Kyrkoblad. ...se huru ljusen brinna i husen... Advent och Jul Konfirmationsläger. Musik i juletid sid 6. Biskop Jan-Olofs tankar om jul sid 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkoblad. ...se huru ljusen brinna i husen... Advent och Jul 2012. Konfirmationsläger. Musik i juletid sid 6. Biskop Jan-Olofs tankar om jul sid 16"

Transkript

1 Kyrkoblad Nr Sävsjö - Vrigstad/Hylletofta - Stockaryd - Hjälmseryd - Hultsjö Biskop Jan-Olof Advent och Jul 2012 Konfirmationsläger sid 4 Musik i juletid sid 6...se huru ljusen brinna i husen... Biskop Jan-Olofs tankar om jul sid 16 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

2 betraktelse En liten kyrklig ordlista Advent ADVENT är ett ord som hos många väcker förväntningar. Äntligen kommer den tid, då det är dags att få skingra höst-och vintermörkret med tända ljus av alla möjliga slag. Advent är en förberedelsetid för något eller snarare någon som ska komma. Förberedelse innebär många olika saker. I förberedelsen ligger väntan och förväntan. Kanske framkallar det också en del stress hos vissa. Många och mycket vill denna tid ha min uppmärksamhet. För att kunna förbereda sig behövs lugn och ro för tanke, hjärta och ande. Kanske kan bokstäverna i ordet advent hjälpa oss en bit på vägen att upptäcka vad advent egentligen handlar om. A advent Någon ska komma till oss. I en av bibeltexterna för den första söndagen i Advent skriver profeten Sakarja: Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Det är således inte vem som helst, som kommer utan Konungen. Ja, inte Sveriges eller Norges eller något annat lands konung utan Världens Konung; Jesus Kristus. Vi gläds åt och firar, att han finns nära oss varje dag i medgång och motgång, i glädje och sorg, 2012 och 2013 eller vilket nummer året än har, har till tidens slut. D dagen Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Varje dag är givetvis unik, men några dagar i advent vill jag ändå uppmärksamma. De fyra adventssöndagarna, där vi bl.a.får följa några som levde i Jesu närhet och som väntade på honom; Johannes Döparen som beredde vägen för världens Frälsare och Maria, hans mamma, som bar och födde barnet den första julen. Den 13 december då vi firar ännu en som förbereder Jesu ankomst sankta Lucia. Hon lyser upp vintermörkret med ljus och sång. Den 21 december då julfreden inträder. Från den dagen och över hela julhelgen råder julfreden, då vi inte får skada någon levande varelse varken människor eller djur. Det är en fred vi behövde ha varje dag, året om. Gårdagen är förbi, morgondagen har vi ännu inte sett, men idag hjälper Herren. V Väntan och längtan. Många längtar efter jul och nyår med ledighet och tid. Men väntetiden i sig är också viktig. Om vi inte ger oss tid att vänta, kan vi kanske inte heller uppleva julen och ledigheten som något speciellt. Väntan är en tid för eftertanke och funderingar på varför vi egentligen firar jul. Tänd dina fyra ljus ett efter ett och försök uppleva varje adventssöndag som en dag för själen att hinna ifatt. E Evangelium betyder ett glatt budskap, en glad och positiv nyhet för mänskligheten. Vi har fyra berättare som på lite olika sätt har beskrivit sina egna och andras ögonvittnesskildringar av Jesu liv på jorden. Vi kan i evangelierna bl.a. läsa om adventskonungen som rider in i Jerusalem på en åsna. Och vi kan läsa om barnet som föddes i Betlehem; Gud som valde att bli människa och levde bland och med oss. Det är detta julen handlar om. N Nyår. Den första söndagen i advent inleds det nya kyrkoåret. Temat för dagen är ett nådens år. Och det är just det vi får önska varandra inför det nya kyrkoåret; att Guds nåd, som är ny varje morgon, ska följa oss i våra liv varje dag. T Tända ljus. Tänk vad ett enda litet ljus kan lysa upp. Tända ljus är något vi förknippar med advent och jul. Vi lyser upp vintermörkret med ljusstakar och stjärnor i fönstren och levande ljus på bordet. Jesus sade: Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus. Det är honom alla våra ljus ska påminna oss om. Jesus, världens konung och ljus finns mitt ibland oss. Du tillönskas en lugn advent fylld med väntan och förväntan och med tid för eftertanke och en riktigt god och välsignad jul. Eva Kirell, präst i Sävsjö pastorat Ekumenik kommer av grekiskans eukumené och betyder den kända världen. När vi använder ordet i kyrkan betyder det att vi gör något särskilt tillsammans trots att vi tillhör olika samfund (Pingstkyrkan, Katolska kyrkan, Missionskyrkan, Svenska kyrkan, m m) för att visa att vi trots våra olikheter har vissa grundläggande saker gemensamt. Exempelvis ekumenisk gudstjänst. Familjegudstjänst en enklare form av gudstjänst med barnens medverkan i centrum. Gudstjänst betyder oftast att det inte är nattvard, dvs motsats till mässa. Används ibland som samlingsnamn; det finns olika typer av gudstjänster; högmässa, mässa, musikgudstjänst, familjegudstjänst, osv. Högmässa mässa kommer av latinets missa som betyder sändning. Högmässa betyder ett det är en komplett gudstjänst med 3 bibelläsningar, nattvard, och sjungna liturgiska partier. Konfirmation kommer av latinets confirmare som betyder bekräfta. I den kristna kyrkans tradition betyder konfirmation bekräftelse av dopet. Det kan ske när man är tonåring eller när man är vuxen. Kollekt kommer av latinets collecta som betyder samling. Vanligtvis syftar man på de pengar som man samlar in under gudstjänsten till något välgörande ändamål (Svenska kyrkans internationella arbete, församlingens musikaliska verksamhet, m m) Kollekt Högmässa Gudstjänst Foto: Lotta Sundberg/IKON Liturgi kommer av grekiskans leitourgia och betyder fritt översatt folkets verk eller en tjänst åt folket. När vi använder ordet menar vi oftast böner som läses eller sjungs tillsammans i gudstjänsten eller symbolspråk. Vi talar exempelvis om liturgiska kläder när prästen/diakonen/biskopen har speciella kläder som bara används i gudstjänsten på sig. Liturgi kan också syfta på hur vi går, står eller faller på knä i gudstjänsten. Musikgudstjänst vi har väldigt sällan konserter i Sävsjö pastorat. Det är alltid med andaktsmoment i sammanhanget. Därför använder vi oss av begreppet musikgudstjänst för att markera att det är en slags gudstjänst med betoning på det musikaliska inslaget. Mässa så fort ordet mässa finns med så betyder det att det firas nattvard. En mässa kan vara av olika slag. veckomässa eller kvällsmässa betyder att det är en enklare form av gudstjänst med nattvard till skillnad från högmässa. Söndagsskola ett annat sätt att låta barnen medverka i gudstjänsten än familjegudstjänst. Barnen har dels en egen samling under en del av gudstjänsten och medverkar som regel under vissa delar under resten av gudstjänsten., kyrkoherde Liturgi Mässa 2 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

3 Var god bekräfta Tittar man i vår lilla ordlista i detta nummer av kyrkbladet ser man att ordet konfirmation betyder bekräftelse av dopet. Nu kan man ju i och för sig vara lite olika gammal när man konfirmeras. De allra flesta är dock 14 år. Svenska kyrkan har haft en ganska dålig trend under de senaste åren vad gäller konfirmation. Färre och färre väljer att konfirmera sig. Därför är det riktigt roligt att se att Sävsjö pastorat går lite mot strömmen. Ca 50 konfirmander har vi inskrivna denna höst. De flesta är av naturliga skäl sådana som går och läser i Sävsjö. I oktober åkte vi på konfirmandläger på Vidablick utanför Bankeryd med de största grupperna. Under två dagar fick konfirmanderna uppleva fler sidor av trons värld, lära känna varandra och ledarna bättre. Vi lade mycket tid och kraft på sammanhållningen i gruppen och tillit. Det bästa beviset på hur långt man kan komma med tillit kom de sista timmarna då nästan alla konfirmander klättrade på bommar och linor 6-14 meter ovanför marken i trädtopparna ivrigt påhejade av stöttande konfirmandkompisar nere på backen. För att bättre knyta ihop vardagsgrupperna och helgdagarnas gudstjänster har våra konfirmander börjat hjälpa till med olika uppgifter i våra gudstjänster. Att bära ljus och kors samt ta upp kollekt är uppgifter som nästan uteslutande sköts av våra konfirmander i vissa av våra gudstjänster. Att som gudstjänstfirare få följa våra konfirmander under ett viktigt år i deras liv är en förmån. Vi ber om Guds rika välsignelse över våra konfirmander och deras konfirmationstid. 4 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

4 sv. kyrkans internationella arbete På gång i Pastoratet Vi gör skillnad... Vi får aldrig ge upp när det gäller engagemang för våra medmänniskor runt om i världen. Vi kan och vi gör skillnad. Det kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är att köpa Fairtrade-produkter som finns i våra butiker. Kaffe, te, kakao och mycket mera. När du väljer Fairtrademärkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Att barnarbete motverkas är också ett mycket viktigt engagemang. Det är inte acceptabelt att människor far illa, för att vi skall kunna köpa mat, dryck och andra produkter så billigt som möjligt. Det får inte vara konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter. Fairtrade är ett verktyg att bekämpa fattigdomen i världen. Kan man lita på att pengarna hamnar rätt? När Du som konsument köper en Fairtrade - märkt produkt har odlaren redan fått betalt, direkt av företaget som importerar råvaran. För att en producentorganisation ska kunna bli Fairtrade-certifierad måste vissa kriterier uppfyllas. Därefter är det årliga kontroller att kriterierna uppfylls. Livsmedelsbutikerna i Sävsjö Kommun engagerade sej i Fairtrades fikadag den 18 oktober. Då bjöds kunderna på någon fairtrade produkt och ombud från Internationella gruppen serverade och informerade. FN-dagen den 24 okt firades i Församlingshemmet med sång, musik och berättelser från Världens Alla Hörn. FN:s barnkonvention lästes upp. Nu stundar snart julinsamlingen. Den startar den 2 dec 2012 och pågår fram till den 6 jan 2013 och temat är: GE ALLA BARN EN FRAMTID UTAN VÅLD Genom rikskollekter och församlingskollekter i våra kyrkor och vid olika aktiviteter samlar internationella gruppen in medel som förmedlas vidare På FN-dagen sjöng Lydia Uwimana och berättade om Burundi. och når ut till människor i nöd genom Svenska kyrkan. Det finns en varm känsla och stort engagemang bland de ombud som arbetar med Internationella verksamheten i Rörvik-Hjälmseryd, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta och Sävsjö församlingar. Bl a har Vrigstad-Hylletofta församling valt att inrikta sitt insamlingsarbete under innevarande år till ett ko-kalv projekt i Tanzania. Fastekampanjen för 2013 börjar den 10 februari och temat är: ALLT för att utrota hungern Insamlingsresultat fr.om. 1 jan okt 2012: kr. Tack för Era gåvor vid de olika insamlingstillfällena under året. Idag finns avdragsrätt för gåvor. Minsta belopp är 200 kr/tillfälle och om gåvorna tillsammans uppgår till minst 2000 kr under ett kalenderår, berättigar till skattereduktion. Barbro Wisén, Samordnare för Svenska Kyrkans Internationella arbete Nya svenskar bjöd på kakor och mat från olika delar av välden. Vill du hjälpa till? Är du intresserad av att hjälpa till i Svenska Kyrkans Internationella grupp är du varmt välkommen. Kontakta: Barbro Wisén tel Ilse Karlsson tel eller Christina Charisis tel eller Sävsjö Ekumenisk dagledigträff Sånger till glädje och tröst Torsdag 29 november kl 14 är det ekumenisk dagledigträff i Sävsjö församlingshem. Per Malmquist sjunger till ackompanjemang av Lindor Lindén. Internationell kväll Projektarbete Kenya Söndag 24 mars kl 17 visar Ellen Holm och Patricia Dahrén bilder från ett barnhem i Kenya. Kyrkans Ungdom inbjuder till fika i Sävsjö församlingshem. Insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Hjälmseryd Trivselträffar i Rörvik Välkomna till vårens ekumeniska trivselkvällar kl Onsdag 16 januari i Rörviks småkyrka Sånger till glädje och tröst Per Malmquist sång och Lindor Lindén piano. Diakonigruppen serverar kaffe. Onsdag 13 februari i Frikyrkan. Onsdag 13 mars i Rörviks småkyrka En resa till Zambia som turist och med inblick i vardagen. Mats och Christina Johansson från Sävsjö visar bilder och berättar. Diakonigruppen serverar kaffe. Onsdag 10 april i Frikyrkan. Onsdag 15 maj i Rörviks småkyrka En rapsodi i blommor och sång Mikael Brorsson och Roland Jonsson Diakonigruppen serverar kaffe. Adventskväll med auktion Lör 1 dec kl i Gamla Hjelmseryds prästgård anordnas av Stödgruppen för Gamla Hjälmseryds kyrka. Auktionist Erik Hult. Gåvor mottages tacksamt. Välkomna! Söndag 10 februari kl 18, Fastlagssöndagen, bjuder Diakonigruppen in till kyrkkaffe efter gudstjänsten. Fastlagsbullar serveras till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Söndag 24 februari kl 16 bjuder Diakonigruppen in till salladsbuffé efter gudstjänsten. Insamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Söndag 10 mars kl 10, Midfastosöndagen, mottages tacksamt kakor och bröd till försäljning. Behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete. Söndag 24 mars kl 10, Palmsöndagen, inbjuder Diakonigruppen till kaffe med bakelse efter gudstjänsten. Insamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Hultsjö Sön 24 april kl 10 är det högmässa i Hultsjö kyrka. Efter högmässan serveras det våfflor i församlingsgården. Insamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Vrigstad- Hylletofta Förmiddagskaffe. Varje måndag året runt är Du välkommen in, för att sitta ner, prata o ta en enkel fika! Öppet Hus mellan kl i Vrigstad församlingshem. (dock stängt 24 dec samt 31 dec) Stockaryd En söndag under våren kommer det att serveras våfflor till kyrkkaffet. Insamling till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Datum ej fastställt. Tårtbuffé 2013 Succén med Tårtbuffé i Sävsjö församlingshem fortsätter även 2013!!! Kvällen då hela Sävsjö pastorat bakat tårtor, lotteri och underhållning på hög nivå! Allt för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbeta Hela världen Boka in redan nu: TISDAGEN 12 FEB kl. 18:30! Mer info i lokalpressen. 6 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

5 Händer på Kamelen Svenska kyrkans mötesplats vid torget i Sävsjö. Öppet mån och fre kl 9-12 samt ons Internationell kväll Skolan en miljö att växa i Onsdag 6 mars kl gästas vi av lärare Lena Lindholm. Lena arbetar med Internationella gruppen på Hofgårdsskolan. Hon kommer att berätta om ungdomarnas situation utifrån ett medmänskligt perspektiv. Insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Finns det en väg för vuxna? I vår kyrka har vi under en lång tid varit väldigt duktiga på att fånga upp barn i form av barnkörer, barngrupper och familjegudstjänster eller söndagsskola. Vi är också ganska bra på att fånga upp de äldre genom våra andakter på äldreboenden eller veckoaktiveter som riktar sig mera mot den målgruppen. Men vad finns i församlingen för den människa som står mitt i livet och söker något mer på trons väg? Ofta begränsar sig utbudet till någon vuxenkör eller gudstjänst. Därför gör vi en speciell satsning i Sävsjö pastorat under detta år på vuxna: Vandra vidare är en grupp som samlas varannan tisdagskväll i Stockaryd efter veckomässan för att samtala och studera bibeltexter och teman som finns i kyrkoåret (advent, jul, fastan, osv). Vuxen väg till tro är en ny grupp som startar denna höst under ledning Julmys Måndag 17 december kl 9.30 är det julmys på Kamelen. Vi börjar med att läsa julevangeliet. Sedan får vi njuta av advents- och julsånger tillsammans med Carina Grahn. Denna dag serveras julfika och en och annan överraskning. Kamelen fem år! Fredag 22 februari kl 9-12 firar vi Kamelens femårsdag. Det blir pompa å ståt och kaffe med tårta Ilse Karlsson av Erik Karlsson för att fånga upp dem som vill veta mer om vad kristen tro handlar om. Kunskap, samtal och reflektion kring den kristna trons frågor står i centrum. Gruppen samlas i Sävsjö. Bibelstudium. Eva Kirell leder en grupp som studerar enskilda böcker i bibeln efter en studieplan. Den är en öppen grupp som man kan gå med i även om den redan har börjat. Gruppen samlas i Vrigstad. Undervisning är ett av våra viktigaste uppdrag som kyrka. Därför väntar vi med spänning på vilka frukter som vår satsning denna höst kommer att ge. Afternoon tea Slå dig ner Slappna av Stanna upp en stund. Mitt i veckan kan du nu unna dig själv en stunds avkoppling. Till en god kopp te serverar vi scones och marmelad. Dörrarna slås upp kl Under en halvtimmes tid är det drop in. Vi får sedan lyssna till en skön stunds livemusik. Ons 6/2 Sånger i dur och moll. Stefan Gustafsson m fl. Ons 20/3 I Guds närhet. Frida Hjälmeby, sång och Amanda Hjälmeby, piano. Ons 17/4 En salig blandning. Axarydsteamet. Ons 29/5 Hela Kamelen sjunger. Harald Petersson. Vi vandrar vidare i Stockaryd! Vandra Vidare-gruppen har varit en levande gemenskap i många år och upplägget har varierat från termin till termin! Vi har lyssnat på allt från intressanta föredrag till utläggningar om bibeltexter.men det viktigaste är gemenskapen vi delar med varandra! Vi möts över ett enkelt fika för att lyssna och diskutera tillsammans! Du är varmt välkommen till gemenskapen! Linda Jägerhag Bibelsamtalsgrupp Under hösten har vi startat en bibelsamtalsgrupp i pastoratet. Vi träffas varannan onsdagkväll i församlingshemmet i Vrigstad. Vi har gått igenom och diskuterat de första kapitlen i Markusevangeliet och ämnar fortsätta med detta under våren. Gruppen är öppen för Dig var du än bor i Sävsjö pastorat. Att vi har börjat är inget hinder utan du är välkommen att komma med när du önskar. Vi startar igen efter juluppehålletden 6 februari kl. 19 i Vrigstads församlingshem. Eva Kirell, präst i Sävsjö pastorat Musik i juletid Söndag 1:a advent 2 dec kl Vrigstad kyrka. Sonny Enell, sång och trumpet. BrittMarie Broman, kantor, Eva Kirell, präst. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Söndag 1:a advent 2 dec kl Hylletofta kyrka.sonny Enell, sång och trumpet, BrittMarie Broman, kantor, Eva Kirell, präst. Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe. Söndag 1:a advent 2 dec kl Stockaryds kyrka. Kören Jubilate. Söndagskul med Gunvor. Söndag 2:a advent, 9 dec kl Församlingsgårdens kapell i Stockaryd. Linda Jägerhag o Lotta Claesson sång. Söndag 2:a advent, 9 dec kl Ekumenisk julkonsert i Rörviks sporthall Guds Krafts adventskör. Söndag 2:a advent 9 dec kl Julkonsert i Vrigstad kyrka. Cantabile, Johan Feurst, Fredda, Simon Gustafsson, Alfred Hult. Andakt Eva Kirell. Torsdag 13 dec kl 18:30 Luciagudstjänst i Rörviks småkyrka, Glädjedraget och Joyvoices medverkar. Andakt Anders Griph Lördag 15 dec kl Julkonsert i Vallsjö kyrka Medverkande: Operasångare Pär Nilsén, Sävsjö kyrkokör, Instrumentalensemble. Dirigent Harald Petersson. Arr: Svenska kyrkan Sävsjö SENSUS Söndag 3:e advent 16 dec kl Peter Sandvall o Lars Mörlid. Arr. tillsammans med samhällsföreningen i Stockaryd. Söndag 3:e advent 16 dec kl Luciagudstjänst i Vallsjö kyrka med Mariakören, Olivia Kull, Präst Erik Karlsson. Mozarts Requiem Sävsjö kyrkokör har under hela hösten arbetat med detta sista storverk av Mozart. På Domsöndagen eller Kristi konungens dag, som den också kallas, planeras detta att framföras tillsammans med orkester i Vallsjö kyrka under ledning av Gunnar Borén, projektanställd musiker i Sävsjö pastorat. Mer om detta i kommande nummer av kyrkobladet. Söndag 3:e advent 16 dec kl Luciagudstjänst i Skepperstad kyrka. Barn och ungdomar från Skepperstad, Byakören sjunger. Andakt Erik Karlsson. Julafton 24 dec kl Julbön Vallsjö kyrka. Sång av Sofie Cedermark, Mariakören, Olivia Kull. Präst. Julafton 24 dec kl Midnattsmässa Hjärtlanda kyrka. Präst Erik Karlsson, Susanne Rydén, Clara Bjerhag samt sångare och musiker från Hjärtlanda. Julotta 26/12 kl 5.00 Hjälmseryd kyrka, körgrupp Julotta 26/12 kl 7.00 Hylletofta kyrka, Hyllekråkorna, sång Söndag 30 december kl Vrigstad kyrka, Clara Herbertsson, flöjt och körgrupp från bygden. Putte Nelsson till Vrigstad Ett nytt datum är bokat med Putte Nelsson. Han kommer till Vrigstad kyrka den 10 mars och det blir en musikgudstjänst kl med honom och Cantabile. Det tidigare planerade besöket fick ju flyttas fram eftersom Körslaget kom emellan. 8 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

6 Nya medarbetare Välkommen Anna! Välkommen Jarri! Norra Ljunga Kyrkliga syförening firar 80 år I år 2012, är det 80 år sedan Norra Ljunga kyrkliga syförening bildades. Det första mötet hölls hos fru Anna Andersson på Gränsgatan. Föreningen har varit aktiv under alla år. Många är de kvinnor som under åren medverkat till bland annat vår kyrkas prydande och skänkt medel till hjälpbehövande medmänniskor runt vår värld. Nu är vi femton aktiva. Två gånger i månaden samlas vi till arbetsmöte. Auktionen, som i år hålls den 23 november är främsta målet. Vi träffas under andlig, social och trivsam gemenskap. Första söndagen i Advent firas de 80 åren med gudstjänst i vår kyrka. Därefter inbjudes alla till kyrkkaffe i församlingsgården. Gun-Britt Wetterholm, ordförande En hållbar livsstil Torsdagen den 18 oktober samlades 50 personer i Hultsjö församlingsgård, för att lyssna på Camilla Svefors,Jönköping, som är kostrådgivare och friskvårdsterapeut. Camilla pratade om hur viktigt det är att äta den mat kroppen är designad för, och hur vi med enkla medel kan må bättre genom rörelse, återhämtning och rätt mat. Hon förespråkar framför allt naturlig, oprocessad mat av bra kvalité med så få tillsatser som möjligt. Riktig, naturlig hälsa bygger på sunda vanor vad gäller mat, rörelse och återhämtning. Dessa kan vi påverka själva Under föredraget bjöd Camilla oss på hälsobröd, yoghurt med bär och egentillverkad müsli. Eveliz Karlsson Från och med den första november har vi glädjen att välkomna Anna Green-Svensson som vaktmästare i Sävsjö pastorat. Anna är bosatt i Stockaryd och har de senaste åren arbetat som undersköterska på Södergården. Förutom familjen är hennes största intresse att vara ute i skogen och jaga och det är också där hon kopplar av. Vi hälsar Anna varmt välkommen och önskar henne Guds rika välsignelse! Gunvor Johansson Tack Kerstin... Ett varmt och innerligt tack vill vi framföra till Kerstin Flink som nu tackar för sig efter 35 år som kyrkvärd. Det var 1977 som kyrkoherde Åke Runmark tillfrågade Kerstin om hon ville åta sig uppdraget att vara kyrkvärd i Vallsjö kyrka. På den tiden var det bara två äldre gentlemän som var kyrkvärdar, Gunnar Sandberg och AW Nilsson. Kerstin kom att efterträda syster Ester, välkänd diakon och distriktssköterska i Sävsjö. Syster Ester var troligtvis Växjö stifts första kvinnliga kyrkvärd, så det var in i en mansdominerad syssla hon gick. Kyrkvärdarna hade inte så många uppgifter i gudstjänsten på den tiden. De hjälpte prästerna med mässkläderna och tog upp kollekten. Huvuduppgifterna var annars att ansvara för kyrkorummet och dess inventarier, en uppgift som idag har tagits över av vaktmästarna. En annan viktig uppgift då som nu var att representera församlingsborna och förmedla tankar och funderingar till präster och diakoner. Jag frågar Kerstin: Har du några speciella minnen? Kerstin berättar att hon och hennes man Lennart en gång blev tillfrågade av komminister Börje Finnstedt om de kunde tänka sig att läsa några av söndagens texter i gudstjänsten. Detta väckte en del uppståndelse och många tyckte att det var prästens uppgift att läsa texterna. Idag är ju textläsningar en naturlig del av kyrkvärdarnas uppgifter. Vilka skillnader ser du mellan nu och då? Längre tillbaks var det alltid åldermännen som var kyrkvärdar, medan det idag är skiftande åldrar, även om man hoppas på att fler yngre kan tänka sig uppgiften. Nytt är också att man idag som kyrkvärd har fler varierande uppgifter. Gruppen är större och man tjänstgör i fler än en kyrka. Det fordrar mer engagemang, men är också roligare. Vi har glädjen att välkomna en ny kantor i vårt arbetslag i Sävsjö pastorat! Jarri Ederth, som är född och uppvuxen i Norrköping, spelade piano i den kommunala musikskolan. I samband med konfirmationen väcktes intresset för att spela orgel. Han utbildade sig efter avslutade gymnasiestudier till kantor vid Geijerskolan i Ransäter, och bor numera i Vetlanda. Jarri tillträder sin tjänst som kantor i januari månad Vi hälsar Jarri varmt välkommen och önskar honom Guds rika välsignelse! Gunvor Johansson Ja, vad har varit roligast? Kerstin svarar direkt: Barndopen har varit roligast. Kerstin tillägger att tiden har gått väldigt fort, det är många präster som kommit och gått. Det har varit roligt att vara kyrkvärd, men nu är det dags att träda åt sidan. Kerstin tillägger, att gå till kyrkan kan jag ju göra ändå. Vi tackar än en gång Kerstin för en stor och betydande insats i hennes kyrkvärdsuppgift. Kerstin kommer att avtackas i Vallsjö kyrka av kyrkoherde på Första söndagen i Advent. Erik Karlsson 10 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

7 Predikoturer 2-30 december 2012 kontaktguide Sävsjö kyrkliga samfällighet Sävsjö, Vrigstad-Hylletofta, Stockaryd, Hjälmseryd o Hultsjö församlingar Pastors exp. Sävsjö, Tegnérg. 42, SÄVSJÖ Post adress: Box 47, SÄVSJÖ E-post: Hemsida: Exp.tid Mån-Tor 10-16, Fre Växel Fax ADMINISTRATION: Kyrkokamrer Åke Hultqvist mobil E-post: Kamrersass. Sara Axéden E-post: FÖRSAMLINGSVERKSAMHET: Kyrkobokföringsass. Ewa Sjöqvist E-post: Kyrkoherde mobil E-post: KYRKOGÅRD o FÖRSAMLINGSHEM: Vallsjö kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Högmässa, Cedermark 2:a sönd i Advent 9 dec Kl Gudstjänst, Cedermark Torsd 13 dec kl Kröning av Sävsjö kommuns Lucia, Cedermark Lörd 15 dec kl Julkonsert, Karlsson 3:e sönd i Advent 16 dec Kl Luciagudstjänst, Karlsson Tisd 18 dec kl Andakt för daglediga, Cedermark 4:e sönd i Advent 23 dec Kl Högmässa, Karlsson Julafton 24 dec Kl Julbön, Cedermark Juldagen 25 dec Kl Julotta, Cedermark Annandag jul 26 dec Kl Högmässa. Kirell sammanlyst för pastoratet Nyårsafton 31 dec Kl Ekum nyårsgudstjänst, Karlsson Sävsjö församlingshem Tisd 4 dec Tisd 11 dec Onsd 12 dec Tisd 18 dec kl Andakt för daglediga, Karlsson kl Andakt för daglediga, Griph kl Veckomässa, Karlsson kl Andakt för daglediga i Vallsjö kyrka N Ljunga kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Gudstjänst, Cedermark Julafton kl Julbön, Karlsson Nyårsdagen 1 jan 2013 Kl Högmässa, Cedermark sammanlyst för pastoratet Hjärtlanda kyrka 2:a sönd i Advent 9 dec Kl Gudstjänst med Lucia, Kirell Julafton 24 dec Kl Julnattsmässa, Karlsson Skepperstads kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Gudstjänst, Wallinder 3:e sönd i Adv 16 dec Kl Luciagudstjänst, Karlsson Julafton 24 dec Kl Julbön, Wallinder Hultsjö kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Gudstjänst, Griph Juldagen 25 dec Kl Julotta, Cedermark Hultsjö församlingshem Övre salen 3:e sönd i Adv 16 dec Kl Gudstjänst, Kirell Stockaryds kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Högmässa, Karlsson 3:e sönd i Adv 16 dec Kl Musikgudstjänst, Griph Julafton 24 dec Kl Julbön, Karlsson Julafton 24 dec Kl Julnattsmässa, Kirell Stockaryds församlingsgårds kapell Tisd 4 dec kl Veckomässa, Karlsson 2:a sönd i Advent 9 dec Kl Gudstjänst, Griph 4:e sönd i Adv 23 dec Kl Gudstjänst, Karlsson Hjälmseryds kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Familjemässa, Griph Juldagen 25 dec Kl Julotta, Griph Rörviks Småkyrka Torsd 13 dec kl Luciagudstjänst, Griph 3:e sönd i Adv 16 dec Kl Högmässa, Griph 4:e sönd i Adv 23 dec Kl Högmässa, Cedermark Julafton 24 dec Kl Julbön, Griph Nyårsafton 31 dec Kl Ekum nyårsgudstjänst, Griph Rörviks Sporthall 2:a sönd i Advent 9 dec Kl Ekum julkonsert, Griph Vrigstads kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Gudstjänst, Kirell Onsd 5 dec kl Adventsånger, Broman 2:a sönd i Advent 9 dec Kl Julkonsert, Kirell Lörd 15 dec kl Luciagudstjänst, Kirell 3:e sönd i Adv 16 dec Kl Högmässa, Kirell 4:e sönd i Adv 23 dec Kl Samling vid krubban, Gunvor och BrittMarie Julafton 24 dec Kl Julbön, Kirell Sönd efter jul 30 dec Kl Gudstjänst, Griph sammanlyst för pastoratet Vrigstads församlingshem Torsd 6 dec kl Morgonbön, Kirell Hylletofta kyrka 1:a sönd i Advent 2 dec Kl Gudstjänst, Kirell Fred 14 dec kl Luciagudstjänst, Kirell Juldagen 25 dec Kl Julotta, Griph Med reservation för eventuella ändringar! Komminister Erik Karlsson mobil E-post: Komminister Anders Griph mobil E-post: Komminister Eva Kirell mobil E-post: Diakon Ilse Karlsson mobil E-post: Diakoniass. Christina Charisis mobil E-post: Kantor o diakoniass. BrittMarie Broman mobil E-post: Kantor Carina Hult mobil E-post: Kantor Carina Grahn mobil E-post: Kantor Rebecca Wendel mobil E-post: Församlingsped. Gunvor Johansson mobil E-post: Församlingsped. Caroline Crona Mobil E-post: Församlingsassistent Maritha Johansson mobil E-post: Kyrkoblad Svenska kyrkan Sävsjö Pastorat Ansvarig utgivare: Carl Cedernark Redaktionsgrupp: Ulla Björk, och Gunvor Johansson Grafisk form: Gilla Design Tryck: Prinfo Bergs, Vetlanda Upplaga: 5100 Vaktm. Sävsjö o Vrigstad församlingshem: Siv Andersson mobil E-post: Vaktm. Vallsjö kyrka: Kurt Gunnarsson mobil E-post: Helena Gardefors mobil E-post: Vaktm. N Ljunga kyrka: Peter Evertson mobil E-post: Vaktm. Hjärtlanda o Skepperstad kyrka: Willy Johansson mobil E-post: Vaktm. Stockaryd o Hultsjö kyrka: Erik Lindblad, vik mobil E-post: Kjell Petersson mobil E-post: Vaktm. Hjälmseryd kyrka: Mikael Claesson mobil E-post: Johnny Teglert mobil E-post: Vaktm. Vrigstad o Hylletofta kyrka: Alf Holmberg mobil E-post: Kjell Karlsson mobil Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

8 barnsidan En annorlunda allhelgonahelg Vad önskar du dej i julklapp? De här Barntimmebarnen i Stockaryd önskar sej; en hund, en bondgård, att bli motocross och rallyförare, en prinssessa och en radiostyrd bil.. Barnen som går på Torsdagskul önskar sej saker som snickarbänk, radiostyrd bil, hamster med bur, Monsters High, pengar eller en hund i julklapp. Gunvor Hitta Julens ord! En tävling för dej som är t o m 12 år!! Tolv ord som hör julen till har gömt sig här nedanför! Vågrätt, lodrätt, diagonalt, fram- och baklänges. BETLEHEM, HERDAR, HERODES, ISRAEL, JESUS, JOSEF, LJUS, MARIA, NASARET, SKATTSKRIVAS Jul pyssel! Tio av orden ser du här, de två övriga skriver du ner och skickar in till Kyrkobladet-tävling Box Sävsjö, eller e-posta till: svenskakyrkan.se senast den 13 dec. Glöm inte uppge ditt namn, adress och ålder! Vinnarna kontaktas personligen! Lycka till!! Vi behöver dig Vill du vara en hjälpande hand i barn och ungdomsarbetet i Sävsjö? Du som känner att du har möjlighet att arbeta ideellt i någon av våra barngrupper, Kontakta Maritha Johansson, församlingsassistent, Hitta till stallet! Så har en av årets stora kyrkhelger gått av stapeln. Allhelgonahelgen är en helg vars sedvänjor är ganska nya. Under medeltiden firades helgen som en viktig helgdag i kyrkans liv. När reformationen kom på 1500-talet förlorade allhelgonahelgen sin status men har återfått den i modern tid. Traditioner har vuxit fram med ljuständning och minnesgudstjänster och smyckning av gravarna. Egentligen består helgen av två helgdagar. På lördagen firar vi alla helgons dag, dvs alla de som genom sina liv vittnar om Guds storhet, alla kristna martyrer som dött för sin tros skull. På söndagen firar vi alla själars dag, en dag då vi påminns om vår egen och andras dödlighet men också om hoppet om en fortsättning och ett återseende i Guds evighet. I Sävsjö pastorat firar vi denna stora helg med ett stort antal minnesgudstjänster. Med meditativ musik och körsång, med ljuständning och eftertanke lyfter vi i tacksamhet till Skaparen fram alla de som somnat in och inte längre vandrar bland oss. Genom bibelns ord om uppståndelsen finns också hoppet ständigt närvarande. I år blev allhelgonahelgen lite annorlunda i Sävsjö pastorat. Susanne Rydèn, en känd Hjärtlandaprofil och operasångerska, har under det senaste året arbetat intensivt med något som kallas för Smålands kulturfestival. Ett stort antal evenemang gick av stapeln under allhelgonahelgen: musik, teater, föredrag och workshops. Susanne frågade på ett tidigt stadium om vi från svenska kyrkan ville göra något tillsammans med Smålands kulturfestival. Det blev fyra gemensamma arrangemang. Under fredagen strömmade stilla musik av Clara Bjerhag och Luba Wiander från kyrkorummet i Norra Ljunga. I Hjärtlanda kyrka spelade Mårten Falk klassisk gitarr när människor besökte och smyckade gravarna På fredagskvällen blev det en musikmeditation i stearinljusens sken i gamla Hjälmseryds kyrka och på söndagen en konsert med kammarorkestern Musica Vitae i Vrigstad kyrka. Clara Bjerhag och Luba Wiander Bön i allhelgonatid Vi tackar dig, evige Fader. Du låter oss mota dina välgärningar genom människor som du sänder i vår väg. Många av dem har du nu hämtat hem till dig. Vi tackar dig för vår gemenskap med dem och för allt gott som du skänkt oss genom dem. Döden har ryckt dem undan våra blickar men vi gläder oss i hoppet om att de lever i Dig och därför är oss närmare än förut. Herre, ge dem den eviga vilan och låt ditt eviga ljus lysa för dem. 14 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

9 tankar om julen Fröjdas vart sinne, julen är inne Biskop Jan-Olof Julen står för dörren! Vad betyder den för dig? Dofter och smaker som minner om barndomens jular, uppfyllda önskningar eller svikna förhoppningar, sinande pengabörs, sång, dans och himmelens änglakör? Eller kanske blott och bart att efter en gråmulen höst få några dagar av lugn och ro och glädje över barnet i krubban? Vår biskop Jan-Olof har, som svar på några enkla frågor, reflekterat över årets största högtid på följande sätt: Minnen från jular som gått följer oss ofta genom livet. Har du något särskilt sådant i ditt minnesarkiv? Jag har haft förmånen att fira jul i Betlehem några gånger, när de ortodoxa kyrkorna firar jul d. 7 januari. Midnattsmässan i Födelsekyrkan upplyst av oljelampor och vaxljus och uppfylld av rökelse är en oförglömlig upplevelse. Människorna, mest kristna palestinier, jublar och sjunger i julglädje. Särskilt stark var upplevelsen vid millennieskiftet, då alla trodde freden skulle komma. Att sjunga är, enligt din egen utsago, ett inneboende behov. Vilken julpsalm/julsång känner du extra för? Bland alla härliga julsånger och psalmer är numera Dagen är kommen, nr 122, en julpsalm som jag absolut vill sjunga åtminstone i en julgudstjänst. Vad är en riktigt god och välsignad jul för dig? En riktigt god jul är när man får göra någon annan riktigt glad. Vilken är din allra bästa julönskan till stora och små i Växjö stift? Jag önskar alla, stora och små, just en sådan riktigt god jul! Och så hoppas jag att folket i Betlehem återigen ska få känna hopp om fred! Förmedlat genom Ulla Björk med förhoppning om värme och glädje för oss alla inför den stundande högtiden! Mattraditionerna är många i juletid. Vilken maträtt ser du gärna på ditt julbord? Till mina favoriter på julbordet hör Janssons frestelse 16 Svenska kyrkan i Sävsjö Pastorat nr

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton.

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton. Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Julen 2011 En ton - en sång 2 Sjung i kör 3 Kyrkklockans ton 4 Information 6 Döpta 7 Kontakt 7 Gudstjänster 8 Det är tiden mellan allhelgonahelg och advents-

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Kyrkoblad. Vinter 2011. Konfirmander sid 3. Medeltidsdagar sid 4. Installationen sid 9

Kyrkoblad. Vinter 2011. Konfirmander sid 3. Medeltidsdagar sid 4. Installationen sid 9 Kyrkoblad Nr 3 2011 - Sävsjö - Vrigstad/Hylletofta - Stockaryd - Hjälmseryd - Hultsjö Konfirmander sid 3 Medeltidsdagar sid 4 Vinter 2011 Närvaro av Gud. I fågelsångens tunnel öppnas en låst port. Tomas

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! 26 november Lördag 18.00 Grantändning Våga sjungakören se sid 16-17 27 november Första söndagen i advent Bibelutdelning till Sommarkonfirmanderna 10.00 Musikgudstjänst Kyrkokören,

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa 2015-12-08 med reservation för ändringar KALENDER December 2015 augusti 2016 _ VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa Ons 9/12 14.00 Bön mitt i veckan Tors 10/12 11.30-12.30 Gottemat Sön 13/12, Daniel Svensson,

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling Centrumkyrkan Julbetraktelse För mig har advent och julen alltid främst handlat om tre saker. Traditionerna, familjen och lukten. Eller doften kanske jag ska säga. Pepparkakor, saffransbullar, granbarr,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari SVENSKA KYRKAN s församling Vintern 2016-2017 Nr 4 Första Advent - Januari Sillhövda 2. Brev från kyrkoherden. 3. Bilder från Tacksägelsegudstjänsterna. 4. Det här händer i juletid. 5. Det här händer i

Läs mer

Advent och jul Kristinehamns pastorat

Advent och jul Kristinehamns pastorat Advent och jul Kristinehamns pastorat Äntligen Advent! Tänd ljus, ett ljus ska brinna för hoppet på vår jord, den skinande planeten, den stjärna där vi bor. När många trotsar mörkret kan framtiden slå

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! 28 november Lördag 15.00 Grantändning Våga sjunga-kören Kollekt till Lidköpings sociala kassa 29 november Första söndagen i advent Bibelutdelning till Sommarkonfirmanderna 16.00

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Kyrkoblad. Advent & Jul. Himlen kommer till jorden en natt när mörkret rår och ängeln ger frid med orden då den dyrbara gåvan oss når.

Kyrkoblad. Advent & Jul. Himlen kommer till jorden en natt när mörkret rår och ängeln ger frid med orden då den dyrbara gåvan oss når. Kyrkoblad Nummer 3 2009 Sävsjö - Hjärtlanda - Skepperstad - Vrigstad/Hylletofta - Stockaryd - Hjälmseryd - Hultsjö Himlen kommer till jorden en natt när mörkret rår och ängeln ger frid med orden då den

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.55 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Syrénhortensian i full blom Foto: J-E Alzén Aktuellt från missionsförsamlingarna i Lekeryd och Svarttorp SEPTEMBER - NOVEMBER 2011 Församlingsinformation

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Det har vänt! Dagarna blir allt ljusare och vintermörkret naggas i kanten. Fåglarna har börjat att kvittra igen och redan i slutet av mars ställer vi

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen November 2015- Februari 2016 Vi har precis ställt om våra klockor till vintertid och om morgonen

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Helgmålsbön

Näsums Kyrkoblad. Helgmålsbön Näsums Kyrkoblad Nr 3/2012 1 oktober 23 december Helgmålsbön Foto:Brodde Almer Du höga tempel låt din klocka ringa till helgmålsbön. För varje tröttad själ den vill ett fridens budskap bringa Till tack

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 12. Önskesånger vid församlingshemmet. Julkrubban i Örkelljunga kyrka. Månadsblad. Advent Jul Trettondag 2014/15

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 12. Önskesånger vid församlingshemmet. Julkrubban i Örkelljunga kyrka. Månadsblad. Advent Jul Trettondag 2014/15 Nr 12 ÖRKELLJUNGA PASTORAT Julkrubban i Örkelljunga kyrka Önskesånger vid församlingshemmet Månadsblad Advent Jul Trettondag 2014/15 Veckonumren, som står angivna vid söndagen, gäller veckan som följer.

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Julens gemenskap. Nr 4 2013 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Julens gemenskap. Nr 4 2013 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 4 2013 Svenska Kyrkans församlingsblad Julens gemenskap Julhelgerna innebär, för många, glädje och gemenskap. För den som känner sig ensam, eller som förlorat någon

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010

Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010 Ansvarig utgivare: Christer Hugo, christer.hugo@svenskakyrkan.se Redaktör: Christer Klausberger, christer.klausberger@svenskakyrkan.se Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010 Världens förtryckarregimer

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Advent Jesus kommer Första söndagen i advent (år A) (1 december 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till barnens ålder väljer vi här att

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 SANKT MIKAELS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄXJÖ FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 Kyrkoherdens julhälsning Levande tro Julen närmar sig, och vår förväntan stiger. Alla ljus, granar och glitter, so m lyser upp den mörka

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Kyrkans. Svenska. församlingsblad. Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under. Nr 4 2015

Kyrkans. Svenska. församlingsblad. Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under. Nr 4 2015 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 4 2015 Kyrkans församlingsblad Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under Så börjar en av våra psalmer. Oftast stannar vi

Läs mer