Curriculum Vitea (CV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitea (CV)"

Transkript

1 Curriculum Vitea (CV) Jur.kand. Lars-Nila Lasko Mer detaljerat Cv för Lars-Nila Lasko finns på eller

2 - 2 - (9) Curriculum Vitea (CV) Jur.Kand. Lars-Nila Lasko GENERELL INFORMATION Född: Medborgarskap: Civil status: Språk: Körkort: 18/ i Arjeplog, Norrbottens län, Sverige. Svenskt medborgarskap. Gift med Ek. Mag. Marina Lasko, Upphandlare för kommun Barn sonen Alexander Lasko. Franska (Grundskolebetyg särskild kurs A-nivå), Svenska, Engelska, Spanska och Samiska (Gymnasiebetyg), samt för närvarande pågående studier i Ryska. Klass B MÅLSÄTTNING i yrkeslivet FRÄMSTA KOMPETENS PROFIL Mitt yrkesmål är att realisera och vidareutveckla mitt kunnande i chefskap och personalfrågor tillsammans med andra för en positiv arbetsmiljö, ökad effektivitet och resultat i syfte att nå organisationens målsättningar. Chef och Management, Personal- och HR-frågor, Administration, Organisationsutveckling och Ekonomistyrning, Projekt- och projektledning, samt Juridik med förvaltningsinriktning. Mål- och resultatinriktad som tycker om att driva utvecklingsfrågor med vilja att utveckla, effektivisera och förbättra verksamhet. Har ett teambaserat arbetsoch förhållningssätt där jag både lyssnar och stöder medarbetare för att få dessa att växa i sina yrkesroller. Är van att arbeta självständigt under hög stressnivå med många ärenden samtidigt.

3 - 3 - (9) ARBETE Verksamhetschef/Projektledare Samiskt Center (Verddeviessu), Arvidsjaur Norra Sveriges största Antidiskrimineringsbyrå med bl.a. stöd från samtliga landsting i Norrland. Centret leds av en internationell styrelse och bedriver rådgivning och utbildning i diskrimineringsfrågor. Arbetsuppgifter (Centrets kansliinstruktion) * Huvudföredragande i styrelse och råd, * Arbetsgivaransvarig, * Ledning av kansli, * Rekrytering och anställning av projektpersonal, * Utbildningsansvarig, * Budgetansvarig. Några uppnådda resultat Uppbyggnad av ny organisation, som trots liten budget, under kort tid blivit Norrlands största antidiskrimineringsbyrå med rådgivning, tillkomst av utbildningar, konferenser och utställningar. Centret har fått en hemsida, nyhetsblad och ingår i flera sociala medier med exempelvis supporters på Facebook, samt fått en internationell inriktning. Centret bedrivs i projektform med stöd från Sverige, Norge och Finland. Projektets framtida finansiering är dock mycket oviss Ordförande/Kanslichef RSÄ, Arvidsjaur. Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är Sveriges äldsta och största samiska kulturorganisation med ett stort antal medlemsföreningar och enskilda medlemmar från Malmö i söder till Karesuando i norr. Ordförande utses av landsmötet för två år i taget. Organisationen bildades redan Mer om RSÄ finns på Arbetsuppgifter (RSÄs kansliinstruktion) * Huvudföredragande i styrelse och arbetsutskott, * Press- och informationsansvarig, * Arbetsgivaransvarig, * Ledning av kansli och lokalkontor, * Personalansvarig, * Rekrytering och anställning av personal, * Utbildningsansvarig, * Löneförhandlingar för all personal inkluderat utvecklingssamtal, Planeringssamtal och lönesamtal, * Arbetsmiljö- och arbetsmiljöledningsansvarig, * Budgetansvarig, * Risk- och skadehanteringsfrågor, * Kvalitetssäkring, Några uppnådda resultat Omorganisation för ökad effektivitet, minskning och ändring av personalstyrka för ökad ekonomi och effektivitet, kraftigt ökad ekonomi, tredubblat medlemsantalet, tillkomst av organisationstidning och hemsidor för organisationen, tillkomst av styrkort, mätbara mål och kontinuerlig utvärdering av verksamheten, infört arbetsordningar och policyprogram som skapat en klar rollfördelning mellan styrelse, utskott och administration, samt infört en tydlig verksamhetsinriktning.

4 - 4 - (9) Kanslichef Sametinget, Kiruna. Sametinget är ett folkvalt parlament och en statlig myndighet. Sametinget invigdes av H M Konungen år 1993 efter beslut av Sveriges Riksdag. Sametingets folkvalda utses genom allmänna samiska val vart fjärde år. Sametinget har ett huvudkansli och fyra lokalkontor, samt över 50 anställda. Sametingets administration leds av kanslichef och tre avdelnings/stabschefer. Kanslichefen utses för 4 år med möjlighet till förlängning till maximalt 8 år. Mer information finns på Arbetsuppgifter 1 * Arbetsgivaransvarig för Sametingets administration, * Myndighetsbeslut, * Ledning av huvudkansli och tre lokalkontor, * Förvaltningsjuridiska ärenden, * Personalansvarig, * Rekrytering och anställning av personal, * Utbildningsansvarig, * Löneförhandlingar för all personal inkluderat utvecklingssamtal Planeringssamtal och lönesamtal, * Arbetsmiljö- och arbetsmiljöledningsansvarig, * Rehabiliteringsfrågor, * Budgetansvarig, * Inköpsansvarig vid högre belopp, * Upphandlingsansvarig, * Risk- och skadehanteringsfrågor, * Kvalitetssäkring, * Säkerhetsansvarig, * Huvudföredragande i styrelseärenden. Några uppnådda resultat Utvecklat administrationen från ett litet kontor med få anställda till ett huvudkansli och lokalkontor i varje län i Norrland med över 50 anställda. Målprogram, policyprogram och handlingsprogram som tidigare saknats har tillkommit för en målstyrd verksamhet. Organisationsformen har ändrats från en sk platt organisation till processtyrd verksamhet Avdelningschef NSI, Kautokeino, Norge NSI var underordnat Nordiska Ministerrådet och arbetar med forskning på nordisk nivå. NSI har numera ombildats till Samisk Högskola. Mer information finns på Arbetsuppgifter * Ledning av forskningssektion (15-28 anställda), * Föredragande i styrelsen i sektionens ärenden, * Budgetansvarig för sektion, * Personalansvarig för NSI:s hela organisation, * Ombud/förhandlare för NSI:s hela organisation. 1 Kanslichefen har det ansvar för Sametingets verksamhet och de uppgifter som anges i 6-9 Verksförordningen (1995:1322) och 3 Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget

5 - 5 - (9) Några uppnådda resultat Utvecklat sektionen från den minsta till den största enheten med flest anställd personal och projekt med en omfattande produktion. Genomförande av omorganisering av institutet i samarbete med Nordiska Ministerrådet och samordnande av gemensamma resurser med andra institutioner Tingsnotarie Haparanda tingsrätt, Haparanda Notarius Publicus för Norrbottens län Länsstyrelsen för Norrbottens län, Luleå.

6 - 6 - (9) UTBILDNING Universitet Juris Kandidatexamen (Jur.Kand.), 210p Uppsala universitet, Uppsala Statsvetenskap B1, 20p med svensk förvaltningsinriktning Umeå universitet, Umeå Statsvetenskap A1, 20p med svensk förvaltningsinriktning Umeå universitet, Umeå. Gymnasium Gymnasieexamen, 3-årig naturvetenskaplig linje Brännkyrka gymnasium,. Övrig utbildning Chefsutbildning Kurs Leda och forma ett team Företagsuniversitetet Kurs Leda och motivera medarbetare Företagsuniversitetet Kurs Praktisk ledarskaps-utbildning Företagsuniversitetet Steg 2 Kurs Nybliven chef IBC Kurs Praktisk ledarskaps-utbildning Företagsuniversitetet Steg 1 Kurs Utvecklingssamtal Företagsuniversitetet Personalchefsutbildning PA kurs Kurs Rekrytering - grundkurs Företagsuniversitetet PA kurs Kurs Förhandlingsteknik i personalarbete PA kurs Kurs Relationer på arbetsplatsen Personalchefskurs Kurs Personalchefsutbildning Företagsuniversitetet CONSCIENTIA Institutet för psykoanalys och organisationsutveckling Företagsuniversitetet

7 - 7 - (9) Projektledningsutbildning Projektledningskurs Kurs Driva och påverka projekt Företagsuniversitetet Projektledningskurs Kurs Projektrapportering Företagsuniversitetet Projektledningskurs Kurs Projektledning Företagsuniversitetet Arbetsmiljöutbildning Arbetsmiljökurs Kurs Hälsobokslut Företagsuniversitetet Arbetsmiljökurs Kurs Miljöledningsrevision Carl Bro Arbetsmiljökurs Kurs Miljöledningssystem Carl Bro Arbetsmiljökurs Kurs Systematiskt arbetsmiljöarbete SE Konsult HB Östersund Datautbildning Datakurs Kurs Microsoft Access CAB Kiruna Datakurs Kurs Microsoft Word CAB Kiruna Datakurs Kurs Microsoft Excel CAB Kiruna Datakurs Kurs Microsoft Outlook CAB Kiruna Administrativ utbildning Kurs Facilitering av effektiva möten - workshopledning Kurs PEP - Personliga Effektivitets Programmet ASTRAKAN-Strategisk utbildning AB, Institute for Business Technology IBT Luleå

8 - 8 - (9) UPPDRAG Ledamot av Kommunfullmäktiges Fasta beredning, Arjeplogs kommun Ledamot av Budgetberedningen, Arjeplogs kommun Ledamot av Miljö-, Bygg- och Räddningstjänstutskottet (MBR), Arjeplogs kommun Ledamot av Kommunfullmäktiges Valberedning, Arjeplogs kommun Ordförande Samiska Rättsförbundet, Borås Ledamot av Kommunfullmäktiges fasta beredning, Arjeplogs kommun Ledamot av Socialutskott, Arjeplogs kommun Suppleant i Barn- och Utbildningsnämnd, Arjeplogs kommun Ledamot i Arvodesnämnd, Arjeplogs kommun Nämndeman i Luleå Tingsrätt Nämndeman i Fastighetsdomstolen för Övre Norrland Ledamot av Socialnämnd, Arjeplogs kommun Suppleant i Kommunstyrelsen, Arjeplogs kommun Kommunalfullmäktigeledamot, Arjeplogs kommun Styrelseledamot i Ajtte Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk Sakkunnig Norges Forskningsråd Ledamot i nordiskt statligt organ Nordiska Ämbetsmannakommittén (NÄS) Rådsledamot i amerikansk fond Advisory Committee for First Peoples World-wide, First Nations Development Institute, Washington, U.S.A Ledamot i nordisk utredning Sveriges expert i nordisk utredning om Samekonvention, Jordbruksdepartementet, Ledamot i Barensregionen Barentsrådets Regionsråd Ordförande för internationellt forskningsprogram DEVARC Development Programme for Arctic Indigenous Programme, Tiumen State University, Ryssland Vice President för internationell juristorganisation International Association of Indigenous Jurists (IAIJ), S:t Helena, Montana, U.S.A.

9 - 9 - (9) Styrelseledamot i forskningsprogram UNESCO Scandinavian MAB-Committee, Norge Redaktör för nordisk forskningstidskrift Se särskild förteckning på begäran.

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Självbestämmande genom myndighetsutövning?

Självbestämmande genom myndighetsutövning? Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller Rebecca Lawrence & Ulf Mörkenstam Self-determining parliament or government agency? The curious double life of the Swedish Sami parliament

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer