer. Plattformarna bygger på ett stort ideellt engagemang och nätverkens egen medinsats i form av ideell tid är hög. Finansiering från regionutvecklingsnämnden möjliggör för nätverken att ta ett större ansvar för kompetensutveckling och kunskapsspridning och ger nätverken möjlighet att aktivt nå ut till fler aktörer. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö

14 Datum Diarienummer RUN (3) Bilaga 1. Beslut om medel till Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland, Protokollsutdrag 216 Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland, regionutvecklingsnämnden Skickas till

15

16

17

18

19

20 Ärende 3

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Avdelning näringsliv Handläggare: Hanna Katarina Nyroos Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Omfördelning av projektmedel socialt entreprenörskap Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna att tidigare beviljade projektmedel inom socialt entreprenörskap kr ( kr för socialt entreprenörskap förstudie/idéutveckling om högst kr vardera fördelat på fyra projekt per delregion. 1, kr för socialt entreprenörskap utvecklingsprojekt om högst kr fördelade på regional nivå) får omfördelas både geografiskt och mellan storleken på projekten om det behövs efter att inkomna ansökningar har beretts. 2. Regionutvecklingsnämnden beslutar att eventuell nödvändig omfördelning får beslutas av chefen för näringslivsavdelningen, koncernkontor regional utveckling. Beskrivning: Utlysning av projektmedel inom socialt entreprenörskap har avslutats 15 maj (RUN ). Enligt tjänsteutlåtandet fördelas de avsatta medlen på totalt kr enligt följande: kr för socialt entreprenörskap förstudie/idéutveckling om högst kr vardera fördelat på fyra projekt per delregion. 1,4 mnkr för socialt entreprenörskap utvecklingsprojekt om högst kr fördelade på regional nivå. Ansökningarna är under behandling, men inkomna ansökningar visar ett ojämnt söktryck både geografiskt och per projekttyp. Frågan har diskuterats i sociala ekonomins råd, SER, som föreslår att möjliggöra en omfördelning av projektmedel både geografiskt och mellan storleken på projekt, förutsatt att ansökningarna bedöms hålla hög nivå. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

22 Ärende 4

23 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Koncernstab regional utveckling Näringslivsavdelningen Handläggare: Marcus Nordanstad Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Connect2Capital 2016 Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Connect2Capital 2016 under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Connect Väst Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kr under perioden Projektinnehåll: Syfte och mål med Connect2Capital är att skapa en västsvensk arena för att attrahera och synliggöra Västsverige för såväl nationella och internationella investerare. Målet är att genomföra en årlig riskkapitalkonferens som på sikt skapar förutsättningar för en ökad konkurrenskraft för bolag i Västsverige. Connect2Capital 2016 blir den tredje konferensen som genomförs. Förra året kom över 300 delegater varav 50 investerare, både nationella och internationella. Konferensen blev uppmärksammad i TV och tidningar. Innehållet i projektet är att planera och genomföra Connect2Capital i februari 2016 genom samlade insatser från CONNECT Väst (projektägare), Almi Företagspartner, ALMI Invest och Business Region Göteborg, som ett led i att lägga grunden till Västsveriges plattform för riskkapitalarbete. Nytt för 2016 är att även synliggöra investeringsmöjligheterna inom den sociala ekonomin. Motivering: Connect2Capital fyller ett behov i Västra Götaland genom att förbättra förutsättningarna för Västsvenska bolag att hitta kapital. Under de senaste åren har trenden varit att kapitalet flyttat från Västsverige till förmån för Stockholm, därför finns det ett stort behov av mötesplatser som kan locka affärsänglar och övriga riskkapitalister till Västsverige. Konferensen har under de två tidigare åren utvecklats mycket positivt och intresset för konferensen ökar. På lång sikt förväntas en årlig Connect2Capital konferens sätta Västsverige i fokus när det gäller investeringsvilligt kapital. Projektet ligger inom temaområdet En Ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 genom att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande med fokus på prioriterad fråga 3 att främja utveckling av konkurrenskraftiga Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

24 Datum Diarienummer RUN (2) små och medelstora företag. Projektet är görs i samarbeta med Connect Väst, Almi Företagspartner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Connect2Capital Skickas till

25 1 (4) Koncernstab regional utveckling Näringslivsavdelningen BESLUT Dnr RUN Connect2Capital 2016 Till Connect Väst Postadress: Stena Center Göteborg Webbadress: Kontaktperson hos sökanden: Namn: Karl Malmström e-postadress: Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av Connect2Capital För beslutet gäller de allmänna villkor som bifogas beslutet. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Marcus Nordanstad. Anknytning till Vision Västra Götaland Projektet anknyter till Vision Västra Götaland genom fokusområdet Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Anknytning till Västra Götaland 2020 Projektet ligger inom temaområdet En Ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 genom att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande med fokus på prioriterad fråga nr 3 att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

26 Datum (4) Diarienummer RUN Projektbeskrivning Bakgrund: Tillgången på riskkapital är begränsad och kapitalgapet är idag större än tidigare. Under de senaste åren har ett antal olika trender blivit allt tydligare, som att kapitalet flyttar från Västsverige till förmån för Stockholm men även att det finns ett stort behov av mötesplatser som kan locka det riskvilliga kapitalet till Västsverige. För att säkerställa att det kapital som finns har en möjlighet att möta de västsvenska bolagen behövs en gemensam kraftsamling som både skapar möjligheter för investeringar men också skapar en mötesplats för framtida relationer. Genom en professionell årligen återkommande riskkapitalkonferens kan svenska, nordiska och internationella investerare erbjudas en effektiv och kvalitetssäkrad mötesplats i Västsverige. Med två konferenser bakom sig (2014 och 2015) vill arrangörerna (CONNECT Väst, Almi Invest och Företagspartner AB och Business Region Göteborg) fortsätta att bygga en starkare mötesplats för riskvilligt kapital och utöka investerarkretsen som besöker Västra Götaland. Nytt för 2016 är att synliggöra investeringsmöjligheterna inom den sociala ekonomin års Connect2Capital blev flera nivåer bättre än 2014 ur många perspektiv: - fler bolag från Västra Götaland - fler investerare - större intresse från media - fler möten mellan företag och investerere Syfte: Syftet är att skapa en västsvensk arena för att attrahera och synliggöra företag i Västra Götaland för såväl nationella och internationella investerare. Som ett led i detta syfte är genomförandet av konferensen Connect2Capital, för att ge de regionala tillväxtföretagen ökade möjligheter att träffa såväl regionala, nationella som internationella investerare. Mål: Målet är att planera och genomföra Connect2Capital Dessutom finns det flera långsiktiga mål: Synliggöra västsvenska företag i expansionsfas för investerare både lokalt, regionalt och internationellt. Lyfta fram investeringsmöjligheter inom den sociala ekonomin. Få nationella och internationella investerare att se Västra Götaland som en naturlig mötesplats för att hitta intressanta investeringsobjekt som kan utvecklas med riskvilligt kapital. Öka dialogen med finansbranschen Stärka varumärket för Västsverige / västsvenska företag Erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa medverkande bolag och branschfolk. Innehåll: Konferensen ska genomföras i februari 2016 och ska vara en mötesplats för västsvenska tillväxtföretag och investerare från såväl hemmamarknaden som internationellt. Under två dagar visar Västsveriges tillväxtföretag upp sig för investerare. Programmet ska byggas runt framgångsexempel och aktuella frågeställningar inom kapitalanskaffning. Ett nytt inslag för 2016 är socialt entreprenörskap och social impact investment där en särskild arbetsgrupp kommer att utses för att inkludera dessa områden som en integrerad del av konferensen. Målsättningen är att programmet ska inkludera såväl traditionell kapitalanskaffning som kapitalanskaffning i socialt företagande. Bägge former kommer att belysas och visas upp i olika format. Konferensen kommer att erbjuda oneto-one möten för bägge typer av investerare. I takt med att konferensen växer behöver programmet säkerställas för att ha ett innehåll som är attraktivt för alla målgrupper. De olika delarna i programmet är: - förbokade one-to-one möten mellan investerare och företag - Specifika företagspresentationer - föreläsare + paneldiskussioner - gemensam kvällsaktivitet

27 Datum (4) Diarienummer RUN För att kunna utveckla Connect2Capital till nästa steg - att bli en västsvensk plattform inom riskkapital - behövs ett antal olika områden utvecklas; relationerna med finansbranschen och dess aktörer mellan konferenserna, utveckla fler gemensamma aktiviteter, kommunikation etc. Målgrupp: Konferensen riktar sig mot flera målgrupper men primärt har två målgrupper identifierats, Investerare (Affärsänglar- nätverk och andra privata investerare som investerar i tillväxtfasen) som investerar i storleksordningen 5-50 mnkr. Den andra målgruppen är sociala entreprenörer och övriga tillväxtföretag. Administration: I takt med att Connect2Capital växer sig större behövs en stabilare projektledning och administration. Inför 2016 års konferens ska en projektledare anställas för att kvalitetsäkra konferensens genomförande. Arrangörerna är CONNECT Väst, Almi Invest och Företagspartner AB och Business Region Göteborg. Projektets påverkan på jämställdhet, miljö och integration: Målsättningen är att Connect2Capital skall nå både kvinnor och män oavsett bakgrund i lika stor utsträckning. För att säkerställa att man når ut brett vad gäller bolag, talare och investerar så har man bildat fyra olika arbetsgrupper. Samtliga innovationsaktörer i Västsverige har bjudits in att delta i dessa arbetsgrupper för att på så sätt säkerställa en bred spridning. Förväntade indikatorer inom projektperiodens ram Resultatindikatorer Kvinnor Män Totalt Antal konferenser 1 Antal företag och organisationer som deltagit i komptenshöjande aktiviteter 120 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Egna indikatorer Antal möten 300 Antal företag som pitchar på scen 20 Antal medverkande sociala företag 40 Kostnader och finansiering Kostnader kr Totalt Lönekostnader Externa tjänster (privat direktfinansierade) Externa tjänster (köpta) Resor Marknadsföring (trycksaker osv) Lokaler Summa totala kostnader Finansiering kr Totalt Offentlig kontantfinansiering Kr % Västra Götalandsregionen % Tillväxtverket % Business Region Göteborg % Ami Invest och Företagspartner AB % Göteborg&Co % Total offentlig finansiering %

28 Datum (4) Diarienummer RUN Finansiering kr Privat kontantfinansiering Totalt Connect AB % Näringslivspartner % Deltagaravgifter % Summa underlag för beräkning av VGR:s finansieringsandel Summa % Privat direktfinansiering, t ex ideellt arbete (ingår inte i VGR:s finansieringsandel men ska redovisas av projektet) Ideellt arbete Summa total finansiering REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Birgitta Losman Fredrik Adolfsson

29 Ärende 5

30 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Koncernstab regional utveckling Avdelning FoUU Handläggare: Hans Fogelberg Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Industriell förnyelse i Mariestad Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Industriell förnyelse i Mariestad under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Mariestads kommun Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektinnehåll: Mariestads kommun har ansökt om medel till projektet Industriell förnyelse i Mariestad. Bakgrunden till projektet är en längre period av osäkerheter kring industriell verksamhet i existerande branscher, särskilt den roll Electrolux fabrik i Mariestad har. Mariestads kommun har tillsammans med näringslivet börjat ett arbete med förnyelse för att på sikt bli en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Projektet syftar till att bygga lokal kapacitet att ta fram strategier för industrialisering och att bygga upp en plattform för att bedriva utveckling i samverkan. Huvudsyftet med förstudieprojektet är att undersöka möjligheterna för att utveckla ett mer differentierat näringsliv och minska beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare samt bidra till långsiktig tillväxt och utveckling i Mariestadsregionen. Projektet analyserar kompetens i närområdet men fokuserar särskilt på omställning kopplad till Electrolux anläggning i Mariestad med syftet att tillvarata existerande kompetens inom montering, komponenttillverkning, logistik, design, konstruktion och utveckling. Ett delsyfte med projektet är att undersöka möjligheterna att låta en del av den industriella förnyelsen ske genom start av produktion av elektriska drivlinor för små och mellanstora fordon, exempelvis skyttelbussar och båtar för sjö- och kanaldrift. Projektet består av två delar och två leveranser: (1) förstudie om utformningen av en generell utvecklingsplattform för ett mer differentierat näringsliv i Mariestad; (2) förstudie om specifik utvecklingsplattform för elektrifierade bussar och båtar. Utvecklingsplattformarnas realisering sker inte inom detta projekt utan i ett eventuellt fortsättningsprojekt. Projektet förväntas leda fram till förslag om hur ett huvudprojekt ska realiseras. Mariestads Kommun är huvudsaklig medfinansiär. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för hållbara transporter. Postadress: Koncernstab regional utveckling Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

31 Datum Diarienummer RUN (2) Motivering: Projektet är kapacitetsbyggande och bidrar till att utveckla kompetens- och näringslivsstrategier i Mariestad som kan hjälpa till att på lång sikt diversifiera det lokala näringslivet. Projektet tar fram en detaljerad plan för utformningen av en generell utvecklingsplattform som har lokal förankring men framför allt kopplar till existerande stödstrukturer i regionen, i form av science parks, centrumbildningar, institut och akademi. Områden som fokuseras är produktion i vid bemärkelse samt elektriska drivsystem. Elektriska drivsystem för mindre bussar och båtar har särskilt pekats ut av sökande och det är ett möjligt framtidsområde genom att dra nytta av den teknik-, näringslivs- och marknadsutveckling som drivs av de stora fordonstillverkarna inom området. Projektet ligger inom ramen för VG2020, prioriterat område 3, Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan, prioriterad fråga 3.1.1, Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar, samt fråga 1.2.3, Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts i praktik i tillväxt- och utvecklingsstrategin. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Industriell förnyelse i Mariestad, Skickas till

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Göteborg 25 juni 2015

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Göteborg 25 juni 2015 Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Göteborg 25 juni 2015 Nästan 50 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 februari 2016

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 februari 2016 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 februari 2016 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 februari 2016 Plats: Insikten, Gothia Science Park, Skövde

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 februari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 februari 2015 Plats: Innovatum, Trollhättan (mötesrummet

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2014 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2014 Plats: Regionens Hus, Norra hamngatan 14,

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering EM1000 W-4.0, 2010-11-17 UTLYSNING 1 (5) Datum Dnr 2016-0037 Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer