Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar."

Transkript

1 Utskott: UNHCR Land: Republiken Colombia Delegater: Johanna Kjellin, Magdalena Beijner Idag finns det över 16 miljoner flyktingar hela världen över fanns det ca 43 miljoner flyktingar, och antalet flyktingar har minskat genom åren men är fortfarande ett stort problem. Varför flyktingarna har minskat beror på att länderna har blivit mer stabila och fått bättre ekonomi. Republiken Colombia anser att alla länder måste fortsätta i samma riktning som nu för en flyktingsfri värld. Republiken Colombia har stora problem med flyktingar på grund av inbördeskrig och gerillagrupper. Republiken Colombias alla flyktingar kan även bero på allt användande av olaglig narkotika i landet. Urbefolkningen är för sin överlevnad beroende av att kunna leva kvar på sin traditionella mark. Idag finns det över 3 miljoner internflyktingar i landet och situationen är kritisk. Omkring en halv miljon människor beräknas också ha flytt till republiken Ecuador och andra grannländer. Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar. UNHCR som har i uppdrag av FN att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar hela världen över. Republiken Colombia anser att UNHCR ska ta mer ansvar för att problemen med flyktingar i republiken ska minska. Republiken Colombia anser också att genom att göra landet tryggare så kan flyktingarna minska. En lösning till att få landet att bli tryggare kan vara att göra något åt gerillagrupperna och minska narkotika användningen.

2 Republiken Frankrike Utskott: Flyktingar, UNHCR Delegat: Rebecka Berggren Republiken Frankrike anser att flyktingsituationen bör tas på största allvar och att man bör lägga ner så mycket tid samt energi som det går för att få en diplomatisk lösning som gör skillnad. Republiken Frankrike anser att som ett av länderna med permanent plats i FN:s säkerhetsråd samt som ett av de viktigaste länderna för utvecklingen av Europiska unionen att de har stort ansvar i beslutsfattandet av flyktingfrågan. Republiken Frankrike tar in en av den största mängden invandrare i Europa vilket ger dem mycket intresse i frågan. Republiken Frankrike vill främja en hållbar lösning angående integration genom ett EU-finansierat integrationsprojekt som är till för att gagna flyktingarnas integrering i samhället. Republiken Frankrike anser att flyktingproblemet bör läggas i händerna på FN men med extra vikt på de länder som är påverkade. De nationer som mottager flyktingar bör ge sin åsikt angående problemet samt genom beräkningar se huruvida de kan ta emot flera flyktingar. De bör även sträva efter att flyktingarna i fråga ska få en så hög levnadsstandard som möjligt. Republiken Frankrike är mycket engagerade i frågan och är öppen för förslag samt förhandlingar. Utskott: UNHCR Delegation: Republiken Grekland Delegat: Nicole Pettersson Grekland är djupt övertygat om att flyktingar kan få ett bättre stöd i ett land som har resurser till det. Grekland är orolig över konsekvenserna av intagande av flyktingar då detta kan ge negativa effekter på deras egen befolkning. Redan idag finns ett nynazistiskt parti i Grekland, fortsätter Grekland att ta emot flyktingar och dess egna medborgare får en sämre levnadsstandard än flyktingarna, är Grekland orolig att medborgarna kommer gå över till det nynazistiska partiet vilket i sin tur kan leda till interna oroligheter och konflikter. EU-kommissionären Cecilia Malmström uttalar sig i en intervju med förväntan på en kortsiktig lösning till dagens flyktingproblem. Enligt Cecilia Malmström är situationen kritisk i Grekland. Grekland är en katastrof. Landet har inget flyktingmottagande, och det som fanns där havererade helt för några år sedan.

3 Cecilia Malmström har försökt förhandla om justeringar om reglarna i Dublinkonventionen. Enligt Dublin-konventionen skall regeln om Första asylland gälla. Cecilia Malmström har med önskan om försök att få igenom en permanent suspenderingsmekanism som ska utlösas i extrema situationer i ett mottagarland., d.v.s. att EU-länder inte skall skicka tillbaka asylsökande till sitt första asylland. Cecilias förslag om att få igenom sin motion godtages ej av 25 länder. Grekland åberopar EU-kommissionärens förslag då Grekland inte ens kan föda sin egna befolkning. Med ett godkännande av förslaget kan Greklands medborgare gynnas då största fokus hamnar på dess egen befolkning. Utskott: UNHCR Delegation: Israel Delegat: Adian Jalo Israel kontrollerar de flesta palestinska flyktingläger som finns på Västbanken. Israel fördömer förtrycket mot judar som gjorde att de fick fly från muslimska och kristna länder. Israel har tagit emot judiska flyktingar och tagit hand om dem väldigt bra. Israel ser en säkerhetsrisk med att ta in flyktingar. Istället uppmanar Israel andra muslimska länder att ta emot flyktingar. Israel fokuserar istället på att skapa ett helt fritt och judisk land. Där folket får yttrandefrihet, alltså rätten till att fritt hysa en åsikt och uttrycka den i tal. Varje människa i Israel har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Tiotusentals afrikanska flyktingar bosatts i skeppades över till Australien. En sådan lösning diskuterades mellan israeliska och judiska-australienska politiker. Israel tycker att varje människa får bestämma själv vart man vill bosatta sig men det är viktigt att landet som tar emot flyktingar ser till att de tar hand om dem också och att flyktingarna skall behandlas på ett bra och rättvist sätt. Det är ett av Israels viktigaste mål för att judarna har varit förtryckta i flera tusentals år blev det dags att skaffa ett eget och judisk land där judarna får leva det livet de önskar sig. Israel fokuserar mest på det och på att ta väldigt bra hand om judarna som flydde från andra länder där de har haft det svårt. Judarna bodde isär och har varit flyktingar över hela världen under en lång tid och anledningen var att de inte hade ett eget land där de kan bo.

4 Judarna började återvända till heliga landet Israel och Israel har fått många flyktingar som har kommit från hela världen. Därför måsta Israel ta väldigt bra hand om judiska flyktingar. Israel uppmanar andra länder att ta in de flyktingar som är till exempel asylsökande och de som inte kan återvända till deras hemländer på grund av olika skäl, som till exempel krig. Israel anser att oljeproducerande länderna stegvis ska integrera flyktingarna och ge dem medborgarskap. Flyktingar som är har behov av medborgarskap och arbete ska integreras i länder som är i behov av arbetskraft och där språk, kultur och religion är det samma som flyktingarnas. Israel fördömer arabstaternas ovilja att lösa flyktingproblemet De vill behålla det som ett öppet sår. Arabiska ledare bryr sig inte om de palestinska flyktingarna lever eller dör. FN:s medlemmar har stött UNWRA med stora summor pengar. UNWRA är en organisation som stöder palestinska flyktingar som inte har något arbete. Israel anser att det är en bra lösning för flyktingproblemet. Jordanien och Israel är idag de enda länderna i Mellanöstern som gett barn och barnbarn till palestinska flyktingar medborgarskap. Därför tycker Israel att samarbetet med Jordanien ger ett bra resultat och är en bra lösning. Delegat: Richard Håkansson Delegation: Italien Utskott: UNHCR Den italienska republiken anser att alla flyktingar ska ha tillgång till skydd, säkerhet och tillgång till ansökan om asyl. Italien stödjer starkt FN:s flyktingorgan UNHCR. Även ett större samarbete mellan de europeiska länderna i flyktingfrågan, så att alt fler flyktingar får asyl. Den italienska republiken är även villig att expandera sin flykting anläggningar för att kunna ta hand om fler nödställda flyktingar. Trots expanderingarna så kan Italien ej ge alla flyktingar asyl, vädjar därför till andra länder att vara villiga att ta emot en del av de asylsökande flyktingarna. Återförening av familjer är någonting som Italien eftersträvar i relativt stor utsträckning och är villig att dela med sig av flyktinginformation till andra länder som också är villiga att dela med sig av flyktinginformation i hopp om att återförena så många familjer som möjligt.

5 Utskott: UNHCR Delegation: Jordanien Delegater: Felicia Andersson, Rebecca Connée Hashemitiska konungariket Jordanien är djupt oroade över flyktingfrågan. Jordanien har med öppna armar tagit emot flyktingströmar från grannländerna. Den rådande situationen är ohållbar och det krävs hjälp. Det största flyktinglägret i Jordanien heter Zataari och har vuxit till Jordaniens fjärde största stad. Jordanien är ett biståndsland och det drabbar både invånare och immigranter negativt då flyktingströmmarna sätter hårt tryck på länderna och det är knappt med resurser. Då vi värnar om de inblandade som har sitt tillfälliga hem hos oss, har vi i största åtanke att ta väl hand om flyktingarna men bristande resurser hindrar oss från detta. Därför åberopar Jordanien att internationell hjälp tillträder omedelbart. Jordanien hyser hopp om att den rådande situationen i grannländerna avtar. Delegation: Monarkin Marocko Utskott: Flyktingar-UNHCR Delegat: Linnéa Sjösten Monarkin Marocko stödjer utvecklingen och etablera sig i ett nationellt asylsystem till UNHCR. Enligt UNHCR har asylsökandet i Monarkin Marocko ökat. Med innovativa strategier har Monarkin Marocko i flyktingsfrågan infört lokala integrationsmöjligheter samt stöd till ett frivilligt och värdigt återvändande. Strategierna har genomförts i samarbete med IOM. IOM Monarkin Marocko har i samarbete med regionala och nationella aktörer valt att ge direkt stöd och hjälp samt att bygga upp kapacitet för att hantera migrantströmmar och problem. Monarkin Marocko har under många år tagit emot immigranter. Man har godkänt alla internationella överenskommelser kring immigranter, flyktingar och mänskliga rättigheter, inklusive FNs konvention. Monarkin Marocko deltar i EU och FN:s gemensamma initiativ (JMDI) om migration och utveckling. Monarkin Marocko anser att potentialen i samhället såväl som hos de migrerande individerna ska tas om hand på ett effektivt sätt. Monarkin Marocko hävdar att man genom överföring av kompetenser, samarbete och investering av tid kommer göra detta möjligt.

6 Utskott: UNHCR Delegation: Förbundsrepubliken Nigeria Delegat: Tomas Dahl Förbundsrepubliken Nigerias Västafrikanska bröder finner nytt liv och arbete inom Förbundsrepubliken Nigerias gränser samt så visar Förbundsrepubliken Nigeria sin yttersta hjälpsamhet till de flyktingar som anländer till landet. Invandring till Förbundsrepubliken Nigeria är en av våra viktigaste frågor inom sociala och ekonomiska frågor. Därmed har Förbundsrepubliken Nigeria skapat en politik om hur migrationen ska regleras. Förbundsrepubliken Nigerias regering tror på att denna politik skall stärka vår arbetskraftsinvandring och även att försöka stoppa olaglig invandring. Ett socialt skydd skall även tilldelas de nyinflyttade arbetarna samt så yrkar Förbundsrepubliken Nigeria även att alla flyktingar ska behandlas lika väl som den inhemska befolkningen. Fem miljoner Nigerianer bor utanför Förbundsrepubliken Nigerias gränser och med denna nya politik uppmanar Förbundsrepubliken Nigeria att den inhemska befolkningen bör återvända till sitt hemland och visa sin patriotism och återvända till sina rötter. Genom detta menar Förbundsrepubliken Nigeria att välutbildade Nigerianer ska stärka ekonomin och välståndet. Som en stolt medlem inom AU och ECOMOG yrkar Förbundsrepubliken Nigeria att alla afrikanska bröder som är i kris har möjligheten att bidra till landets välstånd under ordnade former. Förbundsrepubliken Nigeria vädjar om att FN erbjuder stöd. Detta kan till exempel vara att hjälpa de flyktingar som är i behov av välbefinnande, asyl och en tryggfristad.

7 Land: Islamiska Republiken Pakistan Delegat: Astrid Rödin Utskott: UNHCR I dagsläget har den Islamiska Republiken Pakistan 1,6 miljoner flyktingar från Afghanistan samt en del från Somalia och andra länder. Islamiska Republiken Pakistan vill att FN skall ha som mål att främja kamp mot terrorism i Afghanistan för att minska mängden flyktingar i landet. Islamiska Republiken Pakistan vädjar till UNHCR och menar att UNHCR:s prioritet framöver borde vara att fortsätta leta efter hållbara lösningar för flyktingar, både i Pakistan och i resten av världen. Islamiska Republiken Pakistan har förlängt repatrieringsdatum till den 31:a December 2013 och ber övriga medlemsländer om hjälp och samarbete för att säkra dessa flyktingars säkerhet och återvändande till sina rättmätiga hem. Islamiska Republiken Pakistan påpekar att omvärldens ansvar för flyktingar inte är mindre än värdlandets och uppmuntrar FN:s medlemsländer att agera i denna fråga och ta sitt ansvar. Trots minskad ekonomisk hjälp från andra länder fortsätter Islamiska Republiken Pakistan att generöst ta emot flyktingar och värna för deras bästa. Alla flyktingar har rätt att komma hem och Islamiska Republiken Pakistan återbekräftar FNländernas ansvar då Islamiska Republiken Pakistan anser att detta är ett globalt problem. Ryska Federationen Utskott: Flyktingar, UNHCR Delegat: Märta Bode Ryska Federationen anser att världens flyktingproblem bör tas på allvar för att motverka att problemet eskalerar. Ryska Federationen stödjer därför den ekonomiska och praktiska hjälp UNHCR erbjuder de flyktingar som frivilligt återvänder till sina hemländer. För att lösa den aktuella problematiken menar Ryska Federationen att ett kontinuerligt samarbete mellan stater och FN är av yttersta vikt och uppfordrar regeringar att rekrytera till Genevekonventionen för att bilda ett verkningsfullt och gemensamt arbete. Ryska Federationen har åtagit sig att ge asyl till de flyktingar som anländer till Rysslands gränser och är därför nu i process mot en flyktinglag som överensstämmer med Genevekonventionen.

8 Utskott: UNHCR Delegation: Republiken Sydkorea Delegat: Jonatan Stark Republiken Sydkorea är djupt bekymrade angående det flyktingproblem som härjar för tillfället. Det förekommer för stora flyktingströmmar världen över vilket leder till att flyktingar tvingas leva i oacceptabla förhållanden på grund av för lite resurser i tillflyktslandet. Republiken Sydkorea anser att orsaken till att människor tvingas fly från sina hemländer har sin grund i de krig, konfliker och fattigdom som förekommer runt om i världen. År 1951 gjordes en flyktingkonvention angående flyktingars rättsliga ställning. Den här konventionen har ännu inte blivit påskriven av ett flertal olika länder vilket Republiken Sydkorea finner vara ett problem. Som lösning på flyktingproblemet tycker Republiken Sydkorea att fler länder bör medverka i FN:s fredsbevarande arbete samt skicka fler soldater till fredsbevarande styrkor för att minska våldsamma konflikter som leder till ökade flyktingströmmar. Republiken Sydkorea bedömer även ett minskat problem om fler länder, framför allt i Asien, skriver på flyktingkonventionen så att fördelningen av flyktingar jämnas ut mellan länderna. UNHCR kommer att öka sitt engagemang med NGO-parterna och fortsätta utöka sitt nätverk med service organisationer, i syfte att kunna handskas med de mest akuta behoven för de asylsökande och flyktingar på ett så effektivt sätt som möjligt, till dess att mer relevanta regeringsprogram har införts. UNHCR vill även öka sina ansträngningar för att få ut mer bidrag från den privata sektorn i Sydkorea. Detta genom att utöka sina individuella donationsprogram på nätet och bestämma privata möten med företagen i den privata sektorn. Dessa två punkter angående flyktingar är något som Republiken Sydkorea värderar högt. Utskott: Flyktingar Land: Togo Delegat: Lam Nguyen I och med att Republiken Togo ingick ett avtal med UNHRC år 1995 så anser vi, Replubliken Togo att flyktingar borde få den hjälp de behöver. Togo samarbetar med FNs flyktingsorgan UNHRC för att hjälpa alla flyktingar som av olika skäl flyr från sitt land och hamnar i Togo. Vad Togo och UNHRC vill göra är att erbjuda flyktingar tak och skydd när de väl kommer till landet men våra tankar är att detta ska bara vara tillfälligt. Vi har ingen åsikt att låta flyktingar stanna för gott och bli en del av befolkningen. Anledning till vårat beslut beror mycket landets situation. Vi har en växande ekonomi och befolkningstillväxten ökar för varje dag också. Samtidigt som vårt samhälle består av olika folkslag med olika religioner. Därför tänker Togo att det kan skapa ännu mera problem inom landet om vi låter flyktingar bli en del av samhället i Togo. Det finns risk för konflikt, och flyktingar blir inte accepterade. Republiken Togos mål är att frivilligt hjälpa alla flyktingar som kommer till landet att hitta ett sätt att återvända hem. Borta är bra men hemma bäst. Tillsammans med UNHRC, vill vi göra allt i Togos makt för att ge flyktingar chansen att återvända hem igen. Där de hör hemma.

9 Utskottet: UNHCR Land: Republiken Turkiet Delegat: Clara Herrlin Som ett land nära många av världens konflikt- och krisdrabbade länder har Republiken Turkiet en stor roll i flykting frågan. Som grannland till Syrien tar Turkiet emot många flyktingar. Totalt beräknas över 2 miljoner människor ha flytt från Syrien. Idag finns över av dem, alltså mer än en fjärdedel, i Turkiet, och redan nästa år kan antalet bli 1 miljon enl. UNHCR:s representant i Turkiet. Och detta är bara antalet syriska flyktingar i Turkiet. Republiken Turkiet har stödjer UNHCR:s flykting konvention från 1951, och jobbar aktivt och passionerat för att hjälpa alla flyktingar som kommer till Turkiet. Den Turkiska staten har lagt ner över 800 miljoner på de 17 flyktingläger som i sammarbete med UNHCR finns i Turkiet. Turkiet arbetar aktivt med att i så stor mån som det är praktiskt möjligt bevilja flyktingar tillfälligt uppehållstillstånd. Staten Turkiet ser till att alla flyktingar som kommer till Turkiet registreras och får Identitetskort vilka ger tillgång till exempelvis fri sjukvård. Dock kan inte ett enskilt land som Turkiet själva klara av att ta hand om alla flyktingar, speciellt inte i längden. Republiken Turkiet ser med uppskattning på de länder som tar emot flyktingar för att ge Dem medborgarskap och trygghet i sina länder. Varenda flykting de tar emot gör stor skillnad, men det krävs att fler länder följer deras lysande föredöme/exempel. Republiken Turkiet uppmanar därför länder längre från konflikterna och kriserna att även de ta sitt ansvar och hjälpa grannländerna till de konfliktdrabbade länderna, så att alla flyktingar kan få hjälp och trygghet.

10 Utskott: UNHCR Delegation: Amerikas Förenta Stater Delegat: Georg Petersson Amerikas Förenta Stater ser med största oro hur den rådande flyktingsituationen i världen har eskalerat till ett världsomspännande problem som påverkar miljoner människor världen över. Eftersom migration är en grundpelare i Amerikas Förenta Staters grundande, ser USA på flyktingproblemet med djup oro och anser att flyktingfrågan ligger i centrum för diskussion. För att finna en lösning måste världssamfundet hitta en hållbar lösning till de långvarande inbördeskonflikter som pågår i olika länder vilket har skapat oroligheter och tvingat befolkning till att fly. USA fördömer de länder som har ett ointresse att motta flyktingar som söker hjälp och skydd, vilket USA anser bidra till flyktingproblemet. Amerikas Förenta Stater förespråkar att ge skydd, lindra lidande, och att lösa den svåra situationen för förföljda och rotlösa människor runt om i världen. Med förståelse för flyktingars situation uppmuntrar USA det säkra och frivilliga återvändandet av flyktingar till sitt hemland. Om detta inte är en möjlig lösning eftersträvas andra hållbara lösningar som tex vidarebosättning. Enligt UNHCRs senaste statistik, finns det omkring 15,4 miljoner flyktingar idag. UNHCR rapporterar även att mindre än 1 % av alla dessa flyktingar blir så småningom vidarebosatta i ett tredje land, USA välkomnar över hälften av dessa flyktingar, vilket är mer än alla andra omflyttningsländer gemensamt. Amerikas Förenta Stater hävdar att ursprungligen grundar sig flyktingproblemet från inbördeskonflikter, och för att möjliggöra en långvarig fungerande lösning måste världssamfundet börja agera i länder som är drabbade av inbördeskonflikter. Amerikas Förenta Stater hävdar att ansvaret inte ligger hos den enskilda staten, utan att fler länder ska ta ett gemensamt ansvar för att främja en hållbar framtid. USA betonar att Förenta Nationernas medlemsländer bör utveckla en handlingsplan för att skapa ett gemensamt och stabilt ansvar för flyktingar.

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Land: Australien Utskott: Flyktingar och migrationsutskottet (IOM) Delegat: Alva Nihlgård

Land: Australien Utskott: Flyktingar och migrationsutskottet (IOM) Delegat: Alva Nihlgård Land: Australien Utskott: Flyktingar och migrationsutskottet (IOM) Delegat: Alva Nihlgård Samväldet Australien anser att flyktingkrisen måste få ett stopp snarast eftersom att den hotar samhället, säkerheten

Läs mer

Flykting- och migration

Flykting- och migration Flykting- och migration Sekretariatet madelaine.seidlitz@amnesty.se - ansvarig flykting/migration/folkrätt, EU/Europafrågor tilda.norsten@amnesty.se - handläggare enskilda ärenden, landinformation ida.lundborg@amnesty.se

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Fler lagliga vägar in i EU

Fler lagliga vägar in i EU Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) Fler lagliga vägar in i EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Dagsverksinsamling 2015-16. Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter.

Dagsverksinsamling 2015-16. Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter. Dagsverksinsamling 2015-16 Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter. Vem är en flykting? En flykting är en person som beviljats asyl utanför sitt hemland. Personen har flytt undan krig, förföljelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2016 COM(2016) 171 final 2016/0089 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska

Läs mer

UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST

UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST BARN- KONVEN- TIONEN Unga Örnars verksamhet vilar på alla barns lika rättigheter som FNs konvention om barns rättigheter beskriver. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen

Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen Allmänna opinionen i europeiska Unionen Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten

Läs mer

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien P7_TA-PROV(203)044 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 203 om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till

Läs mer

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist 37 Asylsökande Anna Eriksson Arne Holmqvist Asylansökningar och flyktinginvandring reflekterar händelser i omvärlden; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Sverige har tagit

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد. Welcome. Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen

معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد. Welcome. Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen مرحب ا معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد خوش آمديد Welcome مرحب ا Soo dhowoow መርሓባ Добро пожаловать! Välkommen VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD! Vi är stolta över mycket i vår stad och i vårt land. Vi vill

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Partiledardebatt i riksdagen - inledningsanförande av Ulf Kristersson 11 oktober

Partiledardebatt i riksdagen - inledningsanförande av Ulf Kristersson 11 oktober Partiledardebatt i riksdagen - inledningsanförande av Ulf Kristersson 11 oktober Om ett år är det val i Sverige. Och jag tror att vi fram tills dess måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. För

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar.

Gå gärna in på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se/kvot för att hitta mer information om kvotflyktingar. Denna presentation har tagits fram av Migrationsverket inom projektet Vidarebosättning i ord, bilder och siffror som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden (ERF). Använd den gärna för att sprida

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 PRESS INFO En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen över under februari och mars 2015, skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till

Läs mer

Manus line by line Asylpolitiken

Manus line by line Asylpolitiken Manus line by line Asylpolitiken 1. Abdulla Jag kom till Grekland med Båt som alla andra. Det var mörkt vi var ca 55 personer i en liten båt som egengligen inte var tänkt ens för 10 personer. Så det är

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Policy papers SPECPOL 1 EK SPEL

Policy papers SPECPOL 1 EK SPEL Policy papers SPECPOL 1 EK SPEL ARMENIEN: Land: Armenien Namn: Ruben Antius klass: S16A En hållbar utveckling är en av de viktigaste frågorna för Republiken Armenien. För att en hållbar utveckling ska

Läs mer

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Republiken Azerbajdzjan ser allvarligt på människohandeln i världen och anser att åtgärder måste vidtas. Trafficking genererar stora mängder pengar och är en

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015.

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Komm. dok.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Bangladesh Brasilien

Bangladesh Brasilien Bangladesh Delegation: Bangladesh Delegat: Elin Persson Bangladesh är ett land som stöttar Rohingya befolkningen och bl.a. återvandringen till Myanmar. Premiärministern, Hasina Wajed var som ung, själv

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

12880/15 KH/ss 1 DG C 1

12880/15 KH/ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Luxemburg den 12 oktober 2015 (OR. en) 12880/15 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 12 oktober 2015 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 12789/15 Ärende: Rådets

Läs mer

EN VÄRLD PÅ FLYKT FOTO: FINLANDS RÖDA KORS, FÄLTKOMMUNIKATIONSENHETEN

EN VÄRLD PÅ FLYKT FOTO: FINLANDS RÖDA KORS, FÄLTKOMMUNIKATIONSENHETEN EN VÄRLD PÅ FLYKT FOTO: FINLANDS RÖDA KORS, FÄLTKOMMUNIKATIONSENHETEN Pekka Reinikainen Planerare av påverkansarbete och kommunikation Finlands Röda Kors, internationellt bistånd VARANNAN SEKUND FLYR NÅGON

Läs mer

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång.

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång. Europa är en migrationskontinent Både den fria rörligheten och friheten att stanna på en plats är mänskliga rättigheter. Migranter har format kulturer och samhällen genom historien och kommer att fortsätta

Läs mer

11088/15 ADD 1 km/ee/ab 1 DPG

11088/15 ADD 1 km/ee/ab 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 22 september 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3405:e mötet i Europeiska unionens råd (RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR) i Bryssel

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets rättigheter antagna av rådet vid dess 3530:e möte den 3 april 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om främjande och skydd av barnets rättigheter antagna av rådet vid dess 3530:e möte den 3 april 2017. Europeiska unionens råd Luxemburg den 3 april 2017 (OR. en) 7775/17 LÄGESRAPPORT från: av den: 3 april 2017 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna COHOM 44 CFSP/PESC 300 DEVGEN 49 FREMP 37 Föreg.

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan. Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor

Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan. Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor Fakta & argument för en skola fri från ensidig religiös påverkan Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor Åtta humanistiska argument för att stoppa religiösa friskolor Skolan

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Policy Brief. Ansvarsfördelning för flyktingar i Mellanöstern och Nordafrika. Varför ansvarsfördelning? Varför Mellanöstern och Nordafrika?

Policy Brief. Ansvarsfördelning för flyktingar i Mellanöstern och Nordafrika. Varför ansvarsfördelning? Varför Mellanöstern och Nordafrika? Policy Brief 2017:8 Ansvarsfördelning för flyktingar i Mellanöstern och Nordafrika Hur ska ansvaret för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) fördelas? Denna fråga besvaras

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Brasillien. Egypten. Frankrike. Italien. Iran. Israel

Brasillien. Egypten. Frankrike. Italien. Iran. Israel Brasillien Förbundsrepubliken Brasilien anser att frågan om reformering av säkerhetsrådet är mycket viktig. Uppdelningen är orättvis och det krävs reformeringar. Landet Brasilien tycker att uppdelningen

Läs mer

Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar

Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD) Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF)

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Utbildning i invandrar- och integrationsarbete för anställda inom den

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda

Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda #ep2014 TIGT. MAKE AN Ett hurdant Europa vill Du ha? Gör något. Gör det bättre. Gör skillnad. Rösta i EU-valet! EV.LUTH KYRKAN I FINLAND

Läs mer

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard.

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard. Var bor människor? Varför? Stor ökning senaste 100 åren, varför? Demografi = en befolknings sammansättning och storlek Befolkningens storlek beror på: landets ekonomi, kvinnors utbildningsnivå, jämlikhet,

Läs mer

Läget i Syrien. Ja Kan inte säga Nej. Finland bör utöka sitt humanitära bistånd till området.

Läget i Syrien. Ja Kan inte säga Nej. Finland bör utöka sitt humanitära bistånd till området. Läget i Syrien "I Syrien rasar ett inbördeskrig sedan några år. Hur borde det internationella samfundet och Finland enligt er åsikt agera för att en lösning på situationen ska kunna hittas?" Ja Nej Figur

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare.

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare. Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige vilket är något färre än året innan. Totalt

Läs mer