Cramo. ByggmaSKiner lift och Ställning anläggningsmaskiner FlyttBara lokaler tjänster och KunDlÖSningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cramo. ByggmaSKiner lift och Ställning anläggningsmaskiner FlyttBara lokaler tjänster och KunDlÖSningar"

Transkript

1 Cramo hyresguide ByggmaSKiner lift och Ställning anläggningsmaskiner FlyttBara lokaler tjänster och KunDlÖSningar

2 Cramo - en totalpartner inom uthyrning VälKommen till Cramo SVerige god SerViCe, tillförlitlighet och engagemang. Cramo är en servicepartner och totalleverantör av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, övrigt näringsliv och den offentliga sektorn. Vi SiKtar högt Cramo-koncernen är en av de ledande aktörerna inom maskinuthyrning i Europa med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ryssland. Vårt mål är att vara kundens förstahandsval. Dit når vi genom att fokusera på kundönskemål, hög grad av tekniskt kunnande, utveckla våra tjänster samt kontinuerlig effektivisering av inköp och logistik. KunDen i FoKuS Att svara upp mot våra kunders behov har högsta prioritet. Vi lyssnar på dig och ger råd och tips på val av maskiner och metoder. Med ett tätt nätverk omfattande mer än 100 välplacerade depåer i Sverige, cirka 700 anställda och tillgång till nära maskiner och annan utrustning finns vi alltid nära dig och har en lösning för varje behov. KValitet, miljö och arbetsmiljö Cramo håller en hög nivå då det gäller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor både internt och i samarbete med kunderna. Vi erbjuder en hög kvalitet på våra produkter och kan hjälpa till med att minska miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö på våra kunders arbetsplatser. Cramos kvalitets- och miljöledningssystem finns på plats för att säkerställa att vi uppfyller högt ställda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

3 Maskiner för varje behov Det finns många fördelar med att hyra från cramo fokus på kärnverksamheten kostnadseffektivt frihet För de flesta företag är maskinförsörjning inte en kärnverksamhet, men det är det för oss. Vi kan hjälpa ert företag att fokusera på det ni gör bäst medan vi tar hand om supportfunktioner såsom försörjning av maskiner och utrustning. Att äga maskiner som inte används är mindre klokt. Genom en hyreslösning delar många företag på kapital- och underhållskostnader och det blir därmed betydligt billigare för alla parter. Det är vårt jobb som uthyrningsföretag att hålla oss informerade om utveckling och om nya lagar och regler. Tag fördel av detta och använd de bästa metoderna med minsta miljöpåverkan. Undvik att investera i teknologi som snabbt blir omodern. Med hyresformen behåller ni friheten att välja. Flexibilitet Transparens ökad tillgänglighet En hyreslösning gör det möjligt att expandera eller minska antalet maskiner efter behov. Flera maskiner av en sort eller flera olika gör detsamma, kontakta bara din närmaste depå så löser vi maskinbehovet. Genom att hyra ges en klar överblick över kostnaden för varje maskin. Budgetering underlättas liksom möjligheten till att följa upp enskilda projekt. Det finns idag fler än hyresobjekt inom Cramo utspridda på över 300 depåer och säljkontor i elva länder. Företag som väljer att hyra från Cramo har enkelt tillgång till maskiner och utrustning när det behövs. kompetens kraft kvalitet, miljö och säkerhet Genom Cramo får du tillgång till erfarenhet och kunskap från vår uthyrningsverkamhet i elva länder. Cramos hyreslösningar ger dig ytterligare kraft att ta dig an nya projekt närhelst du vill. Cramos verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad. 3

4 Maskiner för varje behov hyresformer för alla behov tillgängligt SNABBT OCH ENKELT VIA webben Korttidshyra hjälper kunder att snabbt och enkelt få tillgång till maskiner där de behövs. Cramo Flexi är en flexibel hyresform för huvudsakligen små handmaskiner. Du hyr minst 3 maskiner i 6 månader till en fast kostnad och kan byta maskiner hur ofta du vill inom sortimentet. Cramo kan också ta ansvar för de maskiner som behövs för ett helt projekt under en längre tidsperiod. Projektavtal ger kunden en garanti till kapitalintensiva maskiner för alla faser inom projektet. På Cramos webbdepå kan du enkelt söka efter och hyra maskiner och utrustning. Du får den senaste tekniska informationen och kan se bilder och diagram. Besök vår webbdepå på cramo.se utgåva 3 tryckt Om man behöver säkerställa åtkomsten till maskiner över en längre tidsperiod finns det en möjlighet att teckna ett s k Funktionsavtal. Kunden garanteras därmed utrustning under en längre period med ett särskilt upplägg för underhåll, service och liknande åtaganden. Egna maskininvesteringar hålls därmed till ett minimum. Vi erbjuder även outsourcing-lösningar där Cramo tar över kundens hela maskinpark och tillhörande verksamhet. Därmed frigörs kapital och andra resurser för kunden som kan fokusera på kärnverksamheten. separat prislista Alla priser visas i en seperat prislista som vanligtvis utkommer två gånger per år. Utöver detta finns vi förstås på webben. cramo prislista 2010 byggmaskiner liftar/ställning anläggningsmaskiner bodar och vagnar hyrestillbehör arbetssäkerhet prioriteras högt Många av våra hyresmaskiner ställer särskilda krav på dig som användare, antingen i form av utbildning eller skyddsåtgärder. Genom ett antal symboler vill vi göra dig uppmärksam på viktiga säkerhetsaspekter och förslag till lämplig skyddsutrustning. Hörselskydd Vid exponering under längre perioder finns risk för hörselskador. Vi rekommenderar därför att användaren och dess omgivning bär hörselskydd för att minska riskerna för skador. Skärande verktyg Utrustning som kan ge svåra skador på grund av dess roterande/skärande maskindelar och klingor. Vi rekommenderar därför att användaren är extra uppmärksam för att minska riskerna för skador. Skyddsglasögon Vissa maskiner, t ex kap- och slipmaskiner sprider flisor eller spån runt sig. Vi rekommenderar därför att användaren bär skyddsglasögon för att minska riskerna för skador. Tänk även på din omgivning. Skyddsskor Många produkter har stor tyngd och kan ge upphov till klämskador. Vi rekommenderar därför att användaren bär skyddsskor för att minska riskerna för skador. Utbildning Utrustning som är mer krävande att använda. Vi vill därför att användaren har erfarenhet, fått särskild instruktion eller har dokumenterad utbildning för att minska skaderiskerna. Vibrerande verktyg Vid längre användning finns risk för vibrationsskador, som vita fingrar. Dessa maskiner skall därför inte användas kontinuerligt under längre perioder. Vi rekommenderar dessutom att användaren bär vibrationsdämpande handskar för att minska riskerna. Brandrisk Utrustning som kan ge upphov till brand på grund av gnistbildning och öppen låga. Var extra uppmärksam på hur du riktar lågor och gnistströmmar. Vi rekommenderar att brandsläckningsutrustning finns nära till hands när denna utrustning används. Andningsskydd Maskiner som sprider små partiklar omkring sig. Vi rekommenderar användning av andningsskydd för att minska riskerna för skador. Frågan huruvida det råder syrebrist eller inte är viktigt när man väljer typ av andningsskydd. Arbetslängd, temperatur och visibilitetskrav bör också tas hänsyn till. Fallskydd Vi rekommenderar användning av säkerhetssele där risk finns för fritt fall. Sele ska endast ses som ett stöd för att brukaren ska kunna arbeta med båda händerna fria. På byggarbetsplatsen råder generellt krav på skyddshjälm, skyddsskor och varselväst 4

5 Maskiner för varje behov för att förbättra er affärsverksamhet strävar vi hela tiden efter att ta fram nya hyreskoncept och tjänster med hjälp AV våra kunder. 5

6 Maskiner för varje behov service på byggarbetsplatsen Ett servicepaket som effektivt ger tillgång till resurser från A-Ö under byggetableringsprocessen Montage och installation av bodar och moduler Att etablera en hel uppställning av enheter innebär normalt sett olika moment i flera olika faser. Vanligtvis hjälper vi våra kunder med följande: - Dimensionering - Planering och utformning - Ritningar - Markförberedelser - Grundarbeten - Transport och logistik - Bod- och modulmontage - Kundanpassningar - Elanslutningar - Installation och anslutning av VA och VVS - Demontage förberedda uppställningar, klara att använda Vi kan ombesörja förberedelse för datorer och nätverk, fax och kopiatorer, telefoner eller annan utrustning. Våra uppställningar kan inkludera kompletta kök med spis, kyl, microvågsugnar, glas, tallrikar och bestick. Vi levererar det ni behöver. Övriga tjänster Vi kan också erbjuda tjänster för tork och avfuktning samt uppförande av staket och byggnadsställningar. service på Byggarbetsplatsen Cramos arbetsplatsservice innebär att ni får en smidig och problemfri uppställning under hela hyrestiden. Vi ser till att el, belysning, ventilation, vatten och avlopp fungerar som det ska och är anpassade efter alla faser i byggnationen. Vi kan också ta hand om renhållning, byggavfall, påfyllning av behållare, tvål, toalettpapper, pappershanddukar och utbyte av glödlampor. Installation av larm och säkerhetsåtgärder är andra produkter och tjänster som vi erbjuder för att skapa en säkrare arbetsplats. Tillfällig el och värme Dimensionering och installation av tillfällig el genom behöriga elektriker erbjuds i stora delar av landet liksom dimensionering och installation av volymvärme. Läs mer på sid 177 och

7 Maskiner för varje behov cramo flexi ett förmånligt hyresalternativ till köp av handmaskiner ETT NYTT HYRESKONCEPT Många har idag problem med dyra maskininvesteringar och saknar kontroll på utgifterna. Andra problem kan vara driftsavbrott på grund av trasiga maskiner eller svårigheter med att budgetera samt vidarefakturera maskinkostnader. Med vårt nya hyreskoncept Cramo Flexi vänder vi oss till dig som idag köper handmaskiner. Med Cramo Flexi kan vi erbjuda ett förmånligt hyresalternativ med lågt pris och en flexibilitet du inte hittar hos någon annan. Hos Cramo får du en partner, en personlig kontakt och framförallt binder du inget kapital. SÅ HÄR FUngerar DET För att teckna Cramo Flexi-avtal kontaktar ni närmaste Cramodepå/säljare. Ur Flexi-sortimentet väljer du vilka maskiner som skall ingå i ert Flexi-avtal (minst 3 st maskiner). Under hyresperioden (minst 6 mån) kan ni byta maskiner till andra modeller eller märken när och hur ofta ni vill. Flexibyte gör ni kostnadsfritt på valfri Cramo-depå. Det enda kravet är att du inte understiger antalet maskiner du tecknat i avtalet. Om du redan har ett Cramo Flexi-avtal och behöver fler maskiner kan du komplettera med ett nytt kontrakt för en eller fler maskiner utan krav på minimiantal. Minimihyrestiden är dock fortfarande 6 månader. Behöver du hjälp med försäkring kan du teckna Cramo Hyrförsäkring till ditt Flexi-avtal. spara pengar med cramo flexi När du tecknar ett Flexi-avtal gör du det till en fast månadskostnad omfattande minst 3 maskiner under minimum 6 månader. Du kan helt kostnadsfritt byta dina kontrakterade maskiner mot andra i Flexisortimentet Går maskinen sönder behöver du inte vänta på reparation utan får en utbytesmaskin Du är inte bunden till 3 maskiner utan kan när som helst teckna kontrakt på fler maskiner Fördelaktig hyresförsäkring som skyddar dig mot stöld och förlust REPARATION AV MASKINER BYTE AV BATTERIER & LADDARE KÖP AV EXTRA MASKIN KÖP AV EXTRA MASKIN CIRKELSÅG CIRKELSÅG VALFRI MASKIN BORRMASKIN BORRMASKIN VALFRI MASKIN SKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE VALFRI MASKIN KOSTNADSNIVÅ - VID KÖP dag 1 KOSTNADSNIVÅ - VID KÖP EFTER 1 ÅR KOSTNADSNIVÅ - CRAMO FLEXI EFTER 1 ÅR 7

8 Maskiner för varje behov cramo energietablering - vi kan reducera energianvändningen med upp till 50% på byggplatsen 70 % av all förbrukad energi på ett bygge kommer från bodar och belysning En bod drar i genomsnitt kwh/år, beroende på hur den används och framförallt var den står i Sverige. I Sverige finns ca bodar vilket betyder att förbrukningen överstiger 200 miljoner kwh varje år! De flesta byggen i Sverige har gamla bodar med dålig isolering, dåliga fönster och saknar ventilation med återvinning. Arbetsbelysningen på de flesta byggen består vanligtvis av stora energislukande belysningsmaster med W halogenlampor och inne på bygget används vanlig glödljusbelysning. Vidare finns fortfarande förrådscontainers med ingen eller bristfällig isolering som värms upp med värmefläktar på flera kw. Vi på Cramo anser att det är dags att göra något åt detta energislösande på arbetsplatserna. Därför har vi tagit fram produkter och tjänster för att spara energi. Cramo Energietablering består av fem delar 1) Yttre tätning 2) Energismarta bodar PK2000 och P6000 3) Energieffektiv belysning, inomhus och utomhus 4) Välisolerade förrådscontainers och frekvensstyrda hissar 5) Mätning och uppföljning 8

9 Maskiner för varje behov Innehåll Byggmaskiner Sid Byggmaskiner Sid Transportmaskiner Minidumprar 16 Grönytemaskiner 16 Kärror och vagnar 17 Värme och ventilation Dieselvärmare 28 Gasolvärmare 28 Hetvattenvärmare 28 Elvärmare 29 Tjältining 29 Avfuktningsaggregat 31 Ventilationsfläktar 31 Betong- och murbruksmaskiner Betongblandare 18 Betong- och murbruksblandare 18 Spackel- och bruksblandare 18 Pumpar Diafragmapumpar 32 Slampumpar 32 Centrifugalpumpar 33 Transportörer och tankar Packningsmaskiner Bandtransportörer 19 Tankar 19 Tippcontainers 19 Vibrostampar 20 Rundplattor 20 Vibroplattor Lyftanordningar Betongbaskrar 34 Materialhanteringsutrustning 34 Materialtransportörer 34 Ställningskran 35 Materiallyft 35 Glaslyft 35 Skärbord 35 Domkrafter, lyftblock och telfrar 36 Lättmetallställning 37 Jord- och bergborrmaskiner Jordborrmaskiner 38 Bergborrmaskiner 38 Betongbehandlingsmaskiner Stavvibratorer 22 Vibratorbalkar 22 Glättare 23 Tillfällig elkraft Generatorer < 6,5 kva 24 Skruv- och spikverktyg Gipsskruvdragare 39 Mutterdragare 39 Spikverktyg 40 Bultpistoler 41 Mejselhammare Bilningshammare, el 41 Bilningshammare, luft 42 Tillfällig el Tryckluft Transformatorer 24 Huvudcentraler 25 Undercentraler 26 Belysningsmaster 26 Kabelhanteringsutrustning 26 Kabeldragningspistoler 26 Elkompressorer 27 Dieselkompressorer < 6 m 3 /min 27 Kapmaskiner och sågar Sticksågar 42 Tigersågar 42 Cirkelsågar 43 Kap- och klyvsågar 43 Kedjesågar 44 Kapmaskiner 44 Bänksågar 45 Golvsågar 45 Svetsaggregat 46 9

10 Maskiner för varje behov Byggmaskiner Sid Lift och ställning Sid Slip- och fräsmaskiner Vinkelkapar 47 Slipmaskiner, trä 47 Golvslipmaskiner 48 Golvfräsar 48 Betongslipar 48 Övriga fräsar och slipmaskiner 49 Truckar Motviktstruckar 77 Stödbenstruckar 78 Borrmaskiner Borrmaskiner, el 50 Borrhammare 50 Kombihammare 50 Kärnborrhammare 51 Pelarliftar 81 Klipp- och bockmaskiner Armeringsklippar 52 Hög- och lågklippar 52 Bockmaskiner 52 Nibblare 53 Najomater 53 Saxliftar Eldrivna 82 Diesel drivna 83 Mät- och kontrollinstrument Avvägningsinstrument 54 Laserinstrument 54 Rörläggningslaser 55 Värmekameror (infra) 55 Kommunikation 56 Vikbomsliftar Eldrivna 84 Diesel drivna 89 Personlig säkerhet Säkerhetsselar 56 Personligt fallskydd 56 Teleskopbomliftar 94 Rengöringsutrustning Högtryckstvättar 57 Luftrenare 57 Stoftavskiljare 58 Våtsugar 58 Larvbandsliftar 99 Lift och ställning Sid Minikranar 64 Släpvagnsliftar Teleskop- och vikbomsutförande 103 Teleskoplastare 72 Bilmonterade liftar

11 Maskiner för varje behov Lift och ställning Sid Flyttbara lokaler Sid Hissar 117 Applikationer För byggarbetsplatsen och industrin Ställning och skyltställ 118 Personalbodar 150 Projektkontor 151 Flexibodar 152 Cramoduler 153 Evakueringsbostäder 153 Vagnar 154 Toaletter 155 Containrar 155 Anläggningsmaskiner Minidumprar Sid Bandgående 124 Hjulgående 124 Applikationer för för industri och offentlig verksamhet Kontorsmoduler 156 Skolmoduler 157 Moduler för förskolor 158 Boendemoduler 159 Moduler för andra områden 160 Grävmaskiner Kompaktlastare 126 Bandgående 127 Hjulgående 132 Modulär flexibilitet 161 Bygg med CIM 162 Facility Management 163 Lastmaskiner Slirstyrda 135 Bandgående 135 Kompaktlastare 135 Hjulgående 136 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) Sid Demoleringsutrustning Demoleringsrobotar 137 Kvalitet 167 Miljö 168 Arbetsmiljö 169 Vältar Generatorer och kompressorer Bogserande vältar 139 Envalsvältar 139 Rörgravspackare 140 Tandemvältar 140 Generatorer >10 kva 141 Kompressorer, >8 m 3 /min - Eldrivna Dieseldrivna 142 Borrvagnar Tillval och kompletterande produkter Tjänster och kundlösningar CramoSkolan 172 Cramo Bonus 173 Hyr maskiner via Cramo webbdepå 174 Cramo 24 - maskiner dygnet runt 174 Business Support 175 Butiksvaror 176 Tillfällig värme 177 Cramo El 178 Cramo Safety 180 Säker byggplats med ID Tillfällig projektdepå 182 Biluthyrning 183 Begagnad utrustning 183 Hyrförsäkring 184 Hyresvillkor 185 Alfabetiskt index 186 Sid 11

12

13 Byggmaskiner 13

14 VI INVESTERAR I NYA MASKINER MED SÅ LÅG PÅVERKAN PÅ MILJÖN SOM MÖJLIGT OCH MED HÖGT STÄLLDA KRAV PÅ SÄKERHET. ALLT TILL FÖRMÅN FÖR VÅRA KUNDER.

15 Byggmaskiner INNEHÅLL Transportmaskiner - Minidumprar 16 - Grönytemaskiner 16 - Kärror och vagnar 17 Betong och murbruksmaskiner - Betongblandare 18 - Betong- och bruksblandare 18 - Spackel- och bruksblandare 18 Transportörer och tankar - Bandtransportörer 19 - Tankar 19 Packningsmaskiner - Vibrostampar 20 - Rundplattor 20 - Vibroplattor Betongbehandling - Stavvibratorer 22 - Vibratorbalkar 22 - Glättare 23 Tillfällig kraft - Generatorer <6,5 kva 24 Tillfällig el - Transformatorer 24 - Huvudcentraler 25 - Undercentraler 26 - Belysningsmaster 26 - Kabelhantering 26 Tryckluft - Elkompressorer 27 - Dieselkompressorer < 6m 3 27 Värme, ventilation - Dieselvärmare 28 - Gasolvärmare 28 - Hetvattenvärmare 28 - Elvärmare 29 - Tjältining 29 - Avfuktningsaggregat 31 - Ventilationsfläktar 31 Pumpar - Diafragmapumpar 32 - Slampumpar 32 - Centrifugalpumpar 33 Lyftanordning - Betongbaskrar 34 - Materialhanteringsutrustning 34 - Materialtransportörer 34 - Ställningskranar 35 - Gipsskivehissar 35 - Materiallyftar 35 - Skärbord 35 - Domkrafter 36 - Lyftblock och telfrar 36 - Lättmetallställningar 37 Bergborrningsmaskiner - Jordborrmaskiner 38 - Bergborrmaskiner 38 Skruv- och spikverktyg - Gipsskruvdragare 39 - Mutterdragare 39 - Spikverktyg 40 - Bultpistoler 41 Mejsel- och bilningshammare - Bilningshammare, el 41 - Bilningshammare, luft 42 Kapmaskiner och svetsutrustning - Sticksågar 42 - Tigersågar 42 - Cirkelsågar 43 - Kap- och klyvsågar 43 - Kedjesågar 44 - Kapmaskiner 44 - Bänksågar 45 - Golvsågar 45 - Svetsaggregat 46 - Övriga kapmaskiner 46 Slip- och fräsmaskiner - Vinkelkapar 47 - Slipmaskiner, trä 47 - Golvslipmaskiner, betong 48 - Golvfräsar 48 - Betongslipar, handhållna 48 - Övriga fräsar och slipar 49 Bormaskiner - Borrmaskiner, el 50 - Borrhammare 50 - Kombihammare 50 - Kärnborrmaskiner 51 Klipp- och bockmaskiner - Armeringsklippar 52 - Klippmaskiner 52 - Bockmaskiner 52 - Nibblare 53 - Najomater 53 Mät- och kontrollinstrument - Avvägningsinstrument 54 - Bygglaser 54 - Rörläggningslaser 55 - Övriga mätinstrument 55 Kommunikation och säkerhet - Kommunikationsradio 56 - Personlig säkerhet 56 - Tillfälligt fallskydd 56 Rengöringsutrustning - Högtryckstvättar 57 - Luftrenare 57 - Stoftavskiljare 58 - Våtsugar 58 Hos Cramo hittar du marknadens bredaste sortiment av byggmaskiner - från vanliga handmaskiner till specialprodukter som värmekameror eller svetsutrustning för plaströr. Vi erbjuder alltid kända varumärken med högsta funktion och kvalitet. För oss är det viktigt att erbjuda den senaste tekniken, att utrustningen följer gällande lagstiftning samt att miljötänkande är i fokus vid utbyten eller nyinvesteringar. Alla inköp görs förstås med dig som användare i åtanke. Utöver byggmaskiner har depåerna ett urval av försäljningsvaror och tillbehör, t ex borrar, diamantskivor, spik och skott. Hos Cramo finns nästan allt för bygg- och anläggningsarbete. 15

16 Byggmaskiner Transportmaskiner Minidumpers Produktnr Typ Motorkärra Superskub Anmärkning Hydraulisk tipp Mått b x h x l 85 x 93 x 205 cm Kapacitet 400 l/ 750 kg Vikt 295 kg Motor Bensin Hastighet 0-8 km/h MINIDUMPRAR Med en minidumper kan man transportera minst fem gånger så mycket som med en vanlig skottkärra. Minidumpern passar bra tillsammans med en minigrävare och den tar sig fram nästan överallt, t ex genom dörröppningar. Maskinen passar till byggavfall samt för transport av sand och betong. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Grönytemaskiner GRÖNYTEMASKINER Oavsett om du odlar för eget bruk eller för ditt levebröd är det viktigt att jorden du sår är rätt behandlad.våra jordfräsar är av högsta kvalitet vilket borgar för det bästa och lättaste sättet att uppnå goda resultat. Cramos övriga trädgårdsmaskiner underlättar såväl professionell som privat skötsel av trädgårdar och parkanläggningar. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Effekt Vikt Kapacitet Kommentar Jordfräs med aggregat, Honda 2,5 hk ca 30 kg ca 60cm (arbetsbredd) Fräsning i lätta material Jordfräs med aggregat, Honda 5 hk ca 55 kg cm (arbetsbredd) Fräsning i lätt till medelhårt material Lövblås 3,5 hk ca 9 kg ca 1000 m³/tim Blåsning av löv för medelstora ytor Gräsklippare, Klippo 5 hk ca 30 kg ca 53 cm Gräsklippning för små/medelstora gräsmattor Gräsklippare, åkbar Gräsklippning för större gräsmattor Vertikalskärare, bensin 2 hk ca 25 kg ca 45 cm För luftning av gräsmattor Häcksax, bensin, Husqvarna 1,2 hk 5,5 kg ca 55 cm och Ø2 cm För trimning av buskar och häckar Häcksax, el ca 750 W 3,5 kg ca 55 cm och Ø2 cm För trimning av buskar och häckar Buskröjningsmaskin ca 2,7 hk ca 8 kg Röjsåg för skogs- och slyröjning Vedklyv, el/hydr ca 50 kg 5-7 ton Klyvning av mindre till medelstor ved 16

17 Byggmaskiner Transportmaskiner Kärror och vagnar KÄRROR OCH VAGNAR Många transporter på byggarbetsplatsen innefattar tunga lyft av otympliga produkter. För att spara din rygg och skona det transporterade materialet från att bli förstört rekommenderar vi att du använder någon av de kärror och vagnar som erbjuds i Cramos breda sortiment. Hos oss hittar du allt från specialvagnar som gipsskivekärra och verktygsvagn till all-roundvagnar som släpkärra för personbil och 4-hjuliga transportvagnar. Produktnr Benämning Max lastförmåga Max volym Mått b x h x l Vikt Kommentar Gaffellyftvagn 2000 kg 75 kg Gipsskivekärra 500 kg 202x120x20 cm 100 kg För gipsskivor 120 cm Gipsskivekärra 500 kg 201x70x87 cm 80 kg För gipsskivor 90 cm Fodervagn, tippbar 750 kg 400 liter 60x87x115 cm 50 kg Går att lyfta med kran Fodervagn med lock 500 kg 400 liter 60x95c68 cm 75 kg Vagn för gipsskivor 500 kg 202x120x200 cm 100 kg Verktygslåda på hjul 200 kg 450 liter 65x56x125 cm 42 kg Låsbar Verktygslåda på hjul 500 kg 750 liter 69x89x122 cm 100 kg Låsbar Projektvagn 500 kg 450 liter 65x80x120 cm 115 kg Låsbar, BOJ-lampa, central, skruvstycke Flakvagn, Mini 1500 kg Flak 67x156 cm ca 90 kg Flakvagn, Midi 1500 kg Flak 90x200 cm ca 90 kg Flakvagn höj- och sänkbar. Bertil/Lyft kg Flak 70x160 cm 155 kg Höj- och sänkbar Transportkärra, fönster. Rulle 1000 kg 15x165 x82 cm 15 kg Långgodsvagn 2500 kg 108x216x54 cm 120 kg Max längd 360 cm Trappkärra Batteri 140/310kg 16/46 kg Max 35 steg/min Släpvagnar Släpkärra för personbil Släpkärra med ramp 1550 kg 450 kg Släpkärra med kåpa 730 kg 270 kg 17

18 Byggmaskiner Betong- och murbruksmaskiner Betongblandare Produktnr Typ Betongblandare, 1-fas Max volym 145 liter Vikt 70 kg Mått b x h x l 65x125x125 cm Kommentar Blandning av betong/bruk REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Betong- och bruksblandare BETONGTILLVERKNING Betongblandare lämpar sig för tillverkning av mindre kvantiteter av betong. Bland Cramos maskiner hittar du både 1-fas och 3-fas blandare. För att betongblandaren skall ge lika bra resultat varje gång är det viktigt att rengöra trumman med småsten och vatten mellan varje ny blandning. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Max volym Vikt Mått b x h x l Kommentar Betong-/bruksblandare, snabb. SoRoTo liter 54 kg 60x75x85 cm Blandning av betong/bruk/spackel Betong-/bruksblandare, snabb. SoRoTo liter 65 kg 60x75x106 cm Blandning av betong/bruk/spackel Betong-/bruksblandare, snabb, SoRoTo 100/ liter 90 kg 72x118x95 cm Blandning av betong/bruk/spackel Betong-/bruksblandare, snabb, 3-fas SoRoTo liter 249 kg 100x137x120 cm Blandning av betong/bruk/spackel Spackel- och bruksblandare MURBRUKSMASKINER Murbruk och puts måste blandas på rätt sätt för att resultatet ska bli bra. Hos Cramo hittar du en mängd lämpliga utrustningar för en rationell tillverkning och hantering av murbruk och puts. För att inte blandningen skall förorenas och därmed bli svårare att arbeta med är det viktigt att rengöra blandningskärlet ofta. TILLBEHÖR Visp till borrmaskin Bruksbalja Brukshink Doppvärmare Varmvattentunna REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Max volym Vikt Mått b x h x l Kommentar Spackel-/bruksblandare, 1-fas. Mixer liter 33 kg 35x60x40 cm Blandning av spackel Spackel-/bruksblandare, Vänga Åkes 75 liter 25 kg 68x104x120 cm Blandning av spackel Spackel-/bruksblandare. Swemix liter 56 kg 65x104x120 cm Blandning av spackel Bruksvisp, (cementvattenomrörare) 10 kg Handhållen visp 18

19 Byggmaskiner Transportörer och tankar Bandtransportör TRANSPORTÖRER Ombyggnad av fastigheter innebär ofta att du behöver hantera och transportera stora mängder material från exempelvis källare och andra trånga utrymmen. Cramo kan erbjuda dig ett flexibelt transportbandsystem bestående av korta transportband som byggs samman. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Längd Volym Vikt Kommentar Transportband 3 m - 60 kg 1-fas Tankar FARMARTANKAR Hos Cramo kan du hyra tankar av olika slag för transport eller förvaring av t ex drivmedel. Vid hastigheter högre än 30 km/h krävs ADR-cistern. Cramo erbjuder nu också ADR-tankar som är utrustade med regnskydd och miljölåda. Dessa får användas där lokala föreskrifter ställer krav på ett extra yttre skydd (s k invallning) vid hantering av diesel. TILLBEHÖR Pump till farmartank (el eller manuell) Spillabsorberingskit REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Volym Vikt Kommentar Fatinvallning, 2 tunnor Spillguard 230 liter 16 kg 120x150x44 cm Fatinvallning, 4 tunnor Spillguard 270 liter 18 kg 130x150x44 cm Farmartank ABG. ADR liter 350 kg Farmartank ABG. ADR 1000, invallad 1000 liter 400 kg Spillfri miljöcontainer Farmartank ABG. ADR liter 500 kg Farmartank ABG. ADR 1500, invallad 1500 liter 780 kg Spillfri miljöcontainer Farmartank ABG. ADR liter 660 kg Farmartank ABG. ADR 2000, invallad 2000 liter 920 kg Spillfri miljöcontainer 19

20 Byggmaskiner Packningsmaskiner Vibrostampar Produktnr Typ Dynapac LT6000/LT7000 Wacker BS60-4 Vikt 68 kg 63 kg Bottenplatta b x l 25x33 cm 28x32 cm Bränsle Bensin Bensin Yttermått b x h x l 42x108x81 cm 34x96x67 cm Kommentar Hög djuppackningsförmåga Hög djuppackningsförmåga REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Rundplattor Produktnr Typ Dynapac LX90 eller motsv Swepac FR85 eller motsv Vikt 97 kg 88 kg Bottenplatta b x l Ø45 cm Ø43 cm Bränsle Bensin Bensin Yttermått b x h x l 45x90 cm 43x98 cm Kommentar Sand/grus/makadam Sand/grus/makadam för trånga utrymmen för trånga utrymmen REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Framåtgående vibroplattor VIBROPLATTOR Effektiv packning av jord- och asfaltmaterial ställer stora krav på rätt utrustning för varje specifikt jobb. Cramo erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter avsett för varje behov. Prata gärna med vår kunniga personal för att få tips om vilken maskin som passar bäst för just din situation. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Vikt Bottenplattans Bränsle Yttermått Kommentar storlek bxl b x h x l Dynapac LF45 eller motsv 42 kg 29x44 cm Bensin 29x86x93 cm Sand/grus/marksten Wacker VP 1035A eller motsv 50 kg 30x50 cm Bensin 30x75x90 cm Sand/grus/marksten Dynapac LF15A eller motsv 78 kg 52x53 cm Bensin 52x100x1250 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Swepac F70A eller motsv 79 kg 53x62 cm Bensin 53x110x105 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Dynapac LF95A eller motsv 100 kg 50x63 cm Bensin 50x103x122 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Dynapac LF85 eller motsv 103 kg 52x53 cm Bensin 52x100x1250 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Swepac F90A eller motsv 108 kg 56x68 cm Bensin 56x110x110 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Wacker WP 1550AW e motsv 88 kg 50x59 cm Bensin 54x84x68 cm Sand/grus/marksten/makadam/asfalt Dynapac LF140 eller motsv 128 kg 50x66 cm Bensin 50x100x115 cm Sand/grus/marksten/makadam Swepac F140 eller motsv 141 kg 48x63 cm Bensin 48x109x105 cm Sand/grus/marksten/makadam Dynapac CM12E eller motsv 127 kg 46x50 cm 340V el 46x101x105 cm Sand/grus 20

21 Byggmaskiner Packningsmaskiner Fram- och backgående vibroplattor VIBROPLATTOR Effektiv packning av jord- och asfaltmaterial ställer stora krav på rätt utrustning för varje specifikt jobb. Cramo erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter avsett för varje behov. Prata gärna med vår kunniga personal för att få tips om vilken maskin som passar bäst för just din situation. REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING För förklaring se sidan 4. Produktnr Benämning Vikt Bottenplattans Bränsle Yttermått Kommentar storlek b xl b x h x l Dynapac LG160 eller motsv 158 kg 45x65 cm Bensin 45x110x126 cm Sand/grus/makadam Wacker DPU 2540H eller motsv 142 kg 40x70 cm Bensin 47x76x129 cm Sand/grus/makadam Swepac FB135 eller motsv 142 kg 43x72 cm Bensin 43x115x124 cm Sand/grus/makadam Swepac FB145 eller motsv 153 kg 43x72 cm Diesel 43x114x124 cm Sand/grus/makadam Dynapac LG200 eller motsv 247 kg 50x70 cm Diesel 50x106x131 cm Sand/grus/makadam Swepac FB200 eller motsv 215 kg 48x78 cm Diesel 48x115x130 cm Sand/grus/makadam Wacker DPU 3050H eller motsv 175 kg 50x72 cm Diesel 58x76x130 cm Sand/grus/makadam Swepac FB250 eller motsv 265 kg 55x79 cm Diesel 55x120x153 cm Sand/grus/makadam Dynapac LH300 eller motsv 337 kg 45x82 cm Diesel 45x72x143 cm Sand/grus/makadam Swepac FB300 eller motsv 305 kg 60x92 cm Diesel 60x75x138 cm Sand/grus/makadam Wacker DPU 4045H eller motsv 300 kg 46x90 cm Diesel 68x114x150 cm Sand/grus/makadam Swepac FB455 eller motsv. Elstart 463 kg 75x118 cm Diesel 75x123x183 cm Sand/grus/makadam/sten Wacker DPU 5045 eller motsv. Elstart 410 kg 46x72 cm Diesel 68x114x150 cm Sand/grus/makadam/sten Wacker DPU 6055 eller motsv. Elstart 478 kg 56x90 cm Diesel 80x117x150 cm Sand/grus/makadam/sten Dynapac LG500 eller motsv. Elstart 514 kg 75x90 cm Diesel 75x121x166 cm Sand/grus/makadam/sten Dynapac LH700 eller motsv. Elstart 797 kg 81x105 cm Diesel 81x118x188 cm Sand/grus/makadam/sten Swepac FB700 eller motsv. Elstart 710 kg 85x127 cm Diesel 85x125x192 cm Sand/grus/makadam/sten Wacker DPU eller motsv. Elstart 756 kg 70x107 cm Diesel 105x140x165 cm Sand/grus/makadam/sten LG 520 Elstart, fjärrstyrd 500kg 65x 94 cm Diesel 65x85x65 cm Sand/grus/makadam/sten Dynapac LH800 eller motsv. Elstart, fjärrstyrd 850 kg 81x105 cm Diesel 81x80x115 cm Sand/grus/makadam/sten Guide till rätt markvibrator Stamp kg Jord- & Asfaltplattor kg Rund Platta 90 kg Jordplatta 150 kg Fram- och Backgående plattor kg Fram- och Backgående plattor 300 kg Fram- och Backgående plattor 500 kg Fram- och Backgående plattor Över 600 kg 0 Max Lagertjocklek 6 överfarter 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I Anläggnings AMA98 indelas vibratorplattorna i viktklasser och det angivna packningsdjupet i tabellen gäller för färdigpackat material. Det innebär att lagertjockleken för det opackade materialet ligger 25% högre än det angivna packningsdjupet. 0,7 0,8 Djup, m Sprängsten Sand/Grus Lera Anläggnings AMA98 föreskriver minst 6 överfarter. Ett större antal överfarter betyder inte att man kan öka lagertjockleken, men kan ibland innebära en extra säkerhet vid höga krav på packningsresultatet. 21

Hyr där proffsen hyr!

Hyr där proffsen hyr! Priskatalog Hyr där proffsen Hyr där hyr! proffsen hyr! Att hyra rätt maskin, vid rätt tillfälle, till Att rätt hyra pris rätt maskin, är smart. vid rätt Vi tillfälle, hyr ut alla typer till rätt av pris

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER!

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER! CRAMO BYGGBOOM I MALMÖ: BODAR MED MATSAL FÖR 250 MAN sid 14 DEPÅSTOPP: MILJÖ-CRAMARNA PÅ HISINGEN sid 8 13 000 BODAR OCH MODULER I CRAMOS FLOTTA sid 4 KÄNSLIGT UPPDRAG I UPPSALA DOMKYRKA: SCHAKTA UTAN

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Ingenjörskonst på hög nivå lockar stora och små Sidorna 28 31. Tema: kompaktutrustning Sidorna 48 49

Ingenjörskonst på hög nivå lockar stora och små Sidorna 28 31. Tema: kompaktutrustning Sidorna 48 49 Maskinia och RF Maskin startar samarbete s. 8 nummer 4 2013 Juli Augusti 2013 årgång 13 Säkrare regler för utländska byggnadsarbetare s. 10 Volvo bussar och HANZA i strategiskt samarbete s. 10 Maskin Stockholm

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning www.paclite-equip.com Service efter försäljning Reservdelar Paclite, nytt tekniskt och logistik center utanför Soissons i Frankrike mer än 3000m2 för

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer